Page 1

İnsan kırıldıkça düzelir eşyadan en büyük farkıda budur Hayat beklenilen beklentiler değil katlanılacak gerçekler üzerine   kuruludur İnsanın doğası gereği  asıl amacı beter olmamaktır yaşarken,   başarı veya mutluluk değil; yoksa beter olur doğası gereği Kaybetmek en çok kaybettiğini kabullenmeyi düşünmek   Sayfa No :1 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


istemeyene yakışır.  Sabır etmek  ; an itibariyle istediğinin, onu almaya hazır   olmadığından dolayı sana verilemeyeceğinin farkında olmak   demektir. Kişisel gelişimin kusurlarına geçmeden önce bu tür kitapları daha  önce okuyanlar için, özellikle kişisel gelişim okumanın başlıca yan  etkilerine madde madde değinmek istiyorum; “Kişisel Gelişim  kitabının'da yan etkisi kusurumu olur?” diyebilecekler ve en  azından  aklımızda belli bir fikir oluşması için. Tabi burda kişilik  tiplerine göre farklı farklı yan etkilerde söz konusu olabilir. Ben bu  kitapta kendim üzerimden hareketle çözümlediğim çeştili yan  etkileri yazmaya çalıştım.  Bunlardan bazıları şöyle :     * Saplantılı iyimserlik( her durumda zorla pozitif olmaya   çalışma)     * Gerçekleri görememe     * Gamsızlık/Tasasızlık(Keyifli Uyuşukluk)     * Çok konuşma     * İnsanları tanıyamama     * İstikrarsız ve Gerçeklere Uymayan Hayal Kurma(Yaşanılan   koşul, çevre ve zamana uymayan)     * Değiştirme Saplantısı     * Kendini Beğenmişlik     * Farklı Olma Saplantısı     * Olumsuzlukları kabullenememe     * Zorlama arkadaşlık/dostluk isteği/çabası ve beklentileri     * Sabırsızlık (Şimdi Olsunculuk)     * Herkesi aynı görmeye çalışma     * Dünya merkezci yaşam (Dünyada mutlak mutlu ve başarılı   Sayfa No :2 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


olma isteği)     * Çevrenin ve zamanın koşullarını sürekli beğenmeme ve  aşşağılama     * Kanaat edememe ve nankörlük     * Büyük düşünme saplantısı     * İyice düşünmeden Karar Verme     * Aklına gelen ilk şeye inanma saplantısı     * Geç Farkında olma     * Zihin sükunetsizliği     * Yersiz iyi olma çabası     * Dünya gerçeklerinden kopukluk     * Kendini Tanıyamama(Kendine uygun olanı kavrayamama)     * Aile ile çatışma      * Bilgiçlik Taslama     * Kendini aşan işleri hedef yapma     * Kendini ünlü insanlarla kıyaslama     * İndirgemecilik (örn. Anı Yaşama)     * Geçmişten kopukluk geçmişi hatırlamama • Başkalarının yerinede düşünme ısrarı Muhtemelen duymuş veya kendinizi içinde olabilirsiniz,  günümüz  dünyasında yaygın olarak bir okur­yazar akımı olarak gelişen ve  insanın kendini tanıması ve hayatta istediklerini başarıp, yaşamında  genel bir “mutluluk” ve “başarı” elde etmesi için çeşitli bilgiler  sunan, pratik yöntemler tavsiye eden ve bu yönde üretilen bu tüm  düşüncelerinde genel adı, “Kişisel Gelişim” olan geniş bir kavram  var epey bir insanın hayatında. Yaşam kalitesini arttırma ve ideal  yaşam anlayışını arayıp edinme anlamında. Bu ilginç okur yazar akımı anlayışının en büyük özelliği; insanı her  koşulda hayata iyimser yönden baktırması onu hedef sahibi  Sayfa No :3 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


yapması, kendini ifade etme, iletişim ve sosyallik yönünden giderek  sorunları artan  ve yalnızlaşan modern şehirli insanın bu yönlerini  yok edip sosyal hayata daha aktif şekilde katıp onu olumlu  yönde  motive etmeye çalışması, erdemler ve bilgelik üzerinde insanı  düşündürtüp kendi hayatı ve sosyal konularda  harekete geçirecek  bir inisiyatif sahibi birey yaptırabilmesidir.   Merkezine “başarı”, “mutluluk” kavramlarını koyup, insana  istediği bir yaşamı gerçekleştirme konusunda önemli temel  noktaları anlatması; bunun içinde her zaman kendisine inanması  gerektiğini ve insana yapmak istediği şeyleri insanın kendisi istediği  sürece yapabileceğini söyleyip, bu yönde ona çeşitli yöntemler  sunması başlıca özellikleridir bu düşünce akımının. Muhtemelen de çıkış sebebi çağın ekonomisinin rekabet ortamının  bireylerde oluşturduğu başarılı olma ihtiyacı ve gayesidir. Bunun  dışında şehir hayatında yalnızlaşan bireyi hayata tutundurmak ve  onun hayatına rutin iş hayatı dışında anlam katma isteği amacıyla  yazılan bu kitaplar,  hızla bu yönde üzerine iş veya özel hayat  alanında daha bir çok konu eklenerek gelişen; insani(manevi ve  ruhsal) yönüylede fazlasıyla olan bir düşünce sistemi halini aldı  modern şehirli insan için.  Şaşırtıcı slogan kitap isimleriyle dikkatleri çeken bu türe ait  kitaplar,  bu alanda yazılan 1000 lerce kitap ile büyük bir okur­yazar  akımı olarak son 10 yılda  Türkiye'de de insanların hayatlarının  merkezine konanarak başucu kitapları arasına girdi insanların. Bu kitapda ise bu düşünce akımına ve kitaplarının genel anlayışına  eleştirel bir bakışla; bilinen artı yanlarının dışında, tamamen  kendim üzerimden yedi yıl boyunca gözlemlediğim, insanın  Sayfa No :4 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


doğasına ve dünya üzerindeki gerçeğine uymayan yanlarını,  eksiklerini, yanlışlarını,  çıkmazlarını, kısaca kişisel gelişim  okumanın insandaki olumlu yanlarını değilde doğurduğu yan  etkilerini yazmaya çalışacağım. Özelliklede kişideki oluşturduğu ve  hiç olumlu sayılmayacak sonuçlarını  21. yüzyılın modern şehirli  insanı için uygun olmayan yanları ilede ele alacağım. Buna büyük ihtiyaç var bence. Çünkü; bu düşünce akımı  uygulanabilirliği ve insan üzerindeki olumlu etkileri açısından  akademik olarak araştırılmış, ölçümlenmiş, pek eleştirisi de  bulunmayan bağımsız ve serbest gelişen bir kitap türü ve düşünce  akımı olduğundan, bu kavramın bize neler kazandırdığı kadar, neler  kaybettirdiğini yani kısaca olumsuz sonuçlarını(yan etkilerini) ve  bizde nasıl ve ne yönde bir zihinsel dönüşüm yaşattığını pek  bilmiyoruz açıkcası.  Bu yüzden bu konuda kendi kişisel tecrübelerimiz üzerinden ve  olumsuz etkilerinin doğurcağı sonuçlarını bilmeden insanlara  hareretle bu kitap türlerini bir kurtuluş, başarı ve mutluluk reçetesi  olarak anlatmanın/pazarlamanın, bizimde okuduktan ağızdan ağıza  bunu yaymanın veya kişisel gelişim kavramını ön yargıyla saçma  görüp topyekün reddetmenin yerine, konuya objektif olarak artısı ve  eksisi ile bakan, ciddi eleştiri yazılarına ve kitap ölçeğinde  araştırmalara ve analizlere ihtiyaç var bu konuda. Ve benim bu  kitabı yazmamdaki çıkış noktam budur. Çünkü insanlar  son yıllarda gözükara bir şekilde bu kavramdan ve  kitap türünden hayatlarının sonrakiş seyri için medet umarak büyük  beklentiler içine girerek sürekli bunları okuyarak ve bu kitaplardan  edindikleri anlayışı sorgulamadan hayatlarının merkezine koyarak  yaşıyorlar  gibi. Hayatlarını kökten etkileyecek bu denli bir olayda  bilinçli olmak ve onları uyarmak ve onları bilgilendirmeninde biz  Sayfa No :5 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


