Page 1

Healthy Building Concept 速 patented technologies

H E A LT H Y 速 B UILDING CONCEPT

1

project use


by Jo Crepain

Inhoud Inleiding

3

Principe Healthy Building Concept®

8

Basisventilatie

10

Zonwering Structurele zonwering Doekzonwering

14 16 20

Nightcooling

26

Projecten RENSON® Headquarters Bâtiment Eole Centre Hospitalier de Mouscron Serre Amazonienne Tour Elithis Green Office®

30 32 34 36 38 40

Andere toepassingen van HBC San Francisco Federal Building Bürohaus Deichtor

42 44

Customised Solutions through Innovations

46

2


h e a l t h y building concept

®

Kantoren, scholen, hospitalen en rusthuizen hebben als doel om mensen een aangepaste werk-, leer- en leefomgeving te bieden. Een geïntegreerd gebouw- en installatieontwerp is gericht op een gezond binnenklimaat met een minimaal energieverbruik. Thermisch, visueel, akoestisch comfort en gezonde lucht zijn de basiselementen van een comfortabel binnenklimaat.

luchtkwaliteit

Het belang van voldoende verse lucht is vanzelfsprekend erg groot. Opengaande ramen zijn onvoldoende, er is nood aan een continue gecontroleerde ventilatie. Aandachtspunt bij volledige mechanische ventilatie is echter het risico op contami­ natie.

Thermisch comfort

Niet te warm, niet te koud, een aangename temperatuur op elk ­moment. Dat is natuurlijk vaak erg subjectief en vraagt soms om de mogelijkheid van persoonlijke controle. Bij grote ramen vooral op het zuiden is de beheersing van de temperatuur in de zomer niet vanzelfsprekend en stelt zich vaak het probleem van oververhit­ ting.

Visueel comfort

Voldoende daglicht zonder verblinding of onaangename ­reflecties, alsook aange­ naam kunstlicht ’s avonds en goede verduistering ’s nachts. Belangrijk is ook het uitzicht naar buiten en de kwaliteit van de omgeving die men ziet: zicht op een tuin is meer bevorderlijk voor het leefcomfort dan zicht op een kale fabrieksmuur.

Akoestisch comfort

Geluidshinder van buitenaf (verkeer, industrie) of van binnenuit (installaties), zal door velen als oorzaak van stress worden ervaren.

3


Om diverse redenen worden veel kantoorgebouwen voorzien van airconditioning. Studies tonen echter aan dat in gebouwen met airco gezondheidsklachten (Sick Building Syndrome, tochtklachten, allergieën, …) méér voorkomen dan in natuurlijk geventileerde gebouwen. Volgens diverse studies verkiest 90% van de mensen een natuurlijk geventileerd gebouw boven een gebouw met airco.

4


Duurzaam bouwen betekent tevens duurzaam gebruik van gebouwen. Centraal in deze discussie staat het zoeken naar energievriendelijke concepten en technieken met behoud van het gebruikerscomfort. Hierbij hanteert ons gezond verstand principes zoals ‘voorkomen in plaats van genezen’ en vallen we terug op een aantal klassieke bouwconcepten en technieken: • oriëntatie en indeling van de ruimtes • beheersen van daglichttoetreding • afblokken van direct invallend zonlicht • bereikbare thermische massa • nightcooling • gebruik van gratis zonnewarmte in koude periodes en weren van de zon in warme periodes • duurzame materialen

5


Luchtkwaliteit & gezondheid Zeer goed geïsoleerde ruimtes en te weinig ventilatie zorgen voor “dode” lucht waarin huisstofmijt, schimmels, virussen, bacteriën en zelfs schadelijke chemische stoffen (CO2, CO, Radon, VOS) zich ophopen. Als we ademhalen, nemen onze longen microscopisch kleine deeltjes hiervan op. Via de bloedbaan zetten deze deeltjes zich af in vetweefsel, nieren, lever, klieren, ... Op die manier kan een slecht binnenklimaat leiden tot: • ademhalingsproblemen • droge keel • branderige of prikkelende ogen • hoofdpijn • allergie • concentratiestoornissen • zwaar hoofd • lusteloosheid • slaperigheid

6


Een slecht kantoorklimaat is voor overheid en bedrijfsleven een verborgen kostenpost van 5 miljard euro per jaar in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van SenterNovem, een agentschap van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. In een goed kantoor­klimaat verbetert de productiviteit gemiddeld met 10 tot 15% en daalt het ziekteverzuim. Volgens het onderzoek is een kwart van alle ziektemeldingen direct te wijten aan een pover kantoor­ klimaat. RENSON® werkt elke dag verder aan nog meer doordachte, efficiënte en duurzame comfort­oplossingen, telkens aangepast aan de situatie. Het zijn oplossingen waarin zowel de bouwindustrie – zij die het moeten doen – als de bewoners – zij die erin gaan wonen – de hand van de meester herkennen. Voor iets levensnoodzakelijks als gezonde lucht is alleen het beste goed genoeg. Want alleen van specialisten kan je het beste verwachten. RENSON® staat al een eeuw lang garant voor een levensbelangrijk woon- en werkcomfort.

7


Principe Healthy Building ® Concept

Comfortcriterium voor natuurlijk gekoelde gebouwen. Beperkt aantal (kantoor)uren waarbij de temperatuur hoger wordt dan 26° C en 28°C

Beperkte airco (15%)

RENSON®

Engelse kantoren

Met full-airco

Vlaamse kantoren

Energieverbruik (kWh/m2 jr)

Energieverbruik

Elektriciteitsverbruik

Brandstofverbruik

Vlaamse kantoren met full-airco Brusselse kantoren met full-airco Engelse kantoren met full-airco Vlaamse kantoren zonder full-airco IVEG kantoor WTCB kantoren PROBE RENSON kantoor SD-worx kantoor KfW bank building Engelse kantoren zonder full-airco

Elektriciteitsverbruik

8

• Hybride ventilatie • 45 m3/h/pers • Weinig compact

Eind-elektriciteitsverbruik in natuurlijk versus mechanisch gekoelde kantoren

Energieverbruik (kWh/m2 jr)

Het Healthy Building Concept® van RENSON® streeft naar een gezond, comfortabel en energiezuinig binnenklimaat in conformiteit met het Kyoto protocol, met als resultaat een stijging van de productiviteit, een daling van de energiefactuur en een daling van het ziekteverzuim van de mensen die in het gebouw leven en werken. Het Healthy Building Concept® is een totaalconcept dat bestaat uit een combinatie van volgende drie elementen: Basisventilatie, Zonwering en Nightcooling


Basisventilatie Basisventilatie zorgt voor een goede luchtkwaliteit in de leefruimtes (IAQ of Indoor Air Quality). Conform de normen wordt door middel van voldoende verse buitenlucht de verontreinigde binnenlucht uit het gebouw verdreven volgens het principe van toevoer, doorvoer en afvoer van lucht.

