Vocabular tematic roman - arab

Page 1


‫ قوسمين بارزان‬،‫ أنا ماريا نيقوالي‬،‫ كورينا دياكوفسكي‬،‫ أدريانا لونغو‬،‫ روديكا نوفاك‬،‫ سيمينا غوغا‬،‫جينا موكانو‬

Gina Mocanu, Simina Guga, Rodica Novac, Adriana Lungu, Corina Diacovschi, Ana Maria Niculae, Cosmin Bârzan

Vocabulare tematice de învățare a limbii române pentru străini Cuvinte, expresii și dialoguri

Vocabular tematic

‫ِبٍٔخ ٌألعبٔت‬ٚ‫اػٍغ ٌزؼٍُ اٌٍغخ اٌز‬ِٛ ‫اٍِض ِمظّخ ػٍى‬ٛ‫ل‬ ‫راد‬ٚ‫ِؾب‬ٚ ‫ػجبراد‬ٚ ‫ِظطٍؾبد‬

Traducător: Gabriel Biţună

‫ٔب‬ٛ‫ غبثزٌبي ثٍزظ‬:ُ‫حٌّززع‬

2012

3


‫ِمذِخ‬

‫لبِ‪ٛ‬ص ِمظُ ػٍى ِ‪ٛ‬اػٍغ‬

‫ػِ‪ ٠‬حألهَ ؿِء ٌْٓ٘ ‪ َٟ٣‬ك‪ٍٓٝ ٢‬خٗ‪٤‬خ حٌُٔخٕ حٌُ‪ ١‬طَ‪٣‬ي‪ ٕٝ‬حُؼ‪ ٖ٤‬ك‪ ٚ٤‬ك‪ ٢‬حُٔ٘‪ٞ‬حص‬ ‫حُٔوزِش‪ٓٞ٣ .‬خ رؼي ‪ ّٞ٣‬طلخ‪ ُٕٞٝ‬إٔ طز٘‪ٞ‬ح ك‪٤‬خس ك‪ ٢‬ػخُْ ‪٣‬وظِق ػٔخ ً٘ظْ ٓظؼ‪ٞ‬ى‪ ٖ٣‬ػِ‪ٚ٤‬‬ ‫‪ٝ‬طَؿز‪ ٕٞ‬ك‪ ٢‬إٔ ط٘ؼَ‪ٝ‬ح ك‪ٍٓٝ ٢‬خٗ‪٤‬خ ًؤٗي ك‪ ٢‬ر‪٤‬ظٌْ‪ٌٛ .‬ح حُٔـِي ٓ‪ٞ‬ؿّ‪ ٚ‬اُ‪ٓ ٌْ٤‬زخَٗس ‪ُٚٝ‬‬ ‫حُي‪ ٍٝ‬ك‪ ٢‬طٔ‪ َ٤ٜ‬حُٔلخ‪ٍٝ‬س ر‪ٝ ٌْ٘٤‬ر‪ ٖ٤‬حُٔـظٔغ حٌُ‪ٔ٣ ١‬ظ‪٤٠‬لٌْ ‪٣ٝ‬يػٌْٔ ك‪ ٢‬طؼِْ حُِـش‬ ‫حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش‪.‬‬ ‫ر‪ ٌٜٙ‬ه‪ٞ‬حٓ‪ ْ٤‬حُٔ‪ٜ‬طِلخص ٗوظَف ػِ‪٤‬ي أىحس طٔ​ٔق ٌُْ حُيٍحٓش حُلَى‪٣‬ش ُِـش‬ ‫حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش‪ٝ ًَ .‬حكي ٓ٘‪ٜ‬خ ‪٣‬لظ‪ ١ٞ‬ػِ‪ ٠‬هخٓ‪ ،ّٞ‬ػزخٍحص‪ ،‬طؼخٍف ‪ٓٝ‬لخ‪ٍٝ‬حص ه‪َ٤ٜ‬س ػٖ‬ ‫ٓ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ ٓؼ‪٘٤‬ش ٓ٘‪ٜ‬خ‪:‬حُ‪ٜ‬لش ‪ٝ‬حُظَر‪٤‬ش ‪ٝ‬حُٔ٘خًٍش ك‪ٓ ٢‬وخرِش ط‪ٞ‬ظ‪٤‬ق‪ ،‬ػالهخص ػَٔ‪ ،‬حُظؼخَٓ‬ ‫ػ٘ي ٗزخر‪٤‬ي حٌُٔخطذ حُٔ‪ٞ‬ظل‪ ٖ٤‬حُؼخٓ‪ٝ ٖ٤‬حُلو‪ٞ‬م ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬حؿزخص حألٓٔ‪٤‬ش‪ .‬ك‪ٜٗ ٢‬خ‪٣‬ش حُٔـِي‪،‬‬ ‫طـي‪َٓ ٕٝ‬حؿغ طَ٘ٔ ٓ‪ٜ‬يٍحُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ٓيٍؿش ك‪ ٢‬حُو‪ٞ‬حٓ‪ ٢ٛٝ ْ٤‬هي طٌَ٘ ىُ‪٤‬ال ٓل‪٤‬يح ٌُْ‪،‬‬ ‫ك‪ ٢‬كخُش ٍؿزظٌْ َٓحؿؼش حُ٘‪ ٜٙٞ‬حُوخٗ‪٤ٗٞ‬ش أ‪ ٝ‬ؿ‪َٛ٤‬خ ٖٓ حُٔ‪ٜ‬خىٍ حُٔظؼِوش رخُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ‬ ‫حُٔظطَم اُ‪ٜ٤‬خ‪.‬‬ ‫‪ٝ‬طَكن ‪ ٌٙٛ‬حُٔخىس طٔـ‪٤‬الص ‪ٞٛ‬ط‪٤‬ش طٔخػيًْ ك‪ ٢‬طؼِْ حُِـش حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش ى‪ ٕٝ‬حٓظؼخٗش‬ ‫أٓظخً‪ ٌٙٛ.‬حُل‪ ٍٜٞ‬حُٔظش ‪َٓ ٢ٛ‬هٔش ٖٓ ‪ A‬اُ‪ٓ ٌَُٝ F ٠‬ـٔ‪ٞ‬ع ٖٓ حٌُِٔخص ‪ٝ‬حُـَٔ ٍه ٌْ‪.‬‬ ‫ٓؼخ ‪ ٢ٛ‬طٌَ٘ ً‪ٞ‬ىح ( ‪ B6 ، A1‬اُن‪ ).‬طـي‪ ٚٗٝ‬ك‪ ٢‬حُِٔق ‪ MP3‬حُٔ‪ٞ‬حكن كظ‪ٗ ٠‬ؤَٓ إٔ طـي‪ٝ‬ح‬ ‫حُِٔق حُ‪ٜٞ‬ط‪ ٢‬حُٔ‪ٞ‬حكن ُِ٘‪ ٚ‬حٌُٔظ‪ٞ‬د رخُِـش حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش رٔ‪ُٜٞ‬ش‪ .‬ربٌٓخٌْٗ أ‪ٝ‬ال إٔ ططخُغ‬ ‫حُ٘‪ ٚ‬رِـش ٓؤُ‪ٞ‬كش ُي‪ ( ٌْ٣‬حالٗـِ‪٣ِ٤‬ش ‪ٝ‬حُظًَ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُ‪٤ٜ٘‬ش ‪ٝ‬حُؼَر‪٤‬ش) ‪ ٖٓٝ‬ػْ طَؿٔظ‪ ٚ‬اُ‪ ٠‬حُِـش‬ ‫حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش ‪ٝ‬حُظٔـ‪ َ٤‬حُ‪ٜٞ‬ط‪ ُِٚ٘ ٢‬رخُِـش حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش‪ .‬حُِٔلخص حُ‪ٜٞ‬ط‪٤‬ش ‪ ٌٖٔ٣‬طِ٘‪ِٜ٣‬خ ٖٓ‬ ‫حُ‪ٜ‬للش ‪٣ٝ‬ذ ‪http://www.adosahrom.ro/fisiereaudio :‬‬ ‫‪ٔ٣‬ظ‪ٜ‬يف ٓ‪ ٌٙٛ ٕٞٔ٠‬حُو‪ٞ‬حٓ‪ ْ٤‬حُٔؤ​ٔش ػِ‪ ٠‬حُٔ‪ٞ‬ح‪٤ٟ‬غ اُ‪ ٠‬حُظَر‪٤‬ش ك‪َٜ‬ح ٓظخرؼخ‬ ‫طٔ‪ َ٤ٜ‬طؼِْ حُِـش حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش‪ .‬حُٔؼِ‪ٓٞ‬ش حُٔ‪ٞ‬كَس ك‪ ٢‬ػَ‪ٜٟ‬خ ُ‪ٔ٤‬ض ٗخِٓش أ‪ً ٝ‬خِٓش ‪ٝ‬ال ‪ٌٖٔ٣‬‬ ‫حٓظويحٓ‪ٜ‬خ ك‪ ٢‬ؿ‪ َ٤‬حُ‪ٜ‬يف حُظَر‪ًٌُ .١ٞ‬ي حُٔؼِ‪ٓٞ‬خص ‪ ٢ٛ‬ػخٓش ك‪َٜ‬ح ‪ٝ‬ال طو‪ٜ‬ي ر‪ٜ‬خ‬ ‫حُلخالص حُو‪٤ٜٛٞ‬ش‪ .‬حُٔلخ‪ٍٝ‬حص حُٔ٘ٔ‪ُٞ‬ش ك‪ ٌٙٛ ٢‬حُٔخىس ‪ ٢ٛ‬ه‪٤‬خُ‪٤‬ش ‪ٝ‬ال طٔؼَ ٗ‪ٝ ٚ‬ػ‪٤‬وش‬ ‫ٍٓٔ‪٤‬ش رخُ‪ٍَٝ٠‬س‪ .‬حُٔ​ٔظ٘يحص ‪ٝ‬حُ‪ٞ‬ػخثن حُظَ٘‪٣‬ؼ‪٤‬ش حُٔ٘​٘‪ٍٞ‬س ٖٓ هزَ حُ‪ٜ‬جخص حُٔوظ‪ٜ‬ش ‪٢ٛ‬‬ ‫طؼظزَٓ‪ٞ‬ػ‪ٞ‬هش كلٔذ‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫طؼِْ حُِـش حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪٤‬ش ‪ ٞٛ‬ؿ‪ٜ‬ي ٗو‪ ٢ٜ‬أٗظْ طظلِٔ‪ ٖٓ ٚٗٞ‬أٓزخد ٗظ‪ ًًٌَْٗ .٠‬أٌْٗ‬ ‫ُٔظْ ‪ٝ‬كيًْ‪ .‬ك‪ُٞ‬ي أٗوخ‪٘ٓ ،ٙ‬ظٔخص‪ٓ ،‬ئٓٔخص طَؿذ ك‪ٔٓ ٢‬خػيطٌْ أ‪ًُ ٌٕٞ٣ ٝ‬ي ٖٓ‬ ‫‪ٝ‬حؿز‪ٜ‬خ‪٘ٗ .‬ـّؼٌْ ػِ‪َٓ ٠‬حؿؼظ‪ٜ‬خ ألٕ حُٔـظٔغ حَُ‪ٓٝ‬خٗ‪ ،٢‬رـ‪ٜٞ‬ىًْ‪ ،‬طٌظٔذ حُظ٘‪ٞ‬ع ‪ٝ‬ط‪َ٤ٜ‬‬ ‫أًؼَ طٔخٓلخ ‪ٝ‬أًؼَ حٗلظخكخ‪.‬‬ ‫حُٔئُل‪ٕٞ‬‬

‫‪4‬‬


CUVÂNT ÎNAINTE

Vocabular tematic

Cel puţin o parte dintre dumneavoastră vedeţi România ca fiind locul în care doriţi să trăiţi în următorii ani. Zi de zi, încercaţi să vă reconstruiţi viaţa într-o lume diferită de cea care vă era familiară şi doriţi să vă simţiţi în România “acasă”. Acest volum vi se adresează direct, având rolul de a înlesni dialogul dintre dumneavoastră şi societatea care vă găzduieşte şi de a vă sprijini să învăţaţi limba română. Prin aceste vocabulare tematice vă propunem un instrument care permite studiul individual al limbii române. Fiecare dintre ele cuprinde un dicţionar, expresii, definiţii şi scurte dialoguri pe anumite teme, precum: sănătatea, educaţia, participarea la un interviu de angajare, relaţii de muncă, interacţiunea la ghişee cu funcţionari publici, drepturi şi obligaţii fundamentale. La sfârșit găsiți și o bibliografie, care conţine sursa anumitor informaţii incluse în vocabulare şi care poate constitui un ghid util pentru dumneavoastră, în cazul în care doriţi să consultaţi prevederile legale sau alte surse cu privire la temele abordate. Acest material este însoţit de înregistrări audio, care să vă ajute să învăţaţi limba română fără ajutorul unui profesor. Cele şase capitole sunt numerotate de la A la F, iar fiecărui grup de cuvinte sau fraze îi corespunde un număr. Împreună formează un cod (A1, B6…), care se regăseşte şi pe fişierul MP3 corespunzător, astfel încât sperăm să fie uşor să identificaţi fişierul audio care corespunde textului în limba română. Veţi putea consulta astfel întâi textul într-o limbă care vă este familiară (engleză, turcă, chineză sau arabă), traducerea sa în limba română, precum şi înregistrarea audio a textului din limba română. Fişierele audio pot fi descărcate de pe pagina de web: http://www.adosahrom.ro/fisiereaudio. Conţinutul acestor vocabulare tematice are scop exclusiv educativ, urmărind facilitarea învăţării limbii române. Informaţia oferită în cuprinsul acestora nu este atotcuprinzătoare sau completă şi nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional. De asemenea, informaţia este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare. Dialogurile conţinute de acest material sunt imaginare şi nu reproduc în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele şi actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice. Învăţarea limbii române este un demers personal, pe care dumneavoastră vi- l asumaţi din diferite motive. Vă reamintim însă că nu sunteţi singur. Există în jurul dumneavoastră persoane, organizaţii şi instituţii care doresc sau au obligaţia să vă ajute. Vă încurajăm să vă adresaţi lor, pentru că şi societatea românească, prin efortul dumneavoastră, câştigă în diversitate, devine mai tolerantă ş i mai deschisă. Autorii

5


‫حُل‪َٜٓ‬ض‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫د‪ِ .‬مبثٍخ ٌز‪ٛ‬ظٍف‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫طؼخٍف‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬

‫‪42‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪51‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫س‪ .‬اٌؾٍبح اٌٍ‪ٍِٛ‬خ‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫طؼخٍف‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬

‫‪59‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪67‬‬

‫ط‪ .‬دطز‪ٛ‬ر ر‪ِٚ‬بٍٔب \ ر‪ِٚ‬بٍٔب د‪ٌٚ‬خ ِجٍٕخ‬ ‫ػٍى اٌمبٔ‪ْٛ‬‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫‪.2‬‬ ‫طؼخٍف‬ ‫‪.3‬‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬ ‫‪.4‬‬ ‫ػ‪ .‬اٌزؼبًِ ِغ ِ‪ٛ‬ظفً اٌّىزت اٌز‪ِٚ‬بًٔ‬ ‫ٌٍ‪ٙ‬غزح‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫‪.2‬‬ ‫طؼخٍف‬ ‫‪.3‬‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬ ‫‪.4‬‬

‫‪94‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪104‬‬

‫اٌّزاعغ‬

‫‪118‬‬

‫‪77‬‬

‫لبِ‪ٛ‬ص ِمظُ ػٍى ِ‪ٛ‬اػٍغ‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫ٔظبِب اٌزؼٍ​ٍُ ‪ٚ‬اٌ ظؾخ فً ر‪ِٚ‬بٍٔب‬ ‫اٌززثٍخ‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫طؼخٍف‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬ ‫اٌ ظؾخ‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫طؼخٍف‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬ ‫ة‪ .‬ػاللبد ػًّ‬ ‫ٓ‪ٜ‬طِلخص \هخٓ‪ّٞ‬‬ ‫ػزخٍحص‬ ‫طؼخٍف‬ ‫ك‪ٞ‬حٍ‬

‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪77‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪94‬‬

‫‪6‬‬


CUPRINS:

D. Viaţa de zi cu zi I. II. III. IV.

E. I. II. III. IV.

F. I. II. III. IV.

Termeni/dicţionar Expresii Definiţii Dialoguri Constituţia României/România stat de drept Termeni/dicţionar Expresii Definiţii Dialoguri Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări Termeni/dicţionar Expresii Definiţii Dialoguri

Bibliografie

9 9 9 11 12 13 16 16 20 22 23 27 27 28 32 34 42 42 45 48 51 59 59 62 64 67 77 77 79 83 88 94

Vocabular tematic

Sistemul educaţional şi de sănătate din România Educaţie I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri Sănătate I. Termeni/ dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri B. Relaţii de muncă I. Termeni/dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri C. Interviul de angajare I. Termeni/dicţionar II. Expresii III. Definiţii IV. Dialoguri

A.

94 98 102 104 118

7


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫االخزظبراد‬

8

َٔ‫س حُؼ‬ٞ‫َ ه‬٤‫ش ُظ٘ـ‬٤٘١ُٞ‫ًخُش ح‬ُٞ‫ ح‬- .‫ع‬.‫ق‬.‫د‬.ٚ.ٚ ‫خ‬ٜ‫حط‬ٝ‫ٓٔخ‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ الػظَحف ح‬٢٘١ُٞ‫ حًَُِٔ ح‬- .َ .‫ ع‬.‫ ا‬.ٚ.َ ‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫٘خص ح‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤٘١ُٞ‫ حُيحٍ ح‬- .‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫د‬ ‫ش ُٔؼخٕ حُظوخػي‬٤٘١ُٞ‫ حُيحٍ ح‬- .‫د‬.َ.ٚ.‫د‬ ‫ش‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ ‫ؾ حُظـخٍس‬٣َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ حًَُِٔ ح‬- .‫ ا‬.‫ ا‬.‫د‬.‫د‬.‫ر‬.َ َٔ‫ش حُؼ‬٤٘‫ ٓلظ‬- .‫ع‬.َ ‫ش‬٤ٔ٤ِ‫ش حُؼَٔ حإله‬٤٘‫ ٓلظ‬- .‫ ا‬.‫ع‬.َ ‫س‬ٝ‫خ‬٣َُ‫ح‬ٝ ‫حُ٘زخد‬ٝ ‫حُزلغ‬ٝ ‫ش‬٤‫ُحٍس حُظَر‬ٝ - .‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ ‫ـَس‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ حٌُٔظذ ح‬- .ٖ.‫ر‬.َ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫َ حُزِيحٕ حالطلخى حأل‬٤‫ ٓـظَد ٖٓ ؿ‬- .‫ ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حأل‬١‫خى‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫ \ حُل‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حال‬- .‫ ا‬.‫ ا‬.‫\ف‬.‫ ا‬.‫ا‬ Abrevieri ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă CNRED – Centrul Național pentru Recunoașterea și Echivalarea Diplomelor CNAS – Casa Națională de Asigurări de Sănătate CNPP – Casa Națională de Pensii Publice CRPCIS - Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine IM – Inspecția Muncii ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă MECTS – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ORI – Oficiul Român pentru Imigrări RTT – Resortisant al țărilor terțe UE/SEE – Uniunea Europeană /Spațiul Economic European


‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫لش ك‬ُٜ‫ح‬ٝ ‫ش‬٤‫ ٗظخٓخ حُظَر‬.‫أ‬ A. Sistemul educaţional şi de sănătate din România Autor: Simina Guga ADO SAH ROM ‫ؿخ‬ٞ‫٘خ ؿ‬٤ٔ٤ٓ – ‫حُٔئُق‬ .ّ.ٝ .ٍ .ٙ.‫ح‬.ّ .ٝ.‫ى‬.‫أ‬

‫ش‬٤‫حُظَر‬ EDUCAŢIA

‫ص‬ِٛ‫ ِظطٍؾبد \لب‬.1 I. Termeni / Dicţionar A1

A absolvi

A1

‫حٓظ٘ٔن‬ ِّْ‫طؼ‬

A copia A învăţa A lua examenul / a trece examenul / a p ro mova

ٕ‫ حالٓظلخ‬٢‫ٗـق ك‬

Absenţă

‫خد‬٤‫ؿ‬

Absolvent

‫ؾ‬٣َّ‫ه‬

Adeverinţă

‫اػزخص‬

Bacalaureat

‫خ‬٣ٍُٞ‫رٌخ‬

Bibliografie

‫َٓحؿغ‬

Biologie

A2

‫ِذ‬١

Cerere Chimie

‫خء‬٤ٔ٤ً ّ‫ق‬ٛ

Clasă Coleg iu

‫ّش‬٤ًِ ،‫ ٓـٔغ‬،‫ش‬٣ٞٗ‫ٓيٍٓش ػخ‬ ‫ق‬٤ُ‫طؤ‬

Co mpunere Creşă

‫خٗش‬٠‫ك‬ ٍّٝ‫ىٍّ \ى‬

Curs/Cursuri Departament

‫ىحثَس‬

Desen

A3

Dictare Doctorat Educaţie fizică

‫خء‬٤‫ػِْ حألك‬

Vocabular tematic

‫خُغ‬١ \ ‫هَأ‬

A citi

A2

‫طوَّؽ‬

ٍْٓ A3

‫آالء‬ ٙ‫ٍح‬ٞ‫ىًظ‬ ‫ش‬٤ٗ‫ش ري‬٤‫طَر‬

9


Elev

ٌ٤ِٔ‫ط‬

Eseu Facultate

‫ٓوخُش‬ ‫ّش‬٤ًِ

Fizică

‫خء‬٣ِ٤‫ك‬ َٔ‫ٍ ٓٔظ‬ٞ٠‫ رل‬١‫ْ حُؼخى‬٤ِ‫حُظؼ‬ ‫ْ ٖٓ حُزؼي‬٤ِ‫\طؼ‬

Frecvenţă la zi / la distanţă Geografie

‫خ‬٤‫ؿـَحك‬

Grădin iţă

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

A4

Inspectoratul şcolar

ٍ‫لخ‬١‫ش أ‬ٍٟٝ A4

‫ن‬٣ٍ‫طؤ‬

Lecţie Liceu

ٍّ‫ى‬ ‫ش‬٣ٞٗ‫ٓيٍٓش ػخ‬

Limba engleză

‫ش‬٣ِ٤ِ‫حُِـش حإلٗـ‬

Limba şi literatura ro mână

‫خ‬ٜ‫ أىر‬ٝ ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حُـش ح‬ ٢ٍٓ‫ًظخد ٓي‬

Manual

‫َ \ ىٍحٓخص ٓؼ ّٔوش‬٤‫ٓخؿٔظ‬

Masterat Matematică

‫خص‬٤ٟ‫خ‬٣ٍ ‫ش‬٤ٓ‫ٓخىس ىٍح‬

Materie

A5

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretulu i şi Sportului Relig ie (materie opţională)

A5

Restanţă

‫ذ‬٤‫كَ٘ \ه‬

Semestru

٢ٓ‫ْٓ ىٍح‬ٞٓ ‫خُذ‬١ ‫ش‬٣‫ٓيٍٓش اػيحى‬

Şcoală în regim de internat

‫ش‬٤ِ‫ٓيٍٓش رؤهٔخّ ىحه‬ ‫ش‬٤ٜٛٞ‫ٓيٍٓش ه‬

Şcoală particu lară Şcoală primară Şcoală profesională Şcoală vocaţională Temă Teză Trimestru Vacanţă

10

‫حُ٘زخد‬ٝ ‫حُزلغ‬ٝ ‫ش‬٤‫ُحٍس حُظَر‬ٝ ‫س‬ٝ‫خ‬٣َُ‫ح‬ٝ )‫ش‬٣ٍ‫خ‬٤‫ٖ (ٓخىّس حهظ‬٣‫ى‬

Student Şcoală gimnazială

A6

٢ٍٓ‫ٓلظّٖ ٓي‬

Istorie

‫ش‬٤‫ٓيٍٓش حرظيحث‬ A6

‫ش‬٤ٜ٘ٓ ‫َٓىٓش‬ ‫ش‬٤ِ٤ٛ‫ٓيٍٓش طؤ‬ ‫حؿذ‬ٝ ‫كش \ ٍٓخُش‬َٝ١‫أ‬ ‫ٕ ٖٓ ػالػش‬ٌٞ‫ ٓظ‬٢ٓ‫ْٓ ىٍح‬ٞٓ َٜٗ‫أ‬ ‫ػطِش‬


‫ ػزخٍحص‬. 2 II. Expresii A7

A avea restanţe / corigenţe

A7

ٕ‫ حالٓظلخ‬٢‫َٓم ك‬

A copia la examen

‫ن‬٣ٍ‫ ىٍحٓش حُظؤ‬٢‫َ ك‬ٛ‫ٓخ‬

A fi bun la istorie A învăţa de la cineva

ٕ‫ي كال‬٣ ٠ِ‫طظٌِٔ ػ‬

A învăţa la economie

‫خى‬ٜ‫ىٍّ حالهظ‬ ٕ‫ حالٓظلخ‬٢‫ٗـق ك‬

A lua examenul A lua o notă mare

‫ش‬٤ُ‫ ػالٓش ػخ‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ك‬ ‫ػخص‬ٞٔ‫ ٓـ‬٢‫ػَٔ ػ٘خء ػ٘خء\ك‬

A lucra în perechi / grupuri Cămin studenţesc

A8

Cert ificat de co mpetenţă lingvistică

‫ش‬٣ٞ‫الص حُِـ‬ٛ‫خىس حُٔئ‬ٜٗ

Durata anului de învăţământ

‫ش‬٤ٓ‫ٓيّس حُٔ٘ش حُيٍح‬

Examene de diferenţă

‫حٍم‬ٞ‫حٓظلخٗخص ك‬

Foaie matricolă

‫ٍ حُؼالٓخص‬ٝ‫ؿي‬ ‫ش‬٤‫ش حُٔيٍٓش حالرظيحث‬٣‫ْ ٓخ هزَ ريح‬٤ِ‫طؼ‬ 3ٝ 0 ٖ٤‫ف ػَٔ حُطلَ ر‬ٝ‫ظَح‬٣( )‫حص‬ٞ٘ٓ

Învăţământ antepreşcolar (0-3 ani) Învăţământ gimnazial

١‫ْ اػيحى‬٤ِ‫طؼ‬

Învăţământ liceal

A9

Învăţământ liceal secundar inferior (clasa a IX-a şi a X-a) Învăţământ liceal secundar superior (clasa a XI-a şi a XIIa) Învăţământ preşcolar (3-6 ani) Învăţământ primar Învăţământ profesional Învăţământ tehnologic şi vocaţional Lucrare de control Materie de studiu

٢‫الر‬١ ٌٖٔٓ

١ٞٗ‫ْ ػخ‬٤ِ‫طؼ‬

A9

‫لخٕ حُظخٓغ‬ُٜ‫ (ح‬٢ٓ‫ أٓخ‬١ٞٗ‫ْ ػخ‬٤ِ‫طؼ‬ )َٗ‫حُؼخ‬ٝ َ٘‫ ػ‬١‫لخٕ حُلخى‬ُٜ‫ ػخٍ (ح‬١ٞٗ‫ْ ػخ‬٤ِ‫طؼ‬ )َ٘‫ ػ‬٢ٗ‫حُؼخ‬ٝ َ‫ف ػَٔ حُطل‬ٝ‫ظَح‬٣( ‫ْ هزَ حُٔيٍٓش‬٤ِ‫طؼ‬ )‫حص‬ٞ٘ٓ 6 ٝ 3 ٖ٤‫ر‬

Vocabular tematic

A8

ٕ‫ حالٓظلخ‬٢‫أهلن \ كَ٘ ك‬

٢‫ْ حرظيحث‬٤ِ‫طؼ‬ ٢ٜ٘ٓ ْ٤ِ‫طؼ‬ ٢ِ٤ٛ‫طؤ‬ٝ ٢‫ؿ‬ٌُٞٞ٘‫ْ ط‬٤ِ‫طؼ‬ ١َ٣َ‫حٓظلخٕ طل‬ ‫ش‬٤ٓ‫ٓخىّس ىٍح‬

11


A10

Recunoaşterea şi echivalarea diplo melo r

A10

‫خ‬ُٜ‫طؼخى‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫حالػظَحف رخ‬

Sesiune de examene

‫كظَس حٓظلخٗخص‬

Situaţie şcolară

٢ٍٓ‫غ ٓي‬ٟٝ ‫ش‬٣‫ىٍحٓش كَى‬

Studiu individual Taxa de şcolarizare

‫ش‬٤ٍٓ‫ّ ٓي‬ٍٞٓ

Temă pentru acasă

٢‫ظ‬٤‫حؿذ ر‬ٝ

‫ رؼبرٌف‬. 3

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

III. Definiţii 1 A11 ‫ش‬٤ٔ٤ِ‫ٍحص حُظؼ‬ٝ‫ حُي‬ٟ‫ اكي‬٠ٜٗ‫ أ‬ٚ‫ّخ زٌظ – ٗو‬ Absol vent – persoană care a terminat o formă de învăţământ. ).‫خُذ اُن‬١ ،ّٖٓ ‫ (ٓئ‬ُٚ ٢َ ‫ أػط‬١ٌُ‫ ح‬ٚ‫لش حُ٘و‬ٛ ‫خ‬ٜ‫ؼزض ر‬٣ٝ ‫ ٓ٘ظٔش‬ٝ‫وش ٓلٍَس ٖٓ هزَ ٓئٓٔش أ‬٤‫ػ‬ٝ – ‫إصجبد‬ Adeverinţă – document eliberat de o instituție/organizație și care atestă o calitate a persoanei căreia i se dă adeverinţa (asigurat, student etc.) ‫ٌ حُلن‬٤ِٔ‫خ حُظ‬ٜ٤ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫خىس حُٔل‬ُٜ٘‫ ح‬٢‫طؼط‬ٝ ‫ش‬٣ٞٗ‫ش حُٔيٍٓش حُؼخ‬٣‫خ‬ٜٗ ٢‫ُويّ ك‬٣ ‫حى‬ٞٓ ‫ ػيس‬٢‫ٓخص ك‬ِٞ‫رٌب – حٓظلخٕ إلػزخص حُٔؼ‬ٌٛ‫ثىب‬ .‫ِش حُيٍحٓش‬ٛ‫ح‬ٞٓ ٢‫ك‬ Bacal aureat – examen de verificare a cunoştinţelor din mai multe materii susţinut la finalizarea liceu lui. Diplo ma obţinută la acest examen îi dă dreptul elevului să îşi continue studiile. A12 .‫ ٓخ‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬٢‫ ك‬،‫ش‬٤‫ ُـش أؿ٘ز‬ٝ‫ حُظٌِْ رخُِـش حألّ أ‬٠ِ‫ ػ‬ٚ‫ي – هيٍس ٗو‬ٛ‫اٌزأًٍ٘ اٌٍغ‬ Competenţă ling vistică – capacitatea unei persoane de a vorbi limba maternă sau o limbă străină, la un anumit nivel. ٠‫زو‬٣ٝ ‫ش ُالٓظلخٗخص‬ٜ​ٜ‫ حُلظَس حُٔو‬٢‫ ك‬ٚ٤‫٘ـق حُيحٍّ ك‬٣ ُْ ٕ‫) – حٓظلخ‬٢ُ‫ْ حُؼخ‬٤ِ‫ حُظؼ‬٢‫اٌفشً (ك‬ٚ ،) 12- 1 ‫ف‬ٞ‫ل‬ُٜ‫اٌفشً – (ح‬ ‫ش‬ٛ‫ كظَس الكوش هخ‬٢‫ ك‬ٙ‫ي‬٤‫ؼ‬٣ ٕ‫ أ‬ٚ٤ِ‫ػ‬ Corigenţă (clasele I-XII), Restanţă (Studii superioare) – Examen care nu a fost promovat în sesiunea de examene şi u rmează să fie susţinut într-o sesiune specială .‫ ٓخ‬ٚ‫الص ُ٘و‬ٛ‫حُٔئ‬ٝ ١ٞ‫َ حُظَر‬٤٠‫خ حُظل‬ٜ‫ُؼظَف ر‬٣ ‫ش‬٤ٍٔٓ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ – ‫بدح‬ٙ‫اٌش‬ Di plomă – act oficial prin care se recunoaşte pregătirea educaţională, profesională sau competenţele unei persoane. ).‫خى اُن‬ٜ‫ حالهظ‬،‫ش‬٣ِ٤ِ‫ حُِـش حإلٗـ‬،‫خص‬٤ٟ‫خ‬٣َُ‫ ح‬:‫ ( ٓؼال‬٢‫ رلؼ‬ٝ‫ أ‬٢ٓ‫ِبدّح دراطٍخ – ٓـخٍ ىٍح‬ Materie/Disciplină de studiu – domeniu de studiu/de cercetare (ex: matematică, limba engleză, economie etc.) A13 .ٚ‫ظ‬٣‫خ‬ٜٗ ٢‫ ك‬ٝ‫ أػ٘خء ىٍّ أ‬،‫خُذ‬١\ٌ٤ِٔ‫ٓخص ط‬ِٞ‫ْ ٓؼ‬٤٤‫ أٓظخً ُظو‬ِٚ ّ‫ٔـ‬٣ ١ٌُ‫َح‬٣‫ػالِخ – حُظوي‬

َُّٜٔ٣ ٠‫خ كظ‬ٜ‫ـظ‬٤ٛ ‫يص‬٤‫ق أُػ‬٣َ‫ حُظؼ‬ٌٙٛ ٖٓ ٞ‫ٌُٖ ُِزؼ‬ٝ ، ٢‫ش حَُ٘ك‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ّ حُِـش ح‬ٞٓ‫ؿذ هخ‬ٞٔ‫طِلخص ر‬ُٜٔ‫ق ح‬٣َ‫ طْ طؼ‬1 ‫ٖ حألؿخٗذ‬٤٘١‫ح‬ُِٞٔ ‫خ‬ٜٜٔ‫ك‬ 1

Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, însă unele dintre definiţii au fost reformulate astfel încât să sune cât mai inteligibil pentru cetăţenii străini.

12


Notă – Apreciere dată de către un profesor pentru a evalua cunoştinţele unui elev, pe parcursul sau la finalizarea unui curs. ُْٓٞٔ‫ حٓظيحى ح‬٠ِ‫ٓش ػ‬ٍٝ‫ح ّى حُٔي‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫خ حٓظلخٗخص ك‬ٜ٤‫ش طُويَّ​ّ ك‬٤ٓ‫ش أػ٘خء حُٔ٘ش حُيٍح‬٤ُ٘ٓ ‫فززح اِزؾبٔبد – كظَس‬ Sesiune (de examene) – perioada de timp pe parcursul anului şcolar în care se susţin examene din materiile studiate pe parcursul semestrului. ‫ُش‬ٝ‫ٌ ُِٔح‬٤ِٔ‫ اػيحى حُطخُذ \ حُظ‬٠ُ‫يف ا‬ٜ‫ش طٔظ‬٣ٞٗ‫ حُٔيٍٓش حُؼخ‬٢‫خء حُيٍحٓش ك‬ٜ‫ رؼي حٗظ‬١َ‫ٌخ – ىٍحٓخص طـ‬ٛٔ‫دراطبد ِب ثؼذ اٌضب‬ .‫٘ش‬ٜٓ ٝ‫كَكش أ‬ Studii post liceale – studii care se realizează după terminarea liceu lui, în scopul pregătirii pentru o profesie/meserie. .‫٘ش‬٤‫ ٓخ حالٓظلخىس ٖٓ هيٓش ٓؼ‬ٚ‫ ُ٘و‬٠٘ٔ‫ طظ‬٠‫ُيكغ كظ‬٣ ‫رطُ – ٓزِؾ‬ Taxă – sumă de bani ce trebuie plătită pentru a putea beneficia de un anu mit serviciu.

‫ار‬ٛ‫ اٌؾ‬. 4 ‫ِبٍٔب‬ٚ‫رح رؼٍ​ٍٍّخ فً ر‬ٚ‫اٌزظغًٍ فً د‬ Înscrierea într-o formă de învăţământ din România A14 ‫ أٗخ‬.٢‫غ ٓٔخػيط‬٤‫آَٓ رؤٗي طٔظط‬ٝ ‫ ػيس أٓجِش‬١‫ ُي‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ :‫ث ً – فً ِب ثؼذ‬ٚ‫ر‬ٚ‫ِغززة ِٓ غٍز اٌجٍذاْ االرؾبد األ‬ ‫ح‬ِٜٞ‫ٖ ك‬٣ٌُ‫ ح‬٢ّ ِ‫ل‬١ٝ ٢‫ؿظ‬ُٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ش ؿخء ا‬٤ٟ‫ حُٔ٘ش حُٔخ‬٢‫ ك‬.َٔ‫خ حُؼ‬ٜ٘ٓ ٢‫ظ‬٣‫ؿخ‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش اهخٓش ك‬ٜ‫ ٍه‬٢ُٝ ٢ًَ‫ٖ ط‬١‫ح‬ٞٓ .‫ حُٔيٍٓش‬٢‫ ك‬٢ّ ِ‫ل‬١ َ ‫ إٔ أٓ ّـ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً ‫ي إٔ أػَف‬٣ٍ‫ أ‬.‫ كن حإلهخٓش ُـٔغ َٗٔ حُؼخثِش‬٠ِ‫ػ‬ RTT: Bună ziua. A m câteva întrebări şi sper că mă veţi putea ajuta. Sunt cetăţe an turc şi am un permis de şedere în Român ia în scop de muncă. Anul trecut au venit în România şi soţia şi cei doi copii ai mei, care au un drept de şedere pentru reîntregirea familiei. Aş vrea să ştiu cum pot să îmi înscriu copiii la şcoală. ًْ ٢ُ ٍٞ‫ إٔ طو‬ٞ‫أٍؿ‬ٝ ِّٞ‫َ د حُـ‬٠‫ طل‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ : .‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ: ‫اٌزٌبعح – فٍّب ثؼذ‬ٚ ‫اٌشجبة‬ٚ ‫اٌجؾش‬ٚ ‫سارح اٌززثٍخ‬ٚ .‫خ‬٤ًَ‫ ط‬٢‫ ك‬ٙ‫ أًٔال‬١ٌُ‫َ ح‬٤‫ق حأله‬ُٜ‫ ح‬ٞٛ ‫ٓخ‬ٝ ‫ي‬٣‫ُي‬ٝ َٔ‫ػ‬ MECTS : Bună ziua. Vă rog să luaţi loc şi să îmi spuneţi câţi ani au copiii du mneavoastră şi care este ultima clasă finalizată în Turcia. ‫أًَٔ حُٔيٍٓش‬ٝ َٙٔ‫ٖ ٖٓ ػ‬٣َ٘‫ٔخ رِؾ حُؼ‬َٛ‫أًز‬ٝ ‫ف‬ٞ‫ل‬ٛ ‫ش‬٤ٗ‫ أًَٔ ػٔخ‬ٝ َٙٔ‫ٔخ رِؾ حُوخْٓ ػَ٘ ٖٓ ػ‬َٛ‫ـ‬ٛ‫ أ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .‫ش‬٤ٌُِ‫ ح‬٠ُ‫ ا‬١َ‫ حألًز‬ٝ ‫ش‬٣ٞٗ‫ حُٔيٍٓش حُؼخ‬٠ُ‫ـَ ا‬ٛ‫ٔخّ حأل‬٠ٗ‫ي ح‬٣ٍ‫ ح‬.‫لخ‬ٛ َ٘‫ ػ‬٠٘‫ حػ‬٢٘‫ؼ‬٣ ‫ش‬٣ٞٗ‫حُؼخ‬ RTT: Cel mai mic dintre băieţi are 15 ani şi a terminat 8 clase, iar cel mai mare are 20 ani şi a terminat liceul, deci 12 clase. Aş vrea ca cel mic să meargă aici la liceu, iar cel mare la facultate.

Vocabular tematic

IV. Dialoguri

2

.‫ش أّ ال‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫يحٕ حُِـش ح‬٤‫ـ‬٣ ‫ُيحى‬ٝ ٕ‫ إ ًخ‬٢ُ َ‫ هزَ ًُي ه‬.‫حكي‬ٝ ٌَُ ‫ حُطَم‬٢ٛ ‫ق ُي ٓخ‬ٟٝ‫ ٓؤ‬.‫ٔض‬ٜ‫ ك‬: ‫ ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ MECTS : A m înţeles. A m să vă explic care este procedura pentru fiecare, pe rând. Dar mai întâi spuneţi-mi dacă copiii du mneavoastră vorbesc limba ro mână. .‫حُوَحءس‬ٝ ‫ؼَكخٕ حٌُظخرش‬٣ ‫ٌُٖ ال‬ٝ ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫َ ٖٓ حُِـش ح‬٤ِ‫ظٌِٔخٕ حُو‬٣ ‫ٔخ‬ٛ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ ٖ٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫خ ٓغ ح‬ٜ‫ هٔ٘خ ر‬٢‫ٍحص حُظ‬ٝ‫حُٔلخ‬ٝ )‫ حَُٔحؿغ‬٢‫ٍ ك‬ًٌُٞٔ‫ٍ ( ح‬ٞ‫ حُٔلؼ‬١ٍ‫ٕ حُٔخ‬ٞٗ‫ حٓظويٓ٘خ حُوخ‬،‫ش‬٤‫ٍحص حُ٘ل‬ٝ‫ ٌُظخرش حُٔلخ‬2 .‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫خٍ حُظؼخٓالص ح‬١‫ ا‬٢‫حألؿخٗذ ك‬ 2 În vederea redactării d ialogurilor exp licat ive, am utilizat atât legislaţ ia în vigoare (menţionat ă în bibliografie) cât şi discuţiile purtate cu cetăţenii străin i, în cadrul interacţiunilor p rofesionale.

13


RTT: Vorbesc limba ro mână puţin, însă nu ştiu să scrie şi să citească.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫ِش حُيٍحٓش‬ٛ‫ح‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫ٔخ حُلن ك‬ُٜ ،‫ُيحى ؿخءح ُـٔغ َٗٔ حُؼخثِش‬ٝ​ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ حإلهخٓش ك‬٢‫خُٔخ ُي حُلن ك‬١ .‫ كٔ٘خ‬:.‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ ‫ٔخ‬ٌٜ٘ٔ٣ ‫ ٓخ رؼي‬٢‫ك‬ٝ ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ُِـش ح‬٣َ٤٠‫ظخرؼخ ٓ٘ش طل‬٣ ٕ‫ٔخ أ‬ٜ٤ِ‫ ػ‬،‫خ‬ٜ٘ٓ َ٤ِ‫ش اال حُو‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ؼَكخٕ حُِـش ح‬٣ ‫ٔخ ال‬ٛ ‫خُٔخ‬١ .‫٘خ‬ٛ .‫ش‬٤ٌُِ‫رخ‬ٝ ‫ش‬٣ٞٗ‫حالُظلخم رخُٔيٍٓش حُؼخ‬ MECTS : Bine, în cazul în care dumneavoastră aveţi un drept de şedere în Ro mânia, iar copiii dumneavoastră au venit pentru reîntregirea familiei, au dreptul să îşi con tinue studiile aici. Pentru că nu vorbesc decât puţin limba ro mână, aceştia vor trebui să urmeze un an pregătitor de limba română, după care se pot înscrie la liceu şi la facultate. .٢‫ز‬٠ُ‫د ٓ٘خ رخ‬ِٞ‫ حُؼَٔ حُٔط‬ٞٛ ‫ ٓخ‬٢ُ ٍٞ‫ إٔ طو‬ٞ‫ أٍؿ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Vă rog să îmi spuneţi exact ce trebuie să facem. ‫ حإلىحٍس حُؼخٓش‬،‫ش‬٤‫ُحٍس حُظَر‬ٝ ٢‫ي إٔ طويّ ِٓلّخ ك‬٤ِ‫ ػ‬،‫ش‬٣ٞٗ‫ي حالُظلخم رخُٔيٍٓش حُؼخ‬٣َ٣ ١ٌُ‫ُيى ح‬ٝ ٚ‫و‬٣ ‫ رٔخ‬:.‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ َ‫خ ٖٓ هز‬٤ًَ‫ ط‬٢‫ طؼظ َ​َف حُيٍحٓخص حٌُِٔٔش ك‬.‫ ٓو َّ حُٔئٓٔش‬٢‫طـي هخثٔش رٌَ حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُٓش ك‬ٝ .‫ش‬٤‫ر‬ٍٝٝ‫حأل‬ٝ ‫ش‬٤ُٝ‫ُِؼالهخص حُي‬ .‫حٍم‬ٞ‫ال طُطِذ حٓظلخٗخص ك‬ٝ ‫ش‬٤ٍٓ‫ أػ٘خء حُٔ٘ش حُٔي‬ٝ‫ْ حُِٔق أ‬٣‫ٍ طوي‬ٞ‫ حُيحثَس ك‬ٌٙٛ MECTS : Pentru copilu l dumneavoastră care aplică pentru liceu, va trebui să depuneţi un dosar la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale ş i Europene. O listă cu toate aceste documente necesare găsiţi la sediul instituţiei. Recunoaşterea studiilor realizate în Turcia se va face de către acest departament imed iat după depunerea dosarului sau pe parcursul anului şcolar, fără a fi necesare examenele de d iferenţă. A15 ‫ش؟‬٣ٞٗ‫خ إلًٔخٍ حُٔيٍٓش حُؼخ‬٣ٍُٞ‫خىس رٌخ‬ٜٗ َ‫ُي حألًز‬ُِٞ َٛ :.‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ MECTS : Copilul cel mare are dip lo ma de bacalaureat de la finalizarea liceu lui? .‫ ػَ٘س‬٢‫ف حالػ٘ظ‬ٞ‫ل‬ُٜ‫خ أًخٍ ح‬ٜ٤‫ؼزض ك‬٣ ‫ٍهش‬ٝ ُٚ َ‫ ر‬.ُٚ ‫ٔض‬٤ُ .‫ ال‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Nu, nu are. Are doar o adeverinţă de terminare a 12 clase. ‫ رٔخ‬.‫خ‬٣ٍُٞ‫خىس رٌخ‬ٜٗ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ويّ حٓظلخٗخ ُِل‬٣ ٕ‫ أ‬ٚ٤ِ‫ ػ‬،‫٘خ‬ٛ ‫ش‬٤ٌُِ‫ ح‬٢‫َ ك‬٤‫ حُظٔـ‬ُٚ ٠٘ٔ‫ظ‬٣ ٠‫ كظ‬،‫ حُلخُش‬ٌٙٛ ٢‫ ك‬:.‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ ٍٙ‫ي ٍْٓ هي‬٣‫ طٔي‬٢‫٘زـ‬٣ ،ٕ‫ٌح حالٓظلخ‬ٛ ٍٞ‫ ُيه‬.‫هخٍٓض‬ٞ‫ش ر‬٣‫خ ُزِي‬٣ٍُٞ‫ش – ُـ٘ش حُزٌخ‬٤‫ُحٍس حُظَر‬ٝ ‫ي إٔ طَحؿغ‬٤ِ‫ ػ‬،‫ ًُي‬ٚ‫و‬٣ .ٍٝٞ٣‫ا‬ MECTS : În acest caz, pentru a se putea înscrie la facultate aici, va t rebui să dea un examen pentru obţinerea diplomei de bacalaureat. În legătură cu aceasta va trebui să vă interesaţi la Ministerul Educaţiei – Co misia de Bacalaureat a Municipiu lui Bucureşti. Pentru a putea susţine acest examen, trebuie plătită o taxă de 220 euro. ‫خىس؟‬ُٜ٘‫ ح‬ٌٙٛ ٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ل‬٣ ‫رؼي ٓخ‬ٝ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Şi după ce obţine această diplomă? 220

‫ُحٍس‬ٝ ‫حكن‬ٞ‫ ٓخ رؼي ٓظ‬٢‫ك‬ٝ ٍٞ‫ش ٍٓخُش هز‬٤ٌُِ‫ ح‬ُٚ ٍَ‫ ٓظل‬.‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٤ًِ ‫ش‬٣‫ِظلن رؤ‬٣ ٕ‫ أ‬ٌٚ٘ٔ٣ ‫خىس‬ُٜ٘‫ ح‬ٌٜٙ‫ ر‬:.‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ ،ٍٞ‫ٕ حٓظلخٗخ ُِوز‬ٞٓ‫وي‬٣ ‫ٕ حألؿخٗذ ال‬ٞ٘١‫ح‬ُٞٔ‫ ح‬.‫ حُٔخرن‬٢ٍٓ‫ حُٔي‬ٚ‫ؼ‬ٟٝ​ٝ ٚ‫ كٔذ ِٓل‬،‫ش‬٤ٔ٤ِ‫ ٓئٓٔش طؼ‬٢‫َ ك‬٤‫ حُظٔـ‬٠ِ‫ش ػ‬٤‫حُظَر‬ ‫ حإلىحٍس حُؼخٓش‬،‫ش‬٤‫ُحٍس حُظَر‬ٝ ٠ُ‫ذ ا‬ٌٛ‫ي إٔ ط‬٤ِ‫ ػ‬،٢‫ز‬٠ُ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص رخ‬ٌٙٛ ‫ ُٔؼَكش‬.٢‫رش كو‬ِٞ‫ْ ِٓق رخُٔ​ٔظ٘يحص حُٔط‬٣‫ْ طوي‬ٜ٤ِ‫إً ػ‬ .‫ش‬٤‫ر‬ٍٝٝ‫حأل‬ٝ ‫ش‬٤ُٝ‫ُِؼالهخص حُي‬ MECTS : Cu această diplo mă se va putea înscrie la o facultate din Ro mânia . Facultatea îi va da o scrisoare de acceptare, iar Ministerul Educaţiei îi va aproba înscrierea la o instituţie de învăţămâ nt, în funcţie de dosarul său şi de situaţia sa şcolară anterioară. Cetăţenii străini nu dau examen de admitere, deci va trebui depus doar un dosar cu actele solicitate. Pentru a afla exact care sunt aceste acte, mergeţi la M inisterul Educaţiei, Direcţia Generală Relaţ ii Internaţionale şi Eu ropene. .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ْ ك‬ٜ‫ٕ ىٍحٓظ‬ٞ‫يكؼ‬٣ ‫ٖ حألؿخٗذ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ ٓٔؼض إٔ ح‬٢٘​ٌُ٘ٝ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Însă am au zit că cetăţenii străin i trebuie să îşi plătească studiile în Ro mân ia. ٌ٤ٓ‫ش ٖٓ حُظال‬٤ٔ٤ِ‫ ٖٓ كزَ ٓئٓٔخص حُظؼ‬ٝٞ‫ حُٔوز‬٠ٗ‫ليى حُٔزِؾ حألى‬٣ ١ٌُ‫ ح‬2009 \ 22 ٚٔ‫ ٍه‬٢ٌٓٞ‫ حألَٓ حُل‬،ْ‫ ٗؼ‬:.‫ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ ‫ش‬٤ٗ‫حُؼخَٗ رٔـخ‬ٝ ‫ق حُظخٓغ‬ُٜ‫ ح‬١‫ أ‬،‫ش‬٣ٞٗ‫ْٖ ٖٓ حُٔيٍٓش حُؼخ‬٤ُٝ‫ْٖ حأل‬٤ٓ‫ حُؼخ‬٢‫حُ طالد حألؿخٗذ ك‬ٝ ٌ٤ٓ‫ظٔظغ حُظال‬٣ .‫حُ طالد حألؿخٗذ‬ٝ

14


ًَ ٢‫ ك‬ٍٝٞ٣‫ ا‬180 ٍٙ‫ ٍْٓ هي‬َٞ‫وز‬٤‫ ك‬،َ٘‫ق حُؼخُغ ػ‬ُٜ‫ ح‬،َٔ‫ٖٓ حُٔلظ‬ٝ َ٘‫ ػ‬٢ٗ‫حُؼخ‬ٝ َ٘‫ ػ‬١‫ق حُلخى‬ُٜ‫ أٓخ ح‬.‫حُيٍحٓش‬ ‫خ؟‬ٜ‫ حالُظلخم ر‬٢‫ُيى ك‬ٝ ‫َؿذ‬٣ ٢‫ش حُظ‬٤ٌُِ‫ ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬.‫ش‬٤ٌُِ‫ ح‬ٙ‫خ‬ٜ‫ كٔذ حهظ‬٢ٔ٣ٍ‫ٔش حَُْٓ حُظي‬٤‫ف ه‬ٝ‫ طظَح‬،‫ ُِطالد حألؿخٗذ‬.َٜٗ MECTS : Da, există Ordonanţa nr. 22/ 2009 care stabileşte suma minimă percepută de către instituţiile de învăţământ pentru elevii şi studenţii străini. Pentru elevii străini, primii doi ani de liceu, respectiv clasa a IX-a şi a X-a sunt gratuiţi, iar pentru clasele a XI-a, a XII-a şi eventual a XIII-a, se percepe o taxă de 180 euro/lună. Pentru studenţii străin i, taxa de şc olarizare variază în funcţie de profilul facultăţii. Ce facu ltate ar dori să urmeze fiul dumneavo astră? .‫ش آخ حُطذ‬٣ٍ‫٘يٓش حُٔؼٔخ‬ُٜ‫وظخٍ آخ ح‬٣ ٕ‫ ٖٓ حُٔلظَٔ أ‬.‫ ٓخ ُحٍ ٓظَىىح‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Încă nu este foarte sigur, dar probabil va alege fie arh itectură, fie med icină. َُْٓ‫ ح‬،‫ش‬٣ٍ‫٘يٓش حُٔؼٔخ‬ُٜ‫ ح‬ٚ‫و‬٣ ‫رٔخ‬ٝ ‫خ‬٣َٜٗ ٍٝٞ٣‫ ا‬320

ٍٙ‫ كَْٓ حُيٍحٓش ُِطالد حألؿخٗذ هي‬،‫ إ ىٍّ حُطذ‬:.‫ ر‬.‫ع‬.‫ة‬.‫د‬.ٚ .‫خ‬٣َٜٗ ٍٝٞ٣‫ ا‬350 ٞٛ MECTS : Dacă va studia medicină, taxa de studiu pentru studenţii străini este de 320 euro/lună, iar pentru arhitectură taxa este de 350 euro/lună.

A16 ‫ـخٍ أًِٔض حُيٍحٓش‬٤٘٤ٓ ٢‫ ك‬.٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ٖٓ ‫ؿض‬ِٝ‫ط‬ٝ ٍ‫ـخ‬٤٘٤ٓ ٖٓ ‫ أٗخ‬.ٌْ٘ٓ ‫ٓخص‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٞ‫ي رؼ‬٣ٍ‫ أ‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .‫٘خ‬ٛ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ حإلػظَحف رخ‬٠ُ‫ أٗخ رلخؿش ا‬،‫ٖٓ أؿَ ًُي‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ي إٔ أٗظـَ ك‬٣ٍ‫ أ‬.‫ش‬٤ٌُِ‫ ح‬٢‫ْٖ ك‬٤‫ٓ٘ظ‬ٝ ‫ش‬٣ٞٗ‫حُؼخ‬ RTT: Bună ziua, aş avea nevoie de câteva informaţii de la du mneavo astră. Sunt din Senegal şi sunt căsătorită cu un cetăţean român. În Senegal am făcut liceul şi doi ani de facultat e. Aş vrea să mă angajez în Ro mân ia, însă am nevoie ca dip lo mele să îmi fie recunoscute aici. ٢‫ِظي حُيٍحٓخص ك‬ٛ‫ح‬ٞٓ ٝ‫ الٗظـخُي أ‬.َ‫ رخُلؼ‬،ْ‫ ٗؼ‬:.َ .‫ ع‬.‫ ا‬.ٚ.َ ‫ب – فٍّب ثؼذ‬ٙ‫ار‬ٚ‫ِظب‬ٚ ‫بداد‬ٙ‫ؽًٕ الػززاف اٌش‬ٌٛ‫اٌّزوش ا‬ ٞٛ ‫خ‬ُٜ‫طؼخى‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫٘خ ألٕ ًَِٓ حػظَحف ح‬٤ُ‫جي ا‬٤‫ أكٔ٘ض ٓـ‬.‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٍُش ح‬ٝ‫ حُي‬٢‫خ ك‬ٜ‫يحص ٓؼظَف ر‬ٜٗ ٠ُ‫ٖ ا‬٤‫خ طلظخؿ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ .َٔ‫ٌح حُؼ‬ٛ َ‫ّ رٔؼ‬ٞ‫ طو‬٢‫حُٔئٓٔش حُظ‬ CNRED: Da, într-adevăr, pentru a vă putea angaja sau pentru a vă putea continua studiile în Ro mânia aveţi nevoie de dip lo me recunoscute de către statul româ n. Este bine că aţi venit la noi pentru că Centrul pentru Recunoaşterea şi Ech ivalarea Diplo melor este instituţia care se ocupă cu aceasta. .٢٘ٓ ‫د‬ِٞ‫ حُؼَٔ حُٔط‬ٞٛ ‫ ٓخ‬٢ُ ‫ح‬ُٞٞ‫ إٔ طو‬ٞ‫ أٍؿ‬.٢‫ٕ ٓٔخػيط‬ٞ‫ؼ‬٤‫ حٌْٗ طٔظط‬٢َٗٔ٣ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Mă bucur că dumneavoastră mă puteţi ajuta. Vă rog să îmi spuneţi ce trebuie să fac pentru aceasta.

Vocabular tematic

.‫ب‬ٌٙ‫ رؼبد‬ٚ ‫بداد‬ٙ‫االػززاف ثبٌش‬ Recunoaşterea şi echivalarea diplomelor

ٍٝ‫ُش ٖٓ حُي‬ٝ‫ ى‬٢‫ ىٍٓض ك‬ُٞ ٌٖٔ​ُٔ‫ٌح ٖٓ ح‬ٛ ٕ‫ ٌُخ‬.١ٞ‫خىحص حُؼل‬ُٜ٘‫ٖ ٖٓ حػظَحف ح‬٤‫ أٗض ال ط٘ظلؼ‬،‫ء حُلع‬ُٞٔ :.َ .‫ ع‬.‫ ا‬.ٚ.َ ٜٙٞ‫ـخٍ رو‬٤٘٤ٓ ‫ش ٓغ‬٤‫ حطلخه‬٠ِ‫ش ػ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ُش ح‬ٝ‫هّؼض حُي‬ٝ ُٞ ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫خى حأل‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫ حُل‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫خء ُالطلخى حأل‬٠‫حألػ‬ ‫ش‬٣ٞٗ‫حس حُيٍحٓش حُؼخ‬ٝ‫ٓٔخ‬ٝ ‫وش حػظَحف‬٣َ‫ِزخ ُط‬١ ‫ٖ ػ٘يٗخ‬٤ٓ‫ال طوي‬ٝ‫ أ‬.‫وش حٌُخِٓش‬٣َ‫ حُط‬٢‫ي إٔ طظخرؼ‬٤ِ‫ ػ‬،ًٕ‫ ا‬.‫خىحص‬ُٜ٘‫حالػظَحف رخ‬ ٕ‫ي أ‬٤ِ‫ ػ‬،‫ش‬٤ٌُِ‫ ح‬٢‫ٔخ ك‬ٜ٤‫ْٖ ىٍٓض ك‬٤‫ٖ حُظ‬٤‫ حُٔ٘ظ‬ٚ‫و‬٣ ‫ رٔخ‬.‫ش‬٣ٞٗ‫خ ػ٘ي حُظوَّؽ ٖٓ حُٔيٍٓش حُؼخ‬ٜ٤ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫خىس حُٔل‬ُٜ٘‫ًٌُي ح‬ٝ .‫ٔخ‬ُٜ‫طؼخى‬ٝ ْٖ٤‫ظ‬٤ٓ‫ْٖ حُيٍح‬٤‫ْٖ حُٔ٘ظ‬٤‫خط‬ٜ‫ش حالػظَحف ر‬٤ٗ‫٘خُي حٌٓخ‬ٛ ‫ْ إ ًخٗض‬١َ​َ ‫ ط‬٠‫خ كظ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫َس ك‬٤‫ حُـخٓؼخص حُ٘ظ‬٢‫طَحؿؼ‬ .٢‫ش كو‬٤ٌُِ‫ طِي ح‬٢‫ِش ىٍحٓخطي ك‬ٛ‫ح‬ٞٓ ٢‫ كخُش ٍؿزظي ك‬٢‫ن ًُي ك‬٤‫ٕ رظلو‬ٞٓٞ‫و‬٤ٓ CNRED: Din păcate dumneavoastră nu beneficiaţi de recunoaşterea automată a dip lo melor. Acest lucru s-ar fi întâmp lat dacă aţi fi studiat într-un stat membru UE sau SEE sau dacă statul român ar fi semnat un acord cu Senegal pentru recunoaşterea diplo melor. Deci, va trebui să urmaţ i întreaga procedură. În primul rând, la noi veţi aplica pentru procedura de recunoaştere şi echivalare a liceu lui şi respectiv a diplo mei obţinute la finalizarea liceu lui. Pentru cei doi ani de facultate

15


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

trebuie să vă adresaţi universităţii corespondente din Ro mânia, pentru a vede a dacă vă pot recunoaşte şi echivala cei doi ani de studiu. Însă acest lucru îl vor face doar în cazul în care doriţi să vă continuaţi studiile la facultatea respectivă. A17 .٢‫خ كو‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫خ ٓؼخىُش ك‬ٜ‫ش ٓؼظَف ر‬٣ٞٗ‫خىس ػخ‬ٜٗ ‫ أِٓي‬٢٘ٗ‫ أ‬٢٘‫ؼ‬٣ ‫ ًُي‬،٢‫َ ىٍحٓخط‬ٛ‫ح‬ٝ‫ إ ُْ أٍى إٔ أ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Dacă eu nu vreau să îmi continui studiile asta înseamnă că voi avea doar o diplomă de liceu recunoscută şi echivalată în Ro mân ia. ٕ‫ي أ‬٤ِ‫ ػ‬،‫ال‬ٝ‫ أ‬.‫حص‬ٞ‫ رؼيس هط‬٢ٓٞ‫ي إٔ طخه‬٤ِ‫خ ػ‬ُٜ‫ طؼخى‬ٝ ‫خىس‬ُٜ٘‫ ح‬ٌٜٙ‫ حالػظَحف ر‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ُِل‬ٝ .٢‫ز‬٠ُ‫ رخ‬: .َ .‫ ع‬.‫ ا‬.ٚ.َ ‫خىس‬ٜٗ :‫خٕ ر٘ٔن ػٖ ٓٔظ٘يحطي‬٤‫ي حالط‬٤ِ‫ًٌُي ػ‬ٝ ‫ ػالٓخص‬،ٍٝ‫ ؿيح‬،‫خىحص‬ٜٗ – ‫يهش ُٔ​ٔظ٘يحص حُيٍحٓخص‬ٜٓٝ ‫ طَؿٔش‬٠ِ‫ ػ‬٢ِٜ‫طل‬ ْ٣‫ ُظوي‬،ٖٛ‫هض حَُح‬ُٞ‫ ح‬٢‫ ك‬١‫ ال‬50 ٍٙ‫ي حَُْٓ هي‬٣‫َ طٔي‬ٛٝ ،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫وش اهخٓش ك‬٤‫ػ‬ٝ ،َ‫حُ ٓل‬ٞ‫ ؿ‬،‫خ‬ٜ٤ِ‫يم ػ‬ٜٓٝ ‫الىس ٓظَؿٔش‬ُٞ‫ح‬ .‫خ‬ٜ٘٤‫طِٔج‬ٝ ‫خ ٖٓ ػ٘يٗخ‬ٜ٘٣ٌ‫حٓظٔخٍس طؤه‬ٝ ‫حُِٔق‬ CNRED: Exact. Iar pentru a vă putea recunoaşte şi echivala această diplo mă, trebuie să urmaţi nişte paşi. Mai întâi va trebui să faceţi o traducere legalizată a actelor de studii – diplo me şi foi matricole, apoi va trebui să aduceţi copii după documentele du mneavoastră – certificat de naştere tradus şi legalizat, paşaport, document de şedere în Român ia, dovada achitării taxei de 50 RON, la ora actuală, pentru depunerea dosarului şi o cerere t ip pe care o luaţi de la noi şi o co mpleta ţi. .‫خىس‬ُٜ٘‫ ح‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ أك‬٠‫ٔظـَم كظ‬٣ ًْ ‫ٌْ؟‬٤ُ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص ا‬ٌٙٛ ًَ ٍ‫خ‬٠‫ اك‬٢‫٘زـ‬٣ٝ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Şi toate aceste documente trebuie să fie aduse la dumneavo astră? Cât durează până obţin diplo ma? ‫ى‬ٝ‫ كي‬٢‫ ك‬١َ‫ي حٕ ط٘ظظ‬٤ِ‫ ػ‬،‫يحع حُِٔق‬٣‫ ٖٓ ُلظش ا‬.‫٘خ‬٤ُ‫خ ا‬ًِٜ ‫خ‬ٜ٘٣َ٠‫ طل‬،‫ حُٔ​ٔظ٘يحص‬ٌٙٛ ًَ ‫ رؼي ٓخ ؿٔؼض‬.ْ‫ ٗؼ‬: .َ .‫ ع‬.‫ ا‬.ٚ.َ .‫ٓخ‬ٞ٣ ٖ٤‫ػالػ‬ CNRED: Da, după ce aveţi toate documentele le aduceţi pe toate odată la noi. Din mo mentul depunerii dosarului va trebui să aşteptaţi apro ximativ 30 de zile. .ٌٖٔٓ ‫هض‬ٝ ‫ أَٓع‬٢‫ ك‬٢‫يحع ِٓل‬٣‫ٍ ا‬ٝ‫ ٓؤكخ‬.‫ٓخص‬ِٞ‫ حُٔؼ‬٠ِ‫ أٌَٗى ػ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Vă mu lțu mesc pentru informaţii. A m să încerc să îmi depun dosarul cât mai repede.

‫اٌظؾخ‬ SĂNĂTATE ‫ص‬ِٛ‫ ِظطٍؾبد \ لب‬.1 I. A18

Termeni/ Dicţionar A respira A sângera A se lovi A şchiopăta A ustura A lu xa A se lovi A tuşi/ Tuse Abdomen

16

A18

ّْ‫ط٘ل‬ ‫ِٗف ىٓخ‬ ّ‫طي‬ٛ‫ح‬ ‫ػَؽ‬ ‫ٍس كخىس‬ٜٞ‫ؿغ ر‬ٝ‫ح‬ ٙ‫ي‬٣ \ ِٚ‫ص ٍؿ‬ٞ‫حُظ‬ ‫َُد‬ٟ َ‫ٓؼ‬ ٖ‫رط‬


Accident

A19

Acut

‫كخىع‬ A19

Adeverinţă

‫ٍهش اػزخص‬ٝ

Ajutor

‫آؼخف‬

Alergie

‫ش‬٤ٓ‫كٔخ‬

Ambulanţă

‫خٍس آؼخف‬٤ٓ

Ameţeală

‫هش‬ٝ‫ى‬ َ٤ُ‫حُظلخ‬

Analize

َ٣‫ذ طوي‬٤‫ز‬١

Anestezist

‫م‬َٝ‫ك‬

Arsuri

‫ش‬َٟٔٓ \ ٝ َّٔٓ

Asistent/ă Bandajare

A20

Boală Braţ

‫ \ ىحء‬َٝٓ ‫ًٍحع‬ ٢‫ز‬١ ‫ق‬ٛٞ‫ٓٔظ‬

Cabinet medical Cap

ّ‫ٍأ‬

Ceafă

‫هلخ حُؼ٘ن‬

Chirurg

‫ؿ َّحف‬

Clin ică Coastă

‫ش‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬٤‫ػ‬ ‫ِغ‬ٟ

Coloană (vertebrală) A21

Constipaţie

١َ‫ى كو‬ٞٔ‫ػ‬ A21

‫آٔخى‬ ٢‫ز‬١ ٚ‫كل‬

Control med ical

‫ش‬ٍٟ

Contuzie Cot

‫ع‬ًٞ

Creier

‫ٓن‬

Cronic Deget

ِٖٓٓ ‫غ‬٤‫خر‬ٛ‫زغ \ أ‬ٛ‫ا‬

Dentist/ Stomatolog

ٕ‫ذ أٓ٘خ‬٤‫ز‬١

Diagnostic

ٚ٤‫ط٘و‬ ٍ‫خ‬ٜٓ‫ا‬

Diaree

A22

‫ي‬٤ٔ٠‫ط‬

Dinte/Măsea

Vocabular tematic

A20

‫كخ ّى‬

A22

ّ‫َح‬ٟ‫أٓ٘خٕ \ أ‬

17


‫ذ‬٤‫ز‬١

Doctor / Medic

‫ؿغ‬ٝ \ ُْ‫أ‬

Durere

‫ً٘ق رخألٗؼّش‬

Ecografie

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

A23

Febră

٠ٔ‫ك‬

Fractură Frunte Gât

ًَٔ ٖ٤‫ؿز‬

Genunchi

A23

‫ُؼش‬

Glandă

‫ؿيّس‬ َ‫ًخك‬

Gravidă

٠ِ‫كخَٓ \ كز‬

Greaţă

‫هَف‬

Greutate

ُٕٝ

Gripă Gu ră

ّ‫ًُخ‬ ْ‫ك‬ ْ٠ُٜ‫ػَٔ ح‬

Indigestie

A24

‫ًٍزش‬

Gingie Gleznă

Infecţie

A24

Infirmier/ă Inimă

ٟٝ‫ػي‬ ‫ش‬َٟٔٓ \ َٝٔٓ ‫هِذ‬ ‫أٍم‬

Insomnie

A25

Internare Intervenţie chirurgicală Intestin

٠‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٠ُ‫اىهخٍ ا‬

Înălţime Încheietură

ٍٞ١ ‫ٍٓؾ \ َٓكن‬

Întindere musculară

‫ِش‬٠‫ي حُؼ‬٣‫طٔي‬

Limbă Lu xaţ ie Mână Mâncărime Medic de familie

18

‫ػ٘ن‬

‫ش‬٤‫ش ؿَحك‬٤ِٔ‫ػ‬ ‫أٓؼخء‬

A25

ٕ‫ُٔخ‬ ‫حء‬ٞ‫حُظ‬ ‫ي‬٣ ‫كٌش‬ ‫ذ ػخثِش‬٤‫ز‬١


Menstruaţie Muşchi

ٞ٤‫ٔغ \ ك‬١ ‫ِش‬٠‫ػ‬

Nas

A26

‫أٗق‬

Nerv

‫ذ‬ٜ‫ػ‬

Ochi

ٖ٤‫ػ‬

Odihnă

A26

Operaţie

‫ش‬٤ِٔ‫ػ‬

Orb Organe genitale

٠ٔ‫أػ‬ ‫ش‬٤ِٓ‫خء ط٘خ‬٠‫أػ‬

Os / Oase

ّ‫ػظْ \ ػظخ‬ ٞ٤‫ٓز‬

Palmă

‫ًق‬ ‫اهلخم حُوِذ‬ ‫ٔخىس‬ٟ

Pansament Pastilă ă Perfu zie

‫كزخص‬ A27

Picior

َ‫هيّ \ ٍؿ‬

Piele

‫ؿِي‬

Piept

ٍ‫ي‬ٛ

Plămân

‫جش‬٣ٍ

Programare

‫رَٓـش‬

Prostată

‫ٓظخص‬َٝ‫ر‬

Psiholog Pulpă

٢ٗ‫ذ ٗلٔخ‬٤‫ز‬١ ٌ‫كو‬

Radiografie

A28

‫ش‬٤‫ط٘خػ‬ٛ‫ش ح‬٣ٌ‫طـ‬

Răceală Repaos Respiraţie Resuscitare Reţetă

‫َ رخألٗؼش‬٣ٜٞ‫ط‬ A28

‫رَى‬ ‫حٓظَحكش‬ ْ‫ط٘ل‬ ٕ‫اٗؼخ‬ ‫لش‬ٛٝ

Rinichi

‫س‬ًِٞ

Ruptură Sânge

‫كظخم‬

Sângerare

Vocabular tematic

Ovare

Palpitaţie

A27

‫ٍحكش‬

‫ًَٔس‬ ّ‫ى‬

19


ّ‫ِٗف حُي‬ A29

Schelet

A29

Secţie

ْٔ‫ه‬

Simpto m

َٝ‫ػ‬

Spate

َٜ‫ظ‬

Specialist

َ٤‫هز‬

Spital

٠‫ٓٔظ٘ل‬

Stomac

‫ٓؼيس‬

Strănuta

ْ‫ػط‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Stres

A30

Şoc

‫َوش‬٣‫خ‬٠ٓ A30

Talpă

‫كٔخُش‬ ‫ؿَف‬

Temperatură

‫كَحٍس‬

Tensiune

ّ‫ حُي‬٢‫ـ‬ٟ

Termo metru

‫خّ حُلَحٍس‬٤‫ٓو‬

Tratament

‫ػالؽ‬

Trau mă Trimitere (de la med ic) Umăr Umflătură Ureche Urgenţă

‫يٓش‬ٛ ّ‫ٖ حُوي‬١‫رخ‬

Targă Tăietură

A31

ٌَ٤ٛ

ًٟ‫أ‬ ٠‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٠ُ‫ش ا‬٤ٛٞ‫ٍٓخُش ط‬ A31

‫ًظق‬ ٍّٝ ًٕ‫أ‬ َ‫آؼخف ػخؿ‬

Urină

ٍٞ‫ر‬

Uter

ْ‫ٍك‬

Vânătaie Vedere

‫حٍُهخم‬

Vertebră Vo mă

‫كوَحص‬

Zgârietură/ ju litură

ٕ‫هي‬

َٜ‫ر‬ ‫ء‬٢‫ه‬

‫ػجبراد‬ II. Expresii

20

.2


A32

Adeverinţă medicală că eşti apt de muncă

A32

Asigurare de sănătate

٢‫ل‬ٛ ٖ٤ٓ‫طؤ‬ َٖٓ ‫لش ٓئ‬ٛ

Calitate de asigurat Camera de gardă

‫هلخٍس \ ؿَكش هلخٍس‬

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

٢‫ل‬ُٜ‫ٖ ح‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤٘١ُٞ‫حُيحٍ ح‬

Circulaţ ia sângelui

ّ‫ٍحٕ حُي‬ٝ‫ى‬

Concediu şi indemnizaţ ie de asigurări sociale

٢‫ٔخٕ حالؿظٔخػ‬٠ُ‫حص ٖٓ ح‬ٝ‫ػال‬ٝ َ‫ػط‬ َٝٓ ‫ػطِش‬

Concediu medical Control med ical / Consultaţie

Durere în gât / de burtă

٢‫ز‬١ ٚ‫كل‬

A33

‫خىّس‬٠ٓ )َ‫ى (كؼ‬ٝ‫ٍى‬

Efect advers

‫ش‬٣ٞٗ‫ى ػخ‬ٝ‫ٍى‬

Efect secundar Înţelegeri, convenţii şi protocoale internaţionale privind accesul la servicii de sănătate a cetăţenilor străin i pe teritoriu l Ro mâniei

‫ش‬٤ُٝ‫الص ى‬ًٞٞ‫ط‬َٝ‫ ر‬ٝ ‫خص‬٤‫ حطلخه‬، ‫ٔخص‬ٛ‫طلخ‬ ٖٓ ‫ٖ حألؿخٗذ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ حٓظلخىس ح‬ٜٙٞ‫رو‬ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ع‬ٞ‫ ٍر‬٢‫ش ك‬٤‫ل‬ُٜ‫حُويٓخص ح‬

Îmbunătăţirea/Ameliorarea stării de sănătate

‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫ٖ حُلخُش ح‬٤ٔ‫طل‬

Îngrijire la do miciliu

ٌٖٔ​ُٔ‫ش رخ‬٤‫ش حُطز‬٣‫حُؼ٘خ‬ ‫ذ ػخثِش‬٤‫ز‬١

Medic de familie Modificări ale stării de sănătate

‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫ حُلخُش ح‬٢‫َحص ك‬٤‫طـ‬ ‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫ش ح‬٤‫حىٍ حُطز‬ٌُٞ‫ح‬

Personal medico-sanitar A34

ٖ‫ؿغ رط‬ٝ \ ‫ؿغ ػ٘ن‬ٝ

Pietre la rinichi Plata la zi

A34

١ٝ‫ حٌُال‬٢‫خس ك‬ٜ‫ك‬ ١ٍ‫ّ حُـخ‬ٞ٤ُ‫ن ح‬٣ٍ‫حُيكغ رظخ‬

Presiunea sângelui

ّ‫ حُي‬٢‫ـ‬ٟ

Reţetă compensată

ٖ٤ٓ‫خ ٖٓ حُظؤ‬٤‫ش ٓٔيىس ؿِث‬٤‫ز‬١ ‫لش‬ٛٝ

Sală de operaţie Servicii medicale de urgenţă

‫خص‬٤ِٔ‫هخػش ػ‬ ‫حٍة‬ٞ‫ش رط‬٤‫ز‬١ ‫هيٓخص‬

Starea de sănătate

‫ش‬٤‫ل‬ٛ ‫كخُش‬

Toxinfecţ ie alimentară

٢‫طٔ​ْٔ ؿٌحث‬

Transplant de organe

‫خء‬٠‫ٍُع أػ‬

Vizită la med ic

Vocabular tematic

A33

َٔ‫ حُؼ‬٠ِ‫ش طُؼزض هيٍطي ػ‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬ٜٗ

‫ذ‬٤‫ز‬١ ‫حٓظ٘خٍس‬

21


‫ اٌزؼبرف‬.3 III. Definiţii 3 A35 ‫ كن‬ٝ‫خ كؼ ٌَ أ‬٤ٍٔٓ ٚ‫ؼظَف ر‬٣ ‫د‬ٞ‫بدح – اػزخص ٌٓظ‬ٙ‫ش‬ Adeverinţă - dovadă scrisă prin care se recunoaşte în mod oficial un fapt/drept.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

).‫ اُن‬،ٍٞ‫ ر‬،ّ‫ش (ى‬٤‫ؿ‬ُٞٞ٤‫٘خص ر‬٤‫ ػ‬ٚ‫ ٓخ رلل‬ٚ‫ش ُ٘و‬٤‫ل‬ُٜ‫رؾبًٌٍ – حهظزخٍ حُلخُش ح‬ Analize - investigarea stării de sănătate a unei persoane prin testarea unor probe biologice (sânge, urină etc.). ‫لش‬ُِٜ ٢‫ٔخٕ حالؿظٔخػ‬٠ُ‫م ح‬ٝ‫٘ي‬ُٜ ٚ‫ظ‬ٜ‫ي ك‬٣‫ أػَ طٔي‬٢‫ل‬ُٜ‫ٖ ح‬٤ٓ‫ي ٖٓ حُظؤ‬٤‫ٔظل‬٣ ٚ‫اٌّؤِٓ – ٗو‬ Asigurat - persoană care beneficiază de asigurare medicală, ca urmare a plăţii contribuţiei către fondul de asigurări sociale de sănătate ‫ن حُـِي‬٣ِٔ‫ٕ ط‬ٝ‫َرش ى‬٠‫ ٓٔزذ ر‬٢ِ‫رع – ؿَف ىحه‬ Contuzie - leziune internă provocată de o lovitură, care nu se manifestă prin ruperea pielii. A36 ‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫ ح‬ٙٞ‫حُلل‬ٝ َ٤ُ‫حُظلخ‬ٝ ٝ‫ حألػَح‬٠ِ‫ ر٘خء ػ‬َٝٓ ‫ي ٓؼَكش‬٣‫رشخٍض – طلي‬ Diagnostic - Identificarea unei boli după simptome sau cu ajutorul analizelor şi controalelor med icale. .‫ٖ اُن‬٣‫ حُي‬،ْٖ٤٤‫َ حالؿظٔخػ‬ٛ‫ حأل‬ٝ‫غ ح‬ُٟٞ‫ ح‬،ُٖٔ‫ ح‬،ْ٘‫ حُـ‬،‫ش‬٤ٔ٘‫ حُـ‬،‫ حُؼَم‬٠ِ‫٘خء ػ‬٣ ٙ‫ٖ أٗوخ‬٤‫ِ ر‬٤٤ٔ‫رفزلخ – ط‬ Discriminare - distincţie care se face între persoane pe baza etniei, cetăţeniei, sexului, vârstei, condiţiei sau origin ii sociale, relig iei etc. ٢‫ طلض حإلَٗحف حُطز‬ٌٙ٤‫ ط٘ل‬٢‫٘زـ‬٣ ‫خص‬٣‫ ػ٘خ‬ٝ‫ ُؼالؽ أ‬،٠‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٢‫ ك‬ٞ٣َُٔ ‫هظش‬ٞٓ ‫خكش‬٠‫إدخبي – حٓظ‬ Internare - a găzdui temporar un pacient în spital, pentru tratament sau îngrijiri ce trebuie să fie realizate sub supraveghere medicală. ‫خ‬ٜ٘ٓ ٠َُٟٔ‫ي ح‬٤‫ٔظل‬٣ ٢‫ش حُظ‬٤‫ش ُِويٓش حُطز‬٤‫خك‬ٟ‫هيٓخص ا‬ٝ ‫ش‬٤‫ز‬١ ‫ػٕبٌبد طؾٍخ – هيٓخص‬ Îngrijiri de sănătate - servicii medicale şi alte servicii conexe actului medical de care dispun pacienţii. ‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫ حُويٓخص ح‬٠ُ‫ِـئ ا‬٣ ٞ٣َٓ ٝ‫ْ أ‬٤ِٓ ٚ‫ْ اٌّظزشفى – ٗو‬ٛ‫سث‬ Pacient - persoană sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate. A37 .ِّٝ​ُِ‫ي أًزَ ٖٓ ح‬ٜ‫ ؿ‬ٝ‫ حٗلؼخٍ أ‬،َٝٓ ‫خ‬ٜ‫ٔزز‬٣ ،‫خرطش ُِوِذ‬ٟ َ٤‫ ؿ‬،‫ؼش‬٣َٓ ‫ش‬٣ٞ‫ش ه‬٤‫ؼ‬٤‫ز‬١ َ٤‫إخفبق – كًَش ؿ‬ Pal pitaţii - Mişcare anormală, puternică, rapidă sau neregulată a inimii, provocată de o boală, de o emoţie sau de un efort mai mare.

