Page 1

Terug naar de oorsprong... Maaike van Amersfoort Tineke Borger Reni Bouwhuis Marco Schutte

Analyse boek

BTAS.02

S1012403 S1012918 S1011414 S1010491


Inhoud Introductie aanleiding probleemstelling uitdaging doel Visie met schetsen voor mogelijk plan Ommen analyse algemeen geschiedenis Ommen geschiedenis Vechtbrug & N34 geschiedenis van gebouwen rondom de Vecht Kaarten macro meso micro doorsnede Ruimtes grenzend aan de Vecht SWOT analyse

Precedenten analyse Hardenberg - ligging - geschiedenis - bebouwing aan de Vecht - ruimte inrichting rond de Vecht Barcelona - ligging - inrichting - toelichting VenetiĂŤ - ligging - inrichting - toelichting Dubai - ligging - inrichting - toelichting


Aanleiding Voor het vak KBS architectuur en stedenbouw hadden wij de keuze om een gebied te kiezen wat niet optimaal ingericht is. Dit gebied mochten we zelf kiezen. Al snel kwamen wij op Ommen. Twee mensen uit onze project groep wonen hier in de buurt en ook de andere twee kennen het. Alle vier hadden we al vaak van het probleem in Ommen gehoord: de drukke N weg. Daarom leek ons dit een ideaal gebied om mee aan de gang te gaan.

Uitdaging Wij als projectgroep zagen hier dus een mooie uitdaging, om met een minder drukke weg een plan te maken waarin de Vecht weer optimaal benut kan worden. Er zou dus aan gewoond en gerecreĂŤerd kunnen worden en het is een mooie puzzel om voor alle partijen een zo goed mogelijk gebied in te richten.

Probleemstelling Als je door ommen rijd is het probleem onmiddellijk duidelijk. Er loopt een drukke N weg vlak langs het centrum van Ommen. Deze weg ligt tussen het centrum en de rivier de Vecht. Al het verkeer vanaf Hardenberg naar Zwolle moet hier langs. Dit zorgt ervoor dat de weg zeer druk is en geen gezellige sfeer geeft op het aanliggende plein. Ook zorgt dit voor veel geluidsoverlast, als je langs de weg loopt kun je elkaar nauwelijks verstaan. We waren geĂŻnteresseerd in het gebied en hebben verder onderzoek naar het gebied gedaan. Daaruit bleek dat de weg niet het enige probleem was. Zoals eerder gezegd ligt de weg tussen het centrum en de vecht in. Deze weg zorgt er dus voor dat het centrum en de Vecht van elkaar gescheiden zijn. Dit is jammer omdat Ommen aan de rivier de Vecht is ontstaan en nu eigenlijk niets meer met de Vecht doet. Dit is dubbel merkwaardig aangezien Ommen aan beide kanten van de Vecht bebouwd is en dat er aan beide kanten weinig mee gedaan wordt. Er is een plan gaande waarin de drukke N weg wordt omgelegd. Deze zal het verkeerstraject Hardenberg-Zwolle om Ommen heen leiden.

Ommen analyse - Introductie -

Doel Ons doel is dus om aan het eind een duidelijk, haalbaar en uniek plan te hebben, waarbij de Vecht optimaal benut wordt en waarmee iedereen tevreden kan zijn.


Visie Onze visie voor Ommen is met name gericht op het benutten van de Vecht. We willen een verbinding tussen het centrum en de Vecht. Aan de Vecht moet gerecreĂŤerd kunnen worden door inwoners en toeristen. Ook moet er langs de Vecht ruimte komen voor woningen en horeca. De twee kanten van Ommen moeten weer bij elkaar worden betrokken.

