Page 1

Oppegård Idrettslag, Bordtennis, ønsker

Velkommen til NM for yngre Bordtennis 15. - 17. mars 2013

Sofiemyrhallen, Oppegård

Oppegård Idrettslag, Bordtennis - Der alle har glede av å være -


Velkommen til Stiga 11’ern og NM for yngre

Foto: Rebecc

a Bang

På vegne av Oppegård Idrettslag, ønsker jeg dere alle velkommen til 3 dager fylt med bordtennis. I år har vi med 298 deltagere, det er flere enn noen gang tidligere! Jeg syns det er gøy å se hvordan sporten har vokst. Turneringen går i Sofiemyrhallen, som er Oppegårds største idrettshall. På grunn av det høye deltagerantallet tar vi også i bruk nye Østre Greverud idrettshall som ble åpnet i januar i år. Halve G11 års klassen vil spille de 3 første rundene med lagkamper der, før de fortsetter i Sofiemyrhallen. Det var med en god porsjon ydmykhet og en dæsj med galskap at vi søkte om å få arrangere NM for yngre og Stiga 11’ern. Vi vil takke Norges bordtennisforbund, for den tilliten de viste oss ved å tildele oss arrangementet. Dette er et stort løft og inspirasjon for en ung bordtennisgruppe som startet med treninger for kun 5 år siden - vi har måttet lære oss mye fra grunnen. Vi merker at forberedelsene har skapt en stor entusiasme og følelse av eierskap til bordtennisgruppa både hos spillerne og hos foreldrene i klubben vår. Tusen takk til spillere og foreldre i klubben som har gjort en uvurderlig innsats i forberedelsene til NM! Vi er veldig takknemlige for all hjelp, gode råd og velvilje vi har fått fra andre bordtennisklubber. Gjennom arbeidet har jeg fått god kjennskap til den bredden av kunnskap og erfaring som ligger i bordtennisklubbene. Jeg har fått stor visshet om og tillit til, at klubbene som konkurrerer mot hverandre idag kan samarbeide fremover for å bygge opp under sporten vår og stevnene. Vi vil også takke for hjelp, råd og nyttige innspill fra andre idrettsgrupper i Oppegård Idrettslag. En spesiell takk rettes til Stig Johanson og Peter Ericson fra Partille Pingis som sporty sa umiddelbart ja til å hjelpe oss med sekretariatsarbeidet under stevnene. I tillegg har vi dommerhjelp fra 25 elever ved Idrettslinja på Roald Amundsens videregående skole. Til sist vil jeg takke alle våre annonsører og samarbeidspartnere. De fleste er knyttet til klubben eller kommunen vår. De gjør det mulig for oss å arrangere Stiga 11’ern og NM for

2

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


yngre på en enda bedre måte og ikke minst bidrar de til at vi kan fortsette vårt bordtennistilbud til barn, unge og voksne i Oppegård og omegn. Nå gleder vi oss til gjennomføringen av stevnet, og håper at spillere, trenere, lagledere, tilskuere og dugnadsarbeidere får flotte bordtennisdager i Oppegård. Thorfinnur Gudmundsson Leder i Oppegård Idrettslags bordtennisgruppe

Velkommen til NM for yngre 2013 På vegne av Norges Bordtennisforbund er det en stor glede for meg å ønske hjertelig velkommen til årets NM for yngre. Mesterskapet arrangeres i Sofiemyrhallen i Oppegård, med Oppegård Ils bordtennisgruppe som arrangør. Oppegård Ils bordtennisgruppe har en relativt kort historie, og det er svært positivt at den driftige og entusiastiske bordtennisgruppen tar på seg å arrangere et norsk mesterskap. Etter å ha arrangert mange lokale og regionale stevner de siste årene er et NM for yngre en stor utfordring. Det er et 3-dagers arrangement, et mesterskap med stor deltakelse fra øst til vest, fra nord til syd, og et mesterskap som syder av liv og idrettsglede fra morgen til kveld. Et NM for yngre er et mesterskap som har fokus på både norske mestere, medaljevinnere og bredden av spillere. Tradisjonelt sett er deltakelsen svært høy i norske mesterskap som arrangeres i det sentrale Østlandsområdet, og for de fleste NM-deltakerne er NM for yngre sesongens desiderte høydepunkt. I år er det 298 spillere med i NM for yngre. Og jeg er trygg på at arrangementet blir en bordtennisfest, med spennende og velspilte kamper, og at mesterskapet også blir sesongens høydepunkt for spillerne, både sportslig og sosialt. Arrangøren, gjestende klubber, spillere, trenere, ledere, foreldre, dommere, publikum, media og andre involverte ønskes lykke til! Med vennlig hilsen Øivind Eriksen President Norges Bordtennisforbund

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

3


Tidsskjemaer I år arrangeres det 2 turneringer samme helgen: - NM for yngre (født 1997-2000, samt 2001-2002 i innlagt klasse for 13 åringer) - Stiga 11`ern (født 2001-2002) P.g.a. barneidrettsbestemmelsene er disse 2 turneringene adskilt, og det er derfor satt opp 2 tidsskjemaer. Legg merke til at mange av de som deltar i Stiga 11`ern også deltar i innlagte klasser for 13 åringer i NM for yngre på lørdagen. (dvs. ikke offisielle klasser) Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i tidsskjemaet. Eventuelle endringer vil bli kunngjort på Oppegård IL sine nettsider og i hallen. www.oppegardil.no/bordtennis

Tidsskjema Stiga 11`ern 2013 Alle kamper i Stiga 11`ern foregår i Sofiemyrhallen, med unntak av Gutter 11 Lag på fredag, hvor halvparten spiller sine første 3 lagkamper i Østre Greverud Idrettshall. Hvem som skal spille i Østre Greverud hall blir avgjort når det trekkes kvelden før. Følg med på hjemmesiden til Oppegård IL bordtennis.

Fredag 15. mars: 09.30 Hallen åpner. 16 av lagene i Gutter 11 møter direkte i Østre Greverud Idrettshall. 11.00 Lagturnering, 1. runde, J11 og G11 12.40 Lagturnering, 2. runde, J11 og G11 14.40 Lagturnering 3. runde, J11 og G11, semifinale J11 og kvartfinale G11 16.00 Spillere i Østre Greverud Idrettshall flytter seg til Sofiemyrhallen 16.20 Lagturnering 4. runde, G11, semifinale G11 18.20 Lagturnering Finaler, J11 og G11, 20.00 Slutt

Lørdag 16. mars: 08.00 Hallen åpner 12.00 Åpningsseremoni og premieutdeling 13.00 Starter G11 Double 13.20 Start mix 11 13.40 Starter J11 Double 16.40 Finale J11 Double og G11 Double 17.00 Finale mix 11 18.00 Premieutdeling

Søndag 17. mars: Foto: Rebecca Bang

4

08.00 Hallen åpner 09.00 Start puljespill: G11 (7 puljer) 11.00 Start resterende puljer i G 11 (16 puljer) 12.40 Finale: Funksjonshemmede Junior stående 13.00 Start puljespill J11 13.40 Start sluttspill G11 15.20 Start sluttspill J11 17.40 Finale J11 og G11 18.00 Premieutdeling

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Tidsskjema for NM for yngre 2013 Alle kamper i NM for yngre foregår i Sofiemyrhallen.

Fredag 15. mars: 09.30 Hallen åpner 11.00 Lagturnering, 1. runde, J15 og G15 12.40 Lagturnering, 2. runde, J15 og G15 14.40 Lagturnering 3. runde, semifinale J15 og kvartfinale G15 16.20 Lagturnering 4. runde, semifinale G15 18.20 Lagturnering Finaler, J15 og G15 20.00 Slutt

Lørdag 16. mars:

Deltakereden

NM for yngre, 2013 På vegne av alle deltakere i NM for yngre lover vi å oppføre oss fint og vise god sportsånd. Vi lover å rette oss etter dommernes avgjørelser, og vise respekt for våre konkurrenter. Vi skal oppføre oss som gode tapere og verdige vinnere.

08.00 Hallen åpner 09.00 Gutter 13 puljespill (32 puljer) 11.00 Jenter 13 puljespill og resterende puljer i G 13 (8 puljer) 12.00 Åpningsseremoni og premieutdeling. 13.00 Sluttspill starter: J13 og G13 Start: J15 Double og G15 Double 14.00 Start: Mix Double 15 Start Funksjonshemmede G15 Singel 16.00 Start: Funksjonshemmede 15 år Åpen Singel. 17.20 Finaler: J15 Double, G15 Double 17.40 Finaler: Mix Double 15, J13, G13 18.00 Premieutdeling

Søndag 17. mars: 08.00 Hallen åpner 09.00 Start puljespill: G15 Rekrutt. Funksjonshemmede Junior stående, puljespill 11.00 Start puljespill G15 12.00 Finale: Funksjonshemmede Junior stående 13.00 Start puljespill J15 Start sluttspill G15 Rekrutt Start puljespill: Funksjonshemmede Junior Åpen 14.00 Start sluttspill G15 15.40 Start sluttspill J15 16.00 Finale: Funksjonshemmede Junior Åpen 16.40 Finale Gutter 15 Rekrutt 17.40 Finale J15 og G15 18.00 Premieutdeling

Ill.: Markus Brekke Thorfinnsson

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

5


Informasjon • • • • • • • • • • • •

Lagleder må møte til trekning i sekretariatet 20 min. før start av lagkamp. Alle klubber må bekrefte deltakelse til sekretariatet senest 45 min. før klassen starter. Trekning av klasser skjer 30 min. før start. Plasseringsspill i lag blir spilt fortløpende etter at lag er utslått. Det er best av 3 sett i plasseringsspill, og klubbene må selv dømme. I innlagte klasser må spillerne dømme selv i puljespill. Taper må være forberedt på å dømme neste kamp. Tidsskjema er stramt, og det er viktig at alle spillere er raske til å komme til bordet ved spilling eller dømming. Merk at det kun blir tillatt med 2 min. innslåing før kamp. 1 min. pause mellom sett. Baller: Hvite Stiga Optimum XXX. (Det blir ikke levert ut baller til treningsspill). Eventuelle forfall må meldes til sekretariatet så snart som mulig. Tlf. til sekretariat: 98 26 59 86. Tlf. stevneleder / Thorfinnur Gudmundsson: 99 50 17 96 Teknisk delegert: Karl Børre Reite Overdommer: Geir Tollerud Assisterende overdommer: Aud Aarnes

FASTE, LAVE PRISER og Norges tøffeste garantier!

6

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Bordtennisregler (for de ferske) Spillerne avklarer hvem som starter spillet. Serven startes ved at ballen kastes minst 16 cm opp i luften, fra flat hånd. Etter en sprett på egen bordhalvdel, skal ballen over nettet. Dersom ballen treffer nettet, skal serven spilles på nytt. Videre i spillet fortsetter kampen selv om ballen berører nettet. Slik taper en spiller poeng: - ballen som returneres treffer ikke motspillerens bordhalvdel - ballen som spilles treffer nettet - en spiller slår ballen før den spretter på egen bordhalvdel - en spiller lar ballen sprette mer enn én gang på egen bordhalvdel. Hver spiller server 2 baller, så bytter de. Det gis poeng etter hver ballutveksling. Første spiller som får 11 poeng har vunnet settet. Hvis begge spillerne får 10 poeng, fortsetter de til den ene leder med 2 poeng. Fra stillingen er 10-10 skal spillerne serve annenhver gang. En bordtenniskamp kan spilles best av 3, 5, 7 eller 9 sett. I doublespill spiller to spillere på hver side. Ballen må spilles annenhver gang mellom spillerne i paret. Serven skal spilles diagonalt fra bordets midtlinje. Etter serven kan ballen spilles fritt. Øvrige regler er som for singlespill.

Visste du... at bordtennis er en OL gren? Sportsgrenene i OL forandrer seg. På 1900 tallet var både tautrekking og å skyte på levende duer, OL-øvelser. Når noen sporter går ut, kommer nye sporter til. I 1988 kom bordtennis med som sportsgren. Da ble OL avholdt i Seoul, Sør-Korea. Norge har til gode å vinne sin første OLmedalje.

Visste du... at bordtennis startet som selskapsspill? Bordtennis har sin opprinnelse fra britiske offiserers lek med sigarlokk og champagnekorker i India. Dette er en av teoriene til bordtennisens opprinnelse. I 1879 spilte de finere engelske herrer og damer med skinnbekledde racketer.

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

7


VASK VEKK VINTEREN GODT UTSTYR ER HALVE JOBBEN

Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer

Vinteren slipper sakte men sikkert taket og lyset kommer tilbake. Nå gjør vi hjemmet klart for varmere, renere tider. Høytrykksvaskeren med slangetrommel og terrassevaskeren T 250 tar jobben med glede. - Makstrykk: 130 bar, Vannmengde 420 l/t, Motoreffekt 1,8 kW.

