Page 1

K A PA K

TÜRKİYE’NİN HELAL GIDA ALGISI NEDİR? Tüm dünyada büyük pazar payı edinen ‘Helal Gıda ve Helal Sertifika’nın ülkemizdeki algısını ve tüketici bilincini merak ediyor musunuz? Henüz Helal Gıda kavramını dahi bilmeyen Türk insanı, ne yazık ki satın alma tercihlerinde de bilinçsiz bir rol çiziyor.

24 >> 25 Aralık 2010 BizimMarket


KA PA K

>> >> >> >> >> >> >> >>

‘HELAL GIDA’YI DOĞRU ANLAMAMIŞIZ %82 ‘HELAL SERTİFİKA’DAN HABERSİZ %66 HELAL SERTİFİKA SATIN ALMA TERCİHİMİ ETKİLER DİYOR %65, ÜRÜN ÜZERİNDEKİ BİLGİLERİN YETERSİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR %35 ALACAĞI ÜRÜN HELAL Mİ DİYE İNCELİYOR İTHAL ETİN HELALLİĞİNE GÜVENSİZLİK %79 SALAM-SUCUĞA GÜVENMİYOR AMA SATIN ALIYORUZ KİMYEVİ ÜRÜNLERİN HELAL OLMASINI İSTİYORUZ PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


K A PA K n GİMDES BAŞKANI DR. HÜSEYİN KÂMİ BÜYÜKÖZER ANKETİ YORUMLADI:

“BİZİM MARKET ÜLKEMİZDE ÇOK ÖNEMLİ BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ” Müslüman tüketicilerin, kendi yaşam gayesi ve imanî bir meselesi hükmünde olan, market raflarını dolduran ürünlerin Helal olup olmaması konusunda bilgisiz ve bilinçsiz olduğu gözlemlenmektedir.

D

ünyanın hemen hemen her köşesinde en az 30 yıldan beri konuşulan ve yer yer bazı ülkelerde uygulamaya giren Helal Gıda ve Helal Sertifika konularında derginiz bir anket çalışması yaptı. Bu anket Müslüman Tüketici kitlesinin mevcut durumunun bir röntgenini ortaya koyduğu gibi gönlünde yatan isteklerini de net olarak gözler önüne sermektedir. Sonuç olarak; Müslüman tüketicilerin, kendi yaşam gayesi ve imanî bir meselesi hükmünde olan, market raflarını dolduran ürünlerin Helal olup olmaması konusunda bilgisiz ve bilinçsiz olduğu gözlemlenmektedir. Bu konuda kendilerinin özel gayret göstermelerinin kulluk görevlerinin olduğu gerçeğinin yanında, bugünün teknolojik ürün dünyasının üretim proses karmaşıklığının ve de karmaşalıklarının hüküm sürdüğü gerçekleri karşısında üreticilerin ve satıcıların temel görevleri ve medeni olmanın bir vecibesi olarak, veli nimetleri hükmünde olan müşterilerinin inançlarına ve sağlıklarına uygun ürün üretme ve doğru etiket bilgileri ile bilgilen26 >> 27 Aralık 2010 BizimMarket

dirme zorunluluğunu bu anket bir defa daha ortaya koymaktadır. Başta medya olmak üzere, Müslüman topluma hizmet etmek üzere kurulmuş ve bu kitlenin yardım ve desteği ile etkinliklerini sürdüren STK’lar, müşteri durumunda olan tüketici kitle ile üretici ve satıcı konumunda bulunan kitle arasında insanın temek hak ve özgürlüğü hukukunun sağlanması için ciddi bir hakemlik görevi ile yüklenmek zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Devlet Kurumlarının bağnaz ve çağ dışı bir anlayışla sürdürmekte olduğu çarpık laiklik ve sadece güçlünün yanında yer alma anlayışını tez elden terk ederek, çağlar boyunca vazgeçilmeyen, insanlığın en temel hakkı olan inanç hak ve özgürlüğünün her yerde ve her zeminde serbestçe uygulanmasının sağlanması ve en kısa zamanda da ister Müslüman olsun, ister Musevi olsun, ister Hindu olsun ve isterse Vejetaryen olsun inançlarına uygun ürünleri market raflarından kuşkusuz ve güvenli bir şekilde tercih edebilmesinin sağlanabilmesi için etiket düzenlenmesindeki yasakların kaldırılması adımlarının biran evvel atılması gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır.

