Page 76

Rett Hjem Bergen 2-2012:Layout 1 09.05.12 15.54 Side 76

Returadresse: Hjem as Kanalveien 55, 5068 Bergen

SLIPING OG GULVPLEIE

MUR OG FLIS

STÅL OG GLASS

MALING

komplette løsninger

kokstadflaten 33 55 20 71 60 post@formatgruppen.no www.formatgruppen.no

GRUPPEN V e l k o m m e n

t i l

V å r t

s t o r e

s h o w r o o m

NATURSTEIN

åpningstider: mandag - Fredag: 08:00 - 16:00 torsdag: 08:00 - 20:00 lørdag: 10:00 - 15:00

p å

k o k s ta d

Profile for Hjem AS

Rett Hjem Bergen  

Sommerutgaven av Rett Hjem - Bergen

Rett Hjem Bergen  

Sommerutgaven av Rett Hjem - Bergen

Advertisement