Page 1

Lounais-Suomen Partiopiirin ohjelma- ja koulutustapahtumaesite

Kevätilmo 2018


Sisällys

Tervehdys Pestijohtaja!...........................................................................3 Toimi näin.................................................................................................4 Yhteiseen partioon -hankkeen irtokarkit vuodelle 2018....................5 Tapahtumakalenteri 2018.......................................................................6 Ohjelmatapahtumia.................................................................................10 Aikuisluotsitapaaminen................................................................10 Iltapurjehdus aikuisille ja piiriluottiksille..............................10 KisaÄssä..............................................................................................11 Lippis ja koko muu johtokolmikko lepää................................11 Maastopäivä......................................................................................12 Partiomatkailun ABC!.....................................................................12 Partiotoimittajakoulutus...............................................................12 Samoajasplättis...............................................................................13 Sampojen vihjeilta..........................................................................13 Satumainen akelavihjari...............................................................13 Sisupurjehdus...................................................................................14 Tarpojien taitopäivä: Karhun kämmen lyö.............................14 Tarpojien selviytymismajakka: Welcome to the jungle.....14 Johtajakoulutus........................................................................................16 Partiojohtajan peruskoulutus.....................................................16 Akelakoulutus...................................................................................17 Luotsikoulutus..................................................................................17 Organisaatiossa toimiminen.......................................................18 Sampokoulutus................................................................................18 Taito- ja muu täydentävä koulutus.........................................................20 Ensiavun peruskussi (EA 1)..........................................................20 Ensiavun jatkokurssi (EA 2)..........................................................20 Ensiavun kertauskurssi..................................................................21 Erätaitoperuskurssi.........................................................................21 Hygieniapassin suoritus................................................................21 Johtamistehtäväohjaajan koulutus...........................................22 LPK-leirinjohtamiskoulutus.........................................................22 Mentorointiohjelma.......................................................................23 Muonituskurssi.................................................................................23 Rastipäällikkökurssi........................................................................23 Rekrykoulutus...................................................................................24 Riehakas ryhmä haltuun -kurssi.................................................24 Triviaali-leikkikurssi.......................................................................24 Talviretkeilykurssi...........................................................................25 ULI - uusien lippukunnanjohtajien ilta...................................25 Ulkomuonituksen perusteet........................................................25 VOK Saaristomeri/Selkämeri.......................................................27 Kilpailut.....................................................................................................28 Kurnunkierros XXX11....................................................................28 Marski talvi-pt-kilpailu..................................................................28 Suunnistusmestaruuskilpailu......................................................28 Olipa kerran... 2018 kevät-pt-kilpailu......................................29 Sudenpentukilpailut.......................................................................29 Tapahtumatarjotin...................................................................................30

2


Tervehdys pestijohtaja! Tässä on sinun tärkein työkalusi, Ilmo. Lounais-Suomen Partiopiirin ohjelma- ja koulutusesite Ilmo ilmestyy perinteisesti kaksi kertaa vuodessa, sekä keväällä että syksyllä. Kevät-Ilmosta löydät tiedot keväällä 2018 järjestettävistä koulutuksista ja tapahtumista. Syys-Ilmoon taas on painettu vastaavat asiat syksylle 2018. Lisäksi kaikki L–SP:n jäsenet saavat Repolaisen välissä tapahtumaliitteen niin ikään syksyllä ja keväällä. Niistä jokainen voi etsiä itselleen innostavaa tekemistä vuodelle 2018. Ilmon sisältö on jaettu ohjelmatapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin. Ohjelmatapahtumat on suunnattu 7–22-vuotiaille lapsille ja nuorille. Koulutukset on tarkoitettu lähinnä aikuisille partiolaisille, mutta myös nuoremmille pestiensä mukaisesti. Kilpailuista löytyykin sitten jokaiselle ikäkaudelle jotakin. Markkinoithan tapahtumia lippukunnassasi oikealle kohderyhmälle. Jos olet epävarma, kenelle mikäkin tapahtuma on suunnattu, ota yhteyttä Partiotoimistoon. Ilmossa tapahtumatiedot voivat olla vielä puutteellisia. Seuraa siis aktiivisesti myös piirin muita viestintäkanavia. Tapahtumatietoja päivitetään jatkuvasti piirin nettisivujen Tulevat tapahtumat -osioon. Tapahtumien ja koulutusten hintatasosta päätetään yhdessä piirin syyskokouksessa, jossa lippukunnat hyväksyvät vuoden 2018 taloussuunnitelman. Ilmoittautuminen tapahtumiin, koulutuksiin ja kilpailuihin tapahtuu Kuksan kautta. Ilmoita vain ne henkilöt, jotka todella ovat osallistumassa kyseiseen tapahtumaan. Muistathan aina keskustella myös osallistujan kanssa tulevasta tapahtumasta ja sen luonteesta. Huomioi, että niin ilmoittautumiset kuin mahdolliset peruutuksetkin tulee tehdä ajoissa. Partiotoimistot auttavat sinua mielellään Kuksan käytössä ja kaikessa ilmoittautumiseen liittyvässä. Vuonna 2018 panostamme luotsitoimintaan. Tästä Ilmosta löytyy juuri luotseille suunnattua ohjelmaa ja koulutusta. Tarttukaa siis tilaisuuteen. Vuosi 2018 on myös kisavuosi. Katsastakaa jokaiselle lippukuntalaiselle sopivat kisat ja ilmoittautukaa mukaan. Kisoissa nähdään! Helena ja Hime

3


toimi näin Kevään 2018 koulutus- ja ohjelmatapahtumiin tulee ilmoittautua 30.11.2017 mennessä. Lippukunnissa ilmoittaudutaan pestijohtajalle/koulutusvastaavalle. Hän vastaa siitä, että ilmoittautumiset toimitetaan piiriin ajoissa. Pestijohtaja/koulutusvastaava voi käyttää tätä Ilmo-vihkoa lippukunnan toiminnansuunnitteluun ja omaan työskentelyynsä. Koulutusvastaava/pestijohtaja tekee lippukuntansa ilmoittautumiset 30.11.2017 mennessä Kuksaan. Piirin nettisivujen tapahtumakalenterista (Tulevat tapahtumat) löytyvät ilmoittautumislinkit 16.10.2017 alkaen. Kuksa-ilmoittautumisten tekemiseen saa tarvittaessa apua partiotoimistoilta. Toivomme, että sähköpostiosoitteet tarkistetaan Kuksaan ilmoittautumisten yhteydessä huolellisesti, koska useat koulutusten ja tapahtumien johtajat käyttävät sähköpostia kurssiasioiden, esimerkiksi yhteiskuljetusjärjestelyjen, tiedottamisessa, vaikka kurssikirje lähteekin aina postitse. Pestijohtaja/koulutusvastaava voi tarkistaa oman lippukuntansa koulutuksiin päässeet Kuksasta 29.12.2017 alkaen. Lippukunnan tulee itse tiedottaa jäsenilleen koulutuksiin pääsemisestä. Kouluttautuja saa kurssikirjeen vähintään neljä viikkoa ennen kurssia. Kevään 2018 aikana järjestetään monia tapahtumia kuten kisoja, joiden ilmoittautumisaika päättyy vasta lähempänä ko. tapahtumaa. Näistä poikkeavista ilmoittautumispäivistä tiedotetaan tämän Kevät-Ilmon lisäksi muun muassa piirin nettisivuilla ja Repolaisessa. Kaikki tapahtumien hinnat ovat alustavia. Ne vahvistetaan piirin syyskokouksessa 5.11.2017. Myös koulutusten ja tapahtumien paikat ovat alustavia.

Huolehdi myös peruutuksista Jos osallistuminen tapahtumaan tai kurssille joudutaan peruuttamaan, esteestä tulee ilmoittaa partiotoimistoon välittömästi. Osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus tulee piirin toimistolle neljä viikkoa ennen tapahtumaa. Peruuttaneen osallistujan tilalle lippukunta saa lähettää uuden henkilön. Vaihdoksesta on ilmoitettava partiotoimistoon vähintään viikkoa ennen tapahtuman alkamista. Vaihdosta ei voi tehdä koulutuksissa, joiden osallistumisoikeus on henkilökohtainen, kuten pj-peruskurssi ja veneenohjaajakurssi. Osallistumismaksu laskutetaan kokonaan, jos peruutusta ei tule lainkaan, se tulee liian myöhään tai ilmoittautuja ei löydä itselleen sijaista. Koulutusten ja tapahtumien osallistumismaksua ei laskuteta, jos peruutus johtuu sairaudesta tai vastaavasta syystä ja osallistuja toimittaa partiotoimistoon lääkärin- tai vastaavan todistuksen kahden viikon kuluessa tapahtumasta. Kilpailujen osallistumismaksu laskutetaan aina, jos peruutusta ei tehdä ilmoittautumisaikana.

