Page 1

RenaRum Nr 3–2018

BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN

Tema:

Renrum/Ventilation Månadens produkt:

UDF- och säkerhetsbänkar

KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV


Berendsen lanserar MicronSwep™ Duo! MicronSwep™ Duo är en dubbelsidig vänd- och tvättbar mopp som revolutionerar rengöringen i renrummet. Städningen blir inte bara effektivare utan även enklare och billigare. Kontakta oss för mer information redan idag!

Nyhet!

www.berendsen.se/renrum • 0155-20 96 00 • kundservice.nykoping@berendsen.se


INNEHÅLL RenaRum

NR 3 2018

Nr 3–2018

BRANSCHT

IDNINGEN

OM RENHET

20

OCH HYGIEN

tilation Renrum /Ven

Ledare sid 4

Tema:

Nyheter sid 7–17

kt:

du Månadens pro

UDF- och änkar rh säke etsb

NING UTGIVEN RI WEBBTID KOSTNADSF

Månadens tema

AV

Branschtidningen RenaRum ingår som en del i nätverket Rentforum.se. Rentforum.se är en samlings­ punkt för alla som arbetar med renhet och ­hygien. Rentforum.se ­påtar sig inget ansvar för full­ständigheten i ­dokumentet eller för direkt eller ­indirekt skada av vad slag det må vara, som ­grundar sig på detta ­dokument. Materialet får inte ­mång­faldigas utan med­ givande från Rentforum.se. CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE:

Matts Ramstorp matts@rentforum.se Mobil: 0708 – 13 05 65 GRAFISK FORM OCH LAYOUT:

www.lime.nu

ANNONSER:

Binh Tan binh@rentforum.se 0708 – 25 44 77

VENTILATION OCH RENRUM

sid 20–23

Månadens ­produkt: UDF- OCH SÄKERHETSBÄNKAR

sid 24–25

24 34

Nyheter sid 26–33 Kalendarium sid 33

Följ oss på Twitter och LinkedIn!

KONTAKT:

Rentforum AB Norrbäcksgatan 19 216 24 Malmö Telefon: 040–13 82 50 RenaRum 3/2018

3


LEDARE

Ljuset... … i tunneln. Sommartid, vintergäck och snödroppar. April närmar sig och snart, snart är det vår och … sommar! Inte konstigt att jag längtar så otroligt mycket efter ljus och lite värme, för hos oss i Malmö har vi haft höst sedan i september förra året. Nu laddar vi upp inför en ljusare tid och även en tid då många olika aktiviteter arrangeras. April och maj är några av de allra mäss-tätaste månaderna under året.

Annex 1 Utkastet till Annex 1 kom i december förra året. Svar och kommentarer har lämnats per den 20 mars. Otroligt många synpunkter ska nu bearbetas för att få till stånd ett bra och användbart dokument. Detta är ett helt nyskrivet dokument, inte bara några siffror som justerats och antalet sidor har ökat från dagens 16 till morgondagens 50. Otroligt spännande! BioTekPro´s kurs “Annex 1 Revision – The Training Course” den 10 respektive 11 april tar upp nya Annex 1 tillsammans med de allra viktigaste synpunkterna. En otroligt viktig kurs!

Sjukhus startar läkemedelstillverkning Återkommande bristsituationer på vanliga läkemedel och plötsliga prishöjningar på livsviktiga mediciner är inte ovanligt inom det amerikanska sjukvårdssystemet. Enligt LmV. – ”Läkemedelsvärlden” bildar nu amerikanska sjukhus ett eget bolag för att tillverka generiska läkemedel. Man skriver vidare att ett antal sjukvårdsorganisationer i USA nu gått ihop och bildat ett icke vinstdrivande företag. Syftet är att tillhandahålla läkemedlen till betydligt lägre kostnad för patienter och andra betalare än dagens tillverkare, samt att säkerställa att läkemedlen faktiskt finns att tillgå. Tänk om de svenska sjukhusen skulle göra samma sak? Trevlig läsning Matts

SYSTEM FÖR P E R M A N E N TA & TEMPORÄRA B Y G G N AT I O N E R .

www.octanorm-cleanroom.com

4

RenaRum3/2018

CLEANROOM SYSTEMS


SPECIALISTER PÅ PRODUKTER OCH TJÄNSTER FÖR KRITISKA MILJÖER!

Vita Verita levererar högkvalitativa produkter och tjänster för laboratorie-, renrums- och sjukhusmiljöer. Vi erbjuder våra kunder den optimala lösningen med de produkter och mättjänster som deras verksamhet kräver.

LABORATORIER

Personlig skyddsutrustning Pipettering Etikettering Kryohantering Laboratorieglas Apparater mm.

RENRUM

Handskar Munskydd Renrumskläder & Skor Städutrustning Inredning & Möbler Klibbmattor mm.

SJUKVÅRD

Handskar Torkdukar Våtservetter Absorption & spillkontroll mm.

MÄTTJÄNSTER bl.a.

Säkerhets- och LAF-bänkar Mikrobiologisk provtagning Klassificering/Validering Partikelmätning Kontroll/Kalibrering av tryckmätare Läckagetest/Avskiljningsgrad av HEPA/ULPA-filter Kontroll av dragskåp/dragbänkar kemikalie/giftskåp Rökvisualisering Differenstryck Läs mer på www.vitaverita.com Vita Verita AB Västra Rydsvägen 136, 196 31 Kungsängen, Sverige vitaverita.com växel: 08 584 606 40, mail: info@vitaverita.com


The Only Complete Contamination Monitoring Solutions Provider D

A

T A

M A N A G E M E

N

T

Contamination Monitors

STERILITY ASSURANCE

Services

Environmental Monitoring Systems

Training and Education

D

A

T

A

M M A N A G E

E

N

For more information contact www.pmeasuring.com/nordic T: +45 707 028 55 E: pmsnordic@pmeasuring.com

T


Anders Wall-stipendium

Kei Landin forskar vid den neurokirurgiska enheten på universitetssjukhuset i Cambridge Foto: Mika Nakanishi

till ung hjärnforskare som räddar liv Kei Landin (f.1992) från Göteborg har tilldelats Anders Walls Unga Forskarestipendium. Stipendiet på 150.000 kronor delades ut av Anders Wall vid en ceremoni i Stockholm den 9 mars.

K

ei studerar för närvarande bioteknik med neurovetenskaplig forskningsinriktning vid Imperial College i London och forskar parallellt vid den neurokirurgiska enheten på universitetssjukhuset i Cambridge, där han också erbjudits att doktorera. ”Att få chansen att doktorera

på University of Cambridge är förstås otroligt hedrande och uppmuntrande”, säger han.

Räddat 15 människors liv Infusionsstudierna på Brain Physics-labbet i Cambridge räddar livet på runt 90 patienter per år och hittills har de studier som Kei personligen lett räddat 15 människors liv. Kei har också inbjudits att forska på flera ansedda universitet, som Oxford, Kyoto och Tokyo, inom exempelvis användandet av nano-robotar och artificiell intelligens för att behandla hjärntumörer och hur man med hjälp av IPS-celler kan

konstruera ny vävnad och organ. Kei har tidigare tilldelats forskningsstipendier och utmärkelser från bl.a. NASA, Intel samt USA:s armé, flotta och marinkår. Han har dessutom undervisat i japanska på gymnasienivå, handlett studenter för Unga Forskare och varit Röda Korset-instruktör i ämnet mänskliga rättigheter och krigslagar.

Många belönade forskningsprojekt Som för så många andra duktiga unga forskare började det med att han deltog i en sommarforskarskola på gymnasiet. Det ledde >> RenaRum 3/2018

7


vidare till att hans forskningsprojekt om japanska ostron vann första pris i utställningen Unga Forskare och fick ställa upp i Intel ISEF, världens största internationella tävling för unga forskare, där flera stora organisationer delar ut stipendier och priser. Då hade Kei utvecklat sitt projekt till en litteraturstudie som sammanfattade all forskning kring japanska ostron. Han hade även utvecklat en matematisk modell och en prototyp för ett dataprogram som kan förutse hur invasiva marina arter i framtiden kan sprida sig över världen beroende på bl.a. salthalt, temperatur och konkurrerande arter. Amerikanska NASA fann Keis forskning så angelägen med tanke på hoten mot världens ekosystem att de för första gången utdelade ett pris inom området biologi.

När Kei efter studentexamen fick arbeta som forskarstudent inom molekylär neurobiologi på Karolinska Institutet bestämde han sig för att satsa på neurovetenskapen.

