Page 1

RenaRum Nr 4–2018

BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

Tema:

Aseptik – hur påverkas vi av nya Annex 1?

Månadens produkt:

Rengöring och rengöringsmaterial

KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV


Berendsen lanserar MicronSwep™ Duo! MicronSwep™ Duo är en dubbelsidig vänd- och tvättbar mopp som revolutionerar rengöringen i renrummet. Städningen blir inte bara effektivare utan även enklare och billigare. Kontakta oss för mer information redan idag!

Nyhet!

www.berendsen.se/renrum • 0155-20 96 00 • kundservice.nykoping@berendsen.se


INNEHÅLL RenaRum Nr 4–2018

BRANSCHT

IDNINGEN

OM RENHET

20

OCH HYGIEN

Tema:

Aseptik

2018

Ledare sid 4

kt:

du Månadens pro

och Rengöring ial ater rengöringsm

NING UTGIVEN RI WEBBTID KOSTNADSF

NR 4

Nyheter sid 6–19

Månadens tema

AV

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum.se. Rentforum.se är en samlings­ punkt för alla som arbetar med renhet och ­hygien. Rentforum.se ­påtar sig inget ansvar för full­ständigheten i ­dokumentet eller för direkt eller ­indirekt skada av vad slag det må vara, som ­grundar sig på detta ­dokument. Materialet får inte ­mång­faldigas utan med­ givande från Rentforum.se. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

Matts Ramstorp matts@rentforum.se Mobil: 0708 – 13 05 65 GRAFISK FORM OCH LAYOUT:

www.lime.nu

ANNONSER:

Binh Tan binh@rentforum.se 0708 – 25 44 77

ASEPTIK – HUR PÅVERKAS VI AV NYA ANNEX 1?

sid 20–25

Månadens ­produkt: RENGÖRING OCH RENGÖRINGSMATERIAL

sid 26–27

26 34

Nyheter sid 29–37 Kalendarium sid 37

Följ oss på Twitter och LinkedIn!

KONTAKT:

Rentforum AB Norrbäcksgatan 19 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50 RenaRum 4/2018

3


LEDARE

Värme, vår, snuva och … ... andningsbesvär. Nej – jag ska inte vara så negativt, visserligen har jag haft min beskärda del av de två sistnämnda, men jag har också haft det otroligt skönt i solen och värmen.

Att torka händerna med varmluft En intressant artikel har publicerats om torkning av händer efter handtvätt, som omnämns på www.healthline.com. Artikelns titel är – “Those Hand Dryers in Public Restrooms Are Actually ‘Bacteria Bombs’”. Man konstaterar att handtvätt är en av de allra mest effektiva sätten att eliminera mikroorganismer samt för att minimera risken att sprida farliga bakterier till andra. För ett stort antal år sedan installerade en rad företag, universitet och publika verksamheter varmluftstorkar och jettorkare, i ett försök att bli mer miljömedvetna. Att man sparade pengar genom att inte köpa in engångshanddukar var inte heller det något som man stack under stolen med. Nu har ny forskning konstaterat att dessa, miljömässigt fördelaktiga torkmaskinerna, snarare sköljer och duschar dina händer med

4

RenaRum4/2018

stora mängder bakterier, till och med sådana som man normalt återfinner i avföring. Studien publicerades i aprilutgåvan av Applied and Environmental Microbiology och har utförts av forskare from University of Connecticut and Quinnipiac University.

Det gäller att åldras med stil! Jag såg nyligen på Instagram att Isabella Rossellini åter blivit anställd som modell på kosmetikföretaget Lancôme. Isabella fick sluta vid en ålder av 43 år på grund av som man sa ”hon var för gammal”. Nu vid 64 år anställs Isabella på nytt. Är ”64” nya ”34”? Var ålder har sin charm, eller hur?! Trevlig läsning Matts


The Only Complete Contamination Monitoring Solutions Provider D

A

T A

M A N A G E M E

N

T

Contamination Monitors

STERILITY ASSURANCE

Services

Environmental Monitoring Systems

Training and Education

D

A

T

A

M M A N A G E

E

N

For more information contact www.pmeasuring.com/nordic T: +45 707 028 55 E: pmsnordic@pmeasuring.com

T


FORSKNING

Moderkaksceller ska minska livshotande avstötning Akademiska sjukhuset leder den första nordiska studien där man ger moderkaksceller till patienter som drabbas av akut livshotande transplantat-mot-värd reaktion, så kallad GVHD, i samband med blodstamcellstransplantation. Erfarenheter av sådan behandling på Karolinska universitetssjukhuset och laboratorieförsök har visat att dessa celler har mycket bättre förmåga att hålla tillbaka immunförsvaret än andra vävnadsceller.

V

i bedömer att moderkaksceller kan bota akut, livshotande GVHD med få biverkningar. På Karolinska sjukhuset har hittills cirka 40 patienter fått sådan behandling med goda resultat. Över 70 procent har överlevt, säger Mats

6

RenaRum4/2018

Remberger, professor vid KI och Uppsala ­universitet, som leder studien.

Etablerad behandling Blodstamcellstransplantation är numera en etablerad behandling vid olika blodsjukdomar, inte

minst leukemier, men även vid allvarlig blod- och immunbrist och metabola sjukdomar som exempelvis thallasemi. I Sverige görs närmare 300 sådana transplantationer per år varav 40-50 på Akademiska sjukhuset. Innan transplantationen får patienterna cytostatika och/eller strålning. Blodet tas från en donator med matchande vävnadstyp, så kallad HLA-typ. ”Utmaningen vid blodstamcellstransplantation är att de transplanterade blodcellerna kan attackera patientens hud, tarmslemhinna eller lever, i en transplantat-mot-värd reaktion,


så kallad GVHD. Detta beror på att immunceller i det donerade blodet ser mottagaren som främmande vilket framkallar en eskalerande skadlig inflammationsprocess”, förklarar Mats Remberger.

Eskalerande skadlig inflammationsprocess Det vanligaste vid GVHD är att huden påverkas och vid svåra reaktioner leder till allvarliga brännskadeliknande sår, näst vanligast är skador på mag-tarmkanalen och levern. Patienter som drabbas av GVHD får initialt behandling med antiinflammatoriska läkemedel som kortison, men trots denna behandling drabbas omkring 40 procent av medelsvår till svår akut GVHD och cirka tio procent dör av reaktionerna. Målgruppen för den randomiserade studien, som inleds senare

i år, är barn över 12 år och vuxna med akut livshotande GVHD i samband med blodstamcellstransplantation, som inte svarat på gängse behandling med kortison. Patienterna kommer indelas i två grupper, där den ena får den i nuläget bästa tillgängliga behandling som håller tillbaka immunförsvaret, medan den andra gruppen får stromaceller som odlats fram från moderkakor efter förlossning. Dessa celler skyddar foster från avstötning under graviditeten. Det får så att säga skydd av mammans immunsystem via fosterhinnan.

Ökad livskvalitet, minskade vårdkostnader samt säkrare terapi ”Det saknas ännu en etablerad behandling för svår akut GVHD. För dessa patienter är överlevnaden endast 10-30 procent ett år efter behandling. Målsättningen är att behandlingen med stromaceller

ska stoppa GVHD och därigenom öka överlevnaden för både barn och vuxna. I förlängningen kan effekten även bli ökad livskvalitet för patienterna, minskade vårdkostnader och en säkrare terapi”, avrundar Mats Remberger. • Källa: Akademiska sjukhuset

Fakta >> Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande ­universitetssjukhus med många olika roller – läns­ sjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den ­kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.

Caverion

- your complete cleanroom partner Complete partner from consulting and planning to the turnkey delivery and qualification of your cleanroom facility. cleanroom@caverion.com caverion.se/renrum

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries RenaRum 4/2018

7


Chalmers är ledande inom grafen-området, men började inte utforska de biologiska applikationerna förrän för ett par är sedan. Nu menar forskarna att grafen visar stor potential för olika användningsområden inom hälso- och sjukvård. Fotograf/Källa Johan Bodell/Chalmers

Spikar av grafen kan döda bakterier på implantat En minimal spikmatta av grafen blir ett dödligt vapen som skär sönder bakterier. På så sätt motverkas in­ fektioner vid exempelvis implantatkirurgi. Det visar forskning från Chalmers, som nyligen publicerats i ­tidskriften Advanced ­Materials Interfaces.