Ommen analyse - visie -


Algemeen Ommen is een kleine stad aan de Overijsselse Vecht, gelegen in de streek Salland, in de provincie Overijssel. De stad Ommen heeft sinds 1248 stadsrechten en wordt al rond het jaar 1100 genoemd als doorwaadbare plaats langs de rivier de Vecht. De gemeente telt 17.436 inwoners op een oppervlakte van 181,98 km². Dit komt neer op een dichtheid van 96 inwoners per km². In Ommen liggen verschillende buurtschappen, namelijk; - Archem - Junne - Arriën - Nieuwebrug - Arriërveld - Ommerbosch - Beerze - Ommerschans - Besthmen - Ommerveld - Eerde - Rotbrink - Dalmsholte - Stegeren - Emsland - Stegerveld - Giethmen - Varsen - Hoogengraven - Zeesse

Rondom Ommen liggen verschillende kleine plaatsen, die gericht zijn op Ommen, namelijk; - Lemele - Beerzerveld - Vilsteren - Vinkenbuurt - Witharen

Ommen analyse - Algemeen -


Geschiedenis Ommen is ontstaan bij een doorwaadbare plaats in de rivier de Vecht. De plaatsnaam verschijnt voor het eerst in 1133.

Ommen aan de vecht in 1487.

Ommen aan de Vecht in 1926. In 1248 kreeg Ommen stadsrechten. Deze stadsrechten werden uitgegeven door bisschop Otto III van Utrecht. Het document met bevestiging van de stadsrechten is verloren gegaan, dit zag je in steden vaker gebeuren. Toch konden ze aantonen dat Ommen per 1248 als stad moest worden beschouwd. Dit kon men laten zien door middel van een aantal brieven die in 1343 en in 1346 waren verstuurd door bisschop Jan van Arkel. In deze brieven werden de stadsrechten van Ommen bevestigd. Het gemeentewapen van Ommen is afgeleid van een oorkonde uit 1336. Hier hing een stadszegel aan van Ommen. In de tijd van het Hanzeverbond (tot circa 1500), waren er in de provincie Overijssel een aantal belangrijke Hanzesteden namelijk: Kampen, Zwolle en Deventer. Bovengenoemde steden zochten contact met kleinere steden en dorpen in hun buurt. In Overijssel waren een groot aantal van deze kleinere steden, gelegen bij een van de grotere steden. Zo was de stad Ommen, met onder andere Hasselt, Gramsbergen, Oldenzaal en Enschede verbonden met de handelsstad Deventer. Ommen leverde vooral landbouwproducten voor de handel en transport. Verder had Ommen niets te bieden voor de handel en transport.

Ommen analyse - Geschiedenis van Ommen -

De betrokkenheid van Ommen bij het Hanzeverbond was te danken aan de ligging aan een toen belangrijke vaarverbinding via de Vecht. Ommen had tot begin twintigste eeuw een centrumfunctie in de regio. Diverse overheidsorganisaties, zoals het belastingskantoor en het kantongerecht, vestigden zich in de stad Ommen. Het kantongerecht was in 1838 gevestigd in Ommen. Bij het opnieuw vastleggen van de rechtsgebieden in Overijssel in 1933 werd het kantongerecht in Ommen opgeheven. Vroeger (tot 1811) bestonden er in Ommen twee bestuurlijke organisaties. De smalle strook vanaf de Vecht richting het centrum, was het stadsgericht Ommen. Het gedeelte van de stad tot en met de Ommerschans, werd bestuurd door de stadsregering. Het omliggende platteland werd bestuurd door een Schoutambt. In 1923 gingen het stadsgericht Ommen en de stadsregering samen, vanaf deze tijd gingen ze samen verder als gemeente Ommen. Het gedeelte dat werd bestuurd door een Schoutambt werd een afzonderlijke gemeente.

Stadgericht Ommen Stadsregering Schoutambt


Geschiedenis van de Vechtbrug en de N34 Als je vanaf Den Ham / Lemele Ommen inkomt, dan moet je over een brug. Deze brug heeft niet altijd op deze plek gezeten, namelijk pas na een verbreding van de Vecht is ook deze brug veranderd. De brug is een stuk naar rechts geplaatst, de constructie van deze brug is vernieuwd en de brug is breder geworden. Dit is gebeurd in de jaren 60. Voor deze verandering zijn een flink aantal gebouwen gesloopt, hierdoor is het aangezicht van de stad sterk veranderd.

Situatie kruispunt in 1955. Hier zie je dat de brug dichtbij het stad-, gemeentehuis ligt.

