Page 1


Gina Mocanu, Simina Guga, Rodica Novac, Adriana Lungu, Corina Diacovschi, Ana Maria Niculae, Cosmin Bârzan

Vocabulare tematice de învățare a limbii române pentru străini. Cuvinte, expresii și dialoguri

Vocabular tematic

Romen Dilinin Yabancılar tarafından öğrenme fırsatını sağlayan Tematik Sözlükler Terimler/sözler, ifadeler ve diyaloglar

Çevirmen/Traducător: Niculae Păscuț

ISBN: 978-973-0-12734-8

3


Tematik Sözlükler

ÖNSÖZ

4

Sizlerden en azından bazılarınız, Romanya’yı gelecek yıllarda yaşamak istediğiniz bir yer olarak görmektesiniz. Günden güne alışık olduğunuz bir dünya’dan farklı bir yerde hayatınızı yeniden kurmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi Romanya’da -evinizde gibi - hissetmek istiyorsunuz. Bu bölüm doğrudan sizlere hitap ediyor. Amaç; siz ve sizlere ev sahipliği yapan Romen toplumu ile Romence başta olmak üzere diyalogunuzu geliştirmek. Buradaki konu içerikli temel kelime hazineleri ile, Romence’yi bireysel olarak öğrenmeniz için size yardımcı bir araç olacak. Her biri: sağlık, eğitim, işe alma görüşmesi, iş ilişkileri, gişedeki kamu memurları ile iletişim, temel hak ve yükümlülükler gibi konularda bir sözlük, terimler, tanımlar ve kısa diyaloglar içermektedir. Kelime dağarcığının sonunda bazı bilgilerin kaynağını içeren bir kaynakça bulunuyor. Yasal öngörüler veya gündeme getirilen konularla ilgili diğer kaynakları incelemek istiyorsanız, sizler için faydalı bir rehber olabilecektir. Bu dökümana ek olarak, Romenceyi –hocasız - öğrenmenize yardımcı olacak sesli bant kayıtlarımızı da istifadenize sunuyoruz. Bunları; Altı bölüm, A ile F arası numaralandırıldı. Her bir kelime veya cümle grubu birer numaraya bağlı. Birlikte bir kod teşkil ediyorlar (A1, B6...) Romence metnine uygun ses dosyasını daha kolay bulmanız amacıyla -aynı koda bağlı - MP3 dosyası’nda da yer alıyor. Böylece daha önce bildiğiniz bir dilde (İngilizce, Türkçe, Çince veya Arapça) metnin Romence tercümesini ve Romence metninin ses bandını kolaylıkla inceleyebilirsiniz. Ses dosyalarını http://www.adosahrom.ro/fisiereaudio web adresinden indirebilirsiniz. Bu konu başlıklı kelime dağarcığı, sadece eğitim amaçlı olup, Romence dilinin öğrenilmesini kolaylaştırıyor. İçeriğinde verilen bilgiler tam kapsamlı değil ve eğitim haricinde diğer amaçlarla kullanılamaz. Aynı zamanda, bilgilerin tamamı ile genel nitelikli ve belirli durumlarla ilgili değildir. Buradaki diyaloglar, hayali ve kesin bir resmi belgenin metnini göstermiyor. Sadece yetkili organlar tarafından yayınlanan belgeler ve kararlar asıl sayılmaktadırlar. Romence dilini öğrenmek sizin çeşitli nedenlerden dolayı kabul ettiğiniz kişisel bir tercihtir. Yalnız olmadığınızı hatırlatmak isteriz. Çevrenizde size yardımcı olmak isteyen veya olmakla yükümlü kişiler, kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır. Onlarla iletişim kurmanızı teşvik ediyoruz. Çünkü böylece Romen toplumu da, çabanızla birlikte çeşitlilik kazanır, daha hoşgörülü ve açık hale gelir. Yazanlar


CUVÂNT ÎNAINTE

Vocabular tematic

Cel puţin o parte dintre dumneavoastră vedeţi România ca fiind locul în care doriţi să trăiţi în următorii ani. Zi de zi, încercaţi să vă reconstruiţi viaţa într-o lume diferită de cea care vă era familiară şi doriţi să vă simţiţi în România “acasă”. Acest volum vi se adresează direct, având rolul de a înlesni dialogul dintre dumneavoastră şi societatea care vă găzduieşte şi de a vă sprijini să învăţaţi limba română. Prin aceste vocabulare tematice vă propunem un instrument care permite studiul individual al limbii române. Fiecare dintre ele cuprinde un dicţionar, expresii, definiţii şi scurte dialoguri pe anumite teme, precum: sănătatea, educaţia, participarea la un interviu de angajare, relaţii de muncă, interacţiunea la ghişee cu funcţionari publici, drepturi şi obligaţii fundamentale. La sfârșit găsiți și o bibliografie, care conţine sursa anumitor informaţii incluse în vocabulare şi care poate constitui un ghid util pentru dumneavoastră, în cazul în care doriţi să consultaţi prevederile legale sau alte surse cu privire la temele abordate. Acest material este însoţit de înregistrări audio, care să vă ajute să învăţaţi limba română fără ajutorul unui profesor. Cele şase capitole sunt numerotate de la A la F, iar fiecărui grup de cuvinte sau fraze îi corespunde un număr. Împreună formează un cod (A1, B6…), care se regăseşte şi pe fişierul MP3 corespunzător, astfel încât sperăm să fie uşor să identificaţi fişierul audio care corespunde textului în limba română. Veţi putea consulta astfel întâi textul într-o limbă care vă este familiară (engleză, turcă, chineză sau arabă), traducerea sa în limba română, precum şi înregistrarea audio a textului din limba română. Fişierele audio pot fi descărcate de pe pagina de web: http://www.adosahrom.ro/fisiereaudio. Conţinutul acestor vocabulare tematice are scop exclusiv educativ, urmărind facilitarea învăţării limbii române. Informaţia oferită în cuprinsul acestora nu este atotcuprinzătoare sau completă şi nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional. De asemenea, informaţia este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare. Dialogurile conţinute de acest material sunt imaginare şi nu reproduc în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice. Învăţarea limbii române este un demers personal, pe care dumneavoastră vi-l asumaţi din diferite motive. Vă reamintim însă că nu sunteţi singur. Există în jurul dumneavoastră persoane, organizaţii şi instituţii care doresc sau au obligaţia să vă ajute. Vă încurajăm să vă adresaţi lor, pentru că şi societatea românească, prin efortul dumneavoastră, câştigă în diversitate, devine mai tolerantă şi mai deschisă. Autorii

5


Tematik Sözlükler

İÇİNDEKİLER A. Romanaya’daki Eğitim ve Sağlık Sistemi ................................................................ 8 I. Terimler/sözlük II. İfadeler III. Tanımlar IV. Diyaloglar B. Çalışan/İşçi - İşveren ilişkileri ................................................................................. 26 I. Terimler/sözlük II. İfadeler III. Tanımlar IV. Diyaloglar C. Çalışmak için mülakat ............................................................................................... 42 I. Terimler/sözlük II. İfadeler III. Tanımlar IV. Diyaloglar D. Günlük yaşam ............................................................................................................ 60 I. Terimler/sözlük II. İfadeler III. Tanımlar IV. Diyaloglar E. Romanya Anayasası/Romanya Hukuk Devleti ....................................................... 78 I. Terimler/sözlük II. İfadeler III. Tanımlar IV. Diyaloglar F. Romanya Göçmenlik Bürosu Memurları ile İlişki .................................................. 95 I. Terimler/sözlük II. İfadeler III. Tanımlar IV. Diyaloglar Kaynakça ....................................................................................................................... 119

KISALTMALAR ANOFM – Ulusal İşgücü İstihdamı Kurumu CNRED - Ulusal Diplomaların Kabul ve Denklik Merkezi CNAS - Ulusal Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu CNPP – Ulusal Kamu Emeklileri Kurumu CRPCIS - Romanya Yabancı Girişimciler ve Yatırımcılar Tanıtım Merkezi IM - Çalışma Müfettişliği / Denetim ITM – Bölge Çalışma Müfettişliği MECTS – Eğitim, Gençlik, Spor ve Araştırma Bakanlığı ORİ – Romanya Göçmen Ofisi RTT – Üçüncü ülke vatandaşları UE/SEE - Avrupa Birliği / Avrupa Ekonomi Bölgesi

6


CUPRINS:

Vocabular tematic

A. Sistemul educaţional şi de sănătate din România ................................................. 8 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri B. Relaţii de muncă ..................................................................................................... 26 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri C. Interviul de angajare .............................................................................................. 42 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri D. Viaţa de zi cu zi ....................................................................................................... 60 I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri E. Constituţia României/România stat de drept ....................................................... 78 I. Termeni/dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri F. Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări ......................... 95 I. Termeni/dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri Bibliografie.................................................................................................................... 119

Abrevieri ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă CNRED – Centrul Național pentru Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor CNAS – Casa Naționala de Asigurări de Sănătate CNPP – Casa Națională de Pensii Publice CRPCIS - Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine IM – Inspecția Muncii ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă MECTS – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ORI – Oficiul Român pentru Imigrări RTT – Resortisant al țărilor terțe UE/SEE – Uniunea Europeană /Spațiul Economic European

7


A. Romanaya’daki Eğitim ve Sağlık Sistemi / Sistemul educaţional şi de sănătate din România Yazar / Autor: Simina Guga ADO SAH ROM

EĞITIM EDUCAŢIA

Tematik Sözlükler

I. Terimler / Sözlük -Termeni / Dicţionar

8

Mezun olmak A1 Okumak Kopya çekmek Öğrenmek Sınavı almak/sınavı geçmek/terfi etmek Devamsızlık Mezun Belge Bakalorya Bibliyografya

8A1 A absolvi A citi A copia A învăţa A lua examenul / a trece examenul / a promova Absenţă Absolvent Adeverinţă Bacalaureat Bibliografie 8A2

Biyoloji Dilekçe Kimya Sınıf Kolej Kompozisyon Kreş Kurslar Departman Resim

A2

Biologie Cerere Chimie Clasă Colegiu Compunere Creşă Cursuri Departament Desen

Dikte Doktora Beden eğitimi Öğrenci Makale Fakülte Fizik Günlük/uzaklatn eğitim Coğrafya Anaokulu

A3

8A3 Dictare Doctorat Educaţie fizică Elev Eseu Facultate Fizică Frecvenţă la zi / la distanţă Geografie Grădiniţă

Okul müfettişliği Tarih

A4

Inspectoratul şcolar 8A4 Istorie


Ders Lise Ingilizce Romen dili ve edebiyatı Ders kitabı Mastr Matermatik Dersler

Lecţie Liceu Limba engleză Limba şi literatura română Manual Masterat Matematică Materii A5

8A5 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Religie (materie opţională) Restanţă Semestru Student Şcoală Gimnazială Şcoală în regim de internat Şcoală Particulară Şcoală primară

Ustalık okulu Meslek okulu Ödev Tez Uçay Tatil

A6

Şcoală profesională Şcoală vocaţională Temă Teză Trimestru Vacanţă

Geçilmemiş sınavları/dersleri olmak Sınavda kopya çekmek Tarihte başarılı olamk Birinden öğrenmek Ekonomide okumak Sınavı almak Büyük bir not almak Çift/grup olarak çalışmak

A7

A avea restanţe / corigenţe 8A7 A copia la examen A fi bun la istorie A învăţa de la cineva A învăţa la economie A lua examenul A lua o notă mare A lucra în perechi / grupuri

Öğrenci yurdu Dil yeterliliği sertifikası Eğitim yılının süresi Farklılık sınvları Not durum belgesi Anaokul öncesi öğretim Ortaokul ögretimi Lise öğretimi

A8

8A8 Cămin studenţesc Certificat de competenţă lingvistică Durata anului de învăţământ Examene de diferenţă Foaie matricolă Învăţământ antepreşcolar Învăţământ gimnazial Învăţământ liceal

8A6

II. Deyimler / Expresii

Vocabular tematic

Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı Din (seçmeli ders) Dersten geçememe Sömestr Universite öğrencisi Ortaokul Yatılı okul Özel okul Ilkokul

9


Alt ikincil lise öğretimi ( IX. ve X. sınıflar ) A9 Üst ikincil lise ögretimi (XI. ve XII. sınıflar)

Tematik Sözlükler

Anaokulu öğretimi İlk öğretim Mesleki/Ustalık öğretimi Tehnolojik ve mesleki öğretim Kontrol sınavı Eğitim dersi Diplomaların tanımlanması ve denkleştirilmesi Sınav dönemi Okul durumu Bireysel çalışma Okul kayıt ücreti/Okul ücretleri Ev ödevi

A10

Învăţământ liceal secundar 8A9 inferior (clasa a IX-a şi a X-a) Învăţământ liceal secundar superior (clasa a XI-a şi a XII-a) Învăţământ preşcolar Învăţământ primar Învăţământ profesional Învăţământ tehnologic şi vocaţional Lucrare de control Materie de studiu Recunoaşterea şi echivalarea 8A10 diplomelor Sesiune de examene Situaţie şcolară Studiu individual Taxa de şcolarizare/ Taxe şcolare Temă pentru acasă

III. Tanımlamalar1 / Definiţii 8A11 Mezun: Bir okulu bitirerek diploma almış (kimse) Absolvent – persoană care a terminat o formă de învăţământ. Belge: Bir kurumun / kuruluşun verdiği ve belgenin verildiği kişinin niteliğini doğrulayan bir evrak (sigortalı, yüksek eğitim öğrencisi, v.s.) Adeverinţă - document eliberat de o instituție/organizație și care atestă o calitate a persoanei căreia i se dă adeverinţa (asigurat, student etc.) Bakalorya: Lise öğreniminden sonra birkaç dersten verilen yeterlilik sınavı. Bu sınav sonunda elde edilen diploma, öğenciye yüksek eğitimine devam etme hakkı vermektedir. Bacalaureat - examen de verificare a cunoştinţelor din mai multe materii susţinut la finalizarea liceului. Diploma obţinută la acest examen, îi dă dreptul elevului să îşi continue studiile. 8A12 Dil yeterliliği: Bir kişinin belirli bir düzeyde, ana dilini veya yabancı bir dili konuşma kapasitesi. Competenţă lingvistică – capacitatea unei persoane de a vorbi limba maternă sau o limbă străină, la un anumit nivel. Bütünleme (I-XII sınıfları), Derste kalmak (yüksek eğitim): Normal sınav döneminde kalınan derslerin özel bir sınav döneminde tekrar edilerek tamamlanması. Bütünlenmesi. Corigenţă (clasele I-XII), Restanţă (Studii superioare) - Examen care nu a fost promovat în sesiunea de examene şi urmează să fie susţinut într-o sesiune specială. 1

10

Terimlerin tanımlamaları Açıklamalı Romen Dili Sözlüğüne uygun olarak yapılmıştır, fakat bazı tanımlamalar yabancı vatandaşların anlayabilmesi için yeniden düzenlenmiştir Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiţii au fost reformulate astfel încât să sune cât mai inteligibil pentru cetăţenii străini.


Diploma: Bir kimsenin öğrenim programını başarıyle tamamladığını; bir dereceye kazandığını; bir iş, sanat ya da meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek üzere bir öğrenim kurumunca düzenlenip verilen resmî belge. Diplomă – act oficial prin care se recunoaşte pregătirea educaţională, profesională sau competenţele unei persoane. Ders / Eğitim konusu: Eğitim / araştırma alanı (örnek: matematik, ingilizce, ekonomi, v.s.) Materie/Disciplină de studiu – domeniu de studiu/de cercetare (ex: matematică, limba engleză, economie etc.)

Dönem (sınav dönemi): Eğitim yılında, sömestr boyunca çalışılan derslerden sınav verildiği süre. Sesiune (de examene) – perioada de timp pe parcursul anului şcolar în care se susţin examene din materiile studiate pe parcursul semestrului. Lise sonu eğitimi: Bir meslek / iş konusunda hazırlanmak için lise bitiminde yapılan eğitim. Studii postliceale – studii care se realizează după terminarea liceului, în scopul pregătirii pentru o profesie/meserie. Ücret: Belirli bir hizmetten yararlanabilmek için ödenmesi gereken para miktarı, harç. Taxă – sumă de bani ce trebuie plătită pentru a putea beneficia de un anumit serviciu.

IV. Diyaloglar2 / Dialoguri Romanya’daki bir eğitim kurumuna kayıt Înscrierea într-o formă de învăţământ din România

8A14

RTT: İyi günler. Bir kaç sorum var. Bana yardım edebileceğinizi umuyorum. Türk vatandaşıyım ve çalışma amaçlı Romanya’da oturma iznim var. Geçen yıl Romanya’ya eşim ve iki çocuğum da geldi ve onlar da aile birleşiminden dolayı oturma hakkına sahipler. Çocuklarımı burada nasıl okula kaydettirebileceğimi öğrenmek istiyorum. RTT: Bună ziua. Am câteva întrebări şi sper că mă veţi putea ajuta. Sunt cetăţean turc şi am un permis de şedere în România în scop de muncă. Anul trecut au venit în România și soţia şi cei doi copii ai mei, care au un drept de şedere pentru reîntregirea familiei. Aş vrea să ştiu cum pot să îmi înscriu copiii la şcoală.

Vocabular tematic

8A13 Not: Öğretmenlerin okullarda veya kurslarda her öğrencinin başarısı üzerinde edindikleri kanıyı, vardıkları yargıyı gösteren değer. Notă – Apreciere dată de către un profesor pentru a evalua cunoştinţele unui elev, pe parcursul sau la finalizarea unui curs.

MEAGSB: İyi günler. Lütfen oturun ve bana çocuklarınızın kaç yaşında olduklarını ve Türkiye’de bitirdikleri en son sınıflarını söyleyin. MECTS: Bună ziua. Vă rog să luaţi loc şi să îmi spuneţi câţi ani au copiii dumneavoastră şi care este ultima clasă finalizată în Turcia. 2

Açıklayıcı diyalogların yazılabilmesi için, yürürlükte olan kanunları (kaynakça da belirtilen) ve yabancı vatandaşlarla profesyonel ilişki çerçevesinde yapılan konuşmaları kullandım. În vederea redactării dialogurilor explicative, am utilizat atât legislaţia în vigoare (menţionată în bibliografie) cât şi discuţiile purtate cu cetăţenii străini, în cadrul interacţiunilor profesionale.

11


RTT: En küçük oğlum 15 yaşında ve 8. sınıfı bitirdi. En büyüğü ise 20 yaşında ve lise mezunu, yani 12. sınıfı bitirdi. Küçük oğlumun burada liseye, büyük oğlumun da fakülteye gitmesini istiyorum. RTT: Cel mai mic dintre băieţi are 15 ani şi a terminat 8 clase, iar cel mai mare are 20 ani şi a terminat liceul, deci 12 clase. Aş vrea ca cel mic să meargă aici la liceu, iar cel mare la facultate.

Tematik Sözlükler

MEAGSB: Anladım. Sırayla her biri için hangi prösedürlerin gerektiğini anlatacağım.Ama ilk önce çocuklarınızın romence konuşup - konuşmadıklarını söylermisiniz. MECTS: Am înţeles. Am să vă explic care este procedura pentru fiecare pe rând. Dar mai întâi spuneţi-mi dacă copiii dumneavoastră vorbesc limba română. RTT: Biraz romence konuşabiliyorlar. Fakat, okuyup yazamıyorlar. RTT: Vorbesc limba română puţin, însă nu ştiu să scrie şi să citească. MEAGSB: Tamam. Romanya’da oturma hakkınızın olması nedeniyle, eşiniz ve çocuklarınız da aile birleşimi için geldiklerinden eğitimlerini burada sürdürme hakları var. Fakat romenceyi az konuşmaları nedeniyle ilk önce romen dili için bir yıl hazırlık okumaları lazım. Ancak bundan sonra lise ve fakülteye kayıt yaptırabilirler. MECTS: Bine. În cazul în care dumneavoastră aveţi un drept de şedere în România, iar copiii dumneavoastră au venit pentru reîntregirea familiei, au dreptul să îşi continue studiile aici. Pentru că nu vorbesc decât puţin limba română, aceştia vor trebui să urmeze un an pregătitor de limba română, după care se pot înscrie la liceu şi la facultate. RTT: Lütfen, tam olarak ne yapmamız gerektiğini söylermisiniz. RTT: Vă rog să îmi spuneţi exact ce trebuie să facem. MEAGSB: Liseye gitmek isteyen çocuğunuz için Eğitim Bakanlığına, Uluslararası ve Avrupa İlişkileri Genel Müdürlüğü’ne bir dosya sunmanız gerekiyor. Gerekli olan tüm evrakların listesini ilgili kurum merkezinde bulabilirsiniz. Türkiye’de yapılan eğitimin denkliği bu departman tarafından, dosyanın sunulmasından hemen sonra veya eğitim yılı süresince, farklılık sınavları gerektirmeden yapılacaktır. MECTS: Pentru copilul dumneavoastră care aplică pentru liceu, va trebui să depuneţi un dosar la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene. O listă cu toate aceste documente necesare găsiţi la sediul instituţiei. Recunoaşterea studiilor realizate în Turcia se va face de către acest departament imediat după depunerea dosarului sau pe parcursul anului şcolar, fără a fi necesare examenele de diferenţă. 8A15 MEAGSB: Büyük oğlunuzun lise bitirdiğini ispatlayan bakalorya diploması var mı? MECTS: Copilul cel mare are diplomă de bacalaureat pentru finalizarea liceului? RTT: Hayır, yok. Sadece 12. sınıfı bitirdiğine dair bir belgesi var. RTT: Nu, nu are. Are doar o adeverinţă de terminare a 12 clase.

12


MEAGSB: Bu durumda, burada üniversiteye yazılabilmesi için, bakalorya diploması alması ve bir sınava girmesi lazım.Bunun için Eğitim Bakanlığı’nın – Bükreş İli Bakalorya Komisyonuna - başvurmanız gerekiyor. Bu sınava girebilmek için 220 Euro’luk bir ücret ödemeniz gerekiyor. MECTS: În acest caz, pentru a se putea înscrie la facultate aici, va trebui să dea un examen pentru obţinerea diplomei de bacalaureat. În legătură cu aceasta va trebui să vă interesaţi la Ministerul Educaţiei – Comisia de Bacalaureat a Municipiului Bucureşti. Pentru a putea susţine acest examen, trebuie plătită o taxă de 220 euro. RTT: Peki, diplomayı aldıktan sonra? RTT: Şi după ce obţine această diploma?

RTT: Fakat yabancı vatandaşların, Romanya’da eğitim için ücret ödemeleri gerektiğini duydum. RTT: Însă am auzit că cetăţenii străini trebuie să îşi plătească studiile în România. MEAGSB: Evet, yabancı öğrenci ve yüksek eğitim ögrencileri için eğitim kurumlarının alacabileceği en az miktarı belirleyen (No. 22/2009) numaralı bir Hükümet Karanamesi var. Yabancı öğrenciler için, lisenin ilk iki yılı bedava, yani IX. ve X. sınıflar ve XI, XII veya XIII. sınıflar için de ayda 180 Euro’luk bir ücret istenmektedir. Yabancı yüksek eğitim öğrencileri için eğitim ücreti fakültenin bölümüne göre değişiyor. Oğlunuz hangi fakülteye gitmek istiyor? MECTS: Da, există Ordonanţa nr. 22/2009 care stabileşte suma minimă percepută de către instituţiile de învăţământ pentru elevii şi studenţii străini. Pentru elevii străini, primii doi ani de liceu, respectiv clasa a IX-a şi a X-a sunt gratuiţi, iar pentru clasele a XI-a, a XII-a şi eventual a XIII-a, se percepe o taxă de 180 euro/lună. Pentru studenţii străini, taxa de şcolarizare variază în funcţie de profilul facultăţii. Ce facultate ar dori să urmeze fiul dumneavoastră?

Vocabular tematic

MEAGSB: Bu diploma ile Romanya’daki bir fakülteye yazılabilir. Fakülte bir kabul mektubu verecektir. Bakanlık, oğlunuzun dosyası ve geçmişteki eğitim durumuna göre bir eğitim kurumuna yazılması için onay verecektir.Yabancı vatandaşlar için ayrıca giriş sınavı yoktur. Yani istenilen evraklar ile bir dosya sunulması yeterlidir. Tam olarak bu evrakların hangileri olduğunu öğrenmek için lütfen Eğitim Bakanlığı’na bağlı Uluslararası ve Avrupa İlişkileri Genel Müdürlüğüne başvurun. MECTS: Cu această diplomă se va putea înscrie la o facultate din Romania. Facultatea îi va da o scrisoare de acceptare, iar Ministerul Educaţiei îi va aproba înscrierea la o instituţie de învăţământ, în funcţie de dosarul său şi de situaţia sa şcolară anterioară. Cetăţenii străini nu dau examen de admitere, deci va trebui depus doar un dosar cu actele solicitate. Pentru a afla exact care sunt aceste acte, mergeţi la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Europene.

RTT: Henüz emin değil. Ama büyük olasılıkla mimarlık veya tıp’ı tercih edecek. RTT: Încă nu este foarte sigur. Dar probabil va alege fie arhitectură, fie medicină. MEAGSB: Eğer tıp okuyacak ise, yabancı yüksek eğitim öğrencileri için ücret ayda 320, Mimarlık için ise ücret aylık 350 Euro’dur.

13


MECTS: Dacă va studia medicină, taxa de studiu pentru studenţii străini este de 320 euro/lună, iar pentru arhitectură taxa este de 350 euro/lună.

Tematik Sözlükler

Diplomaların tanınması ve denkliği Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor

14

8A16

RTT: Iyi günler. Bana mümkünse bir kaç konuda yardımcı olabilirmisiniz? Senegallıyım ve romen vatandaşı ile evliyim. Senegal’da lise ve iki yıl üniversite okudum. Romanya’da işe girmek istiyorum. Fakat diploma denkliğine ihtiyacım var. RTT: Bună ziua, aş avea nevoie de câteva informaţii de la dumneavoastră. Sunt din Senegal şi sunt căsătorită cu un cetăţean român. În Senegal am făcut liceul şi doi ani de facultate. Aş vrea să mă angajez în România, însă am nevoie ca diplomele să fie recunoscute aici. DTDUM: Evet, öyle. Romanya’da işe girebilmek veya eğitiminizi burada devam ettirebilmeniz için diplomanızın Romanya devleti tarafından tanınması gerekiyor.Bize gelmeniz iyi oldu. Çünkü, Diplomaların Tanınması ve Denkliği Merkezi bu tür işlerle ilgilenen bir kurumdur.) CNRED: Da, într-adevăr. Pentru a vă putea angaja sau pentru a vă putea continua studiile în România aveţi nevoie de diplome recunoscute de către statul român. Este bine că aţi venit la noi pentru că Centrul pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor este instituţia care se ocupă cu aceasta. RTT: Bana yardımcı olabileceğinizi öğrenmekten çok mutlu oldum. Bunun için lütfen bana neler yapmam gerektiğini söylermisiniz. RTT: Mă bucur că dumneavoastră mă puteţi ajuta. Vă rog să îmi spuneţi ce trebuie să fac pentru aceasta. DTDUM: Maalesef siz diplomaların otomatik olarak tanınması (denkliği) imkânından yararlanamıyorsunuz.Eğer AB’deki, AEA’deki bir ülkede okusaydınız veya Romanya devleti, diplomaların tanınması konusunda Senegal ile bir anlaşma imzalamış olsaydı bu onay olabilirdi. Yani, tüm prosedürü tamamlamanız gerekiyor. İlk olarak lise ve lise bitirme diplomasının tanınması ve denkliği için gerekli presödürü yerine getireceksiniz. İki yıllık fakülte için, Romanya’da denkliği olan üniversiteye başvurup, iki yıllık üniversite egitiminize denk gelip gelmediğini öğrenmeniz lazım. Ancak bunu sadece eğitiminizin geri kalanını o fakültede sürdürmek isterseniz yapabilirsiniz. CNRED: Din păcate dumneavoastră nu beneficiaţi de recunoaşterea automată a diplomelor. Acest lucru s-ar fi întâmplat dacă aţi fi studiat într-un stat membru UE sau SEE sau dacă statul român ar fi semnat un acord cu Senegal pentru recunoaşterea diplomelor. Deci, va trebui să urmaţi întreaga procedură. În primul rând, la noi veţi aplica pentru procedura de recunoaştere şi echivalare a liceului şi respectiv a diplomei obţinute la finalizarea liceului. Pentru cei doi ani de facultate trebuie să vă adresaţi universităţii corespondente din România, pentru a vedea dacă vă pot recunoaşte şi echivala cei doi ani de studiu. Însă acest lucru îl vor face doar în cazul în care doriţi să vă continuaţi studiile la facultatea respectivă.)


8A17 RTT: Yani ben eğitimimi devam ettirmek istemezsem, Romanya’da sadece lise diplomam tanınmış olacak. RTT: Dacă eu nu vreau să îmi continui studiile asta înseamnă că voi avea doar o diplomă de liceu recunoscută şi echivalată în România.

RTT: Ve bütün bu evrakları size mi getirmem gerekiyor? Diplomayı ne kadar süre içerisinde alabilirim? RTT: Şi toate aceste documente trebuie să fie aduse la dumneavoastră? Cât durează până obţin diploma? DTDUM: Evet, bütün bu evrakları tamamladıktan sonra, hepsini bize getiriyorsunuz. Dosyayı verdikten sonra ortalama olarak 30 gün beklemeniz lazım. CNRED: Da, după ce aveţi toate documentele le aduceţi pe toate odată la noi. Din momentul depunerii dosarului va trebui să aşteptaţi aproximativ 30 de zile. RTT: Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. En kısa zamanda dosyayı getirmeye çalışacağım. RTT: Vă mulțumesc pentru informaţii. Am să încerc să îmi depun dosarul cât mai repede.

Vocabular tematic

DTDUM: Aynen. Ve bu diplomanın tanınması ve denkliği için yapmanız gereken birkaç şey var. İlk olarak eğitiminizle ilgili evrakların tasdikli tercümlerini yapmanız gerekiyor –diplomalar ve not durumu belgesi, sonra da belgelerinizin bir nüshasını getirmeniz gerekiyor – tercüme ve tasdik edilmiş doğum belgesi, pasaport, Romanya’da oturma izni, dosyayı bırakmak için şu anda 50 Ley olan ücretin ödendiğini ispatlayan makbuz ve bizden alıp doldurmanız gereken standard bir dilekçe. CNRED: Exact. Iar pentru a vă putea recunoaşte şi echivala această diplomă, trebuie să urmaţi nişte paşi. Mai întâi va trebui să faceţi o traducere legalizată a actelor de studii – diplome şi foi matricole, apoi va trebui să aduceţi copii după documentele dumneavoastră – certificat de naştere tradus şi legalizat, paşaport, document de şedere în România, dovada achitării taxei de 50 RON, la ora actuală, pentru depunerea dosarului şi o cerere tip pe care o luaţi de la noi şi o completaţi.

SAĞLIK SĂNĂTATE I. Terimler/Sözlük - Termeni/ dicţionar Nefes almak Kanamak Çarpmak Topallamak Acımak Burkma Çarpmak

A18

A respira A sângera A se lovi A şchiopăta A ustura A luxa A se lovi

8A18

15


Tematik Sözlükler

Oksürmek/öksürük Batın Kaza

16

A tuşi / Tuse Abdomen Accident 8A19

Aküt Belge Yardım Alerji Ambulans Baş dönmesi Tahliller Anestezist Yanıklar Hemşire

A19

Acut Adeverinţă Ajutor Alergie Ambulanţă Ameţeală Analize Anestezist Arsuri Asistent/ă

Bandajlama Hastalık Kol Tıbbi muayenehane Kafa Ense Cerrah Klinik Kaburga Omurga

A20

8A20 Bandajare Boală Braţ Cabinet medical Cap Ceafă Chirurg Clinică Coaste Coloană (vertebrală)

Kabızlık Tıbbi muayene Kontüzyon Dirsek Beyin Kronik Parmak Dişçi/Diş hekimi Teşhis İshal

A21

8A21 Constipaţie Control medical Contuzie Cot Creier Cronic Deget Dentist/ Stomatolog Diagnostic Diaree

Diş/Azıdişi Doktor/Hekim Acı Ekografi Ateş Kırık Alın Kuyruk sokumu Boyun

A22

8A22 Dinte/Măsea Doctor / Medic Durere Ecografie Febră Fractură Frunte Fund Gât


8A23

A23

Genunchi Gingie Glandă Gleznă Gravidă Greaţă Greutate Gripă Gură Indigestie

Enfeksyon Bakıcı Kalp Uyuyamazlık Hastaneye yatmak Cerrahi müdahale Bağırsak Boy Bilek Kas gerilmesi

A24

8A24 Infecţie Infirmieră Inimă Insomnie Internare Intervenţie chirurgicală Intestine Înălţime Încheietură Întindere musculară

Dil Çıkık El Kaşıntı Aile doktoru/hekimi Ay hali Kas Burun Sinir Göz

A25

8A25 Limbă Luxaţie Mână Mâncărime Medic de familie Menstruaţie Muşchi Nas Nervi Ochi

Dinlenme Ameliyat Kör Üreme organları Kemik/kemikler Over/yumurtalık Avuç içi Çarpıntı Pansuman Haplar

A26

8A26 Odihnă Operaţie Orb Organe genitale Os / Oase Ovare Palmă Palpitaţii Pansament Pastile

Perfüzyon Ayak Deri

A27

Perfuzie Picior Piele

Vocabular tematic

Diz Dişeti Gland Ayak bileği Hamile Bulantı Ağırlık Grip Agız Hazımsızlık

8A27

17


Tematik Sözlükler

Göğüs Akciğer/ler Randevu almak Prostat Psikolog Kalça Radiyografi

18

Piept Plămân/i Programare Prostată Psiholog Pulpă Radiografie

Soğukluk Dinlenmek Nefes Resüsitasyon/canlandırma Reçete Böbrek Kırılma Kan Kanama

A28

Răceală Repaos Respiraţie Resuscitare Reţetă Rinichi Ruptură Sânge Sângerare

8A28

Iskelet Bölüm Belirti Sırt Uzman Hastane Mide Hapşırmak Stres Güney

A29

Schelet Secţie Simptom Spate Specialist Spital Stomac Strănuta Stres Sud

8A29

Şok Taban Sedye Kesik Ateş Tansiyon /kan basıncı Termometre Tedavi Travma Hastaneye başvuru/Gönderme

A30

Şoc Talpă Targă Tăietură Temperatură Tensiune Termometru Tratament Traumă Trimitere

8A30

Omuz Şişlik Kulak Acil İdrar Rahim Morluk

A31

Umeri Umflătură Ureche Urgenţă Urină Uter Vânătaie

8A31


Görme Omur/Vertebra Kusma Sıyrık/bere

Vedere Vertebre Vomă Zgârietură/ julitură

II. Deyimler / Expresii 8A32 Adeverinţă medicală că eşti apt de muncă Asigurare de sănătate Calitate de Asigurat Camera de gardă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Circulaţia sângelui Concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale Concediu medical Control medical / Consultaţie

Boğaz/karın ağrısı A33 Yan etkiler Ikincil etkiler Romanya topraklarında yabancı vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uluslararası anlaşmalar, sözleşmeler, protokoller Sağlık durmunun düzelmesi/iyiye gitmesi

Durere în gât / de burtă 8A33 Efecte adverse Efecte secundare Înțelegeri, convenţii şi protocoale internaţionale privind accesul la servicii de sănătate al cetăţenilor străini pe teritoriul României Îmbunătăţirea/Ameliorarea stării de sănătate Îngrijire la domiciliu Medic de familie Modificări ale stării de sănătate Personal medico-sanitar

Hastalık izni Tıbbi kontrol/Muayene

Evde bakım Aile doktoru/hekimi Sağlık durmunun değişimleri Tıbbi-sağlık personeli Böbrekte taş Gününde ödeme Kan basıncı Telafi/kompanse reçete Ameliyathane Acil sağlık hizmetleri Sağlık durumu Besin zehirlenmesi Organ nakli Doktora ziyareti

A34

Vocabular tematic

A32

Çalışabilmeye ehilli olduğunu gösteren tıbbi belge Sağlık sigortası Sigortalı ünvanı Acil odası Ulusal Sağlık Sigorta Ajansı Kan dolaşımı Sosyal sigorta izinleri ve tazminatları

8A34 Pietre la rinichi Plata la zi Presiunea sângelui Reţetă compensată Sală de operaţie Servicii medicale de urgenţă Starea de sănătate Toxiinfecţie alimentară Transplant de organe Vizită la medic

19


III. Tanımlamalar 3 / Definiţii 8A35 Belge - Bir durumu / olayı resmi olarak ispatlayan yazılı döküman, kanıt. Adeverinţă - dovadă scrisă prin care se recunoaşte în mod oficial un fapt/drept.