K

irurgibehandling med implantat – som höft-, knäproteser eller ­tandimplantat – har blivit allt vanligare. Men vid implantat­ kirurgi finns alltid risk för ­bakterieangrepp. Bakterierna orsakar infektion, som i värsta

8

RenaRum4/2018

fall kan leda till att implantatet inte kan fästa vid skelettet utan måste plockas ut igen.

Fäster i en biofilm Bakterier färdas runt i vätska, exempelvis blod. De letar efter en yta att sätta sig på. Väl på plats växer de till och förökar sig, och bildar en skyddande gegga – en så kallad biofilm. ”Spikmatta” skadar och hindrar infästning Ett forskarlag på Chalmers har nu visat att vertikalt stående grafenflagor bildar en spikmatta som gör det omöjligt för bakterier att fästa vid underlaget. Bakterierna skärs istället sönder

på de rakbladsvassa flagorna och dör. Att förse implantat med ett grafenlager kan alltså skydda patienten mot infektion, samt förebygga antibiotikabehandling och risk för implantatförlust. Beninläkningen runt implantatet störs inte heller; tvärtom kan grafen förbättra bencellernas förmåga att förnya sig och läka.

Grafen – motstridiga resultat Chalmers är ledande inom grafenområdet, men de biologiska applikationerna dök inte upp på radarn förrän för ett par år sedan. Forskarna såg då att studier visade motstridiga resultat; vissa visade att grafen skadar bakterier, andra att de inte påverkades alls.


NANOTEKNIK Så tillverkas vertikalt grafen

Vertikalt stående grafenflagor bildar en spikmatta som gör det omöjligt för bakterier att fästa vid underlaget. Bakterierna skärs istället sönder på de rakbladsvassa flagorna och dör. Kroppens egna celler har typiskt 15.000 större volym. Det som är ett dödligt knivangrepp för bakterien blir därför endast ett nålstick för cellen. Att förse implantat med ett grafenlager kan alltså skydda patienten mot infektion, samt förebygga antibiotikabehandling och risk för implantatförlust. Beninläkningen runt implantatet störs inte heller; tvärtom kan grafen förbättra bencellernas förmåga att förnya sig och läka. Fotograf/Källa Yen Strandqvist/Chalmers

Riktningen avgörande ”Vi upptäckte att knepet är att sätta grafenflagorna vertikalt. Om de istället ligger ner skadas inte bakterierna”, berättar Ivan Mijakovic, professor på institutionen för biologi och bioteknik. Skadar inte människoceller De vassa flagorna skadar inte mänskliga celler. Anledningen är enkel: en bakterie är cirka en mikro­meter – en tusendels millimeter – i diameter, medan en mänsklig cell typiskt är 25 mikrometer. Det som är ett dödligt knivangrepp för bakterien blir därför endast ett nålstick för cellen. Grafen bryts inte ned så enkelt ”Grafen har stor potential när det gäller hälsoapplikationer. Men mer forskning behövs innan det går att säga att det är helt säkert. Bland annat vet vi att grafen inte bryts ner särskilt lätt”, säger Jie Sun, docent vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

Goda bakterier stryker naturligtvis också med när de onda skadas. Men det är inte ett problem, eftersom effekten är väldigt lokal och kroppens mikroflora inte påverkas.

Ett redskap mot antibiotikaresistens ”Vi vill på det här sättet ­förhindra att bakterier skapar infektion. Om du får en infektion behövs kanske antibiotika, vilket definitivt stör mikro­ floran i hela kroppen. Därtill kommer problemet med antibiotikaresistens”, säger Santosh Pandit, postdoc på Biologi och bioteknik. Stående grafen är ingen ny uppfinning, utan har funnits i några år. Chalmers forskarlag är däremot först med att använda vertikalt grafen för att döda bakterier. Nästa steg för forskarlaget blir att testa vertikalt grafen ytterligare genom att klä implantatytor och studera effekten på djurceller.

>> Grafen består av kolatomer. Det är bara ett atomlager tjockt och därmed världens tunnaste material. Grafen tillverkas i flagor eller film. Det är 200 gånger starkare än stål och har en mycket god ledningsförmåga tack vare sin snabba elektronrörlighet. Grafen är dessutom superkänsligt för molekyler vilket gör att det kan användas i sensorer. Grafen kan tillverkas genom CVD, chemical vapor deposition eller kemisk ångavsättning. Metoden används för att skapa en tunn ytbeläggning på ett prov. Provet placeras i en vakuum­ kammare och värms upp till höga temperaturer samtidigt som tre gaser – vanligen väte, metan och argon – släpps in i kammaren. Den höga värmen får gasmolekyler att reagera med varandra och ett tunt lager kolatomer skapas. För att tillverka vertikalt grafen används PECVD, plasma­ assisterad ångavsättning. Då appliceras även ett elektriskt fält – en plasma – över provet, vilket gör att gasen nära ytan joniseras. Med plasman växer lagret av kol vertikalt från ytan, istället för horisontellt som vid CVD.

Samarbetar med medical device företag Chalmers har samarbetat med företaget Wellspect Healthcare, som bland annat gör katetrar, i denna studie och parterna kommer nu att inleda en andra studie tillsammans. Forskningen stöttas av Vinnova och är publicerad i Advanced Materials Interfaces: “Vertically Aligned Graphene Coating is Bactericidal and Prevents the Formation of Bacterial Biofilms”. • Källa. Chalmers

RenaRum 4/2018

9


FORSKNING

KTH-forskare jobbar med nytt preventivmedel Lider du av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller känner du någon som gör det? Forskare vid bland annat KTH har forskat om mänskliga slemhinnor och utvecklat ett biobaserat material som i framtiden förhoppningsvis kan göra livet enklare för människor med exempelvis ulcerös kolit. Dessutom hoppas forskarna att framstegen även kan resultera i ett preventivmedel som inte är hormonbaserat.

S

lemhinnor är något som återfinns här och var, både på och inuti människokroppen. Ögon, näsa och mun är tre områden med slemhinnor. Tarmarna, det kvinnliga köns­organen och lungorna är ytterligare tre.

Förstärker och förbättrar slemhinnornas barriärförmåga Det är med dessa som Thomas Crouzier, forskare vid avdelningen på Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH, och hans kollegor jobbar. Tillsammans har forskarna utvecklat ett biobaserat material bestående av polymerer som kan förstärka och förbättra slemhinnornas förmåga att utgöra en barriär. Modifieringsbara material ”Utgångspunkten för oss har varit att betrakta slemhinnor som ett eget material som man kan jobba med och modifiera. För att kunna göra det måste man förstå slemhinnornas funktioner,

10

RenaRum4/2018


bland annat att utgöra en barriär som stoppar bakterier och virus men samtidigt släppa igenom syre eller näringsämnen”, säger Thomas Crouzier. Med avstamp i denna kunskap har forskarna sedan tittat närmare på hur de mänskliga slemhinnorna ska kunna bli bättre, men också hur man kan reparera slemhinnor som skadats.

100 procentigt naturligt material Utmaningen har legat i att ta fram ett hundraprocentigt naturligt material som klarar av att tränga in i slemhinnorna men samtidigt inte ha några oönskade biverkningar. Detta har forskarna alltså lyckats med, och forskningsresultatet har givit dem en vetenskaplig publicering i tidskriften Biomacromolecules. ”Vårt arbete kan leda fram till behandling av sår i slemhinnor och inflammatoriska tarmsjuk­

domar. Tidigare arbete har ­resulterat i framsteg när det gäller behandling av torra slemhinnor”, berättar Thomas Crouzier.

Kan fungera som preventivmedel Forskningen har också lett fram till en annan viktig upptäckt. Det material som Thomas Crouzier och de andra utvecklat kan fungera som ett preventivmedel. Livmoderhalsen är sluten med ett segt slem under de dagar då kvinnor inte haft ägglossning. I samband med ägglossning så påverkas slemhinnan så att sädescellerna kan komma in i livmodern och sedan föras vidare till en äggledare där ägget kan bli befruktat. Slemmet är då mer tunnflytande och mindre segt. Inte baserat på hormoner ”Vårt polymera material kan stänga till denna möjlighet, och förhindra att befruktning sker. På

det sättet får vi ett preventivmedel som inte är baserat på hormoner. Jag är medgrundare till företaget Circle Biomedical som har för avsikt att ta detta koncept vidare till färdig produkt”, säger Thomas Crouzier.