4


Yhteiseen partioon -hankkeen ”irtokarkit” 2018 Yhteiseen partioon -toimintamerkki on tehtävissä vielä koko vuoden 2018. Merkkejä ostetaan silloin edullisesti yhdellä eurolla partiotoimistoilta. Ensi vuoden uutuutena kokeilemme ”Partio tutuksi maahanmuuttajille” -koulutusta maaliskuussa kolmiosaisena: 6.3. ilta Turun partiotoimistolla, 13.3. ilta partiokololla ja 24.3. mennään päiväretkelle. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet löytyvät lähempänä mm. piirin nettisivujen tapahtumakalenterista. Kesällä 2018 Yhteiseen partioon -hanke on Framil Porissa. Suurtapahtumassa moninaisuusteema näkyy ja kuuluu. Yhteiseen partioon -toimintamerkin voi tehdä tapahtumassa!

Lippukunnalle

PARTIOKAMU TUKEMAAN RYHMÄN TOIMIVUUTTA Lippukunnassa on tarvetta koulutetulle partiokamulle, jos partioryhmässä on jäsen, joka vie kaikkien energiat käytöksellään tai sisuryhmässä aina samat onnistuvat ja jotkut eivät koskaan. Lippukuntaan tulee maahanmuuttajanuori yhdessä kaverinsa kanssa. He tarvitsevat paljon ohjeita ja varmistusta, että kaikki sujuu. Yksinäinen, harrastamaton lapsi kokeilee partiota esimerkiksi koulun kannustamana. Hän tarvitsee tukea alkuun ja ehkä koko ensimmäisen partiovuotensa. Erityistä tukea vaativa partiolainen voisi päästä tarpojaikäkaudenkin yli partiokamun tuella. KENESTÄ PARTIOKAMU Kaikki samoaja-vaeltaja -ikäiset eivät halua toimia ryhmänjohtajina, mutta oma partiopesti on jokaiselle tärkeä. Aikuisellekin pesti voi tuntua omalta. Partiokamu haluaa mahdollistaa partioryhmän ja myös yksilön partiotoiminnan. Hän on kannustava ohjaaja sekä hänellä on asennetta sitoutua tehtäväänsä. Häntä ehkä kiinnostaa tulevaisuudessa kasvatus-, sosiaali- tai terveysala ammattina tai hän opiskelee jo alalla. Partiokamuna voi luikahtaa partiolaiseksikin lippukuntaan hieman vanhempana. Tehtävän tuomasta kokemuksesta ja partiokamukoulutuksesta on hyötyä myös omassa partioCV:ssä.

h

Y

Lou

i

io

na

pi

iri

on

KOULUYHTEISTYÖ LUKUVUONNA 2017-2018 Me partiolaiset tiedämme jo, miten hieno ja monipuolinen harrastus partio on. Nyt meidän on aika jakaa partion hyvän elämän taitoja vieläkin kohdennetummin eteenpäin! Toivomme, että lippukunnat kiinnostuvat uudesta koulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Koulut tavoittavat kaikki lapset ja nuoret ja sen vuoksi piiri on koonnut oppilashuollon ammattilaisille tietopaketin partiosta. Tavoitteena on, että sen avulla he osaavat suositella partiota esimerkiksi yksinäisille ja harrastamattomille koululaisille. Uuden toimintamallin vuoksi kannustamme lippukuntaa olemaan en part ise io yhteydessä alueenne ala- ja yläkouluihin yhteistyön sujuvoittamiseksi. te Johtajiston on hyvä suunnitella, miten esimerkiksi yksinäinen lapsi tai nuori voisi aidosti päästä mukaan oman ikäkautensa ryhmään ja koko lippukuntaan. Partio on vapaaehtoista. Lapsen tai nuoren kanssa voidaan sopia, että hän kokeilee partiota kolme kertaa ennen kuin kumpikaan osapuoli sitoutuu hänen uuteen harrastukseensa. Lippukunsrt Su ta arvioi itse, mihin johtajien kyvyt ja jaksaminen riittävät. Toivotetaan omen Pa jokainen mukaan yhteiseen partioon!

5


Tapahtumakalenteri 2018 TAMMIKUU

8.1. Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun talvikoulutusilta, Turun Partiolaiset 12.-14.1. YSP-kurssi, Suomen Partiolaiset 12.-14.1. Lippis ja koko muu johtokolmikko lepää tammikuussa, Alueryhmä 14.1. Partiomatkailun ABC, KV-Paatti 18.1. Johtamistehtäväohjaajan koulutus, Koulutusryhmä 19.-21.1. Talviretkeilykurssi, Erätaito 20.1. Luottisseminaari, Aikuis- ja luottisryhmä 26.-28.1 Triviaali-leikkikurssi, Supejaosto 26.-28.1. LPK-leirinjohtamiskoulutus, Koulutusryhmä

HELMIKUU

2.-4.2. KO-koulutus osa 1, Suomen Partiolaiset 2.-4.2. PJ-peruskoulutus II, 1. osa, Koulutusryhmä 2.-4.2. KisaÄssä, Samoajajaosto 3.2. MARSKI, piirin talvi-pt, Turun Sinikotkat 4.2. PJ-peruskoulutus IA, lähitapaaminen, Koulutusryhmä 6.2. VOK pääsykoe, Meripartiojaosto 9.-11.2. Valmentajakoulutus I, Suomen Partiolaiset 10.2. Rastipäällikkökoulutus, LR, Kilpailujaosto 10.-11.2. Organisaatiossa toimiminen -koulutus, Aikuis- ja luottisryhmä 13.2. ja 15.2. Sampojen vihjeilta, Seikkailijajaosto 13.2. ja 15.2 Akelavihjarit, Supejaosto 22.2. Muistelemispäivä

MAALISKUU

2.-4.3. 2.-4.3. 3.-4.3. 6.3. 6.3. 7.3. 7.3. 8.3. 8.3. 9-11.3. 10.3. 13.3. 13.3. 16.-18.3. 16.-18.3. 16.-18.3. 16.-18.3. 17.3. 17.3. 23.-25.3. 24.-25.3.

6

PJ-peruskoulutus III, 1. osa, Koulutusryhmä Saaristokipparikurssi osa 1, Suomen Partiolaiset Talvi-SM-kilpailut, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ULI - Uusien lippukunnanjohtajien ilta, Alueryhmä Partio tutuksi maahanmuuttajille, YhPa ja Lippukuntajaosto SamoajaSplättis, Samoajajaosto Riehakas ryhmä haltuun -koulutus, Sisujaosto SamoajaSplättis, Samoajajaosto Untuvikkotapaaminen, Koulutusryhmä Erätaitoperuskurssi, Erätaito Meripartiojohtajapäivät, Suomen Partiolaiset Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä Partio tutuksi maahanmuuttajille, YhPa ja Lippukuntajaosto Partion kevätpäivät M/S Scoutella, Suomen Partiolaiset Akelakoulutus, Koulutusryhmä Sampokoulutus, Koulutusryhmä Muonituskurssi, Huoltojaosto Luotsikoulutus, Koulutusryhmä Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto Saaristokipparikurssi osa 2, Suomen Partiolaiset Partiotoimittajakurssi, Viestintä- ja markkinointiryhmä


24.3. Tarpojien taitopäivä Karhun Kämmen lyö, Porin alue 24.3. Partio tutuksi maahanmuuttajille, YhPa ja Lippukuntajaosto 28.3. Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto 29.3.-2.4. Ko-Gi 126, Suomen Partiolaiset 30.3.-2.4. PJ-peruskoulutus IV, 1. osa, Koulutusryhmä