Situatie kruispunt in 1972. Hier zie je dat de brug naar rechts is geplaatst. Op deze afbeelding is het stad,- gemeentehuis (links van de brug) niet te zien. De N34 loopt voor de brug langs, er is dus een groot kruispunt ontstaan. De N34 is een belangrijke weg voor Ommen, maar niet alleen voor Ommen. Het is ook een belangrijke weg voor het verkeer uit de richting Hardenberg, Zwolle en omstreken. Als personen uit de richting Hardenberg naar Zwolle willen, moeten ze gebruik maken van deze weg. Als personen uit de richting Zwolle naar Hardenberg willen, moeten ze gebruik maken van deze weg. Dit kruispunt (N34 / Vechtbrug) is een behoorlijk probleem. Vooral in de zomer is het erg druk op dit kruispunt en kan hierdoor het verkeer tussen Zwolle en Hardenberg niet doorrijden. De gemeente Ommen heeft een plan bedacht om het doorgaande verkeer uit het centrum van Ommen te houden. Er komt een weg ten noorden van Ommen, die dit verkeer om zal leiden.

Ommen analyse - Geschiedenis van de Vechtbrug en de N34 -


Hotel de Zon In ongeveer 1680 was Hotel de Zon een huis, ook wel bekend als het Michielshuis. Hier woonde Jan Michiels, hij overleed in 1695. Na het overlijden van Jan Michiels, kocht Herman Mensink Smit het huis. Na Herman Mensink Smit, kwam Gerrit Mensink. Gerrit Mensink maakte van het huis een herberg en brouwerij. Het werd “de Brouwerije” genoemd. Gerrit Mensink verkocht het weer aan Willem Arnold van Laer. Dhr. van Laer werd later burgemeester van Ommen. De familie van Laer verkocht het huis aan Jan Lindenhovius. Toen deze overleden was, kocht Willem Heuvers het huis. In 1880 werd het verkocht aan Lambertus Koggel. Hij was logement houder en kreeg in 1881 vergunning tot verkoop van sterke drank. In 1881 werd de zaak uitgebreid met een stalhouderij. Lambertus Koggel overleed in 1883. Zijn weduwe trouwde in 1885 met dhr. Jansen. Deze bouwde in 1893 het “Hotel de Zon”.

Hotel Jansen in 1905 Hotel de Zon heeft altijd aan de rivier de Vecht gelegen. Vroeger lag het links van de brug, nu ligt het aan de rechterzijde van de brug.

Hotel de Zon rond 1940. Hier ligt hotel de Zon links van de brug.

Vroeger heette hotel de Zon, “Hotel Jansen”.

Hotel de Zon vanaf ongeveer 1972 tot heden.

Ommen analyse - Geschiedenis van gebouwen rondom de Vecht -


Stadhuis / gemeentehuis

Heden: Kunsthandel Mark Smit. Stadhuis circa 1900. Het pand hierboven is inmiddels vijf eeuwen oud. In het begin deed dit pand dienst als tolhuis voor het veer over de Vecht. Vanaf 1492 diende het pand als bruggenmeestershuis en later als stadhuis, kantongerecht en als stadsherberg. In de loop der jaren heeft het pand hierboven natuurlijk enkele metamorfoses ondergaan. Het pand is opgeknapt en uitgebreid.

Op dit moment zijn er drie bedrijven gevestigd in het voornamelijk stadhuis, namelijk een kunsthandel, het tinnenfiguren museum en een bistro.

Gemeentehuis in 1955

Ommen analyse - Geschiedenis van gebouwen rondom de Vecht -

Links: Tinnenfiguren museum, midden: Bistro, rechts: Kunsthandel.


Op deze kaart is te zien dat Ommen voornamelijk aan de noord zijde van de Vecht ligt. Wat opvalt is dat de Vecht maar ook de drukke N34 en het spoor zich allemaal aan het zuiden van Ommen bevinden.

Hogeveen Hardenberg, Coevorden

N48 N34 Dalfsen, Zwolle

N340 Ommen

bebouwing

bos N348 Lemelerveld, Raalte

rivier N347 Den Ham, Lemele

Ommen analyse - kaart Ommen (macro) 1:50.000 -

wegen spoor


Op deze kaart zijn we verder ingezoomd op Ommen. Duidelijk wordt nu dat de N34 een barrière vormt tussen Ommen en de Vecht. Ook is te zien dat de camping een betere ligging aan de Vecht heeft dan het centrum.

