Page 1

Storitve v mojem domačem kraju Družba smo mi 4” Založba Rokus-Klett d.o.o. Mojca Pozvek, prof.


Upam, da me bo frizerka res postrigla “na ježka”.

Greva še na pošto, pošto da oddam pismo.

Na srečo moram danes samo v trgovino in ne k frizerju. frizerju Tu imam spisek. Mojca Pozvek, prof.


Storitvene dejavnosti so tiste dejavnosti, ki so naročene in plačane. To pomeni, da tisti, ki so zaposleni v storitvenih Dejavnostih, opravijo za stranko (naročnika, kupca) neko delo, delo ki ga kupec navadno plača. plača

Trgovina:

Storitvena Obrt:

• z živili, • športna, • z mešanim blagom, • nakupovalni centri, • tržnica.

• pleskar, • čevljar, • urar, • avto mehanik, • mizar, •…

Turizem:

Ustanove:

• kmečki, • zdraviliški, • zimski, •…

• banke, • pošte, • šole, vrtci, • bolnišnice, • muzeji, • gledališča, •…

Mojca Pozvek, prof.


To, Žan, so komunalne dejavnosti in brez njih bi bilo Şivljenje v mestih in drugih krajih kar teŞko.

Eva, kam pa spadajo skrb za odvoz smeti, smeti vodovod, vodovod kanalizacija in razsvetljava? razsvetljava Mojca Pozvek, prof.


Ponovimo 1. Naštej storitvene dejavnosti, ki jih pogosto uporabljaš. 2. Katere dejavnosti imenujemo komunalne dejavnosti? 3. Kdo je turist in kakšna je naloga turizma? 4. Razmišljaj o prednostih in slabostih nakupovalnih središč. Mojca Pozvek, prof.


Opomba : •

Fotografije, slike in določeni deli besedila so intelektualna last avtorjev. Moja vloga je bila v zbiranju in oblikovanju gradiva za osnovnošolsko uporabo. Mojca Pozvek Ljubljana, 18. 09. 2009 • -

Viri: Učbenik: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, 2009. Družba smo mi 4. Ljubljana, Rokus Klett. Internetna gradiva

© Založba Rokus Klett, (leto prve izdaje). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe Rokus Klett je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki. Mojca Pozvek, prof.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Storitve  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Storitve  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Storitve.ppt

Advertisement