Kärcher

høytrykksvasker k 4 premium med terrassevasker t 250: 2999,-

FØLELSEN AV Å LYKKES HJEMME


Deltakerliste fordelt på klasser NM for yngre Funk. Gutter 15 stående single Andersson Jan Roger, Stord BTK Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Johansen Fredrik N, Borgen IL

Funk. Herrer junior stående

Salomonsen Steffen, Stord BTK Andersson Jan Roger, Stord BTK Hjelseng Auden-Magnus Nilsen-Nygaard, Bodø BTK Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Koteng Markus T., Vikåsen BTK Tveiten Merete, Notodden BTK

Funk. Junior åpen double

Salomonsen Steffen, Stord BTK Andersson Jan Roger, Stord BTK Hjelseng Auden-Magnus Nilsen-Nygaard, Bodø BTK Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Koteng Markus T., Vikåsen BTK

Funk. Junior åpen single

Andersson Jan Roger, Stord BTK Hjelseng Auden-Magnus Nilsen-Nygaard, Bodø BTK Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Johansen Fredrik N, Borgen IL Koteng Markus T., Vikåsen BTK Salomonsen Steffen, Stord BTK Tveiten Merete, Notodden BTK

Funk. Åpen single

Andersson Jan Roger, Stord BTK Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Johansen Fredrik N, Borgen IL

Gutter 13 single

Meringdal Fredrik, Volda og Ørsta BTK Hoel Mats, Fokus BTK Brandtzæg Edvard Stokke, Fokus BTK Wetzel Adrian Evensen, B-72 Grini Hågen Viken, Fokus BTK Pedersen Ole Jørgen, Notodden BTK Langsholdt Benjamin, Sarpsborg BTK Horvli Even Nikolai, Molde BTK Aarsund Snorre Amundsen, Harestua IL Synstad Ole Tobias, Randesund IL - BTG Bergaust Markus, Kobra BTK Hatlebakk Benjamin Otto, Laksevåg BTK Dagsloth Andreas, Bodø BTK Berner Sondre Grindheim, Fornebu BTK Låte Thomas, Stord BTK Johansen Stian Tønsberg, Fokus BTK Ødegård Alexander Hansen, Jevnaker BTK Werner Florian, Randesund IL - BTG Vetvik Finn, Lia IL Kvanvig Jakob, Fokus BTK

Skogen Bård, Stord BTK Edvardsen Lars, Eiker BTK Schwartz Jesper, Oppegård Rouhani Matin, Lia IL Ouhassi Jonas, Bodø BTK Andersson Jan Roger, Stord BTK Håvardsen Andreas Nonslid, Skjoldar IL Wiik Eirik, Bodø BTK Ørmen Axel, Oppegård Feng Simon, Hardanger BTK Meringdal Elias, IL Hjelset Fram Nicodemus Denis, Moflata BTK Alavinasab Benjamin Elijah, Kobra BTK Aulie Audun Gjetrang, Larkollen Babsvik Marlone, Sarpsborg BTK Bakken Jørgen, Eiker BTK Baumann Henrik Rambech, Fornebu BTK Berg Erik Rambøl, Kobra BTK Bergane Morten, Oppegård Bringa Ruben, Moflata BTK Burkan Josef, B-72 Chawla Aaryan, Fokus BTK Eek Nokolai, Oppegård Egenberg Gard, Sportsklubben Heros Egenberg Seth, Sportsklubben Heros Eidsheim Bjørnar, Laksevåg BTK Eikhaug Thomas, Fjell-Kameraterne,IL Eng Erik, Fokus BTK Folåsen Kenneth, Lia IL Fossan Benjamin, Stavanger BTK Fransson Christian K., Fokus BTK Gjermshus Magnus, Kobra BTK Grøtte Pinderud Kristoffer, Oppegård Grønmyr Petter, Sarpsborg BTK Haagensen Aleksander, Nesodden BTK Haaland Torbjørn Iversen, Stord BTK Hagen Halvor Nyhus, Notodden BTK Hagen Johansen Gregar, Notodden BTK Halvorsen Espen, B-72 Hammervoll Magnus, Kanebogen BTK Hansen August Gottling, Moflata BTK Hansen Preben, Moflata BTK Hansen Ulrik F., Oppegård Haraldseid Mathias, Fokus BTK Haug Eirik, Kobra BTK Haug Håvard, Stavanger BTK Haugen Jonas Lillesbø, Oppegård Haukaas Are, B-72 Henrichs Christoffer, Drammen BTK Hognestad Heine, Notodden BTK Holmstrøm Lars Nordli, Kobra BTK Hungnes Andreas, Varding BTK Husebø Max, Sportsklubben Heros Høgberget Even, Kobra BTK Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Jasser Herman, Oppegård

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

9


Johannesen Marius, Fornebu BTK Kalvatn Markus, B-72 Kjeilen Markus, Moflata BTK Kjøk Axel Andersson, Oppegård Knutsen Philip, Lia IL Kolseth Benjamin, Oppegård Kolseth Sebastian, Oppegård Kristiansen Jonas, Sarpsborg BTK Kristiansen Kasper, Moflata BTK Krosshus Johannes, Notodden BTK Krossøy Stian, Bergen HIL Langen Fredrik, B-72 Larsen Vetle Solberg, Eiker BTK Libanos Zemen, Oppegård Lofsberg Sander, Fornebu BTK Lofthus Sindre, Moflata BTK Ludviksen Levi, Skodje IL Lurås Trym, B-72 Lygre Jarl, Stavanger BTK Løland Martin, Laksevåg BTK Løvmyr Tobias, Oppegård Malerud Oskar, B-72 Manoharan Mahiran, B-72 Marstein Tollef, Lia IL Maurstad Patrik Emil, Fjell-Kameraterne,IL Meringdal Martin, IL Hjelset Fram Moen Thomas, Jevnaker BTK Moeskau Anders, Sarpsborg BTK Mykkestue Jonas, Kobra BTK Mykland Mads Oliver S., Modum BTK Myrholt Benjamin, Drammen BTK Neskvern Marcus, Kobra BTK Neto Antonio, Moflata BTK Nguyen Andreas, Fjell-Kameraterne,IL Nilsen Henrik Bagner, B-72 Nordnes Fredrik, Lia IL Nordvang Herman, Kobra BTK Nummedal Martin Aasebø, Bergen HIL Nygård Markus, Kobra BTK Olsen Ludvig, Oppegård Olsen Marius, Lia IL Olsen Oskar, Lia IL Opsahl Fredrik, Notodden BTK Orrego Benjamin Thoresen, Fjell-Kameraterne,IL Pham Kim, B-72 Rajkumar Roshman James, Fokus BTK Romstad Sivert, Narvik BTK Rygh Albert Støver, Nesodden BTK Skjelnes Andreas, Stord BTK Skurtveit Sigve, Volda og Ørsta BTK Slettedal Marcus U., Skodje IL Steen Martin, B-72 Stey Victor, Fokus BTK Strømstad Andreas, Laksevåg BTK Støldal Amund, Sportsklubben Heros Szych Nicolay, B-72 Søgaard Sander, Sarpsborg BTK Sørheim Sigurd Tjalveson, Volda og Ørsta TK Sørsdal Sondre, Drammen BTK Tholo Håkon, Stavanger BTK

10

Thorsen Henrik, Moflata BTK Thunem Kristoffer, Stavanger BTK Thurmer Sebastian, Fokus BTK Tvervaag Dag Andreas, Fornebu BTK Vedeler Petter, Sportsklubben Heros Veiden Morten, Sarpsborg BTK Vidhammer Thomas S., Skodje IL Ørevik Ludvig, Sarpsborg BTK

Gutter 15 double

Meinseth Mats, Eiker BTK Saue Erik Berge, Eiker BTK Meringdal Fredrik, Volda og Ørsta BTK Sæther Håvard, Volda og Ørsta BTK Hoel Aleksander, Fokus BTK Thorfinnsson Bendik Brekke, Fokus BTK Hansen Jon-Martin Soo, Sarpsborg BTK Øby Oscar, Sarpsborg BTK Wetzel Adrian Evensen, B-72 Siapkaras Petros, B-72 Brandtzæg Edvard Stokke, Fokus BTK Hoel Mats, Fokus BTK Selsvold Georg, Volda og Ørsta BTK Gaarder Rasmus Mork, Volda og Ørsta BTK Sporsheim Andreas, Molde BTK Horvli Even Nikolai, Molde BTK Aarsund Snorre Amundsen, Harestua IL Gudmundsen Mikkel, Harestua IL Andersson Jan Roger, Stord BTK Skjelnes Andreas, Stord BTK Benestad Jakob, Oppegård Syverinsen Ole, Oppegård Bergaust Markus, Kobra BTK Nordvang Herman, Kobra BTK Boberg Kristoffer, Gjerdrum BTK Lindstad Marius, Borgen IL Brenna Morten, Randesund IL - BTG Werner Florian, Randesund IL - BTG Brunsæl Markus, Harestua IL Knudsen Simen, Harestua IL Bø Andreas Lindkjenn, Moflata BTK Meen Eiliv, Moflata BTK Egenberg Gard, Sportsklubben Heros Eikhaug Thomas, Fjell-Kameraterne,IL Erchinger Noah, Sportsklubben Heros Dahl Marius, Sportsklubben Heros Feng Jack, Hardanger BTK Stokke Morten, Stord BTK Feng Simon, Hardanger BTK Binder Johannes, Fjell-Kameraterne,IL Fossan Benjamin, Stavanger BTK Haug Håvard, Stavanger BTK Fransson Christian K., Fokus BTK

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Thurmer Sebastian, Fokus BTK Grini Hågen Viken, Fokus BTK Johansen Stian Tønsberg, Fokus BTK Grønmyr Petter, Sarpsborg BTK Garsrud Erling, Sarpsborg BTK Hagen Halvor Nyhus, Notodden BTK Krosshus Johannes, Notodden BTK Haugen Jonas Lillesbø, Oppegård Hansen Ulrik F., Oppegård Holden Robin, Oppegård Kolseth Benjamin, Oppegård Holum Sander, B-72 Kallevig Fredrik, B-72 Hornnes Christian, Fornebu BTK Persson Hilding Totland, Fornebu BTK Johannesen Jacob Deehr, Oppegård Løvmyr Tobias, Oppegård Jørgensen Eirik Langås, Lia IL Olsen Oskar, Lia IL Karlson Knut Are, Molde BTK Meringdal Elias, IL Hjelset Fram Kristiansen Aksel, Fornebu BTK Berner Sondre Grindheim, Fornebu BTK Kvanvig Jakob, Fokus BTK Kvanvig Jesper, Fokus BTK Langsholdt Benjamin, Sarpsborg BTK Vetvik Finn, Lia IL Lofsberg Sander, Fornebu BTK Baumann Henrik Rambech, Fornebu BTK

Rogstad Oscar Mørch, Oppegård Pishva Alexander Klougman, Oppegård Schultz Sander, Oppegård Kobbenes Simon, Oppegård Schwartz Jesper, Oppegård Ørmen Axel, Oppegård Sollid John, Moflata BTK Rogstad Erlend, Moflata BTK Stenbråten Christian, Harestua IL Boström Martin Håpnes, Harestua IL Szych Nicolay, B-72 Manoharan Mahiran, B-72 Tell William, Larkollen Willoch Håvard, Larkollen Thunem Kristoffer, Stavanger BTK Tholo Håkon, Stavanger BTK Tvervaag Dag Andreas, Fornebu BTK Johannesen Marius, Fornebu BTK Vedeler Petter, Sportsklubben Heros Husebø Max, Sportsklubben Heros Wiik Eirik, Bodø BTK Husveg Eirik, Narvik BTK Vika Kristoffer, Randesund IL - BTG Haugseng Sindre Andreas, Lia IL Ødegård Alexander Hansen, Jevnaker BTK Pedersen Ole Jørgen, Notodden BTK Ørevik Ludvig, Sarpsborg BTK Pettersen Marius, Sarpsborg BTK Berget Kevin, B-72

Mæle Ole Kristian, Stavanger BTK Lygre Jarl, Stavanger BTK

Chawla Aaryan, Fokus BTK

Marstein Tollef, Lia IL Johansen Fredrik, Lia IL

Jacobsen Pablo, Fornebu BTK

Midtgaard Mads, Fornebu BTK Solberg Torstein, Fornebu BTK

Hungnes Andreas, Varding BTK Moen Thomas, Jevnaker BTK Moltumyr Sander, Bergen HIL

Myrvïg Kristoffer, B-72 Dalen Mikkel, B-72

Nummedal Martin Aasebø, Bergen HIL

Neskvern Marcus, Kobra BTK Holmstrøm Lars Nordli, Kobra BTK

Tønnesen Jonathan Haugen, Leirsund BTK

Neto Antonio, Moflata BTK Lofthus Sindre, Moflata BTK Nicodemus Denis, Moflata BTK Bringa Ruben, Moflata BTK Nordnes Fredrik, Lia IL Folåsen Kenneth, Lia IL Olsen Marius, Lia IL Knutsen Philip, Lia IL Opheim Lars, Hardanger BTK Haaland Torbjørn Iversen, Stord BTK Ouhassi Jonas, Bodø BTK Dagsloth Andreas, Bodø BTK

Pham Kim, B-72

Gutter 15 lag

Volda & Ørsta BTK G15 lag Eiker BTK G15 lag Fokus BTK 1 G15 lag B-72 1 G15 lag B-72 2 G15 lag B-72 3 G15 lag Bergen HIL G15 lag Bodø BTK G15 lag Fokus BTK 2 G15 lag Fornebu BTK 1 G15 lag Fornebu BTK 2 G15 lag Fornebu BTK 3 G15 lag Hardanger BTK G15 lag Harestua IL 1 G15 lag

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

11


Harestua IL 2 G15 lag Heros G15 lag Husøy Foynland IF G15 lag Kobra BTK G15 lag, Kobra BTK Moflata BTK 1 G15 lag Moflata BTK 2 G15 lag Molde BTK G15 lag Notodden BTK G15 lag Oppegård IL BTK 1 G15 lag Oppegård IL BTK 2 G15 lag Oppegård IL BTK 3 G15 lag Oppegård IL BTK 4 G15 lag Randesund IL G15 lag Sarpsborg BTK G15 lag Stavanger BTK 1 H15 lag Stavanger BTK 2 H15 lag Stord BTK G15 lag