Hogeveen

N48

Hardenberg, Coevorden

Dalfsen, Zwolle

N34

bebouwing

Ommen bos

rivier

camping wegen Den Ham, Lemele

Ommen analyse - kaart Ommen (meso) 1:25.000 -

spoor


winkel gebied supermarkt horeca

bebouwing

bos

rivier wegen

monument “bistro, museum” ligweide

hotel/restaurant “De Zon”

studiegebied plangebied

Ommen analyse - kaart Ommen (micro) 1:5.000 -


A

A

B

B

20 M bebouwing

Ommen analyse - doorsnede -

water

groen

verharding


Oever aan de kant van het centrum van Ommen. Tussen deze oever en het centrum ligt de N34. Het gebouw aan deze oever is het voormalige gemeentehuis. Oever grenzend aan camping

Dit stukje gras is erg populair. Deze plek wordt namelijk gebruikt als ligweide. Wanneer het een zomerse dag is, ligt dit strandje vol zonnende mensen.

Oever tussen de drukke vechtbrug en N34.

De

N3

4

Ommen analyse - ruimtes grenzend aan de Vecht -


SWOT - analyse Zwakte punten Een groot zwaktepunt van Ommen is dat de N34 tussen het centrum en de rivier de Vecht loopt. Door het drukke en vele verkeer is de N34 een barrière geworden. Deze barrière is erg jammer voor Ommen, want Ommen is immers aan de Vecht ontstaan. Er komen in de zomermaanden veel vakantiegangers naar Ommen toe, recreatie is dus erg belangrijk in en voor Ommen. Enkele campings bevinden zich langs de Vecht, maar ook deze campings betrekken de Vecht er niet bij. Ommen kan meer recreatie bieden aan vakantiegangers, als de Vecht hierbij betrokken wordt. Op dit moment is er alleen gras langs de Vecht waar op dit moment niks mee gedaan wordt.

Sterkte punten Ommen staat bekend als een mooie vakantiebestemming. In de zomermaanden zijn er dan ook veel vakantiegangers te vinden. Al die vakantiegangers bevinden zich op campings in en rondom Ommen. Sommige campings liggen langs de Vecht en andere campings liggen tussen de bossen. Ook biedt Ommen veel recreatie, eigenlijk is alles aanwezig in Ommen, namelijk buitenzwembaden, winkels, sportparken, bossen, gezellige dagen (Ommer bissingh), etc.

Kansen Dat er op de strook langs de Vecht alleen gras te vinden is, is voor ons ideaal. Dit biedt ons de mogelijkheid om voor dit gedeelte grandioze plannen te maken. Een bijkomend voordeel is dat de N34 al wordt omgelegd, het “snelle” verkeer wordt dus omgeleid. Dit biedt ons de mogelijkheid om op de plaats van de huidige weg iets anders te realiseren of dingen langs en op de huidige weg te plannen die wel haalbaar zijn, bijvoorbeeld een 30 kilometer weg.

Bedreigingen Een grote bedreiging van het bouwen langs de Vecht is het overstromingsgevaar. Je bent dus niet geheel vrij in de keuzes van de bebouwing die je naast de Vecht wil plaatsen. Een tunnel onder de huidige weg (N34) of een parkeergarage onder de markt zijn om deze redenen niet mogelijk.

Ommen analyse - SWOT analyse -


“Begrenzing” “Lawaai” “Drukte”

“Vervuiling”

De N34 die door het centrum van Ommen loopt zorgt voor veel overlast. Wanneer je samen langs deze weg loopt te praten kun je elkaar nauwelijks verstaan. Er is sprake van luchtvervuiling door de continuë drukte en vele vracht verkeer. Door dat het verkeer moet wachten voor een aantal verkeerslichten wordt de vervuiling alleen maar meer.

Ommen analyse - slechte eigenschappen Ommen -


vergelijkende analyse

Hardenberg & steden als; Barcelona, Venetie, Dubai


Op deze kaart is te zien dat Hardenberg oost zijde van Ommen ligt. Ze liggen beide aan de N34 en aan dezelfde spoorlijn. De bebouwing in Hardenberg bevind zicht aan beide zijden van de Vecht. Ook zijn de kanalen te zien die later de functie van de Vecht als vaarwater hebben overgenomen.

Slagharen

Van het centrum van Hardenberg worden op de volgende pagina’s verschillende onderwerpen toegelicht.

