Page 1


.. .. onsoz Değerli Yetiștiriciler, REPROTÜRK olarak 10. yılımızı geride bırakırken, sizin için seçtiğimiz boğaların kızları ișletmelerde yerini sağlam bir șekilde almaya devam etmektedir. Güveninize teșekkür ederiz. Geride bıraktığımız bu 10 yılın da tecrübesi ve sizin bize olan güveninizin de heyecanıyla , 2016 yılı çalıșmalarımıza hız kesmeden devam ediyor bu yıl da sizlere mükemmel boğalar sunuyoruz. Yine Döl tutma oranları tescilli olarak yüksek boğalar yanında, mükemmel sütçü özellikleri olan boğalar ișletmelerinize girecek. Ayrıca bu kataloğumuzda, ayaktan sağrıya, memeden sütçü forma kadar her türlü ișletme problemlerinizi tedavi edecek geniș bir yelpazede boğalar bulacaksınız. Avrupa'nın süt șampiyonlarını gönül rahatlığı ile kullanın. REPROTÜRK

BOĞALARI

ile

karlılığı yakalayın, öne geçin.

Rekabetçi ișletmeler arasında yerinizi alın.

Unutmayın ișletmenize yapacağınız en önemli yatırım alt yapısı sağlam ‘’ ÜSTÜN GENETİK ‘’ yatırımıdır. Sayın Yetiștiriciler, REPROTÜRK olarak en önem verdiğimiz misyonumuz, Veteriner Hekimlere, Birlik Yöneticileri ile teknik ekibine ve ișletme sahiplerine üstün genetik kullanımı ile verim ve kazanç artırma yöntemlerini sunmaktır. Bu amaca yönelik olarak ilgilileri bilimsel ve teknik organizasyonlarda bulușturmaya devam edeceğiz. Gerek Türkiye ve gerekse bașta Fransa gibi ülkelerdeki toplantı ve organizasyonlara bu yıl da hep birlikte katılacağız. Dünyanın hayvancılıkta en ileri ülkelerinin uygulamalarını üyelerinize ve yetiștiricilerimize tașımanız en büyük dileğimiz. Bu çalıșmalar sonucu ortaya çıkan projeler Ülkemiz hayvancılığına büyük katkılar sağlamaktadır. REPROTÜRK olarak, bilimsel yaklașım ve profesyonel bir ekiple her zaman sizlerin yanınızda olduğumuzu hatırlatır, önümüzdeki yılların bașarılı geçmesini dileriz.

REPROTURK

www.reproturk.com.tr


. . .

1

.

ISU

1

EVOLVE

14

DRANCE ISY

3

BISHOP

15

EHMAN ISY

4

CISION ISY

16

DUGA ISY

5

BETTON FBI

17

DAYEL ISY

6

TROLLY TR

18

CITROEN

7

HOLSTEIN INDEKS

19

AKSEL MAN

8

REPROTURK ILK BES

21

DUGON ISY

9

ULUSLARARASI

22

COSINUS

10

ÖZELLIKLER

ROSEO JOC

11

ÜLKE INDEKSLERİ

ASTRE MAN

12

CONECTAR

13

23


ÜRETİM

35%

5%

SAĞIM HIZI

5%

18%

SÜRÜDE KALMA

Hücre Sayısı/ml(Kaynak: URCEO'dan 69,229 inek ve 502,605 analiz)

325 000 300 000 275 000

MEME SAĞLIĞI

250 000 225 000 200 000 175 000 150 000

1

-2

-1

0

1

2

Indeks HÜCRE

www.reproturk.com.tr


MORFOLOJİ

FRANSIZ SEÇİM SİSTEMİNDE EN YÜKSEK GÜVENİLİRLİK "95" TİR.

15%

22% FERTİLİTE

Doğum hızı & Doğum yeteneği zor 82

normal 88

kolay 94

Sürüde Kalan Kızların %'si

90 İlk Tohumdaki Bașarı %si (Kaynak : URCEO'dan 594,941 inek)

65

70

60

60

55

50

50

40

45

30

40 35

1

80

-2

-1

0

1

2

Indeks FER

20

-2

-1

0

1

2

Indeks LGF


ISU 179

FROSTY x MARSH MARA X O-MAN JUST

8

FR2238143044 20.03.2008

Süper sağlıklı meme yapısı Yüksek verim, Uzun yașam oranı Kolay doğum Yüksek denenmișlik 2.428 kız Genetiğinizi her zaman geliștirir

. . MORFOLOJI

. FONKSIYONEL Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

33

1,2 2,0 2,2 0,7 91 94 0,9 1,1 93 94

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

-2

-1

1,2 0,4 1,7 0,8 -0,3 1,3 -1,9 -1,1 0,8 0,5 -0,1 -1,2 2,7 0,7 1,8 0,5 1,2 1,8 0,1 0,7 1,1 0,5

0

1

2

......................................................................................

