Page 1

Replik

Hurra! Barntidningen Eos blev årets kulturtidskrift l

Alkohollagen ska reformeras 2014

Nummer 3 September 2013 Tidning från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik

Replik | 2013 1


Ledare av Jan Kronholm

Fram med alternativ, om de finns! Alkohollagen skall förnyas i höst. Social- och hälsovårdsministeriet har med berömvärd tydlighet sagt att det måste bli en reform som verkligen får ner alkoholkonsumtionen och alkoholskadorna. Sedan alkohollagen senast reformerades 1994 har konsumtionen omräknat i 100-procentig alkohol stigit från 8 liter per innevånare till 9,6. Och alkoholens skadeverkningar har enligt ministeriet också ökat märkbart. I dagsläget räknar man med att alkoholen varje år skördar omkring 4000 offer. En stad av Karlebys storlek på tio år. Av de årliga dödsoffren är 1900 direkta förgiftningsfall. Mer behöver väl inte sägas för att man skall förstå att de tidigare åtgärderna var alltför tafatta och i själva verket tillåtit försäljning, konsumtion och skadeverkningar att öka. I de förslag som nu är ute på remiss ingår en arsenal av åtgärder, förutom prishöjningar också en sänkning av alkoholhalten i de drycker som säljs i livsmedelshandeln från 4,7 procent till 3,5. Dessutom föreslås inskränkningar i tillgängligheten så att serveringen på nattöppna krogar skulle sluta tidigare, att Alkos butiker skulle stänga tidigare inför veckoslut och helger och även att alkohol inte skulle få säljas i livsmedelshandeln på söndagar och helgdagar. Man vill också inskränka på rätten att dricka på allmän plats och att den til�låtna promillehalten i trafiken skall sänkas. Från social och hälsovårdsministeriet har man klart sagt ut att målen med reformen måste vara konkreta.

2 Replik | 2013

Man vill ha sådana inskränkningar att alkoholkonsumtionen per innevånare skall sänkas till under 8 liter per person och år senast 2025. Detta beräknas i sin tur minska de direkta fallen av alkoholförgiftning med 800 per år. Social- och hälsovårsministeriets förslag är väl underbyggda, baserade bland annat på material från Institutet för hälsa och välfärd och Valvira. Mot bakgrunden av att alkoholförgiftning och direkta följdsjukdomar av alkohol i dag är den vanligaste dödsorsaken bland finländare i arbetsför ålder och också den vanligaste orsaken till pensionering på grund av arbetsoförmögenhet borde var och en inse att något måste göras. När det i dag talas om höjd pensionsålder och nödvändigheten av att förlänga arbetskarriärerna borde man också inse att alkoholen har en betydande del i att så många finländare tvingas lämna arbetslivet många år för tidigt. De direkta årliga utgifterna som alkoholen belastar samhällsekonomin med beräknas till omkring en miljard euro, alltså ettusen miljoner. De indirekta kostnaderna uppgår till flera miljarder. Detta samtidigt som sparande och nedskärningar i den allmänna välfärden är ett ständigt diskussionsämne! Tyvärr är risken uppenbar att alkoholindustrin restaurangnäringen och andra med ekonomiska intressen i hanteringen försöker torpedera och urvattna de reformer av alkohollagen som nu krävs. Vi har redan sett att bryggerinäringen är i farten. Säkert försöker man också få fackligt stöd med motiveringen att arbetsplatser kan äventyras. I slutet av juli påtalade Pekka Puska, generaldirektör för Institutet för hälsa och välfärd den lobbyverksamhet som bryggeri-

näringen igångsatt mot kommande skattehöjningar på alkohol. Ett populärt argument är att prishöjningar leder till ökad turistimport av alkohol från Estland, men Puska konstaterade att de undersökningar som gjorts vid tidigare höjningar visar att så inte är fallet. Mot bakgrund av bryggeriindustrins och handelns lobbyverksamhet, där man också försöker få med sig fack i servicebranschen, var det glädjande att nyligen få läsa att FFC, Fackföreningarnas centralorganisation, stöder social- och hälsovårdsministeriets krav på en sänkning av totalkonsumtionen av alkohol. Kari Harding, läkare och sakkunnig åt FFC, sade i en intervju i tidningen Demokraatti i augusti att alkoholen i dag är ett allvarligt hot mot hälsan och välfärden i Finland. Även han hänvisar till den förkortning av arbetskarriärerna som alkoholen medverkar till: – Utöver förtida dödsfall förorsakar alkoholen sjukskrivningar. Och en betydande grupp arbetsföra finländare tvingas varje år till pensionering på grund av arbetsoförmögenhet, konstaterade Harding. De som nu lobbar mot de föreslagna förändringarna borde förstås också inse sitt eget ansvar. Det är lätt att hålla med social- och hälsovårdsminister Susanna Huovinen när hon säger att hon förväntar sig att de som motsätter sig prishöjningar och inskränkningar i tillgängligheten på alkohol har en skyldighet komma fram med egna konkreta alternativ som får någon verklig effekt. n JAN KRONHOLM


Kansliet Nya kanslitider 9-15 Förbundskansliet har öppet klockan 9-15 på vardagar från och med den 5 augusti. Besök på Tegelbruksgatan 47 våning 2.

Höstmöte 23 november

Innehåll

Kallelse till

Höstmöte

Lördagen den 23 november 2013

Härmed sammankallas förbundets medlemsföreningar till stadgeenligt höstmöte, som hålls i Korsholm på Vallonia Garden, Centrumvägen 3, lördagen den 23 november 2013 klockan 12.15-14.00. Lunch klockan från 11.30.

Ledare ...........................................2 Höstmötet......................................3 Eos fick kulturpris ..........................4-5 Versamhetsledarens kolumn..........6 Reform av alkohollagstiftningen....6-7 Alkobom testas i hamn...................8-9 Notiser...........................................10-11 Musik och samvaro.........................12 Rattfylleriolyckor...........................13 Tryggt för tidskrifterna...................14 Vi utkommer – trots allt!................15 Alkoholundervisning i skolan.........16-17 Östkasino som lockbete..................18 Notiser...........................................19 Vestersundsbys dubbla jubileer......20-21 Europeiska sjukvårdskortet............22 Korsordet.......................................23

Joonas Turtonen föreläser om bakgrunden och förslagen till den nya alkohollagstiftningen som förbereds inför 2014. På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 10.

Bli stödmedlem! Vill du stöda vårt rusmedelsförebyggande arbete bland barn och ungdomar i Svenskfinland? Och samtidigt stöda trafiknykterheten? Du kan i så fall betala in 10 € och bli stödmedlem. Då får du tidskriften Replik i din postlåda fyra gånger i året. Kontonumret är FI78 4970 1010 7086 71 Aktia bank. Kom ihåg att skriva namn och adress. Du kan också gå till vår webbplats och fylla i en medlemsansökan www.nykter.fi Tack för ditt stöd!

Möteshandlingarna med verksamhetsplan och budget för år 2014 kommer att skickas per post före höstmötet till dem av medlemsföreningarna utsedda delegaterna. Fullmakt för befullmäktigade ombud bör företes före höstmötets början.

Drogförebyggande dagar 25–26.3. 2014

Väl mött! Förbundsstyrelsen

Replik utkommer med fyra nummer per år. Nr 4/2013 utkommer i december. materialstopp 15.11.2013 Nr 1/2014 utkommer i mars, materialstopp 20.2.2014

Replik | 2013 3


Eos utsågs till årets kulturtidskrift i Svenskfinland. Eftersom Eos också fyller 120 år är det säkert pensionärskalas som gäller, tror eleverna i Kvevlax skola. Susan Sandberg-Ek lovar att man får äta löständer och gå på rullatorpromenad. Sen blir det sittdans och allsång till avslutning. Hurra för Eos!

Klass fem i Kvevlax fick i uppdrag att planera varsitt temakalas. De skul magjorda eller ekologiska. På bilden från vänster Louisa Hästö, Ellen S

Eos fick

Foto: HILDA FORSS

Barntidningen Eos har fått det finlandssvenska kulturtidskriftspriset på 1500 euro. Det delades ut i samband med Konstens natt i Helsingfors. Tävlingen ordnades av Tidskriftscentralen, och det var riksdagsledamoten och tidigare

4 Replik | 2013

Stefan Wallin fungerade som jury och delade ut priset. Han fick en Eos-nalle som minne. Webbredaktör Sonja Rosbäck tog emot priset.

kulturministern Stefan Wallin som utsåg vinnaren. Eos grundades redan år 1893 och firar alltså 120-årsjubileum i år. I sin prismotivering säger Wallin bland annat att tidningen lyckas väl med att dyka ner i barnens och ton-

åringarnas värld. Att behandla teman som samlevnad, droger, sunda levnadsvanor och verkligheten på internet, och göra det utan att bli mästrande, är en verklig balansgång. Han påpekar också att tidningen i lämpliga doser väver in aktuella samhälleliga frågor, som ofta kan kännas abstrakta och direkt svåra för ett barn. Som exempel nämnde han artiklarna inför presidentvalet. Stefan Wallin blickade också tillbaka på sin egen barndom, där Eos spelade en viktig roll. – Jag minns hur glad jag blev när jag fick ett nytt nummer i min hand. Tra-


Foto: JESSICA MORNEY /YLE

En skolkklass i Kvevlax gav fina tips på olika temakalas:

lle de tänka på mat, musik, kläder, utsmyckning, lekar och presenter. Presenterna skulle gärna vara hemSabel, Eosredaktör Susan Sandberg-Ek, Jasmine Öberg och Emely Rosenberg.

kulturpris

och firar 120 år

ditionen fortsätter. Nu läser mina egna barn tidningen, sa han. Eos blir Tidskriftscentralens kandidat till den nordiska tävlingen för kulturtidskrifter som avgörs under Helsingfors bokmässa i oktober. Tidningen ges ut av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik.

