Page 1

Portfolio van Renate Welle

Naam: Renate Welle Studentnummer: 500644037 Klas semester 1: LE-11-15a Klas semester 2: LE-11-11a Kerndocent semester 1: Silvia Teunisse. Kerndocent semester 2: Koen van Dijk.


Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................... 3 Leerdoelen van Semester 1........................................................................................ 4 Leerdoel 1 semester 1: ........................................................................................................................ 4 Plan van aanpak bij leerdoel 1 semester 1: ........................................................................................ 4 Bewijs leerdoel 1 semester 1:.............................................................................................................. 4 Leerdoel 2 semester 1: ........................................................................................................................ 5 Plan van aanpak bij leerdoel 2 semester 1: ........................................................................................ 5 Bewijs leerdoel 2 semester 1:.............................................................................................................. 6

Leerdoelen van Semester 2........................................................................................ 7 Leerdoel 1 semester 2: ........................................................................................................................ 7 Plan van aanpak leerdoel 1 semester 2: ............................................................................................. 7 Bewijzen leerdoel 1 semester 2:.......................................................................................................... 7 Leerdoel 2 semester 2: ........................................................................................................................ 9 Plan van aanpak leerdoel 2 semester 2: ............................................................................................. 9 Bewijzen leerdoel 2 semester 2:........................................................................................................ 10

Competentie domeinen............................................................................................. 13 Het kennisdomein van de ergotherapie. ................................................................... 13 Bewijslast: Het kennisdomein van de ergotherapie. ......................................................................... 14

Het ergotherapeutische proces en het professioneel redeneren. ............................. 15 Bewijslast: het ergotherapeutische proces en het professioneel redeneren. .................................... 19

De professionele relaties en samenwerking ............................................................. 23 Bewijslast: De professionele relaties en samenwerking ................................................................... 24

De professionele autonomie en verantwoordingsbereidheid .................................... 25 Bewijslast: De professionele autonomie en verantwoordingsbereidheid .......................................... 26

Het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van het beroepergotherapie en de ‘occupational Sciences’. ...................................................................................... 29 Bewijslast: Het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van het beroep ergotherapie en de ‘occupational Sciences’. .................................................................................................................... 30

Het management en de promotie van ergotherapie ................................................. 32 Bewijslast: Het management en de promotie van ergotherapie ........................................................ 33


Inleiding Dit is mijn portfolio die ik tijdens mijn studie verder ga uitbreiden. Ik ga ieder semester mijn portfolio op schonen en er nieuwe documenten en leerdoelen inzetten. Ook ga ik door mijn studie heen steeds weer opzoek naar nog betere en mooiere bewijzen voor in mijn portfolio. Aan het eind van mijn studie hoop ik dan een mooie complete portfolio te hebben, waarin ik kan aantonen, dat ik aan het gewenste niveau voldoe. Hieronder zijn mijn leerdoelen, ontwikkelingsplannen en bewijzen te lezen en te bekijken.


Leerdoelen van Semester 1. Leerdoel 1 semester 1: Aan het eind van semester 1 ben in instaat om medestudenten kritische feedback te geven waar zij echt wat aan hebben. mijn doel is om na het eerste semester medestudenten kritische feedback te kunnen geven waar zij veel mee kunnen doen. ik heb gemerkt dat dit nog niet makkelijk gaat doordat ik er nog niet veel mee in aanraking ben geweest. Plan van aanpak bij leerdoel 1 semester 1: Om mijn doel te kunnen behalen moet ik een aantal keer feedback geven aan medestudenten en dan aan de medestudent die van mijn feedback heeft gekregen vragen of hij feedback wil geven over mijn feedback. ik wil dit gaan doen door feedback te geven op een verslag van een klasgenoot voordat zij hem inlevert en dan schrijft zij voor mij op wat ze vind van de gegeven feedback door mij. De bedoeling is om dit in de volgende planning te gaan doen: Week activiteit 40 Doorkijken van het verslag van de medestudent 44 Opstellen van feedback over het verslag 45 Aan de medestudent uitleg geven over de feedback en de verbeter punten in het verslag 46 Ontvangen van de feedback van de medestudent op het feedback van het verslag 47 Koppelen van feedback aan mijn leerdoel.

