Page 1

Praktik på Resursteamet

För dig som går på gymnasiesärskola


Resursteamet – det är vi!

innehåller dina övergripande mål med delmål, schema med aktiviteter och beskrivning av hur coacherna ska ge dig stöd.   Varje vecka hålls enhetsmöten, som är arbetstagarnas egna personalmöte. Där informeras och diskuteras om vad som händer på Resursteamet. Det är ett tillfälle att prata om arbetsmiljö och hur vi vill ha det tillsammans. Man kan komma med tips och förslag på utflykter, aktiviteter och förbättringspunkter.

En coach som stöttar

Våra coacher ger individuellt stöd utifrån var och ens behov. Tillsammans kartlägger vi vilket stöd du behöver och vilka arbetsuppgifter eller aktiviteter som passar dig. Vi har erfaren och välutbildad personal på Resursteamet, bland annat arbetsterapeuter, socionomer och fysioterapeuter. Vi har även logopeder knutna till verksamheten som kan stötta med kommunikation och hjälpmedel.

Nära samarbete med dig och dina anhöriga

För att skapa de bästa förutsättningarna för din personliga utveckling strävar vi mot ett nära och tydligt samarbete med dig, men även med anhöriga, handläggare och andra viktiga personer i ditt nätverk, exempelvis skolpersonal vid praktik.

Välkommen till Resursteamet

Hej och välkommen till Resursteamet! Du som håller den här broschyren i din hand kanske själv går i skolan, är anhörig eller personal. Det börjar bli dags för praktik och ett av flera val inför vuxenlivet ska göras. Den här broschyren är till för att ge dig lite information om vilka vi är på Resursteamet och vad man kan göra i vår verksamhet. Du får också ta del av erfarenheter som elever, anhöriga och skolpersonal delar med sig från sin praktik, och sitt samarbete med oss.

Daglig verksamhet

På Resursteamet har vi bedrivit daglig verksamhet enligt LSS sedan 1997. Målet var att skapa en verksamhet och en arbetsplats med fokus på att stärka individens resurser, en plats där vi alltid ser bortom dagens gränser. Här blir du mött som den unika människa du är. Därför är det självklart att all verksamhet på Resursteamet är individuellt utformad – vi bygger din verksamhet tillsammans

med dig. Vem du är som person och vad du har för mål, intressen och drömmar styr vårt gemensamma arbete att skapa en verksamhet som är meningsfull för just dig. Vi har ett 20-tal verksamheter runt om i Stockholm.

Jobb Utbildning Träning Hälsa Kultur Skapande Djur

Praktik

”Med respekt, kunskap och fantasi skapar vi möjligheter för varje individ att utvecklas bortom dagens gränser”

Våra verksamhetsinriktningar:

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med skolor kring praktik. Vi är måna om att skapa de bästa förutsättningarna för dig som praktikant i den dagliga verksamheten. Praktiken föregås av en kontakt med skolan för att rama in förutsättningarna. Sedan är det dags för ett studiebesök för att bekanta sig med verksamheten. Du får en egen kontaktperson, som planerar för din praktik, skickar ut schema innan start och sedan följer upp hur du har det, tillsammans med dig. När praktiken är slut har ni en utvärdering och du blir avtackad. Kanske ses vi igen?

Natur Person Relation

Praktisera på Resursteamet - så går det till! 1

Kontakta Resursteamet

2

Studiebesök

3

Schema och kontaktuppgifter skickas ut en vecka innan praktiken

4

Löpande avstämningar under din praktikperiod

5

Utvärdering och avtackning

Stora möjligheter

Vi erbjuder flera olika aktiviteter utifrån våra verksamhetsinriktningar. Vi vet att en meningsfull aktivitet är utvecklande i sig. Vi jobbar både i grupp och enskilt. Vi har stora fina egna lokaler där vi gör mycket, men är också ute i samhället och naturen. Vi går på gym, badhus, gör utflykter och jobbar på olika arbetsplatser – vi är där det passar bäst att vara helt enkelt.

Delaktighet

Alla som går på den dagliga verksamheten har en egen kontaktperson. Tillsammans med kontaktpersonen formuleras en individuell genomförandeplan (IGP). Genomförandeplanen

Vill du veta mer? Erik Hagberg 0733-405 143 erik.hagberg@resursteamet.se


gillade att lokalerna var öppna, eftersom Erick gillar att ha kontakt med andra. Sen var det mycket rörelse och aktivitet i schemat, vilket är bra för Erick, berättar Ana.

”Erick är så ivrig att han vaknar klockan fem på morgonen och vill klä på sig och komma iväg!”

Lärare med under praktikveckan

Ana och sonen Erick utanför entrén till Resursteamet Globen Nord, där Erick jobbar sen ett halvår tillbaka.

