Page 1

Stadskrant Haarlem nt De Stadskra

an de gemeente Haarlem, 8e jaargang num is een uitgave v mer 18

,4m ei 20

06

Haarlem heeft vier nieuwe wethouders

Nieuw stadsbestuur: sociaal & solide Afgelopen donderdag is het nieuwe college geïnstalleerd. Vier nieuwe wethouders, Jan Nieuwenburg (PvdA), Maarten Divendal (PvdA), Hilde van der Molen (SP) en Chris van Velzen (VVD) vormen samen met burgemeester Jaap Pop het nieuwe stadsbestuur. Afgelopen donderdag ondertekenden vertegenwoordigers van de coalitiepartijen het akkoord met de titel ‘Sociaal en Solide.’ In het akkoord staan de relevante onderwerpen waarover de coalitie overeenstemming heeft bereikt. In de Stadskrant de hoofdpunten van het akkoord én een eerste korte kennismaking met de vier nieuwe wethouders.

maatregelen om langdurig werklozen aan werk te helpen. - Met een sterkere wijkaanpak en een verschuiving van beleid naar uitvoering richt de coalitie zich op het concreet aanpakken van problemen samen met bewoners en met partners in de stad.

Hoofdpunten van beleid De coalitie kiest de komende vier jaar voor de volgende vier hoofdpunten: - Binnen vier jaar worden de onderhoudsbudgetten voor wegen, bruggen en kades, groen en sportvelden op normniveau gebracht. Ook wordt in deze periode begonnen met het inlopen van het achterstallig onderhoud in de stad. - De financiële positie van de stad wordt op orde gebracht. Dat betekent een sluitende begroting voor alle jaren en een flinke extra reserve voor de onvermijdelijke uitgaven.

Daarnaast wil de coalitie een adequate oplossing vinden voor de huisvesting van de ambtenaren en wil de coalitie de reorganisatie van het ambtelijke appa-

- Het sociale beleid van de stad blijft op gelijkwaardig hoog niveau. De uitstroom uit de bijstand wordt actief bevorderd met intelligente

raat afronden en de bedrijfsvoering aanscherpen. Bovendien wil het nieuwe college de relatie tussen stadsbestuur en de Haarlemmers verbeteren. Meer weten? Het volledige coalitieakkoord kunt u zien op www.haarlem.nl onder ‘nieuw bestuur’, evenals een nieuwe collegefoto mét gemeentesecretaris Sleddering. In deze Stadskrant op pagina 2 blikt een aantal oud-wethouders terug op de afgelopen periode.

Wethouders 2006-2010 Jan Nieuwenburg (PvdA)

Hilde van der Molen (SP)

Telefoon: 023 – 511 3018 E-mail: jnieuwenburg@haarlem.nl Portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en verkeer en vervoer.

Telefoon: 023 – 511 3005 E-mail: hvandermolen@haarlem.nl Portefeuille: sociale zaken, welzijn en maatschappelijke ondersteuning.

Ambitie als wethouder: “Haarlem: een sociale en solidaire stad waar het de komende jaren nog beter wordt om in te wonen en (voor) te werken. Door een naar buiten gerichte opstelling en constructief samenspel tussen de mensen in de stad, de gemeenteraad, college en een slagvaardige ambtelijke organisatie kunnen we dat waarmaken voor een goede toekomst van onze stad. Als wethouder ben ik daar elke dag op aanspreekbaar.”

Ambitie als wethouder: “Politiek is keuzes maken, zeker in Haarlem waar geld nodig is voor broodnodig achterstallig onderhoud. Dat mag niet ten koste gaan van bijzondere bijstand of projecten voor kwetsbare wijken. Haarlem voor alle Haarlemmers is geen loze kreet, maar een doel om voor te werken. Dat is mijn drijfveer.” Chris van Velzen (VVD)

Maarten Divendal (PvdA)

Telefoon: 023 – 511 3003 E-mail: cvanvelzen@haarlem.nl Portefeuille: financiën, personeel, organisatie en cultuur.

Telefoon: 023 - 511 3004 E-mail: mdivendal@haarlem.nl Portefeuille: onderwijs, jeugd, sport, beheer en onderhoud openbare ruimte en milieu.

Udo Buys (VVD)

Vertrekkende wethouders Werken aan de weg Groot Haarlems Dictee

3

Lennaert Nijgh verbeeld Concept Voorlopig Ontwerp Stadsdeelhart De informatiemarkt Bomen voor efficiënt energieverbruik

4

Extra parkeerruimte bij Nova-college Lintjesregen in Gravenzaal Raaks onder water Veilig zwemmen in Noord-Holland

5-6

Haarlem Mededelingen

Gemeente gesloten, Parkeerzaken open Op dodenherdenking 4 mei zijn alle gemeentelijke afdelingen vanaf 19.00 uur gesloten voor het publiek. Op Bevrijdingsdag 5 mei zijn alle gemeentelijke afdelingen de gehele dag gesloten. Let op: In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de afdeling Handhaving en Toezicht (voorheen Parkeerzaken) alleen op 4 mei de gehele dag (van 8.30 tot 21.00 uur) geopend voor het publiek. Op 5 mei hoeft geen parkeergeld betaald te worden.

V.l.n.r.: Burgemeester Pop, Chris van Velzen, Jan Nieuwenburg, Hilde van der Molen en Maarten Divendal. Foto: Marisa Beretta.

Jan van de Manakker (SP)

2

Kort Nieuws

Nieuwe raadsleden Omdat drie raadsleden wethouder zijn geworden, zijn er voor hen in de plaats drie nieuwe leden in de raad gekomen. De nieuwe raadsleden zijn:

Joyce Langenacker (PvdA)

Deze week

Ambitie als wethouder: “Haarlem moet Den Haag niet direct de huidige (financiële) problemen verwijten, maar gewoon zelf de eigen broek ophouden. Haarlem heeft alle kansen, cultuurpodia, een prachtige binnenstad met monumenten en mooie winkels, een aantrekkelijke omgeving, trotse Haarlemmers en gemotiveerde en kundige ambtenaren. Als we met z’n allen de schouders eronder zetten, zijn we de problemen van vandaag snel vergeten. Ik zal iedereen op zijn persoonlijke verantwoordelijkheid aanspreken.”

Ambitie als wethouder: “Ik zet me in voor Haarlem als een plezierige en mooie stad om in te wonen en te werken. Een veilige stad en een sociale stad, voor alle Haarlemmers. In de politiek moeten we daarvoor samenwerken, binnen het college en met de hele raad. Belangrijk is dat we als stadsbestuur in staat zijn met organisaties en individuele inwoners van Haarlem dit te bereiken. Die samenwerking is zeker ook nodig om de openbare ruimte in Haarlem mooier te maken.”

1

Werkzaamheden aan Buitenrustbrug Van vrijdag 5 mei 6.00 uur tot en met zondag 7 mei 20.00 uur wordt een nieuwe deklaag aangebracht op de noordzijde van de Buitenrustbrug. Op vrijdag is nog verkeer mogelijk, maar er is overdag slechts één rijbaan beschikbaar. Op zaterdag en zondag is de noordzijde van de brug geheel afgesloten voor het verkeer. Voor gemotoriseerd verkeer is de rijbaan aan de zuidzijde begaanbaar in twee richtingen. Fietsers kunnen over het voetpad langs de werkzaamheden lopen. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid met afzettingen en borden. Parkeergarage Raaks dicht Parkeergarage Raaks is sinds maandag 24 april gesloten. De parkeergarage wordt gesloopt in verband met werkzaamheden voor het Raaksproject. De sloop start 8 mei en duurt acht weken. Bij de Raaks is op het terrein van de voormalige HBS A voor bezoekers een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd. Hier is plaats voor circa tweehonderd auto’s. Tot medio 2007 kunnen bezoekers hun auto op dit terrein parkeren. Kijk voor meer informatie over de Raaks op de vernieuwde website www.haarlem-raaks.nl.


Vertrekkende wethouders

Terugblik op de afgelopen periode Vlak voor de installatie van het nieuwe college werd afgelopen donderdag afscheid genomen van vijf oud-wethouders. Ruud Grondel (GroenLinks), Jur Visser (CDA) en Berny Martini (D66) blikken terug op de afgelopen periode. Volgende week komen Pieter Barnhoorn (CDA), Mimi Rietdijk (PvdA) aan bod. Dan kijkt ook Maarten Divendal terug op de afgelopen periode. Hij is de enige wethouder die blijft, maar met een andere portefeuille.

mie van de binnenstad. De bouw van de Ripperda loopt prima, stadsdeelhart Schalkwijk staat weer op de rails, de Appelaar is klaar en goed afgerond, ook financieel en de Raaks is in uitvoering. Het nieuw te bouwen stadskantoor heeft een definitief ontwerp en wacht een half jaar op uitvoering vanwege politieke ontwikkelingen.” 2. Sinds vorige week zit er een nieuw college; welke boodschap geeft u uw opvolgers mee? “Het nieuwe collegeprogramma heeft heel veel beleid waarvan we weten dat daar veel geld voor nodig is. Het geld moet vooral uit de eigen organisatie komen. Dat is gek: als een bestuur veel wil moeten er ook mensen zijn die dat alles voorbereiden en uitvoeren. Het lijkt mij erg lastig om meer te willen met minder mensen en minder geld. Ik wens het nieuwe college veel creativiteit en daadkracht toe.”