Andra alternativ fanns, men hjärnan lockade ”Alternativet var astronomi och utforskandet av universum men jag tyckte hjärnan var lika fascinerande eftersom det är den del av kroppen vi vet allra minst om”, berättar han. ”Det känns också angeläget att kunna hjälpa människor med neurologiska sjukdomar, något jag själv har en djupare insikt i eftersom det drabbat flera i min släkt”. Tack vare stipendiet kan Kei i framtiden tacka ja till fler internationella forskningserbjudanden, vilka i regel är kopplade till stora

kostnader för resa och uppehälle. Årets andra Unga Forskarestipendium tilldelas Mariam Andersson. • Källa: Anders Wall Stiftelsen

Fakta >> Anders Walls Stiftelse har i många år samarbetat med Förbundet Unga Forskare som har omkring 4000 medlemmar och en rikstäckande verksamhet. Syftet är att stödja ambitiösa och kreativa ungdomar som gjort framstående forskningsinsatser främst inom det naturvetenskapliga och medicinska området. Stipendiet används för stipendiaternas fortsatta forskning och ofta i kombination med forskningsresor till framstående utländska lärosäten och institutioner.

Caverion

- your complete cleanroom partner Complete partner from consulting and planning to the turnkey delivery and qualification of your cleanroom facility. cleanroom@caverion.com caverion.se/renrum

Life Cycle Solutions for Buildings and Industries

8

RenaRum3/2018


URBAN MINE

Guldgruva går till spillo när bilar tjänat ut Kartlägger guldet som går till spillo. Andelen guld och andra kritiska och knappa metaller i bilar har ˆkat kraftigt i Europa. ”Jag tror inte att folk är medvetna om att de har så stor del av det periodiska systemet i sina bilar”, säger Maria Ljunggren Söderman, Chalmers. Foto: Jan-Olof Yxell

S​ tora mängder knappa metaller förloras från Europas urbana gruva. 20 ton guld från bilar går till spillo varje år, och andelen kritiska metaller i bilar fortsätter att öka. Nu släpps en ny data­ bas som kartlägger metallerna och ökar möjligheten till återvinning. Den 8 mars presenterade Chalmersforskaren Maria Ljunggren Söderman resultaten på IEA:s expertmöte.

M

etaller, som exempelvis guld, kobolt och litium, är en oumbärlig del av våra batterier, mobiltelefoner, elektroniska apparater och bilar. Samtidigt är Europas import-

beroende av metaller stort, vilket gör vissa av dem kritiska för EU. ”De här metallerna är nödvändiga för den pågående omställningen till grönare tekniker som elbilar, solceller, LED-belysning och vindkraft, så risken för brist på dem är ett strategiskt och ekonomiskt problem för EU. Dessutom handlar det om ändliga resurser som behöver användas på ett uthålligt sätt”, säger Maria Ljunggren Söderman, forskare i miljösystemanalys på Chalmers tekniska högskola.

The Urban Mine Platform Hon är en del av det omfattande europeiska forskningsprojektet Prosum, som nu har tagit fram en ny databas för att möta problemet. The Urban Mine Platform – den

enda i sitt slag i världen – kartlägger den så kallade urbana gruvan: de metaller som redan finns i omlopp, och skulle kunna återvinnas från våra uttjänta bilar och elektronik. Maria Ljunggren Söderman har ansvarat för kartläggningen av de 260 miljoner bilarna i Europas fordonsflotta. Hon konstaterar att mängden kritiska och knappa metaller har ökat kraftigt, samtidigt som många nya metaller kommit in i bilarna.

Bakgrunden – alltmer avancerad teknik ”Det främsta skälet är att vi bygger allt mer avancerade bilar, med mycket elektronik, lättviktsmaterial och katalytisk avgasrening. Att elbilarna blivit fler spär på utvecklingen, även om >> RenaRum 3/2018

9


Databasen som kartlägger Europas urbana gruva •

I det internationella EU-projektet Prosum (Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining wastes) har 17 parter från universitet, forskningsinstitut och expertorganisationer tillsammans kartlagt mängden kritiska och knappa metaller som finns att återvinna från Europas batterier, fordon och elektroniska produkter. Projektet finansieras av EU:s forskningsprogram Horisont 2020.

Resultatet redovisas i databasen The Urban Mine Platform, som visar de kritiska metallernas resa, från att de sätts på marknaden tills de blir avfall.Tanken är att ge ett kunskapsunderlag för att minska importberoendet och bättre ta vara på de resurser som finns i uttjänta produkter.

Maria Ljunggren Söderman, forskare på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation, avdelningen Miljösystemanalys, har ansvarat för kartläggningen av fordon i projektet. Även Duncan Kushnir, Lunds universitet, samt Amund N Løvik, Empa i Schweiz, har deltagit i fordonskartläggningen.

Några siffror ur rapporten • • •

I EU, Norge och Schweiz slängs varje år cirka 10 miljoner ton elektronik och 2 miljoner ton batterier, samtidigt som 14 miljoner ton bilar lämnar bilflottan. I genomsnitt äger varje person i EU 250 kilo elektronik, 17 kilo batterier och nästan 600 kilo fordon. En enda smartphone innehåller runt 40 kritiska och knappa metaller, med en koncentration av guld 25-30 gånger större än de rikaste guldmalmerna.

I EU:s, Norges och Schweiz fordonsflotta 2015 fanns cirka 30 ton guld i nya bilar som sattes på marknaden, cirka 400 ton guld i bilar i användning, och cirka 20 ton guld i uttjänta bilar.

de än så länge utgör en liten del av fordonsflottan”, säger hon. Ett exempel är neodym, en av de sällsynta jordartsmetallerna. År 2020 beräknas det finnas närmare 18 000 ton neodym i den aktiva bilflottan, nio gånger så mycket som år 2000.

20 ton guld - som inte återvanns Ett annat exempel är guld – där forskarna överraskades av vilka enorma mängder som döljs i våra fordon. 2015 bedömdes runt 400 ton guld finnas i Europas fordonsflotta, samtidigt som de

10

RenaRum3/2018

bilar som lämnade fordonsflottan innehöll i storleksordningen 20 ton guld – som dessutom inte återvanns. Det betyder att guld till ett värde av många hundratals miljoner euro går till spillo – varje år. ”Vår beräkning visar att mängden guld i uttjänta bilar numera är i samma storleksordning som mängden guld i elektronikskrot. Det är en ökning som inte går att blunda för”, säger Maria Ljunggren Söderman. Generellt återvinns mycket

lite av de kritiska och knappa metallerna i bilar. Den stora utmaningen är att de är utspridda i små mängder – i en ny bil kan det exempelvis finnas något gram guld fördelat över flera tiotals komponenter.

Inte samma medvetenhet för bilar Men medan EU har tydliga krav för återvinning av ädelmetaller i elektronik, finns inte samma medvetenhet när det gäller bilarna. ”Det finns inga krav eller incitament för att återvinna guld från bilar. Men här finns tydliga ekonomiska värden som jag inte tror att man har sett vidden av”, säger hon. Hon hoppas att forskningsresultaten ska driva på en förändring. ”Biltillverkare, återvinningsoch materialindustrierna behöver


20 ton guld förloras från Europas bilflotta varje år. Mängden kritiska och knappa metaller i bilar har ökat kraftigt de senaste Âren, visar en unik kartläggning av Europas urbana gruva. Foto: Empa

Kritiska och knappa metaller >> I The Urban Mine Platform kartläggs geologiskt knappa metaller, vilket innebär metaller med låg förekomst i jordskorpan. Många av metallerna står också på EU:s lista över kritiska metaller, vilket innebär att de är mycket betydelsefulla för Europas ekonomi samtidigt som risken för begränsad tillgång är hög då importberoendet är stort.

tillsammans se till att något händer. Det måste gå att göra mer än idag – man har ju klarat det när det gäller elektroniken”, säger Maria Ljunggren Söderman.

”Guld – En lågt hängande frukt” ”Samtidigt är guldet i jämförelse en lågt hängande frukt, och utsikterna för att återvinna andra kritiska och knappa metaller är betydligt sämre – både från elektronik och bilar.

Om man vill göra något åt det, kan policyförändringar vara nödvändiga”. Den 8 mars presenterade hon sina forskningsresultat på ett expertmöte om materialtrender och klimatpåverkan inom transportområdet, anordnat av OECD – ländernas energiorgan International Energy Agency (IEA). Hon betonar att en förändring mot mer metallåtervinning är en viktig del i

EU:s strävan mot en mer cirkulär ekonomi. ”De kritiska och knappa metallerna i våra produkter har ökat kraftigt, och i de flesta fall använder vi dem bara en gång. Det här behöver fångas upp, särskilt eftersom metallerna behövs för många av de hållbara tekniklösningar som vi idag har på bordet”, säger Maria. • Källa: Chalmers

RenaRum 3/2018

11


Forskare som ska fånga in koldioxid: Magnus Sjöblom, Ulrika Rova och Paul Christakopoulos. Foto: Luleå tekniska universitet

Forskare ska fånga in och omvandla koldioxid Forskare vid Luleå tekniska universitet är involverade i tre nya projekt, som alla handlar om att med biokemiska metoder fånga in koldioxid. Målet är koldioxiden sedan ska omvandlas till ­etanol eller baskemikalier med breda användningsområden. ”Det här är nya innovativa metoder med hög potential att k­ unna tillämpas inom ett område som är en global angelägenhet”, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik.