Bewijs leerdoel 1 semester 1: Renate, Ik had moeite met het maken van mijn eerste bop verslag, jij hebt mij daarbij geholpen, wat ik nog steeds waardeer. Jij hebt mijn verslag beoordeeld en verteld dat ik nog wel wat dingen miste, en dat ik de punten van het beoordelingsformulier het beste aan kon houden. Dat heb ik gedaan en het verslag daarna naar jou toe gemaild, om nog eens feedback van jou te krijgen,over hoe het er na het opvolgen van je eerste feedback, dan uit zou komen te zien. Jij zei dat het een stuk beter was, en dat ik voor de volgende keren gewoon de beoordelingsformulieren aan moest houden. Dat heb ik daarna steeds gedaan, met goede resultaten. De planning van jou doel, om feedback te geven klopt ook helemaal. Je hebt je er goed aan gehouden en nu krijg je feedback van mij. Ik vind dat je mij goed op weg geholpen hebt om aan goede resultaten te komen. Jou feedback heeft daarbij een grote rol gespeeld. Ga zo door met feedback geven, dan ga je het zeker redden. En wees vooral kritisch (zoals bij mij) en wees niet bang om het te geven, het wordt zeker gewaardeerd! Erna


Leerdoel 2 semester 1: Aan het eind van semester één kan ik op een overtuigende wijze uitleg en voorlichting geven aan drie doelgroepen over het vak ergotherapie. Dit doel heb ik opgesteld omdat ik merk dat ik vaak de vraag krijg wat ergotherapie inhoudt en ik dan niet precies kan vertellen wat het inhoudt. ik ga eraan werken om op een overtuigende wijzen uitleg en voorlichting te geven aan drie doelgroepen. deze drie doelgroepen zijn aankomende studenten, ouderen zoals mijn oma en volwassenen zoals ouders van mede studenten. Plan van aanpak bij leerdoel 2 semester 1: het doel is om aan het eind van semester één op een overtuigende wijze uitleg en voorlichting te geven aan drie doelgroepen over het vak ergotherapie. De drie doelgroepen zijn aankomende studenten, ouderen en volwassenen. Dit ga ik doen door: Datum/ week 5 november

Week 46

Week 47

activiteit bij de opendag van de HVA op een overtuigende wijze uitleg en voorlichting te geven over het vak ergotherapie aan toekomstige studenten en hun ouders. hierbij ga ik vragen of een oudere jaars student of een docent die daar aanwezig is mij feedback wil geven over hoe ik de uitleg en voorlichting overbreng. deze feedback koppel ik aan mijn leerdoel/competenties. in deze week ga ik aan mijn oma op een overtuigende wijze uitleg en voorlichting geven over het vak ergotherapie en vervolgens aan haar feedback vragen over hoe zij vond dat ik de uitleg en voorlichting gaf. in deze week ga ik mijn feedback koppelen aan mijn leerdoel en competenties.


Bewijs leerdoel 2 semester 1: Hieronder is de feedback van een oudere mevrouw te zien. Ik heb haar uitleg gegeven over wat ergotherapie inhoudt en wat de doelen en werkzaamheden van een ergotherapeut zijn.