41 34 41 0,00 -0,3 1.054 12.303

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

SÜRÜ:1.580

......................................................................................

KIZ: 2.428

..................................................................................

. VERIM

3


ISU 177

PLANET X TABOO X BUCKEYE

8

FR3704257074 11.03.2009

Dünya Lideri, Avrupa birincisi Onaylanmıș,Yüksek süt verimi Mükemmel meme yapısı Meme sağlığının sigortası

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

1,4 1,9 0,4 1,8 91 92 -0,6 0,7 93 94

-2

-1

-0,2 2,2 -0,2 2,1 2,3 0,0 0,7 -1,1 0,8 0,0 0,0 1,0 0,4 -0,8 1,3 -1,4 1,1 0,6

0

1

2

......................................................................................

. FONKSIYONEL

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

1,8 2,0 0,2 0,3

......................................................................................

38 34 32 -0,04 -0,19 1.221 12.470

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

KIZ: 3.127 SÜRÜ: 1.737

..................................................................................

. VERIM

3

44


ISU 174

STOLJOC x JOCKO BESN X SHOOTLE FR5358071490 17.07.2008

Onaylanmıș yüksek verim Süper sağlıklı mükemmel meme yapısı Çok sakin inekler

. . MORFOLOJI

. FONKSIYONEL Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

555

2,9 -0,2 -0,6 1,8 90 90 0,1 1,2 92 93

-2

-1

1,6 1,1 0,4 1,4

Asıcı Ligament -0,1 Meme Derinliği 1,5 Meme Dengesi 3,00 Ön Meme Bağlantısı 0,0 Arka Meme Yüksekliği 1,0 Ön Meme Bașı Yerleșimi 0,1 Arka Meme Bașı Yerleșimi -0,5 Meme Bașı Yerleșimi -0,1 Boy 0,3 Göğüs Genișliği -0,3 Göğüs Derinliği 0,5 Sütçü Form 1,5 Bacak Genișliği 0,6 Sağrı Açısı 1,2 Arka Bacak Yandan -1,7 Ayak Açısı 0,9 Arka Bacak Arkadan 1,2 Lokomosyon 1,4

0

1

2

......................................................................................

37 34 27 -0,05 -0,26 1.268 12.289

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

SÜRÜ: 1.220

......................................................................................

KIZ: 1.619

..................................................................................

. VERIM

3


ISU 164

STOLJOC x JOCKO BESN X RAUL VALEN FR4477604956 03.12.2008

Stol Joc'un en iyi oğullarından Onaylanmıș soydan gelen genetik Süt veriminin rakipsiz boğası +1653 kg

. . MORFOLOJI

. FONKSIYONEL Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

0,1 0,1 -0,7 0,2 90 93 0,8 0,2 93 93

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

-2

-1

1,4 1,0 0,7 0,9 0,8 0,4 1,2 0,1 1,8 1,1 0,6 0,6 1,0 0,7 0,5 0,6 0,4 -0,7 -0,8 0,2 1,4 0,8

0

1

......................................................................................

75 67 44 0,16 -0,25 1.653 12.902

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

SÜRÜ:1044

......................................................................................

KIZ: 1.308

..................................................................................

. VERIM

2

3

66


ISU 153

FR2253772127 8.04.2007 Mükemmel Tip Boğası Yüksek verim, Uzun yașam oranı Mastite karșı dirençli meme yapısı

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

77 7

1,6 -0,6 0,4 1,7 90 93 -0,9 0,8 93 96

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

0,1 2,1 0,4 1,2 1,2 1,3 1,4 -0,7 1,7 0,1 0,5 1,1 -0,8 1,6 -0,5 0,8 -0,7 -0,6

0

1

2

......................................................................................

. FONKSIYONEL

1,1 1,6 0,0 -0,4

......................................................................................

45 32 65 -0,05 -0,19 1.135 12.517

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

KIZ: 2.204 SÜRÜ: 1.850

..................................................................................

. VERIM

3


aksel man

ISU 152

o-MAN JUST x MANFRED X SIMON FR7962680416 30.06.2005

O-Man'ın en iyi oğullarından Yüksek süt verimi Kolay doğum Uzun süre sürünüzde kalır

. . MORFOLOJI

. FONKSIYONEL Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

0,3 1,5 0,4 0,3 92 92 -0,4 -0,4 94 93

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

-1,8 -0,4 -1,3 -0,6 0,4 0,2 -1,0 0,8 1,4 0,2 0,2 -0,4 -0,3 0,3 -1,0 1,1 -0,2 0,1

0

1

2

8

......................................................................................

