Page 1

UNANG LABAS Marso 2013

P10

Ni Jasmine Santiago

Peace Covenant nilagdaan ng mga kandidato sa Bansud BANSUD, Marso 3, 2013 Nilagdaan ng mga lokal na kandidato sa Mayor, Vice Mayor at SangguniangBayan ang peace covenant para sa isang malinis at mapayapang eleksiyon 2013, noong lingo, Marso 3. Nagkasundo at lumagda sa naturang Peace Covenant ang buong tiket ng LP, sa pangunguna ni Ronnie Morada at buong tiket ng UNA, sa pangunguna ni Roy Mudanza. Ang peace covenant signing ay pinangunahan nina Father Johnny Hernandez, Kura Paroko ng Divine Savior Parish, Bansud, Police Senior Inspector Roden Suarez Fulache, OIC ng Bansud Municipal Police Station, at B/Gen Bobby B. Calleja, 203rd Brigade Commander, AFP. COVENANT P/5

Thelma Reyes not qualified as Municipal Administrator POBLACION, BANSUD ―The appointment of Thelma Reyes as Municipal Administrator was NOT IN ORDER and ILLEGAL‖, a retired government official said in an interview during a leader‘s caucus in barangay Poblacion, Bansud. The appointment of Reyes was lacking and bereft of the mandatory requirements for the position of the Municipal Administrator, particularly proof of the first grade civil service eligibility of the appointee. ―The Reyes appointment acting like a little mayor is extremely contemptible, the same disgusted retired government official stressed. Reyes was appointed by Mayor Ronnie Morada, six years ago. Thelma Reyes does not meet the eligibility requirement pursuant to Local Government Code of 1991. APPOINTMENT P/5

Gusali ng BEmONC (Basic Emergency Obstetric and Newborn Care) sa Bansud. Kilala din ang pasilidad na ito bilang Gov. Alfonso Umali, Sr. Memorial Emergency Hospital.

Ni Jasmine Santiago BANSUD, Silangang Mindoro, Marso 6, 2013 – Nakasalang na sa Ombudsman ang Docket No. OMB-L-C-12-0490 kaugnay sa patongpatong na kaso ng conspiracy to commit kidnapping, assault, physical injuries at grave threats laban kina

Ni Justine Mapile POBLACION, BANSUD, Enero 19, 2013 - Opisyal nang ideneklara sa publiko ang pagsasanib-lakas ng pinakamalalaking angkan at pampulitikang kampo sa Bansud - ang kampo ng Mudanza at kampo ng Soller. Sa okasyon ng pagdiriwang sa kapistahan ng Sto. Niño de Bansud, na ginanap sa bahay ni Dr. Prudente D. Soller, noong Enero 19, 2013, naganap ang isang makasaysayang pampulitikang hakbang para sa pulitika ng pagbabago sa Bansud. Sa okasyong ito - solidong nagkaisa, binuo at pinagtibay ang pampulitikang alyansa para sa makabuluhang pagbabago at good governance sa bayan ng Bansud,

PAG-ASA, BANSUD, Marso 9, 2013 – Sa ginanap na ‖AllLeaders‘ Assembly‖, sa barangay Pag-asa, Bansud, inilunsad ang petisyongbayan laban sa mataas na singil ng Bansud BEmONC (Basic Emergency Obstetric and Newborn Care). Mariing tinuligsa ng mga lider at mamamayan mula sa labing tatlong barangay ng Bansud ang mataas at dimakatarungang paniningil ng P3, 600 sa bawat nanganganak sa BEmONC. Inilantad din ng mga lider ang matagal nang anomaly sa hindi pagbibigay ng opisyal na resibo sa bawat bayarin dito, simula pa nang maitayo ang BEmONC noong 2008. Tinukoy ng mga lider ang Municipal Ordinance

Meyor Ronnie Morada, Nestor R. Rivamonte alyas Baliling, Rene Macatol at isang John Doe, lahat ay mga body guard ni Morada. Isinampa ng biktimang si Dominador Castillano alyas Macoy ang reklamo sa pamamagitan ni Atty Ira Pozon, legal officer ni Vice President Jojo Binay. Pormal na iniharap ni Roy

Mudanza, kandidato ng UNA sa pagka-Meyor ng Bansud, si Macoy kay Vice President Jojo Binay, noong Oktubre 10, 2012, sa Coconut Palace. Ipinakita kay VP Binay ang mga tinamong sugat sa ulo at katawan dulot ng paulitulit na pag-kulata ng ripleng Armalite at kalibre 45 sa kanya KIDNAPPING P/5

No. 027 S. 2011 bilang kontra -maralitang ordinansa. Ibinunyag ng ilang lider ang ginawang labis na pagpapahirap sa kanila ni Josie Morada, Midwife at pinuno ng BEmONC program at asawa ni meyor Ronnie Morada. ‖Kapag hindi kami makabayad ng halagang P3,600 o kulang ang aming pera, ginagawa kaming alipin ni Josie Morada. Maghapon kaming nag-gagamas ng BEMONC P/6

ang. ‖Bagong LAKASBANSUD‖. Sa talumpati ni Dr. Prudente D. Soller, dating Meyor ng Bansud, ‖nararapat at kagyat ang pulitika ng

pagbabago, para maisulong ang tunay na progresibong bayan ng Bansud, sa pamamagitan ng matalinong pamumuno ni Roy Mudanza‖.

Kabilang din din dito ang mga progresibong lider ng ng Bansud, na sina: Aileen Mampusti Mambil; Tito Axibal MUDANZA-SOLLER P/5

Pinangunahan ni Dr. Prudente D. Soller, dating Meyor ng Bansud (ika-lima mula sa kaliwa), ang pagtaas ng mga kamay nina Roy Mudanza (ika-lima mula sa kanan), Doms Caramoan (ika-apat mula sa kaliwa) at Bokal Butch Soller (ika-apat mula sa kanan). Kabilang din sa larawan ang tiket ni Mudanza sa UNA.


