__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


1

 UADRANT Q H-23

DISCOVER THE WORLD OF ROYAL DELFT BLUE

Paintbrushes carefully touch the white earthenware, whilst elsewhere clay is poured into handmade moulds. It is here, at Royal Delft, that craftsmen have been creating iconic Delft Blue for almost 400 years. Discover all about the history, craftsmanship and innovation of this royal company during your visit.

US

VO UE YO U R CH E R

ONTDEK DE WERELD VAN KONINKLIJK DELFTS BLAUW

Penselen raken voorzichtig het witte aardewerk, terwijl elders klei in handgemaakte mallen wordt gegoten. Hier, bij Royal Delft, creĂŤren ambachtslieden al bijna 400 jaar het iconische Delfts Blauw. Ontdek alles over de geschiedenis, het ambacht en de innovatie van dit koninklijke bedrijf tijdens uw bezoek.


page

11

COLOFON

Publicatie en ontwerp Pixlbar Delft

1

page

Tekst- en eindredactie

QR codes explained F G H

René van Dijk, Lenny Tamerus en Suzanne van A Dijk B C

4

D

E

Weg van de massa

I

Drukkerij

RI

NG

S

KO NIN GS

T

WA TE

T

LA

FT

FV .D

EL

AN D

T

VR

OU

W

HO

AT

LA NGEN

DI JK

NIEU W

.

RT ST R.

EN KO

KS LN

.

PL A

HA RM B

AA

ORA

N JE ST

R.

B

GA ST HU

IS LA AN

RA AT

ZU IDE RS

TR AAT

OOS TSINGEL

KR UIS ST

T

BASTIAANS PLEIN

Meester van het licht EZ EL SV

EL DL AA

Oostpoortbrug

N

AC H T ER

L

NIE

E

SIN

OM

LA NGE GE

WEST

OUDE DEL FT

ZUIDPOORT ZU IDWA

BIES L

GEL

GE

TR .

T S IN

N TA

HO PS

Master of light

T.

TR .

VESTE PLEIN

TR

OOS

POOR

DI JS PR

NC KE LS

H

AT

15

TS

Koepoortbrug

27

M OL SL

PY NE

2

LS

H

EN DI JK

DE

page N

10

H

AE

NJE

BEESTEN MARKT H

GASTHUISPLS.

BREE STRA AT

E LA NG

EIN

4

6

EM

KO EP OO

22

PA RA

BRABANTSE TURFMARKT

KOORNMARKT

H

20

ST

BU

AAT

OO

KR

RGWAL

12

WILL

MARKT

GT

AT

GR AS WI

C OE N DE RS T R A

Uitklapbare plattegrond Delft met namenlijst

17

n

k

IN GS TR

7

OM ST R.

H

RE

pe

OR A

OU DE

EN

.

STALPAERT V.D. WIELEWEG

SGRACH

MARKT

11

al

in

R A AT

VL AM

NL

VO LDER

.w

EE RS TR

ER ST

TE

9

B B

. lo

aal

UT

M ST RA

15

RI

in

ET VE LD

WJ

13

N

OO ST

RA AT

m

m

OU

CH OO RST

H.G.K ERKH OF

VR

19

10

10

Uitgave #14 augustus 2020 ST RA

NS TR .

k an

8

XL Fold out map with list of names

RA AM

EL

IJ K

16

OUDE

KERKS TR. page

AA N 9 RECHTEN PA XL Niets uit deze uitgave magPHOENIX ✝ worden gereproduceerd BOTERBRUG T van TR AA TS 10 zonder toestemming GR OO GO DE de uitgeverHUen/of andere rechthebbenden. Pixlbar T 3 kan geen aansprakelijkheid BINNENWATERSLOO 5 11 aanvaarden voor eventuele BOLWERK H OOT SL onjuiste of onvolledige teksten ER WAT BU IT EN en/of beelden die in deze 12 uitgave zijn gepubliceerd. Alle 19 prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. T RS TR AA W ES TE STATION 13 H

14

FORT UI

VE RM

ie -Sch Rijn

ER SD

. DE LS TR VA AN DOELEN 18 DOELENPLEIN GARDENS PLEIN R. ST ER SC HU TT H

HIPPOLYTUSBUURT

RA AT

ST R.