40 38 26 -0,04 -0,33 1.308 12.597

0,0 -0,2 0,1 0,3

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

KIZ: 120 SÜRÜ: 114

..................................................................................

. VERIM

3


ISU 151

FROSTY x MARSH MARA X SHOOTLE

8

FR223448551 10.01.2008

Fertlite șampiyonu Yüksek süt verimi +1577 Sağlıklı uzun yașam

. . MORFOLOJI

. FONKSIYONEL Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

9

0,0 0,6 1,1 0,5 90 89 1,1 1,0 92 92

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

-2

-1

1,0 0,5 0,1 1,3

0,3 0,4 0,3 0,1 1,7 0,3 0,4 -1,1 0,4 0,4 0,4 1,4 0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,4 1,0

0

1

2

......................................................................................

46 40 46 -0,11 -0,20 1.577 12.826

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 95

......................................................................................

SÜRÜ: 790

......................................................................................

KIZ: 1.102

..................................................................................

. VERIM

3


COSINUS

ISU 151

MAXWELL x MARSH MARA x O-MAN JUST FR2244592229 04.12.2007

Olağanüstü meme yapısı Yüksek süt verimi +1348 Protein arttırıcısı +48 kg protein Robot sağıma uyumlu

. . MORFOLOJI

41 48 44 0,10 -0,12 1.348 12.597

. FONKSIYONEL Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

0,1 -1,3 -0,8 0,3 89 89 0,4 0,5 93 92

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

-2

-1

1,7 1,3 1,2 0,7 0,4 1,0 0,8 0,9 0,3 0,9 -0,4 1,2 0,9 1,7 0,7 -1,2 0,5 1,2 -1,6 1,8 0,5 0,3

0

1

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

GÜVENİLİRLİK: 89

......................................................................................

SÜRÜ: 98

......................................................................................

KIZ: 100

..................................................................................

. VERIM

2

3

10 10


ROSEO JOC

ISU 146

JOCKO BESN X BESNE BUCK X GIBBON

8

FR4438258281 30.06.2005

25.785 denenmiș kızı ile yüksek güvenilirlik Jocko Besn'in en iyi oğullarından Fertilite șampiyonu Uzun yașam yüksek verim

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

11

1,7 1,2 0,7 0,8 90 91 -1,8 -0,3 94 95

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

0,3 -0,6 -0,1 -1,2 -0,1 0,4 -0,2 -0,5 -0,8 -0,3 -1,3 -1,5 0,0 0,5 -0,1 -1,7 -0,2 0,3

0

1

......................................................................................

. FONKSIYONEL

-0,8 -0,6 -0,8 -0,2

......................................................................................

35 31 23 0,10 -0,08 692 12.356

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

......................................................................................

KIZ: 25.785 SÜRÜ: 11.482 GÜVENİLİRLİK: 95

..................................................................................

. VERIM

2

3

11


astre man

ISU 142

O-man just x manfred x morty

8

FR4437472178 22.03.2005

Çok kolay doğum Yüksek denenmișlik 7.257 kız Uzun süre sürünüzde kalır Yüksek süt verimi ve robot sağım uyumlu

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

12

0,6 0,8 0,4 0,7 93 94 0,1 0,6 95 96

-2

-1

-1,6 0,1 -0,7 -0,4 0,1 0,7 -1,3 -0,4 0,4 0,6 -0,3 -1,2 -0,3 0,5 -0,4 0,3 0,0 0,5

0

1

......................................................................................

. FONKSIYONEL

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

......................................................................................

33 23 49 0,00 0,19 758 12.482

0,2 0,0 0,0 0,4

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

KIZ: 7.257 SÜRÜ: 4.524 GÜVENİLİRLİK: 95

..................................................................................

. VERIM

2

3

12 12


conectar

ISU 137

mascol x mtoto x ford

8

FR5007152208 25.07.2007

Mükemmel tip boğası Sağlıklı meme yapısı Yüksek süt verimi +1392 Yüksek denenmișlik 3.896 kız Robot sağıma uyumlu

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

13

-0,1 -0,4 -0,6 0,9 92 94 0,7 0,8 94 96

-2

-1

0,6 0,0 0,6 0,2 -0,4 0,6 0,7 1,6 1,1 1,1 1,3 1,5 0,7 -0,9 1,2 1,6 1,9 0,5

0

1

2

......................................................................................

. FONKSIYONEL

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

......................................................................................

27 27 19 -0,18 -0,38 1.392 12.878

1,8 0,5 1,6 1,9

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

KIZ: 3.896 SÜRÜ: 3.172 GÜVENİLİRLİK: 95

..................................................................................