Eos fick pris bland annat för att: – Eos skriver om svåra frågor på ett läsarvänligt sätt. – Eos ser läcker ut med både tecknade bilder och foton. – Eos skriver om barnens vardag. – Eos är som en tryckt stafettpinne som går från generation till generation i Svenskfinland. Eosredaktionen är mycket tacksam över det fina priset. Tack till alla läsare, skolor och föräldrar för det fina samarbetet kring Eos-tidningen. n SR

discokalas bowlingkalas övernattningskalas poolparty matkalas roliga timmen kalas skogskalas pensionärskalas kräftskiva smurfkalas frisyrkalas paintballkalas Harry Potter kalas fotbollskalas simningskalas spelkalas biokalas frisbeekalas ishockeykalas maskeradkalas pyjamasparty tacokalas kinakals

Replik | 2013 5


Verksamhetsledaren JOONAS TURTONEN

Freda söndagarna från mellanölsförsäljning Jan Kronholm lyckas bra i sin ledare sammanfatta det centrala innehållet i förslaget till reviderad alkohollag. Jag har haft förmånen att få sitta med i arbetsgruppen, som för tredje sektorns organisationers del fått ge sin syn på innehållet i den nya lagen. Det som ofta glöms är att alkohollagen tidigare reviderats tre gånger 1932, 1969 och 1994, varje gång med målsättningen att minska totalkonsumtionen genom att öka tillgängligheten. Dessvärre, har det ju visat sig, att ökad tillgänglighet inte åtminstone i Finland vare sig sänker alkoholkonsumtionen eller minskar skadorna. Det nya i denna revidering är att man nu uttryckligen uttalar konkreta, mätbara mål och en tidtabell inom vilken tidsrymd dessa skall uppnås. Målsättningen ligger tio år framåt i tiden, med en mellankontroll år 2020 vartåt det lutar. Jag har tidigare skrivit om det politiska (räv)spelet i kulisserna. Nu överraskar jag mig själv med att fundera i likadana tankebanor, det vill säga att avstå ett för att för att få något annat. Oftast är det ju väldigt komplexa helheter att ta ställning till. Som ett bra exempel kan nämnas mellanölsförsäljningen i butiker, kiosker och servicestationer som får pågå fram till klockan 21. I förslaget framförs alternativet att förbjuda försäljningen på fredag och lördag kväll redan klockan 18 och förbjuda försäljningen helt och hållet på söndagen. I en idealvärld skulle detta ju inte vara något att tvista om, ju kortare försäljningstider desto mindre konsumtion, i princip.

6 Replik | 2013

Vad är det då som eftersträvas och med vilka medel? Som jag ser det är söndagsförsäljningen den enskilt största orsaken till arbetsfrånvaro på måndag morgon. Jag gissar att den också ger upphov till en ansenlig mängd såväl äktenskapsrelaterade problem med familjevåld som en ytterlighet. Om det är söndagens försäljningsförbud vi vill uppnå och få det förankrat hos en bred opinion, så är jag rädd för att vi är tvungna att ge avkall på en del andra krav, som i detta fall kunde vara förbudet mot kvällsförsäljning. Annars är risken att motståndet blir alltför stort och den främsta målsättningen att förbjuda söndagsförsäljningen går om intet. Som kuriositet kan nämnas att mellanölsförsäljningen, av alla veckodagar, är som minst på söndagen. Däremot om man ser på den i proportion till all annan försäljning, så är den då som störst. Ur samhällsekonomiskt perspektiv är mellanölsförsäljningen av stor vikt. Inte minst för att över hälften av vår alkoholkonsumtion sker i form av öl. Men också för att importandelen ändå är relativt liten och därför skulle dessa lokala begränsningar ha både stor och omedelbar effekt. Därför fortsätter jag arbeta för att vi inte skall ha mellanölsförsäljning på söndagar och att mellanölets alkoholhalt på sikt sänks till högst 3,5 volymprocent. Inte för att vara elak, utan för att öka livskvaliteten och samtidigt spara både människoliv och pengar. n

Begränsad tillgång på alkohol och höjda priser är Social- och hälsovårdsministeriets recept för att få bukt med den ökade alkoholkonsumtionen i landet. I ett betänkande som ministeriet sände ut i augusti föreslås en rad åtgärder för att minska de alkoholrelaterade skadorna som ökat sedan 1960-talet.

Förslag till ny alkohollag

Radikala o för att få b Enligt regeringsprogrammet ska alkohollagstiftningen reformeras och Social- och hälsovårdsministeriets är i full gång med att förbereda förnyelsen. Lagförslaget ska föras till riksdagen våren 2014. Alkoholkonsumtionen har under årtionden ökat och skadorna på folkhälsan har mer än fördubblats. Alkoholkonsumtionen har också fått sociala och ekonomiska konsekvenser av oväntade mått. Tidigare reformer av alkohollagstiftningen har alltid haft som mål att minska totalkonsumtionen av alkohol, men det har inte lyckats. Metoderna har hittills i det stora hela gått ut på att liberalisera tillgången och utbudet. Nu kommer äntligen förslag om en skärpt lagstiftning. Social-och hälsovårdsministeriet lyfter i sitt betänkande fram några konkreta mål som ska uppnås. En mål-


Total alkoholkonsumtion i 100-procentig alkohol 1958-2012 sättning är att totalkonsumtionen ska sänkas till under 8 liter hundraprocentig alkohol per person årligen. Nu ligger konsumtionen på knappa 10 liter per person. En annan målsättning är att den alkoholrelaterade dödligheten ska vara högst 800 personer per år jämfört med 1900 personer år 2011. Måles ska vara nådda år 2025.

Alkohollag 1969

Alkohollag 1995

Oregistrerad Serverad Detaljhandel

Kortare försäljningstider

Alko

Försäljningen av alkohol ska förbjudas på söndagar och helger. Försäljningstider ska också kunna förkortas till klockan 18. Nu säljer man alkohol klockan 9-21. Utskänkningstiderna på resaturanger skulle också förkortas, så ingen försäljning sker efter klockan 2.30. Nu finns speciallov ända fram till klockan 3.30.

Källa: Social- och hälsovårdsministeriets promemoria om behovet av en förnyad alkohollag (2013)

mställningar behövs ukt med alkoholskadorna Alkoholdödlighet och våldsbrott i förhållande till totalkonsumtionen av alkohol 1969 –2011 Antal

Höjning av alkoholskatten

Totalkonsumtion av 100-procentig alkohol per invånare Våldsbrott per 1000 invånare

Alkoholdödlighet per 10 000 invånare

Källa: Social- och hälsovårdsministeriets promemoria om behovet av en förnyad alkohollag (2013)

Alkoholskatten sänktes år 2004 med i medeltal 19 procent, vilket medförde att totalkonsumtionen av alkohol steg dramatiskt. Efter det har alkoholskatten höjts. I ministeriets betänkande föreslår man att alkoholskatten höjs med två till tre års mellanrum. Det finns även ett förslag om anmälningsplikt då någon importerar stora mängder alkohol från utlandet.

Sänkta promillegränser

Enligt betänkandet borde gränsen för rattfylleri sänkas till 0,2 promille. Idag är gränsen 0,5 promille på vägarna och 1,0 promille i sjötrafiken. En sänkning av alkoholhalten i mellanöl till högst 3,5 volymprocent föreslås, om andra åtgärder inte biter. n TOMAS LUNDQVIST

Replik | 2013 7


Foto: STEFAN NILSSON

MHF i Sverige har startat ett försöksprojekt med automatiska nykterhetskontroller i Sveriges hamnar. En anläggning för kontroll av i första hand tung trafik har testats i Göteborg i höst.