3

ٖ٤٘١‫ح‬ُِٞٔ ‫ٓش‬ٜٞ‫ٕ أًؼَ ٓل‬ٌٞ‫ ط‬٠‫خ كظ‬ٜ‫ٌُٖ طْ اػخىس ػزخٍط‬ٝ ،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ ُِـش ح‬٢‫ّ حَُ٘ك‬ٞٓ‫كوخ ُِوخ‬ٝ ‫طِلخص‬ُٜٔ‫ق ح‬٣َ‫طْ طؼ‬ ‫حألؿخٗذ‬ 3 Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicţ ionarul Exp licativ al Limb ii Ro mâne, însă unele dintre defin iţii au fost reformu late astfel încât să sune cât mai intelig ibil pentru cetăţenii străini.

22


ٚٗ‫ اٗؼخ‬،‫خس‬٤‫ حُل‬٠ُ‫ ٓخ ا‬ٚ‫إؽٍبء – اػخىس ٗو‬ Resuscitare - Acţiunea de a readuce la v iaţă pe cineva, de a reanima. .‫ ٓخ‬َٝٓ ‫ى‬ٞ‫ؿ‬ٝ ّٖ٤‫ز‬٣ ‫ش هي‬٤‫ؿ‬ُٞٞ٣ِ٤‫َس ك‬ٛ‫ػزع – ظخ‬ Simptom - man ifestare fizio logică (resimţită de corp) care poate indica p rezenţa unei boli. ‫لش‬٤٘‫ش ػ‬٤ٗ‫ش ٗلٔخ‬٤ُ‫ِس حٗلؼخ‬ٛ ٝ‫لش أ‬٤٘‫ش ػ‬٤‫حَٓ هخٍؿ‬ٞ‫خ ػ‬ٜ‫َس طٔزز‬٤‫ش هط‬٣‫َرش ؿٔي‬ٟ – ‫طذِخ‬ Traumă - Lov itură corporală gravă provocată de factori externi v iolenţi sau şoc emoţional-psihic violent. ‫ ػالؽ طلض اَٗحف‬ٝ‫ ٓخ الٓظ٘خٍس أ‬ٚ‫ ُ٘و‬٠‫ٓٔظ٘ل‬ٝ‫ذ أ‬٤‫ز‬١ ،‫ذ ػخثِش‬٤‫ز‬١ َ‫ش ٓؼطخس ٖٓ هز‬٤ٛٞ‫ ٍٓخُش ط‬ٝ‫وش أ‬٤‫ػ‬ٝ – ‫إرطبٌٍخ‬ ٜٚ‫ ٓو‬٠‫ ٓٔظ٘ل‬ٝ‫ذ آهَ أ‬٤‫ز‬١ Tri mitere - document/scrisoare prin care un med ic de familie/ un doctor/ un spital reco mandă un pacient pentru consult sau tratament unui alt doctor/spital specializat .

‫ار‬ٛ‫ اٌؾ‬.4 ‫ؽزٌمخ االطزفبدح ِٓ اٌخذِبد اٌطجٍخ‬ Procedura în vede rea accesării serviciilor medicale A38 ٢‫حٗظـَ ك‬ٝ ١ٍٞٓ ٖ١‫ح‬ٞٓ ‫ أٗخ‬.‫خ‬٣‫ٓ٘خ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٤‫ حالٓظلخىس ٖٓ حُويٓخص حُطز‬ٜٙٞ‫ حٓظلَٔ رو‬٠‫ي كظ‬٤ُ‫ َٓكزخ! ؿجض ا‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ ‫هخٍٓض‬ٞ‫ر‬ RTT: Bună ziua! A m venit la du mneavoastră pentru a vedea cum pot beneficia de servic ii med icale în Ro mânia? Sunt cetăţean sirian şi lucrez în Bucureşti. ‫َ ط٘ظـَ رؼوي ػَٔ؟‬ٛ CNAS: Lucraţ i cu un contract de muncă?

:).‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫ؽٍٕخ ٌٍزإٍِٔبد اٌظؾٍخ (فً ِب ثؼذ د‬ٌٛ‫اٌذار ا‬

‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ٓٔـّ َ ك‬ٞٛٝ ْٜ‫ ٓؼ‬١‫ ػوي‬.‫خ‬٠٣‫هخٍٓض أ‬ٞ‫ ر‬٢‫خ ٓوَ ك‬ُٜ ٌُٖٝ ‫خ‬٣ٍٞٓ ٢‫ ػوي ػَٔ ٓغ ًَٗش ك‬٢ُ .ْ‫ ٗؼ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Da, am un contract de muncă cu o firmă d in Siria, dar care are sediu în Bucureşti. Contractul este cu ei şi este înregistrat în Ro mân ia. .ٖٓ‫أٗض ٓئ‬ٝ ‫ػش‬ٞ‫ش ٓيك‬٤ٗ‫ٔخ‬٠ُ‫ي ح‬ٜ​ٜ‫ إٔ ك‬٢٘‫ؼ‬٣ ‫خ ًُي‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫خُٔخ ط٘ظـَ رؼوي ػَٔ ك‬١ :.‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫د‬ CNAS: Dacă dumneavoastră lucraţi cu contract de muncă în România, înseamnă că aveţi şi contribuţiile plătite şi sunteţi asigurat.

Vocabular tematic

IV. Dialoguri 4

.ٜٙٞ‫ٌح حُو‬ٜ‫ّ ر‬ٞ٤ُ‫ ح‬١َ٣‫ ٓؤُض ٓي‬.ّٞ٤ُ‫ن ح‬٣ٍ‫ طؤ‬٠‫ػش كظ‬ٞ‫ ٓيك‬٢‫ٖ حُطز‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤ٗ‫ٔخ‬٠ُ‫ ح‬٢ٜ​ٜ‫ ك‬.ْ‫ ٗؼ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Da, contribuţiile mele pentru asigurarea medicală sunt plătite la zi. L-am întrebat chiar azi pe director.

ٖ٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫خ ٓغ ح‬ٜ‫ هٔ٘خ ر‬٢‫ٍحص حُظ‬ٝ‫حُٔلخ‬ٝ )‫ حَُٔحؿغ‬٢‫ٍ ك‬ًٌُٞٔ‫ٍ ( ح‬ٞ‫ حُٔلؼ‬١ٍ‫ٕ حُٔخ‬ٞٗ‫ حٓظويٓ٘خ حُوخ‬،‫ش‬٤‫ٍحص حُ٘ل‬ٝ‫ ٌُظخرش حُٔلخ‬4 .‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫خٍ حُظؼخٓالص ح‬١‫ ا‬٢‫حألؿخٗذ ك‬ 4 În vederea redactării dialogurilo r exp licative, am utilizat atât leg islaţia în vigoare (menţionată în bibliografie) cât şi discuţiile purtate cu cetăţenii străin i, în cadru l interacţiunilor p rofesionale.

23


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

٢‫ق ك‬ٛٞ‫ ٓٔظ‬ُٚ ‫ذ‬٤‫ز‬١ ‫ ٖٓ حُٔ​ٔظلٖٔ إٔ طٔـَ ػ٘ي‬.‫ذ ػخثِش‬٤‫ز‬١ ‫َ ػ٘ي‬٤‫ حُظٔـ‬٢ٛ ٠ ُٝ‫س حأل‬ٞ‫ حُوط‬،‫ حُلخُش‬ٌٙٛ ٢‫ ك‬:.‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫د‬ ‫ ٗٔوش‬ٝ َٛ‫ حأل‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫وش حإلهخٓش ك‬٤‫ػ‬ٝ​ٝ َ‫حُ حُٔل‬ٞ‫ي إٔ طلَٔ ٓؼي ؿ‬٤ِ‫ ػ‬،‫٘خى‬ٛ َ‫ ػ٘يٓخ طٔـ‬.‫ ٌٓخٕ أػٔخُي‬ٝ‫ٓوَرش ٌٓٔ٘ي أ‬ .٢‫ٖ حالؿظٔخػ‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤ٗ‫ٔخ‬٠ُ‫ي ح‬ٜ​ٜ‫ي ك‬٣‫خ طٔي‬ٜ٤‫ّٖ ك‬٤‫ز‬٣ َٔ‫خىٍس ٖٓ ٌٓخٕ حُؼ‬ٛ ‫خىس‬ٜٗٝ ،‫خ‬ٜ٘‫ػ‬ CNAS: În acest caz, primu l pas ar fi să vă înscrieţi la un medic de familie. De regulă, este bine să vă luaţi un medic care are cab inet în apropierea locuinţei du mneavo astră sau a locului de muncă. Când vă înscrieţi, să aveţi cu dumneavoastră paşaportul şi documentul de şedere în Ro mân ia (orig inal şi copie), precu m şi adeverinţa de la locul de muncă, în care să fie specificat că vi se plătesc contribuţiile pentru asigurări sociale. A39 ‫ذ؟‬٤‫ ػ٘ي حُطز‬٢‫ليع ػ٘ي كخؿظ‬٣ ١ٌُ‫ ٓخ ح‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Ce se întâmp lă dacă am nevoie de med ic? ‫ش‬٤ٛٞ‫ اػطخإى ٍٓخُش ط‬ٌٚ٘ٔ٣ ،‫خ‬ٜ​ٜ‫حؿ‬ٞ‫ ط‬٢‫ كٔذ حُٔ٘خًَ حُظ‬.‫ذ حُؼخثِش‬٤‫ز‬١ ‫ٌٔ٘ي إٔ طظٌِْ ٓغ‬٣ ‫طش‬٤ٔ‫ ُالٓظ٘خٍحص حُز‬:.‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫د‬ ‫ى‬ٞ‫ؿ‬ٝ ‫ كخُش‬٢‫ ًُي ك‬.‫ أّ ال‬٠‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٠ُ‫ اىهخُي ا‬٠ُ‫٘خُي كخؿش ا‬ٛ ‫ إ ًخٗض‬ٜٚ‫ذ حُٔو‬٤‫ٍ ُي حُطز‬ٞ‫و‬٣ٝ .ٜٚ‫ذ ٓو‬٤‫ز‬١ ٠ُ‫ا‬ .٢‫خص ٓـَحس طلض حإلَٗحف حُطز‬ٛٞ‫ كل‬٠ُ‫ حُلخؿش ا‬ٝ‫ٍس أ‬ٞ‫ٓ٘خًَ ًحص هط‬ CNAS: Pentru consultaţii simp le vă puteţi adresa şi medicului de familie. Acesta vă poate da o trimitere către un med ic specialist, în funcţie de problemele pe care le aveţi. Medicul specialist vă va spune dacă aveţi nevoie să vă internaţi în spital. Dar asta doar în cazul în care aveţi probleme mai grave sau este nevoie de investigaţii realizate sub supraveghere medicală. ‫خٍثش؟‬١ ‫ كخُش‬٢‫إ ً٘ض ك‬ٝ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Dar atunci când am o urgenţă? ّ ُ٘ٔ‫ ٖٓ ح‬.‫خٍس حإلٓؼخف‬٤ٓ ‫ ُٔطخُزش‬112 ٚٔ‫خطق ٍه‬ُٜ‫خٍ رخ‬ٜ‫ٌٖٔ حالط‬٣ ،‫ ػ٘ي حُطخٍثش‬:.‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫د‬ ّ‫ كخُش ػي‬٢‫ّ رٌُي ك‬ٞ‫ق إٔ طو‬ٜ ‫٘خُي‬ٛ .‫ش ٓزخَٗس‬٣‫ٓظٔظِْ حُؼ٘خ‬ٝ ‫حٍة‬ٞ‫ ىحثَس حُط‬٠ُ‫ذ ا‬ًٛ‫كيى كب‬ٝ ٍُٞٛٞ‫ إ حٓظطؼض ح‬.٠‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٠ُ‫ٍ رويٍطي ا‬ُِٞٛٞ ‫ظي‬٤ٗ‫آٌخ‬ ‫ى‬ٞ‫ؿ‬ٝ ‫ي إٔ طُؼزض‬٤ِ‫ كؼ‬،ّ‫خ‬٣‫ُ ػالػش أ‬ٝ‫ ُٔيس طظـخ‬٠‫ اىهخٍ حُٔ​ٔظ٘ل‬٠ُ‫ إ ً٘ض طلظخؽ ا‬،ٌُٖٝ ‫٘ي‬٤ٓ‫ طؤ‬٠ِ‫ح ٓ٘ي حإلػزخص ػ‬ٞ‫طِز‬٣ ُٖ .٠‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٢‫ش ك‬٤٠‫خّ حُٔو‬٣‫ٔش حأل‬٤‫ ىكغ ه‬٠ِ‫ ٓظُـزَ​َ ػ‬،‫ٓش‬ٌٞ‫ كخُش ٓؼ‬٢‫ ك‬.ٖ٤ٓ‫حُظؤ‬ CNAS: În caz de urgenţă, puteţi suna la numărul 112 pentru a chema o salvare. Este reco mandat să faceţi asta doar în cazul în care nu puteţi ajunge singur la spital. Dacă puteţi ajunge singur, mergeţi la secţia de urgenţe şi veţi primi îngrijiri direct. Acolo nu vă vor cere să demonstraţi că sunteţi asigurat, însă dacă veţi avea nevoie de internare pentru mai mu lt de 3 zile, va trebui să dovediţi că sunteţi asigurat. În caz contrar, va trebui să plătiţ i zilele de spitalizare. .‫ِش‬٣ٞ١ ‫حٍة ط٘ظظَ ٓيس‬ٞ‫ حُط‬٢‫ ٓٔؼض إٔ ك‬،‫ ٓغ ًُي‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Totuşi am auzit că la urgenţe trebuie să aştepţi destul de mult. ٖٓ ،‫ حُويٓش حُؼخؿِش‬٠ُ‫ أٗي طلظخؽ ا‬٠ِ‫ إ ُْ طٌٖ ٓظؤًيح ػ‬٢ُ‫ كزخُظخ‬.ّ‫َ ٖٓ حُ٘خ‬٤‫ؿي ػيى ًز‬ٞ٣ ‫حٍة‬ٞ‫ ػ٘ي حُط‬،‫ ػخىس‬:.‫ص‬.‫د‬.ٚ.‫د‬ .ٜٚ‫ذ ٓظو‬٤‫ز‬١ ٠ُ‫ذ حُؼخثِش ا‬٤‫ز‬١ ٖٓ ‫ش‬٤ُ‫ّ ق إٔ ططِذ آٍخ‬ُٜ٘ٔ‫ح‬ CNAS: De regulă, la urgenţe este multă lu me. Aşa că dacă nu sunteţi absolut sigur că aveţi o urgenţă, este recomandabil să vă luaţi trimitere de la medicul de familie către un medic specialist.

‫اشزشبرح اٌطجٍت‬ Vizita la me dic A40 !ٍٞ‫خ ىًظ‬٣ ،َ٤‫زخف حُو‬ٛ :‫اٌّزٌغ‬ Pacient: Bună ziua, do mnule doctor! ‫َ! ٓخ حٌُِٔ٘ش؟ ٓخًح كيع؟‬٤‫زخف حُو‬ٛ :‫اٌطجٍت‬ Doctor: Bună ziua. Care este problema? Ce s -a întâmplat?

24


‫غ‬٤‫ ال أٓظط‬،َ٤ُِ‫رخ‬ٝ ٢‫َ أٗل‬٤ٔ٣ ٍ‫خ‬ُٜ٘‫ رخ‬.ّ‫ حُؼظخ‬٠‫ كظ‬٢ُ٘ٔ‫طئ‬ٝ ٢‫ ٓؼيط‬٢ُ٘ٔ‫ طئ‬،‫ش‬٤ٜٗ ٢‫ض ر‬٤ُٔ .َ٤‫ٖ ُٔض رو‬٤ٓٞ٣ ٌ٘ٓ :‫اٌّزٌغ‬ .‫ى‬ٝ‫ ٓٔي‬٢‫ي ألٕ أٗل‬٤‫حُظ٘لْ رٌَ٘ ؿ‬ Pacient: De două zile nu mă simt bine. Nu am poftă de mâncare, mă doare stomacul şi mă dor parcă şi oasele. Ziua îmi curge nasul, iar noaptea nu pot respira bine pentru că am nasul înfundat. ‫خٍ؟‬ٜٓ‫ ا‬ٝ‫ أ‬٠ٔ‫َ ُي ك‬ٛ :‫اٌطجٍت‬ Doctorul: Aveţi febră sau diaree? .ٍٞٛ‫ طظي‬٢‫ أٗؼَ رؤٕ كخُظ‬.‫خٍ ًٌُي‬ٜٓ‫حإل‬ٝ ٠ٔ‫ ٖٓ حُل‬٢ٗ‫ أػخ‬٢٘ٗ‫ أظٖ أ‬.ْ‫ ٗؼ‬:‫اٌّزٌغ‬ Pacient: Da, cred că am şi febră şi diaree. Cred că mă simt d in ce în ce mai rău. .٠ٔ‫ق حُل‬٤‫ُظول‬ٝ ‫ش ُِٔؼيس‬٣ٝ‫ أى‬١َ‫ ط٘ظ‬٢ٌُ ‫ش‬٤‫ز‬١ ‫لش‬ٛٝ ‫ ٓؤكٍَ ُي‬.‫ِٗح‬ِٞ‫ْ آخ رخإلٗل‬٠ُٜ‫خد آخ رؼَٔ ح‬ٜٓ ‫ أػظوي أٗي‬:‫اٌطجٍت‬ .‫ي‬٣‫ ُالٓظ٘خٍس ٖٓ ؿي‬٢ّ ُ‫ش ا‬٤ٗ‫ْٖ إٔ طَؿغ َٓس ػخ‬٤٤ُ‫ٖ حُظخ‬٤ٓٞ٤ُ‫ ح‬٢‫ٍ رخُظلٖٔ ك‬ٞ‫ كخُش ػيّ حُ٘ؼ‬٢‫ ك‬،ٞ‫أٍؿ‬ Doctor : Cred că aţi putea avea fie o indigestie, fie gripă. A m să vă dau o reţetă pentru a vă cumpăra medicamente pentru stomac şi pentru a vă scădea febra. Vă rog , în cazul în care nu vă simţ iţi mai bine în următoarele două zile, să veniţi la o nouă consultaţie.

‫حُؼالػخء‬ٝ ٖ٤٘‫ّ حإلػ‬ٞ٣ ٢‫ رَٗخٓـ‬.ٍٞ‫َح ػ٘ي حُطخر‬٤‫آَٓ أال ط٘ظظَ ًؼ‬ٝ ‫٘خ‬ٛ ٠ُ‫ ٓزخَٗس ا‬٢‫ ُي إٔ طؤط‬.١ٍَٝ٠ُ‫ْ ٖٓ ح‬٤ُ ،‫ ال‬:‫اٌطجٍت‬ ٠‫ إً طؼخٍ ٓظ‬.‫ حُؼخٓ٘ش ٓٔخء‬٠ُ‫َح ا‬ٜ‫ش ظ‬٤ٗ‫حُـٔؼش ٖٓ حُٔخػش حُؼخ‬ٝ ْ٤ٔ‫حُو‬ٝ ،‫َح‬ٜ‫ش ظ‬٤ٗ‫ حُؼخ‬ٝ ‫زخكخ‬ٛ ‫ٖ حُٔخػش حُؼخٓ٘ش‬٤‫حألٍرؼخء ر‬ٝ ًَ‫إٔ طؤ‬ٝ ‫َس‬٤‫حثَ ًؼ‬ٞٓ ‫ي إٔ طَ٘د‬٤ِ‫ ػ‬.‫ض‬٤‫ حُز‬٢‫ق ك‬٣َ‫طٔظ‬ٝ ٠‫ش رَ إٔ طزو‬٤ُ‫خّ حُظخ‬٣‫ حأل‬٢‫ حُؼَٔ ك‬٠ُ‫ذ ا‬ٌٛ‫ أال ط‬٢ٛ ٢‫لظ‬٤ٜٗ .‫ط٘خء‬ .َ‫حر‬ٞ‫ ط‬ٝ‫ٕ ىْٓ أ‬ٝ‫ ى‬،‫لخ‬٤‫جخ هل‬٤ٗ Doctor: Nu, nu este necesar. Puteţi veni direct aici şi sper că nu va trebui să aşteptaţi prea mult la rând. Programul meu de lucru este luni, marţ i şi miercuri între orele 8.00 – 14.00, iar joi şi v ineri între 14.00 – 20.00. Deci veniţ i când puteţi. Reco mandarea mea este ca în zilele următoare să nu vă duceţi la serviciu şi să vă odihniţi acasă. Să beţi lichide şi să mâncaţi ceva uşor, fără prea multe grăsimi sau condimente. ‫ ػٖٔ حالٓظ٘خٍس؟‬ٞٛ ‫ ٓخ‬.‫ أٌَٗى‬:‫اٌّزٌغ‬ Pacient: Vă mu lţumesc. Cât trebuie să vă plătesc? ‫ ُي‬.‫خ‬٤‫ز‬١ ‫٘خ‬٤ٓ‫ٕ طؤ‬ِٞٔ‫ل‬٣ ٖ٣ٌُ‫ ح‬ٙ‫ش ُألٗوخ‬٤ٗ‫ش ٓـخ‬٤‫ حُويٓخص حُطز‬،‫ش‬٤ٓٞٔ‫خص حُؼ‬٤‫ حُٔ​ٔظ٘ل‬٢‫ ك‬.ٖٔ‫ ػ‬١‫رخ ٓ٘ي أ‬ِٞ‫ْ ٓط‬٤ُ :‫اٌطجٍت‬ .‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫٘خص ح‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤٘١ُٞ‫ حُيحٍ ح‬٠ُ‫ش ا‬٤ٗ‫ٔخ‬٠ُ‫ي ح‬ٜ​ٜ‫يكغ ك‬٣ َٔ‫ ٍد حُؼ‬٢ُ‫ كزخُظخ‬،َٔ‫ػوي ػ‬ Doctor: Nu trebuie să plătiţi. În spitalele publice, serviciile medicale sunt gratuite pentru persoanele care au asigurare medicală. Du mneavo astră aveţi un contract de muncă şi astfel angajatorul vă plăteşte contribuţiile către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Vocabular tematic

‫ذ حُؼخثِش؟‬٤‫ز‬١ ٖٓ َٟ‫ش أه‬٤ُ‫ إٔ آهٌ ًٌُي آٍخ‬٢ّ ِ‫َ ػ‬ٛ ،‫يس‬٣‫ء ُالٓظ٘خٍس حُـي‬٢‫ حُٔـ‬٠ُ‫ إ ً٘ض أكظخؽ ا‬:‫اٌّزٌغ‬ Pacient: Dacă va trebui să vin la o nouă consultaţie, trebuie să iau şi o nouă trimitere de la medicul de familie?

!‫يح‬٤‫خٍح ٓؼ‬ٜٗ ‫ ُي‬٠٘ٔ‫أط‬ٝ ‫ أٌَٗى‬.‫خ‬ٜ‫ٓش أكظلع ر‬ِٞ‫ ٓؼ‬ٌٙٛ :‫اٌّزٌغ‬ Pacient: E bine de ştiut. Vă mulţu mesc şi vă doresc o zi bună! .‫خ‬٠٣‫يح ُي أ‬٤‫خٍح ٓؼ‬ٜٗ :‫اٌطجٍت‬ Doctor: O zi bună şi dumneavoastră!

‫ق اٌّزٌغ اٌّؼبٌظ‬ٛ‫ْ ؽم‬ٛٔ‫ِظزخزاد ِٓ لب‬ Extrase din Legea drepturilor pacientului A41 .‫ش‬٤‫خك‬ٟ‫ٓخص ا‬ِٞ‫ رٔؼ‬١‫ي‬٣ِٝ‫غ ط‬٤‫ ُؼِي طٔظط‬.‫خ‬ٜٜٔ‫خء ُْ أك‬٤ٗ‫طيكض رؤ‬ٛ‫ح‬ٝ ‫ حُٔؼخُؾ‬ٞ٣َُٔ‫م ح‬ٞ‫ٕ كو‬ٞٗ‫ أٗخ هَأص هخ‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ

25


RTT: Am citit legea drepturilor pacientului şi sunt nişte lucruri pe care nu le-am înţeles. Poate mă puteţi ajuta cu nişte explicaţii suplimentare. .ٜٚٔ‫ ٓخ ُْ طل‬٢ُ ٍٞ‫ إٔ طو‬ٞ‫ أٍؿ‬.‫ي‬٤ً‫ رخُظؤ‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Sigur. Vă rog să îmi spuneţi ce nu aţi înţeles.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

ٕٝ‫ ى‬،١َ٘‫ ر‬ٚ‫ ٓؼخِٓش ً٘و‬٢‫ حُلن ك‬ُٚ )‫ى طلض حُؼالؽ‬ٞ‫ؿ‬ُٞٔ‫ حُٔؼخُؾ (ح‬ٞ٣َُٔ‫ إٔ ح‬٠ِ‫ ػ‬ٚ٘‫ حُٔخىس حُؼخُؼش ط‬،‫ ٓؼال‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ ‫؟‬٢‫ز‬٠ُ‫ ًُي رخ‬٠٘‫ ٓخ ٓؼ‬.‫ش طلَهش‬٣‫أ‬ RTT: De exemp lu, artico lul 3 spune că pacientul are dreptul de a fi tratat ca persoană umană , fără nici o discriminare. Ce înseamnă asta mai exact? ‫ حُؼَم‬٠ِ‫ ر٘خء ػ‬،ْٜ٘٤‫ِّ ر‬٤ٔ٣ ٕ‫ُ أ‬ٞ‫ـ‬٣ ‫ ال‬٠َُٟٔ‫ظؼخَٓ ٓغ ح‬٣ ٢ٜٛٞ‫ ه‬ٝ‫ أ‬٢ٓٞٔ‫ظق ػ‬ٞٓ ١‫َْ رٌُي إٔ أ‬ٜ‫ُل‬٣ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ىس ك‬ٞ‫ؿ‬ٞٓ ‫ حُظلَهش ٓخ ُحُض‬،‫ ٓغ ًُي‬.ٍٝ‫ رظٔخ‬٠َُٟٔ‫غ ح‬٤ٔ‫ؼخ ََٓ ؿ‬٣ ٕ‫ أ‬٢‫٘زـ‬٣ .‫حُـْ٘ اُن‬ٝ ‫ٕ حُـِي‬ُٞٝ ‫ش‬٤ٔ٘‫حُـ‬ٝ Jurist: Prin aceasta se înţelege că nici un funcţionar public sau privat care interacţionează cu pacienţi nu trebuie să facă diferenţieri între aceştia în funcţie de etnie, naţionalitate, culoare a pielii, sex etc. Toţi pacienţii ar t rebui să fie trataţi la fel. Cu toate acestea discriminarea există în Ro mânia. .َٓ‫ٌح حأل‬ٛ ‫َح َع‬٣ ُْ ٕ‫ إٔ أكؼَ ا‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ٓخًح‬ٝ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Şi ce pot face dacă acest lucru nu se respectă? ٠ِ‫ِ ػ‬٤٤ٔ‫ هخّ رخُظ‬١ٌُ‫ظق ح‬ُٞٔ‫ ح‬ٚ٤‫ ط٘ز‬١ٍَٝ٠ُ‫ ٖٓ ح‬ٚٗ‫ٍ ا‬ٞ‫غ حُو‬٤‫ أٓظط‬،ٕٞٗ‫ حُوخ‬٢‫ٍ ك‬ٞٔ٘ٓ ‫ إٔ ًُي‬٠ُ‫ ٗظَح ا‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ ٝ‫ أ‬٠‫ ًخٕ ٓٔظ٘ل‬ُٞ ٠‫ اىحٍس حُٔئٓٔش كظ‬٠ُ‫ ا‬ٌٟٞٗ ‫ ٍكغ‬٢‫٘زـ‬٣ ،‫خ‬٤ٗ‫ح‬ٝ‫هلخ ػي‬ٞٓ ٌ‫ظو‬٣ ٝ‫ٔش أ‬ٜ‫ حُظ‬٢٘‫ظق حُٔؼ‬ُٞٔ‫ إ أٌَٗ ح‬.َ‫ٓخ كؼ‬ ‫خٍ ري ُٔ٘خه٘ش ٓخ‬ٜ‫ اىحٍس حُٔئٓٔش حالط‬٠ِ‫ ػ‬،‫خ‬٤‫ ٓزيث‬.‫خ ٖٓ حُٔئٓٔخص‬َٛ٤‫ ؿ‬ٝ‫ش أ‬٤ٜٛٞ‫خىس ه‬٤‫ ػ‬ٝ‫ أ‬٢‫ل‬ُٜ‫ٖ ح‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤٘١ُٞ‫حُيحٍ ح‬ ‫ٌح‬ٛ ‫ٌٔ٘ي إٔ طَحؿغ‬٣ .‫ ٌُٔخكلش حُظلَهش‬٢ٓٞ‫ ٓؼال حُٔـِْ حُو‬،‫ حُٔظؼِّوش رخُظلَهش‬١ٝ‫ظْ رخطوخً حُيػخ‬ٜ‫خ ٓئٓٔخص ط‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬.َٟ‫ؿ‬ .‫ش ُالٓظؼخٗش‬٤ٌٓٞ‫َ ك‬٤‫ش ٓ٘ظٔش ؿ‬٣‫ٌٔ٘ي حٕ طَحؿغ أ‬٣ ٝ‫ أ‬ٟٞ‫ حُيػ‬ٌٙٛ ٢‫ حُؼَٔ ك‬ٞٛ ‫ٕ ُي ٓخ‬ٞ‫َ٘ك‬٣ ‫ف‬ٞٓ ْٛٝ ِْ‫حُٔـ‬ Jurist: Având în vedere că aceasta este prevăzută în lege, aş spune că mai întâi respectivului funcţionar care a discriminat ar trebui să i se spună clar acest lucru. Dacă respectivul neagă acuzaţia sau are o atitudine agresivă, ar trebui depusă o sesizare la conducerea instituţiei, chiar dacă aceasta este un spital, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, o clinică privată sau orice altă instituţie. Teoretic, conducerea instituţiei ar trebui să vă contacteze pentru a discuta despre cele întâmp late. În Ro mânia există instituţii care se ocupă cu preluarea cazurilor legate de discriminare, precum Consiliu l Naţional pentru Co mbaterea Discriminării. Vă puteţi a dresa către acest Consiliu, iar ei vă vor exp lica ce se poate face în acest caz sau puteţi să vă adresaţi unei organizaţ ii neguvernamentale pentru a cere sprijin. A42 ‫زخء؟‬١‫ حأل‬ٞ‫خثق رؼ‬ٜٗ ‫ن‬٤‫ ططز‬ٞ‫ ٍك‬٢‫ حُلن ك‬٠َُِٟٔ ٚٗ‫ق أ‬٤‫ل‬ٛ ٞٛ َٛ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Este adevărat că pacienţii au dreptul de a refu za să urmeze sfaturile unor doctori? ‫ش ٓخ ػيح‬٤‫ش ؿَحك‬٤ِٔ‫ش ػ‬٣‫ اؿَحء أ‬ٞ‫ ٍك‬٢‫ حُلن ك‬ٚٗ‫أ‬ٝ َ٤ِ‫٘ش حُيّ ُِظل‬٤‫ حألهٌ ػ‬ٞ‫ ٍك‬٢‫ حُلن ك‬ٞ٣َُِٔ ،ْ‫ ٗؼ‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .ٚ‫ؼ‬ٟٝ ٚ‫و‬٣ ‫ذ آهَ رٔخ‬٤‫ز‬١ ‫ حٓظ٘خٍس‬٢‫ حُلن ك‬ٞ٣َُِٔ ‫ًٌُي‬ٝ .‫طِي حُؼخؿِش‬ Jurist: Da, pacientul are dreptul să refuze să i se ia analize de sânge şi are dreptul să refuze orice intervenţie medicală, cu excepţia celor de urgenţă. De asemenea, pacientul are dreptul de a cere opinia unui alt medic, referitor la cazu l său. ‫ش؟‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ حُِـش ح‬ٞ٣َُٔ‫ظٌِْ ح‬٣ ُْ ٕ‫ا‬ٝ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Dar dacă pacientul nu vorbeşte limba ro mână? ٖٓ .‫خ‬ٜ‫ؼَك‬٣ ‫ ُـش‬٢‫ ك‬ٝ‫ش أ‬٤ِٛ‫ حأل‬ٚ‫ ُـظ‬٢‫ظْ ك‬٣ ،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫َ حُِـش ح‬ٜ‫ـ‬٣ ١ٌُ‫ ح‬ٞ٣َُٔ‫ إٔ اهزخٍ ح‬٠ِ‫ٕ ػ‬ٞٗ‫ حُوخ‬ٚ٘٣ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .ْ‫ آخ ٖٓ ٓظَؿ‬،‫ظٌِْ رظِي حُِـش‬٣ ‫ظق‬ٞٓ ٖٓ ‫ِذ حُٔ​ٔخػيس آخ‬١ ٌٖٔ٣ ،‫ن ًُي‬٤‫أؿَ طلو‬

26


Jurist: Legea prevede că informarea pacientului care nu vorbeşte limba ro mână se va face fie în limba maternă a acestuia, fie într-o limbă pe care acesta o cunoaşte. Pentru asta se va apela fie la un angajat care vorbeşte această limbă, fie la un traducător sau interpret. ‫ ؟‬ٚ‫ء ٓؼ‬٢ٗ ١‫أطٌِْ أ‬ٝ ‫ذ‬٤‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ أػن رخُطز‬ٛ :.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Pot avea încredere să vorbesc orice cu medicul? ٚ٤‫ حُظ٘و‬٠ِ‫َف حُ٘ظَ ػ‬ٜ‫ ر‬.٠َُٟٔ‫خّ ٓغ ح‬ٜٗٞ٘‫٘خه‬٣ ٢‫خء حُظ‬٤ٗ‫ش حأل‬٣َّٔ‫ حالكظلخظ ر‬٠ُ‫ٕ ا‬َّٝ‫ط‬٠ٓ ‫زخء‬١‫ حأل‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .ًٚٗ‫ٕ ا‬ٝ‫ ى‬ِٚٔ‫ أٍرخد ػ‬ٝ‫ أ‬ٞ٣َُٔ‫يهخء ح‬ٛ‫ أ‬،‫ح ًُي ٓغ أهخٍد‬ٞ٘‫٘خه‬٣ ٕ‫ْ أ‬ُٜ ‫ف‬ٞٔ​ٔ​ُٔ‫َ ح‬٤‫ؿ‬ Jurist: Da, med icii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea asupra lucrurilor pe care le discută cu pacienţii. Indiferent de diagnostic, ei nu au voie să discute cu rudele, prietenii sau angajatorii pacientului, fără acordul acestuia. ٖٓ ‫َ ًُي‬ٛ .‫ّ٘ش‬٤‫ش ٓؼ‬٤‫ز‬١ ‫ هيٓخص‬٠ُ‫ٕ ا‬ٞ‫لظخؿ‬٣ ‫جخ ػ٘يٓخ‬٤ٗ ‫ذ‬٤‫ٕ حُطز‬ٞ‫ؼط‬٣ ّ‫َ ٖٓ حُ٘خ‬٤‫ حٌُؼ‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ أػَف إٔ ك‬:.‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ ‫ كظٔخ؟‬١ٍَٝ٠ُ‫ح‬ RTT: Ştiu că în Ro mânia mulţ i oameni îi dau ceva medicului atunci când au nevoie de anumite servicii medicale. Este acest lucru necesar?

ًّ‫ ػاللبد ػ‬.‫ة‬ B. Relaţii de muncă ٢ٌٔ‫ك‬ًٞ‫خ‬٣‫٘خ ى‬٣ًٍٞ ،ٞ‫ٗـ‬ُٞ ‫خٗخ‬٣ٍ‫ أى‬:ٕٞ‫حُٔئُل‬ .‫ح‬.ٍ.‫ى‬.‫أ‬ Autori: Adriana Lungu, Corina Diacovschi ADRA

‫ص‬ِٛ‫ ِظطٍؾبد \ لب‬. 1 Termeni/ Dicţionar

I. B1

Absolvent Acord A angaja Angajator

B1

‫ؾ‬٣َّ‫ه‬ ‫حكوش‬ٞٓ ،‫ش‬٤‫حطلخه‬ ّ ‫ظ ق‬ٝ َٔ‫ٍد حُؼ‬

Autorizaţie

‫ش‬ٜ‫ٍه‬

Calificare

َ٤ٛ‫طؤ‬

Cert ificat

‫خىس‬ٜٗ

Clauză

١َٗ

Concediere Concediu

Vocabular tematic

.ٖٔ‫ٕ ٖٓ ػالؽ أك‬ٞ‫٘ظلؼ‬٤ٓ ْٜٗ‫ٖ رؤ‬٣ٌَّ ‫ ٓل‬،‫ٕ ًُي‬ِٞ‫لؼ‬٣ ،ْٜ‫ظ‬٣َ‫ أًؼ‬٢‫ ك‬،ّ‫ٌُٖ حُ٘خ‬ٝ ‫خ‬٣ٍَٟٝ ْ٤ُ َٓ‫ٌح حأل‬ٛ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .٠‫ اىحٍس حُٔ​ٔظ٘ل‬٠ُ‫ ا‬ٌٟٞٗ ‫ ٍكغ‬٢‫٘زـ‬٣ ،‫ حُظلَهخص‬ٌٙٛ َ‫ ٓغ ًُي إ كيػض ٓؼ‬.‫لخ ىحثٔخ‬٤‫ل‬ٛ ْ٤ُ َٓ‫ٌح حأل‬ٛ ٌُٖ Jurist: Acest lucru nu este necesar, însă mulţi oameni fac asta crezând că astfel vor beneficia de un tratament mai bun. Însă acest lucru nu este neapărat adevărat. Totuşi, dacă aceste diferenţieri chiar se întâmplă, ar t rebui reclamat conducerii spitalului.

‫َ ػٖ حُؼَٔ \اهخُش‬ٜ‫ك‬ ‫ػطِش \ اؿخُس‬

27


B2

Concurenţă

‫ٓ٘خكٔش‬

B2

Confidenţialitate

‫ش‬٣َٓ ‫ػوي‬

Contract Contribuţii

‫ٔش‬ٛ‫ٓٔخ‬ ‫حٓظوخُش‬

Demisie Durată

‫ٓيس‬ ‫ٌٓخكت‬

Echivalent Educaţie

‫ش‬٤‫طَر‬ َ‫ٍى كؼ‬

Efect

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Experienţă B3

Factor

‫هزَس \ طـَرش‬

Funcţie

‫لش‬٤‫ظ‬ٝ

Hotărâre

ٍ‫هَح‬

Incapacitate

ِ‫ػـ‬

Încetare

‫خء‬ٜ‫حٗظ‬

Lucrător

)ٍ‫ ػ َٔخ‬.‫ػخَٓ (ؽ‬

Maistru

ٍ‫ْ حُؼ ّٔخ‬٤‫ٍث‬

Muncă

َٔ‫ػ‬ ٝ​ٝ‫طلخ‬

Negociere Nemulţu mire B4

Nociv

‫خء‬ٍٟ‫ػيّ ا‬ َّ٠ٓ

B4

ٕ‫رطال‬

Nulitate Oră

‫ٓخػش‬ َٔ‫ش أٍرخد حُؼ‬٤‫ؿٔؼ‬ ْ‫ىحث‬

Patronat Permanent

‫ػجبراد‬ II. B5

Expresii A avea personal în subordine A fi subordonatul cuiva A încălca drepturile A soluţiona un conflict de muncă Abatere disciplinară Activitate de producţie Agenţia Locală/ Judeţeană/ Naţională de Ocupare a Forţei

28

)َٓ‫ح‬ٞ‫ ػ‬.‫ػخَٓ (ؽ‬

B3

B5

َٙٓ‫ٕ طلض أ‬ٞ‫ظل‬ٞٓ ُٚ ٕ‫ًخ‬ ‫ٓخ ألكي‬ٝ‫ًخٕ َٓإ‬ ‫م‬ٞ‫ي حُلو‬ٜ‫حٗظ‬ َٔ‫ ِٗحع ػ‬ّٟٞ ٓ ١‫زخ‬٠ٗ‫حٗلَحف ػٖ حال‬ ‫ اٗظخؽ‬١‫ٗ٘خ‬ َ٤‫ش ٍط٘ـ‬٤٘١ٝ\ ‫ش‬٤‫ش \ ٓلخكظ‬٤ِ‫ًخُش ٓل‬ٝ َٔ‫س حُؼ‬ٞ‫ه‬

.2


de Muncă َ٤‫ق \ ط٘ـ‬٤‫ظ‬ٞ‫ط‬

Angajare/ocupare B6

Angajat temporar

B6

Asigurare de şomaj

‫ حُزطخُش‬٠ِ‫ٖ ػ‬٤ٓ‫طؤ‬

Asistenţă socială

‫ش‬٤‫ٓٔخػيس حؿظٔخػ‬

Avantaj/primă suplimentară

‫ش‬٤‫خك‬ٟ‫كخثيس \ ٌٓخكؤس ا‬

Bugetul asigurărilor sociale

٢‫ٔخٕ حالؿظٔخػ‬٠ُ‫ش ح‬٤ٗ‫ِٓح‬ ‫ُش‬ٝ‫ش ى‬٤ٗ‫ِٓح‬

Bugetul de stat Clauza de neconcurență confidenţialitate

/ ‫ش‬٣َُٔ‫ ػيّ حُٔ٘خكٔش \ حالكظلخظ رخ‬١َٗ َّ‫ ط٘و‬١َٗ

Clauză de mob ilitate Co mitetul de sănătate securitate a muncii

şi B7

Concediere colect ivă

‫ش‬٤‫اهخُش ؿٔخػ‬

Concediu de maternitate

‫ٓش‬ٞٓ‫اؿخُس حأل‬

Concediu de odihnă

‫اؿخُس حٓظَحكش‬

Concediu plătit

‫ػش‬ٞ‫اؿخُس ٓيك‬

Condiţii de muncă

َٔ‫ ػ‬١َٝٗ

Contract colectiv de muncă

َٔ‫ ُِؼ‬٢‫ػوي ؿٔخػ‬

Contract de munca pe perioadă determinată/ nedeterminată B8

Contract de muncă

‫َ ٓليىس‬٤‫ػوي ػَٔ ُٔيس ٓليىس \ ؿ‬ B8

Contract individual de muncă

ّ‫ح‬ٝ‫حّ ًخَٓ \ ى‬ٝ‫ ُِؼَٔ ري‬١‫ػوي كَى‬ ٢‫ؿِث‬

Contribuţia angajatorului

َٔ‫ٔش ٍد حُؼ‬ٛ‫ٓٔخ‬ ‫ظَّق‬ُٞٔ‫ٔش ح‬ٛ‫ٓٔخ‬

Contribuţia angajatului Contribuţie socială

‫ش‬٤‫ٔش حؿظٔخػ‬ٛ‫ٓٔخ‬

Contribuţii la asigurările sociale

٢‫ٔخٕ حالؿظٔخػ‬٠ُ‫ ح‬٢‫ٔخص ك‬ٛ‫حُٔ​ٔخ‬

Cote de contribuţie socială Crearea unor locuri de muncă Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale Director financiar/ad ministrativ

َٔ‫ػوي ػ‬ َٔ‫ ُِؼ‬١‫ػوي كَى‬

Contractul indiv idual de muncă cu normă întreagă/ timp parţ ial

B9

ٚ‫ٓالٓظ‬ٝ َٔ‫لش حُؼ‬ٛ ‫ُـ٘ش‬

Vocabular tematic

B7

‫ظَّق ٓئهض‬ٞٓ

‫ش‬٤‫ٔش حؿظٔخػ‬ٛ‫ ٓٔخ‬ٜٚ‫ك‬ B9

َٔ‫اٗ٘خء أٓخًٖ ػ‬ ‫ي‬٣‫حؿزخص طٔي‬ٞ‫ّ ش ر‬ٛ‫حإلكخىس حُوخ‬ ‫ش‬٤‫ٔخص حالؿظٔخػ‬ٛ‫حُٔ​ٔخ‬ ١ٍ‫َ اىح‬٣‫ \ ٓي‬٢ُ‫َ ٓخ‬٣‫ٓي‬

29


ّ​ّ ‫َ ػخ‬٣‫ٓي‬

Director general

‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ِ ػ٘ي حُظ‬٤٤ٔ‫ط‬

Discriminare la angajare

َٔ‫ٓـخٍ ػ‬

Do meniu de activ itate

َٔ‫ٓيس ػ‬

Durata muncii Egalitate de şanse pe piaţa muncii

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

B10

Funcţie de conducere Hotărâre de Guvern Incapacitate temporară muncă Inspectoratul Teritorial Muncă

َٔ‫م حُؼ‬ٞٓ ٢‫ ك‬َٙ‫طٌخكئ حُل‬ B10

‫ٓش‬ٌٞ‫هَحٍ ك‬ de

َٔ‫ػـِ ٓئهّض ػٖ حُؼ‬

de

‫ش‬٤ٔ٤ِ‫ش حُؼَٔ حإله‬٤ّ٘ ‫ٓلظ‬ ‫خ‬٤‫ي طِوخث‬ٜ‫ش حُؼ‬٤‫الك‬ٛ ‫خء‬ٜ‫حٗظ‬

Încetarea de drept a contractului Întrerupere temporară a activităţii

‫حٗوطخع حُؼَٔ ٓئهظخ‬ ‫٘ش كَس‬ٜٓ ٍٝ‫ِٓح‬

Liber profesionist Loc de muncă B11

Loc de muncă înalt calificat

َٔ‫ٌٓخٕ ػ‬ B11

Loc de muncă vacant Lucrător detaşat

ْ‫ػخَٓ ىحث‬

Lucrător sezonier

٢ٔٓٞٓ َٓ‫ػخ‬

Lucrător stagiar

١ٍ‫ػخَٓ حهظزخ‬ ‫ هخٍؽ حُزَٗخٓؾ‬٢‫خك‬ٟ‫ػَٔ ا‬

Lucru peste program Muncă de birou

Muncă de teren

‫ حٌُٔظذ‬٢‫ػَٔ ك‬

B12

Muncă la domiciliu Muncă prin agent de muncă temporară

‫َ ػَٔ ٓئهض‬٤ًٝ ‫ػَٔ طلض اَٗحف‬ َّٛ‫َ ٓئ‬٤‫َّ \ ؿ‬ٛ‫ػخَٓ ٓئ‬ ِّٜٚ‫ػخَٓ ٓظو‬

Muncitor specialist Negociere individuală/ colectivă

30

‫هغ‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫ػَٔ ك‬ ٌٖٔ​ُٔ‫ ح‬٢‫ػَٔ ك‬

Muncitor calificat/necalificat

B13

ٍ‫َ ػخ‬٤ٛ‫ طؤ‬١ً َٔ‫ٌٓخٕ ػ‬ َ‫ٌٓخٕ ػَٔ ٗخؿ‬ ‫كَي‬ٞٓ َٓ‫ػخ‬

Lucrător permanent

B12

‫خىس‬٤‫لش ه‬٤‫ظ‬ٝ

‫ش‬٤‫ش \ ؿٔخػ‬٣‫خص كَى‬ٟٝ‫ٓلخ‬

Nulitate absolută

‫رطالٕ ٓطَِن‬

Obligaţii salariale

‫حطذ‬َُٝ‫حُظِحٓخص ىكغ ح‬

Oficiu l Ro mân pentru Imigrări

B13

‫ـَس‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حٌُٔظذ ح‬


Ordonanţă de urgenţă

َ‫أَٓ ػخؿ‬

Perioadă de probă Perioadă determinată/nedeterminată

ٍ‫ٓيس حهظزخ‬ ‫َ ٓليىس‬٤‫ٓيس ٓليىس \ ؿ‬ ‫ش \ حُِحثيس‬٤‫خك‬ٟ‫ىكغ حُٔخػخص حإل‬

Plata orelor suplimentare Pregătire p rofesională

B14

٢ٜ٘ٓ َ٤ٛ‫طؤ‬

Primă de sărbători

‫خى‬٤‫س ُألػ‬ٝ‫ػال‬

Program de lucru

َٔ‫رَٗخٓؾ ػ‬

Pro movare

B14

Ramură economică

١‫خى‬ٜ‫كَع حهظ‬ ٞ‫ٗٔزش حُزطخُش ِٗىحى \ ط٘ول‬ ‫أٓ٘خى‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ح‬ٝ ‫ٓخص‬ِٞ‫حالػظَحف رخُير‬ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫الص ح‬٤ٛ‫حُظؤ‬ٝ ‫اػزخص حٌُلخءس‬

Reducerea programulu i de lucru

َٔ‫ رَٗخٓؾ ػ‬ٞ٤‫طول‬

Reducerea ratei şomajului

‫ ٗٔزش حُزطخُش‬ٞ٤‫طول‬ ‫ش‬٤‫َ طخرؼ‬ٛ‫ح‬ٝ‫أ‬ ّ‫ٍحطذ هخ‬

Salariu brut Salariu de bază

B15

‫د رٔخػخص‬ٞٔ‫ٍحطذ ٓل‬ َّٖٓ ‫ ٓئ‬٠ٗ‫ حُوخّ حألى‬٢ٓ‫حَُحطذ حألٓخ‬ ‫ حُزِي‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬٠ِ‫حُيكغ ػ‬

Salariu orar Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată Sancţiune disciplinară Sector economic Sistemu l de Schengen

‫ش‬٤١‫زخ‬٠ٗ‫رش ح‬ٞ‫ػو‬ ١‫خى‬ٜ‫هطخع حهظ‬ Informaţii ٖ٤‫٘ـ‬٤ٗ ‫ٓخص‬ِٞ‫ٓش ٓؼ‬ٞ‫ٓ٘ظ‬ ‫ٓيس حٗظَحى‬

Stagiu de cotizare

B16

٢ٓ‫ٍحطذ أٓخ‬ ‫خف‬ٛ ‫ٍحطذ‬

Salariu net

Stagiu de cotizare la bugetul asigurărilor de şomaj

B16

‫خص‬٤ٗ‫ِح‬٤ٓ ٠ُ‫ٔش ا‬ٛ‫ٓيس حالٗظَحى \ حُٔ​ٔخ‬ ‫ حُزطخُش‬٠ِ‫ٔخٕ ػ‬٠ُ‫ح‬

Şanse egale

‫ش‬٣ٝ‫ ٓظٔخ‬َٙ‫ك‬

Şedinţă

‫ؿِٔش \ حؿظٔخع‬

Şef de departament/secţie

ْٔ‫ْ ىحثَس \ ه‬٤‫ٍث‬

Şef de echipă

‫ن‬٣َ‫ْ ك‬٤‫ٍث‬

Şomaj parţ ial

‫ش‬٤‫رطخُش ؿِث‬

Şomaj pe termen lung

Vocabular tematic

Rata şomajului creşte/scade Recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale

Relaţii de subordonare

B15

‫ش‬٤‫طَه‬

َ‫ِش حألؿ‬٣ٞ١ ‫رطخُش‬

31


Şomaj sezon ier

B17

Şomer/persoană care nu are un loc de muncă

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Timp de muncă

‫ش‬٤ٔٓٞٓ ‫رطخُش‬

B17

ُٚ َٔ‫ ال ٌٓخٕ ػ‬ٚ‫َ \ ٗو‬١‫رخ‬ َٔ‫هض ػ‬ٝ

Timp de odihnă Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare

‫هض حٓظَحكش‬ٝ ٙ‫ حُوخ‬٢‫ٔش حُٔئ َّٗ حالؿظٔخػ‬٤‫ه‬ َ٤‫ِط٘ـ‬٤‫طلل‬ٝ ‫ حُزطخُش‬٠ِ‫ٔخٕ ػ‬٠ُ‫رخ‬ ٍٞ‫شُ حُٔلؼ‬٣ٍ‫ حُٔخ‬،‫س حُؼخِٓش‬ٞ‫حُو‬

Venit lunar Venituri din activ ităţi desfăşurate potrivit legii Venituri salariale

١َٜٗ َ‫ىه‬ ‫خ‬ٜ‫خص حُوخثْ ر‬١‫حٍىس ٖٓ حُ٘​٘خ‬ٝ ‫ٓزخُؾ‬ ٕٞٗ‫كٔذ حُوخ‬ ٢‫ىهَ ٍحطز‬

‫ اٌزؼبرف‬.3 III. Definiţii 5 B18 َٔ‫طلض ِٓطش ٍد ػ‬ٝ َ‫ّ رؼَٔ ألؿ‬ٞ‫و‬٣ ١ٌُ‫ ح‬ٞٛ ،َٔ‫ ػالهش ػ‬٢‫ ك‬ٝ‫ ُِؼَٔ أ‬١‫ي كَى‬ٜ‫ ػ‬٢‫َف ك‬١ ،‫ش‬٣ٞ٘‫ ٓؼ‬ٚ‫ظَّف – ٗو‬ِٛ .‫ن‬٤‫ش ُِؼَٔ حُوخرِش ُِظطز‬٤‫خص حُـٔخػ‬٤‫حالطلخه‬ٝ ‫ى‬ٞ‫ أكٌخّ حُؼو‬٢‫ك‬ٝ ٕٞٗ‫ حُوخ‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ ػ‬ُٜٙٞ٘ٔ‫م ح‬ٞ‫٘ظلغ ٖٓ حُلو‬٣ٝ Angajat - persoană fizică, parte a unui contract individual de muncă ori raport de serviciu, care prestează muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege, precu m şi de prevederile contractelor sau acordurilor co lective de muncă aplicabile. َٔ‫ش ُِؼ‬٤‫حُ ـٔخػ‬ٝ‫ش أ‬٣‫ى حُلَى‬ٞ‫لخء حُظِحٓخص حُ٘خطـش ػٖ حُؼو‬٣‫ ا‬ٝ‫م أ‬ٞ‫ٌ كو‬٤‫ ط٘ل‬ٚ‫ػ‬ٟٞٞٓ َٔ‫ ِٗحع حُؼ‬ٞٛ – ًّ‫إٌشاع اٌفزدي ٌٍؼ‬ َٔ‫ش ُِؼ‬٣‫طُؼظزَِٗحػخص كَى‬ٝ ‫ٌح‬ٛ .‫ش‬٤‫ؼ‬٣َ٘‫ػخثن ط‬ٝ ٝ‫ٖ أ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ٖٓ حُو‬ٝ ٖ٤ٓ‫ٖ حُؼخ‬٤‫ظل‬ُِٞٔ َٔ‫ػالهخص ػ‬ٝ َٔ‫ش ُِؼ‬٤‫خص حُـٔخػ‬٤‫حالطلخه‬ٝ‫أ‬ :‫ش‬٤ُ‫حُِ٘حػخص حُظخ‬ ٝ‫ٌ أ‬٤‫ٖ رؼيّ حُظ٘ل‬٤‫ش حإلؿلخف ح ُٔ​ٔزذ ٖٓ هزَ أكي حُطَك‬٤‫خص ُظـط‬٠٣ٞ‫حُِ٘حػخص حُٔظؼِوش ريكغ طؼ‬  .َٔ‫ ػالهش حُؼ‬ٝ‫ ُِؼَٔ أ‬١‫ؿذ حُؼوي حُلَى‬ٞٔ‫َ حُٔالثْ ُالُظِحٓخص حُٔليىس ر‬٤‫ٌ ؿ‬٤‫حُظ٘ل‬ .‫خ‬ٛ‫ى‬ٞ٘‫ ٖٓ ر‬ٞ‫حُزؼ‬ٝ‫ش ُِؼَٔ أ‬٣‫ى حُلَى‬ٞ‫ رطالٕ حُؼو‬٠ِ‫ش رخُظؤًي ػ‬ٛ‫حُِ٘حػخص حُوخ‬  .‫خ‬ٛ‫ى‬ٞ٘‫ ٖٓ ر‬ٞ‫حُزؼ‬ٝ‫خء حُؼالهخص ُِؼَٔ أ‬ٜ‫ حٗظ‬٠ِ‫ش رخُظؤًي ػ‬ٛ‫حُِ٘حػخص حُوخ‬  ‫ش‬٤‫خث‬٠‫ش ُِؼَٔ طُلخًَْ ٖٓ هزَ حُٔلخًْ حُو‬٣‫حُِ٘حػخص حُلَى‬ Conflict indi vi dual de muncă - conflictul de muncă ce are ca obiect exercitarea unor drept uri sau îndeplinirea unor obligaţii care decurg din contractele individuale şi colect ive de muncă ori d in acordurile colect ive de muncă şi raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, precu m şi din legi sau din alte acte normative. De asemenea, sunt considerate conflicte individuale de muncă următoarele:  conflictele în legătură cu plata unor despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilo r cauzate de părţi prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor stabilite prin contractul individual de muncă ori raportul de serviciu;  conflictele în legătură cu constatarea nulităţii contractelor individuale de muncă ori a unor clauze ale acestora;  conflictele în legătură cu constatarea încetării raporturilo r de serviciu ori a unor clauze ale acestora; . 1 ‫ حُٔخىس‬،‫ش‬٤‫ٍس حالؿظٔخػ‬ٝ‫ رخُٔلخ‬ٙ‫ حُوخ‬2011 \ 62 ْ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫َ ٖٓ حُوخ‬ٜ‫ٌح حُل‬ٛ ‫ حطوٌص طؼخٍف‬5 5 Definiţ iile d in acest capitol sunt preluate din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, art. 1.

32


Conflictele indiv iduale de muncă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti 6 . B19 ‫خ‬٣ٍ‫ حػظزخ‬ٝ‫خ أ‬٣ٞ٘‫ ٓؼ‬،َٔ‫طلض ِٓطش ٍد ػ‬ٝ َ‫خّ رؼَٔ ألؿ‬٤‫ رخُو‬ٚ‫ؿز‬ٞٔ‫ش ر‬٣ٞ٘‫ش حُٔؼ‬٤ٜ‫ طِظِّ حُ٘و‬١ٌُ‫ػمذ فزدي ٌٍؼًّ – حُؼوي ح‬ ‫ رَحطذ‬٠ٔ​ٔٓ ‫ ٓوخرَ ٓزِؾ‬،ٕ‫ًخ‬ Contract indi vi dual de muncă - contractul în temeiu l căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau jurid ică, în schimbul unei remuneraţii denu mite salariu. ‫ٖ ٖٓ هزَ حُ٘وخرخص‬٤َِّ‫ٖ حُٔ​ٔؼ‬٤‫ٓظَّل‬ُٞ‫ح‬ٝ ،‫َف‬١ ٖٓ َٔ‫ش أٍرخد حُؼ‬٤‫ؿٔخػ‬ٝ‫ٖ ٍد حُؼَٔ أ‬٤‫خ ر‬٤‫ْ ُٓزَّ هط‬ٛ‫ػمذ عّبػً ٌٍؼًّ – طلخ‬ ‫م‬ٞ‫خ ٖٓ حُلو‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ ‫حطذ‬َُٝ‫ح‬ٝ َٔ‫ف حُؼ‬َٝ‫ش رظ‬ٛ‫ى حُوخ‬ٞ٘‫طُليَّى حُز‬ٝ .َ‫ه‬٥‫ٕ ٖٓ حُطَف ح‬ٞٗ‫ حُوخ‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ ػ‬ٜٙٞ٘ٓ ‫ش‬٤‫ؿٔخػ‬ٝ‫أ‬ .َٔ‫ حالطِحٓخص حُ٘خطـش ػٖ ػالهخص حُؼ‬ٝ‫حؿزخص أ‬ُٞ‫ح‬ٝ Contractul colecti v de muncă - convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţ ia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

ٝ‫٘ش أ‬ٜٓ ٕٞٗ‫ؿذ حُوخ‬ٞٔ‫ٍ ر‬ٝ‫ش طِح‬٤ٜ‫ٕ؛ ٗو‬ٞٗ‫ؿذ حُوخ‬ٞٔ‫خ ر‬ُٜ ٚ‫ش َٓه‬٤٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫ش ٓٔـّ ِش؛ ٗو‬٤٣ٍ‫ش حػظزخ‬٤ٜ‫رة ػًّ – ٗو‬ .‫حطذ‬َٝ‫س ػخِٓش ر‬ٞ‫ظِّق ه‬ٞ‫ط‬ٝ ‫ف حُٔ٘خكٔش‬َٝ‫ ظ‬٢‫ ٍرق ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫يف حُل‬ٜ‫ٔظويّ ٍأٓٔخال ر‬٣ٝ َ٣‫ي‬٣ ‫ش‬٤ٜ‫كَكش ٓٔظوال؛ ٗو‬ Patron - persoană jurid ică în matricu lată; persoană fizică autorizată potrivit legii; persoana care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent; persoana care admin istrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată.

Vocabular tematic

،‫غ‬ُٟٞ‫ٖ كٔذ ح‬٤‫ظَّل‬ُٞٔ‫ ح‬٢ِّ‫ ٓٔؼ‬ٝ‫ش أ‬٤‫جش حُ٘وخر‬٤ُٜ‫ ح‬ٝ‫حُ٘وخرش أ‬ٝ َٔ‫جش أٍرخد حُؼ‬٤ٛ ٝ‫ٖ ٍد حُؼَٔ ح‬٤‫ش ر‬ٟٝ‫اػخ عّبػٍخ – ٓلخ‬ٚ‫ِفب‬ .‫ِلش حُؼخٓش‬ُٜٔ‫ش رخُٔ​ٔخثَ ًحص ح‬ٛ‫خص حُوخ‬٤‫خ ٖٓ حالطلخه‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ ٖ٤‫ٖ حُطَك‬٤‫حُويٓش ر‬ٝ‫حػي ػالهخص حُؼَٔ أ‬ٞ‫ي ه‬٣‫خ طلي‬ٜ‫ى ر‬ٜٞ‫حُٔو‬ٝ Negociere colecti vă - negocierea dintre angajator sau organizaţia patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de serviciu dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun. B20 ُٜٙٞ٘ٔ‫م ح‬ٞ‫يف حُيكخع ػٖ حُلو‬ٜ‫ ر‬،َ‫ؿذ كن حُظ٘خٍى حُل‬ٞٔ‫ٕ ر‬ٌٞ‫ طظ‬.٢‫ حالطلخى حُ٘وخر‬ٝ‫ش ػخٓش ُِ٘وخرش أ‬٤ٔ​ٔ‫ٍئخ إٌمبثٍخ – ط‬ٌٙ‫ا‬ ‫خص‬٤‫حالطلخه‬ٝ ‫خىٗخص‬ُٜٔ‫ ح‬٠ُ‫خكش ا‬ٟ‫ ا‬،َٔ‫ش ُِؼ‬٤‫خص حُـٔخػ‬٤‫ حالطلخه‬٢‫ك‬ٝ َٔ‫ش ُِؼ‬٣‫حُلَى‬ٝ ‫ش‬٤‫ى حُـٔخػ‬ٞ‫ حُؼو‬٢‫ ك‬،‫ش‬٤٘١ُٞ‫ٖ ح‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ػ‬ .‫خ‬ٜ‫خث‬٠‫ش ألػ‬٤‫حالؿظٔخػ‬ٝ ‫ش‬٣‫خى‬ٜ‫حالهظ‬ٝ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫خُق ح‬ُٜٔ‫ؾ ح‬٣َٝ‫خ ًطَف ألؿَ ط‬ٜ٤‫خ ك‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ ط٘خٍى‬٢‫ش حُظ‬٤ُٝ‫ٔخص حُي‬ٛ‫حُظلخ‬ٝ Organizaţie sindicală - denumire generică pentru sindicat, federaţie sau confederaţie sindicală. Se constituie pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţ ia naţională, în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care Ro mânia este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale memb rilor săi.

‫ٖٔ حُؼالهش‬ٟ ‫ش‬٤‫حالؿظٔخػ‬ٝ ‫ش‬٣‫خى‬ٜ‫حالهظ‬ٝ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫خُق ح‬ُٜٔ‫ؾ ح‬٣َٝ‫ط‬ٝ ‫م‬ٞ‫يف حُيكخع ػٖ حُلو‬ٜ‫ٖ ر‬٤ِٓ‫ ُِؼخ‬٢‫ػ‬ٞ‫ْ طط‬٤‫جش ط٘ظ‬٤ٛ – ‫ٔمبثخ‬ .َٔ‫ٓغ ٍد حُؼ‬ Sindicat - formă de organizare voluntară a angajaţilor, în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor lor profesionale, econo mice şi sociale, în relaţ ia cu angajatorul. ‫س حُؼَٔ ٓزخَٗس‬ٞ‫ظِّق ه‬ٞ‫ش ط‬٣ٍ‫ش حػظزخ‬٤ٜ‫ؽذح – ٗو‬ٚ Unitate - persoana juridică care angajează nemijlocit fo rţa de muncă.

6

208 ‫ حُٔخىس‬،‫ش‬٤‫ٍس حالؿظٔخػ‬ٝ‫ رخُٔلخ‬ٙ‫ حُوخ‬2011 \ 62 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬6 Legea nr. 62/ 2011 a d ialogului social, art. 208.

33


‫ار‬ٛ‫ اٌؾ‬. 4 IV. Dialoguri 7 ًّ‫إثزاَ ػمذ فزدي ٌٍؼ‬ Încheierea contractului individual de muncă B21 ‫ إٔ أٓخػيى؟‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً !‫ َٓكزخ‬:‫اٌّظزشبر‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Consilierul: Bună ziua. Cu ce vă putem ajuta? ‫ٖ ٍد‬٤‫خ ر‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ى حُؼَٔ حُ ُٔز َ​َٓش ىحه‬ٞ‫ طلٌْ ػو‬٢‫ٖ حُظ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ٓخص ػٖ حُو‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٞ‫ي إٔ أػَف رؼ‬٣ٍ‫ َٓكزخ! أ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ .٢‫ػخَٓ أؿ٘ز‬ٝ ٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َٔ‫ػ‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să aflu câteva informaţii despre legislaţia care guvernează contractele de muncă încheiate pe teritoriul Ro mâniei între un angajator român şi un lucrător străin. ٠ِ‫طزّن ػ‬٣ ‫ٌح‬ٛ . 2011 ٢‫حُٔؼيٍّ ك‬ٝ ‫ٕ حُؼَٔ حَُٔحؿغ‬ٞٗ‫ هخ‬ٌٚٔ‫ل‬٣ ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ُش ح‬ٝ‫ٌ ػَٔ ٓخ ىحهَ حُي‬٤‫ ػوي ٓزَّ ُظ٘ل‬١‫ أ‬:‫اٌّظزشبر‬ َ‫ٕ رؼَٔ ألؿ‬ٞٓٞ‫و‬٣ ٖ٣ٌُِ‫ح‬ٝ َٔ‫ ُِؼ‬١‫ح رؼوي كَى‬ٞ‫ظِّل‬ُٝ ‫حء‬ٞٔ‫حء ر‬ٞٓ ٖ١ٝ ‫حُ٘خّ رال‬ٝ ‫ٖ حألؿخٗذ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ح‬ٝ ٖ٤٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٖ ح‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ح‬ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ ُِؼَٔ ىحه‬١‫ٕ رؼوي كَى‬ٞ‫ظَل‬ٞ٣ ٖ٣ٌُِ‫ح‬ٝ ‫ح كخُش حُالؿت‬ٞ‫ٖ حًظٔز‬٣ٌُ‫ ح‬ٙ‫ حألٗوخ‬٠ِ‫ ػ‬ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ ىحه‬٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َٔ‫ٍد ػ‬ .ٕٞٗ‫ؿذ حُوخ‬ٞٔ‫ر‬ Consilierul: Orice contract încheiat pentru efectuarea unei munci pe teritoriul statului ro mân este reglementat de Codul Muncii revizu it şi modificat în 2011. Acesta se aplică atât cetăţenilor români cât şi cetăţenilor străini sau apatrizi încadraţi cu contract individual de muncă, c are prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul Ro mân iei, sau persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul Ro mâniei, în condiţiile legii. ‫َ؟‬٤٘‫ ُِؼَٔ؟ ٖٓ أٓظ‬١‫ حُؼوي حُلَى‬ٜٙٞٗ ٖ‫ٓخص ػ‬ِٞ‫ي ٖٓ حُٔؼ‬٣ُِٔ‫ إٔ أػَف ح‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cu m aş putea afla mai multe despre prevederile contractului individual de muncă? Cui ar trebui să mă adresez? ١َُٝ٘‫ رخ‬،‫ظق‬ُٞٔ‫ ح‬،‫غ‬ُٟٞ‫ كٔذ ح‬ٝ‫ أ‬ٚ‫ل‬٤‫ظ‬ٞ‫يف ط‬ٜ‫ حُٔوظخٍ ر‬ٚ‫وزَ حُ٘و‬٣ ٕ‫ أ‬٢‫٘زـ‬٣ َٔ‫ ٍد حُؼ‬،َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ كٔذ هخ‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫خ‬ِٜ٣‫ طؼي‬١ٞ٘٣ ٝ‫ حُؼوي أ‬٢‫خ ك‬ٜ٘٣ٝ‫ طي‬١ٞ٘٣ ٢‫ش حُظ‬٣َٛٞ‫حُـ‬ Consilierul: Conform Codului muncii, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu priv ire la clauzele esenţiale pe care intenționează să le înscrie în contract sau să le modifice.

ًّ‫ب فً اٌؼمذ اٌفزدي ٌٍؼ‬ٙ‫ِبد اٌزً ٌٕجغً إدراع‬ٍٛ‫اٌّؼ‬ Informaţii care trebuie incluse în contractul individual de muncă B22 ‫ٍس؟‬َٝ٠ُ‫ ُِؼَٔ رخ‬١‫خ حُؼوي حُلَى‬ٜ٤ِ‫ ػ‬١ٞ‫لظ‬٣ ٢‫ٓخص حُظ‬ِٞ‫ حُٔؼ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce informaţii ar trebui să conţină contractul indiv idual de muncă?

ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫حُوخ‬ٝ َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ٍحص حٓظويّ هخ‬ٝ‫ حُٔلخ‬ٌٙٛ ‫ إلؿَحء‬7 .ِْ‫يف حُظؼ‬ٛ َ٤‫يحف ؿ‬ٛ‫ أ‬٢‫خ ك‬ٜٓ‫ٌٖٔ حٓظويح‬٣‫ال‬ 7 Pentru realizarea acestor dialoguri au fost utilizate Codul Muncii şi Legea nr. 76/ 2002. Aceste dialoguri sunt imaginare şi in formaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional. ‫خ‬ٜ٤‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫ٓخص ح‬ِٞ‫حُٔؼ‬ٝ ‫ش‬٤ُ‫خ‬٤‫ٍحص ه‬ٝ‫ حُٔلخ‬ٌٙٛ . 2002 \ 76

34


Vocabular tematic

:‫خ‬٠٣‫ ُِؼَٔ أ‬١‫ش ُِؼوي حُلَى‬٤ٓ‫َ حألٓخ‬ٛ‫ ط٘ ٌّ َ حُؼ٘خ‬٢‫حُظ‬ٝ ‫ش‬٤‫ط‬٥‫ٓخص ح‬ِٞ‫ّ ىى رخُٔؼ‬ِٝ٣ ٕ‫ ٍد حُؼَٔ أ‬٠ِ‫ ػ‬:‫اٌّظزشبر‬ :)‫ظّق‬ُٞٔ‫ح‬ٝ َٔ‫َكخ حُؼوي (ٍد حُؼ‬١ ‫ أٓخًٖ ٓوظِلش‬٢‫٘ظـَ ك‬٤ُ ‫ظق‬ُِٞٔ ‫ش حُٔؼطخس‬َٛ‫ حُل‬،‫ى ٌٓخٕ ػخرض‬ٞ‫ؿ‬ٝ ّ‫ كخُش ػي‬٢‫ ك‬ٝ‫ ٌٓخٕ ػَٔ أ‬. 1 َٔ‫ ٌٖٓٔ ٍد حُؼ‬،‫غ‬ُٟٞ‫ كٔذ ح‬ٝ‫ حُٔو َّ أ‬. 2 ‫ًٌُي حٓظٔخٍس‬ٝ َٟ‫ش أه‬٤‫ؼ‬٣َ٘‫ كٔذ ٓٔظ٘يحص ط‬ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ظخثق \ حألٗـخٍ ك‬ُٞ‫ق ح‬٤ٜ٘‫لش \ حُ٘ـَ كٔذ ط‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬. 3 .‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ي ٓطخُذ ح‬٣‫ رظلي‬،‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬. 4 َٔ‫ ٍد حُؼ‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬٠ِ‫ق ػ‬٤‫ظق حُوخرِش ُِظطز‬ُِٞٔ ٢ُٜ٘ٔ‫ ح‬١‫ْ حُ٘​٘خ‬٤٤‫ْ طو‬٤٣‫ ٓوخ‬. 5 .‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ش ح‬ٛ‫َ حُوخ‬١‫ حُٔوخ‬. 6 ٍٞ‫خٕ حُٔلؼ‬٣َٓ ٢‫يهَ حُؼوي ك‬٣ ١ٌُ‫ق ح‬٣ٍ‫ حُظؤ‬. 7 ‫هّض؛‬ٞٓ َٔ‫ ُؼوي ػ‬ٝ‫٘ش أ‬٤‫ ٓيس ػوي حُؼَٔ حُ ُٔز َ​َّ ُلظَس ٓؼ‬. 8 ‫ظَّق‬ُٞٔ‫خ ح‬ٜ‫ٔظلو‬٣ ‫ ٓيّس اؿخُس حٓظَحكش‬. 9 ٚ‫ٓيط‬ٝ ٖ٣‫ٖ حُٔظؼخهي‬٤‫يحٍ حإلٌٗحٍ ٖٓ حُطَك‬ٛ‫ ا‬١َٝٗ . 10 ‫ظّق‬ُٞٔ‫ش ىكغ حَُحطذ حُٔ​ٔظلن ٖٓ هزَ ح‬٤ِ‫َٓك‬ٝ ٢‫ ُِيهَ حَُحطز‬َٟ‫ش أه‬٤٘٣ٌٞ‫َ ط‬ٛ‫ػ٘خ‬ٝ ٢ٓ‫ حَُحطذ حألٓخ‬. 11 .‫ع‬ٞ‫ حألٓز‬٢‫ػيى حُٔخػخص ك‬ٝ ّٞ٤ُ‫ ح‬٢‫خ رؼيى حُٔخػخص ك‬ٜ٘‫ حُٔؼزََّ ػ‬،َٔ‫ حُٔيس حُٔليىس ُِؼ‬. 12 ‫ظّق‬ُِٞٔ َٔ‫ حُؼ‬١َٝٗ ٠ِ‫ّ ػ‬ٚ٘٣ ١ٌُ‫ ُِؼَٔ ح‬٢‫ حُؼوي حُـٔخػ‬٠ُ‫ حإلٗخٍس ا‬. 13 ٍ‫ ٓيس َٓكِش حالهظزخ‬. 14 Consilierul: Angajatorul trebuie să vă furnizeze următoarele informaţii, care constituie şi elementele de bază ale contractului indiv idual de muncă: a) părţile contractului (angajatul şi angajatorul); b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri; c) sediul sau, după caz, do miciliul angajatorulu i; d) funcţia/ocupaţia conform Clasificării Ocupaţiilor din Ro mân ia sau altor acte normat ive, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului; e) criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului; f) riscurile specifice postului; g) data de la care contractul urmează să îşi producă efectele; h) durata contractului de muncă pe durată determinată sau a unui contract de muncă temporară; i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul; j) condiţiile de acordare a preavizu lui de către părţile contractante şi durata aces tuia; k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilo r salariale, precu m şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul; l) durata normală a muncii, exp rimată în număr de ore pe zi şi nu măr de ore pe săptămână; m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului; n) durata perioadei de probă.

‫ظٍف‬ٛ‫رٌخ ٌٍز‬ٚ‫صبئك اٌؼز‬ٌٛ‫ا‬ Actele necesare pentru angajare B23 ‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ٍس ػ٘ي حُظ‬َٝ٠‫خ ر‬ٜٔ٣‫ طوي‬٢‫٘زـ‬٣ ‫٘خُي ٓٔظ٘يحص‬ٛ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Există cumva acte care trebuie prezentate în mod obligatoriu în mo mentul angajării? ‫ش (رطخهش‬٣ٞٛ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ٖ‫ طُطِذ ٗٔوش ػ‬،‫ٓخ‬ٞٔ‫ ػ‬.‫خ‬٣ٍَٟٝ ٙ‫َح‬٣ ‫ّ ٓٔظ٘ي‬١‫طِذ أ‬٣ ٕ‫ٌُٖ ًَ ٍد ػَٔ كَ أ‬ٝ .‫ي‬٤ً‫ رخُظؤ‬:‫اٌّظزشبر‬ ،ٙ‫خ‬ٜ‫ حالهظ‬٢‫ ك‬ٝ‫٘ش أ‬ُٜٔ‫ ح‬٢‫ حُويّ ك‬،ٙ‫ ػ٘ي‬َٟ‫ حُٔـ‬١‫ حُ٘​٘خ‬٠ُ‫َ ا‬٤٘‫ ط‬٢‫خىس ٖٓ ٍد حُؼَٔ حُٔخرن حُظ‬ُٜ٘‫) ؛ ح‬.‫حُ ٓلَ اُن‬ٞ‫ ؿ‬،‫ش‬٣ٞٛ ‫ش؛‬٤‫خىس حُطز‬ُٜ٘‫حُلَكش؛ ح‬ٝ‫٘ش أ‬ُٜٔ‫ُش ح‬ٝ‫ الُٓش ُِٔح‬ٝ‫ش أ‬٣ٍَٟٝ ‫ ٓٔظ٘يحص اػزخص‬،‫خص‬ٜ٤‫ طَه‬،‫حكوخص‬ٞٓ ‫ش؛‬٤ٓ‫خىس ىٍح‬ٜٗ ،‫خس‬٤‫َس حُل‬٤ٓ

35


‫ حُٔ​ٔظ٘يحص‬ٌٙٛ ًَ ٕٞ‫طِز‬٣ ‫ ٖٓ أٍرخد حُؼَٔ هي‬ٞ‫ حُزؼ‬.َٔ‫ ُِؼ‬ٚ٤‫ُطِذ ًٌُي حُظَه‬٣ ،‫ي‬ٜ‫و‬٣ ‫رٔخ‬ٝ ‫ش ؛‬٤‫خث‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ .َٔ‫ َُد حُؼ‬١‫ٓـخٍ ٗ٘خ‬ٝ ‫خ‬ُٜٝ‫ طِح‬٢‫٘ش حُظ‬ُٜٔ‫ؼش ح‬٤‫ز‬١ ‫ كٔذ‬٢‫خ كو‬ٜ٘ٓ ‫هَ ؿِ ًء‬٥‫ ح‬ٞ‫حُزؼ‬ٝ Consilierul: Desigur. Însă fiecare angajator este liber să ceară orice document considerat necesar. În general se solicită copia unui act de identitate (carte de identitate, paşaport etc.); adeverinţa de la angajatorul precedent, care să ateste activitatea desfăşurată la acesta, vechimea în muncă, în meserie sau în specialitate; curricu lu m v itae, dip lo mă de studii; avize, autorizaţii, atestări necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei; avizu l sau certificatul medical; cazieru l judiciar. Iar în cazul dumneavoastră şi autorizaţia de muncă. Unii angajatori pot cere toate aceste documente, alţii doar o parte din ele, în funcţie de natura meseriei pe care o practicaţi şi a obiectului de activitate al angajatorului. ‫بدح اٌطجٍخ‬ٙ‫اٌش‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Adeverinţa medicală B24

36

‫خ؟‬ٜ٘ٓ ‫ي‬٤‫ٓخ أٓظل‬ٝ ‫خ؟‬ٜ٤ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ٖ٣‫ش؟ ٖٓ أ‬٣ٍ‫ش اؿزخ‬٤‫خىس حُطز‬ُٜ٘‫َ ح‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Adeverinţa med icală este obligatorie? De unde o pot obţine? La ce îmi foloseşte? ٌٙٛ ‫ ػيّ َٓحػخس‬.َٔ‫خّ رٌحى حُؼ‬٤‫ حُو‬٠ِ‫ هخىٍ ػ‬ٚ‫ش طؼزض إٔ ًُي حُ٘و‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬ٜٗ ‫ؿذ‬ٞٔ‫ ر‬٢‫ ٓخ كو‬ٚ‫ق ٗو‬٤‫ظ‬ٞ‫ٌٖٔ ط‬٣ :‫اٌّظزشبر‬ . َٔ‫ ُِؼ‬١‫ اُـخء حُؼوي حُلَى‬٠ُ‫ ا‬١‫حألكٌخّ طئى‬ Consilierul: O persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că persoana este aptă pentru prestarea acelei munci. Nerespectarea acestor prevederi duce la anularea contractului indiv idual de muncă. ‫حٍ؟‬ٞ‫ ًَ حألك‬٢‫ش ك‬٣ٍَٟٝ ‫ش‬٤‫خىس حُطز‬ُٜ٘‫ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Adeverinţa medicală este obligatorie în orice situaţie? :ٕ‫ش ا‬٣ٍ‫ش اؿزخ‬٤‫خىس حُطز‬ُٜ٘‫ ح‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫ُ ٓ٘ش‬ٝ‫ُٔيس طظـخ‬ٝ ‫خ‬٤ٜ٘ٓ ‫خٍس‬٠ُ‫حَٓ ح‬ٞ‫ش ُِؼ‬َٟٝ‫َ ألٓخًٖ حُؼَٔ حُٔؼ‬ٜٗ‫ أ‬6 ُٝ‫ رؼي حٗوطخع ُٔيس طظـخ‬١‫ حٓظؤٗلض حُ٘​٘خ‬‫حٍ؛‬ٞ‫َ ًُي ٖٓ حألك‬٤‫ ؿ‬٢‫ك‬ ‫ف ػِٔي‬َٝ‫َّ ظ‬٤‫ كخُش طـ‬٢‫ حًٕ ك‬،َ‫ آه‬١‫ ٗ٘خ‬ٝ‫ ٌٓخٕ آهَ ُِؼَٔ أ‬٠ُ‫أك ِض ا‬ ِ ٝ‫ كَع آهَ أ‬٠ُ‫ٍِٓض ا‬ ِ ُ‫ أ‬َّ ّ ‫ؿذ ػوي ػَٔ ٓئهض؛‬ٞٔ‫ظلخ ر‬ٞٓ ‫ٗي‬ًٞ ‫ كخُش‬٢‫ ك‬،َ٤ِ‫هض ه‬ٝ ٌ٘ٓ ‫حؿذ‬ُٞ‫ ريأص ح‬‫٘ش أػ٘خء‬ُٜٔ‫َّ ح‬٤‫ كخُش طـ‬٢‫ ك‬ٝ‫ كَكش أ‬ٝ‫٘ش أ‬ٜٓ ِّْ‫َى ُظؼ‬٤٠‫ كخُش طل‬٢‫ ك‬،‫خُزخ‬١ ٝ‫ٌح أ‬٤ِٔ‫ ط‬،‫خ‬٣ٍ‫ ػخٓال حهظزخ‬،‫خٗؼخ‬ٛ ‫ ً٘ض‬‫؛‬٢‫ز‬٣ٍ‫حُظؼِّْ حُظي‬ ‫حُؼخثِش؛‬ٝ ‫لش‬ُٜ‫ُحٍس ح‬ٝ ‫حػي‬ٞ‫خ كٔذ ه‬٤ٜ٘ٓ ‫خٍس‬ٟ َٓ‫ح‬ٞ‫ ػ‬٠ِ‫ي ػ‬َٟ‫ف ػ‬َٝ‫ ظ‬٢‫ كخُش ط٘ظـَ ك‬٢‫ ك‬،‫خ‬٣ٍٝ‫ ى‬‫ي رٔخء‬٣ِٝ‫حُٔ٘​٘آص ُِظ‬ٝ‫ أ‬٢ٗ‫ح‬ُٞٔ‫ش ح‬٤‫ هطخع طَر‬ٝ‫ أ‬٢‫ حُوطخع حُـٌحث‬٢‫حٗظـِض ك‬ٝ ٝ‫َ الٗظوَ أَٓح‬١‫ ٓوخ‬ٚ٤‫ ك‬١‫ هٔض ر٘​٘خ‬‫ حُؼخثِش‬ٝ ‫لش‬ُٜ‫ُحٍس ح‬ٝ ‫حػي‬ٞ‫ش كٔذ ه‬٤‫ل‬ٛ ‫كيحص‬ٝ ٢‫ ك‬،ٍ‫لخ‬١‫ طـٔؼخص أ‬٢‫ ك‬،‫حَُ٘د‬ ‫ش كٔذ‬٤‫ل‬ُٜ‫حُلخُش ح‬ٝ ْ٘‫حُـ‬ٝ َٔ‫ش طوظِق كٔذ حُؼ‬٤‫ حُطز‬ٙٞ‫حُلل‬ٝ ‫َس‬٤‫حَٓ هط‬ٞ‫ٕ ػ‬ٝ‫ف ى‬َٝ‫ ظ‬٢‫ حٕ حٗظـِض ك‬.َٔ‫ش ُِؼ‬٤‫ى حُـٔخػ‬ٞ‫ حُؼو‬٢‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫حألكٌخّ ح‬ Consilierul: Adeverinţa sau certificatul medical este obligatoriu dacă: o reîncepeţi activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, în celelalte situaţii; o dacă sunteţi detaşat sau trecut în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă vi se schimbă condiţiile de muncă; o dacă abia începeţi misiunea, în cazul în care sunteţi salariat încadrat cu contract de muncă temporară; o dacă sunteţi ucenic, practicant, elev sau student, în situaţia în care urmează să fiţi instruit într-o meserie sau profesie, precu m şi în situaţia schimbării meseriei pe parcursul instruirii; o periodic, în cazu l în care lucraţi în condiţii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reg lementărilor Ministerulu i Sănătăţii;


o

o

dacă desfăşuraţi activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi lucraţ i în sectorul alimentar, zootehnic, la instalaţiile de aprovizionare cu apă potabilă, în colectivităţi de copii, în unităţi sanitare, potriv it reg lementărilor M inisterului Sănătăţii; dacă lucraţi în unităţi fără factori de risc, prin examene medicale diferenţiate în funcţie de vârstă, sex şi stare de sănătate, potrivit reglementărilor d in contractele colective de muncă.

‫إعبسح اطززاؽخ‬ Concediul de odihnă B25 ٢ٛ َٛ ‫ حإلؿخُس؟‬ٌٙٛ ‫ ٓيس‬٢ٛ ‫ ٓخ‬٢ُ ٍٞ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٛ .‫ش ُالٓظَحكش‬٣ٞ٘ٓ ‫ أٓظلن اؿخُس‬٢٘ٗ‫ٍ ا‬ٞ‫ ً٘ض طو‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ ‫؟‬َٟ‫ش حأله‬٤‫ش حُـَر‬٤‫ر‬ٍٝٝ‫حٍ حأل‬ٝ‫ حُي‬٢‫ حُلخٍ ك‬ٞٛ ‫َ آد \ أؿٔطْ ًٔخ‬ٜٗ ٢‫طٔ٘ق ك‬ Cetăţeanul străin: Spuneaţi că am dreptul la un concediu anual de odihnă. Îmi puteţi spune care este durata acestui concediu? Se dă tot în luna august ca şi în alte state vest europene?

‫ظٍفخ‬ٌٛ‫اطزّبرح ا‬

Fişa postului B26 ‫؟‬١ٞ‫؟ ٓخًح طلظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬.‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ٓٔؼض ػٖ حٓظٔخٍس ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: A m tot auzit vorbindu-se despre fişa postului. Ce este aceasta? Ce conţine? ٠ٗ‫ أى‬٠ِ‫لش ػ‬٤ُٟٞ‫ حٓظٔخٍس ح‬١ٞ‫ إٔ طلظ‬١ٍَٝ٠ُ‫ ٖٓ ح‬.ٍ‫خ‬ٜ‫خ ربهظ‬ٜ‫حؿزخط‬ٝ ٝ‫لش أ‬٤‫ظ‬ُٞ‫ق ح‬ٜ‫لش ط‬٤‫ظ‬ُٞ‫ حٓظٔخٍس ح‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫حؿزخص‬ُٞ‫ح‬ٝ ‫خص‬٤ُٝ‫ حُٔ​ٔئ‬، )ْ٤‫ُ ٖٔ أٗض ٍث‬ٝ،ّٝ‫ طَحطذ حُؼخثِش ( ُٖٔ أٗض َٓإ‬٢‫ حإلىٓخؽ ك‬،‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ش ح‬٤ٔ​ٔ‫ ط‬:ٖ‫ٓخص ػ‬ِٞ‫حُٔؼ‬ ‫ش‬٣ٍَٝ٠ُ‫ حُيٍحٓخص ح‬،َٔ‫خٍ حُؼ‬١‫ ا‬،‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫٘ ّـ َ ح‬٣ ١ٌُ‫ ح‬ٚ‫الص حُالُٓش ُِ٘و‬٤ٛ‫حُظؤ‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ش رخ‬ٛ‫حألػٔخٍ حُوخ‬ٝ ‫خص‬١‫حُ٘​٘خ‬ٝ .‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬٢‫ش ك‬٤‫ حُظَه‬١َٝٗٝ ‫ حَُحطذ‬،‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫َ ح‬٤‫ُظ٘ـ‬ Consilierul: Fişa postului poate fi descrisă pe scurt ca fiind descrierea postului/sarcinilor de muncă. Fişa postului ar trebui să conţină date min ime despre: denumirea postului de muncă, integrarea în ierarhia firmei (cui sunteţi subordonat, pe cine aveţi în subordine), responsabilităţi, sarcini, activităţi şi acţiuni specifice postului, competenţele pe care trebuie să le aibă persoana care ocupă postul, contextul muncii, studiile necesare pentru ocuparea postului, salariul şi condiţiile de promovare.

Vocabular tematic

‫خى‬ٜ‫ حالهظ‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬٠ِ‫خ ػ‬ُٜ ‫ ٓيس‬٠ٗ‫أى‬ٝ ‫ػش‬ٞ‫ش ٓيك‬٣ٞ٘ٓ ‫ اؿخُس‬٢‫ٖ حُلن ك‬٤‫ظل‬ُِٞٔ َّٖٓ َ‫ُئ‬٣ َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ كٔذ أكٌخّ هخ‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫حُ٘زخد‬ٝ ٕٞ‫ه‬ّٞ ‫ حُٔؼ‬،ٕٞ‫ل‬٤‫ حٌُل‬ٝ ‫َس‬ٟ ،‫َس‬٤‫ هط‬،‫ؼزش‬ٛ ‫ف‬َٝ‫ ظ‬٢‫ٕ ك‬ِٞ‫٘ظـ‬٣ ٖ٣ٌُ‫ٕ ح‬ٞ‫ظل‬ُٞٔ‫ ح‬.‫ٓخ ػخٓال‬ٞ٣ 20 ‫خ‬ٍٛ‫ هي‬،٢٘١ُٞ‫ح‬ .ّ‫خ‬٣‫ أ‬3 ‫خ‬ٛ‫ش أىٗخ‬٤‫خك‬ٟ‫ٕ ٖٓ اؿخُس ػَٔ ا‬ٞ‫٘ظلؼ‬٣ ‫ ٓ٘ش‬18 ٕٝ‫ْ ى‬َٛٔ‫ػ‬ Consilierul: Conform prevederilor Codului muncii este garantat salariaţ ilor dreptul la un concediu de odihnă anual plătit, a căru i durată minimă, la nivelul economiei naţionale este de 20 de zile lucrătoare. Salariaţii care lucrează în condiţii grele, periculoase s au vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu dizabilităţi şi t inerii în vârstă de până la 18 an i beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile.

‫ش؟‬٤ٔٛ‫ حأل‬ٌٙٛ ‫خ‬ُٜ ‫ حالٓظٔخٍس؟ ُٔخًح‬ٌٙٛ ٍٝ‫ ى‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care este rolul acestei fişe? De ce este atât de importantă? ٢‫٘زـ‬٣ ،َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫كوخ ُوخ‬ٝ ،‫ظق‬ُٞٔ‫َس ألٕ ح‬٤‫ش ًز‬٤ٔٛ‫وش ًحص أ‬٤‫ػ‬ٝ ٢ٜ‫ ُِؼَٔ ك‬١‫لش طٔؼَ ِٓلوخ ُِؼوي حُلَى‬٤‫ظ‬ُٞ‫ حٓظٔخٍس ح‬:‫اٌّظزشبر‬ ١ٞ‫ إٔ طلظ‬١ٍَٝ٠ُ‫ ٖٓ ح‬،‫ ٌُُي‬.ٚ‫لظ‬٤‫ظ‬ٝ ‫ حٓظٔخٍس‬٢‫ ك‬ٚ٤ِ‫حؿزخص حُٔظَطزش ػ‬ُٞ‫لخء ح‬٣‫ رب‬،‫ كٔذ حُلخُش‬،ٝ‫حّ حُؼَٔ أ‬ٝ‫خّ دى‬٤‫ حُو‬ٚ٤ِ‫ػ‬ ْ٤٤‫خ رظو‬ٜ٤ِ‫وخّ ػ‬٣ ٢‫ش حُظ‬٤ُ‫ْ حُلؼخ‬٤٣‫ ٓوخ‬،َٔ‫ف حُؼ‬َٝ‫ ظ‬،ٚ‫خط‬٤ُٝ‫ٓٔئ‬ٝ َٔ‫حؿزخص ٌٓخٕ حُؼ‬ٞ‫ش ر‬ٛ‫ٓخص هخ‬ِٞ‫ ٓؼ‬٠ِ‫لش ػ‬٤‫ظ‬ُٞ‫حٓظٔخٍس ح‬ ‫ كٔذ‬،‫ظق‬ٞٓ ٌَُ ‫خص حُٔ٘خٓزش‬٤‫الك‬ُٜ‫ي ح‬٣‫ طلي‬٢‫ َُد حُؼَٔ حُلن ك‬ٚٗ‫ي إٔ طؼَف أ‬٤ِ‫ ػ‬.‫ٓخثَ ىكغ حَُحطذ‬ٝ ،١ُٞ٘ٔ‫ي ح‬١‫ٗ٘خ‬ .ٕٞٗ‫أكٌخّ حُوخ‬

37


Consilierul: Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi este un document foarte important, deoarece, conform Codului muncii, salariatul are obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului 8 . De aceea fişa postului ar trebui să cuprindă informaţii priv ind: sarcinile şi responsabilităţile care vă revin la locul de muncă, condiţiile de muncă, standardele de performanţă în baza căro ra se face evaluarea anuală a activităţii du mneavoastră, modalităţile de p lata a salariulu i etc. Trebuie să ştiţi că angajatorul are dreptul să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile leg ii 9 .

‫فززح االخزجبر‬ Perioada de probă

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

B27 ‫ًْ طٔظـَم؟‬ٝ ‫ كظَس حالهظزخٍ؟‬٢ٛ ‫ ٓخ‬.ٍ‫ٕ ػٖ كظَس حهظزخ‬ٌِٞٔ‫ظ‬٣ َٔ‫ أٍرخد حُؼ‬ٞ‫ ًخٕ رؼ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Un ii angajatori vorbeau despre o perioadă de probă. Ce este această perioadă de probă? Cât durează? َ‫ ك‬٠ِ‫ ػ‬ٚ‫ هيٍط‬ٝ ‫ظق‬ُٞٔ‫الص ح‬ٛ‫ي كظَس حهظزخٍ ُِظؤًي ٖٓ ٓئ‬٣‫ ربٌٓخٕ ٍد حُؼَٔ طلي‬،َٔ‫ ُِؼ‬١‫ ػ٘ي ارَحّ حُؼوي حُلَى‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫ش‬٣‫خى‬٤‫ظخثق حُو‬ُِٞ ‫ٓخ‬ٞ٣ 120 ٝ ‫ش‬٣ٌ٤‫ظخثق حُظ٘ل‬ُِٞ ‫ٓخ‬ٞ٣ 90 ‫ حُلظَس‬ٌٙٛ ُٝ‫ ال طظـخ‬.‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ٓطخُذ ح‬ Consilierul: La încheierea contractului indiv idual de muncă angajatorul poate stabili o perioadă de probă pentru verificarea aptitudin ilor salariatului, a capacităţii acestuia de a face faţă cerinţelor postului. Această perioadă nu poate depăşi 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. ‫ حُلظَس ُالهظزخٍ؟‬ٌٙٛ ٢‫ُيكغ ٍحطذ ك‬٣ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Este plătită această perioadă de probă? ‫ حُؼوي‬٢‫ ك‬،َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ هخ‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ ػ‬ُٜٙٞ٘ٔ‫حؿزخص ح‬ُٞ‫ ح‬ُٚ ٝ ‫م‬ٞ‫ظق ٖٓ ًَ حُلو‬ُٞٔ‫ي ح‬٤‫ٔظل‬٣ ،ٍ‫ حٓظيحى ٓيس حالهظزخ‬٠ِ‫ ػ‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫٘ش‬ُٜٔ‫ ح‬٢‫ كظَس حالهظزخٍ طُؼظزَ​َ هيٓخ ك‬.َٔ‫ ُِؼ‬١‫ حُؼوي حُلَى‬٢‫ ًٌُي ك‬ٝ ٢ِ‫ حُ٘ظخّ حُيحه‬٢‫ن ك‬٤‫ ُِؼَٔ حُوخرَ ُِظطز‬٢‫حُـٔخػ‬ Consilierul: Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile p revăzute în legislaţ ia muncii, în contractul colect iv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precu m şi în contractul indiv idual de muncă. Perioada de probă constituie vechime în muncă.

ٍٓ‫ظف‬ٌّٛ‫رمٍ​ٍُ ا‬

Evaluarea personalului B28 ‫ٖ؟‬٤‫ظل‬ُٞٔ‫ْ ح‬٤٤‫وخّ رظو‬٣ ‫ق‬٤ً :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cu m se realizează evaluarea personalului? ‫َ ػٖ ػوي‬ٜ‫ ِٓلن ٓ٘ل‬٢‫خ ك‬ًِٜ ‫خ حُٔيٍؿش‬ٜٔ٤٤‫ْ طو‬٤٣‫ٓوخ‬ٝ ‫ش‬٣‫ش حُلَى‬٤ُ‫يحف حٍ كؼخ‬ٛ‫ أ‬٠ِ‫ ػوي حُؼَٔ ػ‬١ٞ‫لظ‬٣ ٕ‫ أ‬٢‫٘زـ‬٣ :‫اٌّظزشبر‬ .ْ٤٤‫ حٓظٔخٍس حُظو‬٠ٔ​ٔ٣ َٔ‫حُؼ‬ Consilierul: Contractul de muncă trebuie să conţină obiectivele de performanţă individuală şi criteriile de evaluare a acestora, care sunt incluse într-o anexă separată a contractului de muncă, denumită fişă de evaluare. ‫ْ؟‬٤٤‫ ٖٓ حُظو‬َٟ‫حع أه‬ٞٗ‫ؿي أ‬ٞ‫َ ط‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Mai există şi alte feluri de evaluare? 8

8 9

38

َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ حُلَف أ ٖٓ هخ‬2 ٖ‫ حُز‬39 ‫حُٔخىس‬ 9 َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ حُلَف د ٖٓ هخ‬1 ‫ حُز٘ي‬40 ‫حُٔخىس‬ Art. 39 alin. (2) lit. a) d in Codul muncii Art. 40 alin. (1) lit. b) d in Codul muncii


ٌٕٞ٣ ٕ‫ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ أ‬.ٖ٤‫ظل‬ُٞٔ‫خف ح‬٤‫ْ حٍط‬٤٤‫طو‬ٝ ‫ْ حُ٘ظخثؾ‬٤٤‫ طو‬،‫الص‬ٛ‫ْ حُٔئ‬٤٤‫ طو‬:‫َس‬٤‫ َٓحكَ ًؼ‬٠ِ‫ ػ‬١ٞ‫لظ‬٣ ٖ٤‫ظل‬ُٞٔ‫ْ ح‬٤٤‫ طو‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫َس‬٤ٓ ‫ن هطش‬٤‫ػ‬ٞ‫ط‬ٝ ِ٤‫ ُِظلل‬٢ِ‫حُ٘ظخّ حُيحه‬ٝ ‫ٍ حَُٔحطذ‬ٝ‫ ؿي‬ٝ ٖ٤‫ظل‬ٞٓ ٠ُ‫ي حُلخؿش ا‬٣‫ٔظؼ َٔ َ ُظلي‬٣ٝ ‫ٖ ٓئهظخ‬٤‫ظل‬ُٞٔ‫ْ ٗظخثؾ ح‬٤٤‫طو‬ ْ٤٤‫ُوخّ رخُظو‬٤‫ ك‬.‫حُٔوخرالص‬ٝ ْ٤٤‫ٔظويَّ رٌَ٘ ػخّ ٗظخّ حٓظٔخٍحص طو‬٣ .‫لش اُن‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬٢‫ش ك‬٤‫ن هَحٍحص حُظَه‬٤‫ػ‬ٞ‫ ط‬،‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫ٖ ح‬٤‫ظل‬ُٞٔ‫ح‬ ،‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ٓخ ػ٘ي حُظ‬ٞٔ‫ ػ‬٢ُٜ٘ٔ‫ْ ح‬٤٤‫خّ رخُظو‬٤‫ حُو‬١َ‫ـ‬٣ٝ .١‫ْ حُ٘​٘خ‬٤‫ كخُش اػخىس ط٘ظ‬٢‫ ك‬ٝ‫ق أ‬٤‫ظ‬ٞ‫ٓخ ػ٘ي حُظ‬ٞٔ‫ظْ ػ‬٣ ٢‫حُـٔخػ‬ٝ ٢ٗ‫حُ٘لٔخ‬ ‫يف ٓؼَكش‬ٜ‫ ر‬١ِ٤‫ْ حُظلل‬٤٤‫ حُظو‬١َ‫ـ‬٣ٝ .َٟ‫ كخالص أه‬٢‫ًٌُي ك‬ٝ ‫يس‬٣‫ظخثق ؿي‬ٝ ‫اٗ٘خء‬ٝ‫ ػ٘ي حُزطِٖ أ‬،‫ْ حًَُ٘ش‬٤‫ كخُش اػخىس ط٘ظ‬٢‫ك‬ .ْٜ‫خث‬ٍٟ‫يس إل‬٣‫ٓخثَ ؿي‬ٝ ‫ـخى‬٣‫يف ا‬ٜ‫ر‬ٝ ٖ٤‫ظل‬ُٞٔ‫خف ح‬٤‫ حٍط‬ٟٞ‫ٓٔظ‬ Consilierul: Evaluarea personalului cuprinde mai mu lte componente: ev aluarea competenţelor, evaluarea performanţelor şi evaluarea satisfacţiei personalului. Evaluarea performanţelor salariaţilor poate avea caracter periodic şi se foloseşte pentru a stabili necesarul de personal, grila de salarizare şi sistemul motivaţional intern, fundamentarea planului de carieră a personalului, fundamentarea deciziilor de avansare etc. În general se fo loseşte un sistem de fişe de evaluare şi tehnica interviului. Evaluarea psihologică şi de grup se face în general la angajare sau în cazul reorganizării activ ităţii. Evaluarea profesională se face în general la angajare, în cazul restructurării firmei, când se desființează sau se înființează posturi noi dar și în alte situații. Evaluarea motivaţională - se face în scopul de a afla gradul de satisfacţie a personalului şi pentru a identifica noi căi de motivare pentru performanţa acestuia.

B29 ‫لظَّ ٍد حُؼَٔ ػوي حُؼَٔ؟‬٣ ‫ ٖٓ أٍحؿغ ُٔخ ال‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cui mă pot adresa în cazu l în care patronul nu respectă contractul de muncă? ٌُٖٝ .‫ ًٌُي ربٌٓخٕ حُ٘وخرش إٔ طٔخػيى‬.‫ال‬ٝ‫لخص أ‬٤ٟٞ‫ي إٔ ططخُذ ٍد حُؼَٔ رظ‬٤ِ‫ ػ‬،‫هي‬ٞ‫خى كو‬ٜ‫ كخُش حٗظ‬٢‫ ك‬:‫اٌّظزشبر‬ َٔ‫ش حُؼ‬٤٘‫ٓلظ‬ٝ‫ ٓلخكظش ٌٓٔ٘ي أ‬٢‫حهؼش ك‬ُٞ‫ش ح‬٤ٔ٤ِ‫ش حُؼَٔ حإله‬٤٘‫ ٓلظ‬٢ٛ َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ كخُش ٓوخُلش أكٌخّ هخ‬٢‫ُش ك‬ٝ‫حُٔئٓٔخص حُٔ​ٔئ‬ .‫هخٍٓض‬ٞ‫ ر‬٢‫ك‬ Funcţi onarul: În cazul în care drepturile du mneavoastră sunt încălcate, ar trebui întâi să solicitaţi clarificări din partea angajatorului. De asemenea, şi sin dicatul ar putea să vă ajute. Dar Inspectoratul Teritorial de Muncă din judeţul în care locuiţi sau Inspecţia Muncii din Bucureşti sunt instituţiile responsabile în cazu l încălcării prevederilor leg islaţiei muncii. ‫ حُٔئٓٔخص‬ٌٙٛ ٍٝ‫ ى‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce ro l au aceste instituţii? .َٔ‫لش حُؼ‬ٛٝ ٖٓ‫حأل‬ٝ َٔ‫ ٓـخٍ ػالهخص حُؼ‬٢‫الص ك‬٣‫ن حُظؼي‬٤‫ُش رظطز‬ٝ‫ش حُؼَٔ حُٔئٓٔش حُؼخٓش حُٔ​ٔئ‬٤٘‫ إ ٓلظ‬:‫اٌّظزشبر‬ Funcţi onarul: Inspecţia Muncii este instituţia publică responsabilă pentru aplicarea reglementărilor în do meniu l relaţiilor de muncă, securităţii şi sănătăţii în muncă.

Vocabular tematic

ًّ‫ق إٌبرغخ ػٓ اٌؼمذ اٌفزدي ٌٍؼ‬ٛ‫ؽّبٌخ اٌؾم‬ Prote jarea drepturilor care decurg din contractul individual de muncă

‫ إٔ أٍحؿغ طِي حُٔئٓٔخص؟‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ٠‫ ٓظ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Când mă pot adresa acestor instituţii? ٕ‫ ا‬،‫حكوظي‬ٞٓ ٕٝ‫ش ى‬٤‫خك‬ٟ‫ُ ِذ ٓ٘ي ػَٔ حُٔخػخص حإل‬١ ٕ‫ ا‬،‫ش‬٤ٗٞٗ‫َ هخ‬٤‫ٍ ؿ‬ٜٞ‫لي ر‬٤‫ظ‬ٞ‫ كخُش ط‬٢‫ ك‬،ٍ‫َ حُٔؼخ‬٤‫ ٓز‬٠ِ‫ ػ‬:‫اٌّظزشبر‬ ٕٝ‫ ػويى ى‬٢‫ى ٌ​ٌ​ٌ ك‬ٞ٘‫ أىٍؿض ر‬ٝ‫ُيكغ ٍحطزي أ‬٣ ُْ ٝ‫ش أ‬٤‫ػ‬ٞ‫ حالٓظَحكش حالٓز‬٢‫َُحع كوي ك‬٣ ُْ ٝ‫ش أ‬٤‫خى حَُ٘ػ‬٤‫ِذ حُؼَٔ هالٍ حألػ‬١ .‫ كزبٌٓخٗي َٓحؿؼش طِي حُٔئٓٔخص‬،‫خ‬ٜ‫اهزخٍى ر‬ Funcţi onarul: De exemplu, în cazul în care sunteţi angajat fără forme legale, dacă vi se cere să lucraţi ore suplimentare fără acordul dumneavoastră, dacă vi se cere să lucraţi în timpul sărbătorilor legale sau nu vi se respectă dreptul la repaos săptămânal, dacă nu vi s -a plătit salariul sau dacă în contractul dumneavoastră au fost incluse clauze fără ca dumneavoastră să fiţi informat, puteţi să vă adresaţi acestor instituţii.

39


‫س؟‬ٞٔ‫ رخُو‬٢‫ إٔ أكؼَ إ طْ اهخُظ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ ٓخًح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce pot face dacă am fost concediat abuziv? ‫خ اُـخء هَحٍ حإلهخُش‬ٜٗ‫ ربٌٓخ‬٢‫ي إٔ طَحؿغ حُٔلٌٔش حُظ‬٤ِ‫ ػ‬،ٕٞٗ‫ رؼيّ َٓحػش حُوخ‬ٝ‫ أٓخّ أ‬١‫ٕ أ‬ٝ‫ كخُش طٔض حإلهخُش ري‬٢‫ ك‬:‫اٌّظزشبر‬ .َٔ‫ حُؼ‬٢‫ِض ك‬ٛ‫ح‬ٝ ٕ‫خ ا‬ٜ٘ٓ ‫ي‬٤‫ ً٘ض ٓظٔظل‬٢‫ حُظ‬َٟ‫م حأله‬ٞ‫حُلو‬ٝ ‫حطذ‬َُٝ‫ رخ‬ٝ‫ ٓٔخ‬ٞ٣ٞ‫ ىكغ طؼ‬٠ِ‫اؿزخٍ ٍد حُؼَٔ ػ‬ٝ Funcţi onarul: În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, trebuie să vă adresaţi instanţei, care poate dispune anularea deciziei de concediere şi poate obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile şi cu celelalte drepturi de care aţi fi beneficiat dacă aţi fi lucrat în continuare.

ٍَٓ‫اٌؼًّ غٍز اٌّؼ‬ Munca nedeclarată

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

B30 ‫َ حُٔؼِٖ؟‬٤‫ حُؼَٔ ؿ‬ٞٛ ‫ ٓخ‬٢ُ ٍٞ‫ٌٔ٘ي إٔ طو‬٣ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi spuneţi ce este munca nedeclarată? ‫ٕ َٓحػخس‬ٝ‫ ى‬،‫ش‬٣ٍ‫ حػظزخ‬ٝ‫ش أ‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫ ٗو‬ٞٛٝ ،َٔ‫ظق َُد ػ‬ٞٓ ١‫ ٗ٘خ‬ٞٛ ‫ى‬ٞٓ‫حُؼَٔ حأل‬ٝ‫َ حُٔؼِٖ أ‬٤‫ حُؼَٔ ؿ‬:‫اٌّظزشبر‬ .ٚ‫حٗوطخػ‬ٝ ٚ‫و‬٤ِ‫طؼ‬ٝ ِٚ٣‫طؼي‬ٝ ٌٙ٤‫ط٘ل‬ٝ َٔ‫ ُِؼ‬١‫ش ربرَحّ حُؼوي حُلَى‬ٛ‫ش حُوخ‬٣ٍ‫ش حٍّح‬٤ٗٞٗ‫ حُوخ‬ُٜٙٞ٘‫ح‬ Funcţi onarul: Munca nedeclarată este activitatea efectuată de un salariat pentru un angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă. ‫ى؟‬ٞٓ‫ ػَٔ أ‬٠ِ‫َد ٓؼخٍ ػ‬ٟ ‫َ ربٌٓخٗي‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi daţi un exemplu de muncă nedeclarată? ٍٝ‫ي‬٣ ‫هظٌحى‬ٝ ،ْٖ٤٤‫و‬٤‫حَُحطذ حُلو‬ٝ َٔ‫ حُؼوي أهَ ٖٓ ٓيس حُؼ‬٢‫ٍ ك‬ًٌُٞٔ‫ حَُحطذ ح‬ٝ‫ إ ًخٕ ٓيس حُؼَٔ أ‬،ٍ‫َ حُٔؼخ‬٤‫ ٓز‬٠ِ‫ ػ‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫ى‬ٞٓ‫غ ػٖ حُؼَٔ حأل‬٣‫ٍ حُلي‬ٝ‫ي‬٤‫ ك‬،َٔ‫ ُِؼ‬١‫ ػوي كَى‬٠ِ‫حكوش ػ‬ٞٓ ٕٝ‫ إ ػِٔض ى‬.ِٖ‫َ حُٔؼ‬٤‫غ ػٖ حُؼَٔ ؿ‬٣‫حُلي‬ Funcţi onarul : De exemp lu, dacă timpul de lucru sau salariul menționat în contract sunt mai mici decât durata muncii și salariu l real, atunci vorbim de muncă nedeclarată. Dacă lucraţ i fără încheierea unui contract indiv idual de muncă, atunci vorbim despre muncă la negru. ‫ى؟‬ٞٓ‫ كخُش حُؼَٔ حأل‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ ػ‬٢ٔ‫ ٗل‬َٝ‫ أػ‬٢‫َ حُظ‬٤١‫ حُٔوخ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce riscuri presupune munca la negru pentru mine? ‫ رَحطذ أهَ ٖٓ طِي‬،‫ش‬٤‫ش حالؿظٔخػ‬٣‫ٕ حُلٔخ‬ٝ‫ ى‬،‫َس‬٤ٜ‫ ٌٓخٕ ػَٔ ُلظَس ه‬ٞٛ ‫خ‬٣َ٣َ‫ٕ ارَحّ ػوي ػَٔ طل‬ٝ‫ ٌٓخٕ ػَٔ ى‬:‫اٌّظزشبر‬ ٝ ٢‫ٔخٕ حالؿظٔخػ‬٠ُ‫ ح‬٢‫ي حُلن ك‬٣‫ْ ُي‬٤ُ ،ٕٞٔ٠ٓ َ٤‫ ىكغ حَُحطذ ؿ‬،‫ حُلخُش‬ٌٙٛ ٢‫ ك‬.َٔ‫س ُِؼ‬ٞ‫م حُو‬ٞٓ ٢‫حطذ حُٔ​ٔظِٔش ك‬َُٝ‫ح‬ ٠ِ‫خص ػ‬ٟٝ‫ ٓلخ‬ٝ‫ ٗوخرخص أ‬٢‫ حُظ٘خٍى ك‬٢‫ي حُلن ك‬٣‫ْ ُي‬٤ُٝ ‫ش‬٤ٜ٘ٓ ٝ‫أَٓح‬ٝ َٔ‫حىع ػ‬ٞ‫ ك‬٢‫ ك‬ٝ‫ٓٔخػيس حُزطخُش أ‬ٝ ٢‫ل‬ُٜ‫ٖ ح‬٤ٓ‫حُظؤ‬ .‫ش‬٤‫َك‬ُٜٔ‫ ح‬ٝ​َٝ‫ حطوخً ه‬٢‫حُ لن ك‬ٝ‫ ُِؼَٔ أ‬٢‫حُؼوي حُـٔخػ‬ Funcţi onarul: Un loc de muncă fără încheierea în scris a unui contract de muncă este un loc de muncă pe termen scurt, fără protecţie socială, cu un salariu mai mic decât cele de pe piaţa forţei de muncă. În acest caz plata salariu lui nu este garantată, nu aveţi dreptul la asigurări sociale de sănătate, de şomaj sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale, nu aveţi dreptul la asociere în sindicate şi la negocierea contractului colectiv de muncă sau dreptul la credite bancare .

.‫اٌجطبٌخ‬ٚ ًّ‫ح اٌؼ‬ٛ‫خذِبد رشغًٍ ل‬ Servicii de ocupare a forţei de muncă şi şomaj B31 .َٔ‫ـخى ٌٓخٕ ػ‬٣‫ ا‬٢‫ي ٓٔخػيس ٓ٘ي ك‬٣ٍ‫ أ‬.‫ َٓكزخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬

40


Cetăţeanul străin: Bună ziua. Doresc sprijin pentru găsirea unui loc de muncă.

‫رإٍِٔبد اٌجطبٌخ‬

Asigurări de şomaj B32 ‫خّ رٌلخُش رطخُش؟‬٤‫ حُو‬ٌٚ٘ٔ٣ ٖٓ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cine poate încheia o asigurare pentru şomaj? ‫ؿذ‬ٞٔ‫ح ىهال ر‬ِٞٔ‫ حٓظ‬ٝ‫لش أ‬٤‫ظ‬ٝ ٢‫ح ك‬ِٞ‫ٖ حٗظـ‬٣ٌُ‫ٖ ح‬١ٝ ‫ رال‬ٝ‫ٖ حألؿخٗذ أ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ٖ ح‬٤ٓ‫ٌٖٔ طؤ‬٣ ‫٘خص حُزطخُش‬٤ٓ‫ ٗظخّ طؤ‬٢‫ ك‬:‫اٌّظزشبر‬ ٢‫ْ حُلن ك‬ُٜٝ ‫٘خص حُزطخُش‬٤ٓ‫ٔخص ُظؤ‬ٛ‫ح حُٔ​ٔخ‬ٞ‫يكؼ‬٣ ٕ‫ٖ أ‬٤َّ٘ٓ ‫ حُٔئ‬٠ِ‫ـذ ػ‬٣ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ اهخٓش ك‬ٝ‫ كظَس حٓظالى ٌٖٓٔ أ‬٢‫ٕ ك‬ٞٗ‫حُوخ‬ .‫ رطخُش‬ٞ٣ٞ‫حالٓظلخىس ٖٓ طؼ‬ Funcţi onarul: În sistemul asigurărilor pentru şomaj pot fi asiguraţi cetăţenii străin i sau apatrizi care, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa în România, sunt încadraţi în muncă sau realizează venituri conform legii. Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţiile de asigurări pentru şomaj şi au dreptul să beneficieze de indemnizaţie de şomaj. ‫ٔش ُِزطخُش؟‬ٛ‫ق طُلٔذ حُٔ​ٔخ‬٤ً :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cu m se calculează contribuţia pentru şomaj?

Vocabular tematic

:ٕ‫س حُؼَٔ ا‬ٞ‫َ ه‬٤‫ًخُش ُظ٘ـ‬ُٞ‫ي ٖٓ هيٓخص ح‬٤‫ٌٔ٘ي إٔ طٔظل‬٣ .‫ َٓرلخ‬:‫اٌّظزشبر‬ َ‫ـ‬ٛ‫ٕ أ‬ٞٗ‫كوخ ُِوخ‬ٝ ‫خ‬ُٜ ٚ‫خص َٓه‬١‫ ٖٓ ٗ٘خ‬ٚ٤ِ‫َ ػ‬ٜ‫ طل‬١ٌُ‫ي ىم ٍ؛ ًخٕ حُيهَ ح‬٣‫ٌٖ ُي‬٣ ُْ ‫ي ٌٓخٕ ػَٔ؛‬٣‫ٌٖ ُي‬٣ ُْ .1 ‫ حُزطخُش؛‬٠ِ‫ٔخٕ ػ‬٠ُ‫ رخ‬ٙ‫ حُوخ‬٢‫ٔش حُٔئ َّٗ حالؿظٔخػ‬٤‫ٖٓ ه‬ ٖٓ ‫ٓخ‬ٞ٣ 60 ‫خ‬ٛ‫ كظَس حٓظيحى‬٢‫ك‬ٝ ‫ ٓ٘ش‬16 ٙ‫ ُي ػَٔ أىٗخ‬ٝ‫ أ‬،‫ش‬٤ٔ٤ِ‫لش رؼي حُظوَؽ ٖٓ ٓئٓٔش طؼ‬٤‫ظ‬ٝ َ٤‫ ٓخ حٓظطؼض ط٘ـ‬.2 .‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫لش كٔذ حُظـَرش ح‬٤‫ظ‬ٝ ٢‫َ ك‬٤‫حٓظطؼض حُظ٘ـ‬ٝ ‫حُظوَؽ ٓخ‬ .‫خ‬َٛ٤٤‫ أٍىص طـ‬،‫ٖٓ أٓزخد ٓوظِلش‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ٝ ‫ ٗـِض‬.3 .ٕٞٗ‫ؿذ حُوخ‬ٞٔ‫ ر‬،‫ش‬٤ُٝ‫ش حُي‬٣‫ ٌَٗ آهَ ُِلٔخ‬ٝ‫لش حُالؿت أ‬ٛ ٠ِ‫ِض ػ‬ٜ‫ ك‬.4 .ٕٞٗ‫ؿذ حُوخ‬ٞٔ‫ ر‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ حٓظِْ ىهال ك‬ٝ‫لش أ‬٤‫ظ‬ٝ ٢‫ٖ حٗظـِض ك‬١ٝ ‫ رال‬ٝ‫خ أ‬٤‫٘خ حؿ٘ز‬١‫ح‬ٞٓ ‫ ً٘ض‬.5 Funcţi onarul: Bună ziua. Puteţi beneficia de serviciile Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă dacă: a) nu aveţi loc de muncă; nu realizaţi venituri; veniturile pe care le obţineţi, d in activităţi autorizate potrivit legii, sunt mai mici decât indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj; b) nu aţi putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ, aveţi vârsta de minimu m 16 an i şi într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu aţi reuşit să vă încadraţi în muncă potrivit pregătirii profesionale; c) ocupaţi un loc de muncă şi, din d iferite mot ive, doriţ i schimbarea acestuia; d) aţ i obţinut statutul de refugiat sau altă formă de p rotecţie internaţională, conform legii; e) sunteţi cetăţean străin sau apatrid care a fost încadrat în muncă sau a realizat venituri în Ro mânia, conform legii.

‫ػش‬ٞ‫ ٓيك‬% 0.5 ‫ ًُي ٗٔزش‬٠ُ‫خف ا‬٠ُ‫ط‬ٝ .ّ ‫ ٖٓ حُيهَ حُوخ‬% 0.5 ‫ػش ُِزطخُش ٖٓ هزَ حُٔئٖٓ طٔؼَ ٗٔزش‬ٞ‫ٔش حُٔيك‬ٛ‫ حُٔ​ٔخ‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫خ‬٠٣‫رش ٖٓ حُيهَ حُوخّ أ‬ٞٔ‫ ٓل‬٢ٛٝ َٔ‫ٖٓ هزَ ٍد حُؼ‬ Funcţi onarul: Contribuţia pentru şomaj p lătită de asigurat reprezintă 0,5% d in venitul brut. La aceasta se adaugă 0,5% plătit de angajator, calculat tot din venitul b rut. ‫ٖ ُِزطخُش؟‬٤ٓ‫ إلطٔخّ طؤ‬٠ٗ‫حألى‬ٝ ٠ٜ‫ حُيهَ حأله‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care este venitul minim şi maxim pentru care se poate încheia o asigurare pentru şomaj? ٠ٗ‫ حُوخّ حألى‬٢ٓ‫ـَ ٖٓ حَُحطذ حألٓخ‬ٛ‫ أ‬ِٚ‫ش ألؿ‬٣ٞ٘‫خص حُٔؼ‬٤ٜ‫ُئٖٓ حُ٘و‬٣ ١ٌُ‫ ح‬١َُٜ٘‫ٕ حُيهَ ح‬ٌٞ٣ ٕ‫ٌٖٔ أ‬٣ ‫ ال‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫كوخ‬ٝ ‫ ٓليىس‬،ّ‫ هخ‬٢ٓٞ‫ ٓظ‬٢‫ؼخف ٖٓ حُيهَ حَُحطز‬ٟ‫ أ‬5 ١ٝ‫ٔخ‬٣ ‫أًزَ ٓٔخ‬ٝ ٕٞٗ‫ؿذ حُوخ‬ٞٔ‫ حُٔليى ر‬، ‫ حُزِي‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬٠ِ‫ٓئ َّٖٓ حُيكغ ػ‬ .ٚ٤‫ٖ ُِزطخُش ك‬٤ٓ‫ٔش حُظؤ‬ٛ‫ طيكغ ٓٔخ‬١ٌُ‫َ ح‬ُٜ٘‫ ح‬٢‫ٍ ك‬ٞ‫ حُٔلؼ‬١ٍ‫ ٓخ‬ٞٛٝ ٕٞٗ‫ُِوخ‬

41


Funcţi onarul: Venitul lunar pentru care se asigură persoanele fizice nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit potriv it legii şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul s alarial med iu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plăteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

‫ظٍف‬ٛ‫ ِمبثٍخ ٌز‬.‫د‬ C. Interviul de angajare

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

١‫ال‬ٞ‫و‬٤ٗ ‫خ‬٣ٍ‫ حٗخ ٓخ‬،ٕ‫َُح‬٤‫ٖ ر‬٤ٔٓٞ‫ ه‬: ٕٞ‫حُئُل‬ .‫ى‬.ٍ.‫ى‬ Autori: Cosmin Bârzan, Ana Maria Nicu lae CRC

‫ص‬ِٛ‫ ِظطٍؾبد \ لب‬. 1 I. Termeni/ dicţionar C1

Abilitate

C1

١ٍ‫اىح‬

Admin istrator

١‫خى‬ٜ‫َ حهظ‬٤ًٝ

Agent economic Agricultor

‫ُِٓحٍع‬

Agronom

٢‫٘يّ ٍُحػ‬ٜٓ

Arhitect

١ٍ‫٘يّ ٓؼٔخ‬ٜٓ

Asistent

‫ٓٔخػي‬ َ٣َ‫طز‬

Atu

٢‫ذ ًحط‬٣ٍ‫طي‬

Autoinstruire

ّ‫ٓلخ‬

Avocat C2

Barman

C2

‫خء‬٤‫ػخُْ حألك‬

Biolog Bonă

ٍ‫لخ‬١‫ش حأل‬ٟ َّٝٓ

Brutar

ُ‫هزخ‬

Bucătar

‫زخم‬١ َ٤ٛ‫طؤ‬ ‫َٓ ّٗق‬

Calificare Candidat

‫م‬ٝ‫٘ي‬ٛ ٖ٤ٓ‫أ‬

Casier Cercetător Cerere Chelner

42

ٍ‫ رخ‬٢‫ػخَٓ ك‬ ‫ػخَٓ هَٓخٗش‬

Betonist

C3

‫ِش‬ٛ‫ٓئ‬

‫رخكغ‬ C3

‫ِذ‬١ ٍ‫ٗخى‬


Chimist

‫خء‬٤ٔ٤ٌُ‫ػخُْ ح‬

Coafeză

‫ّ٘ش‬٣ِٓ

Cofetar

٢ٗ‫ح‬ِٞ‫ك‬ ‫ًَٗش‬

Co mpanie Co mpetenţe

‫ًلخءحص‬

Constructor

‫ػ ّٔخٍ \رّ٘خء‬ ‫ٓلخٓذ‬

Contabil

١‫ّخ‬٤‫ه‬

Cro itor C4

Cunoştinţe

C4

‫خىس‬ٜٗ\ ِّٞ‫ىر‬

Director

َ٣‫ٓي‬

Dosar

‫ِٓق‬

Dulgher

ٍ‫ٗـّخ‬ ١‫خى‬ٜ‫حهظ‬ ِّْ‫ \ٓؼ‬٢ّ‫َٓر‬

Educator

‫َرخء‬ٌُٜ‫ػخَٓ ح‬

Electrician

ٕ‫حٓظلخ‬

Examen Experienţă Farmacist

‫هزَس‬ C5

Firmă

‫ًَٗش‬

Fizician

٢‫خث‬٣ِ‫ك‬

Fochist

‫هّخى‬ٝ ‫حٓظٔخٍس‬

Formular

‫كالم‬

Frizer Funcţionar

‫ظّق‬ٞٓ

Guvernantă

ٍ‫لخ‬١‫ش حأل‬٤‫َٓر‬ ّ‫٘ي‬ٜٓ ‫ذ‬٣ٍ‫طي‬

Inginer Instruire

C6

٢ُ‫ي‬٤ٛ

Istoric Îngrijitor Întreprindere Jurist

Vocabular tematic

Dip lo mă

Economist

C5

‫ٓؼخٍف‬

C6

‫حرن‬ٞٓ ٍ‫َٓحع‬ ‫ٓئٓٔش‬ ٢ٗٞٗ‫هخ‬

Jurnalist

٢‫لخك‬ٛ

Laborant

َ‫ػخَٓ ٓوز‬

43


ٍ‫ْ حُؼ ّٔخ‬٤‫ٍث‬

Maistru

َ٣‫ٓي‬

Manager

‫ٓيُي‬ ّ ‫ّخد‬ٜ‫ؿِحٍ \ ه‬

Maseur Măcelar C7

Medic

C7

Menajeră

ٍِ٘ٓ ‫ٓيرَس‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Moaşă Muzician

ٍ‫وخ‬٤ٓٞٓ

Ocupaţie

َ‫ٗـ‬

Patiser

‫زّخم ٓؼـ٘خص‬١

Patron

َٔ‫ٍد ػ‬

Pazn ic

ٍّ‫كخ‬

Perspectivă

ٍٞ‫ٓ٘ظ‬ ‫هطش‬

Poziţie

C8

‫غ‬ٟٝ\ ‫ٌٓخٗش‬

Profesie

‫لش‬٤‫ظ‬ٝ

Profesor

ّ​ٍّ‫ٓي‬

Psiholog

٢ٗ‫ذ ٗلٔخ‬٤‫ز‬١

Scriitor

‫ًخطذ‬ \ َُٔ‫ٖ(س) ح‬٤ٓ‫أ‬ )‫َ(س‬٤‫ظ‬٣ٌَٓ

Secretar/ă

‫ػخُْ حالؿظٔخع‬ ‫خ‬٤‫ؿ‬ٌُٞٞ٘‫ حُظ‬٢‫ ك‬ٜٚ‫ٓظو‬ ) IT ( ‫ش‬٤‫ٓخط‬ِٞ‫حُٔؼ‬

Sociolog Specialist IT Stomatolog/ dentist

ٕ‫ذ أٓ٘خ‬٤‫ز‬١ ‫ىٍحٓخص‬

Studii C9

Specializare

C9

ٜٚ‫طو‬

Şofer

‫ٓخثن‬

Şomaj

‫رطخُش‬

Şomer

َٔ‫َ ػٖ حُؼ‬١‫رخ‬

Tehnolog

٢٘‫ \ك‬٢‫ؿ‬ٌُٞٞ٘‫ط‬

Urbanist

ّٕ‫٘يّ طٔي‬ٜٓ

Vânzător

‫رخثغ‬ ‫رّ٘خء‬

Zidar

44

‫هخرِش‬

Plan C8

‫ذ‬٤‫ز‬١


‫ ػجبراد‬. 2 II. Expresii C10

Acum sunt în şomaj.

C10

Adeverinţă de salariat

‫ ٍحطذ‬١ً َٓ‫خىس ػخ‬ٜٗ

Agent de muncă temporară

‫َ ػَٔ ٓئهض‬٤ًٝ

Ajutor/indemnizaţ ie de şomaj Am dreptul la indemn izaţ ie de şomaj?

‫ رطخُش‬ٞ٣ٞ‫ٓٔخػيس \طؼ‬ ‫ رطخُش‬ٞ٣ٞ‫ طؼ‬٢‫ حُلن ك‬١‫َ ُي‬ٛ

Am experienţă în domen iu şi mă adaptez foarte repede la noile condiţii de muncă.

٠ِ‫ق رَٔػش ػ‬٤ٌ‫أط‬ٝ ٍ‫ حُٔـخ‬٢‫ هزَس ك‬٢ُ َٔ‫يس ُِؼ‬٣‫ف حُـي‬َٝ‫حُظ‬ ٢‫طٔض اهخُظ‬

Am fost concediat. Am venit pentru postul vacant.

C11

٢ٔ‫ؿجض ألٓ ّـ َ ٗل‬

Am venit să mă înreg istrez. Ameninţarea şomajulu i. Aţi demisionat sau aţi fost concediat? Au avut loc restructurări în cadrul ultimei co mpanii la care am lucrat. Aveţi drept de muncă în Ro mânia? Aveţi recomandare din partea ultimu lui du mneavoastră angajator?

‫ي حُزطخُش‬٣‫ي‬ٜ‫ط‬ ‫ أهِ​ِض؟‬ٝ‫َ حٓظوِض ٖٓ حُؼَٔ أ‬ٛ ٢‫َس حُظ‬٤‫ حًَُ٘ش حأله‬٢‫ْ ك‬٤‫ؿَص اػخىس حُظ٘ظ‬ .‫خ‬ٜ٤‫حٗظـِض ك‬ ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ حُؼَٔ ك‬٢‫َ ُي حُلن ك‬ٛ ‫َف ٍد ػِٔي‬١ ٖٓ ‫ش‬٤ٛٞ‫َ ُي ٍٓخُش ط‬ٛ ‫َ؟‬٤‫حأله‬ َ٤ٛ‫َ \ اػخىس حُظؤ‬٤ٛ‫طؤ‬

Calificare/recalificare C12

Care sunt aşteptările salariale? Cât timp aţi lucrat la ultimul loc de muncă? Ce vechime aveţi în muncă?

‫لش حُ٘خؿَس‬٤‫ظ‬ُٞ‫ؿجض ألؿَ ح‬

C12

‫ حَُحطذ؟‬ٜٙٞ‫هؼخص رو‬ٞ‫ حُظ‬٢ٛ ‫ٓخ‬ َٔ‫ ٌٓخٕ حُؼ‬٢‫هض حٗظـِض ك‬ُٞ‫ًْ ٖٓ ح‬ ‫َ؟‬٤‫حأله‬ ‫٘ش؟‬ُٜٔ‫ ح‬٢‫ هيٓي ك‬ٞٛ ‫ٓخ‬

Cert ificat de calificare

َ٤ٛ‫خىس طؤ‬ٜٗ

Consiliere psihologică

‫ش‬٤ٗ‫ٍس ٗلٔخ‬ٝ‫ٓ٘خ‬

Creştere/scădere economică

Vocabular tematic

C11

ٕ٥‫ كظَس حُزطخُش ح‬٢‫أٗخ ك‬

١‫خى‬ٜ‫ حهظ‬ٝ‫حٍطلخع \حهظلخ‬

Din ce motive aţi renunţat la fostul loc de muncă?

ٕ‫ ؿؼِظي طظَى ٌٓخ‬٢‫ حألٓزخد حُظ‬٢ٛ ‫ٓخ‬ ‫َ؟‬٤‫ػِٔي حأله‬

Dintr-o dată m-am văzut în situaţia de a fi fără loc de muncă.

َٔ‫ٕ ٌٓخٕ ػ‬ٝ‫ ري‬٢ٔ‫ؿيص ٗل‬ٝ ‫كـؤس‬

45


C13

Dip lo mă de calificare

C13

Eşec profesional

٢ٜ٘ٓ َ٘‫ك‬

Evaluare continuă

َٔ‫ْ ٓٔظ‬٤٤‫طو‬

Evaluare psihologică

٢ٗ‫ْ ٗلٔخ‬٤٤‫طو‬

Fişa postului

‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫حٓظٔخٍس ح‬

Fişă de aptitudini

‫حٓظٔخٍس حٌُلخءحص‬

Formare profesională

٢ٜ٘ٓ ٖ٣ٌٞ‫ط‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Incapacitate temporară/permanentă de muncă C14

Încadrare/reîncadrare în muncă La cât timp au loc majorări salariale?

َٔ‫ػـِ ٓئهض \ىحثْ ػٖ حُؼ‬ C14

َٔ‫س حُؼ‬ٞ‫َ ه‬٤‫ِ ُظ٘ـ‬٤‫اؿَحءحص طلل‬

Normă întreagă

‫ّ ش ػَٔ ًخِٓش‬ٜ‫ك‬

Normă parţ ială de muncă Până îmi găsesc un loc de muncă permanent, lucrez în firma unui prieten.

‫ش‬٤‫ش ػَٔ ؿِث‬ٜ‫ك‬ ‫ ًَٗش‬٢‫ حٗظـَ ك‬،ْ‫ أؿي ٌٓخٕ ػَٔ ىحث‬٠‫كظ‬ ٢ُ ‫ن‬٣‫ي‬ٛ

Perfecţionare p rofesională Persoană care caută un loc de muncă. Persoană fizică

٢ٜ٘ٓ ٖ٤ٔ‫طل‬ َٔ‫زلغ ػٖ ٌٓخٕ ػ‬٣ ٚ‫ٗو‬

C15

Persoană juridică

َٔ‫م حُؼ‬ٞٓ

Plata contribuţiei la asigurările pentru şomaj

‫٘خص حُزطخُش‬٤ٓ‫ٔش ُظؤ‬ٛ‫ىكغ حُٔ​ٔخ‬ ‫لش ٗخؿَس‬٤‫ظ‬ٝ

Post vacant Probă practică/probă specialitate

de ٢ٜ​ٜ‫ \ حهظزخٍ طو‬٢ِٔ‫حهظزخٍ ػ‬ َٔ‫حّ حُؼ‬ٝ‫ى‬ َٔ‫حّ ٓوََِّ ُِؼ‬ٝ‫ى‬

Program de lucru Program redus de muncă

46

Puncte slabe

‫ش‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫ٗو‬ ‫ش‬٣ٍ‫ش حػظزخ‬٤ٜ‫ٗو‬

Piaţa muncii

C16

َٔ‫ حُؼ‬٢‫اىٓخؽ \اػخىس حإلىٓخؽ ك‬ ‫ٔشً؟‬٤‫حطذ ه‬َُٝ‫هض ِٗىحى ح‬ُٞ‫رؼي ًْ ٖٓ ح‬

Măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă

C15

َ٤ٛ‫خىس طؤ‬ٜٗ

C16

‫لش‬٤‫ؼ‬ٟ ٢‫ٗو‬

Reco mandare profesională

٢ٜ٘ٓ ‫ش‬٤ٛٞ‫ط‬

Recunoaşterea calificărilor

‫الص‬٤ٛ‫حالػظَحف رخُظؤ‬

Recunoaşterea studiilo r

‫حالػظَحف رخُيٍحٓخص‬


Reducerea numărului de locuri de muncă

َٔ‫ ػيى أٓخًٖ ػ‬ٞ٤‫طول‬ ‫ظخثق‬ُٞ‫َ ح‬٤ِ‫طو‬

Reducerea posturilor Regulament de ordine interioară Restructurare /reducere de personal

C17

Servicii de consiliere profesională

٢ِ‫ْ حُيحه‬٤‫هخػيس حُظ٘ظ‬ ‫ن حًَُ٘ش‬٤َٗ‫ْ \ ط‬٤‫اػخىس حُظ٘ظ‬

C17

Servicii de formare pro fesională

٢ٜ٘ٓ ٖ٣ٌٞ‫هيٓخص ط‬

Servicii de informare şi mediere a muncii Servicii de ocupare a forţei de muncă

َٔ‫خ حُؼ‬٣‫خ‬٠‫ ه‬٢‫ ك‬٢ّٓٞ‫ط‬ٝ ‫ّ الع‬١‫هيٓخص حال‬ َٔ‫س حُؼ‬ٞ‫َ ه‬٤‫هيٓخص ط٘ـ‬

Sistemu l asigurărilo r pentru şomaj

‫٘خص حُزطخُش‬٤ٓ‫ٗظخّ طؤ‬

Situaţia s-a îmbunătăţit/deteriorat.

‫غ‬ُٟٞ‫ٍ ح‬ٞٛ‫طلٖٔ \ طي‬

Sunt dispus să lucrez ore suplimentare dar să fiu p lătit. Sunt în căutarea unui loc de muncă.

ٌُٖٝ ‫ش‬٤‫خك‬ٟ‫ ٓخػخص ا‬٢‫أٗخ ٓٔظؼ ّي ُِؼَٔ ك‬ ‫ٓوخرَ ٍحطذ‬

Sunt în concediu de odihnă/ med ical/ maternitate/ paternitate. Sunteţi angajat cu contract de muncă pe perioadă determinată/nedeterminată.

َٔ‫أرلغ ػٖ ٌٓخٕ ػ‬

C18

َ٤‫ كظَس ٓليىس \ؿ‬٠ِ‫ظق رؼوي ػَٔ ػ‬ٞٓ ‫أٗض‬ ‫ٓليىس‬

Sunteţi disponibil pentru deplasări în interes de serviciu?

‫َ أٗض ٓٔظؼ ّي ُالٗظوخٍ كٔذ ٓطخُذ حُؼَٔ؟‬ٛ

Test de evaluare

٢ٔ٤٤‫حهظزخٍ طو‬

Test psihologic

٢ٗ‫حهظزخٍ ٗلٔخ‬

Unde lucraţi mo mentan? Veţi fi în probă de lucru timp de 45 de zile.

C19

\ ‫ش‬٤‫ز‬١ ‫ ػطِش حٓظَحكش \ حٓظَحكش‬٢‫أٗخ ك‬ ‫س‬ٞ‫ٓش \ حألر‬ٞٓ‫حأل‬

Veţi p rimi prime/bonusuri în funcţie de rezultatele dumneavoastră în cadrul companiei. Vo i fi trecut în şomaj/voi fi concediat Vo rbesc fluent 3 limbi străine. Vreau să mă angajez.

Vocabular tematic

C18

‫ش‬٤ٜ٘ٓ ‫هيٓخص حٓظ٘خٍس‬

‫خ؟‬٤ُ‫ٖ ط٘ظـَ كخ‬٣‫أ‬ ‫ٓخ‬ٞ٣ 45 ‫ كظَس حالهظزخٍ ُٔيس‬٢‫ٕ ك‬ٌٞ‫ٓظ‬

C19

٢‫حكِ كٔذ ٗظخثـي ك‬ٞ‫ك‬ٝ ‫حص‬ٝ‫ٓظٔظِْ ػال‬ .‫حًَُ٘ش‬ ٢‫ حُزطخُش \ ٓظظْ اهخُظ‬٠ُ‫َ ا‬٤‫ٓؤك‬ ‫ش رطالهش‬٤‫ ُـخص أؿ٘ز‬3 ٌِْ‫أط‬ ٢ٔ‫ظّ ق ٗل‬ٝ‫ي إٔ أ‬٣ٍ‫أ‬

47


‫ اٌزؼبرف‬.3 III. Definiţii

10

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

C20 ‫ٌ ػَٔ ٓخ‬٤‫حطذ ٓوخرَ ط٘ل‬َٝ‫ٖ ر‬٤‫ظل‬ٞٓ ‫ظق‬ٞ٣ ‫ش‬٣ٍ‫ حػظزخ‬ٝ‫ش أ‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫رة ػًّ – ٗو‬ Angajator – persoană fizică sau juridică ce angajează personal salarizat în schimbul prestării unei munci. .‫ ُوذ اُن‬ٝ‫ذ أ‬ٜ٘ٓ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ٓوخرِش ُِل‬ٝ‫ ٓٔخروش أ‬٢‫٘ظَى ك‬٣ ٚ‫ِزشّؼ – ٗو‬ Candi dat – persoană care participă la un concurs, interviu pentru a obţine un post, un titlu etc. َٔ‫ ػ‬ٝ‫٘ش أ‬ٜٓ ٝ‫لش أ‬٤‫ظ‬ٞ‫ ر‬ٙ‫ هخ‬٢ٔ‫ ٍِٓ ٍه‬ٞٛ .‫ر‬.ٚ.‫ حَُهْ د‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ظخثق ك‬ُٞ‫ق ح‬٤ٜ٘‫خٍ ط‬ٜ‫ حهظ‬ٞٛ .‫ ر‬.ٚ.‫ – د‬.‫ ر‬.ٚ.‫رلُ د‬ .َٔ‫ ُِؼ‬١‫حُؼوي حُلَى‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ حٓظٔخٍس ح‬٢‫ُٔـَ ك‬٣ .‫ر‬.ٚ.‫ حَُهْ د‬.ٖ٤‫ٓؼ‬ Cod COR - COR este acronimul de la Clasificarea Ocupaţiilor din Ro mân ia şi codul COR este un simbol nu meric specific unei anumite ocupaţii/ meseri i/funcţii. Codul COR se înscrie în fişa postului şi în contractul individual de muncă. C21 ‫ي‬٣‫ٌٖٔ طٔي‬٣ٝ . ‫خ‬ُٜ ‫ أُر َِْ َٓض‬٢‫ حُظ‬ٚ‫ظ‬٤‫الك‬ٛ ‫ي كظَس‬٣‫َح رخُظلي‬ٜ‫د ك‬ٞ‫ رٌَ٘ ٌٓظ‬ٚٓ‫ٌٖٔ ارَح‬٣ – ‫اٌؼمذ اٌفزدي ٌٍؼًّ ػٍى فززح ِؾذدح‬ .‫د‬ٞ‫ْٖ حٌُٔظ‬٤‫ رخطلخم حُطَك‬٢‫ػي حالرظيحث‬ُٞٔ‫خء ح‬ٜ‫ رؼي حٗظ‬ٝ ‫ كظَس ٓليىس‬٠ِ‫ ُِؼَٔ ػ‬١‫حُؼوي حُلَى‬ Contractul indi vi dual de muncă pe durată determinată - se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea exp resă a duratei pentru care se încheie. Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit şi după expirarea termenulu i iniţ ial, cu acordul scris al părţilor. .َٔ‫ حٓظوَحٍ حُؼ‬٢‫ٖ حُلن ك‬٤ٓ‫يف طؤ‬ٜ‫ش ر‬٣‫َ حُٔليىس ُِؼوي طٌَ٘ ٓويحٍ كٔخ‬٤‫اٌؼمذ اٌفزدي ٌٍؼًّ ػٍى فززح غٍز ِؾذدح – حُلظَس ؿ‬ .ٖ٤‫ظل‬ُٞٔ‫َ ح‬٤ٛ‫ٖ طؤ‬٤ٔ‫طل‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ٝ ْ٤‫ ط٘ظ‬ٝ ٖٔ‫ أك‬٢٤‫ئٖٓ رٌُي طوط‬٣ ٝ َٔ‫خُق ٍد حُؼ‬ٜٓ ٠ِ‫ئػَػ‬٣ ‫ًٌُي ال‬ٝ Contractul indi vi dual de muncă pe durată nedeterminată - durata nedeterminată a contractului constituie o măsură de protecţie, având menirea de a asigura dreptul la stabilitate în muncă. De asemenea, nu afectează nici interesele angajatorului, asigurându -se astfel o mai bună planificare şi organizare a muncii, o modelare şi perfecţ ionare a calificării personalului. .َٕٓٝ ٢ُ٘ٓٝ ٢ٓ‫خ رٌَ٘ ٗظخ‬ٜ٘ٓ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬٢‫حٌُلخءحص ٖٓ هزَ َٓٗل‬ٝ ‫الص‬٤ٛ‫ْ حُظخ‬٣‫ظٌٖٔ طوي‬٣ ٢‫وش حُظ‬٤‫ػ‬ُٞ‫اٌظٍزح اٌذارٍخ – ح‬ ‫؛‬٢ُٜ٘ٔ‫ٖ ح‬٣ٌٞ‫ُِظ‬ٝ ‫ش‬٤ٔ٤ِ‫الص حُظؼ‬٤ٜ‫حُظل‬ٝ َٔ‫هزَس حُؼ‬ٝ ١ٞ‫َ حُِـ‬٤ٛ‫حُظؤ‬ٝ ‫ش‬٤ٜ‫خص حُ٘و‬٤ٜٛٞ‫ش رخُو‬ٛ‫ٓخص هخ‬ِٞ‫ ٓؼ‬٠ِ‫ ػ‬١ٞ‫طلظ‬ٝ .‫ش‬٤‫حالؿظٔخػ‬ٝ ‫ش‬٤٘‫حُل‬ٝ ‫ش‬٤ٔ٤‫حُظ٘ظ‬ٝ ‫ش‬٤٘‫الص حُظو‬٤ٛ‫خ حُظؤ‬ٜٛٞ‫ ه‬ٝ ‫ش‬٤‫خك‬ٟ‫َ حُلَى حإل‬٤ٛ‫طؤ‬ Curriculum vitae – documentul prin care candidaţii la un post îşi pot prezenta sistematic, cronologic şi flexibil calificările şi co mpetenţele. Conţine, de asemenea , informaţ ii privind datele personale, competenţa lingvistică, experienţa de lucru şi achiziţ iile educaţionale şi de formare profesională; competenţe suplimentare ale individulu i, în special competenţe tehnice, organizaţionale, art istice şi sociale. C22 .‫ ُوذ‬ٝ‫ كَٔ ٍطزش أ‬٢‫ حُلن ك‬ٚ‫ٔ٘ل‬٣ ٖ٤‫ ٓؼ‬ٚ‫ ُ٘و‬٢ٜ٘ٓ َ٤ٛ‫ طؤ‬٠ِ‫وش طُؼزض ػ‬٤‫ػ‬ٝ – )ٍَٛ‫بدح (دث‬ٙ‫ش‬ Di plomă – documentul prin care se certifică faptul că o persoană are o calificare profesională ce îi dă dreptul să poarte un anumit grad sau titlu.