Tematik Sözlükler

Tahliller - Bir kişinin biyolojik vücut örneği ile (kan, idrar,v.s) analiz ederek sağlık durmunun araştırılması Analize - investigarea stării de sănătate a unei persoane prin testarea unor probe biologice (sânge, urină etc.). Sigortalı - Sosyal Sigortalar Kurumuna yaptığı ödeme sonucu, sağlık yardımından yararlanan kişi. Asigurat - persoană care beneficiază de asigurare medicală, ca urmare a plăţii contribuţiei către fondul de asigurări sociale de sănătate. Kontüzyon - Derinin yırtılması ile meydana gelmeyen, bir darbe sonucu oluşan iç eziklik. Contuzie - leziune internă provocată de o lovitură, care nu se manifestă prin ruperea pielii. 8A36 Teşhis - Herhangi bir rahatsızlığın, hastalığın tıbbi kontroller yardımı ile saptanması. Diagnostic - Identificarea unei boli după simptome sau cu ajutorul analizelor şi controalelor medicale Ayrımcılık - İnsanlar arasında; uyruğuna, vatandaşlığına, cinsiyetine, yaş durumuna veya sosyal kökenine, dinine v.s. göre ayırımcılık yapılması. Discriminare - distincţie care se face între persoane pe baza etniei, cetăţeniei, sexului, vârstei, condiţiei sau originii sociale, religiei etc. Yataklı tedavi - Bir hastanın tıbbi gözetim altında tutularak tedavi veya bakım için geçici bir süre ile bir hastanede misafir edilmesidir. Internare - a găzdui temporar un pacient în spital, pentru tratament sau îngrijiri ce trebuie să fie realizate sub supraveghere medicală. Sağlık hizmetleri - Hastaların yararlandığı tıbbi hizmetler veya buna bağlı diğer hizmetler. Îngrijiri de sănătate - servicii medicale şi alte servicii conexe actului medical de care dispun pacienţii. Hasta - Sağlık hizmetlerinden yararlanan sağlıklı veya hasta kişi. Pacient - persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate. 8A37 Çarpıntı - Bir hastalık, heyecan veya büyük bir efor/çaba sarf etmesi nedeniyle kalbin anormal şekilde hızlı veya düzensiz hareket etmesi. 3

20

Terimlerin tanımlamaları Açıklamalı Romen Dili Sözlüğüne uygun olarak yapılmıştır, fakat bazı tanımlamalar yabancı vatandaşların anlayabilmesi için yeniden düzenlenmiştir Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiţii au fost reformulate astfel încât să sune cât mai inteligibil pentru cetăţenii străini.


Palpitaţii - Mişcare anormală, puternică, rapidă sau neregulată a inimii, provocată de o boală, de o emoţie sau de un efort mai mare. Resüsitasyon/Canlandırma - Bir kişinin solunum ve dolaşımının yeniden canlandırılması. Resuscitare - Acţiunea de a readuce la viaţă pe cineva, de a reanima. Bulgu/semptom - Sadece hasta tarafından hissedilen herhangi bir hastalık belirtisi veya göstergesi. Simptom - Manifestare fiziologică (resimţită de corp) care poate indica prezenţa unei boli.

Havale - Bir aile doktorunun / doktorun / bir hastanenin bir hastayı muayene veya tedavi için bir başka doktor / uzman hastaneye yönlendirdiği, tavsiye ettiği belge / mektup. Trimitere - document/scrisoare prin care un medic de familie/ un doctor/ un spital recomandă un pacient pentru consult sau tratament unui alt doctor/spital specializat.

IV. Diyaloglar4/ Dialoguri Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için prosedür Procedura în vederea accesării serviciilor medicale

8A38

RTT: İyi günler! Romanya’daki sağlık hizmetlerinden nasıl yararalanabileceğimi öğrenmek için size geldim? Suriye vatandaşıyım ve Bükreş’te çalışıyorum. RTT: Bună ziua! Am venit la dumneavoastră pentru a vedea cum pot beneficia de servicii medicale în România. Sunt cetăţean sirian şi lucrez în Bucureşti. USSA: İş sözleşmesi ile mi çalışıyorsunuz? CNAS: Lucraţi cu un contract de muncă?

Vocabular tematic

Travma - Şiddetli dış faktörler nedeniyle veya çok heyecanlı anda - psikolojik şok sarsıntı nedeniyle - vücudun aldığı darbe. Traumă - Lovitură corporală gravă provocată de factori externi violenţi sau şoc emoţionalpsihic violent.

RTT: Evet, Bükreş’te merkezi olan, Suriye’deki bir şirket ile sözleşmem var. Kontratım onlarla ve Romanya’da da kaydı var. RTT: Da, am un contract de muncă cu o firmă din Siria, dar care are sediu în Bucureşti. Contractul este cu ei şi este înregistrat în România. USSA: Eğer Romanya’da da sözleşme ile çalışıyorsanız, giderleriniz ödenmiş ve sigortalı olmuşsunuz demektir. CNAS: Dacă dumneavoastră lucraţi cu contract de muncă în România, înseamnă că aveţi contribuţiile plătite şi sunteţi asigurat. 4

Açıklayıcı diyalogların anlaşılabilmesi için, yürürlükte olan kanunları (kaynakça da belirtilen) ve yabancı vatandaşlarla profesyonel ilişki ceçevesinde yapılan konuşmaları kullandım. În vederea redactării dialogurilor explicative, am utilizat atât legislaţia în vigoare (menţionată în bibliografie) cât şi discuţiile purtate cu cetăţenii străini, în cadrul interacţiunilor profesionale.

21


Tematik Sözlükler

RTT: Evet, sağlık sigortası giderlerim gününde ödenmiş. Hatta bunu, bugün, müdürüme de sordum. RTT: Da, contribuţiile mele pentru asigurarea medicală sunt plătite la zi. L-am întrebat chiar azi pe director. USSA: Bu durumda yapmanız gereken ilk iş bir aile doktoruna yazılmak. Normalde evinize veya iş yerinize yakın muayenehanesi olan bir doktora yazılmanız iyi olur. Kayıt olurken, yanınızda; pasaportunuz, Romanya’da oturum izniniz (orijinali ve bir kopyası) ve iş yerinizden sağlık sigortası için giderlerinizin ödendiğine dair yazılı bir belge olsun. CNAS: În acest caz, primul pas ar fi să vă înscrieţi la un medic de familie. De regulă, este bine să vă luaţi un medic care are cabinet în apropierea locuinţei dumneavoastră sau a locului de muncă. Când vă înscrieţi, să aveţi cu dumneavoastră paşaportul şi documentul de şedere în România (original şi copie), precum şi adeverinţa de la locul de muncă, în care să fie specificat că vi se plătesc contribuţiile pentru asigurări sociale. 8A39 RTT: Eğer doktora ihtiyacım olursa ne yapmam gerekiyor? RTT: Ce se întâmplă dacă am nevoie de medic? USSA: Basit muayeneler için aile doktorunuza da başvurabilirsiniz. Fakat genelde doktorunuz probleminize göre, sizi uzman bir doktora havale edecektir. Uzman doktor ayakta veya hastanede tedaviye ihtiyacınınız olup olmadığını söyleyecektir. Ama bu sadece daha ciddi problemleriniz olursa veya tıbbi gözetim altında yapmanız gereken tahlillere ihtiyacınız olursa yapılır. CNAS: Pentru consultaţii simple vă puteţi adresa şi medicului de familie. Acesta vă poate da o trimitere către un medic specialist, în funcţie de problemele pe care le aveţi. Medicul specialist vă va spune dacă aveţi nevoie să vă internaţi în spital. Dar asta doar în cazul în care aveţi probleme mai grave sau este nevoie de investigaţii realizate sub supraveghere medicală. RTT: Fakat, acil bir durumda? RTT: Dar atunci când am o urgenţă? USSA: Acil durumunuz olursa ambulans için 112’yi arayabilirsiniz. Bunu sadece tek başınıza hastaneye ulaşamayacağınız durumlarda yapmanız tavsiye edilir. Eğer tek başınıza gidebilirseniz, hastanenin acil servis bölümüne gidin ve orada bakımınız yapılacaktır. Orada sizden sigortalı olduğunuza dair belge istemeyeceklerdir. Fakat, 3 günden fazla hastanede yatmanız gerekirse sigortalı olduğunuzu kanıtlamanız şart. Aksi takdirde hastanede yattığınız günlerin masraflarını da ödemeniz gerekiyor. CNAS: În caz de urgenţă, puteţi suna la numărul 112 pentru a chema o salvare. Este recomandat să faceţi asta doar în cazul în care nu puteţi ajunge singur la spital. Dacă puteţi ajunge singur, mergeţi la secţia de urgenţe şi veţi primi îngrijiri direct. Acolo nu vă vor cere să demonstraţi că sunteţi asigurat, însă dacă veţi avea nevoie de internare pentru mai mult de 3 zile, va trebui să dovediţi că sunteţi asigurat. În caz contrar, va trebui să plătiţi zilele de spitalizare.

22


RTT: Yine de acil serviste çok beklemek gerektiğini duydum. RTT: Totuşi am auzit că la urgenţe trebuie să aştepţi destul de mult. USSA: Genelde acil servis çok yoğun oluyor. Bu nedenle durumunuzun çok acil olduğundan tam emin değilseniz, aile doktorunuzdan bir uzman doktora sevk için bir referans yazısı almanızı tavsiye ediyoruz. CNAS: De regulă, la urgenţe este multă lume. Aşa că dacă nu sunteţi absolut sigur că aveţi o urgenţă, este recomandabil să vă luaţi trimitere de la medicul de familie către un medic specialist.

Doktora ziyaret Vizita la medic

8A40

Doktor: İyi günler! Probleminiz nedir? Ne oldu? Doctor: Bună ziua. Care este problema? Ce s-a întâmplat? Hasta: İki günden beri kendimi iyi hissetmiyorum. İştahsızım, midem ağrıyor ve sanki kemiklerim de sızlıyor. Gündüzleri burnum akıyor ve geceleri burnum tıkalı olduğundan düzgün nefes alamıyorum. Pacient: De două zile nu mă simt bine. Nu am poftă de mâncare, mă doare stomacul şi mă dor parcă şi oasele. Ziua îmi curge nasul, iar noaptea nu pot respira bine pentru că am nasul înfundat. Doktor: Ateşiniz veya ishaliniz var mı? Doctor: Aveţi febră sau diaree? Hasta: Evet, sanırım hem ateşim hem de ishalim var. Kendimi git gide kötü hissediyorum! Pacient: Da, cred că am şi febră şi diaree. Cred că mă simt din ce în ce mai rău.

Vocabular tematic

Hasta: İyi günler, doktor bey! Pacient: Bună ziua, domnule doctor!

Doktor: Sanırım ya bir hazımsızlığınız ya da soğuk algınlığınız var. Mide için ve ateşinizin düşmesi için size bir reçete yazacağım. İki gün içerisinde kendinizi daha iyi hissetmezseniz, yeni bir muayeneye gelmenizi rica edeceğim. Doctor: Cred că aţi putea avea fie o indigestie, fie gripă. Am să vă dau o reţetă pentru a vă cumpăra medicamente pentru stomac şi pentru a vă scădea febra. Vă rog, în cazul în care nu vă simţiţi mai bine în următoarele două zile, să veniţi la o nouă consultaţie. Hasta: Yeni bir muayene için tekrar gelmem gerekiyorsa, aile doktorundan tekrar bir referans almam gerekecek mi? Pacient: Dacă va trebui să vin la o nouă consultaţie, trebuie să iau şi o nouă trimitere de la medicul de familie? Doktor: Hayır, gerek yok. Yine doğrudan buraya gelebilirsiniz. Umarım çok fazla beklemek zorunda kalmazsınız. Benim çalışma saatlerim; pazartesi, salı, çarşamba 8.00 14.00 arası, ve perşembe ile cuma günleri 14.00 - 20.00 arası. Yani mümkün olduğu

23


zaman gelin. Benim size tavsiyem, birkaç gün işe gitmemeniz ve evde dinlenmenizdir. Çok sıvı tüketmeniz ve hafif, yağsız ve baharatsız yemekler yiyin. Doctor: Nu, nu este necesar. Puteţi veni direct aici şi sper că nu va trebui să aşteptaţi prea mult la rând. Programul meu de lucru este luni, marţi şi miercuri între orele 8.00 – 14.00, iar joi şi vineri între 14.00 – 20.00. Deci veniţi când puteţi. Recomandarea mea este ca în zilele următoare să nu vă duceţi la serviciu şi să vă odihniţi acasă. Să beţi lichide şi să mâncaţi ceva uşor, fără prea multe grăsimi sau condimente.

Tematik Sözlükler

Hasta: Teşekkür ederim. Size ne kadar ücret ödemem gerekiyor? Pacient: Vă mulţumesc. Cât trebuie să vă plătesc? Doktor: Hiçbir şey ödemeniz gerekmiyor. Devlet hastanelerinde, sigortalılar için tıbbi hizmetler bedavadır. Sizin bir iş sözleşmeniz var ve sizi işe alan Ulusal Sağlık Sigorta Kurumu ödemelerinizi yapıyor. Doctor: Nu trebuie să plătiţi. În spitalele publice, serviciile medicale sunt gratuite pentru persoanele care au asigurare medicală. Dumneavoastră aveţi un contract de muncă şi astfel angajatorul vă plăteşte contribuţiile către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Hasta: Öğrenmem iyi oldu. Teşekkür eder, iyi günler dilerim! Pacient: E bine de ştiut. Vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună! Doktor: Size de iyi günler! Doctor: O zi bună şi dumneavoastră!

Hasta Hakları Kanunundan aktarmalar Extrase din Legea drepturilor pacientului

8A41

RTT: Hasta Hakları Kanunu’nu okudum. Anlamadığım birkaç şey var. Bana biraz daha detaylı şekilde yardımcı olabilirmisiniz? RTT: Am citit legea drepturilor pacientului şi sunt nişte lucruri pe care nu le-am înţeles. Poate mă puteţi ajuta cu nişte explicaţii suplimentare. Hukukçu: Tabi. Neyi anlamadığınızı bana söyleyin lütfen. Jurist: Sigur. Vă rog să îmi spuneţi ce nu aţi înţeles. RTT: Örnek olarak 3. madde diyor ki „Hasta, hiçbir ayırım yapılmadan bütün insanlar gibi tedavi olmaya hakkı vardır.” Bu tam olarak ne demek? RTT: De exemplu, articolul 3 spune că pacientul are dreptul de a fi tratat ca persoană umană, fără nici o discriminare. Ce înseamnă asta mai exact? Hukukçu: Bununla; hastalarla ilişkide olan hiçbir kamu veya özel kurum çalışanı, kimsenin ırkına, uyruğuna, ten rengine, cinsiyetine v.s.. göre ayırım yapmaması demektir. Tüm hastalar aynı muameleye tabi olmalı. Bütün bunlara rağmen Romanya’da ayırımcılık hâlâ vardır. Jurist: Prin aceasta se înţelege că niciun funcţionar public sau privat care interacţionează cu pacienţi, nu trebuie să facă diferenţieri între aceştia în funcţie de etnie,

24


naţionalitate, culoare a pielii, gen etc. Toţi pacienţii ar trebui să fie trataţi la fel. Cu toate acestea discriminarea există în România. RTT: Eğer buna göre hareket edilmediğini görürsem ne yapmam gerekiyor? RTT: Şi ce pot face dacă acest lucru nu se respectă?

8A42 RTT: Hastaların doktorların bazı tavsiye ve taleplerine uymamaya ve red etme hakkları olduğu doğru mu? RTT: Este adevărat că pacienţii au dreptul de a refuza să urmeze sfaturile unor doctori? Hukukçu: Evet, hasta, kan tahlilleri alınmasını reddetme hakkına veya acil durumlar hariç herhangi bir tıbbi müdahaleyi reddetme hakkına sahiptir. Aynı şekilde, hastanın, kendi durumuna bağlı olarak, bir başka doktorun görüşünü istemeye de hakkı vardır. Jurist: Da, pacientul are dreptul să refuze să i se ia analize de sânge şi are dreptul să refuze orice intervenție medicală, cu excepţia celor de urgenţă. De asemenea, pacientul are dreptul de a cere opinia unui alt medic, referitor la cazul său.

Vocabular tematic

Hukukçu: Bunun kanuni bağlayıcılığı olduğunu göz önünde bulundurarak, ilk olarak ayırımcılık yapan çalışana bunu açıkça söylemek gerekir. Eğer bunu yapan kişi suçlamayı reddederse veya olumsuz bir davranışta bulunursa, hastane, Ulusal Sağlık Sosyal Sigorta Kurumu’na, özel bir klinik veya herhangi başka bir kurum olsa bile yönetime bir dilekçe yazıp vermelisiniz. İlgili kurum yönetimi, olayı sizinle konuşmak için araması lazım. Romanya’da ayırımcılığa bağlı durumlarla ilgilenen kurumlar vardır. Ulusal Ayırımcılıkla Mücadele Konseyi gibi. Bu Konsey’e veya yardım istemek için bir sivil toplum kuruluşuna başvurabilirsiniz ve onlar bu durumnda neler yapabileceğinizi size anlatacaktır. Jurist: Având în vedere că aceasta este prevăzută în lege, aş spune că mai întâi respectivului funcţionar care a discriminat ar trebui să i se spună clar acest lucru. Dacă respectivul neagă acuzaţia sau are o atitudine agresivă, ar trebui depusă o sesizare la conducerea instituţiei, chiar dacă aceasta este un spital, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, o clinică privată sau orice altă instituţie. Teoretic, conducerea instituţiei ar trebui să vă contacteze pentru a discuta despre cele întâmplate. În România există instituţii care se ocupă cu preluarea cazurilor legate de discriminare, precum Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Vă puteţi adresa către acest Consiliu, iar ei vă vor explica ce se poate face în acest caz sau puteţi să vă adresaţi unei organizaţii neguvernamentale pentru a cere sprijin.

RTT: Eğer hasta Romence konuşamıyor ise? RTT: Dar dacă pacientul nu vorbeşte limba română? Hukukçu: Kanun, romence konuşmayan bir hasta için, kendisinin ana dilinde ya da bildiği bir başka dilde bilgilendirilme yapılması gerektiğini öngörüyor. Bunun için bu dili konuşan bir elemana ya da bir tercümana başvuracaktır. Jurist: Legea prevede că informarea pacientului care nu vorbeşte limba română se va face fie în limba maternă a acestuia, fie într-o limbă pe care acesta o cunoaşte. Pentru asta

25


se va apela fie la un angajat care vorbeşte această limbă, fie la un traducător sau interpret. RTT: Doktora herşeyi konuşmak için güvenebilirmiyim? RTT: Pot avea încredere să vorbesc orice cu medicul?

Tematik Sözlükler

Hukukçu: Evet, doktorlar hastalarla konuştukları her şeyin gizliliğini korumak zorundadırlar. Teşhis ne olursa olsun, hastanın izni olmadan, bunun akrabalarıyla, arkadaşlarıyla veya hastanın işvereni ile konuşulmasına izin verilmemektedir. Jurist: Da, medicii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra lucrurilor pe care le discută cu pacienţii. Indiferent de diagnostic, ei nu au voie să discute cu rudele, prietenii sau angajatorii pacientului, fără acordul acestuia. RTT: Bildiğim kadarıyla, Romanya’da çoğu insan bazı tıbbi hizmetlerden faydalanırken doktorlara ücret veriyorlar. Bu ödeme mecburi mi? RTT: Ştiu că în România, mulţi oameni îi dau ceva medicului atunci când au nevoie de anumite servicii medicale. Este acest lucru necesar? Hukukçu: Hayır, bu mecburi değil. Fakat daha iyi bir tedaviden yararlanacağını zannederek biçok insan bunu yapıyor. Ama bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Yine de, gerçekten bu tür ayırımlar yapılıyorsa, bunu hastane yönetimine bildirmeniz gerekir. Jurist: Acest lucru nu este necesar, însă mulţi oameni fac asta crezând că astfel vor beneficia de un tratament mai bun. Însă acest lucru nu este neapărat adevărat. Totuşi, dacă aceste diferenţieri chiar se întâmplă, ar trebui reclamat conducerii spitalului.

B. İşçi - İşveren ilişkileri /Relaţii de muncă Yazarlar / Autori: Adriana Lungu, Corina Diacovschi ADRA

I. Terimler / Sözlük – Termeni / Dicţionar Mezun Anlaşma Işe almak/istihdam İşveren Ruhsat/Yetki Yeterlik Belge Hüküm İşten çıkarma İzin

26

B1

Absolvent Acord Angaja Angajator Autorizaţie Calificare Certificat Clauza Concediere Concediu

8B1


B2

Concurenţă Confidenţialitate Contract Contribuţii Demisie Durată Echivalent Educaţie Efect Experienţă

8B2

Faktör/etken Sıfat/görev Karar Yetersizlik Fesih/durdurma İşçi/çalışan Usta İş Müzakere/görüşme Memnuniyetsizlik

B3

Factor Funcţie Hotărâre Incapacitate Încetare Lucrător Maistru Muncă Negociere Nemulţumire

8B3

Zararlı/acı veren Geçersizlik Saat İşverenler kurumu Sürekli

B4

Nociv Nulitate Oră Patronat Permanent

8B4

B5

A avea personal în subordine 8B5 A fi subordonatul cuiva A încălca drepturile A soluţiona un conflict de muncă Abatere disciplinară Activitate de producţie Agenţia Locală/ Judeţeană/ Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă Angajare/ocupare

B6

8B6 Angajat temporar Asigurare de şomaj Asistenţă socială Avantaje/prime suplimentare Bugetul asigurărilor sociale Bugetul de stat Clauza de neconcurenţă / confidenţialitate Clauză de mobilitate

II. İfadeler / Expresii Emrinde personel olması Birinin emrinde çalışmak Hakları ihlal etmek Bir iş uyuşmazlıklarını çözümlemek Disiplin ihlali Üretim faaliyeti Yerel/İl/Ulusal İstihdam Ajansı İşe almak/İstihdam Geçici işçi/çalışan İşsizlik s igortası Sosyal yardım Avantajlar/Ek primler Sosyal güvenlik bütçesi Devlet bütçesi Rekabet etmeme/gizlilik hükmü Hareketlilik hükmü

Vocabular tematic

Rekabet Gizlilik Sözleşme Katkılar İstifa Süre Eşdeğer Eğitim Etki Deneyim/tecrübe

27


İş sağlığı ve güvenliği komitesi

B7

Tematik Sözlükler

Toplu işten çıkarma Annelik izni Yıllık izin Ücretli izin Çalışma şartları Toplu iş sözleşmesi Belirli/belirsiz süreli iş sözleşmesi

28

Comitetul de sănătate şi 8B7 securitate a muncii Concediere colectivă Concediu de maternitate Concediu de odihnă Concediu plătit Condiţii de muncă Contract colectiv de muncă Contract de munca pe perioadă determinată/nedeterminată

İşverenin katkısı İşçinin katkısı Sosyal katkı Sosyal güvenliğe katkı Sosyal katkı oranları

8B8 Contract de muncă Contract individual de muncă Contractul individual de muncă cu normă întreagă/ timp parţial Contribuţia angajatorului Contribuţia angajatului Contribuţie socială Contribuţii la asigurările sociale Cote de contribuţie socială

İstihdam sağlanması B9 Sosyal güvenlik primlerinin ödenmesine ilişkin beyanname Mali/İdari Müdür Genel Müdür İstihdam ayrımcılık Faaliyet alanı Çalışma süresi İşgücü piyasasında fırsat eşitliği

Crearea unor locuri de muncă 8B9 Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale Director financiar/administrativ Director general Discriminare la angajare Domeniu de activitate Durata muncii Egalitate de şanse pe piaţa muncii

Yönetim görevi Hükümet Kararı Geçici iş göremezlik Bölge İş Müfetişliği Sözleşmenin feshi Faaliyete geçici olarak ara verme Serbest meslek sahibi İş yeri

B10

8B10 Funcţie de conducere Hotărâre de Guvern Incapacitate temporară de muncă Inspectoratul Teritorial de Muncă Încetarea de drept a contractului Întrerupere temporară a activităţii Liber profesionist Loc de muncă

Yüksek kalifiye iş Açık iş yeri Geçici transferli işçi/çalışlan Sürekli işçi/çalışan Mevsimlik işçi/çalışan Stajyer işçi/çalışan Fazla mesai Ofis çalışması

B11

Loc de muncă înalt calificat 8B11 Loc de muncă vacant Lucrător detaşat Lucrător permanent Lucrător sezonier Lucrător stagiar Lucru peste program Muncă de birou

İş sözleşmesi B8 Bireysel iş sözleşmesi Tam/yarım süreli bireysel iş sözleşmesi


B12

8B12 Muncă de teren Muncă la domiciliu Muncă prin agent de muncă temporară Muncitor calificat/necalificat Muncitor specialist Negociere individuală/ colectivă Nulitate absolută Obligaţii salariale

Romanya Göçmenler Ofisi Acil Kararname Deneme süresi Belirli/belirsiz süre Fazla mesai ödemesi Mesleki hazırlık Bayram primi İş programı

B13

Oficiul Român pentru Imigrări 8B13 Ordonanţă de urgenţă Perioadă de probă Perioadă determinată/nedeterminată Plata orelor suplimentare Pregătire profesională Primă de sărbători Program de lucru

Terfi B14 İktisadi dalı Işsizlik oranı artıyor/düşüyor Diplomalar, sertifikalar, yeterlilik belgeleri ve mesleki niteliklerin tanınması Çalışma sürelerinin azaltılması İşsizlik oranının azaltılması İtaat/bağlılık ilişkileri Brüt maaş Ana maaş Net maaş Saatlik ücret Ödeme garantili asgari brut maaş

B15

8B15 Salariu de bază Salariu net Salariu orar Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată Sancţiune disciplinară Sector economic Sistemul de Informaţii Schengen Stagiu de cotizare

B16

Stagiu de cotizare la bugetul 8B16 asigurărilor de şomaj Şanse egale Şedinţă Şef de departament/secţie Şef de echipă Şomaj parţial Şomaj pe termen lung Şomaj sezonier

Disiplin cezası Ekonomik sektör/İktisadi dalı Schengen Bilgi Sistemi Yemeklilik dönemine katkı dönemi İşsizlik sigortasına katkı dönemi Eşit şanslar Toplantı Departman/bölüm Şefi Ekip Şefi Kısmen işsizlik Uzun vadeli işsizlik Mevsimlik işsizlik

8B14 Promovare Ramură economică Rata şomajului creşte/scade Recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale Reducerea programului de lucru Reducerea ratei şomajului Relaţii de subordonare Salariu brut

Vocabular tematic

Saha çalışması Evde çalışmak Geçici iş kurumu ile çalışma Kalifiye/kalifiye olmayan işçi Uzman işçi Bireysel/toplu müzakere Kesin geçersiz Maaş yükümlülükleri

29


İşsiz/ işi olmayan kişi

B17

Çalışma süresi Dinlenme süresi Yürürlükte olan işsizlik sigortası ve istihdam destek referans göstergesinin değeri Aylık gelir Aylık gelir Yasalara gore sürdürülen faaliyetlerden gelirler

Tematik Sözlükler

Maaş gelirleri

III. Tanımlar / Definiţii5 8B18 Çalışan Elemanı - Çalışmasını bir işveren için ve işveren yönetimi altında gerçekleştiren ve yasaların, yürürlükteki anlaşmalar ve toplu iş sözleşmelerinin öngördüğü haklardan faydalanan bireysel iş sözleşmesi veya iş ilişkisi tarafı olan özel kişidir. Angajat - persoană fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează munca pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precum şi de prevederile contractelor sau acordurilor colective de muncă aplicabile. Bireysel iş uyuşmazlığı - Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri, kamu çalışanlarının iş ilişkileri, aynı zamanda kanunlar ve diğer düzenlemelerden kaynaklanan bazı haklardan faydalanması veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda olan iş uyuşmazlığıdır. Aynı zamanda aşağıdaki uyuşmazlıklar da bireysel iş uyuşmazlıkları olarak tanınmaktadır: Conflict individual de muncă - conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colective de muncă ori din acordurile colective de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precum şi din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele: • Tarafların bireysel iş sözleşmesi veya iş ilişkisi ile belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemek veya aykırı şekilde yerine getirmekten kaynaklanan zararları kapatmak üzere ödenecek tazminatlar ile ilgili uyuşmazlıklar • conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu; • Bireysel iş sözleşmelerinin tümü veya bazı hükümlerinin geçersizliğini tespiti ile ilgili uyuşmazlıklar • conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora; • İş ilişkilerinin veya bazı hükümlerinin sonra ermesinin tespiti ile ilgili uyuşmazlıklar • conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilor de serviciu ori a unor clauze ale acestora; 5

30

Şomer/persoană care nu are 8B17 un loc de muncă Timp de muncă Timp de odihnă Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare Venit lunar Venit lunar Venituri din activităţi desfăşurate potrivit legii Venituri salariale

Bu bölümdeki tanmlar 62/2011 no Sosyal Diyalog Kanun madde:1’den alınmıştır Definiţiile din acest capitol sunt preluate din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, art. 1.


Bireysel iş uyuşmazlıkları yetkili mahkemeler tarafından çözümlenmektedir6 Conflictele individuale de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti. 8B19 Bireysel iş sözleşmesi – İşçi/çalışan olarak tanımlanan gerçek bir kişinin işveren olarak tanımlanan gerçek veya tüzel kişi bir otorite için ve onun altında maaş olarak tanımlanan bir ücret karşılığı çalışma taahhütüne dayanan sözleşme Contract individual de muncă - contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Toplu müzakere - Taraflar arasındaki çalışma veya iş ilişkilerini düzenlenmesini, diğer ortak sorunlarla ilgili anlaşma düzenlemesini hedefleyen, işveren veya işveren teşkilatı ile sendika veya sendika teşkilatı veya Çalışanların temsilcileri arasındaki müzakere. Negociere colectivă - negocierea dintre angajator sau organizaţia patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun. 8B20 Sendika teşkilatı – Sendika, federasyon veya sendika konfederasyonu için verilen genel ünvan. Ulusal kanunlar, toplu ve bireysel sözleşmeler, aynı zamanda Romanya’nın taraf olduğu uluslararası pakt, antlaşma ve anlaşmalarda öngörülen hakları korumak üzere serbest ortaklık hakkına dayanarak kurulur, amacı üyelerinin mesleki, ekonomik ve sosyal menfaatlerini korumaktır. Organizaţie sindicală - denumire generică pentru sindicat, federaţie sau confederaţie sindicală. Se constituie pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi.

Vocabular tematic

Toplu iş sözleşmesi - Bir taraftan işveren veya işveren örgütü, diğer taraftan sendikalar veya kanunun öngördüğü diğer bir örgüt tarafından temsil edilen işçiler arasında imzalanan, çalışma şartları, maaş, iş ilişkilerinden kaynaklanan diğer hak ve yükümlülüklerin belirtildiği anlaşmadır. Contractul colectiv de muncă - convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

İşveren - Rekabet şartlarında kâr elde etme amacıyla sermaye idare eden ve kullanan ve maaş ile istihdam yaratan tescilli tüzel kişi, yasalara göre yetkili özel kişi veya kanunlara göre serbest meslekle uğraşan kişidir. 6

62/2011 no Sosyal diyalog kanun madde 208 Legea nr. 62/2011 a dialogului social, art. 208.

31


Patron - persoana juridică înmatriculată, persoana fizică autorizată potrivit legii sau persoana care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent, care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează munca salariată. Sendika - İşverenle ilişkide mesleki, ekonomik, sosyal menfaatlerini savunmak ve hakları korumak amacıyla kurulan işçilerin gönüllü örgütüdür. Sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, economice şi sociale în relaţia cu angajatorul.

Tematik Sözlükler

Birim - Doğrudan işgücünü işe alan tüzel kişidir Unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit forţă de muncă.

V. Diyaloglar / Dialoguri7 Bireysel iş sözleşmesinin imzalanması Încheierea contractului individual de muncă

8B21

Danışman: İyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Consilierul: Bună ziua. Cu ce vă putem ajuta? Yabancı vatandaş: İyi günler. Romanya’da bir Romen İşveren ile yabancı çalışan elemanı arasında imzalanan çalışma sözleşmelerinin tabi olduğu yasalarla ilgili biraz bilgi istiyorum. Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să aflu câteva informaţii despre legislaţia care guvernează contractele de muncă încheiate pe teritoriul României între un angajator român şi un lucrător străin. Danışman: Romanya sınırları dahilinde çalışanlarla ilgili imzalanan her sözleşme 2011 yılında düzeltilen ve değiştirilen Çalışma Yasasına tabidir. Bu Romanya sınırları dahilindeki bir Romen İşveren için bireysel iş sözleşmesi ile çalışan Romen, yabancı ve vatansız kişiler için, aynı zamanda Romanya’da yasalara göre mülteci statüsüne sahip olan bireysel iş sözleşmesi ile çalışan kişler için uygulanmaktadır. Consilierul: Orice contract încheiat pentru efectuarea unei munci pe teritoriul statului român este reglementat de Codul Muncii revizuit şi modificat în 2011. Acesta se aplică atât cetăţenilor români cât şi cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României, sau persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul României, în condiţiile legii. Yabancı vatandaş: Bireysel iş sözleşmesi konusunda daha fazla nasıl bilgi edinebilirim? Kime başvurmalıyım ? 7

32

Bu diyalogların gerçekleştirilmesi için Çalışma Yasası ve 76/2002 no Kanun kullanılmıştır. Bu diyaloglar hayali ve dahilindeki bilgiler eğitim dışı diğer amaçlar için kullanılamaz Pentru realizarea acestor dialoguri au fost utilizate Codul Muncii şi Legea nr. 76/2002. Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.


Cetăţeanul străin: Cum aş putea afla mai multe despre prevederile contractului individual de muncă? Cui ar trebui să mă adresez? Danışman: Çalışma Yasasına göre, İşveren işe almak istediği veya, duruma göre, işe aldığı kişiyi sözleşme’de dahil veya değiştirmek istediği hükümlerle ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Consilierul: Conform Codului muncii, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.

Bireysel iş sözleşmesi kapsamına giren bilgiler Informaţii care trebuie incluse în contractul individual de muncă

8B22

Danışman: İşveren bireysel iş sözleşmesinin temelini oluşturan aşağıdaki bilgileri vermekle mükelleftir: Consilierul: Angajatorul trebuie să vă furnizeze următoarele informaţii, care constituie şi elementele de bază ale contractului individual de muncă: a) sözleşme tarafları (Çalışan Elemanı ve İşveren) a) părţile contractului (angajatul şi angajatorul); b) iş yeri veya sabit bir yer olmadığı durumda Çalışan Elemanın çeşitli yerlerde çalışma olanağı b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; c) işverenin merkezi veya ikametgahı c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului; d) Romanya’daki Mesleklerin Sınıflandırılması veya diğer yasalara göre sıfatı/görevi, görev tanımı, görev sorumlulukların belirtilmesi. d) funcţia/ocupaţia conform Clasificării Ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; e) İşveren seviyesinde uygulanan Çalışan Elemanın mesleki değerlendirme kriterleri e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) Göreve ait riskler f) riscurile specifice postului; g) Sözleşmenin yürülüğe gireceği tarih g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; h) Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi veya geçici süreli bir iş sözleşmesinin süresi h) durata contractului de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară; i) Çalışan Elemanın hakkı olan yıllık izin süresi i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; j) Sözleşme tarafları arasında verilen ihbar şartları ve süresi j) condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

Vocabular tematic

Yabancı vatandaş: Bireysel iş sözleşmesi hangi konuları kapsıyor? Cetăţeanul străin: Ce informaţii ar trebui să conţină contractul individual de muncă?

33


Tematik Sözlükler

k) Çalışan Elemanın hakkı olan ana maaş, maaş gelirlerini oluşturan diğe nitelikler, aynı zamanda maaşın düzenli ödenmesi. k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; l) Çalışmanın, günlük veya haftalık olarak belirtildiği normal mesai süresi. l) durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi număr de ore/săptămână; m) Çalışan Elemanın çalışma şartlarını düzenleyen toplu iş sözleşmesinin belirtilmesi m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; n) deneme süresi dönemi n) durata perioadei de probă.