Gutter 15 rekrutt

Flåten Per Andre Arntsen, Drammen BTK Brenna Morten, Randesund IL - BTG Feng Simon, Hardanger BTK Kristiansen Aksel, Fornebu BTK Meringdal Elias, IL Hjelset Fram Dahl Marius, Sportsklubben Heros Vedeler Petter, Sportsklubben Heros Skjelnes Andreas, Stord BTK Bringa Ruben, Moflata BTK Tvervaag Dag Andreas, Fornebu BTK Fossan Benjamin, Stavanger BTK Egenberg Gard, Sportsklubben Heros Eikhaug Thomas, Fjell-Kameraterne,IL Jacobsen Pablo, Fornebu BTK Thunem Kristoffer, Stavanger BTK Solberg Torstein, Fornebu BTK Baumann Henrik Rambech, Fornebu BTK Benestad Jakob, Oppegård Bergane Morten, Oppegård Berget Kevin, B-72 Boström Martin Håpnes, Harestua IL Brunsæl Markus, Harestua IL Bø Andreas Lindkjenn, Moflata BTK Chawla Aaryan, Fokus BTK Dalen Mikkel, B-72 Folåsen Kenneth, Lia IL Fransson Christian K., Fokus BTK Garsrud Erling, Sarpsborg BTK Grønmyr Petter, Sarpsborg BTK Haaland Torbjørn Iversen, Stord BTK Halvorsen Emma, B-72 Hammervoll Magnus, Kanebogen BTK Hansen Ulrik F., Oppegård Haug Håvard, Stavanger BTK Haugen Jonas Lillesbø, Oppegård Haugseng Sindre Andreas, Lia IL Holden Robin, Oppegård Holmstrøm Lars Nordli, Kobra BTK Holum Sander, B-72 Hornnes Christian, Fornebu BTK Hungnes Andreas, Varding BTK

12

Husebø Max, Sportsklubben Heros Johannesen Jacob Deehr, Oppegård Johannesen Marius, Fornebu BTK Johansen Fredrik, Lia IL Jørgensen Eirik Langås, Lia IL Kallevig Fredrik, B-72 Kalvatn Anne Sofie, B-72 Kjeilen Markus, Moflata BTK Kjøk Axel Andersson, Oppegård Knudsen Simen, Harestua IL Knutsen Philip, Lia IL Kobbenes Simon, Oppegård Kolseth Benjamin, Oppegård Kristiansen Kasper, Moflata BTK Kristoffer Boberg, Borgen IL Krossøy Stian, Bergen HIL Lilleheil Bjørnar, Bergen HIL Lindstad Marius, Borgen IL Lofthus Sindre, Moflata BTK Lygre Jarl, Stavanger BTK Løland Martin, Laksevåg BTK Løvmyr Tobias, Oppegård Mæle Ole Kristian, Stavanger BTK Manoharan Mahiran, B-72 Marstein Tollef, Lia IL Meen Eiliv, Moflata BTK Midtgaard Mads, Fornebu BTK Myrvïg Kristoffer, B-72 Neskvern Marcus, Kobra BTK Neto Antonio, Moflata BTK Nordnes Fredrik, Lia IL Nordvang Herman, Kobra BTK Nybro-Hansen Dennis, Borgen IL Olsen Marius, Lia IL Olsen Oskar, Lia IL Opheim Lars, Hardanger BTK Persson Hilding Totland, Fornebu BTK Pettersen Marius, Sarpsborg BTK Pham Kim, B-72 Stenbråten Christian, Harestua IL Syverinsen Ole, Oppegård Szych Nicolay, B-72 Søgaard Sander, Sarpsborg BTK Tholo Håkon, Stavanger BTK Thorkildsen Christian, Fornebu BTK Thurmer Sebastian, Fokus BTK Vidhammer Thomas S., Skodje IL Vika Kristoffer, Randesund IL - BTG Willoch Håvard, Larkollen Ørevik Ludvig, Sarpsborg BTK

Gutter 15 single

Meinseth Mats, Eiker BTK Meringdal Fredrik, Volda og Ørsta BTK Siapkaras Petros, B-72 Selsvold Georg, Volda og Ørsta BTK Saue Erik Berge, Eiker BTK Hoel Aleksander, Fokus BTK Thorfinnsson Bendik Brekke, Fokus BTK Hansen Jon-Martin Soo, Sarpsborg BTK

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Aarsund Snorre Amundsen, Harestua IL Bergaust Markus, Kobra BTK Berner Sondre Grindheim, Fornebu BTK Binder Johannes, Fjell-Kameraterne,IL Brandtzæg Edvard Stokke, Fokus BTK Dagsloth Andreas, Bodø BTK Erchinger Noah, Sportsklubben Heros Feng Jack, Hardanger BTK Gaarder Rasmus Mork, Volda og Ørsta BTK Grini Hågen Viken, Fokus BTK Gudmundsen Mikkel, Harestua IL Hagen Halvor Nyhus, Notodden BTK Hatlebakk Benjamin Otto, Laksevåg BTK Hoel Mats, Fokus BTK Horvli Even Nikolai, Molde BTK Husveg Eirik, Narvik BTK Håvardsen Andreas Nonslid, Skjoldar IL Johansen Stian Tønsberg, Fokus BTK Karlson Knut Are, Molde BTK Krosshus Johannes, Notodden BTK Kvanvig Jakob, Fokus BTK Kvanvig Jesper, Fokus BTK Langsholdt Benjamin, Sarpsborg BTK Moltumyr Sander, Bergen HIL Nicodemus Denis, Moflata BTK Nummedal Martin Aasebø, Bergen HIL Ouhassi Jonas, Bodø BTK Pedersen Ole Jørgen, Notodden BTK Pishva Alexander Klougman, Oppegård Rogstad Erlend, Moflata BTK Rogstad Oscar Mørch, Oppegård Sæther Håvard, Volda og Ørsta BTK Schultz Sander, Oppegård Schwartz Jesper, Oppegård Sollid John, Moflata BTK Sporsheim Andreas, Molde BTK Stokke Morten, Stord BTK Tell William, Larkollen Tønnesen Jonathan Haugen, Leirsund BTK Werner Florian, Randesund IL - BTG Vetvik Finn, Lia IL Wetzel Adrian Evensen, B-72 Wiik Eirik, Bodø BTK Willoch Håvard, Larkollen Øby Oscar, Sarpsborg BTK Ørmen Axel, Oppegård

Jenter 13 single

Carlsen Rebekka, B-72 Nilsen Nora Bagner, B-72 Helseth Ingvild Lunden, Fokus BTK Horgen Sarah, B-72 Vo Nini Do, B-72 Gjelle Maja H., B-72 Nordhelle Kristin, B-72 Mykland Julie S., Modum BTK Aksnes-Øystese Tora, Hardanger BTK Boström Moa Håpnes, Harestua IL Chanmuang Lisa Panatchakorn, Bergen HIL Driveklepp Mina Molnes, Volda og Ørsta BTK

Finstad Mari, Stavanger BTK Gabrielsen Stine Marie, Eiker BTK Green Aurora Fossåen, Nesodden BTK Halvorsen Emma, B-72 Hansen Nora H., Notodden BTK Hording Sala, Oppegård Jacklin Katrine Nilsen, Oppegård Jankovic Teodora, Oppegård Kalvatn Anne Sofie, B-72 Langbråten Maiken, Nesodden BTK Lange Lisa Marie, Harestua IL Lia Ingeborg, Notodden BTK Marring Dina Sorkness, Harestua IL Myrås Maren, Stavanger BTK Norstrøm-Berggreen Heidi, Fjell-Kameraterne,IL Ostrowska Zosia, Hardanger BTK Rolfsnes Emma Gustavsen, Harestua IL Ruud Julie Grina, Harestua IL Schultz Thea, Oppegård Sjøholt Sunniva, Volda og Ørsta BTK Slettum Elida Linnéa, Notodden BTK Strøm Mette G., Notodden BTK Svendsen Synnøve, Harestua IL Todok Tone S., Nesodden BTK Wannebo Tuva, Harestua IL Wertebach Yoana Aminda, Gjerdrum BTK

Jenter 15 double

Doval Ilka, B-72 Carlsen Rebekka, B-72 Helseth Ingvild Lunden, Fokus BTK Eng Kristin, Fokus BTK Horgen Sarah, B-72 Nilsen Nora Bagner, B-72 Lia Greta, Notodden BTK Høimyr Ida, Notodden BTK Drange Tiril Irene, Etne BTK Gravelsæter Linn Hege, Etne BTK Finstad Mari, Stavanger BTK Myrås Maren, Stavanger BTK Gustavsen Karianne, Harestua IL Moger Mina, Harestua IL Kalvatn Anne Sofie, B-72 Halvorsen Emma, B-72 Lia Kathrine Sandsdalen, Notodden BTK Lia Ingeborg, Notodden BTK Mork Tiril Egset, Volda og Ørsta BTK Hagen Guro Nyhus, Notodden BTK Nordhelle Kristin, B-72 Jørgensen Frøydis, B-72 Resvoll Mariann, Fokus BTK Tollerud Emma, Fokus BTK Rolfsnes Emma Gustavsen, Harestua IL Mykland Julie S., Modum BTK Sommerstad Vivi Camilla, Eiker BTK Gabrielsen Stine Marie, Eiker BTK

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

13


Stensli Maren Horn, Harestua IL Flyen Silje, Harestua IL

Thorfinnsson Bendik Brekke, Fokus BTK Eng Kristin, Fokus BTK

Vo Nini Do, B-72 Gjelle Maja H., B-72

Selsvold Georg, Volda og Ørsta BTK Nilsen Nora Bagner, B-72

Hansen Nora H., Notodden BTK

Hoel Aleksander, Fokus BTK Resvoll Mariann, Fokus BTK

Norstrøm-Berggreen Heidi, Fjell-Kameraterne,IL

Jenter 15 lag

Mykland Julie S., Modum BTK Meinseth Mats, Eiker BTK

B-72 1 J15 lag Fokus BTK 1 J15 lag B-72 2 J15 lag Notodden BTK 1 J15 lag B-72 3 J15 lag B-72 4 J15 lag Etne BTK J15 lag Fokus BTK 2 J15 lag Harestua IL 1 J15 lag Harestua IL 2 J15 lag Notodden BTK 2 J15 lag Stavanger BTK J15 lag

Aarsund Snorre Amundsen, Harestua IL Rolfsnes Emma Gustavsen, Harestua IL

Jenter 15 single

Brunsæl Markus, Harestua IL Stensli Maren Horn, Harestua IL

Doval Ilka, B-72 Eng Kristin, Fokus BTK Carlsen Rebekka, B-72 Nilsen Nora Bagner, B-72 Helseth Ingvild Lunden, Fokus BTK Horgen Sarah, B-72 Resvoll Mariann, Fokus BTK Høimyr Ida, Notodden BTK Drange Tiril Irene, Etne BTK Finstad Mari, Stavanger BTK Flyen Silje, Harestua IL Gjelle Maja H., B-72 Gravelsæter Linn Hege, Etne BTK Gustavsen Karianne, Harestua IL Hagen Guro Nyhus, Notodden BTK Jacklin Katrine Nilsen, Oppegård Jørgensen Frøydis, B-72 Lia Greta, Notodden BTK Lia Ingeborg, Notodden BTK Lia Kathrine Sandsdalen, Notodden BTK Moger Mina, Harestua IL Mork Tiril Egset, Volda og Ørsta BTK Myrås Maren, Stavanger BTK Nordhelle Kristin, B-72 Norstrøm-Berggreen Heidi, Fjell-Kameraterne,IL Rolfsnes Emma Gustavsen, Harestua IL Sommerstad Vivi Camilla, Eiker BTK Stensli Maren Horn, Harestua IL Svendsen Synnøve, Harestua IL Tollerud Emma, Fokus BTK Vo Nini Do, B-72

Mixed double

Meringdal Fredrik, Volda og Ørsta BTK Carlsen Rebekka, B-72 Doval Ilka, B-72 Saue Erik Berge, Eiker BTK

14

Brandtzæg Edvard Stokke, Fokus BTK Helseth Ingvild Lunden, Fokus BTK Sæther Håvard, Volda og Ørsta BTK Horgen Sarah, B-72

Binder Johannes, Fjell-Kameraterne,IL Norstrøm-Berggreen Heidi, Fjell-Kameraterne,IL Boström Martin Håpnes, Harestua IL Gustavsen Karianne, Harestua IL

Finstad Mari, Stavanger BTK Mæle Ole Kristian, Stavanger BTK Gaarder Rasmus Mork, Volda og Ørsta BTK Mork Tiril Egset, Volda og Ørsta BTK Gjelle Maja H., B-72 Dagsloth Andreas, Bodø BTK Gudmundsen Mikkel, Harestua IL Moger Mina, Harestua IL Hagen Guro Nyhus, Notodden BTK Krosshus Johannes, Notodden BTK Halvorsen Emma, B-72 Berget Kevin, B-72 Hoel Mats, Fokus BTK Tollerud Emma, Fokus BTK Høimyr Ida, Notodden BTK Pedersen Ole Jørgen, Notodden BTK Kalvatn Anne Sofie, B-72 Ouhassi Jonas, Bodø BTK Knudsen Simen, Harestua IL Flyen Silje, Harestua IL Kobbenes Simon, Oppegård Jacklin Katrine Nilsen, Oppegård Langsholdt Benjamin, Sarpsborg BTK Jørgensen Frøydis, B-72 Lia Greta, Notodden BTK Hansen Jon-Martin Soo, Sarpsborg BTK Lia Ingeborg, Notodden BTK Øby Oscar, Sarpsborg BTK Lia Kathrine Sandsdalen, Notodden BTK Hagen Halvor Nyhus, Notodden BTK Myrås Maren, Stavanger BTK Fossan Benjamin, Stavanger BTK