10

48

‫ حَُٔحؿغ‬٢‫خ ك‬ُٜ ًٌٍُٞٔ‫خىٍ ح‬ُٜٔ‫َ رخٓظويحّ ح‬ٜ‫ٌح حُل‬ٛ ‫ طْ اؿَحء طؼخٍف‬10 Definiţ iile d in acest capitol au fost realizate utilizând resursele menţionate în b ibliografie.


C23 َ٤ٌ٘‫ ُِظ‬.٢ُ‫ْ حُلخ‬ٜ١‫ش إلؿَحء ٗ٘خ‬٣ٍَٟٝ ‫ش‬٤ِٔ‫ػ‬ٝ ‫ش‬٣َ‫خ ٓؼخٍف ٗظ‬ٛ‫ حٓظيحى‬٠ِ‫ٕ ػ‬ٞ‫ٌظٔذ حَُٔٗل‬٣ ‫ذ‬٣ٍ‫ش طي‬٤ِٔ‫ًٕ – ػ‬ِٙ ٌٓٛ‫رى‬ :‫ش‬٤ُ‫ش حُظخ‬٤ٓ‫يحف حالٓخ‬ٛ‫ حال‬٢ُٜ٘ٔ‫ح‬ .َٔ‫ ٌٓخٕ حُؼ‬ٝ‫لش أ‬٤‫ظ‬ُٞ‫ظق ٓغ ٓطخُذ ح‬ُٞٔ‫ق ح‬٤٤ٌ‫ ط‬.1 .‫ش‬٤ٜ٘ٓ ‫الص‬٤ٛ‫ طؤ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬.2 .‫ش‬٤ٓ‫لش حألٓخ‬٤‫ظ‬ُِٞ ٢ُٜ٘ٔ‫ذ ح‬٣ٍ‫ٖ حُظي‬٤ٔ‫طل‬ٝ َٔ‫ٌٓخٕ حُؼ‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ش رخ‬ٛ‫خٍحص حُوخ‬ُٜٔ‫ح‬ٝ ‫غ حُٔؼخٍف‬٣‫ طلي‬.3 .١‫خى‬ٜ‫ حالهظ‬٢‫ْ حالؿظٔخػ‬٤‫ش ربػخىس حُظ٘ظ‬١ٞ‫ حَُٔر‬٢ُٜ٘ٔ‫َ ح‬٣ٞ‫ اػخىس حُظل‬.4 .‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫خص ح‬١‫ٌ حُ٘​٘خ‬٤‫ش ُظ٘ل‬٣ٍَٟٝ ‫ؼش‬٣‫ٓخثَ كي‬ٝ​ٝ ‫َم‬١ٝ ‫ؼخد ٓؼخٍف ٓظويٓش‬٤‫ حٓظ‬.5 .‫ش ٖٓ هطَ حُزطخُش‬٣‫هخ‬ُٞ‫ ح‬.6 ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫َس ح‬٤ُٔ‫َ ح‬٣ٞ‫طط‬ٝ َٔ‫ حُؼ‬٢‫ش ك‬٤‫ حُظَه‬.7 Formare profesional ă – este un proces de instruire pe parcursul căruia candidaţii dobândesc cunoştinţe teoretice şi practice necesare desfăşurării activităţii lor curente. Formarea profesională are următoarele obiective principale 11 :  adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale loculu i de muncă;  obţinerea unei calificări profesionale;  actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază;  reconversia profesională determinată de restructurări socio -economice;  dobândirea unor cunoștințe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale;  prevenirea riscului şomajulu i;  promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale.

Vocabular tematic

َ‫خ ٖٓ هزَ ٗخؿ‬ٜ‫ػز‬ٞ‫ٔظ‬٣ٝ ‫خ‬ًٍٜ‫ي‬٣ ٢ٌُ ‫لش‬٤‫ظ‬ٞ‫ش ر‬ٛ‫َ هخ‬ٛ‫ًَذ ػ٘خ‬٣ ٢‫ش حُظ‬٤ٗ‫حٍى حإلٗٔخ‬ُٞٔ‫وش اىحٍس ح‬٤‫ػ‬ٝ – ‫ظٍفخ‬ٌٛ‫اطزّبرح ا‬ ١‫زق رٌُي ِٓلوخ ُِؼوي حُلَى‬ٜ‫ ط‬ٝ ‫خ‬ٜ‫ؼظَف ر‬٤ُ ِٚ‫خ ٖٓ هز‬ٜ‫ؼ‬٤‫ه‬ٞ‫ـذ ط‬٣ٝ ‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ظق هزَ حُظ‬ُٞٔ‫ ػِْ رخالٓظٔخٍس ح‬١‫لخ‬٣ٝ .‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ح‬ ‫ق‬ٜ‫٘ٔخ ط‬٤‫خ ر‬ٜ‫لخط‬ٛٝ َٜ‫ظ‬٣ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ق ح‬ٛٝ .‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬١َٝٗٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ق ح‬ٛٝ :ٖ٤‫ٗش ٖٓ ؿِث‬ٌٞ‫لش ٓظ‬٤‫ظ‬ُٞ‫حٓظٔخٍس ح‬ٝ .َٔ‫ُِؼ‬ ٖ٤‫َحص رؼي طلظ‬٤٤‫ رظـ‬،‫خ‬ٜ٘٤ٔ‫لش ُظل‬٤‫ظ‬ُٞ‫ق ح‬ٛٝ ّ‫ٔظوي‬٣ .‫رش ر٘ـخف‬ِٞ‫حؿزخص حُٔط‬ُٞ‫٘لٌ ح‬٣ ٢ٌُ ‫خ‬ِٜ‫خص ٗخؿ‬٤ٜٛٞ‫لش ه‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬١َٝٗ ٢‫َك‬١ ‫ ًال‬.‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫حؿزخص ح‬ٝ ٌ٤‫ ط٘ل‬٠ِ‫ٖ ػ‬٣ٍ‫ٖ حُوخى‬٤‫ٖ حُٔ٘خٓز‬٤‫ظل‬ُٞٔ‫خٍ ح‬٤‫لش الهظ‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬١َٝٗ ّ‫٘ٔخ طٔظوي‬٤‫ ر‬،‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ْ ح‬٤٤‫طو‬ٝ ْ ‫وش‬٤‫ظق أهَد ٖٓ حُلو‬ُٞٔ‫ٕ حٓظٔخٍس ح‬ٌٞ‫ ط‬٢ٌُ ‫خ‬ٜ‫ؼ‬٣‫ طلي‬ٝ ‫خ‬ٜٔ٤٤‫طو‬ٝ ‫ن‬٤‫خ حُيه‬ٜ٘٤‫ طلظ‬١ٍَٝ٠ُ‫ٖٓ ح‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ٝ َٔ‫ ُؼ‬٢ٓ‫حالٓظٔخٍس أٓخ‬ .‫خص‬٣ٍَٝ٠ُ‫ح‬ٝ Fişă de post - este documentul de management al resurselor umane care sintetizează elementele caracteristice ale unui post, pentru a putea fi înţelese şi însuşite de către ocupan tul postului. Ea este adusă la cunoştinţă angajatului înainte de angajare şi trebuie semnată de către acesta pentru luare la cunoştinţă, devenind anexă la contractul individual de muncă. Fişa postului este compusă din două părţi: descrierea postului, şi specificarea postului. Descrierea postului arată caracteristicile acestuia, în timp ce specificarea postului descrie caracteristicile ocupantului acestuia, pentru a putea realiza cu succes sarcinile atribuite. Descrierea postului este utilizată la optimizare a acestuia, prin modificări aduse în urma analizei şi evaluării postului, în timp ce specificarea postului este utilizată la selectarea personalului adecvat, care va fi capabil să realizeze sarcin ile postului. Ambele părţi ale fişei sunt fundamentale pentru funcţionarea postului şi este necesară o atentă analiză, evaluare şi actualizare period ică a acesteia pentru a întocmi o fişă cât mai apropiată de realitate şi de necesităţi.

.‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫ْ ح‬٤٣‫ أٓخّ حُٔوخ‬٠ِ‫ْ حُٔؼخٍف ػ‬٤٤‫طو‬ٝ ٢ُٜ٘ٔ‫َ ح‬٤ٌ٘‫ حُظ‬١َ‫ـ‬٣ Formarea p rofesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale. 1 ‫ حُز٘ي‬188 ‫ حُٔخىس‬، َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ روخ‬ٙ‫ حُوخ‬2003 \ 53 ْ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫َ حُوخ‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ َ٣‫ رظؼي‬ٙ‫ حُوخ‬2011 \ 40 ٕٞٗ‫ حُوخ‬11 Legea 40/2011 pentru modificarea și co mpletarea Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, art. 188, alin 1. 11

49


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ح‬ٝ ‫ٓخص ػٖ حُٔئٓٔش‬ِٞ‫كَ َُِٔٗق رٔؼ‬ٞ٣ ١ٌُ‫ح‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ويّ ح‬٣ ١ٌُ‫ٍد حُؼَٔ ح‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ٖ َٓٗق ح‬٤‫حٍ ر‬ٞ‫ظٍف – ك‬ٛ‫ِمبثٍخ اٌز‬ .‫ ٓٔظوزال‬٢‫ ك‬ٚ‫كخط‬ٞٔ١ٝ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫ ح‬ٚ‫حرو‬ٞٓ ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫حٓؼش ك‬ٝ ‫ٓخص‬ِٞ‫ْ ٓؼ‬٣‫ش طوي‬٤ٗ‫ حَُٔٗق حٌٓخ‬٢‫ؼط‬٣ٝ ‫خ‬ٜ‫ٓطخُز‬ٝ ‫حُ٘خؿَس‬ Intervi u de angajare - dialog între candidatul la job şi angajatorul care oferă postul şi care îşi propune să îl informeze pe candidat asupra întreprinderii, postului vacant şi cerinţelor acestuia și să dea posibilitatea candidatului să prezinte informaţ ii cât mai ample priv ind trecutul său profesional şi aspiraţiile sale în perspectivă. C24 ٢‫ ٓخػخص ك‬8 ُٝ‫ش ال طظـخ‬٣‫ حُؼخى‬٢ِ٤ُِ‫ ٓيس حُؼَٔ ح‬.)‫زخكخ‬ٛ( 6 ‫حُٔخػش‬ٝ )‫ال‬٤ُ ‫ (حُؼخَٗس‬22 ‫ٖ حُٔخػش‬٤‫اَ ٌٍ​ًٍ – حُؼَٔ حُٔ٘لٌ ر‬ٚ‫د‬ ‫ٕ آخ ٖٓ رَٗخٓؾ ػَٔ ٓوَِ رٔخػش‬ٝ‫ي‬٤‫ٔظل‬٣ ،َ‫ حأله‬٠ِ‫ ػ‬٢ِ٤ُ َٔ‫ ٓخػش ًؼ‬3 ٌٕٝ‫٘ل‬٣ ٖ٣ٌُ‫ٕ ح‬ٞ‫ظل‬ُٞٔ‫ ح‬.‫ِش‬ٛ‫ح‬ٞ‫ ٓخػش ٓظ‬24 ‫كظَس‬ ٌَُ ٢‫خك‬ٟ‫ ٖٓ حَُحطذ حإل‬% 15 ٙ‫ي أىٗخ‬٣‫ طِح‬ٝ‫ أ‬٢ٓ‫َ حَُحطذ حألٓخ‬٤ِ‫ طو‬٠ُ‫ ا‬١‫ٕ إٔ طئى‬ٝ‫ ى‬،َٔ‫ّ حُؼ‬ٞ٤ُ ‫ش‬٣‫رخُٔوخٍٕ ٓغ حُلظَس حُؼخى‬ .٢ِ٤ُ َٔ‫ٓخػش ٓ٘لٌس ُؼ‬ Muncă de noapte - munca prestată între orele 22.00 şi 6.00. Du rata normală a muncii de noapte nu va depăşi 8 ore într-o perioadă de 24 de ore. Salariaţii care efectuează cel puţin 3 ore de muncă de noapte beneficiază fie de program de lucru redus cu o o ră faţă de durată normală a zilei de muncă, fără ca aceasta să ducă la scăderea salariului de bază, fie de un spor la salariu de minimu m 15% din salariul de bază pentru fiecare o ră de muncă de noapte prestată. .‫ ٗخؿَس‬،‫خ أكي‬ِٜ‫٘ ّـ‬٣ ‫ ال‬٢‫لش حُظ‬٤‫ظ‬ُٞ‫ظٍفخ شبغزح – طليى ًخ‬ٚ Post vacant – se defineşte ca fiind postul care nu este ocupat de nimen i, fără t itular, liber. ٌٖٔ٣ٝ َٔ‫ ُِؼ‬١‫ حُؼوي حُلَى‬٠ِ‫ن حالطلخم ػ‬٣ٍ‫ ٖٓ طؤ‬١َ‫ظق طـ‬ُٞٔ‫الص ح‬ٛ‫اخزجبر ػًٍّ \اخزجبر رخظظً – كظَس حهظزخٍ ٓئ‬ .‫ش‬٣‫خى‬٤‫ظخثق حُو‬ُِٞ ‫ٓخ‬ٞ٣ 120 ‫خ‬ٛ‫خ‬ٜ‫ كظَس أه‬ٝ ‫ش‬٣ٌ٤‫ظخثق حُظ٘ل‬ُِٞ ‫ٓخ‬ٞ٣ 90 ‫خ‬ٛ‫خ‬ٜ‫ كظَس أه‬٠ِ‫خ ػ‬ٛ‫ي‬٣‫طلي‬ Probă de lucru/ probă de specialitate – perioadă pentru verificarea aptitudinilo r salariatulu i, ce are loc la încheierea contractului indiv idual de muncă şi se poate stabili pe o perioadă de cel mu lt 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere. C25 ١‫كوخ ألكٌخّ حُؼوي حُلَى‬ٝ ٚٓ‫خ‬ٜٓٝ ٚ‫حؿزخط‬ٝ ٌ٤‫ط٘ل‬ٝ َٔ‫َف َُد حُؼ‬ٜ‫ طلض ط‬ٞٛٝ َٔ‫ظق رخُؼ‬ُٞٔ‫خّ ح‬٤‫هض حُو‬ٝ ٞٛ – ًّ‫ثزٔبِظ اٌؼ‬ .َ٤ُِ‫ رخ‬ٝ‫خٍ أ‬ُٜ٘‫ٕ رخ‬ٌٞ٣ َٔ‫هض حُؼ‬ٝ ٝ .ٍٞ‫ حُٔلؼ‬١ٍ‫ٕ حُٔخ‬ٞٗ‫ حُوخ‬ٝ‫\ أ‬ٝ ‫ن‬٤‫ ُِؼَٔ حُوخرَ ُِظطز‬٢‫حُؼوي حُـٔخػ‬ٝ َٔ‫ُِؼ‬ Programul de muncă - timpu l de muncă în care salariatul prestează muncă, se află la dispoziţ ia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale, conform p reve derilor contractului individual de muncă, contractului colectiv de muncă aplicabil şi/sau ale legislaţiei în vigoare. Timpul de muncă poate fi de zi şi de noapte.

Regulament de   

:‫ش د‬ٛ‫َ حُوخ‬٤٣‫ حُٔؼخ‬٠ِ‫ ػ‬١ٞ‫لبػذح اٌزٕظٍُ اٌذاخًٍ – حُوخػيس طلظ‬ ‫ْ؛‬ٜ‫حؿزخط‬ٝ​ٝ ْٜ‫ه‬ٞ‫كو‬ٝ ٖ٤‫حظل‬ُٞٔ‫ْ ػَٔ ح‬٤‫ ط٘ظ‬‫ أٖٓ حُؼَٔ؛‬ٝ ‫لش‬ُٜ‫َ ح‬٤٣‫ ٓؼخ‬.‫ش‬٤١‫زخ‬٠ٗ‫ش حال‬٤ُٝ‫حُٔ​ٔئ‬ٝ َٔ‫ حُؼ‬١‫زخ‬٠ٗ‫ ح‬ordine interioară - regulamentul ce cuprinde norme referitoare la: Organizarea muncii, drepturile şi obligaţiile personalului; Norme de igienă şi de securitate a muncii; Discip lina muncii şi răspunderea disciplinară.

.َٔ‫ ٌٓخٕ حُؼ‬٢‫ُؼظزَ ًلئ ك‬٣ ٠‫ كظ‬١ٍَٝ٠ُ‫ حُؼَٔ ح‬٠ِ‫ ػ‬ٚ‫هيٍط‬ٝ ٚ‫ِ ٓؼَكش ٗو‬٤ُٔ‫ ط‬٢‫وش حُظ‬٤‫ػ‬ُٞ‫ًٕ – ح‬ِٙ ‫ِمٍبص‬ Standard ocupaţi onal - documentul care specifică ceea ce o persoană trebuie să cunoască şi să fie capabilă să facă, pentru a fi considerată competentă la locul de muncă.

50


٠ُ‫ ر٘ٔزش ا‬،‫لش حُ٘خؿَس‬٤‫ظ‬ُٞ‫ى ٖٓ ح‬ٞ‫ طؼ‬٢‫ظق حُظ‬ُٞٔ‫خص ح‬٤ُٝ‫ٓٔئ‬ٝ ‫حؿزخص‬ٝ ٌ٤‫خّ ط٘ل‬٤‫ٓو‬ٝ ‫وش‬٣َ١ ‫ي‬٣‫ش طلي‬٤ِٔ‫ٔؼَ ػ‬٣ – ٍُ​ٍ‫اخزجبر اٌزم‬ .‫َ حُٔليىس ٓٔزوخ‬٤٣‫حُٔؼخ‬ٝ ‫يحف‬ٛ‫حأل‬ Test de evaluare - reprezintă procesul de stabilire a modului şi a măsurii în care candidatul îşi va putea îndeplini îndatoririle şi responsabilităţile care revin postului vacant, prin raportare la obiectivele sau standardele stabilite anterior.

‫ار‬ٛ‫ اٌؾ‬.4 IV. Dialoguri 12 ‫ظٍف‬ٛ‫ِمبثٍخ ٌز‬ Un interviu de angajare C26 .َ٤‫زخف حُو‬ٛ :ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Bună ziua.

‫ حُٔوخرِش‬ٌُٜٙ ‫خٍى‬٤‫ش طْ حهظ‬٤ُ٘‫ٍٓخُظي ُلٖٔ ح‬ٝ ‫ش‬٤‫َطي حٌُحط‬٤ٓ ‫ رؼي َٓحؿؼش‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: În urma analizei curriculu m-ulu i vitae şi a scrisorii de intenţie aţi fost selectat pentru acest interviu. .‫ ٌَٗح ُي‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Vă mu lţu mesc. ‫؟‬٢ٓ‫ِي حُيٍح‬٤ٜ‫ طل‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Ce studii aveţi? .)‫ش‬٤ٌُِ‫ش \ ح‬٣ٞٗ‫ ( طوَؿض ٖٓ حُٔيٍٓش حُؼخ‬ٙ‫ٍح‬ٞ‫َ \ىًظ‬٤‫خ \ٓخؿٔظ‬٣ٍُٞ‫خىس رٌخ‬ٜٗ ٠ِ‫ِض ػ‬ٜ‫ ك‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: A m obţinut o diplomă de licenţă/ de masterat/ doctorat (Am absolvit liceul/ facultatea). .‫ًَ ح‬٣‫لظي ٓي‬ٛ ٠ِ‫ ػ‬ٟ‫هض ٓي‬ُٞ‫ ًْ ٖٓ ح‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: De cât timp lucraţi în calitate de manager? .)ٍ‫ حألػٔخ‬٢‫ش ك‬٣َ‫ هزَس ػ‬١‫ٌح حُٔـخٍ (ُي‬ٛ ٢‫خ هزَس ك‬ٜ٤‫حص حًظٔزض ك‬ٞ٘ٓ 10 ‫ ٓيص‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: A m zece ani de experienţă în domen iu. (A m o experienţă bogată în afaceri).

Vocabular tematic

َ٤‫زخف حُو‬ٛ :‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Bună ziua.

‫ ًخٗض ُي؟‬٢‫خص حُظ‬٤ُٝ‫ حُٔ​ٔئ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Care erau responsabilităţile du mneavoastră? .ٖ‫ حُٔ​ٔظِٔش ٖٓ حُِرخث‬ٟٝ‫ش حٌُ٘خ‬٣ٞٔ‫ط‬ٝ ٖ٣‫ى‬ُِٝٔ‫ح‬ٝ ٖ‫ٓخص ػٖ حُِرخث‬ِٞ‫أْٓ حُٔؼ‬ٝ ‫ػخثن‬ُٞ‫ اىحٍس ح‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Gestiunea documentelor şi bazelor de date electronice referitoare la clienţi şi furnizori, soluţionarea plângerilor p rimite de la clienţi. ِْ‫يف حُظؼ‬ٛ َ٤‫يحف ؿ‬ٛ‫ أ‬٢‫خ ك‬ٜٓ‫ٌٖٔ حٓظويح‬٣‫خ ال‬ٜ٤‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫ٓخص ح‬ِٞ‫حُٔؼ‬ٝ ‫ش‬٤ُ‫خ‬٤‫ٍحص ه‬ٝ‫ حُٔلخ‬ٌٙٛ 12 Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional. 12

51


C27 ‫ ٌٓخٕ ػِٔي حُٔخرن؟‬٢‫ أًؼَ ك‬ٌَٚٛ‫ \ ط‬ٚ‫ ً٘ض طلز‬١ٌُ‫ ٓخ ح‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Ce vă p lăcea/ displăcea cel mai mult la locul de muncă anterior? ‫خ‬ٜ​ٜ‫حؿ‬ٝ‫خص أ‬٣‫ى طلي‬ٞ‫ؿ‬ٝ ّ‫٘خى رؼي‬ٛ ‫ حُؼَٔ ٌُٖ ٗؼَص‬٢‫ ك‬٢‫ ً٘ض ٓؼـزخ رِٓالث‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Îmi plăceau coleg ii de muncă, dar simţeam că nu aveam provocări suficiente.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫لش؟‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬ٌٙٛ ٢‫ أًزَ ٗـخف \ كَ٘ ُي ك‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Care a fost cea mai mare realizare/ eşec în acest post? ّ‫ق حٓظويح‬٤‫ اىهخٍ ٗظخّ طول‬٠ِ‫ٍَص ػ‬ٛ‫ أ‬٠‫خ كظ‬ٜ‫ظ‬٣ٞٔ‫غ ط‬٤‫ٓخ ً٘ض أٓظط‬ٝ ّ‫حٍىس ٖٓ ًَ حألهٔخ‬ُٞ‫ٍحم ح‬ٝ‫ حأل‬٢٘‫ ؿَٔط‬:‫اٌّزشؼ‬ َ‫حُىحىص ٗٔزش حُٔ​ٔخث‬ٝ َٔ‫َّ ًُي حُؼ‬ٜٓ .‫ػخثن‬ُٞ‫ ُِؼَٔ رخ‬٢َٗٝ‫ٌظ‬٤ُ‫ رَٗخٓؾ حال‬ٝ ‫ش‬٤‫ٓخط‬ِٞ‫ٓخط٘خ ٓؼ‬ٞ‫ ٓ٘ظ‬٠ِ‫حالػظٔخى ػ‬ٝ ‫ٍحم‬ٝ‫حأل‬ .‫ُش‬ِٞ‫حُٔل‬ Candi dat: A m fost copleşit de hârtii venite de la toate departamentele şi nu reuşeam să le fac faţă până când am insistat să avem un sistem decongestionat de hârtii şi să ne bază m sistemul pe baze de date şi un soft de gestiunea documentelor. Asta a uşurat munca şi a crescut rata de rezolvare a problemelor. ‫الطي؟‬٤ٛ‫ طؤ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Care sunt calificările dumneavoastră? ‫ش‬٤ِ٤ٛ‫ش \ حُظؤ‬٤ُٜ٘ٔ‫خىحص ح‬ُٜ٘‫أٓظِي ح‬ٝ .‫ش‬٤‫ٓخط‬ِٞ‫اىحٍس حألْٓ حُٔؼ‬ٝ ) IT

( ‫ش‬٤‫ٓخط‬ِٞ‫ش حُٔؼ‬٤‫ؿ‬ٌُٞٞ٘‫ ٓـخٍ حُظ‬٢‫َ ك‬٤ٛ‫ طؤ‬٢ُ :‫اٌّزشؼ‬ ...‫ش‬٤ُ‫حُظخ‬ Candi dat: A m calificare în domeniu l IT, în gestiunea bazelor de date. Deţin următoarele atestate profesionale/diplome de calificare.... C28 ‫الطي؟‬ٛ‫ ٓئ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Ce ab ilităţi aveţi? .‫ش‬٤ٗ‫ حُٔزَح‬٢‫ أٗخ ٓلظَف ك‬.‫ حٌُٔظذ‬٢‫خص ك‬١‫َ حُ٘​٘خ‬٤‫أػَف طير‬ٝ ٢‫ٓخط‬ِٞ‫ أٗخ ٓؼ‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Sunt informat ician şi mă pricep la activităţile de b irou. Sunt profesionist în cibernetică. ‫طي؟‬ٞ‫ؼلي \ ه‬ٟ َ‫ أًز‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Care e cea mai mare slăbiciune/ punctul forte? ،‫هض ٓٔظخُس‬ُٞ‫ْ ح‬٤‫ ُظ٘ظ‬٢‫الط‬ٛ‫ ٓئ‬.ٚ‫هض رَٔحؿؼظ‬ُٞ‫خء ح‬٠‫ ه‬٠ُ‫َ ا‬٤ٓ‫ٖٓ أؿَ ًُي أ‬ٝ ‫ ػخَٓ ٗخؿق‬٢٘ٗ‫ أ‬٠ِ‫ إٔ أطؤًي ػ‬٢٘‫ؼـز‬٣ :‫اٌّزشؼ‬ .ٍ‫كؼخ‬ٝ ْ‫أٗخ ٓ٘ظ‬ Candi dat: Îmi p lace să mă asigur că munca mea e reuşită, de aceea tind să petrec prea mu lt timp verificând-o. Abilităţile mele de organizare a t impulu i sunt excelente, sunt organizat, eficient. ‫ق ٗلٔي؟‬ٜ‫ق ط‬٤ً :ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Cu m v-aţi descrie? .‫خ‬٤‫ٕ أًؼَ اٗظخؿ‬ًٞ‫ ًُي إٔ أ‬٢ٗ‫ٔخػي‬٣ .‫ٓ٘ظْ ؿيح‬ٝ ٍ‫ أٗخ كؼخ‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Sunt operativ şi foarte organizat. Aceasta mă ajută să fiu cât se poate de productiv. ‫للِى؟‬٣ ‫ ٓخًح‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Ce anu me vă mot ivează? .‫خ‬ِٜ‫ حٗـ‬٢‫لش حُظ‬٤‫ظ‬ُٞ‫ٔخ طٌٖ ح‬ٜٓ ،‫ي‬٤‫لش رٌَ٘ ؿ‬٤‫ظ‬ٝ ٌ٤‫ ط٘ل‬٢‫ ىحثٔخ حَُؿزش ك‬٢٘‫ كلِط‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Am fost motivat întotdeauna de dorinţa de a realiza o sarcină bine, indiferent de poziţ ia pe care o ocup. C29 ‫لش؟‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬ٌٙٛ ٢‫ ُٔخًح طَؿذ ك‬:ًّ‫رة اٌؼ‬

52


Angajator: De ce vă doriţi acest post? .٢‫٘ظ‬ٜٓ ٍ‫ح‬ٞ١ ٢‫خُل‬ُٜٔ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬ٌٙٛ ‫ ططخرن‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Acest post corespunde intereselor mele pe tot parcursul carierei mele. ‫ش؟‬٤ُ‫حص حُؤْ حُظخ‬ُِٞ٘ٔ ‫يحكي‬ٛ‫ أ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Care sunt obiectivele dumneavoastră pentru următorii cinci ani? ٢‫ٔش ك‬ٛ‫ حُٔ​ٔخ‬٢‫ ػخطو‬٠ِ‫يس ػ‬٣‫خص ؿي‬٤ُٝ‫حطوخً ٓٔئ‬ٝ ‫خ‬ٜ٤‫ حُظؼِْ ك‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ٖٔ ًَٗش‬ٟ ّ‫ِش حُظوي‬٣ٞ١ ‫ كظَس‬٠ِ‫ ػ‬٢‫يحك‬ٛ‫ طَ٘ٔ أ‬:‫اٌّزشؼ‬ .‫ٔش‬٤‫خى حُو‬٣‫حُى‬ Candi dat: Ob iectivele mele pe termen lung includ dezvoltarea în interioru l unei companii unde pot să învăţ, să preiau responsabilităţi noi şi să contribui valoric cât mai mu lt. ‫ حَُحطذ؟‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫كخطي ك‬ٞٔ١ ٢ٛ ‫ ٓخ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: Ce aşteptări aveţi legate de salariu? .ٍ‫ٓويٍس رٌَ٘ ػخى‬ٝ ‫ٔش‬٤‫ ٓو‬١‫ى‬ٜٞ‫ٕ ؿ‬ٌٞ‫ إٔ ط‬٠٘ٔ‫ أط‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Îmi doresc ca eforturile mele să fie evaluate şi apreciate în mod just.

‫ظٍف‬ٛ‫رؾؼٍز اٌّمبثٍخ ٌٍز‬

Pregătirea interviului de angajare C30 .‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ ُٔوخرِش ط‬٢ٔ‫َ ٗل‬٤٠‫وش طل‬٣َ١ ‫ ػَكض‬ُٞ ‫َح‬٤‫ ًؼ‬٢ٗ‫ ُٔخػي‬:‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: M-ar ajuta mult dacă aş şti cum trebuie să mă pregătesc pentru un interviu de angajare. ‫ذ‬ٜ٘ٓ :‫ي‬٤‫ز‬١‫ػٖ ٓوخ‬ٝ ‫ؼش حُٔوخرِش‬٤‫ز‬١ ٖ‫ٓخص ػ‬ِٞ‫ ٓؼ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ال طؤًي ٖٓ حُل‬ٝ‫ أ‬.‫ٔش‬ُٜٔ‫حػي ح‬ٞ‫ حُو‬ٞ‫٘خى رؼ‬ٛ :ًّ‫رة اٌؼ‬ .‫حُٔوخرالص حُٔظؼخهزش‬ٝ ‫ ٓيس حُٔوخرِش‬ٝ ‫ٔظوزِي‬٣ ١ٌُ‫ ح‬ٚ‫حُ٘و‬ Consilier: Există câteva reguli foarte importante. Întâi asiguraţi-vă că obţineţi informaţii despre natura interviului şi despre interlocutorii du mneavoastră: funcţia persoanei care vă primeşte, durata interviulu i sau ale interviurilor succesive.

Vocabular tematic

.‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬ٌُٜٙ ‫ٗوزَى إ حهظَٗخى‬ٝ ‫خّ حُوخىٓش‬٣‫َ ري هالٍ حأل‬ٜ‫ ٓ٘ظ‬.‫ طَ٘كض رٔؼَكظي‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: M i-a făcut plăcere să vă cunosc. O să fiţi sunat în câteva zile şi vă vo m anunţa dacă aţi fost selectat pentru angajare. .‫حري‬ٞ‫ أٗظظَ ؿ‬.‫ أٌَٗى‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Vă mu lțu mesc. Voi aştepta răspunsul dumneavoastră. ‫ ٓغ حُٔالٓش‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Angajator: O zi bună! ‫ ٓغ حُٔالٓش‬:‫اٌّزشؼ‬ Candi dat: Asemenea.

‫ٓخص؟‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٌٙٛ ٠ِ‫ إٔ حػَف ػ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً :‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Cu m pot afla aceste informaţii? ‫خص ػٖ حًَُ٘ش‬٣‫ي إٔ طـٔغ أًزَ كـْ ٖٓ حُٔؼطخ‬٤ِ‫ رؼي ًُي ػ‬.‫خطق هزَ حُٔوخرِش‬ُٜ‫ٓخص ػزَ ح‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٌٙٛ ‫ ربٌٓخٗي ٓؼَكش‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ .‫لش حُ٘خؿَس‬٤‫ظ‬ُٞ‫ػٖ ح‬ٝ ‫خ‬ٜٔ٤‫ ط٘ظ‬ٝ ‫خ‬ٜ١‫ٗ٘خ‬ٝ Consilier: Puteţi afla aceste informaţ ii prin telefon, înainte de interviu. Apoi trebuie să obţ ineţi cât mai mu lte date despre firmă, act ivitatea şi organizarea sa şi despre postul vacant. ‫لش حُ٘خؿَس؟‬٤‫ظ‬ُٞ‫ إٔ أػَف ػٖ ح‬٢ِ‫ـذ ػ‬٣ ١ٌُ‫ ٓخ ح‬:‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Ce trebuie să ştiu despre postul vacant?

53


‫ اػيحىى‬٠ِ‫ي إٔ ط٘يى ػ‬٤ِ‫ ػ‬،ْ‫ حُٔالث‬ٚ‫ْ رؤٗي حُ٘و‬ٜ‫ طو٘ؼ‬٢ٌُ .‫ كـظي‬ٚ٤ِ‫ ػ‬٢٘‫ أٓخّ طز‬٢ٛ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ٓخص ػٖ ح‬ِٞ‫ حُٔؼ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ .‫ٗي‬ٞ‫ظل‬ٞ٣ ِْٜ‫ طؼـ‬٢‫حألٓزخد حُظ‬ٝ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫هزَطي ح‬ٝ ُِّٞٔٔ‫ح‬ Consilier: Informaţiile despre post sunt baza pentru a vă construi argumentaţia. Ca să -i convingeţi că sunteţi persoana potrivită trebuie să accentuaţi pregătirea concretă, experienţa profesională şi motivele pentru care ar trebui să vă angajeze. C31 ‫؟‬َٟ‫ٔش حأله‬ُٜٔ‫ٍ ح‬ٞٓ‫ حأل‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Ce alte lucruri sunt importante?

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

.ٍَ‫هض حُٔو‬ُٞ‫ ح‬٢‫ حُٔوخرِش) ك‬٠ُ‫َ (ا‬ٜ‫ ط‬٠‫ء كظ‬٢ٗ ًَ ٢٤‫ طوط‬٠ُ‫ ا‬ٚ‫ حٗظز‬.‫ش‬٣َٛٞ‫حػي حُؼَٔ ؿ‬ٞٓ ٢‫ حُيهش ك‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Consilier: Punctualitatea este esenţială. Aveţi grijă să prevedeţi totul pentru a ajunge la timp. ‫؟‬١‫ إٔ أٍطي‬٢ِ‫ـذ ػ‬٣ ‫ق‬٤ً :‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Cu m trebuie să mă îmb rac? .ٍ‫ حٍطيحء حُزيُش ُألػٔخ‬١ٍَٝ٠ُ‫ٖٓ ح‬.‫ْ ؿيح‬ٜٓ ‫د حٍطيحءى‬ِٞٓ‫ أ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Consilier: Modul în care vă prezentaţi este foarte important. Ţinuta business este obligatorie. ‫ش؟‬٣ٍَٝ٠ُ‫ػخثن ح‬ُٞ‫ ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Ce documente sunt necesare? ،‫ش‬٣ُٜٞ‫ػخثن ح‬ٝ ،َ٤ٛ‫خىحص حُظؤ‬ٜٗ ،‫خىحص حُظوَؽ‬ٜٗ :ٍ‫َ حُٔؼخ‬٤‫ ٓز‬٠ِ‫ ػ‬.َ‫خ ٖٓ هز‬ِّٜٛ‫ ؿ‬.‫ش‬٣ٍَٟٝ ٌٕٞ‫ػخثن ط‬ُٞ‫ ح‬ٞ‫ رؼ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ .‫ٖ اُن‬٣َ‫ش ٓؼطخس ُي ٖٓ هزَ أٍرخد ػَٔ آه‬٤ٛٞ‫ٍٓخثَ ط‬ Consilier: Anumite documente vă vor fi necesare. Pregătiţ i-le d in timp . De exemplu : dip lo mele de studii absolvite, cert ificate de calificare, acte de identitate, reco mandări de la alţ i angajatori etc. ‫َف هالٍ حُٔوخرِش؟‬ٜ‫ق أط‬٤ً .ْ٘‫ظ‬ٜٓ ‫ أٗخ‬:‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Sunt o persoană mai t imidă. Cu m ar trebui să mă co mport în t impul interviu lui? .‫ ري‬ٚٔ‫ ٗل‬٢‫ٕ ػوش ك‬ٌٞ‫ط‬ٝ ‫ حُٔوخرِش‬ٌٜٙ‫ظْ ر‬ٜ‫ أٗي ط‬٠ِ‫يٍ ػ‬٣ ‫ٌح‬ٛ .َٔ‫ ٍد حُؼ‬٢٘٤‫ ػ‬٠ُ‫ أٗظَ ا‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Consilier: Priv iţi-vă în ochi angajatorul. Acest lucru denotă că sunteţi interesat şi îi prezentaţi încredere. C32 ‫؟‬٢ٓ‫ظ٘خ‬ٛ‫ ح‬٠ِ‫طَ ػ‬٤ٓ‫ق أ‬٤ً :‫اٌّزشؼ‬ Cetăţean străin: Cu m să fac să îmi înving timid itatea? ‫خ‬ٜ‫ ٓظطَك‬٢‫حألٓجِش حُظ‬ٝ ‫رش‬ٞ‫حألؿ‬ٝ ‫ٍ ٗلٔي هزَ اؿَحء حُٔوخرِش ٓٔزوخ‬ٜٞ‫ ط‬.‫ هالٍ حُٔوخرِش‬ٚ‫ػ‬ٝ‫َ ٗلٔي ُٔخ طو ّٖٔ كي‬٠‫ ك‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ .‫خ‬ٌٛ‫ ٓظظو‬٢‫حهق حُظ‬ُٞٔ‫ح‬ٝ Consilier: Anticipaţi ceea ce se va întâmpla în timpul interviu lui. Imag inaţi-vă dinainte derularea interviulu i, răspunsurile pe care le veţi da, întrebările pe care le veţi pune, atitudinile pe care le veţi adopta. .‫طَّح ؿيح‬ٞ‫ ػخىس حٗخ ٓظ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: De ob icei sunt foarte tensionat. ٠ُ‫ حٓظلخٕ رَ ا‬٠ُ‫ذ ا‬ٌٛ‫ كٌَ رؤٗي ال ط‬.‫خ‬٤‫ كٌَ اؿخر‬.‫غ ُي رَٗخٓـخ ُالٓظَحكش‬ٟ َ .‫ٓ٘لظلخ‬ٝ ‫خ‬٤ُ‫ٕ أًؼَكؼخ‬ٌٞ‫ ط‬٠‫ق كظ‬٣َ‫ حٓظ‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ .‫ي‬٣‫ ٓ٘خكغ ٌٓخٕ ػَٔ ؿي‬٠ِ‫الع ػ‬١‫ا‬ Consilier: Fiţi relaxat pentru a fi mai eficient, mai deschis . Organizaţ i-vă un program de relaxare. Gândiţi pozitiv. Gândiţ i-vă că nu mergeți la un examen, ci doar la o simp lă informare despre avantajele unui nou loc de muncă. ‫ؿجض رخألٓجِش؟‬ٞ‫ ٓخًح أكؼَ إ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ce să fac dacă întrebările mă iau prin surprindere?

54


َ٤‫ ًٖ ٓٔظؼيّح إ ريأص حُٔوخرَ رٔئحٍ ؿ‬.ْ٤ِٓ ٌَ٘‫خ ر‬ُٜٝ‫ ط٘خ‬٠‫حُلون كظ‬-‫ حُلخالص‬٢‫ كٌَ ك‬.‫غ‬ُٟٞ‫ طؼِْ إٔ طـي كَ ٌَُ ح‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ ‫لش " ؟‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ح‬ٌٙٛ ٢‫ "ُٔخًح ٍ ّٗلض ٗلٔي ك‬ٝ‫ ػ٘ي " أ‬٢٘‫٘ق "كيػ‬ُٜ‫هغ ٖٓ ح‬ٞ‫ٓظ‬ Consilier: Învăţaţi să reacţionaţi în orice situaţie. Reflectaţi asupra unor “situaţii capcană” pentru a le face faţă corect. Fiţi pregătit dacă interv iul începe cu o întrebare neaş teptată de tipul “Vorb iţi-mi despre dumneavoastră” sau “ De ce candidaţi pentru acest post”?. ‫َف أٓجِش؟‬١‫ إٔ أ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ َٛ ‫؟‬ِٚٔ‫ أػ‬١ٌُ‫ ٓخ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Eu ce trebuie să fac? Pot să pun întrebări?

.‫َح‬٤‫ ًؼ‬٢٘‫ ٓخػيط‬.‫ أٌَٗى‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Vă mulţu mesc. Mi-aţi fost de mare ajutor. .ٍَٝٓ ٌَ‫ ر‬:ًّ‫رة اٌؼ‬ Consilier: Cu plăcere. C33 ‫ق؟‬٤‫ظ‬ٞ‫خ أػ٘خء ٓوخرِش حُظ‬ٜ‫ طـخٗز‬٢‫٘زـ‬٣ ٢‫ حألهطخء حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Care sunt greşelile care trebuie evitate în cadrul interviu lui de angajare? ‫ رؼي ًُي ّأال‬.‫ء ػٖ حًَُ٘ش‬٢ٗ ‫ٕ ٓؼَكش‬ٝ‫ حُٔوخرِش ري‬٠ُ‫ذ ا‬ٌٛ‫ي أال ط‬٤ِ‫ ػ‬،‫ال‬ٝ‫ أ‬.‫خ‬ُٛٝ‫ طـخ‬٢‫٘زـ‬٣ ‫َس‬٤‫خء ًؼ‬٤ٗ‫٘خى أ‬ٛ :‫اٌّظزشبر‬ .ِٚ‫ طوخر‬١ٌُ‫ ح‬ٚ‫ حْٓ حُ٘و‬ٝ‫ػٖ ٓٔظ٘يحص ٓوظِلش أ‬ٝ‫ أ‬ٚ‫ ر‬١‫إٔ طزلغ هِوخ ػٔخ طَطي‬ٝ ‫ آهَ ُلظش‬٢‫َ ٗلٔي ك‬٠‫طل‬ Consilier: Există mai mu lte lucruri care trebuie evitate. În primul rând, să mergeţi la interviu fără să ştiţi nimic despre firmă. Apoi să vă pregătiţi în ultimul mo ment şi să căutaţi febril cu m să vă îmbrăcaţi, diverse documente sau numele persoanei pe care o întâlniţ i. ‫ش؟‬٤ٍٔٓ َ٤‫ ٓالرْ ؿ‬١‫ إٔ أٍطي‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Pot să mă prezint într-o ţ inută informală? .‫خ‬ٜ٤‫ ٓالرْ ال ط٘ؼَ رَحكش ك‬ٝ‫حٍ أ‬ٞ١‫زش حأل‬٣َ‫ ؿ‬ٝ‫زض رٔالرْ ٗؼؼخء أ‬ًٛ ٕ‫َح ا‬٤‫ طـخًَٓؼ‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Aţi risca foarte mult dacă v-aţ i prezenta într-o ţinută neîngrijită sau excentrică sau în care nu vă simţ iţi în largul dumneavoastră.

Vocabular tematic

٢‫ِس ك‬ٛ‫ٕ ؿخ‬ٌٞ‫ ط‬٠‫ ٓ ّـ َ ًَ حُلـؾ كظ‬.‫وش‬٤‫ ططَف أٓجِش ىه‬٠‫ حًَُ٘ش كظ‬٠ِ‫ِغ ٖٓ هزَ ػ‬١‫ ح‬.‫ حُٔوخرِش‬٢‫طخ ك‬٤٘ٗ ًٖ :ًّ‫رة اٌؼ‬ ‫حطذ‬َُٝ‫ ح‬٠ِ‫ِغ ٖٓ هزَ ػ‬١‫ ح‬.ْ٤ِٓ ٌَ٘‫ طَى ر‬٠‫ء كظ‬٢ٗ ١‫ ًٖ ٓٔظؼيّح أل‬.‫ حُٔزٍَحص‬َٝ‫ ُٔخ طؼ‬ٝ‫ حألٓجِش أ‬٠ِ‫ػوِي ُْ طَى ػ‬ .‫خ‬ٜ‫َك‬١ ‫ي‬٣َ‫ ط‬٢‫هٍَ حألٓجِش حُظ‬ٝ ‫خ‬٣‫خى‬٤‫ حُؼَٔ حُٔوظَكش حػظ‬١َٝٗٝ Consilier: Fiţi activ la interviu. Informaţ i-vă d inainte despre firmă pentru a pune întrebări punctuale; notaţi-vă argumentaţia pentru a o avea în minte în mo mentul în care răspundeţi la întrebări sau când vă expuneţi motivaţiile. Fiţi pregătit pentru orice, pentru a reacţiona corect. Informaţi-vă dinainte despre salarii şi condiţiile de muncă propuse în mod obişnuit şi hotărâţi-vă ce doriţi să întrebaţi.

.‫زق هِوخ‬ٛ‫أ‬ٝ ١ٍٞ‫ ٗؼ‬٠ِ‫طَػ‬٤ٓ‫ حٕ أ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ ال‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Nu reuşesc să-mi stăpânesc emoţiile şi devin nervos. ‫رٌُي طزؼغ ػيّ حُؼوش‬ٝ ‫ حُٔوخرِش‬٢ٜ‫ أال طظٌِْ ػٖ حَُحطذ هزَ إٔ ط٘ظ‬،‫ أال طظَى حألٓجِش طِػـي‬،‫خ‬٤ٗ‫ح‬ٝ‫ٕ ػي‬ٌٞ‫ٍ أال ط‬ٝ‫ كخ‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫ذ‬١‫ ٗلْ حُٔوخ‬٢‫ك‬ Consilier: Evitaţi să fiţ i agresiv, să vă enerveze întrebările care v i se pun, să vorbiţi despre salariu înainte de finalul interviu lui şi să transmiteţi neîncredere interlocutorului. C34 ‫َف أٓجِش؟‬١‫ إٔ أ‬١ٍَٝ٠ُ‫َ ٖٓ ح‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Trebuie neapărat să pun întrebări?

55


ٕٝ‫َى‬٣ ‫ ٓئحٍ؛‬١‫ٕ أ‬ٞ‫طَك‬٣ ‫ ال‬:‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ ٓوخرِش ط‬٢‫٘خٍى ك‬٣ ٖ٣ٌُ‫ ح‬ٙ‫خ حألٗوخ‬ٜ‫ّ ر‬ٞ‫و‬٣ ٢‫ حألهطخء حُٔظٌٍَس حُظ‬ٌٙٛ :‫اٌّظزشبر‬ ‫ظخثق‬ُٞ‫ش رخ‬ٛ‫ حألٓجِش حُوخ‬٠ِ‫هض َُِى ػ‬ُٞ‫َ ٖٓ ح‬٤‫ٕ حٌُؼ‬ٌٝ‫ؤه‬٣ٝ ْٜ‫خط‬٤‫ٕ ػٖ ك‬ٞ‫ظليػ‬٣ ‫َح ِٓـَِح؛‬٤‫ؼزَّ طؼز‬٣ ٝ‫لش أ‬ٟ‫ح‬ٝ َ٤‫رش ؿ‬ٞ‫رؤؿ‬ .‫ش‬٤ِ‫وخص حُؼخث‬٣‫خ‬٠ُٔ‫ ح‬ٝ‫حُٔخروش أ‬ Consilier: Acestea sunt greşeli frecvente pe care le fac persoanele care participă la un interviu de angajare: nu pun nicio întrebare; dau răspunsuri neclare sau se exprimă într -un mod misterios; îşi povestesc viaţa şi răspund prea mult timp la întrebările referitoare la posturile anterioare sau la constrângerile familiale. ‫؟‬ٚ٘ٓ ‫ إٔ أطـخٗذ‬٢ِ‫ـذ ػ‬٣ ‫ ٓخًح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ce altceva trebuie să evit?

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

.ْٛ‫ حٗظوخى‬ٝ‫ّ) أ‬ُِٞ‫ح‬ٝ ٠َُٟ‫ػيّ ح‬ٝ ‫َ حُِ٘حػخص‬٤‫ٖ (ال طُؼ‬٣َ‫ه‬٥‫ أٍرخد حُؼَٔ ح‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ال طٌٖ ٓظ٘خثٔخ ك‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Să fiţi negativist în ceea ce-i priveşte pe ceilalţi angajatori (nu evocaţi conflictele, nemulţu mirile, reproşurile) sau să îi crit icaţi. ‫ ٓئحٍ ٓخ؟‬٠ِ‫ ٍى ػ‬ٞ‫ ٍك‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Pot să refu z să răspund la o întrebare? .‫ٕ َٗف حُٔزذ‬ٝ‫ ال طلؼَ ًُي ى‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Nu faceţ i asta fără să explicaţi motivul. ‫ش حُٔوخرِش؟‬٣‫خ‬ٜٗ ٢‫ ٓخًح أكؼَ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ce trebuie să fac la finalul interviulu i? ).‫ػي ُِوَحٍ اُن‬ٞٓ ،َ‫ رؼي حُٔوخرِش ( ُوخء آه‬١َ‫ـ‬٣ ‫ٕ ٓؼَكش ٓخ‬ٝ‫ طؤًي أٗي ال طوَؽ ى‬،‫ش‬٣‫خ‬ُٜ٘‫ ح‬٢‫ ك‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: La sfârşit asiguraţi-vă că nu plecaţi fără să fi aflat care este urmarea interviulu i (o altă întrevedere, dată-limită pentru decizie etc.). .‫ ٌَٗح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Mulţu mesc. ‫ح‬ٞ‫ ػل‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Cu plăcere. C35 ‫ هي‬٢‫ حألٓجِش حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬.٢َٗ‫٘ظظ‬٣ ١ٌُ‫ ٓخ ح‬٢‫ز‬٠ُ‫ال أػَف رخ‬ٝ ‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ ٓوخرِش ُظ‬٢‫س ُِٔ٘خًٍش ك‬ٞ‫ حٓظِٔض ىػ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ ‫؟‬٢ِ‫طُطَف ػ‬ Cetăţean străin: A m fost invitat să particip la un interviu de angajare şi nu prea ştiu la ce să mă aştept. Ce tip de întrebări mi s -ar putea pune? ‫ض‬٤ّ‫ٗي ُٔخًح ُز‬ُٞ‫ٔؤ‬٣ ِْٜ‫رؼي ًُي ُؼ‬ٝ .‫ح ٓ٘ي حُظليع ػ٘ي‬ٞ‫طِز‬٣ ٕ‫ْ أ‬ٜٗ‫ال ربٌٓخ‬ٝ‫ أ‬.‫َس‬٤‫ٕ أٓجِش ٌُؼ‬ٞ‫طَك‬٣ َٔ‫ أٍرخد حُؼ‬:‫اٌّظزشبر‬ .ْٜٗ‫إلػال‬ Consilier: Angajatorii pot pune mu lte întrebări. În primu l rând vă pot cere să vorbiţi despre dumneavoastră. Apoi vă pot întreba de ce aţi răspuns anunţului lo r. ‫ْ ًٌُي؟‬٤ُ‫ أ‬، ‫رش‬ٞ‫ؼ‬ُٜ‫ش ح‬٣‫ ؿخ‬٢‫ حألٓجِش ك‬ٞ‫ رؼ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Unele întrebări sunt mai d ificile, nu-i aşa? ّ​ّ‫ٌٔ٘ي إٔ طوي‬٣ ١ٌُ‫ ٓخ ح‬ٝ‫ حَُحطذ أ‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ٓطخُزي ك‬٢ٛ ‫ٓخ‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ٕ ُٔخًح طظٖ أٗي ٓالثْ ُظِي ح‬َٝٔ‫ٔظل‬٣ ‫ هي‬،ْ‫ ٗؼ‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫ُظِي حًَُ٘ش؟‬ Consilier: Da, vă pot întreba de ce credeţi că aţi corespunde postului respectiv, care sunt pretenţiile du mneavoastră salariale sau ce credeţi că puteţi aduce dumneavoastră firmei respective. ‫ق؟‬٤‫ل‬ٛ ‫ٌح‬ٛ َٛ .‫ْ أٗخ ًٌُي‬ُٜ‫ إٔ أٓؤ‬٠ُ‫ح ا‬ٞ‫هؼ‬ٞ‫ْ ط‬ٜٗ‫ أ‬٢ُ ‫َس ريح‬٤‫ ػ٘ي حُٔوخرِش حأله‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬

56


Cetăţean străi n: La u ltimu l interviu mi s -a părut că se aşteptau ca şi eu să pun întrebări. Este adevărat? ‫ُٔخًح طًَض ٌٓخٕ ػِٔي‬ٝ ْٜ‫ ػٖ ًَٗظ‬، ْٜ١‫ ػٖ ٗ٘خ‬ٚ‫ طؼَك‬١ٌُ‫ًٌُي ٓخ ح‬ٝ ،‫ٌح حُٔئحٍ ٓزخَٗس‬ٛ ‫َف‬١ ْٜٗ‫ ربٌٓخ‬،ْ‫ ٗؼ‬:‫اٌّظزشبر‬ .َ٤‫حأله‬ Consilier: Da, vă pot întreba direct asta, dar şi ce ştiţi despre activitatea lor, despre firma lor, precum şi de ce aţi p lecat de la u ltimu l loc de muncă. ‫َ ًُي؟‬٤‫ ؿ‬ٚ‫ٕ ر‬ٞٔ‫ظ‬ٜ٣ ١ٌُ‫ ٓخ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ce altceva îi interesează?

.ٍٞ‫ حُل‬٠ِ‫ِح ُِؼَٔ ػ‬ٛ‫ٗي إ ً٘ض ؿخ‬ُٞ‫ٔؤ‬٣ ‫ ٖٓ حُؼخىس‬.ّ‫ رٌَ٘ ػخ‬،ْ‫ ٗؼ‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: În general da. De obicei întreabă dacă sunteţi disponibil imed iat. ‫خ؟‬ٜ‫ي ٍد حُؼَٔ ٓؼَكظ‬٣َ٣ ٢‫ٍ حُظ‬ٞٓ‫ حأل‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ce alte lucruri vrea să afle un angajator? ‫ٓخ‬ٝ ‫زي‬٣ٍ‫ إ ً٘ض ٓللِّح كٖٔ حُٔ​ٌٖٔ حُٔئحٍ ػٖ طي‬ٝ ٕ‫ إ ًخ‬١‫كظَحص ػيّ حُ٘​٘خ‬ٝ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫حروي ح‬ٞٓ ‫ٕ ٓؼَكش‬ٝ‫ي‬٣َ٣ ْٛ :‫اٌّظزشبر‬ .‫خ‬٠٣‫هظي حُلخٍؽ أ‬ٝ ٢٠ٔ‫ق ط‬٤ًٝ ٍ‫لخ‬١‫ي أ‬٣‫إ ًخٕ ُي‬،٢ِ‫ؼي حُؼخث‬ٟٝ ٞٛ‫ٓخ‬ٝ َ‫ظي حألًؼ‬٤ٜ‫ ػوِض ٗو‬٢‫ حُوزَس حُظ‬٢ٛ Consilier: Doresc să afle istoricul dumneavoastră profesional, dacă aţi avut perioade de inactivitate şi care, dacă sunteţi motivat, aşa că pot să întrebe care este pregătirea dumneavoastră, ce experienţă v-a marcat cel mai mult personalitatea, care este situaţia dumneavoastră familială, dacă aveţi copii dar şi cu m vă petreceţi t impul liber. .‫خ‬ٜ٤ِ‫طَس ػ‬٤ُٔ‫رخص أطؼٌٍ ػٖ ح‬ٞ‫ؼ‬ُٜ‫رش ٖٓ ح‬ٞ‫ؼ‬ٛ ١‫ ػٖ أ‬٢ُٗٞ‫ ٓؤ‬،‫َس‬٤‫ حُٔوخرِش حأله‬٢‫ ك‬،‫ٔض ُٔخًح‬ٜ‫ ٓخ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Consilier:: Nu am înţeles de ce la ultimu l interviu m-au întrebat ce tip de dificultăţi îmi este greu să controlez. .‫ؼزش‬ٛ ‫خع‬ٟٝ‫ش ٍى كؼِي أٓخّ أ‬٤‫ل‬٤ً ‫ٕ ٓؼَكش‬ٝ‫ي‬٣َ٣ ،‫وش‬٤‫ حُلو‬٢‫ ك‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: De fapt vor să ştie dacă ştiţi cum reacţionaţi în faţa unor situaţii dificile.

Vocabular tematic

ٞٛ ‫ٗي ٓخ‬ُٞ‫ٔؤ‬٣ ِْٜ‫ ُؼ‬.‫يحف حًَُ٘ش‬ٛ‫ ططخرن ٓغ أ‬٢ٛ ‫إ ًخٗض‬ٝ ‫ٓطش‬ٞ‫ؼي كظَس ٓظ‬٣ٍ‫ ٓؼَكش ٓ٘خ‬٢‫ٕ ك‬ٞ‫َؿز‬٣ ِْٜ‫ ُؼ‬:‫اٌّظزشبر‬ .َٔ‫ حُؼ‬٢‫ش ك‬٣ٍ‫ إ حهظَص حالٓظَٔح‬ٝ‫حص أ‬ٞ٘ٓ 5 ‫ رؼي‬ِٚ‫ طلذ حٕ ط٘ـ‬١ٌُ‫ذ ح‬ُٜ٘ٔ‫ح‬ Consilier: Pot dori să ştie care sunt planurile du mneavoastră pe termen mediu şi dacă acestea se suprapun cu obiectivele firmei. Vă pot întreba ce post v -ar plăcea să ocupaţi peste 5 ani sau dacă optaţi pentru continuitatea în muncă. C36 ‫ٗي ٓزخَٗس؟‬ٞ‫ظل‬ٞ٣ ْٜٗ‫َ طظٖ أ‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Credeţi că te angajează imed iat?

.‫ ػٖ حُظَحطذ‬ٚ٘‫ ٓخًح أظ‬٢ُٗٞ‫ ٓؤ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: M-au întrebat şi ce cred despre ierarh ie. .ٖ٤‫ ٓوظِل‬ٙ‫هض ٖٓ أٗوخ‬ُٞ‫ ٗلْ ح‬٢‫خّ ك‬ٜٓ ّ‫ظي حٓظال‬ٜ‫حؿ‬ٞٓ ‫ش‬٤‫ل‬٤ً ‫ح ٓؼَكش‬ٝ‫ْ أٍحى‬ٜٗ‫ ٖٓ حُٔلظَٔ أ‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Probabil că au vrut să ştie cum aţi face faţă dacă aţi primi sarcin i în acelaşi timp de la mai mu lte persoane. ‫ح أًؼَ ٖٓ ًُي؟‬ُٞ‫ٔؤ‬٣ ٕ‫ْ أ‬ٌٜ٘ٔ٣ ١ٌُ‫ ٓخ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ce altceva m-ar putea întreba? .ٌٍَ‫ ٓئحٍ ٓظ‬ٞٛ ‫َس‬٤‫لظي حأله‬٤‫ظ‬ٝ ‫حألهَ ػ٘ي‬ٝ‫ أػـزي أألًؼَ أ‬١ٌُ‫ ٓخ ح‬:‫اٌّظزشبر‬

57


Consilier: Ce v-a plăcut cel mai mu lt şi cel mai puţin la ultimu l dumneavoastră post este o întrebare frecventă. C37 ‫؟‬َٟ‫ِض رًَ٘خص أه‬ٜ‫ْ إ حط‬ُٜ ٍٞ‫ إٔ أه‬٢ِ‫ ػ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Ar trebui să le spun dacă am contactat şi alte firme? ١ٌُ‫ٓخ ح‬ٝ ٢ُ‫هض حُلخ‬ُٞ‫ ح‬٢‫ي ك‬١‫ ٗ٘خ‬ٞٛ ‫ح ٓخ‬ُٞ‫ٔؤ‬٣ ٕ‫ْ أ‬ٜٗ‫ ربٌٓخ‬،ٍ‫ش حُلخ‬٣‫ أ‬٠ِ‫ ػ‬.‫ٕ أٗي هي كؼِض ًُي‬ٝ‫ؼظوي‬٣ ،َ‫ إ ُْ ط٘ظـ‬:‫اٌّظزشبر‬ ‫َ؟‬٤‫ ٌٓخٕ ػِٔي حأله‬٢‫ ك‬ٚ‫هٔض ر‬ Consilier: Dacă nu lucraţ i, vor presupune că aţi făcut deja asta. Oricu m pot întreba care este activitatea dumneavoastră în mo mentul de faţă şi ce aţi făcut la ultimu l loc de muncă? ‫ش؟‬٤ٜ‫ٕ أٓجِش ٗو‬ٞ‫طَك‬٣ ‫ ُٔخًح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Cetăţean străin: De ce pun întrebări personale? " ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫َطي ح‬٤ٓ ٢‫ أًؼَ ك‬ٚ‫ طلظوَ ر‬١ٌُ‫ " ٓخ ح‬ٝ‫َ " أ‬٤‫حى حٌُز‬ٝ‫ؿي‬ٝ ‫زي‬٤‫ ػ‬ٞٛ ‫ "ٓخ‬ٝ‫ق طويٍ ٗلٔي " أ‬٤ً" ‫ع‬ُٞ٘‫ حألٓجِش ٖٓ ح‬:‫اٌّظزشبر‬ َ‫ش ُظـؼ‬َٛ‫ ُي حُل‬،‫حري‬ٞ‫ رـ‬.‫حؿزخطي‬ٝ ‫لخء‬٣‫ا‬ٝ َ٤ِ‫ حُظل‬٠ِ‫ؼَف هيٍطي ػ‬٣ ٕ‫ٍ ٍد حُؼَٔ أ‬ٝ‫لخ‬٣ ‫وش‬٤‫ حُلو‬٢‫ ك‬.‫ش‬٤ٜ‫ٔض أٓجِش ٗو‬٤ُ .ٟٝ‫ ؿي‬٠ُ‫ؼلخ ا‬ٟ ٝ‫زي‬٣ ٕ‫ٌٖٔ ح‬٣ ‫ّال ٓخ‬ٞ‫ ٓل‬،ٖٔ‫ء أك‬ٟٞ ‫ٗلٔي طلض‬ Consilier: Întrebările de tipul cu m vă apreciaţi, care este cel mai mare defect al du mneavoastră şi cea mai mare calitate, de ce sunteţi cel mai mândru în cariera du mneavoastră nu sunt întrebări personale. Angajatorul de fapt încearcă să afle care este capacitatea dumneavoastră de analiză şi de a duce sarcinile la bun sfârşit. Aveţi prileju l, când răspundeţi, să vă puneţi într -o lu mină favorabilă, transformând ceea ce poate părea o slăbiciune într-o calitate. .‫يى‬ٜ‫ْ ه‬ٜ‫ ال أك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Nu înţeleg ce vreţi să spuneţi. ١‫ٌُٖ ٓخ حٓظِٔض أ‬ٝ ‫ء‬٢‫ اٗي طؼَٔ رز‬،‫ ٓؼال‬،ٍٞ‫ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٝ‫ أ‬ُٙٝ‫ق طظـخ‬٤ً ‫طَ٘ف‬ٝ ‫ؼلخ‬ٟ ٍ‫ ربٌٓخٗي إٔ طوظخ‬:‫اٌّظزشبر‬ .‫ش أػٔخُي‬٤‫ػ‬ٞٗ ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ك‬ٌٟٞٗ Consilier: Puteţi alege o slăbiciune şi explica cu m aţi depăşit-o sau aţi putea spune, de exemplu, că faceţi lucrurile mai încet dar nu aţi primit nicio reclamaţ ie cu privire la calitatea lucrărilor. .‫ حُٔوخرِش‬٢‫ٕ أٗخ أًؼَآٓال رخُ٘ـخف ك‬٥‫ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Acum sunt mult mai încrezător că interviul o să meargă bine. .‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ طِي ح‬٢‫لي ك‬٤‫ظ‬ٞ‫ إٔ طَؿغ رزَ٘س ػٖ ط‬٠٘ٔ‫ أط‬.‫ ًُي‬٢َٗٔ٣ :‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Mă bucur. Sper să reveniţi cu veşti bune despre angajarea dumneavoastră în acest post. .‫ أٌَٗى‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţean străin: Mulţu mesc. .‫ أٌَٗى َُٔحؿؼظ٘خ‬:‫اٌّظزشبر‬ Consilier: Mă bucur că aţi apelat la no i.

58


‫ش‬٤ٓٞ٤ُ‫خس ح‬٤‫ حُل‬.‫ع‬ D. Viaţa de zi cu zi ٢ٌٔ‫ك‬ًٞ‫خ‬٣‫ٔخ ى‬٣ًٍٞ ،ٞ‫ٗـ‬ُٞ ‫خٗخ‬٣ٍ‫ أى‬:ٕٞ‫حُٔئُل‬ .‫ح‬.ٍ.‫ى‬.‫أ‬ Autori:Adriana Lungu, Corina Diacovschi ADRA

‫ص‬ِٛ‫ ِظطٍؾبد \ لب‬.1

I.

Termeni \ Dicţionar D1

Abonament

D1

‫غ‬٣َٓ ٍ‫هطخ‬

Acoperiş

‫ٓطق‬

Admin istrator

١ٍ‫حىح‬

Aeroport

ٍ‫ٓطخ‬

Amânare

َ٤‫طؤؿ‬

Apartament

‫ٗوش‬

Apă

‫ٓخء‬ ‫الى حُٔخء‬ٜ‫خّ حٓظ‬٤‫ٓو‬ ‫حص‬ٝ‫َح‬٠‫ىًخٕ ه‬

Aprozar Autocar

D2

Autogară

‫ٓلطش كخكالص‬

Baie

ّ‫كٔخ‬

Balcon

‫َٗكش‬

Bancă

‫َف‬ٜٓ ٢ُ‫َحف ح‬ٛ

Bancomat Bilet

‫طًٌَس‬

Bucătărie

‫ٓطزن‬ ‫د‬ٞٓ‫كخ‬

Calculator Cameră D3

‫كخكِش‬

Canalizare Cartelă Casă Categorie Chirie Conductor

‫ؿَكش‬ D3

Vocabular tematic

Accelerat

Apometru

D2

‫حٗظَحى‬

)١(ٍ‫ٓـخ‬ ‫رطخهش‬ ‫ض‬٤‫ر‬ ‫٘ق‬ٛ ‫أؿَس‬ ّ‫ٓخثن حُظَح‬

59


‫ػوي‬

Contract Deco mandat

‫ِش‬ٜ‫ؿَف ٓ٘ل‬

Dimensiune

‫ رؼي‬،ْ‫كـ‬

Distanţă

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

D4

Etaj

D4

ٚ‫ كل‬،ٕ‫حٓظلخ‬

Factură

‫ٍس‬ٞ‫كخط‬

Fereastră

‫ ٗخكٌس‬،‫ٗزخى‬

Fundaţie

‫ هخػيس‬،ّ‫أٓخ‬

Furnizor

‫ى‬ِٝٓ ِّ ‫خؽ‬٤ٓ ‫ٗش ٖٓ ؿَكش‬ٌٞٓ ‫ٗوش‬ ‫حكيس‬ٝ

Gard Garsonieră

ُ‫ؿخ‬

Gaze

-‫ض‬٤ًٍ‫َٓخ‬٤‫ز‬٤ٛ

Hipermarket D5

Internet

D5

‫ٗزٌش حٗظَٗض‬

Înălţime

ِٞ‫ػ‬

Încălzire

‫طيكجش‬

Încheia

َّ‫أر‬ ‫ض‬٤‫ش حُز‬٤ٌِٓ َ٤‫طٔـ‬

Întabulare

َ٤‫طؤه‬

Întârziere Învăţământ

D6

‫خرن‬١

Examen

ْ٤ِ‫طؼ‬

Kilogram

ّ‫ؿَح‬ِٞ٤ً

Kilo metru

َ‫ٓظ‬ِٞ٤ً

Locator

٢ٗ‫آٌخ‬

Lăţime Litru Locatar Locuinţă Logie

D6

َٝ‫ػ‬ َ‫ُظ‬ ْ٤‫ ٓو‬،ًٖ‫ٓخ‬ ٌٖٔٓ ‫َس‬٤‫ـ‬ٛ ‫َٗكش‬

Lungime

ٍٞ١

Magazin

ٕ‫ ىًخ‬،١ٍ‫ ٓلَ طـخ‬،َ‫ٓظـ‬

Metrou

60

‫ٓٔخكش‬

َٝ‫ٓظ‬


َ‫ٓظ‬

Metru

َ٤‫ـ‬ٛ ٙ‫رخ‬

Microbuz D7

Notar

D7

Pâine

ِ‫هز‬

Parter

٢ٍٟ‫خرن أ‬١

Pescărie

‫م ٓٔي‬ٞٓ

Piaţă

‫م‬ٞٓ

Poartă

‫حرش‬ٞ‫ر‬

Proprietar

‫ٓخُي‬

Rapid

‫غ‬٣َٓ

Repartitor

‫ُع‬ٞٓ

Restaurant

ْ‫ٓطؼ‬

Rezervare

D8

٠‫أُـ‬

A rezilia Rută

‫ن‬٣َ١

Sărbătoare

‫ي‬٤‫ػ‬ ‫هّغ‬ٝ ،٠٠ٓ‫أ‬

Semna Staţie

‫ٓلطش‬

Suprafaţă

‫ٓٔخكش‬

Tavan

‫ٓوق‬

Telefon

‫خطق‬ٛ ٕٞ٣ِ‫طِل‬

Televiziune D9

ِ‫كـ‬

Televizor Teren Termoficare

D9

ُ‫طِلخ‬ ‫ش‬ٍٟ‫هطؼش أ‬ ‫ش‬٣ًَِٓ ‫جش‬٤‫طيك‬

Tramvai

ّ‫طَح‬

Transport

َ‫ٗو‬

Tren Troleibuz Uşă

Vocabular tematic

D8

ٍ‫ًخطذ ػي‬

ٍ‫هطخ‬ )٢‫َرخث‬ًٜ ٙ‫ (رخ‬٢َُٝ‫ط‬ ‫رخد‬

Utilităţi

)‫الص‬٤ٜٔ‫ٓ٘خكغ (ط‬

Vacanţă

‫ ػطِش‬،‫اؿخُس‬

61


D10

D10

Vânzare

ٍ‫ؿخ‬

Vecin Vecinătate

ٍ‫ح‬ٞ‫ؿ‬

Vehicul

‫ًَٓذ‬

Vilă

III.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

D11

Viteză

‫َٓػش‬

Zonă

‫ٓ٘طوش‬

‫ ػجبراد‬. 2

Expresii A călători

D11

َ‫ٓخك‬ َ‫اهالء ٓئؿ‬ ‫ ؿَكش‬/ ‫ ُِطخثَس‬/ ٍ‫كـِ طًٌَس ُِوطخ‬ ‫ ك٘يم‬٢‫ك‬ ‫ كـِح‬٠‫أُـ‬

Act de deţinere al spaţiului

ٕ‫ش حٌُٔخ‬٤ٌِٓ ‫ٓ٘ي‬

Admin istraţia financiară

‫ش‬٤ُ‫حىحٍس ٓخ‬

Agenţie imobiliară

‫ش‬٣ٍ‫ًخُش ػوخ‬ٝ

Anunţ imobiliar

١ٍ‫اػالٕ ػوخ‬

Antecontract de vânzare cumpărare

D12

‫ َٗحء‬- ‫غ‬٤‫ًٌَٓس ٓخ هزَ ػوي ر‬

Asociaţie de locatari

‫ ػٔخٍس‬٢‫ٖ ك‬٤ٔ٤‫ش ٓو‬٤‫ؿٔؼ‬

Atestatul profesional

‫ش‬٤ٜ٘ٓ ‫خىس‬ٜٗ ٢ٗ‫حهطخٍ ٗلٔخ‬

Aviz psihologic Centrală termică de apartament

‫جش ٗوش‬٤‫ٓلطش طيك‬

Casă de schimb

‫َف‬ٛ ‫هِحٗش‬

Cartea Funciară

١ٍ‫حُٔـَ حُؼوخ‬

Cartelă reîncărcabilă D13

Cert ificat de în matriculare Cert ificat de cazier judiciar Creşterea chiriilor CFR Călători Co mportament care face imposibilă convieţuirea sau împied ică fo losirea normală

62

‫ال‬٤‫ك‬

A evacua un chiriaş A rezerva un bilet de tren/ avion/ cameră la hotel A anula/ contramanda o rezervare

D12

‫غ‬٤‫ر‬

‫جش‬٤‫رطخهش هخرِش ُِظؼز‬ D13

َ٤‫خىس طٔـ‬ٜٗ ‫ش‬٤‫خث‬٠‫حرن ه‬ٞٓ ‫خىس‬ٜٗ َ‫ٔش أؿ‬٤‫حٍطلخع ه‬ ‫ش ًَُِخد‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫يس ح‬٣‫حٌُٔي حُـي‬ ٝ‫ال أ‬٤‫ٖ ٓٔظل‬٣‫َف طـؼَ حُظؼخ‬ٜ‫ط‬ ٌٖٔ​ُٔ‫ ح‬١‫ؼَهَ حالٓظويحّ حُؼخى‬٣


a locuinţei ٢ُِ٘ٓ ‫ِ​ِي‬ٜ‫ٓٔظ‬

Consumator casnic Contor apă rece / caldă D14

Contract de furnizare

ٖ‫حُٔخه‬/‫الى حُٔخء حُزخٍى‬ٜ‫خّ حٓظ‬٤‫ٓو‬ D14

ٍ‫ـخ‬٣‫ػوي ا‬

Contract de închiriere Contract de vânzare – cumpărare

‫غ ـ َٗحء‬٤‫ػوي ر‬ ‫َس ػِٔش‬٤‫طٔؼ‬

Curs valutar Dependinţele locuinţei

ٌٖٔ​ُٔ‫ٓ٘ظٔالص ح‬

Document de identitate

‫ش‬٣ٞٛ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ

Documentaţie cadastrală

‫ٓٔظ٘يحص ُٔـَ حُٔ​ٔخكش‬

Extras de carte funciară Energ ie electrică

١ٍ‫ٓٔظوَؽ ٖٓ حُٔـَ حُؼوخ‬ D15

Energ ie termică

‫ش‬٣ٍ‫خهش كَح‬١

Factură de regularizare Fişă de şcolarizare necesară la obţinerea permisului de conducere Folosirea locuinţei potriv it destinaţiei

َ٣‫ٍس طؼي‬ٞ‫كخط‬ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ذ الُٓش ُِل‬٣ٍ‫حٓظٔخٍس طي‬ ‫خىس‬٤‫ش ه‬ٜ‫ٍه‬ ٜٚ٤ٜ‫حٓظويحّ حُٔ​ٌٖٔ كٔذ طو‬

Forţă majo ră

‫َس‬ٛ‫س هخ‬ٞ‫ه‬ ٢‫ؼ‬٤‫ي رخُـخُ حُطز‬٣ِٝ‫حُظ‬

Furnizarea gazelor naturale Furnizor energ ie/ apă şi canalizare

D16

Hotărâre judecătorească rămasă definit ivă

ٍ‫ٓـخ‬ / ‫ ٓخء‬/ ‫خهش‬١ ‫ى‬ّٝ ِٓ ٍ

D16

‫حٗخٍس ػخٓش‬

Ilu minat public Inspectoratul Judeţean de Poliţie

‫ش ٓلخكظش‬١َٗ ‫ش‬٤٘‫ٓلظ‬

Instalaţie de racordare

َٛٝ ‫ذ‬٤ًَ‫ط‬

Locuinţă socială Locuinţă pentru persoane cu venituri mici

٢‫ٌٖٓٔ حؿظٔخػ‬ َ٤ِ‫ حُيهَ حُو‬ٝ​ًٝ ٙ‫ٌٖٓٔ ُالٗوخ‬

Metru pătrat Notificare p realabilă

٢‫خث‬ٜٗ ‫هَحٍ ٓلٌٔش‬ َ‫ حُيه‬٠ِ‫َرش ػ‬ٟ

Impozit pe venit

D17

‫ش‬٤‫َرخث‬ًٜ ‫خهش‬١

Vocabular tematic

D15

‫ي‬٣ِٝ‫ػوي ط‬

‫ٓظَ َٓرغ‬ D17

٢‫حهطخٍ ِٓل‬

63


‫خىس‬٤‫ش ه‬ٜ‫ٍه‬

Permis de conducere Plata întreţinerii Program de lucru cu publicul

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

D18

‫خٗش‬٤ٛ ‫ىكغ‬ ٍٜٞٔ‫رَٗخٓؾ ػَٔ ٓغ حُـ‬

Probă teoretică / practică

٢‫و‬٤‫ ططز‬/ ١َ‫حٓظلخٕ ٗظ‬

Rată de schimb valutar Regimu l circu laţiei pe drumurile publice Restanţă la plata chiriei/ telefonului/ energiei electrice

‫َف ػِٔش‬ٛ ‫َس‬٤‫طٔؼ‬

Sărbători legale

‫ حُطَم حُؼخٓش‬٢‫َ ك‬٤ُٔ‫ٗظخّ ح‬ / ‫ش ُيكغ أالؿَس‬٤‫ٍس ٓظزو‬ٞ‫كخط‬ ‫ش‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫ حُطخهش ح‬/‫خطق‬ُٜ‫ح‬ D18

Somaţ ie de evacuare Şcoală de şoferi Suprafaţă utilă Taxă de examinare Taxă notarială Taxă rad io tv Taxă de timb ru

D19

Televiziune prin cablu Telefon mobil Termen de preaviz Transport intern Transport internaţional Transport intrajudeţean/ interjudeţean Verificare tehnică periodică a centralei termice Viză de flotant

‫ش‬٤ٍٔٓ ‫خى‬٤‫أػ‬ ‫حٌٗحٍ اهالء‬ ‫خٍس‬٤ٓ ‫م‬ٞٓ ‫ٓيٍٓش‬ ‫يس‬٤‫ٓٔخكش ٓل‬ ٚ‫ٍْٓ كل‬ ٍ‫ٍْٓ ًخطذ ػي‬ ٕٞ٣ِ‫ طِل‬ٞ٣‫ٍْٓ ٍحى‬ ‫خرغ‬١ ٍْٓ

D19

َ‫ٕ ػزَ حٌُخر‬ٞ٣ِ‫طِل‬ َ‫خطق ٓ٘ظو‬ٛ ٍ‫ػي حٌٗح‬ٞٓ ٢ِ‫ٗوَ ٓل‬ ٢ُٝ‫ٗوَ ى‬ ‫ٖ حُٔلخكظخص‬٤‫ ر‬/ ‫ٗوَ ىحهَ ٓلخكظش‬ ‫ش‬٣ٍ‫ ُِٔلطش حُلَح‬١ٍٝ‫ ى‬٢٘‫ ك‬ٚ‫كل‬ ‫َس اهخٓش ٓئهظش‬٤ٗ‫طؤ‬

‫ اٌزؼبرف‬.3 III. Definiţii

13

D20 .٠٘‫ ٓز‬٢ٌُ‫ش ٓخ‬٣َ‫َ ٍحرق ألًؼ‬٤‫ؿ‬ٝ َ‫عّؼٍخ اٌّبٌىٍٓ – ٌَٗ طـ ّٔغ ٓٔظو‬

‫ حَُٔحؿغ‬٢‫ٍ ك‬ًٌُٞٔ‫ ح‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٕ ح‬ٞٗ‫كوخ ُِوخ‬ٝ ‫طِلخص‬ُٜٔ‫ق ح‬٣َ‫ طْ طؼ‬13 Definirea termen ilo r a fost realizată în conformitate cu legislaţia ro mână menţionată în bibliografie. 13

64


Asociaţie de proprietari – formă de asociere autonomă şi nonprofit a majorităţii proprietarilor dintr-o clăd ire. .‫ ٓخ‬ٚ‫ش ُ٘و‬٤‫رخص حُـ٘خث‬ٞ‫ش ًَ حُؼو‬٤‫خث‬٠‫جخص حُو‬٤ُٜ‫اثك اٌمؼبئٍخ – حٓظٔخٍس طٔـَ ح‬ٛ‫بدح اٌظ‬ٙ‫ش‬ Certificatul de cazier judici ar – fişă de evidenţă în care organele judiciare consemnează toate condamnările penale ale unei persoane. .‫َرخء‬ٌُٜ‫ح‬ٝ ُ‫حُـخ‬ٝ َ‫حٌُز‬ٝ ‫خطق‬ُٜ‫ح‬ٞ‫خٗش حُٔز٘ى‬٤ُٜ‫ق ح‬٣ٍ‫خ‬ٜٓ – ‫ِظبرٌف خبطخ ثبٌّٕبفغ‬ Cheltuielile cu utilităţile – cheltuielile de întreţinere, telefon, cablu, gaze, electricitate. ‫ٍس‬ٜٞ‫ ٓخًٖ) ر‬ٝ‫ ٓئؿَ (أ‬٠ٔ​ٔٓ َ‫ آه‬ٚ‫ ُ٘و‬٢‫ؿِث‬ٝ َٓ‫ٌَٖٓٔ ًخ‬٤‫ك‬ٞ‫ رظ‬٢ٗ‫ آٌخ‬٠ٔ​ٔٓ ٚ‫ ٗو‬ٚ‫ؿز‬ٞٔ‫ِظِّ ر‬٣ ‫ػمذ رأعٍز – ػوي‬ .‫ أؿَس‬٠ٔ​ٔٓ ‫ى‬ٞ‫ ٓوخرَ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘و‬،‫ٓئهظش‬ Contract de închiriere – un contract prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită ch iriaş (sau locatar), folosinţă temporară, totală sau parţială a unei locuinţe, în schimbul unei sume de bani numită chirie.

