Page 1

Visiteu-nos www.residenciamontblanc.org Voluntariat www.residenciamontblanc.org/col-labora/ Versi贸 web: issuu.com/residenciamontblanc/docs/memoria-2014 Actualitat https://www.facebook.com/residencia.montblanc


PRESENTACIÓ Us presentem novament un recull del que ha estat l’any 2014 per a la Residència. En primer lloc, cal dir que és una satisfacció haver assolit els objectius previstos. En l’àrea de l'atenció a les persones, aprofitant la finalització de les obres de la fase I que han estat determinants, s’han dut a terme diferents canvis i s’han adaptat els espais a noves necessitats. Hem identificat i definit nous conceptes en relació a l’Atenció Centrada en la Persona que anem incorporant a mesura que anem ampliant el coneixement i la metodologia del model. En l’àmbit econòmic i en un entorn encara molt complicat s’han assolit uns resultats satisfactoris. Gràcies a l’esforç de tothom hem aconseguit aquests resultats, tanmateix voldria agrair la voluntat, la confiança i la col·laboració de tots els treballadors, famílies i responsables de la Fundació per creure en aquest projecte que no deixa de ser un repte però a la vegada és una gran oportunitat. Montse Soler Directora

“La vida de la gent és prou interessant si tu aconsegueixes captar-la tal com és, monòtona, senzilla, increïble, insondable“ Alice Munro Premi Nobel Literatura 2013


LA RESIDÈNCIA La Residència pertany a la Fundació I.B.A.M (Institució Benèfica Assistencial Manresa). Fundació Privada, que presta els seus serveis de de l’any 1985. Ofereix serveis com a: Llar residència 30 places Residència assistida 60 places Centre de dia 15 places Funciona com a entitat col·laboradora del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. Disposa de : 15 habitacions dobles 60 habitacions individuals Forma part del tercer sector social, i com a Fundació de caire social, som una entitat sense ànim de lucre que treballem per a la cohesió de la societat, buscant la transformació social i la millora de les condicions de vida, especialment de les persones en situació desfavorida, tot promovent una vida al més autònoma i digna possible. Des de la seva fundació, la Residència ha anat definint la seva missió adaptant-se als canvis de la societat. En el procés hi ha intervingut tots els empleats . La Residència Montblanc és propietat de la INSTITUCIÓ BENÈFICA ASSISTENCIAL MANRESANA, FUNDACIÓ PRIVADA (Fundació I.B.A.M.). La fundació es va crear el 25 d’abril de 1.984. I la Residència va començar la seva activitat el 6 de gener del 1.985. L’edifici es propietat de la Fundació I.B.A.M. i va ser adquirit a l’ordre religiosa de les Germanes de Maria Reparadora. Durant aquest anys s’han anat fent diferents canvis, adaptant l’edifici a les necessitats de la Residència. Així mateix, es va construir una part totalment nova que consta de tres plantes que donen al pati de Residència i al carrer Mossèn Jacint Verdaguer .


ÒRGANS DE GOVERN PATRONAT Joan M. Estany i Altarriba, president Encarnació González i Planas, vicepresidenta 1ª Jaume Sensat i Paset, vicepresident 2ª Manel Villaplana i Rocasalbes, vicepresident 3r. Jaume Puig i Bou, secretari M. Rosa Capell i Casladàliga, vicesecretària Anna Carranza i Esteve, vocal Francesc Santasusana i Riera, vocal Francesca Prat i Badia, vocal Ignasi Perramon i Font, vocal Jaume Espinal i Farré, vocal Josep Cayuelas i Fornell, vocal

COMISSIÓ PERMANENT Joan M. Estany i Altarriba Encarnació González i Planas Jaume Sensat i Paset

