Issuu on Google+

VÆKST GENNEM OPLEVELSER


Omsætter viden om oplevelser til udvikling baseret på en vurdering af et produkts oplevelsesindhold og -potentiale. Relevant for supermarkedet, museet, fødevareproducenten, hotellet, møbelproducenten og revisionsfirmaet. Her sættes et produkt, man har kontrol over i centrum.


Oplevelsesøkonomi for alle!

Ring 3 Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2 Oplevelseserhverv Ring 1 Kreative erhverv

(Erhvervs- og Byggestyrelsen)


Godt i gang‌


Hvad er Experience360®?

Experience360® er oplevelsesbaseret udvikling Experience 360® sætter oplevelser i centrum Experience360® inspirerer og skaber innovation Experience360® kommer hele vejen rundt om et produkt eller en organisation Experience360® åbner for at arbejde systematisk med de muligheder, der ligger i at tænke oplevelser ind i produkter og organisationer – praktisk, som strategisk Experience360® placerer produkter og organisationer på Oplevelsesbarometret


Historien bag Experience360®

Experience360® er udviklet med udgangspunkt i: 1.ID360®, som er et værktøj til destinationsudvikling. ID360® blev udviklet i samarbejde med VisitNordjylland og har i dag været anvendt på en række danske destinationer. 2.Oplevelsesmatricer©, som er et værktøj til udvikling af åbne oplevelsesrum som eksempelvis byer, naturområder og historiske lokaliteter. Oplevelsesmatricer© har de sidst 2-3 år været anvendt i forbindelse med udviklingen af 38 danske oplevelsesrum. 3.Erkendelsen af potentialet i at arbejde målrettet med oplevelser i udviklingen af såvel produkter som organisationer. 4.Omfattende litteraturstudier. 5.Erkendelsen af, at der mangler konkrete og operationelle værktøjer og metoder, som inkorporerer oplevelseselementer i udviklingsprocesser.


Hvorfor er Experience360® en god idé?

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Inspiration, skæve vinkler, nye øjne på eksisterende Innovation Platform for udvikling Involvering, engagement Systematik Integration af centrale oplevelsesdimensioner i fx udviklingsprocesser Monitorering


Experience360速 - 8 dimensioner

Produkt Organisation

Til hver dimension er tilknyttet 7 elementer, som deltagerne skal arbejde med i en Experience360速 proces


Experience360® - involvering = nøgleord

Tidligere kunder Potentielle

Leverandører

kunder

Produkt Organisation

Medarbejdere

Kunder

Heavy users

Ledelse

Eksperter


Experience360® - processen

Planlægning

Experience360® Session(s)

Analyse & Overblik

Workshop

Anbefalinger


Experience360速 - i praksis


Hjallerup Marked 4. juni 2010


Der blev knoklet Hjallerup Marked = produkt, man har rimelig kontrol over 4. juni 2010: 19 deltagere p책 tur p책 egen h책nd


Sanserne

er ok e k k i r d Mad og

ypen t s e s l e v til ople

Dog lidt rig

elig vægt

på grillbar

Der er god positiv stemning

Mærker på ting til salg

De mange lyde gør, at det blive r et samsurum uden betydning og

Der er meget at kigge på – et bombardement


Oplevelsestyper Jeg vil ikke kalde HM en nydelsesoplevelse

det ald r e iv l b k is tet Tjah… æs

rig

God gedi ge

n marked

smad

Jeg lærer måske mest, hvordan jeg IKKE skal opføre mig

Jeg bliver underholdt af de mange andre besøgende på markedet


Fortællinger aditioner r t e lt o t s r e r t, at de Det er tydelig

setup. t d li so t e m o s r Det virke efter år. r å r le a ft a e st fa Bygger på

Jeg tror, at de kan lære af musikfestivall er

Det er hv ad det er

– en stor

byfest.

Udstråler, at vi ved hvad der virkede sidste år, la’ os gentage de i år


Trends Uha, alt for meget af den usunde mad Meget ĂŚrligt i forhold til konceptet

det for Tradition i ste eventyrlyst

Du kan, hvad d muligt r e lt a t a f, a e ls Man har en føle

u vil


Oplevelsens DNA Ikke en oplevelse, jeg vil rejse efter ke Det skal ik være de overrasken

Man oplever den helt rigtige markedsstemning HM eksisterer i e n tidslomme – stig ende ”tivolisering” ka n true autenticiteten

rskellige Der er mange fo mennesker

Kræmmer og tivoli er det samme ved alle markeder


Potentiale Under forudsætning af, at traditionerne bliver videreført – og at der sker en passende portion fornyelse

Her er alt – fra det bedste til noget meget dårligt

iletter fu Køkkentelte og to bare

ngerer

Investeringen er beske den, 40 kr. til parkering


Påvirkning dsen + Falck la p å p r e tt ri a m sa agtværn, I høj grad. Politi, v

, Så skal der nye ag anderledes tilt på banen

Jeg bliver lidt trist

Det er fl meget ashback – li opleve g med min ls år side e for ca. 30 n

En god s. e iv tr t a l ti d u å Alle dyr s re år – 10 år e g li d ti a fr g n ri d forbe tilbage.

Dejlig stemning. Folk er glade og postive


Min Dejligt at opleve, at ”noget” er gratis rien Jeg er mig histo om markedet t. absolut bevids

Sjovt for alle uanset alder

Den ha erne ville det m m ræ k n e d U t. Temmelig mege , det er. d e rk a m t e d re ikke væ

lve ople

velse


Foreslåede indsatsområder Indsatsområde Følesansen Underholdningsoplevelser Actionoplevelser Nytænkning Stolte traditioner Nemt og bekvemt Eventyrlyst Unik Overraskende Kvalitetsoplevelser Nysgerrig Lyst til at komme igen Hestenes betydning

Hvad nu hvis…

?


Foreslåede indsatsområder Indsatsområde

Fakta

Muligheder

Udbytte gæst

Udbytte HM

Hvordan træder de stolte traditioner frem i dag?

Hestehandlere i kitler og med stok anno 1947; udstilling HM fra dengang til nu

Bedre forståelse; dybde; ikke bare et marked

Differentiering; kundeloyalitet

Følesansen Underholdningsoplevelser Actionoplevelser Nytænkning Stolte traditioner

Nemt og bekvemt Eventyrlyst Unik Overraskende Kvalitetsoplevelser Nysgerrig


Præsentation af Experience 360, Hjallerup Marked