Alkobom testas för yrkesförare Lastbilschaufförerna kontrolleras automatiskt vid alkobommar i Göteborg. Motorförarnas helnykterhetsförbund står bakom försöket med alkobommen med stöd av polisen, tullen, trafikverket och flera andra aktörer. Alkobommen invigdes av infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i slutet av augusti. 8 Replik | 2013

MHF:s direktör Arne Winerdal i Sverige är glad och nöjd när Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik:s personal gjorde en snabbvisit i MHF:s högkvarter i Stockholm. Alkobommen hade invigts i Göteborg några dagar tidigare och medieuppmärksamheten hade varit massiv. – Vårt mål är att ingen ska behöva dö av rattfylleri, säger han. Alkobommen är ett stort steg framåt för att minska rattfylleriet. Han hoppas att alla hamnar i framtiden ska ha automatiska alkobommar, det största hindret är att alkobommen är rätt dyr att installera. Statistik från Tullverket visar att rattfylleri är vanligare vid hamnar


Foto: HELENA GOTTENBERG

jämfört med trafiken i övrigt. Varje år passerar cirka 3 miljoner fordon Sveriges färjeterminaler. Om automatiska nykterhetskontroller införs efter MHF-försöket i Göteborg innebär det en fördubbling av nykterhetskontrollerna i Sverige. – Varje år dör människor i olyckor som är orsakade av alkohol och droger. I många fall skulle tragedier kunna undvikas genom utandningstest, och eftersom tunga fordon, såsom lastbilar, kan vålla stor skada vid en trafikolycka är jag väldigt positiv till det arbete som nu startar, sa infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid invigningen. MHF:s Arne Winerdal myser då han berättar att MHF fått ministern att bära en gul MHF-väst vid invigningen. Dessutom hade hon med första bil kört igenom alkobommen och gjort blåstestet, med grönt ljus så klart. – Syftet är att rädda liv. Vi hoppas att de automatiska nykterhetskontrollerna visar på möjligheter till en mer effektiv bevakning, säger Winerdal. I alkobommen används ny teknik. Jämfört med tidigare alkoblåsinstru-

– Även om det är ett försöksprojekt så är alla kontroller på riktigt och förare som påträffas påverkade kontrolleras i ordinarie bevisinstrument och kommer att lagföras i vanlig ordning, säger Bengt Svensson, Polisen. Intervjuas här av Arne Winerdal, vd MHF.

ges i förväg ombord på färjan och i terminalerna. Förhoppningen är också att de automatiska nykterhetskontrollerna ska innebära ett nytt sätt att enkelt och snabbt kontrollera nykterheten hos förare i många olika sammanhang. MHF är projektägare och samarbe-

tar med Kustbevakningen, Polisen, Tullverket, Trafikverket, Stena Line och Servotek. Trafikverkets skyltfond, Västra Götalandsregionen och Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond har beviljat stöd till försöksprojektet. n TOMAS LUNDQVIST

i Göteborg ment är det nya systemet snabbare och utandningsluften blåser man i en tratt med flera centimeters avstånd från munnen. Trafiken kommer att ledas i två filer genom en kontrollstation utrustad med mätutrustning. Den infraröda mättekniken möjliggör att provet tas på ett par sekunder genom att blåsa utandningsluft mot en avkännare. Polisen och tullen samarbetar med MHF kring försöksprojektet. Även om det är ett försöksprojekt så är alla kontroller på riktigt och förare som påträffas påverkade kontrolleras i ordinarie bevisinstrument och kommer att lagföras i vanlig ordning. Information om de automatiska nykterhetskontrollerna kommer att

MHF i Sverige har beslutat att driva en egen nollvision i trafiken:”Ingen ska dö av rattfylleri”. Nollvisionen bygger på solidaritet med de människor som drabbas av att det i Sverige görs 12 500 onyktra resor varje dygn. Ingen ska behöva gå igenom den sorg som drabbar anhöriga till rattfylleridöda eller det meningslösa och helt onödiga lidande som drabbar de personer som skadas svårt i olyckor där alkohol eller andra droger är inblandat. I ett helt nytt studiematerial presenteras fakta, tips och idéer. Materialet ger möjlighet att själv enga-

gera sig i denna viktiga fråga. Genom ett personligt engagemang kan var och en få folk i sin närmaste omgivning att avstå alkohol för att på det sättet göra trafikmiljön säker och trygg. Materialet riktar sig både till MHF:s medlemmar och andra trafiksäkerhetsintresserade. Studiematerialet ges ut av MHF i Sverige och Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV. n TL

Replik | 2013 9


Hur farligt är vattenpipa? Det är bra att du bestämt dig för att inte testa vattenpipsrökning. Vattenpipsrökning är nämligen inte så oskyldigt som en del får det att verka. Det sprids en del osanningar och det beror kanske delvis på att det informerats ganska lite om hur vattenpipsrökningen påverkar. Rök från både vattenpipa och från cigaretter innehåller skadliga ämnen. Hur mycket av det beroendeframkallande ämnet nikotin man får i sig beror bl.a. på vilken tobak som röks och hur länge man röker. Vanligen röks vattenpipan under en längre tid än en tobak och då får rökaren i sig mera nikotin än när en cigarett röks. För att röka vattenpipa behövs rökmassa och kol. När kol brinner bildas kolmonoxid, metaller och cancerframkallande ämnen. Stora mängder farliga partiklar kommer ut i luften, vilket är skadligt både för rökaren och för dem som vistas i närheten. En del tror att vattnet fungerar som ett filter, men rökaren får skadliga partiklar i sig även om han kanske tror att det är mindre skadligt då röken känns ”len” av nedkylningen. Det kan också vara vilseledande då de farliga och giftiga ämnena i tobaksröken döljs av den söta smaken och doften. De vackra och färggranna förpackningarna kan också ge ett felaktigt intryck att innehållet är ofarligt.

Fakta om vattenpipsrökning

– När kol brinner bildas bland annat kolmonoxid, som försämrar syreupptagningsförmågan, vilket kan leda till förgiftning. – Vattenpipsrökning mer än fördubblar risken för att insjukna i lungcancer. – Risken för tandlossning ökar. – Smittorisken ökar vid vattenpipsrökning då det är vanligt att dela på samma munstycke. – Det kan förekomma att andra droger, t.ex. hasch, röks med vattenpipa.n LORY STRENGELL Källa: Statens folkhälsoinstitut, 2010, Vattenpipa – rök utan risk?

10 Replik | 2013

MÅN, ONS, FRE

06:00 - 21:00

TIS, TO

08:00 - 22:00

LÖR

10:00 - 18:00

SÖN

08:00 - 18:00

Kokko-Jeppis Game 2.11.2013 Simhallen är stängd hela dagen

Vi finns där kunderna finns Ju bättre vi känner våra kunder desto bättre kan vi hjälpa dem. LokalTapiola erbjuder lokal och personlig försäkringsbetjäning precis som namnet säger. Det är alltid lättare att besöka en bekant försäkringssakkunnig på orten. Välkommen!


Felaktiga däck fara i trafiken

2000-2011

Källa: Trafikförsäkringscentralen

Riskandel för däck vid bilolyckor

Grafik: TOMAS LUNDQVIST

Olyckor på grund av dåliga eller felaktiga bildäck är en stor risk i trafiken. Sedan år 2000 har i medeltal 33 personer dött per år i trafikolyckor med bilar och paketbilar, som har haft brister i däcken. Det här är ungefär vart sjunde dödsfall i trafiken, enligt Trafikförsäkringscentralens statistik. Beröringsytan mellan ett personbilsdäck och vägbanan är av en rejäl handflatas storlek. Herraväldet över fordonet är beroende av beröringsytans grepp. Greppet påverkas i väsentlig utsträckning av däckets gummikvalitet, mönster och förslitning samt av vägbanans yta. Minsta profildjup i huvudmönstret på däckens slitbana är för sommardäck 1,6 mm och för vinterdäck 3,0 mm. Körhastigheten samt däckets modell, bredd och förslitning är av avgörande betydelse för att förhindra vattenplaning och snöslask-

planing. Därför är det rekommenderade mönsterdjupet för sommardäck minst 4 mm och för vinterdäck minst 6 mm. Det rekommenderade mönsterdjupet är således dubbelt jämfört med minimikraven. Om det förekommer stora olikheter gällande förslitning för fram- och bakdäcken, men däcken ändå får användas, bör de däck som är i bättre skick placeras på bakaxeln – oavsett om bilen är fram- eller bakhjulsdriven. n

Bli medlem i Power Club

Vänskap, hänsyn och respekt Om det inte finns en lokal klubb på din ort finns möjligheten att blir direktmedlem i Power Club Finland Power Club är för vänskap, hänsyn och respekt och godkänner inte mobbning. Som medlem är du rädd om andras saker och är inte borta från skolan utan lov. Medlemmen tar väl hand om sin hälsa och tar avstånd från tobak, alkohol, narkotika och andra droger.