Snabbt blockerande effekt När det gäller preventivmedlet så tänker han att det ska kunna appliceras som en liten vaginal kapsel som snabbt löses upp. Den blockerande effekten har i labb visats kunna komma snabbt, inom minuter. Det är viktigt att preventivmedlet är enkelt att använda, enligt Thomas Crouzier. KTH-forskarna har också arbetat med att förbättra andra egenskaper hos slemhinnor, som dess smörjegenskaper och återfuktning. Även detta har resultatet i en vetenskaplig publicering. • Källa: KTH

DET FLEXIBLA OCH INNOVATIVA TILLUFTSDONET CleanSeal är speciellt utvecklad för sjukhus, renrum och läkemedelsanläggningar. Permanent täthet tack vare den helsvetsade konstruktionen och med innovativa finesser som förenklar hantering och underhåll. Med flera varianter av anslutningar, tätningssystem och storlekar blir Cleanseal det självklara valet för alla applikationer som ställer höga krav på processäkerhet.

CLEAN AIR SOLUTIONS

www.camfil.se

RenaRum 4/2018

11


NÄTFÖRSÄLJNING

Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning av fillers till konsumenter Nätförsäljning av fillers, ­injicerbara implantat, kan innebära stora risker. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av som egenbehandlingsprodukt. Läkemedelsverket ser allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma med nätförsäljare av fillers.

L

äkemedelsverket har fått kännedom om att så kallade fillers (injicerbara implantat) säljs via Internet bland annat utan medföljande bruksanvisning och med felaktig information om användning av produkterna. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av konsumenter som egenbehandlingsprodukt vilket bland annat har påståtts på en nätförsäljningssajt.

Utan bruksanvisning och med felaktig information Två tillverkare av fillers har upptäckt att deras produkter packas om och säljs av en

>> Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter.

12

RenaRum4/2018

nätförsäljare utan medföljande bruksanvisning och med felaktig information om användning av produkterna. I sina ”viktiga säkerhets­meddelanden” uppmanar tillverkarna konsumenter att inte köpa deras produkter via nätförsäljaren i fråga. Man råder även konsumenter att inte använda eventuella sedan tidigare inköpta fillers.

Påstår att man kan spruta in implantatet själv Läkemedelsverket ser allvarligt på att produkter marknadsförs på ett sätt som skapar risker för konsumenter. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma generellt med nätförsäljare av fillers om säljaren. En ytterligare varningssignal är om produkterna har paketerats om så att varken originalför­ packning och bruksanvisning följer med produkten. Ompackad produkt kan vara olaglig En bruksanvisning är en viktig del av produkten och den innehåller viktig information om säker användning av produkterna, såsom kontraindikationer,

Fakta fillers >> Fillers är avsedda att användas för volymökning av ansiktsvävnad och används framför allt inom estetisk behandling för läpputfyllnad, ansiktskonturering och för korrigering avrynkor. Pro­ dukterna är CE-märkta som medicintekniska produkter i den högsta riskklassen, dvs de är klassificerade som implantat i klass III. Detta innebär bland annat ett anmält organ ska ha varit involverad i processen när en produkt får sin CE-märkning.

f­ örsiktighetsåtgärder, lagringsförhållanden och risk för biverkningar samt även vem som är den avsedda användaren. Svullnad, infektioner och knölar är exempel på relativt vanliga biverkningar som tillverkare informerar om. En bruksanvisning ska även innehålla information om allvarliga komplikationer även om de skulle vara sällsynta, till exempel överkänslighetsreaktioner och synförlust. En ompackad produkt utan denna typ av information kan vara en olaglig produkt. Endast produkter som uppfyller kraven i den medicintekniska lagstiftningen får marknadsföras och säljas i Sverige och de övriga EU-länderna. • Källa: Läkemedelsverket


M Clean Education erbjuder

Renrumskurser Online med Personliga kursintyg - När det passar er! Våra kurser rekommenderas av

97 % av kursdeltagare som besvarat frågan: ”Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kursen till en kollega/chef/vän?”

STEP INTO THE FUTURE WITH BROOKHAVEN.

Se klipp från kurserna på

www.mcleaned.com

Bestäm var och när varje medarbetare ska gå kurs - Tillgängligt dygnet runt, året om! www.brookhaven.se

sales@mcleaned.com | www.mcleaned.com | M Clean Education (Mcleaned AB)


VATTENRENING

Mossa kan rena dricksvatten från arsenik D en vattenlevande mossan Warnstofia fluitans som växer i norra Sverige har förmågan att snabbt samla på sig arsenik från vatten. Upptäckten öppnar upp för ett miljövänligt sätt att rena vatten ifrån arsenik. Ett tänkbart scenario är att till exempel odla mossan i bäckar och andra vattendrag med hög arsenikhalt.

Vatten i gruvområden är ofta förorenat I norra delen av Sverige är vatten från gruvområden ofta förorenat av arsenik. ”Vi hoppas att det här växtbaserade våtmarkssystemet som

Vattenmossa i Stockholms universitets växthus. Fotograf/Källa Arifin Sandhi

14

RenaRum4/2018

vi håller på att utveckla ska lösa arsenikproblemet i Sveriges nordliga gruvområden”, säger Maria Greger, docent vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet som leder forskargruppen.

Hög förmåga att snabbt samla upp arsenik ”Våra experiment visar att mossan har en väldigt hög arsenikreningskapacitet. Det tar inte mer än en timme att få bort 80 procent av arseniken ifrån en behållare med vattnet. Då har vattnet nått en så låg arseniknivå att det inte längre är skadligt för människor”, säger forsknings­ assistent Arifin Sandhi som har utfört experimenten. År 2004 förbjöd man användningen av arsenikföreningar i träprodukter, men arsenik når fortfarande mark- och vattensystem på grund av gruvdrift. Det beror på att mark och berggrund i vissa delar av Sverige innehåller arsenik naturligt. I förlängningen leder det till att dricksvattnet och det vatten som används till bevattning av odlingar också innehåller förhöjda arsenikhalter. Växterna

Arifin Sandhi samlar moss- och vattenprover från gruvdriftarealerna i Skelleftefältet, Sverige. Fotograf/Källa Maria Greger

>> Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat. Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.

tar upp arseniken från jorden och den hamnar till slut i maten som vi äter. I Sverige gäller det till exempel vete, rotgrönsaker och bladgrönsaker, i andra länder samlas det till exempel mycket i ris. ”Hur mycket arsenik vi får i oss beror i slutändan på hur mycket vi äter av de här matvarorna och hur och var de är odlade. Målsättningen är att det växtbaserade våtmarkssystem vi utvecklar ska filtrera bort arseniken innan vattnet blir dricksvatten och bevattningsvatten. På så sätt skulle arseniken inte ta sig vidare till våra livsmedel”, säger Maria Greger. • Källa: Stockholms Universitet


PRECISION MEDICINE

PRECISION MEDICINE The Swedish Industry Guide 2018

Det svenska industrilandskapet inom precision

Mapping the Swedish Precision Medicine Industry Landscape medicine

5 HOT SPOT­kunskap om biologiska p Tack vare ständigt ökad ­ rocesser och REGIONS nya teknologiska genombrott är precision medicine ett snabb­ IN SWEDEN Utvecklingen How AstraZeneca, växande område. SwedenBIO sker över hela“Contemporary life science A vibrant start-up har nu lanserat en omfattande Pfizer and Thermo is data and technolgyscene across rapport som kartlägger detSweden svenska industrilandskapet inom landet Fisher Scientific are driven. Therefore, with R&D driven small collaborating with precision medicine. sized companies in >> Företagen finns i feminfrastructure and COLLABORATION FOR SUCCESS

MIKAEL DAMBERG, MINISTER FOR ENTER­ PRISE AND INNOVATION

V

Swedish companies enabling technologies close connection större regioner.toStockholmand universities are national prioritiesår forambition to Sweden’s major ad vance precision med Uppsala är hemvist för nästan resource allocation”. universities. medicine. 50% av företagen. Mer än en ­rapporten är att skapa

fjärdedel av företagen ligger i Malmö-Lund-regionen, följt av 14% i Göteborgsregionen och 7% i Umeå. I Linköping finns 5% av företagen, främst inom bildteknik

en överblick över detta spännande life science-segment, samt att exponera svenska företag inom området för globala aktörer. Vi vill stimulera till fler samarbeten och investeringar i Sverige, säger

This report is published by SwedenBIO with financial support from Business Sweden and Vinnova and in collaboration with Arthur D. Little.

Sara Gunnerås, redaktör och analyschef, SwedenBIO.