HERŞEYE RAĞMEN TOPLUMU DEVŞİREMEDİLER Ayrıca bu anketten şu gerçek de ortaya çıkmıştır ki yıllarca bu toplumun

%99’luk nüfusunu oluşturan Müslümanları asimile ederek dininden soyutlamak için dış ve iç güçlerin her türlü desteğini alarak canla başla çalışan toplum mühendisleri bütün uğraşmalarına rağmen, bu toplumun büyük çoğunluğunu asimile edememişler ve devşirememişlerdir. Yüreğinde sakladığı helal yaşama isteği dimdik, sımsıcak ayakta durmaktadır. Bütün bu tespitlerin arkasında ise gerek özel sektör olarak, gerek STK sektörü olarak ve gerekse kamu sektörü olarak şu ekonomik gerçeği de görmeliyiz; Helal Sertifikalı ürün, bugün bütün dünyada pırıl pırıl parlayan ve yükselen bir trend göstermektedir. Müslüman nüfusunun azınlıkta olduğu Amerika ve Avrupa ülkelerinde bile yoğun bir Helal Sertifikalı ürün pazarı oluşmakta, büyük market zincirleri market raflarında Helal Sertifikalı standartlar oluşturmaktadırlar. Birçok İslam ülkesinde ise Helal Sertifikasız ürünlere gümrük kapıları kapatılmaktadır. Sadece Helal Gıda Pazarının 850 milyar ABD Dolarlık, tüm Helal pazarın ise 2 trilyon ABD dolarlık bir potansiyel talebinin mevcudiyetine karşılık henüz bunun %14’ünün kullanılabildiği gerçeği karşısında nasıl bir devasa bakir bir pazarla karşı karşıya kalındığı göz ardı edilmemelidir. Özellikle yıllar boyu oldum olası dış ticaretinde açık veren -ki son istatistiklere göre 130 milyar ABD dolarlık ihracata karşılık 200 milyar ABD dolarlık ithalat yapan bir Türkiye’de Helal Sertifikalı ürün üretiminde yapılacak akıllı bir hamle hem iç piyasada ve hem dış piyasada önemli bir girdi kazanımını beraberinde getirebileceği açıkça gözükmektedir. Bir zamanlar konuşulması dahi tabu gibi kabul edilen bir konuda böyle bir anket yapılmasını önemli görüyorum ve bu sebeple bu anketi ilk defa gerçekleştiren derginize bir kere daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum.


K A PA K

HELAL SERTİFİKAYI BİLSEK ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK D

ERGİMİZ ve Çözüm Araştırma Şirketi işbirliğiyle, tüketicinin bilincini görmek ve perakende sektörünün aktörlerine bu görüşleri sunmak üzere 4 aydır yürüttüğü araştırmalara bu ay da bir yenisini ekledi. Helal Gıda

konusu uzun bir süredir gündemde olmakla birlikte tam anlamıyla konuşulmuyor. Bütün dünyada milyonlarca insanın bu sertifikayı görmeden satın alma yapmadığını düşünürsek Türkiye hala bu seçiciliğe sahip değil. Helal Gıda dediğimiz zaman

birçok insanın hala tam olarak ne demek olduğunu bilmediğini bu araştırmayla da öğrenmiş bulunuyoruz. Özellikle son günlerde hayvan ve parça et ithali gündeme gelince tüketici “ne biliyor/ne bilmiyor” dedik. Bakın sonuçlar ne gösterdi:

‘HELAL GIDA’YI DOĞRU ANLAMAMIŞIZ n HELAL GIDA NEDİR? Görüşmecilere, helal gıdanın ne olduğunu bilip bilmediklerini sorduğumuzda, %27’sinin bu konu hakkında herhangi bir fikir beyan etmemesi hala bilgi eksikliği olduğunu gösteriyor. Bununla birlite %31’lik oran “Alınteri ile kazanç”, %27’si “Dine uygunluk” yanıtını veriyor ki bu da Helal Gıda’yı sadece hellalik kavramına ait bir şey olarak düşündüklerinin ispatı.

28 >> 29 Aralık 2010 BizimMarket


KA PA K

n HELAL SERTİFİKA İFADESİNİ DUYDUNUZ MU? Helal Sertifikasını duydunuz mu sorusu sorulan görüşmecilerin %82’si bu soruya “Hayır” yanıtı veriyor. Durum onu gösteriyor ki, yeterince gündemde yer bulamamış bir mesele. Helal Sertifikasını duyduğunu belirten görüşmecilere bunun ne olduğu sorduğumuzda ise, %28’i “Dine uygun üretim”, %18’i “Sağlık/kalite standardına uygun üretim”, %16’sı “Helal olan ürün”, %8’i “Rahatlıkla yiyebileceği ürün” cevabını veriyor. Yine aynı şekilde Helal Sertifikasını duyduğunu belirten görüşmecilere daha önce üzerinde helal sertifika ifadesi olan ürünleri alıp almadığını sorduk. Cevap verenlerin %50’si daha önce böyle bir ürün almadığını da belirtiyor. %11’i birkaç defa satın aldığını, %5’i arasıra satın aldığını belirtirken, sadece helal sertifikaya sahip ürünleri aldığını belirtenlerin oranı %1,9 olarak görülmekte.