،)ٍٜٞٗ ‫ش (ًَ ػالػش‬٤ُٔٓٞٔ‫ٍس ح‬ٞ‫ حُلخط‬٢‫ ٓٔـِش ك‬٢ٛٝ ‫خص حُٔلووش‬٤ٌُٔ‫ح‬ٝ ‫خص حُٔويٍس‬٤ٌُٔ‫ٖ ح‬٤‫الى ر‬ٜ‫حٍم حٓظ‬ٞ‫رح رؼذًٌ – ك‬ٛ‫فبر‬ .‫الى‬ٜ‫٘خف حٓظ‬ٛ‫ أ‬٢‫ٖ ك‬٤ٌِٜ‫ طٔؼَ اػخىس اىٍحؽ حُٔ​ٔظ‬٢ٛ .‫غ‬ُٟٞ‫ ىحثٖ كٔذ ح‬ٝ‫ٕ أ‬ٞ٣‫ًٔزِؾ ٓي‬ Factură de regul arizare – diferenţele de consum d intre cantităţile estimate şi cele realizate sunt evidenţiate în factura trimestrială de citire, fie ca diferenţă de plată, fie ca plată în avans, după caz. Reprezintă reîncadrarea consumatorilor în categorii de consum. ١َ‫َ حُ٘ظ‬٤ٛ‫ ٌَٗ حُظؤ‬،‫ش َُِٔٗق‬٤ٜ‫خص حُ٘و‬٤‫ حٓظٔخٍس طَ٘ٔ حُٔؼط‬‫ق‬ٛ‫ي ػٍى رخظخ ط‬ٛ‫اطزّبرح رذرٌت السِخ ٌٍؾظ‬ ‫ حالٓظٔخٍس‬ٌٙٛ ‫طٔالء‬ٝ .‫خ‬ٜ٤‫طِذ حالٓظلخٕ ك‬٣ ٢‫ش حُظ‬٣ٞٗ‫ حُلجخص حُؼخ‬ٝ‫ حُلجخص أ‬٢‫خ ك‬ُٜ ٚ‫كيحص حَُٔه‬ُٞ‫ ح‬٢‫ حُٔلون ك‬٢‫و‬٤‫حُظطز‬ٝ .‫ رٌُي‬ٜٚ‫ حٌُٔخٕ حُٔو‬٢‫ٗش ك‬ُِٞٔ‫ ح‬ٚ‫ٍط‬ٞٛ ‫ن‬ِٜ‫ط‬ٝ ‫خ حَُٔٗق‬ٜ٤ِ‫هغ ػ‬ٞ٣ٝ ‫ رخالُش حٌُخطزش‬ٝ‫د أ‬ٞٓ‫رخُلخ‬ Fişă de şcolarizare necesară l a obţinerea permisului de conducere – fişă care cuprinde datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, comp letată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie co lor a acestuia în spaţiul special destinat.

Vocabular tematic

.ٚ‫ ر‬ٙ‫ حُوخ‬٢ُُِ٘ٔ‫ش ُالٓظويحّ ح‬٤‫َرخث‬ًٜ ‫خهش‬١ ٝ ‫خ‬٤‫ؼ‬٤‫ز‬١ ‫ ؿخُح‬١َ‫٘ظ‬٣ ١ٌُ‫ِي ح‬ٜ‫ٍه ِٕشًٌ – حُٔ​ٔظ‬ٙ‫ِظز‬ Consumator casnic – consumatorul care achiziţionează gaze naturale, energie electrică pentru consumul casnic propriu. D21 ‫ش‬٤ٌِٓ َ٤ٜ‫خءحص حُٔ٘ظًَش ط‬٠‫ حُل‬.‫خ‬ٜ‫ن َٗحث‬٣َ١ ٖ‫خ ػ‬ٜ٤‫كيس ك‬ٝ ‫ ٓخ ٓخُي‬ٚ‫َ ٗو‬٤ٜ٣ ٍ ٕ‫ػش ٓزخ‬ٞٔ‫ ٓـ‬ٝ‫ أ‬٠٘‫ِجٕى اشززان – ٓز‬ .‫خ‬ٜ٤‫ش ك‬٣‫كيحص كَى‬ٝ ‫ح‬َٝ‫ٖ حٗظ‬٣ٌُ‫ًَ ح‬ Condominium – clădire sau grup de clădiri din care, prin cumpărare, o persoană poate deveni proprietarul unei unităţi. Spaţiile co mune devin proprietatea tuturor celor care au ac hiziţionat unităţi indiv iduale.

‫غ كٍَص‬٤‫ حٌُٔخٕ ك‬٢‫ حُؼَٔ ك‬٢‫ حُلن ك‬ُٚ ‫ظق‬ٞٓ َ‫ٕ ٖٓ هز‬ٞٗ‫غ – َٗحء – ػوي ٓزَّ رَٔحػخس ٓطخُذ حُوخ‬٤‫هش ُؼوي ر‬ٞ‫ػ‬ٞٓ ‫ـش‬٤ٛ .‫ش‬٤‫خث‬٠‫ ِٓطخص ه‬ٝ‫ ٓلخّ ٍ أ‬ٝ‫ حرَحّ حُؼوي أٓخّ ًخطذ ػيٍ أ‬٠‫٘زـ‬٣ .‫وش‬٤‫ػ‬ُٞ‫طِي ح‬ Formă autentică a contractul ui de vânzare cumpărare – contract încheiat cu respectarea solemnităţilor cerute de lege, de un funcţionar ce are dreptul de a funcţiona în locul unde s -a făcut actul. Contractul trebuie încheiat în faţa unui notar, avocat sau instanţe judecătoreşti. D22

65


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬ 66

‫ش‬ٜ‫ طلٍَ ٍه‬.‫ حُطَم حُؼخٓش‬٢‫ طَحّ ك‬ٝ‫م ًَٓذ أ‬ٞٓ ٢‫ حُلن ك‬ٌُٚ‫كَ ُٔخ‬ٞ٣ ‫د‬ٞ‫ ٌٓظ‬٢ٍٔٓ ٚ٤‫خىس – طَه‬٤‫ ه‬ٝ‫م أ‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ٍه‬ ‫خُذ‬١ ‫خ‬ٜ٤‫ٌٖٔ ك‬٣ ٢‫ حُٔ٘طوش حُظ‬٠ِ‫ طَ٘ف ػ‬٢‫هخٍٓض حُظ‬ٞ‫ش ر‬٣‫ش رِي‬١َُ٘ ‫ش حُؼخٓش‬٣َ٣‫ حُٔي‬ٝ‫ش حُٔلخكظش أ‬١َٗ ‫ش‬٤٘‫م ٖٓ هزَ ٓلظ‬ٞٓ .‫ش حُؼخٓش‬١َُ٘‫ش ح‬٤٘‫ ٖٓ هزَ ٓلظ‬ٝ‫ٖ حألؿخٗذ) أ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ كخٍ ح‬ٞٛ ‫خ ٓئهظخ ًٔخ‬ٜ٤‫ْ ك‬٤‫و‬٣ ٝ‫ش ( أ‬ٜ‫حَُه‬ Permis conducere – autorizaţie oficială scrisă în virtutea căreia posesorul acesteia poate beneficia de dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe dru murile publice. Permisul de conducere se eliberează de către inspectoratul de poliţie judeţean sau de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiulu i Bucureşti în raza căreia solicitantul îşi are domiciliu l (sau reședinţa în cazul cetăţenilor străini), precu m şi de către Inspectoratul General al Poliţiei. Se eliberează pentru diferite categorii de vehicule; astfel există: ٚ‫َٓػظ‬ٝ 3 ْٓ 50 ٠ِ‫ش طِىحى ػ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ ٓؼش حُٔلَى حالٓط‬،ٕٝ‫ ري‬ٝ‫ أ‬٢‫ش) رَٔر‬٣ٍ‫ٖ (ىٍحؿش ٗخ‬٤‫ ػـِظ‬ًٝ ‫ فئخ آ – ًَٓذ‬ ‫ش طِىحى‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ ٓؼش حُٔلَى حالٓط‬، )‫ حُؼـالص‬٢‫ ػالع ػـالص (ػالػ‬ًٝ ‫ حُٔخػش ؛ ًَٓذ‬٢‫ ًْ ك‬50 ٠ِ‫ش طِىحى ػ‬٤ِٛ‫حأل‬ ‫ ًؾ؛‬400 ٖ‫وَ ػ‬٣ ُٚ ٚ‫ حَُٔه‬٢ُ‫ حالؿٔخ‬ُٚٗٝ​ٝ ‫ حُٔخػش‬٢‫ ًْ ك‬50 ٠ِ‫ش طِىحى ػ‬٤ِٛ‫ حأل‬ٚ‫َٓػظ‬ٝ 3 ْٓ 50 ٠ِ‫ػ‬  CATEGORIA A – autovehiculul cu două roţi (motocicleta), cu sau fără ataş, având capacitatea cilindrică a motorulu i peste 50 cmc sau viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h; autovehiculul cu trei roţi (triciclu), având capacitatea cilindrică a motorulu i mai mare de 50 cmc sau viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h, precum şi masa totală maximă autorizată mai mică de 400 kg; ‫ ٓخ ػيح‬8 ُٝ‫ظـخ‬٣ ‫ ال‬٢ٓ‫ حٌَُح‬٠ِ‫ ػ‬ٙ‫ػيى ٓوخػي‬ٝ ‫ ًؾ‬3500 ُٚ ٚ‫ حَُٔه‬٢ُ‫ حالؿٔخ‬ُٚٗٝ ُٝ‫ظـخ‬٣ ‫ ًَٓذ ال‬- ‫ فئخ ة‬ ‫ٓوؼي حُٔخثن؛‬  CATEGORIA B - autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui nu măr de locuri pe scaune, în afara loculu i conducătorului, nu este mai mare de 8; ٢‫٘يٍؽ ك‬٣ ‫ع‬ٞٔ‫ٌح حُٔـ‬ٛ ٕ‫ إ ٓخ ًخ‬، ‫ٍس‬ٞ‫ٓوط‬ٝ ‫ٕ ٖٓ ًَٓذ ٓخكذ ٖٓ كجش ة‬ٌٞ‫ع ٖٓ حًَُٔزخص ٓظ‬ٞٔ‫ ٓـ‬- ‫٘ـ‬+‫ فئخ ة‬ .‫كجش ة‬  CATEGORIA B+E – ansamb lul de vehicu le constând dintr-un vehicul trăgător din categoria B şi o remorcă, dacă ansamb lul respectiv nu se încadrează în categoria B; .‫ ًؾ‬3500 ‫خ‬ُٜ ٚ‫ حَُٔه‬٢ُ‫خ حالؿٔخ‬ُٜٗٝ ُٝ‫ظـخ‬٣ ، ‫ كجش د‬٢‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫َ طِي ح‬٤‫ فئخ ط – ًَٓزخص – ؿ‬  CATEGORIA C – autovehicule, altele decât cele din categoria D, a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg; ُٚ ٚ‫خ حَُٔه‬ُٜٗٝ ُٝ‫ظـخ‬٣ ‫ٍس ال‬ٞ‫ٓوط‬ٝ ‫ط‬ ‫ٕ ٖٓ ًَٓذ ٓخكذ (ؿخ ٍّ) ٖٓ كجش‬ٌٞ‫ع ًَٓزخص ٓظ‬ٞٔ‫ ٓـ‬- ‫٘ـ‬+‫ فئخ ط‬ .‫ ًؾ‬750  CATEGORIA C+E – ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria C şi o remo rcă, a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg; .‫ ٓخ ػيح ٓوؼي حُٔخثن‬٢ٓ‫ حٌَُح‬٠ِ‫ ٓوخػي ػ‬8 ‫خ‬ُٜ ٙ‫ش ُ٘وَ حألٗوخ‬ٜ​ٜ‫ فئخ د – ًَٓزخص ٓو‬  CATEGORIA D – autovehiculele destinate transportului de persoane având mai mu lt de 8 locuri pe scaune, în afara loculu i conducătorului; ٢ُ‫خ حالؿٔخ‬ُٜٗٝ ُٝ‫ظـخ‬٣ ‫ٍس ال‬ٞ‫ٓوط‬ٝ ‫د‬ ‫ٕ ٖٓ ًَٓذ ٓخكذ (ؿخ ٍّ) ٖٓ كجش‬ٌٞ‫ع ًَٓزخص ٓظ‬ٞٔ‫٘ـ – ٓـ‬+‫ فئخ د‬ .ٙ‫ٍس ُ٘وَ أٗوخ‬ٞ‫ حُٔوط‬ٚ٤ٜ‫ٔ​ٔق رظو‬٣ ‫ ال‬.‫ ًؾ‬750 ‫خ‬ُٜ ٚ‫حَُٔه‬  CATEGORIA D+E – ansamblul de vehicule constând dintr-un vehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remo rca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane. .ٍ‫ٌ أػٔخ‬٤‫ٓٔظويٓش ُظ٘ل‬ٝ ‫خ‬٤‫َّس ًحط‬٤ٔٓ ‫آالص‬ٝ ‫ فئخ رز – ؿَحٍحص‬  CATEGORIA Tr – tractoare şi maşini autopropulsate pentru lucrări; ًٌٚ‫ فئخ رت – رز‬  CATEGORIA Tb - tro leibu ze;


َ‫ رزا‬- ‫فئخ رف‬ 

CATEGORIA Tv - tramvaie.

D23 ‫كٔخٓخص‬ٝ ّٞٗ ‫ّ ؿَف‬ِٞ‫َ٘ٔ ؿَكش ؿ‬٣ ٞٛٝ .ٕ‫ٕ حالطوخً رخػظزخٍ ٓٔخًش حُـيٍح‬ٝ‫ع ًخكش ٓٔخكخص حُلـَ ى‬ٞٔ‫ِظبؽخ ِفٍذح – ٓـ‬ ‫حد‬ٞ‫كَحؿخص حر‬ٝ ‫حُؼظزخص‬ٝ ‫ ٓٔخكش حَُ٘ف‬:َُٔ٘٣ ‫ال‬ٝ .ٌٖٔ​ُٔ‫َ ىحهَ ح‬٤ٓ ًٖ‫أٓخ‬ٝ ‫يحع‬٤‫أٓخًٖ حٓظ‬ٝ ‫ٓطزن‬ٝ ٕٝ‫ى‬ٝ ‫ظخص‬٤ُ‫ح‬ٞ‫ط‬ٝ .‫ش ُِٔيحكت‬ٛ‫ أٓخًٖ هخ‬، ‫حكي‬ٝ َ‫وَ ػٖ ٓظ‬٣ ‫خ‬ٜ‫ٍ كظل‬ٞ‫أٓخًٖ ػز‬ٝ Suprafaţă utilă – este suma tuturor suprafeţelor încăperilor, fără a lua în considerare grosimea pereţilor. Cuprinde: camera de zi, dormitoare, băi, toalete, duş, bucătărie, spaţii de depozitare şi de circulaţ ie din interiorul locuinţei. Nu se includ: suprafaţa logiilor şi a balcoanelor, pragurile, golurilor de uşi, ale trecerilor cu deschideri până la un metru, n işele de radiatoare. ٖٓ ‫ ؿِء‬٢‫ٍ – ك‬ٞ‫ إٔ ًخٕ ًحى حًَُٔذ ٓ٘و‬٠‫ كظ‬ٙ‫ حالٗوخ‬ٝ‫خثغ أ‬٠‫ش ُ٘وَ حُز‬٣َ‫حٓطش ًَٓزخص ر‬ٞ‫ش ٗوَ ط٘لٌ ر‬٤ِٔ‫ش ػ‬٣‫ٔمً ثزي – ح‬ .َٟ‫حٓطش ٗوَ آه‬ٝ َ‫ن – ٖٓ هز‬٣َ‫حُط‬ Trans port rutier – orice operaţiune de transport care se realizează cu vehicule rutiere pentru deplasarea mărfurilo r sau a persoanelor, chiar dacă vehiculul rut ier este, pe o anu mită porţiune a drumu lui, transportat la rândul său pe/de un alt mijloc de transport.

ٓ‫ شزاء ِظى‬ٚ‫اطزئغبر أ‬ Închirierea sau cumpărarea unei locuinţe D24 ‫ـخى ٌٖٓٔ؟‬٣‫ ا‬٢‫ ك‬٢ٗ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طٔخػي‬ٛ !َ٤‫زخف حُو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Mă puteţi ajuta să îmi găsesc o locuinţă? ١ٌُ‫٘ق حُٔ​ٌٖٔ ح‬ٛ ٞٛ ‫ٓخ‬ٝ ‫ظي‬٤ٗ‫ِح‬٤ٓ ٢ٛ ‫ ٓخ‬٢ُ ٍٞ‫ إٔ طو‬ٞ‫ال حٍؿ‬ٝ‫ أ‬.‫ إٔ أٓخػيى‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ،‫زؼخ‬١ .َ٤‫زخف حُو‬ٛ :‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ ‫؟‬ٙ‫ي‬٣َ‫ ط‬١ٌُ‫ ٓخ ح‬.‫َ ٓئػؼش‬٤‫ٓٔخًٖ ؿ‬ٝ ‫خ‬٤‫ ؿِث‬ٝ‫ِ أ‬٤ٜ‫ًخِٓش حُظـ‬ٝ ‫كَ ُ٘خ ٓٔخًٖ ٓئػؼش‬ٞ‫؟ طظ‬ٚ٘‫طزلغ ػ‬ Agentul imobiliar: Bună ziua. Bineînţeles că vă pot ajuta. Pentru început vă rog să îmi spuneţi care este bugetul dumneavoastră şi ce fel de locuinţă căutaţi? Avem locuinţe mobilate şi utilate total sau parţial şi locuinţe nemobilate. Du mneavoastră de care doriţi? ٢ٛ ‫ ٓؼَكش ٓخ‬٢‫ٌُٖ هزَ ًُي أٍؿذ ك‬ٝ ‫ِس‬ٜ‫ٓـ‬ٝ ‫ ػالع ؿَف ٓئػؼش‬ٝ‫ٖ أ‬٤‫ي ٗوش ًحص ؿَكظ‬٣ٍ‫ أ‬.‫ ُٔض ٓظؤًيح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ .ٖ٤‫٘ل‬ُٜ‫ٖ ح‬٣ٌُٜ ‫ش‬َٟ‫حُ٘لوخص حُٔلظ‬ Cetăţeanul străin: Nu sunt foarte sigur. Aş dori un apartament cu 2 sau 3 camere mobilate şi utilate, dar mai întâi aş dori să ştiu ce cheltuieli presupun aceste două tipuri de apartament.

Vocabular tematic

‫ار‬ٛ‫ اٌؾ‬. 4 IV. Dialoguri

‫خٗش‬٤ُٜ‫ش رخ‬ٛ‫ق حُوخ‬٣ٍ‫خ‬ُٜٔ‫ ح‬،‫ حألؿَس‬:٢ِ٣ ‫ي إٔ طؤهٌ رخالػظزخٍ ٓخ‬٤ِ‫ ػ‬،ٌٖٔٓ ٍ‫ق حٓظجـخ‬٣ٍ‫خ‬ٜٓ ٖ‫ ُٔخ ٗظٌِْ ػ‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ ‫خطق‬ُٜ‫ ح‬،‫ض‬٤َٗ‫ ٗزٌش حٗظ‬،َ‫ٕ ػزَ حٌُخر‬ٞ٣ِ٤‫ حُظِل‬،‫ش‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫ حُطخهش ح‬٠ِ‫س ػ‬ٝ‫ٖ ػال‬٤ٌُ‫ش حُٔخ‬٤‫٘ش ؿٔؼ‬٣ِ‫ طٔيى ػ٘ي ه‬٢‫ش حُظ‬٣َُٜ٘‫ح‬ .‫ حُطخرن‬،‫خ‬ٜ٤‫وغ ك‬٣ ٢‫ حُٔ٘طوش حُظ‬،ٌٖٔ​ُِٔ ‫كَس‬ٞ‫الص حُٔظ‬٤ٜٔ‫ف ٓؼَ حألؿَس كٔذ حُظ‬ٝ‫ظَح‬٣ .‫خ‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ Agentul imobiliar : Atunci când vorbim de costurile închirierii unei locuinţe trebuie să aveţi în vedere următoarele cheltuieli: ch iria, cheltuielile de întreţ inere lunară, care se plătesc la casieria asociaţiei de proprietari, p lus cheltuielile cu energia electrică, telev iziune prin cablu, Internet, telefon şi altele. Preţul ch iriei variază în funcţie de dotările de care d ispune locuinţa, zona în care se află amplasată aceasta, precum şi etaju l.

67


‫ٔفمبد خبطخ ثظٍبٔخ شمخ‬ Cheltuielile de întreţinere pentru un apartament D25 ‫خٗش؟‬٤ُٜ‫ ٗلوخص ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care sunt cheltuielile de întreţinere? ‫اٗخٍس حُيٍؽ‬ٝ ‫ق‬٤‫هيٓخص حُظ٘ظ‬ٝ ١ٍ‫حُٔـخ‬ٝ ُ‫حُـخ‬ٝ ‫حُٔخء حُزخٍى‬ٝ ٖ‫ حُٔخء حُٔخه‬٠ِ‫ ٗلوخص ػ‬٢ٛ ‫خٗش‬٤ُٜ‫ ٗلوخص ح‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .‫خ‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ ‫ٍكغ حُِرخُش‬ٝ Agentul imobiliar: Cheltuielile de întreţinere sunt cheltuielile cu apa caldă şi apa rece, încălzirea, gazele, canalizarea, femeia de serviciu, ilu minatul scării, gunoiul etc.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫ش حٌُٔخٕ؟‬٤‫ ػ٘ي ؿٔؼ‬ٌٙٛ ًَ ‫ طٔيى‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Toate acestea se plătesc la asociaţia de locatari? ُ‫ٔش حُـخ‬٤‫ف طيكغ ه‬ٞٓ ٚ‫ش ر‬ٛ‫ش هخ‬٣ٍ‫ ٓلطش كَح‬ُٚ ٕ‫ إ ًخ‬،‫ ٓؼال‬.‫ض‬٤‫الص حُز‬٤ٜٔ‫ط‬ٝ ‫خ‬ٜ٤‫ أٗض ك‬٢‫ كٔذ حُزِيس حُظ‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .ٖ‫حُٔخء حُٔخه‬ٝ ‫ال طيكغ حُظيكجش‬ٝ ‫خ‬ٛ‫كي‬ُٞ Agentul imobiliar: Depinde de localitatea în care vă aflaţi şi de facilităţile locuinţei. De exemplu, dacă aceasta are centrală termică, veţi plăti gazu l separat şi nu veţi plăti căldura şi apa caldă. ‫ ػ٘ي ارَحّ ػوي حٓظجـخٍ؟‬ٚ‫ ريكؼ‬٢ِ‫ ٓخ ػ‬،‫ش‬٣‫ حُزيح‬٢‫ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: În prima fază ce anume ar trebui să plătesc la încheierea unui contract de închiriere? ‫ٖ –ػالػش كٔذ ٍؿزش‬٣َٜٗ ٠ِ‫ ُيكغ حألؿَس ِٓلخ ػ‬ٜٚ‫ُطي ٓزِؾ ٓو‬ٞ‫ ك‬٢‫ٕ ك‬ٌٞ٣ ٕ‫ أ‬٢‫٘زـ‬٣ ،‫غ حُؼوي‬٤‫ه‬ٞ‫ ػ٘ي ط‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .َٜٗ ‫ٔش أؿَس‬٤‫ ه‬١ٝ‫ًٌُي ًلخُش طٔخ‬ٝ ‫حُٔخُي‬ Agentul imobiliar : La mo mentul semnării contractului trebuie să dispuneţi de suma de bani destinată plăţii chiriei în avans pentru 2-3 luni, în funcţie de dorinţa proprietarului, precu m şi de o garanţie egală cu contravaloarea unei chirii lunare. ‫ حٌُلخُش؟‬ٌٙٛ ‫ إٔ أىكغ‬٢‫٘زـ‬٣ ‫ ُٔخًح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Pentru ce trebuie să plătesc această garanţie? ‫خ ػيّ ىكغ ٗلوخص‬ٜ٘٤‫خ ٖٓ ر‬ٜ‫ ُِللخظ ر‬َٟ‫٘خُي أٓزخد أه‬ٛ ٌٖ‫خء ػوي حألٓظجـخٍ إ ُْ ط‬ٜ‫ ٓظؼخى حٌُلخُش ػ٘ي حٗظ‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .ٌٖٔ​ُٔ‫َحٍ ِٓلوش رخ‬ٟ‫أ‬ٝ ‫خٗش‬٤ُٜ‫ح‬ Agentul imobiliar : Garanţia vă va fi returnată la mo mentul încetării contractului de închiriere dacă nu există alte motive de reţ inere a acesteia, cu m ar fi neplata cheltuielilor de întreţinere sau daune aduse imobilului. .‫ٍ حُ٘ظخء‬ٜٞٗ ٖٓ َٜٗ ٢‫خٗش ك‬٤ُٜ‫ ٗلوخص ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care sunt cheltuielile la întreţinere într-o lună de iarnă? ‫ى رٌُي‬ٜٞ‫حُٔو‬ٝ ،‫ش‬٣ٍ‫ش حُلَح‬ٜ‫ إ ًخٗض ٗوش َٓٓٔش ٖٓ حُـ‬.‫َس‬٤‫َ ًؼ‬ٛ‫خٗش كٔذ ػ٘خ‬٤ُٜ‫حف ٗلوخص ح‬َٝ‫ طظ‬،‫ رخُ٘ظخء‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .‫ش‬٠‫خٗش ٓ٘ول‬٤ُٜ‫هظجٌ ٗلوخص ح‬ٝ ،ٕ‫رخ‬َٞٓ٤‫حكٌ ط‬ٞٗ ‫خ‬ُٜٝ ‫ حُوخٍؽ‬٢‫خ ك‬ُِٜ‫ػ‬ Agentul imobiliar: Iarna cheltuielile la întreţinere variază în funcţie de mai multe criterii. Dacă apartamentul este reabilitat din punct de vedere termic, adică este izo lat la exterior şi are geamuri tip termopan, atunci costul întreţinerii este scăzut.

‫شزاء شمخ‬ Cumpărarea unui apartament D26

68


‫ ٓئٖٓ؟‬ٞٛ َ١‫ش ٓوخ‬٣‫ي أ‬ٟ ‫ ٓئٖٓ؟‬٠٘‫ٌح حُٔز‬ٛ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Imob ilul are asigurare? Pentru care riscuri a fost asigurat? ،‫ ٖٓ أؿَ ًُي‬.‫ش‬٤ٟ‫خ حرظيحء ٖٓ حُٔ٘ش حُٔخ‬٣ٍ‫ ٓئٓ٘ش اؿزخ‬٢ٗ‫ٍ إ ًَ حُٔزخ‬ٞ‫ رخٌٓخٗ٘خ حُو‬،ًٖ‫ٖ حُٔ​ٔخ‬٤ٓ‫ طؤ‬ٚ‫و‬٣ ‫ رٔخ‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .‫ ٓئٓ٘ش‬٢ٛ ٍ‫ِس ُالٓظجـخ‬ٛ‫حُ٘ون حُـخ‬ Agentul imobiliar: În ceea ce priveşte asigurarea locuinţelor, vă putem spune că de anul trecut toate imobilele trebuie asigurate în mod obligatoriu. De aceea majorit atea apartamentelor disponibile pentru închiriere sunt asigurate. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ َٗحء ٌٖٓٔ ىحه‬٢‫ حُلن ك‬١‫ إ ًخٕ ُي‬٢ُ ٍٞ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٛ .‫ٍ َٓس‬ٝ‫خ أل‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ أٗخ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Mă aflu pentru prima oară în Ro mânia. Îmi puteţi spune dacă am dreptul să cumpăr o locuinţă situată pe teritoriul Ro mâniei. .‫ُظ٘خ‬ٝ‫ رخٌٓخٗي َٗحء ٌٖٓٔ ىحهَ ى‬،ٍ‫ؼش حُلخ‬٤‫ رطز‬،ْ‫ ٗؼ‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ Agentul imobiliar: Da, bineînţeles că aveţi posibilitatea de a achiziţiona o locuinţă situată pe teritoriu l statului nostru.

‫ حرَحّ ًٌَٓس ٓخ هزَ حُؼوي‬٢ٛ ‫خ‬ٌُٜ‫خ ٓغ ٓخ‬َٛ‫ ٓؼ‬٠ِ‫حطلوض ػ‬ٝ ‫خ‬ٜ٤‫د ك‬ٞ‫ حُ٘وش حَُٔؿ‬٠ِ‫هلض ػ‬ٞ‫س رؼي ٓخ ط‬ٞ‫ٍ هط‬ٝ‫ أ‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ .‫ٔش حُٔؼخِٓش‬٤‫ه‬ٝ ‫حَُ٘حء‬ٝ ‫غ‬٤‫غ ػوي حُز‬٤‫ه‬ٞ‫ن ط‬٣ٍ‫خ طؤ‬ٜ٤‫ طليىحٕ ك‬ٚ‫ٓؼ‬ Agentul imobiliar : Primu l pas pe care trebuie să-l faceţ i după ce v-aţi hotărât asupra apartamentului dorit şi a -ţi negociat preţul cu proprietaru l este să încheiaţi cu acesta un antecontract, în care să precizaţi data semnării contractului de vânzare cu mpărare propriu zis şi contravaloarea tranzacţiei. ‫خ؟‬ِٜ‫ طٔؼ‬٢‫ًخُش حُظ‬ُٞ‫ ح‬٢‫ػخثن طزَّ ك‬ُٞ‫ ح‬ٌٙٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţe anul străin: Aceste acte se fac de către agenţia pe care o reprezentaţi ? .ٍ‫ٔخ أٓخّ ًخطذ ػي‬ٜ‫ظ‬٤‫الك‬ٜ‫ُؼظَف ر‬٣ ٠‫هش كظ‬ٞ‫ػ‬ٞٓ ‫ـش‬٤ٜ‫ٔخ ر‬ٜٓ‫ حرَح‬٢‫٘زـ‬٣ ‫حُؼوي‬ٝ ‫ حًٌَُٔس‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ Agentul imobiliar : Atât antecontractul, cât şi contractul de vânzare cumpărare trebu ie încheiate în forma autentică pentru a fi valabile, adică în faţa unui notar. ‫ حُلخُش؟‬ٌٙٛ ٢‫رش ك‬ِٞ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُٔط‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Şi ce acte trebuie prezentate în acest caz ? َُّٞٓ‫ش حُٔلٍَس ٖٓ هزَ اىحٍس ح‬٤ُ‫خىس حُٔخ‬ُٜ٘‫ ح‬،‫ش‬٤ٌُِٔ‫ٍحم ح‬ٝ‫ْ أ‬٣‫ حُزخثغ طوي‬٠ِ‫ـذ ػ‬٣ ،ٍ‫ أٓخّ ًخطذ حُؼي‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ ١ٍ‫ حطٔخّ حُٔـَ حُؼوخ‬،١ٍ‫ – حُٔ​ٔظوَؽ ٖٓ حُٔـَ حُؼوخ‬١َُٝ٘‫خىس ح‬ٜٗ ، ‫غ طوغ حُ٘وش‬٤‫ش حُزِي ك‬٣‫ ٖٓ رِي‬ٝ‫ش أ‬٤ِ‫َحثذ حُٔل‬٠ُ‫ح‬ٝ ‫ حُِٔق‬،‫خٗش‬٤ُٜ‫ ح‬ٜٚ‫ي ك‬٣‫ ٗوش ٗخطـش ػٖ ػيّ طٔي‬٠ِ‫ٕ ٓظَطزش ػ‬ٞ٣‫ى ى‬ٞ‫ؿ‬ٝ ّ‫خ ػي‬ٜ٤‫ٖ طؼزض ك‬٤ٌُ‫ش حُٔخ‬٤‫ٍهش ٓلٍَس ٖٓ هزَ ؿٔؼ‬ٝ .‫ش‬٣ٞٛ ‫ٍحم‬ٝ‫ أ‬،٢‫حُٔ​ٔخك‬ Agentul imobiliar : În faţa notarulu i vânzătorul trebuie să prezinte: actele de proprietate, Cert ificatul fiscal de la Direct ia Taxe şi Impo zite Locale sau de la primăria localităţii unde se află apartamentul, certificatul de sarcin i – ext rasul de carte funciară, încheierea de carte funciară, adeverinţă de la Asociaţia de proprietari din care să reiasă că apartamentul nu are datorii la cotele de întreţinere, dosarul cadastral, acte de identitate.

Vocabular tematic

‫خ َُ٘حء ٗوش؟‬ًٛ‫ حطوخ‬٢‫٘زـ‬٣ ٢‫ حالؿَحءحص حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬٢ُ َ‫ ه‬،‫ حُلخُش‬ٌٙٛ ٢‫ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: În acest caz îmi puteţi spune care sunt demersurile pe care trebuie să le fac pentru achiziț ionarea unui apartament?

‫ حُـخُ آُن)؟‬،‫الص (حُٔخء‬٤ٜٔ‫ُش رخُظ‬ٞٛٞٓ ًٖ‫ ًَ حُٔ​ٔخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Toate locuinţele sunt racordate la utilităţi?

69


‫ي حٕ طظوٌ حإلؿَحءحص‬٤ِ‫ ػ‬،ٚ٤‫ٕ ك‬ٌُٞ‫ٌٖٔ حُٔخ‬٣ ُْ ٕ‫ ا‬ٝ‫ي حإلٗ٘خء أ‬٣‫ ؿي‬٠٘‫ إ ًخٕ حُٔز‬.‫َس‬٤‫َ ًؼ‬ٛ‫ظؼِن رؼ٘خ‬٣ ‫ ًُي‬:‫وًٍ اٌؼمبري‬ٌٛ‫ا‬ ‫غ‬٤‫ذ رؼوي حُز‬ٌٛ‫ي إٔ ط‬٤ِ‫ ػ‬،ٙ‫ن َٗحء‬٣ٍ‫ طؤ‬٠‫ ٓٔظويّ كظ‬٠٘‫ إ ًخٕ حُٔز‬. )‫خطق آُن‬ُٜ‫ح‬ٝ ‫خء‬٣ٌَُٜ‫ح‬ٝ ُ‫الص ( حُـخ‬٤ٜٔ‫ رخُظ‬ِٚ٤ٛٞ‫ُظ‬ .‫الص‬٤ٜٔ‫ي رخُظ‬٣ِٝ‫خكذ ػوي حُظ‬ٛ َ٤‫إٔ طـ‬ٝ ‫حَُ٘حء ُِ٘وش‬ٝ Agentul imobiliar : Depinde de mai mu lţi factori. Dacă locuinţa este nou construită sau dacă proprietarii nu stau în imobil, atunci va trebui să faceţi dumneavoastră demersurile de conectare la utilităţ i (gaze, curent electric, telefon etc.). Dacă imob ilu l a fost locuit până la data vânzării sale, atunci tot ceea ce trebuie să faceţi dumneavoastră este să mergeţi cu actul de vânzare cumpărare a apartamentului şi să schimbaţi t itularul contractului de furn izare a ut ilităților.

‫ٍالد‬ٙ‫ِبد ػٓ اٌزظ‬ٍٛ‫ِؼ‬ Informaţii privind utilităţile

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

D27 ‫ش؟‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫ي رخُطخهش ح‬٣ِٝ‫ إٔ أرَّ ػوي ُِظ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً ٢ُ ٍٞ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٛ ،‫َ! ٍؿخء‬٤‫زخف حُو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Vă rog, îmi puteţi spune cum pot încheia un contract de furnizare a energiei electrice ? :‫ش‬٤ُ‫ى رخُٔ​ٔظ٘يحص حُظخ‬ُِٝٔ‫ ٓوَ ح‬٠ُ‫ذ ح‬ٌٛ‫ي إٔ ط‬٤ِ‫ كؼ‬،٢ُِ٘ٓ ‫ِي‬ٜ‫ إ ً٘ض ٓٔظ‬:‫ظق‬ُٞٔ‫ح‬ )‫خ‬ٜ٘‫ٗٔوش ػ‬ٝ َٛ‫ش ( حأل‬٣ٞٛ ‫ رطخهش‬)‫خ‬ٜ٘‫ٗٔوش ػ‬ٝ َٛ‫ (حأل‬ٚ‫ ٓٔظ٘ي آهَ ٓظ٘خر‬ٝ‫ش أ‬٤ٌُِٔ‫وش ح‬٤‫ػ‬ٝ ‫َس‬٤‫ِي ُِظٔؼ‬ٜ‫خٍ حُٔ​ٔظ‬٤‫خ حهظ‬ٜ٤‫ك‬ٝ )‫ى‬ُِٝٔ‫خ ح‬َٛ‫ك‬ٞ٣ ‫ِذ حرَحّ حُؼوي ( حٓظٔخٍس‬١ َ٤ٛٞ‫ حُظ‬٠ِ‫ش ػ‬٤٘‫حكوش ك‬ٞٓ Funcți onarul : În cazu l în care sunteţi consumator casnic, trebuie să mergeți la sediul furn izorului cu următoarele acte:  Act de identitate (original şi copie);  Actul de proprietate sau alt document similar (în orig inal şi în copie);  Cerere de încheiere a contractului (formu lar pus la dispoziţie de către furnizor) care conţine şi opţiunea consumatorului p riv ind tipul de tarif;  Aviz tehnic de racordare. ‫ش؟‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫الى حُطخهش ح‬ٜ‫ش رخٓظ‬ٛ‫َ حُوخ‬٤‫حط‬ٞ‫يٍ حُل‬ٜ‫ق ط‬٤ً :ً‫اؽٓ االعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cu m se face facturarea consumului de energie electrică? َ٣‫ رظوي‬ٝ‫خّ أ‬٤‫الى حُٔ​ٔـَ رخُٔو‬ٜ‫ حالٓظ‬٠ِ‫َ ر٘خء ػ‬ٜٗ ًَ ‫ش‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫الى حُطخهش ح‬ٜ‫ش رخٓظ‬ٛ‫َ حُوخ‬٤‫حط‬ٞ‫يٍ حُل‬ٜ‫ ط‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫الى‬ٜ‫حالٓظ‬ Funcți onarul : Facturarea energiei electrice se realizează lunar, în baza consumului înreg istrat de aparatul de măsurare sau printr-o estimare a acestui consum.

‫ارٍز‬ٛ‫رظذٌذ اٌف‬ Plata facturilor D28 ‫حطزَ؟‬ٞ‫ي حُل‬٣‫ طٔي‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ٖ٣‫ ح‬:ً‫اؽٓ االعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Unde se pot plăti facturile? ٝ‫ أ‬PayPoint ‫ ػالٓش‬َٝ‫ طؼ‬٢‫ حُٔلالص حُظ‬٢‫ ك‬،‫٘ش‬٣ِ‫خ ػ٘ي حُو‬ٛ‫ي‬٣‫خ طٔي‬ٜ٘ٓٝ َ٤‫حط‬ٞ‫ي حُل‬٣‫ٓخثَ ُظٔي‬ٝ ‫ حٓخّ ػيس‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ ػالٓش‬َٝ‫ طؼ‬٢‫ حُٔلالص حُظ‬٢‫ٍس ك‬ٞ‫ي حُلخط‬٣‫ الؿَ طٔي‬.‫خٍف‬ُٜٔ‫ ح‬٢‫ك‬ٝ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ي ح‬٣َ‫ ٌٓخطذ حُز‬٢‫ك‬ٝ Westaco ٝ‫ ح‬PayZone .‫خ ٗويح‬ٛ‫ٔيى‬٣ٝ ٢‫ى حُٔوط‬ٌُٞ‫ٍس رخ‬ٝ‫ْ حُلخ ص‬٣‫ٕ طوي‬ٞ‫ حُِر‬٠ِ‫ ػ‬Westaco ٝ‫ ح‬PayZone ٝ‫ أ‬PayPoint

70


Funcți onarul: Pentru plata facturilor aveți la dispoziţie mai mu lte mijloace: plata la casierie, la magazinele care afişează sigla PayPo int sau PayZone sau Westaco, la oficiile poştale ale Poştei Ro mâne şi la bănci. Pentru a achita factura de energie electrică prin intermediul magazinelor care afişează sig la PayPo int, PayZone sau Westaco, clientul prezintă factura cu cod de bare la o ricare din comercianţii care afişează una din cele două sigle şi o achită cu nu merar. ‫ٍس؟‬ٞ‫ي حُلخط‬٣‫ ُظٔي‬٠ٜ‫ػي حاله‬ُٞٔ‫ ح‬ٞٛ ‫ٖ أػَف ٓخ‬٣‫ ٖٓ أ‬:ً‫اؽٓ االعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: De unde aflu până când trebuie plătită o factură? .‫كش ُي ُِيكغ‬ٞ٘ٔ​ُٔ‫ حُلظَس ح‬ٝ‫ٍس أ‬ٞ‫ي حُلخط‬٣‫ ُظٔي‬٠ٜ‫ػي حأله‬ُٞٔ‫ٖ ح‬٤‫ز‬٣ ‫خىٍس‬ُٜ‫حطزَ ح‬ٞ‫ ًَ حُل‬٠ِ‫ ػ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcți onarul: Pe toate facturile emise apare termenul până la care trebuie efectuată plata sau perioada pe care o aveţi la dispoziţ ie pentru plată. ‫؟‬٢ُ ‫ف‬ٞ٘ٔٓ ‫هض‬ُٞ‫ ًْ ٖٓ ح‬:ً‫اؽٓ االعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cam cât t imp am la dispoziţ ie? .‫ٍس‬ٞ‫يحٍ حُلخط‬ٛ‫ن ا‬٣ٍ‫ٖ حػظزخٍح ٖٓ طؤ‬٤‫ػ‬ٞ‫ رؼي حٓز‬ٞٛ ٠ٜ‫ػي حاله‬ُٞٔ‫ ػخىس ح‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul : De obicei termenul este de două săptămâni de la data emiterii facturii.

.‫ٍ رؼي حالٓظلوخم‬ٝ‫ّ حال‬ٞ٤ُ‫رخص حرظيحء ٖٓ ح‬ٞ‫ ػو‬َٝ‫ ك‬٠ُ‫ ا‬١‫ئى‬٣ ‫خ‬ٜ‫ن حٓظلوخه‬٣ٍ‫ٓخ ٖٓ طؤ‬ٞ٣ 30 ‫َ أػ٘خء‬٤‫حط‬ٞ‫ي حُل‬٣‫ ػيّ طٔي‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫ش‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫ي رخُطخهش ح‬٣ِٝ‫ هطغ حُظ‬٠ُ‫ ح‬١‫ئى‬٣ ‫ن حالٓظلوخم‬٣ٍ‫ٓخ ٖٓ طؤ‬ٞ٣ 40 ‫َ أػ٘خء‬٤‫حط‬ٞ‫ي حُل‬٣‫ػيّ طٔي‬ Funcți onarul: Neachitarea facturilo r în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la aplicarea de penalităţi începând din prima zi după scadenţă. Neachitarea facturilor în termen de 45 de zile de la data scadenţei are ca urmare întreruperea furn izării energiei electrice.

‫طًٍ ثشجىخ اٌغبس‬ٛ‫اٌز‬ Racordarea la reţeaua de gaze D29 .ُ‫َ ر٘زٌش حُـخ‬٤ٛٞ‫خ ُِظ‬ًٛ‫ حطوخ‬٠‫٘زـ‬٣ ‫ رخالؿَحءحص حُظذ‬٢َٗ‫ إٔ طوز‬ٞ‫ أٍؿ‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua? Vă rog să mă informaţ i care sunt demersurile pe care trebuie să le întreprind pentru a mă racorda la reţeaua de gaz. .ُ‫ال ر٘زٌش حُـخ‬ٛٞٓ ٠٘‫إ ًخٕ حُٔز‬ٝ ‫ ٓئؿَح‬ٝ‫ إ ً٘ض ٓخٌُخ أ‬٢ُ ٍٞ‫ي إٔ طو‬٤ِ‫ال ػ‬ٝ‫ أ‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcți onarul: Bună ziua. Mai întâi trebuie să îmi spuneţi dacă sunteţi proprietar sau chiriaş şi dacă imobilul a mai fost racordat la reţeaua de gaz.

Vocabular tematic

‫خ؟‬ٜ‫ كظَس حٓظلوخه‬٢‫ٍس ك‬ٞ‫ي حُلخط‬٣‫ كخُش ػيّ طٔي‬٢‫ليع ك‬٣ ‫ ٓخًح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Şi ce se întâmplă dacă nu am achitat factura de energie electrică în perioada de scadenţă?

.‫ي حإلٗ٘خء‬٣‫ ؿي‬٠٘‫حُٔز‬ٝ ‫ض حُ٘وش كخال‬٣َ‫ أٗخ حٗظ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Tocma i am cu mpărat apartamentul şi este nou construit. ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ٖ‫ ٗٔوش ػ‬،‫ش‬٣ٞٛ ‫ ٗٔوش ػٖ رطخهش‬:‫ش‬٤ُ‫خ حُٔ​ٔظ٘يحص حُظخ‬ٜ‫طَكن ر‬ٝ ٍٞ‫ حُيه‬٠ِ‫حكوش ػ‬ُِٞٔ ‫ِزخ‬١ ‫ي حٕ طٔالء‬٤ِ‫ ػ‬،ًٕ‫ ا‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ٖ‫ ٗٔوش ػ‬٠ُ‫ٕ ا‬َٝ‫لظخؽ حُٔئؿ‬٣ٝ .‫ ُِٔلخكظش‬١ٍ‫حإلػالٕ حُؼوخ‬ٝ ٢‫خ ٖٓ هزَ ٌٓظذ حُٔـَ حُٔ​ٔخك‬ٜ٤ِ‫حكن ػ‬ٞٓ ‫غ‬ُٟٞ‫ هطش ح‬،‫ش‬٤ٌُِٔ‫ح‬ .‫حكوش حُٔخُي‬ٞٓٝ ٍ‫ػوي حٓظجـخ‬

71


Funcți onarul: Atunci pentru început trebuie să completaţi o Cerere de acord de acces, care va fi însoţită de o copie a actului de identitate, o copie a actului de proprietate, plan de situaţie vizat de Oficiu l Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Pentru chiriaşi este necesară o copie a contractului de închiriere şi de acordul proprietarului.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫ليع؟‬٣ ‫ٍ ٓخًح‬ٞ‫ حُيه‬٠ِ‫حكوش ػ‬ُٞٔ‫ ح‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫رؼي حُل‬ٝ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Şi după obţinerea Acordului de acces, ce se întâmplă? ٍ‫ي‬ٜ‫ف ط‬ٞٓ ،َ٤ٛٞ‫ حُؼوي ُِظ‬٠ِ‫غ ػ‬٤‫ه‬ٞ‫ رؼي حُظ‬.‫غ‬٣ُٞ‫َ ٓغ ٗظخّ حُظ‬٤ٛٞ‫زَّ حُؼوي ُِظ‬٣ ،‫حكوش‬ُٞٔ‫ ح‬ٌٙٛ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ ػ٘ي حُل‬:‫اظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ش‬ٜ‫ رٔ​ٔخػيس حًَُ٘خص حَُٔه‬.‫َف‬ُٜٔ‫ ح‬ٝ‫خ ػ٘ي هِحثٖ حًَُ٘ش أ‬ٛ‫ي‬٣‫ٕ طٔي‬ٞ‫ حُِر‬٠ِ‫ـذ ػ‬٣ ١ٌُ‫َ ح‬٤ٛٞ‫ش رٔزِؾ حُظ‬ٛ‫ٍس حُوخ‬ٞ‫حُلخط‬ ‫ػخثن حُالُٓش‬ُٞ‫ط٘ـِ طِي حًَُ٘ش ح‬ٝ .ُ‫ع إلٗ٘خء حٓظويحّ حُـخ‬َٝ٘ٓ ‫غ‬ٟٞ٣ ‫ ٓـخٍ حُطخهش‬٢‫ْ ك‬٤‫ش ُِظ٘ظ‬٤٘١ُٞ‫ٖٓ هزَ حُِٔطش ح‬ ‫ي‬٣ِٝ‫ ػوي حُظ‬٠ِ‫غ ػ‬٤‫ه‬ٞ‫ حُظ‬٢٘‫َس طؼ‬٤‫ حَُٔكِش حأله‬.ِٚ٤‫ط٘ـ‬ٝ ّ‫ اٗ٘خء حالٓظويح‬ٚ‫ططِذ كل‬ٝ ‫ع‬َُٝ٘ٔ‫ ح‬٠ِ‫حكوش ػ‬ُٞٔ‫ ح‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫طل‬ٝ .‫َ حإلٗ٘خء‬٤‫ط٘ـ‬ٝ ّ‫خ‬٤‫ذ حُٔو‬٤ًَ‫ط‬ٝ

72

Funcți onarul : În mo mentul obţinerii Acordului de acces se va încheia şi Contractul de racordare la sistemul de distribuţie. După semnarea Contractului de racordare se va emite factura aferentă tarifu lui de racordare, care urmează să fie achitată de către client, aceasta putându-se plăti la casieriile firmei sau la bancă. Cu ajutorul firmelor agreate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Do men iul Energ iei se realizează proiectul pentru instalaţia de utilizare. Firma va întocmi pentru dumneavoastră documentaţia necesară, va aviza proiectul, va solicita recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare. Ult ima etapă constă în semnarea Contractului de furnizare, montarea contorului şi punerea în funcţiune a instalaţiei.

‫ق‬ٛ‫ي ػٍى رخظخ ط‬ٛ‫ؽ اٌالسِخ ٌٍؾظ‬ٚ‫اٌشز‬ Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conduce re D30 ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬ٜٙٞ‫ٓخص رو‬ِٞ‫ي ٖٓ حُٔؼ‬٣ُِٔ‫ ٓؼَكش ح‬٢‫أٍؿذ ك‬ٝ ‫ٍ َٓس‬ٝ‫خ أل‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ أٗخ ك‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ ‫خ ألؿَ ًُي؟‬ٛ‫لخء‬٣‫ ا‬٢‫٘زـ‬٣ ٢‫ حُظ‬١َُٝ٘‫ ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬.‫م‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ٍه‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Mă aflu pentru prima dată în România şi aş dori mai mu lte informaţ ii privind obţinerea unui permis de conducere. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinesc pentru aceasta? ‫م ٓالثٔش ُلجش حًَُٔذ‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ْ ٍه‬ًٜ‫ حٓظال‬١َ٘‫ حُطَم حُؼخٓش ر‬٢‫م ًَٓذ ك‬ٞٓ ٢‫ْ حُلن ك‬ُٜ ‫حم حًَُٔزخص‬ُٞٔ :َ‫ظف اٌؼب‬ٌّٛ‫ا‬ ٢‫٘زـ‬٣ .‫ ٓ٘ش ًخِٓش‬16 ٌٕٞ٣ ٕ‫ ح‬٢‫٘زـ‬٣ َْٛٔ‫ػ‬ٝ ‫ٕ ىٍحؿش رٔلَى‬ٞ‫ه‬ٞٔ٣ ٖ٣ٌُ‫ حألهَ رخٓظؼ٘خء ح‬٠ِ‫ْ ػ‬َٛٔ‫ح حُؼخٓ٘ش ػَ٘س ٖٓ ػ‬ٞ‫ رِـ‬ٝ ‫ش‬٤‫ش حُ٘ظَ حُطز‬ٜ‫ؿ‬ٝ ٖٓ ‫ ًُي‬٠ِ‫ٖ ػ‬٣ٍ‫ح هخى‬ٌٞٗٞ٣ ٕ‫أ‬ٝ ‫م‬ُِٞٔ ‫خٍس حُالُٓش‬ُٜٔ‫ح‬ٝ ‫ٓخص‬ِٞ‫ْ حُٔؼ‬ٜ٣‫ٕ ُي‬ٌٞ‫حم حًَُٔزخص إٔ ط‬ُٞٔ ٢‫و‬٤‫َ ططز‬٤٠‫ٍس طل‬ٝ‫ى‬ٝ ‫ش‬ٜ‫كيحص حَُٔه‬ُٞ‫ ح‬٢‫ ك‬١َ‫َ ٗظ‬٤٠‫ٍس طل‬ٝ‫ْ ى‬ٜ‫ ٓظخرؼظ‬٠ِ‫ح أىُش ػ‬ٞٓ‫وي‬٣ ٕ‫ْ أ‬ٜ٤ِ‫ ػ‬،‫ًٌُي‬ٝ .‫ش‬٤ٗ‫حُ٘لٔخ‬ٝ ‫طلٍَ ٖٓ هزَ حُِٔطش‬ٝ ٕ‫ حٓظلخ‬٠ِ‫م ر٘خء ػ‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ظْ حُل‬٣ .ٜٙٞ‫ رخُو‬ٚ‫طلض حَٗحف ٓيٍد َٓه‬ٝ ٍٞ٠‫رل‬ .‫ش‬ٜ‫حُٔوظ‬ Funcţi onarul public: Conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce un vehicul pe drumurile publice în condiţiile în care posedă permis de conducere corespunzător categoriei şi au vârsta min imă de 18 ani împ liniţ i, cu excepţia celor care conduc un ciclo motor, care t rebuie să aibă vârsta min imă de 16 an i împ lin iţi. Conducătorii de autovehicule trebuie să aibă cunoștințele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic. De asemenea, trebuie să facă dovada urmării unui curs de pregătire teoretică prin cu rsuri organizate de unităţi autorizate şi a unui curs de pregătire pract ică numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens. Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de autoritatea co mpetentă.


‫؟‬٢‫و‬٤‫َ حُظطز‬٤٠‫ٍس حُظل‬ٝ‫ى‬ٝ ١َ‫َ حُ٘ظ‬٤٠‫ٍس حُظل‬ٝ‫ ٓظخرؼش ى‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ٖ٣‫ أ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Unde pot face cursul de pregătire practică şi teoret ică? .‫م‬ٞٓ ٍّ‫٘خُي ٓيح‬ٛ :َ‫ظف اٌؼب‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul public: Pentru aceasta există şcoli de şoferi. ‫؟‬٢٘ٓ ‫د‬ِٞ‫ حُٔط‬ٞٛ ‫ ٓخ‬،ٖ٤‫ٍط‬ٝ‫خء حُي‬ٜ‫ رؼي حٗظ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: După finalizarea cursurilor ce trebuie să fac? ‫ش‬٤٘‫ ٓلظ‬٠ُ‫َكغ ا‬٣ ١ٌُ‫ح‬ٝ ‫م‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫َ الٓظلخٕ حُل‬٤‫َ٘ٔ حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُٓش ُِظٔـ‬٣ ‫ّ ٕ ِٓلخ‬ٌٞ‫ ط‬:َ‫ظف اٌؼب‬ٌّٛ‫ا‬ .‫ ٓ٘طوش ٌٖٓ حَُٔٗق‬٢‫حهؼش ك‬ُٞ‫ش ُِٔلخكظش ح‬١َُ٘‫ح‬ Funcţi onarul public : Se întocmeşte un dosar cu actele necesare înscrierii la examenul de obţinere a permisului de conducere care se depune la Inspectoratul Judeţean de Poliţ ie de pe raza de domiciliu a candidatului.

‫ق‬ٛ‫ي ػٍى رخظخ ط‬ٛ‫اٌّظزٕذاد اٌالسِخ ٌٍزظغًٍ الِزؾبْ اٌؾظ‬ Actele necesare înscrierii la examenul pentru permisul de conducere auto D31

:٠ُ‫ طلظخؽ ا‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul public: Veţ i avea nevoie de: ‫ًؽ‬ٞٔٗ-‫ِذ‬١  cerere tip; ‫خ ُِلجخص‬ُٜ ٚ‫كيحص حَُٔه‬ُٞ‫ ح‬٢‫ حُٔ٘لٌ ك‬٢‫و‬٤‫حُظطز‬ٝ ١َ‫َ حُ٘ظ‬٤٠‫ ٌَٗ حُظل‬،‫ش َُِٔٗق‬٤ٜ‫خص حُ٘و‬٤‫ذ طَ٘ٔ حُٔؼط‬٣ٍ‫حٓظٔخٍس طي‬ ٚ‫ٍط‬ٞٛ ‫خ‬ٜ‫ن ر‬ِٜ‫ط‬ٝ ‫خ ٖٓ هزَ حَُٔٗق‬ٜ٤ِ‫هغ ػ‬ُٞٔ‫ح‬ٝ ‫ حالُش حٌُخطزش‬ٝ‫د أ‬ٞٓ‫رش رخُلخ‬ٞ‫طِذ حالٓظلخٕ ٌٓظ‬٣ ٢‫ش حُظ‬٣ٞٗ‫حُلجخص حُؼخ‬ٝ‫أ‬ .‫خ‬ُٜ ٜٚ‫ حٌُٔخٕ حُٔو‬٢‫ٗش ك‬ُِٞٔ‫ح‬  fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, co mpletată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat; ‫خ‬ٜ٤ِ‫هغ ػ‬ٞٓٝ ‫ حالُش حٌُخطزش‬٠ِ‫رش ػ‬ٞ‫ ٌٓظ‬،‫م‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ حٓظٔخٍس ٓخُي ٍه‬ fişa posesorului permisului de conducere, comp letată prin dactilografiere şi semnată; ‫ش‬٣ٞٛ ‫ ٗٔوش ػٖ رطخهش‬ copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin); ‫ش‬٤‫خث‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ  cazier judiciar; .‫حم‬ُِٞٔ ‫ش‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬ٜٗ 

Vocabular tematic

‫َ ُالٓظلخٕ؟‬٤‫خ ُِظٔـ‬ٜ٤ُ‫ حكظخؽ ا‬٢‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care sunt actele de care am nevoie să mă înscriu la examen?

certificat medical pentru conducătorii auto; ‫ش‬٤ٗ‫حكوش ٗلٔخ‬ٞٓ

-

avizu l psihologic; ٕ‫ٔش حالٓظلخ‬٤‫ؼزض ىكغ ه‬٣ َٛٝ chitanţa care să dovedească plata contravalorii examinării; )‫ش‬٣ٞٗ‫ كجخص ػخ‬ٝ‫يس (أ‬٣‫ كجخص ؿي‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ٕ رخُل‬ٞ‫طخُز‬٣ ٖ٣ٌُ‫ ح‬ٙ‫ حألٗوخ‬ٚ‫و‬٣ ‫م رٔخ‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ٗٔوش ػٖ ٍه‬

-

-

73


copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii); ‫م‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ٔش ٍه‬٤‫ؼزض ىكغ ه‬٣ َٛٝ  chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere; .‫يس ريال ٖٓ طِي حُِٔـخس‬٣‫م ؿي‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ٕ رخُل‬ٞ‫طخُز‬٣ ٖ٣ٌُ‫ ح‬ٙ‫ ُالٗوخ‬٢‫خث‬ُٜ٘‫ ٗٔوش ػٖ هَحٍ حُٔلٌٔش ح‬ copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definit ivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celu i anulat.

‫ب فً ثٍذ إٌّشأ‬ٍٙ​ٍ‫ي ػ‬ٛ‫ق اٌّؾظ‬ٛ‫رجذًٌ رخظخ اٌظ‬ Preschimbarea permisului de conducere obţinut în ţara de origine D32

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫ حالٓظلخٕ؟‬ٌٙٛ ْ٣‫ طوي‬١ٍَٝ٠ُ‫َ ٖٓ ح‬ٛ ،١‫ رالى‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ِض ػ‬ٜ‫م ك‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ إ ٌِٓض ٍه‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Dar dacă eu deţin deja un permis de conducere obţinut în ţara mea de orig in e, mai este necesar să dau acest examen? ‫م‬ُٞٔ‫ ح‬ٚ‫َ ٍه‬٣‫ظْ طزي‬٣ ،٢‫َ حُطَه‬٤ُٔ‫ش ح‬٤‫ حطلخه‬٠ِ‫خ ػ‬ٜ‫خ ٓؼ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫حهؼض‬ٝ ٢‫ حُزِيحٕ حُظ‬ٟ‫ ٖٓ اكي‬٢‫ إ ً٘ض طؤط‬:َ‫ظف اٌؼب‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ رالىى‬٢‫م حُٔلٍَس ك‬ُٞٔ‫ش ح‬ٜ‫َ ٍه‬٣‫ إٔ ططخُذ رظزي‬٢‫ٌل‬٣ .ٚ‫ حَُه‬ٌٙٛ َ‫ٖ ُٔؼ‬٤ٌُ‫ حُٔخ‬ٙ‫حهظزخٍ حألٗوخ‬ٝ ٕ‫ٕ حٓظلخ‬ٝ‫ش ري‬٤٘١ُٞ‫ح‬ .‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫حكيس أهَس‬ٞ‫ر‬ Funcţi onarul public: Dacă proveniţi din una d in ţările cu care Ro mân ia a semnat Convenţia asupra circu laţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise, nu mai este necesar să susţineţi şi examenul. Pentru aceasta este suficient doar să solicitaţi schimbarea permisului de conducere eliberat de ţara din care proveniţi cu unul ro mânesc. ‫خ؟‬ٜٔ٣‫ طوي‬٢‫٘زـ‬٣ ٢‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Şi pentru aceasta ce acte trebuie să aduc ? :٠ُ‫ش طلظخؽ ا‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫حكيس‬ٞ‫ش ر‬ٜ‫َ حَُه‬٣‫ ُظزي‬:َ‫ظف اٌؼب‬ٌّٛ‫ا‬ Funcți onarul public: Pentru preschimbarea permisului cu unul ro mânesc aveţi nevoie de: )‫خ‬ٜ٘‫ٗٔوش ػ‬ٝ َٛ‫ش ( حأل‬٣ُٜٞ‫ ح‬ actul de identitate, în copie şi orig inal; " ‫خٍس‬٤ٓ ‫م‬ٞٓ ٠ِ‫خ "هخىٍ ػ‬ٜ٤‫د ك‬ٞ‫ٌٓظ‬ٝ ‫خ‬ُٜ ٚ‫ش َٓه‬٤‫ز‬١ ‫كيس‬ٝ َ‫ش ٌِٓٔش ٖٓ هز‬٤‫ز‬١ ‫ حٓظٔخٍس‬ de fişa medicală co mpletată de o unitate de asistenţă medicală autorizată, care trebuie să poarte menţiunea "Apt conducător auto"; ‫خثزش‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ  certificat de cazier judiciar; ‫ش‬٤ٗ‫حكوش ٗلٔخ‬ٞٓ  aviz psihologic; ‫م‬ُٞٔ‫ش ح‬ٜ‫ٔش ٍه‬٤‫ؼزض ىكغ ه‬٣ َٛٝ 

chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere; ‫خ‬ٜ٤ِ‫يم ػ‬ُٜٔ‫خ ح‬ٜ‫طَؿٔظ‬ٝ ‫ش‬٤٘١ُٞ‫م ح‬ُٞٔ‫ش ح‬ٜ‫ٍه‬  permisul de conducere naţional şi traducerea legalizată a acestuia; ٌٙٛ ‫خكذ‬ٛ ٝ ‫هش‬ٞ‫ػ‬ٞٓ ‫ش‬٤ِٛ‫َ أ‬٣‫ش حُٔويٓش ُِظزي‬ٜ‫ش حُٔطخُذ طؼزض إٔ حَُه‬٤ُٝ‫ ٓٔئ‬٠ِ‫اكخىس ٓٔـِش ػ٘ي ًخطذ حُؼيٍ ػ‬ ‫خ‬َٛ٤‫ ؿ‬ٝ‫خىٍس أ‬ُٜ‫لي حُِٔطخص ح‬٣ ُْ ٚٗ‫أ‬ٝ ‫خ‬ٜ٘‫ ٗٔن ػ‬ٝ‫ش أ‬٤‫ش أؿ٘ز‬ٜ‫ ٍه‬ٝ‫ أ‬َٟ‫ش أه‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫م‬ٞٓ ‫ش‬ٜ‫ِٔي ٍه‬٣ ‫ش ال‬ٜ‫حَُه‬ ‫م‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫ن حُلن ك‬٤ِ‫ طؼ‬ٝ‫ًٌُي ػيّ اُـخء أ‬ٝ ‫خ‬ٜ‫ َٓهظ‬ٝ‫خ أ‬ٜٗ‫ٖٓ حُِٔطخص رلويح‬

74

-


declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic; că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia; că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi, precum şi faptul că nu i s -a anulat sau suspendat dreptul de a conduce; ‫ي‬ٜ‫يس حُؼ‬٣‫ ْٓ ؿي‬5x 4 ٝ‫ ْٓ أ‬4x3 ‫ٗش‬ِٞٓ ‫ٍس‬ٞٛ o fotografie color 3 x 4 cm/4 x 5 cm, de dată recentă.

٠ُ‫خكش ا‬ٟ‫ش رخال‬٤ٗ‫ٔظخ‬٤ً‫ش حُزخ‬٤ٓ‫ش حالٓال‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ٝ ‫ش‬٤ٗ‫ش حُِز٘خ‬٣ٍٜٞٔ‫ حُـ‬٢‫م حُٔلٍَس ٖٓ هزَ حُِٔطخص ك‬ُٞٔ‫ ح‬ٚ‫ ٍه‬ٚ‫و‬٣ ‫رٔخ‬ ‫٘ش‬٤‫ُش حُٔؼ‬ٝ‫خ ٓلٍَس ٖٓ هزَ ٓلخٍس حُي‬ُٜ‫طؼخى‬ٝ ‫ش‬ٜ‫ حَُه‬ٌٙٛ ‫خُش‬ٛ‫خىس طؼزض أ‬ٜٗ ْ٣‫ طوي‬١ٍَٝ٠ُ‫ ٖٓ ح‬، ٙ‫ٍس أػال‬ًٌُٞٔ‫حُٔ​ٔظ٘يحص ح‬ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ك‬ Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus -menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în Ro mânia.

