Page 1

Visiteu-nos www.residenciamontblanc.org Voluntariat www.residenciamontblanc.org/col¡labora/ Versió web: issuu.com/residenciamontblanc.org/docs/memoria-2016 Actualitat Busqueu-nos al Facebook , Twitter i Linkedin


2


Índex de continguts

5

6

7

Directora

La Fundació

El Patronat

Organigrama

8

9

10

12

La Residència

Innovació i millora espai físic

Col·laboracions

Voluntariat

13

15

16

17

Equip

Teràpia

Formació

Interdisciplinar

Ocupacional

Fisioteràpia

18

19

20

21

Treball

Educació

Social

Social

Psicologia

Administració

4 Saluda de la

Convenis i

3


Salutació de la Directora

Aquesta Memòria de l’any 2016 resumeix breument la nostra tasca de seguir tenint cura de les persones grans que necessiten recolzament, sempre des de la confiança i la singularitat. Una efemèride destacada ha estat que enguany hem celebrat els 200 anys de l’edifici de la Residència, fet que ens ha emocionat pel retrobament de moltes persones que han format part de de la nostra història i a través d’elles hem pogut conèixer i recordar vivències de la residencia d’èpoques anteriors, que en part han estat transcrites en el llibre “Història d’ un edifici al servei de la ciutat”. Relacionada també amb l’aniversari ha estat la Jornada de qualitat, celebrada a la FUB amb èxit de participació i que ens ha servit per donar a conèixer els canvis que s’han produït al nostre Centre amb l’adopció dels models de qualitat ACP i EFQM. Aquest 2017 s’ha finalitzat l’objectiu que vàrem encetar l’any anterior amb la implementació de l’ACP realitzant les accions programades i consolidant els aspectes més rellevants del model, grà-

cies a la implicació i el compromís de tot l’equip. Dins el marc del procés continu de millora, un grup de professionals ens vam desplaçar a Nîmes, per visitar un col·lectiu de centres i serveis assistencials, “la Maison de la Santé”, intercanviant experiències i aportant valor i coneixement a la nostra Organització. En referència a les inversions i seguint els propòsits de millora de les instal·lacions s’han dut a terme les obres de la fase IV que han suposat la modificació i adequació del menjador i la sala gran. En l'àmbit econòmic, hem seguint acomplint el previst en el Pla Estratègic. Finalment, vull fe constar el meu agraïment a totes les persones de la Organització pel seu esforç i la seva implicació, i valorar la tasca del Patronat i la seva confiança en tots nosaltres.

Montse Soler Directora

4


La Fundació

Enguany hem celebrat el 200 aniversari de l’edifici on està situat la Residència Mont Blanc que és propietat de la Fundació IBAM des del 1984.

També, per primera vegada, hem organitzat una jornada tècnica el 17 d’octubre sobre l’EXCEL·LÈNCIA en CENTRES GERIÀTRICS.

Aprofitant aquest esdeveniment, la Fundació ha publicat un llibre que repassa breument la història de l’edifici i que ha escrit, per encàrrec, el conegut historiador manresà Francesc Comas. En el llibre, l'autor ens detalla l'evolució de l'edifici que concreta en tres moments històrics:

En especial, aquesta jornada s’ha dedicat a dos models de qualitat. Per una banda el model de qualitat en l’atenció AICP (Atenció Integral Centrada en la Persona) i, per altra banda, el model d’Excel·lencia en Gestió EFQM (European Foundation for Quality Management).

Una primera etapa, entre 1817 i 1888, com una fàbrica tèxtil, la del Remei, una de les més importants de la indústria del segle XIX de la ciutat. Una segona etapa, entre 1888 i 1980, com un convent conegut popularment com de les Reparadores, monges de clausura que van desenvolupar una intensa activitat espiritual de formació adreçada a les dones però que en els últims anys també oferiren els serveis de residència femenina. I una tercera i última, entre 1985 i l'actualitat, quan IBAM va comprar l'edifici i el va transformar en una residència per a la gent gran.

