Page 1

LLAR RESIDÈNCIA | RESIDÈNCIA ASSISTIDA | CENTRE DE DIA | S.A.D.


Us presentem un recull de la feina feta al llarg de dotze mesos que permet observar quina ha estat l’evolució de la Residència durant aquest 2018.

Tenir cura és molt més que cuidar. Carles Capdevila

Cal posar en valor que els objectius que ens hem marcat continuen estant estretament relacionats en assolir una implementació eficaç del model d’Atenció Centrada en la Persona, per la qual cosa, aquest any, un grup dels nostres professionals ha pogut conèixer de primera mà el funcionament i aplicació d’aquest model a diferents centres i serveis d’atenció a la gent gran a la ciutat d’Estocolm que valorem molt positivament perquè ha permès conèixer altres realitats. Actualment, ja hem posat en pràctica algunes de les idees que es van considerar que afavoririen l’aplicació del model al nostre centre.

FUNDACIÓ I.B.A.M. Òrgans de Govern PATRONAT Joan Maria Estany i Altarriba, president *

Maria Àngels Clotet i Miró, vicepresidenta 1ª * Maria Dolors Ferrer i Ricart, vicepresidenta 2ª * Moisés Rojas i Gras, vicepresident 3r. * Remei González i Cachón, secretària * Xavier Jovés i Garcia, vicesecretari * Anna Carranza i Esteve, vocal Encarnació González i Planas, vocal Francesc Santasusana i Riera, vocal Ignasi Perramon i Font, vocal Jaume Puig i Bou, vocal Josep Cayuelas i Fornell, vocal Manel Villaplana i Rocasalbes, vocal Maria Rosa Capell i Casladàliga, vocal

* Membre de la Comissió Permanent

Pel que fa a la gestió, hem estat reconeguts amb el segell d’Excel·lència Europeu EFQM 300 + de qualitat que ens posiciona com a referents en el sector. També han estat importants les obres de millora dutes a terme a la planta baixa que ens permeten disposar d’un nou espai modular. Aquests canvis han permès disposar d’una nova zona de bar amb sortida a la terrassa del pati, així com un espai dedicat a la realització d’activitats grupals i una nova sala de fisioteràpia. De cara al 2019, seguirem treballant en nous projectes que permetin millorar la qualitat de vida de les persones grans. Identificar noves necessitats que s’adaptin i donin respostes a la realitat de cada moment serà el nostre objectiu principal. Finalment m’agradaria reconèixer l’esforç i dedicació de tot el personal de la residència, el qual permet que el projecte segueixi viu i avançant. També vull agrair la tasca de totes les persones que han col·laborat i recolzat la nostra organització.

Montse Soler Claret Directora


RESIDÈNCIA

CENTRE DIA

110

25

Persones

Persones

ateses

ateses

EDAT MITJANA USUARIS 86,5 ANYS PROFESSIONALS DE LA FUNDACIÓ PERSONES: 69 DEDICATS A LA CURA: 62% ATENCIÓ INDIRECTA: 38%

DONES: 94,2 % HOMES: 5,80 % EMPLEATS FIXES: 84 % EMPLEATS TEMPORALS: 16 % A JORNADA COMPERTA: 66 % A TEMPS PARCIAL: 34 % FORMACIÓ UNIVERSIÀRIA: 17,40 % CF GRAU MIG: 13 % CERTIFICATS PROFESSONALITAT: 42 %


PSICOLOGIA

EDUCACIO SOCIAL

S’ha continuat treballant l’activitat d’estimulació cognitiva per a usuaris de CD anomenada “Estratègies de Memòria i Salut Mental “. Amb la immersió dins del model ACP, valorem totes aquells aspectos individuals de cada usuari/resident: nivell cultural previ, àrees que convé reforçar, gustos i desitjos…

Es centra en la creació d’activitats lúdiques, festives, motrius, cognitives i d’estimulació, que es complementen amb la de la resta de l’equip professional.

Hem incorporat una nova activitat dirigida a residents amb defectes cognitius lleus i moderats. Aquests tallers consisteixen en l’estimulació de les funcions cognitives bàsiques i superiors (atenció, memoria, llenguatge, pensament, orientació espacial, temporal, personal, comunicació…) mitjançant exercicis individualitzats de les àrees abans esmentades per evitar el deteriorament que es produeix amb l’edat o degut a diferents tipus de patologies com les demències. Els objectius a perseguir són:

D’aquesta dinàmica i treball conjunt podem destacar d’aquest 2018 la programació creada entre l’educadora social i les gericultores referents de cada grup, amb activitats diàries i molt variades, com ara musicoteràpia, lectura, creació manual, estimulació, dinàmiques de grups, entre altres. Seguim compartint amb els alumnes de 2on de batxillerat de l’Institut Lluís de Peguera el projecte d’ Intercanvi que aproxima el contacte i l’interrrelació entre els joves i la gent gan, sobretot si propicien un espai de debat i d’intervenció per part dels usuaris.

Potenciar les funcions cognitives bàsiques Frenar el deteriorament cognitiu en la demencia Entrenar les habilitats cognitives preservades/ residuals

Per una altre banda el Grup de Percussió que es porta a terme conjuntament amb els usuaris d’AMPANS ha ampliat els seu nombre de participants, així com els concerts que s’ofereixen oberts a tothom.

S’elaboren exercicis d’estimulació cognitiva individualitzats per a usuaris que no poden o no volen assistir als tallers grupals, o bé que desitjen disposar de material a realizar en els seus espais de temps lliure.

S’ha tornat a reemprendre les exposicions conjuntes amb la voluntària, Paquita Gavaldà, sobre tradicions, festes i actes importants de la ciutat. Una manera d’apropar i recordar tots junts dies, històries i moments viscuts.

El fet de disposar de gerocultores referents (dins del model ACP) ens permet conéixer amb més agilitat les necessitats i demandes dels usuaris i, en aquest cas, de les activitats.

I per últim podem destacar l’ incorporació de noves activitats en la programació, com ara el ioga, tardes de jocs de taula, tarda de sarsuela, tallers de cuina, etc.

• • •


TREBALL SOCIAL Des de l’àmbit de Treball Social Comunitari i dins de l’ACP: es treballa en xarxa amb les diferents institucions de la comunitat per tal de donar resposta a les necessitats dels usuaris i les seves famílies. Per aconseguir-ho, s’intenta mantenir i fomentar les relacions amb entitats externes, promovent l’organització d’activitats conjuntes amb agrupacions del barri i serveis propers. A la vegada que es convida a aquestes associacions a esdeveniments organitzats per la nostra Fundació. Sobretot, estem en contacte amb l’AAVV del Barri Vic-Remei i amb l’Espai Social Manresa de la Fundació Catalunya La Pedrera. El Treball Social Residencial dins de l’ACP, fomenta una intervenció participativa i activa del resident i la seva família, és en aquest sentit que durant el 2018 es va potenciar la comunicació del PIAI (Pla Individual d’Atenció Integral) al resident i si s’escau a la seva família. Concretament, es van comunicar 59 PIAIs. Dins del programa de preingrés i d’ingrés, la principal novetat ha estat la preparació d’una entrevista entre la TS, la Referent i el nou resident i la seva família, per tal que en el moment de l’acollida es pugui garantir un adequat acompanyament.

TERAPIA OCUPACIONAL Des de la teràpia ocupacional, s’ha apostat per l’objectiu rehabilitador des d’una visió, que busca mantenir les capacitats personals i les integra amb l’activitat significativa. Aquesta actuació es realitza mitjançant procediments centrats en la persona i el suport dels professionals. Un dels principals punts, és la valoració de productes de suport (com poden ser els coberts adaptats) que permetin millorar l’autonomia del residents, compensant o suplint la limitació funcional i facilitant la participació de la persona en l’activitat.


FISIOTERAPIA S’ha seguit enforcant en el Model Centrat en la Persona (ACP), treballant per aconseguir una millor qualitat de vida, potenciant les capacitats preservades i fent participar als usuaris de forma activa en la seva recuperació. Activitats delegades a la tarda. En el manteniment funcional hi consta la gimnàstica grupal i la potenciació de la marxa. Aquestes activitats es duen a terme com a activitats delegades a la sala assistida on la referent és qui les realitza juntament amb el suport de la fisioterapeuta. Fins ara només es realitzava al matí, però vist el bon resultat, aquesta any s’han iniciat també a la tarda amb la referent de la sala. Es pretén aconseguir diàriament una mobilització global, mantenir la capacitat de caminar i donar suport a qui ho requereixi per a que ho pugui seguir realitzant. Parc biosaludable. Durant aquest any, s’ha aposat per instal·lar 3 aparells mecànics que desenvolupen una branca molt important dins la fisioteràpia, la cinestèsia. La idea va sorgir amb l’objectiu de fer arribar a tots els usuaris un pla de prevenció i tractament pel deteriorament múscul-esquelètic. Aquests aparells, exigeixen el treball físic de diferents parts del cos i de capacitats com l'equilibri, la coordinació, la força, l'elasticitat, la mobilitat i agilitat. El parc biosaludable engloba el lleure amb l'esport i la salut i permet als usuaris de la residència realitzar exercici físic a l'aire lliure, al pati de la residència, millorant la qualitat de vida, ajuden a mantenir l'autonomia i fomentar les relacions socials.

EQUIP INTERDISCIPLINAR L’objectiu de l’equip interdisciplinar ha estat el d’aconseguir la continuïtat i millora dels coneixements per anar avançant en relació al model d’atenció centrada en la persona , per això hem treballat de forma conjunta per consensuar i enfortir els pilars del model, basant-nos en valorar aspectes fonamentals en la cura de les persones des de tots els àmbits. En el procés d’acollida, i per empoderar a la referent en l’acompanyament permanent de la persona, hem posat en marxa el Pacte Assistencial on és reflecteixen les preferències de cada usuari. El pacte aportarà més coneixement i esdevindrà una informació clau en l’atenció. També hem reformulat i definit nous rols: els tècnics Educadora Social, Fisioterapeuta i Terapeuta Ocupacional delegen al personal referent les activitats especifiques programades. Actualment 20% del personal referent realitza aquestes activitats delegades. Per a fomentar la bona praxi documentem i proposem mesures correctores davant de les possibles insuficiències i l’equip valora i proposa canvis relacionats amb les insuficiències detectades per evitar de que torni a passar. En l’organització de tasques, prioritzem les necessitats sensibilitzant sobre el valor que té l’atenció individualitzada, respectant la singularitat i la diversitat, facilitant eines de suport, que permeten l’acompliment del pla individual d’atenció.


EFQM Hem rebut el Segell d’Excel·lència Europea EFQM 300+, reconeixement atorgat pel Club Excelencia en Gestión (CEG), entitat que representa a la European Foundation for Quality Management(EFQM). El Segell d'Excel·lència Europea EFQM és un reconeixement a una forma de fer bé les coses, una cultura de treball, basada en el Model EFQM que reconeix la gestió excel·lent de les organitzacions. És un marc estructurat de gestió, que proporciona a les organitzacions una visió global, per impulsar i estimular la millora contínua en el si de les empreses cap a l'exEFQM estableix una sèrie de criteris d'excel·lència cel·lència, permetent a les organitzacions comprendre la empresarial que seran els que l'organització ha de relació que existeix entre el que l'organització fa, i el complir, i que es refereixen a qualsevol àmbit de que l'organització aconsegueix. la nostra activitat. A nivell global, més de 30.000 empreses i organitzacions L’EFQM estableix una sèrie de regles o criteris d'apúbliques usen el Model EFQM com a marc per millorar valuació per comprovar si realment la nostra esel seu sistema de gestió, de les quals actualment 34 són tructura s'ajusta als criteris d'excel·lència antericatalanes. orment exposats. Els criteris d'excel·lència se centren en dues àrees principals d'actuació, d'una banda, els que es refereixen als agents i per un altre, els que es refereixen a resultats. Els criteris d'agents són cinc, i se centren en aspectes més importants o intrínsecs de la pròpia empresa: •

Lideratge

Estratègia

Recursos humans

Aliances externes i recursos interns

Processos, productes i serveis

Els criteris de resultats, es refereixen als grups d'interès que qualsevol empresa té i la conseqüència dels nostres processos productius sobre: •

Els clients

Els empleats

La Societat

Resultats clau


FORMACIÓ PERSONES QUE HAN REBUT FORMACIÓ : 61 TOTAL HORES FORMACIÓ: 1.447 NOMBRE TOTAL DE CURSOS : 24 PERCENTATGE EMPLEATS QUE HAN FET FORMACIÓ: 88.50 % MITJANA HORES FORMACIÓ/ EMPLEAT: 23,72 HORES EMPLEATS QUE HAN FET FORMACIÓ PER A FORMADORS: 2 EMPLEATS AMB TITULACIÓ PER

INGRESSOS ECONÒMICS PER L’ACTIVITAT: 2.136.727 € PATRIMONI NET SOBRE TOTAL DEL PASSIU:

82,14 %

A IMPARTIR CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT: 3 EMPLEATS QUE HAN IMPARTIT

TOTAL NVERSIÓ A L’ANY 2018: 287.996 € SUPERFÍCIE TOTAL DELS EQUIPAMENTS:

4.196 m2

HORES TOTALS ANUALS DE L’EQUIP D’ATENCIÓ DIRECTA: 58.294

FORMACIÓ INTERNA: 4 EMPLATS QUE HAN IMPARTIT FORMACIÓ EXTERNA: 2


Convenis i Col¡laboracions


VOLUNTARIAT 2018 TIPOLOGIA

INTERN

SERVEIS ESPIRITUALS

3

3

SERVEI BUGADERIA

3

3

CULTURAL I LÚDIC

6

8

14

TOTAL VOLUNTARIS

12

8

20

Recull d’imatges

EXTERN

TOTAL


Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació Privada (Fundació I.B.A.M.) Residència Mont Blanc Jacint Verdaguer 2-4 08241 Manresa info@residenciamontblanc.org Tel. 93 877 28 48 / 605 01 02 75 https://www.residenciamontblanc.org

Profile for residencia montblanc

Memòria 2018  

Memòria d'activitats del 2018 de la Residència Mont Blanc de Manresa

Memòria 2018  

Memòria d'activitats del 2018 de la Residència Mont Blanc de Manresa

Advertisement