KATOTOHANAN PAGBABAGO SERBISYO

Marso 2013

EDITORYAL DEMOKRATIKONG GUBYERNO PARA SA BANSUDEÑO

M

ulat na ang mamamayan ng Bansud. Ngayon na ang panahon ng reporma at pagbabago. Wakasan na ang karahasan at walang pakundangang pagpaslang – napatunayan na ng karanasan ang makitid, makasarili, tiwali at gangster na pamumuno ng kasalukuyang lokal na administrasyon. Karapat-dapat lamang para sa Bansudeño ang isang gubyernong tunay na bukas at demokratiko. Bilang responsableng mamamayan, tinatanggap natin ang dakilang hamon at responsibilidad para sunggaban ang bihirang pagkakataon ngayong eleksiyong 2013, para ipatupad ang tunay na Good Governance – ang bukas at demokratikong gubyerno sa ating bayan. Ang Good Governance ay TUNAY kung integral na umiiral ang mga sumusunod na mga prinsipyo‘t komponent sa pamamahala: Transparency (bukas at walang ikinukubli); Accountability (may pananagutan sa bayan); at People’s Participation (aktibong partisipasyon ng mamamayan). Kung di umiiral at wala ang isa man sa tatlong komponent na ito, huwad at ampaw na salita lamang ang Good Governance. Himayin natin ang mga esensiyal na kabuluhan ng mga komponent na ito: ANG TRANSPARENCY (bukas at walang ikinukubli) Ang bukas at walang ikinukubling pamamahala ang susi sa mga hakbang at reporma laban sa laganap na korapsiyon. Nagbibigay ito ng lubos na atensiyon sa mga sistema at proseso ng pagpapalaganap ng impormasyon (information system and process) para sa mamamayan kaugnay sa: a) programa, polisiya at patakaran; b) contracts, work programs, projects, performance targets at reports; k) ordinansa at resolusyon ng konseho; at d) lahat ng iba pang dokumentong pampubliko, kabilang ang SALN o Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth (Article XI Section 17, Philippine Constitution). Kakambal ng transparency ang malayang akses ng mamamayan sa mga impormasyon. Ang malayang daloy ng mga impormasyon at kaukulang edukasyon kaugnay sa mga ordinansa, resolusyon, regulasyon, programa at aktibidad ng lokal na pamahalaan ay pundamental na prinsipyo‘t alintuntunin ng transparency. Ang institusyunal na pundasyon ay kinakailangan para sa mas mataas na antas ng pagtugon ng gubyerno sa paglilingkod sa mamamayan. Kaugnay nito, nararapat ang paglikha ng mga kinakailangang demokratikong mekanismo para sa pagpapaunlad sa kapasidad ng publiko na tumangap ng impormasyon at magbigay ng kaukulang feedback sa mga isyu, programa at patakaran na apektado ang kanilang buhay at kinabukasan. Batay dito, higit na mahihikayat at makukuha ang boluntaryong suporta at partisipasyon ng mamamayan para sa kinakailangang debelopment ng ating bayan. Ang bottom-line: ang gubyernong walang itinatago ay di dapat matakot sa mulat na publiko. ANG ACCOUNTABILITY (pananagutan sa bayan) ―Public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, be accountable to the people, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency; act with patriotism and justice, and lead modest lives‖ (Article XI, Section 1, Philippine Constitution). Ang probisyon na ito ng Saligang Batas ng Pilipinas ay nararapat ang lubos na pagpapatupad nito sa lahat ng nanunungkulan sa gubyerno, halal man o appointed. Ang accountability ay nakatuon sa regular at napapanahong ulat sa bayan kaugnay sa lahat ng mga pampinansiyang transaksiyon at rekurso ng pamahalaan. Hindi lamang ito isang obligasyon ng gubyerno, kundi gayundin, ang mabilis na pagtugon nito sa mga kagalingan at karapatan ng mamamayan. Ang pananagutan at maagap na tugon ay matitiyak lamang sa pamamagitan ng makabuluhang partisipasyon ng mga mamamayan at komunidad. Samantala, ang usapin ng accountability ay hindi lubos na maipatutupad kung walang tunay na transparency. ANG PARTICIPATION (partisipasyon ng mamamayan) Alinsunod ito sa balangkas na ang esponsibilidad sa sa pangangasiwa at pamumuno (govern) ay komon na pinagtutulungan ng namumuno at pinamumunuan. EDITORYAL P/5

Ang REPORTER ay isang peryodikong-bayan para sa gawaing impormasyon at edukasyon. Tungkulin ng REPORTER na ilantad ang tunay na nagaganap sa ating bayan, kung saan pilit na ikinukubli ng mga tiwali at bulok na pulitiko. Ito ay buwanang publikasyon ng RPM (Reporma Para sa Masa). Anumang puna at mungkahi ay maaaring ipadala sa e-mail o dumiretso sa himpilan: Nautical Highway, Barangay Pag-asa, Bansud, Silangang, Mindoro. E-mail: reporterngbayan@yahoo.com Facebook: http://www.facebook.com/groups/reporteronline/

Bagong Pulitika ang Alternatibo sa Trapo By Justine Mapile

M

alaking hamon ang nasa atin nang harapan. Malinaw ang hangad nating mga mamamayan para sa nalalapit na halalan. Pulitika ng pagbabago ang sigaw nating mga Bansudeño. Ang bagong pulitika o pulitika ng pagbabago ang ating alternatibo tungo sa pagkakamit ng isang tunay na mabuting pamamahala. Sa balangkas lamang ng bagong pulitika maaaring maipatupad ang isang tunay na bukas at demokratikong pamahalaan. Kailanman ay imposibleng maganap ang tunay na pagbabago sa balangakas ng tradisyunal na politika o trapo. Suriin natin ang magkabaliktad na paraan ng pamumuno at pamamahala ng bagong pulitika sa isang banda at trapo sa kabilang banda. SA BAGONG PULITIKA Ang balangkas (framework) ng bagong pulitika ay paghahangad na baguhin ang luma at bulok na sistema at prosesong pampulitika - di lamang sa pagpapalit ng mayor o namumuno sa pamahalaan. Itinataguyod ng bagong pulitika ang mga sumusunod: 1. Pulitikang nakabase sa prinsipyo at mga isyu ng mamamayan, hindi sa popularidad ng indibidwal at pamumudmod ng pabuya sa botante at panlilinlang; 2. Pulitika ng pananagutan sa bayan, integridad at serbisyo publiko, hindi ng pansariling kapakanan at pangangamkam sa kaban ng bayan; 3. Pulitikang nagbibigay ng tunay na kapangyarihan sa mamamayan, hindi ng panghahati at hungkag na pangako ng mga trapo; at 4. Pulitikang nagtataguyod sa good governance – transparency, accountability and peo-

ple’s participation. Ang mga lider at sistema ng Bagong Pulitika lamang ang mayroong kakayahan at determinasyon para ipatupad ang tunay na good governance. Bagong pulitika lamang ang tamang landas para sa Tunay na Pagbabago! SA TRADITIONAL POLITICS O TRAPO Samantala, ang balangkas (framework) ng traditional politics (trapo) ay nakabatay sa preserbasyong ng kasalukuyang bulok na pampulitikang kaayusan (status quo). Sapagkat sa ganitong sistema lamang sila malayang maisasagawa ang lahat ng klase ng kurapsiyon at anomalya, kubli man o harapan. Ang trapo ay laging kontra sa tunay na pagbabago. Hanggang sa mga pakitangtaong proyekto lamang ang kaya nitong gampanan. Ang motibo nito ay itaguyod ang makitid na interes ng kanyang pampulitikang pangkat o gang, mulat na kumokontra sa mga popular na reporma na isinusulong ng mga mamamayan. Ang trapo ay itinuturing ang poder ng kapangyarihan bilang isang empresa at negosyo, na pinapatakbo ng mga kamag-anak at pamilya nito – ang mga pangako ay laging napapako. Walang seryosong plataporma at ang alam lamang ay gumawa ng mga pasiklab na proyekto at artipisyal na pagbabago. Ang trapo ay TUTOL sa tunay na diwa ng transparency, accountability at people’s participation. Ang kanilang talumpati at pahayag hinggil sa good governance ay isang malaking buladas at panlilinlang lamang sa publiko. Ang TRAPO, tulad ng pulitika ng kasalukuyang administrasyon ay isang luma, bulok at inaagnas na tipo ng pulitika – Dapat na nating itakwil at wakasan! ®

The Contrast between ”Old” and ”New Politics” By Jasmine Santiago

T

he new politics developed out of ―pressure tactics‖, a term coined during the height of the anti-dictatorship movement by Jose W. Diokno to refer to ―mass actions and other peaceful means of protest intended to exert organized popular might or influence not only on Marcos but also those around him‖. An illustrative approach in defining new politics is to contrast it with old politics. The basic orientation of new politics developed by the Movement for New Politics clearly showed the wide gulf of difference between old and new politics. While old politics is purely electoral, new politics combined both electoral and non-electoral pressure politics in the form of struggle. The former works for a change in leaders while the latter extends it to changing the system. The former promotes the interest of a few elite, while the latter promotes the interest of the majority. Old politics is identified with traditional parties and politicians thus traditional politics or TRAPO, new politics is identified more with people‘s organizations, alliances and non-governmental organizations. New politics is also politics of change.