12

RenaRum3/2018

L

uleå tekniska universitet deltar som enda svenska universitet i det prestigefulla EU-finansierade forskningsprojektet BioRECO2VER, som sker i nära samarbete med processindustrier i Europa. Målet


FORSKNING Fakta >> Projektet BioRECO2VER är ett Horizon 2020-projekt med 13 deltagande parter från forsknings- och teknikM Clean Education erbjuder organisationer, universitet och industriföretag i Spanien, Italien, Renrumskurser Online med Personliga Polen,Tyskland, Nederländerna och Sverige. BioRECO2VER är det största pågående forsk- När det passar er! ningsprojektet i Europa inom detta område. Luleå tekniska universitet är enda svenska Våra kurser universitet som deltar. rekommenderas av Budgeten för Luleåforskarna är sex miljoner kronor under fyra år. Forskningssamarbetet koordineras från belgiska forskningsinstitutet VITO.

kursintyg

97 % av kursdeltagare som besvarat frågan: ”Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kursen till en kollega/chef/vän?”

är att med hjälp av storskaliga och miljövänliga metoder minska koldioxidutsläpp från industrier.

Fånga in och avskilja koldioxid ”Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att visa att vi – med hjälp av miljövänlig teknik som vi utvecklar – kan fånga in och avskilja koldioxid ur rökgaserna med biokemiska metoder. Sedan ska andra forskare i Europa omvandla koldioxiden och visa att det fungerar även på storskalig nivå”, säger Ulrika Rova, professor i biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet. Skickar rökgas till Luleå Inom kort kommer gasflaskor med komprimerad koldioxidhaltig rökgas från två cementindustrier, Orlen i Polen och Cementos Portland Valderrivas i Spanien, att anlända till Luleå tekniska universitet. ”Det är väldigt viktigt för oss forskare att samarbeta direkt med stora ledande industrier i Europa”, säger Ulrika Rova.

Hon och hennes forskarkollegor Paul Christakopoulos och Magnus Sjöblom har utvecklat en til�lämpbar teknik för avskiljning av koldioxid från rökgaser med hjälp av effektiva enzymer som ger hög infångningsförmåga och har hög stabilitet i extrema miljöer, som just rökgaser. Nu vill forskarna optimera tekniken genom att utveckla nya, tåligare enzymer för processindustrin.

Omvandla till baskemikalier Målet med BioRECO2VER är att visa att det är storskaligt, tekniskt och ekonomiskt möjligt att fånga in koldioxid direkt från industrin, för att sedan med industriell bioteknik omvandla koldioxiden till baskemikalier med breda användningsområden, som isobuten och laktat. Ytterligare två projekt Parallellt med BioRECO2VER utvecklar Luleåforskarna, i samarbete med Umeå universitet, tekniken ytterligare i ett projekt finansierat av Energimyndigheten. I ett tredje projekt, finansierat

Fakta >> Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass.Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år.Vi är idag 1600 anställda och 15 000 studenter.

av Vetenskapsrådet, arbetar forskargruppen inom biokemisk processteknik förfrån att utveckla Se klipp kurserna innovativa metoder för att med hjälp av mikroorganismer selektivt omvandla koldioxid och förnybar el till etanol. ”En attraktiv form av energilagring är flytande bränsle med en hög energidensitet som effektivt kan transporteras”, säger Ulrika Rova. •

www.mcleaned.com

Bestäm var och när varje medarbetare ska gå kurs - Tillgängligt dygnet runt, året om! Källa: Luleå Tekniska Universitet

RenaRum 3/2018

sales@mcleaned.com | www.mcleaned.com | M Clean Education (Mcleaned AB)

13


NYA RENRUM

USÖ blir först i Sverige med cellterapi för behandling av hjärtsvikt 5 mars invigdes ett nytt modernt renrum på Universitetssjukhuset Örebro. Lokalerna innebär stora möjligheter för framtida forskning och behandling genom cellterapi. Till hösten startar ett projekt med behandling för patienter med kronisk hjärtsvikt.

Vi kommer att använda patientens egna benmärgsceller som vi injicerar direkt i den skadade hjärtmuskeln”, förklarar Karin Johansson, molekylärbiolog. ”Eftersom hjärt- och kärlsjukdomar idag är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och även om det finns många bra behandlingsmetoder så finns det en patientgrupp med kronisk hjärtsvikt som har kvar sina problem även efter behandlingar. ”De måste leva med svåra smärtor och många blir invalidiserade med en låg livskvalitet. Dessa patienter hoppas vi kunna erbjuda en förbättrad hjärtfunktion och livskvalitet och vi blir det första sjukhuset i Sverige som genomför det”.

14

RenaRum3/2018

Cancer, artros och brännskador Andra behandlingar med cellterapi kan vara cancerbehandlingar. Genom cellterapi kan celler behandlas för att angripa och döda tumörceller. Ett annat användningsområde är att ersätta skadade broskceller i knäleder hos artrospatienter med odlade broskceller. För svårt brännskadade patienter kan man odla patientens egna hudceller för att laga huden. Framtida projekt Satsningen på en GMP-facilitet på USÖ innebär också att nya möjligheter ges inom den högspecialiserade vården. Nationellt pågår också ett projekt, Centre for Advanced Medical Products, CAMP som är finansierat av Vinnova. En av nyckelpersonerna är Gisela Helenius, FoU-samordnare på laboratoriemedicinska kliniken: ”I CAMP ingår parter från universitetssjukhusen, universiteten och industrin och målet med projektet är att bygga upp ett centrum som ska bli internationellt erkänt. Fokus ska vara tillväxt i industrin och i små och medelstora företag, klinisk praxis, forskning och utbildning, avancerad produktionsteknik

och ett framstående innovationsoch företagsklimat. För Region Örebros del innebär GMPfaciliteten att vi har möjlighet att vara med i CAMP och bidra med och ta del av den utveckling som projektet genererar”. • Källa: Universitetssjukhuset Örebro

Fakta >> GMP-facilitet och består av ett så kallat renrum som är fritt från damm och andra miljöförstörande partiklar. GMP betyder att all hantering sker enligt Good Maufacturing Practise som är en standard för att säkerställa att läkemedel tillverkas med högsta kvalitet.


Renrum & Lab

– flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt

QleanAir Scandinavia har i mer än 25 år jobbat med smarta lösningar som renar din luft från föroreningar. QleanSpace™ är vårt renrum där miljön kontrolleras med hjälp av ett unikt övervakningssystem samt vår egen serviceorganisation. QleanSpace™ kan snabbt och enkelt konfigureras till att passa just dina behov av kvalitet, yta och tid. Stora som små.

QleanAir Scandinavia AB

Tel: +46 (0) 733 84 31 33

E-mail: info@qleanair.com

www.qleanair.com


Unikt ventilationssystem för ultraren luft i operationsrum TOWARDS ZERO INFECTIONS Med visionen “Towards Zero Infection” sätter Avidicare målet att tillsammans med vårdpersonal och partners helt undvika djupa sårinfektioner. Det finns idag mer än 120 Opragon-system installerade på ledande akademiska sjukhus och specialistkliniker i norra Europa. Tack vare dem har en bred vetenskaplig validering av systemets fördelar gjorts, bland dem förmågan att skapa ultrarena operationsrum med låg energikostnad, hög flexibilitet samt utmärkta arbetsförhållanden för vårdpersonal. Läs mer om hur Opragon kan göra skillnad för ditt sjukhus, dina patienter och kollegor på www.avidicare.com


CANCERVÅRD

Forskare vill ta cancervård till gymmet Gruppträning under cancerbehandling ger ökad styrka och uthållighet, men också socialt stöd och drivkrafter att hålla igång visar studien Phys-Can. Nu hoppas forskarna integrera sina rön till en självklar del i svensk cancervård.

F

som kan kvarstå långt efter avslutad terapi. Sjukvården har traditionellt ordinerat vila, men våra deltagare beskriver hur fysisk aktivitet får dem att känna sig piggare. Dessutom iakttar vi flera andra positiva resultat”, berättar Ingrid Demmelmaier, docent i fysioterapi vid Uppsala universitet.

ysisk aktivitet är ett av de effektivaste sätten att förebygga cancer, men vilken betydelse har motion för den som är under cancerbehandling? Sedan tre år genomför forskare vid Uppsala universitet studien Phys-Can, i vilken 600 personer med cancer deltar i gruppträning i syfte att kartlägga effekten på cancerrelaterad orkeslöshet och livskvalitet.