BUITENZonwering Een zongericht gebouw met grote glaspartijen op het zuiden biedt veel voordelen. Tijdens de herfst, winter en lente geniet je van de voordelen, zoals gratis warmte, van de binnenkomende zonnestralen. Maar in de zomer leidt het tot oververhitting en storende lichtreflecties. Structurele zonwering en doekzonwering (screens) gaan die oververhitting tegen. Ze houden de zonnestralen tegen voordat ze in contact komen met de glasoppervlaktes. Ongewenste warmte en storende lichtinval komen niet binnen. Er is dus geen kans op oververhitting en verblinding of onaangename reflecties in TV- of computerschermen. Toch verliest men het visuele contact met de omgeving niet. Het uitzicht naar buiten is belangrijk en wordt gerespecteerd.

Nightcooling Massa heeft de eigenschap warmte of koelte te accumuleren en deze geleidelijk weer af te geven. Door een grote, bereikbare bouwmassa te realiseren, kunnen pieken en dalen in het aanbod van de zon worden afgevlakt, zodat zonnewarmte effectiever kan worden benut of beheerst. Door tijdens de nacht de bouwmassa met grote natuurlijke luchtstromen af te koelen en overdag de zon te weren, kan gedurende een groot deel van de dag een relatief lage binnentemperatuur worden bereikt. De debieten die nodig zijn bij nightcooling liggen tien maal hoger dan de debieten nodig voor basisventilatie. Daarom spreekt men bij nightcooling ook over nachtelijke intensieve ventilatie.

9


Basisventilatie

Invisivent® EVO RENSON® breidt zijn alombekende Invisivent®-reeks uit met een nieuw type: de Invisivent ® EVO . De Invisivent ® EVO omvat een volledig gamma aan thermisch onderbroken, zelfregelende raamverluchtingen voor montage boven aluminium, houten en kunststof ramen waardoor een maximum aan lichtinval blijft behouden. Dankzij de montage bovenop het raam, achter slag, is de Invisivent ® EVO bijna onzichtbaar van buitenaf. Aan de Futuro

Classico

binnenzijde kan men kiezen tussen ofwel een strakke binnenklep (Invisivent ® EVO Futuro), ideaal voor moderne, minimalistische woningen ofwel een meer geprononceerde binnen­k lep met een zachte afgeronde vormgeving (Invisivent ® EVO Classico) voor landelijke cottage woningen.

Invisivent® EVO AK33 Om hinderlijk lawaai buitenshuis te houden kan men ook opteren om de akoestisch dempende versie van de Invisivent ® EVO te plaatsen, de Invisivent ® EVO AK33. Tevens is het mogelijk om een reeds geplaatste Invisivent ® EVO uit te rusten met een akoestische module (AKR33). Zo kunt u nadien nog beslissen waar u een akoestisch dempende module wenst.

10


AR75 De AR75 is een thermisch onderbroken zelfregelend multi-debiet rooster dat in verschillende situaties kan toegepast worden, terwijl de vormgeving behouden blijft. De AR75 wordt op glas of traverse geplaatst van houten, PVC of aluminium ramen.

11


Sonovent® + Sonovent® I De Sonovent® is een thermisch, onder­ broken, akoestisch, zelfregelend rooster voor plaatsing op glas of op traverse. De Sonovent® bestaat uit de types Small, ­Medium, Large en Xlarge, waarbij ieder model leverbaar is met 4 verschillende doorlaten (10, 15, 20 of 25 mm). In totaal geeft dit 16 varianten, zodat er voor ie­ dere geluidsbelaste situatie (tot 50 dB demping in open positie), een oplossing is. Voor intensieve ventilatie bestaat er een speciale uitvoering met een 36 mm luchtspleet, de Sonovent® I.

12


Screenvent® Mistral AK De door RENSON® ontwikkelde storm­ vaste ­Screenvent® Mistral AK biedt vier oplossingen in één: 1. zelfregelende ventilatie

 

2. windvaste zonwering 3. muggengaas (in gesloten positie) 4. akoestisch dempend (34 dB in open positie) De Screenvent® Mistral AK maakt het

   

onder meer mogelijk om te ventileren met de ramen dicht en is toch tochtvrij door een zelfregelende klep die de wind afremt. De Screenvent® Mistral AK is een upgrade van de bekende Screenvent®

waarin

de

Fixscreen®-

technologie geïntegreerd is. Het gebruik van akoestisch materiaal resulteert in een hoge demping

13


Zonwering Om de toetreding van zonnewarmte te reguleren is buitenzonwering nodig. Dat is overigens niet alleen nodig bij gebouwen met veel glas op het zuiden, maar vooral bij gebouwen met relatief veel glas op het oosten en het westen. Vooral in de zomer kan de laagstaande ochtend- en avondzon dan gemakkelijk tot oververhitting leiden. Structurele buitenzonwering, bvb. Sunclips®, Icarus® en Loggia® en windvaste doekzonwering bvb. Fixscreen® en Fixscreen® Mono AK weren tijdens de zomer preventief de zon om oververhitting tegen te gaan en blijven toch zorgen voor een optimale lichtinval. Naast functionaliteit geeft de RENSON® zonwering het gebouw een esthetische meerwaarde. Er is zo langzamerhand veel bekend over de invloed van zonnestraling op de kwaliteit van het binnenmilieu, zodat adviseurs door middel van simulaties precies kunnen voorspellen wat er dan met een gebouw gebeurt. Men weet dan ook onder welke omstandigheden er discomfort kan ontstaan, zodat men daar als architect vooraf rekening mee kan houden.