RA AM

VE RW

RA AT

W IL LE

ST

AT

SIN G

VO OR ST

L S TR .

Delftse ondernemers dieST. AGATHA AAT RI SS TR IZ A DO PLEIN zich ELdoor de lockdown heen geklust hebben. SINGEL

VIS ST RA

OUDE DELF T

ST RA AT

8

DOEL EN

.

OO ST

PAARDENMARKT

H

S CH OO

RE

TS TR MBRA ND

TL AA N ER EV EL

ST R.

OEN

AN

RACH

E HO U T

VA N MI

OORG

T VE RL AA

DE LF TS

NTS

M OL EN

O

AA N ‘T

KA NT

KOLK

PH OE NIX

INGEL

Cover Victory Verf VE ST

N OV ER 7 Een LAeerbetoon AN VA aan alle

N

Plantagebrug

SP OORS

C. FO

RA CK ST

M

K

T P LA

BR

BEER EN Alle RU YS DE deelnemende PRINSENHOF bedrijven, Delftse 4 bezienswaardigheden, Delftse hotels, Delftse B&B’s, 5 IHE Delft, VVV, Station Delft, Yes!Delft en The Hague B International Centre ExpatJNHOF BAGI 6 Desk AT

L

OOS

Distributie L E IN OU CK P

K

PLE IN

ANNASTR .

E

S VE

NOORDEINDE

Oplage 15.000

J

QR-codes uitgelegd E PL ANTAGE NIE U W L AN TAGE P NI E U W E P AR

AGNETAPARK

2 Opmeer BV 3

Away from the crowd

Meer weten? BluePearlsofDelft.nl T. 06-28199456

UW ELA AN

Sch ij n -

iek

an

aa

l

B OT AN

IE S

TR.

OOSTP DEL F


QR codes explained

QR-codes uitgelegd

You will find unique QR codes in this guide. They enable mobile navigation and offer you additional information of each business.

In deze gids vindt u unieke QRcodes. Ze maken mobiele navigatie mogelijk en bieden u extra informatie van elke ondernemer.

HOW DO I SCAN A QR CODE?

HOE SCAN IK EEN QR-CODE?

Both iPhones and Android smartphones allow users to scan QR codes without downloading an additional app. The camera app is capable of scanning QR codes on both the operating systems.

Met zowel iPhones als Androidsmartphones kunnen gebruikers QR-codes scannen zonder een extra app te downloaden. De camera-app kan QR-codes scannen op beide besturingssystemen.

DO I NEED AN APP TO SCAN QR CODES?

HEB IK EEN APP NODIG OM QR-CODES TE SCANNEN?

If your iPhone or iPad is not updated with iOS 11, you may need to download an app to scan QR codes. Similarly, for Android smartphones that have not been upgraded to Android 8 or 9, need an additional app to scan these QR codes.

Als uw iPhone of iPad niet is bijgewerkt met iOS 11, moet u mogelijk een app downloaden om QR-codes te scannen. Tevens heeft men voor Androidsmartphones die niet zijn geĂźpgraded naar Android 8 of 9 een extra app nodig om deze QR-codes te scannen.

Images: QR Code Generator.com 4

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


1 Name, download VCard and share Naam, download VCard en deel 2 Opening hours, address and website Openingstijden, adres en website 3 Phone, messaging and email Telefoon, berichten en e-mail 4 Social media profiles Profielen voor sociale media 5 Get directions Toon route

1 Open the Camera app. Open de Camera-app.

2 Hold your device steady for 2-3 secs towards the QR code. Houd uw apparaat 2-3 seconden stabiel in de richting van de QR-code.

1

2 3

3

4

Click on the notification to open the QR code content. Klik op de melding om de inhoud van de QR-code te openen.

THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

5

5


Loco Lama

2

Q UADRANT I-12

Creative concept store

The place where creativity is key! Loco Lama offers an unique and inspiring product assortment from gifts till Dutch Design.

Creative concept store

Loco Lama biedt een inspirerend en uniek productassortiment. Naast de kleurrijke collectie, staan creativiteit, sfeer en beleving centraal.