kişisel gelişim okuyucuları ve tecrübe etmişler olarak hepimizin  konu hakkındaki objettif ve gerçekçi eleştirleri,  hem bireysel  hemde toplumsal faydaları açısında yeni ve eski okuyucular için  büyük iş bir olacaktır geleceğimize beraber doğru şekilde şekil  verme anlamında.   Şunu da kabul etmek gerekir ki; kişisel gelişim kavramı ile  kontrolsüz şekilde gelişen bu gözükara, atak ve iyimser hayat  düşüncesinin, geçmişten beri; karamsar, acılara ve sıkıntılara  daha yatkın(arabesk bir bilinçle) ve  buna nerdeyse tamamen  kani olmuş bir kültürden gelen insanlar olarak Türkiye'de ki  etkisi batıdakinden daha farklı oluyor ve olacaktırda. Bu  yüzden bu kitaplar hakkında daha temkinli ve kontrollü  olmakta ve bazı şeyleri iyice analiz edip bilip açıklamakta fayda  çok fayda var. Kişisel gelişim okurluğu ile herkesin büyük şevk ve ümitlerle  koyulduğu bu büyük başarı ve mutluluğun sırrını arama  yolculuğunda ve buna özellikle Türkiye'de ki 2001 krizininde  eklendiği bir ortamda insanlarımızın "kişisel gelişim" kavramına  daha büyük bir umutla bağlandığı ve belkide tek çıkış yolu olarak  bu kitaplardan edineceklerinin olduğunu görme ihtiamllerinin  büyük olduğunuda düşünmeden edemiyorum açıkcası. Özelliklede  kendimden, bu kitapları okumamdan ve edindiğim beklentilerimin  sonuçlarını tecrübe eden biri olarak son derece endişeliyim. Şöyle ki; daha önce kitap okumayan, ilke, değer, kavramsal ve terim  olarak her hangi bir konuda ciddi bir temel düşünce alt yapısı  olmayan, izlediği reklamı bile analiz etmeyen(ondan bir sonuç  çıkarıp hayatına katmayan) ve zihin olarakta bu tür bir okuma  arzusunda olmadığımız ve buna da hiç hazır olamadığımız belli  bir  Sayfa No :6 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


toplum olarak,  Kişisel Gelişim alanında milyonlarca kitap satın  almamız da çok ilginç bir durum ve bana göre bu acemi okur  halimizden dolayı da mutluluk/başarı yöntemli kitapların  kazandırdığı şeyler kadar olumsuz sonuçlarına da  fazlaca maruz  kaldığımızı düşüyorum ve bu yüzden ve insanlarımıza sandıkları  kadar pek yaramadı gibi kişisel gelişim okurluğu okurluk şekli  itibariylede. 

Belkide kişisel gelişim kitapları  bu anlamda baktığınızda insanlara  vermeye çalıştıkları bir yanda daha çok şeylerini de aldı gibi  insanlardan, bildiği ve geçmişte çok daha iyi yapabildiği. Kişisel  gelişim kitaplarının anlayışının insanlarda oluşturduğu büyük  beklentilerin, bu ülkedeki başta aile olmak çevrenin olumsuz  psikolojisi etkeni ilede bir türlü istenilenlerin gerçek olamayışı gibi  bir sonucu yaşama riskini çokça yaşattığı için okuruna, insanlarımız  arasında bir noktadan sonra alay konusuda olduğunu görüyoruz. Gerçi ben sadece Kişisel Gelişim değil,  dini inanç üzerinden  hayatın genel amaç ve işleyişini anlama yöntemleri olarak aynı  zamanda Tasavvuf ve Modern Bilim eksenli bir okurluk  tecrübemde olduğu için bu inanç düşünce düzleminde ve ayrıca  siyasetide araştırıp sorgulayan bir okuma ve araştırma ve kendiğini  eğitme süreci de yaşadımdan farklı olarak belkide, yazacaklarımı  sadece yedi yıllık kişisel tecrübem üzerinden değil bir çok açıdan  sentez yaparak anlatacağım. Bunu da yazma gereği duyuyorum  bilmeniz açısından. Ayrıca bununda daha farklı bir  sonucu  olmuştur diye, sadece kişisel gelişim okumaya göre diye  düşündüğüm için belirtmek istedim. Çok kitap okumasam(hatta kitap okurluğum kişisel gelişimle  Sayfa No :7 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


başladı) ve istikrarlı bir kişisel gelişim kitabı okuru ve uygulayıcı  olmasamda bu konuda önemli tespit ve analizleri yazabileceğimi  düşünüyorum. Okuduklarımdan anladığım, uyguladığım 7 yıl  sonunda ciddi bir test etme sürecini de yaşadım bu anlayışın temel  mantığını ve ilkelerini. Sadece Kişisel Gelişim okuyan bir kişide  oluşturacağı etkileri tam bilmemekle beraber aslında farklı  alanlarda birden okuyan biri olarak öbürlerininde etkisiyle Kişisel  Gelişim'in etkilerini kıyasla ve exstra bakış açılarıyla daha iyi analiz  edebilecek biride olduğumuda düşünüyorum. Bir çok kişi belkide başarılı sonuçlar elde etti Kişisel Gelişim  kitapları ile ama bende olumsuz sonuçları/yan etkileri çok daha  fazla oldu. Ve bu olumsuz sonuç ve yan etkilerin bu okumanın  mantığı ve verdikleri sebebiyle herkeste olacağını düşünüyorum.  Bu konunun üstadı olan arkadaşımın verdiği bir kitapla okuduğum  ABD'li Antony Robbins – Sınırsız Güç'le başlayan Kişisel Gelişim  serüvenim tam bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim bana uygunluğu,  uygulanabilirliği ve hayatımda istediklerimin gerçekleşmesi  anlamında. 7 yıl sonra dönüp baktığımda ya yeterince kişisel  gelişim kitabı okuyup iyi bir uygulayıcı olamadım ya da bu kavram  belli kusurları ve yan(olumsuz) etkileri olan bir düşünce sistemi  olmasından dolayı bana uygun değildi ve yararlı olmadı. Ya da bana  diğer asıl önemli düşünceler  verilemediğinden dolayı ben kişisel  gelişimin bilindik anlayışının yan etkileri sonuçlarını yaşarken çok  başarısız oldum.  Ben az okusam ve yeteri derecede ciddi bir kişisel gelişim kitabı  uygulayıcısı olmasamda ikinci seçeneğin daha ağır bastığını  düşündüğüm için bu kitabı yazma gereği duyuyorum. Çünkü çok  ciddi anlamda bu kitapların insanı ele alış biçiminde ve merkeze  koydukları ilkelerinde ve düşüncelerinde ciddi problemler olduğunu  Sayfa No :8 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