Manel Villaplana i Rocasalbes Jaume Puig i Bou M. Rosa Capell i Casladàliga

DIRECCIÓ Montserrat Soler i Claret


GERO-

INFERMERES

SANITÀRIA

HIGIÈNIC-

ÀREA SANITÀRIA

TERAPEUTES

FISIO-

METGE

RESPONSABLE

SOCIAL

TREBALLADORA

SOCIAL

EDUCADORA

ÀREA SOCIAL

PSICÒLOGA

DIRECCIÓ

PERMANENT

COMISSIÓ

PATRONAT

OCUPACIONAL

TERAPEUTA

RECEPCIÓ

ADMINISTRACIÓ

CUINA

NETEJA

SERVEIS

BUGADERIA

ÀREA SERVEIS

MANTENIMENT

ORGANIGRAMA


MVV Valors Missió La missió de la Residència és oferir un servei substitutori de la llar de les persones grans que lliurement han decidit accedir-hi, amb un acolliment que en conjunt signifiqui un nivell de vida adequat i d’assistència integral a les activitats de la vida diària. Volem ajudar, en el procés d’envelliment, a mantenir l’estat de salut físic i psíquic juntament amb l’activitat social, cosa que comporta a la persona : - Benestar - Satisfacció - Autoestima

Visió Construirem una empres líder en l’atenció de les persones grans, amb una forma d’actuar pròpia, basada en la implicació de la persona. La cultura de la millora contínua és un eix fonamental del nostre esdevenir. Volem mantenir i augmentar les relacions institucionals establertes.

Els valors essencials de la nostra organització són: La generositat. Tenim el convenciment que el nostre treball ha de estar inspirat en la generositat que es transmet: - Des de la persona, aportant creativitat - Des de la Organització, potenciant la participació - Des del projecte, compartint coneixement. El respecte. Considerem a la persona con un fi en si mateixa, i per això assumim el compromís d’un comportament ètic de respecte : - Per i cap a les persones i la seva dignitat. - Per i cap a la Organització, assumint compromisos. - Per i cap a nostre projecte, fent realitat la nostra responsabilitat social. La professionalitat. Compromesos amb l’atenció centrada en la persona . - Des dels professionals, cercant l’excel·lència. - Des de l’Organització . fent realitat la eficiència. - Des del projecte, assumint el compromís amb la societat.


SERVEIS Per cobrir les necessitats de tots els residents oferim els següents serveis : SERVEIS PROPIS Allotjament Manutenció Atenció personal a les activitats de la via diària Atenció familiar Administració Metge Infermeria Fisioteràpia Teràpia ocupacional Psicologia Treball Social Educadora Social Cuina Bugaderia Manteniment Recepció Neteja SERVEIS EXTERNS Podologia Perruqueria i barberia Atenció espiritual Acompanyament

CONVENIS CONVENIS I COLABORACIONS Tenim conveni i realitzem col·laboracions amb: Creu Roja FUB Fundació Ampans IES Lluís de Peguera IES Gullem Catà CEIP Pare Alguer


RELACIONS INSTITUCIONALS

RELACIONS INSTITUCIONALS / PARTICIPACIÓ Formem part de : Consell participatiu de la gent gran del Consell Comarcal FEATE: La Confederació i Taula del tercer sector


RESIDENTS Percentatge de dependència

Estades 2014 1477

13,20%

12585

31,90%

19,80%

19562

7,70%

Residents Grau III

Residents Grau II

Residents Grau I

Públics

Residents no depenents

Privats

Centre de dia

EDATS

Centre de dia . 9

4

3

3

20%

16

24

20%

60%

34

Mitja dependència

Baixa Dependència

No dependència

65-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

ANY d'ingrès 2 3 2 4 1 2 2 5 21 10

5

29

7 7 8

18

15

13

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

>95


MILLORES de l’espai físic Hem reformat la infermeria donant una nova ubicació amb l’objectiu de donar un millor servei i més accessibilitat per part de tots els residents. De forma contigua s’ha ubicat un despatx auxiliar on la gerocultora disposa del seu espai per realitzar registres i dades al programa informàtic . Per millorar el benestar dels residents , hem fet reformes a 5 habitacions, 4 individuals i 1 de doble, canviant la seva ubicació . S’ha millorat l’ accés d’ entrada i sortida de la residència amb la implantació de un accés amb targeta molt més eficient que l’anterior sistema amb codi i empremta digital. Aquesta millora afecta també a la seguretat i control. En tot moment tenim la possibilitat de saber qui és dintre o fora de la residència. També control de mobilitat de residents/ familiars/ professionals dintre del recinte . Hem canviat la ubicació dels despatxos dels professionals i de la direcció. S’han fet nous vestuaris pel personal i els lavabos adaptats per les persones assistides a la planta baixa. Amb aquestes actuacions donem per acabades les obres previstes de la Fase I dins el procés de millora de les instal·lacions de la Residència.


PROJECTES

OBRES FASE II En aquesta fase està prevista l'adequació de tota la segona planta a les noves necessitats, amb totes les habitacions amb banys assistits. Així mateix està prevista la instal·lació d’un generador. INFORMATITZACIÓ Tenim previst fer les accions que calguin per tal d’informatitzar la bugaderia, una vegada està totalment informatitzada la gestió de la cuina i les APPCC. ACP El model ACP (Atenció Centrada en la Persona) és un referent per als col·lectius que tenim cura de persones. El proper any encetem un camí que ens ha de dur a la implementació

d’aquest

model a la nostra Residència. Aquest projecte engrescador es durà a terme per fases per tal de poder assumir tots els canvis necessaris en la nostra organització. EFQM Tenim com objectiu el segell de qualitat EFQM. La Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat o EFQM (de l'anglès, European Foundation for Quality Management) és una organització sense ànim de lucre, privada i fundada a la Unió Europea l'any 1988 i localitzada físicament a Bèlgica. La importància de la fundació recau en el model d'excel·lència que proposen, que està consensuat entre les empreses i entitats de tota mena que voluntàriament s'hi adscriuen i, d'una banda, es comprometen a seguir una gestió i control de la qualitat determinada, mentre que d'altra també contribueixen aportant els seus nous coneixements per tal que també els puguin aplicar els altres. El Model d'Excel·lència de l'EFQM, encara que no sigui obligatori ni normatiu, és el més utilitzat a Europa. Serveix per a l'autoavaluació i control de la pròpia qualitat a les entitats i dels seus productes i serveis però també, el fet de seguir-lo i de comprometre s'hi públicament, de bona imatge per a les que treballen amb ella i en especial dels clients potencials.


EQUIP d’atenció directa OBJECTIUS

Infermeres Gerocultores

ÀMBIT DE LA SALUT

Metge

Prevenir la dependència i promoure l’activitat per tal que les persones es mantinguin autònomes prevenint o retardant processos que comportin una davallada de les capacitats físiques, psíquiques i sensorials.

Psicòloga

Les activitats estan calendaritzades i es fan servir sistemes i mètodes de avaluació.

Fisioterapeuta

Treballadora social Educadora social

ÀMBIT D’ INTERGRACIÓ SOCIAL I SUPORT PERSONAL FAMILIAR I SOCIAL

Terapeuta ocupacional

Els objectius específics de millora funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària. Les activitats són complementaries i de lliure participació.

El nostre equip format per especialistes en diferents camps de la Geriatria cerca la conjunció de dues dimensions de la capacitat personal: la autonomia i la independència. La autonomia com a dret de la capacitat de controlar la pròpia vida i la independència com desenvolupament de la vida quotidiana.

EN RELACIÓ A L’ATENCIÓ A LES PERSONES Les noves tendències i metodologies han estat determinants per orientar els nostres serveis cap a l’atenció centrada en la persona. A mesura que tenim més coneixements sobre el model ens genera una nova percepció a l’hora de plantejar el pla individual d’atenció, per aquest motiu hem introduït canvis a l’hora de realitzar el PIAI .

Valorem les preferències de les persones, tenim en compte les seves decisions, potenciem les capacitats preservades. Plantegem activitats significatives i treballem amb la quotidianitat.


