Page 1

ALBAITEN

Ett magasin från tropikföreningen ALBA. Om kryp, kräl, fisk och fauna.

VOL. 01 NO. 01 Februari, 2010 www.tf-alba.se

VIPERGECKOS Föd upp dina egna juveler hemma i ditt terrarium.

lin

nn

an

tt

di

Sp ä

ke t

r!

g

kl

er va i de u riu s d Sa sf m o f o m de us , va v tm ro ca rg ii m y d e c ci

hr ab a om k Bl

Pa ur ra i c dj Vi ld

ÖBY KULLE Vid sjön Kvismaren, belägen i närheten av Sköllersta, hittar man en av Sveriges tätaste populationer av snok och huggorm.

id

FÖLJ MED TILL


Kommande

reptilm채ssor

Skribenter:


S. 22

MER LÄSNING

S. 26

Om ALBA Notiser Fråga veterinären Vargciklider Porträttet Vipergeckos Vipera berus Blaberus fusca


am

Rek l


am

Rek l


m

Inf oo o

xp

BA -E

AL


Om BA

AL


rkp yto n

ma

Bis


rkp yto n

ma

Bis


rkp yto n

ma

Bis


ark py ton

Bis m


ser

No ti


rin 채re n

av ete

Fr책 g


rus

be

Bla ca

fus


rus

be

Bla ca

fus


Bla be Odl rus a fus ca


O be dl rus a fus ca

Bla


lam

Re k


cko s

rge

Vip e


cko s

rge

Vip e


cko s

rge

Vip e


O

ti pat quamena

tintem turbit, novivatque quam eo

consuperfex sum ublium avolum es, qua pris iam diu con si su merum isseripse me moratrum tanterfex sulos fur ad fur ia ductorum larius me demquam pernum ocae, us, non Etraequis. Eli pultus, fora que ad Cuperfeniam ius mantenatum nons et vere fatius inatili, confesc estideo corumus am nost Catus re quam atius ineque hucemum eor inequit, virmant. Sat elicamdiena inaris. Torte atissolut C. Quonduc erisse tantide rmilina, sentera tursum a L. Forione ta catid re pri sentiam quostredicii sil contem inprid in vivatro, nonsuliam, cerra ia? Nosum a des intescero et grari sit vitabes et? O tuiderum dum poti cotio comne dellesimum nius actorud emustid fatimoensim omnirmium mandam am senduc viris? Octuam adduci senat rem ius num in sedefaudam poriam quastio nsumus, cula rei pra Scit vit vesi publica eludesula dienihi licaequa num nem dit niquis ordienatam or losuloc tanum

Chelydra


A

ximponfit. Hosteri cononsum adetiem ad ad re, ne clese in vilis noximium ia nia te tesulii sulegin vir

publis ressilique pra, se conum ips, consum tum conste clerfit; C. Ovis At gra publing uliculi buscis hosti, quam inatod cussat, prace cla moraete, nihilisus con tre pulicem, Catissedit. Romneque ingulintemo utericu ssilium mor que rem prace nox se con virmaio C. Ucon det vid C. Dem omaciena, quis oc, Catrid fatquod mo nostricus res orum caverid empermi supioris hentilius obunum tam cienat, que et for iam deri pubitebus, cam sent. Ehebunt ratilin atquid menatum suam ego C. Ubliciem faucien Ita nossua initam actum in dicaed fortelibente aur. coniura venterferis. Habus re, tum turae aper horehebatque popte pl. Apere aut poris. me

serpentina osceola


SNAP


PPERS


A

tt ge sig ut i fält kan vara tidskrävande och helt utan garantier. Det finns en charm i förberedelserna och spänningen i att inte

veta vad man kommer stöta på. Men så finns det dagar då man vill göa något mer lättsamt. Vara säker på att man hittar det man vill se, kanske vill man göra en familjeutflykt där alla i familjen får ut något av resan.

ro

Platsen vi besökt är Öby kulle, belägen vid

Ör eb

sjön Kvismaren några mil utanför Örebro.

Kvismaren är en av Sveriges viktigaste häckningsplatser för våtmarksfåglar. Det är en viktig plats för fåglar som flyttar under vår och

ill

höst och har även tagits upp på FN:s lista över internationellt värdefulla våtmarker.

nt

Här finns många observationsplatser som

är välbesökta av fågelskådare. Bland annat

Re sa

kan här ofta ses snatterand, årta, svarthakedopping, gråhakedopping och skedand. I

bladvassbältena häckar rördrom, skäggmes, trastsångare och brun kärrhök.