Bli direktmedlem! i Power Club

Du kan bli medlem direkt i Power Club Finland om det inte finns en Power Club på din ort. När du skriver under kontraktet lovar alla medlemmar att – vara en god vän, visa hänsyn och inte mobba – inte ta eller låna andras saker utan lov – inte vara borta från skolan utan lov – inte använda tobak, alkohol, narkotika eller andra skadliga ämnen – ta väl hand om din hälsa.

posten. Du får delta i tävlingar och får medlemspost. Genom att visa ditt medlemskort får du förmåner på olika ställen. På www. powerclub.nu finns en förmånsförteckning. Medlemsavgiften är 10 euro och fakturan kommer på posten. Obs! Fritidsaktiviteter ordnas endast på orter där det finns en lokal Power Club. Klubben finns till för dig som går i åk 4 – 6.

Så här blir du direktmedlem

Skicka e-post till powerclub@powerclub.nu och skriv ”Jag vill bli medlem direkt i Power Club Finland”. Skriv namn, adress och telefonnummer. Du kan också ringa och säga ditt ärende, telefon 06 - 318 0913 eller 050 547 3753. Vi skickar sedan kontraktet och mera information i ett brev. n LORY STRENGELL

Direktmedlemmar får Power Club-paketet med kontrakt, medlemskort och medlemspresenter, block och reflex, direkt hem med

Källa: Trafiksyddet och Trafikförsäkringscentralen

Replik | 2013 11


Vår sommargudstjänst hölls i år söndagen den 11 augusti och för andra året i rad i Vålax bönehus på stranden av Vålaxfjärden. Solen sken och det var nästan tjugo grader varmt. Ett trettiotal personer bänkade sig i salen. En liten bukett med ljusblå luktärter prydde predikstolen. Föreningen är religiöst obunden, men de troende i föreningen tycker att det är meningsfullt att ordna en gudstjänst en gång per år. Tidigare har man arrangerat Drive ingudstjänster på platser där man har kunnat sitta i sina bilar och lyssna till dem som har framträtt på estraden.

Sånggruppen leddes av Sam Nyman.

Musik och samvaro i Östra Nyland Föreningens sekreterare Daisy Grönqvist ledde gudstjänsten och hade satt ihop ett omväxlande program med sång, tal, musik och information om föreningen och dess arbete. Föreningens egna medlemmar hade hand om inslagen. Församlingens styrelseordförande Krister Lindberg hälsade välkommen till bönehuset. Han påminde om att det dracks mycket sprit i byn förr, men att de män som blev omvända i den andliga väckelsen som gick fram i trakten var med och bildade församlingen 1932. Församlingen har stött Samariamissionens arbete bland alkohol- och narkotikamissbrukare redan från början. Själv har han lett arbetet sedan 1973. Nya verksamhetsledarparet bor också i Vålax. Daisy konstaterade att den andliga väckelsen på 1920- och

12 Replik | 2013

30-talet gjorde slut på det värsta superiet. Nya väckelser skulle behövas igen då alkoholkonsumtionen bara tycks öka i vårt land. Sedan gjorde hon en summering av dagsläget till lands och sjöss. Hon konstaterade att vårt förbund gör mycket för att sprida information och sänka konsumtionen. Mona Grönroos, föreningens ordförande sedan 40 år, talade om att vara rätt person, på rätt plats, i rätt tid. Hon hade dagen innan varit på stan i Borgå och hade träffat ett par vänner som var ute med sina två barnbarn. Barnen skulle resa hem till Senegal följande dag och morföräldrarna blev glada över att någon kunde ta ett fotografi av dem alla och be en välsignelsebön över barnen, vilket Mona gjorde där på torget. Jesus kom också när tiden var inne. Han var rätt

person i rätt tid på rätt plats. Hon syftade på att han var förutsagd av Bibelns profeter många hundra år tidigare. Mona ställde frågan om vi är rätt person bakom ratten (rätt plats?) och i rätt tid? Människor kör ofta i förbjuden körriktning. Bibeln är vår bästa GPS. Pastor Runar Nylund och Sam Nyman sjöng duett till gitarr. Sam har varit en mångårig styrelsemedlem och föreningens pianist. Han ledde också en sånggrupp från Filadelfiaförsamlingen i Borgå i några sånger. Bjarne Adolfsson, styrelsemedlem, spelade och sjöng flera sånger till eget ackompanjemang på dragspel. Vid serveringen efteråt kunde man ge en gåva till föreningen och MHF:s julfest på lystes till fredagen den 20 december kl.18 på Karijärvi lägergård utanför Borgå. Vid fjolårets

gudstjänst fick föreningen sex nya medlemmar och i år fick föreningen tre nya medlemmar. Vår förening har under året också ordnat ”Nykter Valborg” på Karijärvi med mat och kaffe och trevligt program, naturligtvis med lite aktuell nykterhetsinformation. Årets sommarutfärd gjordes från Lovisa till fästningsön Svartholm lördagen den 13 juli. Sjöresan i soligt väder med M/S Kulkuri tog 40 minuter. Restaurangen bjöd på god mat och kaffe medan några föredrog den egna matsäcken. Det fina museet i fästningen besöktes, varpå vi gick runt ön och slutligen beskådade havsutsikten uppe från ett murkrön. n BIRGIT GRÖNQVIST


Rattfylleri dödsolyckorna minskade i fjol

Vasa absoluta nykterhetsförening

Vandring på gravgården

Fyra av tio tidigare dömda för rattfylleri Rattfyllerister orsakade i fjol 39 olyckor med dödlig utgång. Det här var en knapp femte del av samtliga dödsolyckor under året. Detta är det minsta antalet dödsolyckor orsakade av rattfyllerister sedan undersökningskommissionerna inrättades. Kommissionerna utredde i fjol sammanlagt 206 motorfordonsolyckor med dödlig utgång. – Tidigare låg andelen olyckor orsakade av rattfyllerister länge på 25 procent av alla dödsolyckor eller till och med över. Vi ser nu en markant förbättring, menar direktören för utredning av trafik olyckor Kalle Parkkari vid Trafikförsäkringscentralen. I fjol orsakade rattfyllerister betydligt färre singelolyckor. I olyckor orsakade av rattfyllerister minskade dessutom andelen unga förare medan andelen rattfulla förare över 40 år ökade. Alkoholrelaterade dödsolyckor kännetecknas av att föraren har varit kraftigt berusad. I fjol överskred 77 procent av dem gränsen för grovt rattfylleri, det vill säga

1,2 promille alkohol i blodet. Fyra av tio hade tidigare blivit dömda för rattfylleri. Hos fyra alkoholpåverkade förare väcktes även misstanke om narkotika- eller läkemedels påverkan. Dessutom misstänktes tio förare för att ha framfört fordon under narkotikapåverkan. De alkoholrelaterade dödsolyckorna brukar koncentreras till sommarhalvåret. Även i fjol inträffade 74 procent av dessa olyckor under perioden från april till september. Praktiskt taget alla som förolyckades i de alkoholrelaterade olyckorna befann sig i bilar med alkoholpåverkade förare. I de flesta fallen förolyckades rattfylleristen själv. I olyckor bland lätt trafik dog fem cyklister och två fotgängare som var under alkoholpåverkan. I en av fotgängarolyckorna var även fordonsföraren berusad. Dessutom dog en cyklist i en kollision med en rattfyllerist. n Källa: Trafikförsäkringscentralen

06 - 319 77 00 www.multitronic.fi

Den 19 augusti bjöd Vasa absoluta nykterhetsförening sina medlemmar på en intressant gravvandring på gravgården i Vasa. Eminente guiden Henrik Fågelbärj, själv medlem i nykterhetsföreningen, lotsade oss till många kända Vasaprofilers sista viloplats och berättade

med inlevelse om dessa personers liv och levnadsöden. Samtidigt besökte vi avlidna föreningsmedlemmars gravar och hedrade deras minne och nykterhetsgärning med en blomma. Text och foto: BÖRJE SNICKARS

Res med oss Företag, föreningar och grupper! • Vi arrangerar och säljer upplevelserika gruppresor, både kortare och längre. • Under våra många år i branschen har vi samlat på oss guldkorn från olika håll i världen. • Självklart skräddarsyr vi ett arrangemang som är anpassat till era unika förutsättningar och behov. Låt oss ta hand om ert researrangemang - vi har något för alla! v • Minnes ärt rikt else v e pä l p nningsfyllt • Up

S

Korsholmsesplanaden 38, 65100 Vasa

Sällskapet har stannat vid Hellmanska graven och guiden Henrik Fågelbärj berättar.

www.ingves.fi

Närpes 020 7434 530 | Vasa 020 7434 520

Replik | 2013 13


Kulturtidskrifterna debatterade

Hilda Forss, Fredrik Sonck, Trygve Söderling och Andrea Svanbäck anser att kulturtidskrifterna har en framtid.

Tryggt för tidskrifterna De kulturella tidskrifterna i Svenskfinland mår rätt bra. De har sin egen nisch med gamla anor och bygger till stor del på trogna medarbetare och en stadig läsekrets. I vissa fall sammanfaller medarbetarskaran rätt långt med läsekretsen, men det spelar inte så stor roll.

