Page 1


COMISIA EUROPEANĂ

Manuscris completat în decembrie 2012 36 pp.- 17.6 x 25 cm © Uniunea Europeană Reproducerea este autorizată doar în condițiile menţionării sursei.

Tipărită în România


Cuprins Cuvânt Înainte …………………………………………………………………………………… 4 1. CENTRELE DE INFORMARE EUROPEANĂ Europe Direct ………… 5 2. Echipa Europa - Team Europe

………………………………………………… 8

3. Centrele De Documentare Europeană 4. NUMĂR VERDE EUROPE DIRECT 5. Ecc - Net

………………………………………………… 13

………………………………………………………………………………………… 14

6. Enterprise Europe Network 7. Euraxess 8. Eures

…………………………… 11

……………………………………………… 15

………………………………………………………………………………………… 18

………………………………………………………………………………………………… 20

9. Eurodesk

………………………………………………………………………………………… 23

10. Euroguidance ………………………………………………………………………………… 24 11. Europass

………………………………………………………………………………………… 25

12. Eurydice …………………………………………………………………………………………… 26 13. Naric

………………………………………………………………………………………………… 27

14. Solvit

……………………………………………………………………………………………… 28

15. Your Europe Advice (Yea)

……………………………………………………… 29

16. Centrul De Informare Pe Instrumente Structurale

.. 30

17. Punctul Europa Pentru Cetăţeni ………………………………………… 31 18. Punctul De Contact Cultural 19. Media Desk România

……………………………………………… 33

………………………………………………………………… 34

–3–


Cuvânt înainte Cetăţenia europeană şi drepturile conferite de aceasta reprezintă unul dintre principalii piloni ai Uniunii Europene. Cu ocazia celei de a douăzecea aniversări de la crearea acestui concept prin intermediul Tratatului de la Maastricht, la 1 noiembrie 1993, Comisia Europeană a propus ca anul 2013 să fie desemnat drept „Anul european al cetăţenilor”. În cei 20 de ani de la crearea cetăţeniei europene, s-au înregistrat progrese reale cu un impact direct asupra vieţilor a milioane de persoane, iar obiectivul Comisiei este de a se asigura că sunt eliminate restul de obstacole cu care se confruntă cetăţenii atunci când îşi exercită drepturile pe întreg teritoriul Uniunii. Cetăţenii României, în calitate de cetățeni europeni, au drepturi şi obligații specifice despre care trebuie să fie informaţi permanent şi cu date de actualitate. Pentru a atinge acest obiectiv într-o manieră directă şi eficientă, Comisia Europeană a înfiinţat o serie de servicii, în parteneriat cu mai mulţi actori din statele membre, servicii care interacţionează cu publicul la nivel naţional, regional şi local, răspunzând cererilor de informaţii sau asistenţă. În prezenta broşură am reunit toate rețelele, punctele şi serviciile de informare şi asistenţă finanțate de Uniunea Europeană care funcţionează în prezent pe teritoriul României, dar şi în celelalte state membre. Fiecare dintre acestea oferă asistenţă personalizată într-un anumit domeniu, răspunzând întrebărilor legate atât de aspecte generale ale Uniunii Europene cât şi de aspecte specifice precum mutarea într-o altă ţară din Europa, găsirea unui loc de muncă, studiul într-o altă ţară, obţinerea de fonduri europene, găsirea unui partener de afaceri sau drepturile consumatorului european. Pentru cei care doresc consiliere sau sprijin în zona în care locuiesc, această broşură va fi de un real folos, oferind date relevante şi contacte utile în ceea ce privește Reţelele de informare şi asistenţă ale Uniunii Europene. Încurajăm pe toţi cetăţenii, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă, să utilizeze această broşură şi să intre în legătură cu cel mai apropiat centru de informare. Niculae Idu Șeful Reprezentanței Comisiei Europene

–4–


1. Centrele de informare europeană Europe Direct

CETĂţENI

despre: Rețeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetățenilor şi comunicarea cu aceştia la nivel local. Rețeaua funcționează în toate statele membre ale Uniunii şi este alcătuită din Centrul de Contact Europe Direct şi din trei rețele care acționează la nivel local: Centre de Informare Europe Direct, Centre de Documentare Europeană şi membrii Team Europe. Reţeaua Centrelor de informare europeană Europe Direct În România, în perioada 2013-2017 Rețeaua Centrelor Europe Direct este reprezentată de 31 de Centre al căror scop principal este diseminarea de informații despre politicile şi programele Uniunii Europene şi furnizarea de feedback de la nivel local către instituțiile Uniunii. Centrele au un rol proactiv în stimularea dezbaterilor şi dialogului cu publicul general, fiind un punct de prim contact cu informația europeană pentru publicul local. Centrele se adresează tuturor cetățenilor care caută informații europene şi îşi propun anual o serie de activități în funcție de prioritățile de comunicare ale Comisiei, obiectivul lor fiind de a deveni mai active în eforturile lor de comunicare şi de apropiere de cetățean. Rețeaua este coordonată la nivel național de Reprezentanța Comisiei Europene şi beneficiază anual de formare profesională şi de o platformă de comunicare şi resurse online. Centrele reprezintă principalii parteneri locali pentru activitățile de comunicare locale ale Reprezentanței. Centrele de informare europeană Europe Direct • oferă informații, asistență şi răspunsuri către publicul larg cu privire la întrebări despre legislația, politicile sau programele de finanțare ale Uniunii; • organizează la nivel local activități şi evenimente de comunicare pe teme europene; • comunică instituțiilor Uniunii reacțiile publicului local sub formă de întrebări, opinii şi sugestii; • oferă acces gratuit şi asistență către paginile web ale instituțiilor Uniunii Europene şi alte resurse europene online; • pune la dispoziție publicații şi broşuri pe subiecte europene; • promovează dezbateri locale despre activitatea şi politicile Uniunii Europene. Structurile-gazdă ale celor 31 de Centre EuropeDirect au fost selectate în urma unui apel pentru propuneri desfăşurat în 2012, în vederea obținerii unor granturi cu valoare între 12.000-20.000 euro anual.

Grup ţintă: Publicul larg.

Ştiaţi că? În anul 2012, cele 31 de Centre au organizat 580 de evenimente locale, au stabilit peste 50.000 de contacte personale, au răspuns la 9.000 de apeluri telefonice şi la peste 10.000 de e-mailuri.

info de contact: Ioana Marchiş Reprezentanţa Comisiei Europene tel: +4021 203 54 92 e-mail: ioana.marchis@ec.europa.eu web: www.europedirectromania.eu

–5–


Centrul de Informare Europe Direct Alba Fundația PAEM Alba Str. Bucovinei, nr. 6, cod 510097, Alba Iulia, jud. Alba Coordonator: Andreea Groza Tel: +40258 831 999 +40258 818 488 E-mail: europedirect@apulum.ro Web: www.europedirect-albaiulia.ro

Centrul de Informare Europe Direct Bucureşti Institutul European din România Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9, cod 030016, sector 3, București Coordonator: Diana Iulia Filip Tel: +4021 314 26 66 E-mail: ier@ier.ro Centrul de Informare Europe Direct Buzău Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Buzău Str. Unirii, bl. 2B, parter, cod 120278, Buzău, jud. Buzău Coordonator: Uţă Alexandru Tel: +40238 414 719 +40238 726 357 E-mail: europedirectbuzau@cciabuzau.ro Web: http://www.cciabuzau.ro/europedirectbuzau

Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru Alba Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru Str. Decebal, nr. 12, cod 510093, Alba Iulia, jud. Alba Coordonator: Monica Jorj Tel: +40358 403 121 E-mail: europedirect@adrcentru.ro Web: http://europedirect.adrcentru.ro Centrul de Informare Europe Direct Arad Consiliul Local al Municipiului Arad, Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Bd. Revoluţiei, nr. 85-87, cod 310130, Arad, jud. Arad Coordonator: Alina Mrejeru Tel: +40257 283 134 E-mail: europedirectarad@yahoo.com Web: www.europedirectarad.ro Centrul de Informare Europe Direct Argeş Biblioteca Județeană „Dinicu Golescu” Argeș Str. Victoriei, nr. 18, cod 110017, Piteşti, jud. Argeş Coordonator: Mihaela Voinicu Tel: +40248 223 080 E-mail: europearges@gmail.com Web: www.edarges.ro Centrul de Informare Europe Direct Bacău Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Str. Spiru Haret, nr. 8, cod 600114, Bacău, jud. Bacău Coordonator: Doina Cmeciu Tel: +40234 530 255 E-mail: europedirectbacau@gmail.com Web: http://www.europedirectbacau.ro/ Centrul de Informare Europe Direct Bistriţa Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud Str. Petre Ispirescu, nr. 15 A, cod 420081, Bistriţa, jud. Bistrița-Năsăud Coordonator: Monica Mureşan Tel: +40263 230 640 +40263 210 039 E-mail: europedirect@cciabn.ro Web: http://www.europedirectbistrita.ro/

Centrul de Informare Europe Direct Transilvania de Nord, Cluj-Napoca Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest Str. Sextil Puşcariu, nr. 2, cod 400111, Cluj-Napoca, jud. Cluj Coordonator: Lia Valendorfean Tel: +40264 431 550 +40264 439 222 E-mail: europedirect@nord-vest.ro Web: http://europedirect.nord-vest.ro/ Punct de informare Europe Direct Transilvania în incinta Prefecturii Cluj, Bd. 21 decembrie 1989, nr. 58, cod 400094, Cluj-Napoca Centrul de Informare Europe Direct Comăneşti Primăria Comănești Str. Republicii, nr. 66, cod 605200, Comăneşti, jud. Bacău (sediul bibliotecii) Coordonator: Narcis Jitaru Tel: +40234 370 401 E-mail: europedirectcomanesti@yahoo.com Web: http://www.europedirectcomanesti.ro/ Centrul de Informare Europe Direct Craiova Asociația Mereu pentru Europa Str. Nicolae Julea, nr. 3, cod 500025, Craiova, jud. Dolj Coordonator: Daniel Neagoe-Băcanu Tel: +40351 176 824 +40351 176 825 E-mail: europedirect_craiova@mpe.ro Web: www.europedirect.mpe.ro Centrul de Informare Europe Direct Făgăraş Camera de Comerț și Industrie Brașov Str. D-na Stanca, bl.1, parter, cod 505200, Făgăraş, jud. Braşov Coordonator: Gabriel Vâju Tel: +40268 212 461 +40368 436 175 E-mail: info@edfagaras.ro Web: www.edfagaras.ro Punct de informare Europe Direct Făgăraș, la Brașov în incinta Camerei de Comerț și Industrie Brașov – parter, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20. Program: luni-vineri 10:00-12:00

Centrul de Informare Europe Direct Botoşani Asociația pentru Protecția Consumatorilor Botoșani Str. Armeană, nr. 1 (Piaţa Centrală – Hala de fructe), cod 710345, OP Botoşani 1, Botoşani, jud. Botoşani Coordonator: Radu Căjvăneanu Tel: +40231 517 343 E-mail: europedirectbotosani@gmail.com Web: www.europedirectbotosani.ro Centrul de Informare Europe Direct Brăila Asociația „Centrul de Informare și Documentare pentru Integrare Europeană și Dezvoltare Durabilă” Brăila Vila Lăcrămioara, Aleea Centrală, cod 817026, Lacu Sărat, jud. Brăila Coordonator: Adriana Marchidanu Tel: +40239 652 707 E-mail: europedirectbraila@gmail.com Web: www.infocid.ro/e-direct Punct de informare Europe Direct Brăila în incinta complexului comercial Promenada Mall Brăila Str. Principală, nr. 4, cod 817027, sat Vărsătura, comuna Chiscani, jud. Brăila Tel: +40239 652 707 Fax: +40239 652 706

Centrul de Informare Europe Direct Galaţi Consiliul Județean Galați Str. Eroilor, nr. 7B, cod 800119, Galaţi, jud. Galaţi Coordonator: Camelia Epure Tel: +40236 410 530 E-mail: cie_galati@yahoo.com Web: http://www.cjgalati.ro/index.php/europe-direct Centrul Europe Direct Gorj Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj Str. Calea Eroilor, nr. 23, cod 210135, Târgu-Jiu, jud. Gorj Coordonator: Elena-Mariana Angheluță Tel: +40253 214 904 E-mail: europedirectgorj@yahoo.com Web: www.cedgorj.ro

––66––


Centrul de Informare Europe Direct Iaşi Asociația pentru Ecologie și Dezvoltare Durabilă Iaşi Str. Păcurari, nr. 85, cod 700515, Iaşi, jud. Iaşi Coordonator: Paul Matei Tel: +40232 260 122 +40232 417 318 E-mail: office@eudirect.ro Web: www.eudirect.ro Centrul de Informare Europe Direct Maramureş Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian, nr. 9-16, cod 430212, Baia Mare, jud. Maramureş Coordonator: Margareta Căpîlnean Tel: +40262 224 870 E-mail: europedirect@cdimm.org marga@cdimm.org Web: www.europedirect.cdimm.org Centrul de Informare Europe Direct Mizil Primăria Orașului Mizil Str. Mihai Bravu, nr. 85, Mizil, cod 105800, jud. Prahova Coordonator: Tiberiu Rânceanu Tel: +40244 250 602 E-mail: europedirect_mizil@yahoo.com Web: http://europedirect-mizil.ro/ Centrul de Informare Europe Direct Harghita Forumul Tânăr din Odorhei Str. Kossuth Lajos, nr. 20, cod 535600, Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita Coordonator: Somogyi Attila Tel: +40266 213 371 E-mail: edo@uff.ro Web: http://edo.org.ro/ Centrul de Informare Europe Direct Agora Oradea Nord-Vest Universitatea Agora Oradea Piaţa Tineretului, nr. 8, cod 410526, Oradea, jud. Bihor Coordonator: Alina Angela Manolescu Tel: +40259 427 398 E-mail: info@europedirect-agoraoradea.ro Web: http://www.edoradea.ro Centrul de Informare Europe Direct Ploiești Camera de Comerț și Industrie Prahova Str. Cuza Vodă, nr. 8, cod 100010, Ploiești, jud. Prahova Coordonator: Luana-Magdalena Teodorescu E-mail: europedirectploiesti@cciph.ro Web: http://www.europadirectploiesti.ro Centrul de Informare Europe Direct Nord-Est, Piatra Neamţ Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Str. Locotenent Drăghescu, nr. 9, cod 610125, Piatra Neamţ, jud. Neamţ Coordonator: Roxana Pintilescu Tel: +40233 222 432 +40233 218 071 E-mail: europedirect@adrnordest.ro Web: http://www.adrnordest.ro/index.php?page=centru_ED Centrul de Informare Europe Direct Sfântu Gheorghe Consiliul Județean Covasna Str. Kossuth Lajos, nr. 10, cod 520009, Sfântu Gheorghe, jud. Covasna Coordonator: Toth Szabolcs Barnabás Tel: +40267 313 335 +40367 800 740 E-mail: europa@cjcv.ro Web: http://www.edcovasna.ro/

Centrul de Informare Europe Direct Slatina Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor EUROPROJECT Str. Mihai Eminescu, nr. 35, cod 230116, Slatina, jud. Olt Coordonator: Crina Jurj Tel: +40249 420 098 E-mail: europedirect@europroject.org.ro Web: www.europedirect-slatina.ro Centrul de Informare Europe Direct – „Bucovina” Suceava Asociația Grupul Ecologic de Colaborare - GEC Bucovina Str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, parter, cod 720066, Suceava, jud. Suceava Coordonator: Angela Ioanovici Tel: +40230 523 810 +40230 523 365 E-mail: gecbucovina@rdslink.ro Centrul de Informare Europe Direct Târgovişte Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu” Dâmbovița Str. Stelea, nr. 2, cod 130018, Târgovişte, jud. Dâmboviţa Coordonator: Cătălin Vlăduţ Andreescu Tel: +40245 612 316 E-mail: office@bjdb.ro Web: www.edtargoviste.ro Centrul de Informare Europe Direct Târnave Primăria Sângeorgiu de Pădure Str. Nicolae Bălcescu, nr. 11, cod 547535, Sângeorgiu de Pădure, jud. Mureş Coordonator: Istvan Menyhart Tel: +40265 578 082 E-mail: edirect_tarnave@yahoo.com Web: http://www.edtarnave.eu/ Centrul de Informare Europe Direct Timișoara Fundația Student Plus Bd. Take Ionescu, nr. 40, cod 300042, Timișoara, jud. Timiș Coordonator: Valentin Lucian Ciorba Tel: +40371 111 201 +40256 431 566 E-mail: info@europedirect-tm.ro Web: www.europedirect-tm.ro Centrul de Informare Europe Direct Vaslui Consiliul Județean Vaslui Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25, Vaslui, jud. Vaslui Coordonator: Mihaela Chircu Tel: +40235 361 652 +40235 361 096 E-mail: centrueuropa@consiliu.vaslui.ro Web: http://europedirect.cjvs.ro/ Centrul de Informare Europe Direct Vâlcea Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea Str. Carol I, nr. 26, cod 24017, Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea Coordonator: Dana Rădulescu Tel: +40350 424 540 +40250 739 221 E-mail: bibliotecavl_cic@yahoo.com europedirect.valcea@yahoo.com Web: http://cicvalcea.ro

–7–


CETĂţENI

2. echipa europa team europe

despre: Team Europe este rețeaua de conferențiari independenți a Comisiei Europene. Membrii săi, jurişti, consultanți, profesori universitari ş.a., sunt experți în afaceri europene şi cunoscători ai limbilor de lucru ale instituțiilor europene. Cei peste 20 de experți în instituții şi politici europene, reuniți în rețeaua Team Europe România, stimulează dezbaterea publică pe teme legate de Uniunea Europeană, integrarea europeană, instituții şi politici comunitare.

Grup ţintă: Cetățenii interesați de teme legate de UE, integrare europeană, instituții, politici comunitare, dezvoltare regională, dezvoltare rurală, coeziune economică şi socială, dreptul comunitar, dreptul muncii, politici culturale, management cultural etc.

Ştiaţi că? Membrii Team Europe inițiază evenimente şi participă, în calitate de vorbitori sau moderatori, la conferințe, dezbateri, seminarii etc. unde promovează interacțiunea cu cetățenii şi sunt prezenți în massmedia națională şi locală cu interviuri şi articole pe teme europene.

info de contact:

ramona fieru Reprezentanţa Comisiei Europene tel: +4021 203 54 41 e-mail: ramona.fieru@ec.europa.eu te/alba-iulia Asociaţia „Sprijiniţi Copiii” Maria Ilea tel: +40258 813 800 e-mail: ileafloaremaria@yahoo.com Dezvoltare socială, Resurse umane, Educație şi formare profesională.

TE/Braşov Agenţia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP)-Oficiul judeţean Braşov Marius Ciprian Toth Director

tel: +40722 470 009 e-mail: mariustoth@hotmail.com Managementul proiectelor, Aspecte generale ale UE (instituții, istorie, politici, strategia Lisabona), Politica de coeziune, Politica agricolă comună. TE/Bucureşti Centrul pentru Jurnalism independent Ioana Avădani Director executiv tel: +4021 311 13 75 mobil: +40723 508 278 e-mail: ioana@cji.ro Mass-media (Media development, Libertatea presei, Liberul acces la informații, Relații cu presa, advocacy). TE/Bucureşti Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Iordan Bărbulescu Prof. univ. dr. fax: +4021 318 08 91 tel: +4037 144 50 76 e-mail: iordanbarbulescu@yahoo.com Politicile Uniunii Europene, Evaluarea programelor şi politicilor publice europene, Instituții ale Uniunii Europene şi Procesul decizional în Uniunea Europeană.

–8–


TE/Bucureşti Deloitte Consultanță SRL Alexandru Valeriu Binig Director Tel: +4021 207 54 31 E-mail: abinig@deloittece.com Politica energetică, Piaţa de electricitate, Investiţii, privatizări în domeniul energetic. TE/Bucureşti Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Monica Ileana Alexandra Calotă Director Tel: +4021 610 46 28 E-mail: monica.calota@anpcdefp.ro Educaţie, Formarea formatorilor, Management educaţional, Managementul resurselor umane, Management de proiect, Programe comunitare în educaţie, Formare profesională și tineret, Politici publice în educație din perspectiva UE. TE/Bucureşti Institutul European din România Gabriela Drăgan Director general Tel: +4021 319 19 90 E-mail: gabriela.dragan@rei.ase.ro gabriela.dragan@ier.ro gabriela.dragan@yahoo.com Integrare economică europeană, Politici comune ale UE (politica de coeziune, politica în domeniul concurenţei etc.), Extindere. TE/Bucureşti Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale Cătălin Ghinăraru Secretar ştiinţific Tel: +40724 001 179 E-mail: ghinararu@incsmps.ro Ocuparea forţei de muncă şi sisteme de formare profesională a adulţilor, Sistemele de pensii, Macroeconomie, Incluziune socială şi indicatori sociali. TE/București Expert Forum Sorin Ioniță Membru EFOR Tel: +4021 211 74 00 E-mail: sorin.ionita@expertforum.ro Web: www.expertforum.ro http://expertforum.ro/sorin-ionita Dezvoltare regională, Transport-Energie, Mediu-Agricultură, Management public, Reforma administrației publice, dezvoltare şi politici locale, Descentralizare TE/București Institutul European din România Gilda Luiza Truica Șef Serviciu marketing și comunicare Tel: +4021 314 26 96/int.132 E-mail: gilda.truica@ier.ro gilda.truica@gmail.com Politicile și instituțiile UE, Relațiile Externe ale UE, Politica de securitate a UE, Relațiile trans/atlantice.

TE/Bucureşti Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România Cristina Mănescu Director executiv Tel: +4021 323 42 92 E-mail: cristina.manescu@ceed-romania.org Dezvoltarea sectorului IMM, Managementul proiectelor, Dezvoltare economică şi socială. TE/București Academia de Studii Economice (ASE) Dumitru Miron Prof. dr. univ. Tel: +4021 319 20 23 E-mail: dumiron@ase.ro Economie internațională, Integrare economică europeană, Comerț internațional, Mediu european de afaceri. TE/Bucureşti Universitatea „Politehnica” din Bucureşti Cezar Scarlat Doctor în management, prof. univ., Visiting Professor la universităţi din Belgia şi Finlanda. Mobil: +40722 290 760 E-mail: cezarscarlat@yahoo.com Antreprenoriat, Dezvoltarea afacerilor, Strategie organizaţională, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Dezvoltare economică locală şi regională, Managementul proiectelor, Marketing, Managementul crizei, Managementul schimbării. TE/București Școala Națională de Studii Politice și Administrative Nicolae Toderaș Lect. univ. dr. Mobil: +40745 068 900 E-mail: nicktod@yahoo.com Politicile Uniunii Europene, Politici educaționale, Evaluarea programelor și politicilor publice europene. TE/Bucureşti Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept Nicolae Voiculescu Prodecan Tel: +4021 332 09 60; Mobil: +40722 719 885 E-mail: nicuvoiculescu@yahoo.com Dreptul comunitar şi Dreptul muncii. TE/Cluj-Napoca Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest Claudiu N. Coşier Director general Tel: +40264 431 550 E-mal: claudiu.cosier@nord-vest.ro Politici regionale, Dezvoltarea sectorului privat şi întreprinderi mici şi mijlocii, Coeziune economică şi socială, Economie.

