__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Afd. 65 Grønningen, Vridsløselille Andelsboligforening

9. september 2014


Boligens stand når du overtager den

Afdelingens beskrivelse af, hvordan lejemålet fremtræder Boligen kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

Afdelingens beskrivelse af tilstanden på træværk, inventar, tekniske installationer samt slid og ælde Boligens træværk, både det malede og lakerede, kan bære præg af almindeligt slid og ælde, hvilket betyder at der kan forekomme overflade ridser og nedslidt malingslag og laklag. Tekniske installationer fx stikkontakter og lampeudtag kan bære præg af almindeligt slid og ælde, hvilket betyder at overfladen kan fremstå som uensartet i farven.

Afdelingens beskrivelse af, om der er særlige krav til farvevalg på lofter, vægge og malet træværk Lofter skal fremtræde hvide. Træværk som fx døre, fodpaneler, karme, vinduesrammer og installationskasser skal fremtræde hvide. Radiatorer skal fremstå hvide.

Særlige regler for boligens vedligeholdelse

Afdelingens krav til fremgangsmåder og materialer, fx vægbehandling, loftbehandling, eventuelt individuelt for hvert rum Vægge i baderum skal males med en maling der er beregnet til vådrum (vådrumsmaling glans 40). Væg over køkkenbord skal males med en maling der er vaskbart, (vaskbart maling minimum glans 25). Alle installationskasser som i forvejen er malet skal males med maling der er beregnet til træværk. Loftplader i baderum skal ikke males, men afvaskes jævnligt. Installationsvæg i baderum skal ikke males men afvaskes jævnligt.

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

8 8


Lofter

A

B

C

Farver, der ikke kan dækkes med to gange hvid maling

X

Afskalning forårsaget af ikke håndværksmæssig korrekt behandling

X

Lofter som ikke fremtræder hvide

X

Overmalede loftplader i baderum

Trægulve

A

B

X

Loftpladerne er ikke beregnet til at blive malet

C

Bemærkninger

Lakering uden om tæpper eller møbler

X

Opkogning af gulvlak

X

Gennemslidning af laklag

X

Gennemslidning af laklag på dørtrin

X

Ikke håndværksmæssigt korrekt lakering (fx ’søer’ eller ’kager’)

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Bemærkninger

9 9


Farveforskelle i laklag efter tæppe pga. sol

X

Farveafsmitning fra tæppe

X

Lud og oliebehandlede gulve

X

Malede gulve

X

Vinylbelægning/linoleum

X

Trægulve belagt med dæklamel/laminat

X

Lakerede trægulve

X

Dybe ridser

X

Brændemærker

X

Fugtskader

X

Trægulve belagt med fliser/klinker

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Med lakgennembrydning

10 1 0


Vægge og overflader

A

Tapetsering på en overflade, der oprindeligt var malet (ikke badeværelser)

Maling af tapetserede vægge

X

Malet savsmuldstapet skal være stødt sammen (uden overlapninger)

X

Malet glasvæv/glasfilt (uden overlapninger)

X

B

C

Bemærkninger

X

Fx installationskasser i køkken, væg over køkkenbord

Strukturmaling på vægge

X

Maling på ikke tidligere behandlede overflader

X

Fx plader bag radiator, loftplader i baderum og vindueskarnapper

Tapetserede vinduesbrystninger/lysninger

X

Skal vurderes fra gang til gang, da det ikke nødvendigvis er misligholdelse

Tapetserede overvægge i køkken (oprindeligt malede)

X

Løst tapet eller vægbeklædning

X

Tapet i baderum

X

Tapetserede installationsvæg i baderum

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Skal vurderes fra gang til gang, da det ikke nødvendigvis er misligholdelse

11 1 1


Flisebeklædte vægge og gulve

A

B

C

Limrester fra opsatte holdere o. lign.