De ekonomiska utmaningarna är någorlunda hanterbara, särskilt när man blir van att agera utgående från de knappa ekonomiska resurserna. Och det är ju inte kärleken till pengarna som är drivkraften, utan kärleken till konsten och kulturen.

5.10.2013 www.itamerimaraton.com 14 Replik | 2013

Tidskrifterna vill också synas på nätet. Däremot är sannolikheten lägre att tidskrifterna helt går över till digital form. Så här kan man sammanfatta diskussionen om kulturtidskrifterna som hölls i samband med prisutdelningen av årets kulturtidskrift i Helsingfors. Precis som i föreningslivet, har också tidskrifterna sina uppsving och sina svackor. Det här tog Andrea Svanbäck från Filmjournalen fasta på. Hon berättade att tidskriften förnyas försiktigt. – I och med att det gamla medarbetargardet är rätt litet, kompletterar vi nu med nya krafter. Hilda Forss från den tre år gamla tidskriften Presens betonade nykomlingens fördelar. – Vi har möjligheter att

experimentera och pröva på nya genrer vilket känns befriande. Trygve Söderling från Nya Argus betecknade sin tidskrift som en veteran i sammanhanget. Men han beskrev den ändå i moderna termer. – Idag kan vi se tidskriften som en kollektiv blogg, där vi kan ta del av andras djupa tankeprocesser i form av ofta högklassig texter. Fredrik Sonck från Ny Tid instämde och betonade att tidskriften är ett kollektivt projekt. Han lägger ner mycket tid och krafter på att jaga nya medarbetare som är kunniga inom vissa områden. Diskussionen handlade också om den digitala utmaningen. Ny Tid har haft hemsida på nätet sedan år 1994 och är därmed en föregångare. Hilda Forss antog att folk läser slarvigare på nätet och att essäer och dikter, som kräver större koncentration, med fördel ska läsas i pappersform. Trots att en del texter på sikt kommer att digitaliseras för läsplattor, finns det behov av att hålla kvar en viss del i den fysiska verkligheten, alltså i pappersform. De tidskrifter som vänder sig till en lite yngre läsekrets (läs: medelålders och yngre) bygger ut sin profil genom kommunikation via Internet. Nykomlingen Presens har på sin hemsida länkar till Spotify-musik, som kopplas ihop med artiklarna. Astra Nova finns också som diskussionsgrupp på Facebook. Praktiskt för kontinuiteten när man utkommer med endast fyra nummer i året. SONJA ROSBÄCK


Tidskrifter i panelen PRESENS

– Studerande vid Helsingfors universitets litteratur- och filosofienheter startade Presens år 2010. Sedan år 2012 ges Presens ut av Finlands svenska litteraturföreningar. – Chefredaktör Heidi von Wright – Yngst och piggast, chosefri. – Gränsöverskridande: Varje nummer kan läsas till ackompanjeras av Spotify-låtar på nätet. –Upplaga 600 Hemsida: http://presens.wordpress. com

– Nya Argus är en anrik, men vital finlandssvensk samhälls- och kulturtidskrift. Tidskriften har sedan starten år 1907 kommenterat och debatterat aktuell forskning, kultur och politik. – Litteratur och teater bevakas kontinuerligt. – Huvudredaktör Trygve Söderling Utgivare: Garantiföreningen för Nya Argus – Nya Argus utkommer med minst tio nummer per år, vissa av dessa i form av dubbelnummer. – Upplaga cirka 800 exemplar. Hemsida: www.kolumbus.fi/nya.argus

FILMJOURNALEN

NY TID

– Tidningen grundades år 1944 och hette då Folktidningen Ny Tid och var språkrör för folkdemokraterna. –Sedan 1991 ges Ny Tid ut av det läsarägda bolaget Tigertext Ab med hemort i Helsingfors, Finland. – Ny Tid har funnits på nätet sedan 1994. En föregångare bland nättidningarna. – I dag är Ny Tid en fri vänstertidning med fokus på kultur, samhälle och debatt. – Upplaga: Ca 2 000 exemplar. Utkommer en gång i veckan. Hemsida: www.nytid.fi

NYA ARGUS

– Finlands enda svenskspråkiga filmtidskrift. Ambitionsnivån är hög, att analysera, underhålla och provocera på en gång. Skriver gärna och mycket om nordisk film. Rapporterar insiktsfullt om filmbranschen med en filmälskares ögon. Har ena foten i svenskfinland och den andra i Norden. – Utkommer med fyra nummer per år – Ansvarig redaktör Andrea Svanbäck – Upplaga 700 exemplar Hemsida:www.filmcentrum.fi/filmjournalen

EOS Pristagare år 2013

– Det första numret gavs ut år 1893. – Författaren och journalisten Zacharias Topelius medverkade i Eos i slutet av 1800-talet. Topelius grundade en tidning med namnet Eos redan år 1854, men den lades ner år 1866. –Utgivare är Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik med kansli i Vasa. – Upplaga ca 3800 exemplar och utkommer med åtta nummer per år. – Huvudredaktören Susan SandbergEk Hemsida: www.eoswebben.fi n

Tidskrifterna i Svenskfinland hotade?

Vi utkommer – trots allt! Ryktet om tidningens död, eller åtminstone om tidskriftens död, är betydligt överdriven. Ärligt talat är vi rätt stolta över den snåriga flora av tidskrifter som utkommer i oregelbunda intervaller i Svenskfinland. Var och en med sin egen personlighet. Precis som i Muminböckerna. Hemulen Horisont är släkt med avisan Nya Argus, dronten som står över alla andra. Åtminstone tror han det. Sen kan vi slåss om vem som föreställer Lilla My. Är det uppstickaren Presens? Sett till vårt blygsamma befolkningstal på knappa 300 000 personer är antalet tidskrifter stort. Men faktum är att den finlandssvenska kulturtidskriften lever och mår bra. Vissa av oss finlandssvenskar har en sida som är lite underlig. Ett brinnande patos för vårt språk och vår kultur. Detta är i och för sig inget konstigt. Men vi tycks också gilla att plåga oss själva med ett ännu inte utgivet nummer av tidskrift X. Det här är ett identifierat drag redan för 100 år sedan. Alltså måste det finnas i våra gener. Och vi gillar den här traditionen. Det märks genom att vi ofta skryter med årtalet, då tidskriften grundades. Helst ska det vara på 1800-talet. Med någon Ryktbar Finlandssvensk vid rodret.

Vi sitter på caféer, ringer varandra och diskuterar löst teman för nästa nummer. Innehållet i diskussionerna är yvigt och egentligen det intressanta och borde därför bandas. Det är där som själva kulturen skapas och manifesterar sig. Vad som sedan transformeras till en tidskrift i pappersformat är bara ett axplock. Vid närmare eftertanke är det kanske bäst så... Vi kunde diskutera i det oändliga. Det gör vi också. Det slår aldrig fel. Paniken stiger och deadlinen närmar sig med accelererande fart. En deadline som redaktionen satt upp för sina medarbetare. Alla vet ändå att tidsgränsen är symbolisk. Utom då för Nya Argus och möjligen Horisont. Och kanske någon annan välorganiserad avisa... Upplagan kanske inte alltid är så svindlande hög, men vi utkommer, mot alla odds, med ett nytt nummer. Ibland när folk minst anar det. Varje nummer är alltså en triumf. Och håller till vår förvåning, inte minst redaktionens, en hyfsat hög nivå. SONJA ROSBÄCK

Replik | 2013 15


Nykter – Solklart! är en alkoholförebyggande kampanj för elever i årskurserna 5 och 6. Eleverna får en broschyr och lärarna ett lärarmaterial. Kampanjmaterialet behandlar alkoholen ur olika synvinklar.

Elevmaterialet är samlat i en broschyr.

Alkohol är tillåtet för vuxna, men förbjudet för personer under 18 år. En del väljer att helt avstå från alkohol även som vuxna.

Undervisning om alkohol börjar redan i klass 5 och 6 Förutom fakta finns det förslag till diskussionsfrågor och värderingsövningar i lärarhandledningen. Målsättningen är att eleverna ska få sådana kunskaper om alkohol att de har förutsättningar att ta bra beslut när de kommer i kontakt med alkohol. Här är några av de saker som behandlas i det förebyggande kampanjmaterialet.

Majoritetsmissförståndet

Enligt statistiken har ungdomarnas alkoholkonsumtion nu gått ned. I kampanjen betonas att alla unga inte dricker alkohol. Många dricker sig inte berusade och många dricker ingen alkohol alls. Det går ändå inte att bortse från problematiken att det finns minderåriga, som prövar att dricka alkohol. En del av dem börjar dricka regelbundet och de kan då få onödiga akuta och framtida problem på grund av den tidiga alkoholdebuten.

16 Replik | 2013

Både i skolan och hemma kan majoritetsmissförståndet motverkas. Det är viktigt att berätta om att det inte är så många ungdomar som dricker alkohol som de kanske tror.

