Page 1

športna vzgoja


SPLOŠNI CILJI ƒ

zadovoljitev otrokove prvinske potrebe po gibanju in igri

ƒ

posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti

ƒ

pridobivanje številnih raznovrstnih športnih znanj

ƒ

čustveno in razumsko dojemanje športa

ƒ

skrb za skladen telesni in duševni razvoj

ƒ

skladna telesna razvitost, pravilna drža

ƒ

zdrav način življenja (telesna nega, zdrava prehrana, ravnovesje med učenjem, športno dejavnostjo, počitkom in spanjem, odpornost proti boleznim ter sposobnost prenašanja naporov, kompenzacija negativnih učinkov sodobnega življenja)

ƒ

krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase

ƒ

oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje k medsebojnemu sodelovanju, zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja – fair play, strpnosti in sprejemanju drugačnosti)

ƒ

razumevanje koristnosti športa in navajanje na kakovostno preživljanje prostega časa

ƒ

razvoj ustvarjalnosti

ƒ

razbremenitev in sprostitev

ƒ

pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika

ƒ

oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave ter okolja kot posebne vrednote

ƒ

spoštovanje naravne in kulturne dediščine


SEPTEMBER ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

CILJI ƒ navajajo se na tek in hojo v skupini ƒ privzgajajo potrebo po gibanju ƒ spoznajo preprosta pravila igre ƒ oblikujejo higiensko-zdravstvene navade, navajajo se na čisto športno opremo

PREDLAGANE VSEBINE HOJA IN TEK V NARAVI TEKALNE IGRE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

ƒ izvaja naravne oblike gibanja ƒ pozna primerna športna oblačila in obutev

ŠPORTNI REKVIZITI

ƒ navajajo se na red v telovadnici in na igrišču

ŠPORTNA OPREMA

ATLETSKA ABECEDA

ƒ usvajajo osnovna športna znanja

VRSTE TEKA

ƒ razvijajo osnovne gibalne sposobnosti

VRSTE HOJE

GIMNASTIČNA ABECEDA

ƒ navajajo se na pravilno telesno držo pri vseh gibanjih

PRAVILNA TELESNA DRŽA

PLESNE IGRE

ƒ navajajo se na tek in hojo v skupini

GIBANJE NA MESTU

ƒ privzgajajo si potrebo po gibanju ƒ spoznajo preprosta pravila igre ƒ oblikujejo higiensko-zdravstvene navade, navajajo se na čisto športno opremo ƒ navajajo se na red v telovadnici in na igrišču

ƒ obvladuje svoje telo v različnih položajih

praktično delo

OPOMBE


OKTOBER ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

ATLETSKA ABECEDA

GIMNASTIČNA ABECEDA

CILJI

ƒ navajajo se na hojo, tek v koloni, vrsti, gruči

SKUPINSKE TEKMOVALNE TEKALNE IGRE

ƒ pridobivajo izkušnje v teku

IGRE LOVLJENJA

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

ƒ izvaja naravne oblike gibanja

ƒ razvijajo osnovne gibalne sposobnosti

ƒ spoznavajo osnovne položaje telesa

OSNOVNI POLOŽAJI

ƒ navajajo se na pravilno telesno držo pri vseh gibanjih

GIMNASTIČNE VAJE

ƒ razvijajo sposobnost orientacije v prostoru

PLESNE IGRE

PREDLAGANE VSEBINE

ƒ razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti

ORIENTACIJA V PROSTORU

GIBANJE POSAMEZNIH DELOV TELESA IN CELEGA TELESA

ƒ pozna osnovne položaje telesa, rok in nog

praktično delo

OPOMBE


NOVEMBER ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

CILJI ƒ razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

SKOKI POSKOKI

ATLETSKA ABECEDA

ƒ razvijajo osnovne gibalne sposobnosti

ŠTAFETNE IGRE S SKOKI, POSKOKI PRESKAKOVANJE NIZKIH OVIR

GIMNASTIČNA ABECEDA

ƒ razvijajo sposobnost orientacije v prostoru

PREMAGOVANJE ORODIJ KOT OVIR

IGRE Z ŽOGO

ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo

POIGRAVANJE Z BALONI POIGRAVANJE Z ŽOGAMI Z ROKO, NOGO, GLAVO, PALICO ALI LOPARJEM

ƒ posnema predmete, pojave in pojme v naravi

praktično delo

OPOMBE


DECEMBER ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

CILJI ƒ razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

PLEZANJE PREPLEZANJE LAZENJE VALJANJE

ATLETSKA ABECEDA

PLESNE IGRE

ƒ razvijajo sposobnost hitrega odzivanja

PRESKAKOVANJE NIZKIH OVIR Z ENONOŽNIM ODRIVOM

ƒ razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti

VAJE Z DROBNIM ORODJEM PODOŽIVLJANJE DOGODKOV, PREDMETOV, ODNOSOV PONAZARJANJE PREDMETOV, ŽIVALI, RASTLIN, PRAVLJIČNIH JUNAKOV S PANTOMIMO (ob glasbeni in ritmični spremljavi)

