Rethink Business - Cirkulær økonomi for virksomheder

Page 1

Cirkulær Økonomi som forretningsudvikling Bliv en del af Region Midtjyllands cirkulære økonomiske projekt og få udarbejdet en gratis og omfattende handlingsplan, der dokumenterer din virksomheds grønne vækstpotentiale.


Få en gratis bæredygtig handlingsplan for din virksomhed Din virksomhed kan få lagt en gratis handlingsplan for bæredygtig vækst. Planen indeholder konkrete metoder og hjælp til at udvikle nye forretningsområder, samarbejder eller nye produktionsformer baseret på principperne i cirkulær økonomi. Region Midtjylland har sammen med EU´s strukturfonde afsat en pulje til udvikling af regionens virksomheder. Din virksomhed er inviteret til at deltage.

Projektet varetages i samarbejde mellem en række private og offentlige virksomheder, og det er det største af sin art i Danmark. Det er gratis for virksomheder i Region Midtjyllan at deltage.

Handlingsplanen sætter fokus på: · · · ·

Bæredygtighed Cradle-to-cradle tankesæt Offentlige-private samarbejder Samarbejder om cirkulære forretningsformer

Du kan finde inspiration fra virksomheder, som arbejder med cirkulær økonomi på vores hjemmeside: www.rethinkbusiness.dk

Din virksomheds rolle i ”cirkulær økonomi som forretningsudvikling” Din virksomhed er oplagt som deltager, hvis I ser et potentiale i at etablere nye grønne forretningsmodeller eller minimere spild og etablere kredsløb, hvor jeres produkter efter brug returneres for igen at indgå i produktionen. Begrebet cirkulær økonomi dækker også over, at virksomheder kan etablere nye partnerskaber, der kan gavne hinanden i en værdikæde. Der er en rigtig god forretning i at tænke cirkulært, fordi råvarepriserne i disse år er på himmelflugt. Analyser peger på, at der her findes et enormt vækstpotentiale, som tilskrives:

· Nye forretningsmodeller, services og ydelser · Minimerede omkostninger til råvarer · Reducerede miljøafgifter · Branding fordele på markedet · Tættere tilknytning til kunder igennem nye forretningsmodeller

Din virksomhed vil få besøg af en person fra Væksthus Midtjylland eller Innovationsagenterne, som vil udarbejde en rapport om jeres nuværende situation og udviklingspotentiale. Rapporten bruges til at vurdere, om I kan gå videre i processen som deltager i projektet.

Brug en halv time på at forstå hvad cirkulær økonomi er for en størrelse. Se f.eks. filmen med Ellen MacArthur på vores hjemmeside: www.rethinkbusiness.dk


Få en gratis bæredygtig handlingsplan for din virksomhed Din virksomhed kan få lagt en gratis handlingsplan for bæredygtig vækst. Planen indeholder konkrete metoder og hjælp til at udvikle nye forretningsområder, samarbejder eller nye produktionsformer baseret på principperne i cirkulær økonomi. Region Midtjylland har sammen med EU´s strukturfonde afsat en pulje til udvikling af regionens virksomheder. Din virksomhed er inviteret til at deltage.

Projektet varetages i samarbejde mellem en række private og offentlige virksomheder, og det er det største af sin art i Danmark. Det er gratis for virksomheder i Region Midtjyllan at deltage.

Handlingsplanen sætter fokus på: · · · ·

Bæredygtighed Cradle-to-cradle tankesæt Offentlige-private samarbejder Samarbejder om cirkulære forretningsformer

Du kan finde inspiration fra virksomheder, som arbejder med cirkulær økonomi på vores hjemmeside: www.rethinkbusiness.dk

Din virksomheds rolle i ”cirkulær økonomi som forretningsudvikling” Din virksomhed er oplagt som deltager, hvis I ser et potentiale i at etablere nye grønne forretningsmodeller eller minimere spild og etablere kredsløb, hvor jeres produkter efter brug returneres for igen at indgå i produktionen. Begrebet cirkulær økonomi dækker også over, at virksomheder kan etablere nye partnerskaber, der kan gavne hinanden i en værdikæde. Der er en rigtig god forretning i at tænke cirkulært, fordi råvarepriserne i disse år er på himmelflugt. Analyser peger på, at der her findes et enormt vækstpotentiale, som tilskrives:

· Nye forretningsmodeller, services og ydelser · Minimerede omkostninger til råvarer · Reducerede miljøafgifter · Branding fordele på markedet · Tættere tilknytning til kunder igennem nye forretningsmodeller

Din virksomhed vil få besøg af en person fra Væksthus Midtjylland eller Innovationsagenterne, som vil udarbejde en rapport om jeres nuværende situation og udviklingspotentiale. Rapporten bruges til at vurdere, om I kan gå videre i processen som deltager i projektet.

Brug en halv time på at forstå hvad cirkulær økonomi er for en størrelse. Se f.eks. filmen med Ellen MacArthur på vores hjemmeside: www.rethinkbusiness.dk


Sådan kommer din virksomhed med Projektet er et erhvervsudviklingsprojekt for alle typer virksomheder i Region Midtjylland. Regionen er initiativtager og selve projektet ledes af Development Centre UMT. Vores mål er at skabe et tæt samarbejde mellem virksomheder, forbruger, leverandør og rådgiver. Projektet skal sætte et klart aftryk, og ruste regionens virksomheder til at opnå en konkurrencefordel på det globale marked. Derfor sigter vi mod at blive både et dansk og internationalt demonstrationsprojekt: Det ligger i hele projektets struktur, at der arbejdes bredt – også udover regionsgrænsen.

Sekretariat og projektledelse: Development Centre UMT Birk Centerpark 38 7400 Herning Svend Erik Nissen 40810431 / svend-erik@rethinkbusiness.dk Ove Andersen 2445 4323 / ove@innonetlifestyle.com

For at komme med i projektet skal du kontakte UMT, Væksthus Midtjylland el¬ler Innovationsagenterne, som vil sikre, at du bliver sat i forbindelse med de mest oplagte aktører og rådgivere. De nærmeste parter i projektet er: · Development Centre UMT, projektledelse · COWI og Vugge til Vugge Danmark, sikrer rådgivning og handlingsplan for virksomheden · Væksthus Midtjylland, screening af virksomheden · Innovationsagenterne fra Teknologisk Institut, Force Technology, Agrotech, og Alexandra Instituttet, screening af virksomheden