Utvecklingen störs

I kampanjmaterialet framgår bland annat att unga skadas mera än vuxna av alkohol, då den unga håller på att utvecklas både fysiskt och psykiskt. Den som börjar dricka alkohol som ung kan få skador som kanske aldrig repareras. Hur stora skadorna blir beror bland annat på ålder, kön och hur mycket, hur ofta och på vilket sätt alkoholen dricks.

Att skjuta upp alkoholdebuten

Eftersom det finns många olika orsaker till att minderåriga inte ska dricka alkohol bör den förebyggande undervisningen för elever utgå ifrån att det är bäst att vänta med en eventuell alkoholdebut åtminstone tills det

åtminstone enligt lagen är tillåtet. Att fortsätta att helt avstå från att dricka alkohol när det blir lagligt är också ett bra alternativ. Lea Pulkkinen och Tuuli Pitkänen visar med sin forskning vid Jyväskylä universitet att det är förnuftigt att skjuta upp en eventuell tidig alkoholdebut.

Alkoholens verkningar är många

Vi vet att storkonsumtion av alkohol kan medföra skador på kroppen, problem i familjen och sociala problem. Dessutom kan alkohol bidra till våldsbrott, trafikolyckor och andra olyckor. Alkoholen förorsakar också stora samhällskostnader i form av sjukvård. Missbrukarna står för en del av dessa kostnader, men måttlighetskonsumenterna står för den största delen av kostnaderna. Runt varje alkoholmissbrukare finns det människor i omgivningen som lider av missbruket på olika sätt.


Fototävling för barn

Hjärnan påverkas

Alkohol påverkar olika delar av hjärnan. Alkoholen försämrar omdömet och den alkoholpåverkade kanske gör saker hen inte skulle ha gjort i nyktert tillstånd. Många känslor styrs från hjärnan och den som druckit alkohol säger kanske saker som hen senare ångrar. Andning och kroppstemperatur påverkas av en del av hjärnan. Vid storkonsumtion kan även den delen påverkas och det finns risk för medvetslöshet och få svåra hjärnskador. Minnesluckor i samband med alkoholdrickande kan vara ett tidigt symptom på hjärnskada.

Storkonsumtion skadar

Balanssinnet påverkas. En berusad person faller oftare omkull och hos en storkonsument kan benstommen ha blivit skörare, vilket ökar risken för benbrott. Vid storkonsumtion kan många organ i kroppen skadas. Till exempel levern, bukspottkörteln, hjärtat, magsäcken, benstommen och musklerna skadas om stora mängder alkohol dricks. Levern förbränner alkoholen. Vid storkonsumtion hinner levern inte bryta ner alkoholen och den börjar då så småningom fungera sämre och skrumpnar. Alkoholen kan även kopplas till cancer i flera organ.

Alkoholen löser inte problemen

När någon dricker för att hen har ett problem löser det inte själva problemet, men kan förvärra det. Att försöka dränka sorger med hjälp av alkohol är med andra ord ingen bra idé.

Har alkoholen positiva effekter på hälsan?

Alkoholen får ibland positiva rubriker i media därför att vissa studier konstaterar att den kan ha skyddande effekter. Den skyddande effekten ses för hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes och uppnås endast vid små mängder. Det är viktigt att berätta om ålderns betydelse. Om alkoholen har hälsosamma effekter för hjärta och kärl är

Tävlingstiden förlängs

Alkoholoch trafik hör inte ihop. Man ska inte köra alkoholpåverkad. Uppmärksamheten, situationsbedömningen, avståndsbedömningen, omdömet och synförmågan försämras.

det först från 45-50 års ålder. Alkohol är absolut inte hälsosamt för växande barn och ungdomar. För dem som är över 45 år anser forskare att måttlighetsgränsen är mellan 0,30 deciliter till 0,75 deciliter vin per dag. Kvinnor har lite lägre gräns än män. Om det finns positiva effekter handlar det med andra ord inte om något hejdlöst berusningsdrickande. Alla experter är överens om att det är måttlighet som gäller och att skaderiskerna ökar ganska kraftigt om alkoholintaget stiger över måttlighetsgränsen.

Goda relationer och mänskliga möten

När lärararen kan skapa struktur, lugn och goda relationer i gruppen skyddar det eleverna mot riskutveckling. Oberoende av vilka metoder eller teorier man använder är det viktigt att det blir mänskliga möten mellan läraren och eleven. Att eleven trivs i skolan och blir sedd är förebyggande. Genom att inte dricka alkohol riskerar man inte att göra bort sig på grund av alkoholen. Man kan då inte heller förorsaka olyckor på grund av att man är berusad. n Text: LORY STRENGELL Illustrationer: CATHARINA NYGÅRD

Tävlingstiden för fototävlingen förlängs till och med den 20 november 2013. Enligt tävlingsreglerna skulle du ta en eller två sommarbilder. Du kan nu också delta med två höstbilder eller varför inte en sommarbild och en höstbild. Alla kan vara med, men du får vara högst 15 år gammal den 20 november 2013. Fotot sparas i jpg-format. Ge bilden ett namn. Om den sänds i pappersformat ska den vara högst 10 x 15 cm och pappret bör vara fotopapper.

Bilderna sänds per e-post till foto@powerclub.nu eller per post till Power Club Finland, Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa. Uppge namn, adress, ålder, telefonnummer och e-postadress. Läs gärna mer på http://www.powerclub.nu/ start/ eller i Eos 4/2013 om vad som bedöms, användning av bilderna och priserna. Hör av dig via e-post till powerclub@ powerclub.nu eller till Lory, telefon 050 547 3753, om du har frågor om fototävlingen. Lycka till!

Nykter – Solklart i årskurs 5 och 6 Kampanjmaterialet Nykter – Solklart kan beställas till elever i åk 5 – 6 från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks kansli, telefon 06 - 318 0900. Deltagaravgiften är en euro per elev. IOGT Logen Balder betalar deltagaravgiften åt skolorna i Nyland och Åboland. De flesta kommuner sponsorerar materialet åt skolorna i Österbotten. n

Replik | 2013 17


Östkasino som lockbete Foto: Dremastime.com

Om planerna håller öppnas vårt andra kasino sommaren 2015 vid östgränsen i den lilla kommunen Virolahti, som på svenska heter Vederlax. Nära ligger gränsstationen Vaalimaa som årligen passeras av 3,5 miljoner ryska turister. Det nya kasinot väntas bli en magnet särskilt för dem. Vägen till S:t Petersburg är kort. Det blir inte längre nödvändigt att resa till Medelhavet. Numera är kasinon illegala på de flesta ställen i Ryssland. Tidigare vimlade det av dem i S:t Petersburg. I släptåg följde kriminalitet och prostitution. Tron på speldjävulen har starka ryska rötter. Vem minns inte Dostojevskijs delvis självbiografiska roman ”Spelaren”. För spelandet ansvarar ett statsmonopol. Vinstmedlen fördelas av Penningautomatföreningen till organisationer inom social- och hälsovården som verkar för folkhälsan. Monopolet anses motverka kriminalitet till exempel penningtvätt. EU-kommissionen med ambition att värna fri konkurrens har accepterat motiveringen till den finländska spelstrategin. Men det gäller att bedömas enligt stränga kriterier. Hur skall de ekonomiska resurserna förslå för forskning, utbildning, behandling, prevention och information.

Uppsving för Virolahti

Det nya kasinot konkurrerade med många andra om värdskapet. Virolahti har stora förväntningar på de vitaliserande effekterna. Kasinot placeras i samband med ett shoppingcenter med italienska märkeskläder, ett bad och ett hotell i tio våningar med utsikt över Finska viken.

Ett ryskt konsortium står bakom byggnadsprojektet. Kommundirektören antar att projektet innebär 400500 nya arbetsplatser. För kasinot behövs cirka hundra anställda. År 1991 öppnades landets första kasino i Helsingfors. Numera ligger det vid Järnvägstorget. Finländarna gillar att spela. Spel på nätet väcker oro. Spelautomater förekommer mer än i Sverige. En ny problemgrupp består av unga hemmafruar – barnens situation har kommit i fokus. Bäst vore det om många skulle spela med små insatser. Men så är det inte – en riskgrupp står för en mycket stor del av investeringen. Tragedier kan därför inte undvikas. Vad förutsätter en ansvarsfull inställning till våra 130 000 spelberoende? Vad kan vi kräva av staten och kommunerna?

