Page 1

Kraków, dn. 27.10.2012 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 27.10.2012

Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Renata Xxxxxx ul. Kilińskiego 12, 32-410 Dobczyce, NIP: 111-11-11-111

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 2819,95 EUR

2. Kwota uzysku: 1409,98 EUR 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1409,97 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 253,79 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 2566,16 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć euro szesnaście eurocentów)

........................................... Zleceniodawca

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Tłumaczenie pisemne POL->FR, stawka brutto 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you