Leerdoelen van Semester 2. Leerdoel 1 semester 2: Aan het eind van semester twee ben ik instaat om met een professionele houding kinderen te benaderen tijdens de lessen op de basisschool de Corantijn. In dit semester ben ik gestart met een medestudent Anne aan het basisscholen project. Wij zitten op de basisschool de Corantijn in Amsterdam west. Hier begeleiden wij een ochtend in de week kinderen in kleine groepjes die achterstand hebben tijdens het leerproces. Voor mij is dit de eerste keer dat ik met kinderen ga werken en dat is voor mij ook gelijk een hele uitdaging. Ik wil bereiken dat ze het leuk vinden om de les te volgen maar wel luisteren naar wat de opdracht is en dat zo netjes mogelijk uitvoeren. Plan van aanpak leerdoel 1 semester 2: Om mijn doel te bereiken ga ik iedere week op woensdag ochtend naar de Corantijn waar ik met Anne samen de groepjes les geef. Wij letten dan voornamelijk op de pengreep, concentratie en fijne motoriek. Ik wil aan mijn leerdoel gaan werken door te doen wat ik denk dat goed is en vervolgens feedback aan Anne en de begeleider op de Corantijn Erna te vragen. Anne heeft hiervoor onderwijs assistenten opleiding gedaan waardoor zij mij kan begeleiden in het proces van lesgeven. Daarnaast vragen wij aan Erna nog tips om de professionele houding te vormen. Week activiteit Iedere week gaan we naar de corantijn We geven dan samen een les aan de kinderen. Dit zijn opdrachten zoals knikkeren, vissen, kleuren, knippen enz. Week 12 Tussentijdse feedback aan Anne Verdere weken Feedback in praktijk proberen te brengen Week 20 Eind feedback van het eerste halfjaar aan Anne en Erna vragen Semester 3 Het basisscholen project loopt ook in semester 3 door. ik ga dan verder met het verwerken van de feedback in de praktijk om mijn professionele houding uit te breiden. Bewijzen leerdoel 1 semester 2: Feedback van Anne Schillemans 19 maart 2012: Samenwerking en functionering van Renate: Ik zit samen met Renate in het basisscholenproject op de Corantijn. Ik vind het samenwerken met Renate erg prettig gaan, we zitten op dezelfde lijn en zijn het vaak met elkaar eens. Renate neemt ook veel initiatief tijdens het begeleiden van de stimuleringsgroepjes maar ook bij het maken van de rapportages. Je ziet aan Renate dat ze het leuk vind om naar de Corantijn te gaan. Ze heeft een enthousiaste en


open houding. Ze luistert goed naar de opmerkingen van Erna, Sandra en mij. We hebben een goede rolverdeling van de taken en ze overlegt het als iets anders moet.

Soms merk ik aan Renate dat ze er moeite mee heeft om tegen de kinderen in te gaan als ze erg druk zijn en niet luisteren. Vaak weet ze dit wel goedzelfstandig op te lossen maar ze is hier nog wat onzeker in. Ik merk hier wel al vooruitgang in als ik kijk naar het begin van het basisscholenproject. Renate is goed in het observeren van de kinderen en heeft ook een passende rapportage over elk kind gemaakt. Tijdens de stimuleringsgroepjes heeft ze een goede houding tegenover de kinderen. Ze is vrolijk en open tegen de kinderen.

Een leerdoel voor Renate is: Renate mag iets zekerder van haarzelf overkomen als ze boos wordt op een kind. Feedback van Erna van Look (begeleidster op de Corantijn):

Feedback van Anne schillemans

29 mei 2012:

Renate heeft een prettige manier van samenwerken. Ze durft haar mening naar voren te laten komen waardoor je goed weet wat zij graag wil doen. Onze taken verdeling tijdens het basisscholenproject was goed. Het uitleggen van de activiteit aan de kinderen hebben wij veel afgewisseld. Renate heeft ook een prettige houding tegenover de kinderen. Ze durft boos te worden als een kind iets doet dat niet mag maar ze heeft ook een hele vriendelijke en vrolijke houding naar de kinderen toe. Ik merk dat de kinderen het leuk vinden om met haar om te gaan. De kinderen durven alles aan haar te vragen en Renate gaat hier ook goed mee om. Renate is ook erg goed gericht bezig met het begeleiden van de kinderen en weet hoe ze een kind kan stimuleren om bijvoorbeeld een andere pengreep aan te houden.


