Page 1

AR A ĹžT I R M A

18 >> 19 Ekim 2010 BizimMarket


AR A ŞT I R M A

B

İZİM MARKET DERGİSİ olarak Çözüm Araştırma ile üçüncüsünü hazırladığımız anketimizin konusu “Gıda Güvenliği ve Bilinçli Tüketici”. Anket sonuçlarını incelerken yine çok çarpıcı tablolarla karşılayacaksınız. Araştırmamız iki bölümden oluşuyor, Gıda Güvenliği ve Bilinçli Tüketici. Araştırmadan elde ettiğimiz sonuçlara

göre, tüketici için fiyat kaliteden sonra geliyor. Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğimizi göz önüne aldığımızda bu ilginç bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Yine tüketicilere ürün satın alırken nelere dikkat edildiği sorulduğunda üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilme oranı tüketicinin gıda güvenliğini göz önüne alması konusunda umut vaat ediyor.

GIDA G Ü VENL İ Ğ İ 8 1 .8

KALİTE

▼ ▼

17. 4

FİYAT

“Ürün satın alırken kaliteye mi fiyatına mı dikkat edersiniz?” sorumuza yapılan araştırmanın sonuçlarına göre görüşülen tüketicilerin %82 gibi büyük bir çoğunluğu ürün satın alırken fiyattan ziyade kalitesine dikkat ettiğini belirtti. Ülkemiz şartlarında böyle bir sonucun çıkmasının şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün.

“Ürün satın alırken güvenliği konusunda en çok neyi incelersiniz?” diye sorduğumuz tüketicilerden gelen yanıtlara bakıldığında, tüketicilerin %85 gibi oldukça büyük bir kısmı bu konuda ürünün üretim tarihi ve son kullanma tarihine dikkat ettiğini belirtmiştir.

ÜRETİM/SON KULLANMA TARİHİNE BAKMADAN SATIN ALMIYORUZ

KALİTEYİ FİYATTAN DAHA ÇOK UMURSUYORUZ

6.3 İÇİNDEKİLER

2 G ÖR SELLİK

85.1

4 SAKLAMA KOŞU LLAR I

2.6 ÜRETİM SON KULLANMA TARİHİ

DEĞ ER

PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


AR A ŞT I R M A

GDO KONUSUNDA HALA KAFALAR KARIŞIK 1 2 .2

Z AR A R L I Ü R Ü N / M A DDE

58 . 1

13.5

7.9

K ATK I MAD D EL İ ÜRÜN

5.6 GENETİĞİ/ÖZÜ/ YAPISI İLE OYNANMIŞ ÜRÜN

Tüketicilere, özellikle son zamanlarda sıkça gündeme gelen GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar)’ın ne demek olduğu sorusu yöneltildi. Görüşülen tüketicilerin yarısından fazlası GDO’nun ne demek olduğunu bilmediğini belirtiyor. Bununla birlikte; GDO’nun ne olduğunu bildiğini belirten tüketicilerin %58’i GDO’nun genetiği/özü/yapısı ile oynanmış ürün olarak tanımlıyor.

HOR MONLU ÜRÜN

DOĞ AL/ OR G ANİK Ü R Ü N

2.5 DİĞ ER

Bunun yanı sıra GDO’nun “Doğal/Organik ürün” olduğunu belirten de %6’lık bir tüketici oranı söz konusu. Bu soruya ek olarak tüketicilere; Dünyada GDO’lu ürün kullanımının yaygınlaşmasından sonra satın aldığınız ürünün içeriğinde inceleme yapıyor musunuz sorusuna cevap olarak tüketicilerin 1/3’ü ürün içeriği incelemesi yapmadığını belirtiyor.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