We also distinguishes between ‖old electoral‖ and ‖new electoral politics‖. It warns against simplistic contrast (e.g. personalities vs. program or power vs. cause) and argues that new electoral politics combines power and principle, personality and program with the stress on principle and program. The politics of TRAPO has always been against genuine change. Because it is driven by narrow interests, it is consistently opposed to popular reforms espoused by the poor and marginalized people such as land reform, decent wages and basic social services. The old and trapo politics, promises are bound to be broken unless elected leaders begin to walk the talk by reforming the political system, initiating transparency, accountability and people‘s participation in governance, among other basic reforms. We remain victims of a rotten social and political system continuously perpetuated by the trapos. But there is hope; it is in us, the people - in our unity and collective action. It‘s time to make a change in Bansud! ®


KATOTOHANAN PAGBABAGO SERBISYO

Tiyakin ang maagap, mabilis at seryosong pagtugon sa mga serbisyong pambayan, hindi ningas kogon at pakitang-tao lamang. MGA HAKBANG A. SERBISYO SA KABATAAN Bigyan ng pinakamataas na atensiyon at interbensiyon ang edukasyon para sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan:

Ang adbokasiya sa Walong Puntong Reporma na ito ay isang balangkas para sa pulitika ng pagbabago sa bayan ng Bansud. Unang tinalakay ito ni Roy Mudanza (nasa larawan), sa Founding Assembly ng RPM (Reporma Para sa Masa) na ginanap noong Setyembre 1, 2012, sa Pag-asa, Bansud, Silangang Mindoro.

1

KATARUNGAN SA LAHAT NG BIKTIMA NG PAMAMASLANG!

Umaabot sa 15 kaso ng pamamaslang sa ating bayan ang di pa nareresolba hanggang sa kasalukuyan. Lahat ay naganap sa nakalipas na anim na taon, sa ilalim ng kasalukuyang lokal na administrasyon. MGA HAKBANG 1. KAMTIN ANG KATARUNGAN para sa mga kababayang biktima ng Pamamaslang: a. Ilunsad ang isang malawak na kilusan ng mamamayan kabilang ang mga taong simbahan at midya laban sa mga gangster at kriminal sa Bansud; b. Hulihin, ikulong at usigin ang mga gangster na kriminal at pasimuno sa mga walang pakundangang pamamaslang sa Bansud; at k. Igalang ang karapatang pantao alinsunod sa ―Article 3, Universal Declaration of Human Rights‖ (Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life). 2. BANTAY-BAYAN Itayo at palakasin ang Bantay-bayan sa bawat barangay. Ito ay isang community-based crime watch, para sugpuin ang operasyon ng mga elementong kriminal, sindikato, at gawaing anti-sosyal, kabilang ang pagsugpo sa pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga magsasaka at pagsugpo sa pagpapalaganap ng ipinagbabawal na gamot; 3.CCTV CAMERA Maglagay ng CCTV camera sa mga eryang komersiyal at bawat barangay bilang bahagi ng proteksiyon laban sa kriminalidad. 4. PARA-LEGAL SERVICE a. Itayo ang ‖Para-legal group‖ sa bawat barangay para sa mabilis at libreng serbisyong legal sa mamamayan, lalo na sa mga maralitang kababayan. Ang ‖Para-legal group‖ ay tutugon sa mga kasong administratibo,sibil at criminal; b. Katuwangin dito ang mga estudyanteng abogado at iba pang institusyon bilang mga volunteers para sa ganitong serbisyo; k. Maagap na magbigay ng abogado mula sa Public Attorney’s Office (PAO) sa mga kasong kailangan ito.

2

REPORMA SA PANGUNAHING SERBISYO

TUNAY NA SERBISYO, HINDI PAKITANG-TAO!

Sa Pormal na Edukasyon: 1. College Scholarship – ipatupad ang programang ‖isang iskolar bawat maralitang pamilya‖; at Study Now-Pay Later para sa mga OSY; 3. Pre-school - Magtayo ng PreSchool sa bawat Barangay. 4. Insentibo sa bawat gurong pampubliko. Sa Skills & Sports Development: 1. Itayo ang mga ‖TESDA accredited Skills and Training facilities‖ sa mga pangunahing Barangay. 2. Itayo ang Sports Development Program sa antas bayan at sa bawat Barangay.

B.

SERBISYO SA KALUSUGAN

1. Reporma sa BEmONC: Serbisyo Hindi Negosyo! Itigil ang di-makatarungang paniningil ng P3,600 sa mga nanganganak sa Bansud Basic Emergency Obstetric and Newborn Care (BEmONC); Ibigay ng libre ang ganitong serbisyo! Sapat na ang anumang donasyon bilang bayad. Ipawalang-bisa ang kontra-maralitang Municipal Ordinance No. 027 S.2011, na pumipiga ng P3,600 sa mga pasyenteng naganganak: Ipatupad ng mga sumusunod: a. Magtayo ng Birth Center (lyingin), katumbas ng BEmONC sa bawat barangay. b. Bansud Midwifery Scholarship Program (BMSP) – Ilunsad ang ‖two-year midwifery scholarship grant‖ para sa mga kwalipikadong aplikante sa pakikipagtulungan ng mga midwifery schools at Department of Health. k. Opisyal na resibo sa bawat bayarin ng pasyente, kung mayoon man; at d. Kunin ang kinakailangang Funding Assistance mula sa mga internasyunal na institusyon kabilang ang, United Nations Population Fund (UNFPA) at United Nation Children’s Fund (UNICEF) para sa dagdag na equipment; medical supplies; capacity building ng staff at mga serbisyo ng BEmONC. 2. Free Public Health Care Service: a. Bansud Health Insurance Program Ilunsad at palakasin ang Health Insurance Program para tugunan ang pangangailangan ng maralita at mamamayan sa quality health care services; b. Outpatient consultation and diagnostic Benefit (OPB) Package Makipag-MOA (Memorandum of Agreement) ang Munisipyo sa Philippine Health Insurance Corporation (PHIC) para makakuha ng OPB para sa mamamayan; k. Indigent Enrollment Program – Katuwang ang Barangay Health Workers at ang Municipal Social Workers, tukuyin ang mga indigents at kanilang dependents na kwalipikado sa programa, kabilang ang mga barangay-tanod, sa pamamagitan ng Community Based Information System Minimum Basic Needs Approach; d. Magpasa ng Ordinansa para sa Philhealth Capitation Fund. Magtakda ng alokasyon ang munisipyo bilang Counterpart Fund para sa regular na bayad sa insurance pre-

Marso 2013

miums ng mga indigentbeneficiaries. 3. Traditional and Alternative Health Care Program: a. Preventive Health Care system Buuin ang angkop at komprehensibong programa at muling paggamit ng mga tradisyunal at alternatibong paraan ng paggagamot. Kabilang ang ‖Herbal Plantation‖ sa bawat barangay; b. Ilunsad ang mga gawain sa edukasyon at pagsasanay ng mga barangay health workers sa acupuncture, massage/hilot therapy at mga katulad na ligtas na paraan ng preventive health care practices, alinsunod sa RA No. 8423 o "Traditional and Alternative Medicine Act (TAMA) of 1997.― 4. Operation: Sagip-Mata: Ipagpatuloy ang programang Operation: Sagip-Mata para sa lahat ng mga Senior Citizens – libreng operasyon sa katarata. 5. Bansud Health Board: Buuin ang Bansud Health Board (BHB)– kunin bilang miyembro ng BHB ang mga kuwalipikadong kinatawan mula sa mga Non-Governmental Organizations, People’s Organizations (NGOs/POs) at health institution para sa komprehensibong pag-aaral at rekomendasyon sa wastong paggamit ng ”Dual Health Care Policy” – moderno at tradisyunal.