HUHTIKUU

6.-8.4. PJ-peruskoulutus II, 2. osa, Koulutusryhmä 6.-8.4. VOK teoriaosat, Meripartiojaosto 8.4. Lounais-Suomen Partiopiirin kevätkokous, Piirihallitus 9.4. Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun kevätkoulutusilta, Turun Partiolaiset 9.4. Moninaisuuden pyöreä pöytä: Gender-työ, Suomen Partiolaiset 13.-15.4 Kohtaus, Suomen Partiolaiset 14.4. Olipa kerran, piirin kevät-pt-kisat, Pyhän Laurin Ritarit 14.4. Maastopäivä, Kilpailujaosto 14.4. Ulkomuonituksen perusteet, Huoltojaosto 15.4. PJ-peruskoulutus I, lähitapaaminen, Koulutusryhmä 19.4. Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä 21.-22.4. EA 1-kurssi I, Turvallisuusjaosto 23.4. Yrjönpäivä 23.-29.4. Partioviikko 27.4. Kansallinen veteraanipäivä ja veteraanipäivän lipunnosto

TOUKOKUU

4.-6.5. Ko-Gi 126, 128, 129 johdanto-osa, Suomen Partiolaiset 6.5. Partioparaati, L-SP ja Turun Partiolaiset 8.5. Valmentajakoulutuswebinaari, Suomen Partiolaiset 10.-13.5 Valtakunnallinen vaeltajatapahtuma, Suomen Partiolaiset 12.5. Sudenpentukilpailut, Rannikkoseutu, Rauma 12.5. Kurnunkierros XXXII, Rauma 12.5. Jamboree On The Trail (JOTT) 18.-20.5. PJ-peruskoulutus III, 2. osa, Koulutusryhmä 19.5. Kevät-SM-kilpailut, Kymenlaakson Partiopiiri 19.-20.5 Ensiavun jatkokurssi (EA 2-kurssi), Turvallisuusjaosto 19.-20.5. Kansalliset pt-kisat Leon Lenkki ja Hilkan Kilpa 21.5. Piirin suunnistusmestaruuskilpailut, Turun Metsänkävijät 25.-27.5. Welcome to the Jungle -selviytymismajakka, Tarpojajaosto 26.-27.5. Erämelonnan SM-kilpailu, Suomen Latu 29.5. Sisupurjehdus, Meripartiojaosto 30.5. Iltapurjehdus aikuisille ja piiriluottiksille, Aikuis- ja luottisryhmä

KESÄKUU

5.-9.6. HuHu 2018, Lounais-Suomen Partiopiiri 8.-10.6. Framil 2018, Lounais-Suomen Partiopiiri 8.-10.6. Valmentajakoulutuksen startti, Suomen Partiolaiset 9.-17.6. Ko-Gi 127, Suomen Partiolaiset 11.-20.6. Partioripari, Turun Partiolaiset 11.-15.6. Lasten avoimet kesäleirit, Turun Partiolaiset 15.-17.6. VOK käytännönosa, Meripartiojaosto

7


HEINÄKUU

4.-8.7. Ko-Gi 128, Suomen Partiolaiset 16.-20.7. SuomiAreena, Suomen Partiolaiset 25.-29.7. Ko-Gi 129, Suomen Partiolaiset 30.7. - 6.8. Satahanka XIII -leiri, Suomen Partiolaiset 30.7.-3.8. Lasten avoimet päiväleirit, Turun Partiolaiset

ELOKUU

6.-10.8. Lasten avoimet päiväleirit, Turun Partiolaiset 13.-19.8. Partion aloitusviikko 17.-19.8. Aikuisten VOK, Meripartiojaosto 21.8. LuotsiStartti samoajaluotseille, Samoajajaosto 24.-26.8. Kokoontumispurjehdus, Meripartiojaosto 31.8-2.9. Ko-Gi 126, 130 seminaari, Suomen Partiolaiset 31.8.-2-.9. Survival-kurssi, Erätaitojaosto

SYYSKUU

1.9. PJ-peruskoulutus IV, 2. osa, Koulutusryhmä 1.-2.9. Partiopiirien KV-viikonloppu, Suomen Partiolaiset 2.9. PJ-peruskoulutus IB, lähitapaaminen, Koulutusryhmä 6.9. Valmentajakoulutuswebinaari, Suomen Partiolaiset 7.-9.9. PJ-peruskoulutus V, 1. osa, Koulutusryhmä 8.-9.9. Piirin syys-pt-kilpailu, Pohjois-Satakunta 14.-16.9. Aikuisten VOK, Meripartiojaosto 14.-16.9. Erätaitoperuskurssi, Erätaitojaosto 14.-16.9. Erätaitoperuskurssi aikuisille (k18) , Erätaitojaosto 15.-16.9. Partiokamu-koulutus, Sisujaosto 15.9. Vapaaehtoistuen nelikulmainen pöytä, Suomen Partiolaiset 16.-17.9. Viestintä- ja markkinointikoulutuspäivä, Suomen Partiolaiset 18.9. Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä 20.9. Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä 20.-23.9. Saaristokipparikurssi, osa 3, Suomen Partiolaiset 21.-23.9. Ässis 1.osa, Samoajajaosto 21.-23.9. Archipelago race, Meripartiojaosto 22.-23.9. Partion tulevaisuusseminaari , Suomen Partiolaiset 22.9. Ensiavun kertauskurssi, Turvallisuusjaosto 28.-30.9. PJ-peruskoulutus VI, 1. osa, Koulutusryhmä 29.9. Kaupunkiretkipäivä Parempi maailma, Kv-Paatti 29.-30.9. Syys SM-kilpailut, Suomen Partiolaiset / Hämeen Partiopiiri

LOKAKUU

7.10. Lippukuntapäivä, Piirihallitus Takaisin partioon, Koulutusryhmä Johtamistehtäväohjaajan koulutus, Koulutusryhmä Hygieniapassin suoritus, Huoltojaosto Rekrykoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä Aikuisluotsitapaaminen, Aikuis- ja luottisryhmä Mitä mentorointi partiossa on?, Aikuis- ja luottisryhmä Kalenterikettukoulutus, Talousryhmä Kuksa nurin? -jäsenrekisterikoulutus, Talousryhmä Tervetuloa partioon, Lippukuntajaosto 8.10. Luotsipäivä, Suomen Partiolaiset

8


8.10. Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun syyskoulutusilta, Turun Partiolaiset 9.10. Ansiomerkkikoulutus, Ansiomerkkitoimikunta 9.10. Moninaisuuden pyöreä pöytä: Sisutoiminta, Suomen Partiolaiset 10.10. Riehakas ryhmä haltuun -koulutus, Sisujaosto 11.10. Ansiomerkkikoulutus, Ansiomerkkitoimikunta 12.-14.10. Koulutusfestarit Akelakoulutus, Koulutusryhmä Sampokoulutus, Koulutusryhmä Lippukunnanjohtajakoulutus, Koulutusryhmä Ohjelmajohtajakoulutus, Koulutusryhmä Pestijohtajakoulutus, Koulutusryhmä 13.10. Tarpojien taitopäivä, tarpojajaosto, MPY 13.10. Luottiskoulutus, Aikuis- ja luottisryhmä 20.-21.10. Luottiskoulutus, Turvallisuusjaosto 13.10. Meripartio-ohjaajatapaaminen, Suomen Partiolaiset 13.-14.10. Laajennettujen valiokuntien tapaaminen, Suomen Partiolaiset 19.-21.10. Valmentajakoulutuksen starttiviikonloppu, Suomen Partiolaiset 19.-21.10. Jamboree On The Air (JOTA) 19.-21.10 Jamboree On The Internet (JOTI) , IT-jaosto 26.-28.10. Ässis 2.osa, Samoajajaosto tässä kuussa Yö-suunnistus, FiSSc

MARRASKUU

2.-4.11. Erätaitojatkokurssi, Erätaitojaosto 2.-4.11. Ko-Gi 127-130 seminaari, Suomen Partiolaiset 3.11. Simonpäivät, sisujaosto 4.11. Lounais-Suomen Partiopiirin syyskokous, Piirihallitus 6.11. VaLi - Vanhojen lippukunnanjohtajien ilta, Alueryhmä 9.-11.11 JTMK-kurssi (pt-kisakurssi) , Kilpailujaosto 16.-18.11. Lippukunnanjohtajatapaaminen ja yhdistyksen varsinainen jäsenkokous, Suomen Partiolaiset 16.-18.11. PJ-peruskoulutus V, 2. osa, Koulutusryhmä 16.-18.11. Partiokouluttajakoulutus, Koulutusryhmä 16.-18.11. Pelastautumiskurssi, Suomen Partiolaiset 17.-18.11 EA 1-kurssi III, Turvallisuusjaosto 17.-18.11. Suomen Partiolaisten XV jäsenkokous, Suomen Partiolaiset 17.11. ROK-kouluttajakoulutus, Koulutusryhmä 18.11. PJ-peruskoulutus IA, lähitapaaminen, Koulutusryhmä 23.-25.11. PJ-peruskoulutus VI, 2. osa, Koulutusryhmä 23.-25.11. Salapartiolaisen peruskurssi - Yhteiskuntamajakka, Tarpojajaosto

JOULUKUU

1.12. Vaeltajien aktiviteettipäivä, Vaeltajajaosto 4.12. Valmentajavastaavien skypetapaaminen, Suomen Partiolaiset 13.12. Partiotoimiston joulukahvit, Partiotoimistot 14.12. Luottisten pikkujoulut, Aikuis- ja luottisryhmä 28.12.2018-2.1.2019 Ko-Gi 130, Suomen Partiolaiset

9


Ohjelmatapahtumia Sudenpentu 7-9 v.

