Page 1

Slovenščina – neumetnostna besedila Razred: 1.

Teden:

Ura:

Datum:

Učitelj/vzgojitelj:

Učna enota: POSLUŠAM – NAREDIM – poslušanje navodil Cilji: • Razumejo govorjena navodila. • Razvijajo fizično koordinacijo. Čas za izvedbo: Krajši čas – večkrat Učne metode: pogovor, pripovedovanje,  poslušanje, poročanje, razlaga,  demonstracija, grafično delo, branje,  pisanje, didaktična igra, sodelovalno  učenje, delo z besedilom, opazovanje

Učne oblike: frontalna, individualna,  skupinska, delo v dvojicah

Učni pripomočki/sredstva: Šolske potrebščine, različni predmeti (odvisno od navodil) IZVEDBA UČNE URE Dejavnosti pred  poslušanjem 

Učence prosimo, naj povedo, kako vstopajo na avtobus, vlak … Učenci pripovedujejo. Učencem povemo, da bodo poslušali navodila. Naročimo jim, naj jih v  celoti upoštevajo in se po njih ravnajo. Dejavnosti Govorimo posamezna kratka navodila, ki od učencev zahtevajo fizično  med poslušanjem  koordinacijo. Učenci navodila poslušajo in storijo to, kar od njih zahtevajo navodila. Dejavnosti po  Vodimo vrednotenje ravnanja posameznega učenca za določeno navodilo. poslušanju 

Opomba: Dejavnosti med in po poslušanju ponovimo tolikokrat, kolikor  navodil izrečemo. Nasveti

Sestavimo navodila, ki učence pozivajo h gibanju. Pazimo na to, da so navodila razumljiva in da so se učenci sposobni ravnati po njih. Vajo ponovimo večkrat, npr. tako, da izbrani učenec izreka navodila sošolcem. Začnemo z navodili za dejanja, ki jih opravijo vsi učenci hkrati (npr. »Dvignite levo  roko.«), na koncu pa so navodila za enega ali nekaj učencev (npr. »Sedi pred učitelja.«). Po večkratnih vajah poslušanja navodil, lahko učenci navodila zanikajo, npr. »Zapri  vrata.« rečejo »Ne zapri vrat.«

1


PRIMERI NAVODIL  Odpri usta.  Dvigni levo nogo.  Naredi dva poskoka.  Zaploskaj.  Naredi grd obraz.  Z nogo brcni nazaj.  Z glavo odkimaj.  Primi za roko najbližjega soseda.  Svinčnik dvigni v zrak.  Pobožaj sošolca.  Naredi poskoke na levi nogi.  Ne dotakni se učiteljice.  Pomežikni z desnim očesom.  Roki prekrižaj na prsih.  Stisni pesti.  Dvigni levo nogo do klopi.  Položi desno roko na stol.  Skleni roki pred seboj.  Podrgni se po levem licu.  Po mizi potrkaj z levim kazalcem.  Pomigaj z desnim mezincem.  Kdor rad telovadi, naj zavriska.  Kdor rad računa. naj poskoči na levi nogi.  Kdor rad je zelenjavo, naj se oblizne. Opomba: Navodila lahko postavimo v množino.                

Zapri vrata. Nariši muco. Sedi pred učitelja. Stopi na levo stran table. Pokaži šest prstov. Pojej limono (mimika obraza). Sedi na tla in z levo roko sezuj desni copat. Primi se za desno uho. Dotakni se sošolca, ki ima zeleno oblačilo. Ugasni luč. Zapri knjigo in jo nesi v knjižnico. Iz puščice vzemi svinčnik. V torbo pospravi šolske potrebščine. Na mizo položi obe roki. Levo roko daj čez desno roko. Desno nogo daj pod stol.

2


 Na tablo nariši dve ravni črti.  Pokaži desno stran razreda.  Stol primi z levo roko.  Na levo stran mize položi knjigo.  Prižgi luč. Opomba: Navodila za posameznega učenca ali manjšo skupino.

3

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/po  
http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/po  

http://www.devetletka.net/resources/files/doc/test/OS_slovenscina/1.%20razred/Prirocniki_priprave/poslusam-naredim.doc

Advertisement