Page 1

Lejeregler FESTHUSET / BEBOERHUSET

Husk: •

• •

Der må ikke tages Bilka-vogne med ind i Festhuset/Beboerhuset, da det ødelægger gulvet. Alt service bliver bagefter kontrolleret og for hver snavset del, som udlejningsgruppen skal vaske op, vil der blive trukket min. kr. 10,00 pr. stk. fra depositummet – bestik dog kun kr. 5,00 pr stk. Ved manglende oprydning, rengøring m.m. ved kontrollen af lejemålets ophør, modregnes omkostninger hertil automatisk i depositummet ved afregningen. D.v.s.; er der f.eks. ikke gjort rent i huset – inkl. på toiletterne og ”rundt om” Festhuset/Beboerhuset samt vasket op m.m. ifølge reglerne for udlejning vil der automatisk ske en modregning i det erlagte depositum på kr. 1.000,00. Musikken må under ingen omstændigheder være til gene for de omkringboende. Medbring selv toiletpapir, køkkenruller, opvaskemiddel og andre fornødenheder. Rygning: I lov om røgfri miljøer § 18. I indendørs lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, er det ikke tilladt at ryge. Grill: (åben ild) må ikke bruges indendørs jf. Beredskabsstyrelsens brev af 12/06-2006. Al musik og støj skal være dæmpet til et niveau, så det ikke generer de omkringboende – og i øvrigt følge alle reglerne i ”Husordenen for Grønningen” - gælder også for besøgende samt gæster. Boldspild må ikke ske i Grønningen. Vi skal alle være her!


Lejeregler FESTHUSET / BEBOERHUSET

Huset skal afleveres i rengjort stand: • • • • •

• •

Gulvene fejes/støvsuges og vaskes efter brug Borde aftørres og sættes på plads efter skitse Stole støvsuges, og sætte på gulvet under bordene efter gulvvask Toiletter og håndvaske skal rengøres. Toiletspande skal tømmes. I køkkenet skal alt service skylles af, inden det kommes i opvaskemaskinen. Kontrollér at servicet er rent, inden det sættes på plads i skabene. Rengør køleskab og fryser efter brugen. Affaldsposerne skal fordeles i containerne i affaldsrummet (Nøddegården, Aspegården & Løngården). Tomme flasker og glas skal i flaskecontainer ved indgangen fra Ppladsen. Må absolut ikke kommes i affaldsposen. Alt lys skal være slukket. Musikanlæg skal være slukket og døre og vinduer (øverst oppe) skal være lukkede. Arealet omkring Festhuset/Beboerhuset skal være renholdt for cigaretskod m.m. Rødvin og stearin skal straks fjernes fra bordpladen – samt gulv, idet bordene ellers kan blive ødelagt. I øvrigt henvises til den ophængte ”brugervejledning” i køkkenet for Festhuset og/eller Beboerhuset. Det forventes huset afleveres i en lige så pæn stand, som du selv ønsker at modtage det! Vi skal alle være her!

Lejeregler 2014  
Lejeregler 2014  
Advertisement