Hög- eller lågintensiva träningspass Deltagarna i Phys-Can utför hög- eller lågintensiva träningspass för styrka och kondition under sex månader och följs därefter under en tioårsperiod. Urvalsprocessen genomförs i samråd med läkare och Ingrid Demmelmaier kan konstatera att såväl rekrytering som genomförande har fungerat väl.

Sjukvården har traditionellt ordinerat vila ”Många människor som behandlas för cancer drabbas av fatigue, en förlamande trötthet

Struktur, socialt stöd och motivation Flera internationella studier bekräftar att träning i samband med behandling är positivt för

cancerpatienter, och vårt projekt vars deltagare täcker åldersspannet 30 till 84 år har varit helt förskonat från allvarliga incidenter. Intrycket är att de flesta ökar sin styrka, kondition och energi. De upplever också att gruppaktiviteten i sig bidrar med struktur i tillvaron, ett socialt stöd och motiverar dem att hålla igång”.

Naturlig del i cancervården Ambitionen är att på sikt integrera fysisk aktivitet som naturlig del i cancervården, men trots sjukvårdens behov av kostnadseffektiva alternativ kvarstår flera frågetecken längs vägen. Vem ska betala? Vem ska rekommendera patienterna att delta? Och vem ska motivera dem att fortsätta? Workshop i sommar ”Även om vårt projekt fortfarande pågår så vet vi att träning är ett bra inslag i cancervården, och söker redan nu inspiration och idéer för implementering av RenaRum 3/2018

17


Phys-Cans resultat i ordinarie vårdverksamhet. Som ett led i det arbetet arrangerar vi workshopen Implementing Physical Exercise in Cancer Care i samband med att det internationella toppmötet Uppsala Health Summit i juni 2018 sätter fokus på just cancer”, säger Ingrid Demmelmaier. Phys-Can omfattar patienter med cancer i bröst, prostata eller tarm. Fysisk träning har tidigare testats på patienter med övervikt och reumatism, och framgångarna har väckt såväl medias intresse som läkarkårens stöd.

Framtida stora steg ”Träning är något alla kan relatera till och ett relativt billigt sätt för vårdtagaren att påverka sitt mående under behandling. Vi har tillsammans med Akademiska sjukhuset inlett ett pilotprojekt där vi i begränsad omfattning försöker

omsätta vårt upplägg i vården, men för att lyckas i större skala måste vi förena kliniker, beslutsfattare, patientorganisationer och friskvårdsaktörer, och förhoppningsvis kan workshopen vid Uppsala Health Summit ta oss ett stort steg i gemensam riktning”. Phys-Can finansieras av bland andra Cancerfonden, Vetenskaps-

rådet, World Cancer Reaearch Fund och Nordic Cancer Union. Gruppträning bedrivs i Uppsala, och Lund/Malmö och tidigare även i Linköping, och pågår till november 2018. Ansvarig forskare är Karin Nordin, professor i vårdvetenskap vid Uppsala universitet. • Källa: Uppsala Universitet

Our service = Your concern eliminated Our reliable services and high quality products provides you with the best support possible. With over 20 years experience we understand the needs of our customers. For any challenge you might face we are happy to provide a solution.

Miclev AB • +46 40 36 54 00 • info@miclev.se • www.miclev.se

18

RenaRum3/2018


FORSKNING

Blodprov kan snart avslöja din livsstil

P

ersoner som snusar har avsevärt högre halter av proteinet cornulin i blodet än icke-snusare. Det är ett tidigare okänt samband som visas i en ny studie vid Umeå universitet. Det är däremot ännu inte klarlagt om de högre halterna i sig innebär någon förhöjd sjukdomsrisk. ”Kunskap om sambandet är värdefull om man ska använda blodmarkörer för sjukdomar. I så fall är det möjligt att man bör ha olika gränsvärden eftersom olika livsstilar kan innebära olika bakgrundsnivåer”, säger Robin Myte, doktorand vid Umeå universitet och en av forskarna bakom studien.

Livsstil speglas i blodet Forskare vid Umeå Universitet har undersökt om livsstil kan speglas i nivåerna av 160 olika

Om publiceringen >> “Targeted plasma proteomics identifies a novel, robust association between cornulin and Swedish moist snuff”. Anneli Sundkvist1, Robin Myte, Stina Bodén, Stefan Enroth, Ulf Gyllensten, Sophia Harlid, Bethany van Guelpen. Scientific Reports, volume 8,Article number: 2320 (2018)

proteiner i blod. Studien baseras på blodprover och livsstilsdata från Västerbottens hälsoundersökningar. Det är numera möjligt att mäta nivåerna av hundratals proteiner i mindre än en droppe blod. Förhoppningen är att ett eller flera av de proteiner som ingick i studien i framtiden ska kunna användas för att upptäcka och förutse sjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdomar eller cancer. Man vet sedan tidigare att tobaksvanor, fysisk aktivitet och alkoholkonsumtion påverkar hälsan, och troligen också proteinsammansättningen i blod. Men sambanden däremellan är till stor del okända.

10 års mellanrum Från var och en av de 138 deltagare i studien analyserades två blodprover tagna med tio års mellanrum. Ett flertal proteiner var kopplade till olika livsstilsbeteenden. Det starkaste fyndet var upptäckten att snusare hade betydligt högre nivåer av proteinet cornulin jämfört med icke-snusare. Cornulin är ett protein som produceras i bland annat mun och svalg av celler som är utsatta för yttre stress. Det nya sambandet mellan snusning och cornulin-

Robin Myte, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper Foto:Björn Gylling

nivåer var helt oberoende av ifall deltagarna var rökare. Sambandet kunde dessutom bekräftas i ett annat provmaterial genom ett samarbete med forskare från Uppsala Universitet, vilket avsevärt ökar pålitligheten för fyndet. Däremot är det fortfarande oklart om de höga cornulinnivåerna hos snusare är kopplade till deras sjukdomsrisk. ”Proteinmarkörer är ett spännande verktyg för diagnostik och tidigupptäckt av sjukdomar, men nivåer av olika proteiner kan bero på många olika faktorer. Det är därför vi kartlägger sådan ”normal” variation i proteinnivåer i vår studie”, säger Robin Myte. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. • Källa: Umeå Universitet

RenaRum 3/2018

19


MÅNADENS TEMA

Ventilation – inte bara luft in i en lokal Av Matts Ramstorp

Alla typer av lokaler där människor vistas kräver tillförsel av renare luft samtidigt s om man på ett eller annat sätt måste trans­ portera bort luft av mindre bra kvalitet. Att ventilera en lokal kan liknas vid att lokalen andas: man tillför syrerik och ”renare” luft samtidigt som minde syrerik och ”orenare” luft transporteras bort.

D

e allra första ventilationssystemen som byggdes under antiken handlade egentligen inte om luften var mer eller mindre ren eller syrerik, utan man ventilerade för att styra temperaturen så att den blev mer behaglig. Dagens ventilationssystem är mycket mer sofistikerade och den önskade funktionen täcker in komfortens alla delar – Temperatur, fukt, renhet, syrehalt samt koncentrationen av olika typer, mer eller mindre, skadliga föroreningar. Denna artikel handlar om ventilation, främst för att visa på skillnaderna mellan ventilation av traditionella lokaler och lokaler där man ställer krav på renhet och hygien.

20

RenaRum 3/2018

Folkhälsomyndighetens allmänna råd Vi har alla upplevt det vi kallar dålig luft, dvs. att luften inte känns fräsch och komfortabel, men vad finns det för kriterier eller måttstockar för att beskriva luften kvalitet, sett ur en komfortsynvinkel? I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (Fo HMFS 2014:18) kan man bland annat läsa: ”Olägenhet för människors hälsa – Vid be­dömningen av om bristande luftkvalitet i bostäder och lokaler för allmänna ändamål innebär olägenhet för människors hälsa … bör följande riktvärden vara vägledande: I bostäder bör … luftomsättningen inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme. Uteluftsflödet bör inte understiga 0,35 liter luft per sekund per kvadratmeter golvarea eller 4 l/s per person. I skolor och lokaler för barnomsorg bör uteluftsflödet inte understiga ca 7 l/s per person vid stilla­ sittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor”. Förutom detta tar man dessutom upp koldioxidhalten som en indikator på luftkvalitet.


av byggnadernas eller lokalernas förutsättningar för den aktuella verksamheten. I skolor, lokaler för barnomsorg och lokaler för allmänna ändamål är det betydelsefullt att hänsyn tas till ­antalet personer som vistas i lokalen, användningssättet, vistelsens längd, vädringsmöjligheter och rutinerna för ­vädring. Bedömningen av om olägenhet för ­människors hälsa föreligger inbegriper i de enskilda fallen att hänsyn även tas till känsliga personer.” Vilka parametrar ska man mäta och hur ska man tolka analyssvaren Luftkvalitet är inte omedelbart enkelt, speciellt då man diskuterar traditionella inomhusmiljöer.