–9–


TE/Cluj-Napoca Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Studii Europene Mircea Maniu Şeful Catedrei de Managementul Instituţiilor Europene Tel: +40264 405 300 E-mail: mmaniu@euro.ubbcluj.ro Macroeconomie, Politici economice, Dezvoltare regională, Comunicare de afaceri, PR.

TE/Cluj-Napoca Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice și Gestiunea Afacerilor Maria Vincze Profesor universitar, conducător de doctorat Tel: +40264 543 059 +40264 542 527 E-mail: vinczefey@yahoo.com maria.vincze@econ.ubbcluj.ro Dezvoltare rurală, Politici agricole.

TE/Constanţa Associated Group Communications Ileana Gugoaşă Consultant Tel: +  40241 551 992 +40341 458 568 E-mail: ileanagugoasa@yahoo.com ileana.gugoasa@agc.ro Dezvoltare regională, Fonduri structurale şi fonduri de coeziune, Administraţie locală, Politici publice și strategii de dezvoltare locală, Managementul proiectelor, Mediu și schimbări climatice.

TE/Craiova Horisont-Amba Danmark Gabriel Vîrtopeanu Director pentru Europa de Est Tel: +40251 418 882 E-mail: gabrielvartopeanu@yahoo.com Coordonare, monitorizare, implementare proiecte, Dezvoltare parteneriate cu actorii sociali publici/ privați.

TE/Iaşi Asociaţia „Alternative Sociale” Cătălin Luca Director executiv Tel: +40332 405 476 E-mail: cluca@alternativesociale.ro cluca2007@gmail.com Reforma justiţiei, Migraţia pentru muncă şi Protecţia copilului. TE/Iaşi Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie şi Administrare a Afacerilor Gabriela Carmen Pascariu Prof. univ. dr., coordonator al Centrului de Studii Europene şi al Centrului de Documentare Europeană al Universităţii Tel: +40232 201 318 E-mail: gcpas@uaic.ro Economia integrării europene, Politici europene (politica de coeziune; politici europene de dezvoltare durabilă şi dezvoltare durabilă în turism; politica europeană de vecinătate), Dezvoltare regională. TE/Piatra Neamţ Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Georgeta Smădu Director, Direcţia Planificare, Programare Coordonator al Polului de Creştere Iaşi Tel: +40233 222 432 +40745 616 723 E-mail: gsmadu@adrnordest.ro georgeta_smadu@yahoo.com Planificare regională și locală, Management de proiect, Fonduri structurale, Programul Operațional Regional, Dezvoltare urbană: poli de creştere, poli de dezvoltare, centre urbane. TE/Timişoara Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest Sorin Maxim Director general Tel: +40256 491 981 E-mail: sorin.maxim@adrvest.ro Dezvoltare regională. TE/Timişoara Institutul Intercultural Timişoara Corina Răceanu Manager de proiect Tel: +  40256 498 457 +40256 497 178 E-mail: corina.raceanu@gmail.com corina.raceanu@intercultural.ro Politici culturale, Management cultural.

– 10 –


3. Centrele de documentare Europeană

STUDENţI

despre: Centrele de Documentare Europeană (CDE) funcționează în cadrul universităților şi al institutelor de cercetare şi pun la dispoziția studenților şi a specialiştilor informații aprofundate în domeniul legislației, politicilor şi instituțiilor Uniunii Europene. În cadrul CDE găsiți publicații în toate domeniile care țin de construcția europeană precum şi sprijin pentru accesarea online a informației europene specializate. Cele 20 de Centre de Documentare Europeană promovează şi consolidează studiul şi cercetarea în domeniul integrării europene.

Grup ţintă: Studenții şi specialiştii care lucrează cu aceştia.

Ştiaţi că? Împreună cu centrele de informare Europe Direct şi cu rețeaua de experți în politici europene Team Europe, Centrele de Documentare Europeană reprezintă principalii parteneri ai Comisiei Europene în comunicarea europeană la nivel local – ele vorbesc în numele Comisiei, ascultă în numele acesteia, devenind canalele prin care cetățenii îşi transmit opiniile şi preocupările către Comisie. Prin publicațiile europene pe care le primesc sau le procură prin intermediul Comisiei Europene, precum şi prin alte activități de informare şi formare, ele aduc o cantitate enormă de informații legate de ideile, propunerile, evenimentele, legislația şi acțiunile instituțiilor europene în mijlocul preocupărilor tinerilor.

info de contact:

tel: +40262 276 305 fax: +40262 276 153 e-mail: lauravrg@yahoo.co.uk web: http://biblioteca.ubm.ro www.ubm.ro Camera de Comerţ şi Industrie Braşov Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Sorina Blejan Punct de informare Europe Direct Braşov Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, parter, cod 500173, Braşov tel: +40268 547 073 fax: +40268 547 077 e-mail: sorina.blejan@ccibv.ro web: www.ccibv.ro

ramona fieru Reprezentanţa Comisiei Europene tel: +4021 203 54 41 e-mail: ramona.fieru@ec.europa.eu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău Centrul de Documentare Europeană Bacău Coordonator: Cecilia Anghel Str. Mărăşeşti, nr. 157, cod 600115, Bacău tel: +40234 542 411 fax: +40234 545 753 e-mail: cecilia.anghel@ub.ro cecilia.anghel@yahoo.com web: www.ub.ro Biblioteca Centrului universitar nord, Baia mare Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Laura Varga Str. Victoriei, nr. 76, cod 430122, Baia Mare, jud. Maramureş.

Academia de Studii Economice Bucureşti Biblioteca Centrală Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Assoc. prof. univ. dr. Liviu Bogdan Vlad Piața Romană, nr. 6, sector 1, cod 010374, Bucureşti tel: +4021 319 19 00/01, int. 439 fax: +4021 319 18 99 e-mail: liviubogdanvlad@biblioteca.ase.ro web: www.biblioteca.ase.ro/cde

– 11 –


Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din Bucureşti Centrul de Documentare Europeană „Robert Schumann” Coordonator: Ștefania Mazilu Str. Boteanu, nr. 1, cod 010027, Bucureşti Tel: +4021 312 01 08 Fax: +4021 312 01 08 E-mail: stefania.mazilu@bcub.ro Web: www.bcub.ro

Universitatea „Danubius” din Galaţi Centrul de Documentare Europeană EuroInfoGhid Coordonator: Lect. univ. dr. Gabriela Marchiş Bd. Galaţi, nr. 3, cod 800654, Galaţi Tel: +40372 361 186 +40372 361 102 E-mail: gabriela.marchis@yahoo.com gabrielamarchis@univ-danubius.ro euroinfoghid@univ-danubius.ro Web: www.univ-danubius.ro

Universitatea Româno-Americană Bucureşti Centrul de Studii şi Documentare Europeană Coordonator: Asist. univ. dr. Alexandru Butiseacă Bd. Expoziţiei, nr. 1B, corpul B, etaj 3, c.309, Sector 1, cod 012101 Bucureşti Tel: +4037 212 02 09 E-mail: butiseaca@gmail.com Web: www.rau.ro/websites/csde Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative Bucureşti Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Lector univ. dr. Nicolae Toderaş Str. Povernei, nr. 6-8, sector 1, cod 10643, Bucureşti Tel: +4021 318 08 92 E-mail: nicktod@yahoo.com nicolae.toderas@snspa.ro cde@snspa.ro Web: www.snspa.ro Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu Str. Dâmbovnicului, nr. 22, sector 4, cod 040441, Bucureşti Tel: +4072 271 98 88 E-mail: nicuvoiculescu@yahoo.com Web: www.utm.ro Universitatea ”Babeş Bolyai”, Facultatea de Studii Europene Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Prof. univ. dr. Nicolae Păun Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, cod 400090,Cluj-Napoca Tel: +40264 593 770 Fax: +40264 590 251 E-mail: npaun@euro.ubbcluj.ro euro@euro.ubbcluj.ro Web: www.ubbcluj.ro Biblioteca Universității din Craiova Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Gabriela Bistriceanu Str. Al. I. Cuza, nr. 13, cod 200585, Craiova, jud. Dolj Tel: +40251 418 844 Fax: +40251 418 844 E-mail: gabilus@central.ucv.ro mcosoveanu@yahoo.com Web: http://biblio.ucv.ro

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi Centrul de Documentare Europeană „Dunărea de Jos” Coordonator: &RQIXQLYGU)ORULQ7XGRU Str. Domnească nr. 111, cod 800201, Galați, jud. Galați. Tel: +40336 130 165 Fax: +40336 130 280 E-mail: secretar.drept@ugal.ro Web: www.fsjsp.ugal.ro Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi – Centrul de Studii Europene Centrul de Documentare Europeană „Jean Monnet” Coordonator: Prof. univ. dr. Gabriela Carmen Pascariu Bd. Carol I nr.19, corpul I, cod 700507, Iaşi Telefon/Fax: +40232 201 318 E-mail: cseadmin@uaic.ro gcpas@uaic.ro Web: www.cse.uaic.ro Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi Centrul de Documentare Europeană „Karl Kurt Klein” Coordonator: Dr. Ivona Olariu Str. Păcurari, nr. 4, cod 700511, Iaşi Tel: +40232 264 245 +40232 201 151 Fax: +40232 261 796 E-mail: ivona@uaic.ro Web: www.bcu-iasi.ro Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă (CCCDD) Centrul de Documentare Europeană „EDCO” Coordonator: Asoc. prof. dr. Adriana Giurgiu Str. Universităţii, nr. 1, clădirea E, sala E 119-120, cod 410087, Oradea, jud. Bihor. Tel: +40259 408 416 +40259 408 109 Fax: +40259 815 084 E-mail: cccdd@uoradea.ro agiurgiu@uoradea.ro Web: www.uoradea.ro Universitatea AGORA Oradea Centrul de Documentare Europeană „AGORA” Coordonator: Asist. univ. dr. Alina Angela Manolescu Piaţa Tineretului, nr. 8, cod 410526, Oradea, jud. Bihor. Tel: +40259 427 398 Fax: +40259 434 925 E-mail: a.a.manolescu@gmail.com Web: http://univagora.ro

– 12 –


Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Biblioteca Centrală Universitară Centrul de Documentare Europeană „CDE-ULBS” Coordonator: Prof. univ. dr. Dan-Alexandru Popescu Str. Lucian Blaga, nr. 2A, et. 4, cod 550024, Sibiu. Tel: +40269 446 077 Fax: +40269 441 010 E-mail: d  alex.popescu@gmail.com cde.sibiu@gail.com Web: www.ulbsibiu.ro http://bcu.ulbsibiu.ro

Universitatea din Pitești Biblioteca Universității Centrul de Documentare Europeană „UPIT” Coordonator: Dr. Ileana Bălan Str. Târgul din Vale nr. 1, cod 110040 Pitești, jud. Argeș. Tel: +40348 453 445 Fax: +40348 453 445 E-mail: biblioteca@upit.ro Web: http://biblioteca.upit.ro Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Biblioteca Universității Centrul de Documentare Europeană Coordonator: Danciu Adriana Simona Str. Republicii nr.1, Târgu-Jiu, jud. Gorj Tel: +40253 211 160 +40253 211 062, int. 101 Fax: +40253 218 222 E-mail: biblioteca.centrala@utgjiu.ro Web: www.ucb.ro

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timişoara Centrul de Informare şi Documentare Europeană Coordonator: Manuela Zănescu Bd. Vasile Pârvan nr. 4 A, Timișoara, 300223, jud. Timiș. Tel: +40256 490 353 Fax: +40256 494 004 E-mail: m  anuela_zanescu@yahoo.com docea@bcut.ro Web: www.bcut.ro

4. Număr verde Europe Direct Centrul de contact Europe Direct pune la dispoziția cetățenilor două numere de telefon ce pot fi apelate pentru a primi sprijin și consiliere în limba dumneavoastră. Pentru a-l contacta, sunați la numărul gratuit 00800 6789 1011 de oriunde din UE, sau la tarif normal la numărul +32-2-299 96 96 de oriunde din lume. Operatorul vă va răspunde în limba engleză, dar puteţi cere să vi se facă legătura cu un operator cu care să puteţi vorbi în orice altă limbă oficială a Uniunii Europene.

