Page 50

t: 55016167 • e: post@mittrom.no • facebook.com/mittrom

Rett Hjem Bergen 2-2012:Layout 1 10.05.12 00.32 Side 50

nyt ny nytt ytt ttt Lille Øvregaten 2 5018 Bergen Tlf: 55 31 66 60 Åpningstider: Man-fre: 11.00 - 16.30 Lør: 11.00 - 15.00 Nettbutikk: www.marlenem.no

besøk vår butikk i gågaten på Nesttun hverdager 10-20 • lørdag 10-18 nettbutikk: www.mittrom.no

N

ytt

Vo ss

trivnad, sjelefred og gode smakar i særprega omgjevnader

resta ur a nt pub ga lleri ku rslokale

Velkommen

til store ringheim gjestetun

ju julebord Gards rest taur a Gardsrestaurant søndagsmiddag søndagsmi Sels kap slo Selskapslokale Kur rs og Kurs k onfer ranser o konferanserom bl åtur tu blåtur Pub

TA KONTAKT: TAKT: Store Ringheim ngheim Gjestetun, t , Mølstervegen egen 44, 5710 Skulestadmo ulestadmo mo o Tlf: 954 06 135 Tlf: lff:f 924 9 4 122 057 92 Epost: post@storeringheim.no ost@storeringheim.no heim.no em http://storeringheim.blogspot.com/ reringheim.blogspot.com/ o sp / www.storeringheim.no reringheim.no o

Rik på ttradisjon tradi radiisjon n - på nye vegar ga 50

rett hjem • 2/2012

Profile for Hjem AS

Rett Hjem Bergen  

Sommerutgaven av Rett Hjem - Bergen

Rett Hjem Bergen  

Sommerutgaven av Rett Hjem - Bergen

Advertisement