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Rogstad Oscar Mørch, Oppegård Drange Tiril Irene, Etne BTK

Kvanvig Jesper, Fokus BTK

Stokke Morten, Stord BTK Gravelsæter Linn Hege, Etne BTK

Pishva Alexander Klougman, Oppegård

Vo Nini Do, B-72 Wetzel Adrian Evensen, B-72

Nicodemus Denis, Moflata BTK Schultz Sander, Oppegård Siapkaras Petros, B-72

Ørmen Axel, Oppegård Nordhelle Kristin, B-72

Sommerstad Vivi Camilla, Eiker BTK

Haug Håvard, Stavanger BTK

Tønnesen Jonathan Haugen, Leirsund BTK

Stenbråten Christian, Harestua IL

Hungnes Andreas, Varding BTK

Deltakerliste fordelt på klubb NM for yngre B-72

001 B-72 1 G15 lag 002 B-72 2 G15 lag 003 B-72 3 G15 lag 004 B-72 1 J15 lag 005 B-72 2 J15 lag 006 B-72 3 J15 lag 007 B-72 4 J15 lag 008 Nordhelle Kristin; J15D, MD, J13, J15 009 Vo Nini Do; J15D, MD, J13, J15 010 Jørgensen Frøydis; J15D, MD, J15 011 Carlsen Rebekka; J15D, MD, J13, J15 012 Kalvatn Anne Sofie; J15D, MD, J13, G15R 013 Halvorsen Emma; J15D, MD, J13, G15R 014 Szych Nicolay; G15D, G13, G15R 015 Nilsen Nora Bagner; J15D, MD, J13, J15 016 Wetzel Adrian Evensen; G15D, MD, G13, G15 017 Horgen Sarah; J15D, MD, J13, J15 018 Dalen Mikkel; G15D, G15R 019 Holum Sander; G15D, G15R 020 Berget Kevin; G15D, MD, G15R 021 Gjelle Maja H.; J15D, MD, J13, J15 022 Myrvïg Kristoffer; G15D, G15R 023 Doval Ilka; J15D, MD, J15 024 Kallevig Fredrik; G15D, G15R 025 Pham Kim; G15D, G13, G15R 026 Manoharan Mahiran; G15D, G13, G15R 027 Lurås Trym; G13 028 Kalvatn Markus; G13 029 Malerud Oskar; G13 030 Halvorsen Espen; G13 031 Steen Martin; G13 032 Nilsen Henrik Bagner; G13 033 Burkan Josef; G13 034 Haukaas Are; G13 035 Langen Fredrik; G13 036 Siapkaras Petros; G15D, G15, MD

Bergen HIL

037 Bergen HIL G15 lag 038 Nummedal Martin Aasebø; G15D, G13, G15 039 Moltumyr Sander; G15D, G15 040 Lilleheil Bjørnar; G15R 041 Krossøy Stian; G13, G15R

042 Chanmuang Lisa Panatchakorn; J13

Bodø BTK

043 Hjelseng Auden-Magnus Nilsen-Nygaard; FHJ, FHJST, FHJD 044 Bodø BTK G15 lag 045 Dagsloth Andreas; G15D, G13, G15, MD 046 Ouhassi Jonas; G15D, G13, G15, MD 047 Wiik Eirik; G15D, G13, G15

Borgen IL

048 Kristoffer Boberg; G15R 049 Lindstad Marius; G15R, G15D 050 Nybro-Hansen Dennis; G15R 051 Johansen Fredrik N; FH15ST, FHJ, FO

Drammen BTK

052 Myrholt Benjamin; G13 053 Henrichs Christoffer; G13 054 Sørsdal Sondre; G13 055 Flåten Per Andre Arntsen; G15R

Eiker BTK

056 Eiker BTK G15 lag 057 Meinseth Mats; G15D, MD, G15 058 Saue Erik Berge; G15D, MD, G15 059 Sommerstad Vivi Camilla; J15D, MD, J15 060 Edvardsen Lars; G13 061 Larsen Vetle Solberg; G13 062 Bakken Jørgen; G13 063 Gabrielsen Stine Marie; J13, J15D

Etne BTK

064 Etne BTK J15 lag 065 Gravelsæter Linn Hege; J15, MD, J15D 066 Drange Tiril Irene; J15D, J15, MD

Fjell-Kameraterne,IL

067 Binder Johannes; G15D, MD, G15 068 Eikhaug Thomas; G15D, G13, G15R 069 Nguyen Andreas; G13 070 Norstrøm-Berggreen Heidi; J15D, MD, J13, J15 071 Maurstad Patrik Emil; G13 072 Orrego Benjamin Thoresen; G13

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

15


Fokus BTK

073 Hoel Aleksander; G15D, MD, G15 074 Hoel Mats; G15D, MD, G13, G15 075 Brandtzæg Edvard Stokke; G15D, MD, G13, G15 076 Thorfinnsson Bendik Brekke; G15D, MD, G15 077 Fransson Christian K.; G15D, G13, G15R 078 Helseth Ingvild Lunden; J15D, MD, J13, J15 079 Resvoll Mariann; J15D, MD, J15 080 Eng Kristin; J15D, MD, J15 081 Eng Erik; G13 082 Haraldseid Mathias; G13 083 Stey Victor; G13 084 Rajkumar Roshman James; G13 085 Johansen Stian Tønsberg; G15D, G13, G15 086 Grini Hågen Viken; G15D, G13, G15 087 Tollerud Emma; J15D, MD, J15 088 Kvanvig Jesper; G15D, MD, G15 089 Kvanvig Jakob; G15D, G13, G15 090 Chawla Aaryan; G15D, G13, G15R 091 Thurmer Sebastian; G15D, G13, G15R 092 Fokus BTK 1 G15 lag 093 Fokus BTK 2 G15 lag 094 Fokus BTK 1 J15 lag 095 Fokus BTK 2 J15 lag

Fornebu BTK

096 Jacobsen Pablo; FH15ST, FO, FOD, FHJD, FHJ, FHJST, G13, G15D, G15R 097 Kristiansen Aksel; G15D, G15R 098 Persson Hilding Totland; G15D, G15R 099 Hornnes Christian; G15D, G15R 100 Midtgaard Mads; G15D, G15R 101 Berner Sondre Grindheim; G15D, G15, G13 102 Johannesen Marius; G15D, G13, G15R 103 Solberg Torstein; G15D, G15R 104 Thorkildsen Christian; G15R 105 Baumann Henrik Rambech; G15D, G13, G15R 106 Tvervaag Dag Andreas; G15D, G13, G15R 107 Lofsberg Sander; G15D, G13 108 Fornebu BTK 1 G15 lag 109 Fornebu BTK 2 G15 lag 110 Fornebu BTK 3 G15 lag

Gjerdrum BTK

111 Wertebach Yoana Aminda; J13 112 Boberg Kristoffer; G15D

Hardanger BTK

113 Feng Jack; G15D, G15 114 Opheim Lars; G15D, G15R 115 Feng Simon; G15D, G13, G15R 116 Aksnes-Øystese Tora; J13 117 Ostrowska Zosia; J13 118 Hardanger BTK G15 lag

Harestua IL

119 Aarsund Snorre Amundsen; G15D, MD, G13, G15 120 Gudmundsen Mikkel; G15D, MD, G15 121 Stenbråten Christian; G15D, MD, G15R 122 Boström Martin Håpnes; G15D, MD, G15R

16

123 Knudsen Simen; G15D, MD, G15R 124 Brunsæl Markus; G15D, MD, G15R 125 Gustavsen Karianne; J15D, MD, J15 126 Moger Mina; J15D, MD, J15 127 Flyen Silje; J15D, MD, J15 128 Stensli Maren Horn; J15D, MD, J15 129 Rolfsnes Emma Gustavsen; J15D, MD, J13, J15 130 Svendsen Synnøve; J13, J15 131 Lange Lisa Marie; J13 132 Wannebo Tuva; J13 133 Boström Moa Håpnes; J13 134 Ruud Julie Grina; J13 135 Marring Dina Sorkness; J13 136 Harestua IL 1 G15 lag 137 Harestua IL 2 G15 lag 138 Harestua IL 1 J15 lag 139 Harestua IL 2 J15 lag

Husøy og Foynland IF

140 Husøy Foynland IF G15 lag

IL Hjelset Fram

141 Meringdal Elias; G15D, G13, G15R 142 Meringdal Martin; G13

Jevnaker BTK

143 Ødegård Alexander Hansen; G13, G15D 144 Moen Thomas; G13, G15D

Kanebogen BTK

145 Hammervoll Magnus; G13, G15R

Kobra BTK

146 Kobra BTK G15 lag 147 Bergaust Markus; G15D, G13, G15 148 Nordvang Herman; G15D, G13, G15R 149 Holmstrøm Lars Nordli; G15D, G13, G15R 150 Neskvern Marcus; G15D, G13, G15R 151 Haug Eirik; G13 152 Nygård Markus; G13 153 Berg Erik Rambøl; G13 154 Gjermshus Magnus; G13 155 Høgberget Even; G13 156 Mykkestue Jonas; G13 157 Alavinasab Benjamin Elijah; G13

Laksevåg BTK

158 Hatlebakk Benjamin Otto; G13, G15 159 Løland Martin; G13, G15R 160 Strømstad Andreas; G13 161 Eidsheim Bjørnar; G13

Larkollen

162 Tell William; G15D, G15 163 Willoch Håvard; G15D, G15, G15R 164 Aulie Audun Gjetrang; G13

Leirsund BTK

165 Tønnesen Jonathan Haugen; G15D, MD, G15

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Lia IL

166 Vetvik Finn; G15D, G13, G15 167 Rouhani Matin; G13 168 Marstein Tollef; G15D, G13, G15R 169 Johansen Fredrik; G15D, G15R 170 Jørgensen Eirik Langås; G15D, G15R 171 Olsen Oskar; G15D, G13, G15R 172 Haugseng Sindre Andreas; G15D, G15R 173 Olsen Marius; G15D, G13, G15R 174 Nordnes Fredrik; G15D, G13, G15R 175 Knutsen Philip; G15D, G13, G15R 176 Folåsen Kenneth; G15D, G13, G15R

Modum BTK

212 Hagen Guro Nyhus; J15D, MD, J15 213 Pedersen Ole Jørgen; G15D, MD, G13, G15 214 Hagen Halvor Nyhus; G15D, MD, G13, G15 215 Krosshus Johannes; G15D, MD, G13, G15 216 Hagen Johansen Gregar; G13 217 Hognestad Heine; G13 218 Opsahl Fredrik; G13 219 Tveiten Merete; FHJ, FHJST 220 Notodden BTK 2 J15 lag 221 Notodden BTK G15 lag 222 Notodden BTK 1 J15 lag

Oppegård

198 Husveg Eirik; G15, G15D 199 Romstad Sivert; G13

223 Rogstad Oscar Mørch; G15D, G15, MD 224 Johannesen Jacob Deehr; G15R, G15D 225 Schultz Sander; G15D, G15, MD 226 Pishva Alexander Klougman; G15D, G15, MD 227 Benestad Jakob; G15D, G15R 228 Syverinsen Ole; G15R, G15D 229 Holden Robin; G15D, G15R 230 Kobbenes Simon; G15D, MD, G15R 231 Løvmyr Tobias; G15D, G13, G15R 232 Kolseth Benjamin; G15D, G13, G15R 233 Haugen Jonas Lillesbø; G15D, G13, G15R 234 Schwartz Jesper; G15D, G13, G15 235 Ørmen Axel; G15D, MD, G13, G15 236 Hansen Ulrik F.; G15D, G13, G15R 237 Bergane Morten; G13, G15R 238 Hording Sala; J13 239 Jankovic Teodora; J13 240 Schultz Thea; J13 241 Grøtte Pinderud Kristoffer; G13 242 Jasser Herman; G13 243 Olsen Ludvig; G13 244 Eek Nokolai; G13 245 Libanos Zemen; G13 246 Kolseth Sebastian; G13 247 Oppegård IL BTK 1 G15 lag 248 Oppegård IL BTK 2 G15 lag 249 Oppegård IL BTK 3 G15 lag 250 Oppegård IL BTK 4 G15 lag 251 Jacklin Katrine Nilsen; G15R, J13, MD 252 Kjøk Axel Andersson; G13, G15R

Nesodden BTK

Randesund IL - BTG

177 Mykland Julie S.; J15D, MD, J13 178 Mykland Mads Oliver S.; G13

Moflata BTK

179 Rogstad Erlend; G15D, G15 180 Sollid John; G15D, G15 181 Bø Andreas Lindkjenn; G15D, G15R 182 Meen Eiliv; G15D, G15R 183 Kjeilen Markus; G13, G15R 184 Kristiansen Kasper; G13, G15R 185 Bringa Ruben; G15D, G13, G15R 186 Nicodemus Denis; G15D, MD, G13, G15 187 Neto Antonio; G15D, G13, G15R 188 Lofthus Sindre; G15D, G13, G15R 189 Moflata BTK 2 G15 lag 190 Moflata BTK 1 G15 lag 191 Hansen August Gottling; G13 192 Hansen Preben; G13 193 Thorsen Henrik; G13

Molde BTK

194 Molde BTK G15 lag 195 Sporsheim Andreas; G15D, G15 196 Karlson Knut Are; G15D, G15 197 Horvli Even Nikolai; G15D, G13, G15

