Page 1

Kommunikationsfilm TV reklamer Reklamefotografi Facility


Kompetencer

Studio 1-2 udvikler effektiv visuel kom-

Studio 1·2 er en kreativ legeplads, med

munikation inden for foto, video og tv.

plads til personlig udvikling. Her er højt til

Vores brede vifte af løsningsmuligheder

loftet og kulturen er innovationsdrevet.

kommer alle vores kunder til gode.

Her værner vi om medarbejderne, den so-

De kreative vinkler udvikles i den indle-

ciale ansvarlighed er stor og kompeten-

dende analyse, hvor den rigtige idé og løs-

cerne styrkes løbende.

ning skræddersyes - til netop dine behov. Internt- og eksternt, er dialogen altid afUanset om du blot ønsker at benytte en enkelt af vores ydelser, eller du har behov for en sammenhængende løsning på tværs af vores kompetenceområder, så har du fordelen af vores brede viden og erfaring.

sæt for et samarbejde med Studio 1-2.


Kommunikationsfilm TV reklamer Reklamefotografi Facility


Kommunikationsfilm

Informationsfilm, præsentationsfilm og

Levende billeder taler på én gang til hjer-

produktfilm - er, under fællestitlen kom-

ne og hjerte. Derfor er kommunikations-

munikationsfilm, alle et effektivt virke-

film et unikt virkemiddel til at fortælle om

middel til at informere kunder og med-

virksomhedens historie, værdier, visioner

arbejdere samt til at formidle ”bløde”

og strategier til kunder, samarbejdspart-

budskaber.

nere og medarbejdere.

Hos Studio 1-2 har vi stor erfaring i at ud-

Vi har produceret utallige kilometer nær-

vikle og producere vedkommende kom-

værende og effektfulde film for danske

munikationsfilm til både interne og eks-

virksomheder i mange forskellige bran-

terne målgrupper. Vi skaber det bedste

cher. Kommunikationsfilm er ikke en

grundlag for at gøre informationen til en

hyldevare hos Studio 1-2. Vi finder det

interessant fortælling, der huskes.

unikke afsæt og arbejder os ind til kernen af din virksomheds historie og skræddersyr dermed en film, der er vedkommende.


Studio 1路2 har bla. produceret film for:

K酶kken & Bad


TV reklamer

Studio 1-2 har produceret hundredvis af

Vi håndterer alle facetter, blandt andet

tv-reklamer for mange forskellige bran-

booking og optimering af din kampagne.

cher og virksomheder – fra mindre re-

Uanset indgangsvinklen tager vi vores

gionale tv-spots til store landsdækkende

rolle som sparringspartner seriøs. Det

kampagner. Vi arbejder både direkte for

gælder lige fra den indledende behovs-

annoncører og som samarbejdspartner

analyse, til det færdige spot ruller over

for reklamebureauer.

skærmen eller lærredet.


Reklamefotografi

Studio 1·2s fotografer er konstant i be-

Søger du innovativ sparring, så finder

vægelse, både fysisk og kreativt.

du det bag fotostudiets porte. Her går

Her udfordres teknik og kreativ udvik-

idéudvikling hånd i hånd med det nyeste

ling konstant. Fotograferne er ideelle

tekniske udstyr – det sikrer det perfek-

sparringspartnere, for de der ønsker høj

te resultat. Billedbehandling og kreativ

kvalitet og det kreative tvist, der gør for-

efterbehandling er en yderligere kompe-

skellen. I fotostudiet beherskes alle typer

tence hos fotograferne. Med den digitale

fotografering, lige fra reklame, mode og

udvikling er efterbehandling blevet en

livsstil, til industriemner, over bad og køk-

central del af det, altid at kunne levere

kenmiljøer til møbeloptagelser og store

det optimale produkt.

miljøopbygninger.


Facility

Studio 1·2 ligger centralt placeret i Jyl-

tema og feature udsendelser. Udstyret er

land. Kun en billig flybillet fra København,

naturligvis HD, både for såvidt angår ka-

når en journalist skal på arbejde i det jyd-

meraer som redigeringsfaciliteter.

ske og kort køreafstand til det meste – et

Vores udstyrspark hører blandt provin-

oplagt valg når der skal produceres ny-

sens største. Vi klarer alt fra hurtig udryk-

heds- og feature indslag.

ning med ét kamera til store OB produktio-

Vores rutinerede fotografer og 3 ENG

ner, med anvendelse af egen OB vogn.

biler, spækket med udstyr og bakket op af

Kompetencerne strækker sig fra dækning

et stort netværk af freelancere står klar,

af sportsbegivenheder til store musikfe-

når der skal hurtig udrykning til for at nå

stivaler.

nyhederne.

Vores studier, mandskab, udstyr og faci-

Studio 1·2 kører daglige nyhedsvagter

liteter udlejes gerne til TV stationer eller

for både regionalt og landsdækkende tv,

selvstændige producenter.

ligesom vi også arbejder hjemmevant med

Så uanset opgavens indhold og omfang –

andre genrer som f.eks. dokumentarstof,

så er du i gode hænder hos Studio 1·2.


Studio 1·2 · Teglvænget 29 · 7400 Herning · DK 9712 8666 · mail@studio1-2.dk · www.studio1-2.dk

ulrichgorm.dk

foto, film & tv

Studio 1-2  

profilbrochure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you