Koffie & Zo

3

Q UADRANT F-11

Coffee bar & gift shop

In addition to coffee (to-go), pastries and lunch, they sell coffee accessories, vintage items and original objects with unique stories.

Koffiezaak & cadeauwinkel

Naast koffie, taartjes en lunch bieden zij een wisselend assortiment koffie accessoires, vintage meubels en originele hebbedingetjes met bijzondere verhalen.

6

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


O’Donna 4

Q UADRANT I-12

THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

7


VanDelft 5

Q UADRANT F-11

DELFTWEAR ORIGINAL SOUVENIRS

Prints inspired by Delft history. Design and customize your own online or get this exclusive V-neck version at Koffie & Zo (3).

DELFTWEAR ORIGINELE SOUVENIRS

Prints geïnspireerd door de geschiedenis van Delft. Ontwerp en creëer je eigen accessoire online of koop deze exclusieve V-hals bij Koffie & Zo (3).

8

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


Kobus Kuch 6

LIVING ROOM CAFÉ

Go to the cosiest living room café for the nicest coffee, the warmest hospitality, the tastiest homemade pies, the finest speciality beers, the most comfortable deck chairs on the most stunning town square in Delft, to sample the most delicious sandwiches and the nicest wines. You’re welcome!

Q  UADRANT J-11

HUISKAMERCAFÉ

Kom naar het lekkerste huiskamercafé voor de lekkerste koffie, de lekkerste gezelligheid, de lekkerste huisgemaakte taarten, de lekkerste speciaalbieren, het lekkerste terras op het mooiste plein, de lekkerste broodjes en de lekkerste wijnen. Welkom!

THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

9


De Style Kamer

7

Q UADRANT H-10

Menswear

A unique men’s clothing store along the Oude Langendijk, where hospitality and professional knowledge are important. The team offers professional styling advice for every occasion.

Herenmode

Een unieke kledingwinkel voor mannen aan de Oude langendijk, waar gastvrijheid en vakkennis belangrijk is. Het team biedt professioneel styling advies voor elk moment in je leven.

Il Tartufo

8

Q UADRANT G-7

Taste the very best of Italy!

Taste the real Italian cuisine! From antipasti boards to a complete 4-course dinner. Lots of possibilities at Il Tartufo and everything is prepared fresh every day.

Proef het ware ItaliĂŤ!

De echte Italiaanse keuken proeven! Van antipasti planken tot en met een compleet 4 gangen diner. Bij Il Tartufo is heel veel mogelijk en alles wordt iedere dag vers bereid. 10

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


A W AY FROM THE CROWD

WEG VAN DE MASSA THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

11


There are shops where the seller nervously follows every movement. ‘t Stoffig Pakhuis is different.. The shop in the Westerkwartier is full of colorful fabrics, buttons and zippers from top to bottom. You’re allowed to touch and try anything.

‘t Stoffig Pakhuis is more than a store. Local residents find a listening ear with owner Anja ‘s-Gravenmade, recognizable by her butterfly vintage glasses. Creative people also like to visit for fabrics and inspiration. Anja: “I let people ferret around a bit first. Let them pull all the drawers open ... There are so many patterns to view ... From Delft Blue to superman. From flowers to pistols. I like fashion with a twist. There is so much mass production already. When you sew, you can create something unique. Just like that lady just now. She takes a retro stripe and combines it with red cherry buttons. Then I think “oh my, what a good combination!” Anja was trained as a costume designer. That’s why she likes to help other when their sewing project fails. “Sometimes a dress with a different collar suddenly becomes funky. Or you can change it into a skirt. And sometimes it’s better to throw it in the bin. It happens to me as well. I once made a yellow dress with large checks. However I changed it, people kept thinking of Olivier B. Bommel’s coat ... “But Anja doesn’t mind. Sewing makes her zen. “It’s just like exercising. Sometimes you don’t feel like it, but once you’re done you think, “Well, how nice was that?”