%82 ‘HELAL SERTİFİKA’DAN BİHABER

%66 Helal olsun diyor n ALDIĞINIZ ÜRÜNLERİN HELAL SERTİFİKAYA SAHİP OLMASI SATIN ALMA TERCİHİNİZİ ETKİLER Mİ? Görüşülen bireylere, satın aldıkları ürünün helal sertifikaya sahip olması satın alma tercihini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda, görüşülen kişilerin %66’sı böyle bir sertifikanın mevcudiyeti satın alma tercihini etkileyeceğini belirtiyor. Bu da Helal Sertifika’nın doğru bir biçimde tüketiciye anlatılması ve bilgilendirilmesi durumunda bir talebin olacağını göstermekte.

HELAL SERTİFİKA GÜNDEMDE YETERİNCE YER BULAMAMIŞ

%50 DAHA ÖNCE HELAL SERTİFİKALI ÜRÜN ALMAMIŞ

PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


K A PA K

İTHAL ETİN HELALLİĞİNE GÜVENSİZLİK %79

%65 BİLGİ VAR DİYOR n ALDIĞINIZ ÜRÜN ÜZERİNDEKİ BİLGİLER O ÜRÜNÜN HELAL GIDA OLUP OLMADIĞI KONUSUNDA YETERİNCE BİLGİ VERİYOR MU? Görüşülen kişilere, satın aldıkları ürünün üzerindeki bilgilere bakarak helal gıda olup olmadığını anlayıp anlayamadıkları sorulduğunda, bireylerin %65’i ürün üzerindeki bilgilerin o ürünün helal gıda olup olmadığı hakkında yeterince bilgi vermediğini belirtiyor.

n İTHAL ETLERİN HELAL GIDA YÖNÜNDEN GÜVENİLİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? Görüşülen kişilere ithal edilen etlere helal gıda yönünden güvenip güvenmedikleri sorulduğunda, her 10 kişiden 8’i ithal etlere helal gıda yönünden güvenmediğini belirtmiştir. Bu da tüketicinin, %79 oranında ithal etleri gıda güvenliği açısından güvenilir bulmadığını gösteriyor.

30 >> 31 Aralık 2010 BizimMarket

DİĞER

GENEL OLARAK ARAŞTIRIRIM

İRTİBAT NUMARASI İLE GÖRÜŞÜRÜM

ÜRETİCİ İLE GÖRÜŞÜRÜM

n ALDIĞINIZ ÜRÜNÜN HELAL GIDA OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN NE YAPARSINIZ? Araştırmaya katılan bireylerin %35’i ürünün helal gıda olup olmadığını öğrenmek için ürün üzerini incelediğini söylüyor. Daha önceki sormuş olduğumuz bir soruyu hatırlayacak olursak, ürün üzerindeki bilgilerin helal gıda olup olmadığı yönünde bilgi veriyor mu sorusuna katılımcıların %35’i evet yanıtı vermişti.

KALİTE BELGESİNE BAKARIM

HİÇBİRŞEY/BİLMİYORUM

YERLİ MALI OLMASINA DİKKAT EDERİM

BİLDİĞİM YERDEN ALIRIM

SATIN ALDIĞIM YERE SORARIM

BİLDİĞİM MARKALARI ALIRIM

BARKODUNA BAKARIM

ÜRÜNÜN ÜZERİNİ İNCELERİM

YETKİLİYE SORARIM

%35 ALACAĞI ÜRÜN HELAL Mİ DİYE İNCELİYOR


KA PA K

SALAM-SUCUĞA GÜVENMİYORUZ AMA SATIN ALIYORUZ n SALAM-SUCUK-SOSİS GİBİ ÜRÜNLERİ SATIN ALIR MISINIZ? Araştırmaya katılanların yaklaşık %70’i yani her 10 kişiden 7’si salam, sucuk, sosis benzeri ürünleri satın aldığını belirtiyor. Bu sorunun akabinde kişilere bu tarz ürünleri helal gıda yönünden güvenilir bulup bulmadığı sorusuna, “bu tarz bazı ürünlerin güvenilir olduğunu” düşünen kişilerin oranı %55, “hiçbirinin helal gıda yönünden güvenilir olmadığını” belirtenlerin oranı %37 olarak gerçekleşiyor. “Bu tarz ürünlerin hepsine helal gıda yönünden güvendiğini” belirtenlerin oranı ise %8 seviyesinde kalmıştır. “Salam, sucuk, sosis gibi ürünler alır mısınız?” sorusu ile “Bu tarz ürünlere helal gıda yönünden güvenir misiniz?” sorununun çapraz tablosu alındığında ise; salam, sucuk, sosis gibi ürünleri satın aldığını belirtenlerin %68’i bu gruptaki bazı ürünlerin helal gıda yönünden güvenilir olduğunu düşünüyor sonucu çıkıyor. Salam, sucuk gibi ürünleri satın aldığını belirtenlerin %22’si “Bu tarz ürünlerin hiçbirinin helal gıda yönünden güvenilir olmadığını” belirtmekte. Salam, sucuk, sosis gibi ürüleri almadığını belirtenlerin ise %71’i bu tarz ürünlerin hiçbirinin helal gıda yönünden güvenilir olmadığını söylüyor.

PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ


K A PA K

KİMYEVİ ÜRÜNLERİN HELAL OLMASINI İSTİYORUZ n KOZMETİK TEMİZLİK İLAÇ GİBİ ÜRÜNLERİN HELAL SERTİFİKAYA SAHİP OLMASINI İSTER MİSİNİZ? Görüşülen kişilerin %79’u “Kozmetik, temizlik, ilaç gibi ürünlerin helal sertifikaya sahip olmasını istermisiniz?” sorusuna “Evet” yanıtı veriyor. Kozmetik, temizlik, ilaç gibi ürünlerde “helal sertifikası yoksa yine de satın alır mısınız?” sorusuna ise görüşmecilerin %62’si “Evet yine de satın alırım” yanıtını veriyor.

HELAL SERTİFİKASI YOKSA YİNE DE SATIN ALIR MISINIZ?

32 >> 33 Aralık 2010 BizimMarket


KA PA K

ARAŞTIRMADAN KISA KISA n Araştırma, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Antalya, Diyarbakır, Erzurum ve Zonguldak il merkezlerinde yapıldı.

n Araştırmada, kantitatif araştırma tekniklerinden CATI tekniği kullanıldı. n Araştırmada, %95 güven aralığında +-3,25 güven aralığında yaklaşık 1000 kişi ile görüşüldü. n Her 10 kişiden 3’ü helal gıda hakkında herhangi bir fikre sahip değil. Bununla birlikte helal gıda deyince insanların aklına en çok “Alınteri ile kazanılmış olan” ve “Dine uygun” anlamları gelmekte. n Görüşmecilerin %82’si “Helal Sertifika” ibaresini duymamış. Bu ibareyi duyduğunu belirten erkek görüşmecilerin oranı, kadın görüşmecilerden daha fazla. Helal Sertifika ibaresini duyanlar ise yoğunluğu ise bu ibarenin “Dine uygun” anlamına geldiğini belirtiyor. n Helal Sertifika ibaresini duyduğunu belirten görüşmecilerin

yarısı daha önce üzerinde Helal Sertifika ibaresi olan bir ürün satın almamış. Bununla birlikte bu ibareyi duyduğunu belirtenlerin %11’i daha önce birkaç defa bu tarz ürünleri satın almış. n Görüşülen kişilerin %66’sı ürünler üzerindeki helal sertifikası ifadesinin satın alma tercihini etkileyeceğini belirtiyor. n Görüşülen bireylerin %65’i ürünler üzerindeki bilgilerin o ürünün helal gıda olup olmadığı konusunda

yeterince bilgi vermediğini dile getiriyor. n Her 10 kişiden 8’i ithal etleri helal gıda yönünden güvenilir bulmuyor. n Görüşmecilerin %35’i satın aldığı bir ürünün helal gıda olup olmadığını öğrenmek için ürün üzerindeki bilgileri okuduğunu belirtti. %28’lik bir oran ise bu konuyu öğrenmek için herhangi bir şey yapmadığını söylüyor. n Her 10 görüşmeciden 7’si

salam, sucuk, sosis gibi ürünleri satın aldığını belirtti. Bu tarz ürünlerin hepsinin helal gıda yönünden güvenilir bulduğunu söyleyenlerin oranı %8 olarak gerçekleşti. Geri kalan kısımdan büyük çoğunluğu bazı ürünlerin bu yönden güvenilir olduğunu belirtirken, diğer kısım ise hiçbirinin güvenilir olmadığını söyledi. n Salam, sucuk, sosis gibi ürünleri satın aldığını belirtenlerin %22’si bu tarz ürünlerin hiçbirinin helal gıda yönünden güvenilir olmadığını belirtti. Salam, sucuk, sosis gibi ürün satın almayanların %71’i ise bu tarz ürünlerin hiçbirinin helal gıda yönünden güvenilir olmadığını söylüyor. n Her 10 görüşmeciden 8’i kozmetik, temizlik, ilaç gibi ürünlerin helal sertifikasına sahip olmasını ister misiniz sorusuna “Evet” yanıtı verdi. Bununla birlikte her 10 görüşmeciden 6’sı böyle bir sertifikaya sahip olmasa bile kozmetik, temizlik, ilaç gibi ürünleri satın aldığını söyledi. PERAKENDENİN EKONOMİ DERGİSİ

helal  
helal  

document and pdf

Advertisement