.ً‫لؼذ ػٍى ارفبلٍخ اٌظٍز اٌطزل‬ٚ ً‫ي اٌز‬ٚ‫لبئّخ اٌذ‬ Lista statelor semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere ٍ‫حهظزخ‬ٝ‫ٕ حٓظلخٕ ح‬ٝ‫خ ري‬ٜ٤‫ش ك‬٤٘١ُٞ‫م ح‬ُٞٔ‫ ح‬ٚ‫َ ٍه‬٣‫ٌٖٔ طزي‬٣ ٢‫حُظ‬ٝ ٢‫َ حُطَه‬٤ُٔ‫ش ح‬٤‫ حطلخه‬٠ِ‫هؼض ػ‬ٝ ٢‫ٍ حُظ‬ٝ‫لبئّخ حُي‬ :‫ش‬٤‫ط‬٥‫ ح‬٢ٛٝ ٚ‫ حَُه‬ٌٙٛ َ‫ٖ ُٔؼ‬٤ٌُ‫ حُٔخ‬ٙ‫حألٗوخ‬ LISTA cuprin zând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise este următoarea:                     

Republica Africa de Sud Republica A lbania Republica Armenia Republica Austria Republica A zerbaidjan Uniunea Bahamas Statul Bahrain Republica Belarus Regatul Belg iei Republica Bosnia şi Herţegovina Republica Federativă a Braziliei Republica Bu lgaria Republica Côte d’Ivoire Republica Croaţia Republica Cuba Regatul Danemarcei Republica Estonia Republica Macedonia Federaţia Rusă Republica Finlanda Republica Franceză

‫خ‬٤‫و‬٣َ‫د أك‬ٞ٘‫ش ؿ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤ٗ‫ش حألُزخ‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ش‬٤٘٤ٍٓ‫ش حأل‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ش حُ٘ٔ​ٔخ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ٕ‫ـخ‬٤‫ش أًٍر‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خٓخ‬ٜ‫ٌِٓٔش ؿٍِ حُز‬ ٖ٣َ‫ٌِٓٔش حُزل‬ ‫خء‬٠٤‫خ حُز‬٤ٍٓٝ \ ‫خ‬٤ٍٓٝ‫ال‬٤‫ش ر‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ٌخ‬٤‫ٌِٓٔش رِـ‬ ‫َٓي‬ُٜ‫ح‬ٝ ‫ٓ٘ش‬ٞ‫ش حُز‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤ِ٣ُ‫ش حُزَح‬٤ُ‫ش حُليٍح‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٣ٍ‫ش حُزِـخ‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫حٍ \ ٓخكَ حُؼخؽ‬ٞ‫ل‬٣‫ص ى‬ًٞ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٤‫حط‬ًَٝ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫رخ‬ًٞ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ٌِٓٔش حُيٗٔخٍى‬ ‫خ‬٤ٗٞ‫ش آظ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٤ٗٝ‫ش ٓوي‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٣‫خ حالطلخى‬٤ٍٓٝ ‫ش كِ٘٘يح‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤َٔٗ‫ش حُل‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬

                    

Vocabular tematic

D33

75


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

                                        

76

Georgia Republica Federală Germania Republica Elenă Republica Cooperatistă Guyana Republica Ungară Republica Islamică Iran Statul Israel Republica Italiană Republica Kazahstan Statul Kuwait Republica Letonia Republica Liberia Republica Lituania Marele Ducat de Lu xemburg Regatul Maroc Principatul Monaco Statul Mongoliei Republica Federală Nigeria Regatul No rvegiei Republica Uzbekistan Republica Islamică Pakistan Republica Filipinelor Republica Polonă Republica Centrafricană Republica Mo ldova Republica Congo Republica Cehă Serenisima Republică San Marino Republica Senegal Serbia Republica Seychelles Republica Slovacă Republica Slovenia Regatul Suediei Confederaţia Elveţiană Republica Tadjikistan Republica Tunisiană Republica Turkmenistan Ucraina Republica Orientală a Uruguayului Republica Zimbab we

‫خ‬٤‫ٍؿ‬ٞ‫ش ؿ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٣‫ش حالطلخى‬٤ٗ‫ش حألُٔخ‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ش‬٤٘٤ِ٤ُٜ‫ش \ ح‬٤ٗ‫ٗخ‬ٞ٤ُ‫ش ح‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ش‬٤ٗٝ‫خٗخ حُظؼخ‬٣ٞ‫ش ؿ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٣ٍ‫٘ـخ‬ٛ \ ‫ش‬٣َ‫ش حُٔـ‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ش‬٤ٓ‫ش حإلٓال‬٤ٗ‫َح‬٣‫ش حإل‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ َ٤‫ُش حإلَٓحث‬ٝ‫ى‬ ‫ش‬٤ُ‫طخ‬٣‫ش حإل‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ٕ‫ش \ًخُحهٔظخ‬٤‫ش حٌُخُحه‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ض‬٣ٌُٞ‫ُش ح‬ٝ‫ى‬ ‫خ‬٤‫ش الطل‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٣َ٤‫ز‬٤ُ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ظ‬٤ُ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ٍؽ‬ٞ‫ًٔ​ٔز‬ُٞ ‫ش‬٤‫ه‬ٝ‫حُي‬ ‫ش‬٤‫حُٔ​ٌِٔش حُٔـَر‬ ًٞ‫ٗخ‬ٞٓ ‫آخٍس‬ ‫خ‬٤ُٞ‫ش ٓ٘ـ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٣‫ش حالطلخى‬٣َ٤‫ـ‬٤ُ٘‫ش ح‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ‫ؾ‬٣َُٝ٘‫ٌِٓٔش ح‬ ٕ‫ش أُرخًٔظخ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤ٗ‫ش حُزخًٔظخ‬٤ٓ‫ش حإلٓال‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ٖ٤‫ش حُلِز‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٣‫ُ٘ي‬ٞ‫ش حُز‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ٠‫ٓط‬ُٞ‫خ ح‬٤‫و‬٣َ‫ش اك‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫كخ‬ٝ‫ُي‬ٞٓ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤١‫ٔوَح‬٣‫ حُي‬ٞ‫ٗـ‬ٌُٞ‫ش ح‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ي‬٤٘‫ش حُظ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫لخء‬ٛ َ‫ حألًؼ‬ٞ٘٣ٍ‫ش ٓخٕ ٓخ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬

                           

ٍ‫ش حُٔ٘ـخ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤‫َر‬ُٜ‫ش ح‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ َ٤٘٤ٓ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٤ً‫كخ‬ِٞٓ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٤٘٤‫ك‬ِٞٓ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ي‬٣ُٞٔ‫ٌِٓٔش ح‬ ١َٔ٣ُٞٔ‫حالطلخى ح‬ ٕ‫ٌٔظخ‬٤‫خؿ‬١ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤٘ٓٞ‫ش حُظ‬٣ٍٜٞٔ‫حُـ‬ ٕ‫ش طًَٔخٗٔظخ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫خ‬٤ٗ‫ش أًَح‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬ ‫ش‬٤‫ حَُ٘ه‬١‫ح‬ٞ‫ؿ‬ٍٝٝ‫ش أ‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬

           

١ٞ‫ٔزخر‬٣ُ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ؿ‬


ْٛٔ‫ٌخ ِجٍٕخ ػٍى اٌمب‬ٚ‫ِبٍٔب د‬ٚ‫ِبٍٔب – ر‬ٚ‫ر ر‬ٛ‫ دطز‬.‫ط‬ E. Constituţia României/România stat de dre pt ٞٗ‫ًخ‬ٞٓ ‫٘خ‬٤‫ ؿ‬:‫حُٔئُق‬ .ّ.ٝ .ٍ .ٙ.‫ح‬.ّ .ٝ.‫ى‬.‫أ‬ Autor: Gina Mocanu ADO SAH ROM

‫ص‬ِٛ‫ِظطٍؾبد \ لب‬. 1 Termeni/ Dicţionar

I. E1

Acces

E1

Admin istraţie

‫اىحٍس‬

Armată

ٖ٤‫ؿ‬ ٢‫حُلٌْ حٌُحط‬ ‫ِٓطش‬

Autoritate

ٚ‫ٓلظلَ​َ ر‬

Celebrată Constrâns

ٍٜٞ‫ٓل‬ ‫س \ ٗيحء‬ٞ‫ىػ‬

Convocare

‫َٓحِٓش‬

Corespondenţă Desemnează

E2

ٕ‫ٗوخ‬

Dezbatere Do miciliu

ٌٖٔٓ ‫ش‬٣‫ػِْ \ ٍح‬

Drapel

‫كن‬

Drept

‫خى‬ٜ‫حهظ‬

Economie Exercitare

‫ُش‬ٝ‫ِٓح‬ ‫خء‬ٜ‫حٗظ‬

Exp irare

E3

ٖ٤٤‫طؼ‬

Fidelitate

ٙ‫حهال‬

Frontieră

‫ك ّي‬

Garantează

E3

Vocabular tematic

‫ش‬٤‫الك‬ٛ

Atribuţie Autonomie

E2

ٍٞ‫ىه‬

ّٖٓ ‫ئ‬٣ \ ٖٔ٠٣

Grevă

‫َحد‬ٟ‫ا‬

Guvern

‫ٓش‬ٌٞ‫ك‬

77


‫ي‬٤٘ٗ \ ّ‫ٓال‬

Imn Impuneri

َٝ‫ك‬ ‫ٓئٓٔش‬

Instituţie Încuviinţare Îngrădit

‫حكوش‬ٞٓ

Întrunire

‫حؿظٔخع‬

‫ّي‬٤‫ٓو‬

Învrăjbire

E4

Judecător

‫طؼخ ٍى‬ E4

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Justiţie Lege Legislaţ ie

‫غ‬٣َ٘‫ط‬

Legit im

٢‫َٗػ‬ ًْ‫كخ‬ َ‫ٓخثي \أًؼ‬

Major

‫ش‬٣َ‫أًؼ‬

Majoritate Mandat

ٞ٣ٞ‫طل‬ ّ‫خ‬٤‫ٓو‬

Măsură Minister

E5

‫ُحٍس‬ٝ َ‫ـ‬ٛ‫أه َّ \ أ‬

Minor Mobilizare

‫ي‬٤٘‫طـ‬

Monedă

‫ػِٔش‬ ‫الؽ‬ ٍ \ َ١‫رخ‬ ‫حؿذ‬ٝ

Nul Obligaţie Organ

ٞ٠‫ػ‬

Pagubă

E6

‫هٔخٍس‬

Parlament

‫حد‬ُٞ٘‫رَُٔخٕ \ٓـِْ ح‬

Pedeapsă

‫رش‬ٞ‫ػو‬

Percheziţie Prefect Prejud iciu

78

ٕٞٗ‫هخ‬

Magistrat

E5

ٝ‫هخ‬ ٍ ‫ػيحُش‬

E6

ٖ٤‫طلظ‬ )٢ُ‫ح‬ُٞ‫حٍ (ح‬ٝ ٍ ‫اكـخف‬

Preşedinte

ْ٤‫ٍث‬

Pricepere

‫خٍس‬ٜٓ

Primar

‫ػٔيس‬


Privare

ْ٣َ‫طل‬

Privată

‫ش‬ٛ‫ش \ هخ‬٤ٜ‫ٗو‬ )٢‫ّع (حُٔيّػ‬ ٍ ‫ٓي‬

Procuror Reşedinţă E7

Rezonabil

‫اهخٓش‬ ٍٞ‫ٓؼو‬

E7

‫رش‬ٞ‫ػو‬

Sancţiune Sesizare

ٌٟٞٗ

Siguranţă

ٖٓ‫أ‬ ٍِٓ

Simbo l Sistemat izare

ْ٤‫ط٘ظ‬ ‫ٓطخُزش‬

Solicitare

ٖٓ‫خ‬٠‫ٓظ‬

Solidar Suspendare E8

Transfer Tratat

‫اكخُش‬

E8

‫خىٗش‬ٜٓ ‫ن‬٣‫ي‬ٜ‫ط‬

Validare Vătămată

ٍَ٠‫ٓظ‬

Veghează

‫أَٗف \ٍحهذ‬

‫ ػجبراد‬. 2 II. Expresii: E9

A exercita mandatul A îndeplini o funcţie publică A întruni majoritatea A strămuta populaţii străine Adoptarea legii se referă la acceptarea şi votarea ei Angajarea răspunderii Guvernulu i se referă la realizarea activităţilor promise, dacă nu realizează promisiunea, riscă să fie destituit Apartenenţă politică

E9

‫خ‬٠٣ٞ‫٘لٌّ طل‬٣ ‫زخ ػخٓخ‬ٜ٘ٓ َ‫ٗـ‬ ‫ش‬٣َ‫ حألًؼ‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ك‬ ‫ش‬٤‫حّ أؿ٘ز‬ٞ‫ٗوَ أه‬ ٚ‫ظ‬٣ٜٞ‫ط‬ٝ ُٚٞ‫ هز‬ٚ‫ى ر‬ٜٞ‫ٕ ٓو‬ٞٗ‫ حُوخ‬٢٘‫طز‬

Vocabular tematic

ٍ​ٍ ‫ٓظظخ‬ ‫ن‬٤ِ‫طؼ‬

Succesive

ٌ٤‫ ط٘ل‬ٚ‫ي ر‬ٜ َ ‫ُو‬٣ ‫ٓش‬ٌٞ‫ش حُل‬٤ُٝ‫حُظِحّ ٓٔئ‬ ،‫ػي‬ُٞ‫إ ُْ طلوّن ح‬ٝ ‫ىس‬ٞ‫ػ‬ُٞٔ‫حألػٔخٍ ح‬ ‫ اهخُش‬٠ِ‫خ ػ‬ٜٔ‫ ٗل‬َٝ‫طؼ‬

٢ٓ‫خ‬٤ٓ ‫حٗظٔخء‬

79


Apartenenţă politică înseamnă a face parte dintrun anumit part id polit ic E10

Autoritate legislativă Autoritatea legislativă este autoritatea care emite legi

‫ كِد‬٠ُ‫ٔخّ ا‬٠ٗ‫ حال‬٢٘‫ؼ‬٣ ٢ٓ‫خ‬٤ُٔ‫حالٗظٔخء ح‬ ‫ ٓخ‬٢ٓ‫خ‬٤ٓ

E10

ٍ‫ي‬ٜ‫ ط‬٢‫ حُِٔطش حُظ‬٢ٛ ‫ش‬٤‫ؼ‬٣َ٘‫حُِٔطش حُظ‬ ٖ٤ٗ‫ح‬ٞ‫ه‬ ْ‫ٌٓظذ ىحث‬

Birou permanent Burse sociale Capitala Ro mâniei municipiu l Bucureşti

‫ش‬٤‫ٓ٘ق حؿظٔخػ‬ ‫هخٍٓض‬ٞ‫ش ر‬٣‫ رِي‬٢ٛ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ٔش‬ٛ‫ػخ‬

este

‫ش‬٣ٍ‫ًلخءس هَح‬

Co mpetenţă decizională

‫ٓـِْ ٓلخكظش‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Consiliul Judeţean

٢ِ‫ٓـِْ ٓل‬

Consiliul Local E11

Constituţia este cea mai importantă lege dintr-un stat

E11

ٖ٤ٔ٤ُ‫كِق رخ‬ )‫الم‬١( ‫حؽ‬ُِٝ‫كي ح‬

Desfacerea căsătoriei

ٚٔ‫ٖٓ طِوخء ٗل‬

Din proprie iniţ iativă Do miciliu l şi reşedinţa sunt inviolabile şi nimen i nu are voie să intre într-o casă, fără voia proprietarulu i Ro mâniei

este

Drept electoral Drept intern înseamnă legile dintr-o ţară Drept internațional se referă la tratate şi convenţii încheiate cu alte ţări Dreptul la antenă se referă la dreptul de a transmite Dreptul la moştenire este garantat Exerciţiu bugetar exp irat Forma de guvernământ a

80

‫ُش‬ٝ‫ش حُي‬٣‫لخٍ طلض ٍػخ‬١‫أ‬

Copii instituţionalizaţ i Depunerea jurământului de credinţă

Drapelu l tricolor

‫ُش‬ٝ‫ ى‬٢‫ٕ ك‬ٞٗ‫ْ هخ‬ٛ‫ أ‬ٞٛ ٍٞ‫حُيٓظ‬ ‫ش‬٤ُ‫ٔخص ٓخ‬ٛ‫ٓٔخ‬

Contribuţii financiare

E12

‫ش‬٤‫ؼ‬٣َ٘‫ِٓطش ط‬

‫ٔ​ٔق‬٣ ‫ال‬ٝ ‫ٔخ‬ٜ‫ي كَٓظ‬ٜ‫اهخٓش ال ط٘ظ‬ٝ ٌٖٔٓ ‫جش حُٔخُي‬٤٘ٓ ٕٝ‫ ى‬،‫ظخ‬٤‫ٍ ر‬ٞ‫ألكي ريه‬

E12

ُِٕٞ‫ ح‬٢‫خ ػالػ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ِْ‫ػ‬ ٢‫كن حٗظوخر‬ ٢‫خ ك‬ٜ‫ٍ ر‬ٞٔ‫ٖ حُٔؼ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٢٘‫ش طؼ‬٤ِ‫م ىحه‬ٞ‫كو‬ ‫رِي‬ ‫زَٓش‬ َ ُٓ ‫خص‬٤‫حطلخه‬ٝ ‫خىٗخص‬ٜٓ ٢٘‫ؼ‬٣ ٢ُٝ‫حُلن حُي‬ َٟ‫ٓغ رِيحٕ أه‬ ‫ كن حُزغ‬٢٘‫ؼ‬٣ ٢‫حث‬ُٜٞ‫ حٓظويحّ ح‬٢‫حُلن ك‬ ٕٞٔ٠ٓ ‫ حإلٍع‬٢‫حُلن ك‬ ‫خس‬ٜ‫ش ٓ٘ظ‬٤ٗ‫ِح‬٤ُٔ‫ٓيس ح‬ ‫ش‬٣ٍٜٞٔ‫ حُـ‬ٞٛ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ٌَٗ حُلٌْ ك‬


Ro mâniei este republica E13

Funcţia de Preşedintelui

mediere

a

‫لش ٗخؿَس‬٤‫ظ‬ٝ

Funcţie vacantă Hotărârile instanţei de judecată Imnul naţional al Ro mân iei este “Deşteaptă-te române”

‫ش‬٤‫خث‬٠‫هَحٍحص حَُٔحكؤس حُو‬ ‫خ‬٣ ‫وع‬٤‫„ ط‬

Informaţie de interes public

َٔ‫ِ حُؼ‬٤‫ ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٞ‫ىه‬

Intrare în vigoare E14

‫ش‬٤‫طـ ّٔؼخص َٗػ‬

Întruniri legale Învăţământul general este obligatoriu Justiţia este unică, imparţ ială şi egală pentru toţi Legea organică este o lege specială pentru un anumit domeniu Legea electorală reglementează desfăşurarea alegerilor Legea ordinară este legea obişnuită

١ٍ‫ْ حُؼخّ اؿزخ‬٤ِ‫حُظؼ‬ ‫غ‬٤ٔ‫حس ُِـ‬ٝ‫ٓظٔخ‬ٝ ‫لش‬ُٜ٘ٓ ‫يس‬٣َ‫حُؼيحُش ك‬ ٍ‫ رٔـخ‬ٙ‫ٕ هخ‬ٞٗ‫ هخ‬ٞٛ ٢ٔ٤‫ٕ حُظ٘ظ‬ٞٗ‫حُوخ‬ َّٖ٤‫ٓؼ‬ ‫ٕ حالٗظوخرخص طلٌْ حؿَحء حالٗظوخرخص‬ٞٗ‫هخ‬ ١‫خى‬٤‫ٕ حالػظ‬ٞٗ‫ حُوخ‬ٞٛ ١‫ٕ حُؼخى‬ٞٗ‫حُوخ‬ ‫ش‬٣َ‫ رخُل‬ٚ‫َ ػٖ ٍأث‬٤‫حُظؼز‬

Liber consimţită E15

Liberare condiţionată Libertatea conştiinţei se referă la libertatea gândirii Limba maternă Mandat imperat iv este un mandat impus Mijloace de info rmare în masă Moneda naţională în Ro mânia este leu l Monitorul Oficial

‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ حُِـش ح‬٢ٛ ‫ش‬٤َُٔٓ‫خ حُِـش ح‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ك‬

E15

١ َ‫ٓ٘ظ‬ ‫َحف‬ٛ \ ‫اكَحؽ‬ ِ ٌَ‫ش حُل‬٣َ‫ ك‬٢٘‫ طؼ‬٢‫ػ‬ُٞ‫ش ح‬٣َ‫ك‬

Vocabular tematic

În Ro mân ia limba oficială este limba ro mână

ٞٛ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ ٢٘١ُٞ‫ي ح‬٤٘​ُ٘‫ح‬ ”٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ِلش حُؼخٓش‬ُٜٔ‫ ح‬٢‫ٓش ك‬ِٞ‫ٓؼ‬ ‫ش‬٤‫ٓزخىٍس طَ٘ػ‬

Iniţiat ivă legislat ivă

E14

ْ٤‫ َُِث‬٢ّٓٞ‫لش حُظ‬٤‫ظ‬ٝ

E13

ّ‫ُـش حأل‬ ٝ​َٝ‫ ٓل‬ٞ٣ٞ‫ طل‬ٞٛ ٚ‫ٍ ر‬ٞٓ‫ ٓؤ‬ٞ٣ٞ‫طل‬ ‫ش‬٤ٗ‫ٓخثَ اػال‬ٝ ١‫ َال‬٢ٛ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٤٘١ُٞ‫حُؼِٔش ح‬ ‫ش‬٤َُٔٓ‫هخثغ ح‬ُٞ‫ش \ ح‬٤َُٔٓ‫يس ح‬٣َ‫حُـ‬

81


٢ٗ‫حؿذ ٓي‬ٝ

Obligaţie civică E16

Parlamentul reprezintă poporul român şi interesele acestuia Patronatele sunt organizaţii ale patronilor

E16

‫ ٓ٘ظٔخص أٍرخد‬٢ٛ َٔ‫ؼخص أٍرخد حُؼ‬٤ٔ‫ؿ‬ َٔ‫حُؼ‬ ‫ش‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫ٗو‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Persoană fizică

E17

Persoană juridică

‫ش‬٣ٍ‫ش حػظزخ‬٤ٜ‫ٗو‬

Problemă fiscală

‫ش‬٤ُ‫ٓٔؤُش ٓخ‬

Procedura de judecată

‫وش ٓلخًٔش‬٣َ١

Procedură de urgenţă

‫وش ػخؿِش‬٣َ١

Proiect de lege

ٕٞٗ‫ع هخ‬َٝ٘ٓ

Proprietate privată

‫ش‬ٛ‫ش هخ‬٤ٌِٓ

Proprietate publică

‫ش ػخٓش‬٤ٌِٓ

Pus sub interdicţie

‫طلض حُٔ٘غ‬ ٢ٜٛٞ‫ٗظخّ ه‬ ‫خ‬ٜٔ٤‫ اػخىس ط٘ظ‬٢ٛ ‫ٓش‬ٌٞ‫ٖ حُل‬٣ٌٞ‫اػخىس ط‬ ‫م‬ٞٓ ‫خى‬ٜ‫خ حهظ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ ‫ش‬٤١‫هَح‬ٞٔ٣‫ُش ى‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ش‬٤ٓٞ‫ُش ه‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ

Ro mânia este stat naţional Ro mânia este stat unitar Ro mânia este un stat de drept Ro mânia este un stat indivizibil, iar teritoriu l nu poate fi împărţit Ro mânia este un stat suveran şi independent Sănătate publică Scutită de taxă Se întrunesc în ședință publică Se pronunţă asupra constituționalității legii

82

E17

Regulament propriu Remanierea se referă la reorganiza re Ro mânia are o economie de piaţă Ro mânia este stat democratic şi social

E18

ٚ‫خُل‬ٜٓٝ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٔؼَ حُ٘ؼذ ح‬٣ ٕ‫حُزَُٔخ‬

E18

‫كيّس‬ٞٓ ‫ُش‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٕٞٗ‫ حُوخ‬٠ِ‫ش ػ‬٤٘‫ُش ٓز‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْٔ‫ ال ط٘و‬ٝ‫خ ال طظـِأ أ‬ٍٜٟ‫ُش أ‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٍ‫حٓظوال‬ٝ ‫خىس‬٤ٓ ‫ُش ًحص‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫لش ػخٓش‬ٛ ‫زش‬٣َ٠ُ‫ ػٖ ح‬٠‫ُٓؼل‬ ‫ ؿِٔش ػخٓش‬٢‫حؿظٔغ ك‬ ٕٞٗ‫ش حُوخ‬٣ٍٞ‫وٍَ ىٓظ‬٣


E19

E19

Se supun spre dezbatere

‫ش‬٣ٌَٔ‫هيٓش ػ‬

Serviciu militar Sindicatele sunt organizaţii ale oamenilor care muncesc

ٖ٤ِٓ‫ ٓ٘ظٔخص ُِ٘خّ حُؼخ‬٢ٛ ‫حُ٘وخرخص‬ ‫ف حُظٔخٓق‬ٍٝ

Spirit de toleranţă

ٍ‫خ‬ٜ‫كخُش ك‬

Stare de asediu

E20

Stare de mobilizare

‫ي‬٤٘‫كخُش طـ‬

Stat extraco munitar

٢‫ر‬ٍٝٝ‫ُش هخٍؽ حالطلخى حأل‬ٝ‫ى‬ E20

ٕٞٗ‫ُليىحٕ رخُوخ‬٣ ‫هظْ حُزالى‬ٝ ‫ٗؼخٍ حُزالى‬ ٢ٔ٤‫حُظ٘ظ‬ ‫َ هخرَ ُإلكخُش‬٤‫خ ؿ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٍٝ‫أ‬ ‫ش‬٤ُٝ‫حرش رويٍ حُٔ​ٔئ‬ٞ‫حٓظـ‬ ‫ّ حالٗظوخرخص‬ٞ٣ ٢٘‫ش طؼ‬٤‫ٍس حٗظوخر‬ٝ‫ى‬ ‫رالى حُٔ٘​٘ؤ‬

Ţara de origine

٢‫ر‬ٍٝٝ‫حالطلخى حأل‬

Uniunea Europeană

‫ حُٔلٌٔش‬٠ُ‫ َُٓ َٓ َ ا‬ٝ ‫ِل ن‬ َ ُٓ

Urmărit şi trimis în judecată Vacanţa funcţiei Preşedinte a Ro mâniei

٢‫ ك‬ٟٞ‫خٍ حُو‬ٜ‫ُش كٔذ ٓزيأ اٗل‬ٝ‫طُ٘ظْ حُي‬ ‫ُش‬ٝ‫حُي‬

de

Viaţă intimă şi personală Vo inţa poporului Votul de încredere Ziua naţională a Român iei este 1 Decembrie

E21

‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْ٤‫ذ ٍث‬ٜ٘ٓ ٍٞ‫ٗـ‬ ‫ش‬٤ٜ‫ٗو‬ٝ ‫ٔش‬٤ٔ‫خس ك‬٤‫ك‬ ‫جش حُ٘ؼذ‬٤٘ٓ ‫ص ػوش‬ٞٛ ٕٞٗ‫ٍ ٖٓ ًخ‬ٝ‫ حأل‬ٞٛ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ ٢٘١ُٞ‫ّ ح‬ٞ٤ُ‫ح‬ َ‫ٍ \ ىٓٔز‬ٝ‫حأل‬

‫ اٌزؼزٌف‬.3

Vocabular tematic

Statul se organizează potrivit princip iului separaţiei puterilor în stat Stema ţării şi sigiliu l ţării sunt stabilite prin lege organică Teritoriul Ro mân iei este inalienabil Traşi la răspundere Tur de scrutin se referă la alegeri, ziua alegerilor

E21

ٕ‫َف ُِ٘وخ‬١

III. Definiţii 14 14 َُّٜٔ٣ ٠‫خ كظ‬ٜ‫ـظ‬٤ٛ ‫يص‬٤‫ق أُػ‬٣َ‫ حُظؼ‬ٌٙٛ ٖٓ ٞ‫ٌُٖ ُِزؼ‬ٝ ، ٢‫ش حَُ٘ك‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ّ حُِـش ح‬ٞٓ‫ؿذ هخ‬ٞٔ‫طِلخص ر‬ُٜٔ‫ق ح‬٣َ‫طْ طؼ‬ ‫ٖ حألؿخٗذ‬٤٘١‫ح‬ُِٞٔ ‫خ‬ٜٜٔ‫ك‬ 14 Definirea termenilor a fost realizată în conformitate cu Dicț ionarul Exp licativ al Limb ii Ro mâne, însă unele dintre defin iții au fost reformu late astfel încât să fie mai ușor de înțeles pentru cetățenii străini.

83


E22 ‫ّ٘ش‬٤‫ف ٓؼ‬َٝ‫ ظ‬٢‫ ك‬ٝ ‫ش‬٤‫حَُٔث‬ٝ ‫ػش‬ٞٔ​ٔ​ُٔ‫حُزَحٓؾ ح‬ٝ ٝ​َٝ‫حُؼ‬ٝ ‫ٍحص‬ٞ٘​ُ٘ٔ‫ ح‬ٟٞ‫ ٓلظ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٝ‫ حُي‬ٞ‫ رؼ‬٢‫رالت – ٍهخرش ٓٔزَوش ٓ٘لٌّس ك‬ ‫ش‬٤‫خطل‬ُٜ‫حٌُٔخٓالص ح‬ٝ ‫ حَُٔحِٓش‬٠ِ‫ػ‬ A cenzura - control prealabil exercitat, în unele state, asupra conţinutului publicaţiilor, spectacolelor, emisiunilor de radioteleviziune şi, în anu mite condiţii, asupra corespondenţei şi convorbirilor telefonice . ‫خ‬ٜ٤ِ‫حكوش ػ‬ُٞٔ‫وش رخ‬٤‫ػ‬ُٞ ‫ش‬٤‫الك‬ٛ ٠‫ أػط‬ٝ‫طبدق – أ ًّي أ‬ A ratifica - a confirma; a da valab ilitate unui act prin aprobarea lu i.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

)٢‫ٖ كو‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٠ُ‫ ال طُطزّن رؼي (رخُ٘ٔزش ا‬٢ٛ – ‫ٍِغبح‬ Abrogate - care nu mai sunt valabile, care nu se mai ap lică (nu mai despre legi!). َٟ‫ٍ أه‬ٝ‫ ى‬٢‫خ ك‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ٖ ٓلَحء‬٤٤‫ طؼ‬٠ِ‫ش ػ‬٤ٍٔٓ ‫حكوش‬ٞٓ ‫ش؛‬٤‫ُش أؿ٘ز‬ٝ‫ٓش ى‬ٌٞ‫ أكي ًٔ​ٔؼَ ػ٘ي ك‬ٞ٣ٞ‫اػزّذ – طل‬ Acreditează - împuterniceşte pe cineva ca reprezentant pe lângă guvernul unui stat străin ; aprobă oficial nu mirea în funcţie a ambasadorilor Ro mân iei în alte state. ‫ش‬٣ٌَٔ‫ حُٔالكش حُؼ‬٢‫ ٍطزش ك‬٠ِ‫أٍِز اٌجؾز – أػ‬ Amiral - cel mai înalt grad d in marina militară. E23 ‫ش ُٔوخُلش‬٤‫ش حُـ٘خث‬٤ُ‫ حُٔ​ٔئ‬ٚ‫ ر‬٢‫اٌؼفبء – ػَٔ طُِـ‬ Amnistie - act prin care se înlătură răspunderea penală pentru o infracțiune săvârşită. ‫ش‬٤ٔ٘‫ٕ ؿ‬ٝ‫ ري‬ٙ‫ْ عٕظٍخ – أٗوخ‬ٚ‫ثذ‬ Apatrizi - persoane fără cetăţenie. ‫لش‬٤ٜٗ ‫خ‬٤‫ ٓؼط‬ٚ٣‫ُؼزَِّ ػٖ ٍأ‬٣ ٢٘‫ؼ‬٣ – ٌٗ‫ٌُ ؼ جِّز ػٓ رأ‬ Avizează - îşi exp rimă părerea, dând un „aviz”. ).‫خٕ اُن‬٠٤‫ ك‬،‫ ُ​ُُِش‬،ٍ‫خ‬ٜ‫ع ٖٓ حُ٘خّ (اػ‬ٞٔ‫ذ ٓـ‬٤ٜ‫ ؿخثلش ط‬،‫َس‬٤‫زش ًز‬٤ٜٓ – ‫وبرصخ‬ Cal amitate - nenorocire mare, dezastru care loveşte o colectivitate (un uragan, un cutremur, inundaţie etc.). ٕ‫ أ‬٢٘‫ َٓحػخس طؼ‬.‫م‬٥‫ ح‬،‫خٓش‬٤ٓ ‫لش‬ٛ ،‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ‫لش‬ٛ ،َٔ‫لش ػ‬ٛ ،ٕٞ٘‫لش ه‬ٛ ‫ٕ؛‬ٞٗ‫غ حُوخ‬ٟٝ ‫ٍ حُزِي ػ٘ي‬ٞ‫ َٓحػخس ىٓظ‬- ‫رٌخ‬ٛ‫دطز‬ ُٚ ‫ؿذ حُٔزخىة حُؼخٓش‬ٞٔ‫ ر‬ٝ‫ٍ أ‬ٞ‫ؿذ حُيٓظ‬ٞٔ‫ٕ ر‬ٌٞ‫ط‬ Constituţi onalitate - atunci când o lege respectă Constituţia ţării; însuşire a unei legi, a unei acţiuni, a unui act, a unei politici etc. de a fi în conformitate cu Constituţia, ori cu principiile generale ale acesteia. E24 ‫ حؿظٔخع‬٠ُ‫ ا‬ٚ‫ ٗو‬ٚ‫ ر‬٠‫ُيػ‬٣ ٢ٍٔٓ ‫د‬ٞ‫ٔذاء – اهطخٍ ٌٓظ‬ Convocarea - chemare, înştiinţare scrisă oficială prin care este convocată o persoană la o adunare. ٕ‫ٔخ‬٣‫ ًحى حإل‬٢‫رش ك‬ِٞ‫ّ حُٔط‬ٞ‫ حُطو‬٢‫ ك‬ٝ‫ش أ‬٤٘٣‫ش ى‬٤‫ ؿٔؼ‬٢‫ٔخٕ ك‬٣‫ٖ ر٘لْ حإل‬٤٘ٓ‫ي حُٔئ‬٤‫ك‬ٞ‫ رظ‬،٢٘٣‫ٔخٕ ى‬٣‫ إل‬٢‫لف – حٌَُ٘ حُوخٍؿ‬ٚ Cult - exterio rizarea unei credinţe religioase, atât prin unirea celor de aceeaşi credinţă într-o asociaţie religioasă, cât şi prin ritualurile cerute de acea credinţă. )ٕٞٗ‫ هخ‬ٝ‫حُالُّ الطوخً هَحٍ (أ‬ٝ ‫ ؿِٔش‬٢‫ٖ ك‬٣َٟ‫ حُلخ‬ٙ‫ ٖٓ حألٗوخ‬٠ٗ‫إٌظبة – حُؼيى حألى‬

84


Cvorum - nu mărul minim de persoane prezente la o şedinţă, necesar ca să se adopte o decizie (sau o lege). ، ٍ‫َ حُٔؼخ‬٤‫ ٓز‬٠ِ‫ ػ‬،‫ُش‬ٝ‫س حُي‬ٞ‫ ه‬٢‫ ك‬٠ِ‫ حألػ‬ٞ٠‫ن حُؼ‬٣َ١ ٖ‫َّ٘ش ػ‬٤‫ طلٌْ كخالص ٓؼ‬٢‫حُظ‬ٝ ‫ش‬٤ٓ‫وش طليى اؿَحءحص اُِح‬٤‫ػ‬ٝ – َٛ‫ِزط‬ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْ٤‫ٍث‬ Decret - act prin care se stabilesc dispoziţii obligatorii ş i prin care se reglementează anumite situaţii de către un organ suprem al puterii de stat, cum este Preşedintele Ro mâniei. .‫ش َٓحػخس‬٤ٗ‫خص حُٔي‬٣َ‫حُل‬ٝ ‫م‬ٞ‫حُلو‬ٝ ‫خ حُ٘ؼذ‬ٍٜٓ‫ٔخ‬٣ ‫خ‬٤ِ‫س حُؼ‬ٞ‫غ حُو‬٤‫ش ُِٔـظٔغ ك‬٤ٓ‫خ‬٤ٓ ‫خىس‬٤‫ ه‬ٝ ْ٤‫لبؽٍخ – ٌَٗ ط٘ظ‬ٌّٛ‫د‬ Democraţie - este o formă de organizare şi conducere politică a societăţii în care puterea supremă este exercitată de popor, iar drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt respectate. E25 ‫ش‬٤‫ل‬٣َُ‫س حُوَحٍ ُِِٔطخص ح‬ٞ‫خى ه‬٣‫ش؛ حُى‬٤ِّ‫جخص حُٔل‬ُِٜ َ‫إساٌخ ِزوشٌخ – ٓ٘ق ِٓطش أًز‬ Descentralizare - a acorda mai mu ltă autoritate organelor locale; a spori puterea de decizie a autorităţilor d in teritoriu.

‫ش ٓغ‬٣ٝ‫ف ٓظٔخ‬َٝ‫ ظ‬٢‫ػش ٖٓ حُ٘خّ ك‬ٞٔ‫خص ٓـ‬١‫ ٗ٘خ‬٢‫ ك‬ٚ‫ ٓ٘خًٍظ‬٠ِ‫ ػ‬ٚ‫ش طؼَهَ حُ٘و‬٤ٔ‫ ٗل‬ٝ‫ش أ‬٤ٗ‫ش ري‬ٛ‫ ػخ‬،ِ‫ ػـ‬- ‫إػبلخ‬ .)‫ ػَرش اػخهش‬٢‫ٍ حُلًَش ؿخُْ ك‬ِٞ٘ٓ ٢ُ٘ٔ‫ ػخؿِ ػٖ ح‬ٚ‫ ٗو‬:‫ٖ (ٓؼال‬٣َ‫خء حأله‬٠‫حألػ‬ Dizabilitate - o incapacitate, o tulburare fizică sau psihică care împ iedică persoana să ia parte la activităţile dintr-o co munitate în condiţii egale cu ceilalţ i memb ri (ex. O persoană care nu mai poate merge şi e imob ilizată într-un cărucior cu rotile). .‫ هَحٍ ٓلٌٔش‬٠ِ‫ُش ر٘خء ػ‬ٝ‫ ٖٓ ى‬ٚ‫ ارؼخى ٗو‬،‫ ٓـخىٍس حُزالى‬٠ِ‫ ػ‬ٚ‫ؽزد – اؿزخٍ ٗو‬ Expulzare - a obliga o persoană să părăsească ţara; a izgoni dintr-un stat pe baza unei hotărâri judecătoreşti. ‫خ‬ٜ٤ِ‫ ػ‬ٚ٘‫ ط‬٢‫ حُظ‬١َُٝ٘‫ رَٔحػخس ح‬،‫ِذ‬١ ٠ِ‫ ر٘خء ػ‬،َٟ‫ُش أه‬ٝ‫ ى‬٠ُ‫ ا‬ٚ٤ِ‫ّ ػ‬ٌٞ‫ ٓل‬ٝ‫د أ‬ِٞ‫ ٓط‬ٚ‫ْ ٗو‬٤ِٔ‫رظٍ​ٍُ اٌّغزٍِٓ – ط‬ .‫ش‬٤ُٝ‫خص حُي‬٤‫حالطلخه‬ Extrădarea - a preda pe cineva urmărit sau condamnat altui stat, la cerere, în condiţiile prevăzute de convenţiile internaţionale. E26 .‫ طِي حُِلظش‬٢‫ طليع ك‬٢‫ حُظ‬،‫خ‬ُٜٞ‫خء ٓلؼ‬ٜ‫ هزَ حٗظ‬ٝ‫خ أ‬ٜ‫ٔش حًظ٘لض أػ٘خء حٍطٌخر‬٣َ‫ِزٍجّض – ؿ‬ Fl agrant/ă - infracţiune descoperită în mo mentul săvârşirii ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat, care se întâmp lă în acel mo ment.

Vocabular tematic

َٔ‫َ ٓؼَ حُؼ‬ٛ‫ ػ٘خ‬٠ِ‫ّ٘ش ر٘خء ػ‬٤‫م حُٔؼ‬ٞ‫ ٖٓ حُلو‬ٙ‫ػش ٖٓ حألٗوخ‬ٞٔ‫ٓـ‬ٝ‫ أ‬ٚ‫خ ٗو‬ٜ‫ؿز‬ٞٔ‫ُلَّ ّ ر‬٣ ‫خٓش‬٤ٓ – ‫ري‬ٛ‫اٌزٍّ​ٍش اٌؼٕظ‬ .ْ٘‫حُـ‬ٝ ٢‫َ حُؼَه‬ٛ‫حأل‬ٝ َٜ٘‫حُؼ‬ٝ Discriminare - politică prin care o persoană sau un grup de persoane sunt lipsite de anumite drepturi pe criterii precu m vârsta, rasa, orig inea etnică sau sexul.

.‫ش‬٣ٌَٔ‫ي؛ ٍطزش ػ‬٤‫ ٖٓ ٍطزش ػو‬٠ِ‫ أػ‬١‫زخ‬ٟ ‫ش ػخٓش َُطذ‬٤ٔ​ٔ‫عٕزاي – ط‬ General - denumire generală pentru gradele de ofiţeri superioare gradului de colonel în armată; grad militar. .ٚ‫طِن َٓحك‬٣ ٚ٘‫ ػ‬٠‫ حُٔـَّ حُٔؼل‬،‫رش‬ٞ‫ٌ حُؼو‬٤‫خ ػٖ ط٘ل‬٤‫ؿِث‬ٝ ‫ حُـلَحٕ ًخٓال‬ٚ٤ِ‫ّ ػ‬ٌٞ‫ ٓل‬٢‫وش طؼط‬٤‫ػ‬ٝ – ٛ‫ػف‬ Graţiere - act prin care se acordă unui condamnat iertarea, parţială sau totală, în executarea pedepsei; infractorul graţ iat este eliberat.

85


.ٞٛ ٞٛ ًٚٗٞ ،‫ِٗخ ًؤكَحى‬٤ٔ‫ط‬ٝ ‫ طليىٗخ‬٢‫حُظ‬ٝ ‫ش ر٘خ‬ٛ‫لخص حُوخ‬ُٜ‫ٌخ – ح‬ٛ٘ Identi tate - trăsăturile care ne sunt caracteristice, care ne definesc şi ne individualizează, faptul de a fi identic cu sine însuşi. .ْ٤ِٓ ٌِٚٔٓ،َ‫ آه‬ٝ‫َف أ‬١ ٠ُ‫َ ا‬٤ُٔ‫ٕ ح‬ٝ‫؛ ى‬٢‫ػ‬ٟٞٞٓ ٍ‫ْ ػخى‬٤٤‫ طو‬٠ِ‫ِٕظف – هخىٍ ػ‬ Imparţial - capabil să facă o apreciere justă, obiectivă; nepărtinitor, corect. E27 ‫ كن‬،‫خ‬ٜ٤ُ‫ ا‬٢ٔ‫٘ظ‬٣ ٢‫جش حُظ‬٤ُٜ‫حكوش ح‬ٞٓ ٕٝ‫ ى‬ٚ٤ِ‫ ػ‬ٞ‫ حُوز‬٢‫ِو‬٣ ٝ‫ أ‬ٚ‫الكو‬٣ ٕ‫ش رؤ‬١َُِ٘ ‫ف‬ٞٔ​ٔٓ َ٤‫ ؿ‬،ٚ‫ ُ٘و‬١ُ‫خ‬٤‫غ حٓظ‬ٟٝ – ‫ؽظبٔخ‬ ٢‫ُش حُظ‬ٝ‫ حُي‬٢‫ٕ حُٔطزن ك‬ٞٗ‫ْ ُِوخ‬ٜ‫ػ‬ٞ٠‫) ُؼيّ ه‬َٙ‫ آه‬٠ُ‫ٕ ا‬ٞ٣ٍ‫ٕ اىح‬ٞ‫ ٓ٘ظٔز‬،ٕٞ٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫ٖ( ىر‬٤٘٤‫ ٓؼ‬ٙ‫ف الٗوخ‬ٞ٘ٔٓ ٢‫حٓظؼ٘خث‬ .‫خ‬ٜ٤‫ ك‬١‫ٕ ر٘​٘خ‬ٞٓٞ‫و‬٣ Imunitate - situaţie priv ileg iată, de a nu putea fi urmărit de poliţie sau arestat fără aprobarea organului din care fac parte; drept exclusiv acordat anumitor persoane (diplo maţ i, personal administrativ etc.) de a nu se supune jurisdicţiei statului în care activează.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

.َ٤‫ ُِـ‬ٙ‫ اػطخإ‬،ٚ‫ؼ‬٤‫ٌٖٔ ر‬٣ ‫س اٌزظزف فٍٗ – ال‬ٛ‫ؽك ال ٌغ‬ Inalienabil - care nu poate fi vândut, înstrăinat. .َٔ‫ ػٖ حُؼ‬ِٜٚ‫ٌٖٔ ك‬٣ ‫ ال‬١ٌُ‫ ح‬،‫لش‬٤‫ظ‬ُٞ‫ ٖٓ ح‬ٚ‫ اهخُظ‬ٝ‫ أ‬ِٚ٣‫ طزي‬،ٚ‫ٌٖٔ اكخُظ‬٣ ‫ ال‬١ٌُ‫غٍز لبثً ٌٍؼشي – ح‬ Inamovi bil - care nu poate fi transferat, înlocuit sau destituit din funcţie, nu poate fi concediat. .ٕ‫خ – ٓظ٘خكَطخ‬ٛ‫خ‬٣‫ٔخ رِٔح‬ٛٝ – ْٖ٤‫ظ‬٤‫الك‬ٛ ،ْٖ٤‫لظ‬٤‫ظ‬ٝ ‫ ؿٔغ‬٠ِ‫ٕ) ػ‬ٞٗ‫ حُوخ‬٢‫ ك‬ٚ٤ِ‫ ػ‬ٜٙٞ٘ٓ(َ‫ كظ‬،ٍٝ‫ حُٔظؼخ‬،َ‫ِٕبلغ – حُٔظ٘خك‬ Incompati bil - care exclude, care nu se potriveşte; interzicere (prevăzută de lege) de a cu mu la două funcţii, două atribuţii care, p rin caracterul lor, sunt contradictorii. .َٟ‫ظ خثق أه‬ٝ​ٝ ٢‫ظ٘خك‬٣ ‫غ‬ٟٝ – ‫رٕبلغ‬ Incompati bilitate - situaţie care exclude alte funcţii. E28 )َٙ‫ آه‬٠ُ‫ حإلكخُش ا‬،‫خٍ حُويٓش‬١‫ ا‬٢‫ش (حُٔلَ ك‬٤‫ش ٗلوخص آظؼ٘خث‬٤‫ حَُحطذ ُظـط‬٠ِ‫س ػ‬ٝ‫ ٓخ ػال‬ٚ‫كَ ُ٘و‬ٞٓ ‫ى‬ٞ‫ٌغ – ٓزِؾ ٖٓ حُ٘و‬ٛ‫رؼ‬ ‫؛ ىهَ؛‬،‫ٍَ ٓٔزذ‬ٟ ٝ‫ ػٖ اكـخف أ‬ٞ٣ٞ‫؛ طؼ‬،‫ٖ ُلظَس حُؼطِش‬٤‫ظل‬ُِٞٔ ‫يكغ‬٣ ‫؛ ٓزِؾ‬ٚ‫لظ‬٤‫ظ‬ٝ ٢‫ٍ ك‬ٞٔ٘ٓ َ٤‫ِ ؿ‬٤ٔ‫ٌ ػَٔ ٓظ‬٤‫ ُظ٘ل‬ٝ‫أ‬ .‫ٍحطذ‬ Indemnizaţie - su mă de bani, acordată cuiva în afara retribuţiei, pentru acoperirea unor cheltuieli excepţionale (deplasare în interes de serviciu, transfer etc.) sau pentru prestarea unei munci speciale în afara funcţiei de bază; sumă de bani plăt ită salariaţ ilor pentru timpul concediului; despăgubire pentru un prejudiciu sau pentru o pagubă suferită; venit; salariu. .)ّ‫َ هخرِش ُالٗؤخ‬٤‫ (حُزالى ؿ‬ٚٓ‫ٌٖٔ حٗؤخ‬٣ ‫ال ٌزغشأ – ال‬ Indi vizi bilă - nu se poate împărţi (ţara nu poate fi împărţită). .‫لخ‬ٜ٘ٓ ،‫خ‬٤‫ػ‬ٟٞٞٓ ،‫ ًخٓال‬ٚ‫ روخث‬ٝ‫ أ‬ًٚٗٞ ‫ِس‬٤ٓ – ‫رّبٍِخ‬ Integritate - însuşirea de a fi sau de a rămâne intact, obiectiv, corect. .‫َس‬٤ٜ‫ ٓئهض ُلظَس ه‬ٞ٣ٞ‫إٔبثخ – طل‬ Interi mat - mandat provizoriu, temporar, pentru o perioadă scurtă de timp. ٖ‫ ٓؼخهزش؛ ػ‬ٝ‫ ْٓ أ‬،‫ش ٓالكوش‬٣‫خ أٓخّ أ‬٤‫ٕ َٗػ‬ٜٞٓ – ٙ‫ْٔ؛ ػٖ حألٗوخ‬٣ ُْ ‫؛‬ًٚ‫خ‬ٜ‫م – ٓظؼٌٍ حٗظ‬ٞ‫ حُلو‬،ٖ٤ٗ‫ح‬ٞ‫ٍِٕغ – ػٖ حُو‬ .ّ‫حكوش حُ٘خثذ حُؼخ‬ٞٔ‫ش ر‬٤‫ كخالص حٓظؼ٘خث‬٢‫خ اال ك‬ٜ٘٤‫ظؼٌٍ طلظ‬٣ – ‫ حَُٔحِٓش‬،ًٖ‫حُٔ​ٔخ‬ Invi olabil - despre legi, drepturi – care nu poate fi încălcat; de neviolat; despre persoane – care este apărat în mod legal de orice urmărire, atingere sau pedepsire; despre domicilii, corespondenţă – care nu poate fi percheziţ ionat decât în cazuri excepţionale, având autorizaţ ia procurorului.

86


E29 .ٕ‫ حُزِيح‬ٞ‫ رؼ‬٢‫ٖ ك‬٤‫ حٍؿ‬٢‫ش ك‬٣ٌَٔ‫ ِِٓٔش حَُٔحطذ حُؼ‬٢‫ ٍطزش ك‬٠ِ‫ِبرشبي – أػ‬ Mareşal - gradul cel mai înalt d in ierarh ia militară, din armată în unele ţări. .ْٜٓ ٢‫ حؿظٔخػ‬ٝ‫ أ‬٢ٓ‫خ‬٤ٓ ‫٘ؼوي رٔ٘خٓزش كيع‬٣ ‫حٓغ حُ٘طخم‬ٝ ّ‫َ ػخ‬ٛ‫ طظخ‬،‫رغّغ – حؿظٔخع‬ Mi ting - adunare, manifestaţie publică cu caracter foarte larg, prilejuită de un eveniment politic sau social important. .ٟٜٞ‫ش ه‬٤ٔٛ‫ ٓٔخثَ ًحص أ‬ٚ‫و‬٣ ‫ رٔخ‬ٚ‫ٓطخُزخط‬ٝ ٙ‫ح‬ٝ‫ٌٗخ‬ٝ‫ أ‬ٚ‫هل‬ٞٓ ٖ‫ ػ‬ٚ٤‫ؼزَ ك‬٣ ،‫ض‬٣ٜٞ‫ رخُظ‬ٚ٤ِ‫حكن ػ‬ٞٓ ،‫ِذوزح – هَحٍ حؿظٔخع‬ Moţiune - hotărâre a unei adunări, aprobată prin vot, prin care aceasta îşi exprimă atitudinea, doleanţele sau revendicările în anu mite probleme majore. .‫ٍ حُزالى‬ٞ‫ ىٓظ‬٢‫ٕ ال طَحػ‬ٞٗ‫َ ػ٘يٓخ أكٌخّ هخ‬ٜ‫ظ‬٣ ‫غ‬ٟٝ – ‫رٌخ‬ٛ‫ػذَ دطز‬ Neconstituţi onalitate – situaţie care apare când prevederile unei leg i nu respectă Constituţia ţării. .‫ اُـخء‬،ٍٞ‫خُق حُٔلؼ‬ٛ َ٤‫ثطالْ – ؿ‬ Nulitate – nu mai este valabilă, anulare.

E30 .‫ ِٓطش ػخٓش‬ٝ‫ ٓئٓٔش أ‬٠ُ‫ٗش ا‬ٞ٘‫ ٓطخُزش ٓؼ‬،‫ِذ‬١ – ‫ػزٌؼخ‬ Petiţie - cerere, solicitare adresată unei instituţii sau autorităţi publice. .‫ش‬٤ٓ‫خ‬٤ٓ ‫حؿي ػيس أكِحد‬ٞ‫رؼذد (طٍبطً) – ط‬ Pluralism (politic) - existenţa mai multor partide politice. ‫ هزال‬،َ‫طبثك – ٖٓ هز‬ Precedent - anterior; de dinainte. .١ٍَٟٝ ‫ء‬٢ٗ ٖٓ ،ٚ‫ٔظلو‬٣ ‫ رلن‬،‫ِلش‬ٜٔ‫ظٔظغ ر‬٣ ٕ‫ ح‬٠ِ‫ ٓخ ػ‬ٚ‫رؾزٌُ – ػَهِش ٗو‬ Privare - lipsire, a împ iedica pe cineva să se bucure de un avantaj, de dreptul care i se cuvine, de ceva necesar. ‫ش ٌَٗح‬٤‫ٕ أىػ‬ٞ‫َكؼ‬٣ ٝ‫ش أ‬٤٘٣‫ي ى‬٤ٗ‫ٕ أٗخ‬ِٞ‫َط‬٣ٝ ‫خ‬ٜٗٝ‫ؼزي‬٣ ‫ٕ ٓويٓخص‬ِٞٔ‫ل‬٣ ْٛٝ ‫ًذ‬ُٞٔ‫خ رخ‬ٜ٤‫ٕ ك‬ٞ٘ٓ‫َ حُٔئ‬٤ٔ٣ ‫ش‬٤٘٣‫اوجخ – َٓحْٓ ى‬ِٛ .ٖ٤‫ ظَف ٓؼ‬٢‫خ ك‬ٜ٤ُ‫ ُالٓظؼخٗش ا‬ٝ‫ش أ‬ُٛٞ‫ُأل‬ Procesiune - ceremonie religioasă în timpul căreia credincioşii merg în convoi, purtând diferite obiecte de cult, cântând imnuri relig ioase sau rostind rugăciuni, pentru a mu lţumi sau a cere ajutorul div inităţii într-o anu mită împ rejurare. E31 .ٚ‫و‬٤‫ٗظخثؾ ططز‬ٝ ٕٞٗ‫ رخُوخ‬٢َُٔٓ‫ْ – حالػظَحف ح‬ٛٔ‫إػالْ لب‬ Promulgare - recunoaşterea oficială a leg ii şi a efectelor aplicării ei.

Vocabular tematic

١ٝ‫ ٓلخًٔش حُيػخ‬٢‫خّ ك‬ٜ‫طيػْ حالط‬ٝ ‫ش‬٤‫ٍ حألؿَحءحص حُـِحث‬ٝ‫ حُٔلخًْ طِح‬ٞ‫ٕ ٓغ رؼ‬ٝ‫ش ط٘ظـَ رخُظؼخ‬٤‫خث‬٠‫ٍٔبثخ ػبِخ – ٓئٓٔش ه‬ .‫ش‬٤‫حُـ٘خث‬ Parchet – instituţie judiciară care funcţionează pe lângă unele instanţe judecătoreşti, cu atribuţia de a exercita acţiunea penală şi de a susţine acuzarea la judecarea proceselor penale.

.‫خ‬َٛ٤‫َ ٖٓ ؿ‬٠‫خ أك‬ٜ٠‫ٕ رؼ‬ٌٞ٣،‫ريٗخ‬ٝ ‫ش ػوال‬٣ٝ‫ٔض ٓظٔخ‬٤ُ ‫ش‬٣َ٘‫َ حُز‬ٛ‫ِػْ إٔ حُؼ٘خ‬٣ ّٜٞ‫ػٕظزٌخ – ٓل‬ Rasism - concepţie care susţine că rasele u mane nu sunt egale din punct de vedere intelectual şi fizic, unele fiind superioare altora.

87


.‫ُش‬ٝ‫ش ُِي‬٤ٔٛ‫ ٓٔؤُش ًحص حأل‬٢‫ْ ك‬ٜ‫ٖ إلريحء آٍحث‬٣ٞ‫ٖ حُٔيػ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ٍس ح‬ٝ‫اطزفزبء – ٓ٘خ‬ Referendum - consultare a cetăţenilor, care sunt chemaţi să se pronunţe, prin vot, asupra unei probleme impo rtante pentru stat. .‫لش ػخٓش‬٤‫ظ‬ٝ ٖٓ ‫ اهخُش‬،‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ٠ِ‫خ ر٘خء ػ‬ٜ٤‫ ك‬ٚ٘٤٤‫ رؼيٓخ طْ طؼ‬٢‫ؿذ كن َٗػ‬ٞٔ‫لش ػخٓش ر‬٤‫ظ‬ٝ ٖ‫ ٓخ ػ‬ٚ‫َ ٗو‬ٜ‫ظف – ك‬ِٛ ‫ػشي‬ Revoca - a scoate dintr-o funcţie publică, în baza unui drept legal, pe cineva care a fost numit în aceea funcţie printr-un act; destituire dintr-o funcţie publică.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

.‫خ‬ٜٔ‫خ ر٘ل‬َٛ٤ٜٓ ٍَ‫ُش طو‬ٝ‫ طِي حى‬،َٟ‫ُش أه‬ٝ‫ُش ػٖ ى‬ٝ‫طٍبدح – حٓظوالٍ ى‬ Suverani tate - independenţa unui stat faţă de alt stat, statul poate hotărî singur pentru el. E32 .‫خ‬ٜ٘ٓ ‫ُش‬ٝ‫ حُي‬٢٘١ٞٓ ًَ ‫ي رٌُي حٓظلخىس‬ٜ‫و‬٣ٝ ،‫ش‬٤ٓٞٔ‫ ػ‬٢ٛ ٍٞ‫ُش رخُيٓظ‬ُٞٔ٘ٔ‫م ح‬ٞ‫؛ حُلو‬٢ٓٞٔ‫ ػ‬ٞٛٝ ‫ء‬٢ٗ ‫ِس‬٤ٓ ،‫لش‬ٛ – ‫ٍِخ‬ّٛ‫ػ‬ Uni versalitate - caracterul, însuşirea a ceea ce este universal; drepturile din Constituţie sunt universale, în sensul că toţi cetăţenii statului beneficiază de ele. .‫خ‬٤ٍٔٓ ‫خ‬ٜ‫طؼظَف ر‬ٝ ‫ٔش‬٤ِٓ َ‫وش طؼظز‬٤‫ػ‬ٝ – ‫ب‬ٍٙ​ٍ‫ِظذق ػ‬ Vali dată - declarată corectă şi recunoscută ca fiind oficială. .‫ذ‬٣َ‫ؿ‬/٢‫ أؿ٘ز‬ٞٛ ‫ًَ ٓخ‬ٝ ‫ش حألؿخٗذ‬٤ٛ‫وزاٍ٘خ األعبٔت – ًَح‬ Xenofobie – ura faţă de străini şi de tot ceea ce este străin.

‫ار‬ٛ‫ ؽ‬. 4 IV. Dialoguri ٗ‫اعجبر‬ٚ​ٚ ًٔ‫ِب‬ٚ‫اؽٓ ر‬ِٛ ‫ق‬ٛ‫ؽم‬ Drepturile şi îndatoririle unui cetăţean român E33 ٖٓ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬٢‫ه‬ٞ‫ كو‬٢ٛ ‫ي إٔ أػَف ٓخ‬٣ٍ‫ أ‬.َٔ‫ ًخٕ حُؼ‬٢‫يك‬ٛٝ 2010 ّ‫ ػخ‬٢‫خ ك‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ؿجض ا‬ٝ ٢‫ٖ أؿ٘ز‬١‫ح‬ٞٓ ‫ أٗخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٍٞ‫ش ٗظَ ىٓظ‬ٜ‫ؿ‬ٝ RTT: Sunt cetăţean străin şi am venit în Ro mânia d in anul 2010, în scop de muncă. Aş vrea să ştiu care sunt drepturile mele în Ro mânia d in punct de vedere al Constituţiei Ro mâniei? .ْٜ‫ٓٔظٌِخط‬ٝ ٙ‫ش حألٗوخ‬٣‫ظٔظغ رلٔخ‬٣ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ٌٖٔ ك‬٣ ٖ١‫ح‬ٞٓ ًَ ٕ‫ أ‬٠ِ‫خ ػ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٍٞ‫ ىٓظ‬ٚ٘٣ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Constituţia Român iei prevede pentru orice cetăţean străin care locuieşte în Român ia dreptul de a se bucura de protecţia generală a persoanelor şi a averilo r sale. ‫؟‬٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ‫م‬ٞ‫ كو‬٢ٛ ‫ ٓخ‬٢ُ ٍٞ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٛ ،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ حُـ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬٢ٜ٘ٔ٣ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Sunt interesat să dobândesc cetăţenia română, îmi puteţi spune care sunt drepturile unui cetăţean român? ‫ش؛‬٤ٔ‫حُ٘ل‬ٝ ‫ش‬٤ٗ‫حكظَحّ حُلَٓش حُزي‬ٝ ٖ٤‫ حُؼ‬٢‫ حُلن ك‬:‫ش‬٤ُ‫خص حُظخ‬٣َ‫حُل‬ٝ ‫م‬ٞ‫ رخُلو‬٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ًَ ‫ظٔظغ‬٣ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ ‫َ؛‬٤ٔ٠ُ‫ش ح‬٣َ‫ش حُٔ​ٌٖٔ؛ َٓ حَُٔحِٓش؛ ك‬٤ً‫خ‬ٜ‫ش؛ ػيّ حٗظ‬ٛ‫حُوخ‬ٝ ‫ش‬٤ِ‫حُؼخث‬ٝ ‫ٔش‬٤ٔ‫خس حُل‬٤‫ حُل‬٢‫ش حُظ٘وَ؛ حُلن ك‬٣َ‫ش؛ ك‬٣‫ش حُلَى‬٣َ‫حُل‬ ٢‫لش؛ حُلن ك‬ُٜ‫ش ح‬٣‫ كٔخ‬٢‫ حُؼوخكش؛ حُلن ك‬٠ُ‫ؽ ا‬ِٞ‫َ حُز‬٤ٜٔ‫ حُظؼِْ؛ ط‬٢‫ٓخص؛ حُلن ك‬ِٞ‫ حُٔؼ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬٢‫َ؛ حُلن ك‬٤‫ش حُظؼز‬٣َ‫ك‬

88


َٔ‫ حُؼَٔ – ٓ٘غ حُؼ‬٢‫ش حُظ٘خٍى؛ حُلن ك‬٣َ‫ش حالؿظٔخػخص؛ ك‬٣َ‫ُ٘ظوذ؛ ك‬٣ ٕ‫ أ‬٢‫ض؛ حُلن ك‬٣ٜٞ‫ حُظ‬٢‫ٔش؛ حُلن ك‬٤ِٓ ‫جش‬٤‫ ر‬٢‫ٖ ك‬٤‫حُؼ‬ ‫ٖ؛‬٤‫ه‬ٞ‫حُٔؼ‬ٝ ‫حُ٘زخد‬ٝ ٍ‫لخ‬١‫ش حأل‬٣‫ٖ ػخثِش؛ كٔخ‬٣ٌٞ‫ ط‬٢‫ حالٍع؛ حُلن ك‬٢‫ش؛ حُلن ك‬٣‫خى‬ٜ‫ش حالهظ‬٣َ‫َحد؛ حُل‬ٟ‫ حإل‬٢‫؛ حُلن ك‬١ٍ‫حإلؿزخ‬ .‫ٍَ ٖٓ هزَ ِٓطش ػخٓش‬٠‫ ٓظ‬ٚ‫ ُ٘و‬ٟٞ‫ ٍكغ ىػ‬٢‫حُلن ك‬ Jurist: Orice cetăţean ro mân are următoarele d repturi şi libertăţi: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică; libertatea indiv iduală; dreptul la apărare; libera circulaţie; dreptul la v iaţa intimă, familială şi p rivată; inviolab ilitatea domiciliulu i; secretul corespondenţei; libertatea conştiinţei; libertatea de exprimare; dreptul la informaţ ie; dreptul la învăţătură; accesul la cultură; dreptul la ocrotirea sănătăţii; dreptul la mediu sănătos; dreptul de vot; dreptul de a fi ales; libertatea întrunirilo r; dreptul de asociere; dreptul la muncă - interzicerea muncii forţate; dreptul la grevă; libertatea economică; dreptul la moştenire; dreptul de a întemeia o familie; protecţia copiilor şi a tinerilor, a persoanelor cu handicap; dreptul de a acţiona al persoanei vătămate de o autoritate publică. ‫؟‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٖ ح‬١‫ح‬ُٞٔ‫حؿزخص ح‬ٝ ٢ٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Dar ce îndatoriri are cetăţeanul ro mân?

‫ش؟‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ٌٖٔ حًظٔخد حُـ‬٣ ‫ق‬٤ً : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Cu m se dobândeşte cetăţenia română? .‫ ػ٘ي حُطِذ‬ٝ‫الىس أ‬ُٞ‫ش رخ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ طٌظٔذ حُـ‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Cetăţenia ro mână se dobândeşte prin naştere sau la cerere. !‫ٓخ ٓٔظؼخ‬ٞ٣ ‫ ُي‬٠٘ٔ‫ أط‬.‫ٓخص‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٌٙٛ ًَ ٠ِ‫ حٌَٗى ػ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Vă mu lțu mesc pentru toate aceste informaţ ii. Vă doresc o zi fru moasă! !‫خ‬٠٣‫يح ُي أ‬٤‫ٓخ ٓؼ‬ٞ٣ !ٍَٝٓ ٌَ‫ ر‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Cu mare plăcere! Şi dumneavoastră vă doresc o zi minunată! ٌٓ‫اٌذ‬ٚ ‫اط‬ٚ‫اٌش‬ Căsători a şi religia E34 ‫ؽ‬ِٝ‫ي إٔ أػَف إ ًخٕ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ أط‬٣ٍ‫ ح‬.‫خ ُِيٍحٓش‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ ؿجض ا‬.‫ش‬٤ٔ٘‫ حُـ‬٢٘٤ٛ ‫؛‬ٞٛ ‫ ؿ٘ؾ‬٢ٔٓ‫َ! ح‬٤‫زخف حُو‬ٛ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ٖٓ ،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ك‬ RTT: Bună ziua! Nu mele meu este Jing Hu, sunt cetăţean chinez şi am venit în Ro mânia pentru a studia. Aş dori să ştiu dacă pot să mă căsătoresc în Ro mânia, cu un cetăţean ro mân .

Vocabular tematic

‫ش؛‬٤ُ‫ٔخص حُٔخ‬ٛ‫ي حُٔ​ٔخ‬٣‫ٖ؛ طٔي‬١ُٞ‫ٖ؛ حُيكخع ػٖ ح‬١ُٞ‫ ح‬ٙ‫ طـخ‬ٙ‫ حإلهال‬:‫ش‬٤ُ‫حؿزخص حُظخ‬ُٞ‫ ح‬٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ٌَُ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .ٖ٣َ‫ه‬٥‫م ح‬ٞ‫ن كو‬٣‫خ‬٠‫خ إٔ ال ط‬١َٗ ٚ‫خط‬٣َ‫ك‬ٝ ٚ‫ه‬ٞ‫ُش كو‬ٝ‫ِٓح‬ Jurist: Orice cetăţean ro mân are următoarele îndatoriri: fidelitatea faţă de ţară; apărarea ţării; plata contribuţiilor financiare, precum şi exercitarea drepturilor ş i a libertăţilor astfel încât să nu fie afectate drepturile celorlalte persoane.

‫حكوش‬ٞٔ‫ ر‬٢٘‫ؼ‬٣ ‫ش‬٣َ‫ رل‬ٚ٤ِ‫حكن ػ‬ٞٓ ‫حؽ‬ُٝ ٠ِ‫ؼظٔي ػ‬٣ ‫ٖ ػخثِش‬٣ٌٞ‫ ط‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬.‫ؽ‬ِٝ‫ رخٌٓخٗي إٔ طظ‬،َ‫ أؿ‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .‫ش‬٣ٝ‫م ٓظٔخ‬ٞ‫ؿخٕ رلو‬ُِٝ‫ظٔظغ ح‬٣ ،‫ش‬٤‫ؿ‬ُِٝ‫ أػ٘خء حُؼالهش ح‬.‫ٖ حُٔ٘ظًَش‬٤‫ؿ‬ُِٝ‫ح‬ Jurist: Sigur că puteţi să vă căsătoriţi. În Ro mân ia, se considerǎ cǎ întemeierea unei familii se realizeazǎ prin încheierea unei cǎsǎtorii liber-consimţite, adicǎ realizate prin acordul comun al celor doi soţi. Pe tot parcursul relaţ iei dintre ei, cei căsătoriţi vor avea drepturi egale. .٢٘٣‫ي أٗؤػَف إ ًخٕ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ أكظلع ري‬٣ٍ‫ أ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Aş vrea să ştiu şi dacă pot să-mi păstrez religia mea.

89


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

ٖ٣‫ ى‬١‫خٍ أ‬٤‫ش حهظ‬٤ٗ‫ آٌخ‬ٚ‫ ٗو‬١‫ أ‬٢‫خ طؼط‬ٜٗ‫ ح‬٠٘‫ رٔؼ‬،‫خ‬ٜ٘ٔ٠‫ط‬ٝ ‫ش‬٤٘٣‫ش حُي‬٣َ‫ش رخُل‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ُش ح‬ٝ‫ طؼظَف حُي‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ ‫ٔش‬٤ٌُ٘‫ ح‬،‫ش‬٤ًٔ​ًٞ‫ٔش حألٍػ‬٤ٌُ٘‫ ح‬:‫خ‬ٜ٘ٓ ٕ‫خ‬٣‫خ ػيس أى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ طؼظَف ك‬.‫ش‬٤ٜ‫ حُ٘و‬ٚٔ٤‫ه‬ٝ ٚ‫كخط‬ٞٔ١ ٖٓ ٚٔٓ‫َٓح‬ٝ ٚٓٞ‫وظَد رطو‬٣ ،)‫ش‬٤ٌ٤ُٞ‫ش حٌُخػ‬٤‫و‬٣َ‫ٔش حإلؿ‬٤ٌُ٘‫ٓخ ( ح‬ٍٝ ‫كيس ٓغ‬ُٞٔ‫ٔش ح‬٤ٌُ٘‫ ح‬، )‫ش‬٤‫ش (حُزَطٔظخٗظ‬٤٘٤‫ش حٌُِل‬٤‫الك‬ٛ‫ٔش حإل‬٤ٌُ٘‫ ح‬،‫ش‬٤ٌ٤ُٞ‫ش حٌُخػ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ح‬ -‫ش‬٣َ‫ػ‬ُِٞ‫ش ح‬٤ِ٤‫ٔش حألٗـ‬٤ٌُ٘‫ ح‬،٢ٓ‫ذ حإلٓال‬ٌُٛٔ‫ ح‬،‫ش‬٣‫ي‬٤‫ك‬ٞ‫ٔش حُظ‬٤ٌُ٘‫ ح‬،‫ش‬٤‫ش حُٔزظ‬٤‫ج‬٤‫ٔش حُٔـ‬٤ٌُ٘‫ ح‬،‫ش‬٤ٗ‫ٔش حُٔؼٔيح‬٤ٌُ٘‫ ح‬،‫ش‬٤٘٤ٔ​ٔ‫ٔش حُو‬٤ٌُ٘‫ح‬ ٢‫وغ ك‬٣ ٌُٖٝ ‫ُش‬ٝ‫خٕ ٓٔظوِش ػٖ حُي‬٣‫ ًَ حألى‬.‫خ‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ ١ُٞٓٞٔ‫ذ ح‬ٌُٛٔ‫ ح‬،‫ٔش‬٣‫ّ حُوي‬ٞ‫ رخُطو‬٢‫ل‬٤ٔ​ُٔ‫ذ ح‬ٌُٛٔ‫ ح‬،٢‫ؿٔط‬ٝ‫ذ حأل‬ٌُٛٔ‫ح‬ .‫خ‬ٜٔ‫خ ىػ‬ٜ‫حؿز‬ٝ Jurist: Statul ro mân recunoaşte şi garantează libertatea religioasă, în sensul că oferă oricărei persoane posibilitatea de a opta pentru o anumită confesiune – ale cărei princip ii şi practici se apropie de idealurile şi valorile sale personale. În România sunt recunoscute oficial mai mu lte culte religioase, printre care: Biserica Ortodo xă Ro mână, Biserica Ro mano-catolică, Biserica Reformat-calv ină (protestantă), Biserica Ro mână Un ită cu Roma (Biserica Greco-catolică), Biserica Penticostală, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, Biserica Un itariană, Cultul Musulman, Biserica Evanghelică-Lutherană de Confesiune Augustană, Cultul Creştin de Rit Vechi, Cultul Mozaic şi altele. Cu ltele relig ioase sunt autonome faţă de stat, care are însă obligaţia de a le sprijini. ‫لِ٘خ؟‬١ ‫ش‬٤ٔ٘‫ٕ ؿ‬ٌٞ‫ ٓخ ط‬.َٓ‫ حُٔوزِش كخ‬٢‫ؿظ‬ُٝ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Viitoarea mea soţie este însărcinată, care va fi cetăţenia copilulu i nostru? .‫خ‬٤٘٤ٛ ‫٘خ‬١‫ح‬ٞٓ ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫٘خ‬١‫ح‬ٞٓ ٌٕٞ٣ ‫ هي‬.َ‫ش حُطل‬٤ٔ٘‫ ؿ‬٢ٛ ‫وٍَحٕ ٓؼخ ٓخ‬٣ ‫ؿش‬ُِٝ‫ح‬ٝ ‫ؽ‬ُِٝ‫ ح‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Soțul și soția hotărăsc împreună care va fi cetăţenia copilulu i. El poate să fie cetăţean român sau cetăţean chinez. !َ٤‫ ىٓض رخُو‬.‫ٓخص‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٌٙٛ ًَ ٠ِ‫ أٌَٗى ػ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Vă mu lţu mesc mult pentru toate aceste informaţii. Nu mai b ine! !‫ ىحثٔخ‬،ٍَٝٓ ٌَ‫ ر‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Cu mare plăcere, oricând! ‫طٍطبد ػبِخ‬ Autorităţi publice E35 .‫ُش‬ٝ‫ حُي‬٢‫ حُِٔطخص حُؼالع ك‬٢ٛ ‫ي إٔ أػَف ٓخ‬٣ٍ‫ أ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Aş dori să ştiu care sunt cele trei puteri în stat. .‫ش‬٤‫خث‬٠‫حُِٔطش حُو‬ٝ ‫ش‬٣ٌ٤‫حُِٔطش حُ٘ظل‬ٝ ‫ش‬٤‫ؼ‬٣َ٘‫ حُِٔطش حُظ‬٢ٛ ‫ُش‬ٝ‫ حُي‬٢‫ حُِٔطخص حُؼالع ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Cele trei puteri în stat sunt puterea legislativă, puterea executivă şi puterea judecătorească. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ٖ ك‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٠ِ‫يم ػ‬ٜ٣ ٖٓ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Cine adoptă legile în Ro mân ia? .ٖ٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٠ِ‫يم ػ‬ٜ٣ ٕ‫ حُزَُٔخ‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: În Ro mânia, Parlamentul adoptă legile. ‫ٓش؟‬ٌٞ‫ٍ حُل‬ٝ‫ ى‬ٞٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Care este rolu l Guvernulu i?

90


.‫خىس حُؼخٓش حإلىحٍس حُؼخٓش‬٤‫ٍ حُو‬ٝ‫طِح‬ٝ ‫ش ُِزِي‬٤‫حُوخٍؿ‬ٝ ‫ش‬٤ِ‫خٓش حُيحه‬٤ُٔ‫ن ح‬٤‫ٓش طلو‬ٌٞ‫ٖٔ حُل‬٠‫ ط‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a ad min istraţiei publice. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ٖ ك‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫حع حُو‬ٞٗ‫ أ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: De câte tipuri sunt legile în Ro mân ia? .‫ش‬٤ٔ٤‫ٖ ط٘ظ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ه‬ٝ ‫ش‬٣‫ٖ ػخى‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ ه‬،‫ش‬٣ٍٞ‫ٖ ىٓظ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ ه‬:‫حع‬ٞٗ‫ ػالػش أ‬٠ُ‫ٖ ا‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ ط٘ؤْ حُو‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: În Ro mân ia legile sunt de trei tipuri: leg i constituţionale, legi o rdinare şi legi organice. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْ٤‫ذ ٍث‬ٜ٘ٓ ‫ اٗخرش‬٠ُٞ‫ظ‬٣ ٖٓ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Cine asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al Ro mân iei? .‫حد‬ُٞ٘‫ْ ؿَكش ح‬٤‫ ٍث‬ٝ‫م أ‬ٞ٤ُ٘‫ْ ٓـِْ ح‬٤‫خ ٍث‬ٛ‫ال‬ٞ‫ظ‬٣ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْ٤‫ذ ٍث‬ٜ٘ٓ ‫ اٗخرش‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Interimatul funcţiei de Preşedinte al Ro mâniei este asigurat de Preşedintele Senatului sau de Preşedintele Camerei Deputaţilor. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْ٤‫ٍ ٍث‬ٝ‫ ى‬ٞٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ ٍٞ‫ َٓحػخس حُيٓظ‬٠ِ‫َ٘ف ػ‬٣ ٞٛ .‫ش حُزِي‬٤ٓ‫حطٔخ‬ٝ ‫كيس‬ٝ​ٝ ٍ‫ٖٔ حٓظوال‬٠٣ٝ ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ُش ح‬ٝ‫ٔؼَ حُي‬٣ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ْ‫ ٍثز‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .‫ كٖٔ ػَٔ حُِٔطخص حُؼخٓش‬٠ِ‫ػ‬ٝ Jurist: Preşedintele Român iei reprezintă statul român şi garantează independenţa, unitatea şi integritatea ţării. El are grijă ca să fie respectată Constituţia şi ca autorităţile publice să funcţioneze bine.