TERÀPIA OCUPACIONAL Àmbit Salut

Durant el 2014 des de teràpia s’han realitzat les següents activitats: educació i pràctica per higiene personal, estimulació cognitiva, estimulació basal, percussió, psicomotricitat (conjuntament amb la fisioterapeuta), teràpia funcional, taller de quotidianitat i seguiments. També s’han dut a terme 198 barthels de 103 usuaris diferents.

usuaris activitats 2 17

30

140 180 15

10

ed. Higiene

Est. Cognitiva

Est. Basal

psicomotricitat

Teràpia funcional T. Quotidianitat

percussió

*El total d’usuaris atesos a la residència durant el 2014 és de 115 persones

Durant aquest període es destaquen les següents activitats:

Dins de l’estimulació cognitiva s’han realitzat diferents tallers de reminiscència, mitjançant objectes, olors i música.

Aprofitem l’hora del berenar per activar-nos, ajudar-nos i fer grup, mitjançant el taller de quotidianitat.


FISIOTERÀPIA Àmbit Salut Activitats dutes a terme:

Mobilitzacions passives

3% 4%

30%

Mobilitzacions actives

17% 10%

25%

11%

Reeducació de la marxa Electroteràpia

Termoteràpia i Crioteràpia Massoteràpia Gimnàsia de Manteniment

Les activitats a destacar son les següents:

Psicomotricitat

Es realitza gimnàstica de manteniment en dos etapes. La primera va dirigida als residents més autònoms i la segona als no autònoms que es realitza conjuntament amb la Terapeuta Ocupacional els dilluns i els dimecres al vespre. Educació sanitària Ensenyem transferències i donem pauta

d’exercicis als usuaris i també reeducació postural. Fisioteràpia Respiratòria Es realitzen exercicis respiratoris als pacients que els necessiten en procés agut.


PSICOLOGIA

Aportacions de la Psicologia en la persona gran

Àmbit d’integració social i suport personal i familiar

Acompanyament en diferents canvis/processos: adaptació, pèrdues, dol....

Equilibri emocional

Assessorament en tècniques i eines

Acceptació del procés de malaltia

Reforçar les capacitats que la persona manté Coneixement i informació sobre la situació cognitiva de la pròpia persona Treball de motivació

Aspectes rellevants de l'any 2014

* A nivell d'equip - Des de l'àmbit de la Psicologia també s'han introduït canvis en la manera de participar a les reunions d'equip (PIAI) apostant per fer destacar aquells aspectes en els quals la persona gaudeix, es mostra més autònoma o, senzillament, ella decideix i/o prefereix. - Aportacions durant les sessions de l'activitat "Fòrum" col·laborant amb la Treballadora Social a la sessió "Preferències, necessitats i expectatives vitals".

- A l'activitat del Grup de Lectura "Femla Petar" realitzada conjuntament amb l'E. Social hem introduït temàtiques relacionades amb el projecte bianual "Viatjar on-line" Tals com: ruta de les trementinaires, tradicions costaneres, la ruta del vi.... * A nivell d'usuaris: - Filmació amb aquells residents que ho van desitjar per fer un muntatge audiovisual que va servir com a felicitació de Nadal a tots els residents i familiars.


TREBALL SOCIAL Àmbit d’integració social i suport personal i familiar

A continuació es mostra un detall de les activitats més significatives portades a terme : Entrevistes d’informació/ Noves sol·licituds: 133

Activitats Treball social

Entrevistes de seguiment del procés d’adaptació: 20

6%

3%

13%

Entrevistes i visites de suport social a usuaris: 233

2% Entrevistes, trucades o informació a familiars: 159

30% FÒRUM (activitat setmanal): 25

23%

Reunions PIAI (reunions setmanals): 42 Gestions i tràmits relacionats amb els residents: 301

4% 3%

16%

Tramitació de baixes de la llista d’espera pública: 58 Tramitació de baixes de la llista d’espera privada: 29


