Page 1

D

R E CWOOD

Jedinečná odolnost

PREZENTACE VÝVOJ

OHNIODOLNÉHO MASIVU

Výrobce:

Drvena

Kocka

d.o.o.


se sídlem

výroby

přichází v zastoupení

Mgr.

s novým

v na

Bosně

evropský

Radky

nese

Herzegovině trh,

Jurkové Rosaspina,

zušlechtěným

který

a

masivem,

název

D R E C O


Dříve prováděli Pouze

než

majitelé patentu vytvořili masiv Dreco,

zkoušky na bukovému

se dostalo které

svými

všech

dřevu

( s

cti, aby nově

evropských

listnatých

minimálním

stářím

se

mohlo

získanými

BEZKONKURENČNĚ vysoce

kvalitním

proměnit

50 – ti

let )

v Dreco ,

vlastnostmi

může

KONKUROVAT

exotickým

s t r o m e c h.

dřevinám.


D

R E CWOOD

Jedinečná odolnost

Masiv DRECO je výsledný produkt MEZINÁRODNĚ PATENTOVANÉHO PROCESU. Díky speciálnímu patentovanému procesu , prováděnému metodou

autoclave, obsahujíc přísady, jenž jsou v plném souladu s EVROPSKÝMI NORMATIVY CE a MEZINÁRODNÍMI NORMATIVY, původní masiv získává zcela nové vlastnosti , velmi vysoké: TRVANLIVOSTI, TVRDOSTI,

FLEXIBILITY, OHNIVZDORNOSTI, ODOLNOSTI PROTI PLÍSNÍM, ODOLNOSTI PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM, ODOLNOSTI PROTI VODĚ , DŘEVOKAZNÝM HOUBÁM A SLUNEČNÍMU UV ZÁŘENÍ.

Tento PATENTOVANÝ výrobní proces produkuje MASIV s

UNIVERZÁLNÍM využitím ( interiérovým i exteriérovým ).


Výzkum Na nejen

a

vývoj

masivu Dreco

výzkumném přední ale

i

a

vývojovém

odborníci nejlepší

trval

z

dobu

procesu

oblasti

odborníci

po

se

několika podíleli

dřevařského

v oblasti

let.

průmyslu,

chemie.


1. Fáze: těžba vhodných stromů ( fagus sylvatica ) : minimální stáří stromů je 50 let

2. Fáze: pokácené kmeny se ihned zpracují do požadovaných rozměrů

3. Fáze: zpracovaný fagus putuje do autoclave.

4. Fáze: autoclave obsahuje speciální látky: ohniodolné produkty, impregnační produkty, barevné pigmenty

5. Fáze: tlaková impregnace

6. Fáze: vznik masivu Dreco


Výzkum kladl důraz na dosažení těchto cílů: SUPEROVAT

VLASTNOSTI EXOTICKÉHO DŘEVA

TEAK

VYTVOŘIT OHNIODOLNÝ MASIV, V CELÉM SVÉM PRŮŘEZU

PŘÍTOMNOST BAREVNÝCH PIGMENTŮ V CELÉM PRŮŘEZU MASIVU VYTVOŘIT MASIV, KTERÝ JE REZISTENTNÍ VŮČI HNILOBĚ VYTVOŘIT ODOLNÝ MASIV VŮČI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM VYTVOŘIT BEZÚDRŽBOVÝ MASIV VYTVI ŘUT

MASIV, CENOVĚ DOSTUPNÝ

VYTVOŘIT MASIV, S LUXUSNÍM VZHLEDEM VYTVOŘIT MASIV, S UNIVERZÁLNÍM VYUŽITÍM V Y T V O Ř I T M A S I V, T V R D Ý A Z Á R O V E Ň O H E B N Ý


Univerzální využití masivu Dreco


K výrobě

masivu

Dreco

BOSENSKÝ s certifikací jehož (za

těžba

každý kus v rámci

FCE

a

podléhá

se

kontrole

respektování

pouze

BUK

stářím

pokáceného

používá

stromu

od

50–ti

místní je

let

lesní

vysázen

přírodního

výše, policie strom

e k o s y s t é m u ).

Poznámka Z jednoho k výrobě

kmene

stromu fagus sylvatica

dřeva Dreco

pouze

20 %

dřevěného

lze

použit

materiálu.

n o v ý,


V každém

jednotlivém kusu masivu

Dreco je ukryt jedinečný obraz,

který se prezentuje lidskému

oku

díky

skloubení alchymie a barevných pigmentů s buňkami dřeva.


D

R E CWOOD

Jedinečná odolnost

KONTAKT

MGR .

R adka J urkova R osaspina

E–MAIL : drecwood@libero.it SKYPE: drecwood MOBIL: +39 / 34 80 38 51 68

O firmě  
O firmě  

Prezentace firmy Drvena Kocka d.o.o. Producent ohniodolného masivu Dreco

Advertisement