12

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


’t Stoffig Pakhuis is meer dan een winkel. Buurtbewoners vinden er een luisterend oor bij eigenaresse Anja ’s-Gravenmade, te herkennen aan de puntige vintagebril. Ook creatievelingen komen er graag. Voor stoffen én inspiratie. Anja: ’Ik laat mensen eerst een beetje rommelen. Alle laadjes open trekken… Er zijn zo veel afbeeldingen en patronen om te bekijken... Van Delfts Blauw tot superman. Van bloemen tot pistolen. Ik houd van mode met een knipoog. Er is al zo veel massa. Als je naait, kun je iets unieks creëren. Zoals net die dame. Zij pakt zo’n retro streepje en combineert dat met rode kersenknoopjes. Dan denk ik ‘oei, dat is een goede combinatie!’

Er zijn winkels waar de verkoper nerveus elke beweging volgt. ’t Stoffig Pakhuis is anders. Het winkeltje in het Westerkwartier ligt van onder tot boven vol kleurrijke stoffen, knopen en ritsen. Hier mag je overál aan zitten. Anja volgde een opleiding tot costumière. Ze denkt daarom graag mee als een naaiproject mislukt. ‘Soms wordt een jurk met een andere kraag ineens wel leuk. Of kun je er nog een rokje van maken. En soms kun je het beter in de prullenbak gooien. Het overkomt mij ook wel eens. Ik maakte ooit een gele jurk met grote ruiten. Hoe ik het ook veranderde, mensen bleven maar denken aan de jas van Olivier B. Bommel…’ Toch zit Anja daar niet mee. Van het naaien zelf wordt ze al zen. ‘Het is net als sporten. Je moet soms even zin maken, maar als je klaar bent denk je, ‘Zo! Hoe lekker was dat?’ THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

13


Vermeer Centrum Delft 9

Q UADRANT H-9

MUSEUM + SHOP

The Vermeer Centrum Delft is a voyage of discovery through life, work and city of the master of light: Johannes Vermeer. You see 17th-century Delft, view images of his entire oeuvre, see which techniques he used and go looking for the stories behind the paintings. 14

MUSEUM + MUSEUMWINKEL

Het Vermeer Centrum Delft is een ontdekkingstocht door leven, werk en stad van de meester van het licht: Johannes Vermeer. U ziet 17de-eeuws Delft, bekijkt beelden van zijn hele oeuvre, ziet welke technieken hij gebruikte en gaat op zoek de verhalen achter de schilderijen.

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


10

 Q UADRANT J-11 CAFÉ • BRASSERIE

Café Brasserie Monastère serves breakfast, lunch and dinner. At the authentic classic marble bar in the café you can enjoy delicious cocktails, a nice glass of wine or a delicious cold beer. The menu consists of French-oriented dishes, complemented by other classics. The elegant decor blends perfectly with ‘honest’ dishes.

Bij Café Brasserie Monastère kun je terecht voor ontbijt, lunch en diner. Aan de authentieke klassieke marmeren bar in het café kun je genieten van heerlijke cocktails, een mooi glas wijn of een heerlijk koud biertje. Het menu bestaat uit Frans georiënteerde gerechten, aangevuld met andere klassiekers. Het elegante decor gaat perfect samen met ‘eerlijke’ gerechten.

THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

15


1

A

B

C

D

E

F

G

H

AGNETAPARK

NIE U W

E PL ANTA L AN TA

NI E U W E P

KO NIN G SP

T

NG RI

RU YS D

ENBRO

U C K PL E I N

K ANT

PRINSENHOF

KO L K

MOLE

NSTR

OORG

RA

.

HO

B

EMST

S IN GE

ST. AGATHA PLEIN

LSTR

R A AT

PA

H U GO

A AT

N XL A A

DE GR

N WAT

E R S LO

OT

G R AC H

OUDE

N WAT E

R S LO O

T

5 H

3

LA

7

R. KR O M ST

BURG

COE

BRABANTSE TUR

B U IT E

9

S VO LDE R

MARKT

11 BIN N E

13

T TR A A

BOLWERK

TR AAT

B B

BOTERBRUG

KOORNMARK T

11

O OT S

CH OO RS

H.G.KE RK HO F

PHOENIX

10

12

OL S TR .

