Page 1

A NKET

KADIN ALIŞVERİŞE ORTALAMA 200 TL HARCIYOR

Hepimizin evlerinde her ne kadar evin reisi erkek gibi görünse de, son söz kadından çıkar. Hesabını kitabını iyi bilen anneler, eşler çoğu zaman da evin kasası gibidir. Tutumlu olmayı öğrendiğimiz, kimilerimizin en küçük yatırımı dahi sorduğumuz kadınların ekonomideki yerini Çözüm Araştırma şirketi ile birlikte yaptırdığımız ‘Kadın Ekonomisi’ anketiyle öğrendik. Anket sonuçlarına göre; evin alışverişinden anne sorumlu, ayrıca her ay alışverişe ayırdığı bütçe 100-250 TL arası. Anketin çarpıcı sonuçlarından bir diğeri ise şöyle; kadın en çok gıda/market alışverişine para harcıyor.

30 >> 31 Mart 2011 BizimMarket


A NK E T

ALIŞVERİŞTEN ANNE SORUMLU

n Evinizdeki olağan alışverişlerden kim sorumludur?

Görüşülen katılımcılara hanenin olağan alışverişlerinden kimin sorumlu olduğu sorulduğunda, genel yanıtlara göre; katılımcıların yarısına yakını bu alışverişlerden “anne” sorumludur yanıtını verdi.

ALIŞVERİŞE YAKLAŞIK 200 TL HARCANIYOR

n Haneniz için aylık olağan alışverişlerinizde ne kadar para harcarsınız?

KADIN EN ÇOK GIDA VE MARKET HARCAMASI YAPIYOR n En çok hangi alanda para harcarsınız?

Katılımcılara, en çok hangi alanda para harcadıklarını sorduk. Tamamına yakını gıda/market alanında para harcadığını belirtti.

KADINLAR KAFASINA TAKTIĞINI GENELLİKLE ALIYOR

n Kafanıza taktığınız bir ürünü mutlaka alır mısınız? Araştırmaya katılan kadınlara, “Kafanıza taktığınız bir ürünü mutlaka alır mısınız?” sorusunu sorduk. Katılımcıların yarısı, bu soruya evet yanıtını verdi. Evet diyenlerin %26’sı evet kesinlikle alırım derken, %24’ü bazen yanıtı verdi.

Görüşülen katılımcılara “Haneniz için olağan alışverişlerinizde aylık ortalama ne kadar para harcarsınız?” sorusunu sorduk. Cevaplara bakıldığında, katılımcıların yarısına yakını bu harcamaları için 101-500 TL arasında para harcadıkları görüldü. 501-1000 TL arası harcama yaptıklarını belirtenlerin oranı ise %13 olarak gerçekleşti. PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


A NKET

GENÇLER İSTEDİĞİ ŞEYİ ALMAKTA ISRARLI n Kafanıza taktığınız bir ürünü mutlaka alır mısınız? “Kafanıza taktığınız bir ürünü mutlaka satın alır mısınız?” sorusu ile görüşülen katılımcıların yaş aralıklarının çapraz tablosu alındığında; yaş grubu gençleştikçe “Kafanıza taktığınız ürünü mutlaka satın alır mısınız?” sorusuna verilen “evet” yanıtının oranının da arttığı görülüyor. Başka deyişle yaş ilerledikçe ürün alma takıntısı azalmakta.

ÇEVRE YA DA DİZİ SATINALMAYI ETKİLEMİYOR

n Çevrenizde ya da bir dizide gördüğünüz ürüne sahip olmak ister misiniz?

Görüşülen kadınlara, “Çevrenizde ya da izlediğiniz dizide gördüğünüz kıyafet ya da ürüne sahip olmak ister misiniz? diye sorduk. Katılımcıların ¾’üne yakını bu soruya “hayır” yanıtı verdi. “Evet” ya da “bazen” diye yanıtlayanların toplam oranı ise %17.7’de kalıyor. 32 >> 33 Mart 2011 BizimMarket

GENÇLER DİZİLERDEN DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

n Çevrenizde ya da bir dizide gördüğünüz ürüne sahip olmak ister misiniz?