Centrul de contact Europe Direct poate fi apelat între orele 9.00 - 18.00 CET (în zilele lucrătoare). În afara programului, puteţi lăsa un mesaj vocal. Informaţiile primite sunt gratuite, la fel ca şi cea mai mare parte a apelurilor telefonice, cu excepția unor operatori şi cabine telefonice şi hoteluri care taxează totuşi apelurile de tipul 00 800. Mai multe informații privind serviciul de apelare a centrului de contact Europe Direct sunt disponibile la adresa de internet: http://europa.eu/europedirect/call_us/index_ro.htm#top.

În cazul în care doriți ca reprezentanții centrului să vă contacteze, puteți solicita serviciul de apelare inversă prin sms, prin trimiterea unui mesaj text la +32-472-6 7 8 9 10 cu mențiunea „Sunaţi-mă”, sau opțiunea „apelare inversă programată”, prin completarea unui formular special, disponibil pe pagina de internet a Comisiei Europene.

– 13 –


5. eCC-net Consumatori despre: Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor funcționează la nivelul întregii Uniuni Europene. Fiecare Centru este cofinanțat de Comisia Europeană şi de guvernele naționale. În fiecare stat membru, precum şi în Norvegia şi Islanda există câte un Centru European al Consumatorilor care poate sprijini şi oferi consultanță consumatorilor în statul de rezidență, pentru probleme întâmpinate în afara țării. Ce pot face Centrele Europene ale Consumatorilor? • Informare: pot oferi sfaturi consumatorilor cu privire la drepturile lor sau informații practice atunci când se deplasează prin UE – de la închirierea unei maşini, rezervarea unui pachet de vacanță sau a unui zbor, la comanda unor produse online. • Sprijin în soluționarea unei plângeri: atunci când consumatorii au o reclamație împotriva unui comerciant dintr-un alt stat membru, Centrele Europene pot coopera pentru a găsi o soluție amiabilă la problemele întâmpinate. • Consultanță: dacă o soluționare pe cale amiabilă nu este posibilă, Centrele pot oferi sfaturi cu privire la calea de urmat – mediere, Procedura Europeană privind cererile cu valoare redusă (sub 2.000 de euro) sau un alt organism. • Plângerile consumatorilor împotriva unor companii din UE pot fi preluate numai dacă aceştia sunt rezidenți sau cetățeni ai unui stat membru al UE (plus Norvegia şi Islanda) şi dacă legislația comunitară este aplicabilă. • Toate serviciile oferite de Centrele Europene ale Consumatorilor sunt gratuite. Ce nu pot face Centrele Europene ale Consumatorilor? • Nu pot obliga comerciantul să acționeze – încearcă să-l convingă pe cale amiabilă (ceea ce reuşeşte în cel puțin jumătate din cazuri!). • Nu pot reprezenta în mod legal consumatorii (de exemplu, în instanță). • Nu pot prelua plângerea dacă sediul comerciantului se află în statul de rezidență al consumatorului. • Nu pot interveni dacă sediul comerciantului se află în afara UE (de exemplu, în Canada sau SUA).

Grup ţintă: Consumatorii aflați în spațiul Uniunii Europene.

Ştiaţi că?

ECC-Net cooperează cu celelate rețele constituite la nivelul UE care oferă informații esențiale asupra Uniunii Europene, legislațiilor naționale şi a practicii judiciare. Aceste rețele sunt Rețeaua Europeană Judiciară care urmăreşte îmbunătățirea implementării legislației civile şi comerciale, SOLVIT care se ocupă de problemele care apar ca urmare a aplicării greşite a regulilor privind Piața Internă şi FIN-NET care reprezintă o rețea extrajudiciară pentru serviciile financiare.

info de contact:

Str. Maior Aviator Ștefan Sănătescu, nr. 44, et. 1, ap. 2, Sector 1, Bucureşti, cod 011478, România tel: +4021 315 71 49 fax: +4021 315 71 49 e-mail: office@eccromania.ro web: http://www.eccromania.ro/ Pot fi contactați prin formular online accesând adresa: http://www.eccromania.ro/formular-de-sesizare

Centrul european al Consumatorilor din românia persoana de contact: Chirițoiu Irina – Director

– 14 –


6. enterprise europe network

Întreprinderi

despre: Enterprise Europe Network (EEN) este o rețea formată din circa 650 de puncte de contact în peste 50 de țări din Europa, Africa, America şi Asia, care oferă servicii ce ajută întreprinderile mici şi mijlocii să supraviețuiască pe Piața Europeană. Echipa este formată din mai mult de 3.000 de angajați cu experiență în domeniu. Aceştia oferă răspunsuri practice, prompte, în limbile oficiale ale Uniunii Europene tuturor întrebărilor primite din partea cetățenilor. Experții EEN ajută întreprinderile mici şi mijlocii în găsirea partenerilor de afaceri în țările în care este prezentă rețeaua, facilitează accesul la noile tehnologii şi accesul la finanțările UE. De asemenea, oferă consiliere în diferite domenii, de la proprietate intelectuală, până la legislația şi standardele Uniunii Europene. Rețeaua Enterprise Europe Network din România este formată din patru consorții cu acoperire la nivel de macroregiune şi oferă servicii grupate în trei module: • primul dintre ele oferind sprijin în afaceri prin informare, feedback în legătură cu inițiativele legislative europene care le pot afecta activitățile, cooperare şi internaționalizare • al doilea se referă la sprijinirea inovării prin transfer de know-how şi tehnologie • al treilea oferă servicii pentru sprijinirea participării IMM-urilor în programele UE pentru cercetare şi dezvoltare.

Grup ţintă: Întreprinderile mici şi mijlocii.

Ştiaţi că? Serviciile generale sunt furnizate prin intermediul unor instrumente comune, cum ar fi platforma de comunicare web conținând 7 secțiuni tematice pentru diseminarea de informații, bazate pe producerea individuală a informațiilor şi folosirea lor în comun, afişe informative, ghiduri, studii ş.a. De asemenea, se folosesc şi instrumente individuale, cum ar fi organizări de evenimente, instruiri, întâlniri de afaceri, publicații proprii şi media.

info de contact:

alba iulia Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru Str. Decebal nr. 12 cod 510093 Alba-Iulia tel: +40358 401 276 e-mail: office@adrcentru.ro web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.adrcentru.ro

arad Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură arad Strada Cloşca nr. 5 cod 310017, Arad tel: +40257 216 520 e-mail: expo@ccia-arad.ro web: http://www.ro4europe.ro http://www.ccia-arad.ro Bacău Camera de Comerţ şi Industrie Bacău Str.Libertății nr.1 cod 600052, Bacău tel: +40234 570 010 e-mail: een@cciabc.ro web: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro http://www.cciabc.ro

– 15 –


Braşov Universitatea Transilvania Bd. Eroilor nr.29 cod 500036, Braşov Tel: +40268 412 888 Email: rector@unitbv.ro Web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.unitbv.ro

Cluj Napoca Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Str. Donath, nr. 67 cod 400293, Cluj-Napoca Tel: +40264 429 590 E-mail: centi@icia.ro Web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.icia.ro

Bucureşti Agenţia Pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov Str. Mihai Eminescu, nr. 163 cod 020076, București Tel: +4021 315 96 59 E-mail: contact@adrbi.ro Web: http://www.adrbi.ro/pro-sme-bisnet http://www.adrbi.ro

Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest Str. Sextil Pușcariu nr. 2 cod 400111, Cluj-Napoca Tel: +40264 431 550 E-mail: adrnv@mail.dntcj.ro Web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.nord-vest.ro

Asociaţia Română pentru Industria Electronică şi Software Bd. Serbota, nr. 1, Bl. V19 Ap. 117 cod 051731, București Tel: +4021 313 41 20 E-mail: borcea@aries.ro Web: http://www.adrbi.ro/pro-sme-bisnet http://www.aries.ro Banca Comercială Română SA Bd. Regina Elisabeta, nr. 5, Sector 3 cod 030016, București Tel: +4021 313 12 46 E-mail: eu.office@bcr.ro Fundaţia Centrul Român Pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Str. Ioan Câmpineanu, nr. 20 cod 010038, București Tel: +4021 311 19 95 Email: mnicola@imm.ro Web: http://www.imm.ro Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA Splaiul Unirii, nr. 313 cod 030138, București Tel: +4021 346 72 31 E-mail: office@icpe-ca.ro Web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.icpe-ca.ro SC Inpulse Partners SRL Calea Floreasca nr. 167 bis cod 14459, București Tel: +4031 225 70 11 E-mail: dc@inpulse.ro Web: http://www.ro4europe.ro http://www.inpulse.ro Universitatea Politehnică din Bucureşti Spl. Independenței nr. 313, Sector 6 cod 060042, București Tel: +4021 402 99 17 Email: s_raicu@rectorat.pub.ro Web: http://www.adrbi.ro/pro-sme-bisnet http://www.pub.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Str. Constantin Daicoviciu nr. 15 cod 400020, Cluj-Napoca Tel: +40264 401 766 E-mail: stelian.brad@staff.utcluj.ro Web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.utcluj.ro Banca Transilvania Str. George Barițiu, nr. 8 cod 400027, Cluj-Napoca Tel: +40264 301 488 E-mail: ioana.seiche@btrl.ro Web: http://www.bisnet-transylvania.ro http://www.bancatransilvania.ro Constanţa Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa Alexandru Lăpușneanu, 185 A cod 900457, Constanța Tel: +40241 550 960 E-mail: een@ccina.ro Web: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro http://www.ccina.ro Craiova SC IPA SA, sucursala din Craiova Str. Ștefan cel Mare, nr. 12 cod 200238, Craiova Tel: +40251 412 290 E-mail: office@ipacv.ro Web: http://www.ro4europe.ro http://www.ipacv.ro Galaţi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi Str. Mihai Bravu, nr. 46, cod 800208, Galaţi Tel: +40236 460 312 E-mail: een@cciagl.ro Web: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro http://www.cciagl.ro

– 16 –


S.C. IPA S.A. sucursala din Galaţi Str. Portului, nr. 25 cod 800025, Galaţi Tel: +40236 433 467 E-mail: bazilapostol@ipa.ro Web: h  ttp://www.enterprise-europe-erbsn.ro http://www.ipa.ro Iaşi S.C.Tehnopolis S.R.L. Bd. Poitiers nr. 10 cod 700671, Iași Tel: +40332 102 208 E-mail: directorgeneral@tehnopol-is.ro Web: http://www.enterprise-europe-erbsn.ro http://www.tehnopol-is.ro

Timişoara Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş Piața Victoriei, nr. 3 cod 300030, Timișoara Tel: +40256 490 769 E-mail: cciat@cciat.ro Web: http://www.ro4europe.ro http://www.cciat.ro Vâlcea Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea Str. Regina Maria, nr. 7 cod 240150, Vâlcea Tel: +40250 734 200 E-mail: ccivl@ccivl.ro Web: http://www.ro4europe.ro http://www.ccivl.ro

– 17 –


7. euraxess CERCETĂTORI despre: EURAXESS – Cercetători în mişcare este o inițiativă a Comisiei Europene şi a țărilor participante în cadrul programelor de cercetare din Uniunea Europeană, menită să faciliteze accesul cercetătorilor la cariere atractive în cercetare pe teritoriul Europei. Misiunea EURAXESS este aceea de a dezvolta o piață europeană atractivă, deschisă şi durabilă pentru cercetători. Portalul european EURAXESS (http://ec.europa. eu/euraxess), la care sunt afiliate toate portalurile naționale ale statelor participante în această inițiativă poate fi util prin informațiile pe care le pune la dispoziție în cele patru mari secțiuni ale sale: euraxess Jobs – un instrument de recrutare, netaxabil. Aici, orice companie sau institut de cercetare poate afişa gratuit locuri vacante şi poate căuta CV-urile unor cercetători internaționali de prim rang. De asemenea, tot aici, orice cercetător îşi poate depune CV-ul, prin crearea unui cont, şi poate realiza o căutare pentru jobul dorit în funcție de câteva criterii relevante, cum ar fi țara de destinație, domeniul de cercetare sau organizația gazdă.

euraxess services – cuprinde peste 200 de centre situate în 37 de țări europene şi nu numai. Centrele din România oferă cercetătorilor străini asistență personalizată şi gratuită în ceea ce priveşte: • Locuri de muncă în cercetarea ştiințifică din România; • Finanțare pentru cercetare; • Viza, permisul de intrare şi de şedere în România; • Permis de muncă în România; • Asigurări sociale şi impozitare; • Asigurări medicale şi centre medicale; • Locuri de cazare în România; • Cursuri de limba română. euraxess rights – oferă toate informațiile legate de Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor. Carta stipulează drepturile şi obligațiile cercetătorilor, precum şi ale instituțiilor de cercetare şi finanțare. Codul vizează asigurarea unui tratament egal pentru toți cercetătorii din Europa şi totodată sporeşte transparența în procesul de recrutare a acestora. Un număr mare de institute de cercetare de vârf au subscris deja la Cartă şi la Cod. euraxess links – oferă cercetătorilor europeni care lucrează în străinătate servicii web interactive pentru a-i menține conectați la comunitatea ştiințifică din Europa.

Grup ţintă: Cercetătorii. Angajații şi finanțatorii, atât din sectorul public, cât şi din cel privat.

Ştiaţi că? Cercetarea în România se desfăşoară atât în cadrul instituțiilor de învățământ superior cât şi în cadrul institutelor naționale de cercetare şi urmăreşte implementarea Strategiei şi Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2007-2013. Sistemul CDI din România are rolul de a dezvolta ştiința şi tehnologia în vederea creşterii competitivității economiei româneşti, îmbunătățirii calității sociale, cu scopul de a spori cunoaşterea cu potențial de valorificare şi lărgire a orizontului de acțiune. Instituția responsabilă de implementarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 20072013 (PN II) este Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS).

– 18 –


info de contact:

regiunea nord-est

Institutul de Chimie Macromoleculară „Petru Poni” Iaşi persoana de contact: Mihaela Olaru tel: +40770 557 158 e-mail: olaruma@icmpp.ro regiunea Centru

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov persoana de contact: Sorina Blejan tel: +40268 474 170 e-mail: sorina.blejan@ccibv.ro

web: http://www.euraxess.ro/

regiunea sud-vest

Pot fi contactați prin formular online accesând adresa: http://www.euraxess.ro/ro/serviciieuraxess/contact-asistenta.html

ipa Cifatt Craiova persoana de contact: Virginia Matei tel: +40743 423 931 fax: +40251 418 882 e-mail: virginia.matei@ipacv.ro

Coordonator Naţional al EURAXESS România

regiunea sud

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică persoana de contact: Alexandra Vancea Consilier Afaceri Europene Strada Mendeleev, nr. 21-25, Sector 1, cod 010362, Bucureşti tel: +4021 316 92 75 e-mail: alexandra.vancea@ancs.ro

Universitatea Valahia din Târgovişte persoana de contact: Gabriela Teodorescu tel: +40245 206 108 e-mail: theo_0200@yahoo.com regiunea sud-est

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură, Constanţa persoana de contact: Irina Găitănaru tel: +40241 550 960 e-mail: een@ccina.ro

regiunea ilfov

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării persoana de contact: Marius Dorian Nicolaescu Administrator Portal Str. Schitu Măgureanu, nr. 1, Et. 3, Sector 5, cod 050025, Bucureşti tel: +4021 307 19 65 fax: +4021 307 19 19 e-mail: euraxess@uefiscdi.ro

puncte locale de Contact regiunea ilfov

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică persoana de contact: Oana Costea tel: +4021 318 30 53 fax: +4021 318 30 53 e-mail: oana.costea@ancs.ro

regiunea vest

Centrul de mobilitate nord-vest

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului, Timişoara persoana de contact: Corina Abraham-Barna tel: +40256 277 060 fax:+40256 200 296 e-mail: abraham-barna@uex-usamvbt.org

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest persoana de contact: Ioana Nadia Pavel tel: +40264 431 550 fax: +40264 439 222 e-mail: ioana.pavel@nord-vest.ro

regiunea nord-vest

Camera de Comerţ şi Industrie Cluj-Napoca persoana de contact: Lucia Revnic tel: +40264 406 802 e-mail: rlucia@ccicj.ro

– 19 –


8. eures PIAţA MUNCII despre: Înființată în 1993, EURES este o rețea de cooperare între Comisia Europeană şi serviciile publice de ocupare din statele membre ale SEE (țările din UE plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) şi alte organizații partenere. De asemenea, Elveția face parte din rețeaua EURES. La nivel european, rețeaua cuprinde peste 850 de specialişti pregătiți, cunoscuți sub denumirea de consilieri EURES. Cum vă poate ajuta un consilier EURES? Consilierii EURES oferă trei servicii principale: informare, orientare şi consiliere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi pentru angajatorii din Europa. Aceştia sunt informați în legătură cu aspectele practice, juridice şi administrative referitoare la mobilitatea profesională şi geografică. Au acces la diverse instrumente de formare, ca de exemplu, la o bază de date privind condițiile de muncă şi de viață din fiecare stat membru, cuprinzând informații referitoare la piața muncii, locuințe, educație, prețuri, sănătate, legislație socială, cod fiscal, posibilități de formare şi recunoaştere a diplomelor şi a calificărilor etc.

Grup ţintă:

Servicii pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă • Informații privind locurile de muncă vacante în SEE. Detalii despre aceste locuri de muncă vacante pot fi găsite de fiecare persoană aflată în căutarea unui loc de muncă la agențiile locale sau județene pentru ocuparea forței de muncă; • Consiliere sau informare privind găsirea unui loc de muncă în altă țară; • Consiliere privind condițiile de muncă şi de viață din toate statele membre ale Uniunii Europene, plus Norvegia, Islanda, Liechtenstein şi Elveția. servicii pentru angajatori • Consiliere şi orientare a angajatorului în timpul procesului de recrutare a cetățenilor europeni; • Promovarea locurilor de muncă vacante pentru toate SPO din SEE şi Elveția; • Contactarea directă a celorlalți consilieri EURES şi parteneri din SEE şi Elveția; • Organizarea şi facilitarea proiectelor de recrutare pentru angajatori; • În plus, EURES poate verifica acuratețea completării CV-urilor şi stabilirea interviurilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Solicitanții de locuri de muncă. Angajatorii interesați de piața de muncă europeană.

Ştiaţi că? În România, rețeaua EURES cuprinde 43 consilieri EURES şi un manager EURES. Rețeaua EURES din România funcționează în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, prin agențiile sale județene pentru ocupare.

info de contact: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti: mihalcea Camelia – EURES Manager tel: +4021 313 91 41 e-mail: camelia.mihalcea@anofm.ro

gabriela nedelcu tel: +4021 313 91 41 e-mail: gabriela.nedelcu@anofm.ro enache georgiana tel: +4021 316 55 08 e-mail: buc_eures@ajofm.anofm.ro

– 20 –


Alba: Iosep Simona Tel: +40258 831 137 +40258 811 470 int.108 E-mail: ab_eures@ajofm.anofm.ro

Constanţa: Pană Elena Tel: +40241 481 553 E-mail: ct_eures@ajofm.anofm.ro elena.muceanu@ct.anofm.ro

Arad: Soneriu Adriana Tel: +40257 211 791 +40257 214 311 E-mail: ar_eures@ajofm.anofm.ro

Covasna: Gocz Camelia Tel: +  40267 312 157 +40267 312 012 E-mail: cv_eures@ajofm.anofm.ro

Argeș: Herișanu Dana Tel: +40248 222 415 E-mail: ag_eures@ajofm.anofm.ro

Dâmboviţa: Soare Valentina Tel: +40732 100 377 +40245 213 916 E-mail: db_eures@ajofm.anofm.ro

Bacău: Ciorchelia Alina-Elena Tel: +40234 541 676 E-mail: a  lina.ciorchelia@bc.anofm.ro bc_eures@ajofm.anofm.ro

Dolj: Palcu Aurora Tel: +40251 306 100 E-mail: dj_eures@ajofm.anofm.ro

Bihor: Burdean Simona Tel: +40259 433 346 E-mail: bh_eures@ajofm.anofm.ro Bistriţa Năsăud: Preda Adina Tel: +40263 236 296 int.121 E-mail: bn_eures@ajofm.anofm.ro Botoșani: Drobotă Elena-Gabriela Tel: +40231 536 791 int. 237 E-mail: bt_eures@ajofm.anofm.ro Braşov: Drăghici Ioana Tel:+40268 416 879 E-mail: bv_eures@ajofm.anofm.ro Brăila: Dan Mihai-Cătălin Tel: +40239 611 386 +40239 610 795 E-mail: mihai.dan@br.anofm.ro br_eures@ajofm.anofm.ro Buzău: Stănescu Monica Tel: +40238 720 287 E-mail: bz_eures@ajofm.anofm.ro Caraş-Severin: Mitrică Ramaian Tel: +40255 212 160 E-mail: cs_eures@ajofm.anofm.ro

Galaţi: Ioan Mihaela Tel: +40236 412 262 E-mail: gl_eures@ajofm.anofm.ro Giurgiu: Dogaru Gratziela Valy Tel: +40246 230 613, interior 113 E-mail: gr_eures@ajofm.anofm.ro gratziela.dogaru@gr.anofm.ro Gorj: Văduva Diana Tel: +40253 211 568 +40253 218 004 E-mail: gj_eures@ajofm.anofm.ro Harghita: Viragh Zsuzsanna Tel: +40266 313 423 E-mail: hr_eures@ajofm.anofm.ro Hunedoara: Pleșea Andreea Maria Tel: +40254 216 151 E-mail: hd_eures@ajofm.anofm.ro Ialomiţa: Lazăr Steluța Tel: +40243 231 809 E-mail: il_eures@ajofm.anofm.ro Iaşi: Sîrghie Adriana Tel: +40232 254 578 +40232 254 577 E-mail: is_eures@ajofm.anofm.ro