I framkant inom diagnostik, prevention och monitorering Med en lång tradition inom proteinvetenskap och avancerad bildteknik som matchas av en >> RenaRum 4/2018

15


Om SwedenBIO >> SwedenBIO är den svenska branschorganisatio­ nen för life science-industrin. Organisationens nära 250 medlemmar arbetar inom alla delsektorer från läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik till diag­ nostik. SwedenBIO stödjer sina medlemmar genom att skapa förutsättningar för branschens positiva utveck­ ling och tillväxt. Sveriges life science-industri står för en betydande del av Sveriges nettoexport.

Om precision medicine >> Med precision medicine menas vanligen stratifiering av patienter i grupper baserat på den ökande mängd biologisk information och molekylära biomarkörer som blir tillgänglig som ett resultat av vår ökade förståelse av sjukdomsvä­ gar genom framsteg inom fälten genomik, proteomik, metabolomik, epigenomik och farmakogenomik. Detta gör att läkare med förbätt­ rad precision kan matcha en patient till det mest lämpliga läkemedlet och därigenom uppnå ett bättre behand­ lingsresultat.

stark innovationsanda, befinner sig Sverige i framkant när det gäller utveckling av nya metoder inom diagnostik, prevention och monitorering. ”Ett särskilt intressant fynd är att kopplingen till landets ­universitet är mycket stark”, säger Sara Gunnerås. ”Sifforna visar att mer än 2/3 av de 76 företag som identifierades är spin-offs från den akademiska världen och hälften av företagen

Om rapporten: Precision Medicine – The Swedish Industry Guide 2018 • • •

16

Presenteras på Sjukvårdens forskningsdag den 14 mars klockan 13.50. Journalister är välkomna. Går att läsa här: www.swedenbio.se/precision-medicine Har tagits fram med finansiellt stöd av Business Sweden och Vinnova, och i sam-arbete med konsultbyrån Arthur D. Little.

RenaRum4/2018

är knutna till inkubatorer och science parks”. Företagen utvecklar exempelvis avancerad diagnostik, nya sekvenseringsmetoder, ”omics-analyser”, biomarkörer, bildanalys och beslutsstödsystem.

Kan medföra skillnad för patienter och i vården ”Deras produkter och tjänster har potential att göra direkt skillnad för patienter och i vården genom att bidra till mer individanpassade behandlingsbeslut. De är också viktiga verktyg för att forska fram nya effektiva behandlingar”, fortsätter Sara Gunnerås. Precision medicine är ett område under utveckling En tredjedel av företagen grundades under de senaste fyra åren och majoriteten är så kallade mikroföretag med


10 eller färre anställda. Detta visar att precision medicine är ett område under utveckling. Företagen har tillsammans mer än 200 utvecklingsprojekt och lanserade produkter. Mikael Damberg, Sveriges närings- och innovationsminister kommenterade: ”Den svenska regeringen är djupt engagerad i att stödja fortsatt snabb utveckling inom life science-sektorn, något som accentueras av att ett kontor för life science etablerades inom regeringskansliet i februari 2018. I Sverige är precision medicine ett område med tydlig tillväxt, hemvist för många start-up-bolag samt data och teknikstyrt. Av dessa skäl är infrastruktur och möjliggörande tekniker nationella prioriteringar när det gäller resursfördelning”. •

PRECIS MEDIC ION INE

The Sw edish In dus I en ny rapport av SwedenBIO presenteras 76 företag som är verksamma inom precision medicine och deras 200 projekt och produkter. Företagen utvecklar exempelvis avancerad diagnostik, nya sekvenserings­ metoder, ”omics-analyser”, biomarkörer, bildanalys och beslutsstödsystem.

COLLAB FOR SU ORATION CCESS

How As tra Pfizer an Zeneca, d Therm Fisher o Sc collabo ientific are rating wi Swedish th compan and un iversitie ies s to advanc e medicine precision .

MIKAEL MINIST DAMBERG, PRISE ER FOR EN TER­ AND IN NOVATIO

N “Contem porary life scien is data an ce driven. d technolgyTh infrastru erefore, cture an enablin d g are natio technologies na resource l priorities for allocati on”.

tr y Guid e 2018

5 HOT REGIONSPOT IN SWEDS EN

A vibran t scene ac start-up ross Sw with R& eden D sized co driven small mp close co anies in nn to Swed ection en universi ’s major ties.

Ma the Swpping edish Precisio n Medicin Indust e Landsc ry ape This Sweden report is pub lished BIO with by financial Busines s support in colla Sweden and from boration Vinn with Arth ova and ur D. Littl e.

Övrigt i rapporten •

• •

En omfattande lista över 76 svenska företag som är verksamma inom precision medicine och deras 200 projekt och produkter, inklusive utvecklingsfas och partnerskapsstatus. Sjukdoms- och teknikområden som särskilt lyfts fram inkluderar onkologi, infektionssjukdomar, bildbehandling och liquid biopsies. Rapporten beskriver även nationella resurser och plattformar: Science for Life Laboratory, Human Protein Atlas, nationella biobanker och kvalitetsregister.

Källa: SwedenBIO

QleanSpace

Renrum – flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt

QleanAir Scandinavia har i mer än 20 år jobbat med smarta lösningar som renar luft från föroreningar. QleanSpace™ är ett renrum där miljön kontrolleras med hjälp av filter, automatiskt styrda fläktar samt vårt unika övervakningssystem.

QleanAir Scandinavia AB

www.qleanair.se

Tel: +46 (0) 733 84 31 33

E-mail: info@qleanair.com

RenaRum 4/2018

17


FORSKNING Slemmasken långsnöre (Lineus longissimus) i laboratoriet. Fotograf Erik Jacobsson

Insektsgift upptäckt i världens längsta djur

V

ärldens längsta djur, ­slemmasken långsnöre som kan bli upp till 55 meter lång och som finns bland annat längs svenska västkusten,  producerar nervgifter som kan döda både krabbor och kacker­ lackor. Det visar en ny studie gjord av forskare vid Uppsala universitet, Linnéuniversitetet och Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, och som publiceras idag i Scientific Reports. Gifterna skulle kunna användas i till exempel insektsbekämpningsmedel inom jordbruket.

18

RenaRum4/2018

Giftigast i den svenska djurvärlden ”Det här peptidtoxinet är det giftigaste ämnet som någon har hittat i den svenska djurvärlden och att det dessutom kan vara användbart är extra spännande. Sedan tidigare vet vi att peptidtoxiner det finns hos till exempel kägelsnäckor som lever i tropiska vatten. De här slemmaskarna finns i kallare vatten, bland annat på svenska västkusten”, säger Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet, och den som har lett studien.

Slemmasken långsnöre Forskargruppen, med forskare från de tre svenska universiteten och kollegor från Belgien och Australien, har studerat en grupp av marina maskar dit slemmasken långsnöre, Lineus longissimus, hör. Hittills finns det få studier gjorda på slemmaskarnas kemi, men i den här studien har forskargruppen hittat proteinbaserade nervgifter i just arten långsnöre. När masken retas ger den ifrån sig stora mängder av tjockt slem som är toxiskt, giftigt, för bland annat kräftdjur. Forskarna plockade ut det mest förekommande toxinet


>> Uppsala universitet – kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur. Uppsala universitet är ett av norra Europas högst rankade lärosäten.

Ulf Göransson, professor i farmakognosi vid institutionen för läkemedelskemi vid Uppsala universitet Fotograf Mikael Wallerstedt

från slemmet och upptäckte att det kunde paralysera och döda kräftdjur och kackerlackor.

Toxinet ger upphov till paralys Toxiner påverkar ofta jonkanaler: proteiner som styr transporten av olika joner in i och ut ur celler. Forskarna visade att det isolerade toxinet hämmar inaktiveringen av natriumkanaler hos ryggradslösa djur från tre olika arter: tysk kackerlacka, bananfluga och varroakvalster. Det orsakar kontinuerlig elektrisk signalering i nerver och muskulatur vilket ger upphov till paralys.

I laboratorietester har man undersökt hur toxinet påverkar natriumkanaler hos däggdjur. Där blev reaktionen inte alls lika stark. Därför tror forskarna att toxinet förmodligen inte är giftigt för människor eller andra däggdjur.

Kan komma att användas för insektsbekämpning Idag används liknande nervgifter, som utvunnits ur ormar, spindlar och kägelsnäckor som bland annat läkemedel, farmakologiska verktyg, inom bioteknik och som insektsbekämpningsmedel inom

jordbruket. Forskarna tror att även gifterna från långsnöre kan användas vid utveckling av nya bekämpningsmedel för insekter. ”Peptidtoxinets effekt på kräftdjur och kackerlackor är mycket stark, och det är det att det skulle vara effektivt för att bekämpa insekter”.