3

REPORMANG PANG -EKONOMIYA AT PANGKABUHAYAN

Primera-Klaseng Bansud: ITAYO ANG BANSUD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE Mula sa atrasado at segunda-klase, gawin nating primera-klaseng bayan ang Bansud. MGA HAKBANG 1. Likhain ang BANSUD ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAM Kumilos para sa paglikha ng hanapbuhay at maiangat ang kabuhayan ng mga Bansudeño. 2. Likhain ang BANSUD ECONOMIC ZONE (BEZ) bilang isang special economic zone ng komersiyo at industriya sa Bansud. 3. Likhain ang BANSUD INVESTMENT CODE, alinsunod sa Local Government Code of 1991 at Omnibus Investments Code (Executive Order no. 226), para hikayatin ang mga lokal at dayuhang investors sa ating bayan. Bigyan ng lubos na proteksiyon at diskwento sa buwis at iba pang insentibo ang mga investors, kabilang ang mga lokal na negosyo (small and medium enterprise)/ entrepreneurs, kooperatiba at OFW‘s. 4. 70-30 Policy – Bigyan ng mataas na prayoridad at oportunidad ang mga Bansudeño sa pagbibigay ng hanap -buhay. Ibigay sa mga kababayan natin ang 70 porsiyento (70%) o higit pa ng lakas-paggawa (labor force) sa lahat ng mga malilikhang trabaho, kabilang ang konstruksiyon ng mga gusali, kalsada at iba pa, publiko man o pribado. Ang natitirang 30 porsiyento (30%) naman ng lakas-paggawa ay ibukas na mula sa ibang bayan. 5. Buksan ang mga oportunidad sa Agro-Industry at Eko-Turismo at hikayatin ang mga investors, entrepreneurs, OFW‘s at mga kooperatiba para likhain ang mga negosyo at hanap-buhay para sa ating mga kababayan kabilang ang pagtatayo ng planta/pabrika para sa pagproseso ng ketsup; banana chips; dairy products, meat processing, fishery products at marami pang iba. Hikayatin ang mga investors para idebelop ang ating mga water falls at

beach resort. 6. Bansud Public Employment Service Office (BPESO) – Likhain ang BPESO at i-debelop ang data base ng iba‘t-ibang skilled labor. Makipag -MOA sa DOLE (Department of Labor and Employment) para sa programang Skills Registry System (SRS) para sa job opportunities ng mamamayan. Ang SRS ay isang sistemang ‗live’ electronic register of skills para sa job matching at magsilbing gabay ng mga employer sa paghahanap ng manpower at desisyon sa investment.

4

REPORMA SA AGRIKULTURA

Para sa malusog na bayan at sustainable food production: ‖BACK TO BASICS, GO ORGANIC‖ Agrikultural ang bayan ng Bansud. Magsasaka at mangingisda ang malaking mayorya ng ating populasyon mula sa bilang na 38,341(Mayo 2010, NSO). Pangunahing pwersa at katuwang ng bayan ang mga magsasaka para sa paglikha ng sapat na pagkain ng mamamayan – sa paraang natural at organiko. MGA HAKBANG LUTASIN ANG SULIRANIN SA PAGSASAKA AT AGRIKULTURA Liban sa suliranin ng kawalan ng sariling lupang sakahan, suliranin din ng mga magsasaka ang mataas na presyo sa mga gamit sa produksiyon tulad ng binhi, sintetikong pestisidyo‘t abono; suliranin sa patuloy na pagiging asidiko ng lupaing agrikultural at suliranin sa mga barat na middlemen at negosyante na namimili ng produktong agrikultural. Kung gayon, ang suliranin ng magsasaka ay suliranin din ng bayan. Ang paglutas sa suliranin sa pagsasaka at agrikultura ay paglutas sa suliranin sa kabuhayan ng magsasaka at sustainable food production para sa mamamayan: 1. GAWING ORGANIC FARMING CAPITAL ANG BANSUD SA BUONG SILANGANG MINDORO Ang tanging paraan para lutasin ang mataas na gastos sa modernong pagsasaka at malikha ang sustainable food production ay bumalik sa paraang natural at organic farming/agriculture. 2. BANSUD BIO-ORGANIC RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER (BBRDC) Itayo ang BBRDC bilang hakbang parasa institusyunalisasyon, debelopment at sentro ng promosyon ng organic agriculture sa Bansud, batay sa Philippine Organic Agriculture Act (Republic Act No. 10068). Maglaan ng sapat na taunang pondo ang lokal na pamahalaan para sa ganitong layunin. 3. ”BACK TO BASICS GO ORGANIC” Ilunsad ang isang kilusang-bayan, ‖Back to Basics, Go Organic‖ – isang empowerment campaign na nakadiin sa gawaing edukasyon/training, impormasyon, pag-oorganisa at pagpapakilos sa sektor ng magsasaka at mamamayan. 4. COASTAL RESOURCE MANAGEMENT Itayo ang ‖Municipal Coastal Resource Management‖ (MCRM), bilang sentrong ahensiya sa Bansud para sa proteksiyon, preserbasyon at regulasyon sa mga lugar pangisdaan sa saklaw ng bayan. Pangkalahatang layunin ng MCRM na itaguyod ang karapatan at kagalingan ng mga maliliit na mangingisda; Isanib ang Fishery Management Plan

ADBOKASIYA P/4


KATOTOHANAN PAGBABAGO SERBISYO

Marso 2013 ADBOKASIYA mula sa pahina 3 sa Municipal Development Plan. 5. ORGANISASYON AT KOOPERATIBA NG MGA MAGSASAKA Itayo at palakasin ang mga organisasyon, pederasyon at kooperatiba ng mga magsasaka/prodyuser at mangingisda bilang mga pundasyon ng kilusangbayan na ‖Back to Basics, Go Organic‖, mula sa antas bayan hangang sa antas barangay. 6. ECO-PRODUCTS AT ORGANIC FERTILIZER PRODUCTION Lumikha ng iba‘t-ibang eco-agricultural products kabilang ang poultry at piggery. Itayo at i-debelop sa bawat barangay ang mga ‖Organic Fertilizer Production and Processing Plant‖ tungo sa pagiging self-reliance.

6

REPORMANG PANGKALIKASAN

WASTE-TO-ENERGY: Proteksiyon sa Kaliksan at Mamamayan! Likhain ang angkop na GREEN REFORM PROGRAM na tutugon sa mga suliraning pangkalikasan – na nakatuon sa kagalingan ng mamamayan. Pangunahing diin ng programa ang paglikha ng WASTE-TO-ENERGY bilang alternatibong enerhiya. MGA HAKBANG 1. GREENENERGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER (GRDC)

“Ang bawat sentimo na napupunta sa kurapsiyon ay halagang ninakaw ng mga corrupt na pulitiko mula sa edukasyon, serbisyong panlipunan, paglikha ng hanapbuhay at poverty reduction “

Itayo sa Bansud ang GRDC para sa mga programang 7. ORGANIC TRADING CENTER Farm-to-Market Trading Center – Itayo nakatuon sa alternatibong enerhiya sa Bansud ang sentral na bagsakan ng lahat na mga produktong organiko (at di at proteksiyon sa organiko) bilang trading center, sa halip kalikasan. Sa pamamagitan ng na dumaan pa sa mga barat na middlemen. Magkatuwang na pangangasiwaan GRDC, ilunsad ang ito ng lokal na pamahalaan at kooperati- programa‘t proyekto para ba ng mga magsasaka. likhain ang green 8. GREENCENTIVE (Green Incentive) energy at murang Gumawa ng kinakailangang ordinansa kuryente – sa panpara tukuyin ang mga insentibo (libreng imula, para sa sarilbuwis at value added tax) at taunang ing konsumo sa gantimpala sa mga barangay at magkuryente ng munisasakang gumagamit ng organic farming sipyo, pampublikong ospital, palengke, kabilang ang fertilizer production at iba ilaw sa plaza/parke, mga street lights at pang produktong eco-friendly. iba pa. Ang lahat ng halagang matitipid sa REPORMA PARA SA bill ng kuryente ay masinop na ilalaan MGA KAPATID NA para sa serbisyo sa mamamayan IP’s partikular sa edukasyon at kalusugan.