İşe girmek için gereken belgeler Actele necesare pentru angajare

8B23

Yabancı vatandaş: İşe girerken ibraz etmemiz gereken mecburi belgeler var mıdır? Cetăţeanul străin: Există cumva acte care trebuie prezentate în mod obligatoriu în momentul angajării? Danışman: Elbette. Fakat her İşveren uygun gördüğü her belgeyi talep edebilir. Genelde bir kimlik belgesinin örneği (kimlik kartı, pasaport vs); önceki işverenden yaptığı çalışma ile ilgili belge, meslek veya uzmanlığını ispatlayan belge, kıdem; öz geçmiş, diploması, meslek veya işi için gereken onaylar ve ruhsatlar, sağlık onayı ve belgesi, sabıka kaydı. Sizin için çalışma izni de gerekiyor. Bazı işverenler sadece bu belgeleri talep edebiliyor. Diğerleri sadece bir kısmını, yapacağınız işe veya işverenin faaliyet konusuna bağlı olarak değişiyor. Consilierul: Desigur. Însă fiecare angajator este liber să ceară orice document considerat necesar. În general se solicită copia unui act de identitate (carte de identitate, paşaport etc.); adeverinţa de la angajatorul precedent, care să ateste activitatea desfăşurată la acesta, vechimea în muncă, în meserie sau în specialitate; curriculum vitae, diplomă de studii; avize, autorizaţii, atestări necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei; avizul sau certificatul medical; cazierul judiciar. Iar în cazul dumneavoastră şi autorizaţia de muncă. Unii angajatori pot cere toate aceste documente, alţii doar o parte din ele, în funcţie de natura meseriei pe care o practicaţi şi a obiectului de activitate al angajatorului.

Sağlık belgesi Adeverinţa medicală

8B24

Yabancı vatandaş: Sağlık belgesi şart mıdır? Nereden alabilirim? Neye yarar? Cetăţeanul străin: Adeverinţa medicală este obligatorie? De unde o pot obţine? La ce îmi foloseşte? Danışman: Bir kişi işe girerken o işi yapabileceğine dair bir sağlık belgesini getirmek zorundadır. Bu şartı ihlal etmek bireysel iş sözleşmesinin feshine yol açacaktır. Consilierul: O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical,

34


care constată faptul că persoana este aptă pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi duce la anularea contractului individual de muncă. Yabancı vatandaş: Sağlık belgesi her durumda şart mıdır? Cetăţeanul străin: Adeverinţa medicală este obligatorie în orice situaţie?

Yıllık izin Concediul de odihnă

Vocabular tematic

Danışman: Sağlık belgesi veya raporu aşağıdaki durumlarda şarttır: Consilierul: Adeverinţa sau certificatul medical este obligatoriu dacă: l 6 aydan fazla bir aradan sonra işe başladığınızda, mesleki zararlı faktörlerin olduğu iş yerleri için ve 1 yıldan fazla bir aradan sonra diğer işler için l reîncepeţi activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii; l geçici olarak transfer edildiğiniz veya diğer bir iş yeri diğer bir faaliyete geçtiğinizde, çalışma şartlarınızın değiştiği durumda; l dacă sunteţi detaşat sau trecut în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă vi se schimbă condiţiile de muncă; l geçici iş sözleşmesi ile çalışan işçi iseniz, göreve yeni başladığınızda; l sau dacă abia începeţi misiunea, în cazul în care sunteţi salariat încadrat cu contract de muncă temporară; l çırak, stajer, öğrenci veya fakülte öğrencisi iseniz, bir meslek konusunda eğitim almak üzere olduğunuzda, aynı zamanda eğitim sırasında mesleğiniz değiştiğinde; l dacă sunteţi ucenic, practicant, elev sau student, în situaţia în care urmează să fiţi instruit într-o meserie sau profesie, precum şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii; l belirli sürelerde mesleki zararlı faktörlere çalıştığınız durumda, Sağlık Bakanlığın düzenlemelerine uyarak; l periodic, în cazul în care lucraţi în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii; l bazı hastalıkları bulaştırma riskli taşıdığınızda ve gıda sektörü, içme su tedarik eden tesisatlarda, çocukların olduğu ortamda, sağlık kuruluşlarında çalıştığınız durumda, Aile ve Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uyarak; l dacă desfăşuraţi activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi lucraţi în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătăţii; l risk faktörleri olmayan yerlerde çalıştığınız durumda, yaş, cinsiyet, sağlık durumuna göre farklı sağlık kontrollü, toplu iş sözleşmesi düzenlemelerine uyarak; l dacă lucraţi în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor din contractele colective de muncă.

8B25

Yabancı vatandaş: Yıllık izin hakkım olduğunu söylüyordunuz. Bu yıllık izin süremin ne kadar olduğunu söyleyebilir misiniz? Diğer batı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Ağustos’ta mı kullanılır?

35


Tematik Sözlükler

Cetăţeanul străin: Spuneaţi că am dreptul la un concediu anual de odihnă. Îmi puteţi spune care este durata acestui concediu? Se dă tot în luna august ca şi în alte state vest europene? Danışman: Çalışma Yasasına göre, işçilere ücretli yıllık izin kullanma hakkı tanınıyor. Ulusal ekonomi seviyesinde yıllık izin 20 iş günüdür. Ağır şartlarda, tehlikeli veya zarar veren iş yerlerinde çalışan işçiler, görme özürlü olan çalışanlar, diğer özürlüler, 18 yaşına kadar gençler en az 3 gün fazla yıllık izinden faydalanabilirler. Consilierul: Conform prevederilor Codului muncii este garantat salariaţilor dreptul la un concediu de odihnă anual plătit, a cărui durată minimă, la nivelul economiei naţionale este de 20 de zile lucrătoare. Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu dizabilităţi şi tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile.

Görev tanımı Fişa postului

8B26

Yabancı vatandaş: Görev tanımından bahsedildiğini duydum. Nedir? Neler içeriyor? Cetăţeanul străin: Am tot auzit vorbindu-se despre fişa postului. Ce este aceasta? Ce conţine? Danışman: Görev tanımını, kısaca yapılacak işin açıklanması şeklinde ifade edebiliriz. Görev tanımı en az şu bilgileri kapsaması gerekiyor: işin adı, şirket hiyerarşisindeki uyumu (kime bağlı çalıştığınızı ve kimlerin size bağlı çalıştığını belirten), sorumlulular, görevler, görece uygun faaliyetler, söz konusu işte çalışan kişinin sahip olması gereken yeterlilikler, iş için gereken tahsil durumu, maaş ve görevde yükselmesi gibi koşullar. Consilierul: Fişa postului poate fi descrisă pe scurt ca fiind descrierea postului/sarcinilor de muncă. Fişa postului ar trebui să conţină date minime despre: denumirea postului de muncă, integrarea în ierarhia firmei (cui sunteţi subordonat, pe cine aveţi în subordine), responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului, competenţele pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul, contextul muncii, studiile necesare pentru ocuparea postului, salariul şi condiţiile de promovare. Yabancı vatandaş: Bu görev tanımının özelliği nedir? Neden bu kadar önemli? Cetăţeanul străin: Care este rolul acestei fişe? De ce este atât de importantă? Danışman: Görev tanımı bireysel iş sözleşmesine bir ek ve çok önemli bir belgedir. Çünkü, Çalışma Yasası’na göre işçi çalışma normunu yerine getirmesi gerekiyor veya duruma göre görev tanımına göre sorumluluklarını yerine getirmek mecburiyetinde. Bu yüzden görev tanımı aşağıdaki konularda bilgileri içermesi lazım: iş yerineki görev ve sorumlulukları, çalışma şartları, çalışmanızın yıllık değerlendirmesinin yapıldığı performans standartları, maaşın ödeme şekilleri vs. Bilmeniz gerekiyor ki işveren her bir işçiye göre yasalara uygun olarak görevlerini belirleyebilecektir.

36


Consilierul: Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi este un document foarte important, deoarece, conform Codului muncii, salariatul are obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului8. De aceea fişa postului ar trebui să cuprindă informaţii privind: sarcinile şi responsabilităţile care vă revin la locul de muncă, condiţiile de muncă, standardele de performanţă în baza cărora se face evaluarea anuală a activităţii dumneavoastră, modalităţile de plata a salariului etc. Trebuie să ştiţi că angajatorul are dreptul sa stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii9.

Deneme süresi Perioada de probă

8B27

Danışman: Bireysel iş sözleşmesi imzaladığınızda işveren Çalışanın yeteneklerini, görevi yerine getirmekle ilgili kapasitesini kontrol etmek için bir deneme süresi belirleyebilir. Bu sürenin uygulaması 90 takvim gününü aşamaz. Yönetim görevleri için ise 120 takvim gününü aşamaz. Consilierul: La încheierea contractului individual de muncă angajatorul poate stabili o perioadă de probă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, a capacităţii acestuia de a face faţă cerinţelor postului. Această perioadă nu poate depăşi 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. Yabancı vatandaş: Bu deneme süresi için ücret veriliyor mu? Cetăţeanul străin: Este plătită această perioadă de probă? Danışman: Deneme süresi için işçi, çalışma yasası, uygulanan toplu iş sözleşmesi, iç düzenleme ve bireysel iş sözleşmesinin öngördüğü tüm haklardan faydalanacaktır. Deneme süresi kıdeme de dahildir. Consilierul: Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă. Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Personel değerlendirilmesi Evaluarea personalului

Vocabular tematic

Yabancı vatandaş: Bazı işverenler bir deneme süresinden bahsediyorlar. Neden deneme süresi? Ne kadar sürer? Cetăţeanul străin: Unii angajatori vorbeau despre o perioadă de probă. Ce este această perioadă de probă? Cât durează?

8B28

Yabancı vatandaş: Personel değerlendirilmesi nasıl yapılır? Cetăţeanul străin: Cum se realizează evaluarea personalului? 8 9

Çalışma Yasasının madde 39 fıkra (2) a) bendi Art. 39 alin. (2) lit. a) din Codul muncii Çalışma Yasasınn madde 40 fıkra (1) b) bendi Art. 40 alin. (1) lit. b) din Codul muncii

37


Danışman: İş sözleşmesi ferdi performans ve bunun değerlendirilme kriterleri içermelidir ki bunlar Değerlendirme fişi adlandırılan şi sözleşmesinin ayırı Ek belgesinde yer almaktadır. Consilierul: Contractul de muncă trebuie să conţină obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a acestora, care sunt incluse într-o anexă separată a contractului de muncă, denumită fişă de evaluare.

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Diğer değerlendirilme çeşitleri varmıdır ? Cetăţeanul străin: Mai există şi alte feluri de evaluare? Danışman: Personel değerlendirilmesi birçok kısımdan oluşur: yetkilerin değerlendirilmesi, performansların değerlendirilmesi, personel memnuniyetinin değerlendirilmesi. Çaşışanların performans değerlendirilmesi belirli süreli olabilir ve personel ihtiyacı, maaş düzeni ve iç motivasyon sistemi, personel kariyer planının belirlenmesi, görevde ilerleme kararlarının belirlenmesi vs belirtilmek için kullanılır. Genelde bir değerlendirme formu ve görüşme tekniği kullanılır. Psikolojik ve grup değerlendirmesi genelde işe girildiği zaman yapılır veya faaliyetin yeniden düzenlendiğinde yapılır. Mesleki değerlendirme genelde işe girildiğinde, şirketin yeniden yapılanma süreci olduğu takdirde hem de yeni iş oluşturulması duruumunda ve her gerektiğinde yapılır. Motivasyon değerlendirmesi - personelin memnuniyet derecesini öğrenmek üzere yapılır ve personelin performansı için yeni motivasyon yolları bulmak üzere değerlendirilir. Consilierul: Evaluarea personalului cuprinde mai multe componente: evaluarea competenţelor, evaluarea performanţelor şi evaluarea satisfacţiei personalului. Evaluarea performanţelor salariaţilor poate avea caracter periodic şi se foloseşte pentru a stabili necesarul de personal, grila de salarizare şi sistemul motivaţional intern, fundamentarea planului de carieră a personalului, fundamentarea deciziilor de avansare, etc. În general se foloseşte un sistem de fişe de evaluare şi tehnica interviului. Evaluarea psihologică şi de grup - se face în general la angajare sau în cazul reorganizării activităţii. Evaluarea profesională - se face în general la angajare, în cazul restructurării firmei, când se desființează sau se înființează posturi noi dar și în alte situații. Evaluarea motivaţională - se face în scopul de a afla gradul de satisfacţie a personalului şi pentru a identifica noi căi de motivare pentru performanţa acestuia.

Bireysel iş sözleşmesinden kaynaklanan hakların korunması Protejarea drepturilor care decurg din contractul individual de muncă 8B29 Yabancı vatandaş: Patronum çalışma sözleşmesine uymadığı takdirde kime başvurmam gerekiyor? Cetăţeanul străin: Cui mă pot adresa în cazul în care patronul nu respectă contractul de muncă? Memur: Haklarınız ihlal edildiği durumda ilk önce işverenden açıklama talep etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda sendika da size yardımcı olabilir. Fakat kaldığınız il Çalışma Bölge Müfettişliği veya Bükreş Çalışma Müfettişliği çalışma kanunlarının ihlal edildiği durumlarda sorumlu kuruluşlardır.

38


Funcţionarul: În cazul în care drepturile dumneavoastră sunt încălcate, ar trebui întâi să solicitaţi clarificări din partea angajatorului. De asemenea, şi sindicatul ar putea să vă ajute. Dar Inspectoratul Teritorial de Muncă din judeţul în care locuiţi sau Inspecţia Muncii din Bucureşti sunt instituţiile responsabile în cazul încălcării prevederilor legislaţiei muncii. Yabancı vatandaş: Bu kuruluşların yetkisi nedir? Cetăţeanul străin: Ce rol au aceste instituţii?

Yabancı vatandaş: Bu kuruluşlara ne zaman başvurabilirim? Cetăţeanul străin: Când mă pot adresa acestor instituţii? Memur: Örneğin yasal belgeniz olmadan çalıştığınızda, onayınız olmadan fazla mesai istendiğinde, bayram döneminde çalışmanız istendiğinde, haftalık dinlenme süresi hakkınız ihlal edildiğinde, maaşınız ödenmediğinde, sözleşmenize haberiniz olmadan hükümler eklendiğinde bu kuruluşlara başvurabilirsiniz. Funcţionarul: De exemplu, în cazul în care sunteţi angajat fără forme legale, dacă vi se cere să lucraţi ore suplimentare fără acordul dumneavoastră, dacă vi se cere să lucraţi în timpul sărbătorilor legale sau nu vi se respectă dreptul la repaos săptămânal, dacă nu vi s-a plătit salariul sau dacă în contractul dumneavoastră au fost incluse clauze fără ca dumneavoastră să fiţi informat, puteţi să vă adresaţi acestor instituţii. Yabancı vatandaş: Suistimal edilerek işten çıkartılırsam ne yapabilirim? Cetăţeanul străin: Ce pot face dacă am fost concediat abuziv?

Vocabular tematic

Memur: Çalışma Müfettişliği çalışma ilişkileri, güvenliği ve sağlığı konusunda düzenlemeleri uygulamaktan sorumlu kamu kuruluşudur. Funcţionarul: Inspecţia Muncii este instituţia publică responsabilă pentru aplicarea reglementărilor în domeniul relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.

Memur: İşten yasa dışı ve nedensiz çıkartıldığınızda mahkemeye başvurmanız gerekiyor. Mahkeme işten çıkarma kararını iptal edebilir ve işverene işten ayrıldığınız dönemde çalışmış gibi hak ettiğiniz maaş ve diğer hakları ödemeye hükmedebilir. Funcţionarul: În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, trebuie să vă adresaţi instanţei, care poate dispune anularea deciziei de concediere şi poate obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile şi cu celelalte drepturi de care aţi fi beneficiat dacă aţi fi lucrat în continuare.

Beyansız çalışma Munca nedeclarată

8B30

Yabancı vatandaş: Kayıtsız (Beyansız) çalışma ne demek, bilgi verirmisiniz? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi spuneţi ce este munca nedeclarată?

39


Memur: Beyansız çalışma - bir Çalışanın bir özel veya tüzel işverene bireysel çalışma sözleşmesinin imzalanması, yürütülmesi, değişmesi, askıya alınması ve sona ermesi ile ilgili yürürlükteki yasalara uymadan çalışmaktır. Funcţionarul: Munca nedeclarată este activitatea efectuată de un salariat pentru un angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: ’’Beyansız’’ bir çalışma örneği bana verebilir misiniz ? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi daţi un exemplu de muncă „nedeclarată”? Memur: Örneğin, iş sözleşmesinde çalışma zamanı veya aylık maaşı kanuni çalışma süresi ve aylık maaşından daha düşük ise o zaman beyansız çalışma demektir. Bir de bireysel iş sözleşmesi düzenlenmediği takdirde, ‚kayıt dışı’ çalışma hakkında söz konusudur. Funcţionarul: De exemplu, dacă timpul de lucru sau salariul menționat în contract sunt mai mici decât durata muncii și salariul real, atunci vorbim de muncă nedeclarată. Dacă lucrați fără încheierea unui contract individual de muncă, atunci vorbim despre muncă la negru. Yabancı vatandaş: Beyansız çalışmanın benim için riskleri nedir ? Cetăţeanul străin: Ce riscuri presupune munca la negru pentru mine? Memur: Çalışma sözleşmesi yapılmadan sürdürülen bir iş kısa vadeli, sosyal güvenliği olmayan, çalışma piyasasına göre daha düşük bir maaş ile iştir. Bu durumda maaş ödenmesi garantili değil, sosyal güvenlik hakkınız yok, sağlık sigortanız yok, işsizlik veya iş kazası veya mesleki hastalıklar sigortası sağlanmıyor, sendikaya üye olamazsınız ve toplu iş sözleşmesi muzakere hakkınız yok, banka kredisi anlaşması yapamazsınız. Funcţionarul: Un loc de muncă fără încheierea în scris a unui contract de muncă este un loc de muncă pe termen scurt, fără protecţie socială, cu un salariu mai mic decât cele de pe piaţa forţei de muncă. În acest caz plata salariului nu este garantată, nu aveţi dreptul la asigurări sociale de sănătate, de şomaj sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nu aveţi dreptul la asociere în sindicate şi la negocierea contractului colectiv de muncă sau dreptul la credite bancare.

İstihdam ve işsizlik hizmetleri Servicii de ocupare a forţei de muncă şi şomaj

8B31

Yabancı vatandaş: İyi günler. Bana bir iş bulmada destek olabilirmisiniz? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă. Memur: İyi günler. Aşağıdaki durumlardan birinde olduğunuz takdirde İstihdam Ajansının hizmetlerinden faydalanabilirsiniz: a) iş yeriniz yok, gelir elde etmiyorsunuz veya yasal olarak onaylanmış faaliyetlerden elde ettiğiniz gelir işsizlik sigortası sosyal gösterge değerinden daha düşük;

40


İşsizlik sigortası Asigurări de şomaj

8B32

Yabancı vatandaş: Kimler işsizlik sigortası yaptırabilir? Cetăţeanul străin: Cine poate încheia o asigurare pentru şomaj? Memur: İşsizlik sigorta sistemine Romanya’da ikameti olan veya oturumu olduğu dönemde yasalara göre işe alınan veya gelir elde eden yabancı vatandaşlar veya vatansız kişiler sigortalanabilirler. Sigortalılar işsizlik primi ödemekle yükümlü ve işsizlik ödeneğinden faydalanabilirler. Funcţionarul: În sistemul asigurărilor pentru şomaj pot fi asiguraţi cetăţenii străini sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri conform legii. Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi au dreptul să beneficieze de indemnizaţie de şomaj.

Vocabular tematic

b) bir eğitim kurumundan mezun olduktan sonra işe girmediniz, yaşınız en az 16 ve mezun olduktan sonra 60 günlük süre içinde mesleki hazırlığınız doğrultusunda işe giremediniz; c) bir işiniz var ve çeşitli nedenlerden dolayi değiştirmek istiyorsunuz; d) mülteci veya yasalara göre diğer bir uluslararası korunma şeklini elde ettiniz e) Romanya’da yasalara göre işe giren veya gelir elde eden yabancı vatandaş veya vatansız bir kişisiniz; Funcţionarul: Bună ziua. Puteţi beneficia de serviciile Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă dacă: a) nu aveţi loc de muncă; nu realizaţi venituri; veniturile pe care le obţineţi, din activităţi autorizate potrivit legii sunt mai mici decât indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj; b) nu aţi putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, aveţi vârsta de minimum 16 ani şi într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu aţi reuşit să vă încadraţi în muncă potrivit pregătirii profesionale; c) ocupaţi un loc de muncă şi, din diferite motive, doriţi schimbarea acestuia; d) aţi obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii; e) sunteţi cetăţean străin sau apatrid care a fost încadrat în muncă sau a realizat venituri în România, conform legii.

Yabancı vatandaş: İşsizlik primi nasıl hesaplanır? Cetăţeanul străin: Cum se calculează contribuţia pentru şomaj? Memur: Sigortalı tarafından ödenilen işsizlik primi brüt gelirinin % 0,5’idir. Buna yine brüt gelirden işverenin ödediği % 0,5 katkı eklenir. Funcţionarul: Contribuţia pentru şomaj plătită de asigurat reprezintă 0,5% din venitul brut. La aceasta se adaugă 0,5% plătit de angajator, calculat tot din venitul brut. Yabancı vatandaş: Bir işsizlik sigortasının yapılabileceği minimum ve maksimum gelir nedir? Cetăţeanul străin: Care este venitul minim şi maxim pentru care se poate încheia o asigurare pentru şomaj?

41


Memur: Gerçek/özel kişilerin sigortalandığı aylık gelir kanunlara göre ödenmesi garanti edilen, işsizlik priminin ödendiği ayda yürülükte olan, ülke bazında asgari brüt maaştan düşük ve yasalara göre belirtildiği ortalama brüt maaşın 5 katı ile eşit değerden daha fazla olamaz. Funcţionarul: Venitul lunar pentru care se asigură persoanele fizice nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potrivit legii şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Tematik Sözlükler

C. Çalışmak için mülakat / Interviul de angajare

42

Autori: Cosmin Bârzan, Ana Maria Niculae CRC

I. Terimler / Sözlük - Termeni/ dicţionar Yetenekler Yönetici İşletme Tarımcı Agronom/Ziraat mühendisi Mimar Asistan Avantajlar Kendini eğitme Avukat

C1

Abilităţi Administrator Agent economic Agricultor Agronom Arhitect Asistent Atuuri Autoinstruire Avocat

8C1

Barmen Betoncu Biyolog Bebek bakıcısı Fırıncı Aşçı Kalifikasyon Aday Kasiyer Araştırmacı

C2

Barman Betonist Biolog Bonă Brutar Bucătar Calificare Candidat Casier Cercetător

8C2

Talep Garson Kimyacı Kuaför Pastacı Şirket Kabiliyet

C3

Cerere Chelner Chimist Coafeză Cofetar Companie Competenţe

8C3


İnşaatçı Muhasebeci Terzi

Constructor Contabil Croitor C4

Cunoştinţe Diplomă Director Dosar Dulgher Economist Educator Electrician Examen Experienţă

8C4

Eczacı Şirket Fizikçi Ateşçi (Stoker) Form Berber Memur Çocuk bakıcısı Mühendis Eğitim

C5

Farmacist Firmă Fizician Fochist Formular Frizer Funcţionar Guvernantă Inginer Instruire

8C5

Tarihçi Bakıcı Kurum Hukukçu Gazeteci Laboratuvar asistanı Ustabaşı İdareci Masöz Kasap

C6

Istoric Îngrijitor Întreprindere Jurist Jurnalist Laborant Maistru Manager Maseur Măcelar

8C6

Doktor/Hekim Hizmetçi Ebe Müzisyen Meslek Pastacı Patron/İşveren Bekçi Perspektifler Proje/Planlar

C7

Medic Menajeră Moaşă Muzician Ocupaţie Patiser Patron Paznic Perspective Planuri

8C7

Vocabular tematic

Bilgi Diploma Müdür Dosya Marangoz Ekonomist/İktisatçı Öğretmen Elektrikçi Sınav Tecrübe

43


Tematik Sözlükler

Kadro Meslek Öğretmen Psikolog Yazar Sekreter Bay/Bayan Sosyolog BT uzmanı (Bilgi Teknolojileri) Diş hekimi/dişçi Etütler

C8

Poziţie Profesie Profesor Psiholog Scriitor Secretar/ă Sociolog Specialist IT Stomatolog/ dentist Studii

8C8

Uzmanlık Şoför/Sürücü İşsizlik İşsiz Teknoloji uzmanı Şehir plancısı Satıcı İnşaat yapı ustası

C9

Specializare Şofer Şomaj Şomer Tehnolog Urbanist Vânzător Zidar

8C9

C10

8C10 Acum sunt în şomaj. Adeverinţă de salariat Agent de muncă temporară Agenţia Naţională/judeţeană/ locală de Ocupare a Forţei de Muncă Ajutor/indemnizaţie de şomaj Am dreptul la indemnizaţie de şomaj? Am experienţă în domeniu şi mă adaptez foarte repede la noile condiţii de muncă. Am fost concediat.

II. Ifadeler / Expresii Şu an işsizim. Çalışma belgesi Geçici iş temsilcisi İş Bulma Ulusal/İl/Yerel Kurumu

İşsizlik yardımı/maaşı İşsizlik yardımı almaya hakkım var mı? Bu alanda tecrübeliyim ve yeni iş şartlarına çabuk alışırım. İşten çıkarıldım.

Ehliyet (ruhsat) almak/yeniden ehliyet (ruhsat) almak

Am venit pentru postul vacant. 8C11 Am venit să mă înregistrez. Ameninţarea şomajului Aţi demisionat sau aţi fost concediat? Au avut loc restructurări în cadrul ultimei companii la care am lucrat. Aveţi drept de muncă în România? Aveţi recomandare din partea ultimului dumneavoastră angajator? Calificare/recalificare

Maaş beklentileriniz nelerdir? Son iş yerinizde ne kadar çalıştınız? Hizmet süreniz nedir?

Care sunt aşteptările salariale? 8C12 Cât timp aţi lucrat la ultimul loc de muncă? Ce vechime aveţi în muncă?

Boş olan kadro için geldim. C11 Kayıt olmaya geldim. İşsizlik tehditi (tehlikesi). İstifa mı ettiniz yoksa işten mi atıldınız? Çalıştığım son yerde yeniden yapılanma oldu. Romanya’da çalışmaya hakkınız var mı? Son işverenden aldığınız tavsiye mektubunuz var mı?

44

C12


Ehliyet Sertifikası Psikolojik danışmanlık Ekonomik artış/düşüş Eski iş yerinizden neden ayrıldınız?

Certificat de calificare Consiliere psihologică Creştere/scădere economică Din ce motive aţi renunţat la fostul loc de muncă? Dintr-o dată m-am văzut în situaţia de a fi fără loc de muncă.

Aniden işsiz kalma durumuna geldim.

8C13 Diplomă de calificare Eşecuri profesionale Evaluare continuă Evaluare psihologică Fişa postului Fişă de aptitudini Formare profesională Incapacitate temporară/permanentă de muncă

İstihdam/yeniden istihdam C14 Ne kadar sürede maaş artışı (zam) yapılır? Çalışma gücünü artırma önlemleri Tam mesai norm Kısmi mesai norm Kalıcı bir iş buluncaya kadar, bir arkadaşımın şirketinde çalışıyorum. Mesleki gelişme İş arayan şahıs

Încadrare/reîncadrare în muncă 8C14 La cât timp au loc majorări salariale? Măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă Normă întreagă Normă parţială de muncă Până îmi găsesc un loc de muncă permanent, lucrez în firma unui prieten. Perfecţionare profesională Persoană care caută un loc de muncă.

Gerçek kişi Tüzel kişi İş piyasası İşsizlik sigorta katkısı ödemesi

8C15 Persoană fizică Persoană juridică Piaţa muncii Plata contribuţiei la asigurările pentru şomaj

C15

Boş kadro Pratik /uzmalık denemesi (sınav) Çalışma mesaisi/proğramı Kısaltılmış çalışma mesaisi/programı

Post vacant Probă practică/probă de specialitate Program de lucru Program redus de muncă

Zayıf noktalar C16 Mesleki tavsiye mektubu Mesleğin tanınması Eğitimin tanınması Personel sayısını azaltmak Kadroları azaltmak Dahili kurallar/İç Yönetmenlik Personelin yeniden yapılanması / azaltılması

8C16 Puncte slabe Recomandare profesională Recunoaşterea calificărilor Recunoaşterea studiilor Reducerea numărului de locuri de muncă Reducerea posturilor Regulament de ordine interioară Restructurare /reducere de personal

Vocabular tematic

Ehliyet diploması C13 Mesleki başarısızlık Sürekli değerlendirme Psikolojik değerlendirme Kadro görev tanımı Yetenek formu Mesleki eğitim Geçici / devamlı çalışma kabiliyetsizliği

45


Mesleki danışmanlık hizmetleri C17 Servicii de consiliere profesională8C17 Mesleki gelişim hizmetleri Servicii de formare profesională İş konusunda bilgilendirme ve aracılık hizmetleri Servicii de informare şi mediere a muncii İş bulma hizmetleri Servicii de ocupare a forţei de muncă İşsizlik sigortaların sistemi Sistemul asigurărilor pentru şomaj Durum iyileşti/kötüleşti. Situaţia s-a îmbunătăţit/deteriorat. Ücret karşılığı, fazla mesai yapmaya hazırım. Sunt dispus şi la ore suplimentare dar să fiu plătit. İş arıyorum. Sunt în căutarea unui loc de muncă. Sunt în concediu de odihnă/ 8C18 medical/ maternitate/ paternitate. Belirli süreli/süresiz çalışma sözleşmesi ile işe alındınız. Sunteţi angajat(ă) cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată. İş seyahatleri yapmaya müsait misiniz? Sunteţi disponibil(ă) pentru deplasări în interes de serviciu? Değerlendirme testi/sınavı Test de evaluare Psikolojik test/sınav Test psihologic Şu anda nerede çalışıyorsunuz? Unde lucraţi momentan? 45 gün süreli deneme süresinde olacaksınız. Veţi fi în probă de lucru timp de 45 de zile.

Tematik Sözlükler

Yıllık / sağlık / annelik / babalık iznindeyim. C18

Şirket içerisindeki sonuçlarınıza göre ikramiye / ek ödemeler alacaksınız.

C19

İşsiz kalacağım / İşten atılacağım. 3 yabancı dili akıcı şekilde konuşuyorum. İş istiyorum.

Veţi primi prime/bonusuri în funcţie 8C19 de rezultatele dumneavoastră în cadrul companiei. Voi fi trecut în şomaj/voi fi concediat Vorbesc fluent 3 limbi străine. Vreau să mă angajez.

III.Tanımlar 10/ Definiţii 8C20 İşveren – maaşlı çalıştırmak üzere personel işe alan özel/gerçek veya tüzel kişi. Angajator – persoană fizică sau juridică ce angajează personal salarizat în schimbul prestării unei munci. Aday – bir kadroyu, bir ünvanı, vs. almak için sınava veya mülakata katılan şahıs. Candidat – persoană care participă la un concurs, interviu pentru a obţine un post, un titlu etc. COR Kodu – COR, « Romanya Meslekler Sınıflandırılması » nın kısaltılması olup, COR kodu, belli bir iş/meslek/göreve özel rakamsal sembolüdür. COR Kodu, kadro tanımına ve şahsi çalışma sözleşmesine kaydedilir. Cod COR - COR este acronimul de la Clasificarea Ocupaţiilor din România şi codul COR 10

46

Bu bölümde bulunan tanımlar bibliyografide gösterilen kaynaklar kullanılmıştır Definiţiile din acest capitol au fost realizate utilizând resursele menţionate în bibliografie.


este un simbol numeric specific unei anumite ocupaţii/meserii/funcţii. Codul COR se înscrie în fişa postului şi în contractul individual de muncă. 8C21 Belirli süreli çalışma sözleşmesi – geçerli olduğu sürenin belirtilmesi kaydıyla, sadece yazılı olarak hazırlanabilir. Başlangıçta belirtilmiş olan sürenin sonunda, tarafların yazılı onayı ile, belirli süreli çalışma sözleşmesi uzatılabilir. Contractul individual de muncă pe durată determinată - se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie. Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor.

Curriculum vitae (özgeçmiş) – bir kadroya aday olanların düzenli, tarih sırasına göre ve esnek şekilde ehliyet ve kabiliyetlerini yazdıkları belgedir. Aynı zamanda şahsi bilgileri, dil bilgisi, iş tecrübesi ile eğitim ve mesleki gelişme kazanımlarını da göstermektedir; şahsın ilave kabiliyetlerini, özellikle teknik, kurumsal, sanatsal ve sosyal kabiliyetlerini de yansıtmaktadır Curriculum vitae – documentul prin care candidaţii la un post îşi pot prezenta sistematic, cronologic şi flexibil calificările şi competenţele. Conţine, de asemenea informaţii privind datele personale, competenţa lingvistică, experienţa de lucru şi achiziţiile educaţionale şi de formare profesională; competenţe suplimentare ale individului, în special competenţe tehnice, organizaţionale, artistice şi sociale.

Vocabular tematic

Süresiz çalışma sözleşmesi – sözleşmenin süresiz olması işte istikrar hakkını sağlamaya yönelik bir tedbirdir. Aynı zamanda işverenin çıkarlarına da zarar vermemekte, işin daha planlı ve düzenli olmasını, personelin şekillenmesini ve uzmanlaştırılmasını sağlamaktadır. Contractul individual de muncă pe durată nedeterminată - durata nedeterminată a contractului constituie o măsură de protecţie, având menirea de a asigura dreptul la stabilitate în muncă. De asemenea, nu afectează nici interesele angajatorului, asigurându-se astfel o mai bună planificare şi organizare a muncii, o modelare şi perfecţionare a calificării personalului.

8C22 Diploma – Bir şahsın, belirli bir derece veya ünvanı taşıma hakkı veren mesleki eğitime sahip olduğunu gösteren belgedir. Diplomă – documentul prin care se certifică faptul că o persoană are o calificare profesională ce îi dă dreptul să poarte un anumit grad sau titlu. Görev tanımı – belli bir kadroda çalışacak olan bir şahıs tarafından anlaşılması ve benimsenmesi maksadıyla, kadronun özellliklerini özetleyen insan kaynakları yönetim belgesidir. Bahse konu evrak personele işe alınmadan önce tebliğ edilir, tebellüğ belgesi imzalatılır ve şahsi çalışma sözleşmesinin eki olarak muhafaza edilir. Görev tanımı iki bölümden oluşur : kadronun tanımı ve kadro ile ilgili açıklamalar. Kadro tanımında özellikler belirtilir, açıklamalar bölümünde ise bahse konu kadroda çalıştırılacak personelin, verilen görevleri başarılı şekilde yerine getirebilmesi için haiz olması gereken nitelikleri belirtilmektedir. Kadro tanımının değerlendirilmesi ve incelenmesi sonucunda yapılan değişiklikler optimizasyonu için kullanılır, kadro ile ilgili açıklamalar ise belirlenmiş olan

47


Tematik Sözlükler

görevleri yerine getirecek nitelikte olan personelin seçilmesinde kullanılır. Her iki bölüm kadronun çalışması açısından hayati önem taşımakta olup, gerçek durum ve ihtiyaçlara en yakın olması için periyodik olarak incelenmesi, değerlendirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir Fişă de post - este documentul de management al resurselor umane care sintetizează elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi înţelese şi însuşite de către ocupantul postului. Ea este adusă la cunoştinţă angajatului înainte de angajare şi trebuie semnată de către acesta pentru luare la cunoştinţă, devenind anexă la contractul individual de muncă. Fişa postului este compusă din două părţi: descrierea postului şi specificarea postului. Descrierea postului arată caracteristicile acestuia, în timp ce specificarea postului descrie caracteristicile ocupantului acestuia, pentru a putea realiza cu succes sarcinile atribuite. Descrierea postului este utilizată la optimizarea acestuia, prin modificări aduse în urma analizei şi evaluării postului, în timp ce specificarea postului este utilizată la selectarea personalului adecvat, care va fi capabil să realizeze sarcinile postului. Ambele părţi ale fişei sunt fundamentale pentru funcţionarea postului şi este necesară o atentă analiză, evaluare şi actualizare periodică a acestuia pentru a întocmi o fişă cât mai apropiată de realitate şi de necesităţi. 8C23 Mesleki gelişim – adayların, cari faaliyetlerini yürütmek için gerekli teorik ve pratik bilgileri aldıkları eğitim sürecidir. Mesleki eğitimin ana hedefleri aşağıda belirtilmiştir11: • Çalışanın, kadronun veya çalıştığı yerin taleplerine uyması; • Mesleki ehliyetin alınması; • Kadroya özel bilgi ve becerilerin güncelleştirilmesi ve temel kadroya yönelik mesleki eğitimin geliştirilmesi; • Sosyo-ekonomik yeniden yapılanmalardan kaynaklanan mesleki dönüşüm; • Mesleki faaliyetlerin yapılması için gerekli olan, ileri düzeyde bilgilerin, modern yöntem ve prosedürlerin alınması; • İşsiz kalma riskinin önlenmesi; • Terfi ve mesleki kariyerin geliştirilmesi. Formare profesională – este un proces de instruire pe parcursul căruia candidaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor curente. Formarea profesională are următoarele obiective principale12: • adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; • obţinerea unei calificări profesionale; • actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; • reconversia profesională determinată de restructurări socio-economice; • dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; • prevenirea riscului şomajului; • promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale. 11

12

48

Çalışma Kanunu ile ilgili 53/2003 Yasası’nın değiştirilmesi ve tamamlanması konusundaki 40/2011 Yasası, Madde 188 Paragraf 1. Madde 188, 1.paragraf İş Kanunu hakkında, 53/2003 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve tamamlama için 40/2011 sayılı Kanun Legea nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii art. 188, alin 1.