Călăraşi: Donciu Simona Tel: +40242 318 377 E-mail: cl_eures@cl.anofm.ro

Ilfov: Cosma Ștefan Tel: +4021 330 20 14 +4021 332 37 08 E-mail: ilfov_eures@ajofm.anofm.ro

Cluj: Bosca Ciprian Tel: +40264 596 923 E-mail: cj_eures@ajofm.anofm.ro

Maramureş: Mare Ciprian Cosmin Tel: +40262 227 821 int.121 E-mail: mm_eures@ajofm.anofm.ro – 21 –


Mehedinţi: Marinescu Sorin Tel: +  40252 319 061 +40252 319 029 E-mail: mh_eures@ajofm.anofm.ro Mureş: Chirilă Luminița Tel: +40265 266 553 E-mail: m  s_eures@ajofm.anofm.ro luminita.chirila@ms.anofm.ro Neamţ: Bulgaru Edmond-Adrian Tel: +40233 237 780 E-mail: nt_eures@ajofm.anofm.ro Olt: Tane Elena Tel: +40249 411 002 +40249 438 595 int.118 E-mail: ot_eures@ajofm.anofm.ro Elena.Tane@ot.anofm.ro Prahova: Opriță Cristiana Tel: +40244 577 380 E-mail: ph_eures@ajofm.anofm.ro cristiana.oprita@ph.anofm.ro Satu Mare: Ciote Ioana Gabriela Tel: +40261 770 237 E-mail: ioana.ciote@sm.anofm.ro Sălaj: Săbăduș Lucian Tel: +40260 612 463 E-mail: sj_eures@ajofm.anofm.ro Sibiu: Babă Lucia Adriana E-mail: sb_eures@sb.anofm.ro

Suceava: Avram Carmen Tel: +40230 523 279 E-mail: sv_eures@ajofm.anofm.ro Teleorman: Dobrescu Isabela Tel: +40247 315 915 int.303 E-mail: tr_eures@ajofm.anofm.ro Timiş: Potîng Simona Tel: +40256 294 234 +40256 294 231 +40256 294 627 E-mail: tm_eures@ajofm.anofm.ro Tulcea: Diaconu Elena Eleonora Tel: +40240 512 298 E-mail: tl_eures@ajofm.anofm.ro Vaslui: Toporăscu Laura Tel: +40235 318 184 E-mail: vs_eures@ajofm.anofm.ro laura.toporascu@vs.anofm.ro Vâlcea: Cochirlea Liviu Tel: +40350 419 715 E-mail: vl_eures@ajofm.anofm.ro liviu.cochirlea@vl.anofm.ro Vrancea: Nedelcu Mircea Tel: +40237 224 677 +40237 224 678 +40237 239 059 E-mail: vn_eures@ajofm.anofm.ro

– 22 –


9. eurodesk tineri despre: Eurodesk răspunde la solicitările tinerilor legate de oportunitățile de finanțare ale Uniunii Europene, precum şi la cele legate de mobilitate. Serviciul de informare Eurodesk facilitează accesul gratuit la informații europene de interes pentru tineri şi cei care lucrează cu tinerii în aproape 33 de țări europene. De asemenea, Eurodesk organizează sesiuni de instruire, sesiuni de informare, ateliere de lucru şi prezentări/evenimente publice.

Grup ţintă: Tinerii între 13 şi 30 de ani, interesați de voluntariat, finanțare europeană, burse, stagii, călătorLi. Specialiştii care lucrează cu tinerii.

Ştiaţi că? Eurodesk nu este doar un alt serviciu online: partenerii Eurodesk pot prezenta diverse oportunități care s-ar potrivi fiecăruia – studii, locuri de muncă, schimburi de tineri, stagii europene de voluntariat sau călătorii într-o altă țară europeană. Partenerii naționali Eurodesk funcționează oficial şi ca structură suport pentru Programul Tineret în Acțiune al Uniunii Europene şi oferă informații şi îndrumări de înaltă calitate despre Europa tinerilor şi celor care lucrează cu tinerii. Rețeaua Eurodesk actualizează şi gestionează periodic conținutul informațional al Portalului European pentru Tineret al Comisiei Europene. Eurodesk este, de asemenea, o platformă profesională pentru specialiştii în domeniul informațiilor europene care lucrează cu tinerii.

info de contact:

eurodesk românia

ANPCDEFP - Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Calea Șerban Vodă, nr. 133, et. 3, Sector 4, RO cod 040205, Bucureşti tel direct: +4021 201 07 42 +4021 201 07 63 telverde: 0800 80 YOUTH (0800 80 96884) fax: +4021 312 16 82 e-mail: eurodeskro@eurodesk.eu web: http://www.eurodesk.ro/ http://groups.yahoo.com/group/eurodesk_info/ http://www.facebook.com/eurodeskro

persoane de contact: mihaela nicolai – Coordonator e-mail: mihaela.nicolai@eurodesk.eu miruna Covaci – Ofițer de informații e-mail: miruna.covaci@eurodesk.eu

– 23 –


10. euroguidance Consilieri despre: Euroguidance este o rețea de centre ce leagă sistemele de orientare în carieră din Europa. Euroguidance promovează mobilitatea, ajutând consilierii de orientare şi cetățenii să înțeleagă mai bine oportunitățile disponibile pentru cetățenii europeni din întreaga Europă. Toate centrele Euroguidance au două obiective comune, primul fiind promovarea dimensiunii europene în orientare, iar al doilea, furnizarea de informații de calitate privind orientarea în carieră pe tot parcursul vieții şi mobilitatea în scopuri educaționale. Euroguidance oferă informații despre sistemele de învățământ şi formare din toate țările europene, actualizează informațiile din Portalul Ofertelor de Educație din Spațiul European-PLOTEUS şi informează cetățenii despre oportunități de colaborare în diferite proiecte. De asemenea, publică şi distribuie materiale informative practicienilor din centrele de consiliere a carierei şi organizează diverse activități, cum ar fi conferințe, ateliere de lucru şi studii, pe teme de interes național şi transnațional în educație şi consiliere permanentă.

Grup ţintă: Consilierii din domeniul educației de la nivel preuniversitar şi universitar. Practicienii din agențiile de ocupare şi din mediul privat, aceştia fiind multiplicatori ai informației către elevi, studenți, profesori, părinți, şomeri, angajatori şi alți reprezentanți ai comunității.

Ştiaţi că? PLOTEUS este un portal suport pentru cei care doresc să studieze în străinătate, părinți, profesori şi consilieri ai carierei. Acesta este disponibil în 24 de limbi, oferă informații despre 31 de țări însumând 32 de limbi de studiu şi oferă acces la peste 7.000 de adrese web. PLOTEUS funcționează ca un motor de căutare şi este structurat în cinci secțiuni principale: oportunități de învățare, sisteme de învățământ, schimburi şi burse, deplasarea într-o țară, date de contact. Mai multe despre PLOTEUS puteți afla accesând adresa: ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=ro. Eurodesk este, de asemenea, o platformă profesională pentru specialiştii în domeniul informațiilor europene care lucrează cu tinerii.

info de contact: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei persoana de contact: Țibu Speranța Str. Știrbei Vodă nr. 37, cod 010102, Bucureşti tel.: +4021 314 27 82 fax: +4021 312 14 47 e-mail: euroguidance@ise.ro web: www.euroguidance.ise.ro Euroguidance ROMÂNIA – 24 –


11. europass ANGAJAţI

despre:

Europass este un portofoliu personal de documente pe care cetățenii îl pot folosi pentru a-şi face cunoscute calificările şi competențele în Europa, în vederea facilitării accesului pe piața muncii sau a accesului la programe de educație şi formare. Nu este vorba de un instrument de validare sau recunoaştere oficială a competențelor şi calificărilor, ci de o platformă comună de prezentare a acestora, care facilitează recunoaşterea lor la nivel european. Portofoliul Europass este alcătuit din cinci documente, curriculum vitae şi paşaportul lingvistic ce se completează individual, de fiecare cetățean, şi suplimentul la diploma de licență, suplimentul la certificatul profesional şi documentul de mobilitate ce sunt emise de autoritățile competente din domeniul educației şi formării profesionale. Această rețea dezvoltă şi implementează strategia națională Europass, derulează activități de informare şi promovare a activităților Europass şi Youthpass şi oferă sprijin în completarea şi emiterea documentelor specifice ambelor activități. De asemenea, în cazul documentului de mobilitate, Europass coordonează procesul de eliberare a documentelor, împreună cu instituțiile emitente şi coordonează rețeaua de promotori Europass ce organizează activități de informare şi promovare la nivel local. Centrul Național Europass din România dezvoltă şi implementează strategia națională Europass, derulează activități de informare şi promovare a documentelor Europass, oferă sprijin în completarea şi emiterea documentelor Europass, asigură diseminarea informațiilor şi îndrumarea altor centre locale de informare cu privire la program şi documentele acestuia şi, nu în ultimul rând, în cazul documentului de mobilitate Europass, coordonează procesul de eliberare a acestuia împreună cu instituțiile emitente.

Grup ţintă: Solicitanții de locuri de muncă. Angajatorii interesați de piața de muncă europeană.

Ştiaţi că? Toate documentele Europass se eliberează gratuit. Utilizarea lor este utilă în perspectiva angajării, a accesului la programe de educație şi formare, indiferent de nivel şi domeniu de activitate sau, pur şi simplu, pentru a avea o imagine mai clară cu privire la cunoştințele, calificările şi competențele solicitantului, pentru organizarea propriului parcurs de dezvoltare şi formare. Cele cinci documente pot fi utilizate în orice combinație astfel încât să reflecte cât mai bine situația prezentă a posesorului şi să-l sprijine pe acesta în demersurile sale.

info de contact:

Centrul Naţional Europass persoana de contact: Angelica Radu, Responsabil Calea Șerban Vodă nr. 133, Sector 4, cod 040205, Bucureşti tel: +4021 201 07 67 e-mail: europass@anpcdefp.ro web: http://www.europass-ro.ro/ – 25 –


12. Eurydice manageri despre: Misiunea rețelei Eurydice este aceea de a oferi persoanelor responsabile pentru sistemele de educație şi politicile din Europa la nivel european, analize şi informații ce le sunt de folos în luarea deciziilor. Rețeaua Eurydice se concentrează în principal asupra modului în care este structurată şi organizată educația în Europa. Oferă o sursă vastă de informații, inclusiv descrieri detaliate şi prezentări generale ale sistemelor naționale de educație, rapoarte tematice comparative dedicate unor subiecte specifice de interes comunitar, indicatori şi statistici, o serie de fapte şi cifre referitoare la educație, cum ar fi structurile naționale de educație, calendare şcolare etc. Toate studiile sunt disponibile gratuit pe site-ul organizației.

Grup ţintă: Persoanele cu funcții de decizie. Persoanele implicate în domeniul educațional.