Korsholms Kommun www.korsholm.fi

18 Replik | 2013

Överraskande är att man inte tycks befara att det nya kasinot skapar spelberoende. Var skulle ryska spelare med problem få hjälp på sitt modersmål? Croupieren ropar ut sitt: – inga fler insatser – rien ne va plus! I Raivola i det förlorade Karelen skrev Edith Södergran i dikten ”Zigenerskan”: ”Vad veta de att korten bränna?/ Vad veta de att bilderna leva?/ Vad veta de att varje kort är ett öde?” n INGALILL ÖSTERBERG

Malax Kommun www.malax.fi


Finländarna vill att alkoholskadorna minskar Enligt en gallup utförd av TNS Gallup och Förebyggande rusmedelsarbete EHYT vill 74 procent av finländarna att förnyelsen av alkohollagen ska ha som mål att minska konsumtionen och skadorna av alkohol. 17 procent av de tillfrågade vill betona möjligheten för nya jobb inom industrin och restaurangbranschen. EHYT skriver att studien visar att önskemål om en mildare alkoholpolitik med tanke på att skapa jobb i Finland inte vinner stöd bland befolkningen.

Svaren ser likadanna ut oberoende av partitillhörighet. Personer som sympatiserar med Sannfinländarna visade mest förståelse för jobbaspekten, men merparten stöder ändå en skadereducerande alkoholpolitik. I samma gallup undersöktes stödet för Finlands nya alkoholreklamlag som regeringen föreslagit. 58 procent ger sitt stöd till alkoholreklam som endast visar produktinformation. n

Nordens välfärdscenter www.nordicwelfare.org

Privat alkoholimport stabil Institutet för hälsa och välfärd THL presenterar siffror som visar att importen av alkohol har hållits stabil under perioden maj 2012 till april 2013 jämfört med motsvarande period året innan. Sammanlagt importerade finländare 7,7 miljoner ren alkohol under denna period. De 7,7 miljoner ren alkohol som finländare importerade mellan maj 2012 och april 2013 är i stora drag samma mängd som impor-

terades under samma period ett år tidigare. Små skillnader har däremot skett i valet av dryck. Importen av starksprit ökade med 13 procent. Totalt står privatimporten för ca 15 procent av totalkonsumtionen, enligt THL. Bryggeriförbundet skriver samtidigt att försäljningen på hemmaplan är sämre än någonsin. n Nordens välfärdscenter www.nordicwelfare.org

Rusmedelsförebyggande policy för ungdomsverksamhet

52 diskussionskort

Samarbetsgruppen kring en rusmedelsfri policy vill att all verksamhet för minderåriga är rusmedeslfri. Därför har gruppen framställt diskussionsfrågor i form av en kortpacke. I kortpacken finns 52 kort för ungdomar, föräldrar, föreningsledare och skolan. Målsättningen är att korten ska starta rusmedelsförebyggande diskussioner. Frågorna har inte alltid ett självklart svar, men förhoppningsvis ska korten bidra till viktiga diskussioner och beslut om vad som kan göras för att skapa fler rusmedelsfria miljöer för unga. Kortpacken kan beställas från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik: info@ nykter.fi eller per telefon 063180900. Priset är 3,50 euro per kortpacke plus porto. Tio eller flera kortpackor 3 euro per stycke plus porto. Korten finns även på www.nykter.fi n

Motionspriser utlottade i Jakobstad MHF i Jakobstad delar ut motionskort till medlemmarna i samband med medlemsavgiften. Bland deltagarna lottas några vinster ut. Vinnar i årets lotteri blev Ingemar Hannus, Henry Marjamäki, Lars Hjerpe och Maj-Lis Häggman. n Jakobstadsnejdens MHF

Utbildning

Power Club Grundutbildning för nya powerledare ordnas lördagen den 12 oktober 2013 på Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafiks kansli i Vasa. Den 26 oktober 2013 blir det grundutbildning i kommungården i Bennäs. Deltagaravgiften är 10 euro. Anmäl dig till utbildningarna senast en vecka på förhand genom att skicka e-post till lory.strengell.@ nykter.fi eller genom att ringa kansliet, telefon 06 – 318 0913 eller 050 547 3753. Utbildningarna arrangeras i samarbete med de lokala klubbarna och Svenska Studiecentralen. n

ELEKTRIA Replik | 2013 19


I Vestersundsby i Jakobstad kan man i höst fira dubbla jubileer. Det har gått 100 år sedan Vestersundsby nykterhetsförening bildades och det har gått femtio år sedan Vestersundsby NF:s folkdanslag blev till. Vestersundsby nf:s folkdanslag har i oktober verkat i femtio år. Bilden från ett framträdande på Gotland i mitten av sjuttiotalet.

Dubbla jubileer i Vestersundsby i höst Nykterhetsföreningen grundades hösten 1913 på initiativ av den äldre Jakobstads nykterhetsförening. Medlemmar i Jakobstadsföreningen tågade ut till Vestersundby med föreningsstandaret i spetsen och vid ett möte på skolan beslöt man bilda den nya nykterhetsföreningen. Den registrerades i Finlands svenska nykterhetsförbund som förening nummer 152. Föreningen fick många medlemmar och visade redan från början stor aktivitet. Inom föreningen fanns bland annat sångkör och stråkorkester och man höll danser och programfester.

verats och moderniserats i omgångar men dess vackra exteriör och interiör har bevarats. I samlingshuset föddes också föreningens ungdomsklubb, Kamratklubben Gänget år 1945. Klubben utvecklade, särskilt under femtiotalet, en mycket omfattande verksamhet med välbesökta träffar i stort sett varje vecka i det egna klubbrummet.

Man arrangerade programfester tillsammans med nykterhetsföreningen, man höll sommarläger tillsammans med nykterhetsförbundet, man spelade teater och gjorde populära programturnéer till andra föreningar i bygden. I mitten av femtiotalet hade man ett sextiotal ungdomar inskrivna. Med vissa avbrott fungerade ungdomsklubben ända till

Hus och ungdomsklubb

Tidigt beslöt man bygga en egen föreningslokal och 1932 kunde Vestersundsby samlingshus invigas. Huset, som fortfarande är i föreningen ägo och fungerar som allmän samlingslokal i Västra Jakobstad, var länge en mycket populär dansplats. Samlingshuset har reno-

20 Replik | 2013

Vestersundsby samlingshus invigdes 1932. Huset är fortfarande i nykterhetsföreningens ägo men fungerar som samlingslokal för en rad olika föreningar och som kursplats för Jakobstads svenska arbetarinstitut.

senare delen av åttiotalet. Då hade föreningen under några år också en aktiv Eosklubb.

Folkdanslaget

Det var också genom ungdomsklubben som folkdansen kom in i föreningen i början av 1960-talet. År 1963 engagerades Greta och Bjarne Snåre från Kronoby som folkdansledare och en stor del av den dåvarande ungdomsklubbens medlemmar blev folkdansare. Vestersundsby nf:s folkdanslag blev ett mycket aktivt lag som flitigt deltog i Finlands svenska folkdansrings folkdansstämmor och i nordiska arrangemang. Laget var också värd för både finlandssvenska senior- och juniorstämmor. Laget fick också, tillsammans med dansare från Kronoby ungdoms- och nykterhetsförening, representera Svenskfinland vid Göteborgs stads 350-årsjubileum 1971 och på den Finlandssvensk veckan på Skansen 1987. Under tio somrar på åttio-


och nittiotalet förverkligade laget ett stort dansevenemang, Svandansen, i Gamla hamn i Jakobstad under Jakobs dagar. Det var en stafettdans som pågick ett helt dygn och lockade stort deltagande och publik som kunde räknas i tusental. Det var också ett framgångsrikt nyktert evenemang, helt utan alkoholförsäljning. För tillfället har folkdanslaget, som länge samarbetat med Jakobstads svenska arbetarinstitut, ingen seniorkurs men man kan glädjas åt en aktiv juniorverksamhet i två åldersgrupper.

Öppet hus

Folkdansarna firar sin 50 år med öppet hus i Vestersundsby samlingshus lördagen den 19 oktober mellan kl. 12 och 16. Till jubileet skrivs även en historik över laget. Ny k t er he t s f ör en i ngen skall uppmärksamma sina 100 år längre fram i höst.

sat sig nästan omöjligt. Vester och Backman menar ändå att huset fortfarande har stor betydelse för föreningar och andra som behöver verksamhetsutrymmen. Gärna skulle man också se att fler ville engagera sig, både för huset och föreningen.

Ännu ger vi inte upp! Hundraåriga Vestersundsby nykterhetsförenings ordförande Harald Vester och sekreterare Gun-Britt Backman hoppas att fler skall engagera sig både i föreningsverksamheten och för Vestersundsby samlingshus.