Praktiken på Resursteamet ledde till en meningsfull sysselsättning Efter tredje året på gymnasiet behövde Erick och hans familj tänka på nästa steg i livet, vad händer efter skolan? Tack vare mamma Anas engagemang och ett bra stöd från skolan, har Erick hittat en daglig verksamhet han trivs och utvecklas i. Först som praktikant och nu som arbetstagare. På Resursteamet har Erick fått vänner och utvecklat ett bättre självförtroende. – Erick har utvecklats sen han började på Resursteamet. Han släpper in fler personer och tycker det är kul att lära känna andra. Han är så ivrig att han ibland vaknar kl 5 på morgonen och vill klä på sig och komma iväg till verksamheten! Säger Ana och ler.   Ericks familj kom till Sverige från Peru för 11 år sedan. Med Ericks medfödda funktionsnedsättningar, var familjens största oro att hitta en passande skola. Efter en del sökande hittade de både en grundskola och ett gymnasium där Erick trivdes. Efter tredje året på Häggviks särskolegymnasium var det dags att fundera på nästa steg för Erick, vad händer efter skolan? Det var dags att söka praktik.   – Ericks skola tipsade om tre dagliga verksamheter som kunde passa Erick. Jag besökte alla tre och fick en bra magkänsla av Resursteamet. Jag

Under praktikveckan var Ericks lärare med som stöd. Erick hade också en kontaktperson från Resursteamet som lade upp ett schema och såg till att Erick introducerades i gruppen. Under veckan provade Erick bland annat på skapande, rullstolsdans och träning. I slutet av veckan gjordes en uppföljning och en avtackning.   – Kontakten med personalen på Resursteamet fungerade jättebra. De pratade med mig eller Ericks lärare om hur det gick för Erick, och justerade schemat om det behövdes, berättar Ana.   Efter studenten var det naturliga steget för Erick att välja Resursteamet eftersom han hade trivts bra under sin praktik.   – Jag besökte några olika verksamheter, men till skillnad från andra platser hade Resursteamet många unga arbetstagare här, och det kändes viktigt att Erick skulle få umgås med jämnåriga, berättar Ana.

Coach från RT besökte skolan

När Ericks familj tagit beslutet att välja Resursteamet, kom en coach ut till skolan för att lära känna Erick i sin skolmiljö.   – Hon pratade med läraren, tittade på vilka aktiviteter Erick hade på sitt schema och lyssnade på vilka strategier skolan använde med Erick. Det var bra, för då kunde Erick känna sig trygg när han började på Resursteamet, säger Ana.   Under de första månaderna följde Ana och några andra familjemedlemmar med som assistenter, men allt eftersom Erick blev mer trygg i miljön och med personerna som jobbade här, kunde Ana introducera nya assistenter och själv jobba med annat.   – Jag har lärt mig mycket av alla som jobbar här, det är som en stor familj! Nu kan jag slappna av och känna mig trygg i att han har det bra här, avslutar Ana.

Ana om Resursteamet • Det är ett bra team, alla jobbar • tillsammans och är delaktiga. • Bra med ett individanpassat • schema som kan justeras vid • behov. • Bra planerade aktiviteter. • Coacherna stöttar Erick att • utrycka sin egen vilja.

Erick och hans kontaktperson Emilie i full fart på dansgolvet

“Personalen på Resursteamet var måna om att lyssna in hur vi på skolan jobbade med Erick, för att kunna föra med sig våra strategier in i deras verksamhet”

• Jag som anhörig kan ge • synpunkter och personalen • lyssnar och tar åt sig direkt.

Kristina Hjorth, specialpedagog på Häggviks gymnasiesärskola, har följt Erick som lärare under både grundskolan och gymnasiet. Jag upplevde att det hela tiden fanns en tydlig kommunikation med Resursteamet. Innan praktiken fick Erick ett schema hemskickat, så han visste hur dagarna skulle se ut och vem som var hans kontaktperson. Personalen var också väldigt måna om att lyssna in hur vi på skolan jobbade med Erick, för att kunna föra med sig våra strategier in i deras verksamhet. På så sätt kunde Erick behålla sitt tal och utveckla det. Jag följde med Erick som stödperson under hela veckan och fick en väldigt positiv bild av personalgruppen och deras arbetssätt. De kändes väldigt engagerade. Det kändes också tryggt att de flesta hade relevanta utbildningar som sjukgymnast och arbetsterapeut. Under veckan provade Erick många olika aktiviteter, bland annat rullstolsdans, hundgrupp, gympa, sinnesgrupp och skapande. Det var aktiviteter som kändes inbjudande att prova på. Jag kände direkt att jag skulle kunna lämna Erick här och att han skulle få det bra!


Belemu stretchar i ståskalet, tillsammans med sin assistent Louie.