“Çevrenizde ya da izlediğiniz bir dizide gördüğünüz ürün ya da kıyafete siz de sahip olmak ister misiniz?” sorusu ile görüşülen kişilerin yaş aralıklarının çapraz tablosu alındığında; tabloya göre, yaş ilerledikçe bu soruya verilen “evet” cevabının azaldığı görülmüştür.


A NK E T

ÇOĞUNLUK NAKİT ÖDÜYOR n Alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yaparsınız?

AB STATÜ DAHA ÇOK KREDİ KARTI KULLANIYOR

n Alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yaparsınız?

Görüşülen kadınların büyük bir kısmı ödemelerini nakit olarak yaptığını belirtiyor. %65.8 nakit derken, %32.5 kredi kartı ile %1.7 ise diğer ödeme koşullarını kullandığını belirtiyor.

“Alışverişlerinizde ödemeyi daha çok nasıl yaparsınız?” sorusu ile görüşülen kişilerin sosyo ekonomik statülerinin çapraz tablosu alındı. Tabloya bakıldığı zaman AB sosyo ekonomik gruba sahip kişilerin daha çok kredi kartı ile alışveriş yaptıkları görüldü. Buna karşılık AB statüden, DE statüye doğru gidildikçe alışverişlerde nakit kullanımın arttığı görüldü.

ORTA YAŞ KREDİ KARTINI DAHA ÇOK KULLANIYOR n Alışverişlerinizde ödemeyi nasıl yaparsınız?

“Alışverişlerinizde ödemeyi daha çok nasıl yaparsınız?” sorusu ile görüşülen kişilerin yaş aralıklarının çapraz tablosu alındı. Çıkan sonuca göre yaş ilerledikçe alışverişlerde ödemeyi “nakit” yapanların oranının arttığı, kredi kartı ile yapanların oranının azaldığı görülüyor.

PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


A NKET

EN ÇOK GIDA/MARKET ALANINDA KREDİ KARTI KULLANILIYOR

n Hangi alışverişlerinizde ödemeleri kredi kartı ile yaparsınız? Daha çok kredi kartı ile alışveriş yaptığını belirten katılımcılara, en çok hangi alandaki alışverişlerde kredi karı kullandıkları sorduğumuzda, en çok %38,2 oranıyla gıda/market alanında kredi kartı kullanıldığı görüldü. Onu, %26,6 ile tekstil takip ediyor.

ARAŞTIRMADAN KISA KISA n Hanedeki olağan alışverişlerden genel olarak anne sorumlu. n Hanedeki olağan alışverişler için harcanan aylık para miktarı çoğunlukla 500 TL veya altında. Olağan harcamalar için harcanan paranın 500 TL üzeri olduğunu belirtenlerin oranı düşük. n En çok para harcanan alan büyük çoğunlukla gıda ve market. n Kadınların yarısı kafasına taktığı bir ürünü her zaman ya da bazen aldığını belirtirken diğer yarısı böyle bir takıntısı olmadığını dile getiriyor. n Kadınların yaşı ilerledikçe ürün alma konusunda takıntılarının azaldığı görülüyor. n Kadınların ¾’ü “Çevresinde ya da dizide gördüğü bir 34 >> 35 Mart 2011 BizimMarket

ürün ya da kıyafete sahip olmak ister misiniz?” sorusuna “hayır” yanıtı verdi. n Kadınların yaşı ilerledikçe, çevrede ya da bir dizide görülen ürün ya da kıyafete sahip olma isteğinde azalma görülüyor. n Görüşülen kadınların 2/3’ü alışveriş ödemelerini nakit olarak yapmakta. n Alışverişte kredi kartı kullanımı orta yaş grubunda daha fazla. n AB sosyo ekonomik statüye sahip kadınların büyük çoğunluğu, ödemelerini daha çok kredi kartı ile yapmakta. DE sosyo ekonomik statüye sahip kadınların büyük bir kısmı ise ödemelerini daha çok nakit olarak yapıyor. Genelde gıda ve tekstil alışverişlerinde kredi kartı ile ödeme yapılmakta.

Kadinlar ne kadar harciyor*  
Kadinlar ne kadar harciyor*  

Kadinlarin alisveristeki harcamalariyle ilgili anket

Advertisement