Nuvarande ordföranden Harald Vester och sekreterare Gun-Britt Backman konstaterar att verksamheten i föreningen, som en gång hade över 300 medlemmar, tyvärr går på spar-

låga sedan några år. Det mesta av krafterna har gått åt till att hålla igång samlingshuset, en svår uppgift i en tid av höjda energipriser. Att få stöd av fonder och andra sponsorer har också vi-

– Men vi ger inte upp ännu. Och med anledning av föreningen hundra år bjuda på jubileumskaffe längre fram i höst, säger Harald. – Och ifall någon vill gratulera föreningen till de hundra åren så ser vi gärna att det görs i form av ett litet stöd till samlingshuset, säger Gun-Britt, som för tillfället också fungerar som kassör. Kontonumret är: 201518-34081. JAN KRONHOLM

De Gröna röstade för att köpa hem från restaurangerna

Åk buss med

Peter Söderqvist Vasa 0500-162 120

touring.partner@kolumbus.fi

REPLIK ISSN 1797-1551 (Print) Grundad 1895 Språkrör för den finlandssvenska nykterhetsrörelsen. Tidigare namn: Balder, Fram och Hembygden

ISSN 2324-0806 (Online) Utges av Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf och Finlands svenska storloge av IOGT Ansvarig utgivare Joonas Turtonen Redaktör Tomas Lundqvist

Delegaterna på De Grönas partikongress gav sitt stöd till förslaget om hemförsäljning av alkohol i restauranger. Partiet vill också ge mindre bryggerier möjligheten att sälja sina produkter. Småbryggerierna har höjt rösterna inför beredningen av den nya alkohollagen och kritiserat social- och hälso-

Adress Replik / Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa Telefon 06-3180 900 Telefax 06-3180 920 E-post replik@nykter.fi www.nykter.fi

vårdsministeriet för att inte tas i beaktande i lagberedningen, men har nu hittat stöd i regeringspartiet De Gröna. De Gröna ska också arbeta för att tillåta restaurangbesökare att köpa hem vin eller öl direkt från restauragen.

Nordens välfärdscenter www.nordicwelfare.org

Utgivning 4 ggr/år Prenumerationspris 18 euro/år Annonspris 0,90 euro/spmm Föreningsmeddelanden gratis Korsholm 2013 Korsholms tryckeri Ab KTMP Pärmfoto: Susan Sandberg-Ek

Replik | 2013 21


Det europeiskt sjukvårdskortet kan spara hundralappar Det europeiska sjukvårdskortet ger rätt till medicinskt nödvändig vård under tillfällig vistelse i ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Mot kortet får du vård på samma villkor som landets egen befolkning. Det europeiska sjukvårdskortet kan bespara dig mycket onödigt besvär under resan. Beställ kortet och bär det alltid med dig när du reser i Europa. Ska du resa i Europa? Du har packat pass, solglasögon och de bekväma sandalerna. Allt som behövs för semestern. Men det lilla plastkortet från FPA? Alltså det europeiska sjukförsäkringskortet. Inte så känt men bra att ha. Det kan spara hundralappar om du måste anlita sjukvården. Om du reser i Europa och plötsligt insjuknar hjälper kortet dig att smidigt få offentlig sjukvård. Vården kostar dig lika mycket som för landets egen befolkning. Kortet är en del av det stora EU-regelverket och är avgiftsfritt. Den vård som det europeiska sjukvårdskortet berättigar till är begränsad att närmast gälla akuta sjukdomar och olycksfall och annan sjukvård som är medicinskt nödvändig. Också i fall där en kronisk sjukdom kräver omedelbar behandling utomlands kan man få vård. Har man inte med kortet kan man ändå få offentlig sjukvård, men det blir litet krångligare. Dels kan du bli tvungen att betala själv. Du kan ansöka om sjukvårdsersättningar hos FPA inom 6 månader efter att du har betalat för vården utomlands. Eller så måste du kontakta FPA:s utlandsenhet för att få reda på om vården ersätts. En reseförsäkring fungerar ofta bra, men på mindre orter kan hälsostationen vara det enda stället där man får sjukvård. Då är det bra med det europeiska sjukvårdskortet. Sjukhusvårdkostnaderna kan också överstiga försäkringens vårdkostnadstak. Du kan beställa kortet för dig och din familj genom att ringa FPA:s servi-

22 Replik | 2013

Replik korsordet

Lös korsordet vinn en bok! Berättelser om djur Täppas Fogelberg Lind & Co 2010

cenummer 020 692 223. Du kan också ansöka om kortet för dig själv på FPA:s e-tjänst, dit du loggar in med dina nätbankskoder. Via e-tjänsten kan du endast ansöka om kort för den person vars koder du har loggat in med. n

Korsordet 2-2013

Täppas Fogelberg undersöker i sin nya bok förhållandet mellan människa och djur och berättar på det underfundigt underhållande vis hans läsare är vana vid om sitt liv som fåraherde, hökjägare, hundförälder och hönsfarmare. Läsaren får även ta del av Täppas eget 11:e september; den dag då duvhöken i ett nafs förvandlade hönsgården till ett blodigt slagfält. Och det berättas om den uppståndelse som blev resultatet sedan författaren nackat en tupp i tv. Djurens liv är oftast förhållandevis korta och för oss människor blir därför mötena med dem lätt intensiva och känsloladdade. Berättelser om djur berör både det roliga och det besvärliga med dessa upplevelser. Denna bok är kort sagt ett fantastiskt zoo som rymmer allt från hårlöss till elefanter!

Sänd in det rätta svaret på korsordet senast den 31 oktober 2013 och du deltar i utlottningen. REPLIK , Tegelbruksgatan 47 65100 Vasa. Skriv lösningen från de gula inramade fälten i korsordet här:

Namn Adress Postnummer Vinnare i Repliks kryss 2/2013 Ebba Carling, Korsnäs

Ort


Korsordet

av Britt-Mari Andtfolk

Replik | 2013 23


Replik

Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf Tegelbruksgatan 47, 65100 Vasa www.nykter.fi

ANNONS

Lill-Babs har funnit en livskamrat Lill-Babs är en av Sveriges mest folkkära artister. Hon älskar sitt jobb och har svårt att tacka nej till uppdrag. För tio-tolv år sedan hade hon problem att ta sig till de olika jobben. Hennes syn försämrades och det var svårt att köra bil i mörkret. – Min bil fungerar som turnébuss. Det är jag som kör grabbarna som spelar med mig. Under den tiden min syn blev sämre var jag riktigt orolig för vad som skulle hända med mig, säger Barbro. Förutom det dåliga mörkerseendet kändes ögonen ofta trötta. – Men sen så var jag livrädd för gula fläckensjukan. Jag hade hört talas om att man ser krokigt och vint när man får gula fläcken. Det lät förfärligt. Om det hände mig, ja, då så skulle jag ju inte kunna köra bil och inte heller jobba lika mycket som jag vill.

”Nu kan jag se normalt igen”

I dag ser hon normalt igen och hon behöver inte oroa sig för bilkörning i mörkret. För några år sedan började nämligen Lill-Babs äta ett kosttillskott som heter Blue Eye och nu ser hon lika bra som hon gjorde på 1990-talet – Det är helt fantastiskt det här med mina ögon. Genom att tillföra Blue Eye som en naturlig del av en sund kost har jag lyckas normalisera min synförmåga, berättar Barbro. Blue Eye är nämligen ett kosttillskott som är specialdesignat för ögonen. De innehåller bland annat Zink, vitamin A- och B2, ämnen som bidrar till att bibehålla normal synförmåga. Nästa år firar Lill-Babs 60 år som artist och hon är fortfarande en av Sveriges mest anlitade. Hon hade aldrig kunnat ta alla dessa uppdrag om hon inte hade sett normalt igen. – Jag är så himla glad över mina tabletter och jag behöver bara en om dagen. Det är både billigt och enkelt. Blue Eye är en trogen följeslagare, ungefär som en livskamrat. Den finns med mig överallt. Normal synförmåga Blue Eye innehåller Zink, vitamin A och vitamin B2 ämnen som bidrar till att bibehålla normal synförmåga.

Lutein finns i gula fläcken I gula fläcken finns ett ämne som heter lutein. Lutein kan kroppen inte tillverka själv, det måste tillföras via kosten. Lutein finns i växter och bär. Gula fläcken är avgörande för synförmågan vid exempelvis läsning. Halten lutein kan med stigande ålder

24 Replik | 2013 barbro_annons_208x250_NY.indd 1

reduceras i gula fläcken och därmed synförmågan. Blue Eye innehåller lutein från ekologisk ringblomma.

mot oxidativ stress. C-vitamin kan kroppen inte bilda själv, det måste vi tillföra utifrån.

Sveriges mest sålda

Räcker i två månader

Blue Eye, som är Sveriges mest sålda blåbär- och luteinprodukt, innehåller en kopp svenska skogsblåbär per tablett.

Ett paket Blue Eye räcker i två månader och finns att köpa på Apotek och i Hälsokostbutiker. Blue Eye kan beställas fraktfritt på tel, 06-343 65 06 eller på www.elexironline.fi. Produkten kommer hem i din brevlåda inom 2-3 vardagar. Pris: 32 tabletter 26,00 € och 64 tabletter 38,50 €

Skyddar mot oxidativ stress Blue Eye innehåller också C- och E-vitamin som skyddar cellerna

Iskmovägen 114 B ISKMO - info@elexirpharma.fi - 06 343 65 06 - www.elexironline.fi 2013-07-12 17:10:16

Replik 3-2013  
Replik 3-2013  

Tidning från Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik ISSN 2324-0806

Advertisement