Grundlig och spännande forskning ”Ur forskningssynpunkt är det spännande att få vara med om att hitta ett nytt gift i vår egen fauna, i en djurgrupp som är i princip outforskad. Och att vi själva har gjort allt längs hela kedjan, från upptäckten av att ämnet finns i långsnöre, till att beskriva strukturen på toxinet och studera effekten”, säger Ulf Göransson. • Källa: Uppsala universitet

SYSTEM FÖR P E R M A N E N TA & TEMPORÄRA B Y G G N AT I O N E R .

www.octanorm-cleanroom.com

CLEANROOM SYSTEMS

RenaRum 4/2018

19


MÅNADENS TEMA

Hur påverkas vi av nya Annex 1? Efter lång tids väntan kom då äntligen utkastet till nya Annex 1 (Eudralex, Volym 4). Detta annex har i stort sett alltid haft samma utformning och i stora drag också samma innehåll, trots att det med åren blivit ett antal revideringar. Det utkast som nu föreligger är inte bara ännu ett i raden av reviderade dokument, utan detta är ett helt nyskrivet dokument som gått från 16 sidor i omfång till att idag vara på 50 sidor. Av Matts Ramstorp

20

RenaRum 4/2018


N

aturligtvis innebär detta att det också är tre gånger större innehållsmässigt. En del är helt nya moment men en del andra är utökade tidigare moment.

Titeln är missledande Titeln på Annex 1 är steril tillverkning av humana läkemedel, vilket är lite missledande då nya Annex 1 med fördel även ska kunna användas på en produkt utan att för den skull krävs att produkten är i ett sterilt tillstånd. I utkastet till Annex 1 skriver man – “The intent of the Annex is to provide guidance for sterile medicinal products. However some of the principles and guidance, such as contamination control strategy, room qualification, classification, monitoring and gowning, may be used to support the manufacture of other products that are not intended to be sterile (such as certain liquids, creams, ointments and low bioburden biological intermediates) but where the control of microbial, particulate and pyrogen contamination, to reduce it as far as possible, is considered important”. Att ta upp alla nyheter som finns i nya Annex 1 är omöjligt i detta sammanhang, men vi ska i denna korta artikel framför allt ta upp vilka krav som man ställer vid tillverkning i de olika renhetsklasser som Annex 1 utkastet tar upp och främst titta på den aseptiska delen. Utkastet kan komma att ändras Det är viktigt att redan på detta stadium säga att det utkast som idag föreligger, med allra största sannolikhet kommer att ändras. Utkastet publicerades den 20 december och industrin fick 3 månader på sig att komma med synpunkter på innehållet, vilket med andra

ord skulle lämnas in senast den 20 mars i år. Från den organisation som jag arbetar med, PHSS (Pharmaceutical and Healthcare Sciences Society, UK) lämnades det in totalt 1 200 kommentarer på dokumentet. Detta antal ska sättas i relation till att dokumentet omfattar totalt 50 sidor.

Samma renhetsklasser som tidigare Precis som i den äldre och idag gällande Annex 1 beskrivs de olika renhetsklasserna som Grade A, Grade B, Grade C samt Grade D. Grade A är renast och Grade D minst ren. I utkastet till Annex 1 finns en rad förändringar speciellt om man jämför klassificering och monitorering av de olika renhetsklasserna ovan. Vid aseptisk tillverkning är grundtanken att man ska arbeta i ett renrum som klassificerats som Grade B och i vilken en renzon är placerad, där det aseptiska arbetet ska utföras, som håller renhetsklassen Grade A. Klassificering skiljer sig från monitorering I den nu gällande versionen av Annex 1 använder man sig av en och samma tabell vid klassificering och monitorering av renheten med avseende på partiklar, se Tabell 1. Det nu gällande Annex 1, Tabell 1: det maximalt tillåtna antalet partiklar per volymenhet för de olika renhetsklasserna A, B, C samt D i vila respektive under drift I utkastet till den nya versionen av Annex 1 skiljer man strikt mellan klassificering och monitorering. Vid klassificering ska man använda gränsvärdena som finns i Tabell 2. Utkast nya Annex 1, Figur 2: Maximalt tillåtet antal partiklar per volymenhet under klassificering.

Tabell 1 Maximum permitted number of particles per m3 equal to or greater than the tabulated size At rest Grade A B C D

0.5 μm 3 520 3 520 352 000 3 520 000

In operation 5.0μm 20 29 2 900 29 000

0.5 μm 3 520 352 000 3 520 000 Not defined

5.0μm 20 2 900 29 000 Not defined

RenaRum 4/2018

21


Tabell 2 Maximum permitted number of particles equal to or greater than 0.5 μm Grade

At rest equal to or greater than 0.5 μm per m3

In operation equal to or greater than 0.5 μm per m3

ISO classification in operation/at rest

A B C D

3 520 3 520 352 000 3 520 000

3 520 352 000 3 520 000 Not defined (a)

5/5 5/7 7/8 8/

Med noten: “(a) For grade D, no “in operation” limits are defined; the company should establish in operation limits based on a risk assessment and on historical data, where applicable”. Som framgår av Tabell 2 behöver man enbart ta hänsyn till partiklar med en storlek av 0.5 µm och större enligt den föreslagna nya Annex 1.

föroreningar, Se tabell 3 och 4. Utkast nya Annex 1, Tabell 3: Rekommenderade gränsvärden för monitorering av partiklar mätta med en partikelräknare Utkast nya Annex 1, Tabell 4: Rekommenderade maximala gränsvärden för mikrobiella föroreningar Med noterna: “(a) Individual settle plates may be exposed for less than 4 hours. Where settle plates are exposed for less than 4 hours the limits in the table should still be used. Settle plates should be exposed for the duration of critical operations and changed as required after 4 hours”. “(b) It should be noted that for grade A the expected result should be 0 cfu recovered; any

Monitorering av partiklar och mikrobiella föroreningar Vid monitoreringen ska man enligt nya Annex 1 använda sig av gränsvärdena i två tabeller, en som gäller partiklar mätta med en partikelräknare och en andra tabell som behandlar mikrobiologiska Tabell 3 Grade

Air sample cfu/m3

Settle plates (diam. 90 mm) cfu/4 hours (a)

Contact plates (diam. 55mm), cfu/ plate

Glove print 5 fingers on both hands cfu/ glove

A(b) B C D

1 10 100 200

1 5 50 100

1 5 25 50

1 5 -

Tabell 4 Grade Recommended maximum limits for particles ≧ 0.5 μm/m3 in operation at rest A 3 520 3 520 B 352 000 3 520 C 3 520 000 352 000 D Set a limit based on the risk 3 520 000 assessment

22

RenaRum 4/2018

Recommended maximum limits for particles ≧ 5 μm/m3 in operation at rest 20 20 2 900 29 29 000 2 900 Set a limit based on the risk 29 000 assessment


Mäta Analysera Agera Med tekniska och mikrobiologiska mätningar säkerställa skyddsventilationen för person, produkt och process.

Mikrobiologisk mätning

Läckagemätning

Partikelmätning

www.myair.se


Operio är patientens skydd mot luftens bakterier - skapar en steril zon kring sårområde och instrument

Operio är ett mobilt sterilzons­

aggregat med integrerat och fällbart assistansbord, avsett för användning i den sterila operationszonen. Med ett riktat ultrarent* luftflöde skyddar Operio både sårområde och sårnära sterila instrument mot luft­ buren smitta och bakteriebärande partiklar.

Operio ersätter assistansbordet i operationszonen och tar ingen ytterligare plats.

Se filmen om luftburen smitta i operationssalen och hur du skyddar din sterildukning:

Vid större kirugiska ingrepp, komplettera med sterilbordet SteriStay för ett komplett skydd för all steril utrustning.

Besök gärna vår hemsida för att se den senaste studien från bland annat Karolinska Universitetssjukhusets Neuroklinik samt videon som beskriver tekniken i sin helhet.

Toul Meditech AB . Tunbytorpsgatan 31 . 721 37 Västerås Tel: 021-13 50 00 . info@toulmeditech.com . www.toulmeditech.com

www.toulmeditech.com


Tabell 5 Recommended limits for microbial contamination (a) Grade

air sample cfu/m3

settle plates (diameter 90 mm) cfu/4 hours (b)

contact plates (diameter 55 mm) cfu/plate

glove print 5 fingers cfu/glove

A B C D

<1 10 100 200

<1 5 50 100

<1 5 25 50

<1 5 -

recovery of 1 cfu or greater should result in an investigation”.

att skriva 1, men mena noll, så kan man ändra kraven till ”Absence of detected CFU”.