Leerdoel 2 semester 2: Aan het eind van semester twee ben ik instaat om op een relevant niveau evidence based op te zoeken voor de ondersteuning van mijn opdrachten in de opleiding. Ik vind het nog erg lastig om goede bronnen te zoeken ter ondersteuning aan mijn opdrachten. Een website is in veel opdachten niet meer voldoende. Voor het basisscholen project hebben wij veel ondersteunende bronnen nodig om te laten zien wat het doel is van onze opdrachten. Ook worden er aan de opdrachten binnen de opleiding steeds hogere eisen gesteld qua bronnen. Plan van aanpak leerdoel 2 semester 2: Om mijn doel aan het eind van semester twee te hebben bereikt ga ik dat als volgt aanpakken. De opdrachten waarin het gebruiken van evidence based voorkomt is voornamelijk de BOP opdrachten, vooral in de laatste opdracht het schrijven van een referaat. Verder komt het voor bij het schrijven van het verslag van het basisscholenproject. Ik ga aan mijn leerdoel werken door zo veel mogelijk informatie te zoeken door middel van boeken, tijdschriften en artikelen. Ik ga dit als volgt doen: Week/ datum Week 8

Week 10

Week 11 en 12 Week 14

Week 15 Week 16 Week 19

Activiteit Opdracht van student mentor om Evidence based te zoeken bij de opdrachten op de basisschool. Samen met Anne zoeken naar boeken voor ondersteuning aan de opdrachten. In de mediatheek uitleg gevraagd en gekregen over het gebruiken van het opzoek programma. Opzoeken van relevante informatie voor Beroepsopdracht 2 Samen met Anne in de mediatheek opzoeken van boeken voor ondersteuning van ons verslag voor het basisscholenproject. Stukken uit de boeken halen voor in het verslag Zoeken van boeken voor ondersteuning van het onderwerp van mijn referaat Zoeken van artikel ter ondersteuning van mijn referaat. Opzoeken van relevante evidence based voor beroepsopdracht 3


Bewijzen leerdoel 2 semester 2: Dit is de feedback van Beroepsopdracht 2.2, De casus Wim.


Feedback formulier Beroepsopdracht 2.3, Casus gezond, actief ouder worden.


Feedback formulier Beroepsopdracht 2.4, Referaat over Reumato誰de artritis.


Competentie domeinen. Het kennisdomein van de ergotherapie. Aan dit domein heb ik gewerkt door de theorie van de kennistoetsen te leren en bij de kennistoetsen te meten of je de theorie goed beheerst. In semester één en twee heb ik al mijn toetsen met een voldoende afgerond en kan ik daaruit concluderen dat ik bezit over de kennis van niveau 1. Aan dit domein heb ik ook gewerkt door mijn stage, ik heb stage gelopen in een revalidatie centrum waar 25 ergotherapeuten werkzaam waren. Hier heb ik ongeveer met 10 verschillende ergotherapeuten meegelopen en in de doelgroep volwassenen en kinderen. Doordat ik met zo veel verschillende ergotherapeuten mee liep heb ik verschillende manieren van benadering naar de cliënten toe gezien en verschillende werk methodes. Ik heb van deze stage veel geleerd op het gebied van modellen en benadering van de cliënten. Zo kon ik mee kijken bij een behandeling waarbij de COPM werd afgenomen. Verder vond ik het erg leerzaam om het verschil tussen volwassenen revalidatie en kinderrevalidatie te zien. In het tweede semester heb ik net als in het eerste semester veel gewerkt met modellen. Zo heb ik in de beroepsopdrachten 2.1 en 2.2 een behandelingsplan opgesteld met behulp van het CPPF model. Daarna heb ik in Beroepsopdracht 2.1 gewerkt aan het PEO model en in Bop 2.2 aan CMOP. Aan dit domein heb ik mijn tweede leerdoel van semester twee gekoppeld, namelijk Aan het eind van semester twee ben ik instaat om op een relevant niveau evidence based op te zoeken voor de ondersteuning van mijn opdrachten in de opleiding.


Bewijslast: Het kennisdomein van de ergotherapie. Feedback formulier van mijn tweede Stage.


Feedback formulier beroepsopdracht 2.2, Casus Wim


Feedback formulier beroepsopdracht 2.3, Casus gezond, actief ouder worden.


