Page 1


TAKE

MY

HAND

TA

MIN

HAND


18

BY

D R A WIN G S

F R E D RIK

HOFWAN DER


(ENG)


Take My Hand    And let your eye be caressed by the graphite , which , like watered silk and polished steel , creates seductive surfaces . The thin lines are so close that they become hard to distinguish . Above the dark valleys of graphite the blank paper appears to rise as white banks . This is a sublime graphite painting , serious and playful at the same time . Light floods through the images  , in the grey  -  shimmering haze in which the particles of the air seem to be attached to the granularity of the graphite , as well as in the silk - black fire - lit works . However , the light is imaginary – over - exposed , illuminated , spotlighted . It takes us into the burning focus of the works , into other worlds . We are carefully guided into different environments through openings  , windows , doors or roads lined by trees or buildings . The suggestive comfort of the pine forest and the subtle stillness of the city are illusions , like documents of our time . The indeterminate and the dissolved become reflections and counter - images that play with our vision . A snowy owl regards us calmly and quietly from its vantage point on a fence . Silently it gazes downwards , and the perspective is reversed . Who is watching what ? Who is watched by whom ? The figures that populate the images are immobile . The snowy owl , however , captures my attention and I find it difficult to take my eyes off it . In some of the images , Fredrik Hofwander has introduced pictorial elements that assume the character of emblems . They may be thought of as decoration but they are also comments that create a distance to the otherwise illustrative expression of the works . This is communication on several levels and suddenly we are faced with the fact that we have to create meaning ourselves . Every work is a world in itself , with a very special presence . You may remain a viewer but you may also choose to enter into them with your own experience , in order , perhaps , to come out on the other side . Or you will stay there – stuck in the physical materiality of the graphite – eternally engrossed . I , for one , am dazed and want more .  ( Annika Gunnarsson )


(SWE)


Ta min hand    Och låt ögat smekas av blyertsen , som likt vattrat siden och blankpolerat stål skapar ytor som förför . Tunna linjer ligger så nära varandra att de knappt går att urskilja . Över de mörka dalarna av blyerts , höjer sig pappret som vita vallar i utsparade högdagrar . Det är ett sublimt blyertsmåleri , allvarligt och lekfullt på samma gång . Ljus strömmar genom bilderna , såväl i gråskimrande dis där luftens partiklar liksom bundits i blyertsens kornighet , som i de sammetssvarta eldupplysta verken . Men ljuset är imaginärt – överexponerat , ljussatt , strålbelyst . Det för oss in i verkens brännande fokus , in i andra världar . Genom öppningar , fönster , portar eller vägar kantade av träd eller hus , leds vi omsorgsfullt in i de olika miljöerna . Tallskogens suggestiva trygghet och stadens subtila tystnad är illusioner , som dokument över vår tid . Det obestämda , upplösta blir till speglingar och motbilder som leker med vårt seende . En fjälluggla betraktar oss lugnt och stilla från sin utkikspost ovanpå ett stängsel . Tyst blickar den neråt , och perspektivet blir det omvända . Vem ser vad ? Vem ses av vem ? De gestalter som befolkar bilderna är stillastående . Men fjällugglan fångar min uppmärksamhet och jag har svårt att släppa den med blicken . I några av bilderna har Fredrik Hofwander fogat in bildelement som får karaktären av emblem. De kan ses som dekorationer , men är också kommentarer , som skapar en viss distansering till verkens i övrigt illustrativa uttryck . Det är kommunikation på flera plan och plötsligt står vi inför det faktum att vi själva måste skapa mening . Varje verk är en egen värld , med en alldeles speciell närvaro . Du får vara betraktare , men du kan också välja att gå in i dem med din egen erfarenhet , för att kanske komma ut på andra sidan . Eller så blir du kvar – fast i blyertsens fysiska materialitet – för evigt uppslukad . Själv är jag omtumlad och vill ha mer .  ( Annika Gunnarsson )


Works in order of appearance : Hästminne  120 × 150 cm  2008 Portal  100 × 130 cm  2008 Another diamond day  130 × 150 cm  2007 Katedralen i Ely  82 × 125 cm  2006 Gavel  100 × 65 cm  2008 Coop Kramfors  50 × 65 cm  2007 Jenny  100 × 130 cm  2008 Persienn  100 × 130 cm  2008 Hotell Kramm Kramfors  50 × 65 cm  2007 Balkongen  50 × 65 cm  2007 Det fysiska och det psykiska  50 × 65 cm  2007 Petter  140 × 200 cm  2008 La magnifica  100 × 130 cm  2009 Väg 2  65 × 100 cm  2008 Tunnel  90 × 130 cm  2008 Double shadow  82 × 125 cm  2006 Dream baby dream  90 × 130 cm  2009 Negativ  90 × 100 cm  2008

Fredrik Hofwander ( born 1973) lives and works in Stockholm For further information please contact Stene Projects Stockholm info @ steneprojects . se Design Research and Development Text Annika Gunnarsson Photo Carl Henrik Tillberg English translation Hans Olsson Print Jernströms Offset Bookbinding Carl Svanberg Bokbinderi Isbn 978-91-633-4343-8 Great thanks to Jan Stene


TAKE

MY

HAND

TA

MIN

HAND

R&D | Stene Projects, Fredrik Hofwander ’Take My Hand’  

Hardcover with selected drawings by artist Fredrik Hofwander. Cover photo of the artists hand in 1:1. Text by Annika Gunnarsson.

R&D | Stene Projects, Fredrik Hofwander ’Take My Hand’  

Hardcover with selected drawings by artist Fredrik Hofwander. Cover photo of the artists hand in 1:1. Text by Annika Gunnarsson.

Advertisement