İşe alınma mülakatı – kadroya aday olan ile kadroyu veren işveren arasında yapılan, adaya işyeri konusunda, kadro ve şartları ile ilgili bilgi verilmesini; adayın mesleki geçmişi ve geleceğe yönelik beklentileri konusunda bilgi verme imkanının sağlanmasını hedefleyen diyalogdur. Interviu angajare - dialog între candidatul la job şi angajatorul care oferă postul şi care îşi propune să îl informeze pe candidat asupra întreprinderii, postului vacant şi cerinţelor acestuia; să dea posibilitatea candidatului să prezinte informaţii cât mai ample privind trecutul său profesional şi aspiraţiile sale în perspectivă.

Boş kadro – kimsenin çalışmadığı, sahibi olmayan, boş kadro olarak tanımlanır. Mesleki gelişme ve bilgi düzeyinin değerlendirilmesi, mesleki standartlara istinaden yapılır. Post vacant – se defineşte ca fiind postul care nu este ocupat de nimeni, fără titular, liber. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. İş denemesi/uzmanlık denemesi (sınavı) – çalışanın kabiliyetlerinin denenmesi için ayrılan, şahsi çalışma sözleşmesinin imzalandığı tarihte başlayan ve icra görevleri için en fazla 90 takvim günü, yönetim görevleri için en fazla 120 takvim günü olan süredir. Probă de lucru/probă de specialitate – perioadă pentru verificarea aptitudinilor salariatului, ce are loc la încheierea contractului individual de muncă şi se poate stabili pe o perioadă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Vocabular tematic

8C24 Gece mesaisi – 22.00 ile 06.00 saatleri arasında yapılan iş. Gece mesaisinin normal süresi, 24 saat içerisinde 8 saati geçmeyecektir. En az 3 saat gece mesaisi yapan çalışanlar, normal mesai gününde bir saat az çalışma hakkına sahip olup, bulunla ilgili olarak temel maaşı azaltılmayacak veya gece mesaisinde çalıştığı her saat için temel maaşının en az % 15’i kadar artış yapılacaktır. Muncă de noapte - munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. Durata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore într-o perioadă de 24 de ore. Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o oră faţă de durată normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimum 15% din salariul de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.

8C25 Çalışma mesaisi – personelin çalıştığı, işverenin emrinde olduğu, şahsi çalışma sözleşmesi, toplu çalışma sözleşmesi ve ilgili yasalara uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirdiği zaman dilimidir. Çalışma mesaisi gündüz veya gece olabilir. Programul de muncă - timpul de muncă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform prevederilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Timpul de muncă poate fi de zi şi de noapte. Çalışma İç Yönetmenliği/Dahili kurallar – aşağıdaki konularda kurallar içeren yönergedir: • İş düzenlenmesi, personelin hak ve sorumlulukları; • Hijyen ve iş güvenliği normları;

49


• Çalışma disiplini ve disiplin sorumlulukları. Regulament de ordine interioară - regulamentul ce cuprinde norme referitoare la: • Organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile personalului; • Norme de igienă şi de securitate a muncii; • Disciplina muncii şi răspunderea disciplinară.

Tematik Sözlükler

Mesleki standart – bir şahsın çalıştığı yerde ehil sayılabilmek için bilmesi gereken ve yapabilmesi gereken işleri belirten evraktır. Standard ocupaţional - documentul care specifică ceea ce o persoană trebuie să cunoască şi să fie capabilă să facă, pentru a fi considerată competentă la locul de muncă. Değerlendirme testi/sınavı – adayın, önceden belirlenmiş hedef veya standartlara oranla, boş kadro ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirebilme şekil ve ölçüsünün belirlenme sürecidir. Test de evaluare - reprezintă procesul de stabilire a modului şi a măsurii în care candidatul îşi va putea îndeplini îndatoririle şi responsabilităţile care revin postului vacant, prin raportare la obiectivele sau standardele stabilite anterior.

IV. Diyaloglar13 / Dialoguri İşe alınma mülakatı Un interviu de angajare

8C26

İşveren: İyi günler. Angajator: Bună ziua. Aday: İyi günler. Candidat: Bună ziua. İşveren: Özgeçmişiniz ve niyet mektubunuz incelendikten sonra bu mülakat için seçildiniz. Angajator: În urma analizei curriculum-ului vitae şi a scrisorii de intenţie aţi fost selectat pentru acest interviu. Aday: Teşekkür ederim. Candidat: Vă mulţumesc. İşveren: Eğitiminiz nedir? Angajator: Ce studii aveţi? Aday: Lisans/yüksek lisans/doktora diploması sahibiyim (Lise/üniversite mezunuyum). Candidat: Am obţinut o diplomă de licenţă/ de masterat/ doctorat (Am absolvit liceul/ facultatea). 13

50

Bu diyaloglar hayalidir ve diğer amaçla değil sadece eğitim amacı için kullanılabilir Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.


İşveren: Ne kadar süredir/ne zamandan beri yönetici olarak çalışıyorsunuz? Angajator: De cât timp lucraţi în calitate de manager? Aday: On yıllık tecrübe sahibiyim. (İş konusunda zengin tecrübem var) Candidat: Am zece ani de experienţă în domeniu. (Am o experienţă bogată în afaceri). İşveren: Sorumluluklarınız nelerdi? Angajator: Care erau responsabilităţile dumneavoastră? Aday: Müşteri ve Tedarikçilerle ilgili evrakların ve elektronik ortamındaki bilgi bankaların yönetimi, müşterilerden gelen şikayetlerin çözülmesi. Candidat: Gestiunea documentelor şi bazelor de date electronice referitoare la clienţi şi furnizori, soluţionarea plângerilor primite de la clienţi.

Aday: İş arkadaşlarımı seviyordum ancak yeteri kadar heyecan duymuyordum. Candidat: Îmi plăceau colegii de muncă, dar simţeam că nu aveam provocări suficiente. İşveren: Göreviniz esnasındaki en büyük başarınız/başarıszlığınız hangisiydi? Angajator: Care a fost cea mai mare realizare/ eşec în acest post? Aday: Bütün departmanlardan gelen evraklarla baş edemeyince, evraklar konusunda daha kolay bir sistem oluşturmayı, bilgi bankası ve evrak yönetimi konusunda bir program alma konusunda ısrar ettim. Bu, işi hafifletti ve sorunları çözme oranını artırdı. Candidat: Am fost copleşit de hârtii venite de la toate departamentele şi nu reuşeam să le fac faţă până când am insistat să avem un sistem decongestionat de hârtii şi să ne bazăm sistemul pe baze de date şi un soft de gestiunea documentelor. Asta a uşurat munca şi a crescut rata de rezolvare a problemelor.

Vocabular tematic

8C27 İşveren: Önceki iş yerinizde en çok neyi beğendiniz / beğenmediniz? Angajator: Ce vă plăcea/ displăcea cel mai mult la locul de muncă anterior?

İşveren: Eğitim uzmanlık alanlarınız/Ehliyetleriniz nelerdir? Angajator: Care sunt calificările dumneavoastră? Aday: BT işlemleri ve bilgi bankaları yönetimi konusunda tecrübeliyim. Aşağıdaki ehliyet belgeleri/diplomalarım var... Candidat: Am calificare în domeniul IT, în gestiunea bazelor de date. Deţin următoarele atestate profesionale/diplome de calificare.... 8C28 İşveren: Kabiliyetleriniz nelerdir? Angajator: Ce abilităţi aveţi? Aday: Bilgisayarcıyım ve büro işlerinden anlarım. Candidat: Sunt informatician şi mă pricep la activităţile de birou. Sunt profesionist în cibernetică.

51


İşveren: En büyük zaafınız/güçlü noktanız hangisidir? Angajator: Care e cea mai mare slăbiciune/ punctul forte? Aday: İşimde başarılı olmak istiyorum ve bu nedenle zamanımın çoğunu yaptığım işi kontrol ederek geçiriyorum. Zamanı planama konusunda kabiliyetliyim, düzenli ve verimliyim. Candidat: Îmi place să mă asigur că munca mea e reuşită, de aceea tind să petrec prea mult timp verificând-o. Abilităţile mele de organizare a timpului sunt excelente, sunt organizat, eficient.

Tematik Sözlükler

İşveren: Kendinizi nasıl anlatırsınız? Angajator: Cum v-aţi descrie? Aday: Opreatif ve çok düzenli biriyim. Ve bu nedenle çok verimliyim Candidat: Sunt operativ şi foarte organizat. Aceasta mă ajută să fiu cât se poate de productiv. İşveren: Motivasyonunuz nedir? Angajator: Ce anume vă motivează? Aday: Çalıştığım kadro ne olursa olsun, görevimi başarılı şekilde yapmayı istedim. Candidat: Am fost motivat întotdeauna de dorinţa de a realiza o sarcină bine indiferent de poziţia pe care o ocup. 8C29 İşveren: Bu kadroyu neden istiyorsunuz? Angajator: De ce vă doriţi acest post? Aday: Bu kadro, kariyerimle ilgili tüm beklentilerime cevap veriyor. Candidat: Acest post corespunde intereselor mele pe tot parcursul carierei mele. İşveren: Gelecek beş yıla yönelik beklentileriniz nelerdir? Angajator: Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru următorii cinci ani? Aday: Uzun vadeli hedeflerim, öğrenebileceğim bir şirket içerisinde yükselmeyi, yeni sorumluluklar almayı ve mümkün olduğu kadar çok değer katmayı hedefliyorum. Candidat: Obiectivele mele pe termen lung includ dezvoltarea în interiorul unei companii unde pot să învăţ, să preiau responsabilităţi noi şi să contribui valoric cât mai mult. İşveren: Maaşla ilgili beklentileriniz nelerdir? Angajator: Ce aşteptări aveţi legate de salariu? Aday: Gayretlerimin doğru şekilde değerlendirilerek, takdir görmeyi arzuluyorum. Candidat: Îmi doresc ca eforturile mele să fie evaluate şi apreciate în mod just. İşveren: Sizi tanımaktan memnun oldum. Birkaç gün içerisinde size telefonla işe seçilip seçilmediğinizi bildireceğiz. Angajator: Mi-a făcut plăcere să vă cunosc. O să fiţi sunat în câteva zile şi vă vom anunţa dacă aţi fost selectat pentru angajare.

52


İşveren: Teşekkür ederim. Cevabınızı bekleyeceğim. Angajator: Vă mulțumesc. Voi aştepta răspunsul dumneavoastră. Aday: İyi günler! Candidat: O zi bună! İşveren: Size de. Angajator: Asemenea.

İşe alınma mülakatının hazırlanması Pregătirea interviului de angajare

8C30

Danışman: Çok önemli olan birkaç kural vardır. Öncelikle, mülakatın çeşidi ve görüşeceğiniz şahıslar hakkında bilgi edinmeye çalışın: sizi kabul edecek kişinin görevi, mülakatın süresi veya ard arda yapılan mülakatların süreleri. Consilier: Există câteva reguli foarte importante. Întâi asiguraţi-vă că obţineţi informaţii despre natura interviului şi despre interlocutorii dumneavoastră: funcţia persoanei care vă primeşte, durata interviului sau ale interviurilor succesive. Yabancı: Bu bilgileri nasıl elde edebilirim? Cetăţean străin: Cum pot afla aceste informaţii? Danışman: Bu bilgileri mülakat öncesi, telefonla öğrenebilirsiniz. Sonra da, şirket hakkında, faaliyetleri ve yapısı konusunda ve boş olan kadro hakkında mümkün olduğu kadar çok bilgi toplamalısınız. Consilier: Puteţi afla aceste informaţii prin telefon, înainte de interviu. Apoi trebuie să obţineţi cât mai multe date despre firmă, activitatea şi organizarea sa şi despre postul vacant.

Vocabular tematic

Yabancı: İşe alınma mülakatına nasıl hazırlanmam gerektiği konusunda neler yapmam gerekir?. Cetăţean străin: M-ar ajuta mult dacă aş şti cum trebuie să mă pregătesc pentru un interviu de angajare.

Yabancı: Boş olan kadro konusunda ne bilmem gerekir? Cetăţean străin: Ce trebuie să ştiu despre postul vacant? Danışman: Kadro konusundaki bilgiler, savunmanızı hazırlamanız için çok önemlidir. Doğru kişi olduğunuza inandırmak için, eğitimizini, mesleki tecrübenizi ve sizi almaları için nedenleri vurgulamalısınız. Consilier: Informaţiile despre post sunt baza pentru a vă construi argumentaţia. Ca să-i convingeţi că sunteţi persoana potrivită trebuie să accentuaţi pregătirea concretă, experienţa profesională şi motivele pentru care ar trebui să vă angajeze. 8C31 Yabancı: Başka hangi konular önemlidir? Cetăţean străin: Ce alte lucruri sunt importante?

53


Danışman: Dakik olmak çok önemlidir. Vakitlice gitmek için herşeyi önceden planlayın. Consilier: Punctualitatea este esenţială. Aveţi grijă să prevedeţi totul pentru a ajunge la timp. Yabancı: Ne / Ne şekilde giymeliyim? Cetăţean străin: Cum trebuie să mă îmbrac? Danışman: Nasıl göründüğünüz çok önemli. Business/İş kıyafetleri zorunludur. Consilier: Modul în care vă prezentaţi este foarte important. Ţinuta business este obligatorie.

Tematik Sözlükler

Yabancı: Hangi evraklar gerekiyor? Cetăţean străin: Ce documente sunt necesare? Danışman: Bazı evraklar lazım olacak. Önceden hazırlayın. Örneğin: aldığınız eğitim ile ilgili diplomalar, ehliyet sertifikaları, kimlik belgeleri, diğer işverenlerden alınan tavsiye mektupları Consilier: Anumite documente vă vor fi necesare. Pregătiţi-le din timp. De exemplu: diplomele de studii absolvite, certificate de calificare, acte de identitate, recomandări de la alţi angajatori etc. Yabancı: Ben utangaç biriyim. Mülakat esnasında nasıl davranmalıyım? Cetăţean străin: Sunt o persoană mai timidă. Cum ar trebui să mă comport în timpul interviului? Danışman: İşvereninizin gözlerinin içine bakınız. Bu husus, ilgili olduğunuzu ve güvenilir olduğunuzu gösterir. Consilier: Priviţi-vă în ochi angajatorul. Acest lucru denotă că sunteţi interesat şi îi prezentaţi încredere. 8C32 Yabancı: Çekingenliğimi nasıl yenebilirim? Cetăţean străin: Cum să fac să îmi înving timiditatea? Danışman: Mülakatta neler olacağınızı tahmin ediniz. Sorulacak soruları, vereceğiniz cevapları, soracağınız soruları, sergileyeceğiniz tavırları önceden düşünün Consilier: Anticipaţi ceea ce se va întâmpla în timpul interviului. Imaginaţi-vă dinainte derularea interviului, răspunsurile pe care le veţi da, întrebările pe care le veţi pune, atitudinile pe care le veţi adopta. Yabancı: Genelde çok gerginim. Cetăţean străin: De obicei sunt foarte tensionat. Danışman: Etkili olmak için rahat olun, açık olun. Rahatlamak için bir program düşünün. Pozitif düşünün. Bir sınava değil, yeni bir işyerinin avantajları konusundaki bir bilgilendirmeye gittiğinizi düşünün. Consilier: Fiţi relaxat pentru a fi mai eficient, mai deschis. Organizaţi-vă un program de relaxare. Gândiţi pozitiv. Gândiţi-vă că nu mergeți la un examen, ci doar la o simplă informare despre avantajele unui nou loc de muncă.

54


Yabancı: Sorulan sorular beni şaşırtırsa ne yapmalıyım? Cetăţean străin: Ce să fac dacă întrebările mă iau prin surprindere? Danışman: Her durumda tepki göstermeyi öğrenin. Doğru tepkiyi göstermek için, bu tür „tuzak durumlar” üzerinde düşünün. Mülakata „Kendinizden bahsediniz” veya „Bu kadroya neden aday oldunuz?” gibi beklenmedik bir soru ile başlanması durumunda hazırlıklı olun. Consilier: Învăţaţi să reacţionaţi în orice situaţie. Reflectaţi asupra unor “situaţii capcană” pentru a le face faţă corect. Fiţi pregătit dacă interviul începe cu o întrebare neaşteptată de tipul “Vorbiţi-mi despre dumneavoastră” sau “ De ce candidaţi pentru acest post”?

Danışman: Mülakatta aktif olun. Belirli sorular sorabilmek için şirket hakkında önceden bilgi edinin; sorulara cevap verirken veya açıklamalarınızı yaparken kullanacağınız argümanları önceden not ediniz. Doğru tepkiyi vermek için herşeye hazırlıklı olun. Normalde teklif edilen maaş ve çalışma şartları hakkında bilgi edinin ve neler sormak istediğinize karar verin. Consilier: Fiţi activ la interviu. Informaţi-vă dinainte despre firmă pentru a pune întrebări punctuale; notaţi-vă argumentaţia pentru a o avea în minte în momentul în care răspundeţi la întrebări sau când vă expuneţi motivaţiile. Fiţi pregătit pentru orice, pentru a reacţiona corect. Informaţi-vă dinainte despre salarii şi condiţiile de muncă propuse în mod obişnuit şi hotărâţi-vă ce doriţi să întrebaţi. Yabancı: Teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Cetăţean străin: Vă mulţumesc. Mi-aţi fost de mare ajutor. Danışman: Rica ederim. Consilier: Cu plăcere.

Vocabular tematic

Yabancı: Ben ne yapmalıyım ? Soru sorabilir miyim ? Cetăţean străin: Eu ce trebuie să fac? Pot să pun întrebări?

8C33 Yabancı: İşe alınma mülakatında kaçınılması gereken hatalar nelerdir? Cetăţean străin: Care sunt greşelile care trebuie evitate în cadrul interviului de angajare? Danışman: Kaçınılması gereken birçok konu vardır. İlk önce, şirket hakkında hiçbir şey bilmeden mülakata gitmek. Sonra, son anda hazırlanmak ve ne giyeceğiniz konusunda acele karar vermek veya görüşeceğiniz şahsın ismini çeşitli evraklardan bakıp söylemek. Consilier: Există mai multe lucruri care trebuie evitate. În primul rând, să mergeţi la interviu fără să ştiţi nimic despre firmă. Apoi să vă pregătiţi în ultimul moment şi să căutaţi febril cum să vă îmbrăcaţi, diverse documente sau numele persoanei pe care o întâlniţi. Yabancı: Resmi olmayan bir kıyafet seçebilir miyim? Cetăţean străin: Pot să mă prezint într-o ţinută informală?

55


Danışman: Bakımsız veya değişik veya kendinizi rahat hissetmediğiniz bir kıyafetle gitmek riskli olur. Consilier: Aţi risca foarte mult dacă v-aţi prezenta într-o ţinută neîngrijită sau excentrică sau în care nu vă simţiţi în largul dumneavoastră. Yabancı: Heyecanımı kontrol edemiyorum ve sinirli oluyorum. Cetăţean străin: Nu reuşesc să-mi stăpânesc emoţiile şi devin nervos.

Tematik Sözlükler

Danışman: Agresif olmaktan, sorulan sorulara sinirlenmekten, mülakat bitmeden maaş konusunda konuşmaktan ve karşınızdakine güvensiz intiba vermekten kaçının. Consilier: Evitaţi să fiţi agresiv, să vă enerveze întrebările care vi se pun, să vorbiţi despre salariu înainte de finalul interviului şi să transmiteţi neîncredere interlocutorului. 8C34 Yabancı: Soru sormam şart mı? Cetăţean străin: Trebuie neapărat să pun întrebări? Danışman: Bunlar, işe alınma mülakatına katılan şahıslar tarafından sıkça yapılan hatarlardır: hiçbir soru sormazlar; net olmayan cevaplar veriyorlar veya kapalı ifadeler kullanıyorlar; hayatlarını anlatıyorlar ve önceki işleri veya aile sorunları ile ilgili cevaplara çok uzun zaman ayırıyorlar. Consilier: Acestea sunt greşeli frecvente pe care le fac persoanele care participă la un interviu de angajare: nu pun nicio întrebare; dau răspunsuri neclare sau se exprimă într-un mod misterios; îşi povestesc viaţa şi răspund prea mult timp la întrebările referitoare la posturile anterioare sau la constrângerile familiale. Yabancı: Başka nelerden kaçınmalıyım? Cetăţean străin: Ce altceva trebuie să evit? Danışman: Diğer işverenler konusunda kötümser olmaktan (anlaşmazlıklarınızı, mutsuzluklarınızı ve sitemlerinizi anlatmayınız) veya onları eleştirmekten kaçınınız. Consilier: Să fiţi negativist în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi angajatori (nu evocaţi conflictele, nemulţumirile, reproşurile) sau să îi criticaţi. Yabancı: Bir soruya cevap vermeyi red edebilir miyim? Cetăţean străin: Pot să refuz să răspund la o întrebare? Danışman: Açıklama yapmadan bunu yapmayın Consilier: Nu faceţi asta fără să explicaţi motivul. Yabancı: Mülakat sonunda ne yapmalıyım? Cetăţean străin: Ce trebuie să fac la finalul interviului? Danışman: Mülakatın sonucunu öğrenmeden ayrılmayın (yeni bir görüşme, kararın açıklanması için son tarih, vs.). Consilier: La sfârşit asiguraţi-vă că nu plecaţi fără să fi aflat care este urmarea interviului (o altă întrevedere, dată-limită pentru decizie etc.).

56


Yabancı: Teşekkür ederim. Cetăţean străin: Mulţumesc. Danışman: Rica ederim. Consilier: Cu plăcere. 8C35 Yabancı: Bir işe alınma mülakatına davet edildim ve beni neyin beklediğini pek bilemiyorum. Nasıl sorular sorulabilir? Cetăţean străin: Am fost invitat să particip la un interviu de angajare şi nu prea ştiu la ce să mă aştept. Ce tip de întrebări mi s-ar putea pune?

Yabancı: Bazı sorular daha zor, değil mi? Cetăţean străin: Unele întrebări sunt mai dificile, nu-i aşa? Danışman: Evet, o kadroya uygun olduğunuzu neden düşündüğünüzü sorabilirler, maaş taleplerinizi veya neden bahse konu şirkete kendinizi uygun düşündüğünüzü sorabilirler. Consilier: Da, vă pot întreba de ce credeţi că aţi corespunde postului respectiv, care sunt pretenţiile dumneavoastră salariale sau ce credeţi că puteţi aduce dumneavoastră firmei respective. Yabancı: Son mülakatta benim de soru sormamı bekliyor gibi göründüler. Doğru mu? Cetăţean străin: La ultimul interviu mi s-a părut că se aşteptau ca şi eu să pun întrebări. Este adevărat? Danışman: Evet, bunu doğrudan sorabilirler ve ayrıca yaptıkları faaliyetler hakkında, şirketleri hakkında neler bildiğinizi ve son işyerinizden neden ayrıldığınızı sorabilirler. Consilier: Da, vă pot întreba direct asta, dar şi ce ştiţi despre activitatea lor, despre firma lor, precum şi de ce aţi plecat de la ultimul loc de muncă.

Vocabular tematic

Danışman: İşverenler çok soru sorabilirler. İlk önce kendinizi anlatmanızı isteyebilirler. Sonra da verdikleri ilana neden cevap verdiğinizi sorabilirler. Consilier: Angajatorii pot pune multe întrebări. În primul rând vă pot cere să vorbiţi despre dumneavoastră. Apoi vă pot întreba de ce aţi răspuns anunţului lor.

Yabancı: Başka nelerle ilgilenirler? Cetăţean străin: Ce altceva îi interesează? Danışman: Kısa vadeli planlarınızı öğrenmek isteyebilirler ve bu planların şirketin hedefleriyle örtüşüp örtüşmediğini öğrenmek isteyebilirler. 5 yıl sonra hangi kadroda çalışmak istediğinizi veya işte devamlılık yanlısı olup olmadığınızı sorabilirler. Consilier: Pot dori să ştie care sunt planurile dumneavoastră pe termen mediu şi dacă acestea se suprapun cu obiectivele firmei. Vă pot întreba ce post v-ar plăcea să ocupaţi peste 5 ani sau dacă optaţi pentru continuitatea în muncă.

57


8C36 Yabancı: Hemen işe alacaklarını düşünüyor musunuz? Cetăţean străin: Credeţi că te angajează imediat? Danışman: Genelde evet. Normalde, hemen müsait olup olmadığınızı sorarlar. Consilier: În general da. De obicei întreabă dacă sunteţi disponibil imediat.

Tematik Sözlükler

Yabancı: Bir işveren başka neleri öğrenmek ister? Cetăţean străin: Ce alte lucruri vrea să afle un angajator? Danışman: Mesleki geçmişinizi, çalışmadığınız dönemler olup olmadığını, motivasyonunuzu öğrenmek isteyebilirler ve dolayısıyla eğitiminizi, kişiliğinizin en çok hangi tecrübeden etkilendiğinizi, aile durumunuzu, çocuk sahibi olup olmadığınızı ve boş zamanlarınızı nasıl geçirdiğinizi sorabilirler. Consilier: Doresc să afle istoricul dumneavoastră profesional, dacă aţi avut perioade de inactivitate şi dacă sunteţi motivat, aşa că pot să întrebe care este pregătirea dumneavoastră, ce experienţă v-a marcat cel mai mult personalitatea, care este situaţia dumneavoastră familială, dacă aveţi copii dar şi cum vă petreceţi timpul liber. Danışman: Son mülakatta, hangi zorlukları kontrol etmekte zorlandığımı neden sorduklarını anlamadım. Consilier: Nu am înţeles de ce la ultimul interviu m-au întrebat ce tip de dificultăţi îmi este greu să controlez. Danışman: Aslında zor durumlar karşısında nasıl tepki vermeniz gerektiğini bilip bilmediğinizi öğrenmek istiyorlar. Consilier: De fapt vor să ştie dacă ştiţi cum reacţionaţi în faţa unor situaţii dificile. Yabancı: Hiyerarşi hakkında ne düşündüğümü de sordular. Cetăţean străin: M-au întrebat şi ce cred despre ierarhie. Danışman: Muhtemelen, aynı anda birkaç kişiden emir almanız durumunda ne yapacağınızı bilmek istediler. Consilier: Probabil că au vrut să ştie cum aţi face faţă dacă aţi primi sarcini în acelaşi timp de la mai multe persoane. Yabancı: Başka neler sorabilirler? Cetăţean străin: Ce altceva m-ar putea întreba? Danışman: Son çalıştığınız yerde en çok neyi beğendiğiniz ve neyi beğenmediğiniz, sıkça sorulan bir sorudur. Consilier: Ce v-a plăcut cel mai mult şi cel mai puţin la ultimul dumneavoastră post este o întrebare frecventă. Yabancı: Başka şirketlere de başvurduğumu söylemeli miyim? Cetățean strain: Ar trebui să le spun dacă am contactat şi alte firme?

58


Danışman: Çalışmıyorsanız, başvurmuş olduğunuzu tahmin edeceklerdir. Yine de, şu anda ne işle meşgul olduğunuzu ve çalıştığınız son yerde neler yaptığınızı sorabilirler. Consilier: Dacă nu lucraţi, vor presupune că aţi făcut deja asta. Oricum pot întreba care este activitatea dumneavoastră în momentul de faţă şi ce aţi făcut la ultimul loc de muncă? Yabancı: Neden özel (şahsi) sorular soruyorlar? Cetăţean străin: De ce pun întrebări personale?

Yabancı: Ne dediğinizi anlamıyorum Cetăţean străin: Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi. Danışman: Üzerinden geçebildiğiniz bir zaafiyeti seçerek, onunla nasıl başettiğinizi anlatabilirsiniz; örneğin, işleri yavaş yaptığınızı ancak yaptığınız işin kalitesi konusunda hiçbir eleştiri almadığınızı söyleyebilirsiniz. Consilier: Puteţi alege o slăbiciune şi explica cum aţi depăşit-o sau aţi putea spune, de exemplu, că faceţi lucrurile mai încet dar nu aţi primit nicio reclamaţie cu privire la calitatea lucrărilor. Yabancı: Şimdi daha ümitliyim ve mülakatın iyi geçeceğine inanıyorum. Cetăţean străin: Acum sunt mult mai încrezător că interviul o să meargă bine.

Vocabular tematic

Danışman: Kendinizi nasıl gördüğünüz, en büyük kusurunuzun ve en önemli özelliğinizin hangileri olduğunu, kariyerinizde en çok ne ile gurur duyduğunuz, özel sorular değildir. İşveren, değerlendirme ve işleri sonuçlandırma kabiliyetinizi anlamaya çalışıyor. Cevap verdiğinizde, kendinizi olumlu şekilde göstermeye, zaafiyet olarak görülebilecek şeyleri nitelik olarak göstermeye bir fırsattır. Consilier: Întrebările de tipul cum vă apreciaţi, care este cel mai mare defect al dumneavoastră şi cea mai mare calitate, de ce sunteţi cel mai mândru în cariera dumneavoastră nu sunt întrebări personale. Angajatorul de fapt încearcă să afle care este capacitatea dumneavoastră de analiză şi de a duce sarcinile la bun sfârşit. Aveţi prilejul, când răspundeţi, să vă puneţi într-o lumină favorabilă, transformând ceea ce poate părea o slăbiciune într-o calitate.

Danışman: Sevindim. O işe alınma konusunda iyi haberlerle döneceğinizi ümit ediyorum. Consilier: Mă bucur. Sper să reveniţi cu veşti bune despre angajarea dumneavoastră în acest post. Yabancı: Teşekkür ederim. Cetăţean străin: Mulţumesc. Danışman: Bize başvurduğunuz için sevindim. Consilier: Mă bucur că aţi apelat la noi.

59


D. Günlük yaşam Viaţa de zi cu zi Yazarlar/Autori:Adriana Lungu, Corina Diacovschi ADRA

Tematik Sözlükler

I.Terimler/Sözlük - Termeni/Dicţionar

60

Abonelik Hızlı tren Çatı İdareci/İşletmeci Hava limanı Erteleme Daire Su Su sayacı Bakkal

D1

Abonament Accelerat Acoperiş Administrator Aeroport Amânare Apartament Apă Apometru Aprozar

8D1

Otobüs Otogar Banyo Balkon Banka ATM Bilet Mutfak Bilgisayar Oda

D2

Autocar Autogară Baie Balcon Bancă Bancomat Bilet Bucătărie Calculator Cameră

8D2

Kanalizasyon Kart Ev Kategori Kira Trende bilet kondüktörü Sözleşme Bölünmüş Boyut/ebat Mesafe

D3

Canalizare Cartelă Casă Categorie Chirie Conductor Contract Decomandat Dimensiune Distanţă

8D3

Kat Sınav Fatura Pencere

D4

Etaj Examen Factură Fereastră

8D4


Vakıf Tedarikçi Çit Stüdyo dairesi Gazlar Hipermarket

Fundaţie Furnizor Gard Garsonieră Gaze Hipermarket D5

Internet Înălţime Încălzire Încheia Întabulare Întârziere Învățământ Kilogram Kilometru Locator

8D5

Genişlik Litre Kiracı Konut Logy/daha büyük balkon Uzunluk Mağaza Metro Metre Minibüs

D6

Lăţime Litru Locatar Locuinţă Logie Lungime Magazin Metrou Metru Microbuz

8D6

Noter Ekmek Zemin katı Balıkçı Pazar Kapı Mülk sahibi Hızlı Repartitör/dağıtım çihazı Restoran

D7

Notar Pâine Parter Pescărie Piaţă Poartă Proprietar Rapid Repartitor Restaurant

8D7

Rezervasyon/yer ayırtmak Feshetmek Güzergah Bayram İmzalamak Durak Yüzey

D8

Rezervare Rezilia Rută Sărbătoare Semna Staţie Suprafaţă

8D8

Vocabular tematic

İnternet Yükseklik Isınma Tamamlamak Gayrimenkul kaydı Gecikme Eğitim Kilogram Kilometre Kiralayan

61


Tematik Sözlükler

Tavan Telefon Televizyon

62

Tavan Telefon Televiziune

Televizyon cihazı Arazi Isıtma Tramvay Nakliye Tren Troleybuz Daire kapısı Kamu hizmetleri Tatil

D9

Televizor Teren Termoficare Tramvai Transport Tren Troleibuz Uşă Utilităţi Vacanţă

8D9

Satış Komşu Sınır Araç Villa Sürat Bölge

D10

Vânzare Vecin Vecinătate Vehicul Vilă Viteză Zonă

8D10

III. İfadeler / Expresii Seyahat etmek Kalınan yere dair belge D11 Kiracıyı tahliye etmek Tren/uçak bileti veya otel odası rezervasyonu yapmak Bir rezervasyonu iptal etmek. Mülkiyet belgesi Vergi Dairesi Emlak Ajansı Emlak ilanı

8D11 A călători A evacua un chiriaş A rezerva un bilet de tren/ avion/ cameră la hotel A anula/ contramanda o rezervare Act de deţinere al spaţiului Administraţia financiară Agenţie imobiliară Anunţ imobiliar

Satış öncesi sözleşme Konut sahiplerinin derneği Mesleki belge Psikolojik görüş Daire ısıtma santrali Döviz bürosu Tapu Sicili Yüklenebilir kart

D12

Antecontract de vânzare cumpărare 8D12 Asociaţie de locatari Atestatul profesional Aviz psihologic Centrală termică de apartament Casă de schimb Cartea Funciară Cartelă reîncărcabilă

Tescil Belgesi Sabıka kaydı

D13

Certificatul de înmatriculare 8D13 Certificatul de cazier judiciar


Kira artışı Romen Tren Yolları -Yolcular Birlikte yaşamayi imkansız hale getiren veya evi normal kullanımına engel olan davranış Yerli tüketici Soğuk/sıcak su sayacı D14

Elektrik enerjisi D15 Isı enerjisi Regülasyon faturası Sürücü ehliyeti için gereken tahsil formu Evin amacına uygun kullanmak Mücbir sebep Doğal gaz tedariği Enerji/Su tedariği ve kanalizasyon Kesin Mahkeme Kararı

8D15 Energie electrică Energie termică Factură de regularizare Fişă de şcolarizare necesară la obţinerea permisului de conducere Folosirea locuinţei potrivit destinaţiei Forţă majoră Furnizarea gazelor naturale Furnizor energie/ apă şi canalizare

D16

Hotărâre judecătorească 8D16 rămasă definitivă Impozit pe venit Iluminat public Inspectoratul Judeţean de Poliţie Instalaţie de racordare Locuinţă socială Locuinţă pentru persoane cu venituri mici Metru pătrat

D17

8D17 Notificare prealabilă Permis de conducere Plata întreţinerii Program de lucru cu publicul Probă teoretică / practică Rată de schimb valutar Regimul circulaţiei pe drumurile publice Restanţe la plata chiriei/ telefonului/ energiei electrice

Gelir vergisi Şehir aydınlatması Emniyet İl Müffetişliği Bağlantı tesisi Soysal konut Düşük gelirli kişiler için konut Metre kare Ön bildirim Sürücü ehliyeti Aidat ödemesi Halka çalışma programı Teorik/pratik sınav Döviz kuru Halka açık yollarda trafik kuralları Kira/telefon/elektrik borcu

8D14 Contract de furnizare Contract de închiriere Contract de vânzare – cumpărare Curs valutar Dependinţele locuinţei Document de identitate Documentaţie cadastrală Extras de carte funciară

Vocabular tematic

Tedarik sözleşmesi Kira sözleşmesi Alım satım sözleşmesi Döviz kuru Evin müştemilatları Kimlik belgesi Kadastro belgeleri Tapu Sicil Örneği

Creşterea chiriilor CFR Călători Comportament care face imposibilă convieţuirea sau împiedică folosirea normală a locuinţei Consumator casnic Contor apă rece / caldă

63


Tematik Sözlükler

Yasal bayram günleri Tahliye celbi Sürücü okulu Kullanılabilir alan Sınav ücreti Noter ücreti Radyo tv ücreti Pul vergisi

D18

Kablolu tv D19 Cep telefonu İhbar süresi İç nakliye Uluslararası nakliye İş ve iller arası nakliye Isıtma santralinin teknik peryodik kontrolü Geçici oturum vizesi

Sărbători legale Somaţie de evacuare Şcoală de şoferi Suprafaţă utilă Taxă de examinare Taxă notarială Taxă radio tv Taxă de timbru

8D18

Televiziune prin cablu 8D19 Telefon mobil Termen de preaviz Transport intern Transport internaţional Transport intrajudeţean/ interjudeţean Verificare tehnică periodică a centralei termice Viză de flotant

III. Tanımlar14/ Definiţii 8D20 Konut sahipleri derneği - bir binadaki konut sahiplerinin çoğunun özerk ve kâr amacı gütmeyen ortaklık (kondominyum ) Asociaţie de locatari - formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-o clădire (condominium). Sabıka kaydı - adli organları tarafından verilen bir kişi ile ilgili tüm mahkumiyet kararlarını gösteren belge. Certificatul de cazier judiciar - fişă de evidenţă în care organele judiciare consemnează toate condamnările penale ale unei persoane. Kamu hizmetleri ile ilgili giderler - aidat, telefon, kablo, gaz, elektrik giderleri Cheltuielile cu utilităţile - cheltuielile de întreţinere, telefon, cablu, gaze, electricitate. Kira sözleşmesi – chirie kiralayan olarak adı geçen bir kişinin kiracı olarak adı geçen diğer bir kişiye, kira olarak adlandırılan bir miktar para karşılığında, geçici olarak bir evin tamamını kullanımına vermeyi taahhüt etmesi. Contract de închiriere – un contract prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită chiriaş (sau locatar), folosinţă temporară, totală sau parţială, a unei locuinţe, în schimbul unei sume de bani numită chirie. Yerel tüketici - kendi ev tüketimi için doğal gaz, elektrik enerjisi alan tüketici. Consumator casnic - consumatorul care achiziţionează gaze naturale, energie electrică pentru 14

64

Terimlerin tanımı kaynakçada belirtilen Romen mevzuatına uygun olarak yapılmıştır. Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu legislaţia română menţionată în bibliografie.


consumul casnic propriu. 8D21 Kondominyum - bir bina veya binalar grubunu satın alarak bir kişinin birim sahibi olması. Ortak alanlar birimleri tek tek alanların tümünün mülkiyetidir. Condominium - clădire sau grup de clădiri din care, prin cumpărare, o persoană poate deveni propietarul unei unităţi. Spaţiile comune devin proprietatea tuturor celor care au achiziţionat unităţi individuale.

