Page 1

Prazniki so spet tukaj “Družba smo mi 4” Založba Rokus-Klett d.o.o.

Mojca Pozvek, prof.


Ali veš, zakaj odrasli rečejo, da imajo dopust, dopust če so na počitnicah?

Med zimskimi počitnicami gremo smučat, če bo očka dobil dopust.

Mojca Pozvek, prof.


Delavnik je dan, ko se dela. Dnevom, ki se med seboj ne razlikujejo veliko, pravimo vsakdanjik. vsakdanjik Prosti čas je tisti čas, ko delamo tisto, kar nas veseli. Največ prostega časa imamo konec tedna in med počitnicami.

Prazniki so dnevi, ko ne delamo, ampak praznujemo. Poznamo: • družinske praznike in

• državne praznike.

Mojca Pozvek, prof.


Preberi, razmisli, poveži. 1. in 2. januar

praznik dela

8. februar

božič

V marcu ali aprilu

dan reformacije

27. april

novo leto

1. in 2. maj

dan samost. in enotn.

25. junij

velika noč in vel. pon.

15. avgust

dan državnosti

31. oktober

dan spomina na mrtve

1. november

slov. kulturni praznik

25. december

veliki šmaren

26. december

dan boja proti okupat. Mojca Pozvek, prof.


Ponovimo 1. Kaj je bistvo družinskega praznika? 2. Kadar doma pospravljate stanovanje, to delate v prostem času. Pa je to res prosti čas? Razloži. 3. Naštej vsaj štiri poklice. 4. Kakšno delo bi rad-a opravljal-a, ko odrasteš? Mojca Pozvek, prof.


Opomba : •

Fotografije, slike in določeni deli besedila so intelektualna last avtorjev. Moja vloga je bila v zbiranju in oblikovanju gradiva za osnovnošolsko uporabo. Mojca Pozvek Ljubljana, 22. 08. 2009 • -

Viri: Učbenik: Vesna Jurač, Jelka Razpotnik, Ana Vovk Korže, 2009. Družba smo mi 4. Ljubljana, Rokus Klett. Internetna gradiva

© Založba Rokus Klett, (leto prve izdaje). Vse pravice pridržane. Brez pisnega dovoljenja Založbe Rokus Klett je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki.

Mojca Pozvek, prof.

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Prazniki_so  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Prazniki_so  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_druzba/4.%20razred/Dodatna_gradiva/Prazniki_so_spet_tukaj_1.ppt

Advertisement