__MAIN_TEXT__

Page 46

blik op branches ekh

VEILIGHEIDSCULTUUR NAAR HOGER NIVEAU GETILD

Al 25 jaar veilig hijsen

TEKST EN BEELD: LEON VAN VELZEN

EKH, de vereniging van Erkende keurbedrijven hijs- en hefmiddelen, bestaat 25 jaar. Een groot jubileumfeest vinden de leden niet nodig. Wel zijn ze trots op de visionaire initiatiefnemers van de vereniging en het feit dat de circa zestig leden de veiligheidscultuur in Nederland naar een hoger niveau wisten te tillen. Het waren gedreven ondernemers die begin jaren negentig van de vorige eeuw in het gat sprongen dat de overheid trok. Ruwe richtlijnen over het naleven van veiligheidsnormen vervingen gedetailleerde regelgeving. Ambtelijke organisaties met toezicht op het naleven van voorschriften verdampten. Zo verdween bijvoorbeeld de Inspectie van de Havenarbeid, die verantwoordelijk was voor het toezicht op de keuring van hijsmiddelen, uit beeld. Die terugtrekkende overheid vormde de aanzet tot de oprichting van de EKH. Een kwart eeuw later is de vereni-

ging uitgegroeid tot een gezaghebbend instituut dat ‘veiligheid’ altijd met hoofdletters schrijft. WAPENFEITEN Eén van die gedreven ondernemers was Eric Schapink, oprichter en tot 2010 directeur van Torsit in Harderwijk. In dit bedrijf schuift een bont gezelschap aan tafel, om de wapenfeiten van de vereniging door te nemen. Maarten van der Velden is voorzitter van EKH. Nadat hij zijn bedrijf verkocht wierp hij zich naast zijn werk voor EKH op een wetenschappelijke studie

muziekwetenschappen en het wielrennen. Naast hem Gody van den Hurk die als branchemanager al meer dan vijftien jaar een stuwende kracht achter de activiteiten van EKH is. Charles Pater is bestuurslid van EKH en was ooit leraar Duits en Nederlands. Nu is hij verantwoordelijk voor de commerciële activiteiten van Torsit. Gastheer is HTS-ingenieur Arjan van Lier, de algemeen directeur van het bedrijf dat hijsinstallaties levert en keuringen boven en onder de haak verricht. KEURMEESTERS Torsit ontwerpt en fabriceert hijsinstallaties, vaak zeer klantspecifiek. Installaties die in een beperkte ruimte moeten kunnen werken bijvoorbeeld. Of dicht bij huis: een lift voor botters in de Harderwijker haven. Een groot deel van de circa twintig medewerkers is in het midden van het land te vinden. Daar zijn de keurmeesters op pad om inspecties boven en onder de haak te verrichten. Naast een diepgaande kennis van hijswerktuigen en hijs- en hefgereedschappen is onafhankelijkheid van de keurmeesters een belangrijke troefkaart.

‘We spannen ons in om veiligheidsdenken tot in de haarvaten van een bedrijf door te laten dringen’

Vlnr. Maarten van der Velden, Arjan van Lier en Charles Pater.

46 • oktober 2018 • METAAL & TECHNIEK

Arjan van Lier: “Onze keurmeesters komen om te keuren, niet om te verkopen. Die onafhankelijke opstelling is een belangrijke eis die EKH vanaf het begin stelt. Op slagers die hun eigen vlees keuren, zit niemand te wachten.” Maarten van der Velden onderstreept dat permante streven naar meer veiligheid. “Als directeur moet je er niet aan denken, dat je op een dag iemand moet gaan vertellen dat zich een verschrikkelijk ongeluk heeft voorgedaan bij het hijsen. Dat staat los van alle imagoschade,

Profile for Koninklijke Metaalunie

Metaal & Techniek oktober 2018  

Metaal & Techniek is het vakblad voor het MKB-metaal en tevens het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt 11 keer per j...

Metaal & Techniek oktober 2018  

Metaal & Techniek is het vakblad voor het MKB-metaal en tevens het officiële orgaan van Koninklijke Metaalunie. Het verschijnt 11 keer per j...

Advertisement