Luftkvalitet – Industri, laboratorier och sjukhus Då man tar steget vidare ut mot icke-privata miljöer och verksamheter så tenderar krav­ specifikationerna på luft för ventilationsändamål att vara annorlunda. Här talar man inte om antal luftväxlingar för att upprätthålla en syrenivå för de som befinner sig i lokalen, utan snarare att man måste tillföra ny och fräsch luft för att minimera möjligheten för olika typer av partiklar bli så många att det man hanterar och (eller) personalen kan påverkas negativt.

Ytterligare indikatorer I samma dokument tar man sedan upp ytterligare indikatorer som kan påvisa att luftkvaliteten kan vara bristfällig och att ventilationen inte fungerar tillfredsställande. Dessa är: • ”Tilluften är förorenad” • ”Det ofta förekommer lukt från en annan plats än den egna bostaden eller lokalen, t.ex. matos eller andra påtagliga eller besvärande lukter” • ”Luften i bostaden eller lokalen strömmar från rum med lägre krav på luftkvalitet till rum med högre krav, t.ex. från kök eller badrum till sovrum” • ”Rummen är oventilerade eller det saknas överluftsdon mellan rum där människor vistas stadigvarande” Men vad menar man egentligen? Efter att man läst denna korta författningssamling är man inte mycket klokare, tycker jag, och på ett sätt tycker nog Folkhälsomyndigheten samma sak, för man avslutar den första delen av författningssamlingen med: ”Vid bedömningen av om olägenhet för människors hälsa föreligger bör en helhetsbe­dömning göras

Olika föroreningar Generellt sett är man inriktad mot att eliminera ­ olika typer av föroreningar, speciellt partiklar. Visserligen finns det idag en möjlighet att ­ eliminera gasformiga föroreningar från ventilations­luft, men det har vi valt att inte ta upp här. De olika föroreningar man normalt vill hålla borta, genom att introducera ren ventilationsluft, kan delas in i två huvudgrupper: • Döda partiklar • Mikroorganismer Döda partiklar kan enklast karakteriseras som sådana som inte har en förmåga att föröka sig, dvs. de kan inte reproducera sig och bilda identiska kopior av sig själva. Mikroorganismerna, å andra sidan, har denna möjlighet om dess krav på fortlevnad är uppfyllda. Mikroorganismernas grundläggande krav är: • Tillgång till föda • Tillgång till vatten (fukt) • Korrekt temperaturintervall Om dessa tre krav är uppfyllda finns det en mycket stor möjlighet för mikroorganismer att RenaRum 3/2018

21


Då man bygger upp ett ventilationssystem är tanken att man ska välja kombinationer av filter ovan, för att uppnå följande: • Rätt luftrenhet • Bra ekonomi, d.v.s. att utnyttja de valda filtren på ett optimalt ekonomiskt sätt.

börja reproducera sig och därmed bli fler till antalet. Grundtanken med ventilation, vilket till en del ska motverka möjligheten för mikroorganismer att föröka sig, är … • … att tillföra tillräckligt ren luft • … att tillföra tillräckligt mycket luft per tidsenhet • … att tillse att luftfuktigheten i lokalen ligger inom specificerat intervall

Ventilationsluft Hur skapar man då en ren ventilationsluft? Traditionellt används olika typer av ventilations­ filter, vilka genom åren haft en rad olika ­beteckningar – allt från grovfilter till finfilter ­ och över till HEPA- och ULPA-filter. Idag karakteriseras ventilationsfilter enligt EN779 och EN1822 på följande schematiska vis:

Grovfilter Mediumfilter Finfilter EPA-filt HEPA-filter ULPA-filter

G

G

G

G

1

2

3

4 M

M

5

6

Normalt om man t.ex. ska välja filter till ett renrum av högre renhetsklass, t.ex. ISO 5 alternativt Grade B (at rest) (Eudralex, Volym 4, Annex 1) så väljer man ett Grovfilter följt av ett finfilter och avslutar med ett HEPA-filter. Om man däremot arbetar i ett laboratorium med lägre renhetskrav kan man välja Grovfilter följt av ett finfilter av de högre klassificeringarna. Renhet och ekonomi hänger samman.

Renrum och ventilation Ett renrum är, som de allra flesta säkerligen känner till, ett rum som är kontrollerat och definieras som ett rum i vilket koncentrationen av luftburna partiklar styrs och som är byggt och används på ett sådant sätt att man minimerar införsel, bildande samt kvarhållande av partiklar i lokalen. Ett av de allra viktigaste arbetsredskapen vi har för att skapa ett renrum, eller någon annan typ av kontrollerad lokal, är just ventilationen. Ventilationen ser till att lokalen i vila, dvs. då det inte finns någon verksamhet, håller den önskade renheten med avseende på partiklar, samtidigt som den tillförda ventilationsluften ska skapa

F

F

F

7

8

9 E

E

E

10

11

12 H

H

13

14 U

U

U

15

16

17

Ventilationsfilter enligt EN779 och EN1822

22

RenaRum 3/2018


ett övertryck i lokalen (i de fall då man har för avsikt att skydda produkt och process). Utöver detta spelar ventilationsluften en enormt stor roll. I samband med att man använder ett renrum, dvs. tar in personal att arbeta i renrummet, så kommer föroreningshalterna (läs partikel­ koncentrationen) att stiga. Ju mer fysiskt aktiva vi människor är desto fler partiklar kommer vi att genera och sprida per tidsenhet. Ventilationsluften spelar en stor roll även i detta sammanhang. Enda sättet för oss att bibehålla renheten i ett renrum under pågående verksamhet är att tillföra ren ventilationsluft, för att antingen späda ut koncentrationen av partiklar i rumsluften alternativt, beroende på ventilationsprinciper, trycka ut den mindre rena rumsluften, med hjälp av ett pistongflöde av ren ventilationsluft. I renrum och andra kontrollerade lokaler används inte omsättningstalet så frekvent, för att beskriva ventilationseffektiviteten. I den Europeiska GMP:n Eudralex, volym 4, Annex

1 beskriv ventilationens effektivitet i termer av ”recovery time”, eller återhämtningstid. Recovery time är ett bättre mått på ventilationens effektivitet då detta är ett mått på hur snabbt ett rum återhämtar sig efter att ha varit förorenat.

Slutord Ventilation används överallt, i vårt privata liv samt i olika typer av verksamheter. Generellt kan man säga att då man har människan i fokus i en lokal, t.ex. i ett hem, en skola, ett kontor etc. så använder man termen omsättningstal (ofta i form av antal liter luft per person och sekund) som en måttstock. Om man däremot studerar ventilation i olika typer av verksamheter, främst där det finns krav på renhet och hygien, tittar man närmare på hur snabbt man kan rena upp lokalen efter det att denna blivit förorenad. I dessa fall använder man inte gärna omsättningstal som en måttstock utan begreppet återhämtningstid, recovery time. • RenaRum 3/2018

23


Månadens produkt

UDF- och säkerhetsbänkar Av Matts Ramstorp

U

DF- och säkerhetsbänkar kallas ofta med ett gemensamt namn för rena zoner. En renzon kan förekomma i stort sett överallt. Det är visserligen vanligt att dessa finns i renrum eller andra typer av kontrollerade lokaler, men de kan med fördel även användas i helt okontrollerade miljöer som t.ex. lagerlokaler, laboratorier, skolsalar etc.

Produkt- och (eller) personalskydd Den allra vanligaste frågan som har med rena zoner att göra handlar om vilken typ av renzon som man ska välja till en verksamhet. Det finns ett mycket enkelt svar på denna frågan och detta baseras i grund och botten på vad man vill skydda. Om man har ett krav på att skydda produkten, men inget krav på att skydda personalen så kan man med fördel välja en UDF-bänk, medan om man hanterar saker som kan skada personalen måste man välja någon typ av säkerhetsbänk. Om jag nu vet vad jag ska skydda – vad ska jag välja för renzon? Det finns olika UDF-bänkar och även olika säkerhetsbänkar, som var och en för sig skapar olika skydd alternativt passar mer eller mindre bra i olika situationer. Om man endast behöver skydda det man hanterar så kan man med fördel välja en UDF-bänk.

24

RenaRum 3/2018

Dessa finns i två typer, med horisontellt ­respektive vertikalt luftflöde. Vertikala bänkar är mindre känsliga för störningar av luftflödet jämfört med horisontella, men om man har ett behov av att ha en värmekälla eller en varm process kan denna inte vara i en renzon med ett vertikalt nedåtgående luftflöde, utan då måste man välja en horisontell UDF-bänk.

Person- och (eller) produktskyddande renzoner Dessa finns i tre olika huvudtyper: • Säkerhetsbänk klass I – Skyddar endast personalen • Säkerhetsbänk klass II – Dubbelriktat skydd – Både personal och produkt • Säkerhetsbänk klass III – Dubbelriktat skydd – Både personal och produkt Säkerhetsbänk klass III kallas också isolator Utöver dessa finns dessutom den renzon som går under benämningen RABS – Restricted ­ Access Barrier System och som till stor del liknar en UDF-bänk, men med den skillnaden att det finns ett fysiskt hinder i form av en glasskiva med genomräckningshandskar mellan operatören och det man hanterar inne i renzonen. Nya Annex 1 RABS och isolatorer beskrivs på många ställen i nya Annex 1, så det finns all anledning att återkomma till dessa två begrepp längre fram.


Dina leverantĂśrer

Vita Verita AB

Carina Eckhardt carina.eckhardt@vitaverita.com 08-551 096 46 0708-854 768

Petter Marthall petter.marthall@vitaverita.com 08-551 096 42 0738-440 900

Ninolab AB Chris Ulrici Tel. 08-590 962Â 24 cul@ninolab.se

Miclev AB Fredrik Alexandersson 040-36 54 00 info@miclev.se www.miclev.se

RenaRum 3/2018

25


PRODUKTNYTT

Snygga och säkra golv direkt från BASF Lansering av hela Master Builders Solutions® serien från BASF som innehåller dekorativa och industriella golvsystem. Nytt starkt team med golvspecialister ger ­teknisk support, samt kund­ service

M

aster Builders Solutions® specialisterna på BASF AB Sweden meddelar att de kommer att starta direktförsäljning av golvsystemen MasterTop och Ucrete, samt produkterna för vattentät-

ning MasterSeal, allesammans är en del av den kompletta produktserien som erbjuds i Master Builders Solutions av BASF.

Kunderna behöver inte vara experter ”Vi är glada över att kunna erbjuda produktserierna MasterTop och Ucrete direkt till arkitekter, professionella golvläggare och golvfirmor” säger Sören Wingstrand som är Account Manager och han fortsätter: “våra kunder behöver inte vara tekniska experter, vi finns här

för att förse dem med teknisk vägledning och säljassistans för att säkerställa att vi tillsammans hittar den bästa golvlösningen för det specifika behovet.” MasterTop-serien har ett antal lösningar utvecklade för offentliga miljöer och kommersiella lokaler som museer, skolor, sjukhus, kontor och hotell där behovet av att klara av nötningen från många fötter aldrig ska behöva kompromissas med miljökrav, en bekväm gångupplevelse eller ett estetiskt tilltalande golv. Det finns också

Lansering av hela Master Builders SolutionsÆ serien från BASF som innehåller dekorativa och industriella golvsystem Foto: BASF

26

RenaRum3/2018


golv i MasterTop-serien som är lämpade för industriers olika utrymmen som produktionslokaler, lagringsutrymmen, korridorer och allmänna ytor. Ucrete-seriens golvlösningar är ideala för de allra mest utsatta arbetsmiljöerna, eftersom de klarar av de striktast ställda kraven på hygien, slitstyrka och halkskydd som efterfrågas i livsmedel- och bryggeriindustrin. Ucrete-golven klarar också de krav på kemisk motståndskraft som ställs av kemiindustrin.

Appliceras i flytande form Golvsystemen MasterTop och Ucrete är baserade på polyuretanbetong, epoxiharts, akryl eller polyuretan. Alla golvsystemen appliceras i flytande form, vilket ger mångsidighet, snabb installation och stor flexibilitet i design. Faktum är, som Account Managern André Mac-Donald

säger: “eftersom det inte räcker att bara möta de tekniska krav som ställs på ett golv i kommersiell eller industriell miljö kommer våra golvsystem i ett brett urval av färger som ger arkitekter och inredningsdesigners kreativ frihet att skapa golv i olika mönster, former och färger.” MasterSeal, som är produkter för vattentätning och försegling av betong, kommer också att erbjudas av det nya svenska säljteamet. MasterSeal är tåliga och långlivade produkter för flera olika applikationer som parkeringsgarage och brokonstruktioner. Serien innehåller också kemiskt resistenta membran som klarar sprickor och används för industriella tankar, sekundär spilluppsamling, vattenreningsverk, rör och underjordiska konstruktioner. •

Fakta >> På BASF skapar vi kemi för en hållbar framtid.Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. De 115.000 anställda i BASF-gruppen arbetar för att bidra till framgång för våra kunder i nästan alla sektorer och nästan alla världens länder. Vår portfölj består av de fem segmenten; Chemicals, Performance Products, ­Functional Materials & ­Solutions, Agricultural Solutions and Oil & Gas. BASF omsatte runt 64,5 miljarder under 2017. BASF’s aktier handlas på börserna i Frankfurt (BAS), London (BFA) och Zürich (BAS).

Källa: BASF

Fakta >> Master Builders Solutions är BASF:s varumärke för avancerade kemiska byggkonstruktionslösningar.Varumärket Master Builders Solutions är baserat på erfarenheten från mer än 100 år inom byggindustrin. Den omfattande portföljen för Master Builders ­Solutions-varumärket inkluderar hållbara lösningar för nybyggnation, underhåll, reparation och renovering av konstruktioner: betongtillsatser, cementtillsatser, kemiska lösningar för anläggningar under mark, vattentätnings­ lösningar, förseglingar, reparations- och skydds­ lösningar, prestandabruk, lösningar för specialgolv. Master Builders Solutions-varumärket backas upp av ett globalt samhälle av byggexperter från BASF. För att lösa våra kunders specifika byggutmaningar från idé till slutförande av ett projekt, kombinerar vi vår know-how med expertom­ råden och regioner och samlar den erfarenhet vi förvärvat från otaliga byggprojekt världen över. Vi utnyttjar globala BASF-teknologier såväl som vår ingående kunskap om lokala byggbehov för att utveckla innovationer som hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika och bygga hållbara konstruktioner.

Besök ventilatorrenrum.se På vår nya hemsida finner du alla kontaktytor, våra tjänster samt vår inredningsserie och vårt nya flexibla modulsystem för kontrollerade miljöer. Kontakta oss gärna för mer information. Välkommen till en specialist på rum med förhöjda renhetskrav!

För mer information kontakta Catinka Ullmann, enhetschef, Ventilator Renrum på 070-692 69 19 | www.ventilatorrenrum.se

RenaRum 3/2018

27


YRKES-SM

Jonna Mjörnell kvalificerad för Yrkes-SM

”Förmåga att se hela patienten” var en av egenskaperna som bidrog till att undersköterskan Jonna Mjörnell kunde direktkvalificera sig för Yrkes-SM. Den 25-27 april kommer Sveriges skickligaste ungdom inom olika branscher att utses under ett evenemang i Uppsala.

T

idigare i år hölls fyra deltävlingar runt om i Sverige. Undersköterskan Jonna Mjörnell vann i sin grupp och direktkvalificerades till SM. Bedömningen var att hon har förmågan att se hela patienten och samtidigt utföra vård och omsorgsuppgifter på ett korrekt

28

RenaRum3/2018

sätt. Jonna arbetar som undersköterska på strokeavdelning 73 på Danderyds sjukhus. Hon tävlar inom kategorin Vård- och omsorg. ”Jag älskar mitt jobb som undersköterska och det är kul att få tävla i ett yrke som jag är stolt över att ha”, menar Jonna Mjörnell.

Foto: Cecilia Larsson Lantz, Danderyds sjukhus

Tävlar mot 200 andra ungdomar Yrkes-SM är en tävling där 40 - 50 olika yrken inom olika branscher deltar (se fakta nedan). Idén är att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar samt att utse Sveriges skickligaste ungdom inom respektive yrke.

Korta fakta om Yrkes-SM •

• •

200 ungdomar från hela landet kommer att tävla inom områdena Transport och Logistik, Industri- maskin- och verkstadsteknik, Bygg-, konstruktions-, installations-, och anläggningsteknik, Konst, kreation och mode, Informations- och kommunikationsteknik och sist men inte minst, Social och personlig service. Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget som får representera Sverige under kommande Yrkes-EM och Yrkes-VM. Sedan 2004 har sju Yrkes-SM arrangerats runt om i landet där 40-50 olika yrken deltagit i tävlingen.


Jonna bedömdes utifrån hur väl hon utför sina arbetsuppgifter med fokus på bemötande, ergonomi, hygien, dokumentation, planering och teknik kring t ex såromläggning. Arbetet ska utföras i en logisk och effektiv ordning. Domarna representeras av en från arbetsgivarsidan, en vårdlärare och en person från facket.