5

MUTUWAL NA RESPETO AT KOOPERASYON sa mga Kapatid na Aeta at Mangyan! MGA HAKBANG Kilalanin ang papel ng mga kapatid na katutubo sa pagpapaunlad ng ating bayan.

1.

2.

3. 4.

5.

Respeto at proteksiyon sa mga kapatid na Katutubo sa kanilang natatanging sistemang panlipunan at kultura alinsunod sa Saligang Batas ng Pilipinas, (Section 17, Article XIV); Itaguyod ang mga karapatan ng mga kapatid na Katutubo alinsunod sa Section 16 of Republic Act 8371 (RA 8371), o Indigenous People’s Rights Act of 1997. Proteksiyon at depensa sa ancestral lands at kabuhayan ng mga katutubo; Itaguyod ang supisyente at angkop na panlipunang serbisyo, lalo na sa larangan ng pagpapaunlad sa kabuhayan, edukasyon at kalusugan; at Katuwangin sila sa programang ‖Back to Basics, Go Organic‖.

2. Waste-to-Energy (Green energy) Ang waste-to-energy project ay ang teknolohiya at prosesong lumilikha ng ‖green electricity‖ mula sa lahat ng klase ng basura: domestic, agricultural at commercial, kabilang ang basura mula sa palengke at slaughter house. Benefits:  No more Landfills  Mining of Existing Landfills  No Effluent Stream  No Leachate  No Methane  Produces pelletized carbon neutral non fossil fuel (RDF)  Livelihood Creation  Self sustaining  Produces recyclable commodities  Zero carbon footprint 3. E-trike/e-bike Promosyon ng alternatibong transportasyong pampubliko at pribado, kabilang ang e-trike at e-bike. Hikayatin ang mga small at medium scale enterprises para sa pagmanupaktura nito sa mga ating bayan. No Air Pollution! No Noise! No Gas!

7

Kung di umiiral at wala ang isa man the people and all government ausa tatlong prinsipyo – huwad ang sinasa- thority emanates from them. (Article II, bi nilang good governance. Section 1, Philippine constitution). Ang kurapsiyon ay mababawasan 2. ELECTRONIC GOVERNANCE (elamang kung mayroong aktibong Governance): Laban sa bureaucratic partisipasyon ang mga ordinaryong mared-tape mamayan sa paggo-gubyerno, kabilang ang pagdinig sa kanilang pasya kung Sugpuin ang bureaucratic red-tape at saan at paano gugugulin ang pondong pabilisin ang mga transaksiyon ng mapubliko. mamayan sa munisipyo at barangay. Gawing institusyon ang paglahok ng Batay dito, ipatupad ang full commga POs/NGOs sa lahat ng antas ng puterization at automation sa buong pamamahala – mula munisipyo hangmunisipyo at mga pangunahing barangang barangay. Tiyakin ang mga demogay, alinsunod sa pambansa at inter- kratikong public hearing bago planuhin at ipatupad ang mga proyektong makanasyunal na pakaapekto sa mamamayan. mantayan. Sa ganiREPORMA TUNGO tong sistema, ang mamamayan ng SA PULITIKA NG Bansud, kahit PAGBABAGO saang panig sila ng buong mundo ay BAGONG PULITIKA ANG TAMANG maaaring gumawa LANDAS TUNGO SA TUNAY NA ng transaksiyon PAGBABAGO ONLINE para kumuha at mag-renew Ang balangkas (framework) ng bagong pulitika ay paghahangad na baguhin at ng permit, rehistro, paunlarin ang sistema at prosesong lisensiya sa negosyo at iba pang ser- pampulitika - di lamang sa pagpapalit ng kasalukuyang mayor ng bayan. bisyo ng lokal na pamahalaan nang UNANG HAKBANG: hindi na kailangan ISAKATUPARAN ang PULITIKA NG pang kunin ang PAGBABAGO at tunay na paglilingkod pirma at hingan ng suhol ng iba‘t-ibang sa mamamayan: mapagsamantalang 1. Pulitikang nakabase sa prinsipyo at otoridad. mga isyu ng mamamayan, hindi sa Samantala, magbuo at ipatutupad popularidad ng indibidwal at paang epektibong Citizen’s Charter para sa mumudmod ng pabuya sa botante; mabilis na transaksiyon, proseso at serbisyo (3-5 minutes release), lalo na para 2. Pulitika ng pananagutan sa bayan at serbisyo publiko, hindi ng pansariling sa mamamayang di pa makagamit ng kapakanan at pangangamkam sa kompyuter/online kaban ng bayan; 3. TRANSPARENT GOVERNANCE: 3. Pulitikang nagtataguyod sa good govAng bukas at walang ikinukubling ernance – transparency, accountabilpamamahala ang susi sa mga repority at people’s participation; at ma laban sa korupsiyon. 4. Pulitikang nagbibigay ng tunay na Ipatupad ang FULL DISCLOSURE kapangyarihan sa mamamayan, hindi POLICY - Isapubliko ang dokumento ng ng panlilinlang at hungkag na panmga pampublikong kontrata at kasungako ng mga tradisyunal na pulitiko. duan, taunang gastos at kita, kabilang ang taunang statement of assets, liabili- Alinsunod sa bagong pulitika, itinataguyties at net worth (SALN) ng lahat ng mga od natin ang mga sumusunod: pampublikong upisyal; Ang PRINSIPYONG dapat laging ipauna Ang lahat ng mga dokumentong ang interes at kapakanan ng mamamapubliko at taunang ulat sa bawat sentiyan. mong ginastos at kinita ng lokal na paAng PLATAPORMA ng pagbabagong mahalan, ay nararapat isapubliko sa panlipunan na tumutugon sa mga pamamagitan ng municipal website alinsunod sa Local Government Code of suliranin ng bayan at laban sa katiwalian at kurapsiyon. 1991 (Section 352, Republic Act No. 7160). Ang ALTERNATIBONG tunay na bagong pulitika ng prinsipyo, isyu, serbisyo 4. TRANSPARENCY SA SANGGUNIat pagsasakapangyarihan ng sambaANG-BAYAN: yanan. 1. Ibukas sa publiko ang bawat sesyon ng Sangguniang-Bayan para sa kanilang IKALAWANG HAKBANG: impormasyon at edukasyon. ITAYO ANG BANSUD PEOPLE‘S COUNCIL o BPC 2. Maglunsad ng regular o espesyal na sesyon ang Sangguniang-Bayan sa Itayo ang Bansud People’s Council o bawat Barangay. BPC. Ang BPC ay magsisilbing indepen3. Ipatupad ang ONLINE at LIVE cover- dyente at sentrong organisasyon ng mamamayan ng Bansud. Instrumento ito ng age (real-time) ng bawat sesyon ng mamamayan para itaguyod ang mga Sangguniang-Bayan, upang mapanood at matuto ang mga mamamayan sa mga karapatan at kagalingan ng mga Bansudeno. Ang BPC ay tatayo din bilang proseso sa pagbubuo ng mga ordika-partner ng lokal na pamahalaan sa nansa‘t resolusyon ng konseho. paggo-gubyerno. Ang bawat naka-rekord na sesyon Ang BPC ang praktika ng pagsasang konseho ay maagap na i-upload sa kapangyarihan sa mamamayan (People opisyal na website ng pamahalaang Empowerment) - ang pag-oorganisa sa bayan ng Bansud bilang reference ng mga batayang sektor, at paglikha ng publiko, kabilang ang mga kababayan mga pamamaraan para sa kanilang na OFW. makabuluhang partisipasyon sa paggo5. ACCOUNTABLE GOVERNANCE: gubyerno (governance). “Public office is a public trust. Public IKATLONG HAKBANG: officers and employees must, at all ITAYO ANG TUNAY NA MUNICIPAL times, be accountable to the people, DEVELOPMENT COUNCIL serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency; act with Sa tunay na diwa ng democratic governpatriotism and justice, and lead modest ance, ipatupad ang 25% representasyon lives‖ - (Saligang Batas ng Pilipinas, Arti- ng mga sektor sa Municipal and Barancle XI, Section 1) . gay Development Councils, alinsunod sa Usigin at papanagutin ang mga Local Government Code of 1991, kamatataas na upisyal ng bayan at mga bilang ang sektor ng magsasaka, mangkasabwat nito na sangkot sa mga katigagawa, kababaihan, kabataan, senior walian; Nararapat ang pananagutan sa citizen at iba pa. bayan at serbisyo publiko, hindi ng panMula sa Assembly ng Bansud Peosariling kapakanan at pangangamkam ple’s Council, demokratikong pipiliin ng sa kaban ng bayan. mamamayan ang 25% kinatawan para sa Municipal Development Council. 6. GOVERNANCE WITH PEOPLE’S Ipatupad din ang ganitong PARTICIPATION: mekanismo sa antas barangay para sa ―Good governance is easily achieved if tuwirang paglahok ng mamamayan sa its responsibilities are shared by the pagbabalangkas at pagpapatupad ng people. A system of partnership between mga ordinansa, patakaran at programa, the governor and the governed gives lalo sa sa mga usaping direktang impetus to the time-honored principle apektado ang mamamayan. ® that, indeed, "Sovereignty resides in

REPORMA PARA SA MABUTING PAMAMAHALA

BUKAS AT DEMOKRATIKONG PAMAHALAAN NG BANSUD! Ipatupad ang isang tunay na bukas, demokratiko at mabuting pamamahala at responsableng pangangalaga sa kabang yaman at rekursong pampubliko. Ang bawat sentimo na napupunta sa kurapsiyon ay halagang ninakaw ng mga corrupt na pulitiko mula sa edukasyon, serbisyong panlipunan, paglikha ng hanap-buhay at poverty reduction. Ang bukas at walang ikinukubling pamamahala ang susi sa mga reporma laban sa korupsiyon. MGA HAKBANG 1. TUNAY NA GOOD GOVERNANCE: Bibigyan natin ng mataas na pagpapahalaga ang integridad, kakayahan, kasipagan, katapatan at kahusayan ng mga nasa serbisyong pampubliko. Masusukat ang tunay na Good Governance kung integral na umiiral ang mga sumusunod na mga prinsipyo sa pamamahala: - Transparency (bukas at walang ikinukubli); - Accountability (may pananagutan); at - People’s participation (partisipasyon ng mamamayan)

8


KATOTOHANAN PAGBABAGO SERBISYO

Nagbibigay si VP Binay ng direktang instruksiyon sa kanyang legal officer, Atty. Pozon para sa mabilis na pagsampa ng kaukulang kaso sa Ombudsman. Kaharap din dito si Joey Salgado (pangalawa sa kanan), Spokesman ni Binay at Media Affairs Division Head at biktimang si Dominador Castillano (dulong kanan).

KIDNAPPING mula sa pahina 1 ni Rivamonte at Macatol. Salaysay ni Macoy kay Binay Isinalaysay ni Macoy kay VP Binay ang marahas na pag-atake nina Rivamonte at Macatol noong gabi ng Setyembre 26, 2012, sa Plaza ng Bansud. Ayon kay Macoy, hinarang nina Baliling na noon ay nakasakay sa owner-type jeep ang sinasakyang motorsiklo ni Macoy. Bumaba sina Rivamonte at dalawa pa niyang kasama at sabay-sabay na inatake si Macoy. Sa kanyang salaysay, sinabi ni Macoy "na habang nasa pagkagimbal na kalagayan ako, mabilis nila akong piniringan ng mata, itinali ang aking kamay at paa at inihagis sa owner-type jeep tulad ng isang kakataying baboy. Habang tumatakbo ang jeep, ay patuloy naman ang pagkulata sa akin ng ripleng armalite at kalibre 45. Sa pagitan naman ng pagsipa at pagsuntok sa akin, ay tatanungin ako ni Rivamonte, "kay Morada ka ba o kay Mudanza? Kaya't kahit labag sa kalooban ko, obligado akong sumagot ng, kay Morada", pagdedepalye pa ni Macoy. Dagdag pa ni Macoy sa kanyang sinumpaang salaysay, humingi ako ng tulong kay Roy Mudanza para sa tamang proseso ng pag-papa-blotter sa pulis. Matapos akong bigyan ng payo ni Mudanza, nagtungo agad ako sa Bansud police station noong Setyembre 30, 2012, malapit sa Munisipyo ng Bansud. Pagkatapos kong mag-report sa presinto, mabilis akong nilapitan ni Nestor R. Rivamonte, na noo'y nasa labas ng Munisipyo, at sinabi nitong, "bakit mag -dedemanda ka pa? Wala kang utang na loob! Pasalamat ka at binuhay pa kita! Gusto mo itumba na kita ngayon?" Muling pagbabanta ni Rivamonte Malinaw na isinalaysay ni Macoy ang sinapit niyang lagim mula sa pangkat ni Rivamonte at Macatol.

MUDANZA-SOLLER mula sa pahina 1

Axibal Catubay; Bong Mabunga Royo; Adel Manato Rubio, Efren Pajutrao Mansalapuz at Ely Cabana Barber. Sa basbas ng ulan, sabay-sabay na itinaas ni Dr. Soller ang mga kamay ng tambalang Roy Mudanza, kandidato sa pagka-meyor, Doms Caramoan, bilang bise-mayor at ni Kgg. Ferdinand Thomas M. Soller, dating mayor ng Bansud, kasalukuyang Bokal at reeleksiyonista. Kabilang din sa itinaas ang kamay ang tiket ni Mudanza sa UNA para sa Sangguniang-Bayan. Ang pagkakabuo ng ‖Bagong LAKAS-BANSUD‖ ay isang hudyat pa-

Marso 2013

‖Pagkatapos akong laitin, sindakin at muling bantaan ay tumalikod sa akin si Rivamonte at sinabing, "aantayin kita sa kanto". Dulot ng aking takot, sumibad na agad ako sakay ng aking motorsiklo. Sa tulay ng Proper Bansud, namalayan kong kasunod ko na sina Rivamonte at Rene Macatol, sakay ng kotseng Toyota Altis na may plakang PWI-177‖. Dugtong pa ni Macoy, ―habang hinahabol ako, itinutok sa akin ni Rene Macatol mula sa sinasakyan nilang kotse ang kanyang pistolang kalibre 45, at tila demonyong isinigaw nito, "KATAPUSAN MO NA MACOY!" Mabilis naman akong nag-dive mula sa aking motorsiklo at kumaripas ako ng takbo patungo sa karamihan ng tao. Mula dito ay tumigil sila sa paghabol sa akin agad nilang ibi-nuwelta ang kanilang kotse at sumibad na palayo‖.

Kasong kriminal Mahigpit namang ipinag-utos ni VP Binay sa kanyang mga abogado ang mabilis na pagsampa ng kaukulang kasong kriminal at administratibo sa lahat mga sangkot na otoridad at utak nito. "Mananagot sa batas ang mga salarin at utak ng terorismo at karahasan sa ating bayan", pagdidiin pa ni Mudanza. Ang biktimang si Macoy, 37 taong gulang, ay matagal na nagging driver ni Morada noong 2007. Si Macoy ay isang tahimik na fish vendor.®

Murder case laban kina De Castro, Rivamonte, Macatol, et al, isinampa sa DOJ Nagsampa si Jasper Galicha, anak ng pinaslang na si Wenefredo Galicha, ng kasong murder sa Department of Justice (DOJ), Manila noong Marso 1, 2013, laban kina Carlito de Castro, konsehal ng bayan ng Bansud, Nestor Rivamonte, Rene Macatol, Abner Mabunga, mga body guard ni Ronnie Morada, Meyor ng Bansud at Crispin Cabral, Kapitan ng Barangay. Ang murder case sa DOJ ay nakarekord bilang NPS Docket No. XVI-INV-13C-0005. Sa sinumpaang salaysay ni Jasper Galicha sa DOJ, ang kanyang ama na si Wenefredo Galicha ay pinaslang noong Hunyo 22, 2012 sa tulay ng Brgy. Banus, Gloria, Silangang Mindoro. Batay sa saksi, walang-awang pinagbabaril nina Nestor Rivamonte, Rene Macatol at Abner Mabunga ang biktima. Nasaksihan ni Dominador Castillano ang buong pangayayari, na noon ay nasa lugar ng krimen. Ang itinuturong utak ng pagpaslang ay si Carling de Castro. Kasabwat din sa pagpatay si Kapitan Crispin Cabral. ®

ra sa tagumpay ng reporma at makabuluhang pagbabago sa lokal na pamahalaan ng Bansud‖, pahayag ni Mudanza. Ang maghapon at makasaysayang okasyong ito ay dinaluhan ng mahigit tatlong libong lider at mamamayan mula sa labing-tatlong barangay ng Bansud. Kabilang din sa mga panauhin sina Bokal Patrick dela Rosa, NP at iba pang lider-pulitiko mula sa iba't-ibang bayan ng Silangang Mindoro. ® ————————–———————— COVENANT mula sa pahina 1

Sinimulan ang seremonya ng peace covenant sa ganap na alas singko‘y medya sa Bansud Municipal Police Station. Dinaluhan ito ng mga lokal na kandidato mula sa LP at UNA, buong kapulisan ng Bansud at kasundaluhan ng AFP mula sa 203rd Brigade. Binigyan dito ng pagkakataong magsalita ang bawat kanditao. Komon sa panawagan ng bawat isa ang pagkakaroon ng isang malinis at mapayapang eleksiyon. Naiiba lamang sa lahat ang pahayag ni Meyor Ronnie Morada. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Morada na, ‖magsuntukan na lang tayo, konsehal sa Mga pangunahing lider ng ‘Bagong Lakas-Bansud, Doktor Pruding Soller konsehal ― na ikinagu(may hawak ng mikropono ), Roy Mudanza (pangalawa mula sa kanan ), lat ng kampo ng UNA, Bokal Butch Soller (dulong kanan), at Doms Caramoan (kaliwa ). pulis at sundalo.

Asal-bandidong pag-atake ni Carling De Castro sa supporter ni Roy Mudanza, kinondena POBLACION, BANSUD, Silangang Mindoro, Oktubre 1, 2012 – Habang abala ang buong tiket ni Roy Mudanza, ng UNA, sa kanilang paghahain ng COC sa Bansud, COMELEC, walang kaabog-abog na inatake ni Carling de Castro, si Joseph Palogme, isang masugid na supporter ni Roy Mudanza, kandidatong Meyor sa 2013 election. Si De Castro ay kasalukuyang kagawad ng sangguniang-Bayan ng Bansud. Batay sa salaysay ni Joseph Palogme, kabilang siya sa mga supporter at delegasyon ni Roy Mudanza, na nagtungo sa Bansud, COMELEC noong hapon ng Oktubre 1, 2012, para sa filing ng COC ng huli. Nasa ground floor noon si Palogme, nang tinawag siya ng isang kaibigan na nasa ikalawang palapag. Mabilis namang umakyat si Palogme. Sa pagkakataong ito ay nakita siya ni Carling de Castro, at nangga-galaiting tinawag at pinagmumura si Palogme. Pasigaw na sinabihan ni De Castro si Palogme ng ‖wala kang utang na loob, nakadikit ka pa rin dyan kay Mudanza‖. Kasabay nito‘y mistulang isang ulupong na gangster na naghuramentado itong si De Castro nang biglang kinuwelyuhan nito si Palogme. Dulot nito‘y napunit ang damit ni Palogme sa lakas ng pagkakahatak ni De Castro sa kanya. Bumaon din ang mga kuko ni De Castro sa likod ni Palogme. Kahit wala naman talaga akong utang na loob sa kanya, tahimik na lang akong umalis mula sa munisipyo, kwento naman ni Palogme. Nalaman na lamang ni Roy Mudanza ang buong pangyayari nang nasa RPM headquarters na ang lahat. ‖Sukdulang abuso na ito sa poder, hindi karapat-dapat kay De Castro ang ganitong asalbadidong ipinakita nito, dapat itong CARLING DE CASTRO kamuhian, kondenahin at itakwil sa Sangguniang-Bayan bilang kagawad ng konseho‖, bulalas ni Mudanza. Si De Castro ay naunang naghain sa umaga ng COC bilang re-electionist na Konsehal ng bayan sa tiket ni Morada. Batay dito‘y mabilis na sinamahan nina Roy Mudanza at Doms Caramoan si Joseph para iblotter si De Castro sa presinto. Kasalukuyang inihahanda na ni Palogme at kampo ni Mudanza ang mga isasampang reklamo kay De Castro. ®

Tinapos ang unang seremonya sa Municipal Police Station, sa pamamagitan ng pagpapalipad ng lobo at putting kalapati bilang simbolo ng kapayapaan. Mula dito ay naglakad lahat patungong Divine Savior Parish para dumalo sa misa. Tinawag itong ‖Unity walk for clean, honest and peaceful election‖. ® —————–——————————— THELMA REYES mula sa pahina 1 ment pursuant to Local Government Code of 1991. Based on Local Government Code, Sec. 480 (a) of RA 7160”: “Article Ten. - The Administrator, Section 480. Qualifications, Term, Powers and Duties. (a) No person shall be appointed administrator unless he is a citizen of the Philippines, a resident of the local government unit concerned, of good moral character, a holder of a college degree preferably in public administration, law, or any other related course from a recognized college or university, and a first grade civil service eligible or its equivalent. He must have acquired experience in management and administration work for at least five (5) years in the case of the provincial or city administrator, and three (3) years in the case of the municipal administrator.‖ In the spirit of good governance, Mayor Morada should immediately revoke the appointment he issued to Reyes.® ————–———————————— EDITORYAL mula sa pahina 2 Ang kinatawan ng LGU at civil society ay kapwa magkatuwang para sa mas mabuting pamamahala. Ang

gubyerno at mamamayan ay mayroong kolektibong responsibilidad para sa kabutihan ng publiko at lipunan – gamitin ang lahat ng mekanismo ng partnership sa pagitan ng gubyerno at mamamayan. Nararapat ang partisipasyon ng mamamayan, nang pantay at walang diskriminasyon sa pagbubuo ng pasya at patakaran. ―Good governance is easily achieved if its responsibilities are shared by the people. A system of partnership between the governor and the governed gives impetus to the timehonored principle that, indeed, Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them.” - (Article II, Section 1, Philippine constitution). Ang mekanismo sa partisipasyon ng mamamayan ay maisasagawa sa pamamagitan ng ―Development Council― batay sa ‖Local Government Code of 1991‖: Local Development Council: ―Title 6, Section 106: Local Development Councils. - (a) Each local government unit shall have a comprehensive multisectoral development plan to be initiated by its development council and approved by its sanggunian. For this purpose, the development council at the provincial, city, municipal, or barangay level, shall assist the corresponding sanggunian in setting the direction of economic and social development, and coordinating development efforts within its territorial jurisdiction‖. Ang kasalukuyang lokal na administrasyon ng Bansud ay di umiiral ang tunay na transparency, accountability at people’s participation sa lokal na pamamahala ®