Samoaja 15-17 v.

Seikkailija 10-12 v.

Vaeltaja 18-22 v.

Tarpoja 12-15 v.

Aikuinen yli 22 v.

Aikuisluotsitapaaminen Tule tapaamaan muita aikuisluotseja! Aikuisluotsit tapaavat! Tapaaminen on tarkoitettu lippukunnissa jo toimiville aikuisluotseille sekä niille lippukunnille, joissa ei vielä ole aikuisluotsia. Tapaamisessa on tarkoitus vaihtaa kokemuksia ja vinkkejä aikuisten viihtymiseksi ja tukemiseksi partiossa. 19.4. Turun partiotoimisto 7.10. Lippukuntapäivä, Turku Ilmainen Lisätiedot: Petra Naavalinna, 0405191448, petra.naavalinna@gmail.com, aikuis- ja luottisryhmä

Iltapurjehdus aikuisille ja piiriluottiksille Haluaisitko vesille? Iltapurjehdus kaikille piirin aikuisille sekä kaikenikäisille piiriluottiksille. Tule kaverin kanssa tai yksin! Suuren suosion saanut aikuispurjehdus nyt useammalla paikkakunnalla, valitse itsellesi sopivin. Tule tutustumaan meripartioon ja uusiin aikuisiin! 30.5. Turku, Rauma ja Pori Ilmainen Lisätietoa: Annina Kainu, 0505255741, annina.kainu@partio.fi, aikuis- ja luottisryhmä ja meripartiojaosto sekä Arttu Korpela, 0445666411, arttu.korpela@partio.fi, meripartiojaosto

10

V IP 2 7 .5 .


KisaÄssä Ovatko PT-kisat sinulle partiolaisuuden voittamaton mörkö? Onko kisaamisen paras hohto jäänyt sinulta kokematta? KisaÄssä on samoajajaoston järjestämä viikonlopputapahtuma piirin Marski-talvikisojen yhteydessä. Perjantaina pääset tekemään viimehetken viilailut ja valmistelut kokeneiden kisaajien opastamana sekä kuulemaan kuumimmat vinkit ennen lauantain koitosta. Lauantaina koet kisojen huuman ja pääset nauttimaan talvisen kauniista luonnosta jaoston tuella. Tapahtuma huipentuu jälkireposteluihin sekä hauskaan yhdessäoloon after ski -tunnelmissa. Tapahtuman aikana suoritat samoajaohjelman pakollisen PT-kisa -taskun. Tapahtumaan voit osallistua kisavartiona tai yksinkin, kokoamme kaikille yksinäisille ketuille ja kaverin kanssa matkaaville kisavartion. Jos sinulla ei ole valmista kisavartiota, sinun ei tarvitse ilmoittautua kisoihin ennen tarkempia ohjeita. 2.-4.2. Piirin talvi-pt-kisat Hinta: 30€ (ei sis. kisamaksua) Lisätietoa: Aino Nyrhinen, 0405757360, aino.nyrhinen@gmail.com, samoajajaosto

Lippis ja koko muu johtokolmikko lepää Miten elämäsi muuttuisi, jos tekisit vain asioita, jotka saavat sinut liekkeihin? Entä jos osaisit innostaa muita saamaan uutta virtaa ja toimimaan? Näitä juttuja pohditaan tammikuussa, kun alueryhmä tarjoaa lippukuntanne koko johtokolmikolle jo perinteisen Lippis lepää -viikonlopun. Toiminnallisen viikonlopun aikana pääsette rentoutumaan ja etsimään&löytämään innostavan toiminnan peruspilareita. Kotiinvietäväksi kasataan oma hyvinvoinnin työkalupakki, josta on jatkossa helppo kaivaa työvälineitä niin itsesi kuin muidenkin innostamiseen. Mukaan voi lähteä ihan vaan siksi, että kaipaa lomaa omasta (partio)arjesta, mutta viikonlopusta on myös hyötyä kaikille teille, joiden tehtäviin kuuluu muiden tukeminen omissa pesteissään. Save the date ja seuraa tarkempaa ilmoittelua syksyn aikana! Kenelle: Lippukuntien lpkj:t, ohjelma- ja pestijohtajat, vaeltajat ja aikuiset 12.-14.1. Tapahtumapaikka ilmoitetaan myöhemmin 15€/henkilö Viimeinen ilmoittautumispäivä: joulukuussa 2017 Lisätietoa: Kris “Kisse” Loimaala, 0505960517, unikob@gmail.com, alueryhmä

11


Ohjelmatapahtumia

Maastopäivä Olipa kerran... 2018-kevätkisojen yhteydessä huoltajille ja muille kisoista kiinnostuneille järjestetään maastopäivä, jossa tutustutaan kilpailemiseen ja tehtävärasteihin. Maastopäivän hinta sisältää lämpimän aterian, kahvin sekä opastuksen. Maastopäivään voivat osallistua myös ei-partiolaiset.

V IP 3 1. 3 .

14.4. Perniö 5€/henkilö Lisätiedot: Kristiina Salminen, 0405485673, isse.salminen@partio.fi, kilpailujaosto

Partiomatkailun ABC! Mielitkö maailmalle? Partiomatkan voi tehdä yksin, kaksin tai porukalla ja suuntana saattaa olla lähialue naapurimaassa tai kaukokohde kaukana kotoa. Valinnanvaraakin on: retki, leiri, vaellus, kurssi, palvelutempaus, partiokotityöskentely tai monen elementin lennokas yhdistelmä. Partiomatkailun ABC on päivän mittainen tiivis paketti, jonka aikana mietitään, miten päästä alkuun, mistä löytyy kiinnostavia partiokohteita, miten kartuttaa matkakassa, anoa matka-avustuksia ja niin edelleen. Lopuksi luvassa vapaata keskustelua, kokemusten jakoa ja pientä tarjoilua. Ilmoittautuneille lähtee ennen tapahtumaa lyhyt toiveiden kartoituskysely, jotta osaamme hioa illan sisällön osallistujien mukaiseksi! 14.1. Pori 5€/henkilö Lisätietoa: Hanna-Leena Savinainen, 0405730281, hannaleena.savinainen@gmail.com, kv- ja aatejaosto

Partiotoimittajakoulutus Tiedätkö mikä ero on apinalaatikolla ja ingressillä? Haluatko päästä kehittämään itseäsi kirjoittajana, toimittajana ja ihmisenä? Haluaisitko myös tehdä lippukuntasi lehdestä paremman, tai päästä tekemään piirilehti Repolaista? Tule partiotoimittajakoulutukseen oppimaan, näkemään ja tekemään! 24.-25.3. Turku Ilmainen Lisätietoja: Niko Sjöholm, 0400 843 110, niko.sjoholm@partio.fi, viestintä- ja markkinointijaosto

12


SamoajaSplättis Tule haastamaan naapurilippukuntasi samoajat värikuulataistoon! Mustelmien lisäksi saat antia samoajaohjelman toteuttamisesta hauskalla tavalla ja sen huimasta monipuolisuudesta. Saman sisältöinen tapahtuma järjestetään sekä Turun että Porin alueella. Maksimiosallistujamäärä on 20 samoajaa/tapahtuma. 7.3. Pori 8.3. Turku 30€/henkilö Lisätietoa: Otto Glader, 0503461960, otto.glader@gmail.com

Sampojen vihjeilta Tule viettämään hauska ilta muiden sampojen kanssa ja hiomaan sampotaitojasi!

V IP 3 1. 1.