. VERIM

3


evolve

ISU 136

bolton x hershel X SHOTTLE US000139198016 8.04.2007

Mükemmel Tip Boğası Yüksek verim, Uzun yașam oranı Mastite karșı dirençli meme yapısı

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

-0,4 0,6 0,9 1,4 89 91 0,6 2,1 93 94

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

0,7 1,6 0,0 0,8 2,2 1,2 1,0 0,3 1,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,2 -0,2 0,1 -0,5 -0,1

0

1

......................................................................................

. FONKSIYONEL

1,6 1,8 0,8 -0,2

......................................................................................

23 24 19 -0,26 -0,04 1.149 12.987

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

GÜVENİLİRLİK: 92

......................................................................................

KIZ: 2.058 SÜRÜ: 1.228

..................................................................................

. VERIM

2

3

14


ISU 133

FR2921633017 14.07.2006 Fertilite uzmanı Mükemmel süt artıșı +1519 Kolay doğum Sağlıklı uzun yașam oranı

Robot sağıma uyumlu

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

15

0,6 -0,9 0,7 0,4 92 86 -0,7 0,2 94 90

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

-0,7 -0,9 0,4 -0,9 -0,5 1,7 -0,5 0,7 0,5 1,3 1,9 -0,6 1,3 1,4 -0,7 0,7 0,4 0,3

0

1

2

......................................................................................

. FONKSIYONEL

0,6 -0,5 2,5 0,5

......................................................................................

40 32 52 -0,17 0,01 1.519 13.213

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

......................................................................................

KIZ: 115 SÜRÜ: 102 GÜVENİLİRLİK: 94

..................................................................................

. VERIM

3


ISU 132

8

FR1448435727 15.03.2007

Mükemmel TİP boğası Mükemmel ve sağlıklı meme yapısı Meme sağlığının sigortası

Robot sağıma uyumlu

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

16

0,5 -1,3 -1,2 0,1 90 88 -0,7 0,1 93 90

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

1,6 1,1 1,8 0,2 2,3 0,7 1,9 -0,7 0,8 -0,4 0,4 1,3 -1,3 0,3 -0,8 0,9 0,2 0,9

0

1

......................................................................................

. FONKSIYONEL

1,2 1,2 -0,4 0,9

......................................................................................

47 40 44 0,00 -0,12 1.322 12.602

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

......................................................................................

KIZ: 106 SÜRÜ: 103 GÜVENİLİRLİK: 94

..................................................................................

. VERIM

2

3

16


ISU 124

FR5632097367 27.07.2006 Fertilite uzmanı Mükemmel ayak&bacak açısı İdeal ölçülerde tam bir sütçü

Robot sağıma uyumlu

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

17

-0,2 -0,3 0,2 -0,2 90 89 -1,4 -0,6 92 93

-2

-1

0,9 -0,3 0,6 0,2 1,6 -0,9 1,3 0,6 -0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 0,8 -0,7 0,9 0,7 0,4

0

1

2

......................................................................................

. FONKSIYONEL

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

...................................................................... .........

29 28 12 0,60 -0,19 738 12.296

0,9 0,3 1,1 0,6

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

KIZ: 131 SÜRÜ: 112 GÜVENİLİRLİK: 95

..................................................................................

. VERIM

3

17


trolly tr

ISU 110

FR7216262112 12.11.2002 Süt artıșında lider boğa +1689 kg Yüksek verim ve dayanıklılık birarada İdeal meme yapısı

Robot sağıma uyumlu

. . MORFOLOJI

Somatik Hücre Sayısı Dölverimi İneklerinin Dölverimi Düvelerinin Sürüde Kalma Doğum Kolaylığı Doğum Yeteneği Sağım Hızı Huy-Mizaç Canlı Doğum Oranı Buzağıların Yașam Oranı

17 18

-0,5 -0,8 -0,6 1,1 89 89 0,1 0,9 92 88

-2

-1

Asıcı Ligament Meme Derinliği Meme Dengesi Ön Meme Bağlantısı Arka Meme Yüksekliği Ön Meme Bașı Yerleșimi Arka Meme Bașı Yerleșimi Meme Bașı Yerleșimi Boy Göğüs Genișliği Göğüs Derinliği Sütçü Form Bacak Genișliği Sağrı Açısı Arka Bacak Yandan Ayak Açısı Arka Bacak Arkadan Lokomosyon

0,9 -0,5 -1,4 0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 1,4 0,9 0,9 0,1 1,1 1,6 -0,4 1,1 -1,8 -0,9

0

1

2

......................................................................................

. FONKSIYONEL

-0,2 -0,2 1,2 -0,8

...................................................................... .........

26 28 20 -0,27 -0,53 1.689 13.071

Toplam Tip Skoru Meme Puanı Vücut Skoru Ayak Bacak Puanı

......................................................................................

Ekonomik Süt İndeksi Protein Kg Yağ Kg P% Y% Süt Artıșı Kg Ortalama Süt Verimi

......................................................................................

KIZ: 245 SÜRÜ: 203 GÜVENİLİRLİK: 95

..................................................................................

. VERIM

3

18


Y%

P%

SÜRÜ

KIZ

ISU

KULAK NUMARASI

FR2238143044

179 95 2.428 1.580 41 34 41 0,00

1.054 12.303 1,2 2,0 2,2 0,7 91 94 0,9 1,1 93 94

FR3704257074

177 95 3.127 1.737 38 34 32

1.221 12.470 1,4 1,9 0,4 1,8 91 92

FR5358071490

174 95

37 34 27

95 1.308 1.044 75 FR2253772127

44

153 95 2.204 1.850 45 32 AKSEL MAN 152 95

FR223448551

151 95

FR2244592229

151 89

FR4438258281

120

12.289 2,9

1,8 90 90 0,1 1,2 92 93

12.902 0,1 0,1

0,2 90 93 0,8 0,2 93 93

0,19 1.135 12.517

0,4 1,7 90 93

40 38

1.308 12.597 0,3 1,5 0,4 0,3 92 92

1.102 790

46 40

1.577

0,0

1,1 0,5 90 89 1,1 1,0 92 92

56 48 44 0,10

1.348 12.597 0,1

0,3 89 89 0,4 0,5 93 92

100

98

1,7 1,2 0,7 0,8 90 91

FR4437472178 ASTRE MAN 142 95 7.257 4.524 33 23 49 0,00 0,19 758 12.482 137 95 EVOLVE

3.172 27 27 19

1.392 12.878

92 2.058 1.228 23 24 19

1.449 12.987

133 94 FR1448435727

19 19 19

0,8 93

114

95 25.785 11.482 35 31 23 0,10

FR5007152208

0,7 93 94

115

132 94

102 40 32 52 103

47 40 44 0,00

BETTON FBI 124 95

131

112 29 28 12

TROLLY TR 110 95

245

203

26 28 20

0,8 0,4 0,7 93 94 0,1

2,1 93 94

0,7 0,4 92

0,2 94 90

0,2 13.071

95

0,9 1,4 89 91

0,5

738

94 95

0,9 92 94 0,7 0,8 94

0,01 1.519 13.213 1.322

94 93

0,1 90 88

0,1 93 90

90 89

92 93

1,1 89 89 0,1 0,9 92 88


BABASININ BABASI

BABASI

LOKOMOSYON

ARKA BACAK (ARKADAN)

AYAK AÇISI

ARKA BACAK YANDAN

SÜTÇÜ FORM

BOY

1,2 0,4 1,7 0,8 -0,3 1,3 -1,9 -1,1 0,8 0,5 -0,1 -1,2 2,7 0,7 1,8 0,5 1,2 1,8 0,1 0,7 1,1 0,5

FROSTY

1,8 2,0 0,2 0,3 -0,2 2,2 -0,2 2,1 2,3 0,0 0,7 -1,1 0,8 0,0 0,0 1,0 0,4 -0,8 1,3 -1,4 1,1 0,6

PLANET

TABOO

11.03.2009

1,6 1,1 0,4 1,4 -0,1 1,5 3,0 0,0 1,0 0,1 -0,5 -0,1 0,3 -0,3 0,5 1,5 0,6 1,2 -1,7 0,9 1,2 1,4

STOL JOC

JOCKO BESN

17.07.2008

1,4 1,0 0,7 0,9 0,8 0,4 1,2 0,1 1,8 1,1 0,6 0,6 1,0 0,7 0,5 0,6 0,4 -0,7 -0,8 0,2 1,4 0,8

STOL JOC

JOCKO BESN

03.12.2008

1,1 1,6 0,0 -0,4 0,1 2,1 0,4 1,2 1,2 1,3 1,4 -0,7 1,7 0,1 0,5 1,1 -0,8 1,6 -0,5 0,8 -0,7 -0,6

BOLTON

0,0 -0,2 0,1 0,3 -1,8 -0,4 -1,3 -0,6 0,4 0,2 -1,0 0,8 1,4 0,2 0,2 -0,4 -0,3 0,3 -1,0 1,1 -0,2 0,1

20.03.2008

ROLEX LAT 08.04.2007 MANFRED

SIMON

30.06.2005

1,0 0,5 0,1 1,3 0,3 0,4 0,3 0,1 1,7 0,3 0,4 -1,1 0,4 0,4 0,4 1,4 0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,4 1,0