‫اإلدارح‬

Administraţie E36 ‫ش‬٤ِ‫ي إٔ أػَف – رٔ٘خٓزش اؿَحء حالٗظوخرخص حُٔل‬٣ٍ‫أ‬ٝ ٞ٤‫ز‬٤ٓ ‫٘ش‬٣‫ ٓي‬٢‫أٗظـَ ك‬ٝ ٌٖٓ‫ ح‬،٢‫ٖ أؿ٘ز‬١‫ح‬ٞٓ ‫َ! أٗخ‬٤‫زخف حُو‬ٛ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ػخ ٖٓ حإلىحٍس ك‬ٞٗ ًْ – ‫٘ش‬٣‫ حُٔي‬٢‫ك‬ RTT: Bună ziua! Sunt cetăţean străin, lucrez şi locuiesc în oraşul Sibiu şi aş vrea să ştiu, deoarece sunt alegerile locale în oraş, de câte felu ri este admin istraţia în Ro mân ia. .‫ش‬٣ًَُِٔ‫حإلىحٍس ح‬ٝ ‫ش‬٤ِ‫ حإلىحٍس حُٔل‬:ٖ٤‫ػ‬ٞٗ ٠ُ‫ ط٘ؤْ حإلىحٍس ا‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: În Ro mân ia ad ministraţia este de două feluri: ad ministraţie locală şi ad min istraţie centrală. ‫ش؟‬٤ِ‫ رٔخ طظؤُق حإلىحٍس حُؼخٓش حُٔل‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Din cine este formată ad ministraţia publică locală?

Vocabular tematic

RTT: Care este rolul Preşedintelui Ro mân iei?

.‫الس‬ٝ​ٝ ‫ش‬٤‫ٖٓ ٓـخُْ ٓلخكظ‬ٝ ‫ػٔي‬ٝ ‫ش‬٤ِ‫ش ٖٓ ٓـخُْ ٓل‬٤ِ‫ طظؤُق حإلىحٍس حُؼخٓش حُٔل‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Administraţia publică locală este formată din consilii locale şi primari, consilii judeţene, prefecţi. ‫ش؟‬٣ًَُِٔ‫ى رخإلىحٍس حُؼخٓش ح‬ٜٞ‫ حُٔو‬ٞٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Dar ce se înţelege prin ad min istraţie publică centrală? ‫حص‬ٞ‫حُو‬ٝ ‫ُحٍحص‬ُٞ‫ٗش ٖٓ ح‬ٌٞ‫ ٓظ‬٢ٛ .٢٘١ُٞ‫ي ح‬٤‫ؼ‬ُٜ‫ ح‬٠ِ‫ش حإلىحٍس ًخث٘ش ػ‬٣ًَُِٔ‫ى رخإلىحٍس حُؼخٓش ح‬ٜٞ‫ حُٔو‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .٠ِ‫ٓـِْ حُيكخع حألػ‬ٝ ‫ش‬٣ٌَٔ‫حُؼ‬

91


Jurist: Prin administraţie publică centrală înţelegem ad min istraţia care se realizează la nivel naţional. Ea este alcătuită din ministere, forţele ar mate şi Consiliul Suprem de Apărare ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ض ك‬٣ٜٞ‫ حُظ‬٢‫ حُلن ك‬ُٚ ٖٓ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Cine are drept de vot în Ro mânia? ٖ٣ٌُ‫ٓخٕ ح‬َُٝ‫ٕ ح‬ٞ٘١‫ح‬ُٞٔ‫ إً ح‬،َْٛٔ‫ ٖٓ ػ‬18 ٍ‫ح ح‬ٞ‫ٖ رِـ‬٣ٌُ‫ٓخٕ ح‬َُٝ‫ٖ ح‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ّص ًَ ح‬ٜٞ٣ ،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .‫ح ٖٓ حَُٗي‬ٞ‫رِـ‬ Jurist: În Ro mânia pot vota toţi cetăţenii ro mâni care au împ lin it vârsta de 18 ani, deci cetăţenii român i care sunt majori. ‫ض؟‬٣ٜٞ‫ٔ​ٔق رخُظ‬٣ ‫ ُٖٔ ال‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

RTT: Cine nu are voie să voteze? ٍ‫خ روَح‬ٜ٤ِ‫ّ ػ‬ٌٞ‫ حُٔل‬ٙ‫حألٗوخ‬ٝ َ‫ٖ طلض حُلظ‬٣ٌُ‫ ح‬،َ‫ حُؼو‬٢ِ‫ ٓوظ‬ٝ‫ؼلخء أ‬ٟ ٖٓ ٌَُ ‫ض‬٣ٜٞ‫ٔ​ٔق رخُظ‬٣ ‫ ال‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .٢‫خث‬ٜٗ ٢‫خث‬٠‫ه‬ Jurist: Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, cei sunt puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă.

‫اٌؼذاٌخ‬ Justiţie E37 ‫ش‬١َُ٘‫ ح‬٠ُ‫ ا‬ٌٟٞٗ ‫ي إٔ أٍكغ‬٣ٍ‫أ‬ٝ ‫ى‬ٞ‫ ٓزِؾ ٖٓ حُ٘و‬٢٘ٓ ‫ّ َٓم‬ٞ٤ُ‫ ح‬.‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ حُٔ​ٌٖٔ حُيحثْ ك‬٢ُٝ ٢ًَ‫ٖ ط‬١‫ح‬ٞٓ ‫ أٗخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫لون حُؼيحُش ك‬٣ ٖٓ ‫ي إٔ أػَف‬٣ٍ‫ ح‬،‫ ٖٓ حؿَ ًُي‬.َ‫ي حُلخػ‬ٟ ‫ حُٔلٌٔش‬٢‫ ك‬ٟٞ‫ٖٓ ػْ إٔ حهيّ ىػ‬ٝ RTT: Sunt cetăţean turc şi am domiciliu l stabilit în Ro mânia. Astăzi mi s -a furat o su mă de bani şi aş vrea să fac o plângere la poliţie şi apoi să îl dau în judecată pe făptuitor. Pentru aceasta trebuie să ştiu cine înfăptuieşte justiţia în Ro mân ia. .‫ش‬٤‫خث‬٠‫ طلون حُؼيحُش رخُٔلخًْ حُو‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: În Ro mânia justiţia se înfăptuieşte prin instanţe judecătoreşti. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٤‫خث‬٠‫ حُٔلخًْ حُو‬٢ٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Care sunt instanţele judecătoreşti din Ro mânia? .‫حُؼيحُش‬ٝ ِ٤٤ٔ‫خ ُِظ‬٤ِ‫ حُٔلٌٔش حُؼ‬ٝ ‫ٓلخًْ حٓظج٘خف‬ٝ ‫ش‬٣‫ؿي ٓلخًْ ػخى‬ٞ‫خ ط‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: În Ro mânia există următoarele instanţe judecătoreşti: judecătorii, tribunale, curţi de apel şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫خ ك‬٤ِ‫ حُٔلٌٔش حُؼ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Care este instanţa supremă în Ro mânia? .‫حُؼيحُش‬ٝ ِ٤٤ٔ‫خ ُِظ‬٤ِ‫ حُٔلٌٔش حُؼ‬٢ٛ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: În Ro mânia instanţa supremă este Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ‫خ؟‬٤‫٘خ أؿ٘ز‬١‫ح‬ٞٓ ‫ ً٘ض‬ُٞ ٠‫ كظ‬،‫خٍ رخُٔلٌٔش‬ٜ‫ حالط‬٢ُ ‫َ رلن‬ٛ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: A m dreptul să mă adresez justiţiei, chiar dacă sunt cetăţean străin? .‫ش‬٤‫ حَُ٘ػ‬ٚ‫خُل‬ٜٓٝ ٚ‫خط‬٣َ‫ك‬ٝ ٚ‫ه‬ٞ‫خٍ حُلَ رخُؼيحُش ُِيكخع ػٖ كو‬ٜ‫ حألط‬ٚ‫لن ٌَُ ٗو‬٣ .َ‫ أؿ‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬

92


Jurist: Sigur că da. Orice persoană are dreptul să se adreseze liber justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. ‫ حُٔلٌٔش؟‬٢‫ حُظليع رِـش حألّ ك‬٢ُ ‫لن‬٣ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: A m dreptul să vorbesc în limba mea maternă în instanţă? .‫َ ٓظَؿْ ُي ٓـخٗخ‬٤‫ك‬ٞ‫ي حُٔلٌٔش رظ‬٤‫طظو‬ٝ ،‫ ًَ حُٔلخًْ رِـظي‬٢‫ حُظليع ك‬٢‫ ُي حُلن ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ Jurist: Aveţi dreptul să vorbiţi la toate instanţele de judecată în limba dumneavoastră, iar instanţa este obligată să vă asigure gratuit un interpret.

ً‫ث‬ٚ‫ر‬ٚ‫االرؾبد األ‬ Uniunea Europeană E38 ٠٘‫ي إٔ أػَف ٓخ ٓؼ‬٣ٍ‫أ‬ٝ ‫َح‬٤‫ أٓخكَ ًؼ‬.‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫َ ًَٗش ك‬٣‫أى‬ٝ ‫ش‬٤ٔ٘‫ حُـ‬١ٍٞٓ ْ٤‫َ! حْٓ ػزي أهلل َٓحك‬٤‫زخف حُو‬ٛ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ .٢‫ر‬ٍٝٝ‫حالطلخى حأل‬ RTT: Bună ziua! Mă numesc Abdulah Serafim, sunt cetăţean sirian şi administrez o firmă în Ro mânia. Călătoresc destul de mult şi aş vrea să ştiu ce înseamnă Uniunea Europeană.

،)ٖ‫ك‬ٜٞ‫ظ‬٤‫ش ُِلَف ُز‬٤٘‫ي ( أؿ‬٤٘ٗ ،)‫ حٓخّ أٍُم‬٠ِ‫لَحء ػ‬ٛ ‫ ٗـٔش‬12 ( ِْ‫ ػ‬:ٚ‫ش ر‬ٛ‫ُ هخ‬َٞٓ٤‫ر‬ٍٝٝ‫ ُالطلخى حال‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .)ٍ‫خ‬٣‫ أ‬9 ( ‫رخ‬ٍٝٝ‫ّ أ‬ٞ٣ )ٍٝٝ‫ ػِٔش (ح‬،)‫ حالهظالف‬٢‫كي ك‬ٞ‫ٗؼخٍ (حُظ‬ Jurist: Uniunea Europeană are propriile simboluri: un drapel (12 stele galbene pe fond albas tru), un imn („Odă bucuriei” de Ludwig van Beethoven), deviză („Uniţi în diversitate”), monedă (euro) şi zi a Eu ropei (9 mai). ‫؟‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حال‬٠ُ‫خ ا‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ٔض‬٠ٗ‫ ح‬٠‫ ٓظ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Când a intrat Ro mân ia în Un iunea Europeană? . 2007 ٢ٗ‫ٕ حُؼخ‬ٞٗ‫ٍ ٖٓ ًخ‬ٝ‫ حال‬٢‫ ك‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬

Vocabular tematic

،‫ي‬٤‫ رِـ‬،‫ ٗٔ​ٔخ‬:ٖٛ‫هض حَُح‬ُٞ‫ ح‬٢‫ش ك‬٤‫ر‬ٍٝٝ‫ُش ح‬ٝ‫ ى‬27 َٔ٘٣ ٢ٓ‫خ‬٤ٓٝ ١‫خى‬ٜ‫ حطلخى حهظ‬ٞٛ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حأل‬:ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ ‫خ‬٤ٗ‫طخ‬٣َ‫ ر‬،‫ ٓخُطخ‬،‫ٍؽ‬ٞ‫ًٔ​ٔز‬ُٞ ،‫خ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ ُظ‬،‫خ‬٤‫ الطل‬،‫خ‬٤ُ‫طخ‬٣‫ ح‬،‫َُ٘يح‬٣‫ ح‬،ٕ‫ٗخ‬ٞ٤ُ‫ ح‬،‫خ‬٤ٗ‫ حُٔخ‬،‫ كَٗٔخ‬،‫ كِ٘٘يح‬،‫خ‬٤ٗٞ‫ حٓظ‬،‫ ىحٗٔخٍى‬،َٙ‫ هز‬،‫خ‬٣ٍ‫رِـخ‬ .َ‫حُٔـ‬ٝ ‫ي‬٣ُٞٔ‫ ح‬،‫خ‬٤ٗ‫ حٓزخ‬،‫خ‬٤٘٤‫ك‬ِٞٓ ،‫خ‬٤ً‫كخ‬ِٞٓ ،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ،‫ي‬٤٘‫ش حُظ‬٣ٍٜٞٔ‫ ؿ‬،ٍ‫حُزَطـخ‬،‫ُ٘يح‬ٞٛ ،٠ٔ‫حُؼظ‬ Jurist: Uniunea Europeană este o uniune economică şi politică a 27 state europene în mo mentul de faţă: Austria, Belg ia, Bu lgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, German ia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Lu xemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Po lonia, Portugalia, Republica Cehă, Ro mân ia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Ungaria. ‫؟‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ُ حالطلخى حال‬ٍٞٓ ٢ٛ ‫ ٓخ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Care sunt simbolurile Un iunii Europene?

Jurist: La data de 1 ianuarie 2007. ‫؟‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ٖ ُالطلخى حال‬١‫ح‬ٞٓ ٖٓ : .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Cine poate spune că este cetăţean al Uniunii Europene? ْٛ ‫خء‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬٢٘١‫ح‬ٞٓ ًَ ،َٟ‫ رخألك‬.‫ٖ حالطلخى ًٌُي‬١‫ح‬ٞٓ ٞٛ ‫خء‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬ٟ‫ٖ اكي‬١‫ح‬ٞٓ ٞٛ ٖٓ :ًٔٛٔ‫اٌّظزشبر اٌمب‬ .‫ حالطلخى‬ٞ٘١‫ح‬ٞٓ

93


Jurist: O persoană are cetăţenia Uniunii nu mai dacă este cetăţean al unuia dintre Statele Membre. Cu alte cuvinte, toţi cetăţenii Statelo r Membre sunt şi cetăţeni ai Uniunii. !‫ٓخص‬ِٞ‫ حُٔؼ‬ٌٙٛ ٠ِ‫ أٌَٗى ػ‬: .‫ا‬.‫ة‬.‫ؽ‬.َ RTT: Vă mu lţu mesc pentru aceste informaţii! !‫ح‬ٞ‫ ػل‬:‫اٌّظزشبر‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Jurist: Pentru nimic!

‫غزح‬ٌٍٙ ًٔ‫ِب‬ٚ‫ظفً اٌّىزت اٌز‬ِٛ ‫اٌزؼبًِ ِغ‬ F. Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări ‫كخى‬ٞٗ ‫ٌخ‬٣‫ى‬ٍٝ: ‫حُٔئُق‬ .ّ.ٝ.ٍ .ٙ.‫ح‬.ّ .ٝ.‫ى‬.‫أ‬ Autor: Rodica Novac ADO SAH ROM

‫ص‬ِٛ‫ ِظطٍؾبد \لب‬. 1 I. Terme ni/ Dicţionar F1

Abilitate

F1

Absenţă

‫خد‬٤‫ؿ‬

Acord

‫حكوش‬ٞٓ

Activitate

١‫ٗ٘خ‬

Acţionar

ْٜٔٓ ١ٍ‫َ اىح‬٣‫ٓي‬

Admin istrator

َٔ‫ػ‬

Afacere Ambasadă

‫ٓلخٍس‬ ‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ط‬

Angajare

ٖ١ٝ ‫رال‬

Apatrid F2

Asigurare Asociat Asociaţie Atestare Aviz

94

‫خٍس‬ٜٓ ،َ٤ٛ‫طؤ‬

F2

ٖ٤ٓ‫طؤ‬ ‫ي‬٣َٗ ‫ش‬٤ًٍ‫ ط٘خ‬،‫ش‬٤‫ؿٔؼ‬ ‫اػزخص‬ ١‫ ٍأ‬،‫لش‬٤ٜٗ


َ٤ٛ‫طؤ‬

Calificare

ٍ‫ٍأٓٔخ‬

Capital Călătorie

َ‫ٓل‬

Căsătorit

‫ؽ‬ِٝ‫ٓظ‬ ‫ِذ‬١

Cerere F3

Cert ificat

F3

Cetăţean

ٖ١‫ح‬ٞٓ

Co mpanie

‫ًَٗش‬ ‫ِش‬ٛ‫ح‬ٞٓ ،ٍ‫اهزخ‬

Co municare Condiţie

١َٗ

Consimţământ

‫حكوش‬ٞٓ

Convenţie

‫ش‬٤‫حطلخه‬ ‫ٗٔوش‬

Copii

ٍ‫لخ‬١‫ح‬ ‫ع‬ٞٔ‫ٓـ‬

Cultură

F4

Cunoştinţe

‫ٓؼخٍف‬

Declaraţie

‫اكخىس‬

Detaşat

‫كي‬ٞٓ

Detaşare

‫لخى‬٣‫ا‬

Dip lo mă

ِّٞ‫ىر‬

Dosar

‫ِٓق‬

Drept

‫كن‬

Durată

‫ٓيس‬ ٍ‫ٓظؼخى‬

Echivalent F5

‫ػوخكش‬

Educaţie

F5

‫ش‬٤‫طَر‬

Examen

ٕ‫حٓظلخ‬

Excepta

٠٘‫حٓظؼ‬

Excepţie

‫حٓظؼ٘خء‬

Familie

‫ػخثِش‬

Filială

‫كَع‬

Firmă

‫ًَٗش‬

Formular

‫حٓظٔخٍس‬

Fotografie

‫ٍس‬ٞٛ

Vocabular tematic

Copie Cuantum F4

‫خىس‬ٜٗ

95


Frontieră F6

Funcţie

‫كي‬ F6

Grup

‫ػش‬ٞٔ‫ٓـ‬

Ilegal

٢‫َ َٗػ‬٤‫ؿ‬

Imigrare

‫ـَس‬ٛ

Impozit

‫زش‬٣َٟ ّ‫ٔخ‬ٟ‫ ح‬،َٓ‫طٌخ‬

Integrare Interdicţie

َ‫كظ‬

Investiţii

‫حٓظٔ​ٔخٍحص‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Înştiinţare

ٍ‫ اهطخ‬،ّ‫اػال‬ ‫ٓ٘​٘ؤس‬

Întreprindere F7

Întrerupt

F7

ْ٤ِ‫طؼ‬

Judecătorie

‫ٓلٌٔش‬ ‫ػيحُش‬

Legal

٢‫َٗػ‬

Lege

ٕٞٗ‫هخ‬ ‫رِيس‬

Localitate Locuinţă

ٌٖٔٓ

Lună

َٜٗ

Minor

َٛ‫هخ‬

Muncă

F8

Naştere

َٛ‫ح‬ٞ‫ٓظ‬

Ocupaţie

َ‫ٗـ‬

Oraş

‫٘ش‬٣‫ٓي‬

Organizaţie

‫ٓ٘ظٔش‬

Original

َٛ‫أ‬

Paşaport

َ‫حُ ٓل‬ٞ‫ؿ‬ َٔ‫ٍد ػ‬

Patron

َٔ‫ش حٍرخد حُؼ‬٤‫ؿٔؼ‬

Patronat

96

َ‫ ٗـ‬،َٔ‫ػ‬ ‫الىس‬ٝ

Neîntrerupt

F9

‫ٓ٘وطغ‬

Învăţământ Justiţie

F8

‫لش‬٤‫ظ‬ٝ

Părinte

F9

‫أد‬


Permis de şedere

‫ش حهخٓش‬ٜ‫ٍه‬ ٌٟٞٗ

Plângere Prelungire

‫ي‬٣‫طٔي‬

Profesie

‫٘ش‬ٜٓ

Refu z

ٞ‫ٍك‬

Reprezentanţă

‫ش‬٤ِ٤‫طٔؼ‬ ْ٤‫ُٓو‬

Rezident

F10

Ro mân

٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ

Ro mânia

‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ

Sat

F10

Săptămână

‫ع‬ٞ‫حٓز‬

Sector

‫هطخع‬

Sediu

َّ ‫ٓو‬

Sindicat

‫ٗوخرش‬

Societate

‫ٓـظٔغ‬

Solicitant

‫ٓطخُذ‬

Solicitare

‫ٓطخُزش‬

Sport

‫ش‬ٟ‫خ‬٣ٍ

Străin

٢‫أؿ٘ز‬

Studii

F11

Sucursală

‫كَع‬

Taxă

ٍْٓ

Teritoriu

ٍٝ‫أ‬

Termen

‫ػي‬ٞٓ َٓ‫خكذ حأل‬ٛ

Titular

F12

‫ىٍحٓخص‬

Traducere

‫طَؿٔش‬

Transport

َ‫ٗو‬

Tratat

‫خىٗش‬ٜٓ

Tribunal

‫ٓلٌٔش‬

Turis m Tutore Ţară Valab ilitate

F12

Vocabular tematic

F11

‫ش‬٣َ‫ه‬

‫خكش‬٤ٓ َٓ‫ حال‬٢ُٝ ‫رالى‬ ‫ش‬٤‫الك‬ٛ

97


َ‫ىه‬

Venit Verificare Viză

‫َٓحؿؼش‬ ‫َس‬٤ٗ‫طؤ‬

Vizită

‫خٍس‬٣ُ ّٞ٣

Zi

‫ ػجبراد‬. 2 II. Expresii

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

F13

A ataca în justiţie Act medical de atestare a stării de sănătate

‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫ش الػزخص حُلخُش ح‬٤‫ز‬١ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ‫ش‬٣ٍ‫أػٔخٍ طـخ‬

Activităţi culturale

‫ش‬٤‫خص ػوخك‬١‫ٗ٘خ‬

Activităţi de cercetare ştiinţifică

٢ِٔ‫خص رلغ ػ‬١‫ٗ٘خ‬

Activităţi economice

F14

‫ش‬٣‫خى‬ٜ‫أػٔخٍ حهظ‬/‫خص‬١‫ٗ٘خ‬

Activităţi profesionale

‫ش‬٤ٜ٘ٓ ‫خص‬١‫ٗ٘خ‬

Activităţi relig ioase

‫ش‬٤٘٣‫خص ى‬١‫ٗ٘خ‬

Activităţi sportive

F14

Activităţi u manitare Actul constitutiv al societăţii comerciale

‫ش‬٣ٍ‫ْ ًَٗش طـخ‬٤ٓ‫وش طؤ‬٤‫ػ‬ٝ ‫ظق‬ٞٓ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ

Adeverinţă medicală

‫ش‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬ٜٗ / ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ١‫خى‬ٜ‫ػخَٓ حهظ‬

Agent economic Asociaţie familială Autorităţile din statul de domiciliu sau de reşedinţă Autorităţile ro mâne Bunuri şi servicii publice Bursă de studii Cartea albastră a Uniunii Europene Centrul Ro mân pentru Pro movarea Co merţulu i şi Investiţiilor Străine

‫ش‬٤ٟ‫خ‬٣ٍ ‫خص‬١‫ٗ٘خ‬ ‫ش‬٣َ٤‫خص ه‬١‫ٗ٘خ‬

Adeverinţă de salariat

F15

ٟٞ‫ ىػ‬ٚ٤ِ‫أهخّ ػ‬

Activităţi co merciale

Autorizaţia de muncă no minală

98

F13

‫ش‬٤ِ‫ش ػخث‬٤‫ؿٔؼ‬ ٝ‫خ أكي أ‬ٜ٤‫ٌٖٔ ك‬٣ ٢‫ُش حُظ‬ٝ‫ حُي‬٢‫حُِٔطخص ك‬ ‫خ‬ٜ٤‫ْ ك‬٤‫و‬٣ F15

‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حُِٔطخص ح‬ ٢ٔٓ‫ش ػَٔ ح‬ٜ‫ٍه‬ ‫هيٓخص ػخٓش‬ٝ ‫َحص‬٤‫ه‬ ‫ش‬٤ٓ‫ٓ٘لش ىٍح‬ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ؼخم حألٍُم ُالطلخى حال‬٤ُٔ‫ح‬ ‫ؾ حُظـخٍس‬٣َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حًَُِٔ ح‬ ‫ش‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ


‫ن‬٤‫خىس طلو‬ٜٗ

Cert ificat constatator

‫ش‬٤‫حرن حُوٌحث‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ

Cert ificat de cazier judiciar F16

Cert ificat de naştere

F16

‫ش‬٤‫ل‬ٛ/ ‫ش‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬ٜٗ

Cert ificat medical Cetăţean străin

٢‫ٖ أؿ٘ز‬١‫ح‬ٞٓ

Cetăţeni din terţe state Co municare în scris

‫ش‬٤‫ٕ ٖٓ رِيحٕ أؿ٘ز‬ٞ٘١‫ح‬ٞٓ ‫رش‬ٞ‫اكخىس ٌٓظ‬ ‫ش‬٣ٞ٘ٓ ‫ش‬ٜ‫ك‬

Contingent anual Contract de muncă

َٔ‫ػوي ػ‬

Contract individual de muncă F17

َٔ‫ ُِؼ‬١‫ػوي كَى‬

Creare de locuri de muncă

F17 َٔ‫ٖ أٓخًٖ ػ‬٣ٌٞ‫ط‬

Curtea de Apel

‫ٓلٌٔش حالٓظج٘خف‬ ‫ش‬٣ٞٛ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ şi ‫خ‬ٜ٤ِ‫خىم ػ‬ٜٓٝ ‫وش ٓظَؿٔش‬٤‫ػ‬ٝ

Documente de stare civilă

‫ش‬٤ٗ‫حٍ حُٔي‬ٞ‫ػخثن حألك‬ٝ ١‫ٓـخٍ ٗ٘خ‬

Do meniu de activ itate Dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit/spaţiului pentru sediul social

/ ٌُٖٔ‫ ٌُٔخٕ ح‬٢‫حػزخص حالٓظالى حَُ٘ػ‬ ٢‫ُِٔوَ حالؿظٔخػ‬

Dovada mijloacelor de întreţinere la nivelul salariu lui minim brut garantat în plată Drept de şedere /drept de şedere temporară Durată determinată/nedeterminată

F18

‫هظش‬ّٞ ٓ ‫ كن اهخٓش‬/ ‫كن اهخٓش‬ ‫َ ٓليىس‬٤‫ ؿ‬/ ‫ٓيس ٓليىس‬ ‫طؼخىٍ حُيٍحٓخص‬

Echivalarea studiilor

١‫حُٔوخرَ رال‬

Echivalentul în lei Formă autentică Hotărâre judecătorească înfiinţare

‫هش‬ٞ‫ػ‬ٞٓ ‫ـش‬٤ٛ de ْ٤ٓ‫ ُِظؤ‬٢ٌٔ‫هَحٍ ٓل‬

Hotărârea guvernului F19

Ieşire din ţară

‫ حَُحطذ‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬٠ِ‫٘ش ػ‬٤‫ٓخثَ حُٔؼ‬ٝ ‫حػزخص‬ ‫ٕ ُِيكغ‬ٞٔ٠ُٔ‫ حُوخّ ح‬٠ٗ‫حألى‬

Vocabular tematic

Creştere/scădere economică Document de identitate Document tradus supralegalizat/ apostilat

F18

‫الىس‬ٝ ‫خىس‬ٜٗ

‫هَحٍ ٓلٌٔش‬ F19

‫ؽ ٖٓ حُزِي‬َٝ‫ه‬

99


Inspectoratul Muncă

Teritorial

de ‫ش‬٤ِ‫ش حُؼَٔ حُٔل‬٤٘‫ٓلظ‬

Intrare în ţară

‫ حُزِي‬٠ُ‫ٍ ا‬ٞ‫ىه‬

Înţelegere bilaterală

٢‫ْ ػ٘خث‬ٛ‫طلخ‬ ‫ش‬ٛ‫ٖ هخ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ه‬

Legi speciale Loc de muncă vacant

َ‫ٌٓخٕ ػَٔ ٗخؿ‬

Lucrător detaşat

‫كي‬ٞٓ َٓ‫ػخ‬

Lucrător permanent F20

Lucrător sezonier

ْ‫ػخَٓ ىحث‬ F20

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Lucrător stagiar

‫ حُوخٍؽ‬٢‫ػخَٓ ك‬ ‫ش‬٤٘١ُٞ‫ ح‬٢ٟ‫َ ٖٓ حألٍح‬٤‫اؿَحء طٔل‬ ٢ٗ‫ٓي‬/ ٢‫ل‬٣ٍ ٢ٓٝ

Mediu rural/urban

٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حال‬ٞ٠‫ػ‬

Membru al Uniunii Eu ropene

‫ ػخثِش‬ٞ٠‫ػ‬

Membru de familie Mijloace de întreţ inere

‫٘ش‬٤‫ٓخثَ ٓؼ‬ٝ

Misiune diplo matică Multiple intrări

‫ش‬٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫ٔش ىر‬ٜٓ F21

Oficiu l Ro mân pentru Imigrări

١ٍ‫ُح‬ٝ َٓ‫أ‬

Ordonanţă de urgenţă Organizaţie sindicală/profesională

َ‫أَٓ ػخؿ‬ ‫ش‬٤ٜ٘ٓ / ‫ش‬٤‫ٓ٘ظٔش ٗوخر‬

Participare străină Perioadă determinată/nedeterminată

‫ش‬٤‫ٓ٘خًٍش أؿ٘ز‬ ‫َ ٓليىس‬٤‫ ؿ‬/ ‫ٓيس ٓليىس‬

Perioadă neîntreruptă Permis de muncă Permis de şedere Persoană fizică Piaţa muncii Plan de afaceri Pregătire p rofesională Prelungirea dreptului de şedere

‫طؼيى ٍكالص‬ ‫ـَس‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حٌُٔظذ ح‬

Ordin al min istrului

F22

100

ٍ‫ كظَس حالهظزخ‬٢‫ػخَٓ ك‬

Lucrător transfrontalier Măsură de îndepărtare de pe teritoriu l naţional

F21

٢ٔٓٞٓ َٓ‫ػخ‬

‫َ ٓ٘وطؼش‬٤‫ٓيس ؿ‬ F22

َٔ‫ش ػ‬ٜ‫ٍه‬ ‫ش اهخٓش‬ٜ‫ٍه‬ ‫ش‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫ٗو‬ َٔ‫م ػ‬ٞٓ ٍ‫هطش أػٔخ‬ ٢ٜ٘ٓ ‫اػيحى‬/ َ٤ٛ‫طؤ‬ ‫ حالهخٓش‬٢‫ي حُلن ك‬٣‫طٔي‬


F23

Prestări servicii Principalii ind icatori economico-financiari

F23

‫ش‬٤ُ‫ش ٓخ‬٣‫خى‬ٛ‫ْ ٓئَٗحص حهي‬ٛ‫ح‬

Protecție u manitară temporară

‫ش ٓئهظش‬٤ٗ‫ش حٗٔخ‬٣‫كٔخ‬

Ramură economică Recunoaşterea diplo melor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilo r profesionale

١‫خى‬ٜ‫كَع حهظ‬ ‫ػخثن‬ٝ​ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ح‬ٝ ‫ٓخص‬ِٞ‫حالػظَحف رخُير‬ ٢ُٜ٘ٔ‫حإلػيحى ح‬ٝ َ٤ٛ‫حُظؤ‬ ‫َٗٔ حُؼخثِش‬

Reîntregirea familiei

‫ِش‬٣ٞ١ ‫ْ ُٔيس‬٤‫ٓو‬

Rezident pe termen lung Scopul şederii F24

Scutiri de taxe

‫يف حألهخٓش‬ٛ F24

َُّٞٓ‫اػلخء ػٖ ح‬

‫ش‬٤‫ْ أؿ٘ز‬ٜٓ‫ش رؤ‬٣ٍ‫ًَٗش طـخ‬ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حأل‬١‫خى‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫حُل‬

Spaţiul Schengen

ٖ٤‫٘ـ‬٤ٗ ‫خء‬٠‫ك‬

State Terţe

‫ش‬٤‫ٍ أؿ٘ز‬ٝ‫ى‬

Taxa de viză

‫َس‬٤ٗ‫ٍْٓ طؤ‬

Tratament medical

٢‫ز‬١ ‫ػالؽ‬

Una sau mai mu lte intrări

F25

‫ ٍكالص ٓظؼيىس‬ٝ‫حكيس أ‬ٝ ‫ٍكِش‬

Venit lunar

١َٜٗ َ‫ىه‬

Venit salarial

٢‫ىهَ ٍحطز‬

Viză de lungă şedere

‫ِش‬٣ٞ١ ‫َس اهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫طؤ‬

Viză de scurtă şedere

‫َس‬٤ٜ‫َس اهخٓش ُٔيس ه‬٤ٗ‫طؤ‬

Viză diplo mat ică Zile lucrătoare/nelucrătoare

‫ش‬٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫َس ىر‬٤ٗ‫طؤ‬

Vocabular tematic

١‫خى‬ٜ‫هطخع حهظ‬

Sector economic Societate comercială cu participare străină Spaţiul Economic European (SEE)

F25

‫حىحء هيٓخص‬

‫حٓظَحكش‬/َٔ‫خّ ػ‬٣‫أ‬

101


‫ رؼبرف‬. 3 III. Definiţii 15 F26 ‫خ ُِؼَٔ ٓغ ٍد‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ ا‬ٙ‫لخى‬٣‫ ح‬ٝ‫ أ‬ٚ‫ل‬٤‫ظ‬ٞ‫ ط‬٢‫خ حُلن ك‬ٜ‫خكز‬ٛ ٢‫ طؼط‬،ٕٞٗ‫ش ٓلٍَس رَٔحػخس أكٌخّ حُوخ‬٤ٍٔٓ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ – ًّ‫رخظخ ػ‬ .‫حكيس‬ٝ ‫لش‬٤‫ظ‬ٝ​ٝ ‫حكي‬ٝ َٔ‫ػ‬ Autorizaţie de muncă - docu mentul oficial eliberat în condiţiile legii, care dă dreptul t itularu lui să fie încadrat în muncă sau detaşat în Ro mân ia la un singur angajator şi pe o singură funcţie.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫خ‬ٜ‫خكز‬ٛ ٠‫ طؼط‬٢‫حُظ‬ٝ " ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ "حٌُظخد حألٍُم ُالطلخى حأل‬٠ٔ​ٔ‫يف ػَٔ ط‬ٜ‫ش اهخٓش ر‬ٜ‫ث ً – ٍه‬ٚ‫ر‬ٚ‫اٌىزبة األسرق ٌالرؾبد األ‬ .ٍ​ٍ ‫َ ػخ‬٤ٛ‫ طؤ‬١ً َٔ‫ ٌٓخٕ ػ‬٢‫ظق ك‬ٞٓ ‫لش‬ٜ‫خ ر‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ حإلهخٓش ىحه‬٢‫حُلن ك‬ Cartea al bastră a Uniunii Europene - permisul de şedere în scop de muncă ce poartă denumirea «Cartea albastră a UE» ş i care conferă posesorului acestuia dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriu l Ro mâniei în calitate de angajat pe un loc de muncă înalt calificat. ‫ؿذ‬ٞٔ‫ش ر‬٤‫خك‬ٟ‫ش حإل‬٤ٜ‫ف حُ٘و‬َٝ‫حُ ط‬ٝ ٢ٜ‫ حُ٘و‬٢ٓ‫ حُطَف حألٓخ‬١ٞ‫لظ‬٣ ٝ ‫زش‬٣َ٠ُِ ‫غ‬ٟ‫َ هخ‬٤‫ ٓزِؾ ؿ‬: ً‫ؽزػ أطبطً شخظ‬ .ٚ‫ظ‬٣‫ ٍػخ‬٢‫ٖ ك‬٣‫ى‬ٞ‫ؿ‬ُٞٔ‫ ح‬ٙ‫غ حالٗوخ‬ٟٝ ٝ‫ ح‬ٙ‫ حُوخ‬٢ٜ‫غ حُ٘و‬ُٟٞ‫ح‬ Deducerea personal ă de bază 16 : su mă neimpo zabilă acordată contribuabilulu i, cuprin zând deducerea personală de bază şi deducerile personale suplimentare, în funcţie de situaţia proprie sau a persoanelor aflate în întreţinere. F27 .ٕٞٗ‫خ ُٔيس ٓليىس كٔذ حُوخ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫ أٍح‬٠ِ‫ ػ‬ٚ‫ روخث‬٢‫ ك‬٢‫اٌؾك فً اإللبِخ اٌّؤلزخ – كن حألؿ٘ز‬ Drept de şedere temporară - dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul Ro mâniei pentru o perioadă determinată, în condiţiile legii. َ٤‫خ ُٔيس ؿ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫ أٍح‬٠ِ‫ حُزوخء ػ‬٢‫ش ك‬ٜ‫ ٖٓ هزَ حُِٔطخص حُٔوظ‬٢‫ف ُألؿ٘ز‬ٞ٘ٔ​ُٔ‫– حُلن ح‬

‫ٌٍخ‬ٛ‫اٌؾك فً اإللبِخ ٌّذح ؽ‬ .ٕٞٗ‫ٓليىس كٔذ حُوخ‬ Drept de şedere pe termen lung – dreptul acordat străinului de către autorităţile co mpetente de a rămâne pe teritoriul Ro mân iei pentru o perioadă nedeterminată, în condiţiile legii. F28 ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫حكيس ك‬ٝ ‫ش‬٣ٍ‫ حػظزخ‬ٝ‫ش أ‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬ٜ‫ ُِؼَٔ ػ٘ي ٗو‬١‫ ػوي كَى‬٠ِ‫خ ر٘خء ػ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ظق ىحه‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫ػبًِ دائُ – حألؿ٘ز‬ .‫ حُوخٍؽ‬٢‫خ ك‬َٛ‫ش ٓو‬٣ٍ‫ش حػظزخ‬٤ٜ‫خ ُ٘و‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ػ٘ي كَع ك‬ Lucrător permanent - străinul încadrat în muncă pe teritoriul Ro mâniei pe baza unui contract individual de muncă la o singură persoană fizică sau juridică d in Ro mânia ori la o reprezentanţă, sucursală sau filială din Ro mânia a unei persoane jurid ice cu sediul în străinătate.

٢‫ ٗظخّ حألؿخٗذ ك‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ك‬2002 ‫ \ ٓ٘ش‬194 ٚٔ‫ٓش ٍه‬ٌٞ‫ُش ػٖ حألَٓ حُؼخؿَ ُِل‬ٞ‫َ ٓ٘و‬ٜ‫ٌح حُل‬ٛ ٢‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫ حُظؼخٍف ح‬15 ‫ حإلىٓخؽ‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ك‬2007 ‫ \ ٓ٘ش‬56 ٚٔ‫ًٌُي حألَٓ حُؼخؿَ ٍه‬ٝ 2 ‫خ حُٔخىس‬ٜ٤ِ‫ ػ‬ُٜٙٞ٘ٔ‫ حُالكوش ح‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫خ رظؼي‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ . 2 ‫ حُٔخىس‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ ػ‬ُٜٙٞ٘ٔ‫ حُالكوش ح‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫ رظؼي‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٝ‫ أٍح‬٢‫لخى حألؿخٗذ ك‬٣‫ا‬ٝ َ‫ حُ٘ـ‬٢‫ك‬ 15 Defin iţiile din acest capitol sunt preluate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/ 2002 privind regimu l străinilor în Ro mânia, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 precum şi din Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriu l Ro mâniei, cu modificările şi co mp letările u lterioare, art. 2. :ٍ‫ي‬ُٜٔ‫ح‬ 16 Sursa: http://www.conta.ro/dictionar_online_deducerea%20personala%20de%20baza%20.html

102


‫كي‬ٞٓ ٞٛ :‫ش‬ٛ‫ هخ‬١َٝٗ ٢‫خ ك‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ ىحه‬١‫ّ ر٘​٘خ‬ٞ‫و‬٣ٞٛ ٝ ‫ش‬٤‫ش أؿ٘ز‬٣ٍ‫ش حػظزخ‬٤ٜ‫ظق ػ٘ي ٗو‬ٞٓ َٛ‫ حُٔئ‬٢‫فذ – حالؿ٘ز‬ِٛ ًِ‫ػب‬ ‫خ؛‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬ٚ١‫ٗ٘خ‬ٝ ‫ حُويٓخص‬ٌٙٛ ٖٓ ‫حُٔ٘ظلغ‬ٝ ٙ‫كي‬ٞ‫ ط‬٢‫ٖٔ ػوي ٓزَّ ٓغ حًَُ٘ش حُظ‬ٟ ‫خ‬ٜ‫طلض اَٗحك‬ٝ ‫خ رخْٓ حًَُ٘ش‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ا‬ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫حهؼش ىحه‬ٝ ‫ػش ٖٓ حُٔ٘​٘آص‬ٞٔ‫ ٓـ‬٠ُ‫ ٓ٘​٘ؤس طخرؼش ا‬٠ُ‫ ا‬ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫ أٍح‬٢‫حهؼش ك‬ٝ ‫كيس‬ٝ ٠ُ‫كي ا‬ٞٓ ٞٛ Lucrător detaşat - străinul calificat, angajat al unei persoane juridice străine, care poate să desfăşoare activitate pe teritoriu l Ro mân iei în u rmătoarele situaţii: este detaşat pe teritoriul Ro mâniei, în nu mele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în Român ia; este detaşat la o unitate situată pe teritoriul Ro mân iei sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situată pe teritoriu l Ro mâniei. ‫ش‬٣ٞ‫ٓخص حُِـ‬ِٞ‫حُٔؼ‬ٝ ٢ُٜ٘ٔ‫ٖ حإلػيحى ح‬٤ٔ‫ طل‬ٚ‫يك‬ٛٝ ‫خ‬٤ُ٘ٓ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬ٙ‫ى‬ٞ‫ؿ‬ٝ ‫ حُؼَٔ ٓليى‬٢‫ظق ك‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫ػبًِ اخزجبري – حألؿ٘ز‬ .‫ش‬٤‫حُؼوخك‬ٝ Lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă, a cărui prezenţă pe teritoriul Ro mâniei este strict determinată în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale.

F29 ‫ كن‬ُٚ ‫ٔيى‬٣ ١ٌُ‫ ح‬٢‫ٖ حألؿ٘ز‬١‫ح‬ُٞٔ‫ ح‬٠ُ‫ٕ ا‬ٞٗ‫ـَس رَٔحػخس حُوخ‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ٓلٍَ ٖٓ هزَ حٌُٔظذ ح‬٣ٞٛ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ – ‫رخظخ إلبِخ‬ .ٍ‫ِش كٔذ حُلخ‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬ُٚ ‫ٔ٘ق‬٣ ١ٌُِ‫ ح‬ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫حإلهخٓش ك‬ Permis de şedere - docu mentul de identitate care se eliberează de către Oficiul Ro mân pentru Imigrări, în condiţiile leg ii, străinulu i căru ia i se prelungeşte dreptul de şedere în Ro mânia sau celui căruia i se acordă dreptul de şedere pe termen lung, după caz. ‫خ حُلن‬ٜ‫ؼزض ر‬٣ ٝ ٕٞٗ‫ـَس رَٔحػخس حُوخ‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ ٓلٍَ ٖٓ هزَ حٌُٔظذ ح‬٢‫ش طلٍَ ُألؿ٘ز‬٣ٞٛ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ – ًّ‫ذف ػ‬ٙ‫رخظخ إلبِخ ث‬ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حُؼَٔ ىحهَ ح‬ٝ ‫ حإلهخٓش‬٢‫ك‬ Permis de şedere în scop de muncă - documentul de identitate care se eliberează străinului de către Oficiu l Ro mân pentru Imigrări, în condiţiile leg ii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă pe teritoriu l Ro mâniei. ‫خ‬ٜ‫ؼزض ر‬٣ ٝ ٕٞٗ‫ـَس رَٔحػخس حُوخ‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ ٖٓ هزَ حٌُٔظذ ح‬٢‫ٖ حألؿ٘ز‬١‫ح‬ُِٞٔ ٍَ‫ش طل‬٣ٞٛ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ – ‫ذف اإلٌفبد‬ٙ‫رخظخ إلبِخ ث‬ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ ىحه‬ٙ‫لخى‬٣‫ ا‬٠ِ‫حُؼَٔ ىحهَ ر٘خء ػ‬ٝ ‫ حإلهخٓش‬٢‫حُلن ك‬ Permis de şedere în scop de detaşare - documentul de identitate care se eliberează străinulu i de către Oficiul Ro mân pentru Imigrări, în condiţiile leg ii, şi atestă dreptul de şedere şi de muncă în baza detaşării pe teritoriul Ro mâniei. F30 .ٕٞٗ‫ رَٔحػخس حُوخ‬ُٚ ‫كش‬ٞ٘ٔٓ ‫ش اهخٓش ٓئهظش‬ٜ‫لَٔ ٍه‬٣ ١ٌُ‫ ح‬٢‫اٌّمٍُ – حألؿ٘ز‬ Rezi dent - străinu l titular al unui permis de şedere temporară acordat în condiţiile legii.

Vocabular tematic

‫ كٔذ طؼخهذ‬١َ‫ـ‬٣ ١‫ هطخع ٗ٘خ‬٢‫ ك‬،‫ي‬٣‫ق حُظلي‬ٟ‫ح‬ٝ َ‫ ٗـ‬٢‫ ك‬، ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ حُؼَٔ ىحه‬٢‫ظق ك‬ُٞٔ‫ ح‬٢‫طًّ – حألؿ٘ز‬ِٛ ًِ‫ػب‬ .َٜٗ 12 َ‫ رل‬٢‫َ ك‬ٜٗ‫ أ‬6 ‫خ‬ٛ‫خ‬ٜ‫ كظَس ٓليىس أه‬٢‫ ُِؼَٔ ٓزَّ ك‬١‫ي كَى‬ٜ‫ ػ‬٠ِ‫حْٓ ر٘خء ػ‬ُٞٔ‫ح‬ Lucrător sezonier - străinul încadrat în muncă pe teritoriul Ro mâniei, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată, care nu poate depăşi 6 luni într-un interval de 12 luni.

ٕٞٗ‫ رَٔحػخس حُوخ‬ُٚ ‫كش‬ٞ٘ٔٓ ‫ِش‬٣ٞ١ ‫ش اهخٓش ُٔيس‬ٜ‫لَٔ ٍه‬٣ ١ٌُ‫ ح‬٢‫ٌٍخ – حألؿ٘ز‬ٛ‫ِمٍُ ٌّذح ؽ‬ Rezi dent pe termen lung - străinul titular al unui permis de şedere pe termen lung acordat conform leg ii.

103


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

ٖ١‫ح‬ُٞٔ ٝ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ش ىحه‬٤‫ش اهخٓش َٗػ‬ٜ‫ ٍه‬ُٚ ٢‫ٖ أؿ٘ز‬١ُٞٔ ‫خء ػخثِش‬٠‫خ ألػ‬ٜ٤‫حإلهخٓش ك‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ٍ ا‬ٞ‫شًّ اٌؼبئٍخ – حُيه‬ .‫ش‬٤ِ‫ حُؼالهش حُؼخث‬ٌٙٛ ‫ن اهخٓش‬٣ٍ‫َف حُ٘ظَ ػٖ طؤ‬ٜ‫ ر‬،‫كيس حُؼخثِش‬ٞ‫ حُللخظ ر‬٠ُ‫يف ا‬ٜ‫ٔظ‬٣ ٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ Reîntregirea familiei - intrarea şi şederea pe teritoriul Ro mân iei a membr ilo r de familie ai unui străin cu şedere legală pe teritoriul Ro mâniei sau ai unui cetăţean român, în scopul păstrării unităţii familiei, indiferent de data stabilirii acestei relaţ ii de familie. F31 ١‫خى‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫ حُل‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حأل‬٢‫خء ك‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬ٟ‫ش إلكي‬٤ٔ٘‫ ؿ‬ٝ‫ش أ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫لَٔ حُـ‬٣ ‫ ال‬ٚ‫ ٗو‬- ً‫أعٕج‬ .‫ش‬٣َٔ٣ُٞٔ‫ش ح‬٣‫ش حالطلخى‬٤ٔ٘‫ ؿ‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫حأل‬ Străin - persoana care nu are cetăţenia ro mână, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Eu ropene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elv eţiene. :‫ش‬٤ُ‫ حُلخالص حُظخ‬ٟ‫ اكي‬٢‫ ك‬ٞٛٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫ أٍح‬٠ِ‫ ػ‬٢‫ى أؿ٘ز‬ٞ‫ؿ‬ٝ – ‫إلبِخ غٍز شزػٍخ‬ ‫٘خ‬٣‫ٓخ‬ٍٝ ‫ُش‬ٝ‫ى ى‬ٝ‫ ُلي‬٢‫َ حَُ٘ػ‬٤‫خُ ؿ‬٤‫ٍ حالكظ‬ٝ‫ كخ‬ٝ‫ حؿظخُ أ‬.‫ ٓوٍَس ٓٔزوخ‬ُٚٞ‫ كظَس ٓ٘غ ىه‬٢‫خ ك‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ ىه‬.ٕٞٗ‫ حُوخ‬ٜٙٞٗ ‫ حإلهخٓش كٔذ‬ٝ‫\ أ‬ٝ ٍٞ‫ حُيه‬١َٝٗ ٚ٤ِ‫ ال طُطخرن ػ‬Şedere ilegală - prezenţa pe teritoriul Ro mân iei a unui străin care se află în una dintre următoarele situaţii:  a trecut sau a încercat să treacă ilegal frontiera de stat a Ro mâniei;  a intrat în Ro mân ia în perioada de interdicţie d ispusă anterior;  nu mai îndeplineşte condiţiile de intrare şi/sau de şedere, prevăzute de lege. F32 ‫ حُلن‬ُٚ ‫ش؛‬٤ٗٞٗ‫ أْٓ هخ‬٠ِ‫جخ) ػ‬٤ٗ( ‫ِٔي‬٣ ١ٌُ‫ ح‬. 2 .ٕٞٗ‫خ رَٔحػخس حُوخ‬ٜ٤ِ‫َ ػ‬ٜ‫لش ىحثٔش ك‬٤‫ظ‬ٝ ٢‫٘​٘ـَ ك‬٣ ٚ‫طبؽت األِز – ٗل‬ .)‫ء‬٢ٗ( ‫ الٓظالى‬٢‫حَُ٘ػ‬ Titul ar - care îndeplineşte o funcţie permanentă pe care o deţine după lege. 2) Care posedă (ceva) pe baze ju rid ice; cu drept legal de posesor (a ceva). ‫ٓخ‬ٞ٣ 90

ٖٓ َ‫ حإلهخٓش حُٔئهظش ُٔيس أًز‬٢‫ ك‬ٚ‫ي كو‬٣‫ ٓطخُزخص طٔي‬٢‫خكزؼخ حُلن ك‬ٛ ٢‫ طؼط‬٢‫َس حُظ‬٤ٗ‫ٌٍخ – حُظؤ‬ٛ‫رأشٍزح اإللبِخ ٌّذح ؽ‬ .ٕٞٗ‫كٔذ حُوخ‬ Viza de lung ă şedere - viza care dă dreptul titularului să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, conform legii.

‫ار‬ٛ‫ اٌؾ‬.4 IV.

Dialoguri 17 ‫ي ػٍى رأشٍزح‬ٛ‫اٌؾظ‬

Obţinerea unei vize F33

18

‫ال‬ٝ ‫ش‬٤ُ‫خ‬٤‫ٍس ه‬ٝ‫ حُٔلخ‬ٌٙٛ .‫ـَس‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ ٌُِٔظذ ح‬٢َٗٝ‫ٌظ‬٤ُ‫للش حال‬ُٜ‫كَس ٖٓ ح‬ٞٓ ‫ٓخص‬ِٞ‫ حٓظويٓض ٓؼ‬،‫ٍحص‬ٝ‫ حُٔلخ‬ٌٙٛ ّ‫إلطٔخ‬ .ِْ‫يف حُظؼ‬ٛ َ٤‫يحف ؿ‬ٛ‫خ رؤ‬ٜ٤‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫ٓخص ح‬ِٞ‫ٌٖٔ حٓظويحّ حُٔؼ‬٣ 17 Pentru realizarea acestor dialoguri au fost utilizate in formaţii d isponibile pe pagina de web a Oficiu lui Ro mân pentru Imig rări. Aceste dialoguri sunt imaginare şi informaţ ia cuprinsă în ele nu poate fi utilizată în alte scopuri decât cel educaţional.

104


.‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫َس اهخٓش ك‬٤ٗ‫ طؤ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ي حُل‬٣ٍ‫ َٓكزخ أ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să obţin o viză de şedere în Ro mânia. .‫ِش‬٣ٞ١ ٝ‫َس أ‬٤ٜ‫َس اهخٓش ُٔيس ه‬٤ٗ‫ ربٌٓخٗي إٔ ططخُذ طؤ‬،‫يف اهخٓظي‬ٛ ‫ كٔذ‬:)‫ظف (ػٕذ شجبن اٌّىزت‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: În funcţie de scopul şederii, puteţi solicita o v iză de scurtă sau de lungă şedere. ‫َس؟‬٤ٜ‫َس ُٔيس ه‬٤ٗ‫ى رخُظؤ‬ٜٞ‫ حُٔو‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce este viza de scurtă şedere? ٢‫ ك‬،‫ٓخ‬ٞ٣ 90

‫ُ اؿٔخال‬ٝ‫ ال طظـخ‬٢ِ٘‫ ػيس ٍكالص ط‬ٝ‫خ َُكِش أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ش ا‬٤ُٞ‫َس طٔ​ٔق ُي ٓطخُزش حُيه‬٤ٜ‫َس ُٔيس ه‬٤ٗ‫ حُظؤ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫خص‬٤ُٞ‫ ػيس ىه‬ٝ‫حكيس أ‬ٝ ‫ش س‬٤ُٞ‫َس ريه‬٤ٗ‫ع ٖٓ حُظؤ‬ُٞ٘‫ٌح ح‬ٛ َ٣َ‫ٌٖٔ حُظل‬٣ٝ .ٍٝ‫ٍ حأل‬ٞ‫ حػظزخٍح ٖٓ حُيه‬،َٜٗ‫ أ‬6َ‫رل‬ Funcţi onarul: Viza de scurtă şedere vă permite să solicitaţi intrarea în Ro mânia, pentru o vizită sau mai multe vizite care nu depăşesc 90 de zile, pe parcursul unei perioade de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai mu lte intrări. ‫َس؟‬٤ٜ‫َس ُٔيس ه‬٤ٗ‫خُذ طؤ‬١‫ إٔ أ‬٢٘​٘ٔ٘٣ ٠‫ ٓظ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Când pot solicita o v iză de scurtă şedere?

‫َس؟‬٤ٜ‫َس اهخٓش ُٔيس ه‬٤ٗ‫ طؤ‬٠ِ‫ِض ػ‬ٜ‫ي اهخٓش إ ك‬٣‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ طٔي‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Pot să-mi prelungesc şederea dacă am o viză de scurtă şedere? ٙ‫ٌٖٔ آيحى‬٣ ‫َس ال‬٤ٜ‫َس ُإلهخٓش ُٔيس ه‬٤ٗ‫ف رظؤ‬ٞ٘ٔ​ُٔ‫خ ح‬٣‫ٓ٘خ‬ٍٝ ٢‫ حإلهخٓش ك‬٢‫ حُلن ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Dreptul de şedere în România acordat prin viză de scurtă şedere nu poate fi prelungit. .‫ِش‬٣ٞ١ ‫َس اهخٓش ُٔيس‬٤٘‫ طـ‬٠‫ٍ ُؼ‬ٜٞ‫ حُل‬٢ٌ٘ٔ٣ ‫ش كظَس‬٣‫ أل‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Pentru ce perioadă se poate obţine viză de lungă şedere? ‫خص‬١‫ ٗ٘خ‬،‫ َٗٔ حُؼخثِش‬،‫ ىٍحٓخص‬،‫لخى‬٣‫ ا‬،‫ق‬٤‫ظ‬ٞ‫ ط‬،٢‫٘ظ‬ٜٓ ،١‫خى‬ٜ‫خص اهظ‬١‫ي ٓؼَ اؿَحء ٗ٘خ‬٣‫ق حُظلي‬ٟ‫ح‬ٝ ‫يف‬ٛ ‫ إ ًخٕ ُي‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫ ػي ٍكالص‬ٝ‫حكيس أ‬ٝ ‫ٓخ رَكِش‬ٞ٣ 90 ‫َس طٔ٘ق ُلظَس‬٤ٜ‫َس ُٔيس ه‬٤ٗ‫ حُظؤ‬.‫ اُن‬٢ِ٘‫خص رلغ ػ‬١‫ ٗ٘خ‬،‫ش‬٤٘٣‫ى‬ Funcţi onarul: Dacă aveţi un scop bine definit, cu m ar fi desfăşurarea de activităţi econo mice, profesionale sau comerciale, angajare în muncă, detaşare, studii, reîntregirea familiei, activităţi religioase, activităţi de cercetare ştiinţifică etc., viza de lungă şedere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai mu lte călătorii.

Vocabular tematic

‫ ُِؼالؽ‬،‫خ‬٣َ٤‫ ه‬،‫ش‬٤ِٔ‫ ػ‬،‫ش‬٤‫ ػوخك‬،‫ش‬٤ٟ‫خ‬٣ٍ ‫خص‬١‫ ٗ٘خ‬،َ‫ ٗو‬،‫ش‬٣ٍ‫ أػٔخٍ طـخ‬،‫خٍس‬٣ُ ،‫خٓش‬٤ٓ ،‫َٔش‬َٜٓ :‫ش‬٤ُ‫ حُلخالص حُظخ‬٢‫طُٔ٘ق ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫َس‬٤ٜ‫ ُٔيس ه‬٢‫حُطز‬ Funcţi onarul: Viza de scurtă şedere se acordă pentru următoarele scopuri: misiune, turis m, vizită, afaceri, transport, activităţi s portive, culturale, ştiinţifice, u man itare, tratament med ical de scurtă durată.

‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫َس حإلهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫خ حًح حِٓي طؤ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ آيحى حإلهخٓش ك‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ َٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Pot prelungi şederea în Ro mânia dacă am o viză de lungă şedere? ٝ ‫ حإلهخٓش حُٔئهظش‬٢‫ْ ك‬ٜ‫ي كو‬٣‫ح رظٔي‬ٞ‫طخُز‬٣ ٕ‫خ أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫ أٍح‬٠ِ‫ٖ ػ‬٣‫ؿي‬ٞ‫ِش طٔ​ٔق ُألؿخٗذ حُٔظ‬٣ٞ١ ‫َس حإلهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫ طؤ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ :‫ش اهخٓش‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬٢‫ك‬ Funcţi onarul : Viza de lungă şedere permite străinilor aflaţ i pe teritoriu l Ro mâniei să solicite prelungirea dreptului de şedere temporară şi să obţină un permis de şedere.

105


F34 ‫خ‬ٜ‫يحػ‬٣‫د ا‬ِٞ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُٔط‬٢ٛ ‫ِش؟ ٓخ‬٣ٞ١ ‫َس حإلهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫ طؤ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ي حُل‬٣ٍ‫ أ‬،‫ َٓكزخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să obţin o viză de lungă durată. Ce documente trebuie să depun? .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫يف حُٔلَ ا‬ٛ ‫خ طوظِق كٔذ‬ٜٔ٣‫د طوي‬ِٞ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُٔط‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Bună ziua. Docu mentele pe care trebuie să le prezentaţi diferă în funcţie de scopul călătoriei în Ro mânia. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٣‫خى‬ٜ‫خص حهظ‬١‫ف اؿَحء ٗ٘خ‬ٞٔ​ٔٓ ُٖٔ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cine poate desfăşura activităţi economice în Ro mânia?

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫ش‬٤ِ‫ش ػخث‬٤‫ٖٔ طـٔؼ‬ٟ ٝ‫خ أ‬٣‫ش كَى‬٣‫خى‬ٜ‫ ربٌٓخٗي حُـَحء ط٘طخص أهظ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Puteţi desfăşura activităţi economice în mod independent sau în cadrul uno r asociaţii familiale. ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُٓش؟‬٢ٛ ‫ حُلخُش ٓخ‬ٌٙٛ ٢‫ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: În acest caz ce docu mente sunt necesare? :‫ش‬٤ُ‫ٍحم حُظخ‬ٝ‫ي إٔ طويّ حأل‬٤ِ‫ش ػ‬٣‫خى‬ٜ‫خص حالهظ‬١‫ إلؿَحء حُ٘​٘خ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ٢ُٜ٘ٔ‫َ ح‬٤ٛ‫ش رخُظؤ‬ٛ‫ حُوخ‬١َُٝ٘‫اػزخص أًخٍ ح‬ ‫َس‬٤ٗ‫ش حُظؤ‬٤‫الك‬ٛ ‫ كظَس‬٢‫ ك‬٢‫ل‬ُٜ‫ٔخٕ ح‬٠ُ‫ ح‬‫ش‬٤‫خث‬٠‫ٔش حُو‬٤‫خ ٗلْ حُو‬ُٜ ‫خ ٖٓ حُٔ​ٔظ٘يحص‬َٛ٤‫ ؿ‬ٝ‫ش أ‬٤‫خث‬٠‫حرن ه‬ٞٓ ‫خىس‬ٜٗ Funcţi onarul: Pentru desfăşurarea de activităţi econo mice trebuie să prezentaţi următoarele documente:  dovada îndeplinirii condiţ iilor referitoare la atestarea pregătirii p rofesionale,  asigurare medicală pe perioada valabilităţii vizei,  certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare jurid ică. ‫؟‬٢ُٜ٘ٔ‫َ ح‬٤ٛ‫ طؼزض حُظؤ‬٢‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care sunt documentele care atestă pregătirea profesională? .٢ُٜ٘ٔ‫ اػيحىى ح‬ٞٛ ‫َ طؼزض ٓخ‬٤ٛ‫ٓخص حُظؤ‬ِٞ‫ ىر‬ٝ‫ٓخص حُيٍحٓش أ‬ِٞ‫ ىر‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Diplo mele de studiu sau diplo mele de calificare arată care este pregătirea dumneavoastră profesională. ‫ش ؟‬٤‫خث‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜ٘‫ى ر‬ٜٞ‫ حُٔو‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce este certificatul de cazier judiciar? ّ‫ي حُ٘ظخ‬ٟ ‫ٓخ‬ٞٔ‫ػ‬ٝ ٚ‫ طَحػ‬ٝ‫ أ‬ٚ‫ظ‬٣َ‫ك‬ٝ ٕ‫ي حإلٗٔخ‬ٟ ْ‫ش طؼزض أٗي ُْ طَطٌذ ؿَحث‬٤ٍٔٓ ‫وش‬٤‫ػ‬ٝ ٢ٛ ‫ش‬٤‫خث‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .ًْ‫ رالى‬٢‫ش ك‬ٜ‫وش ٖٓ هزَ حُٔئٓٔخص حُٔوظ‬٤‫ػ‬ُٞ‫ ح‬ٌٙٛ ٍَ‫طل‬ٝ .ٕٞٗ‫حُوخ‬ Funcţi onarul: Certificatul de cazier judiciar este un document oficial care atestă faptul că nu aţi comis infracţiuni contra persoanei şi a libertăţii acesteia, a patrimoniului şi, în general, a ordinii de drept. Acest document este eliberat de instituţiile d in ţara du mneavoastră. F35 ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٣‫ش كَى‬٤ٜ٘ٓ ‫خص‬١‫ ٗ٘خ‬١َ‫ إٔ أؿ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً ،‫ِي‬٠‫ ٖٓ ك‬،٢ُ ٍٞ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Aţi putea să-mi spuneţi, vă rog, cum pot desfăşura activităţi profesionale în mod individual în Ro mânia?

106


.ُٖٜٔ‫ طِي ح‬٢‫ز‬٠‫ ط‬٢‫ش حُظ‬ٛ‫ٖ حُوخ‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٢‫ إٔ طَحػ‬١َ٘‫ش ر‬٣‫ش كَى‬٤ٜ٘ٓ ‫خص‬١‫ٌٔ٘ي اؿَحء ٗ٘خ‬٣ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: În Ro mân ia puteţi desfăşura activităţi profesionale în mod individual doar dacă respectaţi legile speciale care reglementează profes iile respective. ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫خ ك‬ٜ‫ُظ‬ٝ‫ف ِٓح‬ٝ ّ ُْٔ‫ٖ ح‬ُٜٔ‫ ح‬٠ِ‫ ٓؼخال ػ‬ٞ‫ رؼ‬٢ُ ‫َد‬٠‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ ط‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi daţi exemp le de profesii reg lementate în Ro mânia? ٌَ٘‫ ٓيٍّ​ّ ر‬،٢‫خث‬٤ٔ٤ً ُْ‫ ػخ‬،‫خء‬٤‫ّ حألك‬ِٞ‫ ػخُْ ػ‬،ّ‫ ٓلخ‬،‫ هخرِش‬،َٝٔٓ ،١ٍ‫٘يّ ٓؼٔخ‬ٜٓ َ‫ٖ ٓؼ‬ُٜٔ‫ ح‬،‫خ‬٤ٗ‫ٗخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬.‫زؼخ‬١ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ذ‬٤‫ز‬١ ،ٕ‫ذ أٓ٘خ‬٤‫ز‬١ ،ّ‫ذ ػخ‬٤‫ز‬١ ،٢ُ‫ي‬٤ٛ ،‫َ ٓلخٓذ‬٤‫ هز‬،‫َ ك٘يم‬٣‫ ٓي‬،‫خكش‬٤ٓ ‫ًخُش‬ٝ َ٣‫ ٓي‬،ٙ‫ ٓلون هخ‬،٢ٗٞٗ‫ ٓٔظ٘خٍ هخ‬،ّ‫ػخ‬ ِّ‫ إ حُظ‬٢٘‫ حُٔؼ‬ٚ‫خ ِالُ٘و‬ٜ‫ُظ‬ٝ‫ ِٓح‬٠٘ٔ‫ٖ طظ‬ُٜٔ‫ ح‬ٌٙٛ ًَ .‫ ًخطذ حُؼيٍ اُن‬،٢١َٗ ،٢‫لخث‬١‫ ا‬،‫خثَس‬١ ‫ هخثي‬،‫٘ش‬٣‫ْٔ ٓي‬ٜٓ ،١َ‫ط‬٤‫ر‬ .٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٕ ح‬ٞٗ‫ىس ٖٓ هزَ حُوخ‬َٝ‫ حُٔل‬١َُٝ٘‫ربكخء ح‬ Funcţi onarul: Da, desigur. În Ro mânia, profesiile precum cea de arhitect, asistent medical, moaşă, avocat, biolog, chimist, cadru didactic, consilier jurid ic, detectiv, d irector de agenţie de turism, d irector de hotel, expert contabil, farmacist, medic, dentist, veterinar, urbanist, pilot, pompier, poliţ ist, notar etc. pot fi practicate doar dacă persoana respectivă îndeplineşte criteriile impuse de legea ro mână. ‫؟‬١َُٝ٘‫ ح‬ٌٙٛ ٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ ٓ٘ظٔخص‬٠ُ‫ٔخّ ا‬٠ٗ‫ رخال‬،‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫ رخُظـَرش ح‬،‫خىحص ٓخ‬ٜٗ ‫ رخٓظالى‬٢ُٜ٘ٔ‫َ ح‬٤ٛ‫ حُظؤ‬ٟٞ‫ ٓٔظ‬ٝ‫ طظؼِن رخُيٍحٓخص أ‬١َُٝ٘‫ ح‬ٌٙٛ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫خُ حٓظلخٗخص‬٤‫رخؿظ‬ٝ‫ٖ) أ‬٤ٓ‫ش حُٔلخ‬٤‫٘ش ( ٓؼال ؿٔؼ‬٤‫ٓؼ‬ Funcţi onarul: Este vorba, în special, de studii sau de nivelul de formare profesională, dar şi de deţinerea unei anumite diplo me, experienţă profesională, cetăţenie, apartenenţă la anumite organizaţii (de exemp lu barou) sau trecerea unor examene. .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ُٔ​ٔخٍٓش حُطذ ك‬١َُٝ٘‫ ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: În ce condiţii pot fi medic în Ro mânia? ٕ‫ا‬ٝ‫ أ‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش اهخٓش ىحثٔش ك‬ٜ‫ إ ًخٕ ُي ٍه‬ٝ‫ أ‬٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ )‫ؽ(س‬ُٝ ‫خ إ ً٘ض‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ٌٔ٘ي ٓٔخٍٓش حُطذ ك‬٣ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫خء‬٠‫ حُل‬٠ُ‫ش ا‬٤ٔ‫ُش ٓ٘ظ‬ٝ‫ ُي‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫خء ُالطلخى حأل‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬ٟ‫كش ٖٓ هزَ اكي‬ٞ٘ٔٓ ‫ِش‬٣ٞ١ ‫ْ ُٔيس‬٤‫غ حُٔو‬ٟٝ ٖٓ ‫حٗظلؼض‬ ‫َ طِي‬٤‫ ؿ‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ذ ٓل‬١ ٢‫ ك‬٢ِٔ‫ ُوذ ػ‬١‫ أ‬ٝ‫خىس أ‬ٜٗ ،ِّٞ‫إ ًخٕ ُي ىر‬ٝ ‫ش‬٣َٔ٣ُٞٔ‫ش ح‬٣‫ ُالطلخى‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حأل‬١‫خى‬ٜ‫حالهظ‬ ‫ش‬٣‫ ُالطلخى‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حأل‬١‫خى‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫ حُل‬٠ُ‫ش ا‬٤ٔ‫ُش ٓ٘ظ‬ٝ‫ ُي‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫خء ُالطلخى حأل‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬ٟ‫ اكي‬٢‫خ ك‬ٜ‫حُٔؼظَف ر‬ٝ ٍٝ‫حُي‬ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ٓؼيُش ك‬ٝ‫ش أ‬٣َٔ٣ُٞٔ‫ح‬ Funcţi onarul: Puteţi practica medicina în Ro mân ia dacă sunteţi soţul unui cetăţean român, dacă aveţi statutul de rezident permanent în Ro mânia, dacă beneficiaţi de statutul de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Un iunii Europene, al unui stat aparţinând Spaţiului Econo mic Eu ropean sau ai Confederaţiei Elveţiene şi aveţi diplo mă, certificat sau un alt titlu în medicină, dobândite într-un stat terţ şi recunoscute de unul dintre statele membre Un iunii Europene, Spaţiu lui Econo mic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori echivalate în Ro mânia.

Vocabular tematic

Cetăţeanul străin: Care sunt aceste criterii?

‫ش؟‬٤ٜ٘ٓ ‫خص‬١‫ِش إلؿَحء ٗ٘خ‬٣ٞ١ ‫َس اهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫ ُٖٔ طٔ٘ق طؤ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cine poate obţine viza de lungă şedere pentru desfăşurarea de activităţi profesionale? :‫ش‬٤ُ‫ حُظخ‬١َُٝ٘‫ٕ ح‬ٞ‫َحػ‬٣ ٖ٣ٌُ‫ ُألؿخٗذ ح‬ٚ‫ٌٖٔ ٓ٘ل‬٣ ‫َس‬٤ٗ‫ع ٖٓ حُظؤ‬ُٞ٘‫ ح‬ٌٙٛ ‫ش‬٤٘‫ٖ حُٔؼ‬ُٜٔ‫ُش ح‬ٝ‫ش ُِٔح‬٤ٗٞٗ‫ حُوخ‬١َُٝ٘‫ٕ ح‬ٞ‫َحػ‬٣ ْٜٗ‫ٕ أ‬ٞ‫ؼزظ‬٣ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫خ ك‬ٜ‫ُظ‬ٝ‫ ِٓح‬٢‫ٕ ك‬ٞ‫َؿز‬٣ ٢‫ش رخُظِي حُظ‬ٜ‫٘ش ٓظ٘خر‬ٜٓ ُٕٞٝ‫ِح‬٣ ‫ حُزِي حُٔ٘​٘ؤس‬٢‫ْ ك‬ٜٗ‫ٕ أ‬ٞ‫ؼزظ‬٣ ‫َس‬٤ٗ‫ش حُظؤ‬٤‫الك‬ٛ ‫ حٓظيحى كظَس‬٠ِ‫ْ ػ‬ُٜ ٢‫ل‬ٛ ٖ٤ٓ‫ى طؤ‬ٞ‫ؿ‬ٝ ٕٞ‫ؼزظ‬٣

:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ -

107


.‫ش‬٤‫خث‬٠‫ٔش حُو‬٤‫وش ر٘لْ حُو‬٤‫ػ‬ٝ ١‫ أ‬ٝ ‫ش‬٤‫خث‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ ٕٞٓ‫وي‬٣ Funcţi onarul: Acest tip de viză poate fi acordat străinilor care îndeplinesc următoarele condiţii: a) dovedesc că îndeplinesc condiţiile legale pentru practicarea profesiilor respective; b) dovedesc faptul ca în ţara de origine practică o profesie similară cu cea pe care doresc să o desfăşoare în Ro mân ia; c) fac dovada asigurării med icale pe perioada valabilităţii vizei; d) p rezintă certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare ju rid ică. ‫ِبٍٔب‬ٚ‫إٔشبء ػًّ فً ر‬ Înfiinţarea unei afaceri în Români a F36

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

.‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬٢‫ ر‬ٙ‫ اٗ٘خء ػَٔ هخ‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ف‬َٝ‫ش ظ‬٣‫ أ‬٢‫ي إٔ أػَف ك‬٣ٍ‫ أ‬.َ٤‫زخف حُو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Bună ziua. Aş dori să ştiu în ce condiţii pot înfiinţa în Ro mânia propria mea afacere.

108

ٝ‫خىس أ‬٤‫خص ه‬٤‫الك‬ٜ‫ٌخ ر‬٣َٗ ٝ‫ٔخ أ‬ٜٔٓ ٌٕٞ‫ي إٔ ط‬٤ِ‫ كؼ‬،‫ ري‬ٙ‫ٍ ػَٔ هخ‬ٞ‫ طط‬ٝ ٍٞ١‫خ ُٔيس أ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ إ ٕ أٍىص حُزوخء ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ش‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ ‫ؾ حُظـخٍس‬٣َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حكوش حًَُِٔ ح‬ٞٓ ٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ي إٔ طل‬٤ِ‫ًٌُي ػ‬ٝ .‫ش‬٣ٍ‫ ًَٗش طـخ‬٢‫اىحٍس ك‬ ٝ‫ش أ‬٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫ز‬٣‫ حُزؼؼخص حُي‬ٟ‫ِش ٖٓ اكي‬٣ٞ١ ‫َس اهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫ طؤ‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ي إٔ طل‬٤ِ‫حكوش ػ‬ُٞٔ‫ طِي ح‬٠ِ‫ِض ػ‬ٜ‫ رؼي ٓخ ك‬.) CRPCIS( .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٤ِٜ٘‫ٌٓخطذ ه‬ Funcţi onarul: Dacă doriţi să rămâneţi în Ro mânia pentru o perioadă mai mare de timp şi să dezvoltaţi propria dumneavoastră afacere trebuie să fiţi acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere sau administrare al unei societăţi comerciale. De asemenea, trebuie să obțineți avizul Centrului Ro mân pentru Pro movarea Co merţului şi Investiţiilor Străine (CRPCIS). După ce aţi obţinut acest aviz trebuie să obţineţi o viză de lungă şedere de la misiunile d iplo mat ice şi oficiile consulare ale Ro mân iei. ‫ش؟‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ ‫ؽ حُظـخٍس‬َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حكوش حًَُِٔ ح‬ٞٓ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُؼَٔ ُِل‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetățeanul străin: Ce trebuie să fac ca să obţin avizul Centru lui Ro mân pentru Pro movarea Co merţulu i şi Investiţiilo r Străine? :‫ش‬٤ُ‫ حُظخ‬١َُٝ٘‫ي رَٔحػخس ح‬٤ِ‫ ػ‬،‫ش‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ ‫ؽ حُظـخٍس‬َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حكوش حًَُِٔ ح‬ٞٓ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ ُــَ حُل‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ َٔ‫ع ػ‬َٝ٘ٓ ‫غ‬ٟٝ ‫ش‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ن حُل‬٣ٍ‫َح ٖٓ طخ‬ٜٗ 12 ٙ‫خ‬ٜ‫ كظَس أه‬٢‫خّ ك‬٤‫ حُو‬.١‫َ حَُأٓٔخٍ حُالُّ إلؿَحء ًحى حُ٘​٘خ‬٤‫ك‬ٞ‫ اػزخص ط‬.‫ٔش‬ٛ‫ ًَُ٘ش ٓٔخ‬ٍٝٞ٣‫ ا‬150.000 ٙ‫ٓزِؾ أىٗخ‬ٝ ‫ش‬٤ُ‫ىس حُٔ​ٔئ‬ٞ‫ ًَُ٘ش ٓيك‬ٍٝٞ٣‫ ا‬100.000 ٙ‫حإلهخٓش رخٓظؼٔخٍ رٔزِؾ أىٗخ‬ ‫ىس‬ٝ‫ حألهَ ًَُ٘ش ٓلي‬٠ِ‫ أٓخًٖ ػَٔ ػ‬10 ٖ٣ٌٞ‫ش حإلهخٓش ط‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ن حُل‬٣ٍ‫َح ٖٓ طؤ‬ٜٗ 12 ‫خ‬ٛ‫خ‬ٜ‫ كظَس أه‬٢‫ ك‬‫ٔش‬ٛ‫يح ًَُ٘ش ٓٔخ‬٣‫ ٌٓخٗخ ػَٔ ؿي‬15 ٝ ‫ش‬٤ُٝ‫حُٔ​ٔئ‬ Funcţi onarul: Pentru obținerea avizulu i Centrului Ro mân pentru Pro movarea Co merţului şi Investiţiilor Străine trebuie să îndepliniţi ur mătoarele condiţii: - să întocmiţi un plan de afaceri, - să faceţi dovada că dispuneţi de fondurile necesare desfăşurării act ivităţii, - veţi realiza, în maximu m 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, o investiţie de minimu m 100.000 euro pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 150.000 euro pentru o societate pe acţiuni; - veţi crea, în maximu m 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere, cel puţin 10 noi locuri de muncă pentru o societate cu răspundere limitată şi cel puţin 15 noi locuri de muncă pentru o societate pe acţiuni.