Ruud Grondel gaf vrijdag 3 maart het officiële startsein voor de renovatie en uitbreiding van de stadsschouwburg aan het Wilsonplein. Foto: Jur Engelchor.

Ruud Grondel 1. U heeft vier jaar de portefeuille Milieu, Cultuur, Welzijn voor volwassenen, Volksgezondheid, Vastgoed (vanaf 2003), Coördinatie beheer openbare ruimte en archeologie beheerd; op welk punt binnen uw portefeuille heeft u voor uw gevoel het meest bereikt voor de Haarlemse burger? “Het meest in het oog springt dat het is gelukt om de bouw van de vier podia op de rails te houden. Een gigantische operatie voor Haarlem. Voor het Patronaat, dat voor sommige politieke partijen geen vanzelfsprekendheid was, heb ik het hardst geknokt. De schouwburg was heel lastig omdat wens en financiële werkelijkheid niet pasten en ik ben heel tevreden dat daar een mooi compromis is gevonden en de bouw (nu nog even sloop) is gestart. Minder in het oog valt wellicht de aandacht voor kwetsbare groepen in de stad, maar het is gelukt een werkend netwerk van de grond te krijgen waarin alle verantwoordelijke instellingen samenwerken voor de moeilijkste groep: het Schakelstation. Het schakelstation is niet zichtbaar, maar het begint te werken voor betere zorg en betere overlastbestrijding en dat gaan de Haarlemmers wel merken. Zichtbaar is de gebruikersruimte. Een noodzakelijke voorziening voor een stad als Haarlem, die er nog niet was. Verder zijn een zichtbaar wapenfeit de loketten voor ouderen. Onzichtbaar is de verbeterde samenwerking in het Regionaal Initiatief voor wonen, welzijn en zorg. Daarin bereiden gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, het zorgkantoor en de patiëntenorga-

3. Vier jaar op het Haarlemse pluche; wat zijn uw plannen voor de toekomst? “Eerst maar gemeenteraadslid voor het CDA.”

‘werkstad’ op de kaart gezet. Dat besluit heeft weer bijgedragen aan deelname in de ‘Topperregeling’ van het ministerie van Economische Zaken, dat de gemeente miljoenen euro’s oplevert voor de herstructurering van de Waarderpolder. Daardoor komt er zo’n 45 hectare extra grond vrij voor het vestigen van bedrijfsruimten. Daarnaast is de komst van IKEA goed voor de werkgelegenheid en ook voor de aanleg en verbetering van de infrastructuur in het zuiden van de Waarderpolder, zoals het verbreden van het Kegge-Stastock viaduct. De economie heeft door deze ontwikkelingen in 2005 een goede vooruitgang getoond. Haarlem is naast woon- en cultuurstad ook een werkstad. En dat moet vooral zo blijven. Niemand zit te wachten op extra woon-werkverkeer.” 2. Sinds vorige week zit er een nieuw college; welke boodschap geeft u uw opvolgers mee? “Wees slagvaardig. Ga niet oeverloos zitten discussiëren, ook niet in het college, maar gebruik je tijd om door

nisaties afspraken voor. Een ander belangrijk resultaat zijn de aardgasbussen. Daar wordt de stad direct schoner en stiller van.” 2. Sinds vorige week zit er een nieuw college; welke boodschap geeft u uw opvolgers mee? “Een boodschap voor mijn opvolgers is: kijk niet alleen naar binnen in Haarlem en tobberig naar het achterstallig onderhoud. Kijk ook naar de toekomst en naar buiten.” 3. Vier jaar op het Haarlemse pluche; wat zijn uw plannen voor de toekomst? “Mijn plannen zijn nog erg open. Het was een teleurstellende verrassing dat GroenLinks uit de onderhandeling werd gezet, dus veel tijd om na te denken heb ik nog niet gehad.” Jur Visser 1. U heeft vier jaar de portefeuille Civiel en Haven, Facilitaire Dienst, ruimte ontwikkeling binnenstad, openbare ruimte binnenstad en Schalkwijk en grote projecten beheerd; op welk punt binnen uw portefeuille heeft u voor uw gevoel het meest bereikt voor de Haarlemse burger? “Enkele wapenfeiten: er is de afgelopen collegeperiode nog nooit zoveel geld besteed aan achterstallig onderhoud. De inkooppositie van de gemeente is sterk verbeterd in opbrengst en in beleid. De ruimtelijke ordening van de binnenstad is op orde. Het convenant ‘buitenruimte binnenstad’ is geheel uitgevoerd. De ruimte rondom de Appelaar is dit jaar klaar. Een groot deel van de binnenstad rond de St. Bavo ligt er mooi bij: goed voor de bezoekers en de econo-

Donderdag 23 februari dit jaar ondertekende Jur Visser samen met directeur Jopenbier Michel Orderman het contract over de vestiging van Jopenbier in de Wijnkerk. Foto: Marisa Beretta.

Berny Martini 2. U heeft vier jaar de portefeuille economische zaken, toerisme en recreatie, natuur en landschap beheerd; op welk punt binnen uw portefeuille heeft u voor uw gevoel het meest bereikt voor de Haarlemse burger?

te pakken. Selecteer de juiste medewerkers om je heen. Heb dan ook vertrouwen in hen en ga respectvol met hen om. Ze zullen je loyaal ondersteunen. De kwaliteit van het ambtelijk apparaat zit in de individuele mensen, vooral niet in de structuren.”

“De werkgelegenheid in de Waarderpolder is met 1.000 tot 1.500 arbeidsplaatsen toegenomen. Dit komt door het besluit om de Schoterbrug aan te leggen en doordat de discussie over functiemening is beslecht in het voordeel van de werkgelegenheid en niet ten gunste van wonen. Deze discussie was funest voor het bedrijfsleven door de onzekere toekomst. Nu is het helder en is Haarlem ook weer als

3. Vier jaar op het Haarlemse pluche; wat zijn uw plannen voor de toekomst? “Ik wil me in de toekomst hard maken voor de toepassing van innovatie in het bedrijfsleven, door onder andere de kennisinstituten en de bedrijven op een betere manier met elkaar in contact te brengen. Er zijn heel veel goede ideeën die te lang op de schappen blijven liggen. Ideeën worden soms in patenten omgezet en

Meer informatie op: www.haarlem.nl

Werken aan de weg Vergierdeweg (tussen de Vondelweg en Slaperdijk) (medio mei t/m eind juni 2006 ) Medio mei 2006 starten de werkzaamheden met het aanbrengen van drie verkeersdrempels op de Vergierdeweg tussen de Vondelweg en Slaperdijk. Daarnaast vinden aanpassingen plaats, zoals het maken van voetgangersoversteekplaatsen, middengeleiders en het verplaatsen van een abri. Voetgangersbrug Kloppersingel (mei t/m juli 2006) In de periode mei tot en met juli 2006 starten de werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe voetgangersbrug over de Kloppersingel ter hoogte van het Rozenhagenplein. Aan- en afvoer van materialen, waarbij op de rijbaan van het Prinsen Bolwerk wordt stilgestaan, geschiedt uitsluitend tussen 21.00 en 05.00 uur, met uitzondering van de donderdag. Voor de donderdag geldt als aanvangstijdstip 22.00 uur. Tijdens deze stremmingen wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke verkeersinstallatie, waarmee de afzetting kan worden gepasseerd. Voet-/fietsbrug over de Kinderhuissingel (mei t/m eind juli 2006) In de periode mei tot en met juli 2006 wordt in opdracht van de gemeente een nieuwe voet-/fietsbrug over de Kinderhuissingel aangelegd, in het verlengde van de Nieuwe Gracht. Deze brug sluit aan op de Garenkokerskade. Ter plaatse van de nieuw aan te leggen brug, wordt één rijbaan aan de waterzijde van de Kinderhuissingel afgesloten. Door middel van een om-en-om regeling kan men het werkterrein passeren.

opgekocht door ’t bedrijfsleven ter voorkoming van de concurrent die ermee aan de haal wil. Dat is een slechte ontwikkeling. Daar zou ik graag mede verandering in willen brengen.”