Sürücü ehliyeti için gereken tahsil formu - adayın medeni durum bilgilerini, talep edilen sınav konusu olan kategori veya alt kategori için gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitim şekli daktilo ile doldurulacak ve aday tarafından imzalanacaktır, üzerine, bunun için uygun belirlenen yere renkli fotoğraf konulacaktır Fişă de şcolarizare necesară la obţinerea permisului de conducere – fişă care cuprinde datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat. Alım satım sözleşmesinin onaylı şekli –yasal olarak yetkili bir memur huzurunda, yasaların gerektirdiği ciddiyete uygun imzalanan belge. Sözleşme bir noter, avukat veya mahkeme huzurunda imzalanacaktır. Formă autentică a contractului de vânzare cumpărare – contract încheiat cu respectarea solemnităţilor cerute de lege, de un funcţionar ce are dreptul de a funcţiona în locul unde sa făcut actul. Contractul trebuie încheiat în faţa unui notar, avocat sau instanţe judecătoreşti.

Vocabular tematic

Regülasyon faturası - tahmin edilen miktarlar ile sayacı okuduktan sonra üç aylık faturalarda belirtilen miktar arasında ödeme farkı veya duruma göre avans ödemesi fark. Tüketicilerin tüketim kategorilerine yeniden dahil edilmesi demektir. Factură de regularizare - diferenţele de consum dintre cantităţile estimate şi cele realizate sunt evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz. Reprezintă reîncadrarea consumatorilor în categorii de consum.

8D22 Sürücü ehliyeti - Bir kişiye halka açık yollarda motorlu araç veya tramvay kullanabilmesi için verilen resmi ruhsat. Sürücü ehliyeti talep eden kişinin ikamet ettiği (yabancılar için oturumu olduğu) bölgeye ait İl Emniyet Müffetişliği veya Bükreş Emniyet Genel Müdürlüğü veya Emniyet Genel Müffetişliği tarafından verilmektedir. Çeşitli araç sınıfları için veriliyor, bu yüzden aşağıdaki ehliyet sınıfları vardır: Permis conducere - autorizaţie oficială scrisă în virtutea căreia posesorul acesteia poate beneficia de dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice. Permisul de conducere se eliberează de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul (sau reședința în cazul cetăţenilor străini), precum şi de către Inspectoratul General al Poliţiei. Se eliberează pentru diferite categoriiM de vehicule; astfel există: • A SINIFI- eklentili veya eklentisiz 50 cmc üzerinde motor silindiri veya 50 km/saat sürat için üretilen iki tekerlekli araç (motorsiklet) veya motorun silindre kapasitesi

65


Tematik Sözlükler

50 cmc den büyük ve izin verilen maksimum ağırlık 400 kg dan küçük üç tekerlekli araç (üç tekerlekli bisiklet). CATEGORIA A - autovehiculul cu două roţi (motocicleta) cu sau fără ataş având capacitatea cilindrică a motorului peste 50 cmc sau viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h; autovehiculul cu trei roţi (triciclu) având capacitatea cilindrică a motorului mai mare de 50 cmc sau viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h, precum şi masa totală maximă autorizată mai mică de 400 kg; • B SINIFI - maksimum ağırlığı 3.500 kg aşmayan ve sürücü hariç koltuk sayısı 8 den fazla olmayan araç CATEGORIA B - autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afara locului conducătorului, nu este mai mare de 8; • B+E SINIFI - B sınıftan çekici araç ve römorkdan oluşan araç kombinasyonu; eğer kombinasyon tümü B sınıftan değilse CATEGORIA B+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă, dacă ansamblul respectiv nu se încadrează în categoria B; • C SINIFI - toplam maksimum ağırlığı 3.500 kg olan D sınıftakiler haricinde bulunan araçlar CATEGORIA C - autovehicule, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg; • C+E SINIFI - C sınıf çekici araç ve bir römorkdan oluşan, toplam ağırlığı maksimum 750 kg olan araç kombinasyonu CATEGORIA C+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; • D SINIFI- sürücü hariç 8 den fazla koltuğu olan kişi nakliyesi için kullanılan araçlar CATEGORIA D - autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducătorului; • D+E SINIFI - D sınıf çekici araç ve toplam ağırlığı maksimum 750 kg olan bir römorkdan oluşan araç kombinasyonu; Römork kişi nakliyesi için olmamalı CATEGORIA D+E - ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane. • Tr SINIFI – traktör ve kendinden hareketli iş araçları CATEGORIA Tr - tractoare şi maşini autopropulsate pentru lucrări; • Tb SINIFI – troleybuz; CATEGORIA Tb - troleibuze; • Tv SINIFI - tramvay CATEGORIA Tv - tramvaie. 8D23 Kullanılabilir alan - duvarların kalınlığı hariç, oda yüzeylerinin toplamıdır. Dahil olanlar: salon, yatak odaları, banyolar, tuvaletler, duş, mutfak, depolama alanları ve ev içindeki yürüme alanları. Dahil olmayanlar: sundurma veya balkonlar, eşik, kapı boşlukları, bir metre’ye kadar açılışı olan geçiş boşlukları, radyatör nişleri. Suprafaţă utilă - este suma tuturor suprafeţelor încăperilor, fără a lua în considerare grosimea pereţilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, toalete, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţie din interiorul locuinţei. Nu se includ: suprafaţa logiilor şi a

66


balcoanelor, pragurile, golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la un metru, nişele de radiatoare. Kara yol nakliyesi - mal veya kişi nakliyatı için kullanılan araçlarla gerçekleştirilen her nakliye operasyonu (araç, yolun bir kısmı için, diğer bir araç ile nakliye edilenler dahil) Transport rutier - orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilor sau a persoanelor chiar dacă vehiculul rutier este, pe o anumită porţiune a drumului, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport.

IV. Diyaloglar / Dialoguri

8D24

Yabancı vatandaş: İyi günler. Bir ev bulmam için bana yardımcı olabilir misiniz? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Mă puteţi ajuta să îmi găsesc o locuinţă? Emlakçı: Iyi günler. Elbette yardımcı olurum. Başlangıç olarak bütçeniz ve nasıl bir ev aradığınızı söylemenizi rica ediyorum. Mobilyalı, tam veya kısmen donatımlı ve mobilyasız evlerimiz var. Siz hangisinden istiyorsunuz? Agentul imobiliar: Bună ziua. Bineînţeles că vă pot ajuta. Pentru început vă rog să îmi spuneţi care este bugetul dumneavoastră şi ce fel de locuinţă căutaţi? Avem locuinţe mobilate şi utilate total sau parţial şi locuinţe nemobilate. Dumneavoastră de care doriţi? Yabancı vatandaş: Emin değilim. 2 veya 3 oda, mobilya ve donatımlı daire isterim fakat bu iki çeşit daire için başta giderlerini öğrenmek isterim. Cetăţeanul străin: Nu sunt foarte sigur. Aş dori un apartament cu 2 sau 3 camere mobilate şi utilate, dar mai întâi aş dori să ştiu ce cheltuieli presupun aceste două tipuri de apartament.

Vocabular tematic

Konut kiralanması veya satın alınması Închirierea sau cumpărarea unei locuinţe

Emlakçı: Bir evi kiraladığınızda düşünmeniz gereken giderler şunlardır: kira, konut sahiplerinin merkezine (yöneticiye) ödenilen aylık aidat, artı elektrik, kablo, İnternet, telefon vs giderleri. Kira fiyatı evin donatımları, bulunduğu bölge ve katına göre değişmektedir. Agentul imobiliar: Atunci când vorbim de costurile închirierii unei locuinţe trebuie să aveţi în vedere următoarele cheltuieli: chiria, cheltuielile de întreţinere lunară, care se plătesc la casieria asociaţiei de proprietari, plus cheltuielile cu energia electrică, televiziune prin cablu, Internet, telefon şi altele. Preţul chiriei variază în funcţie de dotările de care dispune locuinţa, zona în care se află amplasată aceasta, precum şi etajul.

Daire için aidat giderleri Cheltuielile de întreţinere pentru un apartament

8D25

Yabancı vatandaş: Aidat giderleri nedir?

67


Cetăţeanul străin: Care sunt cheltuielile de întreţinere? Emlakçı: Aidat giderleri sıcak ve soğuk su, ısıtma, gaz, kanalizasyon, temizlikçi kadın, merdiven ışıklandırması, çöp vs. Agentul imobiliar: Cheltuielile de întreţinere sunt cheltuielile cu apa caldă şi apa rece, încălzirea, gazele, canalizarea, femeia de serviciu, iluminatul scării, gunoiul etc.

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Tüm bunlar ev sahipleri derneğine mi ödeniyor? Cetăţeanul străin: Toate acestea se plătesc la asociaţia de locatari? Emlakçı: Bulunduğunuz ev ve kolaylıklarına bağlıdır. Örneğin dairenizin ısıtma santrali varsa, gazı ayrı ödersiniz, ısıtma ve sıcak suyu ödemezsiniz. Agentul imobiliar: Depinde de localitatea în care vă aflaţi şi de facilităţile locuinţei. De exemplu, dacă aceasta are centrală termică, veţi plăti gazul separat şi nu veţi plăti căldura şi apa caldă. Yabancı vatandaş: Bir kira sözleşmesi için ilk aşamada ödemem gereken nedir? Cetăţeanul străin: În prima fază ce anume ar trebui să plătesc la încheierea unui contract de închiriere? Emlakçı: Sözleşme imzaladığınızda ev sahibinin isteğine göre 2-3 aylık kirayi avans ve bir aylık kira kadar teminat yatırmanız gerekiyor. Agentul imobiliar: La momentul semnării contractului trebuie să dispuneţi de suma de bani destinată plăţii chiriei în avans pentru 2-3 luni, în funcţie de dorinţa proprietarului, precum şi de o garanţie egală cu contravaloarea unei chirii lunare. Yabancı vatandaş: Teminatı ne için ödeyeceğim? Cetăţeanul străin: Pentru ce trebuie să plătesc această garanţie? Emlakçı: Sözleşme bitiminde, aidat borcu veya binaya zarar getirilmediği takdirde, teminat size iade edilecektir. Agentul imobiliar: Garanţia vă va fi returnată la momentul încetării contractului de închiriere dacă nu există alte motive de reţinere a acesteia, cum ar fi neplata cheltuielilor de întreţinere sau daune aduse imobilului. Yabancı vatandaş: Kışın bir aylık gider nelerdir? Cetăţeanul străin: Care sunt cheltuielile la întreţinere într-o lună de iarnă? Emlakçı: Kışın aidat giderleri birçok kritere göre değişmektedir. Dairenin ısıtma açısında rahabilitasyonu yapıldıysa, yani dışı yalıtımlı ve termopan pencereleri varsa, aidat giderleri düşüktür. Agentul imobiliar: Iarna cheltuielile la întreţinere variază în funcţie de mai multe criterii. Dacă apartamentul este reabilitat din punct de vedere termic, adică este izolat la exterior şi are geamuri tip termopan, atunci costul întreţinerii este scăzut.

68


Bir dairesin satın alınması Cumpărarea unui apartament

8D26

Yabancı vatandaş: Bina sigortalı mıdır ? Ne tür riskler için sigortalanmıştır? Cetăţeanul străin: Imobilul are asigurare? Pentru care riscuri a fost asigurat? Emlakçı: Evlerin sigortası ile ilgili diyebileceğimiz şey şudur, geçen yıldan itibaren tüm binalar mecburi sigortalanıyor. Bu yüzden kiraya verilen tüm evler sigortalıdır. Agentul imobiliar: În ceea ce priveşte asigurarea locuinţelor, vă putem spune că de anul trecut toate imobilele trebuie asigurate în mod obligatoriu. De aceea majoritatea apartamentelor disponibile pentru închiriere sunt asigurate.

Emlakçı: Evet. Tabi ki Romanya’da ev satın alabilirsiniz. Agentul imobiliar: Da, bineînţeles că aveţi posibilitatea de a achiziționa o locuinţa situată pe teritoriul statului nostru. Yabancı vatandaş: Bu durumda bir daireyi satın alabilmem için ne gibi girişimlerde bulunmam gerekiyor? Cetăţeanul străin: În acest caz îmi puteţi spune care sunt demersurile pe care trebuie să le fac pentru achiziționarea unui apartament? Emlakçı: İstediğiniz daire konusunda karar verdiğiniz ve ev sahibi ile pazarlık ettikten sonra bir ön sözleşe imzalayip alım satım sözleşme imza tarihini ve daire fiyatını belirtmeniz gerekiyor. Agentul imobiliar: Primul pas pe care trebuie să-l faceţi după ce v-aţi hotărât asupra apartamentului dorit şi a-ţi negociat preţul cu proprietarul este să încheiaţi cu acesta un antecontract, în care să precizaţi data semnării contractului de vânzare cumpărare propriu zis şi contravaloarea tranzacţiei.

Vocabular tematic

Yabancı vatandaş: Romanya’da ilk defa bulunuyorum. Romanya’da bir ev satın alabilir miyim? Cetăţeanul străin: Mă aflu pentru prima oară în România. Îmi puteţi spune dacă am dreptul să cumpăr o locuinţă situată pe teritoriul României.

Yabancı vatandaş: Temsil ettiğiniz emlak ajansı bu evrakları yapar mı? Cetăţeanul străin: Aceste acte se fac de către agenţia pe care o reprezentaţi ? Emlakçı: Geçerli olması için hem ön sözleşme hem de alım satım sözleşmesinin aslı noter huzurunda imzalanması gerekiyor. Agentul imobiliar: Atât antecontractul, cât şi contractul de vânzare cumpărare trebuie încheiate în formă autentică pentru a fi valabile, adică în faţa unui notar. Yabancı vatandaş: Bu durumda ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir? Cetăţeanul străin: Şi ce acte trebuie prezentate în acest caz? Emlakçı: Noter huzurunda geldiğinde, satıcının getirmesi gereken belgeler şöyle : dairenin

69


bulunduğu şehrin bağlı olduğu belediye veya Yerel Vergi Dairesinden Vergi Belgesi, mülkiyet evrakları, tapu sicil örneği, tapu sicil tescili, dairenin ipotekli vs olmadığın gösteren belge, daire ile ilgili aidat borçları olmadığını gösteren yöneticiden belge, kadastro dosyası, kimlik belgeleri. Agentul imobiliar: În faţa notarului vânzătorul trebuie să prezinte: actele de proprietate, Certificatul fiscal de la Directia Taxe şi Impozite Locale sau de la primăria localităţii unde se află apartamentul, certificatul de sarcini – extrasul de carte funciară, încheierea de carte funciară, adeverinţa de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă că apartamentul nu are datorii la cotele de întreţinere, dosarul cadastral, acte de identitate.

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Tüm daireler kamu hizmetlerine bağlı mıdır? Cetăţeanul străin: Toate locuinţele sunt racordate la utilităţi? Emlakçı: Bu birçok faktöre bağlıdır. Eğer bina yeni inşa edildiyse veya ev sahipleri binada kalmıyorlarsa, kamu hizmetlerine (gaz, elektrik, telefon vs) bağlanmak için kendiniz girişimlerde bulunmanız gerekiyor. Binada satış tarihine kadar kalan olduysa, tek yapmanız gereken şey kamu hizmetlerinin tedarik sözleşmesi sahibinin adını değiştirmeniz için dairenin alım sarış sözleşmesini ibraz etmeniz lazım. Agentul imobiliar: Depinde de mai mulţi factori. Dacă locuinţa este nou construită sau dacă proprietarii nu stau în imobil, atunci va trebui să faceţi dumneavoastră demersurile de conectare la utilităţi (gaze, curent electric, telefon etc.). Dacă imobilul a fost locuit până la data vânzării sale atunci tot ceea ce trebuie să faceţi dumneavoastră este să mergeţi cu actul de vânzare cumpărare a apartamentului şi să schimbaţi titularul contractului de furnizare a utilităților.

Kamu hizmetler ile ilgili bilgiler Informaţii privind utilităţile

8D27

Yabancı vatandaş: İyi günler. Elektrik tedarik sözleşmesini nasıl imzalayabileceğimi söyler misiniz? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Vă rog, îmi puteţi spune cum pot încheia un contract de furnizare a energiei electrice ? Memur: Yerel tüketici iseniz, tedarikçinin merkezine aşağıdaki belgeleri ibraz etmeniz gerekiyor: • Kimlik belgesi (aslı ve örneği olarak ) • Mülkiyet belgesi veya herhangi bir belge (aslı ve örneği olarak); • Sözleşme dilekçesi (tedarikçi tarafından veriliyor) tüketicinin tarie tipi ile ilgili opsiyonunu da içeren form; • Bağlanmak için teknik onay Funcționarul: În cazul în care sunteţi consumator casnic, trebuie să mergeți la sediul furnizorului cu următoarele acte: • Act de identitate ( în original şi în copie); • Actul de proprietate sau alt document similar ( în original şi în copie);

70


• Cerere de încheiere a contractului (formular pus la dispoziţie de către furnizor) care conţine şi opţiunea consumatorului privind tipul de tarif; • Aviz tehnic de racordare. Yabancı vatandaş: Tüketilen elektrik için fatura nasıl düzenlenir? Cetăţeanul străin: Cum se face facturarea consumului de energie electrică? Memur: Elektrik enerjinin faturası sayacın gösterdiği tüketime dayanarak veya tüketim tahminine gore aylık düzenlenir. Funcționarul: Facturarea energiei electrice se realizează lunar, în baza consumului înregistrat de aparatul de măsurare sau printr-o estimare a acestui consum.

8D28

Yabancı vatandaş: Faturalar nereye ödenir? Cetăţeanul străin: Unde se pot plăti facturile? Memur: Faturaların ödenmesi için birçok yöntem kullanılır: nakit ödeme, PayPoint veya PayZone veya Westago simgelerini bulunduran mağazalarda veya Romen Posta şubelerinde veya bankalarda. Elektrik faturasının PayPoint veya PayZone veya Westago simgelerini bulunduran mağazalarda ödemek için müşteri iki simgeden birini bulunduran mağazalara bar kodlu faturayı ibraz edip ödemeyi nakit yapar. Funcționarul: Pentru plata facturilor aveți la dispoziţie mai multe mijloace: plata la caserie, la magazinele care afişează sigla PayPoint sau PayZone sau Westaco, la oficiile poştale ale Poştei Române şi la bănci. Pentru a achita factura de energie electrică prin intermediul magazinelor care afişează sigla PayPoint, PayZone sau Westaco, clientul prezintă factura cu cod de bare la oricare din comercianţii care afişează una din cele doua sigle şi o achită cu numerar. Yabancı vatandaş: Faturanın ne zaman ödeneceğini nereden öğrenebilirim? Cetăţeanul străin: De unde aflu până când trebuie plătită o factură?

Vocabular tematic

Faturaların ödenmesi Plata facturilor

Memur: Düzenlenen tüm faturaların üzerinde son ödeme tarihi veya ödeme süresi yazılıdır. Funcționarul: Pe toate facturile emise apare termenul până la care trebuie efectuată plata sau perioada pe care o aveţi la dispoziţie pentru plată. Yabancı vatandaş: Ne kadar ödeme süresi tanınıyor ? Cetăţeanul străin: Cam cât timp am la dispoziţie ? Memur: Genelde fatura düzenleme tarihinden itibaren iki haftadır. Funcţionarul: De obicei este de două săptămâni de la data emiterii facturii. Yabancı vatandaş: Elektrik faturamı zamanında ödemediğim durumda ne olur? Cetăţeanul străin: Şi ce se întâmplă dacă nu am achitat factura de energie electrică în perioada de scadenţă?

71


Memur: Faturasını son ödeme tarihinden 30 gün içinde ödemeyenlere ceza uygulanır. Son ödeme tarihinden 45 gün içinde faturayı ödemeyenlerin elektriği kesilir? Funcționarul: Neachitarea facturilor în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la aplicarea de penalităţi începând din prima zi după scadenţă. Neachitarea facturilor în termen de 45 de zile de la data scadenţei are ca urmare întreruperea furnizării energiei electrice.

Tematik Sözlükler

Gaz şebekesine bağlanma Racordarea la reţeaua de gaze

8D29

Yabancı vatandaş: İyi günler. Gaz şebekesine bağlanmam için hangi girişimlerde bulunmam gerektiğini söylemenizi rica ediyorum. Cetăţeanul străin: Bună ziua? Vă rog să mă informaţi care sunt demersurile pe care trebuie să le întreprind pentru a mă racorda la reţeaua de gaz. Memur: Iyi günler. Başta evin sahibi veya kiracısı mı, dairenin gaz şebekesine önce bağlandığı veya bağlanmadığını söylemenizi rica ediyorum. Funcționarul: Bună ziua. Mai întâi trebuie să îmi spuneţi dacă sunteţi proprietar sau chiriaş şi dacă imobilul a mai fost racordat la reţeaua de gaz. Yabancı vatandaş: Daireyi yeni aldım ve yeni inşa edildi. Cetăţeanul străin: Tocmai am cumpărat apartamentul şi este nou construit. Memur: O zaman Gaz Kullanım onay dilekçesini doldurmanız lazım. Dilekçeye nüfüs kimliği örneği, mülkiyet belgesi örneği, İl Kadastro ve Emlak Reklam Dairesi tarafından onaylanan vaziyet planı eklenecektir. Kiracılar için kira sözleşmesi örneği ve ev sahibinin yazılı onayı da gerekiyor. Funcționarul: Atunci pentru început trebuie să completaţi o Cerere de acord de acces, care va fi însoţită de o copie a actului de identitate, o copie a actului de proprietate, plan de situaţie vizat de Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru chiriaşi este necesară o copie a contractului de închiriere şi de acordul proprietarului. Yabancı vatandaş: Gaz Kullanım onayını aldıktan sonra ne olacak ? Cetăţeanul străin: Şi după obţinerea Acordului de acces, ce se întâmplă? Memur: Gaz Kullanım onayını aldıktan sonra dağıtım sistemine bağlanma sözleşmesi imzalanır. Bağlanma sözleşmesi imzalandıktan sonra bağlanma tarifesine uygun fatura düzenlenir, müşteri tarafından firma kasasına veya banka vasıtasıyla ödenir. Enerji Alanında Ulusal Düzenleme Otoritesinin onayladığı firmalar yardımı ile kullanım tesisat projesi gerçekleşir. Firma sizin için gereken dökümantasyonu düzenler, projeyi onaylar, kullanım tesisatının teslim alınması ve çalışıtırlmasını talep eder. Son aşama Tedarik sözleşmesini imzalamak, sayacın montajı ve tesisatın çalıştırılmasıdır. Funcționarul: În momentul obţinerii Acordului de acces se va încheia şi Contractul de racordare la sistemul de distribuţie. După semnarea Contractului de racordare se va emite factura aferentă tarifului de racordare, care urmează să fie achitată

72


de către client, aceasta putându-se plăti la casieriile firmei sau la bancă. Cu ajutorul firmelor agreate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei se realizează proiectul pentru instalaţia de utilizare. Firma va întocmi pentru dumneavoastră documentaţia necesară, va aviza proiectul, va solicita recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare. Ultima etapă constă în semnarea Contractului de furnizare, montarea contorului şi punerea în funcţiune a instalaţiei.

Sürücü ehliyeti alabilmek için yerine getirilmesi gereken şartlar Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere 8D30

Kamu memuru: Araç sürücüleri sınıfa uygun ehliyeti ve en az 18 yaşında ise (motorlu bisiklet kullanıcılarınn yaşı en az 16 olacaktır) halka açık yollarda araçlarını sürebilir. Araç sürücüleri aracı kullanmak için bilinçli, yetenekli ve sağlık ve psikolojik açısından yeterli olmalılar. Aynı zamanda yetkili kurumların düzenlediği teorik kurslardan mezun olduğu ve yetkili hoca ile pratik hazırlık yaptığını ispatlamaları lazım. Sürücü ehliyeti sınav sonucunda elde edilir ve yetkili otorite tarafından verilir. Funcţionarul: Conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice în condiţiile în care posedă permis de conducere corespunzător categoriei şi au vârsta minimă de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cunoștințele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. De asemenea, trebuie să facă dovada urmării unui curs de pregătire teoretică prin cursuri organizate de unităţi autorizate şi a unui curs de pregătire practică numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens. Permisul de conducere se obţine pe baza de examen şi se eliberează de autoritatea competentă.

Vocabular tematic

Yabancı vatandaş: İyi günler. Romanya’ya ilk defa geldim ve sürücü ehliyetinin nasıl alındığı konusunda bilgi almak istiyorum. Yerine getirmem gereken şartlar nedir? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Mă aflu pentru prima dată în România şi aş dori mai multe informaţii privind obţinerea unui permis de conducere. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru aceasta?

Yabancı vatandaş: Pratik ve teorik hazırlık kursuna nerede katılabilirim? Cetăţeanul străin: Unde pot face cursul de pregătire practică şi teoretică? Kamu memuru: Bunun için sürücü okulları vardır. Funcţionarul: Pentru aceasta există şcoli de şoferi. Kamu memuru: Kurs sona erdikten sonra ne yapmalıyim? Cetăţeanul străin: După finalizarea cursurilor ce trebuie să fac? Kamu memuru: Ehliyeti elde etmek için gerçekleşecek sınava kaydolmak için gereken evrak dosyası hazırlanır ve adayın ikameti bulunduğu bölgeye ait İl Emniyet Müfettişliğine teslim edilir.

73


Funcţionarul: Se întocmeşte un dosar cu actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a permisului de conducere care se depune la Inspectoratul Judeţean de Poliţie de pe raza de domiciliu a candidatului.

Sürücü ehliyeti sınavına girebilmek için gereken belgeler Actele necesare înscrierii la examenul pentru permisul de conducere auto 8D31

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Sınava kaydolmam için gereken belgeler nedir? Cetăţeanul străin: Care sunt actele de care am nevoie să mă înscriu la examen?

74

Kamu memuru: Şunlar lazımdır: • tip dilekçe • sürücü ehliyeti için gereken tahsil formu- adayın medeni durum bilgileri, talep edilen sınav konusu olan kategori veya alt kategori için gerçekleştirilen teorik ve pratik eğitim şekli daktilo ile doldurulacak ve aday tarafından imzalanacaktır, üzerine renkli fotoğraf konulacaktır • sürücü ehliyeti formu daktilo ile doldurulacak ve imzalanacaktır • kimlik belgesi örneği (kimlik kartı, nüfüs cüzdanı) • sabıka kaydı • oto sürücüleri için sağlık belgesi • psikolojik onay • sınav ücretinin ödendiğini ispatlayan makbuz • sürücü ehliyeti örneği- yeni sınıf ehliyeti talep edenler için (alt sınıfları) • ehliyetin ödediğine dair ispatlayıcı makbuz; • iptal edilen sürücü ehliyeti yerine yeni ehliyet almak üzere sınava katılmak isteyen kişiler için kesin mahkumiyet kararı Funcţionarul: Veţi avea nevoie de: • cerere tip; • fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat; • fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere şi semnată; • copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin); • cazier judiciar; • certificat medical pentru conducătorii auto; • avizul psihologic; • chitanţa care să dovedească plata contravalorii examinării; • copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii); • chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere; • copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.


Kendi ülkesinde alındığı ehliyetin değiştirilmesi Preschimbarea permisului de conducere obţinut în ţara de origine 8D32 Yabancı vatandaş: Kendi ülkemde aldığım sürücü ehliyetim varsa sınava katılmam gerekiyor mu? Cetăţeanul străin: Dar dacă eu deţin deja un permis de conducere obţinut în ţara mea de origine, mai este necesar să dau acest examen?

Yabancı vatandaş: Bunun için getirmem gereken evraklar nedir? Cetăţeanul străin: Şi pentru aceasta ce acte trebuie să aduc? Kamu memuru: Ehliyetinizi Romen ehliyeti ile değiştirmeniz için gerekenler şunlardır : • kimlik belgesi - örneği ve aslı • yetkili bir sağlık kurumu tarafından doldurulan sağlık formunda « Oto sürücü olarak uygundur » tabirini içermesi gerekiyor. • sabıka kaydı • psikolojik onay • ehliyetin ödenmesine dair makbuz • ulusal sürücü ehliyeti ve onaylı çevirisi • değişecek sürücü ehliyetinin geçerli olduğuna, Romen veya yabancı diğer bir ehliyeti olmadığına, yetkili organlara veya diğer otoritelere kaybolduğunu beyan etmediğini, çalındığını beyan etmediğini, iptal edilmediğine dair hamilinin noterden sorumluluk beyannamesi. • 3 x 4 cm/4 x 5 cm ölçülerinde yakın tarihli renkli fotoğraf. Lübnan Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti otoriteleri tarafından verilen ehliyetler için, yukarıda belirtilen belgeler yanında söz konusu devletin Romanya Büyükelçiliği tarafından verilen ehliyetin geçerliliği ve denklik belgesini de ibraz edeceklerdir. Funcționarul: Pentru preschimbarea permisului cu unul românesc aveţi nevoie de: • actul de identitate, în copie şi original; • fişa medicală completată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care trebuie să poarte menţiunea "Apt conducător auto"; • certificat de cazier judiciar; • aviz psihologic; • chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere; • permisul de conducere naţional şi traducerea legalizată a acestuia;

Vocabular tematic

Kamu memuru: Ulusal ehliyetler sınavsız değişimi veya teste tabi edilmesine gerek kalmadığı Romanya’nın Trafik Anlaşması imzaladığı ülkelerden bir ehliyet ise, sınava gerek yoktur. Bunun için geldiğiniz ülkeden aldığınız ehliyeti Romen ehliyeti ile değişmesini talep etmeniz gerekiyor. Funcţionarul: Dacă proveniţi din una din ţările cu care România a semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise, nu mai este necesar să susţineţi şi examenul. Pentru aceasta este suficient doar să solicitaţi schimbarea permisului de conducere eliberat de ţara din care proveniţi cu unul românesc.

75


• declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi, precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce; • o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă. Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.