DOE PL

8

VR

AT

IJ K

W IL L

9

STR A

A AT

ERSD

8

DOR IS

16

OUDE KER KST R.

H

S CHO

V IS ST R

HIPPOLYTUSBUURT

E L IZ A

ST VERVE

A AT

VA N O

ST R A AT

L A AN

A AT

P H O ENIX

7

KS TR

IN GEL

C. FO C

OF

OU DE DE LFT

SP OORS

6

NH B AGIJ

VERW

5

VO O RS TR

FV .D

EL

FT

LA

AN

4

E BEER

WA TE

3

LE IN

ANNA STR.

E

S VE

NOO RDE INDE

S

2


I

J

K

L

M

N

O

P

AG E

GE PA

RK A A N ‘T

DEL F TS

Plantagebrug

ANT SOE

T S IN GEL

IN S T R

.

ek a na a

H

FOR T U

.

VERM

10 in

.w

al

i

TT EN LA ND

DIJ K

W

EN

H

RE

IN G S T

N

R.

E N KO

KSLN

.

NJE

B

8

NGE L

L A AN

OR

STR ANJE

9

BIE S L A

NDSEK

A DE

10

TSI

GE

TR.

N TA

HOP S

OOS

PL A

P OO

PA R

PY NE

2

MOLS

OR TS T

OR A

10

H

6

Koepoortbrug

IJ K

HARM

DE

6

BEESTEN MARKT H

EIN

12

.

H

22 ST

4

GEND

OO

G WA L

R A AT

L AN IE U W E

✝ 17

TR

MARKT

20

GT

TS

STALPAERT V.D. WIELEWEG

OU

LS

AT

JU

VR

EM

AE

KO E P O

TR A

UW

T

5

7

TERS

RO

VL AM

R.

n

WILL

4

k

ELD R IE T V

A NGEN

pe

3

N

OOS

10

m

m

lo n.

l

VA ELEN 18 DOELENPLEIN GARDENS LEIN R. TERST SCHU T

EERST

i -Sch Rijn

R A AM

STR A NDEL

TR.

OOS

N STR.

2

TL A AN RE VEL

TPL

PAARDENMARKT DOE LE N

A N DT S

R EMBR

AT

E HO U T

IE VA N M

OOS

AC H T

VERL A

1

11

.

12


REF.NUM. QUADR ANT SHOPPING

PAGE

17

I - 11

Basjes Nootzaak

30

7

H - 10

De Style Kamer

10

2

I - 12 LocoLama

2

4

I - 12 O’Donna

7

14

H - 15

Pauline Bloembinders

24

13

F - 11

Pet Needs

24

20

J - 9 Piekaaboe

32

11

G - 10

Seven Days Store

22

22

J - 10

Something Extra

36

19

A - 12

‘t Stoffig Pakhuis

32

REF.NUM. QUADR ANT SIGHTSEEING

PAGE

21

N - 17

Botanische Tuin

35

1

H - 23

Royal Delft

2

9

H - 9

Vermeer Centrum Delft

14

REF.NUM. QUADR ANT

BAR & RESTAURANTS

PAGE

12

I - 11 Bierfabriek

23

16

F - 7

26

18

I - 7 Hanno

Café de V

31

8

G - 7

Il Tartufo

10

6

J - 11

Kobus Kuch

9

3

F - 11

Koffie & Zo

6

10

J - 11 Monastère

15

15

H - 14 Sevenhills

25


We are

OPEN


ERSTR

A AT

AT

IN C K E LS

WEST

RFMARKT

GR ASW

13

E N DE RS T R A

19

H

STATION

H

GASTHUISPLS.

TR.

