Samarbejde om cirkulær økonomi for kommuner og Rethink Business

Page 1

Guide til fremtidens grønne vækst i kommunerne i Region Midtjylland Bliv en del af Region Midtjyllands cirkulære økonomiske projekt og få inspiration til grøn en omstilling, der kan udnytte din kommunes grønne vækstpotentiale


Hvad er Rethink Business? Region Midtjylland har iværksat projektet Rethink Business, der inviterer kommuner og virksomheder til at deltage i det mest omfattende projekt inden for cirkulær økonomi i landet. Med 12 millioner kroner i ryggen til at hjælpe regionen, har Vækstforum og EU’s strukturfonde banet vej for en cirkulær økonomisk udvikling til gavn for både kommuner og det lokale erhvervsliv. Vi har brug for at skabe grøn vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland. Cirkulær økonomi en god mulighed for jeres kommune. Projektet fokuserer på at udvikle det lokale erhvervsliv til at skabe nye grønne forretningsmodeller og grøn vækst. Det gøres bl.a. via samarbejder og gennem kommunens efterspørgsel på grønne løsninger på de kommunale udfordringer, som eksempelvis efterlevelse af det nye affaldsdirektiv.

Lad os arbejde sammen om: · Intelligent efterspørgsel. Kommuners, virksomheders og borgernes købekraft skal skabe vækst og innovation via projekter inden for cirkulær økonomi. · Innovation i virksomheder. Vi skal understøtte de virksomheder, som ønsker at tænke nyt og skabe fremtidens produkter. · Kommunikation. Vi skal lære at dele hinandens erfaringer og viden. · Grøn vækst. Hvordan I kan arbejde med at omforme affald og restmaterialer, så de indgår som ressource og bestanddele i nye produkter? · Nye samarbejder. Hvordan I strategisk kan understøtte forretningsmodeller med fokus på bæredygtig byggeri og sortering af affald. Hvordan det kan skabe besparelser, øge engagement og nærhed mellem kommune, borgere og erhvervsliv

Find inspiration fra virksomheder, som arbejder med cirkulær økonomi på www.rethinkbusiness.dk


Sådan gør I – Perspektiver og muligheder for jeres kommune Region Midtjylland tager lederskab på at løse de ressourceudfordringer og miljøproblemer, vi står over for i dag. Vi er frontløbere i Danmark inden for cirkulær økonomi, og det betyder, vi har alle muligheder for at starte udviklingsprojekter og opnå støtte. Rethink Business er en ramme for denne udvikling, og vi har brug for jeres hjælp at realisere den. Her er nogle af de områder, vi gerne vil samarbejde med jer om: · · Gratis handlingsplaner og rådgivning til jeres virksomheder Offentlig – privat samarbejde · Netværk til samarbejdspartnere, politikere, leverandører mv. · Intelligente indkøb i kommunen · Nye grønne forretningsmodeller Projektets tidsplan og deadlines 01.02.2013 Indsend interessereklæring og skitse over den problemstilling, I vil arbejde med.

Find inspiration Flere af regionens kommuner har allerede sluttet op om projektet. På vores webside kan du møde nogle af dem samt læse artikler og se film om, hvordan man konkret arbejder med cirkulær økonomi i praksis. · Grundfos og COWI fortæller om forretningsmuligheder · Eksempler på leasingaftaler der understøtter cirkulær økonomi · Inspirationsprojekter og tiltag · Case: Biogas, organisk affald er guld, ComBIgaS · Case: Bornholms Kommune, Byggeri · Case: Affald/ ressource, virksomheden Gamle Mursten · Case: Rensning og design. Lolland og Kalundborg kommune fortæller · Byområder - naturbeskyttelse, drikkevandsinteresser · Uddannelse og træning i cirkulær økonomi

27.02.2013 Seminar for alle kommuner 31.05.2013 Ansøgning til pulje på 5 mio. kr. August 2013 Behandling af ansøgninger September 2013 Forventet start på godkendte projekter

Videoer og artikler findes på www. rethinkbusiness.dk


Hvad er cirkulær økonomi? Cirkulær økonomi er et opgør med den nuværende lineære form, hvor virksomheder producerer en vare, som smides ud, når den er brugt. Resultatet er overforbrug af knappe ressourcer og bjerge af affald. Store virksomheder som Maersk, LEGO og Grundfos er begyndt at tænke i, hvordan man genanvender og opretholder værdien af ressourcerne. Genbruges 23 pct. af materialerne i EU kan der årligt spares 3.500 mia. kr. – og skabes nye forretningsmodeller, arbejdspladser og vækst. I Danmark har vi alle muligheder for at komme i front i den udvikling. Vi har en tradition for offentlige-private samarbejder, grøn teknologi og viljen til at tænke nyt. Rethink Business vil kombinere disse fortrin med seneste viden om cirkulær økonomi i et omfattende projekt, der skal vise resten af landet og gerne udlandet, hvor langt det er muligt at komme.

Sådan deltager din kommune i Rethink Business Development Centre UMT i Herning har den ledende funktion i projektet. Derudover er de danske GTS Institutter, væksthuse og de bedste konsulenter inden for cirkulær økonomi tilknyttet projektet. Projektet samarbejder med skoler, virksomheder, organisationer og græsrødder – og vi har også brug for jer. Projektet løber til udgangen af 2014. Projektledelsen hos Rethink Business vil rådgive interesserede kommuner med ansøgningsproceduren og støtte jeres virksomheder gennem hele projektforløbet. Derfor skal I allerede nu kontakte Development Centre UMT, så vi sammen kan begynde arbejdet. Du kan kontakte os på nedenstående adresse.

Sekretariat og projektledelse: Development Centre UMT Birk Centerpark 38 7400 Herning Svend Erik Nissen svend-erik@rethinkbusiness.dk 40810431 Ove Andersen ove@innonetlifestyle.com 2445 4323