Groot Haarlems Dictee

Colofon Uitgave: Bezorgklachten: Hoofdredactie: Eindredactie: Fax: E-mail: Internet: Vormgeving: Druk:

Gemeente Haarlem • Grote Markt 2 2011 RD Haarlem 071 – 364 3434 Concerncommunicatie • telefoon: 023 - 511 3121 René van Stekelenborg 023 - 511 3440 stadskrant@haarlem.nl www.haarlem.nl TOP Service • Gemeente Haarlem Buijzepers

De Stadskrant wordt elke donderdag huis-aan-huis binnen de gemeente Haarlem bezorgd. Verder is de krant gratis verkrijgbaar bij de Publieksdienst - Zijlsingel 1, de gemeentelijke diensten, de buurt- en wijkcentra en de vier stadsbibliotheken. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Berny Martini aanwezig bij start nieuwbouw Nieuwe Energie. Foto: Jur Engelchor.

2

Op 9 mei ’s avonds vindt voor de tweede keer het Groot Haarlems Dictee plaats met als thema ‘Haarlem schrijvend door de eeuwen heen’. Journalist en historicus Ewout Sanders neemt de tekst voor zijn rekening en burgemeester Pop leest met een knipoog naar Philip Freriks het dictee voor. Aan het dictee nemen plaatselijke en landelijke politici deel, vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en personen uit het culturele leven in Haarlem. Ook Haarlemmers kunnen meedoen aan het dictee, maar het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Aanmelden is verplicht en kan via: cvb@lexicon.nl.


Reacties op concept Voorlopig Ontwerp

Post uit Osnabrück

Stadsdeelhart Schalkwijk Ruim 350 personen bezochten afgelopen donderdag de informatiebijeenkomst over het concept Voorlopig Ontwerp voor het stadsdeelhart van Schalkwijk. Tijdens deze bijeenkomst konden geïnteresseerden kennismaken met de plannen en hun reactie geven. Er zijn 140 reacties ontvangen. Zowel de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren als de winkeliersvereniging hadden al positief gereageerd op de plannen.

olgens de plannen wordt het bestaande winkelcentrum de komende jaren omgebouwd tot een aantrekkelijk stadsdeelhart met allure. Met een groter en gevarieerd aanbod van winkels, met 800 tot 900 nieuwe woningen en meer voorzieningen. De stedenbouwkundige Jo Coenen tekende voor het ontwerp. Naar verwachting start de vernieuwing in 2008 en is het geheel afgerond in 2013. Het huidige winkelcentrum wordt

V

gelijktijdig gerenoveerd, zodat er in de eindsituatie één nieuw stedelijk stadsdeelhart zal ontstaan. Meer weten of reageren? Het concept Voorlopig Ontwerp is in te zien bij de Publieksdienst aan de Zijlsingel en in de bibliotheek Schalkwijk. Belangstellenden kunnen tot 22 mei reageren op het concept plan. Stuur reacties naar de Gemeente Haarlem, Sector Stedelijke Ontwikkeling, Afd. Projectmanagement, t.a.v. Martha Zuiderveld, Postbus 741, 2003 RS Haarlem of via m.zuiderveld@haarlem.nl. Het plan wordt vervolgens, eventueel met wijzigingen, voor besluitvorming aangeboden aan B&W. Na de besluitvorming volgt, waarschijnlijk na de zomer, de formele inspraak op het Voorlopig Ontwerp. Naar verwachting ligt er medio 2007 een Definitief Ontwerp.

Lente! In Osnabrück is het ook eindelijk lente geworden. De zon schijnt, de terrassen zijn open en de ijscafés hebben het razend druk. Om Osnabrück er voor de bezoekers van de Meiweek van 12 tot en met 21 mei en de Internationale Hanzedagen van 15 tot en met 18 juni goed uit te laten zien, hebben ook dit jaar de mensen van de groenvoorziening hard gewerkt. Ongeveer twintig medewerkers hebben twee weken lang fulltime gewerkt om overal in de stad 67.000 bloemen te planten. Met name aan de tuin van het Slot waarin de universiteit is gevestigd en de binnenstad is veel tijd, aandacht en geld besteed. Er zijn nu volop viooltjes, narcissen, krokussen en tulpen te zien. Ik heb nog even nagevraagd: het zijn helaas geen Nederlandse bloemen, maar mooi zijn ze wel. Nu de zon schijnt en de bloemen bloeien, kan het festivalseizoen beginnen. Reageren? Mail Lilian, BotschafterinNL@osnabrueck.de

Bestemmingsplan Frederikspark

Lennaert Nijgh verbeeld Lennaert Nijgh (1945-2002) hoort bij Haarlem. Daarom heeft de Stichting ‘Lennaert Nijgh verbeeld’ een kunstwerk gerealiseerd, dat de herinnering aan deze dichter en tekstschrijver levend zal houden. Het kunstwerk van beeldend kunstenaar Marinus Boezem, dat een plaats heeft gekregen op de Oude Groenmarkt, werd afgelopen vrijdag tijdens een feestelijke bijeenkomst onthuld door burgemeester Pop en de voorzitter van ‘Lennaert Nijgh verbeeld’. Foto: Johan Weemhoff.

Wat? Ontwerp bestemmingsplan Frederikspark

Het wettelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden. Deze verwerking wordt besproken in de commissie.

Wanneer? Commissie Ontwikkeling op 11 mei van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Inbreng U kunt inspreken tijdens de commissievergadering. Aanmelden bij de griffie, tel. 023 – 511 3157 of e-mail griffiebureau@haarlem.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Waar gaat het over? De inspraakreacties zijn verwerkt in bijlage 8 en 10 van de plantoelichting.

De informatiemarkt: vraag de raad

‘Nol Houtkamp Sportpark’ aan Noord Schalkwijkerweg De TYBB-sportvelden aan de Noord Schalkwijkerweg dragen voortaan de naam ‘Nol Houtkamp Sportpark’. Het college heeft in overleg met TYBB, DCO en DSC’74 tot deze nieuwe naam besloten. De drie verenigingen fuseren binnenkort tot de combisportvereniging Olympia Haarlem (voetbal, honkbal, softbal). Nol Houtkamp is inmiddels 78 jaar en heeft een grote naam en grote staat van dienst in de Haarlemse sportwereld, maar ook nationaal en internationaal op softbalgebied. Vijftien jaar lang was hij coach van het Nederlands softbalteam en daarnaast onder andere softbal- en voetbalcoach van TYBB.

Bomen voor efficiënt energieverbruik Zo’n dertig studenten Small Business van Hogeschool InHolland plantten afgelopen dinsdag vijftien zomereiken langs de Europaweg, inclusief paaltjes en banden. De bomen komen uit de eigen kwekerij van de gemeente. Mensen van de gemeente begeleidden de studenten bij de aanplant. De studenten

wilden met deze actie bijdragen aan het bewustwordingsproces om efficiënt om te gaan met energie en energieafval. Het is hun missie het milieu te ondersteunen door op verschillende manieren aandacht te vragen voor deze energievraagstukken. Foto: Jur Engelchor.

Afgelopen donderdag vond de eerste informatiemarkt plaats voorafgaand aan de raadsvergadering. Op deze informatiemarkt kunnen Haarlemmers, ambtenaren, wijkraden, belangenorganisaties, collegeleden en andere geïnteresseerden op een ongedwongen manier in contact komen met raadsleden. Op de markt kunnen Haarlemmers bijvoorbeeld raadsleden op de hoogte brengen van ideeën, gedachtes en meningen over voor hen belangrijke zaken. Op

deze eerste informatiemarkt waren zo’n twintig raadsleden aanwezig. Verschillende partijen hadden een stand, waaronder Onderzoek en Statistiek Haarlem, het onderzoeksbureau van de gemeente. De markt werd goed bezocht. De informatiemarkt is om de twee weken voorafgaand aan de raadsvergadering. Het begint om 18.00 uur, maar vanaf 17.30 uur kunnen raadsleden en bezoekers binnenkomen. Foto: Johan Weemhoff.

Dodenherdenking Op donderdag 4 mei is het dodenherdenking en vinden er in de stad diverse herdenkingen plaats. > Dreef Stille tocht voorafgegaan door fakkeldragers vanaf de Grote Kerk na de dienst aldaar. Aanvang 18.50 uur, aansluitend stille tocht. Kranslegging 20.02 uur. > Reinaldapark Herdenkingsbijeenkomst in de Pastoor van Arskerk aan de Kromhoutlaan 12. Aanvang 19.00 uur. Stille tocht 19.40 uur. Spreker de heer Wolf. Kranslegging 20.05 uur. > Westergracht Herdenkingsbijeenkomst Katholieke Basiliek St. Bavo, Leidsevaart. Aanvang 18.55 uur. Kranslegging 20.02 uur. Spreker de heer Beumer. > Jan Gijzenkade Herdenkingsbijeenkomst Mariakerk, Rijsstraatweg 357. Aanvang 18.50 uur. Spreker in kerk de heer Van Oijen. Aansluitend stille tocht. Kranslegging 20.02 uur. > Spaarndam Herdenkingsbijeenkomst aan het Kerksplein. Aanvang 19.00 uur. Kranslegging 20.10 uur.