Tematik Sözlükler

Trafik Anlaşması imzalayan devletlerin listesi Lista statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere 8D33

76

Sınav veya teste tabi tutulmadan verilen ulusal ehliyetlerin değiştirebilmesi için aşağıdaki listede bulunan ülkelerden olacaktır: LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise este următoarea: • Güney Afrika Cumhuriyeti • Arnavutluk Cumhuriyeti • Ermenistan Cumhuriyeti • Avusturya Cumhuriyeti • Azerbaycan Cumhuriyeti • Bahamalar Birliği • Bahreyn Devleti • Beyaz Rusya Cumhuriyeti • Belçika Krallığı • Bosna Herseg Cumhuriyeti • Brezilya Federatif Cumhuriyeti • Bulgaristan Cumhuriyeti • Côte d’Ivoire Cumhuriyeti • Hırvatistan Cumhuriyeti • Küba Cumhuriyeti • Danimarka Krallığı • Estonya Cumhuriyeti • Makedonya Cumhuriyeti • Rusya Federasyonu • Finlandiya Cumhuriyeti • Fransa Cumhuriyeti • Gürcistan • Almanya Federal Cumhuriyeti • Yunanistan Cumhuriyeti • Guyana Kooperatif Cumhuriyeti • Macaristan Cumhuriyeti • Iran İslam Cumhuriyeti

• Republica Africa de Sud • Republica Albania • Republica Armenia • Republica Austria • Republica Azerbaidjan • Uniunea Bahamas • Statul Bahrain • Republica Belarus • Regatul Belgiei • Republica Bosnia şi Herţegovina • Republica Federativă a Braziliei • Republica Bulgaria • Republica Côte d’Ivoire • Republica Croaţia • Republica Cuba • Regatul Danemarcei • Republica Estonia • Republica Macedonia • Federaţia Rusă • Republica Finlanda • Republica Franceză • Georgia • Republica Federală Germania • Republica Elenă • Republica Cooperatistă Guyana • Republica Ungară • Republica Islamică Iran


• Statul Israel • Republica Italiană • Republica Kazahstan • Statul Kuwait • Republica Letonia • Republica Liberia • Republica Lituania • Marele Ducat de Luxemburg • Regatul Maroc • Principatul Monaco • Statul Mongoliei • Republica Federală Nigeria • Regatul Norvegiei • Republica Uzbekistan • Republica Islamică Pakistan • Republica Filipinelor • Republica Polonă • Republica Centrafricană • Republica Moldova • Republica Congo • Republica Cehă • Serenisima Republică San Marino • Republica Senegal • Serbia • Republica Seychelles • Republica Slovacă • Republica Slovenia • Regatul Suediei • Confederaţia Elveţiană • Republica Tadjikistan • Republica Tunisiană • Republica Turkmenistan • Ucraina • Republica Orientală a Uruguayului • Republica Zimbabwe

Vocabular tematic

• Israel Devleti • Italyan Cumhuriyeti • Kazakistan Cumhuriyeti • Kuveyt Cumhuriyeti • Letonya Cumhuriyeti • Liberya Cumhuriyeti • Litvanya Cumhuriyeti • Lüksemburg Büyük Dükalığı • Fas Krallığı • Monako Prensliği • Moğolistan Devleti • Nijerya Federal Cumhuriyeti • Norveç Krallığı • Özbekistan Cumhuriyeti • Pakistan İslam Cumhuriyeti • Filipinler Cumhuriyeti • Polonya Cumhuriyeti • Orta Afrika Cumhuriyeti • Moldova Cumhuriyeti • Kongo Cumhuriyeti • Çek Cumhuriyeti • Serenisima San Marino Cumhuriyeti • Senegal Cumhuriyeti • Sırbistan • Seyşeller Cumhuriyeti • Slovakya Cumhuriyeti • Slovenya Cumhuriyeti • İsveç Krallığı • İsviçre Konfederasyonu • Tacikistan Cumhuriyeti • Tunus Cumhuriyeti • Türkmenistan Cumhuriyeti • Ukrayna • Uruguay Doğu Cumhuriyeti • Zimbabve Cumhuriyeti

77


E. Romanya Anayasası / Romanya Hukuk Devleti Constituţia României / România stat de drept Yazar/Autor: Gina Mocanu ADO SAH ROM

Tematik Sözlükler

I. Terimler / Sözlük – Termeni / Dicţionar

78

Eğitime giriş İdare Ordu Görev Otonomi Kurum Kutlanan Kısıtlanan Çağrı Yazışma

E1

Acces Administraţie Armată Atribuţie Autonomie Autoritate Celebrată Constrâns Convocarea Corespondenţă

8E1

Tayin ediyor Tartışma İkametgah Bayrak Hukuk Ekonomi Uygulama Sona erme Vefa Sınır

E2

Desemnează Dezbatere Domiciliu Drapel Drept Economie Exercitare Expirare Fidelitate Frontieră

8E2

Garanti ediyor Grev Hükümet Marş Vergilendirme Makam Onay Sınırlı Toplantı Çekişme

E3

Garantează Grevă Guvern Imn Impuneri Instituţie Încuviinţare Îngrădit Întrunire Învrăjbire

8E3

Hakim Adalet Kanun Mevzuat Meşru Sulh Hakimi

E4

Judecător Justiţie Lege Legislaţie Legitim Magistrat

8E4


Reşit Çoğunluk Görev süresi Tedbir

Major Majoritate Mandat Măsură E5

Minister Minor Mobilizare Monedă Nul Obligaţie Organ Pagubă Parlament Pedeapsă

8E5

Arama Vali Hasar Başkan Beceri Belediye Başkanı Mahrumiyet Özel Savcı Konut

E6

Percheziţie Prefect Prejudiciu Preşedinte Pricepere Primar Privare Privată Procuror Reşedinţă

8E6

Makul Ceza Bildirme Güvenlik Simge Sistematizasyon Talep Müşterek Ardışık Askıya almak

E7

Rezonabil Sancţiune Sesizare Siguranţă Simbol Sistematizare Solicitare Solidar Succesive Suspendare

8E7

Devir Antlaşma Onaylama Mağdur Koruyor

E8

Transfer Tratat Validare Vătămată Veghează

8E8

E9

8E9 A exercita mandatul A îndeplini o funcţie publică A întruni majoritatea

Vocabular tematic

Bakanlık Reşit olmayan Seferberlik Para birimi Geçersiz Yükümlülük Makam/organ Kayıp Parlamento Ceza

II.İfadeler / Expresii Görevi yerine getirmek Kamu görevi yapmak Çoğunluk sağlamak

79


Tematik Sözlükler

Yabancı nüfüs hareketi Kanun onaylanması onun kabulu ve oylanması anlamına gelir Hükümet Sorumluluğu Üstlenmek vaatlerini yerine getirmek anlamında, vaatlerini yerine getirmediği takdirde görevden alınma riski ile karşılaşır. Siyasi bağlılık Siyasi bağlılık bir siyasi partiye dahil olmak demektir

A strămuta populaţii străine Adoptarea legii se referă la acceptarea și votarea ei Angajarea răspunderii Guvernului se referă la realizarea activităţilor promise, dacă nu realizează promisiunea, riscă să fie destituit Apartenenţă politică Apartenenţă politică înseamnă a face parte dintr-un anumit partid politic

Yasama otoritesi E10 Yasama otoritesi kanun yapan otoritedir

8E10 Autoritate legislativă Autoritatea legislativă este autoritatea care emite legi Birou permanent Burse sociale Capitala României este municipiul Bucureşti Competenţă decizională Consiliul Judeţean Consiliul Local

Daimi Bürosu Sosyal burslar Romanya Başkenti Bükreş’tir Karar yetkisi İl Konseyi/Meclis Yerel Konsey/Meclis Anayasa bir devletin en önemli kanunudur E11 Mali katkılar Kurumsallaşmış çocuklar Sadakat yemini etmek Evlilik feshi Kendi inisiyatifinden Ev ve ikametgah dokunulmaz ve sahibinin isteği olmadan hiç kimse bir eve giremez

Constituţia este cea mai importantă 8E11 lege dintr-un stat Contribuţii financiare Copii instituţionalizaţi Depunerea jurământului de credinţă Desfacerea căsătoriei Din proprie iniţiativă Domiciliul şi reşedinţa sunt inviolabile şi nimeni nu are voie să intre într-o casă, fără voia proprietarului

Romanya Bayrağı üç renklidir E12 Drapelul României este tricolor 8E12 Seçim hakkı Drept electoral Ulusal hukuk bir ülkenin kanunları anlamına gelir. Drept intern înseamnă legile dintr-o ţară Uluslararası hukuk, diğer ülkelerle imzalanan Drept internațional se referă la tratate şi anlaşma ve sözleşmeler anlamına gelir convenţii încheiate cu alte ţări Anten hakkı yayınlama hakkı anlamına gelir Dreptul la antenă se referă la dreptul de a transmite Miras hakkı garantilidir Dreptul la moştenire este garantat Sona ermiş bütçe yılı Exerciţiu bugetar expirat Romanya’da Hükümet şekli Cumhuriyettir. Forma de guvernământ a României este republica Cumhurbaşkanın arabuluculuk fonksiyonu E13 Boş pozisyon Mahkeme kararı

80

Funcţia de mediere a Preşedintelui 8E13 Funcţie vacantă Hotărârile instanței de judecată


Romanya Milli Marşı „"Uyanın Romenler!"dır. Kamu yararı Bilgi Yasama girişimi Yürürlüe girmek

Imnul naţional al României este “Deşteaptă-te române” Informaţie de interes public Iniţiativă legislativă Intrare în vigoare

Romanya’da resmi dil Romence’dir.

În România limba oficială este limba 8E14 română Yasal toplantı Întruniri legale Genel eğitim zorunludur Învăţământul general este obligatoriu Adalet tek, tarafsız ve herkese eşittir. Justiţia este unică, imparţială şi egală pentru toţi Organik kanun belirli bir alan için özel bir kanundur Lege organică este o lege specială pentru un anumit domeniu Seçim Kanunu seçimleri yasallaştırıyor Legea electorală reglementează desfăşurarea alegerilor Olağan kanun normal kanundur Legea ordinară este legea obişnuită Serbestçe rıza Liber consimţită E14

Ana dil Zorunlu görev dayatılan bir görevdir. Kitle iletişim araçları Romanya para birimi leu’dur Resmi Gazete Toplumsal yükümlülük Parlamento Romen halkı ve çıkarlarını temsil ediyor. E16 Patron örgütleri işverenlerin örgütleridir.

8E15 Liberare condiţionată Libertatea conştiinţei se referă la libertatea gândirii Limba maternă Mandat imperativ este un mandat impus Mijloace de informare în masă Moneda naţională în România este leul Monitorul Oficial Obligaţie civică

Gerçek/özel kişi Tüzel kişi Vergi sorunları Yargılama yöntemi Acil Yöntem Kanun tasarısı

Parlamentul reprezintă poporul român 8E16 şi interesele acestuia Patronatele sunt organizaţii a le patronilor Persoană fizică Persoană juridică Probleme fiscale Procedura de judecată Procedură de urgenţă Proiect de lege

Özel mülkiyet E17 Kamu mülkiyet Yasaklı Kendi iç düzenlemesi Kabine değişikliği yeniden düzenleme anlamına gelir Romanya bir piyasa ekonomisine sahip Romanya demokratik ve sosyal bir devlettir. Romanya ulusal devlettir.

8E17 Proprietate privată Proprietate publică Puşi sub interdicţie Regulament propriu Remaniere se referă la reorganizare România are o economie de piaţă România este stat democratic şi social România este stat naţional

Vocabular tematic

Şartlı tahliye E15 Vicdan özgürlüğü düşünce özgürlüğü anlamına gelir.

81


Tematik Sözlükler

Romanya üniter bir devlettir. E18 România este stat unitar 8E18 Romanya bir hukuk devletidir. România este un stat de drept Romanya bölünmez bir devlet ve toprakları ayrılmaz. România este un stat indivizibil, iar teritoriul nu poate fi împărţit Romanya egemen ve bağımsız bir devlettir. România este un stat suveran şi independent Kamu sağlığı Sănătate publică Vergiden muaf Scutită de taxă Halka açık oturumda toplanıyorlar Se întrunesc în ședință publică Kanunun Anayasaya uygunluğu konusunda karar veriyor Se pronunţă asupra constituționalității legii

82

Tartışılmak üzere önerilmiştir E19 Askerlik Sendikalar çalışan insanların örgütleridir. Hoşgörü ruhu Sokağa çıkma yasağı Seferberlik durumu AB üyesi olmayan devlet

Se supun spre dezbatere 8E19 Serviciu militar Sindicatele sunt organizaţii ale oamenilor care muncesc Spirit de toleranţă Stare de asediu Stare de mobilizare Stat extracomunitar

Ana yurt Avrupa Birliği Takip ve yargıya sevk edilmiş

8E20 Statul se organizează potrivit principiului separaţiei puterilor în stat Stema ţării şi sigiliul ţării sunt stabilite prin lege organică Teritoriul României este inalienabil Traşi la răspundere Tur de scrutin se referă la alegeri, ziua alegerilor Ţara de origine Uniunea Europeană Urmăriţi şi trimişi în judecată

Romanya Cumhurbaşkanı’nın görev boşluğu E21 Özel ve kişisel yaşam. Halk isteği Güven oyu Romanya Milli Günü 1 Aralık’tır

Vacanţa funcţiei de Preşedinte 8E21 a României Viaţă intimă şi personală Voinţa poporului Votul de încredere Ziua naţională a României este 1 Decembrie

Devlet kuvvetler ayrılığı prensibine göre E20 düzenlenmiştir Ülke amblem ve mührü organik kanunla belirlenmektir. Romanya toprakları devredilemez Sorumlu tutulmak Oylama turu seçim, seçim gününü kastediyor.


III. Tanımlar15 / Definiţii 8E22 Sansürlemek - bazı devletlerde yayın, gösteri, radyo tv programlarında önceden ve yazışma ve telefon görüşmelerinde belirli şartlarda yapılan kontröl, engelleme A cenzura - control prealabil exercitat, în unele state, asupra conţinutului publicaţiilor, spectacolelor, emisiunilor de radioteleviziune şi, în anumite condiţii, asupra corespondenţei şi convorbirilor telefonice. Tasdikleme - teyit etmek; onaylanmasıyla bir belgeye geçerlilik sağlamak A ratifica - a confirma; a da valabilitate unui act prin aprobarea lui.

Akredite etmek - yabancı devletin hükümeti huzurunda bir temsilci vekil tayin etmek; Romanya’nın diğer ülkelerdeki Büyükelçilerini tayininin resmen onaylamak Acreditează - împuterniceşte pe cineva ca reprezentant pe lângă guvernul unui stat străin; aprobă oficial numirea în funcţie a ambasadorilor României în alte state. Amiral - deniz kuvvetlerindeki en büyük askeri rütbe Amiral - cel mai înalt grad din marina militară. 8E23 Genel Af - bir suç için cezai sorumluluğun iptal edildiği karar; Amnistie - act prin care se înlătură răspunderea penală pentru o infracțiune săvârşită. Vatansızlar - uyruksuz insanlar; Apatrizi - persoane fără cetăţenie. Bildiri - bir ‚onay’ vererek fikrini ifade etmektedir; Avizează - îşi exprimă părerea, dând un „aviz”.

Vocabular tematic

Yürürlükten kaldırılan - artık yürürlükte olmayan, uygulanmayan (sadece kanunlarla ilgili!) Abrogate - care nu mai sunt valabile, care nu se mai aplică (numai despre legi!).

Doğal felaket - bir toplumun başına gelen büyük talihsizlik, felaket (kasırga, deprem, sel vs); Calamitate - nenorocire mare, dezastru care loveşte o colectivitate (un uragan, un cutremur, inundaţie etc.). Anayasal - bir kanunun ülke Anayasasına uygun olduğu durum; bir kanun, hareket, eylem, politika vs nin Anayasa veya genel prensiplerine uygunluğunu gösteren nitelik Constituţionalitate - atunci când o lege respectă Constituţia ţării; însuşire a unei legi, a unei acţiuni, a unui act, a unei politici etc. de a fi în conformitate cu Constituţia, ori cu principiile generale ale acesteia. 15

Terimlerin tanımlamaları Açıklamalı Romen Dili Sözlüğüne uygun olarak yapılmıştır, fakat bazı tanımlamalar yabancı vatandaşların anlayabilmesi için yeniden düzenlenmiştir Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicționarul Explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiții au fost reformulate, astfel încât să fie mai ușor de înțeles pentru cetățenii străini.

83


8E24 Çağrı - bir kişinin bir toplantıya çağrıldığını bildiren davetiye; Convocare - chemarea, înştiinţare scrisă oficială prin care este convocată o persoană la o adunare.

Tematik Sözlükler

Kült - bir dini inancın, hem aynı din inancında olanları bir dini ortaklığa birleştirmek ve de söz konusu inancın istediği ritüeller ile dışa yansıtmak; Cult - exteriorizarea unei credinţe religioase, atât prin unirea celor de aceeaşi credinţă întro asociaţie religioasă, cât şi prin ritualurile cerute de acea credinţă. Quorum - bir karar (veya bir kanun) onaylanması için bulunması gereken minimum kişi sayısı Cvorum - numărul minim de persoane prezente la o şedinţă, necesar ca să se adopte o decizie (sau o lege). Kararname - Romanya Cumhurbaşkanı gibi devletin üst düzey iktidarı tarafından alınan mecburi hükümler belirlendiği ve bazı durumlarını düzenleyen karar; Decret - act prin care se stabilesc dispoziţii obligatorii şi prin care se reglementează anumite situaţii de către un organ suprem al puterii de stat, cum este Preşedintele României. Demokrasi - Yönetimi halk tarafından icra edilen ve vatandaş hak ve hürriyetlerine saygı duyulduğu toplumun düzen ve siyasi yönetimi şeklidir Democraţie - este o formă de organizare şi conducere politică a societăţii în care puterea supremă este exercitată de popor, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt respectate. 8E25 Ademi merkeziyet - yerel organlara daha fazla otorite tanımak; yerel otoritelerinin karar gücünü arttırmak Descentralizare - a acorda mai multă autoritate organelor locale; a spori puterea de decizie a autorităţilor din teritoriu. Ayrımcılık - bir kişi veya bir grubun yaş, ırk,etnik köken veya cinsiyet kriterlerine göre bazı haklardan mahrum olması ; Discriminare - politică prin care o persoană sau un grup de persoane sunt lipsite de anumite drepturi pe criterii precum vârsta, rasa, originea etnică sau sexul. Engellilik - toplumun faaliyetlerine diğer üyelerle eşit şartlarda katılmasına engel olan bir yetersizlik, fiziksel veya psişik bir bozukluk (örneğin tekerlekli saandaliyesine bağlı, yürüyemeyen bir kişi); Dizabilitate - o incapacitate, o tulburare fizică sau psihică care împiedică persoana să ia parte la activităţile dintr-o comunitate în condiţii egale cu ceilalţi membri (ex. O persoană care nu mai poate merge şi e imobilizată într-un cărucior cu rotile). Sınır dışı etmek - ülkeyi zorunlu terk ettirmek, bir mahkeme kararı uyarınca ülkeden zorla göndermek Expulzare - a obliga o persoană să părăsească ţara; a izgoni dintr-un stat pe baza unei hotărâri judecătoreşti.

84


İade - kovuşturulan veya mahküm edilen kimseyi, uluslararası anlaşmaların öngördüğü şartlarda, talep üzerine, diğer bir devlete iade etmek Extrădarea - a preda pe cineva urmărit sau condamnat altui stat, la cerere, în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale. 8E26 Suçüstü - işlendiği anda veya etkileri tükenmeden keşfedilen suç, o an gerçekleşen; Flagrant/ă - infracţiune descoperită în momentul săvârşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat, care se întâmplă în acel moment. General - askeriyede albay görevli üst sınıflar için genel bir ünvan; askeri rütbe General - denumire generală pentru gradele de ofiţeri superioare gradului de colonel în armată; grad militar.

Kimlik - bize karakteristik, bizi kişileştiren ve tanımlayan özelliklerimiz; kendisi ile özdeş olmak Identitate - trăsăturile care ne sunt caracteristice, care ne definesc şi ne individualizează, faptul de a fi identic cu sine însuşi. Tarafsız - dil, objektif, doğru, tarafsız bir takdir ifade edebilen; Imparţial - capabil să facă o apreciere justă, obiectivă, nepărtinitor, corect. 8E27 Dokunulmazlık - dahil oldukları organın izni olmadan polis tarafından takip edilme veya tutuklanması imkanı olmayan ayrıcalıklı bir durum; bazı kişilere (diplomat, idari personel vs) verilen faaliyet gösterdikleri devlet tarafından yargılanmasına tabi olmama münhasır hak; Imunitate - situaţie privilegiată, de a nu putea fi urmăriţi de poliţie sau arestaţi fără aprobarea organului din care fac parte; drept exclusiv acordat anumitor persoane (diplomaţi, personal administrativ etc.) de a nu se supune jurisdicţiei statului în care activează.

Vocabular tematic

Af - cezasının kısmen veya tamamen yürütmesinde bir hükümlüğe verilen hak; af gören suçlu tahliye ediliyor; Graţiere - act prin care se acordă unui condamnat iertarea, parţială sau totală, în executarea pedepsei; infractorul graţiat este eliberat.

Devredilmez - satılmaz, elden çıkarılmaz; Inalienabil - care nu poate fi vândut, înstrăinat. Azledilemez - transfer veya ikame edilemez, görevden alınamaz, işsiz bırakılamaz Inamovibil - care nu poate fi transferat, înlocuit sau destituit din funcţie, nu poate fi concediat. Uyumsuz - hariç tutan, uyumsuz; niteliği ile çelişkili olan iki sıfat, görevin birlikte yürütmenin yasaklanması; bir kişinin aynı anda iki sıfata sahip olması yasaktır Incompatibil - care exclude, care nu se potriveşte; interzicere (prevăzută de lege) de a cumula două funcţii, două atribuţii care, prin caracterul lor, sunt contradictorii.

85


Uyumsuzluk - diğer sıfatları hariç tutan durum; Incompatibilitate - situaţie care exclude alte funcţii.

Tematik Sözlükler

8E28 Maaş dışı ödenekler - olağanüstü giderlerini (iş seyahatı, transfer vs) karşılamak veya ana görev dışında özel bir çalışma için verilen para miktarı; yıllık izin için işçilere ödenen para miktarı; bir zarar için ödenen tazminat; gelir; maaş Indemnizaţie - sumă de bani, acordată cuiva în afara retribuţiei, pentru acoperirea unor cheltuieli excepţionale (deplasare în interes de serviciu, transfer etc.) sau pentru prestarea unei munci speciale în afara funcţiei de bază; sumă de bani plătită salariaţilor pentru timpul concediului; despăgubire pentru un prejudiciu sau pentru o pagubă suferită; venit; salariu. Bölünmezlik - bölünmez (ülke bölünmez); Indivizibilă - nu se poate împărţi (ţara nu poate fi împărţită). Doğruluk - intakt, objektif, dürüst kalma özelliği Integritate - însuşirea de a fi sau de a rămâne intact, obiectiv, corect. Geçici – geçici görev, kısa bir süre için görev Interimat - mandat provizoriu, temporar, pentru o perioadă scurtă de timp. Çiğnenemez - kanun, haklarla ilgili- çiğnenemez, ihlal edilemez; kişilerle ilgili - herhangi bir takip, dokunma veya cezalandırmaktan eşit bir şekilde savunulmak; ikametgah, yazışmalarla ilgili- sadece olağanüstü durumlarda, savcının izni ile arama yapılabilen; Inviolabil - despre legi, drepturi - care nu poate fi încălcat; de neviolat; despre persoane care este apărat în mod legal de orice urmărire, atingere sau pedepsire; despre domicilii, corespondenţă - care nu poate fi percheziţionat decât în cazuri excepţionale, având autorizaţia procurorului. 8E29 Mareşal - bazı ülkelerde en büyük askeri rütbe; Mareşal - gradul cel mai înalt din ierarhia militară, din armată în unele ţări. Miting - önemli siyasi veya sosyal olay dolayısıyla gerçekleşen çok geniş nitelikli halk gösterisi Miting - adunare, manifestaţie publică cu caracter foarte larg, prilejuită de un eveniment politic sau social important. Önerge - çok önemli sorunlar konusunda tavır, istek ve şikayetlerini ifade eden oylama ile kabul edilen bir toplumun kararı ; Moţiune - hotărâre a unei adunări, aprobată prin vot, prin care aceasta îşi exprimă atitudinea, doleanţele sau revendicările în anumite probleme majore. Anayasaya aykırılığı - bir kanun hükümlerinin ülke Anayasasını ihlal ettiği durum; Neconstituţionalitate - situaţie care apare când prevederile unei legi nu respectă Constituţia ţării.

86


Geçersiz - geçerli olmayan, iptal edilen. Nulitate - nu mai este valabilă, anulare. Savcılık - Kamu Bakanlığı/Cumhuriyet Savcılığı dahilinde, cezayi dava yürütme ve halk yasal hak ve hürriyetlerini savunma görevi olan, mahkemelerin yanında faaliyet gösteren yargı kurumu Parchet - instituţie judiciară care funcţionează pe lângă unele instanţe judecătoreşti, cu atribuţia de a exercita acţiunea penală şi de a susţine acuzarea la judecarea proceselor penale. 8E30 Arzuhal - bir kurum veya kamu otoritesine hitap edilen dilekçe, talep; Petiţie - cerere, solicitare adresată unei instituţii sau autorităţi publice.

Yapılageli - önceki;önceden Precedent - anterior; de dinainte. Mahrum bırakmak - hak veya lazım olduğu bir şeyden mahrum bırakmak; Privare - lipsire, a împiedica pe cineva să se bucure de un avantaj, de dreptul care i se cuvine, de ceva necesar. Alay - inançlıların konvoy olarak yürüdüğü, sırasında çeşitli ibadet nesneleri taşıdığı, dini marşlar veya dualar söylediği, belirli durumlarda Tanrıya şükrettiği veya Tanrıdan yardım talep edildiği dini seremoni. Procesiune - ceremonie religioasă în timpul căreia credincioşii merg în convoi, purtând diferite obiecte de cult, cântând imnuri religioase sau rostind rugăciuni, pentru a mulţumi sau a cere ajutorul divinităţii într-o anumită împrejurare. 8E31 Resmi onay - bir kanun ve etkilerini resmen kabul edilmesi; Promulgare - recunoaşterea oficială a legii şi a efectelor aplicării ei.

Vocabular tematic

Çoğulculuk (siyasi) - birden fazla siyasi partinin bulunması. Pluralism (politic) - existenţa mai multor partide politice.

Irkçılık - insan ırklarının (beyaz, siyah vs) zihinsel ve fiziksel açısından eşit olmadıklarını, bazıları diğerlerinden üstün olduklarını idda eden bir kavrayış; Rasism - concepţie care susţine că rasele umane (albi, negri etc.) nu sunt egale din punct de vedere intelectual şi fizic, unele fiind superioare altora. Referandum - vatandaşlarla danışmak, devlet için önemli bir konu ile ilgili halk oylaması Referendum - consultare a cetăţenilor, care sunt chemaţi să se pronunţe, prin vot, asupra unei probleme importante pentru stat. İptal etme - tayini bir karar ile yapıldığı bir görevi yasal bir hak üzerine iptal etmek; kamu görevinden almak Revoca - a scoate dintr-o funcţie publică, în baza unui drept legal, pe cineva care a fost numit în aceea funcţie printr-un act, destituire dintr-o funcţie publică.

87


Egemenlik - bir devletin diğer bir devletten bağımsızlığı, devlet kendisi için tek başına karar verir; Suveranitate - independenţa unui stat faţă de alt stat, statul poate hotărî singur pentru el. 8E32 Evrensellik - evrensel niteliği, özelliği; Anayasa hakları evrensel yani tüm vatandaşlar bu haklardan Universalitate - caracterul, însuşirea a ceea ce este universal; drepturile din Constituţie sunt universale, în sensul că toţi cetăţenii statului beneficiază de ele.

Tematik Sözlükler

Doğrulanmış - doğru ve resmen kabul edilmiş beyanı; Validată - declarată corectă şi recunoscută ca fiind oficială. Yabancı düşmanlığı – Yabancı ve yabancı olan herşeye duyulan nefret Xenofobie - ura faţă de străini şi de tot ceea ce este străin.

IV. Diyaloglar / Dialoguri: Bir Romen vatandaşının hak ve yükümlülükleri Drepturile şi îndatoririle unui cetăţean român

8E33

RTT: Yabancı vatandaşıyım ve Romanya’ya 2010’da çalışma amaçlı geldim. Romanya Anayasası açısından Romanya’daki haklarım hangileri olduğunu öğrenmek isterim? RTT: Sunt cetăţean străin şi am venit în România din anul 2010, în scop de muncă. Aş vrea să ştiu care sunt drepturile mele în România din punct de vedere al Constituţiei României? Hukukçu: Romanya Anayasası Romanya’da mukim her yabancı vatandaş için kişi ve mülkiyetlerinin genel korunma hakkını öngörüyor. Jurist: Constituţia României prevede pentru orice cetăţean străin care locuieşte în România dreptul de a se bucura de protecţia generală a persoanelor şi a averilor sale. RTT: Romanya vatandaşlığına sahip olmak istiyorum. Bir Romen vatandaşının hakları hangileri olduğunu söyleyebilir misiniz? RTT: Sunt interesat să dobândesc cetăţenia română, îmi puteţi spune care sunt drepturile unui cetăţean român? Hukukçu: Her Romen vatandaşının hak ve hürriyetleri budur: yaşam ve fiziksel ve zihinsel bütünlük hakkı, bireysel özgürlük, savunma hakkı, serbest dolaşım hakkı, şahsi ve aile yaşam hakkı, ikametgah dokunulmazlığı, yazışma gizliliği, vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bilgi hakkı, eğitim hakkı, kültüre erişim hakkı, sağlık koruma hakkı, sağlıklı çevre hakkı, oy hakkı, seçilme hakkı, toplanma hakkı, ortak olma hakkı, çalışma hakkı, zorunlu çalışma yasaklanması, grev hakkı, ekonomi özgürlüğü, miras hakkı, aile kurma hakkı, çocuk ve gençlerin koruma hakkı, engelli kişilerin koruma hakkı, kamu otoritesi tarafından zarara uğrayan kişinin dava hakkı. Jurist: Orice cetăţean român are următoarele drepturi şi libertăţi: dreptul la viaţă şi la integritate

88


fizică şi psihică; libertatea individuală; dreptul la apărare; libera circulaţie; dreptul la viaţa intimă, familială şi privată; inviolabilitatea domiciliului; secretul corespondenţei; libertatea conştiinţei; libertatea de exprimare; dreptul la informaţie; dreptul la învăţătură; accesul la cultură; dreptul la ocrotirea sănătăţii; dreptul la mediu sănătos; dreptul de vot; dreptul de a fi ales; libertatea întrunirilor; dreptul de asociere; dreptul la muncă interzicerea muncii forţate; dreptul la grevă; libertatea economică; dreptul la moştenire; dreptul de a întemeia o familie; protecţia copiilor şi a tinerilor, a persoanelor cu handicap; dreptul de a acţiona al persoanei vătămate de o autoritate publică. RTT: Romen vatandaşının yükümlülükleri nedir? RTT: Dar ce îndatoriri are cetăţeanul român?

RTT: Romen vatandaşlığı nasıl elde edilir? RTT: Cum se dobândeşte cetăţenia română? Hukukçu: Romen vatandaşlığı doğum veya talep üzerine elde edilir. Jurist: Cetăţenia română se dobândeşte prin naştere sau la cerere. RTT: Tüm bu güzel bilgiler için teşekkür ederim. Güzel bir gün dilerim. RTT: Vă mulțumesc pentru toate aceste informaţii. Vă doresc o zi frumoasă! Hukukçu:!-Büyük bir memnuniyetle! Size de harika bir gün dilerim! Jurist: Cu mare plăcere! Şi dumneavoastră vă doresc o zi minunată!

Evlilik ve Din Căsătoria şi religia

8E34

Vocabular tematic

Hukukçu: Her Romen vatandaşın yükümlülükleri şunlardır: ülkesine sadık olması, ülkesinin savunması, mali yükümlülüklerini ödemesi, hak ve hürriyetlerini diğer kişilere zarar vermeden kullanması. Jurist: Orice cetăţean român are următoarele îndatoriri: fidelitatea faţă de ţară; apărarea ţării; plata contribuţiilor financiare, precum şi exercitarea drepturilor şi a libertăţilor astfel încât să nu fie afectate drepturile celorlalte persoane.

RTT: İyi günler! Adım Jing Hu ve Çin vatandaşıyım. Romanya’ya eğitim amaçlı geldim. Romanya’da Romen vatandaşıyla evlenmemin mümkün olup olmadığını öğrenmek istiyorum. RTT: Bună ziua! Numele meu este Jing Hu, sunt cetăţean chinez şi am venit în România pentru a studia. Aş dori să ştiu dacă pot să mă căsătoresc în România, cu un cetăţean român? Hukukçu: Elbette ki evlenebilirsiniz. Romanya’da bir aile özgür iradeyle, yani her iki eşin karşılıklı anlaşmasıyla yapılan bir evliliğin kurulması ile bir ailenin kurulmasını kabul ediyor. Evlilik ilişkileri süresince eşler eşit haklara sahiptir. Jurist: Sigur că puteţi să vă căsătoriţi. În România, se consideră că întemeierea unei familii se realizează prin încheierea unei căsătorii liber-consimţite, adică realizate prin acordul comun al celor doi soţi. Pe tot parcursul relaţiei dintre ei, cei căsătoriţi vor avea drepturi egale.

89


Tematik Sözlükler

RTT: Kendi dinimde kalıp kalamayacağımı öğrenmek isterim? RTT: Aş vrea să ştiu şi dacă pot să-mi păstrez religia mea? Hukukçu: Romen devleti din özgürlüğünü tanıyor ve garanti ediyor, her kişiye kendi kişisel ideal ve değerlerine yakın bulduğu prensipleri olan din’i tercih etme hakkını tanıyor. Romanya’da resmi olarak bir çok dini kültler tanınıyor: Romanya Ortodoks Kilisesi, Roma-Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi (Calvin Protestan), Roma ile Birleşik Romanya Kilisesi (Grek/Rum-Katolik kilise), Pentekostal Kilisesi, Baptist Kilisesi, Yedinci Gün Adventist Kilisesi, Unitarian Kilise, İslam Dini, Augustana Evangelist Luteran Kilisesi, Eski Ayin Hıristiyan Dini, Yahudi Dini ve diğer ibadetler. Dini ibadetler devletten bağımsız fakat devlet onları desteklemekle yükümlüdür. Jurist: Statul român recunoaşte şi garantează libertatea religioasă, în sensul că oferă oricărei persoane posibilitatea de a opta pentru o anumită confesiune – ale cărei principii şi practici se apropie de idealurile şi valorile sale personale. În România sunt recunoscute oficial mai multe culte religioase, printre care: Biserica Ortodoxă Română, Biserica Romano-catolică, Biserica Reformat-calvină (protestantă), Biserica Română Unită cu Roma (Biserica Greco-catolică), Biserica Penticostală, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Biserica Unitariană, Cultul Musulman, Biserica Evanghelică-Lutherană de Confesiune Augustană, Cultul Creştin de Rit Vechi, Cultul Mozaic şi altele. Cultele religioase sunt autonome faţă de stat, care are însă obligaţia de a le sprijini. RTT: Çocuğumuzun vatandaşlığı ne olacak? RTT: Viitoarea mea soţie este însărcinată, care va fi cetăţenia copilului nostru? Hukukçu: Siz, yani sen ve eşin çocuğunuzun vatandaşlığı için karar vereceksiniz. O Romen veya Çin vatandaşı olabilir. Jurist: Voi, tu şi viitoarea ta soţie, o să hotărâţi care va fi cetăţenia copilului vostru. El poate să fie cetăţean român sau cetăţean chinez. RTT: İyi dileklerimle, tüm bu bilgiler için teşekkür ederim. RTT: Vă mulţumesc mult pentru toate aceste informaţii. Numai bine! Hukukçu: Büyük memnuniyetle, her zaman! Jurist: Cu mare plăcere, oricând!

Kamu Otoriteleri Autorităţi publice

8E35

RTT: Devletteki üç gücün hangileri olduğunu öğrenmek isterim? RTT: Aş dori să ştiu care sunt cele trei puteri în stat? Hukukçu: Devletteki üç güç; yasama, yürütme ve yargılama gücüdür. Jurist: Cele trei puteri în stat sunt puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească.

90


RTT: Romanya’da kanunları kim çıkarır? RTT: Cine adoptă legile în România? Hukukçu: Romanya’da kanunları Parlamento çıkarır. Jurist: În România, Parlamentul adoptă legile. RTT: Hukümetin görevi nedir? RTT: Care este rolul Guvernului? Hukukçu: Hükümet ülkenin iç ve dış politikasının gerçekleşmesini sağlıyor ve kamu idaresinin genel yonetimini yürütür. Jurist: Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Hukukçu: Romanya’da kanunlar üç çeşittir: anayasal, organik ve normal kanunlar. Jurist: În România legile sunt de trei tipuri: legi constituţionale, legi ordinare şi legi organice. RTT: Romanya’da geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini kim yürütebiliyor? RTT: Cine asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României? Hukukçu: Romanya’da geçici olarak Cumhurbaşkanlığı görevini Senato Başkanı veya Ulusal Meclis Başkanı yürütebiliyor. Jurist: Interimatul funcţiei de Preşedinte al României este asigurat de Preşedintele Senatului sau de Preşedintele Camerei Deputaţilor. RTT: Romanya Cumhurbaşkanının görevi nedir? RTT: Care este rolul Preşedintelui României? Hukukçu: Romanya Cumhurbaşkanı Romen devletini temsil eder ve ülkenin bağımsızlık, birlik ve bütünlüğünü garanti ediyor. Kendisi Anayasanın ihlal edilmemesini ve kamu otoritelerinin iyi faaliyet göstermesini sağlıyor. Jurist: Preşedintele României reprezintă statul român şi garantează independenţa, unitatea şi integritatea ţării. El are grijă ca să fie respectată Constituţia şi ca autorităţile publice să funcţioneze bine.

İdare Administraţie

Vocabular tematic

RTT: Romanya’da kaç çeşit kanun var? RTT: De câte tipuri sunt legile în România?

8E36

RTT: İyi günler! Yabancı ülke vatandaşıyım , Sibiu şehrinde çalışıyor ve kalıyorum ve şehirde seçimler olacağı için Romanya’da kaç tip idare olduğunu bilmek istiyorum. RTT: Bună ziua! Sunt cetăţean străin, lucrez şi locuiesc în oraşul Sibiu şi aş vrea să ştiu, deoarece sunt alegerile locale în oraş, de câte feluri este administraţia în România? Hukukçu: Romanya’da iki tip idare var: yerel idare ve merkezi idare. Jurist: În România administraţia este de două feluri: administraţie locală şi administraţie centrală.

91


RTT: Yerel idare hangi bölümlerden oluşmaktadır ? RTT: Din cine este formată administraţia publică locală? Hukukçu: Yerel kamu idare - Belediye Başkanları ve Yerel Meclisler, İl Meclis ve Valiler’den oluşmaktadır. Jurist: Administraţia publică locală este formată din consilii locale şi primari, consilii judeţene, prefecţi.

