Page 1

Osnovna šola – 1. razred slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

Besede gradijo svet 1

Jaz pa berem 1

Jaz pa berem 1

samostojni delovni zvezek 9789612092597

berilo 9789612097929 delovni zvezek 9789612097837

Jana Frančeškin, Mira Kramarič, Marija Ropič in Mateja Urbančič Jelovšek

Metka Kordigel in Igor Saksida

Metka Kordigel in Igor Saksida

učbenik 9789612097899 delovni zvezek 9789612097820 delovni zvezek z zvezkom za opismenjevanje 9789612098476 zvezek za opismenjevanje 9789612098483

matematika

angleščina

spoznavanje okolja

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Adventure

Delovni zvezek

1

Delovni zvezek

Adventure Učbenik

1

1 1

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

Ekološko gradivo

Magic Adventure

Učbenik

1

novo 2009

novo 2010

Magic Adventure

EKO

em papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

Ekološko gradivo

1

Martina Rajšp in Jasna Žic

11

Prvi koraki Prvi koraki v matematiko Prvi korakiv matematiko v matematiko Martina Rajšp in Jasna Žic

12,30 EUR v kompletu

ISBN 978-961-209-780-6

12,30 EUR v kompletu

Hans Mol

ISBN 978-961-209-780-6

9

789612 097806

9

ISBN 978-961-209-781-3

1/6/10 1:20 PM

9

789612 097813

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Hans Mol

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

14,20 EUR 789612 097806

KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2

Prvi koraki v Prvi matematiko koraki v matematiko

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

1

DELOVNI ZVEZEK 1. del

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

DELOVNI ZVEZEK 1. del

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA MATEMATIKO V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE 2/25/09 11:47:27 AM

KVM 1 DZ 2008 naslovnica brez hrbta.indd 2

1/6/10 1:20 PM

2/25/09 11:47:27 AM

KVM 1 UC 2009 naslovnica.indd 2

3/4/09 12:59:59 PM

Magic Adventure 1

Prvi koraki v matematiko Martina Rajšp in Jasna Šafarič

Prvi koraki v matematiko

Prisluhnem okolju 1

Hans Mol

učbenik 9789612099541 delovni zvezek 9789612099558

samostojni delovni zvezek 9789612092108

učbenik 9789612097813 delovni zvezek 9789612097806

učbenik 9789612096984 delovni zvezek 9789612097158

likovna vzgoja

dodatno gradivo

Moja prva likovna ustvarjalnica

Danes rišem, jutri pišem

Ko črke spregovorijo

samostojni delovni zvezek za opismenjevanje 9789612090982

slikanica za zgodnje opismenjevanje 9789612092757

Martina Rajšp in Jasna Žic

Marija Ropič in Jana Frančeškin

Matjaž Duh in Tomaž Vrlič samostojni delovni zvezek 9789612094362

Jana Frančeškin

NOVO

medpredmetni učbeniški komplet Lili in Bine

novo 2011

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan

UČBENIK za slovenščino v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1

Mira Kramarič, Milka Kern in Majda Pipan učbenik za slovenščino – jezik 9789612711023

novo 2011

Metka Kordigel, Igor Saksida

BERILO v 1. razredu osnovne šole

novo 2011

Nataša Šefer, Vilma Kumše

UČBENIK za okolje v 1. razredu osnovne šole

novo 2011

UČBENIK za matematiko v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1

Lili in Bine 1

berilo 9789612711030

učbenik za spoznavanje okolja 9789612711009

učbenik za matematiko 9789612711016

Nataša Šefer in Vilma Kumše

novo 2011

Martina Rajšp, Jasna Žic

Lili in Bine 1

Metka Kordigel in Igor Saksida

Ana Vovk Korže in Nika Golob

Martina Rajšp in Jasna Žic

mEtNI mEdpREd zvEzEK dELOIvNI mEtN EK mEdpREd vNI zvEz dELO mEtNIv 1. razredu osnovne šole mEdpREd zvEzEK vvNI 1. razredu osnovne šole dELO mEtNI EK mEdpREd zvEz v 1. razredu vNI osnovne šole dELO v 1. razredu osnovne šole

Lili in Bine 1

Mira Kramarič, Milka Kern, Majda Pipan, Nataša Šefer, Vilma Kumše, Martina Rajšp in Jasna Žic medpredmetni delovni zvezek v 4 delih 9789612711047

katalog   17


Osnovna šola – 2. razred slovenščina – jezik

Na vrtiljaku črk 2

Jana Frančeškin, Mira Kramarič, Marija Ropič in Mateja Urbanič Jelovšek

slovenščina – književnost

Besede gradijo svet 2

Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan, Marija Ropič in Mateja Urbančič Jelovšek

samostojni delovni zvezek 9789612092191

učbenik 9789612097882 delovni zvezek 9789612098353 delovni zvezek z zvezkom za opismenjevanje 9789612097783 zvezek za opismenjevanje 9789612098483

angleščina

matematika

Jaz pa berem 2

Jaz pa berem 2

samostojni delovni zvezek • za dečke 9789612091675 • za deklice 9789612091682

berilo 9789612097912 delovni zvezek 9789612097790

Metka Kordigel

Metka Kordigel

spoznavanje okolja

Hans Mol, Niki Joseph

Hans Mol, Niki Joseph

DELOVNI ZVEZEK

za zgodnje učenje angleškega jezika

UČBENIK

za zgodnje učenje angleškega jezika

2 2 novo 2011

Magic Adventure 2

Drugi koraki v matematiko

Drugi koraki v matematiko

učbenik 9789612710941 delovni zvezek 9789612710958

samostojni delovni zvezek 9789612091637

učbenik 9789612096670 delovni zvezek 9789612096663

likovna vzgoja

dodatno gradivo

Moja druga likovna ustvarjalnica

Stenska stavnica – velike in male tiskane črke

samostojni delovni zvezek 9789612095079

3831075902855

Hans Mol

Matjaž Duh in Tomaž Zupančič

18  katalog

Martina Rajšp in Jasna Žic

Marija Ropič

Martina Rajšp in Jana Žic

Odkrivam svoje okolje 2 Milena Petauer, Vlasta Prevolšek, Danica Šalej in Ana Vovk Korže učbenik 9789612092221 delovni zvezek 9789612092214


Osnovna šola – 3. razred slovenščina – jezik

slovenščina – književnost

Besede gradijo svet 3

Jaz pa berem 3

Jaz pa berem 3

samostojni delovni zvezek • za dečke 9789612092368 • za deklice 9789612092375

berilo 9789612097905 delovni zvezek 9789612097776

Milka Kern, Mira Kramarič, Majda Pipan in Marija Ropič

učbenik 9789612097875 delovni zvezek 9789612097745 zvezek za opismenjevanje 9789612098483

Metka Kordigel

matematika

spoznavanje okolja

Metka Kordigel

Milena Petauer, Vlasta Prevolšek, Danica Šalej in Ana Vovk Korže učbenik 9789612092733 delovni zvezek 9789612092740

dodatno gradivo

Tretji koraki v matematiko

Tretji koraki v matematiko

Stenska stavnica – velike in male pisane črke

samostojni delovni zvezek 9789612092382

učbenik 9789612097769 delovni zvezek 9789612097752

3831075903692

Martina Rajšp in Jasna Žic

Odkrivam svoje okolje 3

Martina Rajšp in Jasna Žic

Marija Ropič

katalog   19


Osnovna šola – 4. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

prenova 2009

Gradim slovenski jezik 4 Gradim slovenski jezik 4

ISBN 978-961-209-949-7

9

789612 099497

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

14,90 EUR

POSODOBLJENA IZDAJA SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

ISBN 978-961-209-907-7

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE,

9

POSODOBLJENA IZDAJA

789612 099077

16,85 EUR

Gradim slovenski jezik

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE,

prenova 2009

Gradim slovenski jezik 4 Gradim slovenski jezik 4 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Gradim slovenski jezik

za komplet

za komplet

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

16,85 EUR

16,85 EUR

DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 4. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

ISBN 978-961-209-908-4

ISBN 978-961-209-949-7

789612 099497

EKO

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

9

EKO OLOŠKO GRADIVO

4

UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. del

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. del

EKO OLOŠKO GRADIVO

4

DELOVNI ZVEZEK

EKO O

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

4

EKO OLOŠKO GRADIVO

4

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

slovenščina – jezik

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si GSJ 4 SDZ 2009 1 del.indd 1

9

789612 099084

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si GSJ 4 DZ NASLOVNICA.indd 1

7/1/09 12:51:24 PM

GSJ 4 SDZ 2009 1 del.indd 1

7/1/09 12:51:24 PM

3/16/09 1:10:44 PM

GSJ4 prenova 2008.indd 1

2/17/09 2:19:08 PM

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

Gradim slovenski jezik 4

samostojni delovni zvezek 9789612093174

samostojni delovni zvezek 9789612099497

učbenik 9789612097110 delovni zvezek 9789612097103

učbenik 9789612099084 delovni zvezek 9789612099077

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

slovenščina – književnost

BERILO

4

Ekološko gradivo

za 4. razred osnovne šole

BERILO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

angleščina

novo 2010 N o v i svet iz besed

Milena Mileva Blažić, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop in Marijanca Ajša Vižintin

Svet iz besed 4

Svet iz besed 4

samostojni delovni zvezek 9789612093266

berilo 9789612097080

Milena Blažic´ , Jakob J. Kenda, Jožko Lango, Jožica Frigelj in Irena Hodnik

Milena Blažic´ , Jakob J. Kenda, Jožko Lango, Jožica Frigelj in Irena Hodnik

matematika

4 Novi svet iz besed 4

Hi there! 4

berilo 9789612710118

učbenik 9789612096205 delovni zvezek s CD-jem 9789612096199

Claudio Marangon in Cristina Richieri; prevod: Petra Bizjak

Milena Blažič, Gaja Kos, Drago Meglič, Neža Ritlop, Marija Rupert, Marijanca Ajša Vižintin in Boža Krakar Vogel

naravoslovje in tehnika EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

4

EKO O

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EK KOLOŠKO GRADIVO

EK KOLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

UČBENIK

4

novo 2009 prenova 2009

prenova 2009

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Igra števil in oblik 4 Igra števil in oblik 4 Igra števil in oblik 4 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 1. del