Dimensionering zonwering De zon is een belangrijke primaire energiebron van warmte en licht. Het ontwerp, de dimensionering en sturing van zonwering is soms vrij complex. De zonwering is ontworpen om tijdens de zomermaan­ den de zonnewarmte te weren, maar in de winter is die ­extra warmte welkom. Daarnaast moet ook het natuurlijke zonlicht optimaal beheerst worden. Er moet voldoende lichtinval zijn, maar onaangename reflecties of kans op verblinding moeten worden vermeden. Een goede rege­ ling is belangrijk.

Zonnestand De stand van de zon varieert van uur tot uur en van dag tot dag. Deze verschillende posities van de zon worden grafisch voorgesteld in een zonnediagram. De zonne­ baancurven zijn afhankelijk van de positie op de wereld­ bol, gekenmerkt door de breedtegraad en lengtegraad. De curven, gebaseerd op zonnetijd (hoogste stand van de zon om 12u), moeten echter nog gecorrigeerd worden naar de lokale tijdzone en/of zomer- en wintertijd. Met bovenstaande gegevens kunnen, rekening houdend met de oriëntatie van de gevel, de beschaduwingshoeken berekend worden voor het bepalen en dimensioneren van de zonwering. RENSON® heeft uitgebreide simulatiesoftware ter be­ schikking om de ideale oplossing voor uw project in struc­ turele zonwering uit te werken.

14


15


Structurele zonwering Sunclips®

Het Sunclips®-zonweringssysteem bestaat hoofdzakelijk uit lichte, geëxtrudeerde aluminium zonwerende lamellen die door­ lopend of in een kader gemonteerd kunnen worden. Op basis van deze lamellen kunnen verschillende types zonwe­ ringsstructuren gerealiseerd worden:  

• Horizontale zonwering Vooral boven ramen in zuid-gerichte gevels bieden horizontale luifels de ideale oplossing voor het beheer van de warmtetoe­ treding door zoninstraling, zonder het vrije doorzicht te belem­ meren. Tijdens de zomer, bij hoge stand van de zon, bieden ze een ideale bescherming. Tijdens de winter laten ze, door de lage stand van de zon, de aangename warmte in het gebouw bin­ nenstralen.

• Verticale zonwering Waar naast oververhitting tijdens de zomer, ook storende lichtinval gedurende gans het jaar moet vermeden worden, bieden verticale zonweringsschermen de oplossing. Op plaatsen waar doorzicht van ondergeschikt belang is, kan geopteerd worden voor een vaste uitvoering. De mate van doorzicht wordt bepaald door het toegepaste producttype.

16

onderliggend

bovenliggend


Icarus®

Het Icarus®-zonweringssysteem bestaat voornamelijk uit geëxtrudeerde alu­ minium lamellen met lensvormige of rechthoekige doorsnede, verkrijgbaar in breedtes van 60 (ter info: icarus® plano 60) tot 480 mm. Door hun vormgeving zijn deze lamellen bovendien extra stevig en worden bijgevolg toepassingen mogelijk waarbij grotere vrije overspanningen noodzakelijk zijn. Op basis van deze lamellen kunnen  ook verschillende types  zonweringsstructuren gerealiseerd worden. 

• Vaste uitvoeringen De zonweringslamellen van het type Icarus® kunnen toegepast worden in zo­ wel horizontale (luifels), verticale of hellende vaste uitvoering. Deze structu­ ren kunnen gerealiseerd worden op verschillende wijzen:  1. De lamellen kunnen geschroefd worden tussen individuele of gemeen­ schappelijke eindplaten, waarmee ze vervolgens aan de gebouwstruc­ tuur worden bevestigd.

2. De lamellen kunnen, met behulp van het gepatenteerde Quickfix®systeem ­geklipst worden op een draagstructuur, waardoor een continue, ononderbroken  lijn van lamellen op de gebouwgevel kan gerealiseerd worden.

• Toepassingen met kantelbare lamellen In vele situaties laat de combinatie van eisen op vlak van gewenste zonwering, lichtinval en doorzicht de keuze voor een vaste zonweringsstructuur niet toe. In deze ge­ vallen zijn meerdere beweegbare systemen mogelijk, zo­ als  een zonwering met kantelbare lamellen. Dergelijke zonwering is volledig afsluitbaar en laat dus toe om, bij lage stand van de zon, de vensters volledig af te scher­ men van de zon. Bij hogere zonnestand, of op bewolkte dagen, kan de zonwering geopend worden, waardoor opnieuw een goed doorzicht mogelijk wordt.

Vaste centeras (Inox) Borgring (kunststof PDM)

Stang overbrenging Lamel (alu extrusie)

Alu draagprofiel (vorm afhankelijk van bevestigingsmogelijkheden) Kopschot (alu gietstuk) Lager (kunststof PDM)

Alle bouten, schroeven en moeren in inox

17


Structurele zonwering

18


SCHUIFPANELEN

De RENSON®-schuifpanelen bestaan voornamelijk uit geëxtrudeerde aluminium profielen en zijn beschikbaar in een grote variatie van types.

Patio®-panelen De Sunclips® en Icarus® Patio®panelen zijn schuivende casset­ tes, waarbij de Sunclips ® of Icarus®

zonweringslamellen ge­

schroefd zijn tussen verticale kop­ schotplaten.

Loggia®-panelen De Loggia®-panelen zijn opge­ bouwd uit kaders, met invulling van aluminium lamellen.