Prestera under tidspress ”Tävlingsmomentet innebär att jag får 10 minuter på mig att läsa på ett eller flera patientfall och tillhörande journaler. Sedan har jag 30 minuter på mig att utföra arbetsuppgifterna. Det kan vara såromläggning, påklädning, stomibyte och andra förekommande undersköterskeuppgifter beroende på vilka patienter jag ska ta hand om. Alla tävlingsmoment utförs på en scen, med statister som

spelar patienter”, berättar Jonna Mörnell. Yrkes-SM går av stapeln den 25 - 27 april i Uppsala.

Har deltagit i ”Kompetensutvecklingsprogrammet” Jonna Mjörnell har även varit en av deltagarna i Danderyds sjukhus ”Introduktions- och kompetensutvecklingsprogram för nyanställda undersköterskor utan tidigare erfarenhet från akutsjukvård”, som genomfördes september-november 2017. ”Jättekul för Jonna och ett fantastiskt kvitto för initiativtagare och alla inblandade att vår satsning på introduktions- och kompetensutvecklingsprogrammet är helt rätt”, säger Per Wahlenius som är chef för Clinicum, Danderyds sjukhus utbildningscentrum. På frågan varför Jonna ställer upp i Yrkes-SM svarar hon:

”Dels lär jag mig mer själv men jag vill också visa på mångsidigheten som det innebär att vara undersköterska. Och så är det roligt såklart!” • Källa: Danderyds Sjukhus

Fakta >> Danderyds sjukhus är ett av landets största akutsjukhus. Det viktigaste för oss är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans. Danderyds sjukhus utnämndes 2018 av Dagens Medicin till Sveriges näst bästa mellanstora akutsjukhus. I Stockholms län blev Danderyds sjukhus högst rankad av de mellanstora akutsjukhusen.

HEPA-FILTER FÖR KONTROLLERADE MILJÖER Där det finns behov av att kontrollera luftkvalitét använd Megalam HEPA/ULPA-paneler, speciellt utformade för renrum och säkerhetsbänkar. Vårt sortiment av HEPA-filter används på sjukhus, inom läkemedels-, livsmedels- och mikroelektronikindustri samt många andra branscher där en strikt kontroll av miljön är nödvändig.

camfil.se

CLEAN AIR SOLUTIONS

RenaRum 3/2018

29


NYA GMP:N

Annex 1 Revision – The Training Course Som tidigare meddelats finns nu nya Annex 1 (Eudralex, volym 4) ute för publika kommentarer. Deadline att svara var den 20 mars och mängden kommentarer som inkommit är mycket stor.

E

MA, myndigheten som ansvarar för framtagande av nya Annex 1, har nu en stor uppgift framför sig att samla alla synpunkter och göra en uppdaterad version av Annex 1. Oavsett hur Annex 1 kommer att förändras så står alla som arbetar med detta dokument inför ett vägskäl. Framtiden kommer att vara betydligt mycket mer inriktad mot riskbedömning och riskhantering.

Kurser i Sverige BioTekPro arrangerar nu en kurs om nya Annex 1, Malmö den 10 april respektive Stockholm den 11 april. Under denna kursdag får du insikt i hur nya Annex 1

30

RenaRum3/2018

ser ut, framför allt vad som skiljer den gamla, på 16 sidor, och den nya (på 50 sidor). Kursledare är Gordon Farquharson som till­ sammans med Matts Ramstorp guidar dig genom hela Annex 1.

Inkluderar kommenterar och feedback Efter PHSS-mötet den 12 mars har vi valt att utöka kursen ­så att den även inkluderar kommen­terar och feedback. Gordon Farquharsons kommentar till detta är: “BioTekPro’s course on Annex 1 will include Regulatory and Industry feedback following the UK PHSS Annex 1 meeting on 12th March. Speakers at the meeting included experts from

GSK, Pfizer and Mr Andrew Hopkins (UK MHRA), Rapporteur for the Inspector’s Working Party ­responsible for drafting the revision”. “Some more insight into the revision will be shared: • Some of the IWP’s essential objectives. • The next stages in the revision process – A second draft for public comment??? – Timeline. • How comments are being considered. • Industry response. Support and concerns”.

Kursen är ett måste ”Arbetar man med GMP så är det nära nog ett måste att vara på plats med tanke på de stora förändringar som ligger framför oss”, berättar Matts Ramstorp. Lär mer på www.biotekpro.se


1 x ne ion An vis Re

- UNIQUE TRAINING COURSE -

Annex 1 Revision April 10th | Malmö April 11th | Stockholm BioTekPro is providing this training course to explain “THE LIKELY CHANGES” and to learn about the industry feedback to the EMA.revision. In this important one day training course, we will focus on the revision process, the main changes, and some of the issues of concern already identified by industry UPDATE - The course will include Feedback following the UK PHSS Annex 1 meeting on 12th March. Lecturer

- Gordon Farquharson, Critical Systems Ltd - Matts Ramstorp, BioTekPro AB > Read more about the course on www.biotekpro.se

Nordens ledande Renrumsutbildningar sedan 1991

Course Fee: SEK 12 500:per person including course notes, certificate, lunch and coffee.

Registration & Questions: matts@biotekpro.se +46 (0)40 - 13 82 50

All prices are exclusive of VAT. Registration for BioTekPro’s courses are binding.


NY BOK

Årets inspirationsbok inom vård och omsorg Om författaren

H

ur har ni det på jobbet? Och hur vill ni ha det? Reflektioner till kaffet är en lättsam och tillgänglig bok om djupa ämnen som bjuder in till reflektioner över relationer och kommunikation på arbets-

Fakta >> Ordstarks mission är att skapa utveckling verklig förändring.Vi är vad vi heter. Vår styrka är att med ord förändra stora och små världar. De tjänster vi erbjuder är förlagstjänster under varumärkena Komlitt och Hegas, kommunikationslösningar och utbildningar under Ordstark. >> Komlitt erbjuder pedagogiska och lättillgängliga fackböcker kombinerade med kortare eller längre kurser i samarbete med dedikerade utbildare – anpassade efter välfärdens behov och utmaningar.

32

RenaRum3/2018

platsen. Lägg den i fikarummet på arbetsplatsen och se vad som händer.

Utvecklande och ger perspektiv Välj en sida i boken, en frågeställning, bild eller berättelse och börja sedan prata och lyssna in varandra i vad ni tänker och känner när ni läser. Det finns mycket att välja på som ni säkert känner igen er i! Att tycka olika kan vara utvecklande och ge perspektiv. Tänk på att reflektion inte går ut på att lösa situationer eller relationer. Det handlar om att möta dem. Alla har rätt till sin egen tolkning Vid reflektionsarbete gäller det att vara medveten om att våra upplevelser kan likna varandras, men att de också kan skilja sig åt. De är just upplevelser – och alla har rätt till sin egen tolkning. Undvik att vara dömande och tillrättavisande mot varandra.

>> Johan Berger har etablerat sig som en av Sveriges mest efterfrågande och anlitade föreläsare inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård på tema kommunikation och relationer på arbetstid. Med en 30-årig yrkesresa inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård som han startade som grön tonåring, arbetar Johan sedan 2010 i rollen som coach för att ledare och medarbetare ska trivas och fungera så bra som möjligt i sina uppdrag.

Sträva efter att vara lyhörda och inkännande. Våga dela med er och var nyfikna på varandra. Men sätt inte kaffet i halsen om ni får höra något extra spännande om kollegan – det hör till!

Oss som arbetar med människor Reflektioner till kaffet vänder sig till oss människor som arbetar med människor och vi som leder. Boken samtalar med oss och vill fånga våra igenkännande frågor. Den ger oss en lättsam ingång till att prata om det som är lite svårare. Finurliga betraktelser med glimten i ögat av arbetsvardagens utmaningar i relation och uppdrag varvas med tankeväckande bildcitat. Källa: Komlitt


NY BOK Har jag en dålig dag kanske någon dör Författare: Christian Unge

S

ylvestre var bara nitton år gammal när han dog i min famn och mitt misstag orsakade hans död. I sin bok berättar Christian Unge om misstag han har gjort med patienter under sin tjänst-göring för Läkare Utan Gränser i Afrika eller på akutmottagningen i Sverige. Han berättar om kunskapsbrist, dålig handledning, stress, bristande kommunikation och svåra etiska gränsdragningar som skäl till varför fel inträffar inom vården. Christian Unge pekar även på systemfel, som vårdplatsbrist och superspecialiseringen i stor-

stadsregionerna. Han djupdyker dessutom i världens slumområden och traumatologins våldsamheter. Men framför allt vänder han blicken mot sig själv och granskar sina misstag på ett utlämnande och okonstlat sätt. Som läsare får vi vara i hans sjukhuskläder. En känsla som kan vara både skrämmande som igenkännande: ”Det skulle faktiskt kunnat vara jag som gjorde det där misstaget”. Källa: Norstedt

Om författaren >> Christian Unge, född 1972, arbetar som överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Han är specialist i internmedicin.Till vardags driver han podcasten Ronden tillsammans med två läkarvänner. I Ronden avhandlas medicinska ämnen, högt och lågt, för ca 20 000 lyssnare per avsnitt. Unge har även givit ut tre deckare.

Hitta din leverantör på Rentforum.se AAF International B.V.

ExIS AB

Orbit One AB

Alpiq InTec Ost Ag

Filtac AB

Oxoid AB,ThermoFisher ­Scientifi

AB Ninolab

Finnebäcks AB

Parker Hannifin AB

AirSon Engineering AB

FOOD DIAGNOSTICS AB

Particle Measuring Systems Nordic

Avidicare AB

INREM AB

PB Teknik AB

Berendsen Textil Service AB

ISS Facility Services AB

PharmaClean AB

BergmanLabora AB

Key2Compliance AB

PharmaControl MQL AB

bioMérieux Sweden AB

Labkontroll Sverige AB

QleanAir Scandinavia AB

BioTekPro AB

LaboRen Aps

Serviceföretaget PIMA AB

BioThema AB

Lamidoors AB

Svenska LABFAB

Borago AB

M+W Industries

Brookhaven Instruments AB

M Clean Education

Technogarden Engineering Resources AB

Camfil Svenska AB

Miclev AB

Cavarion Sverige AB

Mikrolab Stockholm AB

CRC Clean Room Control AB

My Air AB

De Forenede Dampvaskerier

NNE Pharmaplan

DuPont Protection Solutions

Nordic Biolabs AB

Ecophon

Octanorm Nordic AB

ELOMATIC

OrangeClean AB

Tomjo Produkter AB Toul Meditech AB Ultramare AB Vaisala OY Ventilator Renrum Vileda Professional Vita Verita AB VWR International AB

RenaRum 3/2018

33


PATIENTSÄKERHET

Välkomnar lagförslaget Fakta >> Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation. Vi samlar över 50 000 läkare. Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor arbetar vi också med frågor inom utbildning och forskning, etik och sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap.

Regeringen har nu beslutat om de lagförslag som krävs för att skapa en nationell läkemedelslista.

Äntligen, vi har arbetat länge med frågan, men för att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan”, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

34

RenaRum3/2018

– för ökad patientsäkerhet och bättre koll på läkemedel Allt samlas på ett ställe Den nationella läkemedelslistan innebär att all relevant information om läkemedel som har skrivits ut till en person på recept och om läkemedel som har hämtats ut på öppenvårdsapotek samlas på ett ställe, oavsett vem som skrivit ut receptet. Det kommer bland annat att ge bättre förutsättningar för att upptäcka och undvika skadliga kombinationer av läkemedel, samt minska risken för överförskrivning och felaktig förskrivning av narkotiska läkemedel. Ökad patientsäkerhet och bättre vård ”Genom den nationella läkemedelslistan får dina olika läkare en överblick av vilka läkemedel du har fått utskrivet sedan

tidigare. Det är ett viktigt verktyg för att öka patientsäkerheten och göra vården bättre”, säger socialminister Annika Strandhäll idag i ett pressmeddelande. ”Vi måste minska risken att personer får farliga kombinationer av läkemedel och säkerställa att narkotikaklassade läkemedel inte missbrukas”, säger socialminister Annika Strandhäll.

E-hälsomyndigheten ska föra listan I lagrådsremissen föreslås att ett nytt personregister, den nationella läkemedelslistan, ska tas fram. E-hälsomyndigheten ska föra personregistret. Den nationella läkemedelslistan kommer att ersätta två befintliga register: receptregistret (som bl.a. innehåller uppgifter om


Kalendarium 2018 24 - 26 april SCANDINAVIAN ELECTRONICS EVENT STOCKHOLM

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund Foto: Johan Knobe

25 – 27 april SAMTIT CONGRESS 2018 GÖTEBORG

22 – 23 maj R3-SYMPOSIUM 2018 NAANTALI, FINLAND

23 – 25 maj VÅRMÖTE PATOLOGI JÖNKÖPING

9 – 11 oktober SCANAUTOMATIC 2018 GÖTEBORG

9 - 11 oktober läkemedel som har skrivits ut till en patient på recept, oavsett om dessa läkemedel hämtats ut eller inte) och läkemedelsförteckningen (som innehåller uppgifter om förskrivna läkemedel som har lämnats ut på apotek). ”För att få en helhetsbild över patienternas samtliga läkemedel måste även rekvisitionsläkemedlen så snart som möjligt inkluderas i läkemedelslistan”, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

PROCESSTEKNIK 2018 GÖTEBORG

Fakta >> Rekvisitionsläkemedel är sådana läkemedel som köps in av vårdgivaren och ges direkt till patienten. De är vanligast inom den vård som bedrivs på sjukhus. I primärvården förskrivs de flesta läkemedel på recept, och patienten hämtar ut dem på apoteket.Användning av rekvisitionsläkemedel blir dock allt vanligare även inom öppen vård, då i synnerhet inom den öppna specialiserade vården.

9 – 11 oktober SCANPACK 2018 GÖTEBORG

14 – 16 november SWEDENTAL GÖTEBORG

27 – 28 november TEMA RENRUM 2018 UPPLANDS VÄSBY

Källa: Läkarförbundet

RenaRum 3/2018

35


Nästa månads tema är Aseptik

Nästa månads produkt är Rengöring och rengöringsmaterial

Följ Rentforum.se på Twitter och Linkedin! Vi bevakar ett stort antal tidskrifter för att hjälpa Dig att vara uppdaterad. Följande nyheter finns nu på Rentforum.se: Barn på sjukhus får för mycket antibiotika

Fruit and vegetable safety

Folkhälsohot: antibiotika-konsumtionen ökar stort

Scientists examine pollution, health link

Pregnancy test for cows

Mother lost both legs after hospital missed ­infection

Stor risk för läkemedelsbrist vid kris

Miljövänligaste pappmuggen

It’s almost impossible for raw milk to be free of faeces bacteria

Otillåtna kosttillskott avslöjade i EU-aktion

Data becomes key in promoting proper hand hygiene

A Way To Use A Smartphone To Prevent Food Poisoning

Spy assassinations:The top five deadly poisons

Six in 10 people infected with hepatitis C ­undiagnosed

Fun outing for future doctors

Clean up the kitchen in five easy steps

Följ oss på: www.twitter.com/rentforum Följ oss även på Linkedin

36

RenaRum3/2018


M Clean Education erbjuder

Renrumskurser Online med Personliga kursintyg - När det passar er! Våra kurser rekommenderas av

97 % av kursdeltagare som besvarat frågan: ”Skulle du kunna tänka dig att rekommendera kursen till en kollega/chef/vän?”

Se klipp från kurserna på

www.mcleaned.com

Bestäm var och när varje medarbetare ska gå kurs - Tillgängligt dygnet runt, året om! sales@mcleaned.com | www.mcleaned.com | M Clean Education (Mcleaned AB)


AB Ninolab säljer luft ! *

*Produkter för lufthantering Mars – Säkerhetsbänk Klass II Den nordiska succé-bänken Mars Klass II, med branchens lägsta höjd, går in i en helt ny generation med ett helt nytt fläkt- och HEPA-filterpaket för att sänka ljud och energiförbrukning ytterligare! Dessutom ingår dimbar LED-belysning. Marknadens mest miljövänliga säkerhetsbänk har nu blivit ännu bättre!

NinoLaf – Skräddarsydda renluftslösningar Vi erbjuder skräddarsydda renluftslösningar med installation och valideringsservice. Förutom tillverkningen enligt kundernas önskemål finns även ett antal standardprodukter på sortimentet såsom Luftduschar, LAF-tak med och utan personskydd, fasta och mobila Burbytesstationer, Genomräckningsskåp, Kemslussar och Isotop LAF-bänkar m.m. Luftdusch

METONE 3400 Partikelräknare

HHPC+ Handhållen Partikelräknare

Rapportfunktioner för ISO14644-1 och EUGMP. PDF-rapporter via USB. Skapa arbetsstruktur via grupp, area och mätposition. Partikelstorlekar: 0.3-25 um. Luftflöde: 28.3, 50 eller 100 liter/minut. Driftstid batteri: upp till 7 timmar. ”Long life laser” ger minst 10 års livslängd.

Kommunikation via USB-minne, USB-kabel eller Ethernet. Partikelstorlekar: 0.3-10 um. Vikt endast 0,68 kg. Stor 3.5” färgskärm. Driftstid batteri: upp till 10 timmar. Upp till 999 mätcykler.

08-590 962 00

www.ninolab.se

RenaRum | Nummer 3 | 2018  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien

RenaRum | Nummer 3 | 2018  

Branschtidningen för verksamheter med förhöjda krav på renhet och hygien