__MAIN_TEXT__

Page 44

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore

De vader van Robert houdt elke zaterdag samen met molenaar Arnold Lampaert de molen in bedrijf. De toenmalige eigenaar van de molen Isaac Lijbaert kon zijn schulden niet langer voldoen, waarna de molen en het bijbe-

nieuwe stenen molen te bouwen, iets verderop. Zo geschiedde,

horende domein in 1812 voor de Napoleontische rechtbank

de molen werd uitgevoerd met een typische mansarde kap,

in Eeklo openbaar werden geveild. De Schoondijkse boer Jo-

zoals in die tijd in Vlaanderen gebruikelijk was. Zestien jaar

zias Risseeuw ging met zijn advocaat procureur Dircks naar

later sloeg het noodlot echter alweer toe. Door het te heet lo-

Eeklo om te proberen het molenerf in zijn bezit te krijgen. De

pen van het vangwiel vatte de molen vlam en brandde volledig

Napoleontische rechtbanken werkten in die tijd met kaarsen.

uit, waarna de Eeklose molenbouwer de molen herbouwde.

Telkens als er een bod werd gedaan, ontstak de rechter een

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kap opnieuw van

kaars. Zolang de kaars brandde, kon er een tegenbod gedaan

de molen geschoten. De wiekenas met wieken bleven echter

worden. Bij een tegenbod werd er een nieuwe kaars ontstoken.

gespaard. Door gebruik te maken van een inderhaast gebo-

Tijdens de sessie, die lang geduurd moet hebben, werden tien-

gen rijplaat als remband, heeft de molen de oorlog zonder

tallen kaarsen ontstoken. Risseeuw en Dircks hadden echter

kap overleefd. In 1948 liet Roberts opa Abraham de Hulster

een lange adem en wisten de biedingen van Procureur des

de molen restaureren door molenbouwer Adriaans uit Weert.

Keizers Eggermont telkens te overtroeven. Uiteindelijk kreeg

De molen kreeg toen de Hollandse kap, die hij nu nog steeds

Jozias Risseeuw de molen en de omliggende grond en gebou-

heeft. Abraham de Hulster deed de molen over aan zijn zoon

wen in zijn bezit voor zeventienduizend vierhonderd en vijftig

Anthonie. De oom van Robert hield de molen tot 1956 beroeps-

francs. Als de dochter van Jozias in 1856 trouwt met Abraham

matig in bedrijf.

Pieter de Hulster, zoon van de burgemeester van Schoondijke en betovergrootvader van Robert, komt de molen definitief in

In 1994 werd de molen eigendom van Stichting De Hulsters

het bezit van de familie de Hulster.

Molen Schoondijke en met subsidie van Monumentenzorg

Rampspoed

werd hij opnieuw gerestaureerd. Karel Malcorps, de in 1923 geboren vader van Robert, houdt samen met molenaar Ar-

In 1884 – hij stond er toen ruim twee eeuwen- was de oorspron-

nold Lampaert de molen nog steeds elke zaterdag in bedrijf

kelijke houten molen zo verouderd dat hij tijdens een storm

en geeft rondleidingen aan geïnteresseerden en toeristen. Ook

door een windvlaag ineenstortte. Roberts overgrootvader An-

bezoekers van Guesthouse Ensenada zijn enthousiast over de

thony de Hulster gaf molenbouwer P. Willems, telg uit een ver

begeesterde wijze waarop Roberts vader en Arnold over het

maard molenbouwersgeslacht uit Eeklo, de opdracht om een

molenaarsambacht kunnen vertellen.

‘Telkens als er een bod werd gedaan, ontstak de rechter een kaars. Zolang de kaars brandde, kon er een tegenbod gedaan worden’ 44

Profile for Rens Ulijn

Ensenada Magazine (gemaakt door Uwmedia)  

Uwmedia heeft veel ervaring in het maken van magazines en verzorgt het gehele traject; van bladformule, vormconcept, tekstproductie, fotogra...

Ensenada Magazine (gemaakt door Uwmedia)  

Uwmedia heeft veel ervaring in het maken van magazines en verzorgt het gehele traject; van bladformule, vormconcept, tekstproductie, fotogra...

Advertisement