Bij beide systemen kunnen meerdere types lamellen toegepast worden. In functie van de gewenste beschaduwing en het vereiste doorzicht kunnen de lamellen gepositioneerd worden onder verschillende hellingshoeken en met verschillende lamelstap. Naast dit ruime aanbod schuifpanelen op basis van vaste aluminium zonweringslamellen, zijn nu ook panelen met screen (Loggiascreen® 4FIX), met houten lamellen (Loggiawood®) of met kantelbare lamellen beschikbaar (LG.130/ICA.125M). Deze schuifpanelen zijn toepasbaar in verschillende systemen - enkelvoudig, symmetrisch of telescopisch schuivend - en kunnen uitgerust worden met manuele of gemotoriseerde bediening.

19


Verticale doekzonwering Doekzonwering of screens bieden in combinatie met verstandig geselecteerd glas een perfect compromis tussen warmte­ werende eigenschappen en optimale daglichttoetreding. Aan de hand van de fotometrische eigenschappen van het glas en het zonweringsdoek zoals reflectie, absorptie en transmissie wordt de gtot- waarde (dit is de zontoetredingsfactor, vroeger ZTA-waarde) bepaald, wat de efficiëntie weergeeft van de gekozen combinatie glas-zonwering. Andere doek­ eigenschappen zijn de openheidsfactor en UV-transmissie.

Fixscreen® De verticale doekzonwering Fixscreen® werd ontwikkeld door Renson® Sunprotection-Screens en is de eerste screen ter wereld, die werkelijk windvast is. Dankzij een ingenieus ritssysteem zit het doek in elke positie windvast en is het doek insectenwerend in gesloten positie. Het is een eenvoudig principe waarbij het zonwerende doek voorzien is van een spe­ ciale afboording met rits. Op die manier zit het geheel stevig gevat in de beide zijgeleiders.

Het intelligente ritssysteem van de Fixscreen® garandeert: • Windvaste screen De Fixscreen® voldoet aan de Europese norm EN13561 (conform Windweerstands­ klasse 3). Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. • Geen rimpelvorming Het ritsprincipe garandeert een strak en rimpelloos doek. • Controle over licht Fixscreen® houdt de zonnestralen tegen voordat ze in contact komen met de glasop­ pervlaktes. Er is geen kans op verblinding of onaangename reflecties. Toch verlies je het visuele contact met de omgeving niet. Het uitzicht naar buiten is belangrijk en wordt gerespecteerd. Afhankelijk van het gekozen type doek zijn verschillende waar­ den m.b.t. lichtdoorlatendheid mogelijk. • Controle over warmte en energie Speciaal ontworpen om de zon te weren en een optimaal binnenklimaat te ­realiseren. Structurele zonwering en screens gaan oververhitting tegen. De ongewenste warmte komt niet binnen. Hierdoor kan je aanzienlijk besparen op koeling en airconditioning. In de winter laat je gratis zonnewarmte binnen. Afhankelijk van het gekozen type doek zijn verschillende waarden m.b.t. warmtewering mogelijk. • Insectenwerend Intensieve ventilatie is mogelijk zonder dat insecten kans krijgen om uw woning bin­ nen te dringen. Er is geen opening tussen zijgeleider en screen. Een onderlat voorzien van een verduisteringsstrip zorgt voor een perfecte aansluiting met de dorpel. • Geruisloze werking Wij garanderen een onderlat zonder rammelende geluiden. • Eenvoudige bediening Manuele of elektrische bediening. • Eenvoudig onderhoud Fixscreen® vraagt weinig onderhoud. • Eenvoudige montage Montage voor het raam of op de muur (opbouw). Eveneens mogelijk op het raam met kast of zonder kast met inbouwbeugels.

22

• Grote afmetingen tot 22 m2 Fixscreen® 150 kan unieke afmetingen aan van 6 m breed of 6 m hoog (tot 22 m2). • Koppelbaarheid De Fixscreen® 85 en Fixscreen® 100 zijn beiden koppelbaar, dit heeft als voordeel een eenvoudige en snelle montage op de werf.

20


Bij de ontwikkeling van de ­F ixscreen ® werden de gebruiksvriendelijkheid en eenvoudige plaatsing voor­o pgesteld. De kast is zelf­d ragend en wordt op de ­z ijgeleiders geplaatst. Er zijn 4 montagemogelijkheden: m o n ta g e s i t u at i e 1 Vo o r b o u w, vo o r h e t r a a m b u i t e n

afgewerkte hoogte

m o n ta g e s i t u at i e 4 O p b o u w, o m g e ke e r d e k a s t b ove n o p h e t r a a m (s t a n d a a r d z o n d e r vo o r k a p)

afgewerkte hoogte

m o n ta g e s i t u at i e 5 I n b o u w, m e t b e u g e l s ( z o n d e r k a s t )

m o n ta g e s i t u at i e 6 Vo o r b o u w, vo o r h e t r a a m b i n n e n

H afgewerkte hoogte afgewerkte hoogte

21


Verticale doekzonwering

Het intelligente ritssysteem wordt ook gebruikt bij onze nieuwe ontwikkeling:

Fixscreen® Mono AK Naast alle voordelen van de Fixscreen® biedt de Fixscreen® Mono AK een extra maximaal thermisch en akoestisch comfort en minimaal energieverlies door de lage Urs- waarde van de kast. Bij montage wordt de Fixscreen®

Mono AK als monoblok op het raam

gemonteerd. Dit helpt mee aan het realiseren van een gezond binnenklimaat met meerwaarde op visueel, thermisch en akoestisch comfort. Een perfecte integratie met de binnenruimte is mogelijk door het aluminium afwerkingsprofiel te lakken in hetzelfde kleurenpallet als uw raamconstructie of door de Fixscreen® Mono AK door uw schrijnwerker mee te laten afwerken. Dit product is beschikbaar in 4 versies: small, medium+, large+ en X-large+ afhankelijk van het gewenste akoestisch of thermisch comfort en de dikte van het raam. Deze opbouwkast past op elk raamtype en raamsoort: aluminium, hout of PVC en is zowel in particuliere woningbouw als projectbouw (hospitalen, rusthuizen, kantoren,...) toepasbaar.

technology

22


23

f i x s c r e e n 速 m o n o a k x- l a r g e +

fixscreen速 mono ak l arge+

fixscreen速 mono ak medium+

fixscreen 速 mono ak small


Horizontale doekzonwering

Topfix® Topfix® is een horizontale zonwering voorzien van een revolutio­ naire spantechniek, een combinatie van onze gerenommeerde Fixscreen®-technologie met een Dyneema-spansysteem. Hierdoor wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. De compacte kastafmetingen maken een perfecte integratie binnen uw architectuur mogelijk. Deze horizontale zonwering weert de warmte bij alle horizontaal of schuinliggende beglazing bvb. lichtstraten, skylights en kleine ­veranda’s. Volledige verduistering is eveneens realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassingen in combinatie met een verduisterend doek.