RAA

H

A AT MSTR

AC H TER OM

EE R

16

14

Z U IDW

KEY / LEGENDA

HO

BAR, CAFE & RESTAURANT

18

Zuid Kolk

OIK

AD

E

SHOPPING / WINKELEN

IJ

SIGHTSEEING BEZIENSWAARDIGHEDEN

PARKING / PARKEREN

ZUIDEINDE

SECURED BICYCLE PARKING BEVEILIGDE STALLING

20

CAR FREE ZONE AUTO LUWE ZONE

21

EW EG

Delftse Schie

ATM / GELDAUTOMAAT

ROTT ER DA MS

19

Hamb

AL

SCH EEP MA KER

17

15

LA N GE G

WE STV EST

15

BRE EST RA AT

OU DE DE LF T

14

H HOTEL B

BED & BREAKFAST Abwoudsebrug

TOURIST INFO POINT

1

23

Plattegrond © Pixlbar 2014

A

B

C

D

E

F

G

H

ROTTERDAMSEWEG

TRAM STOP

22


T R A AT

Z U IDE R

BASTIAANS PLEIN

VESTE PLEIN

A AN

OOS TSINGEL

P R T.

K R U IS S

A DIJ S

OR T

B

U IS L GASTH

T STR A A

E ZELSV

EL DL A

O O R T W EG OOSTP E HOUT → DEL F TS

Oostpoortbrug

AN

ZUIDPOORT Z U IDW

NIE UW EL

AL

S R ij n K ANA

ek c hi

an

aa

l

B OT AN

IES

A LW E G

16

NAL A AN

BOTANIC GARDENS

14 15

TR.

JULI A

SIN T SEB AST IAA NSB

brug

A AN

13

RUG

17

21 MIJN BOU WST RAAT

MIJNBOUW STRAAT

MI C

MA ER TE N VA N

HIEL

L

LA

NA

AN

SS

AU

18 LA

AN

19

DE R

T TR OM PS TR AA

UY T ER

N

LA

NT

SO

EN

20

OE N

Z

P UID

SCH

LIA

AA

R.

MAK

JU

L NA

ST

H

JU

A IAN

ERST T RAA

21 22

JAFFALAAN

23 I

J

K

L

M

N

O

P


11

Q UADRANT G-10

OUDE LANGENDIJK 7A - 015 214 81 64 WWW.SEVENDAYSSTORE.NL


Bierfabriek 12

Q UADRANT I-11

HOME BREWED BEER & BBQ CHICKEN

Bierfabriek is a brewery, restaurant and café in one. They brew their own beer, serve free range chicken grilled on the charcoal BBQ and play funky music. Feel at home, draft your own beer, eat the chicken with your hands and throw the peanut shells on the floor. Perfectly suited for large groups.

ZELF GEBROUWEN BIER & BOERDERIJKIP

Bierfabriek is een brouwerij, restaurant en café in één. Ze brouwen hun eigen bieren, serveren boerderijkip van de houtskool BBQ en draaien funky muziek. Voel je thuis, tap je eigen bier, gooi de pinda schillen op de grond en eet het kippetje met je handen! Uitermate geschikt voor grote groepen. THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

23


Pet Needs

13

Q UADRANT F-11

Pet shop

Everything for your beloved pet and expert advice on food and pet supplies. You will also find a wide range of pets for sale with the exception of dogs and cats.

Dierenwinkel

Alles voor jouw geliefde huisdier en deskundig advies over voer en dierbenodigdheden. Je vindt er ook een ruim dierenaanbod met uitzondering van honden en katten.

Pauline Bloembinders

14

Q UADRANT H-15

Flowers & Vases

Create your own masterpiece by picking your own favorite flowers. Compliment them with one of many beautiful pots and vases available in store.

Bloemen & Vazen

Maak je eigen meesterwerk door je eigen favoriete bloemen te plukken. Complimenteer ze met een van de vele mooie potten en vazen die in de winkel verkrijgbaar zijn. 24

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


Sevenhills 15

NEW YORK ATMOSPHERE

Sevenhills New York Bistro & Lounge is the place to be in Delft! A place where everyone is immersed in the cool New York ambiance reflected in this bistro. Fine cuisine is served with a contemporary twist. Enjoy a delicious lunch, dinner (all day) or drinks.

Q UADRANT H-14

NEW YORK BISTRO & LOUNGE

In dit restaurant wordt iedereen ondergedompeld in de stoere sfeer die New York bezit! Er worden herkenbare maar verfijnde gerechten met een eigentijds tintje geserveerd. Geniet van een heerlijke lunch, diner (gehele dag) of een drankje.