FROSTY

10.01.2008

1,7 1,3 1,2 0,7 0,4 1,0 0,8 0,9 0,3 0,9 -0,4 1,2 0,9 1,7 0,7 -1,2 0,5 1,2 -1,6 1,8 0,5 0,3

MAXWELL

04.12.2007

-0,8 -0,6 -0,8 -0,2 0,3 -0,6 -0,1 -1,2 -0,1 0,4 -0,2 -0,5 -0,8 -0,3 -1,3 -1,5 0,0 0,5 -0,1 -1,7 -0,2 0,3 JOCKO BESN 0,2 0,0 0,0 0,4 -1,6 0,1 -0,7 -0,4 0,1 0,7 -1,3 -0,4 0,4 0,6 -0,3 -1,2 -0,3 0,5 -0,4 0,3 0,0 0,5 1,8 0,5 1,6 1,9 0,1 0,6 0,0 0,6 0,2 -0,4 0,6 0,7 1,6 1,1 1,1 1,3 1,5 0,7 -0,9 1,2 1,6 1,9

MASCOL

1,6 1,8 0,8 -0,2 0,7 1,6 0,0 0,8 2,2 1,2 1,0 0,3 1,5 0,6 0,4 0,5 0,9 0,2 -0,2 0,1 -0,5 -0,1

BOLTON

0,6 -0,5 2,5 0,5 -0,7 -0,9 0,4 -0,9 -0,5 1,7 -0,5 0,7 0,5 1,3 1,9 -0,6 1,3 1,4 -0,7 0,7 0,4 0,3

MARION

01.05.2000 MANFRED

MORTY

22.03.2005

MTOTO

FORD

25.07.2007 08.12.2007

ADDISON

1,2 1,2 -0,4 0,9 1,7 1,1 1,8 0,2 2,3 0,7 1,9 -0,7 0,8 -0,4 0,4 1,3 -1,3 0,3 -0,8 0,9 0,2 0,9

14.07.2006 V EATON

0,9 0,3 1,1 0,6 1,6 -0,3 0,6 0,2 1,6 -0,9 1,3 0,6 -0,1 1,1 1,1 0,4 0,3 0,8 -0,7 0,9 0,7 0,4

FBI

MTOTO

-0,2 -0,2 1,2 -0,8 0,9 -0,5 -1,4 0,2 -0,3 -0,2 0,0 0,0 1,4 0,9 0,9 0,1 1,1 1,6 -0,4 1,1 -1,8 -0,9

TRENT

BELLWOOD

15.03.2007

LANCELOT 27.07.2006 ADDISON

12.11.2002

20


SÃœT

ARTISI .

. PROTEIN

TROLLY TR

1.689

DAYEL ISY

67

DAYEL ISY

1.653

COSINUS

48

DUGON ISY

1.577

DUGON ISY

40

BISHOP

1.519

CISION ISY

40

CONECTAR

1.392

AKSEL MAN

38

YAG

MEME

CITROEN

65

EHMAN ISY

2,0

BISHOP

52

CITROEN

1,6

ASTRA MAN

49

COSINUS

1,3

DUGON ISY

46

CISION ISY

1,2

DAYEL ISY

44

DUGA ISY

1,1

. TIP

AYAK&BACAK

EHMAN ISY

1,8

DAYEL ISY

1,9

CONECTAR

1,8

COSINUS

1,4

COSINUS

1,7

DUGON ISY

1,3

DUGA ISY

1,6

CISION ISY

0,9

DAYEL ISY

1,4

AKSEL MAN

0,9

. . . . SURUDEKALMA

. . FERTILITE

21

DRANCE ISY

2,0

EHMAN ISY

1,9

AKSEL MAN

1,5

ROSEO JOC

1,2

ASTRA MAN

0,8

DOGUM KOLAYLIGI ASTRE MAN

93

CONECTAR

92

BISHOP

92

AKSEL MAN

92

EHMAN ISY

91

www.reproturk.com.tr

EHMAN ISY

1,8

DUGA ISY

1,8

CITROEN

1,7

TROLLY TR

1,1

CONECTAR

0,9


.

özellikler Tıp Özelliği Bakımından Fransa Puanlama Sisteminin Bazı Ülkelerdeki Karşılığı (KAYNAK:USDA 05/06) FRANSA +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 AMERİKA +3,32 +2,54 +1,43 +0,70 0,11 0,80 -1,74 İTALYA +3,30 +2,30 +1,30 +0,30 -0,70 -1,70 -2,70 KANADA +15 +10 +5 0 -5 -10 -15 HOLLANDA