X

Opsat udstyr ud over standard, fx sæbeholdere

X

Borehuller i fliser

X

Borehuller i fuger

X

Malede fliser eller fuger

X

Flisegulv belagt med træ/vinyl/linoleum

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Bemærkninger

Standart er 4 håndklædekroge, 1. spejl og 1 toiletrulleholder

12 1 2


Dørflader og skabslåger, malede

A

Mindre skrammer ved almindelig brug

X

B

Hjemmemalede (fx ’løbere’ eller ’helligdage’)

Nedslidt, men intakt malinglag

C

Bemærkninger

X

X

Ridser i større omfang

X

Skader efter klæbemærker - herunder farveændring

X

Gennemslidning af malinglag grundet almindeligt brug

X

Manglende eller skadede dørgreb og eller lågegreb

X

Eget malerarbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt

X

Forkert rullemalet træværk

X

Manglende eller defekt ringeklokke

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Fx ved brug af rulle som er beregnet til væg- og loftmaling

13 1 3


Dørflader, skabslåger og trappe af naturtræ olieret/lakeret med klar lak

A

B

C

Mindre afskalninger

X

Hjemmelakerede (fx ’løbere’ eller ’helligdage’)

X

Nedslidt, men intakt laklag

Bemærkninger

X

Ridser i større omfang

X

Malede overflader

X

Skader efter klæbemærker (herunder farveændring)

X

Gennemslidning af laklag grundet almindeligt brug

X

Manglende eller skadede dørgreb og/eller møbelgreb

X

Eget malerarbejde, som ikke er udført håndværksmæssigt korrekt

X

Trappetrin lakeret

X

Trappetrin skal olieres

Gennemslidt laklag på balustre, gelender mv på trappen

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

14 1 4


Malede fodpaneler, karme og indfatninger

A

B

C

Mindre antal afskalninger

X

Hjemmemalede (fx ’løbere’ eller ’helligdage’)

X

Farver, der ikke kan dækkes med to gange hvid maling

X

Ridsede efter støvsugning o. lign.

X

X

Skæremærker efter gulv/tæppepålægning

Slidt, men intakt malinglag

Bemærkninger

X

Skader efter klæbemærker, herunder farveændringer

X

Gennembrydning af malinglag grundet almindeligt brug

X

Rullemalet træværk

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Fx ved brug af rulle som er beregnet til væg- og loftmaling

15 1 5


Skabe, indvendig

A

B

Ridsede overflader på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes forkert brug Gennemslidning af malinglag mv. på skabsbunde, døre eller skabssider, der skyldes almindeligt brug

C

X

X

Skader efter klæbemærker (herunder farveændring)

X

Hylder og skabsbund belagt med hyldepapir, vinyl

X

Skabssider

A

B

C

Hjemmelakerede/hjemmemalede (’løbere’ eller ’helligdage’)

X

Mindre afskalninger/skrammer

X

Slidt, men intakt laklag/malinglag

Bemærkninger

Bemærkninger

X

Tapetseret overflade

X

Skader efter klæbemærker (herunder farveændring)

X

Gennembrydning af laminat grundet almindeligt brug

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

16 1 6


Sømhuller eller skruehuller

X

Ridser i større omfang

X

Rullemalet

X

Malet laminat

X

Køkkenbordplader og vægplader, plastbelægning

A

Matslidt overflade

X

Brune eller mørke ringe efter varme genstande (fx gryder)

Mindre skæremærker i belægningen

B

C

Fx ved brug af rulle som er beregnet til væg- og loftmaling

Bemærkninger

X

Skal vurderes fra gang til gang, da det ikke nødvendigvis er misligholdelse

X

Dybe skæremærker i belægningen

X

Huller i belægningen

X

Dybere skæremærker i kantliste

X

Skader af større omfang i kantliste

X

Brandmærker i kantlister (fx fra cigaretgløder)

X

Misligholdelse af køkkenbordplade fx vandskade (undtagen ved rørgennemføring)

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

17 1 7


Malede bordplader

X

Bordplade belagt med fliser/vinyl

X

Komfur, køle-fryseskab og emhætte

A

Mindre skader i udvendig overflade

X

Mindre skader i indvendig overflade

X

Fastbrændt misfarvning af emalje ved normalt brug

X

B

C

Fastbrændte mærker i selvrensende ovnbund ved normalt brug

X

Skader på bageplader, riste eller bradepande (fx som følge af mangelfuld renholdelse)

X

Bemærkninger

Manglende inventar X

Manglende eller mangelfuld rengøring på alle flader

X

Skader efter klæbemærker (herunder farveændring)

X

Defekt tætningsliste

X

Manglende eller defekt pære

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

18 1 8


Flisegulve

A

B

C

Omfattende kalkbelægninger

X

Rensning pga. utilstrækkelig renholdelse

X

Ru overflade (fx efter afrensning med syre)

