Page 1

En helhed der giver job..........

Kommunikation ”Hvad fan... mente han med det?”

Hvorfor misforståelser opstår.

Layout © TUC Job ApS


En helhed der giver job..........

Kommunikation uden misforståelser.

Om vi ønsker det eller ej, er vi dybt afhængige af sammenspillet med andre mennesker i vores hverdag. Dette gør sig gældende på arbejdet såvel som privat. I vores interaktion med andre er kommunikation vores primære værktøj. Det er derfor ikke længere nok, at man er faglig kompetent til sit arbejde, vi skal også være dygtige kommunikatorer for at opnå vores mål. Der findes mange definationer på god kommunikation, men overordnet handler de alle om, at kunne kommunikere uden at blive misforstået. I dette undervisningsmodul har vi valgt at fremhæve to modeller for god kommunikation. Den første er transaktionsanalyse, der er udviklet af Eric Berne i 1960’erne. Den anden er kommunikation i anden ordens perspektiv, der er udviklet af Niklas Luhmann i ca. samme periode. Begge modeller behandler det samme emne, men på to forskelllige måder, hvilket gør det interessant at bruge dem i dagens undervisning.

Eric Berne levede fra 1910 - 1970. Han blev født i Canada, men arbejdede det meste af sit liv i San Francisco. Han er bedst kendt for sin teori om transaktionsanalyse og hans forfatterskab til bogen ”Games People Play”.

Niklas Luhmann levede fra 1927 - 1998. Han var tysk sociolog og videreudviklede den sociologiske systemteori. Han var oprindeligt embedsmand, men tog senere en doktorgrad og blev i 1968 professor i sociologi ved universitetet i Bielefeld. Udgav i 1984 hovedværket Soziale Systeme. Gennem 90’erne er interessen for ham steget.

Layout © TUC Job ApS

1.


En helhed der giver job..........

Transaktionsanalyse.

Transaktionsanalyse går ud fra, at vores personlighed består af tre dele eller jeg-tilstande som på forskellige måder kommer til orde i os og udtrykker sig gennem det, vi siger. I Forældrejeg’et er alt det opbevaret, som blev formidlet til os af vores forældre og andre autoriteter i løbet af opvæksten: Deres evne til at hjælpe og beskytte os, deres livsvisdom og formaninger, deres påbud og forbud, deres normer for hvordan man bør opføre sig og ikke opføre sig. Når vi kommunikerer med dette jeg, er det denne ballast af erfaringer vi trækker på. Forældrejeg’et kan komme til udtryk på to måder: Dels som det kritiske forældre-jeg, der sætter grænser, er moralsk, truende og taler oppefra og ned til en, dels som det omsorgsfulde forældre-jeg, der er beskyttende, trøstende og viser medfølelse.

I Barnejeg’et opbevarer vi det barn og de barnlige udtryksmåder, vi lærte engang. Barnejeg’et kan komme til udtryk på tre forskellige måder: som det naturlige barn, der er uhæmmet, fri og fantasifuld i sin måde at udtrykke sig på, som det tilpassede barn, der omvendt er hæmmet, genert og stille, og endelig som det rebelske barn, der er trodsig, uforskammet og stædig i sin måde at udtrykke sig på.

I Voksenjeg’et opbevarer vi de mere rationelle og analytiske sider, som vurderer hvad der er mest praktisk og fornuftigt i bestemte situationer. Det er desuden voksenjeg’et, der skal holde de andre personlighedsdele på plads og sørge for, at de anvendes under hensyn til situationen.

Alle tre jeg-tilstande er værdifulde dele af en moden personlighed, ingen af dem kan undværes og den optimale kommunikation med andre opnås ifølge Berne, når det er voksenjeg’et, det omsorgsfulde forældrejeg og det naturlige barnejeg der anvendes.

Layout © TUC Job ApS

2.


En helhed der giver job..........

Typer af transaktioner

Kommunikation kaldes af transaktionsanalysen for transaktioner, og transaktionerne foregår mellem personernes forskellige jeg-tilstande. Her kan man tale om fire forskellige typer af transaktioner:

Simple transaktioner der foregår mellem ens jegtilstande, f.eks. fra forældrejeg til forældrejeg. Forældre

Forældre

Barn

Barn

Voksen

Voksen

Vi skal være glade for at have et arbejde.

Ja - ellers burde man skamme sig.

Illustration: Forældre til Forældre transaktion

Komplementære transaktioner der løber frem og tilbage mellem de samme to jeg-tilstande. f.eks. fra barnejeg til forældrejeg og tilbage igen fra forældrejeg til barnejeg. I de komplementære transaktioner kan kommunikationen for det meste forløbe ganske ubesværet og positivt, men når det kritiske forælderjeg eller voksenjeg’et møder det rebelske barnejeg, opstår der hurtigt store konflikter. Forældre

Forældre

Barn

Barn

Voksen

Voksen

Jeg kan fandme godt selv!!!

Undskyld Jeg vil jo bare hjælpe.

Illustration: Forældre til Barn transaktion

Layout © TUC Job ApS

3.


En helhed der giver job..........