Narvik BTK

200 Langbråten Maiken; J13 201 Todok Tone S.; J13 202 Green Aurora Fossåen; J13 203 Haagensen Aleksander; G13 204 Rygh Albert Støver; G13

Notodden BTK

253 Randesund IL G15 lag 254 Brenna Morten; G15D, G15R 255 Vika Kristoffer; G15D, G15R 256 Werner Florian; G15D, G13, G15 257 Synstad Ole Tobias; G13

Sarpsborg BTK

205 Høimyr Ida; J15D, MD, J15 206 Lia Greta; J15D, MD, J15 207 Lia Ingeborg; J15D, MD, J13, J15 208 Lia Kathrine Sandsdalen; J15D, MD, J15 209 Strøm Mette G.; J13 210 Hansen Nora H.; J15D, J13 211 Slettum Elida Linnéa; J13

258 Hansen Jon-Martin Soo; G15D, MD, G15 259 Øby Oscar; G15D, MD, G15 260 Grønmyr Petter; G15D, G13, G15R 261 Langsholdt Benjamin; G15D, MD, G13, G15 262 Garsrud Erling; G15D, G15R 263 Babsvik Marlone; G13 264 Ørevik Ludvig; G15D, G13, G15R 265 Pettersen Marius; G15D, G15R

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

17


266 Veiden Morten; G13 267 Kristiansen Jonas; G13 268 Moeskau Anders; G13 269 Søgaard Sander; G13, G15R 270 Sarpsborg BTK G15 lag

Skjoldar IL

271 Håvardsen Andreas Nonslid; G13, G15

Skodje IL

272 Vidhammer Thomas S.; G13, G15R 273 Slettedal Marcus U.; G13 274 Ludviksen Levi; G13

Sportsklubben Heros

275 Erchinger Noah; G15D, G15 276 Dahl Marius; G15D, G15R 277 Vedeler Petter; G15D, G15R, G13 278 Husebø Max; G15D, G13, G15R 279 Egenberg Gard; G15D, G13, G15R 280 Egenberg Seth; G13 281 Støldal Amund; G13 282 Heros G15 lag

Stavanger BTK

283 Mæle Ole Kristian; G15D, MD, G15R 284 Thunem Kristoffer; G15D, G13, G15R 285 Lygre Jarl; G15D, G13, G15R 286 Tholo Håkon; G15D, G13, G15R 287 Myrås Maren; J15D, MD, J13, J15 288 Finstad Mari; J15D, MD, J13, J15 289 Fossan Benjamin; G15D, G13, MD, G15R 290 Haug Håvard; G15D, G13, G15R, MD

291 Stavanger BTK 1 H15 lag 292 Stavanger BTK 2 H15 lag 293 Stavanger BTK J15 lag

Stord BTK

294 Stord BTK G15 lag 295 Stokke Morten; G15, G15D, MD 296 Skjelnes Andreas; G15R, G13, G15D 297 Haaland Torbjørn Iversen; G15R, G13, G15D 298 Låte Thomas; G13 299 Skogen Bård; G13 300 Andersson Jan Roger; G13, FH15ST, FHJ, FHJD, FHJST, G15D, FO, FOD 301 Salomonsen Steffen; FHJST, FHJ, FHJD

Varding BTK

302 Hungnes Andreas; G15D, G13, MD, G15R

Vikåsen BTK

303 Koteng Markus T.; FHJ, FHJD, FHJST

Volda og Ørsta BTK

304 Sæther Håvard; G15D, MD, G15 305 Selsvold Georg; G15D, MD, G15 306 Gaarder Rasmus Mork; G15D, MD, G15 307 Meringdal Fredrik; G15D, MD, G13, G15 308 Mork Tiril Egset; J15D, MD, J15 309 Volda & Ørsta BTK G15 lag 310 Driveklepp Mina Molnes; J13 311 Sjøholt Sunniva; J13 312 Sørheim Sigurd Tjalveson; G13 313 Skurtveit Sigve; G13

Lagklasser NM for yngre Gutter 15 år lag

B-72 1 Adrian Wetzel, Kevin Berget, Sander Holum B-72 2 Fredrich Kallevig, Kristoffer Myrvåg. Mikkel Dalen B-72 3 Mikolay Schych, Mahiran Manoharan, Kim Lanh Phan Bergen Martin Aasebø Nummedal, Sander Moltumyr, Bjørnar Lilleheil, Stian Krossøy Bodø Andreas Dagsloth, Eirik Wiik, Jonas Ouhassi Eiker Mats Meinseth, Erik Berge Saue, Jonas Tronerud Fokus 1 Aleksander Hoel, Bendik Brekke Thorfinnson, Mats Hoel, Edvard Stokke Brandzæg Fokus 2 Hågen Viken Grini, Stian Tønsberg Johansen, Christian Clerck Fransson, Sebastian Thurmer, Aaryan Chawla Fornebu 1 Aksel Kristiansen, Sondre Berner, Torstein Solberg Fornebu 2 Christian Hornnes, Hilding Persson, Mads MIdtgaard Fornebu 3 Christian Thorkildsen, Andreas Tvervaag, Marius Johannesen Hardanger Jack Feng, Simon Feng, Lars Opheim Harestua 1 Markus Brunsæl, Snorre Amundsen Aarsund, Miikkel Gudmundsen Harestua 2 Christian Stenbråthen, Martin Håpnes Boström, Simen Knudsen Husøy Foynland Sondre Nakjem, Erlend Edvardsen, Ruben Hansen, Albert Johannessen Kobra Markus Bergaust, Hermann Nordvang, Marcus Neskvern, Lars Nordli Holmstrøm Moflata 1 Erlend Rogstad, John Solli, Dennis Nicodemus, Ruben Bringa Moflata 2 Andreas Lindkjenn Bø, Eiliv Meen, Sindre Lofthus, Molde Andreas Sporsheim, Knut Are Karlson, Even Nikolai Horvli Notodden Ole Jørgen Pedersen, Halvor Nyhus Hagen, Johannes Krosshus Oppegård 1 Oscar Rogstad, Jesper Schwartz, Axel Ørmen Oppegård 2 Sander Schultz, Simon Kobbenes, Alexander Klougman Pishva

18

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Oppegård 3 Oppegård 4 Randesund Sarpsborg Heros Stavanger 1 Stavanger 2 Stord Volda & Ørsta

Benjamin Kolseth, Robin Holden, Jacob Benestad, Ole Syverinsen Ulrik Hansen, Jonas Lillebør Haugen, Tobias Løvmyr, Jacob Deehr Johannessen Morten Brenna, Florian Werner, Kristoffer Vika Jon-Martin Soo Hansen, Oskar Øby, Petter Grønmyr, Benjamin Langsholdt, Erling Garsrud Noah Erchinger, Petter Vedeler, Marius Dahl Ole Kristian Mæle, Kristoffer Thunem, Jarl Lygre Benjamin Fossan, Håvard Haug, Haakon Bauer-Nilsen Tholo Morten Stokke, Jan Roger Andersson, Andreas Skjelnes Fredrik Meringdal, Georg Selsvold, Håvard Sæther, Rasmus Mork Gaarder

Jenter 15 år lag B-72 1 B-72 2 B-72 3 B-72 4 Etne Fokus 1 Fokus 2 Harestua 1 Harestua 2 Notodden 1 Notodden 2 Stavanger

Ilka Doval, Rebekka Carlsen, Nora Nilsen Sarah Horgen, Nini Do Vo, Kristin Nordhelle Frøydis Jørgensen, Maja Gjelle, Anne Sophie Kalvatn, Emma Halvorsen Tiril Irene Drange, Linn Hege Gravelsæter Kristin Eng, Ingvild Lunden Helseth Mariann Resvoll, Emma Tollerud Mina Moger (fri spiller), Synnøve Svendsen, Emma Gustavsen Rolfsnes Maren Stensli (fri spiller), Silje Flyen, Karianne Gustavsen Ida Høimyr, Greta Lia Ingeborg Lia, Guro Nyhus Hagen, Katrine Sandsdalen Lia Maren Myrås, Mari Finstad

Visste du...

g? -trenin s Kina e , kalle ina. I denn is n n te i bord røper, fra K opp til flere e e t n s e s t rm å n Vi navne eske p ningsfo spillere av tre ommer, som n med en e baller til repeti at en y re k n e e g n g n e n in e r tr en tid ma Kinatr formen stå r han hele r spilleren en. læring lå få gs trenin baller. Så s den måten tisjon øker pe å hundre st rytme. P kort tid. Re fa g på la i god s t e av sjoner

. du..

at det er regler for hvordan man spiller en serv? En ballveksling starter alltid med en serv. Spilleren skal holde ballen i en flat hånd. Deretter skal ballen kastes minst 16 cm opp i luften. Ballen må treffe egen bordside, før den går over nettet og treffer motspillerens side av bordet. Dersom ballen rører nettet i en serv, skal serven spilles på nytt.

Foto: Rebecca Bang

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

19


Deltakerliste fordelt på klasser Stiga 11´ern Stiga 11’ern Gutter double

Babsvik Marlone, Sarpsborg BTK Moeskau Anders, Sarpsborg BTK Dørre Magnus Aalen, Fokus BTK Bjørkli Nicolai, Fokus BTK Edvardsen Lars, Eiker BTK Larsen Vetle Solberg, Eiker BTK Egenberg Seth, Sportsklubben Heros Støldal Amund, Sportsklubben Heros Eng Erik, Fokus BTK Rajkumar Roshman James, Fokus BTK Flaa Peder, Fornebu BTK Meltzer Jacob Kleiven, Fornebu BTK Galaas Marius, Langhus IL Helgerød Sondre, Langhus IL Gjermshus Magnus, Kobra BTK Mykkestue Jonas, Kobra BTK Grøtte Pinderud Kristoffer, Oppegård Kolseth Sebastian, Oppegård Gulliksen Stian, Fokus BTK Wærstad Felix, Fokus BTK Haagensen Aleksander, Nesodden BTK Rygh Albert Støver Rygh, Nesodden BTK Halvorsen Espen, B-72 Langen Fredrik, B-72 Hansen Alrik, Eiker BTK Kirkesæther Andreas, Eiker BTK Hansen August Gottling, Moflata BTK Hansen Preben, Moflata BTK Haraldseid Mathias, Fokus BTK Stey Victor, Fokus BTK Haug Eirik, Kobra BTK Nygård Markus, Kobra BTK Høgberget Even, Kobra BTK Berg Erik Rambøl, Kobra BTK Kristensen Victor, Oppegård Vengbo Aslak, Oppegård Kristiansen Jonas, Sarpsborg BTK Veiden Morten, Sarpsborg BTK Kvam Kristoffer, Oppegård Petersen Jonas, Oppegård Libanos Zeman, Oppegård Eek Nokolai, Oppegård Lorentzen Jonas, Sarpsborg BTK Hauge Håkon, Sarpsborg BTK Låte Thomas, Stord BTK Skogen Bård, Stord BTK Malerud Oskar, B-72 Haukaas Are, B-72

20

Moqvist Liam, Fokus BTK Underhaug Truls Joakim, Fokus BTK Mykland Mads Oliver S., Modum BTK Bakken Jørgen, Eiker BTK Nguyen Andreas, Fjell-Kameraterne,IL Maurstad Patrik Emil, Fjell-Kameraterne,IL Nilsen Henrik Bagner, B-72 Lurås Trym, B-72 Olsen Ludvik, Oppegård Jasser Herman, Oppegård Opsahl Fredrik, Notodden BTK Hagen Johansen Gregar, Notodden BTK Skurtveit Sigve, Volda og Ørsta BTK Ludviksen Levi, Skodje IL Slettedal Marcus U., Skodje IL Meringdal Martin, IL Hjelset Fram Steen Martin, B-72 Kalvatn Markus, B-72 Strømstad Andreas, Laksevåg BTK Eidsheim Bjørnar, Laksevåg BTK Synstad Ole Tobias, Randesund IL - BTG Rouhani Matin, Lia IL Sørheim Sigurd Tjalveson, Volda og Ørsta BTK Aulie Audun Gjetrang, Larkollen Thürmer Mikael, Fokus BTK Beckstrøm Eskil, Fokus BTK Tøgård Bjørn, Oppegård Hellevik Victor Syndve, Oppegård Burkan Josef, B-72 Hognestad Heine, Notodden BTK Nørve Erik, Fokus BTK Orrego Benjamin Thoresen, Fjell-Kameraterne,IL Romstad Sivert, Narvik BTK Thorsen Henrik, Moflata BTK Vetvik Seth, Lia IL

Stiga 11’ern Gutter lag

B-72 1 G11 lag B-72 2 G11 lag B-72 3 G11 lag B-72 4 G11 lag Eiker BTK 1 G11 lag Eiker BTK 2 G11 lag Fjell-Kameraterne IL G11 lag Fokus BTK 1 G11 lag Fokus BTK 2 G11 lag Fokus BTK 3 G11 lag Fokus BTK 4 G11 lag Fokus BTK 5 G11 lag Fokus BTK 6 G11 lag

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Fornebu BTK G11 lag Heros BTK G11 lag Kobra BTK 1 G11 lag Kobra BTK 2 G11 lag Kobra BTK 3 G11 lag Kobra BTK 4 G11 lag Langhus IL G11 lag Moflata BTK G11 lag Notodden BTK J11 lag Oppegård IL BTK 1 G11 lag Oppegård IL BTK 2 G11 lag Oppegård IL BTK 3 G11 lag Oppegård IL BTK 4 G11 lag Oppegård IL BTK 5 G11 lag Sarpsborg BTK 1 G11 lag Sarpsborg BTK 2 G11 lag Skodje IL G11 lag Stord BTK G11 lag Volda og Ørsta BTK G11 lag