Topfix® Max RENSON® Sunprotection-Screens introduceert de Topfix® Max: de eerste horizontale zonwering, voorzien van Fixscreen®-technologie die extreem grote oppervlaktes aan­ kan. Samen met de geïntegreerde spantechniek wordt een onovertroffen doekspanning gerealiseerd. Klapperende en stukgescheurde doeken behoren tot het verleden. Deze horizontale zonwering weert de warmte bij grote lichtstraten, skylights en veranda’s. In combinatie met een verduisterend doek is een volledige verduistering realiseerbaar bij binnen- en buitentoepassin­ gen – en dit tot 25 m²!


Nightcooling

Om veilig, intensief en natuurlijk te ventileren heeft RENSON® een uitgebreid gamma roosters voor toevoer, doorvoer en afvoer van lucht. De roosters die bij intensieve ventilatie gebruikt worden, hebben als basiskenmerk dat zij een groot luchtdebiet kunnen realiseren. Om insecten te weren is in ieder rooster een strak ge­ spannen inox-gaas gemonteerd op enige afstand van de lamellen. Hierdoor kunnen de openingen tussen de lamellen maximaal benut worden en is er een maximale toevoer van lucht. Daarnaast zijn de RENSON®-roosters regenwerend en inbraak­vertragend en bovendien ­onderhoudsarm. Het Night­cooling-principe wordt toe­ gepast in zowel privé woningen, utiliteitsbouw (kanto­ ren, hospitalen, scholen,...) alsook voor industriebouw (bv. integreren in sectionaalpoorten). 432

26


TOEVOER Opbouwrooster type 432 Dit type rooster wordt aan de buitenzijde op het raam geplaatst. Het is vooral geschikt als veilig alternatief voor een vliegenraam. Deze roosters kunnen tijdelijk (b.v. enkel tijdens de zomer) of permanent bevestigd worden. Achter dit rooster zit een raam dat ‘s nachts opengedraaid, opengekipt of 414

414 ( va )

opengeschoven

kan

worden.

De

ramen kunnen ook automatisch (centraal of individueel) gestuurd worden. De fysische vrije doorlaat is 43%. Een kortere lamel type 8S is beschikbaar als optie om een betere doorkijk of lichtinval te realiseren.

Raamrooster type 414 (va) Dit type permanent rooster vervangt het glas in een raam. De doorlaat van het rooster is vast (standaarduitvoering) of regelbaar met schuivercombinatie (VA) of met een geïntegreerd aluminium deurtje. Het rooster wordt geplaatst zoals dubbelglas. De fysische vrije doorlaat is 43%.

424

424 ( va )

Raamrooster type 424 (va) Dit type is vergelijkbaar met type 414 en vervangt ook het glas in een raam. Het grote verschil is dat het rooster een grotere lamel heeft waardoor de fysische vrije doorlaat verhoogt van 43% naar 49%.

Raamrooster type 428 (va) Dit type is vergelijkbaar met type 414 en vervangt ook het glas in een raam. Hier wordt met een V-lamel gewerkt voor een inkijkvrije en insteekvrije constructie. De fysische vrije doorlaat is 43 %. Naast deze basisuitvoeringen biedt RENSON® u speciale oplossingen zoals schuifpanelen, kleproosterluiken en accordeonroosterluiken als combinatie tussen 428

428 ( va )

intensieve ventilatie en zonwering.

27


Nightcooling

28


DOORVOER Bij intensieve natuurlijke ventilatie moet de lucht ook doorgevoerd worden. Indien het onmogelijk is om de deuren ’s nachts open te zetten kunnen deurroosters van RENSONŽ gebruikt worden.

AFVOER De afvoer van lucht bij schoorsteenventilatie kan met een lamellenwandsysteem of dakkap op een veilige en esthetische manier gebeuren. Bij dwarsventilatie of enkelzijdige ventilatie kan afvoer gebeuren door gelijkaardige roosters zoals gebruikt bij de toevoer.

29


Project 1: Renson ® Headquarters Algemeen

Als specialist in natuurlijke ventilatie en zonwering heeft RENSON® zijn landschapskantoor volgens het Healthy Building Concept® gebouwd. Om dit concept toe te passen, zijn de meest innovatieve ventilatieconcepten gebruikt in combinatie met de buitenzonwering Icarus® en Fixscreen®. Het gebouw kreeg in 2003 een nominatie op de Belgian Building Award en werd bekroond met de Aluminium Milieu Award, in 2009 werd het gebouw wederom bekroond met de Green Good Design Award.

RENSON ’s morgens

30

overdag

’s avonds


Principe Basisventilatie Basisventilatie wordt permanent gegarandeerd door de toevoer van verse lucht via kleproosters. Daartoe werden enerzijds de akoestische Invisivent® AK39, die zich boven de toevoerramen voor nachtelijke ventilatie bevindt, en anderzijds de THM90 voorzien. De afvoer van de lucht gebeurt via schouwen op het dak.

Buitenzonwering Door middel van de duurzame en instelbare buitenzon­ wering met Icarus® lamellen (kantelbaar) op de ZW-ge­ vel en de ­Fixscreen® op de ZO-gevel wordt vermeden dat het gebouw te veel zonnewarmte binnenlaat.

Nightcooling Nightcooling wordt toegepast om tijdens de warme maanden zowel de binnenlucht als de thermische mas­ sa (beton) van het gebouw intensief te koelen. Overdag wordt de afgekoelde thermische massa gebruikt om de binnenlucht af te koelen en de stralingswarmte van het plafond te beperken. Rondom het gebouw zijn onderaan de glasgevel horizontale lamellen (RENSON® Linius® type L.066) voorzien. Achter de lamellen bevindt zich eerst een muggengaas en daarachter ramen die, gestuurd door een building management systeem, open of dicht gaan (afhankelijk van temperatuur, wind, enz,…). De war­ me lucht verlaat op basis van het schoorsteeneffect het gebouw via 15 afvoerschouwen, die afgewerkt zijn met RENSON® dakkappen. Ook deze afvoerschouwen zijn voorzien van automatisch open- en dichtgaande ramen. Het geheel van nightcooling, zonwering en basisventilatie zorgt voor een comfortabel, energiezuinig en gezond gebouw … The Healthy Building.

31


Project 2: Bâtiment Eole Een toonbeeld van aandacht voor milieukwaliteit aan de rand van de luchthaven van Charleroi (BrusselZuid) – zo stelde het agentschap IGRETEC, de eigenaar en architect, zich het gebouw voor. Het resultaat voldoet zonder twijfel aan de verwachtingen. Het gebouw wordt beschermd tegen oververhitting dankzij ondermeer RENSON® zonwering met Sunclips® lamel en geniet van een natuurlijke nightcooling dankzij intensieve ventilatie door de gemotoriseerde klep. Een akoestisch rooster was nodig door de nabijheid van de luchthaven en werd ook geïnstalleerd in een manuele versie in de verschillende kantoren om voor een hygiënische ventilatie te zorgen overdag en een gezond binnenklimaat tot stand te brengen waarbij comfort en kwaliteit werden gegarandeerd.

32


Basisventilatie Sonovent速

Buitenzonwering

Zonneluifel met Sunclips速

33


Project 3: Centre Hospitalier de Mouscron Het Centre Hospitalier in Moeskroen is een ziekenhuis met meer 1000 medewerkers, waar jaarlijks ca. 10.000 patiënten opgenomen worden. Er vinden ongeveer 10.000 dagbehandelingen plaats en er gaan nog eens meer dan 100.000 polikliniekbezoeken door. Bij het ontwerp van het nieuwe hoofdgebouw stonden voor de directie en het architectenbureau Van Oost het comfort en well-being van patiënt, bezoeker en medewerker centraal. In het Centre Hospitalier zorgen ventilatieroosters type RENSON® THM90 voor een goede luchtkwaliteit in de kamers, tochtvrij. Door de toevoer van voldoende verse buitenlucht wordt de verontreinigde binnenlucht immers uit het gebouw verdreven volgens het principe van toevoer, doorvoer en afvoer van lucht. Bovendien werden ook opbouwroosters van het type RENSON® 431 in de gevel geïntegreerd. Tijdens de nacht worden de ramen achter die roosters gewoon geopend, zodat grote hoeveelheden lucht het gebouw en de thermische massa (beton) kunnen afkoelen. Deze nightcooling zorgt ervoor, dat de temperatuur tijdens de zomermaanden optimaal gehouden wordt zonder gebruik van energieverslindende airco’s. Bij het ontwerp van het gebouw werd rekening gehouden met lichtinval en contact met de omgeving. Grote glaspartijen zorgen voor veel licht in het gebouw, maar kunnen ook leiden tot oververhitting en storende reflecties. Een buitenzonwering houdt die zonnestralen tegen, vooraleer ze met het glas in contact komen en vermijdt zo oververhitting van de binnenruimtes. Toch blijft het contact met de omgeving behouden. De directie van het Centre Hospitalier koos voor aluminium lamellen met een lensvormige doorsnede type RENSON® Icarus Aero 200 Quickfix. Naast het functionele aspect geven deze lamellen het gebouw ook een esthetische meerwaarde.

34


Basisventilatie

Buitenzonwering

THM90

Nightcooling Rooster 431

Icarus速 Aero 200 Quickfix

35


Project 4: Serre Amazonienne van de dierentuin van Lunaret De Serre Amazonienne van de dierentuin van Lunaret in Frankrijk is 2.600 m² groot. De serre herbergt 7 verschillende klimaatzones en 5 biotopen. Verschillende vereisten maakten van dit project een heuse uitdaging: een stabiele temperatuur handhaven (tussen 22 en 26 °C) en een constante vochtigheid, onontbeerlijk voor het overleven van de exotische planten en dieren, ondanks de soms extreme omstandigheden buiten (hittegolven, heel veel licht, koude en krachtige wind in de winter, enz.). Elk product werd met zorg gekozen, zonder het esthetische aspect uit het oog te verliezen. De architect Gilles Chrétien koos voor een zonwering met lamel Icarus® Aero 200 van RENSON® om het serre-effect te controleren. Aan de zuidkant bevindt zich een vaste zonwering, in tegenstelling tot de westkant waar een beweegbare zonwering werd aangebracht om rekening te kunnen houden met de invalshoek van de zonnestralen naargelang het seizoen. De ventilatieroosters 425 van RENSON®, die op regelmatige afstanden werden aangebracht in het lage gedeelte, zorgen voor een natuurlijke luchttoevoer en maken het mogelijk om grote luchtvolumes te beheren.

IC Aero 100

IC Aero 125

IC Aero 150

Basisventilatie Roosters 425

36

IC Aero 200

IC Aero 250

IC Aero 300

IC Aero 360

Buitenzonwering Icarus® Aero 200

IC Aero 400

IC Aero 480

IC Plano 60 IC Plano 150 IC Plano 200


37


Project 5: Tour Elithis Tour Elithis: positieve energie in Dijon – 5000 m² kantoren met positieve energie Tour Elithis, in Dijon, heeft als doel om één van de meest ecologische gebouwen van Frankrijk te worden. Dit gebouw “met positieve energie”, met andere woorden dat meer energie produceert dan verbruikt, huisvest de hoofdzetel van Elithis, een ingenieursbureau. Dit project, ontworpen door de architect Jean-Marie Charpentier, laat toe om de productie van broeikasgassen met een factor 4 te verminderen. En om deze doelstelling te laten slagen, werden verschillende criteria gehanteerd bij het bouwen: de gebruikte materialen zijn “intelligent en respecteren het milieu”. Zo is de structuur van het gebouw voorzien van pilaren en balken, bestaande uit een mix van hout en staal, om de hoeveelheid beton te beperken. Maar dit is niet alles: ook isolerende pannen op basis van houtvezels, een plaatstaal in aluminium aan de buitenkant en een dubbele beglazing gevuld met argon werden gebruikt in dit project. Het dak werd voorzien van fotovoltaïsche dakpannen. Bijdrage van RENSON®: 288 verluchtingen AK80 – natuurlijke ventilatie met gestuurde klep garanderen een goede ventilatie (nightcooling) Het doel is om comfort te creëren, ook in de zomer, door het gebruik van besparing van energie die wordt gegenereerd uit natuurlijke ventilatie. De verluchtingen garanderen een geluidsdemping zodat de verluchtingen (eventueel) overdag kunnen geopend worden.

38

Basisventilatie AK80

Nightcooling


39


Project 6: Green Office ® Een positieve-energie-gebouw is er een die meer energie produceert dan het verbruikt, door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen. Green Office® is een model van matiging van het energieverbruik, dit zowel economisch als ecologisch. Buiten de kwestie van het stroomverbruik, hebben andere aspecten van duurzame ontwikkeling rekening gehouden bij het ontwerp van het gebouw: • site schoon: de site impact op het milieu is geminimaliseerd (geluidshinder, afvalbeheer, enz.); • keuze van ecologische materialen: bijvoorbeeld terrassen worden versierd met hout dat niet is behandeld met giftige producten of stoffen; • einde levenscyclus van het gebouw: de gebruikte materialen in de bouw zullen worden gerecycleerd (glas en aluminium voor de gevels en afwerkingen, etc.). Gebruik van hernieuwbare energiebronnen op de Green Office® ​​Meudon site, en het gebruik van natuurlijke ventilatie, zal het milieu te besparen door het voorkomen van het vrijkomen van meer dan 400 ton kooldioxide per jaar. Natuurlijke ventilatie vervangt airconditioning. Het wordt bereikt door de automatische motor-gecontroleerde ramen van de gevels: afhankelijk van de binnen- en buitentemperatuur, ze openen of te sluiten aan de eisen voldoen. De handmatig geopende vensters kunnen bewoners hun persoonlijk comfort niveau aan te passen.

40


DAG

NACHT

zomer

tussenseizoen

Nachttemperaturen zijn koeler, in de zomer zijn de ramen geopend voor koele lucht te laten circuleren door het gebouw tijdens de nacht en betonnen vloerplaten afkoelen. Wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, worden de ramen weer gesloten. Het gebouw is hermetisch afgesloten, wanneer het moet worden beschermd tegen warme of koude buitenomstandigheden. Tijdens de dag, wanneer de zon schijnt, kan de motor-gecontroleerde externe zonwering van RENSON速 (Loggia速 en Miniscreen速) voorkomen dat de warmte doordringt door de ramen.

41


Andere toepassingen van HBC 1. San Francisco Federal Building Als voorbeeld van duurzame designprincipes, maximaliseert het San Francisco Federal Building door zijn vorm en oriëntatie de natuurlijke luchtstroom voor koeling en ventilatie, en wordt het natuurlijk licht zoveel mogelijk aangewend om de kantoren te verlichten. Klimaatcontrole Het nieuwe San Francisco Federal Building maakt gebruik van het gematigde lokale klimaat om een comfortabel binnenklimaat te garanderen met een lager energieverbruik. Een gecomputeriseerd systeem, het “Building Automation System” (BAS), controleert en monitort de volledige mechanische uitrusting, inclusief de verlichting. Op de natuurlijk geventileerde verdiepingen opent en sluit het computersysteem ramen, ventilatieroosters en screens afhankelijk van de binnentemperatuur en de weersomstandigheden buiten. Gedurende de nacht, opent het BAS de ramen om de warmte af te voeren en de zware betonstructuur te koelen. Gedurende de dag zal de gekoelde thermische massa dan de geproduceerde warmte absorberen. Deze eigenschappen, gecombineerd met een aantal andere energiebesparende maatregelen zorgen voor een significant lager energieverbruik in vergelijking met conventionele commerciële gebouwen in de Verenigde Staten. Locatie: 90 7th Street, San Francisco, California, United States of America 94103 Bouwheer: United States General Services Administration Region 9 Grondoppervlakte: 0.8 hectare Grootte: 56205 m² Werknemers: 1500 Design: 2000 - 2003 Constructie: 2003 – 2007 Architecten bureau: Morphosis Awards: 2008 AIA San Francisco Design Award / 2008 GSA Design Honor Award for Architecture 2008 GSA Design Awards Citation in Sustainability 2007 Zumtobel Group Award for Sustainability and Humanity / 2007 Los Angeles AIA Honor Award Photographer : Roland Halbe

Ventilatie (verwarming/airco) Elektrische apparatuur Verlichting Warm water 42

FLOORS 6-18

SF FEDERAL TOWER

36,9

27,5***

Totale besparing = 6.9 Million kWhr/jaar

kBtu/SF/yr*

kBtu/SF/yr

TITLE 24 BUILDING

kBtu/SF/yr**

square footage excludes annex building, server rooms & the elevator machine room ** source: CA Commercial End Use Survey, Itron, Inc prepared for the California Energy Commission, March 2006, report CEC-400-2006-005, “Large office building” catergory *** assuming optimal use of natural lighting and HVAC (lights on 30% of time in the open office spaces; 80% of time in enclosed office and conference spaces; 100% of time in lovvies)