13.2.Pori 15.2. Turku Ilmainen Lisätietoja: Janette Suomalainen, janette.suomalainen@hotmail.com, seikkailijajaosto

Satumainen akelavihjari Hoi akela! Tule tarinoimaan meidän kanssamme. Tarjolla vinkkejä tarinat jälkeen, vertaistukea ja kuppi kuumaa. Vihjareita järjestetään kaksi samansisältöistä, toinen Porissa ja toinen Turussa. 13.2. Pori 15.2. Turku 5€/henkilö Lisätiedot: Liisa Pasto, 0407272895, liisa.m.pasto@ gmail.com, sudenpentujaosto

13


Ohjelmatapahtumia

Sisupurjehdus Sisupartiolaisten iltapurjehduksella aistitaan saaristomme luontoa! Iltapurjehduksella sisupartiolaisilla on mahdollisuus päästä kokemaan elämys partiotovereidensa kanssa. Tapahtuma on suunnattu kaikille ikäkausille. 29.5. Heinänokka, Turku Ilmainen Lisätietoa: Arttu Korpela, 0445666411, arttu.korpela@partio.fi, meripartiojaosto

Karhun kämmen lyö -Tarpojien taitopäivä Porin alueen lippukunnat toivottavat kaikki piirin tarpojat tervetulleeksi kevään taitopäiville kaupungin keskustan kupeeseen ja sen lähimaastoon! Puuhastelemme taitopäivillä selviytymistarpon merkeissä, joten luvassa on niin kaupunkisuunnistusta kuin omien erätaitojen testaamista hyvässä vartiohengessä. Tapahtuman tavoitteena on, että tarpojat oppivat uusia asioita, tapaavat muita samanhenkisiä nuoria, saavat ideoita omaan toimintaansa sekä saadaan vietyä lippukuntiin uutta tietoa ja taitoa. Ilmoittaudu siis mukaan kevään hauskimpaan tapahtumaan! Hinta tapahtumalle ilmoitetaan lähempänä itse ajankohtaa. 24.3. Pori 15€/henkilö Lisätietoa: Anette Rönkä, 0440900368, ronka.anette@gmail.com, Porin alue

Welcome to the Jungle -Selviytymismajakka Viidakko kutsuu! Taosto ylpeänä tuo taas selviytymismajakan vailla vertaa! Luvassa viidakon tutkiskelua, kisailua uhanalaisten otusten kanssa ja vaikka mitä muuta! Tule ja anna sydämesi sykkiä viidakkorummun tahtiin. #viidakko #apina #WttJ #teretulemasttähäsuurviirakkoseikkailu!

V IP 2 2 .4 .

25.-27.5. Salo 40€ Lisätiedot: Minni Koivisto, 0400860414, minni.koivisto@sinikotkat.fi, tarpojajaosto

14


15


JOHTAJAKOULUTUS Sudenpentu 7-9 v.

Samoaja 15-17 v.

Seikkailija 10-12 v.

Vaeltaja 18-22 v.

Tarpoja 12-15 v.

Aikuinen yli 22 v.

Partiojohtajan peruskoulutus Kouluttaudu partiojohtajaksi NYT! Lähde hakemaan PJ-kurssilta kaikki perustiedot ja -taidot, mitä partiojohtajana tarvitset! Kurssilla pääset mm. harjoittelemaan tapahtuman johtamista, saat koulutusta johtamistaidoista ja syvennät näkemystäsi partioliikkeestä. Koulutus on tarkoitettu lippukunnan vastuupesteissä toimiville partiolaisille. Kurssiosien välissä tehdään johtamisharjoituksena sopivan haastava projektijohtamistehtävä, jota ohjaa oman lippukunnan nimeämä partiojohtaja. Kurssille päästäksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias (monimuotokurssille vähintään 22-vuotias) ja sinulla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus partiotoiminnasta lippukunnassa. Alle kolme vuotta partiossa olleille suositellaan Partio Tutuksi -koulutuksen suorittamista ennen kurssille tuloa. Kurssitunnusten saamisen edellytyksenä on suoritettu EA1-kurssi tai vastaavat tiedot. Monimuotokurssi koostuu lähiopetuskerroista, verkkotehtävistä Moodle-oppimisympäristössä, johtamisharjoituksesta ja itsenäisestä opiskelusta huomioiden kurssilaisen aiemman osaamisen. Yhdelle PJ-kurssille voidaan ottaa maksimissaan kaksi kurssilaista samasta lippukunnasta. Monimuotokurssi IA/2018 4.2. Turku, 15.4. Pöytyä ja 18.11. Pori Monimuotokurssi IB/2018 2.9. Turku, 18.11. Pori ja kevät 2019 Kurssi II/2018 2.-4.2. Sauvo ja 6.-8.4. Turku Kurssi III/2018 2.-4.3. Kaarina ja 18.-20.5. Turku Kurssi IV/2018 30.3.-2.4. Pori ja 1.9. Naantali Kurssi V/2018 7.-9.9. Kaarina ja 16.-18.11. Turku Kurssi VI/2018 28.-30.9. Pyhäranta ja 23.-25.11. Turku 105 € / henkilö. Monimuotokurssi 85 € / henkilö. Lisätiedot: Riikka Hosiosto, 0503129425, riikka.hosiosto@partio.fi, koulutusryhmä

16


Akelakoulutus Sähäkkyyttä ja sähköä sudenpentutoimintaan akelakurssilta. Viikonlopun panostuksella tukea koko pestin ajaksi! Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät sudenpentulauman johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita akeloita ja saat heiltä vertaistukea. Retkeilytaidotkin kehittyvät kurssilla. Paras koulutus akelan pestissä toimimiseen - kurssi on suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille akeloille. Kurssille voi osallistua myös räätälöidysti, juuri sinulle sopivalla tavalla: valitse tiivis paketti ja annos itseopiskelua, tai koko viikonlopun täydellistämissetti kaikilla herkuilla ja todistus sen kruununa. Kurssille osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 16.-18.3. Naantali 12.-14.10. Koulutusfestarit, Sauvo 70€/henkilö Lisätietoa: Kati Isotupa-Erjala, 0400886851, kati.isotupa-erjala@partio.fi, koulutusryhmä

Luotsikoulutus Ole luotsi, ole koulutettu, ole hyvä! Luotsikurssilla koulutetaan niin tarpoja-, samoaja- kuin vaeltajaluotsejakin. Yhteisissä osuuksissa perehdytään 12-22 -vuotiaiden nuorten kehitysvaiheisiin sekä nuorten ja heidän ryhmiensä vertaisjohtajien ohjaamiseen. Erityisesti painotetaan aikuisen roolia turvallisen ja innostavan partiotoiminnan mahdollistajana. Lisäksi jokainen kurssilainen saa rautaisannoksen tietoa ja työkaluja valitsemansa ikäkauden ohjelman soveltamiseen. Kurssilla myös pohditaan valitun ikäkauden haasteita ja mahdollisuuksia ja näihin pohdintoihin käytetään mahdollisuuksien mukaan lähtökohtina kurssilaisten omia kokemuksia ja kysymyksiä. Koulutus on suunnattu tarpoja- samoaja- tai vaeltajaluotsin pesteissä toimiville tai pestissä juuri aloittaville aikuisille partiolaisille. Kurssin alaikäraja on tarpoja- ja samojaluotseille 18 vuotta ja vaeltajaluotseille 22 vuotta. Kurssi on partiojohtajille. 17.3. Naantali 15€/henkilö Lisätietoa: Kati Isotupa-Erjala, 0400886851, kati.isotupa-erjala@partio.fi, koulutusryhmä

17


JOHTAJAKOULUTUS

Organisaatiossa toimiminen -koulutus Uusi koulutus johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä Koulutus antaa valmiuksia erilaisissa organisaatioissa toimimiseen ja johtamiseen. Koulutuksessa tutustutaan partiotoiminnan kehittämiseen sekä tarkastellaan partiotoimintaa piirin näkökulmasta. Koulutuksessa opitaan perustaidot kehittämishankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa on mahdollista hyödyntää kouluttautujan oman projektin työstämistä ja kehittämistä. Koulutus on partiojohtajaperuskoulutuksen suorittaneille. Kenelle: Piiriluottiksille 10.-11.2. Kunstenniemi, Naantali Ilmainen luottiksille Lisätietoa: Sanna Tamminen, 0505146725, sanna.tamminen@partio.fi, aikuis- ja luottisryhmä

Sampokoulutus Lähde takomaan itsestäsi rautainen Sampo, seikkailijoiden johtaja! Tällä kurssilla saat käytännön ideoita ja onnistumisen eväät seikkailijoiden johtamiseen ja partio-ohjelman toteuttamiseen. Tapaat myös muita sampoja ja saat heiltä vertaistukea, retkeilytaidotkin kehittyvät kurssilla! Viikonlopun panostuksella tukea koko pestin ajaksi! Paras koulutus seikkailijoiden johtajana eli sammon pestissä toimimiseen - kurssi on suunnattu sekä tuleville että jo pestissään aloittaneille sammoille. Kurssille voi osallistua myös räätälöidysti, juuri sinulle sopivalla tavalla: valitse tiivis paketti ja annos itseopiskelua, tai koko viikonlopun täydellistämissetti kaikilla herkuilla ja todistus sen kruununa. Kurssille osallistumisen vaatimuksena on 18 vuoden ikä. 16.-18.3. Naantali 12.-14.10. Koulutusfestarit, Sauvo 70€/henkilö, monimuotokurssi 25 €/hlö Lisätietoa: Kati Isotupa-Erjala, 0400886851, kati.isotupa-erjala@partio.fi, koulutusryhmä

18


19


TAITO- JA MUU TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS Sudenpentu 7-9 v.