Stiga 11’ern Gutter single

Synstad Ole Tobias, Randesund IL - BTG Låte Thomas, Stord BTK Skogen Bård, Stord BTK Edvardsen Lars, Eiker BTK Rouhani Matin, Lia IL Haug Eirik, Kobra BTK Eng Erik, Fokus BTK Mykland Mads Oliver S., Modum BTK Bakken Jørgen, Eiker BTK Meringdal Martin, IL Hjelset Fram Romstad Sivert, Narvik BTK Haraldseid Mathias, Fokus BTK Nguyen Andreas, Fjell-Kameraterne,IL Sørheim Sigurd Tjalveson, Volda og Ørsta BTK Larsen Vetle Solberg, Eiker BTK Aulie Audun Gjetrang, Larkollen Alavinasab Benjamin Elijah, Kobra BTK Babsvik Marlone, Sarpsborg BTK Beckstrøm Eskil, Fokus BTK Berg Erik Rambøl, Kobra BTK Bergersen Mats, Fokus BTK Bergsjø Thomas, Oppegård Bjørkli Nicolai, Fokus BTK Burkan Josef, B-72 Dahl Fredrik Enberg, Drammen BTK Dørre Magnus Aalen, Fokus BTK Eek Nokolai, Oppegård Egenberg Seth, Sportsklubben Heros Eidsheim Bjørnar, Laksevåg BTK Flaa Peder, Fornebu BTK Galaas Marius, Langhus IL Gjermshus Magnus, Kobra BTK Grøtte Pinderud Kristoffer, Oppegård Gulliksen Stian, Fokus BTK Gundersen Casper, Drammen BTK Haagensen Aleksander, Nesodden BTK Hagen Johansen Gregar, Notodden BTK Halvorsen Espen, B-72 Hansen Alrik, Eiker BTK

Hansen August Gottling, Moflata BTK Hansen Preben, Moflata BTK Hauge Håkon, Sarpsborg BTK Haukaas Are, B-72 Helgerød Sondre, Langhus IL Hellevik Victor Syndve, Oppegård Hognestad Heine, Notodden BTK Høgberget Even, Kobra BTK Jasser Herman, Oppegård Kalvatn Markus, B-72 Kirkesæther Andreas, Eiker BTK Kjenslie Petter Prytz, Fornebu BTK Kolseth Sebastian, Oppegård Kristensen Victor, Oppegård Kristiansen Jonas, Sarpsborg BTK Kvam Kristoffer, Oppegård Langeli Oskar, Drammen BTK Langen Fredrik, B-72 Libanos Zeman, Oppegård Lorentzen Jonas, Sarpsborg BTK Ludviksen Levi, Skodje IL Lurås Trym, B-72 Malerud Oskar, B-72 Maurstad Patrik Emil, Fjell-Kameraterne,IL Meltzer Jacob Kleiven, Fornebu BTK Moeskau Anders, Sarpsborg BTK Moqvist Liam, Fokus BTK Mykkestue Jonas, Kobra BTK Nilsen Henrik Bagner, B-72 Nygård Markus, Kobra BTK Nytrøen Adrian, Kobra BTK Nørve Erik, Fokus BTK Olsen Ludvik, Oppegård Opsahl Fredrik, Notodden BTK Orrego Benjamin Thoresen, Fjell-Kameraterne,IL Petersen Jonas, Oppegård Rajkumar Roshman James, Fokus BTK Rygh Albert Støver Rygh, Nesodden BTK Skurtveit Sigve, Volda og Ørsta BTK Slettedal Marcus U., Skodje IL Steen Martin, B-72 Stey Victor, Fokus BTK Strømstad Andreas, Laksevåg BTK Støldal Amund, Sportsklubben Heros Thorsen Henrik, Moflata BTK Thürmer Mikael, Fokus BTK Tøgård Bjørn, Oppegård Underhaug Truls Joakim, Fokus BTK Wærstad Felix, Fokus BTK Veiden Morten, Sarpsborg BTK Vengbo Aslak, Oppegård Vetvik Seth, Lia IL

Stiga 11’ern Jenter double

Aksnes-Øystese Tora, Hardanger BTK Ostrowska Zosia, Hardanger BTK Berg Tora, Fokus BTK Klatran Amalie, Fokus BTK Driveklepp Mina Molnes, Volda og Ørsta BTK Sjøholt Sunniva, Volda og Ørsta BTK

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

21


Flaglien Silje, Fokus BTK Alyssa Megan, Fokus BTK Hording Sala, Oppegård Jankovic Teodora, Oppegård Langbråten Maiken, Nesodden BTK Todok Tone S., Nesodden BTK Lange Lisa Marie, Harestua IL Wannebo Tuva, Harestua IL Marring Dina Sorkness, Harestua IL Boström Moa Håpnes, Harestua IL Ruud Julie Grina, Harestua IL Wertebach Yoana Aminda, Gjerdrum BTK Schultz Thea, Oppegård Strøm Mette G., Notodden BTK

Stiga 11’ern Jenter lag

Fokus BTK 1 J11 lag Fokus BTK 2 J11 lag Hardanger BTK J11 lag Harestua IL 1 J11 lag Harestua IL 2 J11 lag Oppegård IL BTK J11 lag Volda og Ørsta BTK J11 lag

Stiga 11’ern Jenter single

Driveklepp Mina Molnes, Volda og Ørsta BTK Sjøholt Sunniva, Volda og Ørsta BTK Lange Lisa Marie, Harestua IL Chanmuang Lisa Panatchakorn, Bergen HIL Aksnes-Øystese Tora, Hardanger BTK Alyssa Megan, Fokus BTK Berg Tora, Fokus BTK Boström Moa Håpnes, Harestua IL Flaglien Silje, Fokus BTK Hording Sala, Oppegård Jankovic Teodora, Oppegård Klatran Amalie, Fokus BTK Langbråten Maiken, Nesodden BTK Marring Dina Sorkness, Harestua IL Ostrowska Zosia, Hardanger BTK Ruud Julie Grina, Harestua IL Schultz Thea, Oppegård Strøm Mette G., Notodden BTK Todok Tone S., Nesodden BTK Wannebo Tuva, Harestua IL Wertebach Yoana Aminda, Gjerdrum BTK

Stiga 11’ern Mixed double

Alavinasab Benjamin Elijah, Kobra BTK Ruud Julie Grina, Harestua IL Driveklepp Mina Molnes, Volda og Ørsta BTK Sørheim Sigurd Tjalveson, Volda og Ørsta BTK Eng Erik, Fokus BTK Flaglien Silje, Fokus BTK Gjermshus Magnus, Kobra BTK Wannebo Tuva, Harestua IL Haraldseid Mathias, Fokus BTK Alyssa Megan, Fokus BTK

22

Hognestad Heine, Notodden BTK Strøm Mette G., Notodden BTK Hording Sala, Oppegård Grøtte Pinderud Kristoffer, Oppegård Jankovic Teodora, Oppegård Kolseth Sebastian, Oppegård Låte Thomas, Stord BTK Ostrowska Zosia, Hardanger BTK Mykkestue Jonas, Kobra BTK Marring Dina Sorkness, Harestua IL Nilsen Henrik Bagner, B-72 Wertebach Yoana Aminda, Gjerdrum BTK Nygård Markus, Kobra BTK Lange Lisa Marie, Harestua IL Nytrøen Adrian, Kobra BTK Boström Moa Håpnes, Harestua IL Rajkumar Roshman James, Fokus BTK Klatran Amalie, Fokus BTK Schultz Thea, Oppegård Synstad Ole Tobias, Randesund IL - BTG Sjøholt Sunniva, Volda og Ørsta BTK Haug Eirik, Kobra BTK Skogen Bård, Stord BTK Aksnes-Øystese Tora, Hardanger BTK Stey Victor, Fokus BTK Berg Tora, Fokus BTK Bakken Jørgen, Eiker BTK Edvardsen Lars, Eiker BTK Hansen August Gottling, Moflata BTK Hansen Preben, Moflata BTK Larsen Vetle Solberg, Eiker BTK Thorsen Henrik, Moflata BTK

Visste du... at høyden på et bordtennisnett har blitt senket etter sportens opprinnelse? Tidligere var nettet på bordtennisbordet 16,75 cm. Det ble senket i 1936 for å fremme mer offensivt spill. Nå er netthøyden 15,25 cm.

Visste du... at det er regler for hvordan man spiller en serv? En ballveksling starter alltid med en serv. Spilleren skal holde ballen i en flat hånd. Deretter skal ballen kastes minst 16 cm opp i luften. Ballen må treffe egen bordside, før den går over nettet og treffer motspillerens side av bordet. Dersom ballen rører nettet i en serv, skal serven spilles på nytt.

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Deltakerliste fordelt på klubb - Stiga 11´ern B-72

Lurås Trym; G11D, G11 Kalvatn Markus; G11D, G11 Malerud Oskar; G11D, G11 Halvorsen Espen; G11D, G11 Steen Martin; G11D, G11 Nilsen Henrik Bagner; G11D, G11, MD Burkan Josef; G11D, G11 Haukaas Are; G11D, G11 Langen Fredrik; G11D, G11 B-72 1 G11 lag B-72 2 G11 lag B-72 3 G11 lag B-72 4 G11 lag

Bergen HIL

Chanmuang Lisa Panatchakorn; J11

Drammen BTK

Dahl Fredrik Enberg; G11 Langeli Oskar; G11 Gundersen Casper; G11

Eiker BTK

Edvardsen Lars; G11D, G11, MD Larsen Vetle Solberg; G11D, G11, MD Bakken Jørgen; G11D, G11, MD Hansen Alrik; G11D, G11 Eiker BTK 1 G11 lag Eiker BTK 2 G11 lag Kirkesæther Andreas; G11D, G11

Fjell-Kameraterne,IL

Nguyen Andreas; G11D, G11 Maurstad Patrik Emil; G11D, G11 Orrego Benjamin Thoresen; G11D, G11 Fjell-Kameraterne IL G11 lag

Fokus BTK

Flaglien Silje; J11D, J11, MD Dørre Magnus Aalen; G11D, G11 Moqvist Liam; G11D, G11 Underhaug Truls Joakim; G11D, G11 Thürmer Mikael; G11D, G11 Klatran Amalie; J11D, J11, MD Bergersen Mats; G11 Bjørkli Nicolai; G11D, G11 Beckstrøm Eskil; G11D, G11 Nørve Erik; G11D, G11 Berg Tora; J11D, J11, MD Wærstad Felix; G11D, G11 Alyssa Megan; J11D, J11, MD Gulliksen Stian; G11D, G11 Haraldseid Mathias; G11D, G11, MD Eng Erik; G11D, G11, MD Stey Victor; G11D, G11, MD Rajkumar Roshman James; G11D, G11, MD

Fokus BTK 1 G11 lag Fokus BTK 2 G11 lag Fokus BTK 3 G11 lag Fokus BTK 4 G11 lag Fokus BTK 5 G11 lag Fokus BTK 6 G11 lag Fokus BTK 7 G11 lag Fokus BTK 1 J11 lag Fokus BTK 2 J11 lag

Fornebu BTK

Kjenslie Petter Prytz; G11 Flaa Peder; G11D, G11 Meltzer Jacob Kleiven; G11D, G11 Fornebu BTK G11 lag

Gjerdrum BTK

Wertebach Yoana Aminda; J11D, J11, MD

Hardanger BTK

Aksnes-Øystese Tora; J11D, J11, MD Ostrowska Zosia; J11D, J11, MD Hardanger BTK J11 lag

Harestua IL

Lange Lisa Marie; J11D, J11, MD Wannebo Tuva; J11D, J11, MD Boström Moa Håpnes; J11D, J11, MD Ruud Julie Grina; J11D, J11, MD Marring Dina Sorkness; J11D, J11, MD Harestua IL 1 J11 lag Harestua IL 2 J11 lag

IL Hjelset Fram

Meringdal Martin; G11D, G11

Kobra BTK

Haug Eirik; G11D, G11, MD Nygård Markus; G11D, G11, MD Høgberget Even; G11D, G11 Berg Erik Rambøl; G11D, G11 Gjermshus Magnus; G11D, G11, MD Nytrøen Adrian; G11, MD Mykkestue Jonas; G11D, G11, MD Alavinasab Benjamin Elijah; G11, MD Kobra BTK 1 G11 lag Kobra BTK 2 G11 lag Kobra BTK 3 G11 lag Kobra BTK 4 G11 lag

Laksevåg BTK

Strømstad Andreas; G11, G11D Eidsheim Bjørnar; G11D, G11

Langhus IL

Helgerød Sondre; G11, G11D Galaas Marius; G11D, G11 Langhus IL G11 lag

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

23


Larkollen

Mykland Mads Oliver S.; G11D, G11

Kristensen Victor; G11, G11D Vengbo Aslak; G11, G11D Oppegård IL BTK J11 lag Oppegård IL BTK 1 G11 lag Oppegård IL BTK 2 G11 lag Oppegård IL BTK 3 G11 lag Oppegård IL BTK 4 G11 lag Oppegård IL BTK 5 G11 lag Oppegård IL BTK 6 G11 lag

Moflata BTK

Randesund IL - BTG

Aulie Audun Gjetrang; G11D, G11

Lia IL

Rouhani Matin; G11D, G11 Vetvik Seth; G11D, G11

Modum BTK

Hansen August Gottling; G11D, G11, MD Hansen Preben; G11D, G11, MD Thorsen Henrik; G11D, G11, MD Moflata BTK G11 lag

