Page 1

ETK İ N EĞİ T İ C İ ÖZELL İ KLER İ


GÜLERYÜZLÜDÜR

Eğitici, özel yaşamı ile ilgili sorunlarını eğitim sırasında grup üyelerine yansıtmaya, duygu ve düşüncelerini kontrol etmeye özen göstermelidir. •

SICAK VE CANA YAKINDIR

Eğitici, grup üyelerine karşı sevecen ve anlayışlı olmalıdır. •

YÖNLENDİRİCİ DEĞİL ETKİNDİR

Grup üyelerine öğrenecekleri konuları kendi başlarına keşfetmeleri için izin ve fırsat vermelidir. Bildiklerini anlatmalı ancak sorunlara çözüm önerisi vermemeli, yardımcı kaynaklar önermelidir. •

ÖĞRENMEYE AÇIKTIR;

Eğitici, bilgisinden emin olmadığı durumlarda bilgi vermemeli, kaynak önermelidir. Yeterli bilgisi olmadığını söylemekten çekinmemelidir. •

İŞİNİ YAPARKEN ÇOŞKULUDUR

Grup üyelerine karşı coşkulu ve dinamiktir, coşkusunu gösterir, çünkü coşkusunun grup üyelerine de yansıyacağını bilir. •

İLETİŞİM BECERİLERİNİ İYİ KULLANIR

Etkin bir eğitici çift yönlü iletişim kullanmalıdır. ‘Anlatan-dinleyen’ şeklindeki tek yönlü iletişimin eğitimde yetersiz kaldığını bilmeli, grup üyelerinin tepkilerine ve eleştirilerine açık olmalı, onları dinlemeli, kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederken samimi olmalıdır. •

SABIRLI VE HOŞGÖRÜLÜDÜR

Eğitici, grup üyelerini etkin dinlemeli ve geri bildirimler ile onları desteklemelidir. Grup üyeleri belli bir etkinliğe katılmak istemediğinde etkinliğe katılması için zorlamamalı, onu anlamaya çalışarak hoşgörülü olmalıdır.


FARKINDALIK DÜZEYİ YÜKSEKTİR

Eğitici, kendi kişisel nitelik ve becerilerinin farkında olmalı, kişisel nitelik ve becerilerini geliştirmek için bilinçli, aktif ve üretken olma yönünde çaba sarf etmelidir. •

ESNEK VE YARATICIDIR

Eğiticinin belli bir plan ve programı vardır. Eğiticinin programı çok yönlü olmalıdır. Grup üyelerinin programa uyum düzeylerine bağlı olarak gerektiğinde alternatif uygulamalar üretebilmelidir. •

PAYLAŞIMCIDIR

Eğitici, belli zamanlarda ya da ihtiyaç dahilinde diğer eğiticiler ile bir araya gelerek gözlem ve tecrübelerini paylaşmalıdır. Eğitici, grup üyelerinin paylaşımlarına motivasyonlarını arttırıcı yönde geri bildirimler vererek sınıf içerisinde de paylaşımcı rolünü göstermelidir. •

DÜRÜSTTÜR

Eğitici, grup üyelerine verdiği sözleri yerine getirmelidir. Eğitim sürecinde kendisinin yaptığı hataların ya da yanlışlıkların farkına vardığında, bu durumu grup üyeleri ile açık ve net bir biçimde paylaşmalıdır. •

FARKLILIĞA SAYGILIDIR

Eğitici, kendi değerlerinin bilincinde olmalıdır ancak ‘öteki’nin düşünce ve duygularına saygı göstermeli ve değişime açık olmalıdır. •

ÖZGÜVENE SAHIPTIR ̇ ̇

Eğitici, kendine güvenmeli, beden dilini doğru kullanmalıdır. Bu şekilde grup üyeleri süreç içerisinde kendilerini güvende hissedebilirler.


MODEL OLUR

Eğitici, yaşam biçimi, davranış tarzı, kişisel nitelikleri ile grup üyelerine örnek olmalı; böylece grup üyeleri eğitici model alarak gelişimlerine katkı sağlayabilirler.

PEKİŞTİRİCİDİR

Eğitici, işlenen konular ve öğrenilen beceriler ile ilgili olarak gerekli ölçüde hatırlatmalar yaparak konular arası geçişleri kolaylaştırmalıdır. Bununla birlikte, işlenen konuların eğitim programının temel amacı ile bağlantısını kurarak grup üyesinin bilgisini pekiştirmelidir.

Etkin Eğitici Özellikleri  

Genç Hayat Vakfı'nın yürüttüğü Renk Çemberi Projesi Eğitici Kitabı