TREBALL SOCIAL Àmbit d’integració social i suport personal i familiar qualitativa que permet que tots Noves aportacions

els professionals puguin treballar amb el resident com a protagonista, tenint en

Activitat FÒRUM: L’activitat s’ha treballat

compte el significat afectiu que tenen les

seguint el Projecte de la residència

coses, les seves preferències, creences,

“Viatjar on line”. Cada setmana hem vi-

situacions, experiències i relacions que

sitat de forma virtual els edificis més im-

afecten a la persona.

portants del Pirineu català, la Costa Brava i la Costa Daurada, Catalunya central i Manresa, la Ruta del Cardener i la Ruta del Llobregat. Els residents han pogut veure els banys àrabs, les basíliques, capelles, catedrals, museus jardins. Alhora s’ha pogut treballar des de la reminiscència ja que els residents han explicat les seves vivències positives relacionades amb els jocs visitats.

Voluntariat: Al llarg d’aquest any s’ha

aplicat el nou projecte de voluntariat amb el que, partint del Protocol de voluntariat, s’ha volgut emmarcar la situació dels voluntaris que col·laboren amb la nostra fundació. Alhora s’ha iniciat una nova etapa de divulgació per aconseguir nous voluntaris. Com a nova captació cal destacar la voluntària que porta a terme l’activitat setmanal de costura,

Història de vida: Mitjançant entrevistes

la qual ha estat molt ben acceptada,

amb els residents i les seves famílies

aconseguint així un dels nostres objec-

s’ha iniciat un treball d’investigació des-

tius principals per aquest any: treballar

criptiva per elaborar la Història de Vida

per donar resposta a les demandes dels

dels nous ingressos. L’objectiu principal

residents i oferir activitats basant-los en

ha estat recollir el màxim d’informació

la seva historia de vida, les seves expe-

del resident per tal de traspassar-ho a la

riències i habilitats.

resta de l’equip. És una metodologia

Comparativa Activitats Treball Social 2013 - 2014 500 400 300 200 100 0

Entrevistes Entrevistes d’informació d’adaptació

Suport social a

Suport social a

FÒRUM

Reunions PIAI

Gestions i Baixes llista Baixes llista tràmits pública privada

2014

133

20

233

159

25

42

301

58

29

2013

59

18

216

171

33

39

166

56

19


EDUCACIÓ SOCIAL

Àmbit d’integració social i suport personal i familiar

EDUCACIÓ SOCIAL ACTIVITATS

PERCUSSIÓ AMB

PROJECTE

AMPANS

INTERGENERACIONAL CORAL TALLER

BINGO

DE TALLER

MEMÒRIA

DE

GRUP DE

COSTURA

VIRTUAL

CELEBRACIONS

LECTURA I

ACTIVITATS

ACTES LÚDICS

SORTIDES

DIVERSES INFORMÀTICA

ACTIVITATS PERCUSSIÓ AMB AMPANS** ACTIVITATS DIVERSES GRUP DE LECTURA PROJ. INTERGENERACIONAL** TALLER MEMÒRIA VIRTUAL** BINGO CELEBRACIONS I ACTES LÚDICS SORTIDES TALLER DE COSTURA* CORAL * INFORMÀTICA

SESSIONS PROGRAMADES

24 110 30 10 17 18 35 1 29 61 24

MITJANA DE PARTICIPANTS PER SESSIÓ

20 18 17 18 3 25 70 15 11 10 5


EDUCACIÓ SOCIAL

Àmbit d’integració social i suport personal i familiar Activitats destacables Projecte “Viatjar on line” Aquest és un projecte amb una durada de dos anys, l'objectiu del qual és viatjar amb la incorporació de les noves tecnologies. Així, d'una banda ens permet conèixer i “viatjar “ a d'altres indrets i, per altra banda, la incorporació de noves tecnologies, per tal que els residents s´hi vagin familiaritzant. Enguany hem viatjat per Catalunya i seguint tradicions, el mes de juny vàrem cloure una part d'aquest projecte amb la realització d'una catifa de flors amb la participació de diferents grups i col·lectius. Projecte Intergeneracional “Inventant Estacions” Aquest any hem reiniciat aquest projecte amb una nova planificació, hem considerat que ja que és un projecte intergeneracional, seria bo treballar-lo amb un col·lectiu de gent gran heterogeni, format per persones que pateixen algun tipus de deteriorament funcional i/o cognitiu, participants de Centre de Dia i persones que gaudeixen d'un bon nivell d'autonomia, i els joves, és clar!

Taller de costura Aprofitem aquest taller per realitzar diferents treballs de costura, manualitats i reciclatge. És un taller que agrada molt a les persones que hi participen ja que a més de realitzar treballs que tenen utilitat, també hem après que hi ha molts objectes que es poden reciclar. Taller d'informàtica També hem iniciat aquest taller, ja que creiem en l'educació permanent i l'adquisició de nous aprenentatges al llarg de la vida. Taller de memòria interactiu Aquest taller de memòria es desenvolupa de manera virtual. En una pantalla i surt la monitora i fa una sèrie de preguntes sobre diferents temàtiques i exercicis i per altra banda, resolt els exercicis, dels diferents temes, la persona que participa del taller. És interactiu i és una experiència pilot.


ADMINISTRACIÓ DESGLÒS DESPESES

DESGLÒS INGRESSOS

Despeses de personal Serveis Exteriors Aprovisionaments Altres despeses explotació Despeses Financeres Tributs

63,81% 14,88% 14,00% 6,55% 0,53% 0,23% 100,00%

NUMERO DE TREBALLADORS

Plantilla Serveis Externs Total

Fixes 43 2

Temporals Total 9 52 1 3

45

10

55

N.TREBALLADORS (% JORNADES) Persones

%

Fins 29% Del 30 al 50% Del 51 al 70% Del 71 al 99% Al 100%

3 7 3 9 33

5,45% 12,73% 5,45% 16,36% 60,00%

Total

55

100%

NUMERO DE TREBALLADORS (SEXE)

Plantilla Serveis Externs Total

Dones 49 1 50

Homes 3 2

Total 52 3

5

55

Prestacions de serveis Subvencions i donacions Ingressos financers Altres ingressos explotació

74,03% 25,55% 0,25% 0,17% 100,00%


FORMACIÓ FEBRER Jornada reducció de l’agitació amb audició de música. Organitza FEATE Professionals : Ed.Social, Fisioterapeuta, Infermera, Gerocultores, Direcció tècnica. MARÇ Jornada de Psicomotricitat en geriatria . Organitza FEATE Professionals : Fisioterapeutes ABRIL Jornada d’alimentació equilibrada. Organitza FEATE Professionals :Personal cuina Jornada de Salut Mental Organitza FEATE Professionals: Psicòloga, Gerocultora

OCTUBRE Curs d’atenció social i sanitària al final de la vida Organitza FEATE Professionals: Infermera, Treballadora social, Psicòloga, Gerocultores

Atenció a la cronicitat Organitza UIMP Professionals: Infermera, Direcció Tècnica, Gerocultora Envers un model humanista d’atenció a la gent gran Organitza : Fundació CELSO COSTA Professionals : Infermeria, Direcció Tècnica, Gerocultores NOVEMBRE Jornada anual FEATE Organitza FEATE El treball dels professionals un valor de les nostres entitats NOVEMBRE 2014/JULIOL 2015 Màster ACP UVic Universitat Central de Catalunya Professionals: Directora


MANRESA Mossèn Jacint Verdaguer 2-4 Tel. 93 877 28 48 / 605 01 02 75 www.residenciamontblanc.org

Fax 93 873 53 13

Memòria 2014  
Memòria 2014  

Memòria de la Residència Montblanc de Manresa de l'any 2014

Advertisement