Narvik BTK

Romstad Sivert; G11, G11D

Nesodden BTK

Langbråten Maiken; J11, J11D Todok Tone S.; J11, J11D Haagensen Aleksander; G11D, G11 Rygh Albert Støver Rygh; G11D, G11

Sarpsborg BTK

Kristiansen Jonas; G11D, G11 Lorentzen Jonas; G11D, G11 Hauge Håkon; G11D, G11 Babsvik Marlone; G11D, G11 Moeskau Anders; G11D, G11 Veiden Morten; G11D, G11 Sarpsborg BTK 2 G11 lag Sarpsborg BTK 1 G11 lag

Skodje IL

Slettedal Marcus U.; G11D, G11 Ludviksen Levi; G11D, G11 Skodje IL G11 lag

Notodden BTK

Hagen Johansen Gregar; G11D, G11 Hognestad Heine; G11D, G11, MD Opsahl Fredrik; G11D, G11 Strøm Mette G.; J11D, J11, MD Notodden BTK J11 lag

Oppegård

Synstad Ole Tobias; G11D, G11, MD

Sportsklubben Heros

Egenberg Seth; G11D, G11 Støldal Amund; G11D, G11 Heros BTK G11 lag

Hording Sala; J11D, J11, MD Jankovic Teodora; J11D, J11, MD Schultz Thea; J11, MD, J11D Grebbe Pinderud Kristoffer; G11D, G11, MD Jasser Herman; G11D, G11 Olsen Ludvik; G11D, G11 Hellevik Victor Syndve; G11D, G11 Tøgård Bjørn; G11, G11D Bergsjø Thomas; G11 Petersen Jonas; G11, G11D Kvam Kristoffer; G11, G11D Eek Nokolai; G11, G11D Libanos Zeman; G11, G11D Kolseth Sebastian; G11, MD, G11D

Stord BTK

Stord BTK G11 lag Låte Thomas; G11D, G11, MD Skogen Bård; G11D, G11, MD

Volda og Ørsta BTK

Volda og Ørsta BTK G11 lag Volda og Ørsta BTK J11 lag Driveklepp Mina Molnes; J11D, J11, MD Sjøholt Sunniva; J11D, J11, MD Sørheim Sigurd Tjalveson; G11D, G11, MD Skurtveit Sigve; G11D, G11

www.kulinaris.no 24

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Lagklasser Stiga 11´ern Gutter 11 år lag

B-72 1 B-72 2 B-72 3 B-72 4 Eiker 1 Eiker 2 Fjell-Kameraterne Fokus 1 Fokus 2 Fokus 3 Fokus 4 Fokus 5 Fokus 6 Fornebu Kobra 1 Kobra 2 Kobra 3 Kobra 4 Langhus Moflata Notodden Oppegård 1 Oppegård 2 Oppegård 3 Oppegård 4 Oppegård 5 Sarpsborg 1 Sarpsborg 2 Skodje Heros Stord Volda og Ørsta

Henrik B Nilsen, Trym Lurås, Josef Burkan Martin Steen, Markus Kalvatn Espen Halvorsen, Fredrik Langen Oscar Malerud, Are Haukaas Lars Grotnes Edvardsen, Vetle Solberg Larsen, Jørgen Bakken Alrik Hansen, Andreas Kirksæther Benjamin Thoresen Orrego, Patrik Emil J. Maurstad Mathias Haraldseid, Victor Stey Erik Eng, Roshmann James Rajkumar Liam Moqvist, Truls Underhaug Magnus Aalen Dørre, Nicolay Bjørkli Stian Gulliksen, Felix Wærstad, Mats Buraas Bergersen Michael Thurmer, Eskil Beckstrøm, Erik Nørve Petter Prytz Kjenslie, Peder Flaa, Jacob Kleiven Meltzer Eirik Haug, Markus Nygård Magnus Gjrmshus, Adrian Nytrøen Jonas Mykkestue, Jonas Tørrissen, Benjamin Elijah Alavinasab Even Høgberget, Erik R Berg Marius Galaas, Sondre Helgerud August Hansen Grottling, Preben Hansen, Henrik Holtan Thorsen Gregar Hagen Johnsen, Heine Hognestad, Fredrik Opsahl Sebastian Kolseth, Ludvik Olsen Kristoffer Grøtte Pinderud, Herman Jasser Nikolai Eek, Zemen Libanos Victor Kristensen, Aslak Vengbo Kristoffer Kvam, Jonas Petersen Håkon Hauge, Morten Veiden Jonas Kristiansen, Jonas Lorentzen Marcus Slettedal, Levi Ludviksen Seth Egenberg, Amund Støldal Thomas Låte, Bård Skogen Sigurd Tjalveson Sørheim, Sigve Skurtveit

Visste du... at begrepet «Veteran» ikke bare handler om biler? I bordtennis spiller du som veteran fra du er 35 år i Norge, og internasjonalt fra du er 40 år. Dorothy de Low er kåret av Guinness World Record til verdens eldste atlet. Hun er 103 år gammel og fortsatt aktiv. Hun spilte kamp så sent som 06. februar 2013.

Jenter 11 år lag Fokus 1 Fokus 2 Hardanger Harestua 1 Harestua 2 Oppegård Volda og Ørsta

Silje Flaglien, Megan Alyssa Tora Berg, Amalie Klatran Tora Aksnes-Øystese, Zosia Ostrowska Lisa Marie Lange, Tuva Wannebo, Moa Boström Håpnes (fri spiller) Dina Marring, Julie Grina Ruud Thea Schultz, Sala Hording, Teodora Jankovic Mina Driveklepp Molnes, Sunniva Sjøholt

Visste du... at bordtennis er en av de mest populære idrettene i verden? Bordtennis er populært. På verdensbasis er det mer enn 300 millioner registrerte spillere!. Det gjør Bordtennis til en av de mest populære idrettene i verden. I Norge startet bordtennis-interessen å vokse fra 1920 tallet. Nå er det så mange som 126 bordtennisklubber i Norge.

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

25


C A F É • S P O R T S P U B • R E S T A U R A N T • C AT E R I N G • T A K E A WAY Med ferske, spennende råvarer lager vi hjemmelaget mat av god kvalitet, med italiensk preg. All mat er lagd med kjærlighet, omtanke og sesongens beste råvarer. Vi har lunsjservering fra kl. 11, med bl.a. påsmurt mat, suppe, hjemmebakt foccaia. Middag kan bestilles fra kl. 16, og her kan vi tilby italiensk pizza stekt i stenovn, deilige pastaretter eller à la carte. Vi serverer mat fra restauranten, men også har en spennede burgermeny og våre klassiske amerikanske pizzaer på menyen.

Vi gleder oss til å få besøk av deg! Deltakere, lagledere, trener og foreldre: De som tar med seg NM programmet får 10% rabatt på mat i perioden 15-17.mars.

K AFFEBAR RESTAUR ANT OG SPOR TSBAR Italiensk restaurant med sjel! Her lages all mat fra bunnen av - med kjærlighet. G R E V E R U D S E N T E R , F L ÅT E S TA D V E I E N 3 , 1 4 1 5 O P P E G Å R D

Åpningstider café: Man-Fre 11:00-22:00 - lør-søn 11:00-22:00 Åpningstider spisested/restaurant: Man-Fre 16:00-22:00, lør-søn 11:00-22:00 Utlevering varmmat: Man-Fre 11:00-22:00, lør-søn 11:00-22:00 Utkjøring: Man-Fre 14:00-21:30, lør 14:00-22:30, søn 13:00-21:30

Telefon: 66 99 44 45 26

www.valentinos.no NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård www.facebook.com/valentinosfollo


Tjen penger på noe alle trenger! nger? Trenger klubben mer pe er tur? Skal dere på turnering ell racketer Trenger dere flere bord, eller annet nytt utstyr?

Bordtennisgruppe: Gjør som Oppegård lettpapir, tørkeruller og Selg sekker med toa e! gir dere god fortjenest esker med kaffe som n.no og eside www.dugnade Gå inn på vår hjemm re kan de dette fungerer, hva les mer om hvor lett let. må nå å for ge re må sel tjene og hvor mye de ektiv måte å skaffe de Dette er en rask og eff t trenger. Hundrevis av sår så inntektene dere l inger har nådd sine må klubber, lag og foren g av sal på ter tek inn av lp og drømmer ved hje aden. produktene fra dugn

enger det! Lett å selge – Alle tr

r: Tjen me il ffe t Selg ka ine! ed kunden

B esøk oss på Facebo ok

0,– Tjen kr. 10 t pr. solg e sekk papir

Tips: Last ned og skriv ut info fra vår hjemmeside (dugnaden.no). Dette kan du gi til lagleder eller foresatte.

Dere er i gang på 1-2-3! Scan for priser og produktinfo

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

27


ÅrEts viktigstE bilNYhEt

NYE Auris I tråd med Toyotas filosofi “Always a better way”, jobber vi stadig med å forbedre oss. Vi lanserer nye Auris og Auris Hybrid - en favoritt i kompaktklassen som nå også representerer Toyotas nye formspråk. Elegante linjer og lavt tyngdepunkt kombineres med et dynamisk grilldesign og LED-kjørelys. Nye Auris er av høyeste kvalitet, er svært velutstyrt, og har en gjennomført stil som er skreddersydd for kjøreglede.

Auris Active har utstyr som : • Automatisk klimaanlegg • LED kjørelys • Fjernstyrt dørlås • El. justerbare speil med varme • El. justerbare vinduer • Cruise Control (ikke 1.4 D-4D) • 16” aluminiumsfelger • Ryggekamera • Toyota Touch multimedia berøringsskjerm • DAB + digitalradio + mye, mye mer Se mer på toyota.no

Lanseringstilbud

Nye Auris Active Toyota Touch & Go

Navigasjon uten tillegg i prisen

verdi 6 400,Veil pris Auris fra 215 500,- inkl. frakt, lev- og reg. omkostninger 7 500,Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Auris VVT-i: fra 0,55 l/mil, fra 128 g/km, fra 10,2 mg/km. Auris D-4D: fra 0,42 l/mil, fra 109 g/km, fra 118 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Peder Sletners vei 2, 1410 Kolbotn Tlf. 66 80 19 80 www.kolbotnauto.no


Da vi vant over kineserne! Det var i 1991, under selveste VM i Chiba i Japan, at Norge slo kineserne. Og det var ingen «hvem som helst». Det var vår egen Frode Grini, som bor på Kolbotn i Oppegård kommune. Dette var, - og er fortsatt, en av Norges beste prestasjoner i norsk bordtennis. Frode forteller: ”Jeg gikk til kvartfinalen i double med Yansheng Wang. Der møtte vi det kinesiske favorittparet Ma Wenge og Chen Chibin som var ranket 3 og 5 i verden. Allerede i første runde hadde vi slått ut et av de beste europeiske parene, nå kom de beste kineserne. Jeg husker ikke så mye av kampen, men jeg mener å huske at jeg stålblokket enn av kinesernes fh loop på 19-18 til oss i avgjørende sett: 20-18! Eller er det et slag som er blitt til i hodet mitt i ettertid?”

Frodes treningsråd: Det viktigste er å ha det gøy med bordtennis, så alle får finne ut hva det er som er morsomt med bordtennisen og fortsette med akkurat det. Men det er jo også slik at det ofte blir enda morsommere når man blir flinkere å spille. Og for å bli flinkere må man av og til trene på ting som kan være kjedelig, og man må kanskje trene på dager man egentlig ikke har så veldig lyst. For de som har lyst å prøve å bli veldig god, tror jeg i alle fall to ting er viktig: For det første må du være tålmodig, det tar mange år med jevnlig trening for å bli veldig god - og da uten lange perioder med treningspause. For det andre er det viktig å bruke tiden på treningen godt. Er du skjerpet og jobber intensivt i to timer på en trening, kan det være mye mer verdt enn tre kvelder med ukonsentrert trening.

Frodes kampråd: Tenk alltid på neste ball, har du tapt et poeng så må du legge det bak deg og tenke på det neste. Og har du vunnet et poeng, så betyr ikke det at du kommer til å vinne det neste uten innsats. Alltid neste ball! Et annet godt råd er å slå ballen dit motstanderen ikke venter å få den - men det er et råd som ikke alltid er like lett å følge...

- og hva gjør Frode nå? Etter 35 år med sporten og flere tittelseiere, renner det fortsatt bordtennisblod i Frodes årer. Så sent som i 2011 vant han tittelen: Norgesmester i Veteran 40 år.

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

29


Velkommen til en av Norges største skobutikker!

www.eurosko.com 30

SENTER SKO

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, OppegĂĽrd


Bordtennis Quiz (Du finner svarene i programmet) 1. Hvor mange lag er med og spiller i NM for yngre og Stiga 11´ern? 2. Hva står forkortelsen «BH» for? 3. Hvor mange av våre NM sponsorer har annonse i programmet? 4. Hva heter materiellet som en bordtennisball er laget av? 5. Hvor mange ganger har Tommy Urhaug vunnet verdensmesterskap? 6. Hva heter presidenten i Norges Bordtennisforbund? 7. Hvor høyt opp i luften skal en ball kastes, under en serv? 8. Hvor gammel er en bordtennisspiller i Norge, når han/hun starter å spille som veteran? 9. Hvilke 3 konkurranseformer er det typisk å dele en bordtennisturnering inn i? 10. Hvilke 4 faktorer har innvirkning på en serv? 11. Hvor høyt er et bordtennisnett? 12. Hva heter han, som var den første nordmannen som vant over kineserne i double? 13. Hva står forkortelsen «FH» for? 14. På hvilken webadresse kan en bordtennisspiller følge sin ranking på? 15. Hvilke 2 ord mangler i denne delen av bordtennis eden?

«Vi skal oppføre oss som ________ tapere og ________ vinnere»

16. Hvor mange poeng, mer enn motspilleren, skal en spiller lede med når han/hun har vunnet? 17. I hvilken by, vant Tommy Urhaug sitt OL gull? 18. I hvilket år kom Bordtennis med som sportsgren i OL? 19. Hvor mange bordtennisklubber er det i Norge? 20. Hvor stor er en bordtennisball i diameter?

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

31


En lagspiller i en individuell gentlemans sport! Anna Grutle Aasebø, er 18 år. Hun begynte å spille bordtennis etter at hun opplevde det som gøy i SFO-tiden og fordi søsteren spilte. Allerede nå, kan hun se tilbake på 9 år med bordtennis med stolthet. Hun har 1958 poeng på norgesrankinga og har seire i både individuelle kamper og lagkamper. Anna er et stort talent og en god representant for Fokus BTK. Og ikke nok med dette. Hun blir også positivt omtalt som en god lagspiller, i en ellers så individuell sport. Men hvordan ser Anna, på sporten; individuell- eller lagsport? Og hvordan spiller en god lagspiller i en sport som omtales som «en gentlmans sport»? Anna: ”Jeg er vokst opp i Fokus og har mange av mine beste venner i klubben. Og selv om jeg ser på bordtennis som en individuell sport, så spiller vi som et lag hvor det er viktig å gjøre hverandre gode. I lagspill bytter man på å spille singler. Da venter de andre på siden og gir sin støtte. Deres seier kan gjøre at vi vinner som lag, selv om en selv har tapt kamper.” Dette med «gentlemans sport» handler mye om de uskrevne reglene. Man feirer f.eks. ikke en seier, hverken som spiller eller tilskuer om: - ballen treffer nettet eller bordkanten - om du treffer ballen dobbelt (både med finger og racket). Det blir urent treff og dårlig ball. - om motspiller bommer på sin serv - I tillegg bør ikke tilskuere klappe når 2 klubbmedlemmer spiller mot hverandre.

Annas treningsråd: ”Og så er det viktig å ha det gøy!”

32

Man må møte på trening og trene mye. Bordtennis krever mye konsentrasjon, og man må tørre prøve og være god. Det er viktig å sette seg mål og deretter jobbe for å nå det.

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Annas kampråd: Bordtennis krever mye av en spiller både mentalt og fysisk. En må ikke la sinne ta oppmerksomheten, eller gi opp selv om man ligger under i en match. Det er viktig å hele tiden tenke på neste ball og hva du skal gjøre for å vinne neste poeng.

… og hva er viktig for Anna, nå? Jeg er skadet for tiden, så nå er viktig å bli skadefri. Mitt hovedmålet i år, er JR EM i sommer, og der syns jeg lagkonkurransen er den viktigste.

Visste du... at en bordtennisturnerings konkurranseform kan deles inn i 3 hovedtyper? Basert på spillernes alder og ferdighetsnivå, deles konkurranseformen inn i: 1) Lagkamper - med 2, 3 eller 4 spillere. 2) Puljespill - med normalt 4 spillere. Alle spiller mot alle i en pulje. De 2 beste i puljen går videre til avsluttende cupspill. 3) Cup – med direkte utslagning. Vinnerne går videre, taperen går ut.

Visste du...

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

Foto: Rebecca Bang

at bordtennisball, biljardkule og gitarplektre har noe til felles? Bordtennisballen er laget av Celluloid. Det er et hornaktig og formbart stoff lagd fra nitrocellulose og kamfer. Stoffet ble utviklet på 1860 tallet som erstatning til elfenben og brukt til produksjon av biljardkuler. I dag bruker man Celluloid til mange andre ting også - som gitarplektre, kammer, knapper og mer.

33


Europamester, Verdensmester, Olympiamester! Han har vunnet 18 medaljer i Europa- og Verdensmesterskap. 7 ganger er han blitt Europamester og 4 ganger verdensmester. Men det var først da Tommy Urhaug vant OL-gull i London 2012, at han nådde sitt eget mål. Da gikk han helt til topps i Paralympics. Det er ikke rart han er ranket som verdens beste funksjonshemmede bordtennisspiller, og er kåret til årets mannlige funksjonshemmede idrettsutøver 4 ganger. Tommy er 32 år, og representerer Stord BTK. Hvorfor Tommy, startet du med akkurat bordtennis? Tommy: ”Det er tilfeldig jeg satset på bordtennis. Da jeg var 14 år tok faren min initiativ og ansvar for at vi fikk bordtennis som valgfag på ungdomsskolen. Jeg syntes treningen der var gøy, og vi opplevde at jeg hadde talent for sporten. Jeg begynte med systematisk trening først når jeg var rundt 15-16 år. Da ble jeg med i bordtennisklubb, og jeg startet å trene nesten hver dag. Foreldrene mine har vært gode støttespillere og tatt meg med rundt og faren min har trent med meg. Bordtennis er en fin idrett hvor det er mulig for funksjonshemmede å konkurrere på lik linje med funksjonsfriske. Bordtennisforbundet jobber bra med å få funksjonshemmede med i sporten. Og så er det viktig da, at dem tas godt i mot på de forskjellige klubbene.” Hvordan differensierer du deg som spiller mot funksjonsfriske og mot andre i samme situasjon som deg selv? Tommy: ”Vi har jobbet målrettet for å finne nye veier og muligheter i spillet for at jeg skal bli best mulig opp mot funksjonsfriske. Jeg spiller med høyrere tempo og høy aggressivitet. Jeg må sitte tett på bordet, og ta ballen tidlig. På den måten gir jeg stort press på motstanderen og får overtaket. Det krever et annet spillemønster å spille mot en annen i stol. Da spiller jeg mer taktisk og utnytter rekkevidde og posisjon på en annen måte.”

Tommys treningsråd Det er alltid viktig å ha det gøy på trening og ikke gjøre det for alvorlig, for tidlig.

34

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Man må prøve å ha fokus på å utvikle seg som spiller og prøve på nye ting. God teknikk er viktig så man må trene på å få god BH og FH (Back hand og Fore Hand). Og ikke minst må man trene på det en skal bruke i kamp. For å bli god, må man spille utrolig mye og man må være med påmange kamper.

Tommys kampråd Bordtennis krever mye mentalt. Man får ofte en sperre for å prøve det en har trent på, i en kampsituasjon. Jeg vet at det er lett å ta en kamp veldig alvorlig og å fokusere på ranking poeng. Men man må tørre å bruke det man har trent på. Og man må ikke bry seg så mye om resultater de første årene. En må lære seg å takle det å tape. Jeg mener ikke man skal like det, men man skal takle det! En god bordtenniskamp handler ikke bare om å tape eller vinne. Det er viktig å ha det gøy.

Hva tenker Tommy om fremtiden? Det er et VM i Kina neste år, som er fristende å være med på. Samtidig er det et støttesystem som må til, for å kunne fortsette satsningen på dette nivået. Akkurat nå er jeg i tenkeboksen, og mye vil bli avklart de nærmeste ukene. Lysten og motivasjonen er der til å fortsette.

Visste du... at det anbefales en backside-racket for nybegynnere? Bordtennisracketen finnes i mange forskjellige typer, merker og prisklasser. Backside-racketen er den vanligste. For nybegynnere anbefales en backsideracket med tynn undergummi, og yttergummi som gir friksjon, som gjør det mulig å lage skru. Du rengjør den enkelt med en svamp og litt lunkent vann.

www.biltema.no

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

35


Eroufusion AS tilbyr lagerførte og markedsledende termoplastprodukter til havbruk, kommunal sektor, industri og entreprenørbransjen.

Eurofusion AS - EFAS Kongeveien 129 1407 Vinterbro Tlf. 64 00 70 60 Fax 64 00 70 69 info@efas.no

Visste du... at det er 5 spillsituasjoner som gir poeng? Dette gir poeng: 1) Motspilleren slår en ikke godkjent serv (som ikke er omball). 2) Motspilleren lykkes ikke med sin returball 3) Motspilleren hindrer ballen med noe annet enn racketen før den har passert endelinjen. 4) Motspilleren rører ved bordet med den frie hånden. 5) Motspilleren beveger bordet.

ecca Bang

SVAR PÅ BORDTENNISQUIOZ 1. 40 / 2. Back Hand / 3. 11 / 4. Celluloid / 5. 4 / 6. Øivind Eriksen / 7. 16 cm / 8. 35 år / 9. 1) Lagkam, 2) Puljespill og 3) Cup / 10 .1) Fart 2) Skru 3) Plassering 4) Kamuflering / 11. 15,25 cm / 12. Frode Grini / 13. For Hand / 14. www.bordtennis. no / 15. Gode og verdige / 16. 2 / 17. London / 18. 1988 / 19. 126 / 20. 40 millimeter

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

Foto: Reb

36


IDÉ

DESIGN

L AY O U T

T RY K K

r spissFollotrykk AS ha fleste de kompetanse på trykksakområder innen kan hjelpe produksjon. Vi er i framdeg med alle fas fra idé og stillingen, helt oduksjon utforming til pr . og distribusjon r pris Ta kontakt fo

FERDIGGJØRING Fra 1. februar 2013 har vi lagt ned vår avdeling i Ås. Den er flyttet til Langhus og slått sammen med resten av Follotrykk i Håndverksveien 2 Håndverksveien 2, Berghagan Industriområde Postboks 96, 1403 Langhus Tlf: 64 91 71 01 • Fax: 64 86 74 29 E-post: post@follotrykk.no

www.follotrykk.no

Visste du... at riktig teknikk er det viktigste grunnlaget for utviklingen som bordtennisspiller? En bordtennisspiller på ha mange ferdigheter. Det er viktig med taktikk, ballsinne, mental styrke, god fysikk, hurtighet og koordinasjon. Men viktigst, er teknikk. Med teknikk menes alt fra hvordan du holder racketen til hvordan du server og spiler spillet. Det er mulig for en spiller å ta opp til 3 teknikkmerker.

Visste du... at alle som betaler lisens i bordtennis, får en ranking? Alle som betaler lisens får en ranking. Man får poeng dersom man slår en spiller. Jo mer rankingpoeng motspilleren har jo mer poeng får spilleren som slår han/henne. Hvis spilleren taper en kamp, mister han poeng. Alle kan følge sin ranking på www.bordtennis.no

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

37


ASKIM SPAREBANK FEIRER

125 ÅR SOM DIN LOKALE BANK Design: Dalsgren designbyrå

1935

1986

2013

post@askimsparebank.no • www.askimsparebank.no • Følg oss på Facebook Dr. Randersgate 4, Askim, Tlf: 69 81 62 00 • Storveien 27, Skiptvet, Tlf: 69 81 62 00 • Torgveien 10, Ski, Tlf: 64 91 84 00

38

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård


Visste du... at en bordtennisball veier det samme som en gjennomsnitts kongle? En bordtennisball har en diameter på 40 millimeter. Den veier 2,7 gram. Det er det samme som gjennomsnittsvekten på en kongle. Det finnes forskjellige stjerner som forteller kvaliteten på ballen. En 3-stjernesball er rundere og jevnere enn en billigere ball, Med den er det mindre sjans for at ballen spretter skjevt.

Visste du... at bordtennis er en verdens raskeste ballsporter? Bordtennis er en av verdens raskeste ballsporter. Men hvor fort går egentlig en bordtennisball? Jay Turberville valgte å gjøre spørsmålet til et studie. Ved hjelp av bilde-, video- og lydanalyse konkluderte han med at en bordtennisball kan ha en hastighet på 106 km/t.

Nordens største kjede med kvalitetsfôr og tilbehør for hunder og katter Markedets beste pris! Få hver 8. sekk dyrefôr

GRATIS Chow Purina Dog lan Purina Prop n Royal Cani

for Sett kryss erke hvilket varem else og størr es som kjøp

8. oss om Få hverSpør is! sekk grat klippekort! er) av kasser (Fylles ut

Hills

1 kg

2 kg 3 kg 3,5 kg 4 kg

1,5 kg

5 kg

12 kg

7,5 kg 8 kg 10 kg

13 kg 14 kg 15 kg

8. sekken GRATIS! erke. else og varem

e størr er av samm er syv sekk tasjen. gratis. Gjeld kun gyldig hos Plan 8. sekken Kortet er og få den og kattefôr. er med fôr for hunde– Kjøp syv sekk gjelder både Klippekor tet

Åpningstider:

Hverdager 10-20, Lørdag 10-18, Søndag 12-18

www.plantasjen .no

Haugesund: Hverdager 9-21, Lørdag 9-18, Søndag 12-18

NM for yngre Bordtennis, 15. - 17. mars 2013, Oppegård

39


Vi vil anbefale Bordtennisforbundets samarbeidspartnere. De stiller opp for deg og norsk bordtennis.

Lyst på ny treningstrøye? Sikre deg et fint minne og kjøp vår flotte t-shirt med NM-motiv! T-skjorten er av teknisk kvalitet, og kjempefin til bruk på trening! Vi har også tøffe headnecks (multihodeplagg) til salgs, med bordtennismotiv.

Produktene kan kjøpes i kiosken!

Oppegård Idrettslag, Bordtennis - Der alle har glede av å være -

NM for yngre 2013  

Norwegian championships in Table Tennis for Youth 2013

Advertisement