91

95

99

103

107

111

115

ALMANYA

66

76

88

100,4

113

125

132 +3,47

İSPANYA

-2,53

-1,53

-0,53

+0,47

+1,47

+2,47

DANİMARKA

85

90

95

100

105

110

115

AVUSTRALYA

-1,82

-1,20

-0,58

+0,04

+0,66

+1,28

+1,90

Doğum Kolaylığı Fransa

Usa

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

13% 12% 12% 11% 10% 9% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 4%

Dayanıklılık Bakınından Fransa Puanlama Sisteminin Bazı Ülkelerdeki Karşılığı (KAYNAK:USDA 07/07) FRANSA

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

AMERİKA

-7,07

-5,11

-3,14

-1,18

+0,78

+2,75

+4,71

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+2,58

+2,73

+2,86

+3,00

+3,14

+3,28

+3,42

HOLLANDA

91

92

96

100

104

108

115

ALMANYA

73

81

91

100

109

119

128

İTALYA KANADA

İSPANYA

+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

DANİMARKA

85

90

95

100

105

110

115

Fertilite Bakımından Fransa Puanlama Sisteminin Bazı Ülkelerdeki Karşılığı (KAYNAK:USDA 07/07) FRANSA AMERİKA İTALYA KANADA HOLLANDA ALMANYA İSPANYA DANİMARKA

-3

-2

+1

0

-1

+2

+3 +3,97

-3,35

-2,68

-1,35

-0,02

-1,31

+2,64

/

/

/

/

/

/

/ 75%

57%

60%

63%

66%

69%

72%

90

92

96

100

104

108

112

79

83

93

100

108

116

122

-3,41

-2,25

-1,09

+0,10

+1,23

+2,39

+3,20

85

90

95

100

105

110

115

Somatik Hücre Bakımından Fransa Puanlama Sisteminin Bazı Ülkelerdeki Karşılığı (KAYNAK:USDA 07/07) FRANSA

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

AMERİKA

+3,56

+3,39

+3,21

+3,04

+2,87

+2,69

+2,52

İTALYA

+1,23

+2,23

+3,23

+4,23

+5,23

+6,23

+7,23

KANADA

+3,44

+3,31

+3,17

+3,03

+2,89

+2,75

+2,61

HOLLANDA

91

94

97

100

103

106

109

ALMANYA

73

80

90

100

110

120

127

İSPANYA

-3

-2

-1

0

+1

+2

+3

DANİMARKA

85

90

95

100

105

110

115

Puanlama ÖZelliklerinin Dağılımı (KAYNAK: INRA/IF 05/07) ÖZELLİKLER

% % Boğa >1" Boğa >1,5"

% Boğa >2"

MEME

14,8%

5,1%

1,6%

KAPASİTE

17,3%

8,5%

3,2%

AYAK&BACAK

10,6%

3,2%

0,8%

TİP

15,7%

6,6%

2,4%

ALMANYA

73

80

90

İSPANYA

-3

-2

-1

DANİMARKA

85

90

95

Süt Artışı Bakımından Ülkeler(KAYNAK:E-IBL N2008-2) FRANSA

EBV kg

0

1000

1500

2000

2500

AMERİKA

EBV kg

746

1291

1836

2381

2926

İTALYA

PTA Ibs

437

924

1410

1897

2383

KANADA

EBV kg

496

940

1385

1929

2274

HOLLANDA

EBV kg

930

1322

1714

2106

2498

ALMANYA

EBV kg

493

902

1312

1721

2131

İSPANYA

EBV kg

595

950

1303

1657

2010

DANİMARKA

EBV kg

106

114

122

130

138

AVUSTRALYA

EBV kg

447

737

1027

1317

1607

1

22


HOLSTEIN INDEKS 0

10

AVUSTRALYA(APR) 13 FRANSA(ISU) 12,5 YENİ ZELANDA(BW) 10 İSVEÇ(TMI) 10 DANİMARKA(S-indeks) 9 İRLANDA(EBI) 8 HOLLANDA(DPS) 6 ALMANYA(RZG) 5 5 BELÇİKA(INET) 0 JAPONYA(NTP) 0 İSPANYA(ICO) 0 İNGİLTERE(PLI) İTALYA(PFT) 0 10 KANADA(LPI) 0 3 0 İSVİÇRE(ISEL) 0 ABD(TPI) 0 0 ABD(NM) 0 9 G.AFRİKA(BVI) 0 İNGİLTERE(TOP) 0 8 0

20

7 0 12,5 0 18 12 15

DANİMARKA(S-İndeks) İSVEÇ(TMI) İNGİLTERE(TOP) FRANSA(ISU) G.AFRİKA(BVI) ABD(NM) ALMANYA(RZG) İSVİÇRE(ISEL) ABD(TPI) KANADA(LPI) İTALYA(PTF) YENİ ZELANDA(BW) HOLLANDA(DPS) AVUSTRALYA(APR) İNGİLTERE(PLI) İSPANYA(ICO) İRLANDA(EBI) JAPONYA(NTP) BELÇİKA(INET)