Tematik Sözlükler

RTT: Merkezi Kamu İdaresi neyi ifade ediyor? RTT: Dar ce se înţelege prin administraţie publică centrală? Hukukçu: Merkezi Kamu İdaresi ulusal seviyede gerçekleşen idare anlaşılıyor. Bakanlıklar, Silahlı Kuvvetler ve Yüksek Savunma Konseyinden oluşmaktadır. Jurist: Prin administraţie publică centrală înţelegem administraţia care se realizează la nivel naţional. Ea este alcătuită din ministere, forţele armate şi Consiliul Suprem de Apărare. RTT: Romanya’da kimlerin oy hakkı var? RTT: Cine are drept de vot în România? Hukukçu: Romanya’da 18 yaşını dolduran tüm Romen vatandaşları oy kullanabilir. Yani tüm reşit Romen vatandaşlar. Jurist: În România pot vota toţi cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, deci cetăţenii români care sunt majori. RTT: Romanya’da kim oy kullanamaz? RTT: Cine nu are voie să voteze? Hukukçu: Bedenselk ve zihinsel bakımdan güçsüz, zihinsel engelli, yasaklı, kesin karar ile hükümlü kişiler oy kullanamazlar. Jurist: Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, cei sunt puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Adalet Justiţie

8E37

RTT: Türk uyrukluyum ve Romanya’da ikamet ediyorum. Bugün bir miktyar param çalındı ve hırsızı polise şikayet edip, sonra dava açmak istiyorum. Romanya’da bu konuda adaleti kimin uyguladığını bilmek istiyorum. RTT: Sunt cetăţean turc şi am domiciliul stabilit în România. Astăzi mi s-a furat o sumă de bani şi aş vrea să fac o plângere la poliţie şi apoi să îl dau în judecată pe făptuitor. Pentru aceasta trebuie să ştiu cine înfăptuieşte justiţia în România? Hukukçu: Romanya’da adalet yargı kuruluşları tarafından sağlanıyor. Jurist: În România justiţia se înfăptuieşte prin instanţe judecătoreşti. RTT: Romanya’da yargılama kuruluşları hangileridir? RTT: Care sunt instanțele judecătoreşti din România?

92


Hukukçu: Romanya’da faaliyet gösteren yargı kuruluşları şunlar: adliyeler, mahkemeler, Yargıtay ve Adalet Yüksek Mahkemesi. Jurist: În România există următoarele instanţe judecătoreşti: judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. RTT: Romanya’da en üst mahkeme hangisidir? RTT: Care este instanţa supremă în România? Hukukçu: Romanya’da en üst mahkeme Yargıtay ve Adalet Yüksek Mahkemesidir. Jurist: În România instanţa supremă este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. RTT: Yabancı vatandaş olsam da adalete baş vurabilir miyim? RTT: Am dreptul să mă adresez justiţiei, chiar dacă sunt cetăţean străin?

RTT: Mahkemede kendi dilimde konuşabilir miyim? RTT: Am dreptul să vorbesc în limba mea maternă în instanţă? Hukukçu: Tüm mahkemelerde kendi dilinizde konuşabilirsiniz ve mahkeme size ücretsiz şekilde tercüman sağlamakla yükümlüdür. Jurist: Aveţi dreptul să vorbiţi la toate instanţele de judecată în limba dumneavoastră, iar instanţa este obligată să vă asigure gratuit un interpret.

Avrupa Birliği Uniunea Europeană

8E38

RTT: İyi günler. İsmim Abdulah Serafim. Suriye vatandaşıyım ve Romanya’da bir şirket idare ediyorum. Oldukça fazla seyahat ediyorum ve Avrupa Birliğinin ne olduğunu bilmek istiyorum. RTT: Bună ziua! Mă numesc Abdulah Serafim sunt cetăţean sirian şi administrez o firmă în România. Călătoresc destul de mult şi aş vrea să ştiu ce înseamnă Uniunea Europeană?

Vocabular tematic

Hukukçu: Elbette. Her kişi şahsi hak, özgürlük ve menfaatlerini savunmak üzere özgür bir şekilde adalete baş vurabilir. Jurist: Sigur că da. Orice persoană are dreptul să se adreseze liber justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.

Hukukçu: Avrupa Birliği şu anda 27 Avrupa devletinden oluşan ekonomik ve politik bir birliktir: Avusturya, Belcika, Bulgaristan, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Luksemburg, Malta, İngilitere, Hollanda, Polonya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Macaristan. Jurist: Uniunea Europeană este o uniune economică şi politică a 27 state europene în momentul de faţă: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria.

93


RTT: Avrupa Birliği simgeleri nedir? RTT: Care sunt simbolurile Uniunii Europene? Hukukçu: Avrupa Birliğinin kendi simgeleri vardır: bir bayrak (mavi fon üzerine 12 sarı yıldız), bir marş (Ludwig van Beethoven in eseri „Neşeye övgü”), sloganı – (Çeşitlilikte birlik), para birimi (Euro) ve Avrupa Günü (9 Mayıs)). Jurist: Uniunea Europeană are propriile simboluri: un drapel (12 stele galbene pe fond albastru), un imn („Odă bucuriei” de Ludwig van Beethoven), deviză („Uniţi în diversitate”), monedă (euro) şi zi a Europei (9 mai).

Tematik Sözlükler

RTT: Romanya Avrupa Birliğine ne zaman girdi? RTT: Când a intrat România în Uniunea Europeană?

94

Hukukçu: 1 Ocak 2007 tarihinde. Jurist: La data de 1 ianuarie 2007. RTT: Kimler Avrupa Birliği vatandaşıyım diyebilir? RTT: Cine poate spune că este cetăţean al Uniunii Europene? Hukukçu: Bir vatandaş ancak üye ülkelerinin vatandaşı ise AB vatandaşıyım diyebilir. Yani tüm üye devletlerinin vatandaşları aynı zamanda AB vatandaşıdır. Jurist: O persoană are cetăţenia Uniunii numai dacă este cetăţean al unuia dintre Statele Membre. Cu alte cuvinte, toţi cetăţenii Statelor Membre sunt şi cetăţeni ai Uniunii. RTT: Tüm bu bilgiler için teşekkür ederim. RTT: Vă mulţumesc pentru aceste informaţii! Hukukçu: Birşey değil. Jurist: Pentru nimic!


F. Romanya Göçmenlik Bürosu Memurları ile İlişki/ Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări Autor / Yazar: Rodica Novac ADO SAH ROM

I.Terimler / Sözlük - Termeni / Dicţionar F1

Abilitate Absenţă Acord Activitate Acţionar Administrator Afacere Ambasadă Angajare Apatrid

8F1

Sigorta Ortak Ortaklık Tasdik Izin Yeterlilik Sermaye Seyahat Evli Dilekçe

F2

Asigurare Asociat Asociaţie Atestare Aviz Calificare Capital Călătorie Căsătorit Cerere

8F2

Sertifika Vatandaş Şirket İletişim Şart Muvafakat Ozlaşma Nüsha Çocuk Oran

F3

Certificat Cetăţean Companie Comunicare Condiţie Consimţământ Convenţie Copie Copii Cuantum

8F3

Kültür Bilgiler Beyan Geçici olarak atanmış olan Geçici Atanma

F4

Cultură Cunoştinţe Declaraţie Detaşat Detaşare

8F4

Vocabular tematic

Yetenek Bunlunmama Anlaşma Faaliyet Hissedar Yönetici İş Büyükelçilik İşe alınmak/istihdam Vatansız

95


Tematik Sözlükler

Diploma Dosya Hak Süre Denk

96

Diplomă Dosar Drept Durată Echivalent

Eğitim Sınav İstisna etmek İstisna Aile Şube Firma Form Fotoğraf/resim Sınır

F5

Educaţie Examen Excepta Excepţie Familie Filială Firmă Formular Fotografie Frontieră

8F5

Görev Grup Yasadışı Göçmek Vergi Birleşme Yasaklama Yatırım Bildirim Şirket

F6

Funcţie Grup Ilegal Imigrare Impozit Integrare Interdicţie Investiţii Înştiinţare Întreprindere

8F6

Durdurulmuş olan Öğretim Mahkeme Adalet Kanuni Kanun Yerleşim yeri Ev Ay Reşit olmayan

F7

Întrerupt Învăţământ Judecătorie Justiţie Legal Lege Localitate Locuinţă Lună Minor

8F7

İş Doğum Aralıksız Meşguliyet/meslek Şehir Organizasyon/örgüt Orijinal/aslı Pasaport Patron/İşveren Himaye

F8

Muncă Naştere Neîntrerupt Ocupaţie Oraş Organizaţie Original Paşaport Patron Patronat

8F8


F9

Părinte Permis de şedere Plângere Prelungire Profesie Refuz Reprezentanţă Rezident Român România

8F9

Köy Hafta Sektör /Bölge İş merkezi Sendika Kurum Başvurucu Başvurmak Spor Yabancı

F10

Sat Săptămână Sector Sediu Sindicat Societate Solicitant Solicitare Sport Străin

8F10

Eğitim Kol/şube Vergi Toprak Süre Hamil Tercüme Nakliyat Anlaşma Mahkeme

F11

Studii Sucursală Taxă Teritoriu Termen Titular Traducere Transport Tratat Tribunal

8F11

Turizm Veli Ülke Geçerlilik Gelir İnceleme Vize Ziyaret Gün

F12

Turism Tutore Ţară Valabilitate Venit Verificare Viză Vizită Zi

8F12

Vocabular tematic

Ebeveyn Oturma izni Şikayet Uzatma Meslek Red Temsilcilik Mukim Romen Romanya

II. Deyimler / Expresii Dava açmak F13 Sağlık durumunu doğrulayan tıbbi rapor

8F13 A ataca în justiţie Act medical de atestare a stării de sănătate

97


Tematik Sözlükler

Ticari faaliyetler Kültürel faaliyetler Bilimsel araştırma faaliyetleri Ekonomik faaliyetler Profesyonel/mesleki faaliyetler Dini faaliyetler

Activităţi comerciale Activităţi culturale Activităţi de cercetare ştiinţifică Activităţi economice Activităţi profesionale Activităţi religioase

Sportif faaliyetler F14 İnsani yardım faaliyetleri Ticaret şirketinin kuruluş sözleşmesi Maaşlı belgesi Sağlık raporu Tüccar/İşletme Ailevi ortaklık Mesken veya ikamet ülkesinin makamları

8F14 Activităţi sportive Activităţi umanitare Actul constitutiv al societăţii comerciale Adeverinţă de salariat Adeverinţă medicală Agent economic Asociaţie familială Autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă

Romen makamları F15 Nominal çalışma izni Kamusal mal ve hizmetler Eğitim bursu Avrupa Birliğinin mavi Kardı Ticaretin Tanıtımı ve Yabancı Yatırımlar için Romanya Merkezi Tetkik belgesi Sabıka kaydı belgesi

8F15 Autorităţile române Autorizaţia de muncă nominală Bunuri şi servicii publice Bursă de studii Cartea albastră a Uniunii Europene Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine Certificat constatator Certificat de cazier judiciar

Doğum belgesi Tıbbi belge Yabancı vatandaş Üçüncü ulkelerden vatandaşlar Yazılı tebliğ Yıllık kontenjan Çalışma sözleşmesi Bireysel çalışma sözleşmesi

8F16 Certificat de naştere Certificat medical Cetăţean străin Cetăţeni din terţe state Comunicare în scris Contingent anual Contract de muncă Contract individual de muncă

F16

İşyerleri yaratmak /istihdam etmek F17 Ekonomik yükseliş/düşüş Temyiz Mahkemesi Kimlik belgesi Tercüme edilmiş ve hukukileştirilmiş/ apostillenmiş belge Medeni durum belgeleri Faaliyet alanı Oturma alanının/ sosyal merkez alanının yasal sahipliğinin kanıtı

98

Creare de locuri de muncă 8F17 Creştere/scădere economic Curtea de Apel Document de identitate Document tradus şi supralegalizat /apostilat Documente de stare civilă Domeniu de activitate Dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit/spaţiului pentru sediul social


Ödemede garantilenmiş minimum brüt F18 maaşın düzeyinde geçinme araçlarının kanıtı

Dovada mijloacelor de întreţinere la 8F18 nivelul salariului minim brut garantat în plată

Oturma hakkı/geçici oturma hakkı Belirli/belirsiz süre Eğitim denkleştirilmesi Ley karşılığı/eşdeğeri Asıl şekil Kululuş için mahkeme kararı Devletin kararı

Drept de şedere /drept de şedere temporară Durată determinată/nedeterminată Echivalarea studiilor Echivalentul în lei Formă autentică Hotărâre judecătorească de înfiinţare Hotărârea guvernului F19

Sezonluk işçi F20 Stajier işçi Sınırötesi işçi Ulusal topraklardan uzaklaştırma önlemi Kırsal/şehir ortamı Avrupa Birliği Üyesi Aile bireyi/üyesi Geçinme araçları Diplomatik misyon

8F19 Ieşire din ţară Inspectoratul Teritorial de Muncă Intrare în ţară Înţelegere bilaterală Legi speciale Loc de muncă vacant Lucrător detaşat Lucrător permanent

8F20 Lucrător sezonier Lucrător stagiar Lucrător transfrontalier Măsură de îndepărtare de pe teritoriul naţional Mediu rural/urban Membru al Uniunii Europene Membru de familie Mijloace de întreţinere Misiune diplomatică

Birçok girişler Romanya Goçmenlik Bürosu Bakan emri Acil durum hükmü Sendika/Mesleki Organizasyon Yabancı katılım Belirli/Belirsiz dönem Kesintisiz dönem

F21

8F21 Multiple intrări Oficiul Român pentru Imigrări Ordin al ministrului Ordonanţă de urgenţă Organizaţie sindicală/profesională Participare străină Perioadă determinată/nedeterminată Perioadă neîntreruptă

Çalışma izni Oturm izni

F22

Permis de muncă Permis de şedere

Vocabular tematic

Ülkeden çıkış Bölgesel Çalışma Müfettişliği Ülkeye giriş Çift taraflı anlaşma Özel kanunlar Boş işyeri Atanmış işçi Sürekli işçi

8F22

99


Tematik Sözlükler 100

Gerçek kişi İş pazarı Ticaret planı Mesleki eğitim Oturma hakkının uzatılması Oturma hakkının uzatılması

Persoană fizică Piaţa muncii Plan de afaceri Pregătire profesională Prelungirea dreptului de şedere Prelungirea dreptului de şedere

Hizmet verme F23 Ekonomik-finansal asıl göstergeler Geçici insani koruma Ekonomik dal/faaliyet Diploma, sertifika, yetelilik belgelerinin, mesleki becerilerin tanımlanması

8F23 Prestări servicii Principalii indicatori economico-financiari Protecție umanitară temporară Ramură economică Recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale Reîntregirea familiei Rezident pe termen lung Scopul şederii

Aile birleşmesi Uzun sureli ikmetkâr Oturma amacı

Vergi muafiyeti Ekonomik sektör Yabancı katılımlı ticari şirket

F24

8F24 Scutiri de taxe Sector economic Societate comercială cu participare străină Spaţiul Economic European (SEE) Spaţiul Schengen State Terţe Taxa de viză Tratament medical

F25

Una sau mai multe intrări 8F25 Venit lunar Venituri salariale Viză de lungă şedere Viză de scurtă şedere Viză diplomatic Zile lucrătoare/nelucrătoare

Avrupa Ekonomik Alanı (SEE) Schengen Alanı Üçüncü Ülkeler Vize ödemesi Tıbbi tedavi Bir veya daha fazla giriş Aylık gelir Maaş gelirleri Uzun süreli oturum vizesi Kısa oturum süreli vize Diplomatik vize Çalışma/tatil günleri


III. Tanımlamalar16/ Definiţii 8F26 Çalışma ruhsatı - sahibine Romanya’da bir tek işverende bir tek görev ile işe alınması veya atanması hakkı veren, yasa şartlarına uygun olarak verilen resmi belge; Autorizaţie de muncă - documentul oficial eliberat în condiţiile legii, care dă dreptul titularului să fie încadrat în muncă sau detaşat în România la un singur angajator şi pe o singură funcţie.

Kişisel tenzilat – kendi özel durumuna göre veya bakımında bulunan kişilere göre, temel kişisel tenzilatı ve ek kişisel tenzilatları içeren, katılımcıya verilen, vergiye tabi olmayan miktar. Deducerea personală de bază17: sumă neimpozabilă acordată contribuabilului, cuprinzând deducerea personală de bază şi deducerile personale suplimentare, în funcţie de situaţia proprie sau a persoanelor aflate în întreţinere. 8F27 Geçici oturum hakkı – yaslara uygun olarak, yabancının belirli bir süre için Romanya topraklarında kalma hakkı; Drept de şedere temporară - dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinată, în condiţiile legii. Uzun vadeli oturum hakkı – yasalara uygun olarak, yabancıya, yetkili makamlar tarafından Romanya ülkesinde belirsiz bir süre kalması için verilmiş olan hak; Drept de şedere pe termen lung - dreptul acordat străinului de către autorităţile competente de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii.

Vocabular tematic

Avrupa Birliğinin Mavi Kartı –sahibine yüksek kalifiye bir iş yerinde çalışan olarak, Romanya topraklarında oturma ve çalışma hakkı veren “AB Mavi Kartı” adını taşıyan çalışma amaçlı oturma izni; Cartea albastră a Uniunii Europene - permisul de şedere în scop de muncă ce poartă denumirea «Cartea albastră a UE» şi care conferă posesorului acestuia dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat.

8F28 Daimi Çalışan/işçi – Romanya’lı bir bireysel/gerçek veya tüzel kişide, veya yurtdışında merkezi olan bir tüzel kişinin temsilciliğinde, şubesine veya bölümünde, bireysel iş sözleşmesi bazında Romanya topraklarında işe alınan yabancı; 16

17

Bu bőlűmdeki tanımlamalar, düzenlemeler ve değişiklilerle birlikte, Romanya’daki yabancıların durumu ile ilgili 194/2004 no’lu Acil hükümet Kararının 2. maddesinden ve düzenlemeler ve değişikliklerle birlikte Romanya topraklarında bulunan yabancıların işe alınması ve atanması ile ilgili 56/2007 no’lu Acil Hükümet Kararından alınmıştır. Definiţiile din acest capitol sunt preluate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 precum şi din Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2. Kaynak/Sursa: http://www.conta.ro/dictionar_online_deducerea%20personala%20de%20baza%20.html

101


Tematik Sözlükler

Lucrător permanent - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe baza unui contract individual de muncă la o singură persoană fizică sau juridică din România ori la o reprezentanţă, sucursală sau filială din România a unei persoane juridice cu sediul în străinătate. Geçici atanmış çalışan/işçi – aşağdaki durumlarda Romanya topraklarında faaliyet gösterebilen, yabancı bir tüzel kişinin Çalışan elemanı/işçisi, yeterlilikli yabancı: atamayı yapan şirket veya Romanya’da faaliyet gösteren hizmetlerin lehdarı şirket arasında imzalanmış bir sözleşme çerçevesinde, şirket adına ve onun koordinasyonu altında Romanya topraklarına atanmış olan; Romanya topraklarında bulunan bir şirkette veya şirketler grubuna, veya Romanya topraklarında bulunan bir üniteye atanmış olan. Lucrător detaşat - străinul calificat, angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfăşoare activitate pe teritoriul României în următoarele situaţii: este detaşat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România; este detaşat la o unitate situată pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriul României. Stajyer Çalışan Elemanı/İşçi - Romanya topraklarında bulunmasının süresi kısıtlı olan ve amacı mesleki hazırılğını, dilbilimini ve kültürel bilgilerini genişletmek olan, işe alınan yabancı. Lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă, a cărui prezenţă pe teritoriul României este strict determinată în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Sezonluk Çalışan Elemanı/İşçi -12 aylık bir süre içerisinde 6 ayı geçmemesi sureti ile, belirli süre için imzalanan bir bireysel iş sozleşmesi bazında, iyi tanımlanmış bir iş yerinde, mevsim değişimlerine bağlı bir faaliyet sektöründe, Romanya topraklarında işe alınan yabancı. Lucrător sezonier - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni. 8F29 Oturum izni – duruma göre,yasalara uygun olarak, Romanya’da oturum hakkı uzatılan yabancıya veya uzun vadeli oturum hakkı verilmiş olana, Romanya Göçmenlik Bürosu tarafından verilen kimlik belgesi; Permis de şedere - documentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, străinului căruia i se prelungeşte dreptul de şedere în România sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere pe termen lung, după caz. Çalışma amaçlı oturma izni – yasalara uygun olarak, Romanya Göçmenlik Bürosu tarafından yabacıya verilen ve Romanya ülkesinde oturum ve çalışma hakkını onaylayan kimlik belgesi; Permis de şedere în scop de muncă - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii şi atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriul României. Geçici atanma amaçlı oturma izni – yasalara uygun olarak, Romanya topraklarında

102


atanması bazında, oturum ve çalışma hakkını onaylayan Romanya Göçmenlik Bürosu tarafından yabancıya verilen kimlik belgesi; Permis de şedere în scop de detaşare - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă în baza detaşării pe teritoriul României. 8F30 İkamet eden – yasa koşullarına göre verilmiş olan, geçici oturum izni sahibi olan yabancı. Rezident - străinul titular al unui permis de şedere temporară acordat în condiţiile legii.

Aile bileştirilmesi – aile ilişkisinin oluşumu tarihini önemsemeden, aile birliğini koruma amacı ile, Romanya topraklarında yasal oturumu olan bir yabancının veya romen vatandaşının aile bireylerinin Romanya topraklarına girişi ve oturumu; Reîntregirea familiei - intrarea şi şederea pe teritoriul României a membrilor de familie ai unui străin cu şedere legală pe teritoriul României sau ai unui cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relaţii de familie. 8F31 Yabancı – Romen vatandaşlığna, Avrupa Birliği üyesi olan başka ülkenin vatandaşlığına veya Avrupa EkonomiK Alanı veya İsviçre Konfedersyon’un vatandaşlığına sahip olmayan şahıs. Străin - persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene. Yasadışı oturum – aşağdaki durumlarda bulunan bir yabancının Romanya topraklarında bulunması: • Romanya sınırını yasadışı geçmiş veya geçmeye denemiş olan ; • daha önce buyurulan yasak süresi içinde Romanya’ya girmesi ; • kanunların öngördüğü giriş ve/veya oturum şartlarını yerine getirmemesi; Şedere ilegală - prezenţa pe teritoriul României a unui străin care se află în una dintre următoarele situaţii: • a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a României; • a intrat în România în perioada de interdicţie dispusă anterior; • nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere, prevăzute de lege.

Vocabular tematic

Uzun süreli ikamet eden – yasalara uygun olarak verilmiş uzun süreli oturum izni sahibi olan yabancı; Rezident pe termen lung - străinul titular al unui permis de şedere pe termen lung acordat conform legii.

8F32 Hamil – kanuna uygun olarak daimi bir vasfı olan; 2. kanun esasında (bir şeye) sahip olan; kanuni sahiplik hakkı olan ( bir şeyin). 18

18

Kaynak : Yeni Romence dilinin açıklamalı sözlüğü, http://www.webdex.ro/online/noul_dictionar_explicativ_al_limbii_romane Sursa: Noul dicţionar explicativ al limbii române, http://www.webdex.ro/online/noul_dictionar_explicativ_al_limbii_romane

103


Titular - care îndeplineşte o funcţie permanentă pe care o deţine conform legii. 2) Care posedă (ceva) pe baze juridice; cu drept legal de posesor (a ceva). Uzun vadeli oturum vizesi - yasalara göre, sahibine, 90 günden daha fazla bir süre için oturum hakkının uzattırılmasını talep etme hakkı veren vize; Viză de lungă şedere - viză care dă dreptul titularului să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, conform legii.

Tematik Sözlükler

IV. Diyaloglar19/ Dialoguri Bir vizenin elde edilmesi Obţinerea unei vize

8F33

Yabancı vatandaş: Iyi günler. Romanya’da bir oturum vizesi elde etmek istiyorum. Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să obţin o viză de şedere în România. Gişedeki memur: Oturumun amacına göre, kısa süreli veya uzun süreli oturma vizesi elde edebilirsiniz. Funcţionarul: În funcţie de scopul şederii, puteţi solicita o viză de scurtă sau de lungă şedere. Yabancı vatandaş: Kısa süreli oturma vizesi nedir ? Cetăţeanul străin: Ce este viza de scurtă şedere? Gişedeki memur: Kısa süreli oturma vizesi, ilk girişten itibaren 6 aylık bir süre içerisinde, 90 günü geçmeyen bir veya daha fazla ziyaret için, Romanya’ya giriş istemenize izin verir. Bu tip vize, bir veya daha fazla giriş için elde edilebilir. Funcţionarul: Viza de scurtă şedere vă permite să solicitaţi intrarea în România, pentru o vizită sau mai multe vizite care nu depăşesc 90 de zile, pe parcursul unei perioade de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberată cu una sau mai multe intrări. Yabancı vatandaş: Ne zaman bir kısa süreli otuma vizesi için başvurabilirim? Cetăţeanul străin: Când pot solicita o viză de scurtă şedere? Gişedeki memur: Kısa süreli oturma vizeleri şu amaçlar için verilebilir: misyon, turizm, ziyaret, ticaret, nakliyat, spor, kültürel, bilimsel, insani yardım falliyetleri ve kısa süreli tıbbi tedavi için. Funcţionarul: Viza de scurtă şedere se acordă pentru următoarele scopuri: misiune, turism, vizită, afaceri, transport, activităţi sportive, culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată. 18

104

Bu diyalogların yapımında Romnaya Göçmenlik Burosunun web adresinde bulunan bilgiler kullanılmıştır. Bu diyaloglar hayalidir ve içinde bulunn bilgiler eğitim amacı dışında başka hiçbir amaç ile kullanılamaz. Pentru realizarea acestor dialoguri au fost utilizate informaţii disponibile pe pagina de web a Oficiului Român pentru Imigrări. Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.


Yabancı vatandaş: Eğer kısa süreli bir oturma vizesine sahip olursam oturumumu uzatabilirmiyim? Cetăţeanul străin: Pot să-mi prelungesc şederea dacă am o viză de scurtă şedere? Gişedeki memur: Romanya’da kısa süreli bir oturum vizesi ile bir oturma hakkı uzattırılamaz. Funcţionarul: Dreptul de şedere în România acordat prin viză de scurtă şedere nu poate fi prelungit. Yabancı vatandaş: Ne kadar süre için, uzun oturma vizesi alınabilir? Cetăţeanul străin: Pentru ce perioadă se poate obţine viză de lungă şedere?

Yabancı vatandaş: Eğer uzun süreli bir oturum vizesine sahipsem Romanya’da oturumumu uzattırabilirmiyim? Cetăţeanul străin: Pot prelungi şederea în România dacă am o viză de lungă şedere? Gişedeki memur: Uzun oturma vizesi Romanya topraklarında bulunan yabancılara, geçici oturum hakkının uzatılmasını istemesine ve bir oturum izni almasına izin vermektedir. Funcţionarul: Viza de lungă şedere permite străinilor aflaţi pe teritoriul României să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere. 8F34 Yabancı vatandaş: Iyi günler. Uzun süreli bir oturma vizesi elde etmek istiyorum. Hangi evrakları getirmem gerekiyor? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să obţin o viză de lungă durată. Ce documente trebuie să depun?

Vocabular tematic

Gişedeki memur: Ekonomik, profesyonel veya ticari faaliyetler, işe grime, atanma, eğitim, aile birleşmesi, dini faaliyetler, bilimsel araştırma faaliyetleri, v.s. gibi çok iyi belirlenmiş bir amacınız varsa, uzun süreli oturma vizesi 90 günlük bir süre için, bir veya daha fazla yolculuklar için verilmektedir. Funcţionarul: Dacă aveţi un scop bine definit, cum ar fi desfăşurarea de activităţi economice, profesionale sau comerciale, angajare în muncă, detaşare, studii, reîntregirea familiei, activităţi religioase, activităţi de cercetare ştiinţifică etc., viza de lungă şedere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Gişedeki memur: Iyi günler. Getirmeniz gereken evraklar Romanya’da seyahat etme amacına göre değişiyor. Funcţionarul: Bună ziua. Documentele pe care trebuie să le prezentaţi diferă în funcţie de scopul călătoriei în România. Yabancı vatandaş: Romanya’da kimler ticari faaliyetler yapabiliyor? Cetăţeanul străin: Cine poate desfăşura activităţi economice în România? Gişedeki memur: Bağımsız olarak ya da ailevi ortaklık çerçevesinde ticari faaliyetler yapabilirsiniz.

105


Funcţionarul: Puteţi desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul unor asociaţii familiale.

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Bu durumda hangi evraklar gereklidir? Cetăţeanul străin: În acest caz ce documente sunt necesare? Gişedeki memur: Ticari faaliyetler yapmak için aşağdaki evrakları sunmanız gereklidir : • mesleki hazırlığınızın/eğitiminizin tasdiklenmesi ile ilgili şartların yerine getirilmesinin ıspatı; • vize geçerliliği süresince geçerli olan sağlık sigortası, • sabıka kaydı sertifikası veya aynı kanuni değeri olan başka evrak. Funcţionarul: Pentru desfăşurarea de activităţi economice trebuie să prezentaţi următoarele documente: • dovada îndeplinirii condiţiilor referitoare la atestarea pregătirii profesionale, • asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei, • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică. Yabancı vatandaş: Mesleki hazırlığı/eğitimi tasdikleyen belgeler hangileridir? Cetăţeanul străin: Care sunt documentele care atestă pregătirea profesională? Gişedeki memur: Eğitim diplomaları veya sizin mesleki eğitiminizi gösteren mezuniyet diplomalarınız. Funcţionarul: Diplomele de studiu sau diplomele de calificare arată care este pregătirea dumneavoastră profesională. Yabancı vatandaş: Sabıka kaydı sertifikası nedir? Cetăţeanul străin: Ce este certificatul de cazier judiciar? Gişedeki memur: Sabıka kaydı sertifikası, kişiye karşı veya bunun özgürlüğüne, malvarlığına ve genel olarak hukuk kaidelerine karşı suçlar işlemediğinizi tasdikleyen resmi bir belgedir. Bu belge sizin ülkenizdeki kurumlar tarafından verilmektedir. Funcţionarul: Certificatul de cazier judiciar este un document oficial care atestă faptul că nu aţi comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept. Acest document este eliberat de instituţiile din ţara dumneavoastră. 8F35 Yabancı vatandaş: Lütfen, Romanya’da nasıl bireysel olarak mesleki faaliyetler yapabileceğimi söyleyebilirmisiniz? Cetăţeanul străin: Aţi putea să-mi spuneţi, vă rog, cum pot desfăşura activităţi profesionale în mod individual în România? Gişedeki memur: Romanya’da biresyel mesleki faaliyetleri sadece sözkonusu meslekleri düzenleyen özel kanunlara uyarsanız gerçekleştirebilirsiniz. Funcţionarul: În România puteţi desfăşura activităţi profesionale în mod individual doar dacă respectaţi legile speciale care reglementează profesiile respective.

106


Yabancı vatandaş: Romanya’da düzenlenmiş olan mesleklerden örnek verebilirmisiniz? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi daţi exemple de profesii reglementate în România?

Yabancı vatandaş: Bu kriteler hangileridir? Cetăţeanul străin: Care sunt aceste criterii? Gişedeki memur: Ozellikle eğitim veya mesleki gelişim, fakat bazı diplomalara sahip olak, mesleki tecrübe, vatandaşlık, bazı kuruluşlara bağılılık (örnek olarak baro), veya bazı sınavları/imtihanları geçmekte söz konusu olabilir. Funcţionarul: Este vorba, în special, de studii sau de nivelul de formare profesională, dar şi de deţinerea unei anumite diplome, experienţa profesională, cetăţenie, apartenenţă la anumite organizaţii (de exemplu barou) sau trecerea unor examene. Yabancı vatandaş: Hangi şartlar altında Romanya’da doktor/hekim olabilirim? Cetăţeanul străin: În ce condiţii pot fi medic în România? Gişedeki memur: Romanya’da tıbbı, eğer Romen vatandaşı ile evli olursanız, Romanya’da daimi oturma izniniz olursa, Avrupa Birliğine, Avrupa Ekonomik Alanına üye ülkelerinin birinde veya Isviçre Konfederasyonunda uzun süreli ikamet hakkına sahipseniz, ve üçuncü bir ülkede Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı üye ülkelerinin biri veya Isviçre Konfederasyonu tarafından tanımlanmış veya Romanya’da denkleştirirlmiş bir diploma, sertifika veya tıp alanında bir başka ünvana sahipseniz, uygulayabilirsiniz. Funcţionarul: Puteţi practica medicina în România dacă sunteţi soţul unui cetăţean român, dacă aveţi statutul de rezident permanent în România, dacă beneficiaţi de statutul de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene şi aveţi diplomă, certificat sau un alt titlu în medicină, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori echivalate în România.

Vocabular tematic

Gişedeki memur: Evet, tabi. Romanya’da, mimar, hemşire, ebe, avukat, biyolog, kimyacı, öğretmen, hukuk danışmanı, detektif, turizm şirketi müdürü, otel müdürü, uzman muhasebeci,eczacı, doktor/hekim, diş hekimi, veteriner, kentçilik uzmanı, pilot, itfayeci, polis, noter, v.s. gibi meslekler,sadece sözkonusu kişinin Romanya kanunlarının koyduğu kriterleri yerine getirmesi şartıyla yapılabilir. Funcţionarul: Da, desigur. În România, profesiile precum cea de arhitect, asistent medical, moaşă, avocat, biolog, chimist, cadru didactic, consilier juridic, detectiv, director de agenţie de turism, director de hotel, expert contabil, farmacist, medic, dentist, veterinar, urbanist, pilot, pompier, poliţist, notar etc. pot fi practicate doar dacă persoana respectivă îndeplineşte criteriile impuse de legea română.

Yabancı vatandaş: Mesleki faaliyetler gerçekleştirmek için kimler uzun süreli vize alabilir?

107


Tematik Sözlükler

Cetăţeanul străin: Cine poate obţine viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale? Gişedeki memur: Bu tip vize asağdaki şartaları yerine getiren yabancılara verilebilir: a) sözkonusu mesleği yapmak için kanuni şartaları yerine getirdiklerini ıspat edenler; b) geldikleri ülkede Romanya’da yapmak istedikleri mesleğe benzer bir meslek yaptıklarını ıspatlayanlar; c) vize geçerliliği süresince sağlık sigortasının ıspatını yapanlar ; d) sabıka kaydı sertifikası veya aynı kanuni değerde olan başka evrak sunanlar. Funcţionarul: Acest tip de viză poate fi acordat străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii: a) dovedesc că îndeplinesc condiţiile legale pentru practicarea profesiilor respective; b) dovedesc faptul ca în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care doresc să o desfăşoare în România; c) fac dovada asigurării medicale pe perioada valabilităţii vizei; d) prezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică.

Romanya’da bir iş kurmak Înfiinţarea unei afaceri în România

8F36

Yabancı vatandaş: İyi günler. Romanya’da kendime ait bir işi hangi şartlar altında kurabileceğimi öğrenmek isterim ? Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să ştiu în ce condiţii pot înfiinţa în România propria mea afacere. Gişedeki memur: Eğer Romanya’da uzun bir süre için kalmak istiyorsanız ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız bir ticaret şirketinde yönetici veya idareci niteliği ile hissedar veya ortak olmalısınız. Aynı zamanda Romanya Yabancı Yatırımların ve Ticaretin Desteği Merkezinin (RYYTDM) onayını almalısınız. Bu onayı aldıktan sonra Romanya’nın diplomatik temsilciliklerinden ve konsolosluk ofislerinden uzun vadeli oturma vizesi almanız gerekiyor. Funcţionarul: Dacă doriţi să rămâneţi în România pentru o perioadă mai mare de timp şi să dezvoltaţi propria dumneavoastră afacere trebuie să fiţi acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere sau administrare al unei societăţi comerciale. De asemenea, trebuie să obțineți avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS). După ce aţi obţinut acest aviz trebuie să obţineţi o viză de lungă şedere de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României. Yabancı vatandaş: Romanya Yabancı Yatırımların ve Ticaretin Desteği Merkezinin onayını almak için ne yapmam gerekiyor ? Cetăţeanul străin: Ce trebuie să fac ca să obţin avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine? Gişedeki memur: Romanya Yabancı Yatırımların ve Ticaretin Desteği Merkezinin onayını almak için asağdaki şartları yerine getirmeniz gerekiyor :

108


Ticari faaliyetler için uzun vadeli vize almak Obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi comerciale

8F37

Yabancı vatandaş: Ticari faaliyetler için uzun vadeli vize almak için hangi evraklar gereklidir ? Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi comerciale? Gişedeki memur: Bu tip vizeyi almak için talepte bulunduğunuz ülkede 120 euroluk bir vize ücreti ödemeniz gerekiyor ve Romanya diplomatik temsilciliklerine veya konsolosluklarına aşağdaki evrakları sunmanız gerekiyor : • Romanya Yabancı Yatırımların ve Ticaretin Desteği Merkezinin onayı (6 ay geçerli olan) • sabıka kaydı sertifikası veya aynı kanuni değeri olan başka evrak. • vize geçerliliği süresince geçerli olan sağlık sigortası, • konaklama şartlarının kanıtı. Funcţionarul: Pentru obţinerea acestui tip de viză trebuie să achitaţi taxa de viză de 120 Euro în statul în care faceţi solicitarea şi să depuneţi la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României următoarele documente: • avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine (care este valabil 6 luni de la data emiterii); • certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare juridică; • asigurare medicală valabilă pe toată perioada vizei; • dovada asigurării condiţiilor de cazare.