Fördelar | Nackdelar – Vad vinner vi på detta? I det förslag som föreligger idag har man valt att dela upp kraven i förhållande till om man ska utföra en klassificering av renhet i ett renrum eller en renzon, eller om man har för avsikt att monitorera denna renhet. Vid klassificering har man valt att ta bort kravet att mäta partiklar med en storlek som är ≥ 5 µm och att det endast finns krav på partiklar med en storlek ≥ 0.5 µm. Tittar man däremot på motsvarande krav vid monitorering ställs det krav på mätning av både ≥ 0.5 µm och ≥ 5 µm partiklar, vilket i praktiken kommer att medföra att man med allra största sannolikhet kommer att inkludera ≥ 5 µm partiklar vid klassificeringen i alla fall. Om man sedan går över till de mikrobiologiska gränsvärdena så har det enligt mitt sett att se på kraven blivit helt tokigt. De i dag gällande gränsvärdena för mikrobiologiska föroreningar redovisas i Tabell 5. Nuvarande Annex 1, Tabell 5: Rekommenderade gränsvärden för mikrobiella föroreningar Med noterna: “(a) These are average values”. “(b) Individual settle plates may be exposed for less than 4 hours”. Det första som ändrats i det nya utkastet till Annex 1 är att alla medelvärden har tagits bort. Det andra är att man ändrat ordalydelsen i tabellen då det gäller renheten i Grade A, som tidigare uttryckts som < 1. Detta har idag ändrats till 1 men med tillägget att man förväntar sig noll! Mycket märkligt att uttrycka sig på detta sätt. Min kommentar till nya Annex 1 är att istället för

Tidsplanen är okänd Vi vet inte riktigt när nya Annex 1 kommer i sin efterlängtade nya form, men man kan anta att det inte blir i år, dvs 2018, utan kanske om cirka ett år. Det kommer inte att bli en ny runda med möjligheter för kommentarer, utan den version som kommer då, är den vi ska leva med under lång tid. •

Besök ventilatorrenrum.se På vår nya hemsida finner du alla kontaktytor, våra tjänster samt vår inredningsserie och vårt nya flexibla modulsystem för kontrollerade miljöer. Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav!

För mer information kontakta Catinka Ullmann, enhetschef, Ventilator Renrum på 070-692 69 19 | www.ventilatorrenrum.se

RenaRum 4/2018

25


Månadens produkt

Rengöring och rengöringsmaterial Av Matts Ramstorp

T

rots alla år av tjatande och gnatande så ser jag tyvärr fortfarande att man ute i industrin, och även inom vården, talar om ytrengöring i termer av städning, städutrustning och -material. Det vore otroligt skönt att få konsensus ute i alla verksamheter så att man kan enas om en vettig och lätt­ accepterad nomenklatur. Städa – det gör vi hemma, men om vi inte enbart sysslar med att skapa rena ytor på kontor, så är det begreppet rengöring som vi ska och måste använda.

Vokabulärbyte önskvärt Vad skiljer städning och rengöring åt? En del säger att det är samma sak, men andra säger att städa är att eliminera sådana föroreningar från ytor som man kan se med blotta ögat. Det senare sättet att beskriva rengöring är det enklaste och också den mest vanligen använda. Ska ”städarna” få ny titel? Ska man då också kalla personalen något

26

RenaRum 4/2018

annat? Ja – varför inte. Sluta kalla personalen för städare och ge dem istället titeln rengörare, rengöringspersonal alternativt rengörings­ operatör.

Städmaterial blir rengöringsmaterial … … och följaktligen blir alla städkemikalier rengöringskemikalier. Vi måste börja ta rengöring på fullaste allvar! Det finns väl ingen inom livsmedels­ industrin, läkemedelsindustrin, medical device tillverkning eller inom vården, som använder samma typer av moppar, torkdukar eller engångstorkdukar som hemma? Tyvärr är det alltför många som slarvar och använder fel tekniker, fel kemikalier samt inte minst felaktiga material vid rengöring. Att skapa högre renhet jämfört med i vår hemmamiljö är av otroligt stor betydelse och vikt inom industri såväl som sjukvården. Rätt vokabulär, material och kemikalier skapar underverk. •


Dina leverantĂśrer

ÂŽ Lagafors Fabriks AB Mats Andersson Tel. 0430-781 00 mats.andersson@lagafors.se www.lagafors.se

Vita Verita AB

Carina Eckhardt carina.eckhardt@vitaverita.com 08-551 096 46 0708-854 768

Petter Marthall petter.marthall@vitaverita.com 08-551 096 42 0738-440 900

RenaRum 4/2018

27


Renrumsteknik Grundkurs (inkl. Certifiering) 18 - 19 september 2018 | Stockholm

SEK 10 450:-

Inkluderande kursmaterial, intyg, lunch och kaffe

Nordens ledande Renrumsutbildningar

Boka-Tidigt-Rabatt 1 månad före kurs =1 000:- Rabatt

sedan 1991 Anmälan & frågor: matts@biotekpro.se +46 (0)40 - 13 82 50

Alla priser visas exklusive moms. Anmälan till BioTekPro:s aktiviteter är bindande


NANOTEKNIK

Elektrisk textil Anja Lund med en bit av den elektriska textilen (den ljusare delen) i axelremmen på en väska. Inklippt till höger är en lysdiod som blinkar för att el genereras när textilen töjs. Fotograf/Källa Johan Bodell/Chalmers

tänder lampa Svettigt och tungt? Då jobbar textilen som bäst. Forskare på Chalmers har utvecklat ett tyg som omvandlar rörelseenergi till elenergi, i samarbete med Textilhögskolan i Borås och forskningsinstitutet Swerea IVF. Ju mer textilen belastas och ju blötare den är desto mer elektricitet ger den.

R

esultaten publiceras nu i Nature Partner-tidskriften Flexible Electronics.

Ger elektricitet vid sträckning eller tryck Chalmersforskarna Anja Lund och Christian Müller har utvecklat ett vävt tyg som ger ifrån sig elektricitet när det sträcks eller

Forskningen >> Forskningen har ­finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen för strategisk forskning, och European Research Council (ERC).

utsätts för tryck. Tyget kan i dagsläget generera tillräcklig energi för att tända en lysdiod, skicka trådlösa signaler eller driva mindre elektriska enheter som en miniräknare eller en digital klocka.

Skapas vid deformation Teknologin bygger på den piezoelektriska effekten, vilket innebär att elektricitet skapas när ett material deformeras, till exempel genom att sträckas. I studien har forskarna skapat en textil genom

att väva ihop en piezoelektrisk tråd med en elektriskt ledande tråd, som krävs för att transportera elektriciteten för användning.

Mer effektivt vid närvaro av vatten ”Textilen är följsam och mjuk och blir till och med mer effektiv när den blir fuktig eller blöt”, säger Anja Lund. ”För att demonstrera resultatet av vår forskning använder vi textilen i axelremmen på en väska. Ju tyngre väskan är packad och ju >> RenaRum 4/2018

29


En piezoelektrisk tråd är uppbyggd av 24 hår­ stråtunna fibrer, där varje fiber har en elektriskt ledande kärna (svart) som är omsluten av en isolerande och piezoelektrisk polymer (rosa). Fotograf/Källa Yen Strandqvist/Chalmers

Textilen som ger elektricitet >> Textilen består av piezoelektriska trådar sammanvävda med elektriskt ledande trådar. En piezoelektrisk tråd är uppbyggd av 24 hårstråtunna fibrer, där varje fiber har en elektriskt ledande kärna som är omsluten av en isolerande och piezoelektrisk polymer.Vid tillverkning utsätts tyget för hög spänning, vilket gör att positiva och negativa laddningar i polymeren separeras på ett ordnat sätt. När textilen sedan töjs eller utsätts för tryck orsakar deformationen av fibrerna en obalans i laddningsfördelningen, vilket genererar en elektrisk spänning. Den elektriskt ledande tråden krävs för att bilda en sluten krets där en elektrisk ström kan flyta.

större del av väskan som består av vår väv, desto mer energi får vi ut. När vår väska lastas med 3 kilo böcker får vi ut 4 mikrowatt. Det räcker för att tända en lysdiod. Genom att göra en hel väska i vår textil skulle vi kunna få tillräcklig energi för att skicka trådlösa signaler”.