Certament, els dos models són singulars i es poden implementar autònomament, però també hem pogut veure que la implementació coordinada d’ambdós pot produir sinèrgies. I la pretensió d’aquesta jornada va ser la d’aprofundir en els dos models acompanyats per ponents amb contrastada experiència. Aquest 2017 també hem continuat amb la millora de les instal·lacions i s’ha remodelat totalment la Sala gran i el Menjador existents per tal d’adequar-lo a les noves necessitats.

5


El Patronat Membres del Patronat Joan M. Estany i Altarriba, president Manel Villaplana i Rocasalbes, vicepresident 1r Xavier Jovés i Garcia, vicepresidnet 2n Encarnació González i Planas, vicepresidenta 3ª Remei González i Cachón, secretària Maria Rosa Capell i Casladàliga, vicesecretària Anna Carranza i Esteve, vocal Francesc Santasusana i Riera, vocal Francesca Prat i Badia, vocal Ignasi Perramon i Font, vocal Jaume Puig i Bou, vocal Josep Cayuelas i Fornell, vocal

Entre els principals projectes de futur volem remarcar la posada en marxa del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) que ampliarà els serveis destinats a la gent gran . També volem anar avançant en la consolidació de l’espai físic que permeti als nostres professionals consolidar el model ACP amb el total adequació de les UNITATS de CONVIVÈNCIA. En la línia d’ampliació dels serveis a la comunitat, el proper curs escolar esperem tenir enllestit el nostre Centre de Formació Corporatiu, projecte dissenyat per nosaltres que s’implementa a tots els associats FEATE que ho desitgin, destinat tant a la formació interna com externa i que ha de dur a la nostra Fundació a ser capdavantera en la formació del nostre àmbit. Finalment, cal esmentar el nostre lideratge en la creació del Grup de Qualitat FEATE que ha d’esdevenir una eina important per a la mesura de la nostra qualitat en la gestió que intentem millorar cada dia amb l’adopció del model EFQM. 6


METGE

FISIO

ÀREA SANITÀRIA

GEROCULTO-

INFERMERES

RESPONSABLE HIGIÈNIC-

TERAPEUTA

PSICÒLOGA

ÀREA SOCIAL

TREBALLADORA

DIRECCIÓ

PERMANENT

COMISSIÓ

PATRONAT

EDUCADORA

ADMINISTRACIÓ

CUINA

RECEPCIÓ

BUGADERIA

ÀREA SUPORT

NETEJA

SERVEIS

MANTENIMENT

Organigrama

7


La Residència

Una novetat d’aquest any ha estat el nou enfocament del Centre de Dia. L`hem integrat dins la residència, considerant a les persones usuàries d’aquest servei com un resident més. La relació entre ells ens ha aportat valors i un augment de les relacions socials. La vessant preventiva ha estat unes de les actuacions més reeixides doncs cada persona ha de tenir elements per reforçar la seva autonomia per continuar portant a terme el seu projecte de vida, encara que necessiti suport. Hem programat activitats com l’ educació per la salut i altres tallers per enfortir les activitats de la vida diària. Com a la resta de serveis de la residència, l’atenció que reben els usuaris es una atenció centrada en la persona. Per tant valorem i potenciem les seves capacitats preservades i les empodarem perquè les segueixin realitzant. Un fet decisiu ha estat incorporar el transport al servei de centre de dia. Ha resultat de molta ajuda per apropar al servei a persones amb difi-

cultat de desplaçament. Les famílies també estan satisfetes del servei i ens ho demostrat amb la confiança rebuda. Una altra novetat d’aquest any, relacionada amb les dietes per a les persones que pateixen de disfàgia, és que em fet un pas endavant i s’ha adquirit un texturitzador que ha estat la solució per que tothom pugui fer la mateixa dieta, a partir del menú establert, però en diferents textures. Amb la introducció de menús texturitzats al centre, hem pogut observar una millora en l’efectivitat i l’eficiència substituint els antics triturats. També cal esmentar que a finals d’any se’ns ha lliurat el programari específic per a la gestió de la roba, basat en xips cosits a cada peça. Una vegada estigui totalment implementat, ens ha de garantir que no hi haurà pèrdues de peces de roba doncs cada peça tindrà un xip únic que es podrà llegir amb el lector que va incorporat a l’ordinador que gestiona la bugaderia.

8


Innovació i millora espai físic

L’objectiu de la reforma prevista en la fase IV de les obres de millora ha estat aconseguir uns espais més personalitzats i adaptats als usuaris. Es tractava de crear un ambient confortable a la zona de menjador i de crear diferents ambients a la zona d’estar, de tal forma que s’hi podessin desenvolupar diverses activitats alhora, de forma confortable. A l’extrem de la sala, s’ha fet un espai tancat dedicat la fisioteràpia, més ampli i confortable que l’anterior, que ha de facilitar una millora en aquest servei. Un altre dels nous espais és el bar, d’ús exclusiu per a residents i visitants que ha de suposar un nou lloc de lleure i socialització en benefici de tots. A la planta segona s’ha adequat una nova sala que forma part del projecte d’Unitats de Convi-

vència en el que estem immersos, i és la primera de les dues zones programades en aquesta planta. I en quan al canvi de l’ascensor petit, s’ha posposat als primers mesos del 2018 perquè ens permetrà una millora en el disseny i les prestacions, adaptant-nos a les necessitats actuals i futures.

Dins la innovació tecnològica, s’ha encetat la posta en marxa del control de presència amb l’adquisició del hardware i software necessaris. Amb la total implementació d’aquest sistema de control, prevista per al proper any , tindrem totalment integrats el control de presència, els horaris i jornades de treball de tot el personal, el control i la gestió de torns, les incidències - baixes, permisos, vacances, dies d’assumptes propis,...– i la gestió de nòmines que, a la vegada, estarà integrada amb la comptabilitat i el seguiment de pressupostos. 9


Convenis i Col·laboracions Tenim conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, com a col·laboradors.

Hem rebut una subvenció “IRPF 2017” del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdat, per a la millora de les nostres instal·lacions.

Som socis de FEATE, Federació que aglutina a entitats sense ànim de lucre dedicades a l’atenció a la gent gran. Tenim dos representants a la Junta Directiva.

A través de FEATE, estem representats a la Confederació, entitat de tercer nivell, Organització Empresarial que agrupa a més de 1.200 entitats no lucratives.

A través de FEATE, estem representats a la Taula del Tercer Sector, entitat de tercer nivell, Organització que agrupa a més de 3.000 entitats socials no lucratives.

Som socis de la Coordinadora Catalana de Fundacions, una associació de fundacions, amb una xarxa que actualment supera les 500 fundacions catalanes.

Tenim conveni amb la Creu Roja com a dipositaris de claus del Servei d’Atenció Domiciliària. El conveni amb AMPANS té com objectiu ampliar els vincles de convivència entre la gent gran, amb i sense capacitat. Portem ja més de 10 anys amb el “Grup de Percussió”

10


Convenis i Col·laboracions Els convenis amb la Uvic—Universitat Central de Catalunya és amb la Facultat de Ciències de la Salut i fa referència a les pràctiques dels estudiants de Podologia i d’Infermeria.

Conveni de pràctiques per alumnes de certificat de professionalitat .

El conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a través de l'Institut Lluís de Peguera, per impartir l’assignatura de “Servei Comunitari” als alumnes de Batxillerat

Col·laboració dels alumnes que participen en activitats musicals en dates assenyalades.

Col·laboració d’activitats d’acompanyament i activitats de lleure amb els residents.

Col·laboració en la Setmana de la Música per activitats programades.

Col·laboracions en activitats musicals que es duen a terme durant l’any.

11


Voluntariat

Anomenem voluntaris a les persones que dediquen una part del seu temps lliure a realitzar una acció al servei dels altres o de la comunitat en general, sense esperar res a canvi. Les tasques dels voluntaris són un factor clau i un complement per al nostre equip.

Sortosament, comptem amb un nombre considerable de voluntaris externs, que dediquen temps als actes culturals i lúdics de casa nostra, però també és molt remarcable el nombre de voluntaris interns que, tot i ser integrants de la Residència, dediquen part seu temps a ajudar de forma altruista als altres.

VOLUNTARIAT 2017 TIPOLOGIA SERVEIS ESPIRITUALS SERVEI BUGADERIA SERVEI ARTÍSTIC CULTURAL I LÚDIC SERVEI ASSISTENCIAL

INTERN 3 3 1 4 4

EXTERN

7 1

TOTAL 3 3 1 11 5

TOTAL VOLUNTARIS

15

8

23 12


Formació

Com sempre, la necessitat formativa ha estat present i aquest any hem fet un esforç per millorar els coneixements dels nostres empleats. Destaquem la formació pròpia, presencial i online que possibilita que s'ampliï molt més el nombre de formacions i assistents. CURS0S/TALLERS/SEMINARIS/SESSIONS Millora de competències professionals per a persones directives d’empreses d’economia social i cooperativa Jornada professional Deixem de parlar de l’ACP? De la teoria a la pràctica RCP+DEA

Jornades interdisciplinars

Tenim un projecte engrescador per l’any vinent, el Centre de Formació Corporatiu, que ens ha de permetre impartir formació externa interna, per tant, als nostres empleats i a persones externes a la Organització, sent pioners a les nostres comarques.

ORGANITZA

DATA

HORARI

ÀMBIT

Fundació EADA

12/19/26/ gener i 23 març

15.30 19:30

Direcció

10:00 14:30

Direcció Gerocultores (2) T. Social Psicòloga

11.30 19:00

Gerocultores, Infermeres, Personal Neteja , Personal Bugaderia, Fisioterapeuta

26/01/2017

FEATE RESIDÈNCIA MONTBLANC-REANIMA

14/03/2017

COL·LEGIS PROFESJornada 10 i 11 de març SIONALS sencera

Treball Social- Infermeria

ACP FASE III

RESIDÈNCIA MONT BLANC

maig –juny

ON –LINE

Personal tècnic i gerocultores

Community Manager

AEPROSOME

1r. Trimestre

ON- LINE

Recepció

I Congrés de L’acció Social.

UVIC + GENERALITAT

6 i 7 de juliol

Jornada sencera

Treball Social Direcció

Infeccions nosocomials

RESIDÈNCIA MONT BLANC

22-23 maig

14:00 16:00

Tot el personal d’atenció directa 13


14


Equip interdisciplinar

Tot l’equip treballa per aconseguir gestionar la complexitat que genera la responsabilitat compartida, els canvi de rols i les activitats delegades .

des als referents de la sala assistida, referents UTAC , referents de centre de dia i referents de la resta de les unitats de les plantes:

En aquest sentit, l’equip tècnic realitza tasques més especifiques: dissenyar metodologies de treball, seguiment valoracions i teràpies. I assessora a l’equip bàsic d’atenció continuada.

Fisioteràpia: Activitats relacionades amb la potenciació de la marxa i gimnàstica grupal

Al llarg de l’any hem anat consolidant les accions que es varen projectar en el calendari per la implementació del model d’Atenció Centrada en la Persona. En referència a l’Equip Bàsic d’Atenció Continuada, el canvi de rol ha estat un dels més significatius . S’ha reforçat cada vegada més una atenció més dirigida i pensada per la persona, fomentant l’autonomia, ajudant a la persona a que realitzi al màxim de temps possible les seves capacitats preservades, i considerant les seves preferències en les activitats de la vida diària.

Pel que fa a l’Equip Tècnic, aquets professionals han realitzat tasques més especifiques. El seu plantejament en relació a la implementació del model va ser delegar algunes activitats quotidianes i terapèutiques al personal referent de les unitats. Ha estat una realitat i en aquets moments les referents de cada unitat estan portant a terme les activitats delegades, tot i que l’equip tècnic és qui assessora i dissenya les metodologies de treball, valorant realitzant el seguiment de les activitats. Enumerem alguns exemples d’activitats delega-

Educadora Social: activitats relacionades amb el lleure com celebració de tradicions i manualitats. També el Taller de premsa Terapeuta ocupacional: Estimulació cognitiva (conversa amb suport informàtic i tauleta) i Motricitat fina. Psicòloga: activitats preventives com les Fitxes de reforçament memòria. Dins del programa interdisciplinar d’atenció individualitzada PIAI, hem realitzat canvis en relació a la implementació. El model contempla que les decisions han de ser compartides, amb la pròpia persona i/o amb la família si s/escau , a partir d’aquí tant des de l’àmbit social com sanitari hem tingut de desaprendre i considerar la seva opinió pactant acords i objectius amb la persona i s/ escau amb la família. Destacar també que, basa’n nos en els conceptes de l’atenció centrada més rellevants i altres aspectes a tenir en compta en la cura de les persones, hem elaborat una eina de consens, fitxes de bona pràctica que ajudin i ens permetin orientar en la pràctica habitual en l’atenció i el suport a les persones. Tot això queda palès en el Quadern de Bona Praxis. 15


Terapeuta Ocupacional

La principal novetat, des de l’àmbit de Teràpia Ocupacional ha estat en la realització del PIAI. Aquest any passat s’han incorporat les escales de qualitat de vida. A les persones que presen-

ten deteriorament cognitiu, aquesta escala l’ha realitzat la Terapeuta Ocupacional conjuntament amb la Referent. L’escala és la CAVIDAQUALID i s’ha dut a terme a 29 residents.

16


Fisioterapeuta

Aquest any, però, cal destacar dues novetats: . S’ha iniciat una activitat dirigida als usuaris de Centre de Dia. Educació per la salut, és l’activitat que s’ha dut a terme durant 3 mesos i on s’han fomentat comportaments que protegeixen la salut o que prevenen aquells que la posen en risc. A través de la pràctica i de diferents imatges sobre la correcta postura que cal adoptar en determinats moments, s’ha treballat per tal d’adquirir bons hàbits per evitar l’aparició del dolor o l’augment d’aquest. Aquesta activitat educativa va néixer de la necessitat d’augmentar el coneixement sobre el comportament de salut personal i desenvolupar actituds i habilitats per mantenir-se saludable i tenir millor qualitat de vida.

. S’han incorporat les activitats delegades (durant el matí) a la Sala Assistida on és la gerocultora referent qui realitza les activitats de gimnàstica grupal i potenciació de la marxa. Prèviament han estat explicades i s’han donat eines per desenvolupar-les i setmanalment es fa un seguiment sobre l’efectivitat de les activitats en els residents i si s’escau, es valoren possibles canvis fent partícip a la gerocultora. En aquest 2017, s’han realitzat 112 valoracions de fisioteràpia i de l’Escala de Tinetti. A nivell d’equip interdisciplinari des de l’àmbit de fisioteràpia es segueix participant a les reunions PIAI (Programa Interdisciplinari d’Atenció Individual).

17


Treballadora Social

El treball Social residencial treball des d’un model d’intervenció centrada en la qualitat de vida de la persona gran: una intervenció participativa i acti-

va del resident i la seva família potenciant la prevenció, l’estimulació, la responsabilitat i la participació pròpia de la persona.

18


Educadora Social

Aquest any cal destacar les següents activitats: TALLER DE PREMSA: Aquest taller segueix realitzant-se des del mes de Gener de 2016, i se segueix realitzant amb una qualitat positiva. És coordinat per l’Educadora Social, però l’està realitzant cada dia al mati, per la gerocultora referent al centre. TALLER DE CINEMA: És un projecte i es programa que cada mes realitzem a les tardes de Diumenge, el centre amb votacions, tot demanant opinions sobre quines son les pel·lícules més interessants per visualitzar. TALLER DE TEATRE:

És un projecte dirigit pel voluntari Jaume Puigbo, i coordinat per l’Educadora Social, se segueix realitzant des del any passat igualment tots els Dimarts de l’any que el voluntari assisteix al centre. TALLER DE PERCUSSIÓ: És un projecte obert des del any 2006 i dirigit per les Tecniques d’Educació de la Residencia Montblanc i d’AMPANS, que hi treballaven i des del any 2016-17, el dirigeixen les noves educadores dels dos centres corresponents (Natalia i Eva).

19


Psicòloga

Al llarg del 2017 s’han mantingut el tipus d’activitats realitzades en l’àmbit de la Psicologia. S’observa una constant en el nombre de persones ateses per les diferents necessitats dins del meu camp profesional. Cal destacar la novetat de l’activitat d’Estratègies de Memòria i Salut Mental. Per tal d’endinsar-nos més en el nou model ACP es va plantejar la possibilitat de realizar una activitat exclusiva per a la gent de CD per atendre a unes necessitats que manifestaven, de manera que se’ls proporcionés una informació i/o estratègies per a poder extrapolar en el seu entorn quotidià, el seu domicili. Aquesta era la finalitat inicial, però les demandes

dels usuaris van requerir de modificacions a mida que evolucionava l’activitat. Actualment , es continua facilitant idees i eines per a treballar al seu domicili però també realitzem exercicis d’estimulació cognitiva per tal de mantener les funcions preservades. A més se’ls facilita material per treballar al llarg de la setmana i es comenta a la sessió següent. És una activitat que té bona acceptació i com que hi han residents que manifesten interés per una activitat d’aquest estil em plantejo com a propòsit per a aquest 2018 iniciar aquesta activitat per a usuaris de la Llar Residencial.

20


Administració DESGLÒS DESPESES

NOMBRE DE TREBALLADORS

DESGLÒS INGRESSOS

Despeses de personal

66%

Prestacions de serveis

64

Serveis Exteriors

14%

Subvencions i donacions

3%

0

3

Aprovisionaments

12%

Ingressos financers

0%

11

67

Altres despeses explotació

7%

Altres ingressos explotació

0%

Despeses Financeres

1%

Fixes

Temporals

Total

Plantilla

53

11

Serveis Externs

3

Total

56 NOMBRE TREBALLADORS

97%

Temporals 11 treballadors.

Fixes 56 treballadors

NUMERO DE TREBALLADORS (SEXE) Dones

Homes

Total

Plantilla

62

2

64

Serveis Externs

1

2

3

Total

63

4

67

TREBALLADORS (PER SEXE) 4 Homes

63 Dones

N.TREBALLADORS (% JORNADES) Persones Fins 29% 4 Del 30 al 50% 8 Del 51 al 70% 4 Del 71 al 99% 5 Al 100% 43 Total 64

% 6,25% 12,50% 6,25% 7,81% 67,19% 100%

29%JORNADA TREBALLADORSFins-% 6%

Del 30 al 50% 13% Del 51 al 70% 6%

Del 71 al 99% 8%

Al 100% 67%

21


22


23


Institució Benèfica Assistencial Manresana, Fundació Privada (Fundació I.B.A.M.) Residència Mont Blanc

Jacint Verdaguer 2-4 08241 Manresa info@residenciamontblanc.org Tel. 93 877 28 48 / 605 01 02 75 Fax 93 873 53 13 www.residenciamontblanc.org 24

Memòria 2017  
Memòria 2017  

Memòria d'activitats de la Residència Mont Blanc de Manresa al 2017.

Advertisement