Samoaja 15-17 v.

Seikkailija 10-12 v.

Vaeltaja 18-22 v.

Tarpoja 12-15 v.

Aikuinen yli 22 v.

Ensiavun peruskurssi (EA 1 -kurssi) SPR:n hyväksymä EA 1-kurssi. Ensiavun peruskurssi antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. I/2018 EA 1 etelä 21.-22.4. II/2018 EA1 etelä 20.-21.10. III/2018 EA1 pohjoinen 17.-18.11. 50 €/henkilö Lisätietoja: 1/2018 Tiina Harkia, 0440270787, tiina.harkia@gmail.com II/2018 Taru Kaisla, 040 506 0808, taru.t.kaisla@gmail.com III/ 2018 Olli Tammi, 044 551 8447, olli.tammi@gmail.com, turvallisuusjaosto

Ensiavun jatkokurssi (EA 2 -kurssi) SPR:n hyväksymä EA 2-kurssi. Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo opittuja tietoja ja taitoja. Kurssilla käydään läpi mm. hätäensiapu, vammojen tutkiminen ja niiden ensiapu, vammamekanismi sekä harjoitellaan erilaisia tilanteita. Kurssi on samoajille, vaeltajille ja aikuisille, joilla on voimassa oleva EA 1 -kurssi. 19.-20.5. Eura 50 €/henkilö Lisätietoja: Esa Vastamaa, 050 569 3241, esa.vastamaa@dnainternet.net, turvallisuusjaosto

20


Ensiavun kertauskurssi SPR:n hyväksymä EA -hätäensiapukurssi. Jos sinulla on voimassaoleva, mutta lähiaikoina umpeutuva EA 1 tai EA 2 -todistus, voit kerrata kurssin ja jatkaa todistuksen voimassaoloaikaa kolmella vuodella. Kertauskurssille voi osallistua vain kerran, jonka jälkeen pitää suorittaa joko EA1 tai EA2-kurssi. 17.3. Pori partiotoimisto 22.9. Turku partiotoimisto 20 €/henkilö Lisätietoja: Turku: Olli Tammi, 044 551 8447, olli.tammi@gmail.com Pori: Esa Vastamaa, 050 569 3241, esa.vastamaa@dnainternet, turvallisuusjaosto

Erätaitoperuskurssi Oletko kiinnostunut retkeilyn perusteista: majoittumisesta, retkiruoanlaitosta, luonnossa liikkumisesta hyvässä seurassa? Oletko tarpojaryhmän vetäjä, etkä oikein keksi, mitä uutta retkillä voisi tehdä? Lähde Erätaitoperuskurssille! jos siis olet tarpoja tai sitä varttuneempi retkistä ja leireistä kiinnostunut partiolainen, olet enemmän kuin tervetullut mukaan. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja viihtymään luonnossa.

VIP 31.1.

9.-11.3. Lounais-Suomi 14.-16.9. 55€/henkilö Lisätietoa: Valtteri Virta, 0509115344, virta.valtteri@gmail.com, erätaitojaosto

Hygieniapassin suoritus Suorita itsellesi tarpeellinen hygieniapassi Hygieniapassin voi suorittaa jokainen 15 vuotta täyttänyt.

VIP 31.1 .

Voit treenata testiä varten netissä sivulla www.evira.fi > hygieniapassi Tai! ...voit tulla muonittajakurssille saamaan tarkempaa koulutusta. Jos osallistut muonittajakurssille, muistathan ilmoittautua erikseen myös hygieniapassin suoritukseen. 28.3. Turku, Anikaisten koulutalo 15€/henkilö Lisätietoa: Saila Sipilä, 0400277195, saila.sipila@turku.fi, huoltojaosto

21


TAITO- JA MUU TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS 22

Johtamistehtäväohjaajan koulutus Täältä ohjeet miten PJ-kurssilaisista hiotaan timantteja! Tämä on parasta koulutusta lippukuntanne johtamistehtäväohjaajille. Tärkeä paketti myös kokeneille partiojohtajille, jotka ryhtyvät ohjaajiksi. Luvassa rautaisannos ohjaamisesta ja PJ-koulutuksen viimeisimmät tuulet. Koulutuksessa saat katsauksen partiojohtajakurssiin ja sen suorittamiseen sekä vinkkejä kurssilaisen ohjaamiseen! Koulutus on tarkoitettu partiojohtajille. Tilaisuus on ilmainen, mutta arvaamattoman arvokas. 18.1. Turku ja Skype 7.10. Lippukuntapäivä, Turku Ilmainen Lisätietoa: Anne “Herkku” Toukonen, 0503505425, herkku.toukonen@gmail.com, koulutusryhmä

LPK-leirinjohtamiskoulutus Kesän lippukuntaleirin onnistuminen alkaa staabin koulutuksesta! Kurssi on räätälöity lippukuntaleirien järjestäjille. Käymme läpi leirin osa-alueet tavoitteista viestintään, huollosta talouteen ja pureudumme myös leirin ohjelmaan ja turvallisuuteen. Kurssi sopii siis niin ensikertalaiselle kuin vähän kokeneemmalle, joka haluaa viedä leirisuunnittelun ja -kokemuksen astetta syvemmälle. Tule yksin tai mikä parempi, yhdessä muun staabin kanssa. Me tarjoamme eväät huikean ja onnistuneen kesäleirin järjestämiseen! 26.-28.1. Naantali 70€/henkilö Lisätietoa: Mikko “Silli” Sillander, 0504821579, mikko.sillander@gmail.com, koulutusryhmä


Mentorointiohjelma Ota haltuun oma pestisi!

V IP 6 .1 0 .

Ohjelman tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea lippukunnan pesteissä oleville aikuisille ja vaeltajille sekä piirin luottamushenkilöille. Jokainen osallistuja saa oman mentorin, jonka kanssa hän tapaa noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten lisäksi ohjelmaan kuuluu alku-, väli- ja lopputapaaminen. 19.11.2017 aloitustapaaminen Turun toimisto Hae mukaan ohjelmaan 6.10.217 mennessä Lisätietoa: Ida Michelsson, 0405705093, ida.michelsson@gmail.com, aikuis- ja luottisryhmä

Muonituskurssi Ruuanlaitto isoille ihmismäärille, vaikeaako? Kurssilta löydät hyvän ruuan ja seuran lisäksi aimo annoksen tietotaitoa budjetin laskemisesta, ainemäärien miettimisestä ja erityisruokavaliosta. Kurssi toteutetaan isolta osin itse tekemällä ja kokeilemalla. Kurssiin kuuluu jälkeenpäin suoritettava muonitustehtävä lippukunnassa tai piirissä. Eikä siinä vielä kaikki! Kurssilla saat valmennuksen hygieniapassin suoritukseen. (Passin hinta ei sisälly kurssimaksuun.) Viimevuosien kurssipalautteen perusteella paastoaminen itse viikonloppua varten kannattaa aloittaa jo alkuvuodesta... Kurssille voi osallistua vuonna 2001 syntynyt taikka sitä vanhempi partiolainen. Mukaan otetaan 30 ensimmäistä, leivo siis itsesi iloiseen joukkoomme!

VIP 31.1.

16.-18.3. Mannilan kesäkoti, Eura 65€/henkilö VIP 31.1. Lisätietoa: Tiina Tähtikari, 0445577354, ttahtikari@gmail.com, huoltojaosto

Rastipäällikkökurssi Rastipäällikkökoulutus 8 h, sisältää moduulin LR_Rastipäällikkö. Lue lisää: https://toiminta.partio.fi/sites/partio.fi/files/lr_rastipaallikko.pdf Koulutus on esitietovaatimus JTMK-kurssille 10.2. Turun partiotoimisto 15€/henkilö

VIP 15.11.