ƒ izvaja preprostejša gibanja ob glasbeni spremljavi

praktično delo

OPOMBE


JANUAR ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

CILJI ƒ razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

VISENJE

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA praktično delo

NOŠENJE KOTALJENJE POTISKANJE

ATLETSKA ABECEDA

GIMNASTIČNA ABECEDA

ƒ spoznavajo gibalne dejavnosti na snegu

IGRE NA SNEGU

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

ƒ uči se osnovnih elementov PRESKAKOVANJE atletike DOLOČENE RAZDALJE S KRATKIM ZALETOM, ENONOŽNIM ODRIVOM IN SONOŽNIM DOSKOKOM

ƒ spoznajo osnovna pravila tekalnih iger

ƒ razvijajo splošno telesno gibljivost, spretnost

ƒ spozna gibalne dejavnosti na snegu in ledu

POLIGONI Z VEČNAMENSKIMI BLAZINAMI OSNOVE AKROBATIKE: valjanje, zibanje, poskoki v oporo z rokami

IGRE Z ŽOGO

ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo ƒ razvijajo sposobnost orientacije v prostoru

NOŠENJE IN KOTALJENJE ŽOG NA RAZLIČNE NAČINE

ustno

OPOMBE


FEBRUAR ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE ATLETSKA ABECEDA

GIMNASTIČNA ABECEDA

CILJI ƒ razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti ƒ spoznajo osnovna pravila štafetnih iger in štartna povelja

PREDLAGANE VSEBINE

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

SKOK V DALJINO Z MESTA S SONOŽNIM ODRIVOM

ƒ razvijajo splošno telesno gibljivost, spretnost

STOJA NA LOPATICAH ƒ uči se osnovnih elementov gimnastike

PREVAL NAPREJ

ƒ pridobivajo izkušnje in spretnosti z žogo ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

ŠTAFETNE IGRE (nošenja, kotaljenja)

PREVAL NAZAJ

IGRE Z ŽOGO

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

VODENJE ŽOGE Z ROKO (naravnost in s spremembami smeri)

praktično delo

OPOMBE


MAREC ŠPORTNA PANOGA

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

IGRE V NARAVI

GIMNASTIČNA ABECEDA

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

PRESKOKI (klopi, skrinje) VAJE V VESI (plezanje po letveniku, zviralih in žrdi)

IGRE Z ŽOGO

ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo

ZADEVANJE RAZLIČNIH CILJEV S KOTALJENJEM IN METANJEM ŽOGE, PODAJANJE IN LOVLJENJE ŽOGE (z obema rokama na mestu)

PLESNE IGRE

ƒ razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti

IZŠTEVANKE, GIBALNO-RAJALNE IGRE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

ƒ ravna z različnimi pripomočki

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

praktično delo

OPOMBE


APRIL ŠPORTNA PANOGA

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

IGRE V NARAVI

GIMNASTIČNA ABECEDA

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

PRESKOKI (klopi, skrinje)

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

ƒ ravna z različnimi pripomočki

VAJE V VESI (plezanje po letveniku, zviralih in žrdi) IGRE Z ŽOGO

ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo

ZADEVANJE RAZLIČNIH CILJEV S KOTALJENJEM IN METANJEM ŽOGE, PODAJANJE IN LOVLJENJE ŽOGE (z obema rokama na mestu)

PLESNE IGRE

ƒ razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti

IZŠTEVANKE GIBALNO-RAJALNE IGRE

praktično delo

OPOMBE


MAJ ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE

CILJI ƒ privzgajajo si potrebo po gibanju

PREDLAGANE VSEBINE ŠTAFETNE IGRE

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

GIMNASTIČNA ABECEDA

ƒ razvijajo gibalne in funkcionalne sposobnosti

PRESKAKOVANJE KOLEBNICE

IGRE Z ŽOGO

ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo

ELEMENTARNE IN MOŠTVENE IGRE

ƒ razvijajo gibalne sposobnosti

PLESNE IGRE

ƒ razvijajo gibalne in ritmične sposobnosti

DRUŽABNO-PLESNE IGRE IMPROVIZACIJA NA RAZLIČNE TEME

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA ƒ pozna primerna športna oblačila in obutev

ƒ zapleše preproste otroške plese

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA ustno

praktično delo

OPOMBE


JUNIJ ŠPORTNA PANOGA NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE ATLETSKA ABECEDA

IGRE Z ŽOGO

CILJI ƒ privzgajajo si potrebo po gibanju

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

IGRE V NARAVI

ƒ pridobivajo sposobnost za orientacijo v prostoru ƒ razvijajo splošno vzdržljivost

PREMAGOVANJE OVIR V NARAVI

ƒ pridobivajo osnovne spretnosti z žogo

ŠTAFETNE IN MOŠTVENE IGRE

ƒ spoznavajo pravila iger in jih upoštevajo

PLAVALNA ABECEDA

PREDLAGANE VSEBINE

ƒ prilagodijo se na vodo do stopnje drsenja

PLAVANJE

ƒ prilagodi se na vodo do stopnje drsenja ƒ pozna in upošteva osnovna pravila varnosti v telovadnici, na igrišču in v bazenu

praktično delo ustno

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_sportna_vzgoja/1.%20razred/Prirocniki_priprave  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_sportna_vzgoja/1.%20razred/Prirocniki_priprave/sportna_vzgoja_1.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_sportna_vzgoja/1.%20razred/Prirocniki_priprave  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_sportna_vzgoja/1.%20razred/Prirocniki_priprave/sportna_vzgoja_1.pdf

Advertisement