3

Op stap Expositie Greenpeace Gedurende de hele maand mei is in Bibliotheek Noord, Planetenlaan 170, een expositie te zien van Greenpeace. Als onderdeel van de campagne ‘Noordzee onder water’ legde onderwaterfotograaf Gavin Newman het zeeleven op de Doggersbank vast. Deze foto’s zijn gratis te bekijken tijdens openingstijden van de bibliotheek. Bevrijdingspop Op vrijdag 5 mei vindt weer Bevrijdingspop Haarlem plaats. De optredens op het Dreef- en Houtpodium beginnen om 13.00 uur en duren tot middernacht. Kijk voor de lijst van optredende artiesten op www.bevrijdingspop.nl. Excursie eetbare en geneeskrachtige kruiden Middenduin Zaterdag 6 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie eetbare en geneeskrachtige kruiden in natuurgebied Middenduin. Onder leiding van IVN-natuurgids Mona Schön gaan deelnemers aan deze excursie op zoek naar planten die een geneeskrachtige waarde hebben en/of eetbaar zijn. Wie weet bijvoorbeeld dat de knoppen van de paardebloem zeer smakelijk zijn in een salade en dat men de brandnetel prima kan verwerken in een pesto? Voor de liefhebbers is er nog een aansluitende kookdemonstratie. Vertrek om 7.00 uur bij de ingang van Middenduin aan de Duinlustweg in Overveen. Duur: 2 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig. Deelname is gratis. Informatie: Mona Schön, 023 – 526 4411 of op www.ivnzk.nl. Weidevogels in Hekslootpolder Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zondag 7 mei een weidevogelexcursie in de Hekslootpolder. Tijdens het wandelen wordt gekeken naar broedende weidevogels, zoals kieviten, grutto’s en tureluurs. Ook wordt een bezoek gebracht aan de vogelplas met kijkhut. Hier kan men de slobeend, zomertaling en misschien wel de lepelaar zien. Vertrek om 8.00 uur bij het infopaneel hoek Spaarndamseweg/Vondelweg. De excursie duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname is gratis. Kijker meenemen! Aanmelden vooraf is niet nodig. Informatie: Erik van Bakel, tel 023 – 539 3507 of op www.ivnzk.nl. Dwars door de duinen Op zondag 7 mei organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een excursie van de binnenduinrand van Duin- en Kruidberg, langs het Vogelmeer, tot de zeereep van Bloemendaal aan Zee. Een zes kilometer lange wandeltocht onder leiding van een ervaren IVN-gids, die u de geleidelijke verandering van dicht bos tot kaal zand laat meemaken. Onderweg wordt ook gekeken en geluisterd naar vogels van de diverse duinlandschappen. Vertrek om 11.00 uur vanaf NS-station Santpoort-Noord (westkant) en terug met de bus vanaf de kop van de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. Duur: 5 uur. Deelname gratis. Kijker en eventueel eten en drinken meenemen. Aanmelden graag maar hoeft niet. Informatie: Ronald van Zon, 023 – 549 2719 of op www.ivnzk.nl.


Extra parkeerruimte bij Nova-college Sinds twee weken is de huidige parkeergarage De Raaks gesloten. Om de parkeerdruk op zaterdagen te verlichten is vanaf zaterdag 6 mei aanstaande bij het Nova-college aan de Zijlweg voor 250 auto’s een tijdelijke parkeervoorziening getroffen.

oor € 3 per dag kunnen bezoekers daar van 10.00 tot 18.00 uur hun auto parkeren. Parkeerders kunnen dan tevens op vertoon van hun parkeerkaartje met maximaal vier personen gratis gebruik maken van het openbaar busvervoer tussen het parkeerterrein en de Haarlemse binnenstad. De pendelbussen rij-

V

den eens in de tien minuten. De extra parkeerruimte is alleen op zaterdagen open. Doordeweeks worden bezoekers van de Haarlemse binnenstad verwezen naar de overige parkeergelegenheden door middel van het parkeerverwijzingssysteem.

Maand mei gratis parkeren! In de maand mei kunnen bezoekers van de Haarlemse binnenstad op zaterdagen gratis gebruik maken van het parkeerterrein bij het Nova-college en het busvervoer naar en van de stad.

300 studentenwoningen erbij

Lintjesregen in Gravenzaal

In het voormalige HTS-gebouw aan de Veldzigtlaan komen 172 wooneenheden voor studenten. De woningen zullen in het eerste kwartaal van 2007 worden opgeleverd. Verder bouwt Pré Wonen op dit moment 120 studenteneenheden aan de Spoorwegstraat, die vanaf juni bewoond kunnen worden.

In 2004 bleek uit een onderzoek dat er in Haarlem weliswaar geen nijpend tekort is aan studentenhuisvesting, maar ook dat er géén reserve is om een stijging in studentenaantallen op te vangen. Het aantal studentenwoningen in Haarlem wordt met beide projecten aanzienlijk uitgebreid.

Veel nieuwe woningen in Haarlem n de afgelopen collegeperiode zijn 1.600 woningen in Haarlem opgeleverd en 700 woningen in aanbouw genomen. Verder zijn de voorbereidende bouwwerkzaamheden (slopen en bouwrijp maken) gestart voor nog eens 1.200 woningen. De Haarlemse woningbouwproductie is vergeleken met de landelijke cijfers opvallend hoog. In 2005 werden bijna 700 woningen gerealiseerd. Dit is het hoogste aantal nieuwe woningen in Haarlem sinds begin jaren negentig. Ook dit jaar wordt zo’n hoge productie verwacht. De gemeente Haarlem heeft met het rijk afspraken gemaakt over de woningbouwproductie. Voor de periode 2005 tot en met 2009 heeft Haarlem ingezet op een productie van 5.000 woningen. Kenmerkend is dat Haarlem de nieuwe woningen met name binnenstedelijk realiseert, bij gebrek aan zogenaamde VINEX-

I

Burgemeester Pop heft het glas met 23 Haarlemmers, die afgelopen vrijdag ter gelegenheid van Koninginnedag een Koninklijke Onderscheiding ontvingen. Foto: Johan Weemhoff

Startpunt Haarlem

Begeleiden naar een eigen onderneming Odeta Suldiakova (33) kwam twaalf jaar geleden vanuit Litouwen naar Nederland. Sinds kort heeft ze een eigen digitale reisbureau www.balticareizen.nl waarmee zij reizen naar haar geboorteland en andere Baltische staten organiseert. Zij heeft een cursus bij Startpunt Haarlem gevolgd. Naast ondernemers die vanuit een uitkeringspositie een onderneming willen starten, krijgen ook ‘oudkomers’ en vrouwen die een bedrijf in de persoonlijke dienstverlening willen starten begeleiding bij Startpunt. uldiakova: “Vorig jaar ben ik met de cursus bij Startpunt begonnen. Eerst dacht ik dat ik iets met websites wilde, maar al snel kwam ik op het idee om Nederlanders Litouwen te laten zien. Het idee ontwikkelde zich en ik ging informatie verzamelen en met mensen erover praten. In de cursus van acht maanden heb ik van alles geleerd: van ondernemingsplannen schrijven tot het bedenken van je eigen pr. Ook leerde ik bewust te zijn van het waarom: wat wil ik bereiken?” Startpunt zorgt voor begeleiding van een startende ondernemer van de oriëntatiefase tot de start van het bedrijf. Startpunt werkt vanaf juli 2000 in opdracht van gemeentelijke sociale diensten.

S

Kansen voor startende ondernemers De afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente richt zich op ondernemers die vanuit een ‘uitkeringspositie’ een onderneming willen starten. Er bestaan verschillende regelingen ter stimulering van

Odeta Suldiakova kreeg via Startpunt begeleiding voor het starten van een eigen onderneming. Foto: Marisa Beretta.

ondernemers. Het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is voor starters én gevestigde ondernemers.

Mensen die aanspraak maken op de BbZ-regeling, krijgen tegelijkertijd een adviestraject bij Startpunt Haarlem. ‘Ik krijg er energie van’ Suldiakova heeft vorig jaar juni haar eerste groep reizigers naar Litouwen begeleid: “Het geld wat ik met deze reis heb verdiend, heb ik meteen weer uitgegeven aan advertenties in landelijke dagbladen. Jammer genoeg heb ik nog weinig klanten. Maar ik krijg ontzettend veel energie van mijn eigen bedrijf, ik vind het heel erg leuk om te doen. Ik ga de komende tijd al mijn vrije tijd erin stoppen en hoop zo meerdere reizen te organiseren. Maar het is wel moeilijk. Er zijn veel concurrenten op de markt.” Er is ook een website: www.balticareizen. nl. Nuttige adressen: www.startpunthaarlem.nl, www.stew.nl, www.kvk.nl, www.imk.nl.

ijdens het zwemseizoen worden de officiële zwemlocaties in Noord-Holland tweewekelijks gecontroleerd op waterkwaliteit en veiligheid. In totaal gaat het om 68 zwemlocaties, variërend van de stranden langs de Noordzee tot aan zwemgele-

T

genheden in recreatiegebieden. Zo wordt er gekeken naar de aanwezigheid van parasieten en bacteriën die met name in de zomermaanden in het oppervlaktewater kunnen voorkomen. Deze bacteriën kunnen bij mensen huidirritaties en maagdarmstoornissen veroorzaken.

Het terrein achter de HBS-B staat nu nog volledig onder water. Dura Vermeer gaat vanaf 9 mei om 07.00 uur tot de avond van 10 mei onderwaterbeton storten voor de vloer van de ondergrondse parkeer-

Meer weten? Voor meer informatie over het starten van een onderneming vanuit een ‘uitkeringspositie’, als ‘oudkomer’ – allochtone ondernemer die al langer in Nederland verblijft – of als vrouw die een bedrijf in de persoonlijke dienstverlening wil starten, kunt u contact opnemen met Sociale Zaken en Werkgelegenheid via 023 - 511 4200. Of kijk op www.haarlem.nl > ondernemen.

Actuele informatie Via www.noord-holland.nl kan iedereen gemakkelijk en snel actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemlocaties raadplegen. Op de site

staat een overzichtskaart met alle zwemlocaties. Met één klik op de kaart beschikt de bezoeker over actuele informatie over de waterkwaliteit en de bereikbaarheid per openbaar vervoer en de aanwezigheid van douches en horecagelegenheden. Ook de zwemwatertelefoon, 0800 – 9986734, en NOS teletekstpagina 725 bieden actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater. Via www.noordholland.nl en de zwemwatertelefoon kan men ook de folder ‘Veilig Zwemmen’ opvragen.

4

Woonvisie Haarlem positief ontvangen Het college van B&W heeft zich gebogen over de inspraakreacties op de Haarlemse woonvisie. De opmerkingen steunen de speerpunten uit de nota: meer, beter, dynamisch en betaalbaar. De ‘woonvisie Haarlem 2006-2012’ is hiermee definitief vastgesteld. Onlangs stemde de gemeenteraad al in, onder voorbehoud van de inspraakreacties. Nu wordt gestart met het uitwerken van de maatregelen om te komen tot meer, beter, dynamisch en betaalbaar wonen.

Raaks onder water

Veilig zwemmen in Noord-Holland Komende maanden veilig zwemmen? De provincie Noord-Holland geeft van 1 mei tot 1 oktober actuele informatie over de kwaliteit en veiligheid van zwemgelegenheden in Noord-Holland.

locaties. Bijna 700 van de 1.600 opgeleverde woningen waren sociale huurwoningen en nog eens 700 woningen werden gebouwd in het middensegment. Een kleine tien procent betrof het dure segment.

Foto: Dura Vermeer

garage op het HBS-B terrein. De betonwerkzaamheden zijn afgerond op 10 mei om 21.00 uur en om 23.00 uur zijn alle spullen ook opgeruimd. Voor klachten over geluidsoverlast kunt u bellen met het mobiele nummer: 06 53599493 (dag en nacht).


Haarlem

Mededelingen 4 mei 2006, nummer 18

Commissie- en raadsvergaderingen

eventuele zienswijzen in te dienen c.q. bezwaar te

0523/06 Bakenessergracht 22, verwijderen achter-

maken.

Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovenge-

april 2006

noemde besluiten kunnen gedurende 6 weken na

0347/06 Bakenesserstraat 14, verbouwen apparteDonderdag 11 mei, Commissie Bestuur en Commissie Beheer

Monumentenvergunning

Donderdag 11 mei,

diend bij het college van B&W/de burgemeester,

april 2006

postbus 511, 2003, PB in Haarlem, onder vermel-

bestedingsruimte, verzonden 28 april 2006

De volgende ontwerpbesluiten om monumentenver-

de dag van verzending van het besluit worden inge-

mentengebouw aan achterzijde, verzonden 28 0262/06 Bernadottelaan 140, gehele slopen dag-

(17.00 - 19.50)

Bezwaarmogelijkheid en voorlopige voorziening

ste deel kap en maken dakterras, verzonden 24

zwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste in te houden de naam en het adres van de indiener,

Commissie Ontwikkeling en Samenleving

gunning liggen op grond van artikel 11 van de

(20.00 - 23.00)

Monumentenwet 1988, met de daarbij behorende

William Sternstraat, bouwen 56 woningen, ver-

de dagtekening, een omschrijving van het besluit

relevante stukken op grond van afdeling 3.4 van de

zonden 27 april 2006

waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van

Al deze bijeenkomsten vinden plaats in het

Algemene wet bestuursrecht ter inzage

Stadhuis. Zie ook www.haarlem.nl.

0297/06 Grote Houtstraat 115, verbouwen kelder

2860/05 Bernadottelaan, Jungstraat, Erasmuslaan,

ding van “bezwaar” in de linkerbovenhoek. Het be-

0756/22 Cederstraat 15, plaatsen dakopbouw, verzonden 26 april 2006

en begane grond

0091/06 Donkere Spaarne 30, plaatsen dakopbouw, verzonden 28 april 2006

2906/05 Spaarne 29 a, intern verbouwen pand

Woningwet

0835/06 Generaal Cronjéstraat 130-132, vernieu-

het besluit waartegen het is gericht. Een dergelijk verzoek om voorlopige voorziening

0848/06 Gedempte Oude Gracht 20, plaatsen gevelreclame, verzonden 26 april 2006

singel 1, loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving

2413/05 Generaal de Wetstraat 64, vergroten woon-

(BWL). De publiekshal is geopend op werkdagen van

huis, verzonden 25 april 2006

09.00 uur tot 16.00 uur en op donderdag tot 20.00

0090/06 Houtmanpad 31, plaatsen berging met

uur. Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder

overkapping, verzonden 25 april 2006

zienswijzen naar voren brengen. Zij kunnen deze

0889/06 Jaagpad 22, perceel 008, legaliseren

bekendmaken bij het college van B&W, ter attentie

betonnen schuurtje, verzonden 28 april 2006

van het hoofd van de afdeling Vergunningen en

2942/05 Kick Smitweg, bouwen 40 appartementen

De volgende aanvragen om bouwvergunning (licht

Toezicht van de sector Stedelijke Ontwikkeling,

met parkeerkelder, verzonden 28 april 2006

en regulier) zijn binnengekomen en liggen niet ter

postbus 741, 2003 RS Haarlem. De naar voren

0946/06 Kleine Houtstraat 53, vernieuwen voeg-

inzage

gebrachte zienswijzen zullen bij de beoordeling van

1073/06 Aelbertsbergstraat 11, plaatsen extra ver-

de aanvragen betrokken worden. Uw zienswijze

0855/06 Kloppersingel 85, verbouwen begane 0624/06 Koppenstokstraat 81, plaatsen dakkapel

heeft en de redenen van uw zienswijzen.

1061/06 Bakenessergracht 24 rood, plaatsen dak-

zienswijze kenbaar te maken. Dit kan alleen op

voorgevel, verzonden 28 april 2006 zonden 26 april 2006

afspraak. Een afspraak kunt u maken via het loket

0717/06 Lorentzkade 320, plaatsen dakkapel voor-

BWL, telefoon 023 - 511 4400.

zijde, verzonden 28 april 2006 0557/06 Pleiadenstraat 48, plaatsen dakkapel voor-

1077/06 Eendrachtstraat 19, veranderen voorgevel achterzijde begane grond 1056/06 Gedempte Oude Gracht 52, gedeeltelijk

zijde, verzonden 24 april 2006 Wet op de ruimtelijke ordening

0998/06 Saenredamstraat 36 zwart, veranderen kozijnen in zijgevel, verzonden 28 april 2006

Bouwplannen ter visie

0553/06 Schoterveenstraat 4, plaatsen 2e verdie-

vernieuwen bovenwoningen 1094/06 Gedempte Raamgracht 23, plaatsen dakkapel op zolderverdieping 1104/06 Generaal de Wetstraat 64, vergroten woonhuis 1107/06 Generaal Bothastraat 83, vernieuwen interne indeling 1091/06 Hendrik Figeeweg 51-57, gedeeltelijk plaatsen en veranderen gevels bedrijfsgebouw 1089/06 Houtplein 4-6, veranderen gevel voorzijde en casco interieur 1097/06 Johan van Oldenbarneveldtlaan 1, veranderen erkerkozijn in voorgevel 1080/06 Kleine Houtstraat 28, vernieuwen voegen voorgevel

ping, verzonden 25 april 2006 Het college van B&W maakt bekend dat zij voorne-

0249/06 Slachthuisstraat 53 zwart, verbouwen, uit-

mens is vrijstelling te verlenen op grond van artikel

breiden winkel naar dierenkliniek, verzonden 26

19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de

april 2006 0010/06 Soestdijkstraat 86, plaatsen uitbouw aan

onderstaande bouwplannen 0311/06 Gasthuissingel 32 a, plaatsen dakterras

de kopgevel, verzonden 27 april 2006 0633/06 Spaarndamseweg verlengde Oudeweg,

(art. 19 lid 3) 0390/06 Oranjestraat 157, plaatsen tweede verdie-

vernieuwen brugdek (hefgedeelte), verzonden 26

ping (art. 19 lid 3)

april 2006

0572/06 Saturnusstraat 3, plaatsen twee dakkapel-

0895/06 Van Dortstraat 82, gedeeltelijk veranderen

len (art. 19 lid 3)

indeling appartement en wijzigen kozijn

0368/06 Timorstraat 18, plaatsen dakopbouw (art. 19 lid 3)

woning, verzonden 27 april 2006

Geweigerde vergunningen Het college van B&W heeft voor de onderstaande

inzage bij de Publieksdienst, Zijlsingel 1, loket

aanvragen de bouwvergunning geweigerd

1108/06 Mentawistraat 30, bouwen 2e verdieping

Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL). U kunt

0202/06 Arnoldystraat 2, plaatsen dakopbouw, ver-

1081/06 Parklaan 101, vergroten woonhuis

daarvoor terecht op werkdagen van 9.00 tot 16.00

1053/06 President Steijnstraat 59, plaatsen dakop-

uur en op donderdag tot 20.00 uur. zienswijzen naar voren brengen. Zij kunnen deze

1109/06 Schoterbosstraat 13, bouwen 2e verdieping

bekendmaken bij het college van B&W, ter attentie

1079/06 Schotersingel 19, vernieuwen dakramen

van het hoofd van de afdeling Vergunningen en

1076/06 Van der Aartweg (Van der Aartsportpark), plaatsen reclameborden

2755/05 Berckheydestraat 12 rood, optrekken vooren achtergevel, verzonden 24 april 2006 0432/06 Kinderhuissingel 126, veranderen reclameuitingen, verzonden 26 april 2006 0780/06 Kruisweg 55 rood, gedeeltelijk veranderen appartement, verzonden 28 april 2006

gebrachte zienswijzen zullen bij de beoordeling van

2294/05 Lieoever 46, geheel plaatsen, vernieuwen

de aanvragen betrokken worden. Uw zienswijze

vrijstelling op grond van de WRO 0290/06 Anna van Burenlaan 58B, vergroten woning met erker aan voorzijde en uitbouw aan zijgevel, verzonden 28 april 2006 2790/05 Bernadottelaan 1K, plaatsen kunststof unit tbv nutsvoorzieningen, verzonden 28 april 2006 2413/05 Generaal de Wetstraat 64, vergroten woning, verzonden 25 april 2006 1738/05 Haarlemmermeerstraat 38, vergroten begane grond d.m.v. plaatsen achteruitbouw, verzonden 28 april 2006 2119/05 Jan Gijzenpad hoek Planetenlaan, tijdelijk plaatsen verkoopbord, verzonden 26 april 2006 2944/05 Kick Smitweg, bouwen van 37 appartementen met parkeerkelder, verzonden 25 april 2006

achteruitbouw onder overstekende balkon en wijzigen achtergevel, verzonden 28 april 2006 2460/05 Minckelersweg 20, vergroten bestaand

2386/05 Obistraat 33, vergroten zolderverdieping t.p.v. achtergevel, verzonden 21 april 2006 2e verdieping, verzonden 27 april 2006 1867/05 Veldzigtlaan 1, geheel veranderen voormalig HTS-gebouw (hoogbouw) tot 172 studentenwoningen (met toevoeging van twee stallings- en containerruimten), verzonden 28 april 2006 Deze vrijstellingen met daarbij behorende relevante stukken liggen op grond van afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van maandag 8 mei 2006 tot en met maandag 19 juni 2006

gedu-

rende zes weken voor een ieder ter inzage bij de Publieksdienst, Zijlsingel 1, loket Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL). U kunt daarvoor terecht op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur en op donderdag

datum , tegen welk besluit uw zienswijze betrek-

garage, berging en erf afscheidingen, verzonden

tot 20.00 uur.

king heeft en de redenen van uw zienswijzen.

28 april 2006 0500/06 Marnixstraat 126 rood, optrekken zijgevel tot nokhoogte, verzonden 24 april 2006 0716/06 Mathijsenstraat 24, gedeeltelijk vergroten

afspraak. Een afspraak kunt maken via het loket

woonkamer, 24 april 2006

BWL, telefoon 023 - 511 4400.

0483/06 Zuiderzeelaan 31, plaatsen twee dakkapel-

voor- en achterzijde

len achterzijde, verzonden 24 april 2006

1058/06 Vondelweg 540, plaatsen lichtreclame

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening Gedurende bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, postbus 511, 2003 PB Haarlem. Uw bezwaarschrift dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de datum, tegen welk besluit uw bezwaarschrift is gericht en de redenen van uw bezwaar.

1063/06 Zuid Schalkwijkerweg – Engelandpark,

Verleende vergunningen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze

Het college van B&W heeft voor de onderstaande

publicatie NIET betekent dat er vergunning is ver-

aanvragen de vergunning verleend

leend of zal worden geweigerd. Eventuele vergun-

0826/06 A. Hofmanweg 65, oprichten vriescel met

ningen alsmede voornemens om vrijstelling te verle-

aanvragen vergunning verleend met toepassing van

en vergroten van de fundering met vloer van de

zienswijze kenbaar te maken. Dit kan alleen op

bescherming

Het college van B&W heeft voor de onderstaande

dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de

Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling uw

vernieuwen lichte houten beschoeiing als oever-

Verleende bouwvergunningen

reclame, verzonden 26 april 2006

postbus 741, 2003 RS Haarlem. De naar voren

1111/06 Van Nesstraat 57, plaatsen twee dakkapel1055/06 Vergierdeweg 241, plaatsen dakkapellen

0445/06 Barrevoetestraat 10, plaatsen handels-

Toezicht van de sector Stedelijke Ontwikkeling,

1110/06 Van Nesstraat 16, plaatsen dakopbouw len

zonden 26 april 2006

Gedurende bovenstaande termijn kan een ieder

1106/06 Riviervismarkt 17, plaatsen lichtbakreclame

berging

king hebben.

2796/05 Van Swietenstraat 7, gedeeltelijk vergroten

juni 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter

dakvensters

vraagd, omdat bezwaren tegen besluiten op grond van deze wet wel automatisch een schorsende wer-

2006

rende relevante stukken liggen op grond van afd.

1113/06 Mentawistraat 28, bouwen 2e verdieping

1051/06 Stalpaert v.d. Wielenstraat 18, plaatsen

voorlopige voorziening hoeft te worden aange-

TPG postsorteercentrum, verzonden 28 april

van maandag 8 mei 2006 tot en met maandag 19

1060/06 Spaarnwouderstraat 9a, plaatsen 3 Velux

Zijlsingel 1 (BWL-loket) 023 - 511 4400. Voor de monumentenwet geldt echter dat geen

begane grond, vergroten begane grond d.m.v.

De genoemde ontwerpbesluiten met daarbij beho3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang

voorkant

kan worden gemaakt. Hiervoor dient vooraf een afspraak gemaakt te worden bij de Publieksdienst,

0819/06 Van Diemenlaan 3, plaatsen dakkapel op 1275/05 Zaanenlaan 177, vergroten zijgevel

op bestaand dak (art . 19 lid 3)

1057/06 Leidsevaart 274, plaatsen dakuitbouw

bouw

De stukken blijven ter inzage totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit bezwaar

0015/06 Kleine Heiligland 13, veranderen gebruik

voordakvlak, verzonden 28 april 2006

0237/06 Westergracht 33 rood, plaatsen dakterras

1059/06 Langendijkstraat 24, plaatsen dakopbouw achterzijde

in Haarlem.

woning achterzijde, verzonden 27 april 2006

1105/06 Kuppersweg 73, plaatsen reclame 1112/06 Lange Veerstraat 11 rood, veranderen

bank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR

0665/06 Kruisstraat 9, plaatsen gevelreclame, ver-

voorgevel 1050/06 Esdoornstraat 29, vergroten woonhuis

kan worden gedaan bij de president van de Recht-

grond, verzonden 27 april 2006

datum, tegen welk besluit uw zienswijze betrekking Ook bestaat de mogelijkheid om mondeling uw

1087/06 Coen Cuserhof 47, vernieuwen voegwerk

werk van de voorgevel, verzonden 26 april 2006

dient voorzien te zijn van uw naam en adres, de

1114/06 Anegang 17, veranderen gevelopening terras en toegangsportaal

Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van

24 april 2006

maandag 19 juni 2006 bij de Publieksdienst, Zijl-

rieur begane grond en 1e verdieping

spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

rende relevante stukken zijn gedurende zes weken systeem GEOBARS als openbaar register gehanteerd.