Marso 2013

KATOTOHANAN PAGBABAGO SERBISYO

Si Roy Mudanza (nakatayo sa kanan) at Doms Caramoan (pangalawang nakatayo sa kaliwa) kasama ang siyam na unang batch ng mga senior citizens na inoperahan sa katarata. Ni Joy de la Cruz BANSUD, Oriental, Mindoro, Marso 2013 - Matagumpay na nailunsad ang proyektong Operation:Sagip-Mata para

BEMONC mula sa pahina 1 damo sa hapap at paligid ng kanyang bahay‖. Sa isang pahayag, inilinaw ni Roy Mudanza, na ang kawalan ng nararapat na resibo sa bawat transaksiyon ng gubyerno ay tahasang paglabag sa Presidential Decree 1445 (Government Auditing Code of the Phlippines), Section 68. Issuance of Official receipt.‖1. No payment of any nature shall be received by a collecting officer without immediately issuing an official receipt in acknowledgment thereof. The receipt may be in the form of postage, internal revenue or documentary stamps and the like, or officially num-

sa mga Senior Citizens. Umabot sa isangdaan at limampo (150) na senior citizens mula sa Bansud ang nabigyan ng libreng operasyon sa katarata at

muling naibalik ang mga paningin.

bered receipts, subject to proper custody, accountability, and audit.‖ ORDINANSA: KONTRAMARALITA Mariing kinondena ng mga dumalong lider ang administrasyon ni Morada hinggil sa Municipal Ordinance No. 027 S. 2011, kung saan arbitraryong itinakda ang singil ng BEmONC sa halagang P3, 600 sa bawat manganganak. Sa kanilang petisyon, ipinahayag ng mga lider na ‖ang ordinansa ni Morada ay kontra-maralita. Ang BEmONC ay ginawang gatasang-bayan ni Morada at kanyang pangkat‖. ‖Ginawang pribadong negosyo ni Morada ang pam-

publikong serbisyo sa kalusugan. Katungkulan ng gubyernong ipagkaloob ito sa mamamayan ng libre lalo na sa mga maralitang tulad namin. Dapat ay serbisyo hindi negosyo‖, pagdidiin pa ng mga lider.

SERBISYONG MUDANZA Ang naturang proyekto ay pinangunahan ni Roy P.

BUOD NG PETISYON Sa kanilang pitisyon, iginigiit ang mga sumusunod: [1] Itigil ang paniningil ng P3, 600; [2] Ipawalang-bisa ang Municipal Ordinance No. 027 S. 2011; [3] Isapubliko ang multimilyong koleksiyon ng

Mudanza, dating Senior Police Inspector. Likas kay Mudanza ang pagbibigay ng atensiyon sa civic service kahit noong nasa serbisyo pa siya. Batay dito‘y dalawang beses siyang binigyan ng Civil Service Commission ng pinakamataas na parangal kabilang ang Country’s Outstanding Policemen in Service noong 2007(COPS 2007) at Dangal ng Bayan Award noong 2008. Sinimulang ilunsad ni Mudanza ang Operation: Sagip-Mata noong Oktubre 14, 2012, sa RPM Headquarters, National High-way, Barangay Pag-asa, Bansud, Silangang Mindoro. Pagkatapos maisagawa ang tsek-ap at konsulta sa mata, ang mga kwalipikadong beneficiaries ay ibiniyahe bawat batch mula sa Bansud patungong Maynila. Matapos silang maoperahan ay magpapahinga sa loob ng isang lingo ang mga pasyente. Naghanda din si Mudanza ng komportableng housing para sa mga pasyente—isang bungalow sa loob ng isang subdibisyon sa Lunsod Pasig. Libreng serbisyo ang lahat, mula sa gastos sa pamasahe paroo't parito sa Bansud-Manila, kabilang ang probisyon sa pagkain at meryenda habang sila'y nagpapahinga pagkatapos ng kanilang operasyon. Walang pagsidlan ang kasiyahan ng bawat pasy-

ente at kanilang pamilya. Isang malaking biyaya para sa kanila ang serbisyong Mudanza at muling nanumbalik ang kanilang mga paningin. Katulad ng magasawang de la Cruz, pagkatapos kapwa magdusa sa kadiliman sa loob ng limang taon, ngayon ay muli na nilang nakikita ang isa'tisa at kapaligiran. Naipahayag din ng isa pang pasyenteng lider ng senior citizen, ― anim na taon na ang administrasyon ni Morada, subalit wala man lamang naipaopera kahit isang mata ng senior citizen‖. ―Ang healthcare program ng munisipyo ay ginawa pang negosyo‖, dagdag pa ng lider. Sa pamamagitan ng RPM (Reporma Para sa Masa), katuwang si Doms Caramoan, matagumpay na nailunsad ang ―Operation: Sagip-Mata‖. Pangunahing katuwang sa proyektong ito ang Sta. Lucia Health Care Centre at SUKOB Foundation, Inc. Katuwang din sa pagsisikap na ito ang mga lider ng RPM kabilang sina: Arnel Delmo De Chavez; Tito Axibal Catubay; Aileen Mampusti Mambil; Edgardo Florida Calderon; Bong Mabunga Royo; Efren Pajutrao Mansalapuz; Ely Cabana Barber at Adel Manato Rubio at iba pang mga kaibigan, barangay officials at mamamayan ng Bansud. ®

BEmONC mula 20082013; at

itong ipatupad ang anim (6) na signal obstetric functions, kabilang ang: [1] Parenteral administration of oxytocin in the third stage of labor; [2] Parenteral administration of loading dose of anticonvulsants; [3] Parenteral administration of initial dose of antibiotics; [4] Performance of assisted deliveries; [5] Removal of retained products of conception; at [6] Manual removal of retained placenta (BEmONC protocol). Alinsunod sa Millennium Development Goal (MDG), ang BEmONC program ay suportado ng Japan International Cooperation Agency (JICA), World Health Organization (WHO), United Nations Children’s Fund (UNICEF) at United Nations Population Fund (UNFPA).®

[4] Magbitiw sa tungkulin sina DR. MARIO ORNEDO SALES (hepe ng ospital) at JOSIE MORADA (BEmONC program coordinator). BEMONC Ang BEmONC ay pambansang programa ng Department of Health (DOH) - sa layuning mabawasan ang panganib at mortalidad sa panganganak ng mga ina at kumplikasyon sa mga bagong silang na sangol. Ito din ang batayang pasilidad pangkalusugan sa bawat munisipalidad at barangay sa buong bansa. Mayroong kapasidad

ELY BARBER

Itinaas ni Vice President Jojo Binay ang mga kamay nina Roy Mudanza (kaliwa) at Doms Caramoan (kanan) bilang opisyal na kandidato ng UNA, sa Bansud Silangang Mindoro para sa aleksiyon 2013. Si Mudanza ay tatakbong Mayor at Vice Mayor naman si Caramoan. Kuha ang larawan noong Oktubre 10, 2013, sa Coconut Palace, Office of the Vice President.

EDGAR CALDERON

TITO CATUBAY

ARNEL DE CHAVEZ

AILEEN MAMBIL

EFREN MANSALAPUZ

BONG ROYO

ADEL RUBIO

Reporter, Unang Labas  

Ang REPORTER ay isang peryodikong-bayan para sa gawaing impormasyon at edukasyon. Tungkulin ng REPORTER na ilantad ang tunay na nagaganap sa...

Reporter, Unang Labas  

Ang REPORTER ay isang peryodikong-bayan para sa gawaing impormasyon at edukasyon. Tungkulin ng REPORTER na ilantad ang tunay na nagaganap sa...

Advertisement