Lisätiedot: Kristiina Salminen, 0405485673, isse.salminen@partio.fi, kilpailujaosto

23


TAITO- JA MUU TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS 24

Rekrykoulutus Apua aikuisten rekrytointiin! Piirin Aikuis- ja luottisryhmä järjestää rekrykoulutuksen, jonka tavoitteena on antaa tietoa, tukea ja vinkkejä aikuisten rekrytointiin mukaan partiotoimintaan. Koulutuksen sisältö on suunniteltu sekä uusien piiriluottisten että uusien lippukuntatoimijoiden rekrytoinnin näkökulmasta. Koulutuksen pitävät rekrytoinnin ammattilaiset. 13.3. Turun partiotoimisto 7.10. Lippukuntapäivä, Turku Ilmainen Lisätiedot: Petra Naavalinna, 0405191448, petra.naavalinna@gmail.com, aikuis- ja luottisryhmä

VIP 6.3.

Riehakas ryhmä haltuun -kurssi Ryhmänohjaajille tarkoitetun koulutuksen kolmesta tunnista käytetään parisen tuntia teoreettisten taustatietojen käsittelyyn ja eri väleissä pohditaan yhdessä osallistujien partioryhmissä esiintyviä ongelmatilanteita ja niihin ratkaisumalleja. Yhteiseen partioon -hanke vastaa tämän koulutuksen kuluista 2017-2018. Järjestelyvastuussa on piirin sisujaosto. Kouluttajana toimii alan ammattilainen, erikoistuva luokanopettaja, aktiivi partiojohtaja Karoliina ”Karkki” Polvi, Turun Tähti-Tytöt, Auran Tähti Pojat, Turun Sinikotkat. 7.3. Turku 10.10. Pori Ilmainen Lisätietoja: Leena Hongell, leena.hongell@partio.fi, 0503129427, Yhteiseen partioon -ryhmä

Triviaali-leikkikurssi Maantiede, viihde, historia, urheilu, vapaa-aika... Heitä noppaa ja valitse aihealue. Päädytkö aina leikeissä samaan tuttuun ja turvalliseen ruutuun? Tadaa! Leikkikurssilta ratkaisu ongelmaan! Leikkikurssilla leikitään tutut ja tuntemattomat leikit. Lisäksi opit käyttämään leikkejä osana partio-ohjelmaa. 26.-28.1. Ahtela, Sauvo 60€/henkilö Lisätiedot: Liisa Pasto, 0407272895, liisa.m.pasto@gmail.com, sudenpentujaosto

VIP 2.1.


Talviretkeilykurssi Nyt oppimaan talviretkeilyn perusteita hyvässä seurassa. Tule mukaan yhden viikonlopun mittaiselle hiihtovaellukselle ja koe mm. maastossa yöpyminen talvisissa olosuhteissa sekä muut talvivaelluksen hienoudet. Mukaan voit tulla yksin tai porukalla, eikä aikaisempaa hiihto- tai hiihtovaelluskokemusta edellytetä. Mikäli siis olet samoaja tai sitä vanhempi ja kiinnostunut retkeilystä talviolosuhteista, niin tule ihmeessä viettämään erähenkinen koulutusviikonloppu mukavassa porukassa. Kurssi vastaa koulutusosioiltaan pitkälti Erätaitojatkokurssia, mutta ET II:n suoritus ei ole este talviretkeilykurssille osallistumiseen. 19.-21.1. Virttaan kangas 55€/henkilö Lisätietoa: Valtteri Virta, 0509115344, virta.valtteri@gmail.com, erätaitojaosto

ULI - Uusien lippukunnanjohtajien ilta Starttipaketti uuteen pestiin! Uusien lippukunnanjohtajien ilta ”ULI” on tarkoitettu LPKJ:n tai LPKJA:n pestissä aloittaneille tai aloitteleville lippukuntatoimijoille. Muutaman tunnin mittaisessa tapahtumassa Turun toimistolla käydään läpi keskeisimpiä asioita lippukunnan johtamisesta, toiminnan suunnittelusta sekä siitä, mihin asioihin omassa pestissä ja siinä jaksamisessa kannattaa kiinnittää huomiota. 6.3. Turku ja Skype Ilmainen Lisätietoa: Kris Loimaala, 0505960517, kris.loimaala@partio.fi, alueryhmä

V IP 2 6 .2 .

Ulkomuonituksen perusteet Alfa, töhö tykki: onko perusteet hallussa? Moni kokenutkin muonituskonkari kaipailee vinkkiä ulkomuonituksen kanssa. Tule selvittämään kanssamme suurimmat sudenkuopat aiheesta ja käytännössä palauttelemaan mieleen Alfan ja soppatykin käyttöä. Muonitamme nimittäin piirin kevätkisat! Etkö ole koskaan Alfaa nähnytkään? Ei hätää, pärjäät porukassa mainiosti. Tapahtuma on osa muonituskurssia, joten muonituskurssilaisten ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 14.4. piirin kevätkisat Ilmainen Lisätietoa: Tiina Tähtikari, 0445577354, ttahtikari@gmail.com, huoltojaosto

V IP 3 1 .3 . 25


26

TAITO- JA MUU TÄYDENTÄVÄ KOULUTUS


VOK Saaristomeri/Selkämeri Vahvista merenkulkutaitojasi veneenohjaajakurssilla! Kurssi antaa valmiuksia toimia partioaluksen ohjailijana saaristoalueella. Kurssi sisältää pääsykokeen, kaupunki-illan, viikonlopun teoriaosan sekä viikonlopun käytännön osan merellä. Teoriaosan edellytyksenä on hyväksytty pääsykoe ja käytännön osan edellytyksenä hyväksyttävästi suoritettu teoriaosa. Kurssin hyväksytysti suorittanut voi anoa ohjaajantodistusta harjoitusvesialueelle (18 vuotta täyttäneet tietyin edellytyksin saaristovesialueelle). Kurssi on suunnattu samoajille eli 15 vuotta täyttäneille meripartiolaisille tai meripartiotoiminnasta kiinnostuneille. Pääsykoe 6.2. Turku ja Rauma Teoriaosa 6.-8.4. Turku ja Rauma Käytännönosa 15.-17.6. Turku ja Rauma 80€/henkilö Lisätietoa: Arttu Korpela, 0445666411, arttu.korpela@partio.fi, meripartiojaosto / Kuusiston Linnanyrjänät

27


KIlpailut Sudenpentu 7-9 v.

Samoaja 15-17 v.

Seikkailija 10-12 v.

Vaeltaja 18-22 v.

Tarpoja 12-15 v.

Aikuinen yli 22 v.

KurnunKierros xxxii Sisujen omat kisat! Kurnunkierros on sisupartiolaisten oma partiotaitokisa, jossa kaikkien ikäkausien kisavartiot pääsevät mukaan kisaamaan ja testaamaan vuoden aikana opittuja partiotaitoja. 12.5. Rauma 10€/henkilö Lisätietoa: Leena Aula, leena.aula@gmail.com, sisujaosto

Marski, talvi-pt-kilpailu Turun Sinikotkat järjestää Marski-talvimestaruuskilpailun 2018 ja toivottaa piirin partiolaiset mukaan kisaan. Kilpailu kestää yhden päivän ja mukana on kaikki mestaruussarjat. Ilmoittautumisohjeet julkaistaan kilpailukutsussa. 3.2. Lounais-Suomi 55€/kisavartio Lisätietoa: Aleksi Alho, 0503403392, aleksi.alho@sinikotkat.fi, Turun Sinikotkat

suunnistusmestaruuskilpailut Turun Metsänkävijät toivottaa kaikki suunnistavat ja suunnistajiksi haluavat partiolaiset tervetulleiksi L-SP:n suunnistuskilpailuihin. Tapahtuman, ml. radat, ovat partiolaiset suunnitelleet partiolaisille. Lähtökohtamme suunnittelulle: testata partiotoiminnassa tarvittava suunnistustaito! 21.5. Turun seutu 6€/henkilö Lisätietoa: Kari Lehto, 0407274970, karivtlehto@gmail.com

28


Olipa kerran… 2018 kevät-pt-kilpailu Muistatko vielä lapsuuden kirjojen tarinat? Ne, jotka alkoivat ”Olipa kerran...” Kuinka monta iloista karhua tarvittiinkaan syöttämään Lumikille Hannun ja Kertun kokkaamaa piparkakkumökiä? Mitä tekivät Sindbad Merenkulkija tai Marjana, kun Mx ja Mriz käyttäytyivät vastoin kisaohjetta? Kuinka monta Punahilkkaa palasi mökikle arvuutellen Titelinturen oikeaa lasikenkän kokoa? Tiedätkö totuuden Ruususen osuudesta Hannun ja Kertun päätymisestä kartan ulkopuolelle? Entä kuinka monta golfpalloa mahtuikaan todelisen Aladdinin patjan alle? Nyt on hyvin aikaa lukea satuja ja valmistautua Lounais-Suomen Partiopiirin kevätkilpailuihin ”Olipa kerran... 2018” Kilpailuissa on kolme virallista sarjaa, Oranssi, Vihreä sekä Seikkailijat. Tarpeen mukaan kisoissa on myös EVP-sarja, johon voit houkutella sedät ja tädit, jotka kertoivat sinulle lapsena hiukan liian jännittäviä satuja. Tässä on tilaisuutesi tasata tilit. No niin, lapset... Kerääntykääpä tänne ympärille, niin Palle-setä lukee teille sadun... Hytyä, tavataan keväällä Perniössä! 14.4. Perniö 50€/kisavartio Lisätiedot: Pauli Kanto, 0400684854, orvikevat18@gmail.com, Pyhän Laurin Ritarit

Sudenpentukilpailut Yhdessä tekemisen riemua ja leikkimielistä kilpailua Sudenpentukilpailuissa pääpaino on yhdessä tekemisessä ja onnistumisessa. Kilpailuissa vietetään mukava retkipäivä metsässä ratkoen visaisia pulmia ja samalla uutta oppien. Jokaisen pentueen mukana kulkee saattaja, joten eksymisen vaaraa ei ole. Kilpailu järjestetään piirin alueella kahdessa eri paikassa. 12.5. Raisio ja Rauma 50€/kisavartio

V IP 13 .4 .

Lisätietoa: Raisio: Joona Kylä-Kaila, 0504062341, joonas.kyla-kaila@jokikylanpojat.fi Rauma: Sofia Toivonen, 0400239234, soffeli97@gmail.com

29


Tapahtumatarjotin Tapahtumatarjotin tuo tapahtumia entistä lähemmäs lippukuntia. Kartoittakaa lippukuntanne tai alueenne toiveet, ja piiriluottikset tuovat toivomanne tapahtuman kotiovelle. Tarkemmat kuvaukset sisällöistä ja ohjeet tilauksista löydätte piirin nettisivuilta www.l-sp.fi/toiminta/alue/ tapahtumatarjotin. Kaikki koulutukset ovat myös räätälöitävissä juuri teidän tarpeisiinne. Kaikkien tarjotintapahtumien hinta on 50€. Jos samaan päivään yhdistetään tarjottimelta useampi koulutus, on paketin hinta 100€. Sopikaa alueellanne miten maksu jaetaan lippukuntien kesken. Tapahtumatarjottimelta tilattavana: Sudenpentujaosto SUKELLA SUDENPENTUOHJELMAAN Kohderyhmä: uudet akelat (aikuiset, vaeltajat) Lisätietoja ja tilaukset: Liisa Pasto, liisa.m.pasto@gmail.com

Vaeltajajaosto VAELTAJAT PINNALLE Kohderyhmä: Lippukunnan ja alueen aikuiset Lisätietoja ja tilaukset: Anni Nuutinen, nuutinen.anni91@gmail.com

Seikkailijaosto

Kisajaosto

SAMPO-TAITOMERKKI Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille seikkailijajohtajille. Lisätietoja ja tilaukset: Essi Virtanen, essivir1@gmail.com

KISAKOULUTUSTA Kohderyhmä: samoajat, vaeltajat, aikuiset Lisätietoja ja tilaukset: Kristiina Salminen, kristiinasalminen@gmail.com

Tarpojajaosto TARPOJAOHJELMA TAPUTELTUNA-KOULUTUS Kohderyhmä: tarpojaluotsit, vartionjohtajat Lisätietoja ja tilaukset: Teppo Lindberg, teppo.lindberg@hotmail.com Samoajajaosto TSEKKAA ROK KUNTOON! Kohderyhmä: ROK:n staabi Lisätietoa: Pia Aalto, pia.aalto@partio.net LUOTSIKUTTERI SAMOAJALUOTSEILLE Kohderyhmä: Samoajaluotsit Lisätietoja: Pia Aalto, pia.aalto@partio.net

30

Retkeilyjaosto KORKEUKSISSA Kohderyhmä: Kaikki ikäryhmät, jolloin paketti räätälöidään tilaajalle sopivaksi. Sopii myös johtajahuolloksi. Lisätietoja ja tilaukset: Taavi Tingander, t.tingander@hotmail.com ERÄELÄMÄÄ LEPPOSASTI Kohderyhmä: Kokemattomat ja kokeneet, retkeilystä kiinnostuneet johtajat samoajista ylöspäin. Sopii hyvin myös johtajahuolloksi. Lisätietoja ja tilaukset: Maija Viitamäki, maijuli93@hotmail.com


KV- ja aatejaosto MUISTELEMISPÄIVÄ 365 Kohderyhmä: Kaikki ikäkaudet Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, meri@malmari.fi U-PROJEKTIN KICK START -ILTA Kohderyhmä: Vaeltajaryhmät Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, meri@malmari.fi PARTIOMATKAILUN ABC Kohderyhmä: Partiomatkailusta kiinnostuneet vaeltajat ja aikuiset Lisätietoja ja tilaukset: Meri Malmari, meri@malmari.fi Huoltojaosto ALUEEN MUONITUSKÄYTÄNTEET KUNTOON Kohderyhmä: Vain vaeltajille ja aikuisille Lisätietoja ja tilaukset: Tiina Tähtikari, ttahtikari@gmail.com

Turvallisuusjaosto VAPEPA-INFO JA ETSINTÄHARJOITUS Kohderyhmä: samoajille, vaeltajille ja aikuisille Lisätietoja ja tilaukset: Kari Vuola, kari.vuola@kolumbus.fi Koulutusryhmä ROK-KOULUTTAJAKURSSI Kohderyhmä: ROK:n tekijät Lisätietoja ja tilaukset: Eveliina Virtanen, eveliina.virtanen@kolkankavijat.fi

Talousryhmä KUKSA KUNTOON Kohderyhmä: Kaikki johtajat Lisätietoja ja tilaukset: Jyri-Petteri Paloposki, jyri-petteri.paloposki@scout.fi TARTU TALOUSASIOIHIN Kohderyhmä: Kaikki johtajat Lisätietoja ja tilaukset: Ville Sahlström, ville.sahlstrom@gmail.com Viestintä- ja markkinointiryhmä VIESTINTÄKOULUTUKSIA Viestintäryhmä tarjoaa viestintäkoulutusta toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet samoajat, vaeltajat ja aikuiset, joissakin tapauksissa myös tarpojat Lisätietoja ja tilaukset: Susanna Koivisto, susanna.koivisto@partio.fi Ansiomerkkitoimikunta ANSIOMERKKIKOULUTUSILLAT Kohderyhmä: Lippukuntien ansiomerkkiasioista vastaavat johtajat Lisätietoja ja tilaukset: Hanna-Leena Puosi, hannaleena.puosi@gmail.com Lippukuntajaosto TERVETULOA PARTIOON Kohderyhmä: Uudet (ja uusvanhat) partioaikuiset Lisätietoja ja tilaukset: Elina Lähteenmäki, elina.a.lahteenmaki@gmail.com

JOHTAMISTEHTÄVÄOHJAAJIEN KOULUTUS Kohderyhmä: Johtamistehtävän ohjaajat Lisätietoja ja tilaukset: Eveliina Virtanen, eveliina.virtanen@kolkankavijat.fi

31


Ilmo 2018 Toimitus: Eveliina Virtanen, Jasmin Ketoja, Susanna Koivisto ja Maarit Salminen Kuvat: Joel Forsman, Iisa Kinnunen, Jukka Koskelainen, Pia Vainikka Taitto: Maarit Salminen Painotyรถ: Painola, Kaarina Julkaisija: Lounais-Suomen Partiopiiri ry www.lounaissuomenpartiopiiri.fi #lspartiopiiri

32

Kevät-Ilmo 2018  
Advertisement