Page 12

JUNIJ SPORAZUMEVALNE DEJAVNOSTI

CILJI

PREDLAGANE VSEBINE

OPREDELITEV STANDARDOV ZNANJA

PREVERJANJE, OCENJEVANJE ZNANJA

NEUMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE

GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ poslušajo in gledajo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami spoznavanja okolja ƒ poslušajo in gledajo novice o aktualnih oz. zanimivih dogodkih ƒ po poslušanju odgovarjajo na vprašanja, povedo svoje mnenje, pripovedujejo o lastnih izkušnjah, sami dopolnijo besedilo ƒ pogovarjajo se o svojem jezikovnem okolju z učiteljem ali s sošolci ƒ vadijo tekoče in pravilno branje tiskanih besedil ƒ vadijo tiho oz. šepetajoče branje kratkih preprostih besedil ƒ napišejo krajše besedilo po prebranem zgledu in slikovnem gradivu ƒ sledijo počasnemu nareku enostavčnih povedi ƒ pazijo na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa

ƒ NA KMETIJI ƒ MAMI, OČI, OGLASITA SE

ƒ po poslušanju in gledanju neumetnostnega besedila odgovarja na učiteljeva vprašanja, pove svoje mnenje o besedilu ter ga zna utemeljiti ƒ govori o svojih izkušnjah in občutkih ob besedilu

ƒ KNJIŽNI IN NEKNJIŽNI JEZIK ƒ VABILO V LUTKOVNO GLEDALIŠČE ƒ VABILO ƒ MICIN NAČRT ZA ZABAVO ƒ ČOKOLADNE KROGLICE ƒ TALJENJE ČOKOLADE ƒ GAZIRANE PIJAČE ƒ NEVIDNO ČRNILO ƒ NAREK

ƒ po samostojnem branju krajših besedil govorno povzame vsebino besedila (skrčena obnova književnega dogajanja) ƒ sledi počasnemu nareku posameznih besed in enostavčnih povedi ƒ pazi na čitljivost, estetskost in pravilnost zapisa ƒ obvlada rabo velike začetnice na začetku povedi ter v osebnih lastnih imenih; obvlada rabo končnih ločil

ƒ PRAVLJIČNO DREVO

ƒ pripoveduje nadaljevanje pravljice

UMETNOSTNA BESEDILA

POSLUŠANJE GOVORJENJE BRANJE PISANJE

ƒ prepoznavajo pravljico po treh prvinah ƒ prepoznavajo književne osebe

pisno

OPOMBE

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/sl  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/2.%20razred/Prirocniki_priprave/slovenscina_2.pdf

Advertisement