OPEN TUE-SUN 11.00-23.00 | ACHTEROM 165 - 015 212 89 03 WWW.SEVENHILLSDELFT.NL THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

25


CaféRestaurant de V 16

 Q UADRANT F-7

BISTRO

Café-restaurant De V has been a household name in Delft for 35 years. In addition to the saté spare ribs and hamburgers, they also have an extensive seasonal menu. Also open for lunch from noon.

BISTRO

Café-restaurant De V is al 35 jaar een begrip in Delft. Naast de saté spareribs en hamburgers is er ook een uitgebreide seizoenskaart. Ook geopend voor lunch vanaf 12.00.

26

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


Meester van het licht

Master of light

27


It hurts a little as there is no real Vermeer in our city. Yet you can learn a lot about the master himself in Delft, in the Vermeer Center. “I look at his paintings very differently now.”

An educational center is located behind the stately facade of the Guild of Saint Luke. It is lovingly run by a director and eighty volunteers, including Helen de la Croix. “Johannes Vermeer was the head of the guild in the building ...” she says. Helen likes to paint and does not hide her admiration for Vermeer. “The technique he uses is so clever. Do you see the light on those faces? That translucent hood? That sophistication? I can’t stop staring at it, how did he do that? “ A reproduction of each Vermeer painting hangs in the center. That gives a good overview. Certain objects keep coming back. For example, look at the jug and that lemon… do they refer to a romantic love or an unreliable friendship? 28

In a special skylight you can experience the effect of light and reflection. And you can discover how the painter mixed his paint. Helen: “The colors he uses are gorgeous. See, that signature blue is made from this stone: lapis lazuli, from Afghanistan. Very expensive at the time, yet it still is, I think, because recently this stone was stolen. All volunteers were taken aback. I hope someone uses it to make something beautiful ... “ The center also wants to inspire people to create something new. For example, there is an impressive photo of Jenny Boot: “Black girl with pearl.” Helen: “It works in stillness, just like a real Vermeer.”

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


Het doet een beetje pijn. Er hangt geen echte Vermeer in onze stad. Toch kun in Delft veel over de meester leren, in het Vermeer Centrum. ‘Ik kijk nu heel anders naar zijn schilderijen.’

Achter de statige gevel van de Sint-Lucasgilde huist een educatief centrum. Het wordt met veel liefde gerund door een directeur en tachtig vrijwilligers, waaronder Helen de la Croix. ‘Johannes Vermeer was hoofd van het gilde dat in het gebouw zat…’ vertelt ze. Helen schildert graag en steekt haar bewondering voor Vermeer niet onder stoelen of banken. ‘De techniek die hij gebruikt is zo knap. Zie je het licht op die gezichten? Die doorschijnende kap? Die verfijning? Ik kan blijven koekeloeren, hoe hééft hij dat gedaan?’ In het centrum hangt van elk Vermeer-schilderij een reproductie. Dat geeft een goed overzicht. Bepaalde voorwerpen komen bijvoorbeeld steeds terug. Die kan en die citroen… verwij-

zen ze naar een romantische liefde of een onbetrouwbare vriendschap? In een speciale lichtstraat ervaar je het effect van lichtinval en reflectie. En je ontdekt hoe de schilder zijn verf mengde. Helen: ‘De kleuren die hij gebruikt zijn schitterend. Kijk, dat kenmerkende blauw wordt gemaakt van deze steen: lapis lazuli, uit Afghanistan. Erg kostbaar destijds. Nog steeds, denk ik, want laatst was deze steen gestolen. Alle vrijwilligers waren onthutst. Ik hoop maar dat iemand hem gebruikt om iets moois te maken....’ Het centrum wil ook mensen inspireren om iets nieuws te creëren. Zo hangt er een indrukwekkende foto van Jenny Boot: ‘Black girl with pearl.’ Helen: ‘Het werkt verstillend, net als een echte Vermeer.’

THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

29


Basjes Nootzaak 17

Q  UADRANT I-11

MARKET STALL WITH DELICACIES

Every Saturday Basjes Nootzaak is in town, situated on the lively Burgwal market with a stall full of nuts and other exotic delicacies. A must-visit!

MARKTKRAAM MET DELICATESSEN

Elke zaterdag staat Basjes Nootzaak op de gezellige Burgwal markt met een kraam vol noten en andere exotische delicatessen. Geweldige noten!

30

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


Hanno 18 GRAND CAFÉ

At HANNO you can taste the world, brought back in the delicious dishes (and snacks) they serve, drink glasses full of happiness and experience unlimited hospitality. Pure. Different. From breakfast with perfect coffee to draft beers and tropical cocktails. Come and discover!

Q UADRANT I-7

GROOTS CAFÉ

Bij HANNO proef je het eten van de wereld, proost je glazen vol geluk en ervaar je grenzeloze gastvrijheid. Echt. Anders. Van ontbijt met perfecte koffie, tot borrel en tropische cocktails. Kom je ontdekken?

THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

31


‘t Stoffig Pakhuis

19

Q UADRANT A-12

Trimmings & fabrics

A cute little fabric shop packed with special fabrics, haberdashery and accessories. Very extensive range.

Stoffen & fournituren

Een klein stoffen winkeltje bomvol bijzondere stoffen, fournituren en toebehoren. Zeer uitgebreid assortiment.

Piekaaboe

20

Q UADRANT J-9

Children’s wear

Lovely children’s clothing for babies, kids and teenagers from mainly Dutch brands. Piekaaboe also has its own Delft collection.

Kinderkleding

Leuke kinderkleding voor baby’s, kinderen en tieners van voornamelijk Nederlandse merken. Piekaaboe heeft ook een eigen Delft collectie.

32

SUMMER-AUTUMN 2020 - WINTER 202 1 ISSUE 14


SAVE

20 %

ADMISSION DISCOUNT* ROYAL DELFT

1

 UADRANT Q H-23

*Get 20% discount on admission for up to 4 people. Not valid with other promotions. Valid until the end of March 2021 and upon submission of this voucher. Book your timeslot via www.royaldelft.com to avoid waiting.

SAVE

10 %

GIFT DISCOUNT* BOTANISCHE TUIN TUDELFT

21

Q UADRANT N-17

*Receive a 10% discount on gift purchases in the MuseumShop. Not applicable on tickets. Not valid with other promotions. One coupon per person. Valid until the end of March 2021 and upon submission of this voucher.


BESPAAR

20 %

KORTING ENTREEPRIJS* ROYAL DELFT

1

 UADRANT Q H-23

*Ontvang 20% korting op de entreeprijs voor maximaal 4 personen. Niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig tot eind maart 2021 en tegen inlevering van deze bon. Boek uw tijdslot via www.royaldelft.com om wachten te voorkomen.

BESPAAR

10 %

CADEAU KORTING* BOTANISCHE TUIN TUDELFT

21

Q UADRANT N-17

*Ontvang 10% korting bij geschenk aankoop in de MuseumShop. Niet van toepassing op toegangskaarten. Niet geldig met andere promoties. Eén kortingsbon per persoon. Geldig tot eind maart 2021 en tegen inlevering van deze bon.


Botanische Tuin TUDelft 21

Q UADRANT N-17

AN OASIS

US

VO UE YO U R CH E R

Within walking distance of the city centre lies the Delft Botanical Garden. With its 2.7 ha it is a unique oasis on the Rijn-Schie canal existing for over one hundred years. Visit the lovely MuseumShop, with its colourful assortment of souvenirs.

EEN OASE

Vlakbij de historische binnenstad van Delft ligt de Botanische tuin, groot 2.7 ha, van de Technische Universiteit Delft. Al ruim 100 jaar een unieke oase gelegen aan het Rijn-Schiekanaal. Tevens beschikken zij over een kleurrijke MuseumShop met een uitgebreide keuze aan geschenken. THE VISITOR GUIDE BLUE PEARLS of DELFT

35


SENSATIONAL SOUVENIR OF DELFT from €25 to €250 per person

22

Q  UADRANT J-10

Profile for Pixlbar Crossmedia Design & Blue Pearls of Delft

The visitor guide Blue Pearls of Delft Summer/Autumn/Winter 2020 edition #14  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded