Page 1

A Nemzetközi Katonai Törvényszék Chartája

1945. Augusztus 8. (Válogatott cikkelyek) 1. CIKKELY Az Egyesült Államok kormánya, a Francia Köztársaság ideiglenes kormánya, az Egyesült Királyság kormánya, és a Szovjetunió kormánya által 1945. Augusztus 8-án aláírt egyezmény alapján létrehozandó egy Nemzetközi Katonai Törvényszék (későbbiekben: Törvényszék), amely biztosítja a felelősségre vonandó tengelyhatalmi háborús bűnösök igazságos és azonnali tárgyalását valamint elítélését. 6. CIKKELY A korábban az 1-es cikkelyben említett Egyezmény alapján a tengelyhatalmakat szolgáló háborús bűnösök tárgyalását, és elítélését célzó Törvényszéknek rendelkeznie kell a szükséges hatáskörrel azon személyek bíróság elé állítására és elítélésére vonatkozóan, akik a Tengelyhatalmak érdekében cselekedve – akár egyénként, vagy egy szervezet tagjakéntbármelyik alább következő bűncselekményt elkövették. A következő bűncselekmények bármelyike a Törvényszék hatáskörébe tartozik, amelyekért személyes felelősséget kell vállalni. (a) Béke elleni Bűnök; fegyveres háború, a nemzetközi szerződések, egyezmények, vagy biztosítékok megsértését célzó tettek tervezésében, előkészítésében, finanszírozásában, vagy ezek végrehajtására létrejött összeesküvésben való részvétel. (b) Háborús bűnök: a jogszabályok, vagy a hadviselés szokásainak megsértése. Az ilyen jogsértések nem kizárólagosan, de magukban foglalják a gyilkosság, a megszállt területek lakosságával szembeni kegyetlenkedés, annak munkatáborokba, vagy bármilyen más okból kifolyólagos deportálásának; a hadifoglyok, vagy tömegek lemészárlásának, bántalmazásának; túszok meggyilkolásának; a köz- vagy magántulajdon kifosztásának, városok, falvak vagy települések felelőtlen lerombolásának, vagy a pusztítások katonai okokkal nem indokolható bűnét. (c) Emberiség elleni bűnök: a háború előtt, vagy alatt elkövetett, a Törvényszék hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel kapcsolatba hozható cselekedet, úgy mint gyilkosság, népirtás, elnyomás, deportálás, vagy bármely más, a civil lakosság ellen elkövetett embertelen cselekedet, politikai, faji, vagy vallási alapon történt üldöztetés, abban az esetben is, ha ez nem sérti az adott ország jogszabályait. A fent említett bűnök előkészítésében, végrehajtásában részt vevő vezetőknek, szervezőknek, felbujtóknak vagy bűnrészeseknek felelniük kell az általuk elkövetett cselekedetekért.

Nürembergi alapelvek  

A Nemzetközi Katonai Törvényszék Chartája

Nürembergi alapelvek  

A Nemzetközi Katonai Törvényszék Chartája