Cijferlijst vanuit SIS

Semester 1 Omschrijving

G-ERG 1000ACE111

Activiteiten 1

G-ERG 1000BEV111

Beroepsvaardigheden 1

5.00 22-01-2012

7

G-ERG 1000BOP111

Beroepsopdrachten 1

5.00 22-01-2012

8

G-ERG 1000COM011

Comp. beoord. ontwik.-gericht

2.00 22-01-2012

8

G-ERG 1000ERG111

Ergotherapie 1

5.00 02-04-2012

9

G-ERG 1000EXT111

Externe opdrachten 1

2.00 22-01-2012

8

G-ERG 1000SBOP11

Beroepsorientatie 1

3.00 22-01-2012

8

G-ERG 1000THS111

Theoretische steunvakken 1

6.00 20-01-2012

8

Semester 2

Eenh. Wanneer

Offic. cijfer

Studiedeel

-


Het ergotherapeutische proces en het professioneel redeneren. Aan dit domein heb ik gewerkt door tijdens activiteiten in het eerste semester een Creekananlyse te maken. In het tweede semester heb ik gewerkt aan een observatie van een mede student achter de naaimachine. Ook hebben wij met de groep van Beroepsopdracht 2.2 een werkplek observatie gemaakt van een kantoormedewerker. Bij beide observaties hebben we gebruik gemaakt van de motorische en procesvaardigheden uit het boek van ergovaardig. Binnen dit domein valt ook het samenwerken met bondgenootschappen in het kader revalidatie, met als doel dat men betrokken raakt in betekenisvol handelen zodat participatie mogelijk wordt. Ik heb in de praktijk niet zelf behandelingen mogen doen tijdens mijn stage maar ik heb wel de samenwerking gezien tussen de ergotherapeuten onderling en de fysiotherapeuten. Er werd overleg gepleegd over wat de beste methode is om de participatie te bevorderen. Ergotherapeuten overlegde onderling ook over twijfelpunten die zei tegen kwamen tijdens de behandeling. Tijdens de beroepsopdrachten, het maken van mijn stage verslag en het schrijven van mijn referaat heb ik gebruik gemaakt van wetenschappelijke artikelen en onderzoeken om mijn vraagstelling te beantwoorden. Zo heb ik in Beroepsopdracht 2.2 een Engelstalig artikel over CANS, voor mijn stage verslag een Engelstalig artikel over Chronische vermoeidheid en voor mijn referaat een Engelstalig artikel over reumato誰de artritis. Ik heb aan dit competentie domein ook gewerkt op de opendag en tijdens de Beroepsvaardigheids lessen. Tijdens de opendag heb ik een les gedemonstreerd, hierbij heb ik gewerkt aan het gebruiken van verschillende methodes en modellen.


Bewijslast: het ergotherapeutische proces en het professioneel redeneren.

Observatie werkhouding van Anne Activiteiten opdracht Sjarda Motorische vaardigheden Lichaamshouding. Stabiliseren: Anne heeft tijdens het naaien vaak haar ellebogen op tafel liggen. De tafel is eigenlijk iets te hoog waardoor ze haar armen in verre abductiestand heeft. Oprichten: Anne zit met een rechte rug en zit niet tegen de rugleuning aan om zo vrij mogelijk te kunnen bewegen. Positioneren: Anne zit veel in dezelfde houding met een rechte rug. Voorwerpen verwerven en vasthouden. Reiken: Anne heeft haar spullen dichtbij op tafel liggen. Tijdens het naaien hoeft zij niet ver te reiken. Toen Anne de patronen ging spelden moest zij wel vaak ver reiken om bijvoorbeeld een schaar te pakken. Buigen: Als Anne iets moet pakken dat ver op tafel ligt buigt zij. Grijpen: Hier had Anne geen moeite mee. Manipuleren: Het werken met twee handen tegelijk heeft Anne goed uitgevoerd. Coรถrdineren: Anne heeft haar spullen vaak moeten verplaatsen omdat ze tijdens het naaien vaak meer ruimte nodig had.