X

Manglende eller beskadigede fuger (fx efter afrensning med syre)

X

Malede gulve

X

Flisegulv belagt med træ/vinyl/linoleum

X

Håndvask, wc-kumme og cisterne

A

B

C

Beskadiget overflade pga. manglende renholdelse herunder misfarvning

X

Beskadiget overflade Fx pga. syrepåvirkning eller lignende

X

Skade i overflade pga. misbrug

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Bemærkninger

Bemærkninger

19 1 9


Farvet sanitetsporcelæn

X

Krakeleret overflade

X

Skader, der skyldes manglende rapportering til ejendomskontoret, fx en dryppende vandhane eller løse fliser

X

Mærker på vinduesglas og fliser efter klæbemærker

X

Koldt- og varmtvandshaner, blandingsbatterier og bruser

A

B

C

Skader, der skyldes fejlagtig vedligeholdelse

X

Skader, der skyldes mangelfuld rapportering til ejendomskontoret eller misligholdelse, fx en vandhane der drypper/er utæt

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Skal vurderes fra gang til gang, da det ikke nødvendigvis er misligholdelse

Bemærkninger

20 2 0


Elinstallationer

A

B

C

Uautoriserede indgreb i elinstallationer

X

Beskadigede, herunder overmalede kontakter, dæksler eller kupler

X

Uautoriserede elinstallationer (fx skjult bag loft- eller vægbeklædning)

X

Defekt eller manglende lampe i baderum

X

Nøgler og låse

A

Afleveres med 3 stk. nøgler, låsecylinder skal omlægges eller udskiftes

Låsecylinder med tilhørende nøgler udenfor låsesystem (ekstra sikkerhedslås)

B

C

Bemærkninger

Bemærkninger

X

X

Mangler at aflevere nøgler

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

X

21 2 1


Radiatorer og varmemålere

A

Fastsiddende radiatorventiler

B

C

X

Skader som følge af ukorrekt brug

X

Skader og følgeskader, der skyldes mangelfuld rapportering til ejendomskontoret

X

Malet i farve som ikke er hvid

X

Manglende eller beskadiget varmemålere

X

Skader efter klæbemærker (herunder farveændring)

X

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

Bemærkninger

22 2 2


Særlige regler for udendørs vedligeholdelse

Afdelingens krav til den udendørs vedligeholdelse Lejerne i Grønningen har vedtaget overtagelse af en del af pligten til udførelse af udvendig vedligeholdelse. Det betyder at lejer selv fortager:  vinterbekæmpelse af adgangsvej til lejemål (snerydning/saltning)  klipning af hæk (inderside og top af sidestykker) Hækken må maximalt nå en højde af 180 cm, og skal være klippet inden udgangen af juli  afvaskning og maling af hegn i haver (ydre- og inderside) maling til hegn kan hentes på ejendomskontoret i åbningstiden, eller ved kontakt til værkstedsgruppen, se kontaktpersoner på opslag ved værkstedet. Hegnet males minimum hver 3. år  Maling af håndlister/gelænder på altan males minimum hvert 5 år. maling til håndlister/gelænder kan hentes på ejendomskontoret i åbningstiden, eller ved kontakt til værkstedsgruppen, se kontaktpersoner på opslag ved værkstedet.  afvaskning af plader på altanens inderside

Råderet uden for boligen

I afdelingen er det tilladt at:      

opsætte hegn i haven (højde 110 cm i forhaven mod gården, skal være i konstruktion som åben, gennemsigtig og bevare oprindeligt udtryk, skal være i farven hvid) montering af låge i eksisterende hegn lægge filt på halvdelen af trappetrinene modsat gelænder siden (skal reetableres ved fraflytning) udskifte græs til fliser opsætning af læ-glas på altanens ende gavle/altanens korte sider opsætning af blomsterkasser på altan (skal fastgøres hvis de opsættes udvendigt)

A Istandsættelse ikke nødvendig B Istandsættelse nødvendig / Afdelingen betaler C Istandsættelse nødvendig / Fraflytter betaler

23 2 3

Profile for René Fuglsang

Bo vest vedligehold a grønningen godkendt 20140909  

Vedligholdelsesreglement Ensemmigt godkent på Beboermødet 9. september 2014

Bo vest vedligehold a grønningen godkendt 20140909  

Vedligholdelsesreglement Ensemmigt godkent på Beboermødet 9. september 2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded