Page 1

Vilniusi Nyilatkozat, 2000. Október

A Vilniusi Fórum – felismerve a zsidó egyének és közösségek tulajdonát képező kulturális javak tömeges és azelőtt példátlan elkobzását és lefoglalását, valamint felismerve az ilyen műkincsek igazságos és méltányos visszatérítésének szükségességét, az Európa Tanács Közgyűlésének 1205-ös Határozatával és a Washingtoni Konferencia a nácik által elkobzott műtárgyakkal kapcsolatosan megállapított alapelveivel egyetértve, különösen kiemelve ezen fórumoknak a Holokauszt idején elrabolt műkincsek igazságos és méltányos visszatérítésére tett erőfeszítéseit, és a tényt, hogy ezek a visszatérítések országonként a jogi rendszerek különbözősége miatt, valamint az egyes esetek speciális körülményeitől függően különböző módokon oldható meg, a következő nyilatkozatot teszi: 1. A Vilniusi Fórum valamennyi kormányt arra buzdítja, hogy minden ésszerű lépést tegyenek meg a Holokauszt idején elrabolt műtárgyak eredeti tulajdonosaikhoz, vagy azok örököseihez való visszajuttatásának érdekében. Ezért arra biztatja valamennyi érintett államot, hogy tegyenek meg miden indokolt erőfeszítést a Washingtoni Konferencia a nácik által elkobzott műtárgyakkal kapcsolatosan megállapított alapelveinek, valamint az Európa Tanács Közgyűlésének 1205-ös Határozatának betartására, végrehajtására.

2. Ennek érdekében a Vilniusi Fórum a kormányokat, múzeumokat, a műkereskedőket, és más érintett szerveket a visszaszolgáltatáshoz szükséges összes információ biztosítására kéri. Ez magában foglalja az elrabolt műtárgyak azonosítását; indítványozza a köz- és kereskedelmi archívumokhoz való hozzáférést, valamint az összes, a Holokauszt idejétől kezdve napjainkig tárolt adat vizsgálatát. A Fórum arra kéri a kormányokat és a fent említett szerveket, hogy ezen adatokat az interneten tegye elérhetővé a nyilvánosság számára, valamint az Európa Tanáccsal együttműködve egy központi honlap létrehozására bátorít. Továbbá a kormányokat, múzeumokat, műkereskedőket, és más érintett szerveket együttműködésre és az információk megosztására buzdítjuk, annak érdekében, hogy az archívumok nyitva maradjanak, és működésük a lehető legátláthatóbb maradjon. 3. A fent említett kérdések megoldására a Vilniusi Fórum központi információs pontok felállítására és működtetésére kéri a kormányokat, amelyek minden országban információt nyújthatnának az elrabolt műtárgyakkal, és az aktuális követelésekkel kapcsolatban.

4. Felismerve a náciknak a zsidóság kiirtására irányuló tervét – ide értve a a zsidó kulturális örökség megsemmisítését is - a Vilniusi Fórum elismeri a nácik által elrabolt műtárgyak visszajuttatásának igazságos és méltányos megoldásának sürgős szükségét azokban az esetekben, ahol a tulajdonos, vagy a korábbi tulajdonosok örökösei – akár természetes, akár jogi személyek – nem azonosíthatók. A Fórum felismeri, hogy nem létezik egységes megoldási lehetőség ezekre az esetekre, valamint elismeri ezen műkincsek korábbi zsidó tulajdonát.


5. A Vilniusi Fórum javasolja a kormányoknak nemzetközi szakértői konferenciák rendszeres megrendezését, amelyek keretében a résztvevők megoszthatják egymással a Washingtoni Alapelvekkel, az Európa Tanács Közgyűlésének 1025-ös határozatával, valamint a Vilniusi Nyilatkozattal kapcsolatos nézeteiket, és azok betartásával kapcsolatos tapasztalataikat. Ezek a konferenciák egyben a különleges esetek és problémák megvitatását is szolgálnák, a kormányoknak pedig alkalmat biztosítanának a különböző jogorvoslati lehetőségek megállapítására a fennálló nemzeti és nemzetközi rendszer és eszközök keretén belül. 6. A Vilniusi Fórum üdvözöl minden olyan – az országok által elért – fejlődést, amely a Holokauszt idején elrabolt műtárgyak azonosítását és visszaszerzését –saját jogi kereteiken belül – teszi könnyebbé, valamint a különleges esetek megoldására tett szükséges intézkedéseket.

Vilniusi nyilatkozat  

Vilniusi Nyilatkozat, 2000. Október