Page 1

“Han er en miljøskaper”

Morten Sjaamo er prosjektleder i Ringeriks-

Kraft Nett AS. Han er fleksibel, løsningsorientert og ærlig. Morten har kjennskap til et bredt fagfelt, og «kan brukes til alt». Han er en god miljøskaper og en inspirator, som bidrar til å øke trivselsfaktoren for sine kolleger.

Vi trenger flere ledere som Morten. Nå søker vi

Direktør

Utdanning og arbeidserfaring: • Sivilingeniør/ingeniør eller tilsvarende. Erfaring kan kompensere for formell utdanning • Ledererfaring fra entreprenørvirksomhet • Ønskelig med erfaring fra energi-/elektrobransjen • Erfaring fra prosjektsalg, -gjennomføring og –ledelse • God kompetanse på IT, kvalitetssystemer og tilsvarende

Ringeriks-Krafts entreprenørvirksomhet skal være tuftet på at produktene og tjenestene skal understøtte kundenes behov, konsernets overordnede og øvrige virksomhetsområders målsettinger. Ringeriks-Kraft Service skal være en profesjonell, kompetent og lønnsom entreprenørvirksomhet innenfor energiområdet som skal være en konkurransedyktig leverandør til konsernets andre utførende enheter og i de eksterne markedene.

Personlige egenskaper: • God til å bygge relasjoner • Kremmerånd • Gjennomføringsevne og resultatorientert • Kunne motivere og engasjere medarbeidere • Involverende • Utviklingsorientert • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig

i Ringeriks-Kraft Service AS

Hovedformålet med stillingen er å være daglig leder i Ringeriks-Kraft Service, samt å være ansvarlig for utviklingen av entreprenørvirksomheten i Ringeriks-Kraft som en del av konsernledergruppen. Stillingen rapporterer til styreleder i Ringeriks-Kraft og inngår i Ringeriks-Krafts konsernledelse. Hovedarbeidsoppgaver: • Relasjonsbygging og markedsarbeid mot kunder og aktuelle markeder • Motivere og utvike bedriftens ansatte i tråd med markedet og bedriftens behov • Videreutvikling av strategier og mål • Budsjett og resultatansvar • HMS og kvalitetsledelse • Kompetanseutvikling og kulturbygging • Utvikle styrings- og ledelsesinformasjon

Ytterligere informasjon om stillingen fås ved henvendelse til vår rådgiver Kåring - HR CONSULTING AS v/Marit Helen Kåring på tlf 907 45 669. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Alternativt kan en henvende seg til konsernsjef RingeriksKraft, Ole Sunnset på tlf 909 11 286.

Ringeriks-Kraft er et energikonsern hvor kjernevirksomheten er produksjon, distribusjon og salg av strøm, entreprenørvirksomhet og ny fornybar energi. Konsernet omsetter for ca. 450 millioner kroner, har 85 ansatte og er lokalisert i Hønefoss. Ringeriks-Kraft har stor tro på at miljøriktig energibruk er grunnlaget for fremtidig vekst i vår region og dette vil gjøre Ringeriksregionen til et bedre sted å bo, vokse og utvikle seg. Ringeriks-Kraft ønsker å være hjertet i den grønne regionen. Ringeriks-Kraft Service AS er konsernets entreprenørselskap, og forestår prosjektering, utbygging og vedlikehold av elektrisk fordelingsnett og kraftstasjoner. Et nytt satsningsområde er veibelysning. Selskapet har 53 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 78 mill. NOK.

Søknad med CV sendes til: marit-helen@karing.no Søknadsfrist: 1. juni 2010.

God alene – best sammen!

www.ringeriks-kraft.no

Ringeriks-Kraft Service AS – trenger direktør  

Ringeriks-Kraft Service AS – trenger direktør