Namn: Belemu Ålder: 21 år Familj: Mamma Jessica och bror Tiemon. Bor: I Kista Jobbar: På Resursteamet Globen Nord. Mina tre bästa egenskaper: Jag är glad, jag kan mycket om fåglar och jag är social!

Hej Belemu!

Från skola till vuxenliv

Belemu gjorde sin praktik på Resursteamet och började sen jobba här efter skolan. Jag träffar honom en måndag morgon i gymmet, där han gör olika övningar tillsammans med sin assistent. Belemus kontaktperson Jonas sluter upp under lunchen och tillsammans svarar de på några frågor.

Ett stort steg mot vuxenlivet tas efter att du är klar med din utbildning på gymnasiesärskolan. Det finns då olika alternativ beroende på vad du tycker om att göra och hur arbetsmarknaden ser ut. Ett alternativ är daglig verksamhet.

Vad gjorde du innan du kom till Resursteamet? Jag gick på Häggviks särskole– gymnasium. Innan dess gick jag på Kvarnbacka och sedan Arvinge skola.

När började du på Resursteamet?

Jag praktiserade först två veckor i november 2015. Efter studenten började jag jobba här, i augusti 2016.

Hur ser en dag på Resursteamet ut?

På fredagar till exempel, börjar vi dagen med samling klockan 9. Då sjunger vi namnsången och pratar om vad det är för dag och väder, och vad vi ska göra under dagen. Därefter är jag med i träningsgruppen i gymmet där vi värmer upp med Honkey Tonk Blues! Sen äter jag lunch och

pratar med vänner runt bordet. På eftermiddagen är det musikkryss, då samlas vi ett gäng och lyssnar på musik och svarar på frågor. Jag brukar mest lyssna och njuta av musiken, men ibland svarar jag på frågorna med hjälp av en coach. Klockan 15 åker jag hem med taxi.

Du har en kontaktperson, Jonas. Vad gör ni ?

Med Jonas bestämmer jag mitt schema. Under hösten har jag till exempel varit med i en hundgrupp, jag har målat, bakat och varit på utflykter.   Tillsammans med mamma följer Jonas upp hur mitt schema funkar.   Vi sätter också mål som jag ska jobba mot i min verksamhet. Jonas har kontakt med mamma ibland om jag är sjuk eller ska iväg.

Vad är det bästa med att gå på Resursteamet?

Sista året på skolan

Har du några mål på Resursteamet?

LSS

Att åka tåg med utflyktsgruppen. Jag älskar att åka tåg och utforska olika stationer eftersom alla ser olika ut. Det är också kul att träffa vänner på jobbet som jag kan bjuda hem till mig sen.

Det är viktigt för mig att lära känna de som går här. Ett mål jag har nu är att jag ska stänga av min permobil innan jag börjar prata med coacher och arbetstagare, för att de lättare ska höra och förstå vad jag säger.

Hur skulle du beskriva Resursteamet för andra?

Resursteamet är mitt jobb och här trivs jag väldigt bra. Nästan varje dag när jag kommer hem vill jag åka tillbaka, eftersom jag trivs med alla mina vänner och aktiviteter jag har på schemat.

Ditt sista gymnasieåret handlar mycket om förberedelse för vad som händer efter skolan. Praktik är ett steg för att hitta en meningsfull sysselsättning att gå vidare till. Under året har skolan samarbeten med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och LSS-handläggare, för att underlätta övergången till vuxenlivet. Ett vanligt sätt att gå vidare efter gymnasiesärskolan är att ta kontakt med kommunens LSS-handläggare. LSS är en förkortning av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionsnedsättning.

Vem kan få stöd via LSS?

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är en av insatserna som ges med stöd av LSS. Daglig verksamhet är en meningsfull sysselsättning för den som inte har en anställning eller studerar. Den dagliga verksamheten är individuellt utformad efter dina förutsättningar och mål. Det kan leda till jobb, eller vidare till studier så småningom. Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare.

Resursteamet

Under praktikperioden på Resursteamet får du möjlighet att testa på daglig verksamhet och de aktiviteter vi har att erbjuda. När praktikperioden ska avslutas har vi en avstämning där vi berättar hur vi går vidare om du vill påbörja daglig verksamhet efter skolan. De flesta kommuner i Stockholm tillämpar LOV, lagen om valfrihet, vilket innebär att du får välja bland flera utförare och verksamheter. Du är varmt välkommen tillbaka!

• Personer med utvecklingsstörning och personer med autism. • Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. • Personer som har andra stora funktionsnedsättningar som ger stora svårigheter i livet. • Lagen innehåller bland annat rätt till daglig verksamhet.


FÖLJ OSS PÅ:

Praktik på Resursteamet  

Praktik på Resursteamet - För dig som går på gymnasiesärskola