13,50 EUR za komplet

9

789612 099329

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISBN 978-961-209-932-9

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099329

15,60 EUR

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

Igra števil in oblik

ISBN 978-961-209-932-9

za komplet ISBN 978-961-209-895-7

PO POSODOBLJENEM UČNEM NAČRTU

UČBENIK

13,45 EUR za komplet

za matematiko v četrtem razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-895-7

9

789612 099336

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

15,40 EUR 2/10/09 8:17:17 AM

9

789612 098964

2/10/09 8:17:17 AM

NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Igra števil in oblik 4

učbenik 9789612095062 delovni zvezek 9789612095192

učbenik 9789612099336 samostojni delovni zvezek 9789612099329

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

družba

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

UČBENIK

4

novo 2009

Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

Družba smo mi 4 Družba smo mi 4 Vesna Jurač, Jelka Razpotnik in Ana Vovk Korže

DELOVNI ZVEZEK

Družba smo mi

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

14,25 EUR

UČBENIK

ZA DRUŽBO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-947-3

16,60 EUR

9

789612 099473

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DSM 4 UC 2009 naslovnica.indd 1

Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago Ivanšek in Marjeta Zabukovec učbenik 9789612093143 delovni zvezek 9789612093136

20  katalog

1. del

POSODOBLJENA IZDAJA V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO

UČBENIK

POSODOBLJENA IZDAJA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

2/18/09 12:55:00 PM

2/18/09 12:55:00 PM

3/9/09 11:52:04 AM

7/1/09 10:19:12 AM

Igra števil in oblik 4

Z družbo v družbo 4

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

1. del

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V ČETRTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

DELOVNI ZVEZEK

NIT 04 DZ prenova 2009.indd 1

NIT 04 prenova 2008.indd 1

789612 099480

789612 098957

ISBN 978-961-209-896-4

9

ISIO 4 SDZ.indd 1

ISIO 4 UC Naslovnica.indd 1

9

789612 098957

POSODOBLJENA IZDAJA

ISIO 4 SDZ.indd 1

ISBN 978-961-209-933-6

9

DELOVNI ZVEZEK

13,45 EUR Naravoslovje in tehnika

za komplet

Naravoslovje Naravoslovje in tehnika 4 Naravoslovje in tehnika 4 in tehnika 4

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Joži Žibert, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica Frigelj, Vasja Kožuh in Maja Rakun Beber 13,50 EUR

5/5/09 1:08:12 PM

Družba smo mi 4

Ana Vovk Korže in Vesna Jurač učbenik 9789612099480 delovni zvezek 9789612099473

Naravoslovje in tehnika 4

Naravoslovje in tehnika 4

učbenik 9789612096274 delovni zvezek 9789612096281

učbenik 9789612098964 delovni zvezek 9789612098957

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibret, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Joži Žibret, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman


Osnovna šola – 5. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

UČBENIK

5

prenova 2010

Gradim 3. 5 slovenski jezik Gradim slovenski jezik 5

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

XX,XX EUR

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

ISBN 978-961-209-948-0

XX,XX EUR

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

prenova3.2010

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

izdaja

XX,XX EUR

izdaja

izdaja

DELOVNI ZVEZEK

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

UČBENIK

za slovenŠČIno v 5. razredu osnovne Šole

ISBN 978-961-209-948-0

ISBN 978-961-209-948-0

789612 099480

Ekološko gradivo

5

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

2.

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

9

Ekološko gradivo

DELOVNI ZVEZEK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

5

EKO

Ekološko gradivo

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – jezik

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

Gradim slovenski jezik 5

samostojni delovni zvezek 9789612093839

samostojni delovni zvezek 9789612710149

učbenik 9789612097066 delovni zvezek 9789612097059

učbenik 9789612710125 delovni zvezek 9789612710132

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

2. izdaja

3. izdaja

angleščina

Berilo

5

Ekološko gradivo

za 5. razred osnovne šole

Berilo

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – književnost

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

17,60 EUR

No v i svet iz besed

novo 2011

Milena Mileva Blažić, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Neža Ritlop, Mateja Seliškar Kenda in Peter Svetina

5

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Naslovnica NSIB 5.indd 1

12/24/10 1:10 PM

Svet iz besed 5

Svet iz besed 5

Novi svet iz besed 5

Hi there! 5

samostojni delovni zvezek 9789612094102

berilo 9789612097073

berilo 9789612711160

učbenik 9789612096175 delovni zvezek s CD-jem 9789612096168

Milena Blažic´ , Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina

Milena Blažić, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina

matematika

Milena Blažić, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Neža Ritlop, Mateja Seliškar in Peter Svetina

Claudio Marangon in Cristina Richieri; prevod: Petra Bizjak

naravoslovje in tehnika

9

ISBN 978-961-209-948-0

XX,XX EUR

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099480

Igra števil in oblik

EKO

Naravoslovje in tehnika 5 2. Naravoslovje in tehnika 5 Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

za matematiko v petem razredu osnovne šole

za matematiko v petem razredu osnovne šole izdaja

XX,XX EUR

za matematiko v petem razredu osnovne šole

ISBN 978-961-209-948-0

XX,XX EUR

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

2. IZDAJA

IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNIKO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-948-0

ISBN 978-961-209-948-0

9

DELOVNI ZVEZEK

prenova 2010

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Naravoslovje in tehnika

UČBENIK

EKOLOŠKO GRADIVO

5

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik 5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del Igra števil in oblik 5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 2. del Igra števil in oblik 5 2. Igra števil in oblik

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099480

novo 2010

Naravoslovje in tehnika

XX,XX EUR

EKOLOŠKO GRADIVO

5

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Igra števil in oblik

ISBN 978-961-209-948-0

EKO

EKO

prenova 2011 XX,XX EUR

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

UČBENIK

UČBENIK

5

Ekološko gradivo

5

Ekološko gradivo

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

5 SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

EKO

Ekološko gradivo

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Igra števil in oblik 5

Igra števil in oblik 5

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

Nataša Centa, Jožica Frigelj in Maja Rakun Beber

učbenik 9789612096441 delovni zvezek 9789612096458

učbenik 9789612710033 2. izdaja samostojni delovni zvezek 9789612710040

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Naravoslovje in tehnika 5

Naravoslovje in tehnika 5

učbenik 9789612093990 delovni zvezek 9789612093983

učbenik 9789612710071 delovni zvezek 9789612710088

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Matjaž Jaklin in Riko Jerman

2. izdaja

Učbenik

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

2.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

IZDAJA

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

55 2.

EKO

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

Ekološko gradivo

5

Gospodinjstvo Gospodinjstvo IZDAJA

DELOVNI ZVEZEK

Ekološko gradivo

5 DELOVNI ZVEZEK

5

UČBENIK

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

družba

EKO

gospodinjstvo

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

UČBENIK

ZA GOSPODINJSTVO V PETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

prenova 2010

Anita Mirjanić

novo 2010

Družba smo mi 5 Družba smo mi 5 XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

XX,XX EUR

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Družba smo mi

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo

xx EUR

xx EUR

Družba smo mi

Anita Mirjanić

DELOVNI ZVEZEK

ZA DRUŽBO v PETEM RAZREDU OsnOvnE šOlE

UČBENIK ZA DRUŽBO v PETEM RAZREDU OsnOvnE šOlE

ISBN 978-961-209-948-0

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Gospodinjstvo 5

Gospodinjstvo 5

učbenik 9789612093358 delovni zvezek 9789612093341

učbenik 9789612710057 delovni zvezek 9789612710064

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opraškar

Gregor Torkar in Polonca Bratož Opaškar

Z družbo v družbo 5

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Janez Bogataj, Vito Hazler, Meta Budnar, Drago Ivanšek, Igor Lipovšek in Marjeta Zabukovec

Družba smo mi 5 Anita Mirjanic´

učbenik 9789612099565 delovni zvezek 9789612099572

učbenik 9789612092535 delovni zvezek 9789612092542

2. izdaja

katalog   21


Osnovna šola – 6. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

6 UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

6

Ekološko gradivo

6 UČBENIK

Ekološko gradivo

EKO

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – jezik

prenova 2011

prenova 2011 nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

14,50 EUR

789612 710040

Gradim slovenski jezik

izdaja Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

14,50 EUR

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega ISBN 978-961-271-004-0 učbwnika prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti. Založba Rokus Klett, d. o. o.

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole PosodoBlJena IzdaJa

9

14,50 EUR

izdaja

789612 710040

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

izdaja

DELOVNI ZVEZEK

za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole PosodoBlJena IzdaJa

UČBENIK

za slovenŠČIno v 6. razredu osnovne Šole PosodoBlJena IzdaJa

ISBN 978-961-271-004-0

ISBN 978-961-271-004-0

9

3.

Gradim 3. slovenski jezik 6 Gradim slovenski jezik 6 nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

3.