‫ٌٍخ ٌٕشبؽبد رغبرٌخ‬ٛ‫ي ػٍى رأشٍزح اإللبِخ ٌّذح ؽ‬ٛ‫اٌؾظ‬ Obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi come rciale F37

‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫ٍ ا‬ٞ‫د رؼي حُيه‬ِٞ‫ حُٔط‬ٞٛ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce trebuie să fac după intrarea în Ro mân ia? َ‫ ألؿ‬.‫خ‬ٜ٤‫ طٌٖٔ ك‬٢‫ حُٔلخكظش حُظ‬٢‫حهؼش ك‬ُٞ‫ـَس ح‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫خص حٌُٔظذ ح‬٤ِ٤‫ش اهخٓش ٖٓ طٔؼ‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ إٔ طل‬٢‫٘زـ‬٣ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫َس‬٤ٗ‫ؿذ حُظؤ‬ٞٔ‫ف ُي ر‬ٞ٘ٔ​ُٔ‫خء حُلن ح‬ٜ‫ حألهَ هزَ حٗظ‬٠ِ‫ٓخ ػ‬ٞ٣ ٖ٤‫خ ػيس ٓٔظ٘يحص رؼالػ‬٤ٜ‫ش حإلهخٓش ٓظيع ٗو‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫حُل‬ Funcţi onarul: Trebuie să obțineți un permis de şedere de la birourile Oficiulu i Ro mân pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Pentru obţinerea permisului de şedere veţi depune personal o serie de documente, cu cel puţin 30 de zile înainte de exp irarea dreptului de şedere acordat de viză.

‫ي ػٍى رخظخ اٌإللبِخ ٌٕشبؽبد رغبرٌخ‬ٛ‫اٌؾظ‬ Obţinerea permisului de şedere pentru activităţi comerciale F38 ‫ش؟‬٣ٍ‫خص طـخ‬١‫ش حُإلهخٓش ُ٘​٘خ‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫رش ُِل‬ِٞ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُٔط‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea permisului de şedere?

Vocabular tematic

‫ش؟‬٣ٍ‫خص طـخ‬١‫ِش ُ٘​٘خ‬٣ٞ١ ‫َس حإلهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫ طؤ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُٓش ُِل‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea vizei de lungă şedere pentru activităţi co merciale? ‫خ حُطِذ‬ٜ٤‫ طويّ ك‬٢‫ُش حُظ‬ٝ‫ حُي‬٢‫ ك‬ٍٝٞ٣‫ ا‬120 ‫خ‬ٜ‫ٔظ‬٤‫َس ه‬٤ٗ‫ّ حُظؤ‬ٍٞٓ ‫ي إٔ طٔيى‬٤ِ‫َس ػ‬٤ٗ‫ع ٖٓ حُظؤ‬ُٞ٘‫ٌح ح‬ٛ ٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ ُِل‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ :‫خ‬ًَُٛ​ً ‫ش‬٤‫ط‬٥‫خ حُٔ​ٔظ٘يحص ح‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ ‫ش‬٤ِٜ٘‫ حٌُٔخطذ حُو‬ٝ ‫ش‬٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫ز‬٣‫ إٔ طيع ػ٘ي حُزؼؼخص حُي‬ٝ ‫ن‬٣ٍ‫َ حػظزخٍح ٖٓ طؤ‬ٜٗ‫ أ‬6 ‫ ُٔيس‬ٚ‫ٍ ر‬ٞ‫خُق حُٔلؼ‬ٛ ( ‫ش‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ ‫ؽ حُظـخٍس‬َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫حكوش حًَُِٔ ح‬ٞٓ )ٍٙٝ‫ي‬ٛ ‫ش‬٤‫خث‬٠‫ٔش حُو‬٤‫خ ٖٓ حُٔ​ٔظ٘يحص ر٘لْ حُو‬َٛ٤‫ ؿ‬ٝ ‫ش‬٤‫خث‬٠‫حرن ه‬ٞٓ ‫َس‬٤ٗ‫ش حُظؤ‬٤‫الك‬ٛ ‫خُق ُٔيس‬ٛ ٢‫ز‬١ ٖ٤ٓ‫ طؤ‬‫حء‬ٞ٣‫خص حإل‬٤ٗ‫َ آٌخ‬٤‫ك‬ٞ‫ اػزخص ط‬Funcţi onarul: Pentru obţinerea acestui tip de viză trebuie să achitaţi taxa de viză de 120 Euro în statul în care faceţi solicitarea şi să depuneţi la misiunile d iplo mat ice sau oficiile consulare ale Ro mâniei următoarele docu mente:  avizu l Centrului Ro mân pentru Pro movarea Co merţulu i şi Investiţiilor Străine (care este valabil 6 luni de la data emiterii);  certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeaşi valoare jurid ică;  asigurare medicală valabilă pe toată perioada vizei;  dovada asigurării condiţiilor de cazare.

:‫ش‬٤ُ‫ إٔ طويّ حُٔ​ٔظ٘يحص حُظخ‬٢‫٘زـ‬٣ ‫ش‬٣ٍ‫خص طـخ‬١‫ش ُإلهخٓش ُ٘​٘خ‬ٜ‫ٍ ٍه‬ٝ‫ أ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ ُِل‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ِذ‬١ ‫حُ٘ٔوش؛‬ٝ َٛ‫ رطخهش ٓلَ اُن) حأل‬،َ‫حُ ٓل‬ٞ‫ى (ؿ‬ٝ‫خُ حُلي‬٤‫وش حؿظ‬٤‫ػ‬ٝ ‫ن‬٤‫خىس طلو‬ٜٗ ‫ش‬٤‫حالٓظؼٔخٍحص حألؿ٘ز‬ٝ ‫ؾ حُظـخٍس‬٣َٝ‫ ُظ‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫كن حًَُِٔ ح‬ٞٓ )‫حُ٘ٔوش‬ٝ َٛ‫ش (حأل‬٣ٍ‫َ حًَُ٘ش حُظـخ‬٤‫خىس طٔـ‬ٜٗ )‫حُ٘ٔوش‬ٝ َٛ‫ش (حأل‬٤ٔ٤ٓ‫ش حُظؤ‬٣ٍ‫خىس حًَُ٘ش حُظـخ‬ٜٗ -

109


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬ 110

)‫حُ٘ٔوش‬ٝ َٛ‫ْ حًَُ٘ش (حأل‬٤ٓ‫ هَحٍس حُٔلٌٔش ُظؤ‬‫ حٓظيحى‬٠ِ‫ٖ ػ‬٤ٜٔٔ​ُِٔ ‫خ‬٣َٜٗ ٍٝٞ٣‫ ا‬700 ٝ ‫خ ًَُِ٘خء‬٣َٜٗ ٍٝٞ٣‫ ا‬500 ‫خ‬ٜ‫ٔظ‬٤‫خٗش حًَُ٘ش (ه‬٤ٛ َ‫ٓخث‬ٝ ‫خ‬ٜ‫ٍحم طؼزض ر‬ٝ‫ أ‬)‫ش‬ٜ‫ش حَُه‬٤‫الك‬ٛ ‫كظَس‬ )‫حُ٘ٔوش‬ٝ َٛ‫ (حأل‬٢‫ش ٌُٔخٕ حُٔوَ حالؿظٔخػ‬٤‫خ حٌُِٔش حَُ٘ػ‬ٜ‫ٍحم طؼزض ر‬ٝ‫ أ‬)‫حُ٘ٔوش‬ٝ َٛ‫ش ٌُٔخٕ حٌُٖٔ (حأل‬٤‫خ حٌُِٔش حَُ٘ػ‬ٜ‫ٍحم طؼزض ر‬ٝ‫ أ‬٢‫ٖ حالؿظٔخػ‬٤ٓ‫ اػزخص حُظؤ‬‫ش‬٤‫ز‬١ ‫خىس‬ٜٗ ‫لخىس‬٣‫ ا‬ٍّٞٓ Funcţi onarul : Pentru obţinerea primulu i permis de şedere pentru activităţi comerciale trebuie să prezentaţi următoarele documente: o cerere; o documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie, etc.) în original şi copie; o certificate constatator; o avizu l Centrului Ro mân pentru Pro movarea Co merţului şi Investiţiilor Străine ; o certificat de în matriculare al societăţii co merciale (original şi copie); o actul constitutiv al societăţii co merciale (orig inal şi copie); o hotărârea judecătorească de înfiinţare (orig inal şi copie); o dovada mijloacelor de întreţinere (în cuantum de 500 euro lunar pentru asociaţi şi 700 euro lunar în cazul acţ ionarilor, pe perioada valabilității permisului) o dovada deţinerii legale a spaţiului pentru sediul social (original şi copie); o dovada deţinerii legale a spaţiului de locuit (o rig inal şi copie); o dovada asigurării sociale; o adeverinţă med icală; o declaraţie; o taxe. o ‫ش‬ٜ‫ي ٍه‬٣‫ إلػخىس طـي‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Pentru reînnoirea permisului de şedere trebuie să depun aceleaşi documente? ‫ش اهخٓش‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫ ػ‬ٜٙٞ‫ ُِل‬.‫ش حُٔ​ٔزوش‬ٜ‫ش حَُه‬٤‫الك‬ٛ ‫خء‬ٜ‫ حألهَ هزَ حٗظ‬٠ِ‫ٓخ ػ‬ٞ٣ ٖ٤‫ش ًَ ػالػ‬ٜ‫ي حَُه‬٣‫ظْ طـي‬٣ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ :ٙ‫ ٓخ ً​ًَ أػال‬٠ُ‫خكش ا‬ٟ‫ش ا‬٤ُ‫ إٔ طيع حُٔ​ٔظ٘يحص حُظخ‬٢‫٘زـ‬٣ ‫يس‬٣‫ؿي‬ ٍ‫ع حألػٔخ‬َٝ٘ٓ ‫ش ؿَص كٔذ‬٣ٍ‫ حًَُ٘ش حُظـخ‬١‫خ ٗ٘خ‬ٜ٤‫ِّٖ ك‬٤‫ طز‬‫َ حُٔالكظخص‬٤‫ طٔـ‬‫ش‬٤ٔ٤‫ش حَُث‬٤ُ‫ش حُٔخ‬٣‫خى‬ٜ‫ حُٔئَٗحص حالهظ‬٠ِ‫ ػ‬١ٞ‫خىس طلظ‬ٜٗ َٔ‫ٖ أٓخًٖ ػ‬٣ٌٞ‫ كخُش ط‬٢‫ش ك‬٤٘‫ى ػَٔ ٓٔ ّـِش ػ٘ي حُٔلظ‬ٞ‫ش \ ػو‬٤ِ‫ش حُؼَٔ حُٔل‬٤٘‫خىٍس ػٖ ٓلٍَ ٖٓ ٓلظ‬ٛ ‫خىس‬ٜٗ ‫يس‬٣‫ؿي‬ Funcţi onarul: Permisul de şedere se reînnoieşte cu cel puţin 30 de zile înainte de exp irarea celui anterior. Pentru obţinerea unui nou permis de şedere trebuie să depuneţi în plus următoarele documente: o avizu l Centrulu i Ro mân pentru Promovarea Investiţiilor Străine din care să rezu lte că activitatea societăţii comerciale s -a desfăşurat în conformitate cu planul de afaceri; o înscrierile de menţiuni; o certificat cuprin zând principalii indicatori economico-financiari; o adeverinţa eliberată de I.T.M./contracte de muncă înregistrate la ITM în cazul în care aţi creat locuri de muncă; o ‫ش حإلهخٓش؟‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫هض ٓؤك‬ُٞ‫ رؼي ًْ ٖٓ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬


Cetăţeanul străin: În cât timp voi obţine permisul de şedere? ‫ َٓحؿؼخص‬٠ُ‫ كخُش طلظخؽ ا‬٢‫ ك‬.ٚ‫يحػ‬٣‫ن ا‬٣ٍ‫ٓخ ٖٓ طخ‬ٞ٣ ٖ٤‫ حإلهخٓش أػ٘خء ػالػ‬٢‫ي حُلن ك‬٣‫ طٔي‬ٝ‫ِذ ٓ٘ق أ‬١ ‫ٔظِْ ٍى‬٤ٓ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ّٞ٣ 15 ‫خ‬ٛ‫خ‬ٜ‫ُٔيى رٔيس أه‬٣ ‫ػي حٓظالّ حَُى‬ٞٓ ‫ش‬٤‫خك‬ٟ‫ا‬ Funcţi onarul: Cererea de acordare sau prelungire a dreptului de şedere va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia. În cazul în care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluţionare a cererii poate fi prelungit cu cel mu lt 15 zile.

‫ِبٍٔب‬ٚ‫اٌؼًّ فً ر‬ Munca în România F39 ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ـخى ٌٓخٕ ػَٔ ك‬٣‫ إٔ ا‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cu m pot găsi un loc de muncă în Ro mân ia?

‫ حُؼَٔ؟‬ٚ٤‫ طَه‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ل‬٣ ٖٓ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cine va obţine autorizaţ ia de muncă? َ‫خ حُٔو‬ٜ٤‫لغ ك‬٣ ٢‫ حُٔلخكظش حُظ‬٢‫ـَس ك‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫خص حٌُٔظذ ح‬٤ِ٤‫ حُؼَٔ ٖٓ طٔؼ‬ٚ٤‫ طَه‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ل‬٣ َٔ‫ ٍد حُؼ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫هخٍٓض‬ٞ‫٘ش ر‬٣‫ ٓي‬٢‫ـَس ك‬ُٜ‫ش ح‬٣َ٣‫ ٖٓ ٓي‬َٟ‫ رخألك‬ٝ‫ ًَُِ٘ش أ‬٢‫حالؿظٔخػ‬ Funcţi onarul: Angajatorul va obţine autorizaţia de muncă de la birourile Oficiu lui Ro mân pentru Imigrări d in judeţul în care are sediul social, respectiv de la Direcţia M igraţie, pentru municipiul Bucureşti. ‫؟‬ٚ٤‫ حُظَه‬٠ِ‫َ ػ‬ٜٛٞ‫خ ُِل‬ٜ‫ ىكؼ‬٢‫٘زـ‬٣ ٢‫ّ حُظ‬َُٞٓ‫ ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce taxe trebuie plăt ite pentru obţinerea autorizaţ iei? :٢ُ‫يكغ ٍد حُؼَٔ حُظخ‬٤ٓ َٔ‫ حُؼ‬ٚ٤‫َ طَه‬٣َ‫ ػ٘ي طل‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ،٢٘٤٤‫ طؼ‬،١ٍ‫ حٓظوزخ‬،‫ى‬ٝ‫ ػخَٓ ػزَ حُلي‬،‫كي‬ٞٓ ،ْ‫ حُؼَٔ ُِؼخَٓ ىحث‬ٚ٤‫ طَه‬٠ِ‫ ػ‬ٍٝٞ٣‫ ا‬200 ٍٙ‫ ُٔزِؾ هي‬١‫ حُٔوخرَ رال‬‫؛‬٢ٟ‫خ‬٣ٍ .٢ٔٓٞٓ َٓ‫ ػخ‬ٝ‫خُذ ىٍحٓخص أ‬١ – ْ‫ حُؼَٔ ُِؼخَٓ ىحث‬ٚ٤‫ طَه‬٠ِ‫ ػ‬ٍٝٞ٣‫ ا‬200 ٍٙ‫ ُٔزِؾ هي‬١‫ حُٔوخرَ رال‬Funcţi onarul: La eliberarea autorizaţiei de muncă, angajatorul va plăti astfel:  echivalentul în lei a 200 euro pentru autorizaţ iile de muncă pentru lucrător permanent, detaşat, transfrontalier, stagiar, no minal, sportiv;  echivalentul în lei a 50 euro pentru autorizaţ iile pentru lucrător permanent -studii şi sezonier.

Vocabular tematic

‫ي‬٤ِ‫ كؼ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫خى حأل‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫حُل‬ٝ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫حهؼش هخٍؽ حالطلخى حأل‬ٝ ‫ُش‬ٝ‫ش ى‬٤ٔ٘‫ أٗض كخَٓ ؿ‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ إ أٍىص حُؼَٔ ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫خ ػ٘ي‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫لي ك‬٤‫ظ‬ٞ‫ُ ط‬ٞ‫ـ‬٣ .َٔ‫ش ػ‬ٜ‫ ٍه‬٠ِ‫َ ُي ػ‬ٜ‫ل‬٣ ٕ‫ أ‬ٚ٤ِ‫ ػ‬،‫لي‬٤‫ظ‬ٞ‫ إ هٍَ ط‬.‫طِذ ٓ٘ي‬٣ ‫إٔ طويّ​ّ ٓخ‬ٝ َٔ‫إٔ طـي ٍد ػ‬ .‫ش‬٣ٍ‫ حػظزخ‬ٝ‫ش أ‬٣ٞ٘‫ش ٓؼ‬٤ٜ‫ ٗو‬،‫حكي‬ٝ َٔ‫ٍد ػ‬ Funcţi onarul: Dacă doriţi să munciţ i în Ro mânia şi aveţi cetăţenia unui stat din afara Un iunii Europene şi Spaţiului Economic Eu ropean trebuie să găsiţi un angajator şi să susţineţi probele impuse de acesta. Dacă se decide să vă angajeze, acesta trebuie să obţină pentru dumneavoastră o autorizaţie de muncă. Puteţi fi angajat în Ro mân ia la un singur angajator, persoană fizică sau juridică.

‫ي ػٍى رزخٍض ػًّ ٌألعبٔت‬ٛ‫ف اٌزً رظّؼ ٌزة اٌؼًّ اٌؾظ‬ٚ‫اٌظز‬

111


Condiţiile în care un angajator poate obţine autorizaţia de muncă pentru străini F 40 ‫ ػَٔ ُألؿخٗزع؟‬ٚ٤‫ طَه‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ طٔ​ٔق َُد حُؼَٔ حُل‬٢‫ف ُظ‬َٝ‫ حُظ‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Care sunt condiţiile în care angajatorul poate obţine autorizaţ ia de muncă? :‫ش‬٤ُ‫ حُظخ‬١َُٝ٘‫ رَٔحػخس ح‬،َٔ‫ ػ‬ٚ٤‫خ رظَه‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ٌٓخٕ ػَٔ ك‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ ربٌٓخٗي حٕ طل‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Vă puteţi angaja în Ro mânia, cu autorizaţ ie de muncă, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: .٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حال‬١‫خى‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫ حُل‬ٝ‫ح‬.٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حأل‬١ٕ

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

o

112

o

o

o

o o o

o

١‫ح‬ٞٓ ٝ‫ٖ أ‬٤٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ٤٘١‫ح‬ٞٓ َ‫حؿَ ٖٓ هز‬ُٞ٘‫َ ح‬٤‫ٌٖٔ ط٘ـ‬٣ ‫ ال‬‫خ؛‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫ أٍح‬٠ِ‫ٖ ػ‬٤ٔ‫ٖ ىحث‬٤ٔ٤‫ٖٓ هزَ ٓو‬ٝ‫أ‬ Locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate de cetăţeni români, ai statelor memb re UE/ SEE sau de rezidenţi permanenţi pe teritoriul Ro mân iei; ‫ق؛‬٣َٜ‫حُظ‬ٝ ١‫ ًحى حُ٘​٘خ‬٢‫حُوزَس ك‬ٝ ٢ُٜ٘ٔ‫ش رخإلػيحى ح‬ٛ‫ حُوخ‬١َُٝ٘‫ ح‬٢‫ طَحػ‬Îndepliniţ i condiţiile speciale de pregătire profesională, experienţă în activitate şi autorizare; ‫ش؛‬٤‫ش حُ٘ظَ حُطز‬ٜ‫ؿ‬ٝ ٖٓ ١‫ اؿَحء ًحى حُ٘​٘خ‬٠ِ‫ أٗي هخىٍ ػ‬٠ِ‫ طؼزض ػ‬Faceţi dovada faptului că sunteţi apt din punct de vedere medical să desfăşuraţi activitatea respectivă; ‫خ؛‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ك‬ٙ‫ي اؿَحء‬٣َ‫ ط‬١ٌُ‫ ح‬١‫ ٓغ حُ٘​٘خ‬ٞ‫ش طظ٘خه‬٤‫حرن ؿ٘خث‬ٞٓ ‫ٔض ُي‬٤ُ Nu aveţi antecedente penale care să fie inco mpatibile cu activitatea pe care o desfăşuraţi sau urmează să o desfăşuraţi pe teritoriu l Ro mâniei; ‫ٓش؛‬ٌٞ‫ روَحٍ حُل‬ٚ٤ِ‫حكن ػ‬ُٞٔ‫ش ح‬٣ُٞ٘ٔ‫ ح‬ٜٚ‫ ٗظخّ حُل‬٢‫ ط٘يٍؽ ك‬Vă încadraţi în contingentul anual aprobat prin hotărâre a guvernului; ‫ُش؛‬ٝ‫ش حُي‬٤ٗ‫ِح‬٤ٓ ٙ‫ طـخ‬ٚ‫حؿزخط‬ٝ ًَ َٔ‫ ٓيى ٍد حُؼ‬Angajatorul are achitate la zi obligaţiile către bugetul de stat; ‫ش ػَٔ؛‬ٜ‫ ٍه‬ِٚ‫طِذ ٖٓ الؿ‬٣ ١ٌُ‫ ح‬١‫ّ ٍد حُؼَٔ كؼال رخُ٘​٘خ‬ٞ‫و‬٣ Angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care se solicită eliberarea autorizaţiei de muncă; .٢‫َ َٗػ‬٤‫ق ؿ‬٤‫ظ‬ٞ‫ط‬ٝ ٚ‫َف ر‬ٜٓ َ٤‫ ػَٔ ؿ‬٠ِ‫رش ػ‬ٞ‫ش ػو‬٣‫ٔظِْ ٍد حُؼَٔ أ‬٣ ُْ Angajatorul să nu fi fost sancţionat anterior pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală. ‫؟‬٢ٌٓٞ‫ روَحٍ ك‬ٚ٤ِ‫حكوؼ‬ُٞٔ‫ش ح‬٣ُٞ٘ٔ‫ ح‬ٜٚ‫ى ر٘ظخّ حُل‬ٜٞ‫ حُٔو‬ٞٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬

Cetăţeanul străin: Ce este contingentul anual aprobat prin hotărâre de guvern? َٔ‫ْ حُؼ‬ُٜ ٠٘ٔ‫ظ‬٣ ٖ٣ٌُ‫خ ُألؿخٗذ ح‬َٛ٣َ‫ٌٖٔ طل‬٣ َٔ‫ ػ‬ٚ‫ ػيى ٍه‬٠ِ‫خ ػ‬ٜ٘‫خىٍ ػ‬ٛ ٍ‫ٓش روَح‬ٌٞ‫حكن حُل‬ٞ‫ ط‬،‫ ًَ ٓ٘ش‬٢‫ ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ َٔ‫ ػ‬ٚ‫ ٍه‬،‫ش‬٤ٜ‫ ػَٔ ٗو‬ٚ‫ ٍه‬،ٖ٤٤ُٔٓٞٔ‫ح‬ٝ ٖ٣‫كي‬ُٞٔ‫ٖ ح‬٤ِٓ‫ ُِؼخ‬،ٖ٤ٔ‫ٖ حُيحث‬٤ِٓ‫ ُِؼخ‬ٚ‫حع ( ٍه‬ٞٗ‫ ح‬ٚ‫ حَُه‬ٌٙٛٝ ،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ك‬ َ‫ ػَٔ حًؼ‬ٚ‫َ ٍه‬٣َ‫ِزخص ُظل‬١ ‫ى‬ٞ‫ؿ‬ٝ ‫ كخُش‬٢‫ٌح حُؼيى ك‬ٛ ‫خى‬٣‫ٌٖٔ حُى‬٣ٝ .)‫ى‬ٝ‫ٖ ػزَ حُلي‬٤ِٓ‫ٖ ُِؼخ‬٤٤ٟ‫خ‬٣َُِ ،ٖ٤٣ٍ‫ٖ حالهظزخ‬٤ِٓ‫ُِؼخ‬ .ٍَ‫ٖٓ حُؼيى حُٔو‬ Funcţi onarul: În fiecare an Guvernul aprobă printr-o hotărâre numărul autorizaţ iilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor ce pot lucra în Ro mânia, pe t ipuri de autorizaţii de muncă (autorizaţ ii pentru lucrători permanenţi, lucrători detaşaţi şi lucrători sezo nieri, autorizaţ ii de muncă nominale, autorizaţii de muncă pentru lucrători stagiari, pentru sportivi şi pentru lucrători transfrontalieri). Acest număr poate fi majorat, în cazul în care numărul cererilor pentru eliberarea de autorizaţii de muncă este mai mare decât numărul stabilit.


ًّ‫ْ رخظخ ػ‬ٚ‫اٌؼًّ د‬ Munca fără autorizaţie de muncă F41 ‫ش ػَٔ؟‬ٜ‫ٕ ٍه‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ؼَٔ ك‬٣ ٕ‫غ أ‬٤‫ٔظط‬٣ ٖٓ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cine poate munci în Ro mânia fără autorizaţie de muncă?

o

o

sunteţi memb ru de familie al unui cetăţean român; ٢‫ ك‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حأل‬١‫خى‬ٜ‫خء حألهظ‬٠‫حُل‬ٝ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫خء ُالطلخى حأل‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬ٟ‫ حكي‬٢‫خ ك‬َٛ‫ ًَٗش ٓو‬٢‫ظق ك‬ٞٓ ‫ً٘ض‬ )‫ُش‬ٝ‫ طِي حُي‬٢‫ش حإلهخٓش ك‬ٜ‫ إٔ طويّ ٍه‬١َ٘‫خ (ر‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٠ُ‫كيح ا‬ٞٓ ‫ً٘ض‬ٝ ‫ش‬٣َٔ٣ُٞٔ‫ش ح‬٣‫حالطلخى‬

-

sunteţi angajat al unei companii cu sediul în unul dintre statele memb re UE/SEE o ri în Confederaţia Elveţiană şi sunteţi detaşat în Ro mânia (va trebui să prezentaţi permisul de şedere din acel stat).

‫ٌٍخ‬ٛ‫اإللبِخ ثّذح ؽ‬ Şederea pe termen lung F42 .‫ِش‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٠٘‫ ٓؼَكش ٓؼ‬٢‫ أٍؿذ ك‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Aş dori să ştiu ce este şederea pe termen lung.

Vocabular tematic

:ٕ‫ش ػَٔ ا‬ٜ‫ ٍه‬٠ُ‫ ال طلظخؽ ا‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Nu aveţi nevoie de autorizaţ ie de muncă dacă: ‫خ؛‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ حإلهخٓش حُيحثٔش ك‬٢‫ ًخٕ ُي حُلن ك‬o aveţi un drept de şedere permanentă în Ro mân ia; ‫ٔخص‬ٛ‫ طلخ‬ٝ‫خص أ‬٤‫ حطلخه‬٠ِ‫خ ر٘خء ػ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫م حُؼَٔ ك‬ٞٓ ٠ُ‫ٍ ا‬ٞ‫ْ رخُيه‬ُٜ ‫ٔ​ٔق‬٣ ٖ٣ٌُ‫ٖ حألؿخٗذ ح‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ ً٘ض ٖٓ كجش ح‬ٚ٘ٗ ‫خ‬ٜ٤‫َكخ ك‬١ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٌٕٞ‫ ط‬٢‫ٔخص حُظ‬ٛ‫حُظلخ‬ٝ ‫خص‬٤‫إ ًخٗض طِي حالطلخه‬ٝ ٍٝ‫خ ٖٓ حُي‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ٤‫ش ٓزَٓش ر‬٤‫ػ٘خث‬ ،‫ش‬٤ٗ‫ حإلٌٓخ‬ٌٙٛ ٠ِ‫ػ‬ o faceţi parte din categoria de cetăţeni străini al căror acces pe piaţa muncii din Ro mân ia este reglementat prin acorduri, convenţii sau înţelegeri bilaterale încheiate de România cu alte state, dacă această posibilitate este stabilită prin textul acordului, convenţiei sau înţelegerii la care Ro mânia este parte; ُٜٙٞ٘ٔ‫ حُوخٍؽ رَٔحػخس حألكٌخّ ح‬٢‫خ ك‬َٛ‫خ ًَُ٘ش ٓو‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ٗؼزش ىحه‬ٝ‫ش أ‬٤ِ٤‫ طٔؼ‬ٝ‫ْ كَع أ‬٤‫٘ض ٍث‬٤‫ ً٘ض هي ػ‬‫؛‬ٜٙٞ‫خ رخُو‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٖ ح‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫ حُو‬٢‫خ ك‬ٜ٤ِ‫ػ‬ o sunteţi numit şef de filială, reprezentanţă sau de sucursală pe teritoriul Ro mân iei a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legis laţia română în acest sens; ‫؛‬٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ‫ُط‬ٞٓ ‫ ػخثِش‬٢‫ ك‬ٞ٠‫ ً٘ض ػ‬-

)‫َ ٓليىس (ىحثٔش‬٤‫خ ُٔيس ؿ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ِش طٔ​ٔق ُي حهَحٍ ٌٓ٘ي ك‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Şederea pe termen lung vă permite să vă stabiliţi do miciliul în Ro mânia, pe durată nedeterminată de timp (permanentă). ‫خ؟‬٤ٗ‫ٓخ‬َٝ‫ حٌُٖٔ ر‬٢‫ حُلن ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬٢٘​ٌ٘ٔ٣ ‫ق‬٤ً :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cu m pot obţine domiciliul în Ro mânia?

113


٢‫ً٘ض ٓخً٘خ ك‬ٝ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حأل‬١‫خى‬ٜ‫خة حالهظ‬٠‫ حُل‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حال‬٢‫ُش ك‬ٞٔ٘ٓ َ٤‫ُش ؿ‬ٝ‫ٖ هخىّ ٖٓ ى‬١‫ح‬ٞٓ ‫ إ ً٘ض‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ٌح‬ٜ‫ي إٔ ططخُذ ر‬٤ِ‫ ػ‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ِش ك‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫أٍىص حُو‬ٝ ‫حص‬ٞ٘ٓ 5 ‫ش ُٔيس‬٤‫ٍس َٗػ‬ٜٞ‫خ ر‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ حُلن‬٠ِ‫َ ػ‬ٜ‫ طل‬، ‫خ‬٤‫ـخر‬٣‫حد ا‬ٞ‫ إ ًخٕ حُـ‬.‫خ‬ٜ٤‫ طٌٖٔ ك‬٢‫ حُٔلخكظش حُظ‬٢‫حهغ ك‬ُٞ‫ـَس ح‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ع ٌُِٔظذ ح‬َٝ‫حألَٓ ٖٓ حكي حُل‬ ‫خص‬١‫ ٗ٘خ‬،َٔ‫ ػ‬:‫ حُطِذ حُٔويّ(ٓؼال‬٢‫ٍ ك‬ًٌُٞٔ‫يف ح‬ُٜ‫خ رخ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش حإلهخٓش حُيحثٔش ك‬ٜ‫طلٍَ ُي ٍه‬ٝ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ حٌُٖٔ ك‬٢‫ك‬ .٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ‫ ػخثِش‬٢‫ ك‬ٞ٠‫ رطخهش حإلهخٓش حٕ ً٘ض ػ‬ٝ‫خ) أ‬َٛ٤‫ؿ‬ٝ ‫ َٗٔ حُؼخثِش‬،‫ش‬٣ٍ‫طـخ‬

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Funcţi onarul: Dacă sunteţi cetăţean al unui stat non-UE/SEE, aveţi o şedere continuă legală de minimu m 5 an i în Ro mânia şi doriţ i să obțineți dreptul de şedere pe termen lung în Ro mânia, trebuie să solicitaţi acest lucru la birourile Oficiu lui Ro mân pentru Imigrări din judeţul în care locuiţi. Dacă răspunsul este unul pozitiv, veţi primi do miciliul în Ro mânia şi vi se va elibera permisul de şedere permanentă pentru scopul şederii în Ro mânia pentru care aţi depus cererea (de exemplu : muncă, activităţi comerciale, reîntregirea familiei etc.) sau cartea de rezidenţă pentru memb ru de familie al unui cetăţean român. ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ش حإلهخٓش ُٔيس‬ٜ‫ش ٍه‬٤‫الك‬ٛ ٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce valabilitate are permisul de şedere pe termen lung? ‫حص إ ًخٕ ُي حُلن‬ٞ٘ٓ 5 ٝ ٢ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٖ١‫ح‬ٞٓ ‫ ػخثِش‬٢‫ ك‬ٞ٠‫حص حٕ ً٘ض ػ‬ٞ٘ٓ 10 ٍ ‫خُلش‬ٛ ‫ِش‬٣ٞ١ ‫ش حإلهخٓش ُٔيس‬ٜ‫ ٍه‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ٢‫ ىٓش اهخٓظي ك‬٢٘‫ال طؼ‬ٝ ‫وش‬٤‫ػ‬ُٞ‫ش ح‬٤‫الك‬ٛ ٢٘‫حص طؼ‬ٞ٘ٓ 10 ٝ‫ أ‬5 ‫ش‬٤‫الك‬ٛ .ٕٞٗ‫ كٔذ حُوخ‬َٟ‫يحف أه‬ٛ‫خ رؤ‬٤ٗ‫ٓخ‬َٝ‫ حإلهخٓش ر‬٢‫ك‬ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ Funcţi onarul: Permisul de şedere pe termen lung are o valabilitate de 10 an i în cazul în care sunteţi membru de familie al unui cetăţean român şi de 5 ani dacă aveţi dreptul de şedere în Ro mânia pentru celelalte scopuri prevăzute de lege. Valabilitatea de 5 sau 10 ani se referă doar la valabilitatea documentului, nu şi la durata şederii du mneavoastră în Ro mânia. ‫اإللبِخ اٌّظزّزح‬ Şederea continuă F43 ‫ حإلهخٓش حُٔ​ٔظَٔس؟‬٠٘‫ ٓخ ٓؼ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce înseamnă şedere continuă? .َٜٗ‫ أ‬10 ‫ُ اؿٔخال‬ٝ‫ال طظـخ‬ٝ ‫َ ٓظؼخهزش‬ٜٗ‫ أ‬6 ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢ٟ‫خد ٖٓ أٍح‬٤‫ُ كظَس حُـ‬ٝ‫ طؼظزَ حإلهخٓش ٓٔظَٔس ُٔخ ال طظـخ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ Funcţi onarul: Şederea este considerată continuă atunci când perioada de absenţă de pe teritoriul Ro mâniei este mai mică de 6 luni consecutive şi nu depăşeşte în total 10 luni. ‫َ طظظوٌ رخُلٔزخٕ ًَ كخٍحص حإلهخٓش؟‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Toate perioadele de şedere sunt luate în calcul? ‫َس اهخٓش‬٤ٗ‫خ رظؤ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٤٠‫ أٓخ حُلظَحص حُٔو‬،‫ِش‬٣ٞ١ ‫ق ُالهخٓش ُٔيس‬ُٜ٘‫يف حُيٍحٓش طلٔذ رخ‬ٜ‫ كظَس حإلهخٓش ر‬،‫ ال‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .ٕ‫ كال طظوٌ رخُلٔزخ‬٢ٔٓٞٓ َٓ‫َس ػخ‬٤ٗ‫ طؤ‬ٝ‫َس هيٓش أ‬٤ٗ‫ طؤ‬ٝ‫ش أ‬٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫َس ىر‬٤ٗ‫ طؤ‬ٝ‫َسأ‬٤ٜ‫ُٔيس ه‬ Funcţi onarul: Nu, perioada de şedere în scop de studii se calculează la ju mătate pentru rezidenţa pe termen lung iar perioadele petrecute în Ro mânia cu viză de scurtă şedere, viză diplo mat ică sau de serviciu şi cu viză pentru desfăşurarea de activităţi ca lucrător sezonier nu se iau în calcu l. ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ٌٖٔ ٓ٘ق حُلن ك‬٣ ‫ ُٖٔ ال‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Cine nu poate primi drept de şedere pe termen lung?

114


‫َس اهخٓش ُٔيس‬٤ٗ‫خ رظؤ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ٖ ك‬٣‫ى‬ٞ‫ؿ‬ُٞٔ‫ ح‬ٙ‫ ُألٗوخ‬،‫ حإلهخٓش حُٔئهظش ُِيٍحٓش‬٢‫ٕ حُلن ك‬ٌِٞٔ٣ ٖ٣ٌُ‫ ح‬ٙ‫ ُألٗوخ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫ِش‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ٕ حُلن ك‬ِٞٔ‫ٔظ‬٣ ‫الء ال‬ٞٛ ًَ .‫َس هيٓش‬٤ٗ‫ طؤ‬ٝ‫ش أ‬٤ٓ‫ٓخ‬ِٞ‫َس ىر‬٤ٗ‫ طؤ‬٠ِ‫ش ػ‬٤٘‫ اهخٓش ٓز‬ٝ‫َس أ‬٤ٜ‫ه‬ Funcţi onarul: Persoanele cu un drept de şedere temporară pentru stu dii, persoanele aflate în Ro mânia cu viză de scurtă şedere sau viză/drept de şedere conferit de viza d iplo mat ică sau de serviciu nu pot primi dreptul de şedere pe termen lung .

‫ٌٍخ‬ٛ‫ي ػٍى اٌؾك فً اإللّخ ٌّذح ؽ‬ٛ‫اٌّظزٕذاد اٌالسِخ ٌٍؾظ‬ Documente necesare pentru obţinerea dreptului de şedere pe termen lung F44 ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُٓش ُِل‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce documente sunt necesare pentru obţinerea dreptului de şedere pe termen lung?

‫ٌٍخ‬ٛ‫ؽك األؽفبي فً اإللبِخ ٌّذح ؽ‬ Dreptul de şedere pe termen lung al copiilor

Vocabular tematic

Funcţi onarul: Primul pas pentru a vă stabili domiciliul în Ro mânia este depunerea dosarului la Oficiu l Ro mân pentru Imigrări. Dosarul trebuie să conţină următoarele documente: ١ٞ‫لظ‬٣ ٕ‫ ح‬١ٍَٝ٠ُ‫ٖٓ ح‬ٝ .‫ـَس‬ُِٜ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ حٌُٔظذ ح‬٢‫يحع حُِٔق ك‬٣‫ ا‬٢ٛ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ اهَحٍ ٌٓ٘ي ك‬ٙ‫ طـخ‬٠ ُٝ‫س حأل‬ٞ‫ حُوط‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ :‫ش‬٤ُ‫حُِٔق حُٔ​ٔظ٘يحص حُظخ‬ ‫ِذ؛‬١ ‫خ؛‬ٜ٘‫ٗٔوش ػ‬ٝ َٛ‫) حال‬َٙ‫ آه‬٠ُ‫ إً ٓلَ ح‬،ُ‫ح‬ٞ‫ى (ؿ‬ٝ‫خُ حُلي‬٤‫وش اؿظ‬٤‫ػ‬ٝ ‫خ)؛‬ٜ٘‫ٗٔوش ػ‬ٝ َٛ‫ش حٌُٖٔ ( حأل‬٤ٗ‫خ آٌخ‬ٜ٤‫ٖ ك‬٤‫ ٓٔظ٘يحص طز‬‫؛‬٢‫ل‬ُٜ‫ٖ ح‬٤ٓ‫ اػزخص حُظؤ‬‫ٖ)؛‬٤٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ٖ ح‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫حثَ ح‬ٞ‫خء ػ‬٠‫طِذ ًُي ٖٓ حػ‬٣ ‫٘ش ( ال‬٤‫ٓخثَ حُٔؼ‬ٝ ‫ اػزخص‬‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش حُٔلٍَس ٖٓ هزَ حُِٔطخص ح‬٤‫خث‬٠‫حرن حُو‬ُٞٔ‫خىس ح‬ٜٗ )‫ حُلخُش‬ٌٙٛ ‫ؿيص‬ٝ ٕ‫ش (ا‬٤‫ ٓٔظ٘يحص حُلخُش حإلؿظٔخػ‬.ٍّٞٓ o cerere; o documentul de trecere a frontierei (paşaport, titlu de călătorie etc.) în copie şi original; o acte doveditoare privind spaţiul de locuit (copie şi o rig inal); o dovada asigurării sociale de sănătate; o dovada mijloacelor de întreţinere (membrii de familie ai cetăţenilor ro mân i nu trebuie să depună acest document); o certificatul de cazier judiciar eliberat de autorităţile ro mâne; o documente de stare civilă (dacă este cazul); o taxe.

F45 ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫لخٍ حُل‬١‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ ُأل‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Copiii mei pot obţine dreptul de şedere pe termen lung? ‫ٌح‬ٛ ٍ‫لخ‬١‫ٔظِْ حأل‬٣ٝ .‫خُلي‬ُٜ ّ‫هض ٓغ حُطِذ حُٔوي‬ُٞ‫ ٗلْ ح‬٢‫لخُي ك‬١‫ِش أل‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ِذ ٓ٘ق حُلن ك‬١ ‫ٌٔ٘ي‬٣ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫ أٗض‬ٚ‫حُلن إ حٓظِٔظ‬

115


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Funcţi onarul: Puteţi solicita acordarea dreptului de şedere pe termen lung pentru copiii dumneavoastră în acelaşi timp cu solicitarea depusă pentru dumneavoastră. Copiii pot primi acest drept doar dacă aţi primit du mneavoastră acest drept. ‫؟‬٢ُ‫لخ‬١‫ حإلهخٓش أل‬٢‫ حُلن ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫خ ُِل‬ٜ‫يحػ‬٣‫ حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُّ ح‬٢ٛ ‫ ٓخ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce acte trebuie să depun pentru a obţine dreptul de şedere pe termen lung şi pentru copiii mei? :‫ش‬٤ُ‫ي رؤىٍحؽ حُٔ​ٔظ٘يحص حُظخ‬٤ِ‫ ػ‬،ٚ‫ىػ‬ٞ‫ ط‬١ٌُ‫ حُِٔق ح‬٢‫ ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ )‫وش‬٤‫ػ‬ُٞ‫خىٍس ُظِي ح‬ُٜ‫ُش ح‬ٝ‫خ (كٔذ حُي‬ٜ٤ِ‫خىم ػ‬ٜٓٝ ‫الىس ٓظَؿٔش‬ٝ ‫خىس‬ٜٗ .‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ِش ىحه‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬ُٚ ْ٤ُ ١ٌُ‫ٖ ح‬٣ٞ‫هش ٖٓ ًحى ٖٓ حألر‬ٞ‫ػ‬ٞٓ ‫حكوش‬ٞٓ Funcţi onarul: În dosarul pe care îl depuneţi pentru dumneavoastră trebuie să includeţi următoarele documente: o certificatul de naştere tradus şi supralegalizat/apostilat (în funcţie de statul emitent al documentului); o consimţământul în forma autentică al părintelu i care nu are drept de şedere pe termen lung pe teritoriul Ro mân iei; ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ أٓظِْ حُلن ك‬،‫هض‬ُٞ‫ رؼي ًْ ٖٓ ح‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: În cât timp primesc dreptul de şedere pe termen lung? ‫ حُلخُش ٓظٔظِْ اهطخٍح‬ٌٙٛ ٢‫ك‬ٝ َٜٗ‫ أ‬3 ‫ػي د‬ُٞٔ‫ٌح ح‬ٛ ‫ي‬٣‫ٌٖٔ طٔي‬٣ٝ .َٜٗ‫ أ‬6 ‫خ‬ٛ‫خ‬ٜ‫ ٓيس أه‬٢‫ِزي ك‬١ ٠ِ‫حرخ ػ‬ٞ‫ ٓظٔظِْ ؿ‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ 30 ٍ‫ هال‬/ ‫ِش‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ إ ٓ٘ق ُي حُلن ك‬.‫ن كَ حُطِذ‬٣ٍ‫ٓخ ٖٓ طؤ‬ٞ٣ 15 ‫ ٓيس‬٢‫خ ك‬٣َ٣َ‫حد طل‬ٞ‫ف طٔظِْ حُـ‬ٞٓٝ .‫رٌُي‬ ٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ كَع حٌُٔظذ ح‬٢‫ِش ك‬٣ٞ١ ‫ش حإلهخٓش ُٔيس‬ٜ‫َ ٍه‬٣َ‫ىع حُٔ​ٔظ٘يحص حُالُٓش ُظل‬ٞ‫ي إٔ ط‬٤ِ‫ؾ ػ‬٤ِ‫ن حٓظالّ حُظز‬٣ٍ‫ٓخ ٖٓ طؤ‬ٞ٣ .‫َ حُطِذ‬٤‫غ طْ طٔـ‬٤‫ـَس ك‬ُِٜ Funcţi onarul: La cererea du mneavoastră veţi primi răspuns în maxim 6 luni. Acest termen se poate prelungi cu încă 3 luni, caz în care veţi fi anunţat şi dumneavoastră. Veţi primi răspunsul în scris, în 15 zile lucrătoare de la soluţionarea cererii. Dacă vi s -a acordat dreptul de şedere pe termen lung, în 30 de zile de la primirea comunicării, trebuie să depuneţi documentele necesare eliberării permisului de şedere pe termen lung la biroul Oficiulu i Ro mân pentru Imigrări unde a fost înregistrată cererea. ‫؟‬٢‫ِز‬١ ٞ‫ رخُؼَٔ إ ٍك‬٢ّ ِ‫ ٓخ ػ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Ce pot face dacă cererea mea a fost refuzată? ٢‫ؼٖ حُوَحٍ ك‬١ ‫ٌٔ٘ي‬٣ ،‫ِش‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ ُي حُلن ك‬ٞ‫ إ ٍك‬.ٍ‫خ حُوَح‬ٜ٤ِ‫ أطوٌ ػ‬٢‫ؾ حألٓزخد حُظ‬٤ِ‫ حُظز‬١ٞ‫لظ‬٣ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ .‫ؾ‬٤ِ‫ن حُظز‬٣ٍ‫ٓخ ٖٓ طؤ‬ٞ٣ 30 ٍ‫هخٍٓض هال‬ٞ‫ٓلٌٔش حالٓظج٘خف – ر‬ Funcţi onarul: Co municarea conţine şi mot ivele care au stat la baza deciziei. Dacă vi s -a refu zat acordarea dreptului de şedere pe termen lung, puteţi ataca decizia la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la data co municării.

‫ٌٍخ‬ٛ‫ق اٌّمٍٍّٓ ٌّذح ؽ‬ٛ‫ؽم‬ Drepturile rezidenţilor pe termen lung F46 ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ْ ُٔيس‬٤‫لش ٓو‬ٜ‫ ر‬٢‫ه‬ٞ‫ كو‬٢ٛ ‫ ٓخ‬،‫ ٍؿخء‬،٢ُ ٍٞ‫َ ٖٓ حُٔ​ٌٖٔ إٔ طو‬ٛ :ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Puteţi să-mi spuneţi, vă rog, ce drepturi am ca rezident pe termen lung?

116


‫ٌٍخ‬ٛ‫بء اٌؾك فً اإللبِخ ٌّذح ؽ‬ٙ‫إٔز‬ Încetarea dreptului de şedere pe termen lung F47 ‫ِش؟‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ذ حُلن ك‬ٜ‫٘ظ‬٣ ٠‫ ٓظ‬:ً‫اؽٓ األعٕج‬ٌّٛ‫ا‬ Cetăţeanul străin: Când încetează dreptul de şedere pe termen lung? .‫ش‬٤ُ‫ف حُظخ‬َٝ‫ حُظ‬٢‫ِش ك‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬٢ٜ‫٘ظ‬٣ :‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ُٚ‫ ارطخ‬ٝ‫ أ‬ٚ‫ كخُش اُـخث‬٢‫ ك‬‫؛‬َٟ‫ُش أه‬ٝ‫ ى‬٢ٟ‫ أٍح‬٢‫ِش ك‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ حُلن ك‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ كخُش حُل‬٢‫ ك‬‫ حإلهخٓش‬٢‫َ ٓظؼخهزخ رخٓظؼ٘خء كخُش طٔظؼي رلن ك‬ٜٗ 12 ُٝ‫ش ُٔيس طظـخ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ُش ح‬ٝ‫ حُي‬٢ٟ‫خري ػْ أٍح‬٤‫ كخُش ؿ‬٢‫ ك‬‫؛‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حأل‬٢‫ ك‬ٞ٠‫ُش ػ‬ٝ‫ ى‬٢‫حُٔئهظش ك‬ ٢‫ حُلظَس حُلن ك‬ٌٙٛ ٢‫ ًخٕ ُي ك‬ُٞ ٠‫حص ٓظؼخهزش كظ‬ٞ٘ٓ 6 ُٝ‫ش ُٔيس طظـخ‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ُش ح‬ٝ‫ حُي‬٢ٟ‫خري ػٖ أٍح‬٤‫ كخُش ؿ‬٢‫ ك‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حألطلخى حال‬٢‫ ك‬ٞ٠‫ُش ػ‬ٝ‫ ى‬٢‫حإلهخٓش حُٔئهظش ك‬ ،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ رؼي حًظٔخد حُـ‬،‫ ػ٘ي حُطِذ‬‫ش‬٣‫ ُالطلخى‬ٝ‫ ح‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حال‬١‫خى‬ٜ‫خء حالهظ‬٠‫ ُِل‬ٝ‫ أ‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫خء ُالطلخى حال‬٠‫ٍ حألػ‬ٝ‫ حُي‬٢ٟ‫خد ػٖ أٍح‬٤‫ كخُش حُـ‬٢‫ ك‬‫خ‬ٜ٤ِ‫ِش ػ‬٣ٞ١ ‫ش اهخٓش ُٔيس‬ٜ‫خكذ ٍه‬ٛ ،‫ِش‬٣ٞ١ ‫ْ ُٔيس‬٤‫ حُٔو‬ٚ‫و‬٣ ‫ٖ رٔخ‬٤‫ٖ ٓظؼخهزظ‬٤‫ُ ٓ٘ظ‬ٝ‫ش ُٔيس طظـخ‬٣َٔ٣ُٞٔ‫ح‬ ‫لش حإلهخٓش ُٔيس‬ٛ ُْٜ ‫ٖ ٓ٘لض‬٣ٌُ‫ ح‬ٚ‫خء ػخثِظ‬٠‫ ألػ‬ٝ‫ " أ‬٢‫ر‬ٍُٝٞ‫خكذ حٌُظخد حالٍُم ُالطلخى حح‬ٛ ٕ‫حُٔالكظش "ًخ‬ .‫ِش‬٣ٞ١ Funcţi onarul: Dreptul de şedere pe termen lung încetează în următoarele situaţii:  în cazu l anulării sau revocării,  în cazu l obţinerii unui drept de şedere pe termen lung pe teritoriu l altui stat,  în cazul absenţei de pe teritoriul statului român pentru o perioadă mai mare de 12 luni consecutive, cu excepţia situaţiei în care, în această perioadă, aţi beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene,

Vocabular tematic

:٢ٛٝ .ٕ‫ٓخ‬َُٝ‫ٖ ح‬٤٘١‫ح‬ُِٞٔ ‫كش‬ٞ٘ٔ​ُٔ‫م ح‬ٞ‫ طظٔظغ ر٘لْ حُلو‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ِش ك‬٣ٞ١ ‫ حإلهخٓش ُٔيس‬٢‫ إ ًخٕ ُي حُلن ك‬:‫ظف‬ٌّٛ‫ا‬ ‫ي؛‬٤‫ ٓو‬١‫ؿذ ػوي ػَٔ كَى‬ٞٔ‫ش ػَٔ ر‬ٜ‫ٕ ٍه‬ٝ‫خ ى‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ربٌٓخٗي إٔ ط٘ظـَ ك‬‫ طؼخىٍ حُيٍحٓخص‬،‫ش‬٤ٓ‫ ًُي حُظٔظغ رٔ٘ق ىٍح‬٢‫ رٔخ ك‬٢ُٜ٘ٔ‫حإلىحى ح‬ٝ ْ٤ِ‫خص حُظؼ‬٣ٞ‫ٓٔظ‬ٝ ٍ‫ش ٓظخرؼش ًَ أٌٗخ‬٤ٗ‫ ُي آٌخ‬‫؛‬٢‫َ حُلَك‬٤ٛ‫حُظؤ‬ٝ ‫خٍس‬ُٜٔ‫اػزخص ح‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ ح‬ٝ ‫ٓخص‬ٞ‫حإلػظَحف رخُير‬ٝ ‫ش؛‬٤‫حالؿظٔخػ‬ٝ ‫ش‬٤‫حُٔ​ِٔؼيس حُطز‬ٝ ‫ش‬٤‫ش حالؿظٔخػ‬٣‫حُلٔخ‬ٝ ٖٓ‫ طظٔظغ رخأل‬ٍّٞٓٝ ‫َحثذ‬ٟ ٖ‫ طظٔظغ رخإلػلخء ػ‬‫ ٌٖٓٔ؛‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ ًُي حُل‬٢‫حُويٓخص حُؼخٓش رٔخ ك‬ٝ ‫َحص‬٤‫ي ٖٓ حُو‬٤‫ طٔظل‬‫ش؛‬٤ٜ٘ٓ ٝ‫ش أ‬٤‫ ٓ٘ظٔش ٗوخر‬٠ُ‫حٗظٔخء ا‬ٝ ّ‫ٔخ‬٠ٗ‫ح‬ٝ ‫ طـ ّٔغ‬ٞ٣َ‫ طظٔظغ رل‬Funcţi onarul : Dacă aveţi d rept de şedere pe termen lung în Ro mânia beneficiaţi d e aceleaşi drepturi ca şi cetăţenii ro mâni. Astfel:  puteți lucra în Ro mânia fără autorizaţie de muncă, în baza unui contract individual de muncă înregistrat.  aveţi acces la toate formele şi nivelurile de învăţământ şi de pregătire profesională, inclusiv la acordarea burselor de studiu, echivalarea studiilor şi recunoaşterea diplomelor, a certificatelor, a atestatelor de competenţă şi a calificărilor profesionale,  vă bucuraţi de securitate şi protecţie socială, asistenţă medicală şi socială,  beneficiaţi de scutiri de impozite şi de scutiri de taxe,  aveţi acces la bunuri şi servicii publice, inclusiv obţinerea de locuinţe,  aveţi libertate de asociere, afiliere şi apartenenţă la o organizaţie sindicală sau profesională.

117


  

în cazu l absenţei de pe teritoriul statului ro mân pe o perioadă mai mare de 6 ani consecutivi, chiar dacă în această perioadă aţi beneficiat de un drept de şedere temporară într-un stat memb ru al Un iunii Europene, la cerere, la dobândirea cetăţeniei ro mâne, în cazul absenţei de pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiulu i Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene, pe o perioadă mai mare de 2 ani consecutivi, a rezidentului pe termen lung, posesor al unui permis de şedere pe termen lung cu menţiunea «Fost posesor de Carte albastră a UE», sau a membrilor săi de familie cărora le -a fost acordat statutul de rezident pe termen lung.

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

‫ِزاعغ‬ Bibliografie

A.

‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫لش ك‬ُٜ‫ح‬ٝ ْ٤ِ‫ ٗظخٓخ حُظؼ‬.‫أ‬ Sistemul educaţional şi de sănătate din România ‫اٌززثٍخ‬

EDUCAŢIE ‫ٖ حُٔ​ٔظويٓش‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫حُو‬ Legislaţie utilizată: ْ٤ِ‫ حُظؼ‬٢‫ ك‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ حالطلخى حأل‬٢‫ُش ك‬ُٞٔ٘ٔ‫َ ح‬٤‫ٖ حألؿخٗذ ٖٓ حُزِيحٕ ؿ‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ذ ح‬٣ٍ‫طي‬ٝ ‫ حُيٍحٓخص‬٢‫ٍ ك‬ٞ‫٘ؾ حُوز‬ٜٓ ، 2012 - 2011 ٢ٔ٤ِ‫ق حُظؼ‬ُٜ‫ ح‬٢‫خ ك‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ َ‫ ٖٓ هز‬ٚ‫ حَُٔه‬ٙ‫حُوخ‬ٝ ٢ٌٓٞ‫حُل‬ http://www.edu.ro/index.php/articles/16311 2. ‫ش‬٣‫ى‬ٞ‫ّ حُ٘و‬َُِٞٓ ٠ٗ‫ي حُٔزِؾ حألى‬٣‫ طلي‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ك‬2009 ‫ أؿٔطْ \آد‬29 ‫ن‬٣ٍ‫ طخ‬22 ٚٔ‫ٓش ٍه‬ٌٞ‫حألَٓ حُؼخؿَ ُِل‬ ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ْ ك‬ٛ‫كي‬ُٞ ٍٕٞٓ‫ي‬٣ ٖ٣ٌُ‫ٖ ح‬٤٘١‫ح‬ُٞٔ‫ذ ح‬٣ٍ‫ُظي‬ http://www.edu.ro/index.php/articles/12712 3. ‫ حُيٍحٓخص‬٢‫ٍ ك‬ٞ‫يحٍ ٍٓخُش حُوز‬ٛ‫ِذ ا‬١ http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 1. Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetăţenilor străin i din state terţe UE în învățământul de stat și particular acreditat din Ro mânia, în anul școlar/universitar 2011 2012, http://www.edu.ro/ index.php/articles/16311 2. Ordonanţa Guvernului nr. 22/2009 priv ind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în Ro mân ia http://www.edu.ro/index.php/articles/12712 3. Cerere pentru eliberarea scrisorii de acceptare la studii, http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 1.

ٌٓ‫ال‬-ْٚ‫اٌّظبدر أ‬

Surse Online: ،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ ُِـش ح‬٢‫ّ حَُ٘ك‬ٞٓ‫ حُوخ‬. 1 http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 1. Dicţionar exp licativ al limb ii ro mâne, http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 .‫خ‬ٜ‫ٓؼخىُظ‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ ُالػظَحف رخ‬٢٘١ُٞ‫ حًَُِٔ ح‬. 2

118


http://www.cnred.edu.ro/#Activitati 2. Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplo melor http://www.cnred.edu.ro/#Activitati ‫ش‬ٟ‫خ‬٣َُ‫ح‬ٝ ‫حُ٘زخد‬ٝ ‫حُزلغ‬ٝ ْ٤ِ‫ُحٍس حُظؼ‬ٝ . 3 http://www.edu.ro/index.php 3. M inisterul Educaţiei, Cercetării, Tineretulu i şi Sportului http://www.edu.ro/index.php

‫اٌظؾخ‬ SĂNĂTATE :‫أٍٓ اٌّظزخذِخ‬ٛ‫اٌم‬ ‫لش‬ُٜ‫ ٓـخٍ ح‬٢‫الف ك‬ٛ‫ رخإل‬ٙ‫ حُوخ‬2006 ٕ‫ٔخ‬٤ٗ\ َ٣َ‫ أر‬14 ‫ن‬٣ٍ‫ طخ‬95 ْ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬.1 http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislat ive/legea-95-privind-reforma -in-domen iul-sanatatii ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ش ك‬٣‫ح ٌٗال ٖٓ حُلٔخ‬ٞ‫ٖ حًظٔز‬٣ٌُ‫ٖ ح‬٤٘١‫ح‬ُِٞٔ ٢‫ رخإلٗيٓخؽ حالؿظٔخػ‬ٙ‫ حُوخ‬2004 \ 44 ٚٔ‫ٓش ٍه‬ٌٞ‫ أَٓ حُل‬.2 http://www.cnas.ro/legislatie/cetateni-straini/ordonanta-nr-44-din-29-ianuarie -2004

‫ٖ حُٔ​ٔظويٓش‬٤ٗ‫ح‬ٞ‫حُو‬

ًّ‫ػاللبد ػ‬.‫ة‬ B. Relaţii de muncă

Vocabular tematic

Legislaţie utilizată: 1. Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în do meniu l sănătăţii http://www.cnas.ro/legislatie/noutati-legislat ive/legea-95-privind-reforma -in-domen iul-sanatatii 2. Ordonanţa Guvernului nr. 44/ 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în Ro mânia http://www.cnas.ro/legislatie/cetateni-straini/ordonanta-nr-44-din-29-ianuarie -2004 ٌٓ‫ال‬-ْٚ‫اٌّظبدر أ‬ Surse Online: ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ ُِـش ح‬٢‫ّ حَُ٘ك‬ٞٓ‫ حُوخ‬.1 http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 1. Dicţ ionar exp licat iv al limb ii ro mâne http://www.edu.ro/index.php/articles/12650 ‫ش‬٤‫ل‬ُٜ‫٘خص ح‬٤ٓ‫ش ُِظؤ‬٤٘١ُٞ‫ حُيحٍ ح‬.2 http://www.cnas.ro/ 2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate http://www.cnas.ro/ ‫هخٍٓض‬ٞ‫ش ر‬٣‫ش ُزِي‬٤‫ل‬ُٜ‫٘خص ح‬٤ٓ‫ ىحٍ حُظؤ‬.3 http://casmb.ro/main.php 3. Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiulu i București http://casmb.ro/main.php

:ْٛٔ‫لب‬ Legislaţie: َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ روخ‬ٙ‫ حُوخ‬2003 \ 53 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫َ حُوخ‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ َ٣‫ رظؼي‬ٙ‫ حُوخ‬2011 \ 40 ٕٞٗ‫ حُوخ‬. 1 1. Legea nr. 40/ 2011 pentru modificarea şi co mpletarea Leg ii nr. 53/2003 priv ind Codul Muncii ‫ش‬٤‫ٍس حالؿظٔخػ‬ٝ‫ رخُٔلخ‬ٙ‫ حُوخ‬2011 \ 62 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬. 2 2. Legea nr. 62/ 2011 a d ialogului social. .‫ حُالكوش‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫س حُؼَٔ رظؼي‬ٞ‫َ ه‬٤‫ِ ط٘ـ‬٤‫طلل‬ٝ ‫٘خص حُزطخُش‬٤ٓ‫ ر٘ظخّ طؤ‬ٙ‫ حُوخ‬2002 \ 76 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬. 3

119


3. Legea nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu mod ificările şi co mpletările ulterioare ٌٓ‫ال‬- ْٚ‫اٌّظبدر أ‬ Surse on-line: http://codul-muncii.webo x.ro/ www.avocatnet.ro www.legislatiamuncii.manager.ro ‫ظٍف‬ٛ‫ ِمبثٍخ ٌز‬.‫د‬ C. Interviul de angajare

‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

2002 ٍ‫ ٓخٍّ\آًح‬11

‫ن‬٣ٍ‫ طخ‬٢‫ ك‬٢‫ر‬ٍٝٝ‫ٓـِْ حالطلخى حأل‬ٝ ٢‫ر‬ٍٝٝ‫ ٖٓ هزَ ُـ٘ش حُزَُٔخٕ حأل‬CE \ 236 \ 2002 ‫ش‬٤ٛٞ‫ط‬. 1 . Europass ‫ش‬٤‫َس حٌُحط‬٤ُٔ‫ش رخ‬ٛ‫حُوخ‬ 1. Reco mandarea 2002/236/ CE a Co misiei Parlamentului European şi Consiliulu i Un iunii Europene din 11 mart ie 2002 – privind Curriculu m Vitae Europass َٔ‫ٕ حُؼ‬ٞٗ‫ روخ‬ٙ‫ حُوخ‬2003 \ 53 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫َ حُوخ‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ َ٣‫ رظؼي‬ٙ‫ حُوخ‬2011 \ 40 ٕٞٗ‫ حُوخ‬. 2 2. Legea nr. 40/ 2011 pentru modificarea şi co mpletarea Leg ii nr. 53/2003 priv ind Codul Muncii ٌٓ‫ال‬-ْٚ‫اٌّظبدر أ‬ SURS E ONLINE: http://www.codulmuncii.ro http://www.cveuropean.ro/interview.ht ml http://www.ejobs.ro/cariera/sectiune-stdent/articol-TotuldespreInterviu/page-Cele-15-reguli-deaur-ale-unui-interviu ‫ٍِخ‬ٌٍٛ‫ اٌؾٍبح ا‬.‫س‬ D. Viaţa de zi cu zi :ٍٓٔ‫ا‬ٛ‫اٌم‬ Legislaţie: ‫ذ ػخٓش – طؼخٍف؛ حُٔخىس‬٤‫ٍ – طَحط‬ٝ‫َ حأل‬ٜ‫ حُل‬.‫خ‬ِٜ٤‫ط٘ـ‬ٝ ‫خ‬ٜٔ٤‫ط٘ظ‬ٝ ٖ٤ٌُ‫ ربٗ٘خء ٓئٓٔخص حُٔخ‬ٙ‫ حُوخ‬2007 \ 230 ْ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬. 1 .‫ حُلَف ؽ‬، 3 1. Legea nr. 230/ 2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, Capitolu l I - Dispoziţii generale, definiţ ii; Art. 3, litera g) 21 ‫َ حُؼخُغ – حٓظجـخٍ حُٔ​ٔخًٖ؛ حُٔخىس‬ٜ‫ حُالكوش ؛ حُل‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫ٕ حُٔ​ٌٖٔ رظؼي‬ٞٗ‫ –هخ‬1996\ 114 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬. 2 2. Lege nr. 114/1996 – Legea locuinţei, cu modificările și co mpletările u lterioare; Capitolul 3 – Închirierea locuinţelor; Art. 21 ‫ش‬٤‫َرخث‬ٌُٜ‫ حُطخهش ح‬٢ٌِٜ‫ق ٓٔظ‬٤ٜ٘‫ رظ‬ٙ‫ ) حُوخ‬2000 ‫ؾ‬ٜ٘ٓ( 2000 ّ‫ ػخ‬٢ٗ‫ٖ حُؼخ‬٣َ٘‫كٔزَ \ط‬ٞٗ 28 ‫ن‬٣ٍ‫ طخ‬٢‫٘ؾ ك‬ُٜٔ‫ ح‬. 3 3. Metodologia din 28 noiemb rie 2000 (Metodologia din 2000) privind încadrarea pe categorii a consumatorilor captivi de energie electrică ٕ‫ش ٖٓ رِيح‬ٜ‫ش ٓلٍَس ٖٓ هزَ حُِٔطخص حُٔوظ‬٤٘١ٝ ‫خىس‬٤‫ ه‬ٚ‫َ ٍه‬٣‫ رظزي‬ٙ‫ حُوخ‬2011\ 163 ْ‫ش ٍه‬٤ِ‫حُيحه‬ٝ ‫ُحٍس حإلىحٍس‬ٝ َٓ‫ أ‬. 4 2011 ‫ أؿٔطْ \آد‬16 ‫ن‬٣ٍ‫ طخ‬، 578 ْ‫ٍ ٍه‬ٝ‫ حُـِء حأل‬،‫ش‬٤َُٔٓ‫ش ح‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫يس‬٣َ‫ ؿ‬٢‫خىٍ ك‬ُٜ‫ ح‬،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ‫ش‬٣ٝ‫ػخثن ٓظٔخ‬ٞ‫ ر‬َٟ‫أه‬ 4. Ordinul Ministerulu i Admin istraţiei şi Internelor nr. 163/ 2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile co mpetente ale altor state cu documente similare româneşti, publicat în Monitorul Oficial al Ro mâniei, Partea I, Nr. 578, din 16 august 2011 ٖ٣‫ال‬- ٕٝ‫خىٍ أ‬ُٜٔ‫ح‬ Surse on-line: http://www.igpr.ro

120


http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Rezidenta-permanenta/79 http://www.gazest.ro/furnizare/facturi/factura-de-regularizare.ht ml http://www.politiapro ximitate.ro/permis_conducere.html ْٛٔ‫ٌخ ِجٍٕخ ػٍى اٌمب‬ٚ‫ِبٍٔب د‬ٚ‫ِبٍٔب \ ر‬ٚ‫ر ر‬ٛ‫ دطز‬.‫ط‬ E. Constituţia României/România stat de drept

‫غزح‬ٌٍٙ ًٔ‫ِب‬ٚ‫ظفً اٌّىزت اٌز‬ِٛ ‫ اٌزؼبًِ ِغ‬.‫ػ‬ F. Interacţiunea cu funcţionarii Oficiului Român pentru Imigrări :ٕٞٗ‫هخ‬ Legislaţie: ‫ حُالكوش‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫ رظؼي‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫ ر٘ظخّ حألؿخٗذ ك‬ٙ‫ حُوخ‬2002 \ 194 ْ‫ٓش ٍه‬ٌٞ‫ حألَٓ حُؼخؿَ ُِل‬. 1 1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/ 2002 priv ind regimul străin ilor în Ro mân ia, cu completările şi mod ificările ulterioare ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫ رظؼي‬،‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٝ‫ أٍح‬٢‫لخى حألؿخٗذ ك‬٣‫ا‬ٝ َ‫ حُ٘ـ‬٢‫ حإلىٓخؽ ك‬ٚ‫و‬٣ ‫ٔخ‬٤‫ ك‬2007 \ 56 ٚٔ‫ٓش ٍه‬ٌٞ‫ حألَٓ حُؼخؿَ ُِل‬. 2 .‫حُالكوش‬ 2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/ 2007 priv ind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul Ro mân iei, cu co mpletările şi mod ificările ulterioare ُٚ ٚ‫ش حَُٔه‬٣ٞ٘‫خص حُٔؼ‬٤ٜ‫ش ٖٓ هزَ حُ٘و‬٣‫خى‬ٜ‫خص حالهظ‬١‫ ربؿَحء حُ٘​٘خ‬ٙ‫ حُوخ‬2008 \ 44 ٚٔ‫ٓش ٍه‬ٌٞٔ‫ حألَٓ حُؼخؿَ ُِل‬. 3 .‫ حُالكوش‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ ٚ‫الط‬٣‫ش رظؼي‬٤ِ‫حُٔئٓٔخص حُؼخث‬ٝ ‫ش‬٣‫حُٔئٓٔخص حُلَى‬ٝ 3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu completările şi mod ificările ulterioare ٚ‫الط‬٣‫خ رظؼي‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٢‫خ ك‬ٜ‫ُظ‬ٝ‫ف ِٓح‬ٞٔ​ٔ​ُٔ‫ٖ ح‬ُِٜٔ ‫ش‬٤ُٜ٘ٔ‫الص ح‬ٛ‫ حُٔئ‬ٝ ‫خىحص‬ُٜ٘‫ رخالػظَحف رخ‬ٙ‫ حُوخ‬2004 \ 200 ٕٞٗ‫ حُوخ‬. 4 .‫ حُالكوش‬ٚ‫الط‬٤ٌٔ‫ط‬ٝ 4. Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplo melor şi calificările profesionale pentru profesiile reglementate din Ro mân ia, cu co mpletările şi mod ificările ulterioare ٌٓ‫ال‬-ْٚ‫اٌّظبدر أ‬ Surse on-line: ‫غزح‬ٌٍٙ ًٔ‫ِب‬ٚ‫اٌّىزت اٌز‬

Vocabular tematic

:َ‫ىالث‬ Ghi duri: ) ٖ٣َ‫خؿ‬ُٜٔ‫ح‬ٝ ٖ٤‫ ٍالؿج‬٢ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ حالؿظٔخع ح‬- ARCA ( ٕ‫لخ‬٤‫ ٗظ‬١ٞ‫ ىٍحؿ‬،‫٘خ‬٤ٍُٝ‫خٗخ ًخ‬٣ِ٘٤ٓ ٖ٣ٍ‫ ٓخ‬،‫خ‬٣ٍ‫ٕ أٗي‬ٞ٤٘‫ ًَحط‬،‫٘خ‬٤‫ ؿ‬ٞٗ‫ًخ‬ٞٓ ٢‫ش ك‬٣‫ ٌَٗ ُِلٔخ‬١ًٝ ٙ‫ ىػْ حألٗوخ‬: ‫ع‬َُٝ٘ٔ‫ٖٔ ح‬ٟ ‫ ٓخىس ٓلٍَس‬،‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ حُـ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ حُل‬:ٙ‫َ هخ‬٤٠‫َ طل‬٤ُ‫ ى‬، .‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ حُـ‬٠ِ‫ٍ ػ‬ٜٞ‫ن حُل‬٣َ١ Mocanu Gina, Crăciun Andreea, Marin Sînziana Caro lina, Drăgoi Ştefan (ARCA – Forumul Ro mân pentru Refugiați și M igranți), Ghid de Pregătire Specifică: Obţinerea Cetăţeniei Române, material redactat în cadrul Proiectului: „Sprijinirea persoanelor cu o formă de protecţie în procesul de obţinere a cetăţeniei ro mâne”. ٕٞٗ‫هخ‬ Legislaţie: 2010 ،‫هخٍٓض‬ٞ‫ ر‬،ٕ‫لخ‬٤‫ ىحٍ حُ٘​َ٘ ٗظ‬، 2003 ‫خ‬٤ٗ‫ٓخ‬ٍٝ ٍٞ‫ ىٓظ‬. 1 1. Constituţia Ro mâniei 2003, Editura Ştefan, Bucureşti, 2010. ‫ش‬٤ٗ‫ٓخ‬َُٝ‫ش ح‬٤ٔ٘‫ رخُـ‬ٙ‫ حُوخ‬1991 \ 21 ٚٔ‫ٕ ٍه‬ٞٗ‫ حُوخ‬. 2 2. Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei ro mâne. ٌٓ‫ال‬-ْٚ‫اٌّظبدر أ‬ Surse on-line: ‫ِبٍٔخ‬ٚ‫ص اٌشزؽً ٌٍغخ اٌز‬ِٛ‫اٌمب‬ Dicţ ionar exp licat iv al limb ii ro mâne | DEX online http:// dexonline.ro/.

121


‫اػٍغ‬ِٛ ‫ص ِمظُ ػٍى‬ِٛ‫لب‬

Oficiu l Ro mân pentru Imigrări http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Ven ireacalatoria-in-Ro mania/ 67 http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sederea-in-Ro mania/ 70 http://ori.mai.gov.ro/detalii/pagina/ro/Sedere-pe-termen-lung-in-Ro mania/79 Conta Online http://www.conta.ro/dictionar.php WEB DEX http://www.webdex.ro/online/noul_dictionar_explicativ_al_limb ii_ ro mane

122