71.7

YEREL ÜRÜNLERİ DAHA GÜVENİLİR BULUYORUZ 13.2

YER Lİ Ü R Ü NLER

YAB ANCI Ü R Ü NLER

Görüşülen tüketicilere; yerli ürünlerin mi yoksa yabancı ürünlerin mi daha kaliteli olduğu sorulmuştur. Gelen yanıtlar incelendiğinde; tüketicilerin %72’si yerli ürünlerin daha kaliteli olduğunu söylemiştir. 20 >> 21 Ekim 2010 BizimMarket

15

İKİSİ DE AYN I


AR A ŞT I R M A

42 34.4

AÇIKTA SATILAN ÜRÜNÜ MARKETTEN ALIYORLAR ▼

Açık ya da markasız ürün satın aldığını belirten tüketicilere bu ürünleri nereden satın aldığı soruldu. Buna göre tüketiciler bu ürünleri genelde küçük marketlerden ve pazardan almaktadır.

4.6 PAZARDAN

MARKETTEN

22 >> 23 Ekim 2010 BizimMarket

BAKKALDAN

2.3 ÜRETİCİDEN

5.3

BÜYÜK MARKETLERDEN

3.8 DEĞİŞİK YERLERDEN

1.5 KÖYDEN

2.3 TOPTANCIDAN

3.8 DİĞER


AR A ŞT I R M A

BİLİN ÇL İ T Ü KET İ Cİ

Tüketicilere, gıda denetimi konusunda devletin yeterli önlemleri alıp gerekli çalışmalara yapıp yapmadığı konusundaki düşünceleri soruldu. Buna göre, görüşülen tüketicilerin ¾’ü gıda denetimi konusunda devletin faaliyetlerin yeterli bulmuyor.

TÜKETİCİ GIDA GÜVENLİĞİNDE EN ÇOK ÜRETİCİYE GÜVENİYOR Gıda güvenliği konusunda kime daha çok güveniyorsunuz sorusuna tüketicilerin %43’ü Üretici yanıtını veriyor. Bu konuda devlete olan güven ise %36’da kalıyor ki bu da çok düşük. Perakendeciye güvenin daha da altta olduğu sonucu ise araştırmanın en ilginç kısımlarından birisi.

GIDA DENETİMİNDE DEVLETİ YETERLİ BULMUYORUZ

36.2

43.1

20.7

DEVLET

Ü R ETİCİ

P ER AKENDECİ

HAKLARIMIZI BİLİYORUZ Görüşülen kişilere tüketici olarak haklarını bilip bilmediği soruldu. Gelen yanıtlara göre; tüketicilerin yarısına yakını yani %52’si tüketici olarak haklarını bildiğini dile getiriyor. PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


AR A ŞT I R M A

67

TÜKETİCİ SORUNUNU PERAKENDECİYE ANLATIYOR ▼

Tüketicilere satın aldıkları ürün ile ilgili sorun yaşadıklarında nasıl bir yol izlediklerini sorduğumuzda %67’si böyle bir sorun ile karşılaşılması halinde sorununu ürün satın aldığı yere ilettiğini belirtti. Bu soruya ilave olarak tüketicilere; satın aldığınız ürün ile ilgili sorunu “Çözüm buluncaya kadar kovalar mısınız?” sorusu soruldu. Gelen yanıtlara göre tüketicilerin %74 gibi büyük bir çoğunluğu sorun ile karşılaştığında bu sorunu çözünceye kadar uğraştığını dile getiriyor.

1 8 .4

3 TÜKETİCİ DERNEĞİNDEN YARDIM ALIYORUM

SORUNUMU SATIN ALDIĞIM YERE İLETİYORUM

24 >> 25 Ekim 2010 BizimMarket

ÜRETİCİYE ULAŞIYORUM

5.7

DANIŞMA HATTINA BAŞVURUYORUM

4.4 HERHANGİ BİR SORUN İLE KARŞILAŞMADIM

1.4 DİĞER


Tüketici Devlet denetimine güveniyor mu  

tüketici güven arastirma anketi

Advertisement