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik

Gradim slovenski jezik

nana Cajhen, nevenka drusany, dragica Kapko, Martina Križaj ortar in Marja Bešter Turk

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 710040

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

Gradim slovenski jezik 6

samostojni delovni zvezek 9789612094287

samostojni delovni zvezek 9789612711207

učbenik 9789612096731 delovni zvezek 9789612096724

učbenik 9789612711184 delovni zvezek 9789612711191

2. izdaja

3. izdaja

matematika

glasba

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

slovenščina – književnost

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

2. izdaja

Ekološko gradivo

789612 097721

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Tel.: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si GLASBA 6 DZ Naslovnica.indd 1

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoË

9

Svet iz besed 6

samostojni delovni zvezek 9789612094270

berilo 9789612097455

angleščina

zgodovina

o S

2/6/09 2:25:25 PM

Skrivnosti števil in oblik 6

Glasba danes in nekoč 6

učbenik 9789612095734 delovni zvezek 9789612095727 zbirka nalog 9789612095710 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

učbenik 9789612097721 delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612097714 samostojni delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612710231

geografija

naravoslovje

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič

Milena Blažič, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina

Milena Blažič, Neža Cigüt, Jakob J. Kenda, Drago Meglič, Mateja Seliškar in Peter Svetina

6

2/23/09 8:49:44 AM

GLASBA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

Svet iz besed 6

U»BENIK

6

a

Samostojni delovni zvezek

p o

danes in nekoËÐ

DELOVNI ZVEZEK

GLASBA danes in nekoË 6

DELOVNI ZVEZEK

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Telefaks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoË

ISBN 978-961-209-771-4

789612 097714

ISBN 978-961-209-772-1

S

ISBN 978-961-209-948-0

12,40 EUR

9

15,60 EUR

a n j e a S

Albinca Pesek

novo 2010

l

Albinca Pesek

GLASBA danes in nekoËÐ GLASBA

XX,XX EUR

p o t o G

v

6

»

U»BENIK

Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne πole

z i

6

GLASBA

v 6. razre du osnovne šole

danes in nekoË 6

n b e

EKO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovn e šole enik UËb

o

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

k

EKO O

Albinca Pesek

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

Delovni zvezek za geografijo ijo v šestem razredu osnovne šole

Učbenik za geografijo ole v šestem razredu osnovne šole

13,25 EUR ISBN 978-961-209-770-7

16,60 EUR

Helena Verdev 9

789612 097707

ISBN 978-961-209-799-8

Helena Verdev 9

789612 097998

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si GEOGRAFIJA 6 DZ Naslovnica.indd 1

Messages 1

GEOGRAFIJA 6 UC 2009 naslovnica.indd 1

Noel Goodey, Diana Goodey in Karen Thompson; prevod: Janja Strojin

Raziskujem Zemljo 6

učbenik 9789612097974 delovni zvezek 9789612097738

učbenik 9789612097998 delovni zvezek 9789612097707

Helena Verdev

učbenik 9789612094935 delovni zvezek s CD-jem 9789612094928

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

2.

6

Stojan Kostanjevec

Učbenik

Ekološko gradivo

izdaja

66

Gospodinjstvo 2. Učbenik

Stojan Kostanjevec

izdaja

za gospodinjstvo v šestem razredU osnovne šole

Gospodinjstvo delovni zvezek

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

xx,xx EUR

prenova 2011

Gospodinjstvo

za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole

ISBN 978-961-271-005-7

9

789612 710057

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gospodinjstvo 6

Gospodinjstvo 6

učbenik 9789612093969 delovni zvezek 9789612093952

učbenik 9789612711146 delovni zvezek 9789612711153

2. izdaja

2. izdaja

22  katalog

Helena Verdev

Naravoslovje 6

Barbara Mihelič, Danica Mjati Djuraki, Gregor Torkar, Marta Klanjšek Gunde in Riko Jerman učbenik 9789612094843 delovni zvezek 9789612094836

gospodinjstvo

Stojan Kostanjevec

3/3/09 9:05:19 AM

3/6/09 10:49:57 AM

Raziskujem preteklost 6

Stojan Kostanjevec


Osnovna šola – 7. razred

789612 099428

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL

7

789612 099428

UČBENIK

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

7

7

EKO

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, 1. DEL

UČBENIK

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

SAMOSTOJNIPOSODOBLJENA DELOVNI ZVEZEK IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

POSODOBLJENA IZDAJA

prenova 2009

prenova 2009 14,90 EUR ISBN 978-961-209-940-4

16,85 EUR

9

789612 099404

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsak dan

EKO

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

ZA SLOVENŠČINO V 7. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE, 1. DEL

ISBN 978-961-209-941-1

ISBN 978-961-209-942-8

9

EKO OLOŠKO GRADIVO

Slovenščina za vsak dan ZVEZEK SlovenščinaDELOVNI za vsak dan

Slovenščina za vsak dan

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Slovenščina za vsak dan

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK, 1. DEL ISBN 978-961-209-942-8

9

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortarr in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan 7 Slovenščina za vsak dan 7

Slovenščina za vsak dan

16,85 EUR

16,85 EUR

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

EKO OLOŠKO GRADIVO

7

DELOVNI ZVEZEK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

EKO

slovenščina – jezik

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si SZVD SDZ 2009 naslovnica 1del.indd 1

9

789612 099411

6/11/09 12:53:42 PM

SZVD SDZ 2009 naslovnica 1del.indd 1

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

6/11/09 12:53:42 PM

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Slovenščina za vsak dan 7

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 7

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

samostojni delovni zvezek 9789612099428

samostojni delovni zvezek 9789612093754

učbenik 9789612097004 delovni zvezek 9789612096991

Slovenščina za vsak dan 7 Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk učbenik 9789612099411 delovni zvezek 9789612099404

matematika

BERILO

7

Ekološko gradivo

za 7. razred osnovne šole

BERILO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – književnost

novo 2010 N o v i svet iz besed

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

Novi svet iz besed 7

Svet iz besed 7

Blanka Bošnjak, Marica Žveglič, Peter Svetina, Jakob J. Kenda in Milena Blažič

Milena Blažič, Blanka Bošnjak, Marija Žveglič, Peter Svetina, Alenka Žbogar, Jakob J. Kenda in Boža Krakar Vogel

Blanka Bošnjak, Marica Žveglič, Peter Svetina, Jakob J. Kenda in Milena Blažič

samostojni delovni zvezek 9789612092795

berilo 9789612096755

naravoslovje

zgodovina

berilo 9789612710156

Skrivnost števil in oblik 7

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič učbenik 9789612096496 delovni zvezek 9789612095475 zbirka nalog 9789612093525 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

angleščina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

Svet iz besed 7

7

EKO OLOŠKO GRADIVO

DELOVNI ZVEZEK

7

Raziskujem preteklost

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

14,45 EUR ISBN 978-961-209-909-1

9

789612 099091

RP 7 DZ prenova 2008.indd 1

Naravoslovje 7

Andreja Kolman, Danica Mati Djuraki, Danica Pintar, Irena Furlan, Marta Klanjšek Gunde, Riko Jerman in Rudi Ocepek

7

DELOVNI ZVEZEK ZA ZGODOVINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE POSODOBLJENA IZDAJA

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

2/18/09 10:28:12 AM

Raziskujem preteklost 7

Raziskujem preteklost 7

učbenik 9789612097127 delovni zvezek 9789612097615

učbenik 9789612099107 delovni zvezek 9789612099091

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

učbenik 9789612095789 delovni zvezek 9789612095796

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj

Messages 2

Diana Goodey, Noel Goodey in David Bolton; prevod: Janja Strojin učbenik 9789612095598 delovni zvezek s CD-jem 9789612095581

glasba Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

geografija

prenova 2009

Raziskujem preteklost

EKO OLOŠKO GRADIVO

danes in nekoË 7

9

789612 097684

GLASBA 7 SDZ Naslovnica.indd 1

ISBN 978-961-209-769-1

9

. a

513 46 99 okus-klett.si

789612 097691

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si GLASBA 7 DZ Naslovnica.indd 1

2/23/09 11:41:21 AM

2/16/09 8:34:41 AM

O

Samostojni delovni zvezek

16,80 EUR

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoË

Helena H Helena elena Verdev VVerdev erdev Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: (01) 513 46 00, Telefaks: (01) 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si, www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoË

ISBN 978-961-209-768-4

S

danes in nekoËÐ

7

GLASBA 7 UC 2009 naslovnica.indd 1

7

A

U»BENIK

GLASBA

danes in nekoËÐ

»

,!7IJ6B2-ajeibc!

13,40 EUR

789612 099350

S

14,60 EUR ISBN 978-961-209-481-2

Helena H Helena elena Verdev V Verdev erdev 9

A N J E A S

Albinca Pesek

GLASBA

13,25 EUR ISBN 978-961-209-935-0

L

novo 2009

P O T O G

Albinca Pesek

V

P O

GLASBA danes in nekoË 7

7

v 7. razre du osnovne šole

osnovne š Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 7. razredu osnovne πole ole

DELOVNI ZVEZEK

DELOVNI ZVEZEK

EKO U»BENIK

EKO

nik za glasbeno vzgojo v 7. razredu

Z I

UËbe

7

GLASBA

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo

N B E

Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO OLOŠKO GRADIVO

O

EKO OLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

K

kem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. o, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Delovni zvezek za geografijo v sedmem razredu osnovne šole

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKO O

Albinca Pesek

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo. Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

3/10/09 12:25:59 PM

2/23/09 2:11:11 PM

2/6/09 2:32:42 PM

Raziskujem Stari svet 7

Glasba danes in nekoč 7

učbenik 9789612099367 delovni zvezek 9789612099350

učbenik 9789612097691 delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612097684 z dvema CD-jema 9789612094812

Helena Verdev

Albinca Pesek

katalog   23


Osnovna šola – 8. razred

UČBENIK

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

Slovenščina za vsak dan

8

8

EKOLOŠKO GRADIVO Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortar in Marja Beš Bešter Turk

8

EKOLOŠKO GRADIVO

Nana Cajhen, Cajhen, Nevenka Drusany, Drusany, Dragica Kapko, Kapko, Martina Križ Križaj Ortar in Marja Beš Bešter Turk

DELOVNI ZVEZEK

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

EKO

Ekološko gradivo

8

Slovenščina za vsak dan ZVEZEK SlovenščinaDELOVNI za vsak dan

8

8

ZA SLOVENŠČINO V 8. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK

4.

UČBENIK

za slovenščino v 8. razredu osnovne šole

IZDAJA

ZA SLOVENŠČINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

3.