AVERAGE CA BUILDING

*

kBtu/SF/yr*

55,8

SF FEDERAL TOWER

82,4


43


2. Bürohaus Deichtor Dit 10 verdiepingen tellende gebouw Deichtor bevindt zich tussen het business district, de “Speicherstadt” en het futuristische “Hafencity”, Het Deichtor kantoorgebouw is een natuurlijk geventileerd gebouw met een minimum investering en werkingskosten voor verwarming, ventilatie en verlichting. Vier grote wintertuinen en twee vierverdiepingenhoge lobbies creëren, samen met de klimaatgevel, een comfortabel binnenklimaat voor de mensen die er werken. Simulaties gaven aan dat het gekozen thermische concept aanvaardbare zomertemperaturen kon garanderen zonder mechanische ventilatie of koeling. Het volume van de atria en hallen, zowel als de inwendige zware betonstructuur waren hierbij sleutelelementen. Tengevolge van atmosferische druk en temperatuursverschillen binnen, zorgt een thermisch effect er voor dat lucht constant doorheen de atria beweegt. Hierdoor worden voldoende luchtwisselingen gerealiseerd voor de kantoorruimtes. Het schoorsteeneffect brengt frissere lucht vanuit de koelere noordzijde doorheen het gebouw en voert het af via het dak. Gedeeltelijk opengaande schuiframen laten nachtkoeling toe door koele lucht doorheen de kantoren te trekken. De naakte betonstructuur, plafonds, vloerplaten en kolommen in de kantoren leveren de nodige thermische massa nodig om aangename temperaturen overdag te kunnen realiseren. Hierdoor liggen de verwarmings- en ventilatiekosten van het Deichtor kantoorgebouw veel lager dan een traditioneel gebouw.

Locatie: Oberbaumbrücke 1, 20457 Hamburg, Duitsland Bouwheer: Becken Investitionen + Vermögensverwaltung, Architekt: BRT Architekten, Grootte: ca. 24.000m² Constructie: 8/2000-5/2002 Awards: 2000, 2e Prijs Photographer : Joerg Hempel

44


45


CSI

- Customised Solutions through Innovations

Het RENSON® projectteam ontwikkelt projectgerichte, creatieve oplossingen. In samenwerking met de architect, ingenieurs en de bouwheer worden RENSON® producten aangepast om te voldoen aan de behoeften van een specifiek project. RENSON® werkt hierbij steeds met prototypes (tafelmodellen, werfmodellen, foto’s) en gaat pas na goedkeuring over tot productie. Bij de eerste plaatsing en montage zorgt RENSON® voor de nodige begeleiding.

Westkaai Kattendijkdok Project : Kattendijkdok • Residential Product : Fixscreen ® Application : Sunprotection Architect : Diener & Diener Architekten/ ELD Partner Ship Place : Antwerpen, BE Photographer : Dirk Busschaert De wens van de architect was discrete, makkelijk uitneembare, windvaste Fixscreens toe te passen in deze twee prestigieuze torens. Er werd samengewerkt met de gevelbouwer en de architect om met alle partijen en wensen rekening te houden. Dit resulteerde in een discrete inbouw van de doekrol en de zijgeleiding, zelfs van grote doekafmetingen.

46


HirschmannPlug

HirschmannPlug

47


renson ®  : uw partner in natuurlijke ventil atie en zonwering

RENSON ® kent een rijke traditie in innovaties en bouwt sinds 1909 aan een jarenlange ervaring. Nu profileert RENSON ® zich als onbetwiste marktleider in natuurlijke ventilatie en zonwering. Sinds 2002 werken wij vanuit een opmerkelijk gebouw in Waregem langs de autosnelweg E17 Kortrijk-Gent. Het complex is een toepassing van ons Healthy Building Concept ® en staat model voor onze technologische professionaliteit en kunnen. Het gebouw kreeg in 2003 een nominatie op de Belgian Building Award en werd bekroond met de “aluminium milieu award”, in 2009 werd het gebouw wederom bekroond met de “Green Good Design Award”. RENSON ® ’s hoogste prioriteit is het creëren van een gezond binnenklimaat. En dit is meer dan louter een trend. Wij ontwikkelen en commercialiseren producten die bijdragen tot een laag energieverbruik. RENSON ® combineert gezondheid, comfort en energiebesparing met architectuur. En zo vormt RENSON ® een belangrijke schakel in de toepassing van het klimaatverdrag van Kyoto.

r e n s o n ® h e e f t h e t a l l e m a a l i n h u i s  : • Onze multidisciplinaire R&D afdeling werkt samen met toonaangevende Europese onderzoeksinstellingen. Het resultaat is heel wat innoverende concepten en producten. • Binnen een oppervlakte van 75.000 m² huizen onze automatische poederlak-installatie, anodisatie-eenheid, PVC- spuitgieterij, matrijzenbouw, montageafdeling en magazijn. Dankzij deze verticale integratie levert RENSON ® kwalitatief hoogstaande producten af. • Onze verkoop- en marketingafdeling heeft haar hoofdzetel in België. Daarnaast zijn er vestigingen in Frankrijk en GrootBrittannië en zijn wij ook actief over de Europese grenzen heen. Meer dan 65 buitendienstmensen ondersteunen en adviseren u ter plaatse. Zo bekomen we een sterkere support en nauwere opvolging.

’09

www.renson.eu

wikkel architectenboek 2010.indd 1

’10 © Renson ® Headquarters, Waregem, 2011 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna­ men of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 19/10/10 11:14

RENSON ® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON ® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu Coördinaten architecten van referenties uit dit boekje beschikbaar op aanvraag.

RENSON ® Headquar ters • IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • 8790 Waregem • Belgium Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51• info@renson.be • w w w.renson.eu

VENTILATION SUNPROTECTION

© L1000301 05/11 België/Nederland

’08

RENSON

’07

RENSON 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011

• De diversiteit en competentie van het RENSON ® projectteam zijn onze waarborg voor de juiste oplossing voor uw bouwproject. Het uitbouwen van een constructieve lange-termijnrelatie met alle bouwspecialisten staat bij ons voorop. We zoeken telkens naar kostëfficiente oplossingen op maat voor uw project in ventilatie en zonwering met onbeperkte creativiteit.

Healthy Building Concept // Nederlands  

Het Healthy Building Concept® is een totaalconcept dat bestaat uit een combinatie van volgende drie elementen: Basisventilatie, Zonwering en...

Advertisement