4

38

67

75

23 24

36 37,5 38 39 40 41

YAĞ

17

0 10

3 25 25 25 34

22 14

25 14

17 20 14

55

56 58

17 14 14 12

18 10

MEME SAĞLIĞI

www.reproturk.com.tr

22 10

28

13 14

8 8 5 0 2

35%

40

80

2

12,5

8

FERTİLİTE

90

9

37 14 11 25 15 5 28 28 32 23 0 8 0 10 3 12 10 0 7 0 11

0 0 0

DAYANILIKLIK

15

23

75

DAYANILIKLIK

TİP

70

6 12,5

25 10 16

41 43 45 46 48 51

YAĞ

60

6 12,5

28 11 37 40

23

PROTEİN

50

23 23 32

100

12 0 12,5 0 8 6 6 23 12

18

20

15

16 17

40

67

11 11

14

SAĞLIK VE YÖNETİM ÖZLLİKLERİ

11 5

90

5

24 23

10

36

30

80

8

39

20

70

48 10

45

MEME SAĞLIĞI

10

46

41

41

PROTEİN 23

40

60

17 12,5

23 19 58

43

0

50

51 37,5

56 55 0

40

0

11

0

FERTİLİTE

0

30

100

19 8

12,5 9 5 10 13 8 8

18 6 11 13 23 34 25 25 25

SAĞLIK VE YÖNETİM ÖZLLİKLERİ

0 12,5 0 0 0 4 5 0 0 100 3 00 10 00 0 0 0 00 0


eel lee cc tti is sby by

I A FF RRAANN C EC E E RE SR SI A

The moting adviser

The moting adviser

TEKNİK ÖZELLİKLER KULLANIM KOLAYLIĞI

UYARLANABİLİR

Selectis, hayvanları puanlama ve eșleștirme de boğa seçmek için mobil bir çözümdür. PDA (Cep Bilgisayarı) ile yapılan puanlama,bir dizüstü bilgisayara aktarıldıktan sonra internet üzerinden INTERBULL'un resmi kayıtları esas alınarak otomatik olarak eșletirme yapılır.

Selecits'in kullanıldığı ülke koșullarına göre ama motorları auarları yapılarak eșleștirme yapabilir. Böylece özgürce eșleștirme yapabilir ve istediğiniz boğaları seçebilirsiniz.

GÜVENİLİRDİR Selectis, 6 yıllık bir çalıșma ile Fransa ve Dünya çapında binlerce inekte denenerek kullanıcıya sunulmuștur. Ayrıca internet üzerinden anında size çözümler sağlayabilir ve sizi sonuca ulaștırabilir. Selectis' de yaptığınız eșleștirmeler ve girdiğiniz bilgiler sisteme otomatik olarak kaydedilir ve yedeklenir.

ÜRETİMSEL ÖZELLİKLER INBREEDING(Aynı Soydan Çiftleștirme) Selectis fonksiyonel özellikleri ve 5 kriteri dikkate alır. Bunlar:

Selectis, kendi veritabanı sayesinde, sürülerin ekonomik kayıplarını ve aynı soydan çiftleștirme risklerini en aza indirir ve kan yakınlığını önler.

Kalça Genișliği, Meme Derinliği, Asıcı Ligament, Meme Yüksekliği, Lokomosyon 'dur.

Selectis, size eșleștirmede tarafsızlık sağlayarak sürünün kazanç ve karlılığını arttırmaya, genetik ilerleme hızlandırmaya yardımcı olurken sizin değerli çalıșma zamanı kaybetmenizi de önler.

Bu skorlama sistemi ile tam ve güvenilir bir eșleștirme sağlanmıștır. İneklerde çiftleșme için boğaları seçer ve gelecek için uzun ömürlü, verimli karlı ve fertil bir sürü olușturur. Selectis sayesinde genel optimize, genetik bir sürü olușturur ve karlılığınızı artırırsınız.

GENETİK İLERLEME

FONKSİYONEL İLERLEME Selectis, benzersiz sistemi ile fonksyonel özellikler olan mastitis, dayanıklılık,sağlık ve en önemli verim olan FERTİLİTE'yi ön planda tutarak, bu değerleri yükselterek ekonomik kazanç sağlamanıza yardımcı olur.

İNDEKSLEME Selectis indeksleri, 5 morfoloji puanına ve üretim verileri temeli üzerine eșleștirme yaparak sürünüzün genetiği için tarafsız bir eșleștirmeye yardımcı olur.


Profile for Ahmet Daşkın

Reprogen katalog 2017  

Reprogen katalog 2017  

Profile for reprogen
Advertisement