ve bununda bizim topluma pek uygun olmadığı düşünüyorum. Yine bana göre topyekün reddedilecek bir şey olmamakla beraber  klasik kişisel gelişimin düşüncesinin büyük sıkıntılı yanlarıda var ve  bundan çoğumuz haberdar değiliz. Kişisel Gelişim kitaplarının içeriğindeki ana felsefesinin ve  ilkelerinin, insanın sorunu/zaafiyeti bol doğasının ve dünya  yaşamı gerçeğinden kopuk olduğu ve insana ihtiyacı olandan  daha başka gerçekleşmesi zor bir "mutluluk"  ve "başarı"  tarifi/hedefi koydurduğu bariz bir gerçektir. Ben bu yüzdende  vaadettiği şeyleri insanlara veremediğini düşünüyorum. Bu  durumun vehameti  ayrıca yazarın üslubundaki “pohpohlama”  metotlu etkili söz içeriğine ve yazarın bu yöndeki kabiliyetine ve  fütursuzluğa görede değişiyor gibi. Bu yüzden son yıllarda herkesin kapıldığı büyük bir furya olarak  ortalığı fena şekilde saran; insanlara potansiyelleri, istekleri ve  hayalleri konusunda ısrarla onların gerçek potansiyellerini ortaya  çıkarma ve başrı ve mutluluğa sahip olmayı gösterme iddiasında  olan bir düşünce akımının eksikleri çok çabuk şekilde eleştirilerle  dile getirilmeliydi. Kişisel Gelişim Yazarları Nelere Dikkat Etmeliydi? Herşeyden önce kişisel gelişim yazarları, insanların hayatına böyle  bir kitap ile müdahele etme konusunda kendi sınırlarını ve hadlerini  iyice belirlemeli ve insanlara onların varlık gerçeğinin ve doğal  yaşam çizgilerinin kişisel gelişim metotlarının dışında daha çok  Sayfa No :9 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


kişiden kişiye göre değişen değerlere göre ve farklı etkenlere de  büyük oranda bağlı olabileceği, bunun kişiden kişiye göre  değişebilir olduğunu anlatmalı ve “başarı” ve “mutluluk” yolunda  “mutlak doğrular/yöntemler” üretme çabasında olmadığını  hissetirmeli ve belirtmelidirler.  Çünkü en basit anlamda kitabı  yazan kişinin geçmişi ve gelecek algısı, yaşam motivasyonu,  uygulama biçimi ile okuyanlarının ki bir değildir ve artı bir okur bir  profesyonel kişisel gelişim uzmanı değildir. Bu yüzden insanın “başarı” ve “mutluluk” “iyi/kaliteli yaşam”  hedefinin dünya üzerinde bulunduğu  çevre başta olmak üzre bir  çok etkenle ilgili olduğu, bunu yönetmenin ise başlı başına bir  sorun olduğu  ve özellikle bu etkenleri aşan hedeflerin ve kişisel  özelliklerden dolayı gerçekleşebilirliğinin şüpheli olduğu  anlatılmalıdır bu kitaplarda. Herkes için mutlak olarak kısa vadede değişerek  "mutluluk" ve  "başarı" elde edileceği düşüncesinin gerçek olamayacağı  hatırlatılmalı ve daha çok insan doğasının zaafiyetleri üzerinden  “asgari kanaaet edilir mutluluk ve başarı” ölçütleri insanlara  anlatılmadır ki; asgari olanları bilen insan daha yüksek hedeflerle  ilgilenbilecek seviyeye getirilebilsin ve kendini sınadığı bu süreçte  yüksek tuttuğu hedefleri olmayınca tekrar normal hayatına  döndürebilsin. İşte maalesef benim gördüğüme göre bu anlayış  mevcut kişisel gelişim kitaplarında verilmediği aksi de fazlasıyla  verildiği için okuyanları yönetemdikleri  bir hayat yoluna geri  dönemezcesine girdirebiliyor bu kitaplar. Bu yüzden bu kitapları yazanlar, en başta insan için sağlıklı ve  kanaat edilebilir, elde olan artılarla mutlu makul bir yaşam  hedefi  ile dünya hayatının yaşanıp tamamlamanın yani bu yönde sakince  Sayfa No :10 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


çalışıp yaşamanın daha önemli olduğu ve  asıl normal kişisel  gelişiminde bu olduğunu anlatmalı ve hayatın en az iyimser yanları  kadar gerçek sert ve zorunlu yanlarının olduğunu dile getirip,  bunların altını kalınca çizerek özellikle belirtilmelidir.  Bunuda anlaması için gerçek bir kişisel gelişim kitabının öncelikle  insana insanı tanıtması, onun temel doğasından ve zaafiyetlerinden  ve sorunların bahsetmesi gerekir. Yapılması gereken ilk iş budur, bir  insanı iyimserlik, başarı ve mutluluk yönünde pohpolamak; ona  bilmediği ve üzerinde uğraşmadı potansiyeli hakkında konuşmak,  kendine inanması, güvenmesini anlatıp ve  bir hedef, başarı ve  mutluluk yolunda kendini zorlayıp dönüştümeye sevketmekten  önce.  Çünkü bunu yapmadan insana verilen motivasyon onun  doğası gereği iyi yönlerini ortaya çıkarmak kadar olan kötü  yanlarını azdırmaktan bir şey yapmaz ve kazandığından daha  çok kaybettirir muhtemelen.  Ve bu pohpolayıcı(gaz verici) söylemlerden,  etkili sözlerden oluşan  düşünceler bir sabun köpüğünden farksız kalır aslında bir zaman  sonra. Sadece derinizin üzerinde köpürüp içine işlemeyen ve bir  süre sonra hiçbir izi kalmayacak şekilde yan etkilerini bırakarak  kaybolan bir sabun köpüğü etkisi yapan bir anlatım eksik ve  sorunludur. İnsanın derisinin altına işleyip ordaki işleyişin ve ciddi  gerçekleri insana anlatbilen ve onu bu konularda gerekirse ürpertip  uyaran bir kişisel gelişim anlayışına ihtiyacımız vardı bizim Bu yüzden kişisel gelişim kitaplarında hareretle söylenip durulduğu  gibi,  aslında sanıldığının aksine insanın sorunu olumlu  düşünememek, çevreyele iletişim kuramama ve kendine amaç  belirleyememe ve hedefleri için ısrarlı olup ve sürekli  çalışmaması değildir. İnsanın sorunu kendini baltalayan ve  Sayfa No :11 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


doğası gereği olan ve eğitilip kontrol altına alınarak minimuma  indirilmesi gereken özellikleridir. Bunu yapmadan üstüne konan  herşey yıkıcı etki yapar sanıldığı gibi yapıcı değil. Bunlarıda  saymaya gerek yok sanırım çünkü her gün kendimiz gün içinde  yaşıyoruz bu dengesizlikleri veya huylarımızı ama yinede alaniz  edeceğiz kitabımızda yeri geldiğince.

Kısaca gerçek kişisel gelişim aslında "dost acı söyler" gibi  konuşmalıydı bize. İnsana olumlu etkili sözlerle pohpohlamaya  çalışmak yerine, onu toplumumuzda insanın doğası gereği oluşan  “acı gerçekler” diye bilinen, insanın doğası gereği olan  özeliklerinin sonucunda çıkan hayatın zor halleri ve noktalarını  anlatarak  motive etmeliydi. 