Dedemsvaart

Hardenberg

kanaal

bebouwing

bos

N34 Ommen

spoor

de Vecht

precedenten analyse “Hardenberg� - ligging -

grens Nederland-Duitsland

N34

rivier

N36

wegen


Net als Ommen is Hardenberg ontstaan aan de Vecht. Rond de 13e eeuw verplaatste de bewoning zich geleidelijk naar het gebied rond en met name binnen de vesting. Rond 1230 werd de nederzetting ommuurd door bisschop Wilbrand van Oldenburg. Deze muur liet hij bouwen als reactie op de nederlaag van zijn voorganger Otto II von Lippe bij de slag bij Ane in 1227 tegen opstandige Drenten onder leiding van Rudolf van Coevorden. Hardenberg heeft tot twee keer toe last gehad van een verwoestende brand. Zo brandde Hardenberg in 1497 en later in 1708 bijna volledig af. In de 20e eeuw was Hardenberg sterk agrarisch. Hardenberg groeide door de industriĂŤle vestigingen waaronder de melkfabriek Salland, de N.V. Leeuwarder Textiel Mij. Eltem en de in de jaren 50 gevestigde Wavin die voornamelijk plasticbuizen produceerde. Dit laatste bedrijf groeide uit tot een multinational en werd verreweg de belangrijkste werkgever in Hardenberg. Ook worden in deze eeuw restanten van de door Utrechtse bisschop afgebroken stadmuur gevonden, een fragment ervan werd gereconstrueerd. Hardenberg is bereikbaar over de weg over de N340 en N34 die van Zwolle naar Emmen en verder gaat richting Groningen. Ook de N36 die uit de richting Almelo komt, sluit vlakbij Hardenberg op de N34 aan.

precedenten analyse “Hardenberg� - geschiedenis -


Intiem plein en winkelstraat

precedenten analyse “Hardenberg� - bebouwing om de vecht -


buffer voor overstroming

fietspad

natuurgebied

doorsnede 1

1

2 Luchtballon feest

vissenbed

doorsnede 2 precedenten analyse “Hardenberg� - ruimte inrichting rond de Vecht -


Sant Cugat del valles

Barcelona ligt aan de oostkant van Spanje aan de Middellandse Zee. Door, of juist dankzij het toerisme is er in Barcelona veel gedaan aan de openbare ruimtes. Er is goed nagedacht over recreëren aan de kust.

Barcelona Middellandse zee

precedenten analyse “Barcelona” - ligging -


precedenten analyse “Barcelona� - inrichting -


De Boulevard is niet direct aan het centrum gelegen. Om de boulevard en het centrum met elkaar te verbinden is er ‘de Ramblas’. Dit is een straat met allerlei winkeltjes en horeca, en er staan veel bomen. Dit geeft een gezellige en knusse sfeer. Door de knusse straat nodigt het uit om eens van het centrum naar de boulevard en haven te lopen en andersom. Het plein nodigt uit om er even te blijven en om er bijvoorbeeld even van de zon te genieten.

Barcelona heeft veel leuke dingen gedaan aan het water. Er ligt een haven. Deze is vanuit de boulevard goed te zien. Dit geeft op zich zelf al een gezellige sfeer. Vanaf de boulevard loopt er een brug naar een soort kunstmatig schiereiland wat onderdeel uitmaakt van de haven. Dit maakt de looproute een stuk korter en nodigt ook uit om even naar de boulevard te lopen. Langs de haven ligt een Boulevard. Vroeger lag er een drukke verkeersweg op de plaats van deze boulevard. Dit ontmoedigde om aan het water te recreëren. De oplossing is gevonden door middel van een tunnel. Het verkeer loopt tegenwoordig onder de boulevard door. Op deze manier is de boulevard qua verkeer heel rustig en nodigt het uit tot recreëren.

precedenten analyse “Barcelona” - toelichting -

Vergelijking met Ommen De drie uitgelichte punten kunnen alle 3 prima worden toegepast in Ommen. Een haven moet er namelijk komen, aangezien de bootjes nu nog los langs de kant liggen. De boulevard in Barcelona heeft er een tunnel onderdoor. In Ommen zou dit ideaal zijn, omdat we een verkeersluw plein willen realiseren. Een tunnel in Ommen zou echter niet haalbaar zijn, omdat het aan de vecht ligt en het overstromingsgevaar daar te groot is. De Ramblas in Barcelona is een schitterend voorbeeld voor Ommen: het water met het centrum verbinden. In Barcelona is het op een schitterende manier gedaan en is zeker een inspiratie voor de plannen in Ommen.


Murano

Venetië ligt in het noordoosten van Italië. Het is algemeen bekend dat Venetië een bijzondere stad is. Het ligt geheel op een ‘eiland’ en heeft hoofdzakelijk waterwegen in plaats van wegen van asvalt.

San Michele

Venetië Isola le vignole

La Certosa

precedenten analyse “Venetië” - ligging en inrichting -


Ondanks de waterwegen heeft Venetië toch een groot plein. Op dit plein genaamd San Marco, is altijd veel te beleven en geeft veel gezelligheid. Door de bogen langs de pleinen kun je ook een beschutte plek opzoeken, en maakt de grens van bebouwing naar plein een stukje zachter. Het plein is aan drie kanten bebouwd en aan één kant open. Hierdoor wordt het de aandacht deze kant opgetrokken, de kant van het water.

De smalle doorvaartjes en de aanlegsteigers maken Venetië tot een gezellige en zeer unieke stad. De gebouwen staan direct aan het water waardoor je door je vanuit de bebouwing direct op het water kijkt. Dit maakt het naar onze mening zeer gezellig. De loop bruggen die over het water verbinden 2 kanten met elkaar en geven toch de mogelijkheid er nog met je bootje onder door te varen.

precedenten analyse “Venetië” - toelichting -

Vergelijking met Ommen Venetië heeft op het eerste gezicht weinig met Ommen te maken, omdat er in Ommen geen bebouwing aan het water staat. Dit is jammer want je ziet in Venetië wat voor een gezellige sfeer dit kan geven. Het is dus een idee om gebouwen aan beide kanten van de Vecht neer te zetten om een knusse en gezellige sfeer te creëren. De loopbruggen zijn mooi gedaan in Venetië en zijn ook zeer handig voor Ommen, om de beide kanten van de Vecht wat meer bij elkaar te betrekken en de loopafstand korter te maken. Het plein in Venetië is ook zeker een goed idee voor Ommen, omdat het twee belangrijke voordelen heeft. Ten eerste krijg je een gezellig en ‘knus’ plein, en ten tweede richt je op het plein de aandacht op het water, en dat is nou net wat wij willen.


Dubai

Dubai Is de laatste jaren zeer in opkomst. Er wordt veel geïnvesteerd in woningbouw. Bekend is natuurlijk het maken van de kunstmatige eilanden. Abu Dhabi Al Buraymi

precedenten analyse “Dubai” - ligging -


precedenten analyse “Dubai� - inrichting -


Door de woestijn zijn ook kanalen gegraven. Hierdoor kunnen er nog meer woningen aan het water gebouwd worden. Ook is dit gunstig voor de beplanting in de parken en rondom de huizen. Met de bruggetjes en bootjes geeft het water een gezellige sfeer. Het gebouw wat nog gepland staat voor op het palmeiland, is de Trump toren. Deze zal bestaan uit twee losse torens, die bovenin bij elkaar komen. Dit maakt een soort poort waar je met de monorail tussen door gaat. Op deze manier kom je echt het eiland ‘binnen’. Dubai staat algemeen bekend om zijn opgespoten eilanden. De eilanden zijn voor de kust door baggerbedrijven opgespoten. Dit is een mooi voorbeeld van wat de menselijke hand voor een landschappen kan creëren. Er is bewust voor de vorm van eilanden gekozen omdat zo het oppervlak, grenzend aan het water, het grootst is. Ook veel mensen willen graag aan het water wonen en in Dubai is dat aantal van woningen aan het water gigantisch gegroeid.

Vergelijking met Ommen Zoals eerder gezegd: het aantal woningen dat aan het water ligt is gigantisch gestegen. Dit is ook een mooi streven voor Ommen. Door bijvoorbeeld de vecht uit te bereiden door een extra kanaal en een eiland te creëren met een mooi gebouw er op.

precedenten analyse “Dubai” - toelichting -


KBS architectuur en stedenbouw analyse  

Dit is een boek van de analyse van de KBS architectuur en stedenbouw

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you