Piezoelektriskt skal Varje tråd består av 24 fibrer, tunna som hårstrån. När fibrerna omsluts av vätska blir tråden mer effektiv eftersom det skapas bättre elektrisk kontakt mellan fibrerna. Tekniken bygger på forskarnas

30

RenaRum4/2018

tidigare studier där de utvecklat den piezoelektriska tråden, som de nu lagt till ytter­ligare en dimension på. ”Den piezoelektriska tråden utgörs av ett piezoelektriskt skal runt en elektriskt ledande kärna”, säger Anja Lund. ”Tråden och den yttre ledande tråden blir till en seriekopplad elektrisk krets”.

Helt unik framtida användning Forskarnas tidigare arbete kring piezoelektriska textilier har hittills främst handlat om sensorer och möjligheten att samla in mätdata genom tryckkänslig-

>> Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommuni­ kationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanotek­ nik, Produktion, Samhällsbygg­ nad och Transport. Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging ­Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltids­studenter och 3 100 anställda.

het. Att använda energin till att kontinuerligt driva elektriska komponenter är helt unikt. ”Att väva in piezoelektriska material i textil innebär att ­teknologin blir lättillgänglig och


den går att använda i vardagen. Det går även att lägga till fler material i väven eller använda det som ett lager i en fler­ lagersprodukt. Det kräver viss modifiering, men det går”, säger Anja Lund.

Samarbetar med Textilhögskolan i Borås Forskarna bedömer att teknologin i princip är redo för produktion. Det är nu främst upp till produkt­ utvecklare inom industrin att hitta på hur man ska ta tillvara på teknologin. Trots den avancerade tekniken som ligger bakom materialet är kostnaden relativt låg – jämförbar med priset på Gore Tex. Genom samarbetet med Textilhögskolan i Borås har forskarna kunnat visa att tråden kan vävas i industrivävstolar och är slitstark nog att klara de krafter som krävs för massproduktion. •

Vid tillverkning utsätts tyget för hög spänning, vilket gör att positiva och negativa laddningar i polymeren separeras på ett ordnat sätt. Fotograf/Källa Yen Strandqvist/Chalmers

Den piezoelektriska effekten >> Den piezoelektriska effekten innebär att ett material kan generera en elektrisk spänning när det utsätts för tryck eller töjning. Piezoelektricitet kommer av att det uppstår en laddningsförskjutning i materialet när det deformeras, och kan återfinnas bland annat i biologiska material som exempelvis ben, protein och DNA, men även i andra typer av material som keramik, plast och textilier.

Källa: Chalmers

Validering och Mättjänster CRC Clean Room Control AB tillhanda­håller­validering­och­mättjänster för­renrum,­operationssalar­och skyddsventilation­inom­läkemedel, biotech,­life­science,­sjukhus och­laboratoriemiljöer Om­ni­vill­veta­mera så­hör­gärna­av­er­till:­ Nils-Johan Björklund tel.­0705-92­66­04 nils-johan@cr-control.se Rudy Vogelpoel tel.­0707-96­65­90 rudy.vogelpoel@cr-control.se eller­info@cr-control.se.

Besök gärna vår hemsida www.cr-control.se RenaRum 4/2018

31


FÖRETAGSNYTT Fotograf Jonas Hellsén

PB Teknik AB >> PB teknik AB grundades 1996 av nuvarande vd Patrik Bergström. PB Teknik är ett tjänsteföretag med inriktning på VVS-konsultation med ett brett tjänsteutbud. Bland annat projektering, mätning, kontroller, kalkyler och utredningar. Bolaget har 25 medarbetare och säte i Solna, Stockholm.

COWI

förvärvar VVS-konsulten

PB Teknik C

OWI tar ytterligare kliv för att stärka sin position ­ i Stockholm och inom installation- och energiområdet, genom att förvärva VVS-konsulten PB Teknik AB. De senaste åren har COWI nära fördubblat verksamheten i Stockholm.

>> COWI är ett ledande konsultföretag som skapar mervärde för kunder och samhället i stort tack vare vår helhetssyn – vi kallar det 360-graderslösningar.Vi har kompetens i världsklass när det gäller teknik, ekonomi och miljövetenskap och kan hantera utmaningar från många olika angreppspunkter och skapa fungerande helhets­ lösningar för våra kunder.

32

RenaRum4/2018

Bygger installationskompetens ”För COWI ligger förvärvet i linje med vår ambition att skapa en robust plattform i Stockholm att bygga vår installationskompetens på”, säger Pär Hammarberg, vd COWI Sverige. ”Vi har en strävan att bredda och komplettera vår byggnadsoch fastighetskompetens och erbjudande till marknaden och är glada att nu få ta del av den erfarenhet och kunnande som finns inom PB Teknik”, säger Håkan Adelwald, divisionschef Byggnad & Fastighet, COWI Sverige. Stärker COWIs kompetens Tillsammans bildar COWI och PB Teknik en bred plattform för fortsatt utveckling inom

byggnad- och fastighetsområdet för komplexa åtaganden. PB Teknik tillför kompetens och erfarenhet särskilt inom tryckluft och gassystem, medicinska gaser, sprinkler, kyla och vattenrening, och det stärker COWIs position inom läkemedel, hälsobyggnader, laboratorium och renrum samt kyl- och badanläggningar i Sverige. ”Genom att gå samman med ett företag som COWI är jag övertygad om att verksamheten kommer kunna utvecklas vidare i en miljö som möter omvärldens och våra medarbetares förväntningar”, säger Patrik Bergström, vd och delägare till PB Teknik AB. COWI stärker stegvis sin position i Stockholm och har de senaste åren nästan fördubblat verksamheten i regionen, bland annat genom förra årets förvärv av projektledningskonsulten Projektbyrån. PB Tekniks verksamhet kommer att integreras in i COWI och de 25 medarbetarna kommer att ta plats på COWIs nyrenoverade kontor i Solna, Stockholm. Förvärvet trädde i kraft 3 april 2018. • Källa: COWI


M Clean Education erbjuder

Renrumskurser Online med Personliga kursintyg - När det passar er! Våra kurser rekommenderas av

97 % av kursdeltagare som besvarat frågan: ”Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kursen till en kollega/chef/vän?”

Se klipp från kurserna på

www.mcleaned.com

Bestäm var och när varje medarbetare ska gå kurs - Tillgängligt dygnet runt, året om! sales@mcleaned.com | www.mcleaned.com | M Clean Education (Mcleaned AB)


UNDERSÖKNING

Se upp!

Det gör gästen i badrummet

D

u kanske tror att dina gäster endast besöker toaletten för att uträtta sina behov? En ny undersökning från badrumsvarumärket Ifö visar det motsatta. Att städa toaletten för att den varit för smutsig och rota i badrumsskåpen av ren nyfikenhet, är bara några av de saker som gästerna gör när de låst om sig.

Ingen spolkant, ingenstans för smuts att ta vägen.

Topplistan: 7 saker svenskarna gör på andras toaletter 1. Gjort rent toaletten då den varit för smutsig för att användas 2. Rotat i badrumsskåp av ren nyfikenhet 3. Lånat hårborste eller hårspray utan att fråga 4. Lånat tamponger eller bindor utan att fråga 5. Gömt sig på badrummet för att undvika någon 6. Lånat deodorant utan att fråga 7. Lånat smink utan att fråga Respondenterna har haft möjligheten att ange flera svarsalternativ. (Källa: Ifö/Rimfree)

34

RenaRum4/2018

36% 33% 13% 8% 8% 8% 5%

Många tar sig vissa friheter Studien där drygt 1000 svenskar har deltagit, tyder på att många tar sig vissa friheter när de besöker andras badrum. Vissa bara av ren nyfikenhet, andra passar på att låna saker ur badrumsskåpet. Ungdomar i åldrarna 18 - 29 år är mest nyfikna – 75 procent i den åldersgruppen har snokat och ibland lånat något ur andras badrumsskåp utan att fråga först. Bland de som är över 60 år är siffran ”bara” 42 procent. Rengör toaletten innan den används Det som sticker ut lite extra är att så många som var tredje person har tyckt att toaletten hemma hos vännerna har varit så smutsig att de gjort rent den innan den använts. ”Vägghängda toaletter och våra Rimfree toaletter utan


Om undersökningen >> YouGov har, på uppdrag av Ifö, genomfört en digital enkät­ undersökning i Sverige, Finland, Norge och Danmark under perioden 15 - 22 januari 2018. Strax över 1 000 respondenter har deltagit i undersökningen i varje land och urvalet är representativt (ålder, kön och region) baserat på landets invånare. Samtliga var 18 år eller äldre.

spolkant, blir alltmer populära. Förhoppningsvis kan den här typen av mer lättstädade lösningar göra att badrummen känns fräschare för besökaren”, säger Petra Nilsson, marknadschef Geberit Sverige.