Böylece ancak insan gerçek hayatı ile ulaşmaya çalıştığı hayat  arasından bir bağ kurup dengeli bir zihine ve onun eylem safhası  olan sonraki evrelere geçip elde etmeye çalıştığı hayata dair bir  kontrole sahip olabilirdi. Kişisel Gelişim Anlayışının Temel İlke Yanlışları Maalesef şuan tam tersi olarak sadece olumlu düşünme büyük  hedefler peşinde bir iyimserliklerle, insana sınır koymadan “sen  iste, her şeyi yaparsın” diyen bir kişisel gelişim kanısına inanan  insanlar ve sürekli bunu destekleyen düşünce metotları var kişisel  gelişim kitabı adı altında  insanlara habire sunulan. Hal böyle  Sayfa No :12 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


olunca insanlar bu düşünceler ile doldurdukları zihinlerini, gerçekte  kendi insan doğalarına/özelliklerine ve yaşadıkları çevre hayatına  adapte edemiyor ve ciddi bir kopukluk yani gerçek dışı bir bilinç  düzleminde yaşıyor olmalılar bu edindikleri kişisel gelişim ilkeleri  ile.  Oysa aslında başarılı ve mutlu insan önce insan doğası gereği sahip  olduğu kötü özelliklerini yontan/eğiten/yokeden insandır. Bu  yüzden bizimde aslında çok ciddi anlamda  bir “başarılı ve mutlu  hayat” hedefi yerine, dengeli bir yaşam bilinci için kendini eğitme  ve kendi doğasına göre uygun olacak doğru davranışı bulup ve  uygulama bilinci eğitimine ihtiyacımız var. Herkes için ayrı ayrı  olarak. Çünkü hepimiz kendimize dair önemli saydığımız 10 larca iyi  yönümüzü sayabiliriz ki; bu bilinen kişisel gelişim anlayışıyla daha  da arttırılabilir ama kimse kendisininde insanın doğası gereği sahip  olduğu ve hayatını, yaşam bilincini, hedeflerini gündelik yaşam  içinde baltalayan iki tane kötü yanından ve onları nasıl körelttiği,  minumuma indirdiği  etkisiz hale getirdiğinden bahsetmez genelde.  Ya da bunu yapmanın başarı ve mutluluktaki önemini görmez  anlamaz diyelim.  İşte burdan baktığınızda ancak  insanın “başarılı ve mutlu” olması  için insanın en temel sorunun aslında kişisel gelişim kitaplarında  sunulan “olumlu düşünememe” “kendini tanımame” “kendini  güvenmem ve inanmama” “yılmadan hedefe doğru çalışmama”  gibi iyi yönlerimizi arttıracak yapılmayan pratik bu düşünce  yöntemlerinin olmadığını anlayabilirsiniz. 

Sayfa No :13 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


Bu türden bir kişisel gelişmişlik anlayışı da zaten sanıldığının  aksine kişiyi “başarılı ve mutlu olma” yı alışkanlık edinen bir  insan değil, yan etkileri sonucunda kişinin kötü yanlarını dahada  azdıran hatta bunlara yenilerini ekleyen, çoğaltan ve bu halinin  üstüne başarı ve mutluluk sandığı şeyleri koyduratan bir insan  yapısı oluşturur. Gelinen şaun ki noktada ise insanın kendini  tanıması anlamında  kişiden kişiye göre değişen ve gerçek hayatın zorunluklarından  bahsetmeyen, içinde bulunulan çevre aile gibi yaşam şartlardan  bağımsız  "şunu şunu yaparsan mutlaka şu olur" diyen bir  düşünce hakim şuan insanlarda kişisel gelişim kaynaklı bir anlayış  olarak. Bu son derece sağlıksız bir durumdur, kişinin sonraki  hayatının şekillenmesi anlamında ve ciddi olumsuz sonuçları/yan  etkileri vardır uzun vadede.. Kişisel Gelişim okuyup yaşarken çıkardığım sonuçlardan ben  zamanla şunu gayet iyi anladım ki; bu kişisel gelişimle yaşanan  değişimi sürecinde,  insan eğer  doğası gereği bu hayat felsefesinin  oluşturacağı yan etkilerinin olumsuz sonuçlarını bilmeye,  karşılamaya, yönetmeye ve etkisiz hale getirmeye bilinçli ve hazır  değilse ve  aile başta olmak üzre çevresel şartlar bunu kişiye  yaptırma anlamında müsait ve destek değilse ve hatta kişisel gelişim  okuduktan sonra kişi o çevre içinde daha farklılaşacağı için  dışlanacağıda için,  ciddi anlamda  yapmak istedikleri açısından  etrafına anlaşılma sorunu yaşıyor olabilir.  Böylecede bu dışardan  ani bir değişimle elde edilen tekdüze, kalıp zorlama bir “başarılı ve  mutlu bir hayat” hedefi  içine girmenin sonu elbette hüsran oluyor  olabilir o kişi için muhtemelen. Benim tam olarak yaşadığım  buydu. Çünkü kişi kitaptan edindiği bu yöntemlerle ve  anlayışlarla  hedefini yapmak isterken bir süre sonra buna engel olan bu  faktörlerlele karşı karşıya  gelecek ve kişi çevreye uyumlu hareket  Sayfa No :14 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


etmek yerinede hedefi üzerinden bastıracağı veya en azından kendi  anlayışını etrafına hakim kılmaya çalışacağı için bir kişi ve bir  noktada ise kendisiyle uyuşmadığını gördüğü herşeyle çatışmaya  başlayacaktır etrafında ve yanlızaşacaktır. Bu yanlızlaşma  sonucunda bazı krtik noktalarda kişi hata yapıp yeterince hayatına  ve çevresien hakim olamazsa ne kadar iyimser olsa bile bu yaşadığı  ortamın havası içinde bir süre sonra kızıp kendi kendini baltalayan  kişi haline gelecektir. Çünkü; insanı, doğasıyla ve içinde bulunduğu çevresel koşullarla  tanıştırıp,  hesaplaştırmayan bunlar üzerinden ona haddini  bildirtmeyen bir kişisel gelişim düşüncesi sistemi sonuç olarak  zorlama bir başarı ve mutluluk yaşam ve düşünce biçimi sahibi  insanlar ve onların hayalkırıklıkları ile dolu hayatlar çıkarır ortaya.  Bunun böyle olmasının sebebidende maalesef bu kitapların  yazarları sorumludur insandaki bu sorunlu ve eksik bilinç  değişimini sağladığı için. Bir çok şey var kişisel gelişim kitaplarında ilke olarak baştan yanlış  konan. Özellikle  dikkat ettiğim bir gerçek varki; kişisel gelişim  kitaplarının belkide en kötü yan etkilerden birçoğunu bu  oluşturuyor.  Bu konuyu sohbet ettiğim birinin de doğru kelime ile  traf ettiği gibi  kişisel gelişim kitaplarının motive etme mantığı  pohpohlayıclık üzerine kuruludur. Bu kelime bir çok sorununda  özetidir aslında kişisel gelişim kitapları okuma ile ilgili. Maalesef  insanı onun kaçınılmaz doğasıyla tanıştırmayan kişisel gelişim  anlayışı kişiyi motive etmek için pohpohlayıcı sözlere  ve sürekli  iyimserlik düşüncesi üzerinden onu kontrol edemyiyeceği bir  düşünce sistemiyle tanıştırıyor.  Bu kendi kendini pohpohlayan düşüncenin en kötü sonucu ise bir  Sayfa No :15 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


süre sonra insanı; gamsız ve olumlu düşünme sevdalısı biri  haline getirip insanın doğası ve dünya yaşamı gerçekleriden  giderek uzaklaştırması ve onu boş bulunan zihinli, ciddiyetsiz  bir kişiliğe giderek daha da yaklaştırmasıdır. Hatta bu hal  tembelliğe bile varacak seviyeye gidebilir. Bu haldeki bir insan her  ne kadar iyi niyetli, çalışkan, hedef sahibi ve güzel yönlerini ortaya  çıkarmış bir insan olsa da dengeli, istikrarlı ve sürdürülebilir bir  başarı ve mutluluk odaklı bir yaşam biçimi beklemyemezsiniz  ondan. Çünkü bu insan bu kendi kendini ve olup biteni pohpohlayan  iyimserlik sonucunda gamsız birisi olup çıkmıştır ve  kusurlarını  göremez hala gelmiş ve onların üzerine inşa ettiği iyi yönleri ile  yaşarken küçük sarsıtılarda çökmeye mahkumdur ve nihai  sonuçlarada pek varamaz. Kişisel gelişim yazarlarının kitaplarında kişiyi pohpohlayıcılık  üzerinden başarılı ve mutlu olma yolunda motive etme yöntemi  başka bir yöntem bilmediğimiz ve düşünmediğimiz için bize tek yol  ve yanlış olmayan bir yol gibide gözüküyor. Yani karamsar  sözlerlede bir insan iyimser ve enerji sahibi edilemeyeceğine görede  tek yol etkili sözler üzerinde iyimser bir motivasyonun insana  verilmesi kalıyor. Peki acaba bu ne kadar doğru. Ya da bu kadar  kolay mı?  Ya da insanın doğasının ve yaşadığı sistemin bu  yöntemle bağdaşmayan yanları varmıdır ve nelerdir? Kitabın  ilerleyen kısımlarında yazılacak herşey aslında bu sorunun  cevabınıda içereceği için net olarak bir cümle söylemek  istemiyorum burda ama bu kişiyi pohpohlayan bu motivasyon  yönteminin sorunlu, eksik ve yan etkilerinin çok olduğunu  söyleyebilirim. Bilinen Kişisel Gelişim Anlayışı Bize Ne Yaptırıyor?

Sayfa No :16 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


Ben açıkcası kişisel gelişim okurluğumdan sonra uygulama  kısmında kişisel gelişimin yöntemlerini bire bir bir plan ve takvim  içinde uygulamayan, fakat ana düşüncesini uygulamaya çalışan biri  olarak kişisel kavramın insan üzerindeki olumsuz/yan etkisi ve  çizdiği genel hava ile ilgili geçen 7 yılda bir çok çok sorun ve yan  etki  gördüm kendimde bunun gibi. Bunların neeler olduğuna  kitabımda yerie geldiğince değineceğim. Bilinen klasik kişisel gelişim anlayışıyla ilgili en büyük  sorunlardan birisi de, baştada söylediğim gibi bu düşüncenin  insana gerçekte dünyayı sandığından çok daha mutlu  olabileceği ve bunuda kendisine bağlı olarak isterse sürekli  kılacağı ve dünyanın da bu başarılı ve mutlu yaşantının  gerçekleşmesi için gereken koşulları fazlasıyla barındıran bir  yer olarak tanıtması yanlış anlayışla ile ilgilidir. Bu anlayışın bir  çok eksik yanı olmakla beraber en ciddi eksiği ise insanın  kendisini baltalayan doğasından yeterince bahsetmemesidir. Oysa bunun aksini hergün biz yaşıyoruz ve görüyoruz hayatımızda.  Maalesef kişisel gelişim kitapları bizi başka bir gerçekliğe  inandırttığı için bundan kurtulamıyoruz. Bu edindiğimiz  pohpohlayıcı anlayışla yaşarken öyle bir tür “zorlama mutluluk ve  başarı” peşindeyiz ki aslında arada gerçekleri görmez hale  geliyoruz. Tuhaf olan da şu ki; kişisel gelişim kitaplarıda bize başarı  ve mutluluk için hayatımızı, kendimize zarar vereceğimizide  bilmeden, bir şekilde zorlamamız gerekiğini söylüyor gibi bir  yandanda. Böyle bir yaşam içindeki zorlukları sadece  olumlu düşünerek  aşacağımızı sanmak  ve yaşamı sadece başarılı ve mutlu olmak  üzerine kurulu gayeleri elde etme olarak algılamak ise büyük saflık  Sayfa No :17 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


olsa gerek bu yüzden. Çünkü insanların hayatının seyri  sadece  “olumlu düşünce” ve ”başarı” ve “mutluluk” gibi bir görece şeylerle  açıklanamaz. Daha doğrusu tanımadığınız geçmişini bilmediğiniz  bir insana bunları söylemeniz çok iyi yönde bir mana ifade etmez  veya alıp birebir uygulanacak bir şeyler değildir. Çünkü bu  düşüncelerin nasıl eyleme dönüştüğü ve hangi kritik durumlarda  nasıl davranılması gerektiği bir kitap eşliğinde yönetilecek bir şey  değildir. Ancak insanın geçmişini bilmek ve yaşadığı süreci takip  etmekle mümkündür.  Ayrıca insanın kendi hayatının gidebilecğei yönleri, nihai sonunu ve  tadnığı kendinisinin sınırlarını kendi edinimleri üzerinden bilmesi  daha makbuldür çünkü en nihayetinde okudğu kitapta bir insan  ürünüdür ve yapabilecekleri bellidir. Ama maalesef kişisel gelişim  kitaplarının genel yapısı ve anlayışı bunu anlamıza engel  gözüküyor. Ailesinde bir alkolik, uyuşturucu bağımlısı veya sorunlu kimseler  olan ve farklı hayat görüşü olan insanların bir arada bulunduğu  ortamda yaşayan insanların hayatının gerçeklik algısı ve davranış  yöntemleri çok daha sert gerçeklerle yanı kişisel gelişimin girip  anlatmadığı sorunlarla, insanın doğası ve zaafiyetleri ve bu çevrenin  şartları üzerinden yaşanır ve şekillenir.  Bu bile kişisel gelişimin  aslında çok yüzeysel bir düşünce sunduğunun kanıtır insana.  Tamam kişisel gelişim yazarı okurun hayatında kötü şeyleri  tetikleyecek agresif şeyleri yaptıracak şeyleri ona söylemek istemez  ama bu onun yüzeysel ve yazanın hayatının “ne kadarda tozpembe  anlatıyor herşeyi” gibi çok sorunsuz gittiği imajınıda vermemeli  okura çünkü kişinin hayatı gerçekten bu algıyla kişisel gelişim  yazarını suya sabuna dokunmaz sayabilecek şekilde cerayan eder.Bu  yüzden okuyan ile yazan arasında kendini bir saydırabilecek bir  hayat statüsü ve gerçeklik algısı yakınlığı olmalıdır. Sayfa No :18 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


Kişisel gelişimi de bir yana bırakırsak, insan için sorun olan en  önemli şey zaten insanın gerçek anlamda ciddi bir  kendiyle ve  çevreyle mücadele etme, istikrar ve denge bilinen probleminin zaten  varolduğudur. Aşırılık veya azlık arasında gidip gelmesi insanın  en büyük problemidir bilinen. Daha anlaşılır bir tarifle  söylemek gerekirse insanın içinde kendine yaşattığı gerçeklikle  dışarda olan herşeye karşı eyleme dönüştürdüğü davranışların  birbiriyle uyumlu olma sorunu vardır herşeyin yolunda gitmesi  anlamında.   Gündelik hayattan kendimizdende çokça bildiğimiz bir denge ve  tutarlılık oluşturamama veya bunu bir amaç için özellikle sürekli  kılamama problemimizin olduğu kesindir. Çoğumuz hayatımızla  ilgili çok ciddileştiğimiz anlarda bile kendimize verdiğimiz sözleri  tutmaz ve bunun bedelini ödediğimiz sonuçlarını yaşarkende “bu  benim başıma neden geliyor, ben ne yaptım?” diye serzenişte  bulunur ve isyan ederiz. İnsanlar değişmez. Zamanla kim  olduklarını unuturlar. ­ Without a Trace.  Çünkü kendimizi ve  yaşadığımız sistemi yeterince tanımıyoruz ve insan olarak kendi  doğamızın hangi zaafiyetlerden oluştuğunu pek bilmiyoruz.  Yaşarken olaylar karşısında kontrolsüz ve aceleciyiz. Kişisel gelişim  kitaplarıda konuları bu derinlikte ve gerçeklikte anlatmadığı için,  insana bu dengeyi bulmasında, kendini tutarlı şekilde zapetmesine  yardım etmek yerine maalesef; insanın geçmiş gerçek yaşamını bir  yana koydurtup başka ve kendine yakın ve uygun olmayan bir  gelecek tarifiyle yaşatıyor. Bu yaşam yolunda aslından söylediği  etkili sözleri ve telkinleri itibariyle de insanın fena şekilde  dengesinide bozuyorda diyebiliriz.  Kişisel Gelişim Anlayışının  Temel Kusurları ve Yan Etkileri Sayfa No :19 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


Kişisel Gelişim kavramı, her ne kadar insana özetle "başarılı ve  mutlu insan olma" diyebileceğimiz  yolda diğer bir çok kendini  geliştirme kaynaklarına göre  daha kısa sürede daha  çok adım  attırsa da, insanı mutlak başarı ve mutluluk hedefi peşinde  koşturtup hayatı bu sandırtan ve dünya yaşamına odaklandırıp buna  tapındıran bir yanı etkiside çıkıyor ortaya. Şu bir gerçek ki; bir  kişisel gelişim okuru çok sert bir zihniyet değişimi yaşamadığı  sürece hayatı yeme, içme, gezme, spor artık neyse ilgi alanı o  konuda en kaliteli olanını arama ve yaşama peşinde bir tüketim ve  yaşam tarzı amacı ediniyor diyebiliriz. Bunun sonucunda ise kişi  aza kanaat etmeye ve elinden geleni kabullenme yerine kendini  zorlayan daha üstü isteme hayaliyle yaşama saplantısına kapılıyorda  diyebiliriz imkanları el vermediği halde.  Baştaki  saydığımız  "kişisel gelişimin yan etkileri" de aslında  kişisel gelişim  anlayışının sebep olduğu bu gibi dengesziliklerin yan etkilerinin  neler olduğunu anlatıyor.

Bu çerçevde kişisel gelişim kavramının en büyük kusuru ve asıl  yapması gereken şeyinde aslında, insana onun doğasını ve içind  yaşadığı evrenin acımasız gerçeklerini ve bu çevresel faktörler  içinde uyumlu bir hayat kurma konusundaki gerçekleri  anlatmaması ve sonuçta insandaki iyi ve kötü yanları arasında  bir denge oluşturamaması halidirde diyebiliriz özetle Başarılı, mutlu ve iyi bir insan olmayı teşvik etmek ve bu yolda  insanı geliştirmek elbette çok önemlidir ama insan için kısa sürede  veya uzun sürede dünya hayatı için pek gerçekçi olmayan mutlak  başarı ve mutluluk odaklı bir koşturmacanında doğuracağı  tatminsizliğin, hayalkırıklıklarının insanda oluşturacağı yan etkileri  Sayfa No :20 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


hesaplamak gerekirdi. Çünkü kişi bir süre iyi insan olma  çabasınınında önüne de geçecek ve “ben aptalmıyım niye iyi olup  hep kaybediyorum?” diyen olumsuzluklara sebep olacaktır . Bilinen kişisel gelişim anlayışının, insanın dünya yaşantısının  işleyiş sistemi hakkındaki diğer esas gerçekleri(ölüm gibi) ondan  saklayarak; direkt olarak daha kaliteli bir yaşam, kazanma, başarma  ve mutluluk gibi  şeylere odaklatması ile insanın hayatındaki herşeyi  “başarılı ve mutlu olma” kavramı ve amacı üzerine kurdurması gibi  kusurlu düşünceleri vardır.  Okura söylediği pohpohlayıcı etkili  sözlerle ve kişide bu iyimserlikle büyüyen geri dönülmez ve onun  çevre yaşam koşullarına da pek uymayan beklentiler yaratması ve  sonuçtada buna hazır olmayan okura bunları elde ettirememesi ile  bu kitapların okurunu hayalkırılığı ile dolu bir yola soktuğuda bariz  bir gerçek ve tecrübe ile sabittir.,  Bunu daha somut anlatmak gerekirse; kişisel gelişim kavramı insanı  elinde olanı unutturup olmasını istediği şeyin düşünce düzleminde  yaşatıyor maalesef. Oysa yapması gereken tam tersidir , yani  insanın düşüncesinin %70 şuan elinde olanlarla ilgili ve istediği  şeyleri sağlayacak tedbir, kanaat, temkin, çalışma, istikrar,  denge, kendini ve kendisine uygun olanı tanıma, çevresel ailesel  koşullar ve diğer zor hayat gerçekleri ile ilgili olmalıdır.  Kalan %30 u ise gerçekleşmesini istediği, yapabileceğini  düşündüğü ve yapması gerekenlerle ilgili olmalıdır. Çünkü %70  şimdiye kadar insanın yaşadığından asıl biriktirdiğidir iyi yada kötü  yanlış veya doğru ve onu geleceğe taşıyacak kodları içerir ve bu  çoğunluk %100 insanın kendisine ait olandır. Kişisel Gelişim de ise  maalesef tersi işliyor ve bu  %70 bir kenara %30 oarak atılıp  onun yerine yeni bir %70; olumlu düşünme, motivasyon, başarı  Sayfa No :21 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


ve mutluluk yolunda istekler, hedefler ve zorlamalar yer alıyor  ve  %30 ise elde olanlar. Bunun sonucu elbette dengesizlik ve  hayalkırıklığı olacaktır..   Bu yüzden kişisel gelişim kişiye onu pohpohlayıcı etkili sözler ve  yöntemler söylemek yerine insanın doğasının özellikleri ile mevcut  hali üzerine onun için makul olan bir hayat için  isteklerini  kurdurtmalıdır ve katlanması gereken gerçekleri anlatmalıdır ona.  Mevcut halini bir yana attırıp, elde olmayan ve kısa sürede ele  geçmeyecek bir yaşam hedefi gerçeği yerine, kişiyi geçmişi ve  olduğu haliyle kendine kabul ettirip geliştirecek bir yola sokmalıdır  kişisel gelişim kitapları yazarları okurlarını. İyi veya kötü ani değişimlerin kişiye ait olamayacağı bir  gerçektir. Geçmişimizden kopuk Bir anda büyük sıçramalar  yapmayı hedefleyen, bir başarı ve mutluluk isteği ne kadar  gerçekçi ve uygun olabilir ki bir insan için.  Bu yüzden biz  öncelikle insanın doğasını ve yaşam sistemini iyice tanımalı ve  bu sistem içinde güçlü kalarak en aza bile kanaat edecek şekilde  yaşamayı öğrenmeli, kötü ve zayıf yanlarımızı bile bunalrı  kontrol ederek elimizde varolan iyi yanlarımızada sahip çıkıp  bunun farkındalığı ile yaşamımızı iyi yönde korumak ve  geliştirmek üzerine kendimizi yetiştirmeliyiz. Herşeyden önce  beter olmamaya çalışmalıyız mükemmel olmak yerine. Bete r  olmadan kendimize ve çevremize faydalı olup başka insanlar  üzerinden değil, kendi hayatımızın gerçekleri üzerinden  kendimize göre yaşıyorsak o zaman biz gelişmiş/olgun bir  insanızdır.    Bu anlamda bilinen "kişisel gelişim" kavramının, genel olarak  Sayfa No :22 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


insanın doğası, onun yaşam evreleri, ona uygun ideal asgari hayat  tasarımı ve onunla ilgili diğer mühim gerçekleri içermediğinden  dolayı ve bu sebeple de, insanın yaşadığı gerçek hayatın kişisel  gelişimin koyduğu sınır tanımayan enerji, motivavasyon, başarı,  mutluluk hedefleri ve onun bunların mükemmellik bilinci ile  örtüşmesi pek mümkün değildir.Bu bilinçle yaşayan biri zaten kendi  olmaktan çıkmıştır.   İçeriğinin insana telkin ettiği kadar sürekli mutluluğa/başarıya ,  elde etmeye sahip olmaya , tüketmeye, kaliteli yaşayıp buna odaklı  düşüncelerin sahibi kişisel gelişim yazarlarının ve onların yazdığı  kitaplarının meraklılarının gerçekte insanın bunlara engel nasıl  özeliklerle var olduğundan da hiç haberi yoktur bence.    Yoktur çünkü; olsaydı zaten insanı “sen istersen herşeyi yaparsın”  “limit sensin” “sınırsız güç” kıvamında tehlikeli  bir yanlışlık ve  eksik gerçeklikle anlatmazlardı insanın sahip olacakları ve  yapabileceleri şeyleri Ayrıca  insanın mutlu ve başarılı olma çabası için evrenin/dünyanın  yaşam kurallarınının ve bu kuralların insan için işleyişini, sadece  insanın olumlu yaptıklarına bağlı olarak gelişen bir sistem olarak  tarif etmezdiler. İnsanı bu şekilde sistem yapıcı ve düzenleyici  şekilde merkeze koymanın ne kadar yanlış  olduğunu zaten insanın  kendi kendini baltalayan hallerinden biliyoruz yeterince. Nasıl  oluyorda doğduğundan bu yana bağımlı ve kendi hayatı hakkında  sınırlı bilgi sahibi olan bir varlık kişisel gelişim  gibi başarı ve  mutluluk gibi son derece bencil hedefler üzerinden evren ve dünya  ölçeğinde hayatına istediği gibi yön veren konuma erişebiliyor?

Sayfa No :23 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


Kendimizi ve insanları "bir kitap okudum hayatım değişti"  düşüncesine kanan bir zihinsel havayla yaşatmak büyük bir  çıkmazdır aynı zamanda geleceğe dair ve bu anlayış bizi güçlü  kılmaz özelliklede hesapta olmayan olacaklar karsşında. Bu kadar  kestirme olan bir çıkmaza bile bile giriyor olmamızda ayrıca  şaşmamız gereken bir özelliğimizdir insanlar olarak. Tabi işin  kolayına kaçma zaafımızla ilgili bütün bunlar aslında birazda. Daha  öncede bahsettiğim gibi “insanın doğası” gerçeği içinde bir  özelliğimiz olarak yaşıyoruz çok şeyi. Farketmediğimiz gerçek  insanın hayatıyla ilgili yapabileceklerinin ancak bir sınır ve geçmiş  yaşantı bütünlüğü içinde yaptıklarının sonucunu görme ve ağırlıkla  bedel ödeme şeklinde olabildiğidir. Maalesef kişisel gelişim  kitapları ise bize bu sınırın bizim elimizde olduğunda ısrarlıdır.  Doğru Kuran da da geçer insan için kendi eliyle yaptıklarının  dışında ona bir şey yoktur manasına gelen ayetler vardır. Ama bu  onun kendi hayatının yaratıcısı ve mutlak yöneticisi olduğu  anlamını vermiyor. Eğer bir insanın kendi hayatıyla ilgili sınırsız bir  sahip olma ve yapabilme alanı olması için şaşmaz şekild ehayatın  tüm işleyişlerini bilmesi gerekir. İnsanın kendi hayatı konusunda  yapabilecekleri konusunda “sınırsız güç” tartışması ortalama bir  insan için bu yüzden çok tehlikelidir.  Buna inanan ortalama bilinçli  bir kişinin kendi hayatının sınırlarıyla oynayabileceği düşüncesi onu  dengeli ve kendi doğasına uygun yaşayan biri olmaktan  alıykoyacaktır. 10 saat yemek yemediğinde zihninin çalışama  gücünü ve kontrolünü kaybeden bir bağımlıklıkla yetişmiş bir  insana hayatıyla ilgili sınırsız çizgiler atfetmek onu daha iyi  gelişmiş biri yapmaz. İnsan doğası derken bu tür fiziki gerçeklerden  de bahsediyorum aslında.  Bu sepeplerle bakınca bilinen bilinen kişisel gelişim anlayışının  dünyanın insan için nasıl bir yer olduğuyla ilgili aslında ciddi bir  ilgisi, tespiti, eleştirisi ve pek de haberi yoktur diyebiliriz kolayca.  Varsa da bile söylerek korkutmak istemiyor belkide  insanları veya  Sayfa No :24 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


işine gelmiyordur bu. Çünkü bir kişiye yüzde % 70 insan ve  evrenin gerçekleri üzerinden yapması ve yapmaması zorunlu  olan şeyleri anlatmak yüzde %70 onu pohpohlayıp istediklerini  nasıl kolayca yapabileceğini söylemeye göre pekte etkileyici  olmazdı herhalde.  İşte bu yüzden herşeyi insan doğasından ve dünya yaşamının  gerçek koşullarından bahsetmeden insanların hayatını “olumlu  düşünce”, “hedef sahibi olma” “başarı” ve “mutluluk” üzerine  kurup bunların üzerinden bir hayat tarifi yapmak, herşeyi  insana istediği gibi kolayca kotaracağını sandırtmak daha  kolaydır bilinen bu kitapları  yazan  kişisel gelişimciler için.  Oysa bir doktorun ilaç yazmadaki ciddiyeti ve insana hakimiyeti  olması gerekir kişisel gelişim yazarlarında yazdıkları her kelimenin  olumsuz sonuçlarını hesaplayarak. Bir yanda insanın doğası gereği ve köreltilmesi zor  yönlerinden  dolayı tekrar eden yanlışları, bir yanda dünya yaşamının sert varoluş  gerçekleri bir yanda da içinde yaşadığı ailesel ve çevresel koşullar  dolu bir hayat , bir de kişisel gelişimin insana tanıttığı ve tek yol  olarak gösterdiği pozitif/iyimser yönlerinizle istenilenin, bazı  taktik ve yöntemlerle yapıldığı son derece gamsız denebilecek  bir başka dünya algısı var aslında ortada. Tabi bize ikincisi  özellikle telkin edildiği ve yapması ve anlaması daha kolay olduğu  için buna odaklanıyoruz.  İnsana bu iki son derece farklı dünya arasında birinden diğerine  geçiş yaptırmaya çalışmak  ne kadar başarılı sonuçları olabilir kişi  için. Yani bir insan zaten 1.  seçenekte ve gerçeği daha iyi tarif eden  bu dünya da yaşıyorken ve bu dünyanın gerçeklerine ve kendi  Sayfa No :25 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


hayatından olup bitenlerden yıllardır haberdarken, kalkıp onu alıp 1  kitap okutarak hayatı olduğu gibi daha gerçekçi yansıtmayan 2.  seçenekte anlattığım dünya düşüncesine  geçirip o algı ve anlayışla  yaşamasını istemek ne kadar akıllıca, makul ve ayrıca sorunsuz  olabilir düşünebiliyormusunuz?  Bu ayrımı çok iyi düşünmek gerek. Bence bu yüzden kişisel gelişim  yazarken bu işin oluşturabileceği yan etkileride anlatılmalıdır  diyorum. Çünkü vermeye çalıştığı hayat anlayışı iyi nieyetli ve  güzel sonuçlar verecek bir düşünce sistemi olsa da yan etkilieri ve  olumsuz sonuçlarıda sanıldığından fazla olma ihtimaline sahiptir.   Madem kişisel gelişim kitapları, sizi bir potansiyeli ortaya  çıkarılmamış  bir “hasta” gibi görüyor ve bu hatalığı  iyileştirme  çabasında bir anlamda o zaman buna uygun olarak davranmalı.  Tıpkı bir ilaç içerken ilacın içindeki prospektüsde yazdığı gibi  kişisel gelişim kitapları da, önsöz olarak ve genel içeriğinde insanda  oluşturacağı olumsuz etkilerinide yazmalı, içinde olumlu etkileri  kadar olabilecek olumssuzluklardan(yan etkilerden) ve diğer  gerçeklerden ve insanı kendine getirecek ciddi özelliklerinden de  bahsetmelidir. Bizde böylece başımız ağrıdığında bir ağrı kesici  içerken bile ağrımızı dindireceğini kesin bilsek de yapacağı  olumsuz yan etkileri de düşünüp hesapladığımız gibi tıpkı kişisel  gelişim kitaplarınada okurken içeriğine ve bize vermeye çalıştığına  bu şekilde kontrollü ve bilinçi yaklaşabileceğiz.  Herkes iyi biliyor ki kendimizi kandırdığımız veya kolayına  kaçtığımız gerçekteki dünya,  aslında insanın olumlu düşünmesi  kendini iyi tutup  ve bazı pratik yöntemleri uygulayarak, herşeyin  istenildiği şekilde yapıldığı ve bunların kolayca uygulandığı  bir yer  olmanın aksine aslında; bilinen klasik din anlayışında anlatıldığı  gibi, dünya yaşantısı her insan için kaçınılmaz imtihanlar bütünü  Sayfa No :26 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


içinde yaşanan, yaptığınız hatalar ölçüsünde acı ve sıkıntılarla dolu,  insanın sürekli geçmiş yaptıklarının bedelini ödediği son derece  basit ama karışık anlaşılan ve anlaşılması  hem basit hem zor bir  yapıdır. Ve bence asıl kişisel gelişim de insanın hayatını başarı ve  mutluluk amacıyla değilde bu düzeyde algılayabilmekle ilgilidir.  Maalesef kişisel gelişim okuyarak elde ettiğimiz anlayışlar bu  algıyla hayata bakmamıza çok engel motivasyonlar ve istekler  içeriyor.  Yaşarken etkileşim içinde olduğumuz olumsuz sonuçlarını  engelleyip veya oluşan kötü sonuçları telafi etmediğimiz , bu  yüzden en azından kısa bir sürede istediğimiz yönde değişmesini  başaramayacağımız o kadar çok şey varki aslında hayatta. Bu yüzden ben artık kişisel gelişimin ilke ve motivasyon biçiminin  bir süre sonra insana yaptırdıkları itibariyle ileriye dönük yapıcı  olurken olası oluşturacağı yıkıcılığıda umursamayan bir hal  aldığınıda düşünüyorum. Kişisel gelişim düşüncesinde belirtilen  temel düşünce ilkeleri ve motivasyon yöntemlerinin bu  düşünce  sistemi içinde ayrıca çok karın boşluğu oluşturuduğunu ve burdan  insanın kaçınılmaz olarak çok ciddi hatalar yaptırdığını de  düşünüyorum. Ki bu çok büyük bir tehlike kişisel gelişim okuru  için.  Aslında hedeflenen başarıları ve mutlulukları elde etmenin de o  yönde yapılan çok yapılan işlere değilde, o süreçteki temel şeyler  yapmamak ve yaptığı hataları görüp telafi etmeye çalışmakla ilgili  olduğunu düşünmeye başladım artık fazlasıyla. Bu yüzden sakince  daha az ve öz yaşayan bir yeni kişisel gelişim bilincine ihtiyacımız  var kişisel gelişim okurları olarak. Bu yüzden size bir an önce  kişisel gelişim ilkelerini hayatının merkezine koyan düşünceden bir  an önce sıyrılmanızı tavsiye ediyorum. Sayfa No :27 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    


Bunun çözümününde sürekli iyimser olma çabası, ısrarcı hedef  motivasyonu, mutlak başarı ve mutluluk sahip olma düşüncesinden  kurtulmakta olduğunu düşünüyorum.  Bunun yerine konacak  düşüncenin ise;  tevekkül içinde doğal süreci takip ederek sakin  çalışıp, elde olana kanaatkarca bakılan bir görüş olması gerekir.  Bencil olmayan ve kendi kötü yönlerini düzeltmeyle ilgili  düşüncelerin içinde bol olduğu bir düşünce. Dünya yaşamının aslında yaşantı olarak, sürekli başarı ve mutluluk  barındırmayacak(ama her daim elinizde olanla varlığınızla kendiniz  manen mutlu hissedebileceğiniz) ve kimine göre kısa kimime göre  uzun süreli kesintisiz bir yaşantı imtihanlarından ibaret olduğunu  çoğunluk zaten kabul etmektedir. Burda diğer bir önemli şey  ise  bizi hedef başarısı yolunda  hesapta olmayan şaşırtan olaylardır  karşımıza çıkan veya bizi yolumuzdan alı koymaya sebep olacak  olanlarda bu olaylar/sınavlar olur.  Bunlara karşısında son derece  sakin olmak gerek. Bunun nasıl yönetilmesi gerektiğini maalesef  ben kişisel gelişim düşünceli ilkeleri ve motivasyonuyla beraber artı  dini inancı anlama olarak en yüksek seviyedeki kitapları okuduğum  halde 7 yıl içinde  bile anlayamadım. Oysa gördüğüm kadarıyla her  ne olursa olsun sakin olup olanı seyretmek en mantıklı yolmuş  kişisel gelişimin ilkeleri ile hayata bakmak yerine. 

Sayfa No :28 MADEM (Kişisel Gelişim Kavramının Kusurları, Yan Etkileri ve Gerçek Gelişim)  Ömer ÜMİTVAR,   http://twitter.com/oumitvar    

e-kitap  

kisisel gelisim yan etkileri