1096/06 Anegang 6, gedeeltelijk veranderen inte-

voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde

wen gevelpui en plaatsen reclame, verzonden,

in te zien vanaf maandag 8 mei 2006 tot en met

dieping

De president van de Rechtbank kan op verzoek een

De genoemde ontwerpbesluiten met daarbij beho-

In het kader van artikel 57 van de Woningwet wordt het

Aanvraag lichte en reguliere bouwvergunning

het bezwaar.

De president van de Rechtbank kan op verzoek een

Verleende terrasvergunning

0751/06 Allard Piersonstraat 54, vergroten 2e ver-

na de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en

dieping achterzijde, verzonden 24 april 2006

spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het bezwaar schorst namelijk niet de werking van

opslagruimte, verzonden 28 april 2006

nen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, waar-

voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde

5

De burgemeester heeft voor de onderstaande aan-

het besluit waartegen het is gericht. Een dergelijk

vraag de terrasvergunning verleend

verzoek om voorlopige voorziening kan worden

758/06 Riviervismarkt 1-3 plaatsen terras, verzon-

gedaan bij de president van de Rechtbank, sector

den 24 april 2006

Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem


De reden hiervoor is dat er op genoemde locatie

12. Van Zeggelenplein 115

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bevat een re-

geen activiteiten meer plaatsvinden waarvoor

13. Leonard Springerlaan 297

geling voor de vergoeding van kosten die een be-

genoemde vergunning is vereist;

14. Diakenhuisweg 152

langhebbende maakt bij de behandeling van een

- Voor de inrichting van Vrijbloed Transport B.V. is

15. Herensingel 123

door hem ingediend bezwaarschrift (artikelen 7:15,

een vergunningaanvraag ingediend. Naar aanlei-

16. J.J. Hamelinkstraat 44

7:28 en 8:75 Awb). Het college van B&W heeft in

ding van deze aanvraag is een ontwerpbeschik-

17. Hof van Egmond 27

2003 beleidsregels opgesteld (in werking getreden

king (ontwerpbesluit) opgesteld. Het gaat om een

18. Kempen 88

op 11 april 2003) over de wijze waarop in Haarlem

Het college van B&W heeft de onderstaande monu-

nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergun-

19. Leonard Springerlaan 261

met deze vergoedingsregeling wordt omgegaan.

mentenvergunning verleend als bedoeld in artikel 11

ning voor een transportbedrijf voor de wegen-

van de Monumentenwet 1988

bouw gelegen aan de Wateringweg 66.

Verleende rijksmonumentenvergunning

Omdat is gebleken dat deze beleidsregels geen toehet aanleggen van een gemarkeerde par-

gevoegde waarde hebben op de wettelijke regeling

De vorengenoemde (ontwerp)beschikking

keerplaats ten behoeve van een eerste

en de in het Besluit proceskosten bestuursrecht ge-

deels slopen panden voor bewoning, verzonden

Wateringweg 66 is gedurende de inzagetermijn van

lijnsarts ter hoogte van:

regelde vergoedingensystematiek, trekt het college

28 april 2006

maandag 8 mei tot dinsdag 20 juni 2006 te down-

Parklaan 3

van B&W deze beleidsregels in.

2443/05 Antoniestraat 13 en 15, restaureren en

B.

1.

loaden via de website van de gemeente Haarlem: Deze monumentenvergunning ligt met daarbij be-

www.haarlem.nl , leven & wonen/ leefomgeving/

horende relevante stukken liggen op grond van afd.

milieu/ milieuvergunningen.

C. het aanleggen van een tweetal gemarkeerde parkeerplaatsen voor gehandicapten in

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met ingang

Dit besluit ligt vanaf heden 4 weken ter inzage in de Publiekshal, Zijlsingel 1 te Haarlem.

het algemeen ter hoogte van:

van maandag 8 mei 2006 tot en met maandag 19

Schriftelijke en mondelinge zienswijzen

juni 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter

Zienswijzen (bezwaren) tegen de ontwerpbeschikkin-

inzage bij de Publieksdienst, Zijlsingel 1, loket

gen kunnen van maandag 8 mei tot dinsdag 20 juni

Bouwen, Wonen en Leefomgeving (BWL). U kunt

2006 worden ingediend. U kunt schriftelijk aangeven

van de bijlage 1 van het RVV 1990, inhou-

Haarlemmers naar de Publieksdienst

daarvoor terecht op werkdagen van 9.00 tot 16.00

waarom u het niet eens bent met de ontwerp-

dende de aanwijzing als gehandicaptenpar-

Voor vele producten en diensten kunt u terecht

uur en op donderdag van tot 20.00 uur.

beschikking. U kunt uw zienswijzen richten aan het

keerplaats, geplaatst in de navolgende

bij de Publieksdienst, Zijlsingel 1. U kunt hier te-

college van B&W, t.a.v. het hoofd afdeling Milieu,

straten:

recht voor paspoorten en rijbewijzen, uitkerin-

1.

Oranjekade 1

Informatie D. te verwijderen het bord volgens model E6

Beroepsmogelijkheid

postbus 562, 2003 RN in Haarlem, onder vermel-

1.

Schermerstraat 26rd

gen, zorg en voorzieningen, informatie over be-

Gedurende de termijn van inzage kunnen belang-

ding van het adres van de inrichting. Als u niet wilt

2.

Spaarnhovenstraat 41

lastingen, bouwen en wonen en nog veel meer.

hebbenden tegen dit besluit/deze besluiten gemoti-

dat uw persoonlijke gegevens bekend worden ge-

3.

Karel van Manderstraat 67

Ook ondernemers kunnen bij de Publieksdienst

veerd beroep aantekenen bij de Arrondissements-

maakt, kunt u dit in uw brief aangeven.

4.

Teding van Berkhoutstraat 23

terecht met al hun vragen over de gemeentelijke

rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621,

U kunt uw zienswijzen ook mondeling kenbaar

5.

Aagje Dekenstraat 4

diensten en producten voor hun bedrijf. Bij de

2003 BR Haarlem.

maken, tijdens een gedachtewisseling. Deze gedach-

6.

Noorder Tuindorplaan 9B

Publieksdienst liggen ook de B&W-besluiten over

tewisselingen worden op verzoek georganiseerd. U

7.

Nobletstraat 7

diverse onderwerpen, bouwaanvragen, bestem-

kunt dit telefonisch aanvragen op telefoonnummer

8.

Paus Leostraat 19

mingsplannen die gewijzigd worden en evene-

023 - 511 4606.

9.

Turfmarkt t/h nr 6

menten vergunningen ter inzage. Tenslotte kunt

Stremming Spaarne weekend 5-8 mei 2006

10. Begijnhof 4B rood

u hier vele andere folders en brochures over ge-

Inzage/informatie

11. Jac. Van Looystraat 18

meentelijke producten vinden. De openingstijden

De stukken waarop de beslissingen zijn gebaseerd,

12. Barrevoetestraat t/h nr. 19

zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot

kunt u vanaf maandag 8 mei 2006 tot dinsdag 20

13. Engelandlaan 894

16.00 uur en donderdag doorlopend tot 20.00

Vanaf vrijdag 5 mei 2006, 10.00 uur tot maandag 8

juni 2006 inzien bij de afdeling Bouwen, Wonen en

14. Leuvenstraat 11

uur. Telefonisch is de Publieksdienst bereikbaar

mei 2006, 6.00 uur is het Spaarne vanaf de Schouw-

Leefomgeving van de sector Publieksdienst, Zijl-

15. Overtonstraat 37

van 8.30 tot 17.30 uur en donderdag doorlopend

broekerbrug t/m de Gravestenenbrug gestremd.

singel 1 te Haarlem.

16. Nijlstraat 39

tot 20.00 uur via het nummer 023 - 511 5115.

Binnen dit traject zullen diverse werkzaamheden

De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag

17. Jan Gijzenkade 395

Het e-mailadres is: publieksdienst@haarlem.nl

plaatsvinden. Ter hoogte van de Belgiëlaan en de

van 9.00 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond

18. Tuchthuisstraat 18

Melkbrug is de doorvaart volledig gestremd. Bij de

doorlopend tot 20.00 uur. Wilt u de stukken buiten

19. Bellamystraat 3

Meldpunten Leefomgeving

Buitenrustbrug, Langebrug en Gravestenenbrug is

kantooruren inzien, dan kunt u telefonisch een

20. Schreveliusstraat 2zw

Hebt u vragen of opmerkingen over bestrating,

onderdoorvaart mogelijk.

afspraak maken, telefoon 023 - 511 4400.

21. Voorhelmstraat 14zw

straatverlichting, of groen? Bel dan met het

Tijdens de werkzaamheden zal de Melkbrug niet

22. Laan van Osnabruck 16

Meldpunt Leefomgeving 023 - 511 5115. Het

functioneren en open staan.

23. Amnesty Internationalweg 49

bezoekadres is Zijlsingel 1.

24. Spaarnhovenstraat 32

Verlening kapvergunning Wet milieubeheer

25. Forelstraat 265

Expo Haarlem in Uitvoering In ‘EXPO Haarlem in Uitvoering’ is informatie te

Het College van B&W maakt bekend dat de volgende

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na

vinden over tal van grote (bouw)projecten in de

kapvergunningen zijn verleend:

datum van publicatie van deze besluiten bezwaar

gemeente Haarlem, zoals: de Spoorzone, Meer-

BWL/2006/414 Rijksstraatweg 333, 2 bomen in de

maken bij burgemeester en wethouders van Haar-

wijk Centrum, Nieuwe Energie, Ripperda, de

achtertuin, reden: vitaliteit matig, beschadiging

lem, postbus 511, 2003 PB te Haarlem. Het be-

Zuidtangent, de nieuw te bouwen wijk 023

Kennisgeving meldingen artikel 8.41

aan erfgrenslijn en standplaats te dicht op erf-

zwaarschrift moet de naam en het adres vermelden

Haarlem en het Stadskantoor.

De volgende bedrijven hebben zich gemeld voor de

grenslijn.

van degene die bezwaar maakt, zijn ondertekend en

Het expositiecentrum bevindt zich op de begane

de datum vermelden waarop het is opgesteld. In het

grond van de Brinkmannpassage en is geopend

Het college van B&W maakt het volgende bekend.

Wet milieubeheer (artikel 8.41). Er is een Algemene

BWL/2006/424 Schroeder van der Kolkstraat 24, 1

Maatregel van Bestuur van toepassing. Hier zijn, per

blauwspar in de voortuin, reden: te dicht op gevel

bezwaarschrift moet ook worden aangegeven tegen

van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur

verschillende doelgroep, algemene, landelijk gelden-

en standplaats te dicht op erfgrenslijn.

welk besluit bezwaar wordt gemaakt en waarom

tot 17.00 uur. Telefoon: 023 – 511 3490

bezwaar wordt gemaakt.

E-mail: expohaarleminuitvoering@haarlem.nl

de regels in gesteld:

BWL/2006/471 Wagenweg 220, 1 boom in de zijtuin,

Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer:

reden: vitaliteit matig en standplaats te dicht op

Door het indienen van het bezwaarschrift wordt dit

- het in werking hebben van Tuin Totaal Hoveniers-

erfgrenslijn.

besluit niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang

Archiefdiensten

kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend

In het bouwarchief op de 2de verdieping van de

bedrijf aan de Oudeweg 30A; Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer:

Voor meer informatie ga naar www.haarlem.nl via

een voorlopige voorziening vragen aan de president

Brinkmannpassage liggen de bouwtekeningen

- het in werking hebben van een opslag van materi-

Leven & Wonen naar Bomen in Haarlem.

van de rechtbank, sector bestuursrecht, postbus

van vele Haarlemse gebouwen na 1905. U kunt

1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een

deze bouwtekeningen tegen betaling inzien,

alen en machinale houtbewerking bij bouwbedrijf C.G. Waleveld aan de Waarderveldweg ongenum-

Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene

verzoek om voorlopige voorziening moeten griffie-

dagelijks tussen 8.30 en 16.00 uur.

merd;

wet bestuursrecht binnen zes weken na deze publi-

rechten worden betaald.

Bouwtekeningen van vóór 1905 liggen bij het

Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer:

catie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen.

Noord-Hollands Archief, locatie Jansstraat.

- het aanbrengen van enkele wijzigingen in het oplei-

Na deze termijn kan overeenkomstig artikel 6 van

Het Noord-Hollands Archief beheert het archief

dingscentrum voor bedrijfshulpverlening van Medi-

de Verordening op de Houtopstanden voor de ge-

Select B.V. aan de Jan van Krimpenweg 71-74;

meente Haarlem worden overgegaan tot kappen.

Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieu-

Bezwaarschriften moeten worden gericht aan het

beheer: - het in werking hebben van Turkse Buurtbakkerij

Horecabedrijven en Nationale Herdenking 2006

College van B&W, postbus 511, 2003 PB Haarlem. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de wer-

van de provincie Noord-Holland en van Haarlem en omstreken. Het bezoekadres voor provinciale archieven is Kleine Houtweg 18, telefoon 023 - 517 2700. Openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag

king van de vergunning niet.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Bedrijfschap

van 9.00 tot 17.00 uur (in juli en augustus op

Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer:

Mocht een spoedeisend belang ontstaan dan kan

Horeca roepen horecaondernemers op mee te wer-

zaterdag gesloten).

- het uitbreiden van de bestaande bebouwing van

door degene die een bezwaarschrift heeft ingediend

ken aan het respecteren van de twee minuten stilte

Voor archieven van Haarlem en omliggende

het postdistributiecentrum van TPG Post aan de

een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij

op donderdag 4 mei 2006.

gemeenten kunt u terecht op de locatie Jansstraat

Minckelersweg 20;

de president van de rechtbank, sector bestuursrecht,

De burgemeester van Haarlem ondersteunt deze

40, telefoon 023 - 511 3320. Openingstijden:

Besluit voorzieningen en installaties milieubeheer:

postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Bij het indienen van

oproep en vraagt alle horecaondernemers hun bij-

dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00

- het in werking hebben van gasontvangststations

een verzoek om voorlopige voorziening moeten grif-

drage te leveren door:

uur, donderdag doorlopend tot 21.00 uur.

fierechten worden betaald.

- tussen 19.45 - 20.15 uur geen muziek ten gehore

Marsman aan het Marsmanplein 51;

van NV Nederlandse Gasunie aan de Harmenjans-

te brengen of amusement aan te bieden;

weg 131, Prins Bernhardlaan 51 en Vondelweg 503;

- vlak voor acht uur bezoekers erop te attenderen

- het van toepassing worden van dit Besluit voor het aardgasvulstation van NUON aan de Oudeweg 85. De betreffende besluiten waaraan moet worden vol-

Website www.haarlem.nl Op de website van de gemeente Haarlem:

Het college van B&W heeft besloten tot:

dat er twee minuten stilte in acht worden geno-

www.haarlem.nl vindt u veel informatie over dien-

A. het aanleggen van gemarkeerde parkeer-

men in verband met de Nationale Herdenking

sten, producten en actuele ontwikkelingen van

daan, liggen ter inzage bij de afdeling Bouwen,

plaatsen voor gehandicapten op kenteken

Wonen en Leefomgeving van de Publieksdienst,

ter hoogte van:

minuten stilte tussen 20.00 en 20.02 uur in acht

da's, B&W-besluiten en raadsstukken) kunt u vin-

kunnen nemen;

den op de website.

- het mogelijk te maken dat bezoekers de twee

Haarlem. Ook veel bestuurlijke informatie (agen-

Zijlsingel 1 te Haarlem.

1.

Teylerplein 92

U kunt ze ook vinden op www.infomil.nl onder wet-

2.

Kleverparkweg 115

geving en handhaving klikt u op 8.40 amvb's en ver-

3.

Leonard Springerlaan 183

volgens op informatie per 8.40 amvb.

4.

Nagtzaamplein 60

Bij de verschillende onderwerpen in Haarlem

5.

Lange Herenstraat t/h nr. 5

mededelingen staan de specifieke gemeentelijke

Kennisgeving ontwerpbeschikkingen

6.

Rustenburgerlaan 7

- Voor de inrichting van W.A. Brantjes gelegen aan

7.

Lindenstraat 29

de Nieuweweg 11 is op 28 december 1994 een

8.

Oranjeboomstraat 9

milieuvergunning verleend voor een groothandel

9.

Eikenstraat 13

in oud papier. Wij zijn van plan om deze vergun-

10. Weltevredenplein 9

ning op verzoek van de eigenaar in te trekken.

11. Botermarkt t/h nr. 4

Haarlem Mededelingen

- tijdens die twee minuten niet te serveren of te Brieven aan de gemeente Haarlem

schenken.

Intrekken beleidsregels vergoeding kosten bezwaarprocedures

6

4 mei 2006, nummer 18

adressen. Als u een brief over een ander onderwerp aan de gemeente schrijft, richt deze dan aan gemeente Haarlem, college van B&W, postbus 511, 2003 PB in Haarlem. E-mail: info@haarlem.nl

Stadskrant Haarlem, mei 2006  

De gemeente Haarlem maakte zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Burgemeester Jaap Pop had na 12 jaar burgemeesterschap aangek...

Stadskrant Haarlem, mei 2006  

De gemeente Haarlem maakte zich op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Burgemeester Jaap Pop had na 12 jaar burgemeesterschap aangek...

Advertisement