Jezelf en voorwerpen bewegen. Bewegen: Anne maakte tijdens het werken vloeiende bewegingen. Tillen: Hier had Anne geen moeite mee. Lopen: Bij het pakken van de spullen gaat dit goed. Transporteren: Anne had haar spullen op een logische plek liggen en het verplaatsen van de voorwerpen verliep goed. Doseren: Anne gebruikte tijdens de opdracht bij haar vaardigheden de juiste krachten. Vloeiend bewegen: Anne maakte tijdens het werken vloeiende bewegingen. Handelen volhouden. Uithoudingsvermogen: Anne heeft geen tekenen van vermoeidheid of tegenzin laten zien. Tempo houden: Anne werkt in een rustig tempo ze zet de naaimachine op een langzame stand.


Procesvaardigheden. Aandacht schenken: Anne heeft haar aandacht er tijdens het werken goed bij. Doelgericht zijn: Tijdens het werken voert Anne de taken precies uit zoals dat van haar gevraagd wordt. Ze weet wat ze moet doen. Kennis toepassen. Kiezen: Anne heeft een keer de lapjes stof op de verkeerde manier aan elkaar genaaid. Daarna herstelde ze door de stof weer los te halen en opnieuw te beginnen. Gebruiken: De voorwerpen die Anne heeft gepakt heeft ze gebruikt waarvoor ze bedoeld zijn. Hanteren: Het hanteren van de naaimachine ging goed Anne heeft zelf aparte naaisteken gebruikt. Informeren: Anne heeft niet gevraagd. Tijd organiseren. Initiatief nemen: Anne heeft de knuffel zelfstandig genaaid. Continueren: Tijdens het naaien van een recht stuk ging Anne in een gelijk tempo door tenzij er iets mis ging. Volgorde aanbrengen: Anne had geen moeite om een volgorde van taken te bepalen. BeĂŤindigen: Op het moment dat de taak was uitgevoerd keek Anne nog kritische of ze het mooi vond en vaak was ze niet heel tevreden en paste ze nog dingen aan. Ruimte en voorwerpen organiseren. Zoeken/ lokaliseren: Anne had geen moeite met het vinden van voorwerpen die zij nodig had. Verzamelen: Anne had haar spullen op tafel uitgestald en op een logische manier neer gelegd. Organiseren: Anne had een ruime tafel maar legde die soms nog er vol waardoor ze ruimte te kort kwam. Opruimen: Met opruimen had Anne geen moeite. Navigeren: Het besturen van de naaimachine ging goed. Handelen aanpassen. Opmerken/ reageren: Anne merkte haar fouten op en heeft haar fouten goed weten te herstellen. Aanpassen werkmethode: Anne is niet veel van werkmethode veranderd omdat dit ook niet nodig was. Aanpassen omgeving: Anne paste zich aan, aan de ruimte die zij had in haar omgeving. Leren van fouten: Anne heeft haar fouten goed hersteld en geen fouten twee keer gemaakt.


Feedback formulier activiteiten opdracht casus Sjarda.


Feedback van Koen van dijk. Student Renate Welle Actviteit: Open Dag, BVO demonstratieles Datum: maart 2012 Beste Renate, hieronder een korte feedback naar aanleiding van de presentaties op de Open Dag van maart jl.

-

-

-

-

Je komt rustig en ter zake kundig over, je had inmiddels al wel twee open dagen achter de rug, maar dit verraste mij in positieve zin. Je bent flexibel en niet snel ergens door “van je stuk gebracht�. Het niet op komen dagen van een andere student voor het doen van een demonstratie, was geen aanleiding om in paniek te raken. Je kan in de demonstratie van de vaardigheid nog verbeteren door beter gebruik te maken van je omgeving en de opstelling. Denk goed na voordat je iets gaat laten zien. Je antwoordt adequaat op vragen van zowel ouders als aankomende studenten en je kan afstemmen in de manier van informatie geven ( op de ontvanger) Je komt ontspannen over en het is gezellig om met jou een open dag te vullen!