Vocabular tematic

• bir iş planı yapmak; • faaliyeti yapabilmek için gerekli olan fonlara sahip olduğunuzun ıspatını yapmak; • oturma iznini aldığınız tarihten itibaren en fazla 12 ay içerisinde bir limited şirketi için an az 100.000 euroluk, eshamlı bir şirket için ise 150.000 euroluk yatırım yapmak; • oturma iznini aldığınız tarihten itibaren en fazla 12 ay içerisinde bir limited şirketi için en az yeni 10 tane çalışma yeri, eshamlı/anonim bir şirket için ise en az 15 tane yeni çalışma yerleri yaratmak; Funcţionarul: Pentru obținerea avizului Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine trebuie să îndepliniţi următoarele condiţii: • să întocmiţi un plan de afaceri, • să faceţi dovada că dispuneţi de fondurile necesare desfăşurării activităţii, • veţi realiza, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie de minimum 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni; • veţi crea, în maximum 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.

Yabancı vatandaş: Romanya’ya giriş yaptıktan sonra neler yapmam gerekiyor? Cetăţeanul străin: Ce trebuie să fac după intrarea în România? Gişedeki memur: Oturduğunuz ildeki Romen Göçmenlik Bürolarından bir oturma izni

109


almanız gerekiyor. Oturma iznini almak için vize ile otuma hakkınızın bitmesinden en az 30 gün önce şahsen bikaç evrak sunmanız gerekiyor. Funcţionarul: Trebuie să obțineți un permis de şedere de la birourile Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de şedere acordat de viză.

Ticari faaliyetler için oturma vizesi almak Obţinerea permisului de şedere pentru activităţi comerciale

8F38

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Oturma iznini almak için hangi evraklar gereklidir? Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea permisului de şedere?

110

Gişedeki memur: Ticari faaliyetler amaçlı otuma izni almak için aşağdaki evrakları sunmanız gerekiyor : • dilekçe; • sınırı geçme belgesi (pasaport, seyahat belgesi, v.s) orijinali/aslı ve bir fotokopi; • faaliyet belgesi; • Romanya Yabancı Yatırımların ve Ticaretin Desteği Merkezinin onayı; • Ticaret şirketinin kayıt sertifikası (orijinali ve bir fotokopi); • Ticaret şirketinin kuruluş sözleşmesi (orijinali ve bir fotokopi) • Kuruluş için mahkeme kararı (orijinali ve bir fotokopi); • Geçim kaynaklarının kanıtı (iznin geçerliliği süresince, ortaklar için ayda 500 euro, hissedarlar için ise ayda 700 euro ornanında) • Sosyal merkez alanının yasal sahipliğinin kanıtı (orijinali ve bir fotokopi); • Yaşam alanının yasal sahipliğinin kanıtı (orijinali ve bir fotokopi); • Sosyal sigortanın kanıtı; • Sağlık raporu; • beyan; • ödemeler. Funcţionarul: Pentru obţinerea primului permis de şedere pentru activităţi comerciale trebuie să prezentaţi următoarele documente: • cerere; • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie etc.) în original şi copie; • certificat constatator; • avizul Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine; • certificat de înmatriculare al societăţii comerciale (original şi copie); • actul constitutiv al societăţii comerciale (original şi copie); • hotărârea judecătorească de înfiinţare (original şi copie); • dovada mijloacelor de întreţinere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţionarilor, pe perioada valabilității permisului) • dovada deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social (original şi copie); • dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (original şi copie); • dovada asigurării sociale; • adeverinţă medicală; • declaraţie • taxe.


Yabancı vatandaş: Oturma iznini yenilemek için aynı evrakları mı vermem gerekiyor? Cetăţeanul străin: Pentru reînnoirea permisului de şedere trebuie să depun aceleaşi documente?

Yabancı vatandaş: Ne kadar süre içerisinde oturma iznini alabilirim? Cetăţeanul străin: În cât timp voi obţine permisul de şedere? Gişedeki memur: Oturma hakkının verilmesi veya uzattırılması dilekçesi, verildiği tarihten itibaren 30 günlük bir süre içerisinde çözümlenir. Ek incelemeler gerektiği durumda, dilekçenin çözümlenmesi süresi en fazla 15 gün ile uzattırılabilir. Funcţionarul: Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.

Romanya’da çalışma Munca în România

Vocabular tematic

Gişedeki memur: Oturma izni, eski oturma iznin süresinin bitiminden 30 gün evvel yenilenir. Yeni bir oturma izni almak için aşağdaki evrakları sunmanız gerekiyor: • ticaret şirketinin, iş planına uygun olarak faaliyette bulunduğuna dair Romanya Yabancı Yatırımlar ve Ticaret Desteği Merkezinin onayı; • Şirketle ilgili yapılan değişiklikler kayıtları; • esas ekonomik-finansal göstergeleri içeren belge; • Bölgesel İş Mufettişliğinden belge/ çalısma yerleri yarattığınız durumlar için Bölgesel İş Müfettişliğine kayıtlı çalışma sözleşmeleri; Funcţionarul: Permisul de şedere se reînnoieşte cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior. Pentru obţinerea unui nou permis de şedere trebuie să depuneţi în plus următoarele documente: • avizul Centrului Român pentru Promovarea Investiţiilor Străine din care să rezulte că activitatea societăţii comerciale s-a desfăşurat în conformitate cu planul de afaceri; • înscrierile de menţiuni; • certificat cuprinzând principalii indicatori economico-financiari; • adeverinţa eliberată de ITM/contracte de muncă înregistrate la ITM în cazul în care aţi creat locuri de muncă.

8F39

Yabancı vatandaş: Romanya’da nasıl bir çalışma yeri bulabilirim? Cetăţeanul străin: Cum pot găsi un loc de muncă în România? Gişedeki memur: Eğer Romanya’da çalışmak istiyorsanız ve Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik alanı dışındaki bir ülkede vatandaşlığınız varsa, bir iş veren bulup bunun koyduğu denemeleri geçmeniz gerekir. Eğer sizi işe almaya karar verirse, bunun sizin için bir çalışma ruhsatı alması gerekiyor. Romanya’da tüzel veya bireysel kişi olsun, bir tek işveren de çalışabilirsiniz. Funcţionarul: Dacă doriţi să munciţi în România şi aveţi cetăţenia unui stat din afara

111


Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European trebuie să găsiţi un angajator şi să susţineţi probele impuse de acesta. Dacă se decide să vă angajeze, acesta trebuie să obţină pentru dumneavoastră o autorizaţie de muncă. Puteţi fi angajat în România la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Çalışma ruhasatını kim alacak? Cetăţeanul străin: Cine va obţine autorizaţia de muncă? Gişedeki memur: İşveren, sosyal merkezin bulunduğu ilin Romen Göçmelik Bürolarından, yani Bükreş ili için, Goçmenlik Müdürlüğünden, çalışma ruhsatını alacak. Funcţionarul: Angajatorul va obţine autorizaţia de muncă de la birourile Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care are sediul social, respectiv de la Direcţia Migraţie, pentru municipiul Bucureşti. Yabancı vatandaş: Çalışma ruhsatını almak için hangi vergilerin ödenmesi gerekiyor? Cetăţeanul străin: Ce taxe trebuie plătite pentru obţinerea autorizaţiei? Gişedeki memur: Çalışma ruhsatı verildiğinde, işveren aşağdaki ödemeleri yapacaktır: • daimi çalışan, atanmış, sınırötesi, stajyer, nominal, sporcu çalışma ruhsatları için 200 euro karşılığı ley olarak; • daimi çalışan-eğitim ve sezonluk çalışanların ruhsatları için 50 euro karşılığı ley; Funcţionarul: La eliberarea autorizaţiei de muncă, angajatorul va plăti astfel: • echivalentul în lei a 200 euro pentru autorizaţiile de muncă pentru lucrător permanent, detaşat, transfrontalier, stagiar, nominal, sportiv; • echivalentul în lei a 50 euro pentru autorizaţiile pentru lucrător permanent-studii şi sezonier.

Bir işverenin yabancılar için çalışma ruhsatı alabilme şartları Condiţiile în care un angajator poate obţine autorizaţia de muncă pentru 8F40 străini Yabancı vatandaş: İşveren hangi şartlar altında çalışma ruhsatı alabilir? Cetăţeanul străin: Care sunt condiţiile în care angajatorul poate obţine autorizaţia de muncă? Gişedeki memur: Romanya’da çalışma ruhsatı ile işe girmeniz, aşağdaki şartlar yerine getirilirse mümkündür: • boşta bulunan çalışma yerleri Romen,AB/Avrupa Ekinimil Alanı üye ülkelerin vatandaşları veya Romanya topraklarında sürekli olarak ikamet eden vatandaşlar tarafından doldurulamaz ise; • profesyonel hazırlık, tecrübe ve yetk gibi özel şartları yerine getiriseniz; • Sağlık açısından o işi yapmak için uygun olduğunuzun kanıtını yaparsanız; • Yaptığınız iş için veya Romanya topraklarında yapacağınız işler için bağdaşmayan sabıka kaydınızın olmaması; • Hükümet Kararı ile onaylanan yıllık kontenjana uymanız; • İşverenin, devlet bütçesine zorunluluklarının günlük olarak ödenmiş olması; • İşveren, çalışma ruhsatı talebinde bulunduğu faaliyetler için, faaliyet göstermesi

112


Yabancı vatandaş: Hükümet Kararı ile onaylanan kontenjan ne demek? Cetăţeanul străin: Ce este contingentul anual aprobat prin hotărâre de guvern? Gişedeki memur: Çalışma ruhsatlarının türüne göre, her yıl Hükümet bir karar ile, Romanya’da çalışabilen yabancılar için verilebilecek çalışma ruhsatlarının sayısını belirliyor (daimi çalışanlar için, atanmış çalışanlar ve sezonluk çalışanlar, nominal calışma ruhsatları, stajiyer çalışanlar için çalışma ruhsatları, sporcu ve sınırötesi çalışanlar için). Çalışma ruhasatlarının verilemsi için taleplerin, belirlenen sayıdan daha fazla olması durumunda, bu sayı yükseltilebilir. Funcţionarul: În fiecare an Guvernul aprobă printr-o hotărâre numărul autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor ce pot lucra în România, pe tipuri de autorizaţii de muncă (autorizaţii pentru lucrători permanenţi, lucrători detaşaţi şi lucrători sezonieri, autorizaţii de muncă nominale, autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari, pentru sportivi şi pentru lucrători transfrontalieri). Acest număr poate fi majorat, în cazul în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă este mai mare decât numărul stabilit.

Çalışma izni olmadan çalışma Munca fără autorizaţie de muncă

Vocabular tematic

• İşverenin daha önce beyan edilmemiş çalışmalar veya kanun dışı işe almalar için ceza almış olmaması. Funcţionarul: Vă puteţi angaja în România, cu autorizaţie de muncă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: • Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai statelor membre UE/ SEE sau de rezidenţi permanenţi pe teritoriul României; • Îndepliniţi condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare; • Faceţi dovada faptului că sunteţi apt din punct de vedere medical să desfășurați activitatea respectivă; • Nu aveţi antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşuraţi sau urmează să o desfăşuraţi pe teritoriul României; • Vă încadraţi în contingentul anual aprobat prin hotărâre a guvernului; • Angajatorul are achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat; • Angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă; • Angajatorul să nu fi fost sancţionat anterior pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală.

8F41

Yabancı vatandaş: Kimler Romanya’da çalışma izni olmadan çalışabilir? Cetăţeanul străin: Cine poate munci în România fără autorizaţie de muncă? Gişedeki memur: Çalışma ruhsatı gerektirmeyen durumlar şunlardır: • Romanya’da daimi oturum hakkınız var ise; • Romanya’nın başka ülkeler ile yaptığı sözleşmeler, mukaveleler veya çift taraflı

113


Tematik Sözlükler

anlaşmalar ile düzenlenmiş olan, Romanya iş piyasasına girişi olan yabancı vatandaşlar kategorisinde yer alıyorsanız ve eğer bu olanak Romanya’nın taraf olduğu, sözleşmenin, mukavelenin veya anlaşmanın metni ile belirlenmiş ise; • Bu yöndeki kanunlara uygun olarak, yurtdışında merkezi olan bir şirketin, Romanya topraklarında bulunan bölümüne, temsilciliğine veya şubesine şef olarak görevlendirilmiş olmanız; • Romen bir vatandaşın aile ferdi olmanız; • AB/AEA’ya veya Isviçre Konfederasyonu’na üye bir ülkede merkezi bulunan bir şirketin çalışanı olmanız ve Romanya’ya atanmanız (bu durumda o ülkedeki oturum iznini sunmanız gerekecek). Funcţionarul: Nu aveţi nevoie de autorizaţie de muncă dacă: • aveţi un drept de şedere permanentă în România; • faceţi parte din categoria de cetăţeni străini al căror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului, convenţiei sau înţelegerii la care România este parte; • sunteţi numit şef de filială, reprezentanţă sau de sucursală pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română în acest sens; • sunteţi membru de familie al unui cetăţean român; • sunteţi angajat al unei companii cu sediul în unul dintre statele membre UE/SEE ori în Confederaţia Elveţiană şi sunteţi detaşat în România (va trebui să prezentaţi permisul de şedere din acel stat).

Uzun süreli oturum Şederea pe termen lung

8F41

Yabancı vatandaş: Uzun süreli oturumun ne demek olduğun öğrenmek isterim. Cetăţeanul străin: Aş dori să ştiu ce este şederea pe termen lung. Gişedeki memur: Uzun süreli oturum, belirlenmemiş bir süre için (daimi olarak) Romanya’da ikamet etmenize izin verir. Funcţionarul: Şederea pe termen lung vă permite să vă stabiliţi domiciliul în România, pe durată nedeterminată de timp (permanentă). Yabancı vatandaş: Romanya’da ikamet etme iznini nasıl elde edebilirim? Cetăţeanul străin: Cum pot obţine domiciliul în România? Gişedeki memur: Eğer AB/AEA üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşıysanız, Romanya’da en az 5 yıl devamlı ve kanuni olarak oturumunuz varsa ve Romanya’da uzun süreli oturum hakkı almak istiyorsanız, bu işi oturduğunuz ilin Romanya Göçmelik Bürolarına talep etmelisiniz. Eğer cevap olumlu ise, Romanya’da oturum dilekçesinde geçen amaç için (örnek olarak : çalışma, ticari faaliyetler, aile birleşmesi, v.s) Romanya’da ikamet etme hakkı ve daimi oturum izni veya romen bir vatandaşın aile ferdi için ikametgah verilecektir. Funcţionarul: Dacă sunteţi cetăţean al unui stat non-UE/SEE, aveţi o şedere continuă legală

114


de minimum 5 ani în România şi doriţi să obțineți dreptul de şedere pe termen lung în România, trebuie să solicitaţi acest lucru la birourile Oficiului Român pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Dacă răspunsul este unul pozitiv, veţi primi domiciliul în România şi vi se va elibera permisul de şedere permanentă pentru scopul şederii în România pentru care aţi depus cererea (de exemplu: muncă, activităţi comerciale, reîntregirea familiei etc.) sau cartea de rezidenţă pentru membru de familie al unui cetăţean român. Yabancı vatandaş: Uzun süreli oturma izninin geçerlilik süresi nedir? Cetăţeanul străin: Ce valabilitate are permisul de şedere pe termen lung?

Devamlı oturum Şederea continuă

8F43

Yabancı vatandaş: Devamlı oturum ne demek? Cetăţeanul străin: Ce înseamnă şedere continuă? Gişedeki memur: Romanya topraklarında olmama süresinin ardışık olarak 6 aydan daha az olması ve toplam 10 ayı geçmemesi durumu, oturumun devamlı olması demektir. Funcţionarul: Şederea este considerată continuă atunci când perioada de absenţă de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive şi nu depăşeşte în total 10 luni.

Vocabular tematic

Gişedeki memur: Romen bir vatandaşın aile ferdi olma durumunda uzun süreli otuma izninin geçerlilik süresi 10 yıldır ve kanunların öngordüğu başka amaçlar için Romanya’da oturum hakkınız 5 yıldır. 5 veya 10 yıllık geçerlilik süresi sadece evrakın geçerliliği içindir, sizin Romanya’da oturma süreniz ile ilgili değildir. Funcţionarul: Permisul de şedere pe termen lung are o valabilitate de 10 ani în cazul în care sunteţi membru de familie al unui cetăţean român şi de 5 ani dacă aveţi dreptul de şedere în România pentru celelalte scopuri prevăzute de lege. Valabilitatea de 5 sau 10 ani se referă doar la valabilitatea documentului, nu şi la durata şederii dumneavoastră în România.

Yabancı vatandaş: Tüm oturma süreleri hesaba katılıyor mu? Cetăţeanul străin: Toate perioadele de şedere sunt luate în calcul? Gişedeki memur: Hayır, uzun süreli ikamet için eğitim amaçlı oturumun süresi yarım olarak hesaplanır ve Romanya’da kısa oturum vizesi, diplomatik vize veya hizmet vizesi ve sezonluk işcilik faaliyetleri yapma vizesi ile geçirilen süreler hesaba alınmıyor. Funcţionarul: Nu, perioada de şedere în scop de studii se calculează la jumătate pentru rezidenţa pe termen lung iar perioadele petrecute în România cu viză de scurtă şedere, viză diplomatică sau de serviciu şi cu viză pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier nu se iau în calcul.

115


Yabancı vatandaş: Kimler uzun süreli oturma hakkı alamaz? Cetăţeanul străin: Cine nu poate primi drept de şedere pe termen lung? Gişedeki memur: Eğitim için geçici olarak oturma hakkı olan kişiler, kısa süreli oturma vizesi ile Romanya da bulunan kişiler veya diplomatik veya hizmet vizesi ile verilen vizeden/haktan yararlananlar, uzun süreli oturma hakkı alamazlar. Funcţionarul: Persoanele cu un drept de şedere temporară pentru studii, persoanele aflate în România cu viză de scurtă şedere sau viză/drept de şedere conferit de viza diplomatică sau de serviciu nu pot primi dreptul de şedere pe termen lung.

Tematik Sözlükler

Uzun süreli oturma hakkı elde etmek için gerekli evraklar Documente necesare pentru obţinerea dreptului de şedere pe termen lung 8F44 Yabancı vatandaş: Uzun süreli oturma hakkı elde etmek için hangi evraklar gereklidir? Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea dreptului de şedere pe termen lung? Gişedeki memur: Romanya’da ikamet etmek için ilk adım Romanya Goçmenlik Bürosuna bir dosya vermektir. Dosyanın aşağdaki evrakları içermesi gerekir : • dilekçe ; • sınırı geçme belgesi (pasaport, seyahat belgesi, v.s) orijinali ve bir nusahsı; • Yaşam alanı ile ilgili kanıtlayıcı evraklar (orijinali ve bir nushası); • Sosyal sağlık sigortasının kanıtı; • Geçim kaynaklarının kanıtı (Romen vatandaşlarının aile fertleri bu belgeyi getirmeleri gerekmemektedir) • Romen yetkili makamları tarafından verilen sabıka kaydı sertifikası; • medeni durum belgeleri (eğer durum gerektiriyorsa) • ödemeler. Funcţionarul: Primul pas pentru a vă stabili domiciliul în România este depunerea dosarului la Oficiul Român pentru Imigrări. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: • cerere; • documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie etc.) în copie şi original; • acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie şi original); • dovada asigurării sociale de sănătate; • dovada mijloacelor de întreţinere (membrii de familie ai cetăţenilor români nu trebuie să depună acest document); • certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile române; • documente de stare civilă (dacă este cazul); • taxe.

Çocukların uzun süre oturum hakları Dreptul de şedere pe termen lung al copiilor

8F45

Yabancı vatandaş: Benim çocuklarım uzun süreli oturma hakkı alabilirler mi? Cetăţeanul străin: Copii mei pot obţine dreptul de şedere pe termen lung?

116


Gişedeki memur: Çocuklarınız için uzun süreli oturum hakkının verilmesi sizin için sunduğunuz talep ile aynı anda isteyebilirsiniz. Çocuklarınız bu hakkı sadece sizin bu hakkı almanız durumunda elde edebilirler. Funcţionarul: Puteţi solicita acordarea dreptului de şedere pe termen lung pentru copii dumneavoastră în acelaşi timp cu solicitarea depusă pentru dumneavoastră. Copii pot primi acest drept doar dacă aţi primit dumneavoastră acest drept. Yabancı vatandaş: Çocuklarım için de uzun süreli oturma hakkı elde etmek için hangi evrakları sunmam gerekiyor? Cetăţeanul străin: Ce acte trebuie să depun pentru a obţine dreptul de şedere pe termen lung şi pentru copii mei?

Yabancı vatandaş: Uzun süreli oturma hakkını ne kadar süre içerisinde alabilirim? Cetăţeanul străin: În cât timp primesc dreptul de şedere pe termen lung? Gişedeki memur: Sizin talebiniz doğrultusunda cevabı en fazla 6 ay içerisinde alırsınız. Bu süre 3 ay daha uzatılalabilir ve bu durumdan da siz de bilgilendirilirsiniz. Yazılı cevabı, dilekçenin çözümlenmesinden sonra 15 calışma günü içerisinde alırsınız. Eğer uzun süreli oturma hakkı size verildiyse, bildirimi aldıktan sonra 30 gün içerisinde, dilekçenin kaydediliği Romanya Göçmenlik Bürosuna, uzun süreli oturum izninin verilmesi için gerekli evrakları sunmanız gerekiyor. Funcţionarul: La cererea dumneavoastră veţi primi răspuns în maxim 6 luni. Acest termen se poate prelungi cu încă 3 luni, caz în care veţi fi anunţat şi dumneavoastră. Veţi primi răspunsul în scris, în 15 zile lucrătoare de la soluţionarea cererii. Dacă vi s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung, în 30 de zile de la primirea comunicării trebuie să depuneţi documentele necesare eliberării permisului de şedere pe termen lung la biroul Oficiului Român pentru Imigrări unde a fost înregistrată cererea.

Vocabular tematic

Gişedeki memur: Sizin için verdiğiniz dosyanın içeriğine şu belgeleri de eklemeniz gerekiyor: • tercüme edilmiş ve hukukileştirilmiş/apostillenmiş (evrağı veren ülkeye göre) doğum belgesi • Romanya topraklarında uzun süreli oturma hakkı olmayan ebeveyin resmi şekilli muvafakatname; Funcţionarul: În dosarul pe care îl depuneţi pentru dumneavoastră trebuie să includeţi următoarele documente: • certificatul de naştere tradus şi supralegalizat/apostilat (în funcţie de statul emitent al documentului); • consimţământul în formă autentică al părintelui care nu are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul României.

Yabancı vatandaş: Eğer dilekçem reddedildiyse ne yapabilirim? Cetăţeanul străin: Ce pot face dacă cererea mea a fost refuzată? Gişedeki memur: Bildiri dilekçenizin reddedilme sebeplerini de içerir. Eğer uzun süreli oturma hakkınız reddedildiyse, bu kararı bildirim tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde Bükreş Temyiz Mahkemesinde itiraz edebilirsiz.

117


Funcţionarul: Comunicarea conţine şi motivele care au stat la baza deciziei. Dacă vi s-a refuzat acordarea dreptului de şedere pe termen lung, puteţi ataca decizia la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Uzun süre ikamet edenlerin hakları Drepturile rezidenţilor pe termen lung

8F46

Tematik Sözlükler

Yabancı vatandaş: Lütfen bana uzun süreli ikamet eden biri olarak hangi haklara sahip olduğumu söyleyebilirmisiniz? Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi spuneţi, vă rog, ce drepturi am ca rezident pe termen lung? Gişedeki memur: Romanya’da uzun süreli oturma hakkına sahipseniz, Romen vatandaşları gibi aynı haklardan yararlanırsınız. Böylece : • Romanya’da kaydedilmiş bir iş sözleşmesi bazında, çalışma ruhsatınız olmadan çalışabilirsiniz; • eğitim bursları, eğitimin denkleştitilmesi ve diplomaların, sertifikaların, yeterlilik ve mesleki nitelikler belgelerinin tanımlanması dahil tüm eğitim ve mesleli hazırlık şekillerine ve düzeylerine giriş hakkınız olur; • sosyal güvenlik ve koruma, sosyal sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz; • vergi ve harç muafiyetinden yararlanabilirsiniz; • ev edinmek dahil, kamusal mal ve hizmetlerden yararlanabilirsiniz; • sendika veya mesleki bir organizasyona ortak olma, bağlanma ve üye olma özgürlüğünüz var. Funcţionarul: Dacă aveţi drept de şedere pe termen lung în România beneficiaţi de aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii români. Astfel: • puteți lucra în România fără autorizaţie de muncă, în baza unui contract individual de muncă înregistrat. • aveţi acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale, • vă bucuraţi de securitate şi protecţie socială, asistenţă medicală şi socială, • beneficiaţi de scutiri de impozite şi de scutiri de taxe, • aveţi acces la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe, • aveţi libertate de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională.

Uzun süreli oturma hakkının sone ermesi Încetarea dreptului de şedere pe termen lung

8F47

Yabancı vatandaş: Uzun süreli oturma hakkı hangi durumlarda sona eriyor? Cetăţeanul străin: Când încetează dreptul de şedere pe termen lung? Gişedeki memur: Uzun süreli oturma izni aşağdaki durumlarda son bulur: • iptal edilmesi veya düşmesi durumunda; • bir başka ülkenin topraklarında uzun süreli bir oturma hakkı elde edinmesi durumda; • Romen devletinin topraklarında 12 aydan daha fazla bir süre için bulunmama, bu dönemde Avrupa Birliğine üye bir ülkede geçici oturma hakkından yararlandığınız durumlar hariç

118


Bibliografie Kaynakça A. Romanya’da Eğitim ve Sağlık Sistemi / Sistemul educaţional şi de sănătate din România

Vocabular tematic

• Romen devletinin topraklarında ardışık olarak 6 yıldan daha fazla bir süre için bulunmama, bu dönemde Avrupa Birliğine üye bir ülkede geçici oturma izninden yararlanmış olsanız bile; • Romen vatandaşlığı alındığında, talep doğrultusunda; • Uzun süreli ikamet edenin, << A.B de eski Mavi Kart sahibi>> açıklaması ile uzun süreli oturma izni sahibinin veya uzun süreli ikamet eden vasfı verilen aile bireylerinin, Avrupa Birliğine, Avrupa Ekonomik Alanına veya Isviçre Konfederasyonuna üye ülkelerin topraklarında, ardışık olarak 2 yıldan daha fazla bir süre içerisinde bulunmama. Funcţionarul: Dreptul de şedere pe termen lung încetează în următoarele situaţii: • în cazul anulării sau revocării, • în cazul obţinerii unui drept de şedere pe termen lung pe teritoriul altui stat, • în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care, în această perioadă, aţi beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, • în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pe o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această perioadă aţi beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene, • la cerere, la dobândirea cetăţeniei române, • în cazul absenţei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui permis de şedere pe termen lung cu menţiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE», sau a membrilor săi de familie cărora le-a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.

EĞİTİM / EDUCAŢIE Geçerli yasalar/ Legislaţie utlizată: 1. AB dışı üçüncü ülke vatandaşlarının 2011- 2012 öğrenim yılında Romanya’da akredite edilen devlet ve özel eğitim kuruluşları / üniversitelerinde eğitim ve öğrenime kabul etme metodolojisi / Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străini din state terţe UE în învățământul de stat și particular acreditat din România, în anul școlar/universitar 2011 - 2012, http://www.edu.ro/index.php/articles/16311 2. Romanya’da eğitim gören yabancı vatandaşlar için minimum eğitim ücretlerini belirleme konusundaki 29 Ağustos 2009 tarihli 22 no’lu Hükümet Yönetmeliği. /Ordonanţa Guvernului nr. 22 din 29 august 2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România http://www.edu.ro/index.php/articles/12712 3. Öğrenime kabul mektubu verilmesi için dilekçe / Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, http://www.edu.ro/index.php/articles/12650

119


Tematik Sözlükler

Online Kaynaklar/ Surse Online: 1. Romence dili terimler sözlüğü / Dicţionar explicativ al limbii române, http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 2. Diplomaların Ulusal Tanınma ve Denklik Merkezi / Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor http://www.cnred.edu.ro/#Activitati 3. Eğitim, Araştırma, Gençlik ve Spor Bakanlığı / Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului http://www.edu.ro/index.php SAĞLIK/ SĂNĂTATE Geçerli yasalar / Legislaţie utlizată: 1.Sağlık alanında reform konusundaki 14 Nisan 2006 tarihli 95 nolu Kanun / Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislative/legea-95-privind-reforma-indomeniul-sanatatii 2.Romanya’da yardıma muhtaç olan yabancıların sosyal entegrasyonu ile ilgili 44/2004 no Hükümet Yönetmeliği / Ordonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România http://www.cnas.ro/legislatie/cetateni-straini/ordonanta-nr-44-din-29-ianuarie-2004 Online Kaynaklar / Surse Online: 1. Romence terimler sözlüğü / Dicţionar explicativ al limbii române http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 2. Ulusal Sağlık Sigorta Kurumu /Casa Naţională de Asigurări de Sănătate http://www.cnas.ro/ 3. Bükreş Ulusal Sağlık Sigorta Kurumu/Casa de Asigurari de Sănătate a Municipiului București http://casmb.ro/main.php

B. İş ilişkileri/Relaţii de muncă Yasalar/Legislaţie: 1. Çalışma Yasası ile ilgili 53/2003 No’lu Kanunu değiştiren ve tamamlayan 40/2011 no Kanun/ Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii 2. 62/2011 no Sosyal Diyalog Kanunu/Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 3. Sonraki değişiklik ve ilaveleri ile işsizlik sigortası ve istihdam teşviği konusundaki 76/2002 No’lu Kanun /Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare Online kaynaklar/ Surse on-line: http://codul-muncii.webox.ro/ www.avocatnet.ro www.legislatiamuncii.manager.ro

C. İşe alma görüşmesi/ Interviul de angajare

120


1. Europass Özgeçmişi konusunda 2002/236/CE Avrupa Parlamento Komisyonu ve 11 Mart 2002 Avrupa Birliği Konseyi Tavsiye Kararları/ Recomandarea 2002/236/CE a Comisiei Parlamentului European şi Consiliului Uniunii Europene din 11 martie 2002 – privind Curriculum Vitae Europass 2.Çalışma Yasası konusundaki sonraki değişiklik ve ilaveleri ile 40/2011 no Kanun/ Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii Online Kaynaklar/ Surse on-line: http://www.codulmuncii.ro http://www.cveuropean.ro/interview.html http://www.ejobs.ro/cariera/sectiune-stdent/articol-TotuldespreInterviu/page-Cele-15-regulide-aur-ale-unui-interviu

Yasalar/Legislaţie: 1. Konut sahipleri dernekleri kuruluşu, düzeni ve faaliyetleri konusunda 230/2007 No’lu Kanun, Bölüm I- Genel hükümler, tanımlar; madde 3, g) bendi./ Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Capitolul I Dispoziţii generale, definiţii; Art. 3, litera g) 2. 114/1996 no Kanun- Konut Kanunu/ Bölüm 3- Konutların kiralanması; Madde 21 /Lege nr. 114/1996 – Legea locuinţei; Capitolul 3 – Închirierea locuinţelor; Art. 21 3. Esir güç (enerji) tüketicilerinin sınıflandırılması ile ilgili 28 Kasım 2000 tarihli Metodoloji (2000 Metodolojisi) /Metodologia din 28 noiembrie 2000 (Metodologia din 2000) privind încadrarea pe categorii a consumatorilor captivi de energie electrică 4. Diğer ülke yetkili otoriteleri tarafından verilen ehliyetlerin benzeri Romen belgeleri ile değişimi konusunda 1.Kısım, sayı 578, 16 Ağustos 2011 tarihli Romanya Resmi Gazetesinde yayınlanan İdari ve İçişleri Bakanlığının 163/2011 No’lu Talimatnamesi. Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 578, din 16 august 2011

Vocabular tematic

D. Günlük Yaşam / Viaţa de zi cu zi

Online Kaynaklar/ Surse on-line: http://www.igpr.ro http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Rezidenta-permanenta/79 http://www.gazest.ro/furnizare/facturi/factura-de-regularizare.html http://www.politiaproximitate.ro/permis_conducere.html

E. Romanya Anayasası/Romanya Hukuk Devleti/ Constituţia României/România stat de drept Rehberler/ Ghiduri: Mocanu Gina, Crăciun Andreea, Marin Sînziana Carolina, Drăgoi Ştefan (ARCA – Romanya Göçmen Forumu), Spesifik Hazırlık Rehberi : Romen Vatandaşlığının iptali / Romen vatandaşlığının geri alma sürecinde ilgili kişilerin bir şekilde koruma ile desteklenmesi”/ Mocanu Gina, Crăciun Andreea, Marin Sînziana Carolina, Drăgoi Ştefan

121


(ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migranți), Ghid de Pregătire Specifică: Obţinerea Cetăţeniei Române, material redactat în cadrul Proiectului: „Sprijinirea persoanelor cu o formă de protecţie în procesul de obţinere a cetăţeniei române”. Yasalar/ Legislaţie: 1.Romanya Anayasası 2003, Ştefan Yayınevi, Bükreş, 2010/ Constituţia României 2003, Editura Ştefan, Bucureşti, 2010. 2. Romen vatandaşlığının 21/1991 No’lu Kanunu/ Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române.

Tematik Sözlükler

Online kaynaklar/ Surse on-line: Romence dili terimler sözlüğü /Dicţionar explicativ al limbii române | DEX online http://dexonline.ro/.

F. Romanya Göçmen Ofisi memurlarıyla etkileşim/Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări Yasalar/ Legislaţie: 1. Sonraki ilaveler ve değişiklikleri ile Romanya’daki yabancılar ile ilgili 194/2002 sayılı Hükümet Kararnamesi/ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, cu completările şi modificările ulterioare 2. Sonraki ilaveler ve değişiklikleri ile yabancıların Romanya’da işe alınması veya transfer edilmesi ile ilgili 56/2007 sayılı Acil Hükümet Kararnamesi/ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, cu completările şi modificările ulterioare 3. Sonraki ilaveler ve değişiklikleri ile ruhsatlı özel kişiler, bireysel müesseseler, aile müesseselerinin ekonomik faaliyetleri ile ilgili 44/2008 sayılı Acil Hükümet Kararnamesi/ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu completările şi modificările ulterioare 4. Sonraki ilaveler ve değişiklikleri ile Romanya’da düzenlenmiş mesleklerle ilgili mesleki yeterlilik ve diplomaların tanınması konusundaki 200/2004 sayılı Kanun/ Legea 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificările profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu completările şi modificările ulterioare Online kaynaklar/ Surse on-line: Romanya Göçmen Ofisi/ Oficiul Român pentru Imigrări http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Venireacalatoria-in-Romania/67 http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sederea-in-Romania/70 http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sedere-pe-termen-lung-in-Romania/79 Conta Online http://www.conta.ro/dictionar.php WEB DEX http://www.webdex.ro/online/noul_dictionar_explicativ_al_limbii_romane

122Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.