Page 28

Rett Hjem Bergen 2-2012:Layout 1 10.05.12 00.09 Side 28

Faun M/Y Faun ble bygget som lystfartøy i 1916 for

Våren 2005, nøyaktig 100 år etter at Christian

sønnen til Christian Michelsen, Norges første

Michelsen på fredelig vis ledet nasjonen vår ut

statsminister etter unionsoppløsningen. Faun er

av unionen med Sverige, ble Faun ferdig

52 meter lang og kostet ny 33.000 kroner.

restaurert. Etter fem års restaurering fremstår

Motoryachten hørte hjemme på Gamlehaugen

Faun som det stasfartøyet den ble bygget som,

frem til 1925. Den har blitt eid av kjente redere

med mahogniinnredning, plysj og fasettslipte

og forretningsfolk i Bergen. I 1955 overtok BKK

vindusglass. Ønsker du en staselig båttur med

båten, og brukte den i forbindelse med kraft-

historisk sus er en tur med Faun absolutt å

utbyggingen i Matrefjellene. I 1993 ble båten

anbefale.

FOTO JAN M. LILLEBØ

overdratt til Hardanger Fartøyvernsenter.

Profile for Hjem AS

Rett Hjem Bergen  

Sommerutgaven av Rett Hjem - Bergen

Rett Hjem Bergen  

Sommerutgaven av Rett Hjem - Bergen

Advertisement