Groet Koen van Dijk


De professionele relaties en samenwerking In het eerste semester heb ik aan dit domein gewerkt door er een leerdoel bij op te stellen. Het samenwerken met de medestudenten gaat beter dan in semester één. Ik luister meer naar de ideeën van andere en overdenk de ideeën van andere betere voordat ik er commentaar op lever. Op deze manier is het prettiger samenwerken met medestudenten. Ik heb ook aan twee medestudent gevraagd hoe zij het samenwerken met mij vinden. Tijdens mijn stage heb ik samengewerkt met een ergotherapeut en een fysiotherapeut. Ik mocht ook mijn mening en ideeën inbrengen en die weerlegde hun waar nodig was. Dit was erg leerzaam omdat ik op die manier waar aan een stuk samenwerking oefende. Tijdens het Basisscholen project werk ik met kinderen. Samen met Anne begeleiden we drie stimulerende groepjes. Ik heb hieraan mijn eerste leerdoel van semester 2 gekoppeld. Mijn leerdoel is: Aan het eind van semester twee ben ik instaat om met een professionele houding kinderen te benaderen tijdens de lessen op de basisschool de Corantijn. Hoe ik dit ga doen is in mijn Plan van aanpak terug te zien.


Bewijslast: De professionele relaties en samenwerking Feedback van Rianne van der Zon: Tijdens BOP 2.2 samengewerkt met Renate. Wat mij opgevallen is aan de samenwerking met Renate is dat Renate initiatief neemt tijdens het proces door taken op zich te nemen en erg georganiseerd is waardoor wij een realistisch plan van aanpak konden maken en niet in de knoop kwamen met de tijdsplanning. Renate had haar werk op tijd af en het werk was van prima kwaliteit. Tijdens de werkcollege's werk ik ook vaak samen met Renate. Daarbij merk ik dat Renate serieus werkt, goed overweg kan met feedback, interesse toont en luistert naar de ideeĂŤn van anderen. Ik heb tot nu toe nog geen knelpunten ondervonden tijdens onze samenwerking. Feedback van Anne Schillemans: Samenwerking en functionering van Renate: Ik zit samen met Renate in het basisscholenproject op de Corantijn. Ik vind het samenwerken met Renate erg prettig gaan, we zitten op dezelfde lijn en zijn het vaak met elkaar eens. Renate neemt ook veel initiatief tijdens het begeleiden van de stimuleringsgroepjes maar ook bij het maken van de rapportages. Je ziet aan Renate dat ze het leuk vind om naar de Corantijn te gaan. Ze heeft een enthousiaste en open houding. Ze luistert goed naar de opmerkingen van Erna, Sandra en mij. We hebben een goede rolverdeling van de taken en ze overlegt het als iets anders moet.

Soms merk ik aan Renate dat ze er moeite mee heeft om tegen de kinderen in te gaan als ze erg druk zijn en niet luisteren. Vaak weet ze dit wel goedzelfstandig op te lossen maar ze is hier nog wat onzeker in. Ik merk hier wel al vooruitgang in als ik kijk naar het begin van het basisscholenproject. Renate is goed in het observeren van de kinderen en heeft ook een passende rapportage over elk kind gemaakt. Tijdens de stimuleringsgroepjes heeft ze een goede houding tegenover de kinderen. Ze is vrolijk en open tegen de kinderen.

Een leerdoel voor Renate is: Renate mag iets zekerder van haarzelf overkomen als ze boos wordt op een kind.


De professionele autonomie en verantwoordingsbereidheid Dit domein geeft mijn inzicht in mijn sterke en zwakke punten. Een zwak punt van mij is het omgaan met kinderen. Hier heb ik ook één leerdoel aangekoppeld in semester twee. Ik vind dit zelf nog niet goed genoeg gaan. De feedback die ik van Anne en van Erna van look (begeleider op de basisschool) heb gekregen zijn wel erg positief. De verbeterpunten die zij noemen neem ik mee en ga ik een oplossing voor zoeken hoe ik daaraan kan werken zodat dit verbeterd. Een sterk punt van mezelf vind ik dat ik goed en snel door heb wat er met een cliënt aan de hand is en dat ik initiatief toon om bepaalde handelingen te gaan doen. Dit was te merken tijdens mijn stage maar ook bij het samenwerken met mijn medestudenten. Door mijn portfolio bij te houden en elke keer opnieuw uit te breiden kan ik zelf goed zien of ik verbetering maak of dat ik blijf hangen in mijn verbeter punten. Zo heb ik gemerkt dat er vooruitgang is gekomen in het geven en ontvangen van feedback. Bij het Basisscholen project heb ik mijn communicatieve vaardigheden behoorlijk uitgebreid doordat we veel mail en mondeling contact hebben met de begeleider op de Corantijn en de student mentor van de HVA. Het afspreken, organiseren en regelen van verschillende taken is voor mijn totaal nieuwe maar gaat me goed af.


Bewijslast: De professionele autonomie en verantwoordingsbereidheid Feedback van Erna van Look: ‌‌.


Feedback van de student mentor over communicatieve vaardigheden:


Feedback formulier van mijn tweede stage.


Het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van het beroepergotherapie en de ‘occupational Sciences’. Aan dit domein werk je door zelf een onderzoeksvraag op te stellen en het daarbij zoeken van informatiebronnen. Dit heb ik in dit semester gedaan door het maken van de beroepsopdrachten, stage verslag en mijn Referaat over reumatoïde artritis. Bij het referaat heb ik zelf het onderwerp, de hoofd en deelvragen gemaakt en hierbij informatiebronnen gezocht. Binnen dit domein gaat het om het opzoeken van relevante informatie. Hierbij sluit ook mijn tweede leerdoel aan van semester twee. Mijn leerdoel overkoepelt dit domein maar ook het kennisdomein van de ergotherapie. Mijn leerdoel heb ik al laten zien in de eerste competentie. Mijn leerdoel is: Aan het eind van semester twee ben ik instaat om op een relevant niveau evidence based op te zoeken voor de ondersteuning van mijn opdrachten in de opleiding. Het opzoeken van informatie en het daarbij goed bekijken of het bruikbare en van goede kwaliteit is komt ook sterk naar voren tijdens het basisscholen project. Hierbij moet je goed onderbouwen waarom je de activiteiten die je gekozen hebt uitvoert met de kinderen.


Bewijslast: Het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van het beroep ergotherapie en de ‘occupational Sciences’.

Feedback formulier Referaat.


Feedback formulier basisscholenverslag.


Het management en de promotie van ergotherapie Aan dit domein heb ik gewerkt door dit jaar drie keer te helpen bij de opendagen. Ik heb de workshop ergotherapeutische blik gedaan, achter de ontvangst balie gestaan en Beroepsvaardigheidslessen gedemonstreerd. Tussen de workshops door heb ik toekomstige studenten en hun ouders te woord gestaan en vragen beantwoordt. Verder heb ik een dag een meeloopstudent gehad en haar zo veel mogelijk verteld over de opleiding. De promotie van ergotherapie komt ook duidelijk terug in het basisscholen project. Zo hebben wij een brief rond gemaakt voor de ouders van de leerlingen op de Corantijn om te vertellen wie wij zijn, wat we daar doen en wat ergotherapie is. Wij laten aan de school en de leraren al zien wat ergotherapie is en in het volgende halve jaar gaan wij een bijeenkomst organiseren om informatie over ergotherapie te geven.


Bewijslast: Het management en de promotie van ergotherapie Feedback van Koen van Dijk: Student Renate Welle Actviteit: Open Dag, BVO demonstratieles Datum: maart 2012 Beste Renate, hieronder een korte feedback naar aanleiding van de presentaties op de Open Dag van maart jl.

-

-

-

-

Je komt rustig en ter zake kundig over, je had inmiddels al wel twee open dagen achter de rug, maar dit verraste mij in positieve zin. Je bent flexibel en niet snel ergens door “van je stuk gebracht�. Het niet op komen dagen van een andere student voor het doen van een demonstratie, was geen aanleiding om in paniek te raken. Je kan in de demonstratie van de vaardigheid nog verbeteren door beter gebruik te maken van je omgeving en de opstelling. Denk goed na voordat je iets gaat laten zien. Je antwoordt adequaat op vragen van zowel ouders als aankomende studenten en je kan afstemmen in de manier van informatie geven ( op de ontvanger) Je komt ontspannen over en het is gezellig om met jou een open dag te vullen!

Groet Koen van Dijk


Certificaat meeloopstudent.


portfolio peerassesment  

portfolio compleet voor het peerassesment.

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you