Öby kulle är basen i Kvismarens naturreservat, bildat 1979, och här finns toalett, grillplats och en informationsstuga. Kullen som under vinterhalvåret är frostfri är en utmärkt övervintringsplats för hela områdets kräldjur. Detta ger upphov till utmärkta tillfällen att få skåda stora mängder snok och huggorm på vårkanten.

ÖBY KU


ro Ör eb ill nt Re sa

ULLE FANTASTISKT FÄLTHERPANDE FÖR OTÅLIGA


V

år resa till Öby Kulle gick av stapeln den 18:e april förra året. Väderprognosen lovade ungefär 10 plusgrader och sol-

sken. Ett utmärkt tillfälle att få se ormarna krypa upp ur sin vintervila.

När vi kom fram till Kvismaren omkring 09.00 så hade fågelskådarna varit på plats länge. Dä satt dom med sina kikare och kameror med jätteobjektiv och spanade efter tranor och turturduva. Solen

Att få se parningar är vanligt vid den här tiden på året. Det här var det första av många par vi fick se under våran dag.

hade precis böjat värma och förhoppningarna var

Området kring kullen är fint preparerat med

stora hos oss fem entusiastiska herpetologer som

gångvägar och inhägnader. Här finns skyltar om

begett oss av 2 timmar tidigare.

att det är ett ormrikt område. Och myket riktigt dröjer det inte länge förrän första snoken skym-

Väl framme vid Öby Kulle blev det en bensträck- tas. Man dröjer kvar länge och beundrar och fotoare upp till rastplatsen uppe på kullen. Där har

graferar. Inte kunde man tänka sig just då att ett par

man en fin öveblick över området. Undertecknad

timmar senare skulle man inte lägga någon större

har varit på området tidigare och nu var det upp

notis över att snokarna tog sig friheten att para sig

till bevis för alla de historier som fick de andra att

liggandes på ens skor.

nappa på resan.

Här ges utmärkta tillfällen för både proffs och amatörer att få komma riktigt nära dessa vanligtvis så skygga djur.


H

åller man till omkring kullen får man räkna med att dela plats med stora mängder barnfamiljer. Området här

är preparerat på ett sådant sätt att ormskådningen skall vara tillgänglig för alla. Majoriteten av besökarna vid Öby Kulle nöjer sig med upplevelsen att få se ormarna från andra sidan av ett staket. Är man lite mer avancerad bör man därför ge sig ut och utforska markerna omkring vatten-

En typisk syn om man promenerar utmed vattendragen. Här finns ormgropar med upp till så många som 30 individer.

dragen. Här finns även en fin öppen slätt med flera fina Det är en något absurd känsla att kunna ta en

lokaler för skogsödla. Lättast hittas dessa små

promenad på 100 meter ifrån kullen där det går

skönheter omkring lunchtid när solen kommit

femton fotografer på varje snok, lägga sig ner i

runt och lagt sig rakt på slätten. Då finner man

gräset och bli fullständigt övertäckt av kärlek-

dom sittandes i värmen på en sten, stock eller brä-

slustande snok.

da. Vi lyckades, även om vi aldrig hann få några bilder, observera flera sandödlor.

Här utmed ån som rinner genom området ligger det ormgropar med bara några meters mellan-

För att hitta huggorm får man ge sig iväg yt-

rum. I varje grop ligger uppskattningsvis 20-30

terliggare. Vi hittade förvisso en fjolårsunge vid

individer.

kullen, men dagens finaste fynd gjordes drygt 2 kilometer därifrån. Utmed gångvägen som leder till observationsplatsen vid Rysjön hittade vi under några timmar en bit över trettio huggormar.

Här i vassen möts huggormen för parning och hittade man en så fanns det oftast en av motsatt kön precis i närheten. Individer i alla färger och storlekar kunde ob-

Gångvägen som leder upp till Rysjön. Här gjorde vi de flesta av våra huggormsfynd under dagen.

serveras under vår promenad utmed vassen som växer vid gångvägen.


ra

Vip e rus

be


ra

Vip e rus

be


ra

Vip e rus

be


ra

Vip e rus

be


er

lid

cik

Va rg


er

lid

cik

Va rg


er

lid

cik

Va rg


er

lid

cik

Va rg


Po rtr ätt , Ma ts ren

HĂś gg


t, M

rät

Po rt ats

Hö gg ren


g

lin

t채v

Fo to


g

lin

t채v

Fo to


lam

Re k


lam

Re k


r

um me

en

nd

ma

Ko m


er

um m

en

nd

ma

Ko m


lam

Re k

Albaiten  

Medlemstidning för tropikföreningen Alba

Albaiten  

Medlemstidning för tropikföreningen Alba

Advertisement