Ştiaţi că? Rețeaua Eurydice sprijină şi facilitează, pe termen lung, cooperarea europeană în domeniul învățării, prin furnizarea de informații cu privire la sistemele de educație şi politicile în 33 de țări şi prin producerea de studii privind problemele comune ale sistemelor educaționale europene. Din anul 2013, Rețelei EURYDICE i se vor mai alătura încă patru țări: Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru. Organizația este formată din 38 de unități naționale aflate în toate cele 34 de țări participante la Programul de Învățare (cele 27 de state membre, Elveția, Liechtenstein, Norvegia şi Islanda în calitate de membri ai Zonei de Comerț Liber – AELS –, Turcia, Croația şi Serbia) şi o unitate de coordonare în cadrul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual şi Cultură din Bruxelles.

info de contact: Reţeaua coordonatoare

La nivel naţional: Unitatea Eurydice ANPCDEFP

persoana de contact: Chirea Veronica Director Calea Șerban Vodă, nr. 133, Sector 4, cod 040205, Bucureşti, România tel: +4021 201 07 28 fax: +4021 312 16 82 e-mail: veronica.chirea@anpcdefp.ro web: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=25&d=55

Adresa poştală: EACEA P9 Eurydice education audiovisual & Culture executive Agency Avenue du Bourget 1 – BOU2 BE-1140 Brussels Adresa fizică (numai pentru vizitatori): BOU2 – Rue Colonel Bourg 115 BE-1140 Brussels tel: +322 299 50 88 fax: +322 292 19 71 e-mail: eacea-eurydice@ec.europa.eu web: www.eurydice.org/

––26 26––


13. naric STUDENţI despre: National Academic Recognition and Information Centres (NARIC) reprezintă platforma creată la inițiativa Comisiei Europene, în anul 1984, pentru recunoaşterea calificărilor academice în Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Turcia. Centrele de informare privind recunoaşterea diplomelor naționale din rețeaua NARIC permit un schimb permanent de informații şi consiliere la nivel național şi internațional cu privire la sistemul de educație şi statutul juridic al instituțiilor de învățământ din străinătate, formarea oferită, precum şi condițiile stabilite de aceste instituții pentru obținerea actelor de studii. Centrele naționale sunt desemnate de către Ministerele Educației din țările respective, dar cu statut şi domeniu de activitate diferit de la țară la țară. Centrele NARIC sunt instituții organizate la nivel național, sub autoritatea sau supravegherea statului, responsabile cu recunoaşterea academică a diplomelor şi a perioadelor de studiu. Instituțiile de învățământ superior beneficiază de autonomie şi îşi formulează propriile decizii privind criteriile de admitere a studenților străini şi procedura de evaluare a parcursului şcolar pentru recunoaşterea perioadelor de studii. Cele mai multe centre NARIC nu iau o decizie, dar oferă, la cerere, informații şi consiliere cu privire la sistemele de educație din străinătate şi diplomele oferite. Soluția de recunoaştere adoptată de către centrele NARIC poate fi, în consecință, obligatorie sau cu titlu de recomandare. Centrele naționale pot fi contactate de către solicitanți pentru obținerea de informații cu caracter general, ce sunt disponibile pe site-urile proprii sau al rețelei sau pentru servicii individuale de informare şi recunoaştere.

Grup ţintă: Instituțiile de învățământ. Angajatorii. Elevii, studenții, cercetătorii. Solicitanții de locuri de muncă.

Ştiaţi că? În România, Centrul NARIC este reprezentat de Centrul Național de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului. CNRED a fost înființat în 29 ianuarie 1999 prin Hotărârea de Guvern nr. 49/1999 şi a preluat atribuțiile Centrului ENIC-NARIC, constituit în 1995 ca parte a Agenției Naționale SOCRATES.

info de contact:

Datele de contact ale centrelor naționale de informare sunt disponibile pentru țările membre ale rețelei pe Web www.enic-naric.net România

CNRED furnizează tuturor celor interesați, prin intermediul website-ului propriu, informații referitoare la: • Autoritățile competente în domeniul educației şi a recunoaşterii diplomelor; • Sistemul de educație; • Învățământul universitar; • Asigurarea calității în învățământul universitar • Învățământul postliceal sau superior neuniversitar; • Liste ale instituțiilor de învățământ superior acreditate; • Politici şi proceduri de recunoaştere a studiilor; • Proceduri de autentificare a actelor de studii; • Cadrul național al calificărilor; • Informații cu privire la implementarea suplimentului la diplomă şi a ECTS.

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a diplomelor (national Centre for recognition and equivalence of diplomas) persoana de contact: Gianina Chirazi – Director Str. Spiru Haret, nr. 12, Sector 1, cod 010168, Bucureşti, România tel: +4021 313 26 77, +4021 405 63 12, +4021 405 62 44 fax: +4021 313 10 13 web: http://www.cnred.edu.ro/

– 27 –


14. solvit Întreprinderi despre: SOLVIT este o rețea de soluționare a problemelor survenite din cauza aplicării necorespunzătoare a legislației privind piața internă de către autoritățile publice. Pentru buna funcționare a serviciului SOLVIT participă toate statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Centrele SOLVIT oferă asistență în rezolvarea solicitărilor cetățenilor şi a întreprinderilor şi se angajează să furnizeze soluții reale pentru problemele prezentate într-un termen de 10 săptămâni. Serviciile oferite de SOLVIT sunt gratuite. Principala activitate a acestei rețele este aceea de a soluționa problemele transfrontaliere dintre o întreprindere sau un cetățean, pe de o parte, şi o autoritate publică, pe de altă parte, în cazul în care legislația europeană a fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt recunoaşterea profesională a calificărilor profesionale, accesul la educație, permisele de şedere, securitatea socială, drepturile de ocupare a unui loc de muncă, permisele de conducere, controlul de frontieră, accesul pe piață al produselor şi serviciilor, achizițiile publice, impozitarea şi, nu în ultimul rând, libera circulație a capitalurilor şi a plăților.

Grup ţintă: Cetățenii şi întreprinderile.

Ştiaţi că? Când se înaintează un caz către SOLVIT, centrul local, cunoscut drept centrul SOLVIT „de Origine”, va verifica inițial detaliile plângerii pentru a se asigura că este într-adevăr o aplicare necorespunzătoare a regulilor pieței interne şi că toate informațiile necesare au fost puse la dispoziția centrului. După aceea cazul va fi introdus într-o bază de date electronică şi informația va fi transmisă automat centrului SOLVIT din statul membru în care a survenit problema, cunoscut drept centrul SOLVIT „Responsabil”. Acesta va avea responsabilitatea de a confirma în termen de o săptămână preluarea cazului. Acest lucru va depinde în mare măsură de cazul considerat, mai exact, dacă acesta este bine fundamentat şi dacă există posibilitatea de a fi soluționat în mod practic. Dacă soluționarea problemei implică abrogarea unei legi naționale, se va aplica o acțiune juridică formală. În unele cazuri însă, SOLVIT va lua măsurile necesare pentru convingerea statului implicat să renunțe la aplicarea regulilor incorecte, chiar înainte de abrogarea legii în cauză.

info de contact:

ministerul afacerilor europene guvernul româniei persoane de contact: Romulus-Andrei Bena Karina Stan Ramona-Maria Ciucă

Bd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, România tel: +4021 308 53 40/71, +4037 410 45 23 fax: +4021 308 53 96 e-mail: solvit@dae.gov.ro web: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_ro.htm Pot fi contactați prin formular online: https://webgate.ec.europa.eu/solvit/application/ index.cfm?language=ro http://ec.europa.eu/solvit/

––28 28––


15. your europe advice (yea)

CETĂţENI

despre: Your Europe Advice (YEA) este un serviciu de consiliere în slujba cetățenilor Uniunii Europene furnizat de către experții juridici din cadrul Serviciului European de Acțiune Cetățenească (ECAS), în colaborare cu Comisia Europeană. Acest serviciu este asigurat de către o echipă de avocați ce acoperă toate limbile oficiale ale Uniunii Europene şi sunt familiarizați atât cu legislația UE, cât şi cu legislațiile naționale ale țărilor din cadrul UE. YEA este un serviciu care oferă cetățenilor informații specifice şi personalizate şi sfaturi cu privire la drepturile acestora în conformitate cu normele pieței interne, precum şi semnalizarea unei autorități sau unui alt organism oficial sau independent în jurisdicția căruia intră soluționarea problemei. Echipa YEA este formată din aproximativ 50 de avocați ce gestionează peste 12.000 de întrebări în fiecare an, YEA fiind cea mai mare bază de date din Europa care acționează în slujba cetățenilor. De asemenea, YEA oferă consultanță juridică, analiza documentelor, consiliere juridică din partea avocaților şi, în anumite circumstanțe, preia cazul în numele cetățeanului sau ia măsuri de executare asupra companiilor sau asupra autorităților. Principalele subiecte de interes acoperite de acest serviciu sunt emigrarea în altă țară a Uniunii Europene, găsirea unui job sau înscrierea în cadrul unei Universități în altă țară a UE, achiziționarea de bunuri şi servicii de pe piața unică, călătoria în alte țări din cadrul UE, egalitatea de şanse între femei şi bărbați, şi, nu în ultimul rând, protecția datelor.

Grup ţintă: YEA este un serviciu deschis tuturor cetățenilor din cele 27 de țări din Uniunea Europeană.

Ştiaţi că? YEA este un serviciu în slujba tuturor cetățenilor din cadrul celor 27 de țări din Uniunea Europeană, plus Norvegia, Islanda, Liechtenstein. În cazul aplicării defectuoase a legislației europene, serviciul YEA colaborează îndeaproape cu SOLVIT, rețeaua ce îşi propune soluționarea tuturor problemelor întâmpinate de cetățeni sau companii în relațiile cu diferite autorități din cadrul UE.

info de contact: tel: 00800 6789 1011 – gratuit web: http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_ro.htm Pot fi contactați prin formular online accesând următorul link: https://ec.europa.eu/citizensrights/

– 29 –


CETĂţENI

16. Centrul de informare pe instrumente structurale

despre: Activitatea Centrului de Informare se axează pe două priorități: 1. se bazează pe informarea cetățenilor, a companiilor şi a instituțiilor publice locale şi centrale cu privire la oportunitățile de finanțare existente, în timp real şi cu informații relevante. 2. comunică obiectivele şi realizările în domeniul instrumentelor structurale, prin evidențierea proiectelor finanțate din fonduri structurale ce pot fi modele de reuşită şi care îmbunătățesc viața oamenilor în comunitățile în care au fost implementate.

Grup ţintă: Cetățenii. Companiile. Instituțiile publice.

Ştiaţi că? Informațiile oferite de către Centrul de Informare îi ghidează pe potențialii beneficiari către tipul de finanțare specific inițiativelor şi profilului lor. Asistența (Help desk) este oferită sub următoarele forme: - la telefon, apelând numărul unic (021) 9340. Numărul este apelabil la tarif normal din orice rețea de telefonie; - la sediul Centrului de Informare din Bucureşti.

info de contact: Centrul de informare pe instrumente structurale persoana de contact: Sava Alina – Lider proiect Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 54 B, Sector 1, cod 011733, Bucureşti e-mail: contact@fonduri-ue.ro tel: +4021 210 77 53 fax: +4021 210 69 65 web: http://www.fonduri-ue.ro Pot fi contactați online accesând adresa: http://www.fonduri-ue.ro/contact

––30 30––


17. punctul europa pentru Cetăţeni

CETĂţENI

despre: Punctul Europa pentru cetățeni (PEC) este biroul național de promovare în România a Programului comunitar Europa pentru cetățeni. PEC funcționează în cadrul Biroului Consultanță Programe Europene, Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, şi face parte din rețeaua punctelor europene de informare ale acestui Program. Misiunea PEC este să faciliteze accesul potențialilor aplicanți eligibili din România la finanțările Programului prin: informații actualizate despre oportunitățile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistență tehnică în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanțate. Toate aceste activități sunt furnizate gratuit aplicanților. PEC se adresează potenţialilor aplicanţi eligibili din România, instituţiilor publice şi private, astfel: • asigură promovarea programului dedicat cetățeniei active, pune la dispoziția posibililor aplicanți informații despre program şi liniile de finanțare; • facilitează participarea la program a unui număr cât mai mare de aplicanți, furnizând informații şi oferind soluții pentru găsirea de parteneri din alte țări europene care s-ar putea asocia la realizarea unui proiect; • face cunoscute mecanismele de finanțare, transmite informații privind termenele de depunere a proiectelor, comunică informații despre rezultatele selecțiilor de proiecte, diseminează rezultatele proiectelor de succes; • elaborează evaluări şi sinteze utile pentru mai buna implementare a programului; • asigură comunicarea dintre potențialii aplicanți la nivel național şi regional; • asigură, la cerere, servicii de consultanță, asistență metodologică de specialitate şi îndrumări pentru întocmirea corectă şi completă a dosarului de cerere, potrivit cerințelor finanțatorului (Comisia Europeană); • organizează din proprie inițiativă sau la solicitarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național, a altor instituții sau organizații centrale ori regionale, acțiuni specifice (sesiuni de informare, seminarii conferințe, schimburi de experiență) pentru promovarea programului Europa pentru cetățeni; • editează şi distribuie pliante, broşuri, CD-uri, materiale de prezentare şi informare; • alcătuieşte şi actualizează permanent baza de date cu potențiali aplicanți.

Grup ţintă: Toți actorii care promovează cetățenia activă europeană: autorități şi organizații locale, organizații de cercetare a politicii publice europene (grupuri consultative), grupuri ale cetățenilor, organizații ale societății civile, organizații neguvernamentale, organizații sindicale ale lucrătorilor, instituții de învățământ şi de cercetare, organizații active în munca de voluntariat, organizații active de sportivi amatori etc.

– 31 –


Ştiaţi că? NU are dreptul de a încheia contracte de consultanță pentru proiecte depuse la programul Europa pentru cetățeni. NU poate da calificative proiectelor pentru care oferă consultanță. NU poate garanta aplicanților cu care colaborează că vor fi selectați pentru finanțare. NU poate suplini absența condițiilor minimale pentru lansarea unui proiect de interes european: competențe ale aplicanților în stăpânirea unei limbi de circulație europeană, acces la internet şi conexiuni telefonice. NU are dreptul de a interveni în relația directă dintre finanțator şi beneficiarii finanțărilor.

info de contact:

Punctul Europa pentru cetăţeni (PEC) Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii * persoana de contact: Băluțescu Oana – Coordonator Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, et. 1, sector 1, cod 011353, Bucureşti tel: +4021 316 60 60 fax: +4021 316 60 61 e-mail: info@europapentrucetateni.eu web: www.europapentrucetateni.eu

* CCCDC este o instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național. Misiunea sa este să contribuie la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din domeniul culturii, precum şi oferirea de consultanță pentru programele europene Cultura 2007-2013, Media, Europa pentru Cetățeni. CCCDC este o instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național

– 32 –


18. punctul de Contact Cultural

CULTURĂ

despre: Punctul de Contact Cultural (PCC) este biroul național de promovare a Programului Cultura (2007-2013) în România. PCC funcționează în cadrul Biroului Consultanță Programe Europene din Centrul de Cercetare şi Consultanță în Domeniul Culturii şi face parte din rețeaua europeană a punctelor de contact cultural. Misiunea PCC este să faciliteze accesul operatorilor culturali din România la finanțările Programului Cultura prin: informații actualizate despre oportunitățile existente, sprijin în găsirea de parteneri europeni pentru cooperare, asistență tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor finanțate. PEC face cunoscute mecanismele de finanțare ale Programului, transmite informații privind termenele limită de depunere a proiectelor, comunică rezultatele selecțiilor de proiecte şi elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul elaborării de proiecte cu finanțare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural. PEC asigură comunicarea dintre operatorii culturali la nivel național şi regional, asigură, la cerere, servicii de consultanță şi asistență metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru depunerea de proiecte la Programul Cultura sau oferă îndrumări pentru accesarea altor fonduri nerambursabile şi organizează din proprie inițiativă ori la solicitarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național, a altor instituții sau organizații, acțiuni specifice (congrese, seminarii, conferințe, schimburi de experiență, sesiuni de informare, ateliere de lucru) pentru promovarea programelor europene. De asemenea, editează şi distribuie broşuri, CD-uri, materiale de prezentare şi informare cu relevanță pentru programe culturale la nivel european şi promovează proiectele europene în care sunt implicate organizații din România şi diseminează rezultatele proiectelor de succes.

Grup ţintă: Toate categoriile de operatori culturali care au activități culturale fără scop lucrativ (de exemplu, asociații, fundații, muzee, teatre, direcții județene pentru cultură, autorități publice locale etc.).

Ştiaţi că? Punctul de Contact Cultural îşi propune să contribuie la stabilirea unui cadru favorabil pentru schimbul de valori dinspre România către spațiul cultural european, să susțină crearea de parteneriate între instituții culturale din România şi Europa şi să înzestreze operatorii culturali din România cu instrumentele necesare pentru a avea acces la resurse financiare alternative în vederea realizării de proiecte culturale şi artistice. Împreună cu partenerul său, Institutul European al Itinerariilor Culturale din Luxemburg, evaluează şi organizează itinerarii culturale cu vocație europeană care se pot constitui în posibile proiecte de turism cultural.

info de contact:

Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale europene persoana de contact: Băluțescu Oana Coordonator

Strada Barbu Delavrancea, nr. 57, et. 1, sector 1, cod 011353, Bucureşti tel: +4021 316 60 60 fax: +4021 316 60 61 e-mail: info@eurocult.ro web: http://www.eurocult.ro/home_ro.html

––33 33––


Cinematografie

19. media desk românia

despre: MEDIA Desk România este biroul național de informare, promovare şi consultanță al Programului MEDIA (2007-2013) al Uniunii Europene în România. Acesta funcționează în cadrul Centrului de Cercetare şi Consultanță în Domeniul Culturii (CCCDC), instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Național, şi face parte din rețeaua europeană de birouri pentru Programul MEDIA al Uniunii Europene (2007-2013). MEDIA Desk România facilitează accesul profesioniştilor români din industria audiovizuală la finanțările nerambursabile oferite de Programul MEDIA prin informații actualizate despre oportunitățile europene de finanțare şi licitațiile de proiecte active, asistență tehnică gratuită în completarea dosarelor şi promovarea proiectelor de succes. obiectivele programului media sunt: • dezvoltarea sectorului audiovizual european, pentru a reflecta identitatea şi patrimoniul cultural al Europei; • creşterea circulației operelor audiovizuale europene, în interiorul şi în afara Uniunii Europene; • întărirea competitivității sectorului audiovizual european. Pentru atingerea acestor obiective, Programul MEDIA sprijină: dobândirea şi perfecționarea aptitudinilor în domeniul audiovizual, dezvoltarea creațiilor audiovizuale europene, distribuirea şi promovarea operelor audiovizuale europene şi proiectele pilot care să asigure adaptarea acestui program la cerințele pieței. Ce face • facilitează participarea la Programul MEDIA a unui număr cât mai mare de profesionişti români din industria cinematografică; • informează potențialii beneficiari privind oportunitățile europene de finanțare, obiectivele, reglementările, termenele apelurilor pentru propuneri inițiate de Comisia Europeană în cadrul Programului MEDIA (2007-2013) al Uniunii Europene; • oferă gratuit servicii de consultanță profesioniştilor din industria cinematografică privind accesarea fondurilor nerambursabile oferite de Programul MEDIA (2007-2013) al Uniunii Europene; • actualizează permanent site-ul www.media-romania.eu şi pagina de Facebook a MEDIA Desk România (http://www.facebook.com/MediaDeskRomania) cu evenimentele semnificative din domeniu, atât la nivel național, cât şi internațional; • anunță pe pagina proprie www.media-romania.eu, pe pagina de Facebook a MEDIA Desk România (http://www.facebook.com/MediaDeskRomania) şi prin newsletter periodic obiectivele, reglementările, termenele apelurilor pentru propuneri inițiate de Comisia Europeană în cadrul Programului MEDIA şi face cunoscute mecanismele de finanțare; • creează şi actualizează permanent o bază de date cu potențialii beneficiari ai Programului MEDIA; • transmite informații privind licitațiile de proiecte organizate în cadrul Programului MEDIA, asigură comunicarea dintre profesioniştii din industria cinematografică la nivel național şi internațional; • organizează acțiuni specifice, seminarii, reuniuni, pentru informarea potențialilor aplicanți privind oportunitățile de finanțare oferite de Programul MEDIA şi promovarea proiectelor de succes finanțate prin intermediul Programului MEDIA; • reprezentarea proiectelor MEDIA de succes şi a profesioniştilor din industria cinematografică românească la nivel internațional în cadrul evenimentelor specifice; • promovează Programul MEDIA în mass-media (presă, televiziune, broşuri, cataloage etc.); • realizează şi distribuie gratuit broşuri, materiale de prezentare şi informare cu relevanță pentru profesioniştii din industria cinematografică. – 34 –


Grup ţintă: Profesioniştii din industria cinematografică (producători, distribuitori, şcoli de film, organizații active în domeniul audiovizual ş.a.)

Ştiaţi că? • În fiecare an mai mult de 400 de proiecte europene de film beneficiază de sprijinul Programului MEDIA; • Jumătate din filmele europene difuzate în cinematografe sunt sprijinite de MEDIA; • În fiecare an 2,5 milioane de cinefili europeni asistă la peste 15.000 de proiecții în mai mult de 100 de festivaluri europene finanțate de MEDIA; • Două treimi din proiectele sprijinite de MEDIA provin din țări cu capacități de producție reduse; • MEDIA sprijină distribuția la aproape 90% din lungmetrajele europene în afara țării de origine; • Fiecare euro din bugetul MEDIA atrage aproximativ 6 euro din investiții private în industria audiovizuală europeană; • În fiecare an, la nivel european, o cincime din acțiunile de formare specializate sunt organizate cu sprijinul Programului MEDIA.

info de contact:

Organizaţia gazdă: Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii (CCCDC) persoana de contact: Valentina Miu - Coordonator Str. Barbu Delavrancea, nr. 57, et. 1, sector 1, cod 011353, Bucureşti tel: +4021 316 60 60 fax: +4021 316 60 61 e-mail: info@media-romania.eu web: www.media-romania.eu http://www.facebook.com/MediaDeskRomania

––35 35––


Cunoaşteți-vă drepturile şi beneficiați de ele! Sunați la nr. de telefon gratuit 00800 6789 1011* Trimiteți un e-mail sau vizitați centrul local de informare Europe Direct europadirect.europa.eu Aflați informații practice despre drepturile dumneavoastră şi oportunitățile oferite de UE europa.eu/youreurope

* Unii operatori şi unele cabine telefonice şi hoteluri nu permit accesul la numerele de tipul 00 800 sau pot taxa aceste apeluri.

Rețele de informare și asistență ale Uniunii Europene  

Rețeaua Europe Direct reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeană pentru informarea cetățenilor şi comunic...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you