4.

izdaja

IZDAJA

16,85 EUR

Slovenščina za vsak dan

16,85 EUR ISBN 978-961-209-941-1

XX,XX EUR

9

789612 099411

Slovenščina za vsak dan

prenova 2010

slovenščina za vsak dan

prenova 2010

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

ISBN 978-961-209-941-1 ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Slovenščina za vsak dan 8

samostojni delovni zvezek 9789612093884

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 8

Nana Cajhen, Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Marja Bešter Turk in Martina Križaj Ortar

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan 8

samostojni delovni zvezek 9789612710187

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

3. izdaja

učbenik 9789612097028 delovni zvezek 9789612097011

Nana Cajhen, Dragica Kapko, Nevenka Drusany, Marja Bešter Turk in Martina Križaj Ortar učbenik 9789612710163 delovni zvezek 9789612710170 4. izdaja

slovenščina – književnost

matematika

Ekološko gradivo

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8 Berilo

Berilo

za 8. razred osnovne šole

novo 2011

Milena Mileva Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marica Žveglič

N o vi svet iz besed

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnih zvezkov in samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

17,60 EUR

8

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NSIB 8 BERILO 2011 naslovnica.indd 1

Svet iz besed 8

Svet iz besed 8

samostojni delovni zvezek 9789612093594

berilo 9789612097134

Milena Blažič, Marica Žveglič, Jakob J. Kenda in Peter Svetina

12/28/10 9:05 AM

Novi svet iz besed 8

Milena Blažič, Jakob J. Kenda, Peter Svetina in Marica Žveglič

Skrivnosti števil in oblik 8

Milena Blažić, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina, Alenka Žbogar in Marija Žveglič

Jože Berk, Jana Draksler in Marjana Robič učbenik 9789612093907 delovni zvezek 9789612093891 zbirka nalog 9789612093808 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

berilo 9789612711177

zgodovina

angleščina

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKOLOŠKO GRADIVO

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8

UČBENIK

DELIOVNI ZVEZEK

8

EKOLOŠKO GRADIVO

EKO

biologija

prenova 2010

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Raziskujem preteklost

Raziskujem preteklost 8 Raziskujem 2. preteklost 8

Raziskujem preteklost

Anita Mirjanić, Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

XX,XX EUR

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DELOVNI ZVEZEK

ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

2. IZDAJA

IZDAJA

UČBENIK ZA ZGODOVINO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

ISBN 978-961-209-948-0

9

Biologija 8

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem preteklost 8

Danica Pintar in Barbara Mihelič

Anita Mirjanic´ , Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

učbenik 9789612093938 delovni zvezek 9789612093921

Raziskujem preteklost 8

Messages 3

učbenik 9789612710095 delovni zvezek 9789612710101

učbenik 9789612095567 delovni zvezek s CD-jem 9789612095550

Anita Mirjanic´ , Jelka Razpotnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

učbenik 9789612096243 delovni zvezek 9789612096403

Noel Goodey, Diana Goodey in David Bolton; prevod: Petra Bizjak

2. izdaja

geografija

kemija

glasba Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO O

fizika

EKO OLOŠKO GRADIVO

Albinca Pesek

ISBN 978-961-209-948-0

za fiziko v osmem razredu osnovne šole XX,XX EUR

9

ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 099480

Helena Verdev

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NOVI SVET

8 8

ISBN 978-961-209-626-7

učbenik

9

ISBN 978-961-209-766-0

za kemijo v osmem razredu osnovne šole

16,80 EUR

16,25 EUR

789612 099961

9

789612 097660

ISBN 978-961-209-767-7

ISBN 978-961-209-996-1

9

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

789612 096267

13,40 EUR

9

789612 097677

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 GLASBA 8 SDZ Naslovnica.indd 1 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba danes in nekoË

UČBENIK

Albinca Pesek

14,60 EUR

8

ZA KEMIJO V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Peti element

danes in nekoËÐ

8

Ambrož Demšar, Đulijana Jurišic´ , Vasja Kožuh in Valentina Mlakar učbenik 9789612098339 delovni zvezek 9789612098322

24  katalog

Raziskujem Novi svet 8 Helena Verdev

učbenik 9789612099985 delovni zvezek 9789612099992

S

A

8

2/24/09 9:34:28 AM

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si GLASBA 8 DZ Naslovnica.indd 1

2/18/09 1:04:30 PM

GLASBA 8 UC Naslovnica.indd 1

Zakaj dogaja? Sile in energija 8

U»BENIK

GLASBA GLASBAdanes in nekoËÐ

Peti element DELOVNI ZVEZEK

ISBN 978-961-209-997-8

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate Telefon: 01/513 46 00 sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami.Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si 9 lažje 7 8 9 6premagovali 1 2 0 9 9 9 7 8 težave S prilagojenimi učnimi gradivi bodo www.rokus-klett.si pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

Peti element

Zakaj se dogaja? Sile in energija

XX,XX EUR

S

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Raziskujem Raziskujem NOVI SVET

Helena Verdev

za fiziko v osmem razredu osnovne šole

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

A N J E A S

UR

09-832-2

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

14,35 EUR

P O T O G

Albinca Pesek

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

8

L

novo 2009

novo 2010

osnovne šole

zredu osn Samostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 8. razredu osnovne πole ovne šole

V

novo 2010

8. razredu

P O

Učbenik

UČBENIK

8

Zakaj se dogaja? Sile in energija 8 Zakaj se dogaja? DELOVNI ZVEZEK Sile in energija 8

GLASBA

danes in nekoË

O

EKO O

UËbenik za glasbeno vzgojo v 8. ra

DELOVNI ZVEZEK

8

v osmem razredu osnovne šole

EKOLOŠKO EKO GRADIVO

Delovni zvezek za glasbeno vzgojo v

GLASBA danes in nekoË 8

EKO

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO OLOŠKO GRADIVO

Samostojni delovni zvezek

Učbenik za geografijo

Ekološko gradivo

DELOVNI ZVEZEK

EKOLOŠKO GRADIVO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

v osmem razredu osnovne šole

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

»

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

8

Delovni zvezek za geografijo

EK KOLOŠ ŠKO GRADIVO

zgib

Z I

EKO OLOŠKO GRADIVO

EKOLOŠKO GRADIVO

N B E

zgib

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

O

EKO OLOŠKO GRADIVO

K

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

oškem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. evo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

98322

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – jezik

2/24/09 8:56:04 AM

Peti element 8

Glasba danes in nekoč 8

učbenik 9789612099961 delovni zvezek 9789612099978

učbenik 9789612097677 delovni zvezek s tremi CD-ji 9789612097660 samostojni delovni zvezek s tremi CD-ji 9789612096267

Tanja Cvirn Pavlin, Iztok Devetak in Samo Jamšek

Albinca Pesek


Osnovna šola – 9. razred

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – jezik

Ekološko gradivo Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

EKO

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

saMosToJni delovni zvezeK

Za SloVenščino V 9. RaZRedu oSnoVne šole

Ekološko gradivo

9 UČBENIK

saMosToJni delovni zvezeK

Slovenščina za vsak dan

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

8

9

prenova 2011 3.

dElovNI zvEzEK

9 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

9 2. 9 prenova 2011

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Slovenščina za vsak dan dElovNI zvEzEK

za slovenščino v 9. razredu osnovne šole

Slovenščina za vsak dan UČBENIK

za SlovENšČINo v 9. razrEdU oSNovNE šolE

izdaja

2.

POSODOBLJENA IZDAJA

izdaja

16,85 EUR

Slovenščina za vsak dan

Slovenščina za vsak dan

izdaja

16,85 EUR ISBN 978-961-209-941-1

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00

Vsak izmed nas ima različne sposobnostiFaks: in pomanjkljivosti, zato so 01/513 46 99 različna tudi naša izhodišča za uspešno E-pošta: učenje.rokus@rokus-klett.si Z nakupom delovnih zvezkov in 9 789612 099411 www.rokus-klett.si samostojnih delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

XX,XX EUR

ISBN 978-961-209-941-1 ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099411

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

Slovenščina za vsakdan in vsak dan 9

samostojni delovni zvezek 9789612094683

samostojni delovni zvezek 9789612711238

učbenik 9789612097042 delovni zvezek 9789612097035

učbenik 9789612711214 2. izdaja delovni zvezek 9789612711221 4. izdaja

matematika

biologija

Skrivnosti števil in oblik 9

Biologija 9

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj Ortar in Marja Bešter Turk

3. izdaja

slovenščina – književnost

Svet iz besed 9

Svet iz besed 9

Milena Blažič, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina in Marica Žveglič

Jože Berk, Jana Draksler, Marjana Robič, Tanja Kočan, Vilma Moderc in Rozalija Strojan

Milena Blažič, Blanka Bošnjak, Jakob J. Kenda, Peter Svetina in Marica Žveglič

Urška Lunder

učbenik 9789612094669 delovni zvezek 9789612094652

berilo 9789612096960

učbenik 9789612094805 delovni zvezek 9789612094799 zbirka nalog 9789612095086 zbirka zgledov (razredi 6–9) 3831075909496

zgodovina

angleščina

fizika

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

samostojni delovni zvezek 9789612094041

geografija

EKOLOŠKO GRADIVO

Delovni zvezek za geografijo v devetem razredu osnovne šole

EKOLOŠKO GRADIVO

Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole

UČBENIK

9

novo 2011

novo 2010 Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9 Zakaj se dogaja? DELOVNI ZVEZEK Gibanje in elektrika 9

xx EUR Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

xx EUR

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika

Ambrož Demšar, Đulijana Juričić, Vasja Kožuh in Valentina Mlakar

16,60

Helena Verdev

ISBN 978-961-209-799-8

za fiziko v devetem razredu osnovne šole

16,60

UČBENIK

ISBN 978-961-209-799-8

9

789612 097998

Helena Verdev

za fiziko v devetem razredu osnovne šole 9

789612 097998

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si VSE_Naslovke.indd 6

2/14/08 12:23:53 PM

VSE_Naslovke.indd 3

Raziskujem preteklost 9

Messages 4

Jelka Razpotnik in Damjan Snoj / Milan Burkeljca, Jerica Dobnik, Anita Mirjanič, Helena Pačnik, Damjan Snoj, Helena Verdev in Anka Zuljan

Noel Goodey, Diana Goodey in Lavy Meredith; prevod: Maja Štojs učbenik 9789612095673 delovni zvezek s CD-jem 9789612095666

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

7/22/08 9:33:46 AM

7/22/08 9:35:18 AM

www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 Telefon: 01/513 46 00 Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o.

13,40 EUR

www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 Telefon: 01/513 46 00 Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus Klett, d.o.o.

ISBN 978-961-209-746-2

16,80 EUR

danes in nekoËÐ GLASBA danes in nekoËÐ

GLASBA

9

Albinca Pesek

Albinca Pesek

kemija

9

glasba

Vasja Kožuh, Đulijana Juričic´ , Ambrož Demšar in Valentina Mlakar

Raziskujem Slovenijo 9 Helena Verdev

učbenik 9789612711115 delovni zvezek 9789612711122

učbenik 9789612710019 delovni zvezek 9789612710026

KEZEVZ INVOLED

789612 097479

ISBN 978-961-209-747-9

789612 097462

KINEB»U

9

9

Ëoken ni senad absalG

GLASBA 9-naslovnica UC NOVA 02.i1 1

Ëoken ni senad absalG

učbenik 9789612094751 delovni zvezek 9789612094744

Zakaj se dogaja? Gibanje in elektrika 9

2/14/08 12:23:20 PM

UËbe

šole u osnovne Ekološko Delov v 9. razred ni zvezek za glgradivo asbeno vzgojo

EKO

Ekološko gradivo

Albinca Pesek

danes in nekoË 9

789612 097462

9

789612 097479

9

789612 097479

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus d.o.o. Telefon: 01/513Klett, 46 00 Stegne01/513 9 b, 1000 Ljubljana Faks: 46 99 Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

GLASBA 9-naslovnica DZ NOVA 02.i1 1

o a

S

9

DELOVNI DELOVNIZVEZEK ZVEZEK

GLASBA danes in nekoË 9

p o ISBN 978-961-209-746-2

789612 097462

9

U»BENIK U»BENIK

Samostojni delovni zvezek

ISBN 978-961-209-746-2

9

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Glasba Glasba danes danes inin nekoË nekoË

16,80 EUR 16,80 EUR

za kemijo v devetem razredu osnovne šole

789612 099480

Glasba Glasba danes danes inin nekoË nekoË

učbenik

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Založba Rokus d.o.o. Telefon: 01/513Klett, 46 00 Stegne01/513 9 b, 1000 Ljubljana Faks: 46 99 Telefon: 01/513 46 00 E-pošta: rokus@rokus-klett.si Faks: 01/513 46 99 www.rokus-klett.si E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

»

ISBN 978-961-209-747-9

z i

9

ISBN 978-961-209-747-9

S

ISBN 978-961-209-948-0

13,40 EUR 13,40 EUR

a n j e a S

9

za kemijo v devetem razredu osnovne šole

l

delovni zvezek

XX,XX EUR

novo 2010 v

Albinca Pesek Albinca Pesek

Peti element Peti element 9

GLASBA danes in in nekoËÐ nekoËÐ GLASBAdanes danes in nekoËÐ 9 Albinca Pesek Albinca Pesek

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Iztok Devetak, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

p o t o G

n b e

9 9

novo 2011

o

U»BENIK U»BENIK

nik za glasbe9no vzgojo UËbbeenik za glasbe9no vzgojo vv 99.. rraazredu osnovne zredu osno šole UË vne šo leSamostojni delovni zvezek za glasbeno vzgojo v 9. razredu osnovne πole

k

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

GLASBA

e šole edu osnovn nik za glasbeno vEkološko zgojo v 9. razr gradivo ni zvezek za glasbeno jo v 9 Delovni zvezek za glasbeno vvzzggo ojo v 9.. rraazzredu osnovne šo Delov redu osno le vne šole DELOVNI DELOVNI ZVEZEK ZVEZEK EKO

KINEB»U

9

EKO

KEZEVZ INVOLED

9 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

danes in nekoËÐ

7/22/08 9:33:46 AM 7/22/08 9:33:46 AM

GLASBA 9-naslovnica UC NOVA 02.i1 1

7/22/08 9:35:18 AM

GLASBA 9-naslovnica UC NOVA 02.i1 1

7/22/08 9:35:18 AM

Peti element 9

Glasba danes in nekoč 9

učbenik 9789612711092 delovni zvezek 9789612711108

učbenik 9789612097462 delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612097479 samostojni delovni zvezek z dvema CD-jema 9789612710002

Iztok Devetek, Tanja Cvirn Pavlin in Samo Jamšek

Albinca Pesek

katalog   25


Osnovna šola – izbirni predmeti

9. razred

8. razred

7. razred

nemščina

Wir 1

Wir 2

Wir 3

učbenik 9789612094232 delovni zvezek 9789612094225

učbenik 9789612094348 delovni zvezek 9789612094331

učbenik 9789612094317 delovni zvezek 9789612094300

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Ekološko gradivo

EKO

en

Aach

NEMŠČINA Giorgio Motta

A1/A2

NEMŠČINA Giorgio Motta

NEMŠČINA

NEMŠČINA

Giorgio Motta

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

Magnet Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

UčbenikZVeZek DeLOVni

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za NEMŠČINO v OsMEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

Magnet

UčbenikZVeZek DeLOVni

za NEMŠČINO v SEDMEM razrEDU OSNOvNE ŠOlE

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za NEMŠČINO v SEDMEM razrEDU OSNOvNE ŠOlE

Učbenik Učbenik

ZA NEMŠČINO V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE

za NEMŠČINO v OsMEM razrEdU OsNOvNE ŠOlE

XX,XX EUR ISBN 978-961-209-948-0

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega Založba Rokus Klett, d.o.o.gradiv za zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih Stegne 9 b, 1000 Ljubljana otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi bodo lažje Telefon:učnimi 01/513 46gradivi 00 Faks: 01/513 46 99 premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti. E-pošta: rokus@rokus-klett.si 9

789612 099480

Magnet

7. razred

Giorgio Motta

Učbenik Učbenik

www.rokus-klett.si

16,60 EUR

DN100641 Naslovnica Založba Rokus Klett, d. o. o.MAGNET 2 UCB in DZ.indd 2

12/21/10 10:47 AM

Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

DN100641 Naslovnica MAGNET 2 UCB in DZ.indd 1

12/21/10 10:47 AM

Magnet 1

Magnet 2

učbenik 9789612099589 delovni zvezek 9789612099954

učbenik 9789612711061 delovni zvezek 9789612711078

Giorgio Motta

Giorgio Motta

Sac a dos 1

Sac a dos 2

učbenik s CD-jem 9788484431794 delovni zvezek z dvema CD-jema 9788484431800

učbenik s CD-jem 9788484431824 delovni zvezek z dvema CD-jema 9788484431831

Michele Butzbach, Carmen Martin Nolla, Dolores Daniele Pastor in Inmaculada Saracibar Zaldivar

španščina

9. razred

novo 2010

9. razred

novo 2010

7. in 8. razred

francoščina

Michele Butzbach, Carmen Martin Nolla, Dolores Daniele Pastor in Inmaculada Saracibar Zaldivar

7. in 8. razred

Magnet

Giorgio Motta

Giorgio Motta

8. razred

rg

Hambu

A1/A2

novo 2011

Magnet Magnet 12 Magnet Magnet 12 en

Aach

8. in 9. razred

A1

A1

burg Motta HamGiorgio

7. in 8. razred

novo 2010

Magnet Magnet 11 Magnet Magnet 11 Giorgio Motta

Ekološko gradivo

2

DeLOVni ZVeZek

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Učbenik

Učbenik

1

Ekološko gradivo

2

1 DeLOVni ZVeZek

EKO

Ekološko gradivo

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

m papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

francoščina

EKO

nemščina

Porquoi Pas! 1

Porquoi Pas! 2

Gente joven 1

Encina Alonso, Matilde Martinez in Neus Sans

Gente joven 2

Michèle Bosquet, Matilde Sallès in Yolanda Rennes

učbenik s CD-jem 9788484435006 delovni zvezek s CD-jem 9788484435013

učbenik s CD-jem 9788484435037 delovni zvezek s CD-jem 9788484435044

učbenik s CD-jem 9788484431572 delovni zvezek 9788484431589

učbenik s CD-jem 9788484431763 delovni zvezek 9788484431770

Michèle Bosquet, Matilde Sallès in Yolanda Rennes

Encina Alonso, Matilde Martinez in Neus Sans

drugi izbirni predmeti

Televizija – moj vodnik je zaslon Karmen Erjavec in Zala Volčič samostojni delovni zvezek za vzgojo za medije 9789612091828

26  katalog

Oblike oblakov – Knjiga spusti me v svoj svet

Boris A. Novak in Savina Zwitter samostojni delovni zvezek za literarni klub 9789612091835

Na šolskem odru

Nena Radmelič, Aleš Valič in Vida Medved Udovič samostojni delovni zvezek za gledališki klub 9789612091200

Tisk – očem obisk

Karmen Erjavec in Zala Volčič samostojni delovni zvezek za vzgojo za medije 9789612091132

Naš čas-opis

Miha Mohor, Manca Košir in Marija Stanonik samostojni delovni zvezek za šolsko novinarstvo 9789612091149


,

.

srednja šola

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL

XX,XX EUR

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Na pragu besedila

Na pragu besedila

ISBN 978-961-209-948-0

DELOVNI ZVEZEK Za sLOVENsKI jEZIK V 4. LEtNIKu gImNaZIj IN srEDNjIh strOKOVNIh ŠOL

UČBENIK za slovENsKI jEzIK v 4. lEtNIKU gImNazIj IN srEdNjIh stroKovNIh Šol

UČBENIK Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

2. IZDAJA

18,50 EUR

IZDAJA

ISBN 978-961-209-905-3

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom Založbaza Rokus Klett, d. o. o. delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva razvoj Stegne 9 b, 1000 Ljubljana učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 učnimi gradivi bodo lažje premagovali razvijali E-pošta:in rokus@rokus-klett.si 9 7 8 9 6 1 2 0 9 težave 9 0 5 3 pri učenju www.rokus-klett.si svoje sposobnosti.

prenova 2011

UČBENIK

UČBENIK

2.

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu besedila 4 Na pragu besedila 4 2. Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

DELOVNI ZVEZEK

prenova 2010

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

Na pragu Na pragu besedila 3 besedila 3 Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Poznanovič in Mojca Bavdek

XX,XX EUR

Ekološko gradivo

DELOVNI ZVEZEK

EKO

4

Na pragu besedila

prenova 2009

Ekološko gradivo

4 Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Na pragu besedila

EKOLOŠKO GRADIVO

3

UČBENIK ZA SLOVENSKI JEZIK V 3. LETNIKU GIMNAZIJ IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOL

DELOVNI ZVEZEK

prenova 2008

EKOLOŠKO GRADIVO

DELOVNI ZVEZEK

EKO UČBENIK

3

EKO

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

Gradivo je natisnjeno na ekološkem papirju – posebnem papirju s certifikatom FSC. Certifikat zagotavlja, da za vsako drevo, posekano za predelavo v celulozo, posadijo novo.

EKO

slovenščina – jezik

izdaja

xx,xx EUR

ISBN 978-961-209-948-0

9

789612 099480

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

NPB 4 UC 2010 naslovnica.indd 1

Na pragu besedila 1

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Darinka Ambrož in Stanislava Židan učbenik 9789612097868 delovni zvezek 9789612097653

12/30/10 1:59 PM

Na pragu besedila 2

Na pragu besedila 3

Na pragu besedila 4

učbenik 9789612719053 delovni zvezek 9789612099343

učbenik 9789612090194 delovni zvezek 9789612710200

učbenik 9789612711245 delovni zvezek 9789612711252

2. izdaja

2. izdaja

Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek in Mojca Poznanovič

Marja Bešter Turk, Martina Križaj Ortar, Marija Končina, Mojca Bavdek in Mojca Pozanovič

Martina Križaj Ortar, Marja Bešter Turk, Marija Končina, Mojca Bavdek in Mojca Poznanovič

slovenščina – književnost

Stezice do besedne umetnosti 1

Stezice do besedne umetnosti 2

Stezice do besedne umetnosti 3

Stezice do besedne umetnosti 4

samostojni delovni zvezek 9789612092849

samostojni delovni zvezek 9789612091033

samostojni delovni zvezek 9789612091224

samostojni delovni zvezek 9789612091750

Kjer se življenje začne

Od molekule do celice

Genetika

Pogled v rastlinski svet

učbenik 9789612096366

učbenik 9789612097554

učbenik 9789612711269

učbenik 9789612094577 delovni zvezek 9789612094775

Vladimira Korošec

Vladimira Korošec

Vladimira Korošec

Vladimira Korošec

biologija

novo 2011

adovan Komel in Tom astia, R Turk Derm rina Ma

Kjer

se

začne

na zij e

življenje... gim za ika net Biologija celice in ge

Marina Dermastia, Radovan Komel in Tom Turk

Marina Dermastia in Tom Turk

Radovan Komel

Matjaž Mastnak

likovna vzgoja

ABC umetnostne zgodovine Renata Novak

samostojni delovni zvezek 9789612091187

katalog   27


srednja šola

Intermediate

delovni zvezek

za 1. in 2. letnik gimnazij in vse letnike strokovnih šol

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom delovnega zvezka k temu učbeniku prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

UčbenIk

za 1. in 2. letnik gimnazij in vse letnike strokovnih šol

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

Joanne Collie

Upper Intermediate delovni zvezek

za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij

Upper Intermediate Učbenik

za angleščino v 3. in 4. letniku gimnazij

xx,xx EUR

ISBN 978-961-271-021-7

9

789612 710217

Založba Rokus Klett, d. o. o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01/513 46 00 Faks: 01/513 46 99 E-pošta: rokus@rokus-klett.si www.rokus-klett.si

3. in 4. letnik gimnazije

Intermediate

Joanne Collie

12/30/10 9:19 AM

Way Up Intermediate Joanne Collie

učbenik 9789612710217 delovni zvezek 9789612710224

Way Up Upper Intermediate Joanne Collie

učbenik 9789612710743 delovni zvezek 9789612710750 1. izdaja

Deutsch mit Grips 1

Szablyar Einhorn, Gelegonya Magyar in Rabl Schmitt učbenik 9783126755801 delovni zvezek 9783126755818

Deutsch mit Grips 2

Anna Szablyar, Agnes Einhorn in Agnes Magyar učbenik 9783126755863 delovni zvezek 9783126755887

3. in 4. letnik

2. in 3. letnik

1. letnik

nemščina – 1. tuji jezik

Deutsch mit Grips 3

Anna Szablyar, Agnes Einhorn, Agnes Magyar, Wolfgang Schmitt in Nora Koczian učbenik 9783126755931 delovni zvezek 9783126755948

Passwort Deutsch 2

Ulrike Albrecht, Dorothea Dane, Christian Fandrych, Gaby Grüßhaber, Uta Hennigsen, Angela Kilimann in Renate Kühl-Kuhn učbenik s CD-jem 9783126759151 delovni zvezek 9783126759113

Ulrike Albrecht, Christian Fandrych, Gaby Grüßhaber, Uta Henningsen, Oliver Hesselmann, Angela Kilimann, Harald Knaus in Renate Köhl-Kuhn

Deutsch ist in 1

Deutsch ist in 2

Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva in Krystyna Kudlinska-Stankulowa

Ventzislava Dikova, Lyubov Mavrodieva in Krystyna Kudlinska-Stankulowa

učbenik 9789612093631 delovni zvezek 9789612093624

učbenik 9789612094195 delovni zvezek 9789612094201

učbenik s CD-jem 9783126759250 delovni zvezek 9783126759212

3. in 4. letnik

1. letnik

nemščina – 2. tuji jezik

Stufen International 1

Stufen International 2

Stufen International 3

učbenik z delovnim zvezkom 9783126752800

učbenik z delovnim zvezkom 9783126752855

učbenik z delovnim zvezkom 9783126752909

Anne Vorderwülbecke in Klaus Vorderwülbecke

28  katalog

Anne Vorderwülbecke in Klaus Vorderwülbecke

2. letnik

2. in 3. letnik

Passwort Deutsch 1

1. letnik

1. letnik

nemščina – 2. tuji jezik

2. in 3. letnik

Intermediate

intermediate

Joanne Collie

Vsak izmed nas ima različne sposobnosti in pomanjkljivosti, zato so različna tudi naša izhodišča za uspešno učenje. Z nakupom tega delovnega zvezka prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

novo 2011

Učbenik

Učbenik

novo 2010 Joanne Collie

Upper intermediate

zgib hrbet

Delovni zvezek

zgib hrbet

1. in 2. letnik gimnazije Vsi letniki strokovnih šol

angleščina

Anne Vorderwülbecke in Klaus Vorderwülbecke


srednja šola

4. letnik in 3. letnik (srednje šole – območje Istre)

2. in 3. letnik

1. in 2. letnik in 1. letnik (srednje šole – območje Istre)

italijanščina – 2. tuji jezik

Caffe Italia 1

Caffe Italia 2

Caffe Italia 3

učbenik 9789612098735 delovni zvezek 9789612098728

učbenik 9789612098780 delovni zvezek 9789612098797

učbenik 9789612098766 delovni zvezek 9789612098773

Nazzarena Cozzi, Francesco Federico in Adriana Tancorre

Nazzarena Cozzi, Francesco Federico in Adriana Tancorre

Mimma Diaco, Vinicio Parma in Patrizia Ritondale Spano

novo 2011

3. in 4. letnik

novo 2010

1. in 2. letnik

3. in 4. letnik

1. in 2. letnik

francoščina – 2./3. tuji jezik

Rond-point 1

Rond-point 2

Version Originale 1

Version Originale 2

slovenska izdaja • učbenik s CD-jem 9789612096656 • delovni zvezek s CD-jem 9789612096786

učbenik s CD-jem 9788484431732 delovni zvezek s CD-jem 9788484431749

učbenik s CD-jem in DVD-jem 9788484435600 delovni zvezek s CD-jem 9788484435617

učbenik s CD-jem in DVD-jem 9788484435631 delovni zvezek s CD-jem 9788484435648

Josiane Labascoule, Christian Lause in Corinne Royer

Catherine Flumian, Josiane Labascoule in Corinne Royer

Monique Denyer, Agustín Garmendia in Marie-Laure Lions-Olivieri

Monique Denyer, Agustín Garmendia in Marie-Laure Lions-Olivieri

izvirna izdaja • učbenik s CD-jem 9788484431602 • delovni zvezek s CD-jem 9788484431619

2. tuji jezik/1. in 2. letnik 3. tuji jezik/2. in 3. letnik

2.–3. tuji jezik/3. in 4. letnik

španščina – 2./3. tuji jezik

Gente 1

Gente 2

slovenska izdaja • učbenik s CD-jem 9789612094980 • delovni zvezek s CD-jem 9789612094973

učbenik s CD-jem 9788484431459 delovni zvezek s CD-jem 9788484431466

Ernesto Martin Peris in Neus Sans Baulenas

Ernesto Martin Peris in Neus Sans Baulenas

izvirna izdaja • učbenik s CD-jem 9788484431381 • delovni zvezek s CD-jem 9788484431398

katalog   29


srednja šola – maturitetno gradivo maturitetno gradivo

Čez prag besedila

Odprimo vrata v besedilo

zbirka maturitetnih nalog za slovenski jezik 9789612093761

zbirka maturitetnih nalog za književnost na poklicni maturi 9789612094508

Marija Končina, Mojca Bavdek in Jerca Vogel

Urška Sešek in Cvetka Sokolov osnove pisanja sestavkov v angleščini 9789612092238

Preglednice, razlage in vaje za dijake v 1. in 2. letniku

ne

Angleščina – maturitetne teme Monica Caltran, Saša Hiti in Brigita Peklaj 9789612099879

čist simpl

čist simpl NEMŠČINA Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednješolce

čist simpl ŠPANŠČINA

slovenščina PRAVOPIS

slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

Irena Krapš Vodopivec

slovenščina

Maturo opravi suvereno in uspešno!

KNJIŽEVNOST NA MATURI Priročnik vsebuje zanimive časopisne članke, vprašanja za diskusijo, naloge za razvijanje govornega in pisnega sporočanja ter raznolike statistične in druge podatke. Izboljšal boš svoje poznavanje 35 najpogostejših maturitetnih tem in razširil besedišče, ki ga boš potreboval pri maturi.

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Priročnik ti bo v pomoč pri:  širjenju besednega zaklada,  pripravi na pisni in ustni izpit,  iskanju dodatnih informacij o posameznih temah.

CIST SIMPL SLO Matura_tisk.indd 1

Jure Šink

angleščina

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

ŠOLA BREZ FRKE

MATURITETNE TEME

Bi rad učinkovito razporejal čas, hitreje bral, bolje nastopal ali delal boljše zapiske? Sovražiš pisanje testov, spisov in seminarskih nalog? Nikoli pravočasno ne dokončaš nalog in zadolžitev?

Triki za uspešno delo v šoli

Besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo

Če lahko pritrdilno odgovoriš na katero koli od teh vprašanj, je to zanesljivo prava knjiga zate! To ni učbenik, ampak preprost in zelo uporaben priročnik za Monica Caltran, Saša Hiti in Brigita Peklaj uspešno delo v šoli. Ni teorija, temveč izkušnje in nasveti mnogih, ki so se tako ali drugače prebijali skozi šolska leta.

Jeanne Shay Schumm

SAMO 14,85 EUR

Uspeh ni naključje in prav nobenega razloga ni, da ne bi bil uspešen tudi ti.

Na koncu priročnika najdeš tri dodatke z nasveti in namigi za pisanje eseja in pisma ter za pripravo na ustni izpit.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Za uspeh pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

ISBN 978-961-209-990-9

Za gimnazijce in srednješolce

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi: Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje besedila v španščini in številne naloge (z rešitvami), narejene po zgledu maturitetnih. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti z različnimi tipi nalog za bralno in slušno razumevanje, za slovnico in besedišče ter kako si čim bolje razviti zmožnost pisnega sporazumevanja. Priročnik ti bo v pomoč pri: • bralnem in slušnem razumevanju besedil v španščini, • pisanju vodenega spisa, daljšega pisnega sestavka in sestavka na temo iz književnosti, • poznavanju in pravilni rabi jezika. Pri učenju ti bo pomagala priložena avdiozgoščenka z besedili, ki jih berejo rojeni španski govorci.

Maturo opravi suvereno in uspešno!

ŠPANŠČINA

Priročnik vsebuje pregledno predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del, ki jih moraš poznati na ustnem delu mature pri slovenščini. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti s to navidez ogromno količino podatkov, pojmov in imen.

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Izdaja predstavlja: Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

· razvoj svetovne in slovenske književnosti od časov najstarejših civilizacij do danes, · najpomembnejše literarnoteoretične pojme, · več kot 150 književnih del in več kot 130 književnih ustvarjalcev. V priročniku najdeš tudi preko 50 nalog, s katerimi se lahko temeljito pripraviš na maturo.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

lož

ISBN 978-961-209-918-3

standarda

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse Uči se laže in hitreje Nauči se sam

3/25/09 9:57:33 AM

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

www.knjigarna.com Preveri svoje znanje Pripravi se na maturo SAMO 14,85 EUR Pripravi se na preizkuse Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 7 8 9 6 1 2 0 9 9 1 8 3

ISBN 978-961-209-913-8

A1–A2 ga

čist simpl

PRAVOPIS

Izdaja predstavlja:

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Karmen Goršak

jezikov

www.knjigarna.com

SAMO 14,85 EUR

9

789612 099176

vd en a

io CD

www.knjigarna.com Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9

789612 099183

čist simpl

Priil čist simpl NEMŠČINA

slovenščina

Maturo opravi suvereno in uspešno!

Priročnik vsebuje pregledno predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del, ki jih moraš poznati na ustnem delu mature pri slovenščini. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti s to navidez ogromno količino podatkov, pojmov in imen. · razvoj svetovne in slovenske književnosti od časov najstarejših civilizacij do danes, · najpomembnejše literarnoteoretične pojme, · več kot 150 književnih del in več kot 130 književnih ustvarjalcev. V priročniku najdeš tudi preko 50 nalog, s katerimi se lahko temeljito pripraviš na maturo.

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

io CD

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 789612 099138

NEMŠČINA

Preglednice, razlage in vaje za dijake v 1. in 2. letniku

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

k e ga

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Preizkuse opravi suvereno in uspešno!

Za uspeh na različnih preizkusih potrebuješ temeljito pripravo.

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi:

www.knjigarna.com

ŠPANŠČINA

vd en a lož

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi:

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

ŠPANŠČINA

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Za zmago nad pravopisom potrebuješ temeljito pripravo.

ISBN 978-961-209-917-6

789612 099176

slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Res je, slovenski pravopis ni mala malica. A ne skrbi, svoje znanje lahko z nekaj vaje precej izboljšaš. Priročnik na preprost način razlaga posamezna pravopisna pravila in te vabi, da z nalogami takoj preveriš, koliko ti je zares ”ostalo v glavi”. Naloge te spodbujajo k opazovanju upoštevanja oz. neupoštevanja pravopisnih pravil v ”živi” rabi, tj. resničnih besedilih. Tako bo tvoje učenje še učinkovitejše. Priročnik ti bo v veliko pomoč pri učenju pravopisa ne glede na to, kateri letnik obiskuješ.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

SAMO 14,85 EUR

9

www.knjigarna.com

cist simpl SPA_tisk.indd 1

Priil

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje besedila v španščini in številne naloge (z rešitvami), narejene po zgledu maturitetnih. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti z različnimi tipi nalog za bralno in slušno razumevanje, za slovnico in besedišče ter kako si čim bolje razviti zmožnost pisnega sporazumevanja. Priročnik ti bo v pomoč pri: • bralnem in slušnem razumevanju besedil v španščini, • pisanju vodenega spisa, daljšega pisnega sestavka in sestavka na temo iz književnosti, • poznavanju in pravilni rabi jezika. Pri učenju ti bo pomagala priložena avdiozgoščenka z besedili, ki jih berejo rojeni španski govorci.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

čist simpl

V zbirki Čist simpl so na voljo tudi: Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

ISBN 978-961-209-917-6

789612 099176

slovenščina

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

KNJIŽEVNOST NA MATURI Bi rad učinkovito razporejal čas, hitreje bral, bolje nastopal ali delal boljše zapiske? Sovražiš pisanje testov, spisov in seminarskih nalog? Nikoli pravočasno ne dokončaš nalog in zadolžitev?

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Če lahko pritrdilno odgovoriš na katero koli od teh vprašanj, je to zanesljivo prava knjiga zate! To ni učbenik, ampak preprost in zelo uporaben priročnik za uspešno delo v šoli. Ni teorija, temveč izkušnje in nasveti mnogih, ki so se tako ali drugače prebijali skozi šolska leta.

Jure Šink

Uspeh ni naključje in prav nobenega razloga ni, da ne bi bil uspešen tudi ti.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Triki za uspešno delo v šoli

Izboljšaj svoje znanje Razširi besedni zaklad Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje 9 789612 099893 Nauči se sam

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam Jeanne Shay Schumm

ISBN 978-961-209-989-3

ISBN 978-961-209-987-9

www.knjigarna.com

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

9

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

www.knjigarna.com

ŠOLA BREZ FRKE

Za gimnazijce in srednješolce

www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam 9 7 8 9 6 1 2 0 9 9 8 9 3

www.knjigarna.com

789612 099879

9

3/31/09 1:51:46 PM

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

cist simpl SPA_tiskCMYK.indd 1

Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Jeanne Shay Schumm

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

789612 099909

ijce Za gimnaz olce in srednješ

A1–A2 ga

standarda

Preizkušeni nasveti, kako: učinkovito razporejati čas hitro in natančno brati učinkovito nastopati se dobro pripraviti na test delati dobre zapiske

www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Utrdi slovnico Pripravi se na preizkuse Uči se laže in hitreje Nauči se sam

SAMO 9,90 EUR ISBN 978-961-209-989-3

9

3/23/09 10:46:07 AM

Španščina

Triki za uspešno delo v šoli

Uspeh ni naključje in prav nobenega razloga ni, da ne bi bil uspešen tudi ti.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

SAMO 14,85 EUR

9

ŠOLA BREZ FRKE

Bi rad učinkovito razporejal čas, hitreje bral, bolje nastopal ali delal boljše zapiske? Sovražiš pisanje testov, spisov in seminarskih nalog? Nikoli pravočasno ne dokončaš nalog in zadolžitev? Če lahko pritrdilno odgovoriš na katero koli od teh vprašanj, je to zanesljivo prava knjiga zate! To ni učbenik, ampak preprost in zelo uporaben priročnik za uspešno delo v šoli. Ni teorija, temveč izkušnje in nasveti mnogih, ki so se tako ali drugače prebijali skozi šolska leta.

Karmen Goršak

Za uspeh na različnih preizkusih potrebuješ temeljito pripravo.

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

Pril

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Na koncu knjige najdeš še dodatna zaključna testa za stopnji A1 in A2 ter rešitve vseh nalog.

Kako biti uspešen v šoli in se hkrati dobro zabavati

NEMŠČINA

Preglednice, razlage in vaje za gimnazijce in srednješolce

e

www.knjigarna.com

Preveri svoje znanje Pripravi se na preizkuse Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

Priročnik ti bo v pomoč pri: • razumevanju nemške slovnice, • utrjevanju slovničnih struktur, • spoznavanju in pravilni rabi jezika.

a jezikovn

ISBN 978-961-209-917-6

789612 099176

Jure Šink

keg

SAMO 14,85 EUR

9

io CD

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Če ti nemška slovnica dela težave, je to prava knjiga zate. V njej najdeš enostaven in izčrpen pregled nemške slovnice za stopnji A1 in A2, obilo raznolikih vaj za utrjevanje ter teste, s katerimi lahko sproti preveriš svoje znanje. Poseben poudarek je na tistih delih slovnice, ki slovenskim dijakom povzročajo največ preglavic.

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

ps

ISBN 978-961-209-987-9

789612 099879

n avd ože

slovenščina

KNJIŽEVNOST NA MATURI

ps

Izboljšaj svoje znanje Razširi besedni zaklad Pripravi se na maturo Uči se laže in hitreje Nauči se sam

SAMO 12,90 EUR

čist simpl

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

Priročnik, ki ga držiš v roki, te pri tem ne bo pustil na cedilu.

9

Izdaja predstavlja: · razvoj svetovne in slovenske književnosti od časov najstarejših civilizacij do danes, · najpomembnejše literarnoteoretične pojme, · več kot 150 književnih del in več kot 130 književnih ustvarjalcev. V priročniku najdeš tudi preko 50 nalog, s katerimi se lahko temeljito pripraviš na maturo.

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce

Pri učenju ti bo pomagala priložena avdiozgoščenka z besedili, ki jih berejo rojeni španski govorci.

Za uspeh na različnih preizkusih in pri maturi potrebuješ temeljito pripravo.

cedilu.

Maturo opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje pregledno predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del, ki jih moraš poznati na ustnem delu mature pri slovenščini. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti s to navidez ogromno količino podatkov, pojmov in imen.

slovenščina KNJIŽEVNOST NA MATURI

ŠPANŠČINA

Besedila, naloge in razlage za gimnazijce in srednješolce Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Katarina Gospodarič, Veronika Vizjak in Natali Žlajpah

Pregledna predstavitev književnih obdobij, smeri, avtorjev in del

ŠPANŠČINA

Priročnik ti bo v pomoč pri: • bralnem in slušnem razumevanju besedil v španščini, • pisanju vodenega spisa, daljšega pisnega sestavka in sestavka na temo iz književnosti, • poznavanju in pravilni rabi jezika.

Monica Caltran, Saša Hiti in Brigita Peklaj

Na ravni evro

Preizkuse opravi suvereno in uspešno! Priročnik vsebuje besedila v španščini in številne naloge (z rešitvami), narejene po zgledu maturitetnih. V njem najdeš tudi praktične nasvete, kako se spopasti z različnimi tipi nalog za bralno in slušno razumevanje, za slovnico in besedišče ter kako si čim bolje razviti zmožnost pisnega sporazumevanja.

Besedila, naloge in nasveti za pripravo na maturo

Na ravni evro

angleščina

MATURITETNE TEME

naloge za in druge ih tem in

čist simpl

zbirka Čist simpl

pravi ešno!

e lce

Pen to paper

Mojca Bavdek, Marjana Hodak in Marija Končina

789612 099893

CIST SIMPL UCENJE_naslovnica preview4.indd 1

Slovenščina – književnost na maturi

7/1/09 4:14:50 PM

Nemščina

Šola brez frke

9789612099909

9789612099893

Karmen Goršak

Jeanne Shay Schumm

Jure Šink

9789612099183

9789612099176

literarni vodniki – matura 2011

KRESNICE Gospa Bovary

Auguste Flaubert

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

LOČIL BOM PENO OD VALOV Vodič po romanu enega izmed najpomembnejših in najuspešnejših sodobnih slovenskih pisateljev, v katerem začutimo pomursko milino in večno hrepenenje po sreči

življenje in delo Ferija Lainščka natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: ljubezenska tematika tematika hrepenenja družbenokritična tematika posameznik, družina, družba motiv psihičnega propada in smrti motivi materinstva, sanj, tepke in vode zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI Jure Šink

LOČIL BOM PENO OD VALOV Feri Lainšček

GOSPA BOVARY Auguste Flaubert

življenje in delo Augusta Flauberta natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: ljubezenska tematika, spolnost in poželenje družbenokritična tematika posameznik, družina, družba motiv psihičnega propada, bolezni in smrti motivi oken, slepega berača, suhih rož in stružnice zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI

Jure Šink

Vodič po prelomnem romanu Gospa Bovary je pot do vsega, kar morate vedeti o položaju ženske v družbi 19. stoletja in tedanjem stanju duha.

KRESNICE

KRESNICE

KRESNICE GOSPA BOVARY

Ločil bom peno od valov Feri Lainšček

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

www.knjigarna.com

www.knjigarna.com

ISBN 978-961271067-5

za maturo in domače branje 9

za maturo in domače branje

789612 710675

5,90 e

5,90 i

gospaB naslovnica.indd 1

Pregled slovenske književnosti

Pregled svetovne književnosti

9789612096380

9789612096410

Jure Šink

30  katalog

Jure Šink

6/23/10 10:32 AM

Gospa Bovary Jure Šink

9789612710675

Ločil bom peno od valov Jure Šink

9789612710682


maturitetno gradivo literarni vodniki – domače branje

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI

Andreï Makine

be c

elo v razredu

tla pot do globin

KRESNICE

NAJPOPULARNEJŠI LITERARNI VODNIKI Jure Šink

PRIŠLEKI V drugem delu Prišlekov je pot do vsega, kar morate vedeti o sodobnem slovenskem avtobiografskem romanu.

življenje in delo Lojzeta Kovačiča natančni vsebina in analiza analiza glavnih književnih oseb analiza najpomembnejših tem in motivov, kot so: bivanjska tematika socialna in družbenokritična tematika ljubezenska tematika oz. tematika spolnosti tematika vojne okupacija Ljubljane in kapitulacija Italije Osvobodilna fronta, domobranstvo, Črna roka zgradba romana, slog, pripovedovalec predlogi za esej obsežne vaje za samostojno delo in delo v razredu kviz

PRIŠLEKI Lojze Kovačič

Francoski testament

KRESNICE

KRESNICE Jure Šink

FRANCOSKI TESTAMENT Andreï Makine

ivov, kot so:

ka polnosti

KRESNICE

ICE

ncoski testamen je pot sko-francoskega pisatelja,

Prišleki Lojze Kovačič

Rokusova zbirka Kresnice − svetla pot do globin književnih del

m

www.knjigarna.com

za maturo in domače branje

za maturo in domače branje 5,90 i

Francoski testament

Prišleki

9789612099855

9789612099862

Jure Šink

Jure Šink

Kralj na Betajnovi, Vladimir Jure Šink

Pimlico Jure Šink

9789612096557

9789612097271

Hamlet

Gospa Bovary

Tartuffe, Fiziki

Tujec

9789612095703

9789612096250

9789612097264

9789612096502

Vojna in mir

Romeo in Julija

Krasni novi svet

The Great Gatsby

Brian Phillips in Selena Ward

Brian Phillips

9789612095772

9780612095383

9789612094058

9786612094423

Brian Phillips

John Henriksen

Margaret Miller in Brian Phillips

Brian Phillips

Jure Šink

G. J. Gillis in Selena Ward

Neznosna lahkost bivanja Brian Phillips, Jeremy Zorn in Julie Blattberg 9789612096526

katalog   31


znanje nas dela velike

Založba Rokus Klett, d.o.o. Stegne 9 b, 1000 Ljubljana Telefon: 01 513 46 00 Telefaks: 01 513 46 99 Brezplačni telefon: 080 19 90 www.rokus-klett.si www.devetletka.net www.praktik.org www.knjigarna.com

I Z O B R A Ž E VA L N I S V E T O VA L k I Z a l o ž b e R o k u s K l e t t

Zahodna Slovenija

Naročila in informacije

Marinka Velikanje GSM: 031/725 534 E-pošta: marinka.velikanje@rokus-klett.si

Telefon: 01 513 46 46, 01 513 46 47 Brezplačni telefon za naročila: 080 19 22 Telefaks: 01 513 46 79 E-pošta: narocila@rokus-klett.si

Vzhodna Slovenija

Prodaja

Slavica Bela GSM: 031/622 751 E-pošta: slavica.bela@rokus-klett.si

vodja prodaje Matic Karlovšek, tel.: 01 513 46 71 matic.karlovsek@rokus-klett.si podpora kupcem Slađana Pepič, tel.: 01 513 46 46 sladzana.pepic@rokus-klett.si

Skladišče vodja skladišča Tomaž Vagaja, tel.: 01 513 46 91 tomaz.vagaja@rokus-klett.si

Uredništvo Telefon: 01 513 46 94 Telefaks: 01 513 46 99

Seminarji Telefon: 01 513 46 53 Telefaks: 01 513 46 79

Založba Rokus Klett

Z nakupom delovnih zvezkov Založbe Rokus Klett

je članica Evropskega združenja

prispevate sredstva za razvoj učnih gradiv za otroke

šolskih založnikov (EEPG).

s posebnimi potrebami. S prilagojenimi učnimi gradivi bodo lažje premagovali težave pri učenju in razvijali svoje sposobnosti.

DN110014

/splosni-katalog_2011-12-2.del  
/splosni-katalog_2011-12-2.del  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/katalogi/splosni-katalog_2011-12-2.del.pdf

Advertisement