Rotar och lånar 33 procent erkänner också att de rotat i någons badrumsskåp av ren nyfikenhet när de har varit på besök. Att låna saker utan lov

är också vanligt. Studien visar att vi lånar allt från smink, till tamponger och hårspray utan att fråga värden om lov. ”Lite rolig statistik från undersökningen är att nästan en av tio någon gång har gömt sig i badrummet för att undvika någon i sällskapet hemma hos vänner och bekanta”, säger Petra Nilsson, marknadschef Geberit Sverige. •

>> Geberitkoncernen är marknadsledande i Europa inom sanitets­ produkter och har en global räckvidd. Geberit verkar som en integrerad koncern med stark lokal närvaro i de flesta europeiska länder och bidrar med unikt mervärde när det gäller sanitetsteknik och badrumsporslin. Produk­ tionsnätet omfattar 30 produktions­anläggningar och koncernens huvudkontor finns i Rapperswil-Jona, Schweiz. Geberit har mer än 12,000 anställda i 50 länder och en nettoförsäljning på 2,9 miljarder CHF 2017.

Källa: IFÖ

Hitta din leverantör på Rentforum.se AAF International B.V.

ExIS AB

Orbit One AB

Alpiq InTec Ost Ag

Filtac AB

Oxoid AB,ThermoFisher ­Scientifi

AB Ninolab

Finnebäcks AB

Parker Hannifin AB

AirSon Engineering AB

FOOD DIAGNOSTICS AB

Particle Measuring Systems Nordic

Avidicare AB

INREM AB

PB Teknik AB

Berendsen Textil Service AB

ISS Facility Services AB

PharmaClean AB

BergmanLabora AB

Key2Compliance AB

PharmaControl MQL AB

bioMérieux Sweden AB

Labkontroll Sverige AB

QleanAir Scandinavia AB

BioTekPro AB

LaboRen Aps

Serviceföretaget PIMA AB

BioThema AB

Lamidoors AB

Svenska LABFAB

Borago AB

M+W Industries

Brookhaven Instruments AB

M Clean Education

Technogarden Engineering Resources AB

Camfil Svenska AB

Miclev AB

Cavarion Sverige AB

Mikrolab Stockholm AB

CRC Clean Room Control AB

My Air AB

De Forenede Dampvaskerier

NNE Pharmaplan

DuPont Protection Solutions

Nordic Biolabs AB

Ecophon

Octanorm Nordic AB

ELOMATIC

OrangeClean AB

Tomjo Produkter AB Toul Meditech AB Ultramare AB Vaisala OY Ventilator Renrum Vileda Professional Vita Verita AB VWR International AB

RenaRum 4/2018

35


NY BOK

Städning är en konst – ta hjälp av ny städhandbok Välstädade fastigheter är avgörande för hyresgästernas trivsel och stolthet över sitt bostadsområde, men städning är en konst och för att lyckas behövs god planering och kunskap hos alla involverade. Därför har SABO och Städbranschen Sverige tagit fram städhandboken Rena hus.

S

tädhandboken vänder sig till alla som i sina viktiga yrkesroller har kontakt med städning i flerbostadshus – städare, städledare, entreprenörer, inköpsansvariga, förvaltare, fastighetsskötare med flera. Vi hoppas att handboken används som ett grundläggande kunskapsoch utbildningsmaterial om städning, vid planering av städ i egen regi och vid upphandling av städtjänster, säger Patrizia Finessi, expert miljö, SABO.

Konkreta exempel och intervjuer För att väcka tankar och ge inspiration finns konkreta exempel och intervjuer med erfarna företrädare från ett flertal allmännyttiga bostadsföretag. Boken är också fylld av goda råd och handfasta tips – och därtill metodbeskrivningar i ord och bild av de olika moment som ingår i städning av trapphus och andra gemensamma utrymmen i fastigheter. Stöd för såväl lokalvårdare, ledare samt beställare ”Vi är stolta över att få deltagit till framtagandet av denna väglednings handbok. Jag ser det som viktigt att vi även fått med vikten av att göra en bra och välgrundad upphandling, i syfte att ge rätt förutsättningar för utförarna, men även för beställarna att få rätt leverans till rätt pris. Vidare hoppas och tror vi att Rena Hus

kommer vara ett värdefullt stöd för såväl lokalvårdare, ledare samt beställare”, säger Matthias Lindholm, ordförande Städ­ branschen Sverige. • Källa: SABO

Detta är SABO: >> Cirka 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag i Sverige är medlemmar i SABO (Sveriges Allmän­ nyttiga Bostadsföretag). Tillsammans äger och förvaltar medlemmarna cirka 725 000 bostäder. De är viktiga aktörer på den svenska bostads- och arbetsmarknaden, både lokalt och nationellt.

V I KAN ULT RA-RE N H ET! • Renromsbekledning • Desinfeksjonsmidler • Renromskluter • Rengjøringsutstyr

36

RenaRum4/2018

• Nedvask av renrom • Sikkerhetskabinetter • LAF-benker • Service og årskontroller

Tlf: + 47 23 06 73 30 aet.no


DRICKSVATTEN

Kalendarium 2018 22 – 23 maj R3-SYMPOSIUM 2018 – NAANTALI, FINLAND

23 – 25 maj VÅRMÖTE PATOLOGI JÖNKÖPING

3 – 4 oktober CLEANROOM EXPO DK KÖPENHAMN, DANMARK

Regler och tips för små dricksvattenanläggningar

L

ivsmedelsverket har samlat regler och tips i en broschyr till dem som har små dricksvattenanläggningar. Tipsen gäller exempelvis den som driver festival, camping, B&B, bostadsuthyrning eller livsmedelsföretag med eget vatten. Broschyren finns att ladda ner från Livsmedels­verkets webbplats. En liten dricksvattenanläggning förser färre än 50 personer med dricksvatten eller levererar mindre än 10 kubikmeter (10 000 liter) dricksvatten per dygn. Broschyren riktar sig inte

till enskilda hushåll med eget vatten. Dricksvattenföreskrifterna gäller även dessa små anläggningar. Informationen i broschyren handlar om hur lagstiftningen är uppbyggd, vad en faroanalys bör innehålla och hur ett undersökningsprogram kan se ut. Livsmedelsverkets förhoppning är att broschyren ska underlätta kommunernas information till de som har små dricksvattenanläggningar.

9 – 11 oktober SCANAUTOMATIC 2018 GÖTEBORG

9 – 11 oktober PROCESSTEKNIK 2018 GÖTEBORG

9 – 11 oktober SCANPACK 2018 GÖTEBORG

14 – 16 november SWEDENTAL GÖTEBORG

27 – 28 november TEMA RENRUM 2018 UPPLANDS VÄSBY

Källa: Livsmedelsverket

RenaRum 4/2018

37


Nästa månads tema är Vävnadsinrättningar

Nästa månads produkt är Renrum

Följ Rentforum.se på Twitter och Linkedin! Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum.se: Konstgjort nanoenzym dödar bakterier

Will the Next Superbug Come From Yemen?

Livsmedelsverket jämför olika metoder för vattenrening Time to move Mr and Mrs Mop to the top of our society Ökad misstro mot vaccin oroar på EU-nivå 200m Eggs Recalled In U.S. Over Food Poisoning Use of vaginal hygiene products and infection risk Ny nationell handlingsplan ska minska skador från radon Those Hand Dryers in Public Restrooms Are Actually ‘Bacteria Bombs’ Mikroplast i dåligt sorterad kompost Grafenspikar dödar bakterier

Råttor hittade tuberkulos hos barn

Åderförkalkning liknar cancer

Mossa snabbrenar gruvornas arsenikvatten

Cholesterol levels linked to risk of infectious disease

Färre kalorier bromsar åldrandet

Your hospital bed is probably full of deadly germs

Folkhälsohot: antibiotika-konsumtionen ökar stort

Philly kids show off hand-washing skills

Fryst majs trolig smittkälla i europeiskt utbrott av listeria

Here’s How to Avoid Getting Sick on Your Next Flight

Absence of proper ventilation system causes TB

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum Följ oss även på Linkedin

38

RenaRum4/2018

RenaRum | Nummer 4 | 2018  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

RenaRum | Nummer 4 | 2018  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien