Page 1

DEJA VU X2  TEAM SERVER®  Stawiając na najbardziej zaawansowane technologie informatyczne, w naszej pracy posługujemy się  serwerowym systemem wspomagającym tłumaczenie CAT firmy ATRIL. Istotą tego systemu jest tworzenie  pamięci tłumaczeniowych, które przechowują wcześniej przetłumaczone teksty wyjściowe i ich ekwiwalentne  przekłady w centralnej bazie danych (TM) oraz odzyskują powiązane segmenty podczas tłumaczenia nowych  tekstów w celu usprawnienia tłumaczenia i zwiększenia spójności tłumaczeń. 

Obniżenie kosztów (tłumaczenia od 19 zł za stronę).  Duże nakłady tłumaczeń w krótkim czasie (do 250 stron na dobę).  Zapewnienie niezmiennego stylu i terminologii (tworzenie leksykonów i baz terminologicznych).  Zachowanie wyjściowej struktury plików (np. XML, HTML, SGML).   Możliwość automatycznego importu przekładów do programów DTP  (Adobe In Design, Quark)  Zachowanie  formatowania tekstu źródłowego   Konwersja plików PDF do edytowalnych formatów tekstowych   Budowa dedykowanych pamięci tłumaczeń   Możliwość wykorzystania pamięci tłumaczeń i terminologii Klienta 

  Więcej informacji pod numerem naszej infolinii: 0 801 540 440       

Pol teamserver 28viii2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you