Krydsede transaktioner hvor der kommunikeres frem og tilbage mellem forskellige jegtilstande. Her bliver kommunikationen uklar, og parterne oplever, de taler forbi hinanden. Her bliver samtalen forstyrret, inden den er begyndt, fordi modtageren hører en kritisk forælderstemme i afsenderens budskab, hvilket vi altså antager, at der ikke er tale om. De krydsede transaktioner betyder næsten altid et brud i kommunikationen. Forældre

Forældre

Barn

Barn

Voksen

Voksen

Hvis du i stedet gør det på denne måde.

Hvorfor skal du altid kritisere mig.

Dobbelte transaktioner hvor der samtidig kommunikeres et åbent budskab til én jegtilstand og et skjult budskab til en anden jegtilstand hos modtageren. De dobbelte transaktioner kan f.eks. gå fra voksenjeg til voksenjeg, men med et skjult budskab fra forælderjeg til barnejeg. Det er tilfældet i situationen, hvor vi er ude at køre med et ægtepar. Kvinden kører bilen. De holder stille ved et lyssignal, og manden siger: ”Der er grønt!”. På den ene side er det en faktuel information sendt fra voksenjeg til voksenjeg, på den anden side fornemmer man på relationsniveauet, at manden taler fra sit kritiske forælderjeg til hendes barnejeg og på det skjulte plan siger til hende, at hun sidder og sover og endnu en gang er for langsom i vendingen. Der er grønt. Forældre

Forældre

Barn

Barn

Voksen

Voksen

Layout © TUC Job ApS

4.


En helhed der giver job..........

Kommunikation i anden ordens perspektiv.

Dem som tror på det samme som Nikolas Luhmann siger, at der ikke findes noget rigtigt eller forkert - der findes kun kommunikation. For at forstå dette, må vi lave en skildring af forskellen på første og anden ordens kommunikation. Først derefter giver det mening at gå i dybden med emnet.

Hold kæft - hvor er det langhåret.

Første ordens perspektiv: I første ordens perspektiv tror vi på at der findes et rigtigt og forkert udsagn, på den måde vi kommunikerer. Dvs. at en konkret aktion skaber en konkret reaktion. Det kan vi - hvis ellers vi er kloge nok - forudse. Som det er tilfældet i transaktionsanalysen ved vi, at der er overhængende farer for en konflikt ved krydsende transaktioner. Derfor skal vi holde os fra det for at undgå misforståelser. I transaktionsanalysen, og dermed første ordens perspektivet, kan vi altså forudse reaktionen på det vi siger, hvis blot vi tænker os om. Anden ordens perspektiv: I anden ordens perspektiv tror vi ikke på, at man kan analysere sig frem til modtagerens reaktion på det, der siges. En beregning af dette vil være alt for komplekst til, at det giver mening. Du skal derfor forudsætte at det der siges, vil blive misforstået og du må holde øje med modtagerens reaktion. Se nedenstående eksempel:

Vi skaber en ny banebrydende metode til monteringen af tagkonstruktionen

Det vil sige at bæredygtigheden aldrig er afprøvet.

Det ses tydeligt i eksemplet ovenfor at byggelederen ikke deler arkitektens begejstring for en ”ny banebrydende metode”. Faktisk bekymrer det ham lidt. Ud fra et anden ordens perspektiv vil forklaringen være, at arkitekter lever af at være kreative. Hvis ikke de kan finde nye og spændende løsninger, mister de kunderne. Byggelederen lever af at lave konstruktioner uden reklamationer og retsligt efterspil, og vil derfor gerne være sikker på at byggeriet efterlever de kvalitetskrav kunden har fastlagt. Hver har de deres forståelse af tingene og det er den de taler ud fra.

Layout © TUC Job ApS

5.


En helhed der giver job..........

En koordineret forståelse

I følge anden ordens perspektivet kunne arkitekten ikke forudse byggelederens reaktion på den nye banebrydende metode. Han er i stedet nødt til at lytte på hans reaktion for senere, at skabe en koordineret forståelse for dem begge. For at skabe forståelse må man positionere sig i forhold til den anden. Eller sagt på en anden måde - forklare hvor man har sin viden fra, og dermed skabe åbenhed overfor, at der eksisterer en anden viden andre steder. Nedenfor ses et oversigtbillede af fuglereservatet Sølsted Mose. På kortet er der to sorte prikker der symboliserer fugleskjul. Hvert fugleskjul har et par stiplede linier, der udgør synsfeltet fra skjulet.

A B

En tidlig søndag morgen tog to meget fugleinteresserede mænd i reservatet for at dyrke deres passion. Den ene satte sig i skjul A og den anden i B. Da dagen var omme havde de begge fået nogle fantastiske oplevelser med fuglelivet i mosen. To uger senere mødtes de, og årsagen til det rige fugleliv i reservatet, blev hurtigt et diskussionsemne. Manden fra skjul A påstod at det var fordi reservatet primært bestod af høj vegetation, hvilket undrede manden fra skjul B. For han havde kun set sandbanker og små pletter med græs. Begge havde ret i reservatets beskaffenhed, og samtidigt havde ingen af dem. Inden for den systemiske teori, vægter man derfor ikke rigtigt eller forkert, men at sandheden ligger i en koordineret forståelse mellem mennesker.

Layout © TUC Job ApS

6.

kommunikation  
kommunikation  
Advertisement